http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Güncel
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

Bakan Yılmaz'ın Acı Günü

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 5 akrabası Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Bugün öğle namazına mütakiben Gürün'e bağlı Yazyurdu Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanı ve ailesine bu acı kayıplarından dolayı başsağlığı dileriz....Vali Kemelek'in Acı Günü

Vali Zübeyir Kemelek’in, Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan babası 75 yaşındaki Doğan Kemelek vefat etti.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğan Kemelek’in cenazesi, İskilip ilçesinde Cuma Namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz....112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atıldı

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi temel atma töreni İşhan TOKİ Mevkiinde Cuma günü (7 Haziran 2013) yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım, İl Protokolü, bazı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Sivas Halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Tören Programını okunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan temel atma tö...4 Eylül Kutlama Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol, 4 Eylül Sivas Kongresinin 94. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.  Kurtuluş mücadelesinin önemli adımlarından birinin de Sivas Kongresi olduğunu belirten Kol, 4 Eylül 1919’da Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığını hatırlattı.  4 Eylül'de Manda ve Himaye’nin ret edildiğini belirten Halil Kol, 4 Eylül 1919'da bağımsızlık ve hürriyete verilen önemin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.  Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol,...VALİ SAYIN ZÜBEYİR KEMELEK’İN “KURBAN BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Aziz Sivaslılar,             Bir Kurban Bayramını daha hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.             Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alan bayramlar, toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamalarına vesile olan sevgi, birlik ve barış günleridir.          Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan bayramlarımız, insana özgü olumsuz tüm...'Ey Sivaslı Sivasa sahip çık'

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker bir basın açıklaması yayınladı.Basın açıklmasında, Aksiyoner Sendikacılık içerisinde faaliyet gösteren Sendikamız tarafından. önceki yıllar içerisindeSivas'ın kangren olmuş önemli sorunlarına çözüm olacak projeler üretmiştik, bunların içinde Sivas içinönemli olan ve ulaşım Sorunu kökten çözecek olan Şehir içi ve Şehir Üniversite arası Hafif Raylı Sistem projesidir. Projemizi defalarca Televizyonlar da Gazetelerde Sivas Halkının ve Sivas bürokrasisinin bilgisine sunmuştuk,gelinen noktada Ve halktan nede...24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım 24 Temmuz Basın Bayramı için bir mesaj yayınladı.  Yıldırım mesajında, “Bir toplumda temel özgürlükler yanında asıl olan basın özgürlüğüdür. Özgür bir basına sahip olmayan toplumlar kör, sağır ve dilsizdirler. 104 yıl önce basınımızın üzerinde kaldırılan sansür ile toplumun çıkarlarını gözeten ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda  bulunan bir güç doğmuştur. Türk basını, demokrasinin tüm değerleriyle yerleşmesi, hesap veren saydam yönetim anlayışının benimsenmesi, ülke ve dünya sorunlarına,  gelişmelere duyarlı...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...Avrupa'da Yaşayan Türk Gençler, Barut’u Ziyaret Etti

 Avrupa Türk Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen tarih, kültür ve eğitim gezileri projesi kapsamında ilimize gelen Avrupa'da yaşayan Türk gençleri, Sivas Valisi Âlim Barut’u ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyarette bulunan öğrencilere ilimizin genel durumu hakkında bilgiler veren Vali Barut, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öğrenciler, tek tek kendilerini tanıtarak Sivas hakkında merak ettikleri konularda Vali Âlim Barut’tan bilgi aldılar.Ziyaret, Vali Âlim Baru...Başkan Ürgüp'ün Muharrem Ayı Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Muharrem ayının İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir ay olduğunu bildirdi. Başkan Ürgüp, Muharrem ayı ve yaklaşan Aşure Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir aydır. Yine bu ay, Ramazan'ın ardından en faziletli ay olarak bilinmektedir. En samimi duygularımla, yeni güzelliklerin ve mutlulukların başlangıcı olan Aşure Günü'nün inananların maddi ve manevi arınmasına, ülkemiz ve insanlığ...Başkan Ürgüp’ten Avukatlar Haftası Kutlama Mesajı

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 1-7 Nisan Avukatlar Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bilindiği gibi her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası Avukatlar Haftası olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hukuk sisteminde çok önemli bir konumu olan avukatlık müessesesinin adil yargılamadaki katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Avukatlık mesleği riskli, zor ama çok işlevsel bir meslektir. Bireylerin hak arama mücadelesinde avukatlar sadece hukuki bir takip yapmakla kalmıyor, ülkemizin sosyolojik yapısının bir ...Bayramda Nöbetçi Fırınlar Hizmette...

Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda halkın ekmek sıkıntısı çekmemesi için “Nöbetçi Fırın” uygulamasını hizmete koyuyor.   Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı plan ve program çerçevesinde “Nöbetçi Fırın” düzenlemesine gidiyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı sürecinde de “Nöbetçi Fırınlar” Listesi şimdiden belirlendi. Halkın Ramazan Bayramı'nda ekmek sıkıntısı çekmemesi amacıyla, günlük olarak bu bayramda da böyle bir düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Zabıta Müdürlüğü yet...Cü’de Migren Hastalarına Ücretsiz Botoks Tedavisi

Kronik migren ve baş ağrısı şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine gelen hastalar burada ücretsiz olarak uygulanan Botoks tedavisi ile hastalığın etkilerinden kurtulabiliyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır uyguladıkları yöntem sonucunda kronik migrenli hastalarda kullandıkları botoksun 3 aylık sürelerle tekrarlanan enjeksiyonlarıyla migren ataklarının şiddetinin ve sıklığının ilk senastan itibaren...DEMİRYOL İş Sendikası Genel Başkanı Atalay, Başkan Ürgüp’ü Ziyaret Etti

SAYFA 3’TE MANŞET TÜRKİŞ Sendikası genel mali sekreteri ve Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryolları Genel Merkez Yöneticileri ve Sivas Şubesi Yönetim Kurulu'ndan oluşan Heyet Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ürgüp ile bir süre sohbet eden Ergün Atalay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. BBP Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yakından tanıdığını ifade eden Atalay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas ve Türkiye için Büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'te ziyaretten duyduğu me...DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ

Dünya Sağlık Günü nedeniyle Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter, Sivas halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam ve Sivas kamu Hastaneleri Birliği İdari İşler Başkanı İlhan Ulu bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter şunları söyledi: -7 Nisan Dünya Sağlık örgütünün yürürlüğe giriş tarihi olması nedeniyle 7 Nisan dünya sağlık günü olarak kutlanmaktadır. 7-14  nisan  sağlık haftası olarak kutlanmaktadır.  Bu günlerde belirli konular işlenmektedir.  Bu yılın konusu hipertansiyon.  Hipertansiyon, ili...Eski Sanayide Yıkımlar Aralıksız Devam Ediyor

Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Turkuaz  Projesi kapsamında eski sanayide 8 işyerinin daha yıkımını gerçekleştirdi. Sivas'a kazandıracağı görsel güzelliğin yanı sıra binlerce insanını istihdamına da katkı sağlaması hedeflenen Turkuaz projesi için eski sanayide yıkımlar büyük bir hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecek olan yıkımlar tamamlandıktan sonra hayata geçecek olan Turkuaz'da 33 katlı 3 kule, 18 ve 22'şer katlı ikiz rezidanslar, apartman blokları, 5 yıldızlı otel, AVM ve değişik sosyal donatılar bulunacak.   ...Fetih’ten Bozgun’a 600 yıl

 Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Fetih’ten Bozgun’a 600 yıllık maceramızın nağmeleri ile Rumeli isimli konser düzenlendi. Atatürk kültür merkezinde düzenlenen konsere Vali Zübeyir Kemelek ve eşi, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp, il protokolü ile çok sayıda sanatsever katıldı.   Şef Ömer Dilek Talı tarafından yönetilen konserde Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği korosu Rumeli türkülerini seslendirirken türkü aralarında da Mehmet Şarkışla Rumeli’de yaşananlar hakkında sunumlar yaptı. Konser’de ...Horoz şekeri satışları başladı

Sivas’ta Ramazan ayının gelmesiyle gelenek haline gelen horoz şekeri satışları başladı. Özellikle çocuklardan çok büyüklerin rağbet ettiği horoz şekeri, Ramazan ayının değişmez ürünleri olarak tezgâhlardaki yerini aldı. Çocuklar okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan ayında küçük satıcılar sokaklarda yer almaya başladılar. Küçük satıcıların en çok satmaya çalıştıkları ürünlerin başında ramazandan dolayı Horoz Şekeri geliyor. Küçük satıcılar iftarlık olarak satışlarını yapıyorlar. Aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyorlar.   ...İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu

Türk Eğtim-Sen İstanbul 9 nolu Şbesi başkanı enver Demir “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu.     Türkiye’nin dört bir yanından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin makam odalarını ne hale getirdikleri ve yeni araç alımlarında nasıl abartılı şekilde lükse yöneldikleri haberleri gazete manşetlerinde. Anlaşılan, yeni müdürlerimiz acayip lüksten hoşlanıyor, şatafatı seviyorlar. Kimi,100 milyarlık makam aracı siparişi veriyor. Kimi, makam odalarını lüks mobilyalarla döşüyor. Kimi de mevcut binaları bile beğenmeyerek İlçe Milli Eğitimi müstakil, lüks binalara taşıyor. &n...Kayseri'ye 100 Otobüs ile gidecekler

AK Parti tarafından Kayseri'de 3'üncüsü yapılacak olan “Milli İradeye Saygı Mitingi” mitingi için AK Parti Sivas İl Başkanlığı da Sivas'tan otobüs kaldıracak. Yapılacak mitinge Sivas teşkilatı da destek vermiş olacak.   AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun organizasyonunda 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 08:00'de kent meydanından kaldırılacak 100 otobüs ile Sivas halkı ücretsiz olarak Kayseri'ye götürülerek, AK Parti'nin Kayseri mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilecek. ...Köy Öğrencileri Ankara Yolcusu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından misafir edilen köy öğrencileri, bu kez Ankara’ya götürülecek. 9 yıldır farklı bir ilçenin köy okulunda eğitim gören öğrencileri Sivas’a getiren Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 10. yıl nedeniyle bu kez Ankara’ya götürecek. Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen SESOB Başkanı Beşir Köksal, 9 yıldır ilçelere bağlı köy ilkokulu öğrencilerini Sivas’ta misafir ettiklerini belirterek, bu uygulamanın geleneksel hale getirildiğini söyledi. Yapılan gezilerin öğrenciler açısından çok faydalı o...Öğlenciler Satranç Birinciliği İçin Yarıştı

