http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Spor
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

"Burası benim evim"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Hakem hatalarına verecek puanlarımız kalmadı. Hepsini verdik. Bundan sonra onların hatalarıyla maç kaybetmek istemiyoruz'' dedi. Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, hakem hatalarına değindi.  Kırmızı-beyazlı takıma yapılmayan hiçbir hata kalmadığını savunan Çalımbay, ''En son Avrupa çapında birçok maç yönetmiş deneyimli hakemimiz Fırat Aydınus ve yardımcıları çok büyük hatalar yaparak bizi Akhisarspor maçında çok mağdur duruma düşürdüler. Bütün hakemlerin aynı şeyleri yapmayacaklarına inanıyorum'' diye konu...Galibiyetle Başlamak İstiyoruz

 Dört Eylül Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında, hafta sonu Erzincan deplasmanında Refahiyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Yusuf Tokuş, devre arası kampının takım için faydalı olduğunu belirterek, ikinci devreye hazır olduklarını ifade etti.Futbolculardan memnun olduğunu belirten Tokuş, yeni katılan oyuncuların da takıma katkı sağlayacak yeteneklere sahip futbolcular olduğunu ifade etti.“Çalışmaktan başka bir şansımız yok” diyen Tokuş, “Eğer futbolcuysak, futbol oynuyorsak bu işi yapıyorsak çalışmamız lazım. Burada bunu da bizim takım bugüne kadar yaptı. Erzincan maçın...Milli Takımlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, Milli Takımlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çeşitli branşlarda 18 Milli sporcunun eğitim gördüğü CÜ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okul'unun Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kangalgil, yıllardır tercih edilen bir okul olduklarını belirterek, 20’ye yakın aktif sporcumuz milli takımların çeşitli kademelerinde görev yapıyor." dedi. Her yıl 100 tane öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Kangalgil, "Bunların bir kısmı milli sporcular. Bizim bir milli kontenjanımız yok ama sporcular...U-19 Grup Müsabakalarında Hedef Şampiyonluk

 2014 - 2015 U19 Futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, Dört Eylül Belediyespor U-19 Futbol Takımı, ilimizi gruplarda temsil edecek. Maçlar, 29 Nisan -03 Mayıs 2015 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak.Türkiye genelinden 6 kulüp katılacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Dört Eylül Belediyespor U-19 Takımı, Yozgat’ta hem kulübü hem de Sivas’ı temsil edecek.Yozgat’ta yapılacak olan grup müsabakaları, 29 Nisan -03 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacak.Dört Eylül Belediyespor U-19 Futbol Takımı, grup müsabakalarına katılmak için hazırlıklarını Antrenör Tekin Fişne nezaretinde aralıksız sürdü..."HEDEFİMİZ İLK 5'TE YER ALMAK"

Hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu belirten Ziya Erdal da, "Ordu maçı bizim için çok önemliydi çünkü bulunduğumuz konum bize yakışmıyordu. Oyundan ziyade önemli olan maçı kazanmaktı ve biz bunu başardık. Gerçekten maçtan sonra da kendi içimizde çok büyük bir sevinç yaşadık. Şimdi önümüzde gerçekten çok önemli bir Eskişehir maçı var. O maçı alıp üst sıralara oynamak istiyoruz. Sonuçta hedefimiz hala ilk 5'te yer almak çünkü puanlar çok yakın. Ayrıca önümüzde bir de kupa maçı var. Trabzon'u yenerek finale kalacağımızı düşünüyorum" dedi. Sivasspor kafilesi yarın sabah erken saatl..."Telafisi Olmayan Maç Yaptık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 4-1 kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımının çok iyi oynadığını söyledi Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım açısından da telafisi olmayan bir maç oynandığını belirtti. Sahalarında mutlaka kazanmak istediklerini ve bunu başardıklarını kaydeden Çalımbay, galibiyetin yanı sıra taraftarlarla futbolcuların bütünleşmesinin kendisini çok sevindirdiğini dile getirdi.  Takımını tebrik ettiğini ifade eden Çalımbay, "Çok iyi oynadılar, iyi bir skor aldılar. Bizi en iyi şekilde destekledikleri ...'Amatör spora her yıl katkı payı almak yerine lige katılım payı verilmesi lazımdır'

Sivas Amatör Spor Gençlik Kulüplerinden Yüce yurt spor sportif faaliyetleri güç şartlar altında yürütüyorlar. Sivas’ın sporuna yıllardadır bir çok branş ve kategoride katılarak il şampiyonalarıyla birlikte  Klasman lar da da ilimizi değişik spor sezonlarında temsil ederek faaliyetlerini sürdürerek, profesyonel spor takımlarına her branştan sporcu kazandıran Yüce yurt spor bugünlerde ekonomik yoksulluklar içinde yaşıyor. Geçtiğimiz yılarda Belediyelerin bütçelerinden ve o ilde oynanan Profesyonel müsabakalardan amatör spor’a katkı payı parası kesilip yılsonunda ilgili spor teşekküller...'Biz kulüp olarak alt yapı çalışması yapacağız'

Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı İsmail Bıyık Kulüplerinin çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. İl Özel İdare spor kulübü daha önceki yıllarda birçok branşlarda bölgesel liglere katılarak başarı elde eden bir müessese kulübü bünyesinde Türkiye,...1. Amatör Kümenin Yeni Takımları

A- Grubunda Gürün Şalspor tekrar birinci amatör kümeye yükseldiB- Grubunda Şarkışla Belediyespor tekrar birinci amatör kümeye yükseldiANADOLU SPOR -İsmail DURSUN Sivas  ikinci amatör küme futbol müsabakalarının son haftalarına gelindi. A-GrubundaGürün Şal spor futbol takımı devreyi lider kapatarak birinci amatör kümeye yükselen ilk takım oldu.İkinci amatör küme karşılaşmaları A- ve B,Grup olarak dokuz takımlı çift devreli  lig usullüne göre devam eden karşılaşmalar da  iki takım  tayin olunan yer saatte  yeterli şekilde  müsabaka yönetmeliğine göre hareket edemedi...1. Ulusal Yıldız Dağı Tırmanışı

Anadolu Spor 4 Eylül Kongresi kutlama programlarına bu yılki etkinlikler kapsamnıda yapılan 1. Ulusal Yıldız Dağı tırmanışı hafta sonu gerçekleştirildi.  Yıldız Dağı tırmanışı birinci gün etkilinlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Sivas Doğa Spolarları Arama Kurtarma Derneği tarafından organize edilen kortej yürüyüşü Atatürk Spor Salonu önünden Atatürk Anıtına  kadar devam etti. Atatürk Antına çelenk sunumu ile devam eden program Tarihi Jandarma Binası önünden Paşabahçe İzcilik Kampına hareket edildi.  Pazar sabahı Yıldız Dağı tırmanışı için Valilik binası ve Paşa...10 Kasım "Atatürk'ü Anma Koşusu" İl Takımı Seçme Yarışması

10 Kasım "Atatürk'ü Anma Koşusu" İl Takımı Seçme Yarışması10 Kasım 2013 günü Ankara'da yapılacak olan "Atatürk'ü Anma Koşusu" kros yarışmalarına katılacak il takımını seçmek amacıyla 28 Ekim 2013 Pazartesi günü Fuar Alanında saat 10:30'da yarışma yapılacaktır. TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONUSİVAS 2013 SEZONU“ATATÜRK’Ü ANMA KOŞUSU”İL TAKIMI SEÇME YARIŞMA STATÜSÜYARIŞMA TARİHİ 28 EKİM 2013 / PAZARTESİYARIŞMA YERİ FUAR ALANI YARIŞ BAŞLAMA SAATİ 10:30TEKNİK TOPLANTI 25 EKİM 2013 (CUMA) / 4 EYLÜL SPOR SALONU SAAT 15:00 DEKATEGORİLER VE MESAFELERKATEGORİ DOĞUM TARİHİ TAKIM PUANLAMA DURUMU MES...10 Kişi Lideri Devirdi

 Dört Belediyespor Lider Eyüp spor’u on kişiyle yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. 90 Dakikası heyecan içinde geçen karşılaşmayı Bakan Yılmaz ve yüzlerce taraftar takip etti. Maç sonu sonu soyunma odası görülmeye değerdi. Spor Toto 3. Lig 2. Grupta lig lideri Eyüpspor’u evinde ağırlayan Dört Eylül Belediyespor zorlu karşılaşmadan 1-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.Ligin 30. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda soğuk havaya rağmen taraftarın yoğun ilgisi altında oynandı.Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaş...13 Kulüp Arasında Şampiyon Olduk

 Çanakkale Şehitleri anısına düzenlenen Bagatur oyunları Ankara’da yapıldı.Bagatur oyunlarına, 13 Kulüpten yaklaşık 200 sporcu katıldı. Sivas’ı temsilen turnuvaya katılan Dört Eylül Belediyespor Kulübü Sayokan takımı, Çanakkale Şehitleri Bagatur Oyunlarında 19 altın madalya kazanarak, takım halinde birinci oldu.Bagatur oyunlarına katılan Dört Eylül Belediyespor Sayokan takımı Tanyu Halil Koznoğlu, “İlimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bagatur oyunlarında 19 altın madalya kazandık. Ben bu oyunlarda başarı gösteren bütün sporcularımı tebrik ediyorum. Ayrıc...17. Geleneksel Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi…

Rahmetli Belediye personeli Hakan Tekeş anısına düzenlenen “Sivas Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Birimler Arası Futbol Turnuvası” sona erdi.    18 birim takımının katıldığı turnuva, zorlu mücadelelere sahne olurken 4 takım finale kaldı. Son iki günde oynanan müsabakalar sonucunda İtfaiye Müdürlüğü birinci, İmar Müdürlüğü ikinci ve Saha Amirliği ise turnuvayı üçüncü takım olarak tamamladı. Zabıta Müdürlüğü ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.   Final maçının ardından Yenişehir’deki Favori Halı Saha’da ödül töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan ...17. randevu Kayserispor - Sivasspor

Rekabette geride kalan 15 maçın 5’inden Sivasspor, 4’ünden Kayserispor galip ayrıldı Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig’de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 15 maçın 5’inden Sivasspor, 4’ünden Kayserispor galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu 16 maçta rakip fileleri 30 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, kalesinde ise 22 gol gördü. Sarı-kırmızılıların, Kayseri’deki maçlarda Sivasspor’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor, sahasındaki 7 maçın 2’sinden galibiyetle, 5’inde beraberlikle, 1’inden mağlubiyetle ayrıl...2. lig başka bahara

Anadolu Spor SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden temsilcimiz 4 Eylül Belediyespor deplasmanda Tekirova Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak play-of şansını da kaybetti. Ligin son haftalarında kötü bir grafik çizen 4 Eylül Belediyespor aldığı son mağlubiyetle ligin bitimine bir hafta kala play-of şansınıda yitirmiş oldu. MAÇTAN DAKİKALAR 49'uncu dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda, kaleci Doğan topa iki hamlede sahip oldu. 51'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 76'ncı dakikada Sivas 4 Eylül Belediye...2. Lige Çıkacak Takım Sakarya’da Belli Olacak

Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play Off Finali, 28 Mayıs Perşembe günü Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.  Final maçının saati Tff’den henüz daha açıklanmadı.   2014 – 2015 sezonunu 71 puanla lider tamamlayan ve 2. lige yükselen Eyüpspor’un ardından, 63 puanla ikinci olan Dört Eylül Belediyespor, 62 puanla üçüncü Yeni Diyarbakırspor, 60 puanla dördüncü Denizli Büyükşehir Belediyepsor ve 56 puanla 5. olan Gölcükspor takımları Play Off oynamaya hak kazanmıştı. 2. lige yükselecek ikinci takımın belirleneceği yarı Play Off müsabakalarında Dört Eylül Belediyespor, 0 ...2013 Yıldızlar Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Eleme Müsabakaları Sona Erdi

Dört takımın katıldığı müsabakalarda Samsun ve Tokat takımları çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Sivas 4 Eylül Dış sahada Tokat TOKİ Spor Kulübü, Malatya, Kahramanmaraş Gücüspor ve Samsunspor Lisesi Spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen karşılaşmalarda takımlar birer müsabaka oynayarak galip gelen kulüpler ileride yapılacak olan Türkiye yıldız kızlar çeyrek final müsabakalarına katılacaktır.  Aynı gün dış sahada oynanan karşılaşmalar sonucunda Tokat TOKİ Spor Kulübü ve Samsunspor Lisesi Spor Kulüpleri rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen takımlar olmuştur. &nb...2013-2014 Sezonu Başlıyor

Spor Toto Süper Ligi 2013-2014 sezonu Cuma günü Antalyaspor ile Kayseri Erciyes arasında yapılacak olan karşılaşma ile start alacak.  Sivasspor ise sezona Kayserispor ile deplasmanda başlayacak.  19 Ağustos Pazartesi günü 20:00 da Kayseri Kadir Has Stadyumunda gerçekleşecek olan karşılaşma ile sezona başlıyacak olan Yiğidolar, hazırlıklara Sivas’ta devam ediyor. ...23 Yaş Altı Gençler Türkiye Halter Müsabakaları Sivas’ta Yapılıyor

Sivas’ta düzenlenen 23 Yaş Altı Gençler Türkiye Halter Müsabakaları için ilimizde bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve federasyon yöneticileri, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Salim Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun portresini inceleyen Taşpınar, duygularını ‘ Sivas’ın medar-ı iftiharı… Taceddin dergâhına arada bir gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Allah rahmet eylesin.’  şeklinde ifade ederek fotoğraf çektirdi. ‘ SPORA DESTEK KONUSUNDA ÖZEL BİR İLGİMİZ VAR’ ...3 Gol ile 3 Puan

4 Eylül Belediyespor A2 takımı, dün 4 Eylül Stadyumu dış sahada Sanica Boru Elazıspor ile karşılaştı. 4 Eylül Belediyespor teknik direktörü Alaettin Çiçek’in de izlediği karşılaşmayı Nevşehir bölgesi hakemlerinden Hakan Durmaz yönetti. İlk yarıya hızlı başlayan 4 Eylül Belediye A2 takımı, 4. dakikada Mustafa Akkuş’un gölüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında rakip karşısında baskısını artıran 4 Eylül Belediyespor A2 takımı, 19. dakikada Nuri Melih Mursal’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Sanica Boru Elazıspor, ikinci golden sonra farkı azaltmaya çalışırken, 29. da...3 Puan 2 Golle Geldi

 Spor Toto 3. lig 2. Grup da ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, 20. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvarspor’u 2 – 1 mağlup etti.Müsabakayı, Elazığ bölgesi hakemlerinden Ahmet Turan Timuroğlu yönetirken, yardımcılıklarını, Nevzat Teker (Adıyaman), Yakup Kesici (Elazığ) ve dördüncü hakem Atakan Aksu (Elazığ) yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, 2. Başkan Muhammed Şeker, As Başkan Göksel Aras, Futb...3 Puan İçin Mücadele Edeceğiz

4 Eylül Belediyespor  Teknik direktörü Alaettin Çiçek, Ümraniye maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, bu maçı da alıp Sivas’a mutlu bir şekilde dönmek istediklerini söyledi. 4 Eylül Belediyespor, Pazar günü İstanbul’da Ümraniyespor ile oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıkların sürdürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda teknik direktör Alaettin Çiçek nezaretinde hazırlıklarını sürdüren 4 Eylül Belediyespor, Pazar günü İstanbul’da Ümraniyespor ile karşılaşacak. Son iki maçı da kazanan 4 Eylül Belediyespor, 3. Lig’den 2. lige çıkma yolundaki önemli bir adım olan...3 puan tek golle geldi

                                                                                          Dört Eylül Belediyespor Spor Toto 3.Ligin 1.Grubun 3.Haftasında  kendi evinde oynadığı Yeşil Bursa A.Ş takımını 1-0 mağlup ederek ligde emin adımlarla ilerliyor. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Samsun Bölgesi hakemlerinden Gökhan Özbulut, yardımcılıklarını ise ...3 puan tek golle geldi

Anadolu Spor Sivas Dört Eylül Belediyespor, kendi sahasında oynadığı Ankara bölgesi temsilcisi Adliyespor karşısında maçı 1 – 0 kazandı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, Zonguldak bölgesi hakemlerinden Ceyhun Kömürcü, yardımcılıklarını ise, Sakarya ve Bolu bölgesi hakemlerinden Suat  Güz, Fatih Soyadın dördüncü hakem olarak ise Kocaeli bölgesinden Sabit Selvi yaptı.  Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivas Dört Eylül Belediyespor rakibi Adliyespor karşısında üstün performans sergiledi. Bol pozisyon bulmasına rağmen Dört Eylül Belediyespor atakları bir türlü gole çeviremed...3 Puan Zaraspor’un oldu

BAL Ligindeki temsilcilerimiz Zara Belediyespor ve Yıldızeli Birlikspor Sivas’ta Fuar alanındaki 1 nolu sahada karşılaştı. Zaraspor zorlandığı maçta sahadan galip olarak çıktı ve 3 Puan Zaraspor’un oldu TFF BAL ligi 4.grupta namaglup şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz lider Zara Belediyespor kritik Yıldızeli Birlikspor deplasmanından 3 puan çıkardı. Kırmızı-siyahlı ekibimizin gollerini 41.dakikada Murat Tekin, 77.dakikada Serdar Mert kaydederken ev sahibi takım Yıldızeli Birlikspor'un golünü 62.dakikada Murat Şahin kaydetti. Karşılaşma lider Zara Belediyespor’un 2-1'lik üstünlüğü ile s...3 Puanla Döndü

Payas  Belediyespor 1975 Deplasmanı’ndan 3 Puanla DöndükSivas’ı 3. lig 2. grupta temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 15. haftasında Hatay’da Payas Belediyespor’u 1 – 0 mağlup etti. Hem lig hem kupayı bir arada götüren Dört Eylül Belediyespor, çıkışını sürdürüyor.  Ligin 15. haftasında Payas İlçe Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, Bursa bölgesi hakemlerinden Erhan Sönmez yönetirken, yardımcılıklarını, Emre Bolel (Balıkersir), Özgür Sezgin (Bursa) ve Süleyman Soyutürk (Bursa) yaptılar.  Karşılaşmayı, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan,  yönetim...3.LİG BİRİNCİ GRUPTAYIZ

2013-2014 Sezonu Spor Toto 2. ve 3 Lig'de mücadele edecek takımların grupları belirlendi. İstanbul Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen grup belirleme kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kur'a çekimi öncesi yapılan konuşmalarda Spor Toto 2. Lig kulüplerine 4 haneli, Spor Toto 3. Lig kulüplerine ise, 2 haneli dijital tabelalarının sezon öncesi gönderileceği belirtildi. Daha sonra yapılan kur'a çekiminde TFF 2. Lig ve 3. Lig takımlarının mücadele edeceği gruplar belli oldu. Dört Eylül Belediyespor, çekilen kur'a da birinci grupta yer ...4 Eylül 2,Lig Yolunda

4 Eylül Belediyespor, Trabzon Kanuni ile 0 – 0 beraber kaldı. Teknik Direktör Alaettin Çiçek, Play Off finalini ertelediklerini belirterek, “Bu işi Aydın’da bitireceğiz”dedi. 4 Eylül Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda kümede kalma mücadelesi veren Trabzon Kanuni Spor ile 0 – 0 berabere kaldı. Karşılaşmayı, Edirne bölgesinden Özgür Bayır yönetirken, yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Arda Ergene ve Emir Fatih Akbulat yaptı.  Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına Trabzon takımı başladı. Maçın 20. dakikasına kadar Kanuni takımı etkili görünürken, bu dakikadan sonra ...4 Eylül Belediyespor Deplasmandan Galibiyetle Döndü

4 Eylül Belediyespor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Bursa Nilüferspor’u 2 – 1 mağlup ederek, sıralamadaki yerini korudu. 4 Eylül Belediyespor, grubunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursa Nilüferspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde her iki takımda kontrollü ataklarla rakip kalelerde gol bulmaya çalıştı. İlk yarının son bölümünde Yasin Elmas, sol kanattan yaptığı asistle takım arkadaşı Nurettin Ersoyu topla buluşturdu. Nurettin Ersoy, bu pası golle sonuçlandırdı. İlk yarı, 4 Eylül Belediyesporun 1 – 0 üstlüğüyle tamamlandı. ...4 EYLÜL BELEDİYESPOR HEDEFE ULAŞMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Alaettin Çiçek, belirledikleri Play Off hedefine ulaşmak için Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Diğer yandan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret ederek, tatlı ikram ettiler. 4 Eylül Belediyespor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Trabzon Kanuni maçı hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Alaettin Çiçek, belirlemiş oldukları hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Pazar günü oynayacakları Kanuni maçını Play Off yo...4 Eylül Belediyespor U19 Takımı Şampiyon Oldu

Sivas U19 Alt yapı liglerinde mücadele eden spor parkında oynanan müsabakada Demir spor U19 takımını 3 – 0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 4 Eylül Belediyespor U19 takımı, fuar alanındaki oynan maçta maça ağırlığını koyarak sporcusu Ahmet Yılmazın maçın 43. dakikasında kazandığı golle 1 – 0 öne geçmesini bildi.  Maçın ilk yarsı Dört Eylül Belediye Sporun 1- 0 üstünlüğü ile kapandı. Dört Eylül Belediyespor U19 takımı ikinci yarıya da hızlı başladı ve müsabakanın ikinci yarısında da oyununun üstünlüğünü ele geçirdi ve maçın 60.  ve 75. dakikalarında sporcuları Yak...4 Eylül Belediyespor Voleybol Takımı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sivas 4 Eylül Belediyespor Voleybol şubesi teknik heyeti ve oyuncuları Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Samet Çiçek tarafından organize edilen söyleşi programında 4 Eylül Belediyespor Voleybol Baş Antrenörü Levent Zoroğlu, yardımcı Antrenörler Ertuğrul Erdoğan ve Savaş Akaya ile Belediyesporlu voleybolcular Taner Kabakçı ve Kolombiyalı Humberto Machocar lisenin spor salonun da öğrencilerle bir araya gelerek sporun bilimsel yönü ve bireylere katkısını anlattılar. Burada ilk olarak söz alan Baş Antren...4 Eylül Belediyespor, Adım Adım Gidiyor

4 Eylül Belediyespor teknik direktörü Alaettin Çiçek, hedeflerine ulaşmak için kalan maçları sırasıyla  kazanmak istediklerini belirterek, Silivrispor galibiyetinin ardından Bursa Nilüfer maçının daha da önem kazandığını vurguladı. Sivas   4 Eylül Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer maçı hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Alaettin Çiçek nezaretinde hazırlıklarını sürdüren  futbolcular, taktik ve şut çalışıyorlar.  4 Eylül Belediyespor teknik direktörü Alaettin Çiçek, hedeflerine ulaşmak için kalan maçları kaz...4 EYLÜL BELEDİYESPOR, ALTINLA DÖNDÜ

4 Eylül Belediyespor, Gökhan Filiz’den sonra Çağla Çınar ile Sivas’ı gururlandırdı. İstanbul’da yapılan uluslar arası karate turnuvasında Sivas’ı temsil eden Çağla Çınar, bütün maçlarını kazarak, Sivas’a altın madalya ile döndü. 20 - 21 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Ahmet Cömert  Spor salonunda 26. gerçekleştirilen Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’na Sivas Dört Eylül Belediyespor takımından, 3’ü bayan, 4’ü erkek olmak üzere toplam 7 sporcu katıldı. 9 ülkenin  katıldığı karate turnuvasında, 4 Eylül Belediyespor karate takımından genç bayanlar 53 kiloda Çağ...4 Eylül Belediyespor’a Moral Yemeği...