Sivas merkez ve ilçelerde bSivas İmam Hatipliler Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu il temsilciliğinin organizasyonunda, Sivas Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen satranç turnuvasına öğrencilerin katılımı yoğun oldu katıldı Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin üst katında gerçekleştirilen turnuvada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından konuşan İmam Hatipliler Derneği Başkan Vekili Fatih Mehmet Erdem, hedeflerinin toplumda birliği ve kardeşliği temin etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Dernek olarak sosyal ve kül...Öğrenciler Gıda Bankası’nı Ziyaret Etti…

 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi verildi. 10. sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nın gıda, giyim, ayakkabı ve ürünlerin depolandığı kısımları yerinde gördüler. Osmanlı ve Selçuklu dönemi yardımlaşma sistemini yaşatan Gıda Bankası, misafirlerin beğenisini kazandı. Öğretmen ve öğrenciler, “veren el ile alan eli buluşturan” bu önemli hayır kurumunun faaliyet göstermesinde...Polislerimiz Özveriyle Başarılı Çalışmalar Yürütüyorlar

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.   Başkan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini engellemeye çalışmak ve suçluları adli makamlara teslim etmek gibi önemli görevleri büyük bir özveri ve başarı ile yürüten Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 168. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Toplum hayatında güvenlik, özgürlük ve refah temel dinamiklerdir...Sigara ve Alkol Madde Bağımlılığına Götürüyor

 Madde bağımlısı yada risk altındaki dezavantajlı gençler ile suça yönelmiş gençlerin sosyal entegrasyona risk altında olan gençlerin bilinçlendirmesini amaçlayan ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik’ projesinin tanıtımı yapıldı.Son yıllarda madde bağımlısı gençlerin sayısında artış göstermesi, dernekleri de harekete geçirdi. Sivas’ta faaliyet gösteren Hacegan derneği , Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik Projesi”nin tanıtımını yaptı.Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen...Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için ortak aday Adnan Kodaz

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için kıyasıya yarış başladı. Birçok Adayın yarışacağı 2015 şubat ayı zıraat odaları genel kongresi için ön plana çıkan aday Adnan Kodaz. Sivas Hevük Vadisi, İlbeyliler Derneği , Merkez ve  Merder ile yakınlığı ile bilinen Kodaz genel seçimlerin altyapı çalışmalarına başladı. Ortak Aday Olarak görülen Kodaz, başkanlık için kıyasıya yarışın içerisine girdi. Sivas Ak Parti Teşkilat kurucularından Adnan Kodaz ; Ataman , Pek ve Şeker Dönmelerinde Başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde bulunan Kodaz’ın Yöneticilik ve Teş...Siyaset Akademisinde Kursiyerler İlk Eğitimini Aldı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nca düzenlenen “Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3” konulu siyaset akademisinde kursiyerler eğitimlerini almaya başladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen akademinin ilk dersinde İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Şehirlerin yenilenmesi, yerel yönetimler" ve Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ise "Yerel yönetim mevzuatı, büyük şehir belediyeleri, belediye ve il özel idaresinin görevleri ile belediye başkanlarının görev ve sorumlulukları" konularında katılımcılar...TOBB Tarafından Borsaya Akreditasyon Geliştirme Ziyareti

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 11. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa Geliştirme ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası’na ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi.Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. Sivas Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmalarını gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretine; Türk Loydu Yönetim Sistemleri Denetçis...TÜRKAV’dan Vali Barut’a Ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı İbrahim Ballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Alim Barut’u makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Gülşah YARLI Faaliyetleri hakkında Vali Barut’a bilgi veren TÜRKAV Şube Başkanı Ballı, düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası hakkında görüşlerini ifade ederek Vali Barut’u kupa törenine davet etti. İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını ve kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenlediklerini söyleyen Bal...Umre bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan vatandaşlarımız için Sivas Müftülüğünce düzenlenen “2. Umre  Bilgilendirme Semineri” Ulu Camide başladı. Öğretmen ve öğrenci turlarının da bulunduğu seminer programında İl Müftülüğünce kayıtları tamamlanan 320 umreci adayına umre nedir, umrenin fazileti, hikmetleri ve tarifi, umre yolcularının manevi hazırlıkları, beşeri münasebetler ve idari konular hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda seminer programına katılan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’da umreci adaylarına bir konuşma yaparak şunları söyledi; “Kutlu iklime yolculuk y...Ürgüp, “Tuzaklara Karşı Müslümanları Uyardı”

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, yayınladığı mesajında Müslümanları kardeş kavgası ve şiddet olaylarıyla ilgili uyararak, aziz milletimizin ve Sivaslıların Kadir Gecesini tebrik etti.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında “Rahmet, bereket ve çok feyizli bir maneviyat mevsiminin sonuna yaklaşmış ve manevi duyguların doruğa çıktığı Kadir Gecesine Cenab-ı Hakk’ın lutfu ile bir kere daha ulaşmış bulunuyoruz. Kadir gecesi, esenliğin tüm evreni kuşattığı bağışlama ve af gecesidir. Bu geceye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. &nb...VALİ ZÜBEYİR KEMELEK'İN “POLİS TEŞKİLATININ 168. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLADI

            Desteğini halktan alan, Ülkede huzur, güvenlik ve asayişin sürekli sağlanması için gece gündüz demeden, tüm gücüyle çalışan emniyet teşkilatı, 168 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel kurumlarında             Emniyet teşkilatı, yasaların uygulanması, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun barış ve huzur içinde yaşamasının sağlanması gibi devlet adına üstlendiği önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir.       &nbs...Yaşlılarımızın Her Zaman Yanında Olacağız

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ile birlikte Yaşlılar Haftası kutlamaları kapsamında İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde kalan yaşlıları belediyenin Sıcak Çermik tesislerinde ağırladı. Sıcak Çermik’teki programda bir konuşma yapan Başkan Ürgüp, yaşlıları her zaman hatırlamak gerektiğine vurgu yaptı. Herkesin bir gün yaşlanacağını kaydeden Başkan Ürgüp, sözlerine şöyle devam etti: “Yaşlılar Haftası münasebetiyle bugün sizleri eşimle birlikte Sivas Belediyesinin Sıcak Çermik tesislerinde ağırlamaktan mutluyuz. Yaşlılarımızı senede bir kere hatırlamak doğru değil...Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı “Okullar Hayat Olsun” Projesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas Öğretmenevi toplantı salonunda Sivas Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok,  İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, Orman İşletme İl Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Kılıç, ilçe milli eğitim şube müdürleri, İl/ilçe halk eğitimi merkezi yöneticileri, bir kısım mahalle muhtarı ve İlimizde faaliyet yapan basın mensuplarının katılımı ile yapıldı. Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, sözlerinin başında daha önce Milli eğitim Bakanlığı temsilcisinin Yönetim Kuru...‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ İçin Tanıtım Programı Düzenlendi…

 Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ’nin birlikte hazırladığı, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ düzenlenen törenle tanıtıldı.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen tanıtım ve dağıtım törenine; Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Hüseyin Naci Süha, Mehmet Muaz Uzun, Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Karaca, Özbelsan AŞ Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, birim müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.Programın açış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Günkut Basat, geride kalan 2014 yılı içerisinde, Belediye ve Özbelsan’ın iş sağlığı ve...‘Sevgi Evi’ çocuklarına doğum günü kutlaması

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan ve Mayıs-Haziran Ayları içerisinde doğan çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.Gülşah YARLI        Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü öncülüğünde ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Vali Alim Barut ve Eşi Miyase Barut,  Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık ve eşi Leman Kocacık, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve eşi Deniz Aydın, Vali Yardımcısı...“8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz” Kutlu Olsun

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle İdaremizde çalışan bayan personellerle İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programa bayan personellerimiz, İdarecilerimiz, toplum yararına çalışan bayan personeller ve İdareye bağlı şirketlerde çalışan bayanlar eşlik etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bayan personelleri bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genel Sekreter Salih Ayhan, “Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlarımıza yönelik siyasi ve sosyal hakl...“Erbakan Vakfı” Açılıyor

AHMET ERÇELİKErbakan Vakfı 20 Şubat 2015 tarihinde Sivas'ta açılıyor.Saat 14:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadol Lisesi'nin açılışı,16:00'da Erbakan Vakfı Açılışı,19:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezin de düzenlenecektir. Konuşmacı olarak Necmettin Erbakan’ın oğlu Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan olacaktır. ..."170 yıldır zor şartlarda görev yapıyor"

 Sivas Valisi Âlim Barut’un Polis Teşkilatının 170. Kuruluş Yıldönümü Kutlama MesajıAziz Milletimize 170 yıldır başarıyla hizmet eden Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin kanunlar çerçevesinde korunması gibi oldukça güç ve önemli bir sorumluluğu üstlenen Türk Polis Teşkilatı bu görevini 170 yıldır büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir.Asırlardır milletimize hizmete devam eden ender kuruluşlarımızdan biri olan emniyet teşkilatımız daha önce belirttiğimiz gibi 170 yıldır fedakarlı..."8. Uluslararası Robot Yarışması"

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin yarışmada 2. olduğu belirtildi Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, "8. Uluslararası Robot Yarışması"nda 2. olduğu belirtildi. Gemerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, 13-15 Mayıs tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen yarışmada, temalı robot kategorisinde 2. olduğu kaydedildi. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ..."A Good Education Equals A Good Job"

Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu Avrupa Birliği Projesi kapsamında ilk yurt dışı gezisi 04-09 Mart 2013 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Vratsa şehrine gerçekleştiriyor. “A Good Education Equals A Good Job”, “İyi Bir Eğitim Eşittir İyi Bir İş” adlı projenin koordinatör okulu olarak bu geziye 1 idareci, 2 öğretmen, 6 öğrenci ile katılım sağlanacağı bildirildi. Projenin koordinatör öğretmeni olan Sevil Koç bu gezi ile eğitimde kalitenin, iyi bir meslek seçiminin, gelecek nesillere olumlu katkı sağlayacağını belirterek, ilimizin ve ülkemizin tanıtımı için gereken hazırlığın yapıldığı..."Afete Hazır Okul