4 Eylül Belediyespor futbol ailesiyle bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp moral yemeğinde sporcu ve yöneticilerle bir araya geldi. 2012 – 2013 futbol sezonunda 3. lig 2. grupta iyi bir performans gösteren ve play-off oynamaya hak kazanan 4 Eylül Belediyespor futbol takımıyla Paşafabrikası Kütükev’de akşam yemeği için bir araya geldi.  Doğan Ürgüp’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe; 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Alattin Çiçek, teknik heyet, 4 Eylül Belediyespor A Takımı, U-19 Takımı sporcuları kat...4 Eylül Finale Yükseldiler

Kulüp Başkanı Ahmet Polat, spor’un birçok branşında 4 Eylül Belediyespor’un Sivas’ı temsil ettiğini ı belirterek, Malatya’da yapılan müsabakalarda yarı finalden finale yükselme başarısı gösteren bayan hentbol takımını tebrik etti. 4 Eylül Belediyespor yıldızlar bayan hentbol takımı, 2012 – 2013 hentbol sezonu yarı final müsabakalarında 6 takım arasında oynanan maçlarda finale katılmaya hak kazandı. Malatya’da yapılan hentbol müsabakalarında 4 Eylül Belediyespor yıldızlar bayan hentbol takımı, Tunceli takımını 60 – 14, Erzincan takımını 8 – 59, Mardin takımını 12 – 51, Elazığ takı...4 Eylül Spor Takımı Sahadan Çekildi

Anadolu Spor- İsmail Dursunr Birinci Küme A,Takımlar (U-19) Gençler liğine Fuar alanı spor  parkında  üçüncü hafta müsabakalarla devam edildi.U-19 Futbol liğine iki  A ve B grubu olarak on üç takımla  liglere başlayan  a- gençler liginde  bir hafta geçmiyor ki  müsabakalarda kavgalar, gürültüler, sahadan ve ligden çekilmelerin ardı arakası kesilmiyor. Ve birde buna sahada  çıkan tartışmalar, saha dışı, tribün müdahalesi, kenar yönetimlerin hakemlere  sporculara müdahalesi derken müsabakalara ilginin azaldığı ve seyirci gelmemesi endişesi taşınmaktad...4 Eylül Yakışıyor

Geçtiğimiz aylarda temeli atılarak yapımı başlanan yeni stadyum için yapılan isim tartışmalarına Kent Konseyi, noktayı koydu.Bazı kesimlerce Sivas Arena olarak isimlendirilen yeni stadyum için son toplanan Kent Konseyi, 4 Eylül’ün Sivas ile bütünleştiği ve Türk tarihi açısından ne derece önemli olduğu belirtilerek, 4 Eylül isminin Arena olarak neden tercih edildiğinin ise merak konusu olduğu ifade edildi.Sivas Kent Konseyi Başkanı Mustafa Haste, tarafından yapılan yazılı açıklamada Sivasspor’un şehrimiz için büyük öneme haiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Kulüplerimiz kadar stat...4-1 Kere Maşallah!

Fenerbahçe 4 - 1 Sivasspor  Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra gelen eleştiriler üzerine 'Bize 3, 4 gollü bir patlama gerek' diyen İsmail Kartal'ın isteği yerine geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Sivasspor'u Kadıköy'de 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertlileri farklı galibiyete taşıyan golleri Bekir, Sow (2) ve Kuyt'tan gelirken Sivasspor'un tek sayısı Aaatıf'dan geldi. Sarı lacivertliler bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.KUYT VURDU SOW TAMAMLADI65'de kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda...5 Takım Yarışa Devam Ediyor

Sivas Birinci Amatör Küme Futbol Müsabakalarına yapımı devam eden 4 Eylül Spor kompleksi spor tesislerindeki spor parkı bir ve iki nolu sahalarında kıyasıya devam etmektedir. 2012–2013 Futbol sezonuna büyük umutlarla başlayan gençlik spor kulüpleri altıncı hafta ya  Gelindiğinde vaat edilen sonuç ve skorlar yaşanamayınca puan sıralamasındaki yerlerde zaman zaman yer değişebiliyor. Bu haftaya kadar zirve mücadelesine ortak olan dört takım bu yarışı devam ettirmektedir. Lider Demirspor futbol takımı yıllardır Sivas’ta alt yapısıyla başarılarıyla bilinen bir takım ligde oynadığı altıncı haft...5. Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu Teknik Toplantısı Yapıldı

5.Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu, yarın düzenlenecek olan ilk yarışla başlıyor. Bisiklet Turu öncesi bugün takım yöneticilerine tertip komitesi tarafından teknik toplantı düzenlendi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar ile yarışlarda mücadele edecek olan takım yöneticileri katıldı. Toplantıda takımlara yarışlarda koşulacak etaplar hakkında bilgiler verildi. Yarın başlayacak olan yarışta 1.Etap Kriteryum gerçekleştirilecek. Kongre Müzesi bahçesinden saat: 18.00’da start verilecek yarışta, bisikletçiler; İnönü...5. Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu 5 - 8 Eylül’de

5. Uluslarasrası Muhsinyazıcıoğlu Bisiklet turu 5- 8 Eylül tarihleri arasında Sivas’ta Yapılacak. Uluslararası bisiklet turları için puan yarışı için pedal basacak sporcular 4 etaptan oluşan bisiklet turu için kıyasıya bir mücadele sergileyecekler.  1. Etap Kriteryum 5 Eylül 2013 günü 50 Kilometre 2. Etap Hafik Yol Yarışı 6 Eylül 2013 günü 120 kilometre 3. Etap Çayboyu Kriteryum Yarışı 60 Kilometre 4. Etap Havaalanı Yol Yarışı 115 kilometre Halk Yarışı 7 Eylül 2013 günü gerçekleştirilecek. Bu yıl 5 cisi düzenlenecek olan bisiklet turunda Sivas’ta bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılaca...5. Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu Yapıldı

    Sivas'ta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen ‘5'inci Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu’, gerçekleştirilen kriteryum yarışıyla başladı. Sivas Belediyesi öncülüğünde Sivas Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen yarışlara 12 ülkeden 28 takım katıldı. 4 gün süren turnuvaya katılmak üzere Almanya, Ukrayna, Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan, Sırbistan, Moldova gibi ülkelerden çok sayıda sporcu kente geldi.  Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinden BBP Genel Başkanı Must...6. Haftada Puan Yok

                                                                                       Sivas 4 Eylül Belediyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor’a 1-0 mağlup oldu. Cebeci İnönü stadyumundaki karşılaş- mayı az sayıda Sivaslı taraftar izledi. Müsabakayı Gümüşhane Bölgesi orta hakemlerinden Şahin Berker yönetirken yardımcılıklarını ise  Erzurum ve Iğdır böl...8 takımla karşılaşacağız

Anadolu Spor A2 liginde grubu şampiyon olarak tamamlayan Sivas Dört Eylül Belediyespor, finallerde Türkiye’nin en iyi 8 takımıyla karşılaşacak. Tamamı Sivaslı genç futbolculardan oluşan A2 takımımız, 14 haftalık dönemde ilk olarak 20 Ocak 2014’de kendi evinde Bucaspor ile karşılaşacak.  Fenerbahçe, Tepecik, Bucaspor, Torku Konya, 1461 Trabzon, Boluspor ve Sanica Boru Elazığspor takımlarının bulunduğu grupta Nisan ayına kadar mücadeleler sürecek. A2 teknik direktörü Tuncay Doğan, tamamı Sivaslı gençlerden oluşan A2 takımının, Sivas’ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.  20 Ocakta...90’da vurduk

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi.  Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sivasspor'un gollerin, 15. dakika ve 90+3. dakikada John Utaka ve 71. dakikada Burhan Eşer attı. Gaziantepspor'un gollerini ise 34. dakikada Şenol Can ve 86. dakikada Marek Sapara attı. Utaka 180 gün sonra ilk golünü atarken, Şenol Can profesyonel Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı. Maçtaki ilk 3 gol kafayla atıldı.Bu sonucun ardından 6 maçlık kazanamama serisini noktalayan Sivasspo...Aatıf İmzayı Attı

Sivasspor'un gözde futbolcusu Aatif Chahechouhe kulübü ile olan sözleşmesini 2016 yılının sonuna kadar uzattıktan sonra, "Bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz" dedi.  ...Adliyespor’a Beşlik Tarife

Sivas’ı üçüncü ligde temsil eden Dört Eylül Belediyespor, deplasmanda  Ankara’nın güçlü ekiplerinden Adliyespor’la ile oynadı. Temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında yarısında bulduğu gollerle Adliyespor’u 5 – 2 mağlup etti. Karşılaşmayı İzmir   bölgesi hakemlerinden Deniz  Gültekin, yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Belgin Kumru  ve Fırat Sezgin ve dördüncü hakem Fırat Acaroğlu  yaptılar. Müsabakayı Sivas dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat ve çok sayıda Ankaralı futbolseverler izledi. Müsabakaya konuk ekip takım...Akhisar Belediyespor 2-1 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediye, Sivasspor'u konuk etti. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı Akhisar Belediye 2-1 kazandı.Akhisar'ın golleri 79. dakikada Kenan ve 89. dakikada Gekas'tan gelirken, Sivasspor'un tek golünü 17. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor'dan Ziya kırmızı kart gördü. Akhisar Belediye ise bir penaltı kaçırdı....Akhisar’a Cansuyu Yiğido’dan

Spor Toto Spor Ligi’nde ki heyecan ligin sonlarına yaklaştıkça artmaya başladı. Ligde kalma mücadelesi veren takımların her hafta sürpriz sonuçlar alması ise bütün takımları sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Ligde sadece Sivasspor’u ilk devrede mağlup ederek 1 galibiyet alabilen Akhisar Belediyespor ikinci galibiyetini de yine Sivasspor’dan aldı. Sivasspor’u Manisa da konuk eden Akhisar Belediyespor ligde kalabilme umutlarını yeniden yeşertti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan, penaltı vuruşundan faydalanamayan Akhisar Belediyespor maçtan kopmayarak maçı çevirmesini bildi. Son d...Aksaray’dan mağlup döndük.

 TFF 3. lig 2. grupta Sivas’ı temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 23. haftasında 68 Yeni Aksarayspor’a 2 - 0 yenildi.Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol, yardımcılıklarını Murat Şener (Trabzon), Burak Cansız (Trabzon) ve Sinan Özcan (Trabzon) yaptılar.Organize sanayide faaliyet gösteren Sivaslı İş adamları iç sahada olduğu gibi, dış saha müsabakalarında da takımlarımızı yalnız bırakmıyorlar.Aksaray Dağılgan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Sivaslı işadamlarımızdan Meda Tekstil yönetim kurulu başkanı Adem GÖLER...Alplar Terfi Etti

Spor’un birçok branşında faaliyet gösteren 4 Eylül Belediyespor, Türk savaş sanatı Sayokan’ı yaşatıyor. Kuşak terfi sınavında alplar, mavi ve sarı kuşağa terfi ettiler.Sivas 4 Eylül Belediyespor, futbol, voleybol ve karate gibi daha birçok branştaki faaliyetlerinin yanı sıra Türk savaş sanatı Sayokan’ı da yaşatıyor.Sayokan Atrönörü “Tanyu” Halil Kazonoğlu, alpların dört aydır gördükleri eğitimin ardından kuşak terfi sınavlarına katıldıklarını söyledi.Alpların bir üst kuşaklara terfi edeceklerini belirten Kozanoğlu, bir sonraki kuşak terfi sınavının dört ay sonra yapılacağını belirtti. ...Altın değerinde 1 puan

Anadolu Spor             Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçında Sivasspor, konuk olduğu Beşiktaş'tan altın değerinde 1 puan kazandı. Ligde son 2 haftayı puansız kapatan Roberto Carlos'un öğrencileri, zirve mücadelesinde kendileri için önem taşıyan Beşiktaş maçının ilk yarısında ev sahibi ekibe oranla vasat bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın 5. dakikasında Almeida ile golü bulan Beşiktaş, ilk yarıda yakaladığı birçok pozisyonu  değerlendiremedi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha atak bir futbol sergileyen Yiğid...Altın Değerinde 3 PUAN

Kendi evinde Eskişehirspor’u ağırlayan Sivasspor zorlu karşılaşmadan altın değerinde 3 puanı almayı başardı Anadolu SporSivasspor haftasonu kendi evinde Eskişehirspor’u 3-2’lik skorla yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Her iki takımında karşılaşmaya hızlı başlaması ile  6. dakikada konuk ekip Kamara'nın golüyle 1-0 öne geçi. Bu gölün ardından hemen cevap veren Yiğidolar 9. dakikada Utaka’nın attığı gol ile durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısı ise Sivasspor’un baskılı futbolu ile başladı. Baskılı futbolun ardından 48. Dakikada Manuel Da Costa ...Altın madalya Taha Akgül‘ün

Anadolu Haber Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Rus rakibi Alan Khugaev'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalya kazandı. Sivaslı Milli sporcumuz bu zaferi üst üste üçüncü kez yaşamış oldu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları, Trio Arena'da akşam seansıyla sona erdi. Akşam seansında mindere çıkan Taha Akgül altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandılar. Serbest Güreş Milli takımı Avrupa şampiyonasında bu güne kadar 4 madalya kazandı. İlk gün Servet Coşkun gümüş,...Altınkaynak başarılı sporcuları kabul etti

Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, Tekvando İl Birinciliği müsabakalarında başarı gösteren sporcuları kabul etti. Dört Eylül Spor Salonu'nda minik, yıldız ve gençler kategorisindeki karşılaşmalarda 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporculara ziyaretleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca ve okul müdürleri de eşlik etti.Altınkaynak, Kaymakamlık olarak eğitim ve spor faaliyetlerinde her türlü desteklerinin devam edeceğini söyledi.Tekvando Antrenörü Murat Selam da Sosyal Destek Programı kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ...Amatör lig 21-22 Eylül’de başlayacak

                                                                                    Sivas'ta bulunan sporun Taban birlikleri Amatör ligi müsabakaları öncesi bir araya gelerek,  geçtiğimiz sezondaki görülen ve yapılan olumsuzlukların giderilmesi için toplantı yaptı. Bir önceki sezon da birinci amatör küme süper amatör ligi olarak uygulanmaktaydı takım sayısı belirtilen rakamın altına...Amatör Lige Ocak 2014’e kadar ara verildi

Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             Birinci Amatör Küme Futbol karşılaşmalarının ilk yarısı geçtiğimiz hafta yapılan müsabakalarla sona erdi. On takımlı Birinci Amatör küme futbol karşılaşmaları yeni 4 Eylül Stadyumu Spor tesislerinde bulunan fuar alanı spor sahalarında dokuz haftadır ...Amatörün Dedeleri

Amatör müsabakalarındaki tribünlerin emektar dedeleri ve babaları çocuklarının müsabakalarını kar kış demeden betonlarda onlara itici güç oluyorlar Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Amatör Futbol Müsabakaları Birinci Amatör ve U-14 ve U-19 Genç takımlar karşılaşmaları fuar alanı spor tesislerinde tüm heyecan ve coşkusuyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir takım tartışmalar ve tatsızlıklar nedeniyle ara verilen müsabakalara sömestri tatili nedeniyle hafta içerisinde de devam edilen müsabakalarda havalarında güzel geçmesi nedeniyle bazı kulüplerde kimisinin oğlu, kimisinin torunu oynuyor ...Anadolu Hastanesi Belediyespor’a sponsor oldu

Anadolu Spor 3. Lig’de Sivas’ı temsil eden Dört Eylül Beledyespor, 2014  -  2015 futbol sezonunda Sivas Anadolu Hastanesi ile sponsorluk anlaşması sağladı.   Sivas Anadolu Hastanesi, yeni futbol sezonunda Dört Eylül Belediyespor'un evinde oynayacağı tüm müsabakalarda sağlık hizmetlerinde destek verecek. Anlaşmanın ardından Dört Eylül Belediyespor Kulübü sporcuları sağlık kontrolünden geçti. Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, sponsorluk anlaşması sebebiyle Sivas Anadolu Hastanesi yönetim kurulu başkan ve üyelerine teşekkür etti. ...Antalya Kampını Tamamladı

 Dört Eylül Belediyespor, 10 günlük Antalya Side kampının son gününde Brezilya 3. Lig takımlarından Sao Carlos F.C takımıyla oynadığı 3. hazırlık maçını 2 – 1 kazandı. Karşılaşmayı Sivasporun yardımcı hocalarından Orhan kaynak da izledi. 6 Ocak’ta Antalya’da 10 günlük kampa giren Dört Eylül Belediyespor, ligin ikinci devresi hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürdü. Kamp süresince 3 hazırlık maçı yapan Dört Eylül Belediyespor, ilk maçta Kahramanmaraş spor ile 2 - 2 berabere kalırken, Adıyamanspor ile oynadığı ikinci karşılaşmayı 1 – 0, kampın son gününde Brezilya 3. Lig ...Antalya’da Kazanmak İstiyoruz

Spor Toto 3. lig ikinci grupta ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 33. haftasında Antalya’da Kemer Tekirovaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Payas Belediyespor’u 2 – 1 mağlup eden Dört Eylül Belediyespor, son iki haftayı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde Kemer Tekirovaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor, günde çift idman yapıyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş, geçtiğimiz hafta rakiplerinin kaybettiği haftada kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, Antalya’ya kazanmak i...Arena’nın KAHYA’sı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor,  8 kişi kaldığı maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray lehine 2 penaltı veren karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Yiğidolar'dan Ümit Kurt, Da Costa ve Cicinho'yu kırmızı kartla oyundan attı. Özkahya, Sivasspor aleyhine verdiği kararlar ile maça damgasını vurdu. Süper Ligde aldığı başarılı sonuçlarla yükselen bir grafik çizen Yiğidolar'ın başarısına Galatasaray-Sivasspor maçını yöneten Hakem Halis Özkahya engel oldu.  Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanılan karşılaşma...Aslan Yiğidom

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yiğidolar iki kez öne geçtiği müsabakada fırsatı bu kez kaçırmadı. Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe galibiyeti yaşayan Galatasaray 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Sivasspor'un 17. dakikada Aatıf  golüne engel olamadı. Sarı kırmızılıların golü 42. dakikada Yekta Kurtuluş ile buldu ve ilk yarı 1-1 tamamladı. Maçın ikinci yarısında Sivasspor'un  60. dakikada Utaka'nın attığı gol ile Sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kaydetti.  Sivasspor taraftarının da uzun süredir yer almadığı türbünl...Aslanlar Gibi Veda

Galatasaray, Real Madrid'e 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında bir mucizeyi gerçekleştirmeye çok yaklaştı ancak başaramadı. Maçın son dakikalarında Mourinho'nun öğrencilerinin adeta dizleri titredi. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 3-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray için mücadele iyi başlamadı. Maçın hemen başında Di Maria ile kalesinde önemli bir tehlike yaşayan sarı-kırmızılı takım, 8. dakikada Ronaldo'nun golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Maçın 15. dakikasından itibaren oyunda dengeyi sağlamasına karşın rakip kalede pozisyon bulmakt...Atlı Cirit İl Birinciliği

Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları bugün başlayacak. Pazar günü sona erecek müsabakalarda 3 kulüp mücadele verecek.Atlı Cirit İl Birinciliği’nde heyecan bugün yapılacak ilk karşılaşmayla başlayacak. Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği’nin 2014 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları bugün saat 15:00’da başlayacak. Cumhuriyet Üniversitesi yolu üzerinde yapılan yeni cirit sahasında oynanacak olan müsabakalarda Sivas Atlı Spor Cirit, Sivassspor Atlı Cirit ve Önder Atlı Spor ve Cirit Kulüpleri mücadele edecek. Cumhuriyet Üniversitesi yolu üzerinde y...Avrupa İkincisi'nden Belediye'ye Ziyaret

Geçtiğimiz hafta sonu Konya’da düzenlenen 40. Avrupa 21 yaş altı karate şampiyonasında 2. olan 4 Eylül Belediyespor'un başarılı sporcusu Gökhan Filiz Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Köse, Mehmet Avcı ve Hasan Çağlar ile 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Karate Antrenörü Oğuz Ökten de hazır bulundu. Ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getiren Belediye Başkan Yardımcıları Avrupa ikincisi olan Gökhan'a bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi.EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK ÇOK GÜZEL 4 Eylül Spor Kulübü Başkanı Ahmet Polat...Aydın; “İnşallah Şampiyonluğu Birlikte Kutlayacağız…”

 Play-Off müsabakalarında yarı final maçlarını kazanan Dört Eylül Belediyespor, ikinci lige yükselmek için Denizli Büyükşehir Belediyespor ile final maçına çıkacak. Hayati öneme sahip karşılaşma öncesinde Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kulüp sporcularıyla bir arya gelerek moral verdi.Belediye Meclis Salonu’nda kulüp sporcuları ve yönetimle bir araya gelen Başkan Aydın, “Biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptıktan sonra takdiri Allah’a bırakacağız. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Ortaya koymuş olduğunuz bu performans, birliktelik, karşılıklı oluşan sinerjinin finale yansıya...Aydın’da Tek Golle Kazandık

 Spor Toto 3. ligde ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, grubun 25. hafta maçında Çine Madranspor’u 1 – 0 mağlup etti.Aydın Çine Yüksel Yalova Stadyumu’nda oynan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yiğit Peşin yönetirken, yardımcılıklarını ise Barış Bakırcıoğlu (Ankara), Nurettin Dinçer Demir (Kastamonu) ve Onur Güneş (Ankara) yaptılar. Karşılaşmayı, kulüp müdürü Kurbani Bütüner, genel kaptan Özer Karadaş ve çok sayıda Aydınlı sporseverler izledi. Maça, Dört Eylül Belediyespor takımı başladı. Bu dakikalarda her iki takımda kontrollü ataklarla etkili olmaya çalıştı.Karşıla...Aydin’dan Sivasspor’a Moral Ziyareti

 Sivasspor Kayseri Erciyes Spor karşılaşması öncesinde, Belediye Başkanı Sami Aydın Mecnun Otyakmaz'ı ve Sivasspor yönetimini Sivasspor tesislerinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Naci Süha'da hazır bulundu.Sivas'ın en büyük değerlerinden biri olan Sivasspor'a destek olmak amacıyla Belediye Başkanı Sami Aydın kulüp yönetimini Sivasspor Tesislerinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Aydın, 2004 yılında belediye başkanı seçildiğimde bir işi kim biliyorsa ona emanet etmek gerekir demiştik. Bu emaneti ehil ellere teslim ettiğimizde ortada zor şartlarda bir kulübü süper li...Ayhan’dan Şerefiye Beldesine Ziyaret

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Zara Şerefiye Beldesi’nde incelemelerde bulundu. Gülşah YARLI6360 Sayılı Kanun kapsamında ilimizde kapanan belde belediyelerinin köy muhtarlığına dönüştürülmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, kapanan beldeleri ziyaret etmeye başladı.  Ayhan, Zara Kaymakamı, Yakup Güney,  İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pala ve beraberindekilerle ile birlikte Şerefiye Belediyesi hizmet binasında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Belde sakinlerinin de katıldığı toplantıda belde belediyelerinin kapatılması ve bundan...Aynı Hedefteki Rakibimizi 3 Golle Geçtik

 Dört Eylül Belediyespor, ligin 29. haftasında, üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, Çanakkale’de Dardanelspor’u 3 – 1 mağlup ederek, 2. lig yolunda önemli bir engeli daha geride bıraktı. Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, İzmir bölgesi hakemlerinden Yaşar Can Demizel yönetirken, yardımcılıklarını Mehmet Özkan (İzmir), Ahmet Yakarca (Muğla) ve Niyazi Akyan Ceylan (İzmir) yaptılar. 2. lig yolunda, birbirine rakip iki takımın mücadelesinde Dört Eylül Belediyespor, karşılaşmanın ilk dakikalarında ani gelişen atakta, 4.dakikada Gökhan Özer’in golüyle 1 – ...Azerbaycan'dan 3 madalya

Azerbaycan'da düzenlenen Gençler Federasyon Kupası'nda Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak, takım halinde 3. sırada yer aldı. Başkent Bakü'de düzenlenen turnuvanın son gününde, 96 kiloda mindere çıkan Yusuf Can Zeyrek, ilk önce Gürcü rakibini, daha sonra ise Azerbaycanlı rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde yine bir Gürcü rakibini mağlup eden Zeyrek, altın madalya kazandı. 50 kiloda Emre Demircan ve 120 kiloda Yunus Emre Dede ise bronz madalya kazanan Türk sporcular oldu. Türkiye, serbest stilde takım klasmanında üçüncü sırada yer aldı. Ev sahibi Azerbaycan ...BAL Ligi temsilcilerimiz 1-1 lik skorla başladılar

Bölgesel ligde yer alan Zara Belediyespor ile Yıldızelibirlikspor takımları ilk haftayı 1 puanla geçerken her iki takımımızda 1-1 sonuçla berabere kaldılar. Zara Belediyespor 1- Sorun Belediyespor 1 Zara Belediyespor Kor. Gnr. Ahmet Başyurt stadında kendi seyircisi önündeki avantajını değerlendiremedi. Sorgunspor taraftarıda takımlarını Zara’da yanlız bırkmadılar.  İlk yarıyı Serdar Mert’in 7 dakikada attığı kafa golü ile 1-0 önde kapattı. İlk yarıda Sorgunspor 37 forma numaralı Mehmet Fırat Demir hakem tarafından 32 dakikada  kırmızkart ile oyundan atıldı. 2. yarıya iyi başlayan So...Bal liginde 8 attık 5 yedik

                                                                                    TFF Bal Ligi 4.grup takımlarımızdan Zara Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Ordu temsilcisi Soyaspor Gençlik’i 8-0 mağlup etti. Temsilcimiz Zara Belediyespor elde etmiş olduğu farklı galibiyet ve topladığı 7 puanla grubunda liderliğe yükseldi. Bal Ligi 4.grup 3. Hafta karşılaşmasında...Baskı kurduk ama kazanamadık.

 Dört Eylül Belediyespor, ilk yarının son haftasında Kocaali’de Derincespor’a 2 – 1 yenildi. İsmet Paşa Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Manisa bölgesi hakemlerinden Tolga Kodaz yönetirken, yardımcılıklarını Volkan Akçit (Manisa), Erdinç Kırıcı (Manisa) ve Emre Turcan (Manisa) yaptılar.Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Sportif Direktörü Hayrettin Yerlikaya, Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner, Genel Kaptan Özer Karadaş ile Kocaeli de yaşayan gurbetçi yiğidolar izledi.Maçtan önce Kocaeli Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma derneği başkanı İbrahim...Başkan Polat saldırıyı kınadı

     Dört Eylül Belediyespor takımı Kayseri’de bir kaç kişi tarafından çirkin saldırı düzenlendi. Ziraat Türkiye Kupası1.Kademe müsabakasında Nevşehir’de yapılan Nevşehir Gençlikspor maçından dönen Dört Eylül Belediyespor takımına Kayseri’de kendini bilmez bir grubun saldırısına maruz kaldı. Alkollü kişiler tarafından bir sporcuya şiddet uygulayarak burnunu kırdılar.Sporda şiddet olaylarının önüne geçilmesi için hayata geçirilen bir takım kurallar ne yazık ki yine kendini bilmez kişilerce  çiğnenmeye devam ediliyor. Kayseri’de yaşanan olayın hemen ardından bir açıklama yapa...Başkan Polat’a Plaket

Kangal Sarıkadı köyü dernek Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı makamında ziyaret etti. Sivas’ın tanıtımına,  Kangal ilçesinin kalkınması için yapmış olduğu ve ayrıca spora vermiş olduğu hizmetler anısına plaket takdim etti.   Kangal İlçesine Bağlı Sarıkadı Köyü Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkan vekili Celal Dal, dernek yönetimi kurulu üyeleri Süleyman Polat, İbrahim Poyraz ve BBP il genel meclis üyesi Uğur Bulut, Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Polat ile bir süre sohbet eden Kanga...Başkan Ürgüp, Yeni Sezonda Sivasspor’a Başarılar

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Süper Lig’in başlaması dolayısıyla Sivasspor’a başarı dileklerini içeren bir mesaj yayınladı. Mesajında Sivasspor’un başarılarıyla şehir için yıllardır gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Ürgüp, şunları kaydetti: “ Sivasspor, gerek spor ahlakına gösterdiği hassasiyet gerekse sportif başarılarıyla şehrimizin gurur kaynağı ve medar-ı iftiharı olmuştur. Önceleri mütevazı bir bütçeyle yola çıkan Sivasspor, son yıllardaki sportif başarılarıyla birlikte kurumsal yapısı sağlam, imrenilerek bakılan bir kulüp haline gelmiştir. Bu başarıda elbette ki en ...Başkan yardımcıları Dört Eylül Belediyespor'u ziyaret etti

     Belediye başkan yardımcıları Dört Eylül Belediyespor kulübü yöneticilerini Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinde ziyaret etti.  Belediye başkan yardımcıları Orhan Demirok, Hayri.Köse, Mehmet Avcı, Yılmaz Uysal, Mehmet Muaz Uzun ve Hasan Çağlar Dört Eylül Belediyespor’u son zamanlarda aldıkları galibiyet ve başarılardan dolayı kutladılar.  Başkan yardımcılarını Kulüp başkanı Ahmet Polat, As Başkan ve salon sporlarından sorumlu Nuri Çayır, yönetim kurulu üyesi ve reklam pazarlama sorumlusu Selami Alçalı karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dört Eylül...Başkan Yüksel'den sporculara ödül

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, tekvando müsabakalarında başarı gösteren sporcuları ödüllendirdiSuşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, tekvando müsabakalarında başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi.Başkan Yüksel, 26 Nisan'da Sivas'ta yapılan yarışmalarda 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alan Suşehri Akademi Spor Kulübünün tekvandocuları makamında kabul etti.Yüksel, sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.Suşehri'nden dünya şampiyonu çıkmasını istediğini belirten Yüksel, "Bu başarıların sadece illerde değil, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada...Başkan’dan belediyespor’a ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde Dört Eylül Belediyespor’u ziyaret etti. Dört Eylül Belediyespor tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Ürgüp’ü, Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Futbol Şube Sorumlusu Niyazi Yazıcı ve Tesisler Müdürü Faruk Berkay karşıladığı belirtildi. Birici etap kamp çalışmalarını Sivas’ta sürdüren Dört Eylül Belediyespor futbol takımının hazırlıklarıyla ilgili bilgi alan Başkan Doğan Ürgüp, geçen yıl ki başarının, yeni sezonda da devam edeceğine inandığını söyledi. Dört Eylül Belediyespor’un bütün branşlarda Sivas’ı...Bayan Hentbol Genç Takımımız Yarı Finalde

 Dört Eylül Belediyespor Bayan Genç Hentbol Takımı, Aksaray da yapılan gurup müsabakalarında, oynadığı maçta rakibi Kayseri Gönül sporu açık farkla 54-16 yenerek, yarı finale kalmayı garantiledi.03– 05 Mart tarihleri arasında, Aksaray ilinde yapılan ve gruplara 5 takımın katıldığı grup müsabakalarında, ilimizi ve kulübümüzü Sivas Dört Eylül Belediyespor Genç Bayan Hentbol Takımı temsil etti.Bayan Genç Grup müsabakalarına katılan iller arasında; Ankara, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Sivas Dört Eylül Belediyespor bayan genç hentbol takımları yer aldı.Grup müsabakalarında, ilk maçlar oynandı...BAYAN HENTBOL TAKIMIMIZ DÖRT’DE DÖRT YAPTI…

Türkiye Bayanlar hentbol  1.lig maçında Sivas Dört  Eylül Belediyespor, takımımız  rakibi  İzmir  Altay spor’u  43 - 13 yenerek 4’de 4 yaptı.   Cumhuriyet Üniversitesi BESYO spor salonunda oynanan karşılaşmayı Sivas Dört Eylül Belediye spor As Başkanı ve Salon sporları sorumlusu Nuri Çayır, Hentbol Şube sorumlusu Orhan Kimsesiz, Reklam Pazarlama Sorumlusu, Selami Alçalı ve çok sayıda hentbol severler izledi. Cumhuriyet Üniversitesi BESYO spor salonunda başlayan maçta Sivas temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımımız ...Bayan Hentbol Takımımız Rize Deplasmanın’dan Galibiyetle Döndü

 1.Bayanlar Hentbol Liginde İlimizi Temsil Eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Rize deplasmanında oynadığı müsabaka da Rize Pazar takımını 27 – 22 mağlup etti. Ligde 9 Haftada oynadığı müsabakada yenilgi yüz görmeyen Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı Rize deplasmanın da maçta üstün bir performans sergileyerek müsabakadan galip ayrılmasını bildi.Karşılaşmaya baskılı başlayan bayan hentbol takımı, maç süresince rakibine karşı üstün oynadı. Dört Eylül Belediyespor, baskılı ve istekli oyunuyla Rize Pazar takımını 27 – 23 mağlup etti. 1.Bayanlar Hentbol Ligi...Belediye Bayan Hentbol Takımı Galibiyet Serisine Devam Ediyor

Türkiye Bayanlar hentbol  1.lig maçında Sivas Dört  Eylül Belediyespor, Bayan  takımımız  rakibi   Adana Gençlik spor’u  38 - 22 yenerek 5’de 5 yaptı.Adana  Yüreğir   Kapalı spor salonunda başlayan maçta Sivas temsilcimiz Dört Eylül Belediye spor bayan hentbol takımımız   maç boyunca rakibine oranla üstün bir oyun sergiledi.  Rakibi Adana  Gençlik  spor’u 38 – 22 yenerek galibiyet serisine devam etmiş oldu.  Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımımız bu galibiyetle Puanını 10‘na   yükseltirken  Puan Cetvelinde ise...Belediye Beşledi

 Belediyespor bu hafta sonu oynadığı beş Müsabakayı da kazanarak beşte beş yaptı. Futbol, Voleybol, Hentbol kategorilerinde rakiplerini puansız gönderen Belediye spor müthiş bir başarıya imza attı. Futbol A takımı Kemer Tekirovaspor’u 4 – 0 gibi net bir skorla geçerek puanını 30’a yükseltti. Voleybol takımı ise Tokat Niksar Belediyespor’u 3- 0 yenerek puanı 8 ‘e çıkardı. Bayanlar 1.Ligi Hentbolde ise temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor Samsun Gençlik sporu 42 – 29 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Futbol U15 takımı ise Gürün Şalspor’u 3 – 0 lık sonuçla geçerken U 17 takımı aynı...Belediye evinde kayıp

Anadolu Haber Sivas Dört Eylül Belediyespor, kendi sahasında oynadığı Denizli bölgesi temsilcisi Kızılcabölükspor maçını 2 – 1 kaybetti.  Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, Ankara bölgesi hakemlerinden Gökmen Arda, yardımcılıklarını yine aynı bölgeden Mehmet Sinan Akgül ve Vural Gül, dördüncü hakem olarak ise Konya bölgesinden İsmail Yılmaz yönetti.  Kızılcabölükspor yöneticileri, karşılaşma öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ni gezerek, Dört Eylül Belediyespor Basın Sözcüsü Halil Kol’dan bilgi aldılar. Kızılcabölükspor yöneticileri, birçok 2. lig takımında bile ol...Belediyeden 4 gol 3 Puan

Sivas’ı üçüncü lig temsilcisi Dört Eylül Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Bingölspor  ile oynadı. Dört Eylül Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle Belediye Bingölspor’u 4 – 0 lık  skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Trabzon  bölgesi hakemlerinden Yasin Kol, yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Yılmaz Başkan  ve Yavuz Bahadır ve dördüncü hakem Hasan Hacısalihoğlu yaptılar. Müsabakayı Belediye Başkan vekili Orhan Demirok Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Büyük Birlik Par...Belediyespor - Kırıkkale Türk Metal Gençlik Spor’dan 7-1 lik Sonuçla Aldı

4 Eylül Belediyesporumuz Sivas şampiyonu U16 takımımız kırşehirde yaptığı grup müsabakalarında ilk maçının 7-1’lik bir skorla kazanarak, rahat bir nefes aldı.  Dün Kırşehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada, 4 Eylül belediyespor 16 taıkımız Kırıkkale Türk Metal Gençlikspor’u sporcularımız Ömer Ayını,Kamil Gedikli,Yasin Çakmak,Mustafa Kundak ve Akif Aktaşın attığı birbirinden güzel  goller ile rakibine adeta gol yağmuruna tuttu.  Maçın başından bitimine kadar sahada rakibine nefes aldırmayan 4 eylül belediyespor U16 takımımız,maçın 90. dakikasına kadar mücadele etti....Belediyespor Başkanı Polat Ameliyat oldu

Sivas'ın ikinci bir profesyonel takımı olan 4 Eylül Belediye Spor  Futbol Takımının Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji bölümünde prostat ameliyatı oldu. Ameliyat, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Dr. Gökhan Gökçe tarafından gerçekleştiridi.  Kulübün  Basın sözcüsü  Halil Kol bir açıklama yaparak, yapılan ameliyatın ciddi bir durum olmadığını rutin bir operasyonel  müdahale olduğunu  belirtti. Ameliyatın ardından Başkan Ahmet Polat’ın hastanede  yatmakta olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu sö...Belediyespor Bursa’yı Fethetti

Anadolu Spor  Süper Toto 3. Lig l. grupta ilimizi temsil eden Sivas Dört Eylül Belediyespor, grubun güçlü ekiplerinden Yeşil Bursa’yı Bursa’da 3 – 2 mağlup ederek, Sivas’a üç puanla döndü.  Bursa Merinos Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Kastamonu bölgesi hakemlerinden Bilal Kunt yönetirken, yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Nurettin Dinçer Demir, Konya bölgesinden Necati Şenkeleş ve Çankırı bölgesinden Murat Ceylan yaptı.   Sivas Dört Eylül Belediyespor, karşılaşmanın 5. dakikasında Semih Kahraman’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren temsilcimiz, fark...Belediyespor da toplu imza töreni

 İSMAİL DURSUN Üçüncü Lig Birinci grupta 2013–1014 futbol sezonuna 1 Eylül’de merhaba diyecek olan Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan rekor sayıda bir transfer atağı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinde 4 Eylül Belediyespor futbol takımına bu sezon büyük ölçüde takımlarını yenileyerek yeni futbol sezonuna geçen yılki  Kaçırdıkları İkinci Lig avantajını tekrar yakalama düşüncesinde olan 4 Eylül Belediyespor yöneticileri,  üçü Sivasspor’dan Kaan Kılcı, Safa Yıldırım ve Oğuzhan Güzel Olmak üzere (kiralık) onyedi futbolcu ile sözleşme imzaladı. Bu sezonda...Belediyespor Galibiyeti Kaçırdı

Anadolu Spor Sivas Dört Eylül Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda grubun güçlü ekiplerinden Ankara Demirspor ile oynadığı müsabakadan 1 – 1’lik sonuçla ayrıldı. Karşılaşmayı, Erzurum bölgesinden Cihat Çelikdağ,  yardımcılıklarını ise Erzincan bölgesinden Aydın Şengül ve Iğdır bölgesinden  Gencehan Şanhar  yaptı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan Dört Eylül Belediyespor takımımı, adeta tek kale oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.Ankara Demirspor’dan Burak Aydın, karşılaşmanın 33. dakikasında, kale sahası içerisinde vurduğu top, oyuncumuza çarparak golle...Belediyespor İlk Maçı Sivas’ta Oynayacak

2013-2014 sezonu Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig TV'nin Ayazağa'daki merkez stüdyolarında düzenlenen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.  Dört Eylül Belediyespor, ilk maçını Kocaeli temsilcisi Derince Belediyespor ile Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynayacak.  Spor Toto 3. Lig'de, ilk maçlar 1 Eylül'de oynanacak ve ilk yarı 15 Aralık'ta sona erecek. Spor Toto 3. Lig'de ikinci yarı, 19 Ocak 2014'te oynanacak. 18. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 4...Belediyespor Play-Off’a Veda Etti

İkinci lige çıkma mücadelesi kapsamında Alanya’da Çanakkale Dardanelspor ile karşılaşan 4 Eylül Belediyespor, 2 – 1 mağlup oldu. 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, maça son derece iyi başladıklarını, topa sahip olan, top yapan ayağa top oynayan istekli bir takım olmasına rağmen hakemin, ikili mücadelelerde bütün inisiyatiflerini Çanakkale Dardenel’den yana kullandığını ifade etti. Maçın ikinci yarısında verilen penaltı ile 1 – 0 geriye düştüklerini ve stoper Gökhan Çetinus’un kırmızı kartla oyundan atıldığını belirten Polat, penaltı pozisyonunun kırmızı gerektirec...Belediyespor Silivri’den 1 puanla döndü

Anadolu Spor/                                                                                              Dört  Eylül Belediyespor deplasmanda oynadığı Silivrispor maçından 1 puanla döndü. 4 Eylül Belediyespor Cumartesi günü Tepecik Belediye Stadyumunda Silivrispora konuk oldu. Maçı orta hakem Mehmet Güngör yardımcı hakemlikleri ise Mustafa Aldemir ve Murat...Belediyespor U- 16 Takımı Kırşehir’de

Alt yapı liglerinde Sivas şampiyonu olan Sivas Dört Eylül Belediye Spor Kulübü U -1 6 takımı grup müsabakalarına katılmak için Kırşehir’e gitti.   Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, üç yıl içerisinde hem üst yapıyı o hem alt yapıya ciddi bir şekilde bir ağırlık verdiklerini söyledi.   Okulların kapandığı yaz okullarında, yetenekli sporcuları alt yapıya kazandırdıklarını belirten Polat, bir taraftan da Sivas amatör kümede faaliyetlerini sürdüren takımlarla yapılan maçlarda beğenilen sporcuları transfer ettiklerini ifade etti.   U-13 den U-19 ve A ta...Belediyespor U15 takım kaptanı Beşiktaş’ta

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, alt yapı liglerinde Sivas şampiyonu olan U16 takımına akşam yemeği verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ndeki yemeğe, yönetim kurulu üyeleri Faruk Berkay ve Alt Yapı Sorumlusu Hüseyin Kundakcı teknik antrenör Murat Küçük Yazıcı, yardımcı hocalar ve futbolcular katıldı.  Polat, Sivas şampiyonu olan U16 takımı tebrik ederek, grup müsabakaları öncesinde moral amaçlı bir yemek organize ettiklerini ifade etti. Ahmet Polat, Kırşehir’de yapılacak olan grup maçlarında U16 takımının Sivas’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirt...Belediyespor Voleybol Play-Off ta

Anadolu Spor Dört Eylül Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız, çekişmeli geçen maçta Antakya Belediyespor’u 3 – 2 yenerek son hafta ya moralli girdi.Voleybol 2. Ligi Erkekler B Grubu 21. hafta karşılaşmasında Dört Eylül Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız deplasmanda çekişmeli geçen maçta Antakya Belediyespor’u 3 – 2 yendi. Antakya Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk setinde üstün olan taraf konuk ekip Dört Eylül Belediyespor takımımız oldu. Gösterdiği üstün performansla Sivas temsilcimiz dört eylül belediyespor karşılaşmanın ilk setinden 25 – 17 üstün tamamlayarak 1 – 0 öne geçti....Belediyespor Voleybol Takımı Lige Hazırlanıyor

Bu sezon ikinci ligde mücadele edecek olan Sivas 4 Eylül Belediyespor voleybol takımı, lig öncesi oynadığı hazırlık maçında    Tokat Belediye Plevne  takımıyla karşılaştı ve Sivas Dört Eylül kapalı spor salonunda oynanan müsabakada Belediyespor voleybol takımı Tokat Belediye Plevne takımını 3-2 yendi. Müsabakayı Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan yardımcısı Orhan Demirok, As Başkan ve salon sporlarından sorumlu Nuri Çayır As Başkan ve voleybol şube sorumlusu Yunus Yiğit, Futbol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptan Niyazi Yazıcı ve çok sayıda taraf...Belediyespor’a Ayhan Desteği

 İl özel idaresi genel sekreteri Salih Ayhan ramazan öncesi Belediyespor yönetimi ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. Ayhan’ın Osman ağa konağında verdiği yemeğe Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Sami Aydın ve gençlik spor il müdürü Salim Kılıç ta katıldı. Yemekte Belediyesspor’un önümüzdeki sezon hazırlıkları sohbetin konusunu teşkil ederken; Genel sekreter Salih Ayhan yaptığı açıklamada; “Belediyespor’un bu yıl bize yaşattığı heyecan ve mutluluk büyük oldu. Elde edilen başarı taktire şayandır. Futbolda şampiyon o...Belediyespor’da Hazırlıkları Devam Ediyor

Birinci etap kampını Sivas’ta tamamlayan Dört Eylül Belediyespor, ikinci etap kampını İzmit Kartepe’de sürdürüyor. 03  - 16 Ağustos 2013 tarihlerini kapsayan kamp süresince teknik direktör Alaettin Çiçek gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor takımı, günde çift idman yapıyor. Dört Eylül Belediyespor takımı, Kartepe’deki kamp kapsamında ilk hazırlık maçını Ünyesporla yaptı. Dört Eylül Belediyespor, Ünyepor’a 2 – 0 yenildi. Goller maçın 2.  ve 25. dakikalarında geldi. Ünyespor ikinci golü penaltıdan kazandı. Müsabakanın ilk yarısı Ünyespor’un üstünlü...Belediyespor’da Kongre Heyecanı

   Sivas 4 Eylül Belediyespor 3. olağan kurulunu 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 18.00'de belediye meclis salonunda yapacak. 2012 - 2013 futbol sezonunda Spor toto 3.lig 2. grubunu 59 puanla üçüncü sırada tamamlayarak play off oynayan 4 Eylül Belediyespor, önümüzdeki sezonun planlamasını yapacak.    Divan teşekkülünün oluşturulması ile başlayacak genel kurulda, denetim ve yönetim kurulu raporları okunup ibra edilecek. Genel kurul toplantısında ayrıca, yönetim kurulu sayısının artırılması talebi görüşülecek. Buna göre yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılaca...Beylerbeyispor Hazırlığı Devam Ediyor

Dört Eylül Belediyespor, gruptaki 7. maçını hafta sonu İstanbul temsilcisi Beylerbeyispor ile oynayacak. Geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanından puansız dönen Dört Eylül Belediyespor, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için bu maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Alaattin Çiçek, Beylerbeyi takımının, maçlarında iyi sonuçlar alan, grubun en fazla gol atan ekibi olduğunu söyledi. Dört Eylül Belediyespor takımı olarak maça hazırlandıklarını belirten Çiçek, “Biz her sahada, hür güçte, her takımla boy ölçüşecek bir takımız. Biz bundan sonra bütün maçlarımızı kazanmak için s...BIRAKMAK İSTİYORUM KARAR YÖNETİMİN

Maç sonrası Lig TV mikrofonlarına konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “ben bırakmak istiyorum artık karar yönetimin” dedi. Karşılaşmada geri düştükten sonra taraftarlar tarafından yükselen yuhalanma seslerinden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Çalımbay “Hayrettin’de bende bu memleketin çocuklarıyız. Bunu hak etmedik. Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Bu takımı zor günlerde aldık. Türkiye Kupası’nda play-of oynattık. Biz bugün yaşanılanları hak etmedik. Şu zamanda da zor günler geçiriyoruz. Taraftarın sahip çıkması gerekirken yuhalandık. İkinci golü yedikten ...Biletler Satışta

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü saat 13:30 da oynanacak olan Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri Kongre Müzesi bahçesinde buluna Sivasspor gişesinde VIP 15 TL, Maraton Tribünü 10 TL, Kale Arkası ve Misafir Takım Tribünü ise 5 TL'den satışa sunuldu. ...Birinci amatör küme ve U-19 2.Kademe Müsabakalarına devam edildi

Anadolu Spor- Aziz Mutlu RENDE(Fahri Muhabir) Birinci Amatör küme Futbol müsabakaları son haftaya gelindi , geçtiğimiz  cumartesi ve pazar günleri Fuar alanı spor tesislerinde oynanan karşılaşmalarla birinci amatör küme futbol müsabakaları artık son haftaya gelindi Birinci amatör küme futbol karşılaşmalarının şampiyonu liğin bitimine iki hafta kala Cumhuriyet Üniversitespor’un. Yolspor’u yenmesiyle sonuçlanmıştı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Emniyetspor D.Çeliksporu.3-0, Yolspor, DSİ Spor’u 5-2,Volkanspor Demirspor’a karşı 1-9 la farklı bir skorla yenildi. Yüce Yurtspor- A.Gazi karşıl...BİRİNCİ ETAP SİVAS, İKİNCİ ETAP İZMİT’TE…

Dört Eylül Belediyespor, yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig 1. grupta mücadele edecek. 18 takımdan oluşan grupta temsilcimiz, 17 takımla karşılaşacak. Dört Eylül Belediyespor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Halil Kol, grupta 6 takımın, geçen sezon Dört Eylül Belediyespor’un bulunduğu 3. grupta yer aldığını hatırlatarak, diğer takımlarla ilk kez mücadele edeceklerini söyledi.  Kamp çalışmaları hakkında da bilgi veren As  Başkan ve Basın Sözcüsü Halil Kol, 1.etap kamp çalışmalarının 8 temmuz 2013'den itibaren Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde A takımı teknik direktörü...Bocce Tanıtım Şenliği

Bocce tanıtım şenliği bugün düzenlenecek. Tanıtım şenliğine ilginin hangi boyutta olacağı ise merak ediliyor. Bocce tanıtım şenliği bugün yapılacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2014 yılı faaliyet programında yer alan Bocce tanıtım şenliği bugün 4 Eylül Spor Salonu’nda yapılacak. Saat 13:00’da başlayacak tanıtım şenliğinde Bocce konusunda katılımcılara yetkililer tarafından bilgiler verilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, son yıllarda faaliyet programlarında yer almaya başlayan bocce branşının Sivas’ta daha iyi yerlere gelmesi için tanıtım etkinl...Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi

2013-2014 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Fikstürü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evinde çekildi. Kura çekimine TFF Birinci Başkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, Amatör İşler Kurulu Üyeleri ile BAL kulüpleri temsilcileri katıldı. 2013-2014 Bal müsabakaları 13 takımlı 1, 14 takımlı 8 ve 15 takımlı 2 grupta olmak üzere toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. Müsabakalar 15 takımlı gruplarda 14-15 Eylül 2013, 13 ve 14 takımlı grupla...Bölgesel Amatör Lig'de 79 ilden 155 takım mücadele edecek

Anadolu Spor/                                                                                             İSMAİL DURSUN Bölgesel Amatör Lig'de 2013-2014 Sezonu   katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 163   takımdan 155'inin başvurusu kabul edildi. Bu takımların 94'ünü geçen sezon BAL'da   yer alan takımlar oluştururken, 53 ta...Bu takım ayakta alkışlanır

 Gazetemiz Köşe Yazarlarından Selahattin Elbay Sivasspor'un 11 Maçlık Performansını Sizler İçin Değerlendirdi Değerli Okurlarımız;                 Mecnun Otyakmaz Başkalığında 9 yılını tamamlayan Sivasspor 2013-2014 sezonunda hedefini daha üst sıralar için belirlemek amacıyla erkan başlattığı çalışmaların ilk safhasında takımın başına dünyaca ünlü Roberto Carlos'u getirerek spor kamuoyunda bütün dikkatleri üzerine çekmek suretiyle işe koyulmuştu.          ...Buruk Veda

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile deplasmanında oynayan Sivasspor maçı penatıdan yediği gol ile sahadan 1-0 yenik ayrıldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarıda ev sahibi Karabükspor 50. dakikada penaltı kazandı. Karabüklspor’dan topun başına geçen İlhan Parlak fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve  Avrupa Ligi için Trabzonspor 'la mücadele eden Sivasspor bu sonuçla ligi 5. sırada bitererek Avrupa ligine doğrudan gitme hakkını kaybetti. Sivasspor Avrupa Ligi'ne ön elem...C. Üniversitespor haftayı lider kapattı

Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Birinci Amatör Küme futbol karşılaşmaları ikinci yarısı fuar alanı spor parkında yapılan müsabakalarla devam edildi. Oynanan dört müsabakada toplam otuz üç golün atıldığı karşılaşmalarda Suşehri Belediyespor'un lig den çekilmesiyle onunla müsabakası olan Yüceyurtspor’un bir hükmen galibiyetine daha önce tertip komitesi tarafından karar verildiğinden, Yüceyurtspot takımı haftayı müsabaka oynamadan geçirmiştir.           Pazar günü fuar alanı 2. Nolu sahada oynanan müsabakalarda, lider Cumhuriyet Üniversitesi futbol takımı A.V.Gazi...Carlos ile ilk galibiyet

Ligin ikinci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Torku Konyaspor’u ağırlayan Sivasspor ilk 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında ortaya koyduğu mükemmel oyuna karşın puansız dönen Yiğidolar, sahasında Torku Konyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek gülen taraf oldu.4 Eylül Stadyumunda oynanılan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Özelikle ev sahibi ekip Utaka, Aatıf ve Burhan Eşer’le gole yaklaşırken, konuk ekip Torku Konyaspor’da Thorvaldasson ile Sivasspor kalesinde gol aradı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erd...Carlos ‘Yönetici’ olarak takımın başına geçti

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşılaşmasında lisans sorunu nedeniyle takımı tribünden takip eden Roberto Carlos Torku Konyaspor maçında kulübedeki yerini aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 21 Ağustos’taki toplantısında Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 13. maddesinde değişikliğe gitmesinin ardından müsabaka isim listesinde 3405 lisans numaralı yönetici olarak yer alan Carlos takımın başında saha çıktı. ...Carlos'tan Real Madrid'e destek Arda'ya övgü

Carlos: "Arda bence şu anda Türk futbolunun en büyük ismi. Onun gibi bir futbolcu için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kendisi söylenmesi gereken her şeyi zaten sahada söylüyor"Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak final karşılaşmasında uzun yıllar formasını giydiği eski takımı Real Madrid'i destekleyeceğini söyledi. Carlos, Atletico Madrid'de oynayan Arda Turan'ın Türk futbolunun en büyük ismi olduğunu da belirtti. Carlos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Portekiz'in başkenti...Carlos: "Bu şehir, taraftar, kulüp ve takım başarıyı hak ediyor"

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla sona erdi. İdmana, izinli Aydın Karabulut katılmadı, sakatlığı devam eden kaleci Korcan Çelikay ise salonda çalıştı. Antrenman sırasında sakatlanan Ziya Erdal ise çalışmayı tamamlayamadı. Teknik direktör Carlos, antrenmanın ardından&n...Cumhuriyet Kupası ERCİYES’in

Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor arasında oynanan 15. Cumhuriyet Kupası penaltılar sonucu 5-4’lük skorla Kayseri Erciyesspor’un oldu.4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ilk golü 11. dakikada Sivasspor Hakan ile buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Mücadelenin 55. dakikasında Üstün kornerden gelen topa kafa vuruşunda Kayseri Erciyesspor'a beraberliği getirdi. 90 dakikanın 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmasının ardından penaltılara giden müsabakayı 5-4’lük skorla Kayseri Erciyesspor kazanarak 15. Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.Kayseri Erciyesspor'a şampiyonluk kupasını Vali Vekili Salih Ayhan verirken, ...Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor Karşılaşacak

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor karşılaşacak.Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor KarşılaşacakSivasspor tarafından 15'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası tek maç usulünde oynanacak ve kazanan takım Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürecek. Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor 7 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Ev sahibi Sivasspor, bugüne dek 6 kez kupayı müzesine götürerek, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Sivasspor so...Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Sınavları Yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu yetenek sınavları ü,ç gün yapılan yarışmalarla sona erdi. Daha çok diğer illerden Burada yapılan yetenek sınavların daha tarafsız somut ve objektif oldugunndan örgenci katılımının daha fazla olduğu sınava toplam 654 kişinin başvurduğu belirtildi. Okul Müdürü Dç. Murat Kangalgil Sınavların üç aşamalı yapıldığını  burada istenilen sürede  yarışmayı bitiren örgenci adayı arkadaşlarımız son final yarışmasına kadar geldiler. En son yapılan değerlendirmelerimiz de de başarılı olanları sitemizde yayımladık. Burda bizi sevindi...CÜ Futbol Takımı Bal Liginde

Anadolu Spor- İsmail DURSUN Sivas  Birinci Amatör Küme  de 2013-2014 futbol  sezonun da il birincisi olan Cumhuriyet Üniversitesi Futbol takımı Zara Belediye Spor'un  eleme karşılaşmasında maglup olmasından sonra, BAL liginde olan Yıldızeli Birlikspor'la baraj müsabakası oynayan  Cumhuriyet Üniversitesi spor futbol takımı  18 Mayıs 2014   Pazar günü ve saat 15.00 de Fuar alanı 2 nolu sahada Oynanan Müsabakayı C.Üniversite spor 3-1 lik net skorla yenerek BAL liginde Sivas'ı temsil edecek ikinci takımı oldu. Havanın aşırı soğuk, yağmur ve doluya rağmen futbol s...Cü futbol takımı il birincisi oldu

Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Final maçı sayılan CÜSK-Yolspor’u 1-0 yenerek zirvede kalarak şampiyon oldu Anadolu Haber-İsmail DURSUN Sivas Birinci Amatör Küme Futbol Müsabakalarına iki kalmasına rağmen Cumhuriyet Üniversitesi spor futbol takımı yol spor’u yenerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.  On takımın katılımıyla gerçekleşen birinci Amatör küme futbol müsabakaları ikinci yarı başlamadan Suşehri sporun sudan bahanelerle ligden çekilmesiyle dokuz takımla devam edildi. liğ tertip komitesinin ve( yönetmelik gereği) aldığı bir karar la su şehri sporla müsabakası...CÜSK Çalışmalarını Hızlandırdı

Anadolu Spor - İsmail Dursun              2013-2014 Futbol Spor sezonunda oynadığı müsabakalar ve aldığı başarılar sonucu Sivas'ın Bölgesel Amatör ligine yükselen ikinci takım olma unvanını alan Cumhuriyet Üniversitesi spor kulübünün futbol takımı 2014-2015 futbol sezonu transfer çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Kulübü teknik sorumlusu Cem Sinan Aslan nezaretinde saha çalışmalarına başlayan CÜSK futbol takımı kendi Cumhuriyet stadyumunda her akşam yaptığı kondisyon ve istasyon ağırlıklı takım hazırlıklarını devam ettirmektedir. Bir takım imkânsı...Çalımbay'dan ilginç hakem yorumu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1 puanın başarı olduğunu söyledi Çalımbay, 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını, ummadıkları şekilde gol yediklerini ve oyun düzenlerinin bozulduğunu belirtti. İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle istedikleri gibi oynamaya başladıklarını ifade eden Çalımbay, gerekli baskıyı kurduklarını ve pozisyonlar bulduklarını dile getirdi. Çalımbay, "İlk yarıdaki oyundan memnun değilim, ikinci yarıdaki oyundan ve mücadeleden çok memnunum. Gönül ...Çıkışımızı Sürdürüyoruz

  Dört Eylül Belediyespor, ligin 22. haftasında, grubun güçlü ekiplerinden Maltepespor’u 2 – 1 mağlup etti. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Özcan yönetirken, yardımcılıklarını Serdar Aynur (Ankara), Hamdi Tontu (Ankara) ve Barış Bakırcıoğlu (Ankara) yaptılar.Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri Ali İzgi, Fatih Orhan, Adil Darıcık, futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Mehmet Gürbüzer, kulüp müdürü Kurbani Bütüner, tesisler müdürü Hayati ...ÇİÇEK, SİVASLILARI DAVET ETTİ

4 Eylül Belediyespor Teknik Direktörü Alaettin Çiçek, Cumartesi günü oynayacakları Hacettepespor maçına tüm Sivaslıları davet etti. Kulüp Başkanı Ahmet Polat ise,  galibiyet için taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Diğer yandan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Hacettepespor maçı öncesinde teknik heyete ve futbolculara destek verdi. Sivas 4 Eylül Belediyespor,  hafta sonu Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda Hacettepespor ile karşılaşacak. İskenderun deplasmanından 3 puanla dönen temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına günde çift idmanla devam...Çimentospor Kulübü Teknik direktörlüğüne İsmail Kuş getirildi

Anadolu Spor- İsmial Dursun Sivas’ın en eski köklü kulüplerinden olan Çimentospor takımı Teknik Direktörlüğüne İsmail Kuş’un getirildiği bildirildi. Geçtiğimiz yıllarda birçok başarılara imza atan,  müessese kulüplerinden biri olan çimento spor da yeniden bir yönetim değişikliğinden dolayı sportif faaliyetlerde bir uyarlama ve görevlendirme ye gideceklerini belirten kulüp başkanı Hamit kaplan’’ Çimentospor Sivas’ın tarihi ve köklü başarılara imza atan takımlarımızdan biridir. Bu nedenle Futbol takımının teknik sorumluluğuna çeşitli kulüplerde değişik spor sezonlarında başarıları olan İsma...Deplasmandan 1 Puan