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Bölümü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Afete Hazır Okul" ve "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Sivas Çayboyu İkokulu-Ortaokulunda program gerçekleştirildi.             Programda öğrencilere yönelik verilen konferansın ardından Bina Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatları gerçekleştirildi. Programa C.Ü.Rektör Vekili Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ, AFAD İl Müdürü Nazif EKİNCİ, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan TOPBAŞ ve Şube Müdürü Ayhan B..."Afrika hastalığı"na karşı koyun çiçeği aşısı önerisi

Işıdan: "Afrika ülkelerinde hastalıkla mücadelede bu yöntem uygulanmakta. Mısır ve İsrail gibi ülkeler, hastalığa karşı koyun çiçeği aşısı kullanmak suretiyle aşılama yapıyor" Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine, "Afrika hastalığı" olarak bilinen ve hayvanların telef olmasına neden olan "Lumpy Skin Disease" virüsüne karşı büyük oranda koruma sağlayan koyun çiçeği aşısı kullanmalarını önerdi. Işıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük..."Anadolu'nun El-Hamra"sında ziyaretçi yoğunluğu

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Divriği Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ziyaretçiler öğrenci grupları, aileler ve yurtdışından gelen turistlerden oluştu.Hafta sonu eseri ziyaret edenler arasında ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan ile Merkez Valisi Celalettin Cerrah da vardı.Demircan ve Cerrah'a, cami rehberlerinden Nail Ayan, eser hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da Demircan ve Cerrah'a tablo hediye etti.Kaynak : Bizim Sivas..."Anadolu'nun El-Hamrası"nı ısıtan hamam restore edilecek

tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce ısıtılmasını sağlayan ve günümüzde harabe halde bulunan tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor.Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın güneybatısında yer alan ..."Anneye zor olmaz"

Kendisine "3 engelli çocuğa nasıl yetişiyorsun, zor olmuyor mu?" diye soranlara "Bir anneye zor olur mu" diye yanıt veren Işık: "Fedakarlık annede çok, annenin fedakarlığı tükenmez, anne yorulmaz" Sivas'ta, kalp, şeker ve hipertansiyon hastası olmasına rağmen, görme engelli 3 çocuğunun her türlü ihtiyacını, yüzünden gülücükler eksik olmadan, hiç sızlanmadan, büyük bir mutlulukla yerine getiren 49 yaşındaki Fatma Işık, annelik duygusunun yüceliğini gösteren davranışıyla örnek oluyor.Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 3'ü görme engelli 5 çocuk sahibi olan Fatma I..."Arapça Hitabet"

Suşehri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Karabal, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci oldu Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Karabal, Kırıkkale'de düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Yayla, 10 ilin katılımıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerinin birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin üstün gayreti ve öğrencilerinin a..."Babam evi çok süslü buldu"

2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker “Babam, eskiye dair bir anısını anlatacağında “Ben Sivas’tayken” diye söze başlardı. Çocukluğunun Sivas’ta geçtiği evi hasretle anlatırdı. Yıllar sonra Başbakan olarak geldiği bu evi bıraktığı gibi bulamadı. Çok süslü buldu” dedi Cumhuriyet Üniversitesi ve İnönü Vakfı işbirliği ile “Lozan ve Tam Bağımsızlık” konulu panel düzenlendi. Panele 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’de katıldı. Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Vali Zübeyir Kemelek, Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Rektör V..."Bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur"

 AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli; İstiklal Marşının kabulünün 94. Yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Neslihan DERELİ, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Ülkemizin bağımsızlığının, Türk milletinin kahramanlığının ve milli mücadelemizin önemli bir sembolü olduğunu belirterek, " Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur." dediBaşkan Neslihan DERELİ, mesajında şunları kaydetti; "İstiklal Marşımız, kurtuluş savaşının sonrasında, büyük İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, Millet..."BİLİNMEYEN ATATÜRK" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Üniversitesi’nde Ahmet Yesevi Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Feyzullah Budak tarafından “Bilinmeyen Atatürk” adlı konferans düzenlendi. CÜ Rektörlük Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Okutman Necip Günaydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Okutman Necip Günaydın, Feyzullah Bu..."Boyacı" adlı oyun izleyiciyle buluştu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro kursiyerleri, "Boyacı" adlı oyunu sahneledi. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan oyunu çok sayıda vatandaş izledi. İzleyiciler arasında yer alan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, oyuncuları kutlayarak, yönetmen Bülent Olgun'a çiçek verdi...."Boyalı Güzeller"in göçü

Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor. Sivas ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde bugünlerde etrafta uçuşan Vanessa Cardui (Diken Kelebeği) türü kelebekler, güzel görüntüler oluşturuyor. "Boyalı Güzel" olarak bilinen bu kelebeklerin göçü, vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi (C..."Bu hakla en çok kim hizmet ediyor"

 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Sivas’ın Gürün ilçesinde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.Sivas Ziraat Odası, Gürün Ziraat Odası, Gürün Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programına, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, , Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Gürün..."Bu Millet En İyisine Layık"

Ak Parti Şarkışla İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katılan Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin yaptığı konuşmada “Biz millet olarak peygamber ahlakı ile ahlaklandığımız zaman  ve peygamberimizin yolundan gittiğimiz zaman gençlerimizi, çocuklarımızı Kuran-ı Kerim ahlakı ile donattığımız zaman milletimiz, ülkemiz daha iyi olacak. Biz hükümet olarak hizmetlerin her türlüsünü yapıyoruz. Bu millet hizmetin en iyisine layık” dedi. Şarkışla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan program sema..."C.Ü Sivas'ın Medar-ı İftiharı"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bundan tam 39 yıl önce 9 Şubat 1974 tarihinde Yüce Meclisimizin kararı ile kurulan Cumhuriyet Üniversitesi, kurulduğu günden bu zamana kadar hem şehrimizin çehresini değiştirmiş hem de ülkemiz bilim hayatına çok önemli hizmetler yapmıştır. Bugün Sivas’ın medar-ı iftiharı haline gelen üniversitemiz, geçen zamanda her alanda kendini geliştirmiş ve eğitim dünyasının değişmez markalarından birisi..."CARMELA VE PAOLINO"YU 2 BİN 776 KİŞİ İZLEDİ

Sivas Devlet Tiyatrosu’nun(SDT),seyirciyle buluşturduğu “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun Sivaslı tiyatro sevenlerin beğenisini kazandı. Sivas Devlet Tiyatrosu’nun, 3 Ocak’ta  perde  açtığı, Jose Santis SİNİSTERRA ve Angela SAVELLİ yazdığı, Necdet ADABAĞ çevirip Serap EYÜBOĞLU’nun yönettiği “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyunu Şubat ayında 2 bin 776 kişi izledi. Mart ayının ilk haftasında da tiyatro sevenlerle buluşacak olan “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun, 7 Mart Perşembe ve 8 Mart Cuma günü saat 19:30’da, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 14:00 ve saat 19:30’da tiyatro severler..."CÜ İçin Çaldık" Klip Ekibi Konser Verecek

Geçtiğimiz aylarda "Biz de Cumhuriyet Üniversitesi İçin Çaldık" isimli video klip çalışmaları ile büyük beğeni kazanan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, yine Öğr.El.ve Devlet THM Korosu Saz Sanatçısı Kürşat Taydaş yönetiminde  bu defa da Türk Halk Müziği Konseri ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Gönüllü öğrencilerin katılımıyla bir araya gelen müzik topluluğu, öğrencilerin derslerinden sonra kalan zamanlarında yaptıkları çalışmaları ile seyirci karşısına çıkacak. 10 Mayıs 2013 Cuma günü Saat 19:30’da C.Ü. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konserde..."Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" Konferansı Düzenlendi

Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)’nde "Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" adlı konferans verdi. CÜ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Baro Başkanı Muharrem Eliş, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun, bazı duyguların unutulmaması, gençlere hatırlatılması ve pekiştirilmesi adına..."Çeviri" Adlı Panel Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından  "Çeviri"  adlı panel düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Dekan Prof. Dr. Yücel, panele emeği geçenlere teşekkür ederek panelin verimli geçmesi temennisinde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü Mürtecim Tercümanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ, "Tanzimat’tan ..."Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi

Proje kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler ilçeye döndü Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Sivas Valiliği Koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler, ilçeye döndü. Geziye, ilçedeki okullarda eğitim gören ve en çok kitap okuyan 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Çanakkale ve Bursa ile Ankara'da Anıtkabir'i gezme fırsatı buldu. İlçeye dönen öğrenciler, gezi ..."DERİ KANSERLERİNDEN KORUNMA" EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Euromelanoma çalışması kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol tarafından "Deri Kanserlerinden Korunma" konulu bilgilendirme toplantıları başladı. Dr. Hikmet Boran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda hastane personeline deri tümörlerinden korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, deri kanserlerinden korunmada fiziksel etkenlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fark et, yok et" sloganıyla çalı..."Down Sendromu Farkındalık Ayı"

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Down Sendromlu" çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ak Parti Sivas İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Engelliler Koordinasyon Merkezi yıllık iş programına göre, Mart ayını "Down Sendromu Farkındalık Ayı" olarak belirledi. Ziyaretlerde, Ak Parti İl Sosyal İşler Başkanı Hüseyin Kaptan, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak, Yönetim Kurulu üyeleri Hesna Kılınç, Seyfettin Ocak ve Mehmet Dolu da yer aldı. Bu kapsamda ilk olarak Sivas'ta faaliyet gösteren eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden İl Başkanı Kuru ve Ak P..."Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 93'üncü yıldönümü olduğunu belirterek, "Ulusumuzun kurtuluşunda ve Cumhuriyetin kurulmasında önemli kararların alındığı TBMM'nin açılışıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüyle tüm dünyaya duyurmuş ve bugünü Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Dünya üzerindeki tek çocuk..."Eğitimde İşbirliği"