Sivas’ı üçüncü ligde temsil eden Dört Eylül Belediyespor, grupta dördüncü maçını deplasmanda Ümraniyespor ile oynadı. Temsilcimiz dört eylül belediyespor Ümraniye deplasmanında bir sıfır mağlupken 90+5 de Tufan Sevim’in golüyle maçtan 1- 1’lik skorla ayrıldı.  Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Bülbül, yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Utku Tunavelioğlu ve Nurettin Dincer Demir ve dördüncü hakem Mehmet Sinan Akgül yaptılar. Ligde zirve mücadelesi veren Dört Eylül Belediyespor, İstanbul deplasmanından bir puanla döndü. Müsabakanın orta hakemi, sergilemiş olduğu yöneti...Diyarbakır'a 3 Puan İçin Gideceğiz

 Sivas’ı Spor Toto 3. lig 2. grupta temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 31.haftasında Diyarbakır Atatürk Stadyumu’nda Yeni Diyarbakırspor ile karşılaşacak. Geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde ligin lideri Eyüpspor’u yenerek puansız gönderen Dört Eylül Belediyespor, bu hafta deplasmanda bu önemli maçı kazanıp zirve yarışını sürdürmek istiyor. Eyüpspor spor maçının ardından bir gün izin yapan Dört Eylül Belediyespor takımı, ertesi günden itibaren Yeni Diyarbakırspor karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde kendi tesislerinde sürdürüyor. ...Diyarbakır’dan Puansız Döndük

 Dört Eylül Belediyespor, ligin 31. haftasında Diyarbakır’da Yeni Diyarbakırspor’a 1 -0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Ali Şükrü Beldüz yönetirken, yardımcılıklarını Hakan Eygü (Erzurum), Ünal Doğru (Erzurum) ve Tolga Sancak (Trabzon) yaptılar.Karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri Ali İzgi, Muharrem Eliş, Nedim Turgut, Taner Karabal, İsmet Doğan ile Diyarbakırlı yöneticilerle çok sayıda taraftar izledi. Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, müsabakayı izlemek için stadyumda bulunan TRT spor...Doğa Sporları Kulübü Çalışmalarına Hız Verdi

Anadolu Haber-İsmail DURSUN Sivas Doğa Sporları Kulübü yaz sezonu nedeniyle Faaliyetlerine ve Çalışmalarına hız verdi.           Bir yıl önce kurulan Doğa sporları kulübün başkanlığını eski sporcu olan Osman ÇAKIR yürütmektedir. Osman Çakır sporun her türlü faaliyetlerine destek olan biri olmasına rağmen bu kulübü arkadaşlarıyla kurup kısa sürede adından söz ettirmeye çalıştıkları görülmüştür. Bu süre içerisinde büyük bir çalışma ekibiyle çeşitli yaş grupları seçmeleri yaparak tüm okullarda yaptıkları tarama çalışmalarıyla, Üniversite bünyesinde de 12-18,18-20 yaş...Döner, ‘Haydi Sivas, haydi Zara şimdi birlik zamanı’

Anadolu Spor Zara Belediyespor Başkanı Erdoğan Döner Bal Ligindeki desteklerden dolayı bir basın açıklaması yaptı. Başkan Döner açıklamasında, “Sevgili Zaralılar,çok değerli Zarasporlular… Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte ,sevdamız olan Zara’ya ve Zaraspor’a hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadığımı belirtmek istiyorum.Artık yolun sonuna geldik.3.lig özlemimizi sonlandırmak için önümüzde sadece 90 dakikalık mücadelemiz kaldı.Bunu hep birlikte,sizlerle birlikte başarmak için var gücümüzle gece-gündüz çalışıyoruz. 1955 yılında kurulan mazisi tertemiz şanlı futbol kulübümüzde gerek...Dört Eylül Lige 3 Puan İle Başladı

4 Eylül Beleidyespor Spor Toto 3.Ligin İlk Karşılaşmasında Kendi Evinde Derince Belediyesporu 2-0 Mağlup Ederek Lige İyi Bir Başlangıç Yaptı  Dört  Eylül Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Derince Belediyespor’u evine eli boş gönderdi. 4 Eylül Belediyespor Pazar Günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda Derince Belediyespor’u konuk etti.  Saat 16:00 başlayan maçı.Samsun Bölgesi hakemlerinden orta hakem Ahmet ATEŞ. Yardımcılıklarını ise  Alper Gürsoy İhsan Kırbıyık yaptılar. Lige sıkı hazırlanan Dört  Eylül Belediyespor hakemin başlama düdüğü ile maça hızlı ...Dört Eylül Belediyespor Silivrispor Maçına Hazır

Dört  Eylül Belediyespor Spor Toto 3.Ligin İlk Karşılaşmasında Kendi Evinde Oynadığı Derince Sporu 3-0 Mağlup Ederek Lige İyi Bir Başlangıç Yaptı   Dört Eylül Belediyespor takımı hafta sonunda kendi evinde oynadığı  Derince Belediyespor galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yaptı. Dört Eylül Belediyespor galibiyet serisini Pazar  günü deplasmanda oynayacağı Silivrispor ile sürdürmek istiyor.   Dört Eylül Belediyespor Silivri maçı için çalışmalarına zaman kaydetmeden başladı. Takım Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdü...Dört Eylül Belediyespor'da Tokuş dönemi başladı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sivas Dört Eylül Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine Yusuf Tokuş getirildi.  Kulüp başkanı Turhan Tunahan, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde, kısa bir süre önce yönetimi devraldıklarını söyledi.Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Tunahan, "Genel kurulda, takım planımızda önceliği Sivaslı çocuklara vereceğimizi söylemiştik. Bugün de ilk adımı atıyoruz. Takımımızın teknik direktörülüğüne Sivasspor'un yetiştirdiği önemli isimlerinden Yusuf Tokuş'u get...Dört Eylül Belediyespor’da Hedef Mutlak Galibiyet

 Spor Toto 3.Lig 2. Gruptaki temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor, bu hafta kendi sahasında cumartesi günü oynayacağı, Sancaktepe Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde günde çift antrenman yaparak, hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet.Teknik Direktör Yusuf Tokuş nezaretinde çalışmalarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor, geçen haftaki mağlubiyetini telafi etmek istiyor.Teknik Direktör Yusuf Tokuş, Sancaktepe Belediyespor takımının ligin iyi ekiplerinden olduğunu belirterek, her iki takım açısından güzel bir müsaba...Dünya Wushu Şampiyonasında Derece Alan Öğrenciler Sivas Valisini Ziyaret Etti

AHMET ERÇELİK 6. Geleneksel Dünya Wushu Şampiyonasında dereceye giren öğrenciler, Sivas Valisi Âlim Barut’u ziyaret etti.     Ziyaretten memnuniyet duyan Vali Âlim Barut konuşmasında, “İlimizin isminin Dünyaya yayılmasını sağladınız. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Dünya şampiyonu olmak ikinci olmak üçüncü olmak çok önemli bir başarı; ancak bu başarıların da sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun için de gençlerimizden çalışmalarına aynı hızda devam ederek, başarılarını devam ettirmelerini istiyoruz. Kalıcılığı yakalamamız lazım. Ülkemizin ve Sivas’ımızın ism...Erdoğan “Ekim 2015 şampiyonasında söz sahibi olacağım”

 Yıllardır Sivas 'ta Güreş sporunda yaptığı başarılarla ivme yakalayan şampiyon sporcu Murat Erdoğan hedefinin yeniden altın madalya olduğunu söyledi.Sivas'ın güreş sporunda değişik spor kulüplerinde sporculuk yapan Murat Erdoğan yıllar sonra ülkede aldığı başarılarla, madalyalarla bunu Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da göstererek Sivas'ın güreşte var olduğunu kanıtlamıştır.Murat Erdoğan 2012 yılında Macaristan'ın Budapeşte de yapılan Dünya serbest Güreş şampiyonasında gümüş madalya alarak Kilosunda Dünya ikinci unvanını alarak Sivas'a dönerek,kentimizin temsil hakkını elde eden Şampiyo...Erkek Voleybol takımı 1. Lig’de Bayan Voleybol Takımı ise 2. Lig’de Yarışacak

Anadolu Spor                                                                                         Kasım ayında Cumhuriyet Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Futbol 2. Lig müsabakalarında 6 üniversite arasından 1. olarak 1. Ligde yarışmaya hak kazanan Üniversite Futbol  takımının ardından bir başarıda Voleybol Takımlarından gel...Es-Es’le kardeş kardeş

ANADOLU SPOR  Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulan Sivasspor galibiyet parolası ile gittiği Eskişehir deplasmanından 1 puanla döndü.  Spor Toto Süper Ligi’nin 21. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a konuk olan Yiğidolar ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakada 2-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Maçın 85. dakikasında beraberliği yakalayan Eskişehirspor son 5 dakikada baskılı oynamasına rağmen geliştirdiği atakları gole çeviremeyince maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmada her iki takımın futboluda izleyenleri memnun etmezken evsahibi ekip 19. d...Eskişehirspor taraftarına mesaj

Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Sivasspor maaçı öncesinde kırmızı-siyahlı camiaya seslendi. Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Eskişehirspor'un 7 Nisan'da sahasında yapacağı Sivasspor maçında, taraftarının gücüyle istediği sonucu alıp hedeflerine doğru devam edeceğini söyledi. Şahbaz, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un lige verilen milli maç arasını tesislerinde geçirip 30 Mart'taki Gaziantepspor maçına en iyi şekilde hazırlandığını hatırlatarak, takımının bu maçta istediği ve beklediği ...Evimizde Kazanmak İstiyoruz

 Spor Toto 3. lig 2. grupta mücadele eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 16. haftasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda Kemer Tekirovasor’u konuk edecek. Geçen hafta Hatay’da Payas Belediyespor’u 1 – 0 mağlup eden Dört Eylül Belediyespor, bu hafta kendi sahasındaki maçı kazanıp zirve yarışından kopmak istemiyor.Payas Belediyespor maçının ardından 1 gün izin yapan futbolcular, Kemer Tekirovaspor maçı hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde hazırlanan futbolcuların, hem lig hem de kupadaki galibiyetlerin etkisiyle ...Faruk Serin Üzdü

Anadolu Spor- İsmail Dursun Sivasspor'un eski sporcusu kaptanı, daha sonra antrenörlüğünü yapan ve Sivas'ın sporun taban birliklerinde federasyonlarda, Spor teşekküllerinde  yaptığı antrenörlük görevlerinde bulunarak bir çok başarılara imza atan Faruk Serin hoca  aniden rahatsızlanarak kalp spazmı geçirdiği acilen Numune hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahaleyle kalp spazmı geçirdiği anlaşılmış olup, kardiyoloji bölümüne yatırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.  Yapılan tedavide damarlarının bir kısmına stend takıldığı diğer damarlarına ise önümüzdeki günlerd...Filiz Avrupa İkincisi Oldu

8-9-10 Şubat 2013 tarihlerinde 40. sı yapılan Karate Avrupa Şampiyonasında gençler 55 kg’da ülkemizi temsil eden, Sivas 4 Eylül Belediye Spor Kulübü sporcusu Gökhan Filiz 44 ülkenin katıldığı şampiyonada zorlu rakiplerini eleyerek finale adını yazdırdı. Gökhan Filiz, final müsabakasının ardından şampiyonadan ikincilikle ayrıldı. Bu başarının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Filiz’i ve teknik heyeti kutladı. Başkan Ürgüp, açıklamasında şunları kaydetti: “Sporcumuzu tebrik ediyoruz. Üstün başarısından dolayı kendisini kutluyoruz. İnşall...Final Gibi Bir Maç

 Spor Toto 3. ligde ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ikinci lig yolundaki rakibi, lider Eyüpspor ile hafta sonu Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda final gibi bir maç oynayacak.Geçen hafta Çanakkale’de Dardanelspor’u 3 – 1 mağlup eden Dört Eylül Belediyespor, bu hafta kendi sahasındaki bu çok önemli maçı kazanıp liderle arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.Karşılaşmanın hazırlıklarını, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde, teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde sürdüren futbolcular, Eyüpspor maçının son provalarını yapıyor. Oyuncularına antrenmanlar sırasında Eyüpspor ...Finaldeyiz

 Dört Eylül Belediyespor, ikinci lige yükselme maçlarının ikinci etabı olan yarı final rövanş maçında, Kocaeli deplasmanında 0 – 0 berabere kaldığı Gölcükspor’u Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda 2 – 1 mağlup ederek, finale yükseldi.Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Sezgin Çınar (İzmir), Halil İbrahim Atabay (İzmir) ve Levent Balcı (İzmir) yaptılar.Dört Eylül Belediyespor Gölcükspor Müsabakasını Vali Aydı Güçlü İlk Öğretim Okulu Öğrencileri ve Muhsin Stadyumuna gelerek Dört eylül Belediyespor’u destekl...Finali kazanırsak, 2. lige yükseleceğiz

 Dört Eylül Belediyespor, hafta içerisinde Sakarya’da ikinci lige yükselme yolunca çok önemli bir final maçına çıkacak. Play Off müsabakalarında yarı final maçlarını kazanan Dört Eylül Belediyespor ile Denizli Büyükşehir Belediyespor, final maçında karşılaşacak. Bu maçın galibi, Spor Toto 2. lige yükselecek.Final maçının hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde sürdüren Dört Eylül Belediyespor, teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyor.Teknik direktör Yusuf Tokuş, “Dört Eylül Belediyepsor’u 2.lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızı zaten daha önce d...Futbol Hakem Kursu Sona Erdi

  Ahmet ERÇELİK // AnadoluSİVAS- Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile İl Futbol Hakem kurulu işbirliği ile2-3-4 Ocak 2015 tarihleri arasında SSK Hastanesi seminer salonun da Sivas hakemliğine geleceğin hakemlerini yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak ve özendirmek amacıyla düzenlenen Futbol hakemi, aday adayı yetiştirme kursuna on ikisi kız olmak üzere seksen dört kişinin katılımıyla gerçekleşen kursun eğitim sorumluluğunu Eski Hakem ve gözlemcilerden, olan MHK Eğitim sorumlusu Muammer TOKAT yaptı.Kursa Sivas ta daha önce düzenlenen hakem kursuna bu kadar bi...FUTBOL HAKEM VEGÖZLEMCİ SINAVLARINDA SİVAS’IN BAŞARISI

ON İKİ HAKEM VE ALTI GÖZLEMCİ SINAVDA BAŞARI GÖSTEREREK                               SİVAS’I TEMSİL ETME HAKKINI KAZANDILAR.            SİVAS- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2013-1014 futbol sezonunda görev alacak hakem ce gözlemciler Ankara başta olmak üzere, belli merkezlerde sınava tabi tutularak klasman belirlemesi yapmaktadır.      ...Futbol Yaz Okulu Başlıyor

 Spor Toto 2. Lig’in yeni ekiplerinden Sivas Belediyespor, her yıl olduğu gibi yine bu sene de futbol yaz okulu düzenliyor.2002 – 2007 doğumlu çocukların katılabileceği futbol yaz okuluna kayıtlar, 15 – 22 Haziran tarihleri arasında devam edecek. Haftanın her günü yaz futbol okulu düzenlenecekÇocuklarını futbol yaz okuluna kayıt ettirmek isteyen veliler, şahsen Sivas Belediyespor’un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nden bu işlemi yapabilecekler. Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenecek futbol yaz okulunda,öğrenc...Futbolcu Seçmeleri Sona Erdi

4 Eylül Belediyespor’un, amatör spor kulüplerinde oynamış genç yetenekleri alt yapıya kazandırmak için düzenlediği lisanslı sporcuların katıldığı seçmeler sona erdi.Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan seçmelere Sivas ve çevre illerden gelen sporcular katıldı. Belediyespor teknik direktörü Alaeddin Çiçek, genç yetenekleri yakından izledi.             Futbolcu seçmelerine yaklaşık 60 sporcu kayıt yaptırdı. Seçmelerde 7 sporcu beğenildi. Beğenilen lisanslı futbolcular ve A2 takımından seçilen sporcular için 3 Temmuz 2013’de yenid...Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivas Dört Eylül Belediyespor A takımı, Özel Anadolu Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Dört Eylül Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2013 – 2014 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında birinci etap kampını Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde tamamlayan futbol A takımı, 3 – 16 Ağustos tarihlerinde İzmit Kartepe’de yapılacak ikinci etap kampından önce Özel Anadolu Hastanesi’nde çeşitli testlere tabi tutuldular. Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, futbol A takımının sağlık kontrolünü yapan ve kendilerine yakın ilgi gösteren Özel Anadolu Ha...Futbolun Sevimli Yüzü Olmak İstiyoruz

2013–2014 sezonunda TFF 3. Lig birinci grupta Sivas’ı temsil edecek olan Dört Eylül Belediyespor, 8 Temmuz 2013 tarihinde başladığı Sivas 1. Etap kampını tamamladı. Teknik direktör Alaattin Çiçek, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde kampta amatör kümeden gelen ve genç takımdan gelen futbolcuları izlediklerini belirterek, birkaç oyuncu dışında, bazılarıyla yollarını ayırdıklarını söyledi. Kamp süresince kadronun kısmen şekillendiğin belirten Çiçek, şuan itibariyle 27 oyuncuyla çalıştıklarını, daha sonraki günlerde iki veya üç sporcunun takıma katılacağını ifade etti. Belediyespor T...Gakkoş altın buldu

ANADOLU SPOR Ligde alt sıralarda bulunan Elazığspor Sivas deplasmanından 3 altın puan aldı. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanılan karşılaşmadan konuk Elazığspor 3 puanı 3-1 gibi net bir skorla almayı bildi. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Elazığspor’un golünü 8. dakikada penaltıdan Deniz kaydederken Sivas’ın beraberlik golünü ise 32. dakikada Burhan attı. İkinci yarıda her iki takımda orta sahada top tutamazken kontra ataklarla Sivasspor defansını sıkıntıya sokan Elazığspor 68. dakikada Deniz’le tekrar öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Serdar Özkan skoru be...Geçmiş Olsun Diyoruz

 Dört Eylül Belediyespor takımında Maltepespor hazırlıkları sırasında takımın ikinci kalecisi Murat Kalkan’ın antrenman sırasında sağ el başparmağı kırıldı. Kulüp masörü Yunus Korkar’ın ilk müdahalesinin ardından kaleci Murat Kalkan, Medicana Sivas Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, Murat Kalkan’ın başparmağında iki kırık olduğu tespit edildi. Kalkan, bugün Medicana Sivas Hastanesinde küçük bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan kaleci Murat Kalkan’ın 1veya 2 aya kadar sahalara döneceği öğrenildi.Dört Eylül Belediyespo...Gemerek’e yeni stad

Anadolu Spor Geçtiğimiz hafta Gemerek İlçe Stadı'nda açılış maçı yapıldı. Bu vesile ile Yeniçubuk Spor Kulübü kendilerine maddi ve manevi destek sunan başta Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey'e, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, sponsor olan çok değerli ilçe esnafına plaket verildi. Açılış maçı anısına müsabakaya katılan ilçe protokolüne Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey tarafından madalya takdim edildi.  Yeniçubuk Spor Kulübünün lisanslı futbolcularının karşısına ilçe protokolü (Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Mesut Aydoğdu, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa...Genç Futbolcu Vefat Etti

Belediyespor U19 Takımı oyuncusu Burak Korkar, yaklaşık bir ay önce Hafik ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede vefat etti. U19 takımında sol kanat oyuncusu 1994 doğumlu Burak Korkar, yaklaşık bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Burak Korkar için Altuntabak caminde cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına, Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, Burak Korkar’ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazın ardından genç ...Genç Yetenekler Denenmeye Devam Ediyor

4 Eylül Belediyespor, amatör spor kulüplerinde oynamış genç yetenekleri alt yapı ve A takıma kazandırmak için seçmeler yapıyor.  1991 ve 1996 doğumlu lisanslı sporcuların katıldığı seçmeler, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde devem ediyor.         Sivas ve çevre illerden gelen sporcular, seçmelere yoğun ilgi gösterirken, Belediyespor teknik direktörü Alaeddin Çiçek, genç yetenekleri yakından izliyor.   2012 -2013 futbol sezonununda Play Off’ta 2. lige çıkma şansını  kaybettiklerini belirten Alaeddin Çiçek, önümüzdeki sezonu daha İyi değerle...Gençler kırmızı’da geçti

ANADOLU SPOR Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Geçlerbirliği’ne konuk olan Sivasspor 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.Karşılaşmanın 19. dakikasında Gençlerbirliği oyuncusu Artem Radkov kendi kalesine gol atınca Sivasspor 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Sivasspor'da Kadir Bekmezci önce sarı kart sonra itirazından dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci devresinde Sivasspor sahaya 10 kişi ile çıktı. Evsahibi ekip bu avantajını iyi kullanara...GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa da Sivasspor ile fizik gücün ön plana çıktığı bir maç yaptıklarını söyledi. Takımının son haftalardaki en iyi oyununu sergilediğini belirten Çapa, golü doğru zamanda bulduklarını, pozisyonlara girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini aktardı. Çapa, kaleci Ramazan Özer'in şanssız gol yediğini ancak maçtaki performansından memnun olduğunu ifade etti. Deplasmanda oynamalarına karşın rakibe çok fazla pozisyon vermediklerine dikkati çeken Çapa, "Sivas deplasmanı her zaman zor. 3 puan alsaydık daha mutlu olacaktık ama kaybetmemek de çok ön...GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Sivasspor'umuzun, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının biletleri 2, 5 ve 10 TL'den satışa sunuldu. Süper Lig’in 29. Haftasında oynanacak olan Sivasspor-Gençlerbirliği maçının biletleri Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor’umuzun gişesinde satışa sunuldu. Biletler, VIP tribünü 10, maraton tribünü 5, kale arkası ise 2 TL’den satışa sunuldu. 12 Nisan Cuma günü 4 Eylül Stadı’nda oynanacak olan Sivasspor-Gençlerbirliği maçı Saat 20.00'da başlayacak.   ...Gençlerbirliği zorlu virajda!