Valilik, C.Ü. Rektörlüğü, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İşbirliği Projesi” yapılan törenle imzalandı. Eğitimde İşbirliği Projesi’nin amacının, ilimizde eğitimin niteliğini artırmak, dar gelirli ailelerin öğrencilerine eğitim desteği sağlamak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğu bildirildi. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, bu projenin öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. C.Ü. Rektörü Faruk Kocacık, bu proje ile her temel, ortaöğretim ve yükseköğretimle birlikte..."En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı – Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak “UV radyasyonu cilt kanseri ve zamanında önce katarakt oluşmasına neden olur” dedi. Küçüker açıklamasında, “En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir. Trafikte araç kullanırken, sinyal ışık renkleri kolaylıkla fark edilir. Gündüz araç sürerken (aşırı derecede) çok koyu tonlu renkli güneş gözlüğü takılmaz(ışık geçirgenliği %8 den düşük olan camlar kullanılmaz) Genel kullanım amaçlı orta koyuluktaki güneş gözlükleri araba sürerken, piknik y..."Etkili bir sendikayız"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi kuruluşunun 8. yılı münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan  TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman, “Büyümesini siyasete borçlu olmayan yetki peşinde değil etkili olan bir sendikayız” dedi. Fatih TABUR Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) kuruluşunun 8. Yılını kutluyor. TEÇ-SEN Sivas Şubesi kuruluş yıldönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman da katıldı. Toplantıya katılan basın mensupların..."Göreve Davet Ediyoruz!”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunu Göreve Davet Ediyoruz!” dediKüçüker ayrıca, “Internet sitelerinde online (e-ticaret yolu ile) gözlük çerçevesi satılıyor!Tıbbi cihazlar olarak değerlendirilen gözlük çerçevesi, numaralı gözlük camı, kozmetik ve dereceli kontak lens; 5193 sayılı "Optisyenlik Hakkında Kanun" gereği, doktor reçetesi ile ve yalnızca optisyenlik müesseselerinde satılır. Optisyenlik müessesi dışında kalan kurum ve kuruluşlarda satılma..."Gözlük çağdaş ve modern bir toplum inşa etmenin anahtarıdır"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gözlük camı ve çerçevesi için sigortalılara yaptığı yardımı kaldıracağı şeklindeki söylentinin asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır” dediKüçüker, “Gözlük cam ve çerçevesi hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışı yapılabilen tıbbi cihazdır. Geri ödeme kapsamındadır ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilmektedir. Reklamı ve internet üzerinden satışı da yasaktır.Bazı sermaye çevrelerince tamamlayıcı sağlık sigortası il..."Hepsi bizim unutamayacağımız insanlar"

 AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Dr. S.M.M.M. Neslihan Dereli, Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümü olması münasebet ile yukarı tekke mezarlındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra dereli Milletvekili Adayımız Adem Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve İl Yöneticileri ile Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkanı Makamında ziyaret ettiler.Şehitlikte bir açıklama yapan Dereli şunları ifade etti; AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak yöneticilerimizle birlikte Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümünde şehitlerimizi anma..."Her türlü ameliyatı Sivas'ta yapacağız"

 MÜSİAD Sivas Yönetimi Medicana Genel Müdürü Ozan Yaşar ile kahvaltıda bir araya geldi...Sivas Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar, MÜSİAD Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.22 Nisan 2015 tarihinde Hakan Bistro'da yapılan kahvaltılı toplantıda Sivas özelinde Sağlık sektöründe birçok konu görüşüldü. MÜSİAD Üyelerinin sorularını cevaplayan Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar toplantıda şunları söyledi:"Sivas'ta kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet vermek için çalışmalarımıza başladık. Bunun için elimizden gelenin en..."Heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz"

Sivas Ticaret  Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Acı ve tatlı hatıralarıyla 2014 yılını geride bırakıyor, umudumuzu ve heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz” dedi. Yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olmasını diliyorum. 2014 yılının muhasebesini yaparken, 2015 yılının en i..."İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak TC Sağlık Bakanlığı Titck Başkanlığı Gözlük Çerçevesi, Gözlük Camı Ve Her Türlü Kontakt Lensin "İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı” dedi.Küçüker, “Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu olarak, Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı bürokratlarımıza yazılı ve sözlü olarak, Hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışına izin verilen, geri ödeme kapsamında olan, gözlük cam ve çerçevesi. Her türlü kontakt lens (numaralı ve kozmetik)..."İyi Bir Takıma Karşı İyi Bir Galibiyet Aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu galibiyet, bizim için tam zamanında ve iyi bir galibiyet oldu'' dedi. Son 3 haftadır iyi oynamalarına karşın hak etmedikleri yenilgiler aldıklarını ifade eden Çalımbay, buna rağmen öz güvenlerini kaybetmediklerini dile getirerek, ''Arkadaşlarımız, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele gösterdi. Maçın sonlarına doğru pozisyon..."Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme"

"Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" Adlı Panel Düzenlendi Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında SMYO Konferans Salonu’nda "Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" adlı panel düzenlendi.Yrd. Doç. Dr. Selma Şimşek, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı panelde Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Avukatlarından Zehra Çakmak ve Aybala Tuğba Kavak, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerinin yasal boyutu ile davetlilere bilgiler verdi. ..."Kadına Yönelik Şiddet" Konferansı Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" adlı konferans düzenlendi. Merkezi Amfi'de gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zafer Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, basında her gün farklı nedenlerden mağdur olmuş kadınlarla ilgili haberlere üzüldüklerini dile getirerek, "Bizde Sosyal H..."Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"

"Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"Yıldızeli Eğitim Bir Sen sendikası öncülüğünde Kamuda Kılık Kıyafet Özgürlüğüne destek için imza kampanyası gerçekleştirildi. Kamuda kılık Kıyafet özgürlüğü için ülke genelinde Memur Sen ve Memur Sen e bağlı sendikaların öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yıldızeli Eğitim Bir Sen İlçe Teşkilatı ve yönetim kurulu üyelerince açılan imza standında kamuda kılık kıyafet serbestliği ve ‘Kamuda Başörtüsüne Özgürlük’ için halkımızdan imza toplandı. Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Zah..."Kangal'ın gen kaynaklarının korunması önemli"

Ulaş Tarım İşletmesinde Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde, Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor. İşletmede, 10 erkek ve 20 dişi Kangal köpeğiyle üretim gerçekleştiriliyor. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Şefi Rahattin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin gen kaynaklarının korunmasının önemli olduğunu söyledi. Kangalların gen kaynaklarını korumak amacıyla..."Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır"

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan “Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Turan mesajında, “Çanakkale zaferi bu milletin asla esareti kabul etmeyişinin, özgürlüğüne olan düşkünlüğünün en veciz ifadesidir. Çanakkale zaferi, istiklal marşında bayraklaşan “hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” ifadesinin yaşanmış halidir. Çanakkale Savaşlarında verilen olağanüstü mücadele, kıymetli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirde de vurguladığı gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür.Tarihi yazanların destan..."Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI"

 Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI: Uyuşturucu Alkol Tütün Ve Obezite İle Mücadele Edilmelidir” dedi.Küçüker açıklamasında, “ 1)Uyuşturucu, Alkol, Tütün, Obezite ile mücadele edilmelidir. Tütün uyuşturucu alkol ve beslenme alışkanlıkları bağımlılık oluştuktan sonra bırakılması terk edilmesi çok güç zor ve mücadelesi pahalıdır.Alışkanlık oluşmuş bireylerle ilgili mücadelenin yanında söz konusu konular ile ilgili olarak ilköğretimden başlayarak orta ö..."Mücadelenin 98. Yıldönümünü Kutlamaktan Gurur Duyuyorum

            Vali Zübeyir Kemelek  18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Kemelek; “Milletimizi yok etmeye, ülkemizi parçalamaya niyetlenen zamanın en güçlü devletlerine karşı vermiş olduğumuz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz.             Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren “Beni Tarihten Silemezsiniz” dedirten elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın büt..."Nevruz yeni yılın ilk günü demektir"

 Barut mesajında, “Türk toplumu için ayrı bir önem ve anlam ifade eden Nevruz, yüzyıllardır Anadolu, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlarda ortak coşku ve etkinliklerle kutlanmaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Nevruz kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine de vesile olmaktadır.Yeni Kün, Yeni Gün, Yeni Yıl, Çağan Navruz gibi adlarla 3 bin yıldır sevinç ve neşe içinde kutlanan Nevruz yeni yılın ilk günü demektir. Bugün gece ile gündüz eşit olduğu, günler uzayıp sıcaklıklar artmaya başlarken baharın da başladığı gündür.Paylaşı..."O Şiir, Milletin O Günkü Heyecanının İfadesidir"

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İstiklal Marşı'nın kabulünün 92.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.  İl Başkanı Burhanettin Kuru mesajında: "Büyük şairimiz Mehmet Akif ERSOY, istiklal marşı ile ilgili bir sohbette “…o şiir, milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Bin bir facialar karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur” diyor. Ecdadımız en sıkıntılı zamanlarda üz..."Polis-Yargı Gazeteciliği”

 Derslerde verilen pratik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirdiği konferans, panel ve söyleşilerle de öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda P24 Bağımsız Gazetecilik Platformunca “Polis-Yargı Gazeteciliği” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Fakültenin konferans salonundaki söyleşiyi P24’ün kurucularından Doğan Akın yönetirken, söyleşiye konuşmacı olarak Radikal gazetesinden İsmail Saymaz ve Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş katıldı.Kısa bir açış konuşması yapan Doğan Akın, programın içeriği..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 kişi, obeziteye dikkati çekmek için bisiklet sürdü Suşehri ilçesinde, "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. İlçe Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nden Suşehri Hükümet Konağı önüne kadar bisiklet süren 25 kişi, ellerindeki pankartlarla obezite tehlikesine dikkati çekmeye çalıştı. Suşehri Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nde obezite birim sorumlusu olarak görev yapan Menşure Çelikkir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız aşırı kilolardan kurtulmak ve sağlıklı y..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, sağlık çSivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sivas Gençlikspor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları ile sağlık çalışanları bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı. Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam da katıldı. Sağlam, çağın hastalığı obeziteyle ..."Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" yapıldı

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde başlayan yürüyüş, 4 Eylül Stadyumu önünde sona erdi. İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, yaptığı konuşmada, 2014'ün "hareketli yaşam yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda her ayın son haftasında pazar günleri yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Bu haftaki yürüyüşe kentte sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile belediye çalışanlarının katıldığın..."Selfie" için TDK'ya 530 öneri

"Selfienin Türkçe karşılığı, sözlüklere girecek"Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, "kendi fotoğrafını çekmek" anlamına gelen "selfie" kelimesine Türkçe karşılık bulmak için kurumlarına vatandaşlardan 530 öneri geldiğini belirterek, önerileri değerlendirip "kanaatimiz ve teklifimiz budur" diyeceklerini söyledi.Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türkçe Günleri"ne katılan Kaçalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak her yeni kelime için bir çalışma prosedürü uyguladıklarını, bu kapsamda "selfie" kelimesi için de rut..."Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir"

Diyanet Sen Sivas Şube Başkanı Mikail KARAGÖZ’den Kutlu Doğum Haftası Mesajı.   İlahi vahyin ve tamamlanmış evrensel mesajın son elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı önemli bir hafta içerisindeyiz.                       Hz. Muhammed  dinlerin özündeki evrensel mesaj olan sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir. Medeniyetler arası çatışma için gayret gösterenlerin olduğu günümüzde ilahi dinlerin ve Peyg..."SİVAS BENİM KARA SEVDAM"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yerel bir televizyon programında yaptığı konuşmada “Ben yaptığım işi çok seviyorum ve benimsiyorum. Yaptığım işi birinci planda Allah rızası için yapıyorum, bu işin karşılığında tabi ki devlet bize bir maaş veriyor, ama bu işi maaşı için yapmıyorum, bu işi Allah rızası ve Sivas’a hizmet etmek için yapıyorum. Sivas’ı çok seviyorum Sivas’tan hiç vazgeçemedim zaten. Sivas Muhsin Başkanımın da kara sevdasıydı benimde kara sevdam” dedi.Başkan Ürgüp katıldığı programda birçok konuya değinerek özellikle imar revizyon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas’..."Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır"

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker “Bir şehrin gelişmişliği tarihi kültürel faktörlerin yanında alt yapısı oluşmuş yolları, doğal zenginliklerin değerlendirilmesi ile mümkündür” diyerek bir basın açıklaması yaptı.Peker açıklamasını şu şekilde sürdürdü “Ancak; ne yazık ki geriye dönüp baktığımızda insanlarımızın yöneticilerimizin bu günkü gelişmişliği fark edememelerini ve ileriyi görememelerine bağlıyorum.Türkiye'nin toprak bakımından üçüncü büyük ili olan Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır diye düşünüyoruz, nasıl bir zihniyettir..."Sizler bize emanetsiniz"

 Sivas’ta öğrenim gören Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle yurtlarını terk ederek Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Başkan Aydın ile bir süre sohbet eden öğrenciler, yaşadıkları sıkıntılar hakkında Başkan Aydın'a bilgi verdiler.İlimizde olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, “Sizler bizim için önemlisiniz, ben bizzat orada yaşanan sıkıntıları yerinde gördüm. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan eşimin de a..."Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim"

 AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili Ali Turan Basınla Sivas Belediyesi Sosyal tesislerde veda kahvaltısı düzenledi. Ali Turan “Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim. Bugüne kadar yaptıklarımızı yapamadıklarımız paylaşalım.4 yıl süresince hemşerilerimiz oy verdiler Ankara’ya gönderdiler. Bu sene aday olmadım. Bizim sesimiz oldunuz. Bizim yaptıklarımızı hem Türkiye’ye hem Dünya’ya ulaştırdınız. Sivas halkıyla helalleşeceğiz. İlkokulu köyümde okudum ama memleketimizde çalışmak için hayatımız bir bölümünü İstanbul’da geçirdim. Ama Sivas’la olan bağımı kesmedim.2011 seçimlerinde Milletvek..."Sultan Şehir" Sivas, ziyaretçilerini bekliyor

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, farklı mimarileriyle dikkati çeken çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor.  Selçuklular devrinde Da'rül-ala (güzellikler beldesi) ya da Darül-ulema (alimler beldesi) olarak anılan Sivas, adeta bir tarih kenti. Kent meydanında yer alan Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Buruciye Medresesi ve Kaleardı Mahallesi'ndeki Gökmedrese, ..."Tarihi Konaklar Yok Olmasın"

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ilimizde sayıları gün geçtikçe azalan konakları gezerek, şehrimize kazandırılması noktasında bir takım çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.  Geçmişin zengin kültür birikimini günümüze kadar taşıyan eski yapıları, Vali Zübeyir Kemelek'in talimatları ile hayata bir kez daha kazandırmak istediklerini ifade eden Genel Sekreteri Ayhan, "Bu konaklar günümüzün şekilsiz, biçimsiz yapılarından çok farklıdır. Zamana meydan okur gibi günümüze dek ayakta kalmayı başarmış mimari üslubu ile de herkese hayran bırakan eserlerdir. Vali Zü..."Tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi  Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker basın açıklamasında “Gözlük çerçevesi için 2 senede yapılan hak ediş ödemesi, tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı, Bıçak kemiğe dayandı” dedi.Küçüker açıklamasında; “Milletvekillerine 400 Tl, Vatandaşa 10 Senedir 40 Tl Gözlük Yardımı Yapılıyor On senedir, gözlük yardımlarında bir iyileştirme, zam yapılmadı.  Çerçeve için 35, cam için ortalama 10 TL ödeniyor. Bu ücretlere hizmet bedeli ve işçilik, dâhildir. Bu rakamlardan hasta katılım payları düşülüyor.  Vatan..."Türkçe Günleri" Başladı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü tarafından "Geleneksel Türkçe Günleri" adlı etkinliklerin 3cüsü düzenlendi. Şehir merkezinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sonra etkinlik için CÜ Kültür Merkezi'nde “Karacaoğlan Günü” ile başladı. Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, fakülte deka..."TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE SİVAS'TA BÜYÜR"

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı "Marka Şehirleri İçin Kent Ekonomileri Forumu" Sivas'ta da gerçekleştirildi.AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumu Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta faaliyet gösteren iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kent ekonomileri formunun açılış konuşmasını yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta ticaret yapan herkesin dünya ile rekabet yapabilecek ..."Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor, mesleğimiz itibarsızlaştırılıyor” dedi.2015-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Başvuru Tarihleri 05 Ocak 2015 tarihinden 19 Ocak 2015 tarihine kadar devam edecektir. Bugün itibari ile SHMYO Optisyenlik programı sayısı 39′ a ulaşmıştır. Bunun da anlamı büyük bir olasılıkla yıllık mezun sayımız 2300 leri aşacaktır. Sayının artması daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlamaz.Mezun olanların kamuda, üniversitelerde, cam ve çerçeve f..."Yalnız Değilsin" projesi

Proje kapsamında 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde yapılıyor Divriği Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında, 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde gerçekleştiriyor. Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, proje kapsamında bakımları yapılan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yaşlı ve yalnız yaşayan bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduklarını belirterek, proj..."YIKIM" Devam Ediyor

Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yıkım çalışmalarını yerinde izledi. Çalışmalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ürgüp, “Bizim bu projede her hangi bir şekilde geri adım atmamız söz konusu değil. Zaten projenin doğru olduğuna hemen herkes inanıyor, engelleme de söz konusu değil” dedi. Turkuaz projesinde bundan sonraki sürecin daha hızlı yürüyeceğini belirten Başkan Ürgüp, “Bugün itibariyle bize muvafakat veren veya bizim kamulaştırdı..."Zaferin adeta müjdecisi olmuştur"

 MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan İstiklal Marşının 94. Yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.Özkan, “İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nde kabul edilmesinin üzerinden tam 94 uzun yıl geçmiştir.Türk milletinin, bağımsızlığına ve varlığına musallat olan güçlere karşı gösterdiği muhteşem mücadelenin mısralarda somutlaşması ve sahip olduğu kararlılığın cihana ilanı İstiklal Marşımızın eşsiz seslenişiyle gerçekleşmiştir.Milletimizin en zor anlarında; harekete geçmesi gereken cesaret ve kuvvet, sabır ve metanet kutlu mısralarda hayat bulmuş ve Anadolu’yu bir güneş gibi ayd...'Burada türbeden ziyade külliye olduğunu tahmin ediyoruz'

Anadolu Haber Üçlerbey Mahallesi Ali Çavuş Camii’nin arkasında bulunan türbenin ismi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda ‘Sultan Selçuk Türbesi’ olarak geçiyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral kurum uzmanları birlikte türbeye ait arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Türbenin çevrede bulunan külliyenin bir parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Selçuklu kenti olan Sivas’ta 17 tane büyük medresenin olduğu biliniyor. Bunların 9 tanesi Selçuklular, 4 tanesi de Osmanlılar Dönemi’nden kalma.  Bilinen ise sadece 4 t...'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi

Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi 'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Sayın Miyase BARUT tarafından yürütülen ve 'Toplum ...'Gönül Elçileri' Kangal’da

'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, bu kapsamda; Kangal’da 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi tarafından yürütülen ve 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin bir devamı niteliğinde olan ‘Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınlar...'O Ses Türkiye' Seçmeleri Sivas’ta Yapıldı

O Ses Türkiye, birçok ülkede Voice Of adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan program. 2012-2013 sezonu için Star TV ile anlaştı. Yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması Sivas Eretna Otelde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Öğlen saatlerinden itibaren otelin lobisinde bekleyen adayların büyük bir heyecanı vardı. Yarışmacı olmak için bekleyen adaylar gece geç saatlere kadar otelde sıralarının gelmesini beklediler. Sivas’taki seçmelere Acun Ilıcanın ön jüri heyetindeki ekibi heyecanla bekleyen yarışmacı...'SiVAS, JEOTERMAL KAYNAKLARA SAHiP EN ZENGiN ŞEHRiMiZDiR'

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'e, Erzurum'da gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin Ekim ayı olağan meclis toplantısında yoğun ilgi vardı. Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Aziziye Kaymakamı Zafer Öz, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak parti İl Başkanı Murat Kılıç, ...'YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

'15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Yemek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Sivas Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa, Vali Zübeyir Kemelek'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan, çok sayıda yarışmacı ve davetli katıldı. Çorba, Ana yemek, Hamur İşi, Börek, Tatlı olmak üzere toplam 4 etapta gerçekleşen yarışmaya hanımlar büyük ilgi gösterdi. Yöresel ve Türk mutfağının en güzel yemekleri jürinin beğenisine sunuldu...1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü

 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü Resepsiyonu Develi Restorant İstanbul 'Da Yapıldı 2008 yılından itibaren kutlamaları gerçekleştirilen " 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü " kutlamaları bu yıl 1 Haziran 2015 tarihi Beraat Kandili olması nedeniyle 2 Haziran 2015 Tarihinde İstanbulda tedarikçiler, optisyen/gözlükçü meslektaşlarımızın ve Şekerbank T.A.Ş. katıldığı bir resepsiyonla kutlandı.Gözlükçüler ve Optisyenler Günü programının açılış konuşmasını yapan Sayın Genel Başkan Turgut VARDİ, günün anlam ve önemi ile birlikte, tedarikçi ve gözlükçülerin bir bütün olduğunu,...1 Kamyon Esrar Ele Geçirildi

 Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonla 94 kilo 750 gram toz esrar ve 1 Ton 126 Kilo 635 gram Kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 221 kilo 585 gram esrar maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “20 Şubat 2015 Cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden Sivas’tan geçiş yaparak batı illerine “öncülü artçılı” tabir edilen yöntemle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışmalarda İlimiz Şarkışla ...1 kg kubar esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Kangal ilçesi Arpalı Köyü Malatya-Sivas karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında 1 kilo esrar ve 7.790 paket kaçak sigara yakalandı. Malatya ili istikametinden Sivas ili istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait karton koliler içerisinde 6 bin 50 paket, kamyonette yapılan aramada ise araç sürücüsü bir şahsa ait poşet ve çanta içerisinde 1.740 paket olmak üzere her iki olayda toplam 7 bin 790 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçen kaçak sigaralar Kangal i...1 Mayıs Divriği’de Kutlandı

Divriği ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi. Eski Pazar Meydanı'nda başlayan kutlamalarda, katılımcılar sloganlar atarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı. Tertip komitesi adına konuşma yapan  Turan Erdoğan, dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin dayanışması ve birliğinin alanlara taştığını belirterek, 1977 yılı 1 Mayıs'ında kaybettikleri arkadaşlarını andıklarını söyledi. Tüm dünyada emekçilerin talepleri için sokağa çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Portekiz'den İspanya'ya, ...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

 İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Genel Sekreterimiz Ayhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:İlimizin gelişmesinde, kalkınmasında ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasında büyük payı olan; merkezden ilçelere, ilçelerden köylere, insanın yaşadığı her yere hizmet taşıyan ve herkesin yaşadığı yerde mutlu olması için mesai mefhumu gözetmeksizin yaz kış, gece gündüz fedakârca çalışan tüm personelimizin emek ve çabası takdire şayandır. Bizlerde bu bilinçle her zaman, her koşulda yanlarında olmaya gayret gös...1 Mayıs’ta Birlik Mesajları Verildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde halaylar eşliğinde  olaysız bir şekilde kutlandıFatih TABUR Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Ethembey Parkı’nın bulunduğu noktada toplanan kalabalık, Mevlana Miting alanına çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Miting alanına giriş sırasında vatandaşlar koruma noktalarında sıkı bir şekilde arandı. Çeşitli örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve platformların katılım...1 Puanla Döndü

 TFF 3. lig 2. grupta Sivas’ı temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 21. haftasında Trabzon temsilcisi Arsinspor ile 0 – 0 berabere kaldı. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Yaşar Can Temizel yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Han (İzmir), Tamer Okuldaş (İzmir) ve Harun Öztekin (Denizli) yaptılar.Trabzon Arsin İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri Bahattin Eken, Hayrettin Kömür, kulüp müdürü Kurbani Bütüner, tesisler müdürü Hayati Karaman ve genel kaptan Özer Karadaş ve çok sayıda Arsinli sporsever...1-7 Haziran İyotlu Tuz Kullanım Haftası

Sivas Halk Sağlığı Müdürü İyot  Uzm.Dr. Levent Sağlam 1-7 Haziranın İyotlu Tuz Kullanım Haftası olarak kutlandığını ve bu hafta için bir basın açılması yaptı.  Sağlam, “Vücudumuz için gerekli en önemli elementlerden bir tanesidir. İnsan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli temel maddelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bir yetişkinin günde ortalama 150 mcg iyot alması gereklidir. Besinlerin yetiştiği toprak ve sudaki  iyot bu miktarı karşılayamamaktadır. Bu yüzden besinlerin iyotlu tuz ile zenginleştirilmesi gereklidir.Eğer vücuda yeterli düzeyde...1. Sınıflara Ders Zili Çaldı

9 Eylül pazartesi günü okula yeni başlayan minikler okulun ilk günü anneleriyle birlikte 3 saatlik bir ders yaptılar.  MEB okula yeni başlayan minikleri okula alışmaları açısından bir hafta erken okula başladı.    2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi eğitim alacak çocukların 9 Eylül'den 13 Eylül'e kadar uyum eğitimine alınacak. Bu öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 223 bin 97 çocuğumuz, ilkokul 1. sınıfa ise 1 milyon 200 bin 165 çocuğumuz devam edecek. Kayıtlarımız devam ediyor.   ...1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (GSF) tarafından 1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi.Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, GSF Dekanı Prof. Dr. M. Hilmi Bulut, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Erol Başara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Etkinlik öncesi CÜ Eğitim Fakültesi ve GSF Fakültesi işbirliği ile düzenlenen  Öğrenci Karma Resim/Heykel Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.Serginin açılışını Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Amerika B...10 Günde 10.000 bin Fidan

Gemerek ilçesini ağaçlandırma programı kapsamında Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde ve organizasyonunda ağaç dikme programında 10 gün içinde 10.000 fidan toprakla buluştu. Geçtiğimiz günlerde organize olan Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, daha önceden kendilerinin kazdıkları Gemerek İlçe Özel İdare Müdürlüğünün arkasında bulunan 5 dönümlük alana Kayseri Şeker fabrikasından temin edilen 2500 adet civarında karaçam ve sedir fidanı dikti. Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Cihat Parıldar, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Selman, 62 polis memuru, İlçe Özel İdare Mü...10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü 2015

  Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivi...10 Mayıs “’Sağlık İçin Hareket Et”

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent SAĞLAM 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Et” günü için yaptığı açıklamada. “Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere bir yatırım oluşturur” dedi. Sağlam “Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivite (fiziksel h...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sağlam mesajında; “Yaşadığımız dünyadan haber almak; çevremizde olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşmak bir ihtiyaçtır. Zor fakat son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Vali Sayın Âlim Barut’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Nedeniyle Yayınladıkları MesajBasının, toplumun bilgilenmesinde, toplumsal barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde önemli payı vardır. Gerçeklerin öğrenilmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anl...10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

 Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Av.Serhat Albayrak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayıyla bir mesaj yayınladı.Albayrak mesajında; “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en önemli ve hassas aracıdır. Birey ve kitleler arasındaki haberleşmeyi sağlayan basın büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Günümüzde asil milletimizin vicdanına objektif bir ses olması için basın ve çalışanlar üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Milletimizi bilgilendirmek ve kamuoyunun hakkı olan her konuda tarafsızlığından taviz vermeden, etki ve baskı altında kalma...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Turan mesajında, “Bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biridir.Ülkemizdeki her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin, zorlu ve yorucu şartlar altında görev yaptıklarının bilinci içeris...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çeşitli Etkinlikler Kutlanacak

 AHMET ERÇELİKHer sene 10 Ocak tarihinde 54. Yıldönümü nedeniyle Sivas'ta Sivas Belediyesi ve Sivas Gazeteciler Cemiyetinin düzenlendiği program şu şekildedir: 10 Ocak 2015 Cumartesi GünüYukarı Tekke Caminde kılınacak olan Öğlen Namazına müteakip Abdulvahabi Gazi’nin türbesi ziyaret edilecek, ardından Meslektaşımız Şehit Gazeteci İsmail Güneş’in Kabri başında anma töreni düzenlenecektir.Akşam saat 18:00’de Paşafabrikası Kütükev’de Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın tarafından Sivas’taki Basın Mensupları onuruna akşam yemeği verilecektir. ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağlayan 212 Sayılı Yasa 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmiş ve gazeteciler tarafından 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' olarak kutlanır olmuştu. O günden bugüne çalışan gazetecilerin koşulları her gün biraz daha güçleşmiştir, diyen Başkan Aydın, basının; düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ifade etti.Sivas basını da, çağın en dinamik mesleklerinden olan gazetecil...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün’ünde İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı

 AHMET ERÇELİK10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde İsmail Güneş Mezarı Başında anıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilk olarak Yukarı Tekke Abdilvahabi Gazi Türbesi ziyaretinden sonra Şehit Gazeteci Meslektaşımızı İsmail Güneş mezarı başında anıldı. Anma programına Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal, Hakikat Gazetesi Müdürü ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Aydın Deliktaş,Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Yüksel ve Basın Mensupları katıldı.Dualar okunmasından sonra Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal “10 Ocak Abdülvaha...10 Ocak Gazeteciler Gün

 AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Şahin konuşmasında; Toplumsal kalkınmanın gelişmesinde, aydınlatıcı, bağımsız, tarafsız ve doğru haberlerin, demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:Gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunmaktadır. Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece, gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini if...10 Ocak Gazeteciler Günü

 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Ulaş Karasu'nun yerine İl Başkanlığı görevine gelen Dr. Ahmet Turan Temel'in 10 Ocak Gazeteciler Günü için yaptığı basın açıklamasıdır. 1961 anayasası ile gazeteciler lehine yer alan hükümler dolayısıyla çalışan gazeteciler bayramı olarak kabul edilen ancak 12 mart 1971 faşist darbesi ile bu hakların ve özgürlüklerin geri alınması üzerine 10 aralık çalışan gazeteciler günü olarak anılmaya başlanmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kuralların...10. Birlik Aşuresi Düzenlendi

Anadolu Haber Sivas’ta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde 16 sivil toplum örgütünün desteğiyle ‘10. Birlik Aşuresi’ programı düzenlendi. Atatürk Kongre Müzesi ve Etnograf Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen programa, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Akyıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, Muharrem ayının kutsal bir ay olduğunu ifade etti...100 Bin Kitap Projesi

Anadolu Haber Suşehri Halk ve Çocuk Kütüphanesi kitap zenginliğini artırmak amacıyla "100 Bin Kitap Projesi" başlatıldı.Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan projeye destek olan İlçe Jandarma Komutanlığı, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, roman ve dergilerden oluşan kitap setlerini kütüphane yetkililerine teslim etti. Suşehri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçükbaşol, kitap teslim töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanede 20 binin üzerinde kitap bulunduğunu belirterek, "Kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında kütüphanedeki kitap sayısını 100 bine yükseltmeyi pla...100. Hasta Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 100.  Hasta Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hastane Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ferhan Candan, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Alagözlü, Doç. Dr. Ekber Şahin, Doç. Dr. Hayati Öztürk, Hastane Başmüdür Rahmiye Gültekin ile hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Alagözlü, hasta hakları kurulu üyeleri  konusunda ve komisyonun çalışma şekli ile başvuru aşamaları konusun...11 Şubat’ta “Gönül Türküleri” Sahnede