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Gençlerliği'ni zorlu maçlar bekliyor. Hafta sonu sahasında Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalarak 8. sıralaya gerileyen başkent ekibinin Avrupa yolunda puan kaybına tahammülü kalmadı. Ligde 39 puanı bulunan Gençlerbirliği, 29. haftada Sivasspor'a konuk olduktan sonra puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlarla karşılaşacak.  Başkent ekibi, 30. haftada şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'dan kopmak istemeyen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ardından düşme hattının hemen üstündeki Trabzonspor i...Gençlikspor’a Puan yok

Anadolu Spor Bayanlar Hentbol 1.Liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol Takımı kendi evinde oynadığı maçta  Adana Gençlikspor’u 42 – 17 yendi. Dört Eylül Belediyespor takımı Hentbolda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bayanlar hentbol 1. Liginde 18.Hafta müsabakaları Pazar günü oynandı. Sivas’ta Adana Gençlikspor’u  konuk eden Dört Eylül Belediyespor  takımı rakibini 42 -17 mağlup ederek ligde yoluna devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) spor salonun’ da Pazar günü saat 13:00’da başlayan karşılaşmada Dört Eylül Beled...Giresun’dan 3 puan

Anadolu Spor TFF BAL ligi 4.grup Temsilcimiz lider Zara Belediyespor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Giresun Temsilcisi Özespiye Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. BAL ligi 4.grup lideri olan temsilcimiz Zara Belediyespor deplasmanda konuk olduğu Öz Espiye Belediyespor’u  ilk yarıda Hakan ve Serdar’ın attığı iki gol ile mağlup etti. Puanını 57 yaptı. TFF Bal ligi 4.grup 24.hafta karşılaşmasında Lider Zara Belediyespor, Espiye Muhsin Yazıcıoğlu İlçe stadyumunda oynanan karşılaşmada Öz Espiye Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Zara Belediyespor –Öz Espiye Belediyespor karşılaşmasını Trabzon Bö...Goalball Turnuvası

BESYO Öğrencileri Tarafından Goalball Turnuvası DüzenlendiCumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında BESYO Spor Salonu’nda Goalball Turnuvası düzenlendi.Turnuvaya Rektör Vekili Prof. Dr. Sami Hizmetli, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kangalgil, turnuva koordinatörü Öğretim Görevlisi Mahmut Karakollukçu, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.Görme engellileri anlamak, farkındalık yaratmak ve entegrasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen ve yarışmacı öğrencilerin gözlerini kapatarak mücadele ettiğ...Goller Cepte

 En çok izlenen gol Sneijder’in, en çok izlenen maç özeti Fenerbahçe’ninFutbol heyecanını cebe taşıyan Turkcell GollerCepte, 2014-2015 sezonunda da taraftarın heyecanına ortak oldu. Taraftarlar Spor Toto Süper Lig’de oynanan tüm maçların gollerini anında akıllı telefonlarından izlerken en çok izlenen gol 32. haftada oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Sneijder’in attığı gol oldu. En çok izlenen maç özeti ise ligin 29. haftasında Fenerbahçe’nin kendi evinde Balıkesirspor’u ağırladığı ve Fenerbahçe’nin 4-3’lük galibiyeti ile biten maçın özeti oldu.Spor Toto Süper Lig’in 2014-2015 sez...GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sivas Dört Eylül Belediyespor, 31 Mayıs 2013 Cuma günü belediye meclis salonunda yaptığı 3. Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulunun görev dağılımını yaptı. Yönetim kurulu toplantısının ardından tekrar güven tazeleyen Dört Eylül Belediye spor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yeni görev dağılımını ilk yönetim kurulu toplantısında belirledi.   Dört Eylül Belediyespor yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu.   1.            Başkan : Ahmet POLAT 2.   &...Güreş Turnuvası Sivas'ta Yapılacak

03-05 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Serbest ve Greko-Romen Başbakanlık Kupası güreş turnuvası ilimizde düzenlenecek.Güreş Federasyonu Başkanı Hemşehrimiz Hamza Yerlikaya yaptığı basın açıklaması ile tüm Sivaslıları davet etti.Müsabakalar 4 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. ...Güreşçilerimizden 7 Madalya

 Pehlivanlardan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüne ZiyaretAmasya ilinde düzenlenen özel turnuvada Minik Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcusu M. Samet GÜZEL Türkiye 3.sü olmuştur.Amasya İlinde düzenlenen özel turnuvada 6 ilin sporcu merkezleri güreş takımlarının katılımı ile gerçekleşen müsabakalarda 130 sporcu 11 sıklette müsabakalara katılmış Sivas Sporcu Eğitim Merkezi 9 sıklette katılarak takım halinde üçüncü olmuş kilolarında dört birincilik bir ikincilik iki üçüncülük madalya alarak Sivas ı en iyi bir şekilde temsil etmişlerdir.DERECE YAPAN SPORCULARADI VE S...GÜZEL FUTBOLLA İKİNCİ SERİ: 5 – 2

Sivas’ı üçüncü ligde temsil eden Dört Eylül Belediyespor,  ikinci deplasman galibiyetini Adıyamanspor karşısında kazandı. Geçen hafta Ankara deplasmanında Adliyespor’u 5 – 2 yenen Sivas Dört Eylül Belediyespor, Adıyaman’da Adıyamanspor’u da aynı skorla mağlup etmeyi başardı.  Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Erkan Yurtsever yönetirken, yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Ertan Başdağ ve İbrahim Akar ile dördüncü hakem Mustafa Murat Oğuz yaptılar.  Müsabakayı, Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Genel Sekreter Şakir Yalçın ile...Hafik'te futbol turnuvası spor sayfasına

Hafik Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı. Hafik Sentetik Çim Saha'da oynanan turnuvanın ilk karşılaşmasından önce bir konuşma yapan Kaymakam Abdullah Özadalı, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvada kardeşliğin ve hak edenin kazanmasını dileyen Özadalı, "Centilmenlik ve beyefendiliğin hakim olduğu bir turnuva olmasını istiyoruz. Köylerin, kurumların, ilçe halkının kaynaşması yönünden ve amacına uygun olmasıyla güzel bir turnuva olacak. Turnuvada takımlarımız ne kadar güzel ve centilmen maçlar çıkarırsa ödüllerimiz de ona göre hazırla...Hakem Hataları İle Erken Veda Ettik

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, “Sakarya  bölgesi hakemlerinden Erkan Engin’nin maçın skoruna etki edecek kararlar vermesi ve bütün inisiyatifini rakipten yana kullanmıştır” dedi. 3. Lig 2. grubu 59 puanla üçüncü sırada tamamlayan 4 Eylül Belediyespor, Play Off maçında Çanakkale Dardanelspor’a 2 – 1 mağlup oldu. 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, rakım farkından kaynaklanan hava değişimine oyuncuların alışmaları bakımından erken gittikleri Alanya’da hakem hatalarından final oynayamadıklarını söyledi. Sakarya bölgesi hakemi Erkan Engin’in maçın so...Hakem Turu Zora Soktu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, deplasnmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. MAÇ DENGELİ BAŞLADI             Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Orta alanda topa sahip olmak isteyen Trabzonspor, Soner ve Colman'ın çabalarıyla pozisyon üretmeye çalıştı. Ev sahibi Sivasspor ise alışılmış düzeniyle çıktığı karşılaşmada uzun toplarla gol bulmayı hedefledi. Kırmızı-beyazlı ekipte Eneramo ve özellikle Erman Kılıç Trabzonspor savunmasını zor duruma sokan pozisyonlar üreten isimler oldu. İLK YARI ...HAKEME RAĞMEN 3 PUAN

Sivasspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından 2-1' lik skor ile 3 puanla ayrıldı. Sivasspor'un iki golüne imza atan Eneramo oldu. Eneramo'nun son dakikada attığı gol ise Yiğidolara 3 puanı kazandırdı.Maçtan dakikalar Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 9. dakikada, Gökhan Gönül'ün ara pasında topla ceza sahası içinde buluşan Webo'nun şutunda, kaleci Borjan üzerine gelen topa hakim oldu. 12. dakikada, Erman Kılıç'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eneramo'nun şutunda, Volkan Demirel topu elinin altından...Hayati Öztürk Yeniden Başkanlığa Getirildi

Anadolu Spor- İsmail Dursun Sivas birinci Amatör Küme Futbol Müsabakaları sonucu il birincisi olan Cüsk Daha sonra Bal ligindeki Yıldızeli birlik sporla baraj müsabakası sonunda  Bölgesel Amatör ligi ne terfii eden ikinci takımımız olarak  başarı elde etmişti. Cumhuriyet Üniversitesi spor kulübü  Bu başarısında Üniversite rektörü göreve geldikten sonra kapanmayla karşı karşıya kalan kulübe sahip çıkarak yeniden yapılanmaya gidip bu aşamaya getirmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde kulüp taze bir kan taze bir yönetimle önümüzdeki BAL ligine daha güçlü bir  kadro ile girmek için &n...Hayrettin Yerlikaya antrenörlük yolunda

"En büyük hedefim, Sivasspor'u çalıştırmak" Sivasspor'da 15 yıla yakın top koşturduktan sonra 2012-2013 sezonu sonunda futbolu bırakan Hayrettin Yerlikaya, Antalya'da katıldığı kursu başarıyla tamamlayarak antrenörlük yolunda ilk adımı attı. UEFA B Antrenör Lisansı Kursu'nu tamamlayan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan sonraki futbol yaşamını antrenör olarak sürdürmek istediğini söyledi.  Profesyonel kariyerinde sadece Sivasspor'un formasını giyen Yerlikaya, futbolculuk döneminde gelen transfer tekliflerinin hi...HEDEF TRABZON MAÇI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın hak ettiği bir şampiyonluk kazandığını söyledi. Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Çalımbay, sarı-kırmızılı takıma karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray, taraftarıyla mükemmel bir şekilde bütünleşti. Gerçekten çok iyi oynadılar. Biz yapmamamız gereken hatalar yaptık. Bizim takımımızın oynadığı oyun bu değil. Atmosferin etkisine bizim hatalarımız eklenince ummadığımız bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kulla...Hentbol de Sevindik, Voleybolda Üzüldük

Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Spor Salonunda İZMİR ekiplerinden Kemal Paşa’yı 32 – 31 yenerek, Hentbol Bayanlar 1. liginde ilk devreyi galibiyetle kapattı. Temsilcimiz bu galibiyetle Ligde Play off oynama yolunda çok önemli yol kat etmiş oldu. Hentbol Bayanlar 1. ligi 18 Ocak 2015 tarihinde ikinci yarı maçları ile başlayacak. Diğer yandan Dört Eylül Belediyespor Voleybol takımı, Hafta sonu Trabzon’da oynadığı müsabakada Trabzon Beşikdüzü’ne karşı oynadığı maçı 2 -1 önde götürmesine rağmen 3 - 2 kaybetti. Maça...Hentbol Severlerden Federasyona Tepki

'1.Lig Hentbol bayan temsilcimiz olan 4 Eylül Belediyespor’un müsabakalarının Karşıyaka’ya alınmamasını istiyoruz. Çünkü imkânlarımız oraya gitmeye müsait değil'                                                                                       Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı geçen yıl iki grup halinde oynattığı hentbol bayanlar karşılaşmalarını çok erken bitmesinden dolay...Hentbol Takımı Play-off'ta...

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta İstanbul ekiplerinden 1453 Üsküdar Gençlikspor takımını 33-31 yendi. Karşılaşmayı Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Özbelsan A.Ş Müdür Vekili Şaban Kaya, Kültür Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Rukiye Toy,Dört Eylül Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Ali İzgi, Osman Yılmaz,Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal, tesisler sorumlusu Hayati Karaman ve ayrıca Dan...Hentbol Takımımız Finallere Katılmaya Hak Kazandı

4 Eylül Belediyespor, Sivas’ta yapılan Türkiye Bayanlar Gençler hentbol yarı final müsabakalarında finallere katılmaya hak kazandı. 4 Eylül Belediyespor, 24 – 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan yarı final müsabakalarında ikinci oldu. Yarı finallere, 4 Eylül Belediyespor’un yanı sıra Ankara Yeni Mahalle Belediyespor, Tokat Turhal Belediyespor ve Malatya Gençlikspor takımları katıldı.  Sivas 4 Eylül Belediyepsor, ilk maçında Malatya Gençlikspor’u 49 – 13 yendi. İkinci maçını Tokat Turhal Belediyespor ile oynayan temsilcimiz, bu maçı 43 – 11 kazandı. Son maçını Ankara Yeni Ma...HENTBOL TAKIMIMIZ TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, önümüzdeki yıl doğrudan Türkiye şampiyonasına katılacak   Dört Eylül Belediyespor, gençler Türkiye şampiyonasında dördüncü oldu.İzmir’de yapılan küçükler Türkiye şampiyonasında ise ilk sekize giren Dört Eylül Belediyespor, hentbolde Sivas’ı başarıyla temsil etti.   Hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı,  Dört Eylül Belediyespor Kulübü As Başkanı Nuri Çayır’ı ziyaret etti. Eskişehir’de yıldızlar maçlarında Türkiye dördüncüsü olduklarını belirten Ardağanlı, “Seri başı olduk. Dört Eylül Belediyespor baya...Hentbol Takımımız Yarı Final İlk Maçını Kazandı

Türkiye Bayanlar Gençler hentbol yarı final müsabakaları ilimizde başladı. 4 Eylül Belediyespor’un ilimizi temsil ettiği müsabakalara, Ankara Yeni Mahalle Belediyespor, Tokat Turhal Belediyespor ve Malatya Gençlikspor takımları katıldı. İlk yarı final mücadelesinde Sivas 4 Eylül Belediyepsor, Malatya Gençlikspor’u 49 – 13 yendi. Karşıyaka Demirspor tesislerinde oynanan maçı, Sivas Belediye Başkan yardımcısı Orhan Demirok, 4 Eylül Beldiyepsor Kulüp Başkanı Ahmet Polat ve 4 Eylül Belediyepsor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kimsesiz İzledi. 4 Eylül Belediyespor Bayan hentbol takımı ...Hentbolcu Kızlar Galibiyetle Başladılar

                                                                                         Sivas 4 Eylül Belediye Spor Bayanlar Hentbol Takımından  ilk galibiyet Pazar günü cumhuriyet üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu kapalı spor salonunda yapılan karşılaşmaya  daha önce Karşıyaka Spor Salonunda yapıldığı gerekçesiyle  bir çok taraftar ve sporcu aile...Hentbolcular Galibiyet Serisini Bozmak İstemiyor

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde, Kastamonu ekiplerinden Ayyıldız takımını konuk edecek. Bayan hentbol takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı; “Disiplinli ve işini yapan bir takımız. Bu maçı da alırız diye düşünüyorum ve hedefimiz tabii ki galibiyet” dediHentbol bayanlar 1. liginde mücadele eden ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, pazar günü Ayyıldız takımını ağırlayacak.Ligin 18. haftasında yapacağı Ayyıldız maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan D...Hentbolcular Galibiyete Odaklandı

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımımız, hafta sonu deplasmanda Aksaray Belediye’ye konuk olacak. Bayan hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı; “Disiplinli ve işini yapan bir takımız biz. Bu maçı da alırız diye düşünüyorum ve hedefimiz tabii ki galibiyet” dediHentbol bayanlar 1. liginde mücadele eden ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, Pazar günü Aksaray Belediye’ye konuk oluyor.Ligin 17. haftasında yapacağı Aksaray maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol ...Hentbolcular Nazara Geldi

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Kastamonu ekiplerinden Ayyıldız takımına 26 – 23 yenildi. Hentbol bayanlar 1. liginde mücadele eden ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, Pazar günü C. Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek okulu spor salonunda oynadığı maçta oyuna iyi başlamasına rağmen Kastamonu ekiplerinden Ayyıldız takımına 26 – 23 yenilerek lige 12 haftadan sonra ilk mağlubiyetini almış oldu. Müsabakayı, Dört Eylül Beldiyepsor Kulübü Başkanı Turhan Tunah...Hentbolcular, Maşallah Dedirtiyor

 Dört Eylül Belediyespor futbol ve hentbol takımları, karşılaşma takvimi gereği Aksaray’da müsabakalara çıktı. Futbolcularımız, Aksaray’dan puansız ayrılırken, bayan hentbol takımımız ise Sivas’a galibiyetle döndü.Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, Aksaray Belediyesi Gençlik spor takımını 29 – 25 yenerek, hem kulübü hem de Sivas’ı başarı ile temsil etmeye devam ediyor.Sivas dışındaki illerde yapılan birçok lig müsabakasından puanla dönen bayan hentbol takımı, başarısıyla Sivas’ı gururlandırıyor.Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımının, Aksaray Belediyesi Gençlik spor ile...Hentbolde 4 Eylül’ün rakibi 31-25

                                                                                        Bayanlar hentbol  1.lig maçında Sivas 4 Eylül Belediyespor, rakibi  Eskişehirspor Anadolu Üniversitesi’ni 31-25 yenerek 2’de 2 yaptı.Cumhuriyet Üniversitesi BESYO spor salonunda oynanan maçta Sivas temsilcisi maç boyunca rakibine oranla üstün bir oyun sergiledi. ...Hentbol’de Sivas Türkiye’nin gururu oldu

     Futbol, Sayokan, Karate, Voleybol, Hentbol ve diğer branşlarda Sivas’ı başarıyla temsil eden Dört Eylül Belediyespor, Milli Takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen U17 Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım kalesini koruyan Dört Eylül Belediyespor'un başarılı kalecisi Sivas’lı Merve Durdu gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Dört  Eylül Belediyespor Kulübü ve Milli Takım hentbol oyuncusu Merve Durdu ve Dört Eylül Belediyespor antrenörü Doğan Ardahan Bulgaristan dönüşü Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok’u ...Hentbol’de Sivas’ın Gururu

Futbol, sayokan, karate, voleybol, hentbol ve diğer branşlarda Sivas’ı başarıyla temsil eden 4 Eylül Belediyespor, milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor.  Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldızlar Milli Takım Kampı’na Dört Eylül Belediyespor’dan bir sporcu davet edildi. Bayanlar Hentbol de liginde başarı sağlayan Belediyespor, ilk milli oyuncu sevincini geçtiğimiz günlerde U-17 Yıldız Bayan Milli Takım kadrosuna giren ve Çek Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda milli takım kalesini korumayı başaran Merve Durdu, yine Belediyespor ekibinin hentbolda gururu o...Her Maçımız Final

 Sivas Dört Eylül Belediyespor, Spor Toto 3. ligin 27. haftasında deplasmanda Bursa’da Yeşil Bursa takımıyla karşılaşacak. Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta rakibi Gölcükspor takımını 2-1 yenerek ligde çıkışını sürdürdü.Dört Eylül Belediyespor, geçen haftayı 3 puanla tamamlamanın moraliyle hiç ara vermeden Yeşil Bursa maçının hazırlıklarına başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde günde çift antrenman yaparak, hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor, deplasmanda oynanacak maçta galibiyeti hedefliyor.Teknik direktör Yusuf Tokuş, Gölcük spor...Hezimet

ANADOLU SPOR  Kasımpaşa RTE Stadı'ndan oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip çok hızlı başladı. Henüz 6. dakikada Oscar Scarione, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Skor üstünlüğünü yakalayan Kasımpaşa, oyunun kontrolünü de ele geçirdi. Sivasspor defansının gününde olmamasından faydalanan Lacivert-Beyazlılar, Malki'nin 27'de attığı golle farkı 2 yaptı: 2-0. Rakibi karşısında etkili olamayan Sivasspor, toparlanma belirtileri gösterse de 37. dakikada bu kez sahneye Ryan Babel çıktı ve skor 3-0 oldu. İlk yarı bu soınuçla tamamlandı. İkinci yarıda durum tamamen aynıydı. Kasımpaşa, yine ço...HİF Hakemi Mevlüde Akın Amatör Maçların Vazgeçilmezi Oldu

Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Amatör futbol Müsabakalarında artık bayan futbol hakemleri başarılarından söz ettirmeye başladı.              Sivas bölgesi futbol hakem müessesi son yılların en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır sayısal olarak yeteri kadar hakem olsa da klasmana çıkan futbol hakemi sayısı fazla olunca Amatör müsabakalarda hakem bulmakta zaman zaman zorluk çeken il hakem kurulu kurslarda bayan hakem bulundurmaya özen göstererek müsabakalara hazırlanmasında hızla yol almaktadır.               S...İ.B.B'Yi Komaya Soktuk

Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kendi evinde oynadığı karşılaşmada 4-1 galip geldi. Yiğidolar aldığı bu galibiyet ile İBB’yi 33 puanda kalmasını sağlayarak komaya soktu. Sivasspor da ise Eneramo ise attığı 26,42 ve 56. dakikalarda attığı 3 gol ile maçın yıldızı oldu. Maçta gol perdesini ise 6. dakikada Adem Koçak açtı. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Doka attı. Sivasspor kendi evinde en son 2007-2008 sezonun 28. haftasında İBB’yi galip etmişti. Bu sezonun ilk yarısı ise 2-0 mağlup olan Yiğidolar aldığı galibiyet ile bu mağlubiyet serisini bozdu. Siva...İki Yeni Transfer Kampa Katıldı