 AHMET ERÇELİKSivas Devlet Ve Güzel Sanatlar Korosu Müdürü Murat Karakuzu 11 Şubattaki konserlerini ve yapacakları etkinlikler hakkında gazetemize bilgiler verdi.“Koro hakkında “İletişim ve Halkla İlişkiler Mezunuyum. Bizimki Türkiye’de 4 tane koro var. Ankara’ya bağlıyız. Arkadaşlar Saz sanatçıları, söz sanatçıları olsun. Sanatçı Şefimiz Solmaz Kadıoğlu tek bayan koro şefidir. Muzaffer Sarısözen olsun, Aşık Veysel olsun. Derlemeler olsun, Ağıtlar olsun halkın kendi değerleridir. Bir hikâyesi ve mesajı vardır. Sanat Müziği koroları Sivas’ta yok. Sadece Halk Müziği Korosu vardır. Bu anlamd...11 Şubat’ta iş bırakacaklar

 Sivas’ta aile hekimleri, aile merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat’ta iş bırakacak.Bugün Saat 12:30'da Kent meydanında toplanarak aile merkezlerinin hafta sonları açık olması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat günü iş bırakma eylemine çağırı amaçlı basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını SES Sivas Şube Başkanı Serkan Çelikgün, “ Aralık 2014’te yürürlüğe giren bir düzenleme ile aile sağlığı merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve şimdilik Cumartesi ile başlayan nöbet uygulamasına geçildi. Emeğine, onuruna, mesleğine, geleceğine sahip çıkan ...112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanan, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve kısa süre önce de Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla temeli atılan 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla davam ediyor. Kardeşler Mahallesi’nde inşaatı yükselen Çağrı Merkezi 3 bin 500 metrekare alana 2 katlı olarak inşa ediliyor. Sivas’ta tek numara ile acil yardım talebinin daha hızlı ve sağlıklı yürütüleceğini belirten Genel Sekreteri Salih Ayhan, “İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde; emniyet, jandarma, itfaiye...112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atılacak

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru yaptığı basın toplantısında, “112 Acil Çağrı Merkezinin” temel atma töreninin yarın (7 Haziran 2013) Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi, "Bütün hizmetler tamamlandığında Sivas önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır" dedi.  Mayıs ayı ve devamı Sivas için bereketli olacak diyen Kuru,” Mayıs ayı içerisinde bakanların ve genel başkan yardımcılarının, yoğun katılımıyla, temel atma törenleri, açılışlar, ciddi programlar yaptıklarını, Sivas'a hizmet noktasında şehri ve kendilerini çok mutlu eden bir ...120 bin kişi bilgilendirildi

Halk Sağlığı Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyorFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilimizde toplam 120 bin 562 kişi  hareketli yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, aşırı tuz tüketiminin azaltılması  ve obezite konularında bilgilendirildi. Son yıllarda meydana gelen ölümlerin bir çoğunun temelinde fiziksel hareketsizliğe bağlı hastalıklar yatıyor. Bu konuda hummalı bir çalışma yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğü, 26 bin 697 öğrenci, bin 687 öğretmen ve 92 bin 178 yetişkin olmak üzere toplam 120 bin 562 kişiyi    hareketli yaşam, yeterli ve ...1371 de Floransa’da Savino Armeti ilk gözlüğü yapmıştır

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak “İnsanoğlu; bir su damlasının yaprak üzerindeki büyütme etkisindeki gizeminden hareketle; optik meslekleri bugünkü seviyelerine taşımışlardır” dedi. Mercimek bitkisinin Latince ismi “lens”tir. Gözlük camları da mercimeğe benzediği için İngilizce “lens” olarak isimlendirilir.Kontak lens ,kornea ile temaslı gözlük camı anlamına gelir .Cam ve plastik olmak üzere iki grup materyal vardır. Tarihsel olarak cam lensler ilk sırada yer alır. Cam 4000 yıl önce Mısırda üret...14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.14 Mayıs’ın toprakla tohumu buluşturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmış özel bir gün olduğunu belirten Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “14 Mayıs 1946 yılında kurulan ve 80 ülkeden 120 çiftçi kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP), 14 Mayıs 1984’te aldığı bir kararla, kuruluş günleri olan 14 Mayıs’ın her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Mayıs ayı, baharın yaza dönüşünün, toprağın ekinlerle bezenip bütü...14 Mayıs Eczacılar Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

 AHMET ERÇELİK14 Mayıs Eczacılar Haftası etkinlikleri kapsamında Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş ve yönetimi Atatürk Anıtına çelenk koydular.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Uğur Karakuş “Bu vesileyle Atatürk ve Silah arkadaşları için Atatürk Anıtına çelenk sunmaya geldik” dedi. ...14 Şubat Kartları PTT'den

PTT Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında düzenlemiş olduğu kampanya çerçevesinde ilimiz PTT Başmüdürlüğü’nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik gönderme kampanyası başlatıldı. PTT Başmüdürü Cafer Bolat PTT Başmüdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, daha önceleri de özel günlerde yapmış oldukları kampanyalar gibi bu seferde 14 Şubat Günü nedeniyle “Kart Bizden, Göndermesi Sizden” sloganıyla kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Hediye fiyatları pahalı olduğundan bu nedenle kartlarımız ücretsiz olarak müşterilerimize ve isteyen vatandaşlarımıza ...14 Şubat'a Özel 21 Nikah

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile Sivas Belediyesi Evlendirme dairesinde bugün 21 adet nikah gerçekleşti. Hayatlarını birleştiren çiftler nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer gününe denk getirdiler. Belediye nikah salonunda 14 Şubat'a özel 21 çift imza attı. ...14. Gürün Kültür ve Sanat Festivali’nde Muazzez Ersoy konser vercek

Anadolu Haber 14. Gürün Kültür ve Sanat Festivalinde Muazzez Ersoy konser verecek. Gürün İlçesinde her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 14’cüsü düzenlenecek. Festival ile ilgili açıklamada bulunan Gürün Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, festivallerin birlik ve dayanışma gecesi olduğunu belirterek, bu yılki festivalin 10 - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.  Ayrıca Başkan Mehmet Aktaş bu yılki festival için Muazzez Ersoy'un geleceğini bildirdi. ...14990 paket bandrolsüz sigara ele gecirildi

10.03.2013 günü Sivas İli Gürün ilçesi Yazyurdu köyünde (Malatya-Kayseri D-300 karayolu); icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sonucunda,  Malatya ili istikametinden Kayseri ili istikametine gitmekte olan bir minibüste yapılan arama sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 22500 TL olan 14990 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili C.A. ve H.A. isimli şüpheliler Gürün C.Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış olup, ele geçirilen sigaralar Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gürün İlçe J.K.lığınca muhafaza altına alınmı...15 Yıl Geçti…

 Akif İnan’ın Emaneti Emin Ellerde…Memur- Sen Konfederasyonu’na bağlı BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mustafa PAKOĞLU, Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İNAN’ın vefatının 15. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. PAKOĞLU mesajında;” Şair usta, yazar usta ve nihayet sendikacı büyük usta merhum Akif İnan Ağabey aramızdan ayrılışının 15. yılı 6 Ocak, şimdi O’nu daha iyi anlıyor ve özlüyoruz. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın ve kalksın ve uğrağı cennet olsun. Kavurucu sıcakların gönüller eksilttiği bir vahaya avuçlarıyla su, sözleriyle direnç ve yüreğiyle aşk taşıyo...15. Zara Bal ve Kültür Festivali

15. Zara Bal ve Kültür Festivali 9 – 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Zara Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zara Bal ve Kültür Festivali bu yılda Ramazan bayramına tertip komitesi olarak denk getirildi. 3 gün sürecek olan etkinlikler Zara Kızılırmak Sosyal Tesislerinde yapılacak. Festivalde Güler Duman, Yaşar Sarıkaya, Zer Şenay Özçelik, Ebru Hançer, Hüseyin Gündoğan, Soner Eroğlu, Engin Çaldıran yerel sanatçılar ve Göksel sahne alacak.   ...1500 Aileye Odun Dağıtıldı…

 Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’nden, 1500 civarında kişi ve aileye odun dağıtıldı. Sivas Belediyesi’nin; park bahçe çalışmaları, diğer resmî kurum ve kuruluşlarının, tadilat, bakım ve onarım gibi çalışmaları sonucu oluşan artık odunlar ile hayır sahiplerinin bağışladığı odunlar, paketlenip depolanıyor. Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’ndeki odun kesme makinesi, paketlemenin daha pratik ve hızlı yapılmasını sağlıyor. Buradaki asansör sistemi ise depolamada işleri kolaylaştırıyor. Diğer vasıtaya göre, da...16. Gençlik Şöleni

Cumhuriyet Üniversitesin geleneksel hale getirdiği “Gençlik Şöleni” nin 16 cısı 13 Mayıs 2013 pazartesi günü saat 11:00 de Cumhuriyet Üniversitesi Amfi Tiyatroda açılış yapılacak. 16. Gençlik Şöleni 12 Mayıs 2013 Pazar günü 16:00 da başlayan şölen 6 gün sürecek. 5 gün boyunca üniversite Oyunlar, sergiler, tiyatrolar, maçlar ve dans gösterileri ile devam ederken, 4 konser ile akşamlar şenlenecek. 13 Mayıs 2013 pazartesi saat 20:30 da Aslı Güngör, 14 Mayıs 2013 Salı saat 20:30 da TNK, 15 Mayıs 2013 saat 20:30 da Özgün, 16 Mayıs 2013 Perşembe saat 20:30 Kolpa ve şenliklerin son g...17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması başvuruları başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, dünden bugüne uzanan Türk süsleme sanatlarını yarına taşımak üzere düzenlediği “Türk Süsleme Sanatları Yarışması” bu yıl 17 nci kez düzenlenecek.  Geleneksel sanatlarımızı dinamik ve güncel tutmayı, sanatçıları özendirerek üretimi artırmayı, ortaya çıkan yapıtların bir arada sergilenmesini sağlayarak, ilgililerin eserlere ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Miniyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi” ve “Kat’ı” kategorilerinde yapılacak.  Yarışmaya katılacak sanatçıların eserlerini 07 - 12 Ekim tarihleri aras...18 Mart Şehitler Günü Anma Programı Düzenlenecek

18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile ilimizde anma programı düzenlenecek. Program Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlıyacak. Daha sonra Yukarı Tekke’de bulunan Şehitlikler ziyaret edilecek. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programının ardından Şehit Aileleri il Gaziler ve aileleri ile yemek verilecek. Yemeğe Vali Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Garnizon Komutanı Mustafa İlter ve diğer protokol üyeleride katılacaklar. Yemeğin ardından hain terörö örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen J.Uzm.Çvş. Sadettin Yazıcı ve J.Er. Emin Alacahan’ın ail...19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıldı

Anadolu Haber Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2013 yılı içerisinde evi olmayan veya oturulamaz durumda olan 19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıt. Tadilatı ve onarımı yapılan tüm evler sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmiş olup muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçları karşıladı. İhtiyaç sahibi ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlanarak,  bakımsız ve sağlıksız olan evlerinin onarılması sonucu daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilerek, yaşamlarını rahat sürdürmelerine olanak sağlandı. ...19 Eylül’de ‘Gaziler Günü’ düzenlenecek

Sivas'ta “Gaziler Günü” programı belli oldu. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Jandarma Sosyal Tesisleri arkasındaki Şehitler Anıtı'na saat 10.00'da çelenk sunulacak.  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.  Program kapsamında, Mevlana mahallesinde yaşayan gazi Sedat Furtuna ve Orhangazi mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Özdemir ve gazilerin aileleri ziyaret edilecek.  Gaziler Günü kapsamında 17 Eylülde saat 15.00'da ise ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, mesaj yayımladı AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle buruk şekilde kutlandığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyet...19 Mayıs Törenleri Sivas’ta Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

AHMET ERÇELİK19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Törenleri Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik yürüyüşüyle başlayan törene Vali Alim Barut,Gençlik Ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç,Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcak,Tugay Komutanı Fahrettin Celalettin Sağır,Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Öğrenciler katıldı.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünden Atatürk Anıtına kadar İl Protokolü ve Öğrenciler Askeri Bandoyla yürüdüler.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünün koyduğu çeleng Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.19 Mayıs Nedir Tar...19 Mayıs'ta şenlik ve şölenler iptal

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sürdürülen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında planlanan şenlik ve şölenler, Soma'daki maden faciası nedeniyle iptal edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl çeşitli programlarla 81 ilde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl şenlik ve şölenler gerçekleştirilmeyecek.  ...2 Günde 49 Yaralı

Önceki gün Gürün’de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası dünde İmranlı’da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı. İki günde meydana gelen kazalar sonucu 49 kişi yaralanırken 3 kişide hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Erzincan karayolu üzerinde İmralı’ya 15 kilometre kala Kızıldağ mevkiinde, Antalya’dan Erzurum’a gitmekte olan Mustafa Koyuncu (52) yönetimindeki 42 BAE 99 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Mustafa Koyuncu’nun yanı sıra, yolculardan Mehre Yaşar ...2 Kilo Toz Esrar Yakalandı

Yıldızeli’nde yapılan asayiş uygulamasında 2 kilo 15 gram toz esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yıldızeli 4 Yol Kavşağında, asayiş ekipleri Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcularda ve otobüste arama yapılmasının ardından bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine polisler S.G (53) isimli şahsın üzerini ve oturduğu yeri aradılar. aramanın ardından 2,015 kilo esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...2 mahalleye hanımlar kültür merkezi

İlimizde bulunan 3 adet hanımlar kültür merkezinin ihtiyaca cevap verememesi ve uzak mahallelerde bulunan vatandaşların, merkezde bulunan hanımlar kültür merkezlerine gelememesi belediyeyi harekete geçirdiFatih TABUR Fatih Mahallesi ve Şeyşamil Mahallesi’ne hanımlar kültür merkezi yapılması planlanıyor. Fatih ve Şeyşamil Mahallesi’ne bayanların sosyal aktiviteler gerçekleştirebilecekleri, ürettikleri ürünleri rahatlıkla pazarlayabilecekleri ve çeşitli el sanatları öğrenebilecekleri çok amaçlı hanımlar kültür merkezi yapılacak. Konu ile ilgili olarak gazetemize özel açıklamalarda bulunan...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Olarak Kutlanır

 AHMET ERÇELİKNumune Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Ali Korkmaz Sivas Halk Sağı Müdürlüğü Konferans Salonunda Otizmle ilgili konferans verdi.Otizm Spektrum BozukluklarıErgen Çocukluk döneminde başlayanSosyal iletişim ve sosyal etkileşimde eksiklik Kısıtlayıcı tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanların etkinliklerin olduğu nöro gelişimsel bozuklukSosyal İletişimsel YetersizliklerToplumsal Duygusal Karşılıklı Yetersizlik-karşılıklı konuşamama-İlgilerini duygularını paylaşamama-Toplumsal etkileşime girememeAğırlık Düzeyi-Üçüncü Düzey: Çok önemli düzeyde des...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü...

 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, program düzenleyerek ilimizde bulunan “Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi”ni ziyaret etti. Ziyarete Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın da katıldı.Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak bilinen Otizm için, 2 Nisan “Farkındalık Günü” olarak belirlenmiş ve bu günde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı da bu güne...2 proje kabul edildi 5 proje ise son aşamada

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi  Araştırma  ve  Uygulama  Hastanesi  Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi   Prof.  Dr.  Mustafa  Turan,    Üniversitemiz  bünyesinde  birçok proje  üzerinde  çalışmalarını  sürdürdüklerini  belirterek  kabul edilen ve son aşamaya getirilen projeler  hakkında  bilgi  verdi. Prof.  Dr.  Turan  ilk olarak,  “Farklı  Cerrahi  alanlarda  Kullanılabilen  Modüler  Cerrahi  Stapler  Tasarımı” &nb...2 yılı ‘SAĞLAM’ özetledi

Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam,  müdürlüklerinin  kuruluşunun 2. yıldönümü nedeniyle  sağlık alanında  yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri 2 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam göreve geldikleri süre boyunca Sivas’ta bir çok ilke imza attıklarını söyledi. Baba Okulu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Sağlam, ilimiz için çok önemli olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı’ndan evde sağlık hizmetlerine kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda ...2. etap eğitimler başladı

Vatandaşın daha rahat ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi’nin özel halk otobüsü şoförlerine yönelik vermiş olduğu eğitim seminerlerinin 2. etabı dün başladı. 487 kişinin eğitim aldığı seminerler kapsamında bu hafta içerisinde şoförlere yönelik olarak öfke kontrolü, engellilerle iletişim ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verilecek Fatih TABUR   Özel halk otobüsü şoförlerine yönelik olarak Sivas Belediyesi öncülüğünde organize edilen, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler devam ediyo...2. Kitap Günleri Dolayısıyla Sivas Ünlü Yazarları Ağırlayacak

Sivas Kongresinin 94. yıldönümü programı çerçevesinde 4 Eylül Sivas kültür ve sanat etkinliklerinin en önemli ayağını oluşturan 2. Kitap Günleri dolayısıyla birçok yazar şehrimize gelecek ve okuyucusuyla buluşacak.  Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. 30 Ağustos – 05 Eylül 2013 tarihleri arasında açık hava müzesi görümündeki tarihi kent meydanında düzenlenecek olan etkinliği Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklaşa yürütecek.  7. Gün sürecek olan etkinliğe  217 yayın 9...2.Devlet Üniversitesi Afiş Tanımı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKŞehir Kültürü Ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve Dernek Üyeleri dernek binasında afiş tanıtımı gerçekleştirdi.Ahat Türkmenoğlu "Sivas Şehir Kültür ve Yaşatma Derneğininin başlatmış olduğumuz 2. Devlet Üniversitesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.13 Şubatta Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Bizde Sayın Başbakanımızdan 2.Devlet Üniversitesinin kurulması ve Vakıf Üniversitelerini önünün açılmasını diliyoruz. Sivas’a Başbakan müjdeli haberleler gelecektir. Sayın Bakanımızda destek veriyor. İstiyoruz ki biz Sivas’ta da bu havayı yüksek seste duyuralım. Dern...20 kilo “Esrar” ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde yapılan operasyonda 4 ayrı poşet içinde 20 kilogram esrar ela geçirildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Aralık 2014 günü akşam 22:30 sıaralıarında Gürün Bahçeiçi mevkiin Malatya- Kayseri yolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir valiz içerisinde 4 ayrı poşette toplam 20 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi şahıs, ele geçirilen esrar ile birilkte Cumhuriyet ...20 Yıllık Sorun Çözüldü

 Yaklaşık yirmi yıl önce Alibaba Mahallesi’ne yapılan Gecekondu Önleme Bölgesi’ndeki tapusuz evlerin sorunu tarihe karıştı.Belediye Başkanı Sami Aydın’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar neticesinde Gecekondu Önleme Bölgesi’nde tapusu olmayan evlere düzenlenen törenle tapuları teslim edildi.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Naci Süha, Mahir Kuzucu, Özbelsan A.Ş. Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, Birim Müdürleri ve Gecekondu Önleme Bölgesi sakinleri katıldı.Programın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı...2013 Ödeneği 509 Milyon

2013 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın Başkanlığında gerçekleştirildi.  İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan toplantıda yatırımcı kuruluşlar, 2012 yılı genel değerlendirmesi ile 2013 projelerini anlattılar. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Aydın; tarım, ulaştırma, eğitim, spor, sağlık ve genel kamu hizmetlerini kapsayan çalışmaların 2013 yılı ödeneğinin 509.8 milyon TL olduğunu söyledi.   İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ise, idarenin 2012 yılında yaptığı işler ile 2013 yılı içerisinde gerçekleştirec...2013 Sivas Nüfusu 623 bin 824 kişi

TUİK tarafından yapılan bildirimde 31 Aralık 2013 Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi oldu. TUİK tarafından yapılan bildirimde Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi olurken bu nüfusun 311 bin 798'i erkek, 312 bin 026 kadın nüfusu oldu. İl ve İlçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu ise 439 bin 464 kişi olurken. Bu nüfusun 219 bin 144 kişisi erkek, 220 bin 420 kadın nüfusundan oluşuyor. Ayrıca Belde ve Köylerde yaşayanların oranı ise 184 bin 260 kişi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların erkek ve kadın olarak dağılıma gelince 92 bin 564 erkek nüfusa karşılık 91 bin 606 kadın nüfusundan oluşuyor. ...2013 Yılı Haziran Ayı KÖYDES Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2013 yılı Haziran ayı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı İdaremiz İl Encümen Salonu’nda yapıldı. Valimiz Zübeyir Kemelek, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata,  ilçe kaymakamları ile yatırımları takip eden ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçelerde devam eden yol yatırımları, KÖYDES ve İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü kırsal altyapı ve tarımsal sulama projeleri ele alındı. KÖYDES’in devam eden projelerinin anlatıldığı toplantıda 2012 yılının iş