Birinci etap kampını Sivas’ta tamamlayan Dört Eylül Belediyespor, ikinci etap kampını İzmit Kartepe’de sürdürüyor. 03  - 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacak kamp için 02 Ağustos 2013 Cuma günü karayoluyla İzmit’e geçen Dört Eylül Belediyespor, Kartepe’de Green Park Kartepe Resort Hotel’e yerleştikten sonra hiç ara vermeden antrenmana başladı. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Alaettin Çiçek gözetiminde sürdüren Dört Eylül Belediyespor takımı, günde çift idman yaparak kamp çalışmalarına devam ediyor. Alaettin Çiçek, Kartepe’deki kampa iki yeni futbolcunun k...İkinci Devreye Galibiyetle Başladık

 Spor Toto 3. ligde ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin ikinci devresine galibiyet ile başladı. Dört Eylül Belediyespor, 2014 – 2015 sezonunun ikinci devresinin 18. hafta müsabakasında Erzincan’da Refahiyespor’u 2 – 1 mağlup etti.Erzincan 13 Şubat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, 2. başkan Muhammed Şeker, yönetim kurulu üyesi Ali İzgi, genel kaptan Özer Karadaş, kulüp müdürü Kurbani Bütüner ile Sivas’tan bir grup taraftar izledi.Müsabakayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetirken, yardımcılıklarını, Harun ...İkinci Etap Başlıyor

2013–2014 sezonunda TFF 3. Lig birinci grupta Sivas’ı temsil edecek olan Dört Eylül Belediyespor, 8 Temmuz 2013 tarihinde başladığı Sivas 1. Etap kampını tamamladı.Dört Eylül Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Alaattin Çiçek, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde kampta amatör kümeden gelen ve genç takımdan gelen futbolcuları izlediklerini belirterek, birkaç oyuncu dışında, bazılarıyla yollarını ayırdıklarını söyledi.Kamp süresince kadronun kısmen şekillendiğini belirten Çiçek, şuan itibariyle 27 oyuncuyla çalıştıklarını, daha sonraki günlerde iki ve...İkinci Lig Yolunda İlk Maça Çıkacağız

 Spor Toto 3. lig 2. grupta 2014 – 2015 sezonunu 63 puanla 2. sırada tamamlayan Dört Eylül Belediyespor, ikinci lige yükselebilmek için 14 – 18 Mayıs 2015 tarihlerinde oynanacak Play Off maçlarına katılacak.Dört Eylül Belediyespor, Diyarbakırspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve Gölcükspor takımları arasından çıkması halinde ikinci lige yükselmiş olacak.Dört Eylül Belediyespor, Play Off müsabakaları kapsamında yarı final ilk maçını 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 16.30’da Kocaeli temsilcisi Gölcükspor ile deplasmanda oynayacak.Dört Eylül Belediyespor teknik direktörü Yusuf Tokuş, iki ...İkinci Lige Çıkmak İstiyoruz

4 Eylül Belediyespor 2012-2013 sezonunda 3. lig 2. grubu 59 puanla üçüncü sırada tamamdı, Belediyespor Play-Off maçlarını kazanıp ikinci lige yükselmek istiyor.  Türkiye Spor Toto 3. lig 2. grupta ilimizi başarıyla temsil eden 4 Eylül Belediyespor, ligi 3. sırada tamamlayarak play-offa katılmaya hak kazandı. 4 Eylül Belediyespor, aynı grubu, 63 puanla ikinci tamamlayan Dardanelspor, 59 puanla dördüncü olan Batman Petrolspor ve 58 puanla beşinci sıradaki Ümraspor takımlarından biri ile ikinci lige yükselme maçları oynayacak. 4 Eylül Belediyespor’un rakipleri, 9 Mayıs 2013 Perş...İl Özel İdare Masa Tenisi Takımından Büyük Başarı

 Sivas İl Özel İdaresi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Vekili İsmail Bıyık, İl Özel İdare Spor Kulübü Masa Tenisi Takım Antrenörü Muhittin Yücekaya ve İl Özel İdare Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcuları katıldı.Masa Tenisi Takımı Sporcusu Dilruba Şafak yaptığı konuşmada; “23 Mart’ta yapılan maçlar ile sona eren turnuva 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sivas İl Özel İdaresi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 2014-2015 Genç Kızlar K...İlhan Koç Gazetemizi Ziyaret etti

Adına Maraton Koşusu Düzenlenen Yunus Emre Koç'un Atletizm Antrenörü Babası İlhan Koç Gazetemizi Ziyaret etti Anadolu Haber Sivas'ta üç yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Koç anısına Sivas dahil bir çok ilde yarı maraton koşusu düzenlendi. Yunus Emre Koç aynı zamanda Sivas atletizminin temsilcisi olan Özdemir spor kulübü nünde en başarılı sporcularından biriydi. Yunus Emre Koç Esenyurt mahallesinde oturuyordu yıllar önce, yapılan bu yarışların da o semtte yapılması izleyenlerin yoğunluğunu ve sevenlerini bu yarışmada buluşturmuştu. Yunus Emre Koç'un bab...İlk raund Sivasspor'un

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına Sivassspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle antrenör Bülent Albayrak katıldı. Rıza Çalımbay’ın tribüne gönderilmesini anlatan Albayrak, "Rıza Hoca'nın tepki göstermesi ve hakemlerle uzun uzun konuşması, herhangi bir hakeme yönelik tepki değildi. Bizim hatayı yapan oyuncuya kızdı sadece. Bu kadar hatalar olduğu dönemde hocanın kendi futbolcusuna tepki göstermesinden doğal bir şey yok. Bugün çok istekli Sivasspor vardı. Maça iyi başladık, sonra dengelen...İmam Hatipliler Derneğinden Satranç Turnuvası

Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren ve imam hatip okullarının farklı etkinlik ve aktivitelere katılımını sağlamak amacıyla farklı programlar yapan dernek, ilk kez merkez ve ilçe okullarının katılımı ile İmam Hatip Okulları Arası Satranç Turnuvası düzenliyorSivas İmam Hatipliler Derneği tarafından 31 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerdeki İmam Hatip öğrencilerine yönelik lise ve ortaokullar kategorisinde Satranç Turnuvası düzenlenecek.  Turnuva, Sivas İmam Hatipliler Derneği, Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu Sivas İl Temsil...İsim Değişikliği İle Güven Tazeledi

 Dört Eylül Belediyespor, Turhan Tunahan başkanlığında olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak yönetime yeni isimler ekleyip güven tazeledi. Ayrıca, tüzüğün 1. maddesi değiştirilerek, kulübün ismi Sivas Belediyespor oldu.Belediye Meclis Salonu’nda yapılan olağanüstü genel kurula, kulübün onursal başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkanı Sami Aydın, başkan yardımcıları, kulüp başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız ve kulüp çalışanları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile ...İsmail Şahin'den Gürün Doğanspor’a destek

Anadolu Spor/                                                                                             İSMAİL DURSUN Sivas Birinci Amatör Kümede futbol branşında mücadele eden gençlik spor kulüplerindenGürün Doğan spor’a Sivas CHP den Milletvekili aday adayı olan İsmail Şahin’den malzeme yardımı yapıldı.Sivas’ın sporuna otuz beş yıldır bir çok alanda (Amatör ve Pro...İstanbul’da Galibiyeti Kaçırdık

 Sivas Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, 2014 – 2015 Hentbol sezonunun 10. Hafta maçını İstanbul ekiplerinden 1453 Üsküdar spor takımıyla İstanbul’da oynadı. Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor, 1453 Üsküdar spor takımı ile oynadığı müsabakada 32 – 32 berabere kaldı.İstanbul Çamlıca Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada hentbol takımı, rakibiyle başa baş mücadele etti. Daha müsabakanın başında kalecisi Gökçay Abacı kırmızı kart görerek oyundan atılması ile oyuna 1 eksik devam eden Dört Eylül Belediyespor, kalan bölümleri yedek kaleci Şeyda Doymuş...İstek ve önerilerini aldı

Belediyespor yönetimi spor kulüpleri ve spor adamlarıyla  bir araya geldi ve Yönetim Taban Birliklerinden  Anadolu Haber Dört Eylül Belediye Spor Kulübü Yönetimi kurulu, Sivas’ta faaliyet gösteren tüm spor teşekküllerine, spor adamlarına sivil toplum örgüt temsilcilerine Belediyenin sosyal tesisleri olan Paşabahçe Kütük Evde yemekli toplantıda bir araya geldiler. Geçtiğimiz gün yapılan toplantıya Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Salim Kılıç, 4 Eylül Belediye Spor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan ve yeni yönetimi Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve alt yapıdan sorumlu antrenörleri, Sivas Ama...İşte kral

Spor Toto Süper Lig'de son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından gol kralı belli oldu. Buna göre; oynadığı 34 maçta 17 kez fileleri havalandıran Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun en çok gol kaydeden ismi oldu. Ligde 10 da asisti bulunan Chahechouhe, Sivasspor'a geçen sezon Bulgaristan'ın Chernomorets Burgas takımından gelmişti....İşte Süper Lig'in gol kralı!

Anadolu Spor Spor Toto Süper Lig'de son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından gol kralı belli oldu. Buna göre; oynadığı 34 maçta 17 kez fileleri havalandıran Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun en çok gol kaydeden ismi oldu. Ligde 10 da asisti bulunan Chahechouhe, Sivasspor'a geçen sezon Bulgaristan'ın Chernomorets Burgas takımından gelmişti. Sivasspor Formasını giyen Aatıf Chahechouhe'yi ikinci sıradan takip eden isim Galatasaray'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz oldu. Yılmaz, 32 maçta 16 kez gol attı ve 8 defa da asist yaptı. Burak Yılmaz'ın ardından 15 golle S...İYİ OYNADIK, EKSİK OLAN GÖLDÜ

Dört Eylül Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraş Belediye spor’la  ile 0 – 0 berabere kaldı.         Dört Eylül Belediyespor, ligin 9. haftasında grupta 4. sırada bulunan Kahramanmaraş Belediyespor’la ile Muhsin Yazıcıoğlu  Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sakarya  bölgesinden Serkan Önsal yönetirken, yardımcılıklarını, Bolu bölgesinden Fatih Soyaaydın, yine Sakarya bölgesinden Mükremin Üzer ve Bolu  bölgesinden Mustafa Eymür  yaptılar. Karşılaşmayı Sivas Dört Eylül Belediye ...İzmir Kemalpaşa’yı Kendi Evinde Yendi

 Bayanlar Hentbol 1.Liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol Takımı İzmir’de karşılaştığı Kemalpaşa Belediye Gençlikspor takımını 35 – 51 yendi.İzmir Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün olan Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı bu skorla ligin 20. haftasında 14. galibiyetini elde etmiş oldu.Dört Eylül Belediyespor hentbol takımı bu galibiyetle ligde galibiyet serisini devam ettirmiş oldu.Temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol Takımı Bayanlar Hentbol 1.Liginde Play off yolunda ilk dörde girdi.Temsilcimiz Bayan Hentbol T...İzmir’den puan yok

Anadolu Haber Sivas Dört Eylül Belediyespor, ligin 31. haftasında İzmir Bergama 14 Eylül Stadyumu’nda Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Play Off mücadelesi veren iki takımın müsabakasından Bergama Belediyespor 3 – 2 galip ayrıldı. Dört Eylül Belediyespor karşılaşmanın 5. dakikasında Gökhan Özer ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra beraberlik golü için yüklenen İzmir temsilcisi 30. dakikada Turgay An’ın golüyle eşitliği yakaladı. Her iki takımda beraberlik golünün ardından üstünlük golünü kaydetmek için rakip kalelerde etkili olmaya çalıştı. Bergama Belediyespor, karşılaşmanın 38. dakikasında S...Kahvaltıda buluşacak

Anadolu Spor- İsmail DURSUN Sivas Belediye Eski Başkanlarından ve Ak parti Belediye Başkan adayı Sami Aydın Spor adamlarına kahvaltı vereceği bildirildi. 2004-2009 Yılları arasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapıp önümüzdeki dönemde de aynı partinin belediye başkan adayı olarak gösterilen Mimar Sami Aydın görevde bulunduğu yıllarda Amatör ve profesyonel spora katkı sunan Sami AYDIN’’, seçilmesi halinde gelecek yıllarda amatör ve profesyonel spor’a neler yaptığını ve yapacaklarını spor adamlarıyla bir görüş alış verişinde bulunacağını, bu nedenle Sivas’ta bulunan sporun taban birlikler...Kale Korcan'a Teslim

 Kayserispor deplasmanından aldığı 1 puanla kente dönen Sivasspor bir günlük iznin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Kayserispor deplasmanından aldığı 1 puanla kente dönen Sivasspor bir günlük iznin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Düşme hattındaki İstanbul takımından 3 puan alarak riskli bölgeden kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde hummalı bir çalışma içerisine girdi. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından serbest koşu yapan futbolcular...Kampta Bir Transfer

 Sivas Dört Eylül Belediyespor, 3. ligde 2014 – 2015 sezonunun ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamladı. 2. lig iddiasını sürdürmek isteyen Dört Eylül Belediyespor, devre arası kampını Antalya Side’de yapıyor. Teknik heyet ve oyuncuların katıldığı kampa, ayrıca sportif direktör Hayrettin Yerlikaya, genel kaptan Özer Karadaş, kulüp müdürü Kurbani Bütüner katılıyor.Teknik direktör Yusuf Tokuş, kupada ve ligde iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, ligin ikinci devresinde daha iyi olmak zorunda olduklarını ifade etti.Ligin birinci devresinin zor geçtiğini belirten Tokuş, özellikle E...Karabükspor 1 - 0 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile Sivasspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.BİRİNCİ YARI2. dakikada konuk takımda Cicinho, korneri ceza sahası dışındaki Kadir Bekmezci'ye attı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.8. dakikada ev sahibi ekipte sağ kanattan Erdem Özgenç'in ara pasında Eneramo topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Nihat Şahin topu çıkardı.10. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında Uğur Uçar ceza sahası içine meşin yuvarlağı ortaladı. Ahmet İlhan Özek'in kafayla yaptığı vuruşta, top auta çıktı.26. dakikad...KARATE EĞİTİM MERKEZİNE ZİYARET

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, As başkan ve salon sporlarından sorumlusu Nuri Çayır, As Başkan ve basın sözcüsü Dr.Halil Kol, Alt yapı sorumlusu Sefa Yıldız ve reklam pazarlama sorumlusu Selami Alçalı, Sivas Dört Eylül Belediyespor karate eğitim merkezini ziyaret ettiler.  Sivas Dört Eylül Belediyepsor karate eğitim merkezi antronörü Oğuz Ökten tarafından karşılanan Kulüp Başkanı Ahmet Polat ve beraberindekiler, faaliyetlerle ilgili bir süre sohbet ettiler. Antrenör Oğuz Ökten, “Daha önce kısıtlı imkânlarla faaliyet gösteriyorduk. Belediye Başkanım...Karatede Genç Millilerimiz Balkan Şampiyonu Oldu

 Ümit ve Genç Milli Karate Takımları, Bulgaristan'da düzenlenen 16. Balkan Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak şampiyon oldu.Sofya'daki Armeec Arena'da 12-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Arnavutluk, Sırbistan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Slovenya'dan 784 sporcu mücadele etti.Müsabakalarda Türkiye'yi, 18'i kadın 38 sporcu temsil etti.Kata ve kumite branşlarında yapılan müsabakalar sonunda Türk Milli Takımı, 15 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak takım halinde Balkan şampiyonluğuna ulaştı. 7 a...KARETECİLERDEN ZİYARET

Uluslararası “Sakarya Open Karate Turnuvası”na katılan karete takımı, Dört Eylül Belediye spor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Halil Kol’u ziyaret etti. 21-23 Haziran tarihlerinde Sakarya’da yapılan uluslar arası karate turnuvasına Dört Eylül Belediyespor karate takımı, 1000’in üzerinde sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvada dereceye giren karate takımı sporcuları, antrenör Oğuz Ökten nezaretinde Dört Eylül Belediyespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Halil Kol’u ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan antrenör Oğ...Kayak Simülasyon Merkezi İlimize Kazandırılacak

 Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin sezon açılışında, Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz’ın gündeme getirdiği Kayak Simülasyon Merkezi için Sivas İl Özel İdaresi düğmeye bastı.Kayak Simülasyon Merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, söz konusu merkezin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin açılışında Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz’ın, Simülasyon Merkezi ile ilgili çalışmanın yapılması halinde gereken desteğin verileceğini belirtmesi üzerine harekete geçtiklerini vurgulaya...Kayseri maçına anket

Sivasspor’un resmi internet sitesinde yapılan anketle sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor deplasmanında yapılacak karşılaşmayı kim kazanır diye anket düzenlendi.Düzenlenen anket ile yaklaşık üç bin kişi katıldı. Halan devam eden anketteki sonuçlarda ise yüzde 83 oranında kullanılan oy ile Sivasspor’un Kayserispor karşısında galip geleceği, yüzde 11 oranında mağlup olacağı ve yüzde 6 oranında ise berabere kalacağı tahminleri yapıldı.  ...Kayseri'de Sivas mesaisi

Kayserispor hafta sonu sahasında yapacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.  Maçta Aatif'ın golüyle yenik duruma düştüklerini, oyunun kontrolü ellerindeyken kalelerinde ikinci golü gördüklerini dile getiren Kafkas, şöyle konuştu:  ''Trabzon'da turu atlayacağımıza inanıyorum. 1-0 kazandığımız takdirde finale kalacağız. O maçta her şeyimizi vereceğiz. Umuyorum kupayı kazanıp camiamızı ve taraftarımızı bir nebze olsun mutlu ederiz. Buna gücümüz var."  -"Rıza hoca, oyuncusuna kızdı"-  Bir gazetecinin "teknik direktörlerin son haftalarda hakemler tarafından t...Kayseri’den Deplasmanından Puansız Döndük

  Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Kayseri Melik Gazi Belediyespor ile oynadığı karşılamayı 3 -1 kaybetti.Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı hafta içerisinde hazırlıklarını galibiyet üzerine yapmasına rağmen Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor’a 3 -1 yenildi.Temsilcimiz maça iyi başlamasına ve oyunda bir set almasına rağmen rakibi Melikgazi belediyespor maçından 3 – 1’lik skorla ayrıldı.Dört Eylül Belediyespor Voleybol Antrenörü Samet Çiçek, Melik Gazi Belediyespor karşısında iyi oynamalarına rağmen skora gidemediklerini belirterek. “önümüzdeki ...Kazanmak İçin Gideceğiz

 Spor Toto 3.Lig 2. Gruptaki temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Arsin spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde günde çift antrenman yaparak Arsin spor hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet.Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde çalışmalarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor, geçen haftaki Halide Edip Adıvarspor galibiyetinin moraliyle Arsin maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş, önceki haftalarda oynadıkları Çankırı maçından ders çıkardıklarını belirterek, ligde her takımın birbir...Kazanmak İçin Gidiyoruz

Spor Toto 3. lig 2. grupta mücadele eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 15. haftasında Hatay’da Payas Belediyespor ile karşılaşacak. Geçen hafta kendi sahasında Yeni Diyarbakırspor’u 2 – 0 mağlup eden Dört Eylül Belediyespor, Türkiye Ziraat Kupası D grubundaki ilk maçında da Kardemir Karabükspor’u 2 – 1 mağlup ederek, moral kazandı.   Hem lig hem de kupada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Yeşil beyazlılar, Payas maçını kazanarak, şampiyonluk yarışında üst sıralardaki yerini korumak istiyor.   Dört Eylül Belediyespor, kupa maçından sonra lig maçını...Kırmızı Kara Şampiyon…

 Lider Zara Belediyespor dün Zara Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu’nda karşılaştığı rakibi Aksaray Sanayispor’u 4-0 mağlup edip “Şampiyon” tamamlayarak Spor Toto 3. Lige çıktı.Golleri Mustafa Akkuş (2), Metin Kurt ve Mikail Baydır kaydetti. Sivas’ın Kalbi Zara’da AttıMilli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Alim Barut, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Eski Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Milletvekili adayı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Ali Akyıldız, Milliyetçi Haraket Partisi Milletvekili adayı Oğuz Özdemir, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası B...Kick Boks Türkiye 2 incisi Sivas’tan

 Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 2015 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler ve Gençler Ferdi (Bay-Bayan) Kick Boks Şampiyonası, 26 Mayıs - 3 Haziran 2015 tarihleri arasında İzmir' de yapıldı.Milli Takım Seçmeleri için düzenlenen ve K1 Rules (Büyükler), Low Kick(Büyükler) ve Full Contact (Büyükler ve Gençler) branşlarında yapılan şampiyonaya, Sivas Dört Eylül Belediyespor’u temsilen katılan Ebubekir Işkın Türkiye ikincisi oldu. Yaklaşık 1700 sporcunun katıldığı turnuvada, büyükler 81 kg’da 50 sporcu arasından Ebubekir Işkın sıkletinde Türkiye 2.incisi oldu.Dört Eylül...Kitaplarımızı bağışlıyoruz!

1967 Genç Taraftarlar Derneği temsilcisi Recep Çevik sosyal sorumluluklarının bilincinde tüm gücüyle emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Çevik yaptığı açıklamada, “ Gelecekteki çocuklarımızın ilkokul çağında destekçisiyiz. Yıldızeli ve Ulaş ilçelerinde başlayacak olan kitap bağışı kampanyamız imkânlarımız doğrultusunda Sivas'ımızın tüm ilçelerinde, seçilen köy okullarında sürdürülecektir” dedi.   Kitap bağış kampanyasının ilk etapta Ulaş ilçesi Eskikarahisar köyü ile başlayacaklarını, kampanyada şimdilik 3 okula bağış yapacaklarını söyledi. Bu okullar: - Karahisa...KOMŞUDAN ‘ALTIN’ PUAN

Kayseri deplasmanına puan için giden Sivasspor komşudan altın değerinde puanla döndü. Kadir Has Stadyumu’nda oynanılan müsabakada Sivasspor karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanını 37’ye çıkartıp düşme hattından 4 puan uzaklaşmış oldu. Müsabakaya kırmızı beyazlı ekip hızlı başladı. Özellikle müsabakanın ilk 10 dakikasında orta sahada üstünlük kuran Sivasspor 31. dakikada kullanılan serbest vuruşta Enaramo topu filelere gönderdi. Maçın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçersiz sayıldı. Golden 4 dakika sonra ceza alanına yakın bir yerden Kayserispor serbest vuruş ...Komşudan 1 puan

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig'de haftalardır puan hasreti yaşayan Sivasspor deplasmanda konuk olduğu ligde kalma mücadelesi veren Erciyesspor’la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresi büyük çekişmeye sahne oldu. 57'de Kayseri Erciyesspor'un golcü ismi Edinho penaltıdan attığı golle ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. 76'da faul atışından müthiş bir jeneriklik vuruşla Aydın Karabulut Erciyesspor kalecisi Gökhan'ı avlayarak durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ev sahibi takım yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bu sonuçl...Kupada İddiamız Sürüyor

Spor Toto Süper Lig 3. lig 2. grupta ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, hem lig hem de kupada çıkışını sürdürüyor. Sivas Dört Eylül Belediyespor, Türkiye Ziraat Kupası grup 2. maçında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. İlk maçında Kardemir Karabükspor’u 2 – 1 mağlup eden Dört Eylül Belediyespor, ikinci maçında da Ankaragücü ile 1 – 1 berabere kaldı.   Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Beldiyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Kulüp 2.Başkanı Muhammed Şeker,yönetim kurulu üyesi Fatih Orhan, Kulüp Müdürü  Kurbani Bütüner, Genel Kapta...Kuralar Bugün Çekilecek

Anadolu Spor/İsmail Dursun Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığı Paşa Bahçe kütük evde hem iftar yemeği, hem de spor teşekküllerinin 2013-2014 futbol sezonunda faaliyet gösterecek olan katılımcı takımların kura toplantısını yapacak. İlimiz dahil bir çok yerde Amatör ligi faaliyetlerinde bulunan takım sayısı ellinin altına düştüğü için bölgemizdeki faaliyetlerde bundan böyle birinci amatör küme olarak devam edilecek olması bölgemiz adına normal bir sonuç değil. Bugün Sivas Belediyesine ait Paşabahçe Kütükev restoranda yapılacak olan toplantıya ASKF genel başkanlığı ev sahipli...Kuşak Bağlama Töreninde

Sivas 4 Eylül Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Türk savaş sanatı Sayokan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün destekleriyle meyvelerini veriyor.  Her yaştan sporcu ile faaliyet gösteren Sayokan’da kuşak bağlama töreni “SAVTUR” Atatürk Spor Salonu’nda Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Salim Kılıç,  4 Eylül Spor Kulübü Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Avcı, Hayri Köse, Yılmaz Uysal ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı.  MİLLİ SPORUMUZ SAYOKAN Sayokan ha...KÜÇÜK YETENEKLERE DESTEK

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, İstiklal Mahallesi Bölge Parkı’nda çocuklara spor malzemesi dağıttı.  Bu davranış karşısında mutlu olan çocuklar, spora ve sporcuya her zaman destek veren Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e teşekkür etti.                   Sivas Belediyesi’nin, hemen her mahallede yaptığı spor parkları, çocuk ve gençlerin sporla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Mustafa Şimşek adlı bir vatandaş, İstiklal Mahallesi Bölge Parkı’nda çocukların okuldan sonra bir araya gelme...Lider Genç Uşak Takımını Kendi Sahasında Yendik

 Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, ligin 2. devrenin 13. haftasında deplasmanda Uşak da lider ve namaglup Genç Uşak takımını 31-32 mağlup etti.Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan hafta sonu Uşak deplasmanın da oynadığı 2. devrenin 13. maçında, Uşak ekiplerinden Genç Uşak takımını kendi saha ve seyircisi 31 -32 net bir skorla yenerek çıkışını sürdürdü.Uşak Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, çok sayıda Uşaklı sporsever izledi. Karşılaşmaya iyi başlayan Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, ilerleyen bö...Maçtan Dakikalar

3. dakikada Sonko'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan'ın sert şutunda kaleci Borjan topu kornere çelmeyi başardı. 12. dakikada Eneramo'nun pasıyla ceza alanına giren Aatif'in sert şutunda top, kaleci Oğuz'da kaldı. 17. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Aatif'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Hakan'ın bekletmeden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.31. dakikada Bilal'in pasıyla topla buluşan Gekas'ın yapmak istediği aşırtma vuruşta kaleci Borjan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 52. dakikada Ziya'nın ceza sahasında E...Maraş’tan puan yok

Anadolu Spor Sivas Dört Eylül Belediyespor, ligin 26. haftasında Kahramanmaraş deplasmanında oynadığı maçta rakibine 1 – 0 mağlup oldu. 12 Şubat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Karabük bölgesi hakemlerinden Kerim Deveci yönetirken, yardımcılıklarını, Kocaeli bölgesinden Levent Çakır, aynı bölgeden Rahman Kalyoncu, dördüncü hakemliği ise Düzce’den Nihat Hartlı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Dört Eylül Belediyespor’un vuruşuyla başladı. Bu bölümlerde her iki takımda rakip kalelerde etkili olmaya çalıştı. Maçın ilerleyen dakikalarında Dört Eylül Belediyespor, organize geliştirdiği atakların bi...MARATONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ

4 Eylül Belediyespor’da yeni teknik direktör göreve başladı. Yönetimin anlaşmaya vardığı teknik direktör Alaettin Çiçek, Salı günü İstanbul’dan gelir gelmez ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.  4 Eylül Belediyespor , daha önce Kasımpaşa,  Gebzespor ve Tepecikspor’da görev yapan teknik direktör Alaettin Çiçek’i takımın başına getirdi.  İstanbul’dan uçakla Sivas’a gelen yeni teknik direktör Alaettin Çiçek, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Ahmet Polat ve futbolcularla tanıştı.  Yeni Teknik direktör Alaettin Çicek, yönetim ve futbolcularla ta...Medicana Sivasspor

Sivasspor´umuz ile Medicana Sağlık Grubu arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Kulüp tesislerimizde gerçekleşen imza törenine Başkanımız Mecnun Otyakmaz, İkinci Başkanımız Erdal Sarılar, Medicana Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, Hastane yetkilileri ve Medicana Sivasspor Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Başkanımız Mecnun Otyakmaz, Sivasspor’un tarihinde ilk defa isminin önüne bir marka ile birliktelik yaşadığını söyledi. Otyakmaz “Sivasspor bir ilki gerçekleştiriyor....Medicana Sivasspor 2-3 Fenerbahçe

 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medicana Sivasspor'u 3-2 yenip, şampiyonluk yolunda çok değerli bir galibiyet aldı. Yüksek tempolu ve bol pozisyonlu karşılaşmada iki takım da çok sayıda gol fırsatından yararlanamadı. Taouil (Dk.8) ve Cicinho'nun (Dk.24) golleriyle iki kez geriye düşen sarı lacivertliler, Diego (Dk.9), Webo (Dk.56) ve Sow (Dk.87) ile zafere uzandı.Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun SesigüzelMedicana Sivasspor: Ertuğrul Taşkıran, Cicinho, İbrahim Öztürk, Ümit Kurt, Fatih Çıplak, Adem Koçak (Dk. 73 Utaka), ...Milli güreşçiler, CÜ'de söyleşiye katıldı

Avrupa şampiyonu güreşçi Akgül: "Zirveye çıkabilmek değil, zirvede kalabilmek önemlidir. " Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül ile Avrupa ikincileri Cenk İldem ve Servet Coşkun, Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ), "Yıldızlar Geçidi" adlı söyleşiye katıldı.Akgül, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, 365 günün 300'ünde kampta olduklarını, çok sıkı çalıştıklarını ve sonunda başarının geldiğini söyledi.Bu seneki şampiyonaya daha iyi haz...MİLLİLER ANDORA'DA

2014 Dünya Kupası (D) Grubu elemelerinde Andorra ile karşılaşacak Milli Takım, İspanya'nın Barcelona kentindeki 2 günlük kampı tamamlayarak bu ülkeye geçti. A Milli Futbol Takımı'na, 3,5 saat süren otobüs yolculuğunda önce Katalan, daha sonra Andorra polisi eşlik etti. Andorra'daki bir otelde dinlenmeye çekilen A Milli Takım, 22 Mart Cuma günkü maç öncesinde son antrenmanını yarın TSİ 19.30'da Comunal Stadı'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmandan bir saat önce basın toplantısı düzenleyecek. ...Minikler Basketbol Sona Erdi

Kulüplerarası minik erkekler basketbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. İl birinciliğinde şampiyonluk kupası Yolspor’a gitti. Basketbol İl Temsilciliği’nin 2014 yılı faaliyet programında yer alan kulüplerarası minik erkekler basketbol il birinciliği karşılaşmaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan son hafta müsabakalarının ardından tamamlanan ligde mutlu sona Yolspor ulaştı. Kongre Lisesi Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nün ikinci, Demirspor’un il üçüncüsü olduğu il birinciliğinde dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları yapılan törenle takdim edildi. Çift devreli ...Miniklerden Belediyespor'a ziyaret

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Dört Eylül Belediyespor Kulübü’nü ziyaret ettiler. Misafirleri, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Ahmet Polat karşıladı. Başkan Polat, tesisler hakkında misafirlere bilgi verirken, anaokulu öğrencileri, stadyumunda bir süre koşup oynadılar. Belediyespor Kulübü ziyareti vesilesiyle farklı bir gün geçiren minik öğrenciler, futbol, voleybol ve hentbol gibi branşlarda Sivas’ı başarıyla temsil eden bir kulübü ilk kez görmüş oldular. Anaokulu öğrencileri, spor salonunda antrenman yapan oyuncularla da sohbet ettiler.  Ayrıc...Okul Sporları Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton Sonuçlandı

Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor faaliyetleri programı kapsamında Genç Bayan ve Erkekler Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2014-2015 yılı faaliyet programında yer alan ve 01-05 Aralık 2014 tarihinde başlayan Okul Sporları Badminton müsabakaları Genç Kızlar, Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları Sivas Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılmış olup müsabakaların sonucunda dereceye giren okullarımız belli olmuştur. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara ödülleri Milli Eğitim Müdür...OLACAK ŞEY DEĞİL

Ay Yıldızlı takımın kaptanı Arda Turan, Macaristan karşısında alınan beraberliğin şanssızlık değil beceriksizlikten kaynaklandığını söyledi Milli Takımımızın mücadele ettiği D Grubu'nda bugün oynanan diğer maçta Estonya, Andorra'yı 2-0, Hollanda da Romanya'yı 4-0 mağlup etti Maçtan dakikalar 11. dakikada soldan Arda'nın ortasında, ceza sahası içinde Umut'un kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan top kornere gitti.  12. dakikada soldan Selçuk'un kullandığı kornerde, kale önünde Macaristan savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinden Hasan Ali'nin sert şutunda i...Olgunlar futbol liginde heyecan devam ediyor.

BAZI MÜSABAKALRA ESKİ TECRÜBELİ OLGUN HAKEMLERLE   MÜSABAKALAR DAHADA ÖNEM KAZANMAKTADIR.   KIZILIRMAK–58 LİDERLİĞNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.   MÜSABAKALARA AİLELERİNDE TAKİP ETTİGİ GÖRÜLDÜ              SİVAS- Futbol sezonunun sona ermesinden dolayı geçtiğimiz yıllarda Sivas Amatör Spor Kulüpleri federasyonu başkanlığı ile Sivas Futbol hakemler derneği işbirliği ile Düzenlenen Olgunlar yaz dönemi Futbol turnuvası düzenlenmişti. Bu iki yıl aradan sonra tekrar koordine edilerek futbola bir canlılık ve ilginin devam ...Olgunlar futbol liginde Şampiyon KIZILIRMAK 58

ESKİ HAKEM VE GÖZLEMCİ RUHİ KAYA SARAÇ VE EMNİYET SPOR ANTRENÖRÜ HACI MEHMET KARACA ANISINA DÜZENLENEN OLGUNLAR FUTBOL LİGİ SONA ERDİ. DIŞ SAHADA YAPILAN DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPALARI YAPILAN TÖRENLERLE VEFRİLDİ TURNUVADA KIZILIRMAK 58 NAMAGLÛP OLMAYARAK 22 PUANLA BİRİNCİ OLURKEN İKİNCİLİGİ İSE SİVAS BELEDİYESPOR OLDUSivas 4 Eylül dış sahada yapılan Kupa törenlerine bu yarışmalara katılan tüm takımlara birer kupa verildi. Törende konuşan ASKF Başkan vekili Zeki EKİCİ bu müsabakalarda en önemli göze çarpan tüm takımların ve sporcu idarecilerin çok duyarlı ve istekli olmalarından Sivas’...Öğretim Görevlisi Tatar’dan Tebrik Ziyareti

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ali Tatar, geçtiğimiz günlerde yapılan 3. olağan genel kurul toplantısında güven tazeleyen 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret ederek, tebrik etti.  Belediyespor’un Sivas’ın iyi şekilde temsil ettiğini belirten Tatar, kulüp başkanı Ahmet Polat’ın, göreve geldiği günden itibaren ilimizin tanıtımına ve spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ali Tatar, Belediyespor’un sporun bütün branşlarında çok iyi dereceler a...Ömer Ateş Belediye Spor Alt Yapı Koordinatörlüğüne getirildi

Anadolu Spor- İsmail DURSUN Sivas 4 Eylül Belediye Spor Kulübü yaptığı olağan üstü genel kurul seçiminden sonra kulüp Başkanı Turhan Tunahan ve ekibi, tüm şubelere görevlendirme yaparak çalışmalara başladılar. A takımı Teknik sorumluluğuna Yusuf Tokuş'un getirilmesinden sonra futbol şubesinin alt yapı koordinatörlüğüne de Antrenör Ömer Ateş’in görevlendirilmesi de önemli bir gelişmedir. Ömer Ateş amatör takımlar alt yapısında başarılı olan bir hocadır, Sivas'ta bir çok kulüpte veya dışarıda onun örgencileri futbolda bir ivme kazanarak bir yerlere gelmişlerdir. Bu görevlendirme Sivas'ın amatör ...Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan’dan Güründoğan Spora Kulübüne Yardım Eli

Birinci Amatör kümede mücadele eden Sivas Alibaba Doğan spor kulübünün her türlü maddi imkânsızlıklara rağmen bazı kategorilerde mücadele etmiş olması spor adına kulüp adına bir reaksiyonun gerçekleşmiş olmasıdır. Alibaba Doğan Spor ismi daha önce Gürün Doğan spor ismi ile liglere katılıyordu ve çok branşlar da büyük başarılar elde ediyorlardı. Bazı lisans, vize ,tescil aktarma vs. ücretlerini bir çok külüler karşılayamaz duruma gelince  faaliyetlerini kapattılar.  Alibaba Doğan Spor ise eski sporcusu olan şimdi emektar Antrenörü olan Medet Gültemur’la yola devam ediyor....Para Yok Takım Yok!

Türkiye Bölgesel Amatör Küme 6. Grupta mücadele eden Cumhuriyet Üniversitesispor dünkü maçta sakatlandıklarını öne sürerek tek tek sahadan çıkınca 3-0 mağlup oldukları maçta 3-0 hükmen mağlup oldular.CÜSK oyuncuların paralarının ödenmemesini ve yönetimi protesto etmek için sahadan tek tek çıktılar. Para yok, takım yok.Sivas’ta oynanan MKE Kırıkkalespor - CÜSK futbol Bölgesel Amatör Liginin 11. Haftasında yaptığı maçı 3-0 hükmen galip bitirdi. Maçın 54. dakikasında 3-0 önde olan Kırıkkalespor, Cumhuriyet Üniversitesi sahada 6 kişi kaldı. Yedek kulübesinde de yedek kalecisinden başka oyunc...PFDK en fazla şampiyonu cezalandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarından derlediği bilgilere göre, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımın 17'sine taraftarının neden olduğu kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle para ve saha kapatma cezaları verildi.TFF Tahkim Kurulu'nun dün PFDK'nın ligin son haftasıyla ilgili kararını onamasıyla cezalar kesinleşti.Sezon boyunca taraftarları nedeniyle para ve saha kapatma cezası almayan tek kulüp ise Başkent ekibi Gençlerbirliği oldu.En çok para cezası Fenerbahçe'yePFDK, 34 haftada 17 Spor Toto Süper Lig temsilcisine, taraft...Play Off Yolunda Hedef Süper Lig

 Bayanlar hentbol 1. liginde ilimizi temsil eden Sivas Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, Ankara’da yapılacak olan süper lige çıkma maçlarının ilk etabı olan play off maçlarına katılacak.Ankara’da yapılacak play off maçlarına Türkiye genelinden sekiz takım katılacak. Dört Eylül Belediyespor, 8 takım arasından ilk dörde girme mücadelesi verecek. Final maçları ise 01 – 03 Mayıs 2015 tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak. Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, 24 – 26 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak play maçları için antrenör Doğan Ardahanlı gözetiminde Sivas...Play Off’u Garantiledik

 Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, erteleme maçında Bursa Osmangazi Belediyespor takımı ile karşılaştı. Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Spor salonundaki müsabakayı, Sivas Dört Eylül Belediyespor, 39 – 33 kazandı.Karşılaşmayı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, Ak Parti Milletvekili Aday adayı Hüseyin Yılmaz, Kulüp 2. Başkanı Muhammed Şeker, hentbol şube sorumlusu Taner Karabal, voleybol şube sorumlusu Osman Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Ali İzgi, Muhasip Adil Darcık, tesisler sorumlusu Hayati Karaman ile...Play-off maçları için Alanya’ya gitti

Doğan Ürgüp 4 Eylül Belediyespor’u 2. Lig Play Off maçlarını oynamak üzere Antalya’nın Alanya ilçesine yolcu etti. Belediye binası önünde yapılan uğurlama töreninde, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, teknik heyet ve futbolcuları başarılar dileyerek uğurladı.  4 Eylül Belediyespor yarı final ilk maçını, 14 Mayıs 2013 Salı Günü Alanya Oba Stadyumu’nda saat 18.00’de Çanakkale Dardanelspor ile oynayacak. 4 Eylül Belediyespor, ilk maçta rakibini elemesi halinde final maçına katılmaya hak kazanacak.  Sivas Belediyesi önünde düzenlenen törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ür...Play-Off Rakibimiz Belli Oldu

2012-2013 Futbol Sezonu Spor Toto 3. Lig'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından Play-off'a kalan takımların kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında yapılan kura çekimine, Genel Sekreter Vekili Özcan Şepik ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesi, vefat eden Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı için saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan kura çekiminin ardından Sivas 4 Eylül Belediyespor, Dardanelspor ile eşleşti. Yarı final ilk maçı, 14 Mayıs 2013 Salı günü Alanya Oba Stadyumu’nda saat 18.00’de oynanacak. Yarı final i...Play-Off Rakiplerimiz Belli Oldu

Türkiye Bayanlar 1.Lig Hentbol play-off yarı final kuraları belli oldu. İlk maçlar, 24-26 Nisan tarihinde Ankara’da oynanacak. Hentbol bayanlar 1. Liginde mücadele eden, Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı ilk dört takım arasına girerek ve ligde play-off hakkı kazanmıştı. Temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımının, Play-off yarı final maçları belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonunda hafta içi çekilen kuralarda 12 takım yer alıyor.  Bayanlar play-off yarı final müsabakaları dörderli iki grup halinde oynanacak.  Bayanlar 1.Lig Play-off yarı fi...Play-off’u garantiledi

Anadolu Spor Sivas Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Van Gençlik Spor Kulübünü 44 – 32 mağlup ederek, Play Off’a katılmayı garantiledi. Geçen hafta lider Ordu Boztepe karşısında az farkla yenilen Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, bu hafta oynadığı müsabakayı kazanarak ligin bitimine 5 hafta kala Play Off’a katılmayı garantiledi. Hentbol Bayanlar 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Van ilinde oynadığı müsabakada Gençlik Spor Kulübü’nü 44 – 32 mağlup etti. Diğer yandan Sivas Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, 16 Mar...Polat'tan Hakemlere Tepki

Tarafların 3-3'lük eşitliği ile sona eren mücadelede, verdiği yanlış kararlar ve gösterdiği kartlarla taraftarlara saç baş yoldurtan Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Mehmet Gonca ve yardımcılarına 4 Eylül Kulüp Başkanı Ahmet Polat'tan sert eleştiriler geldi 4 Eylül Belediyespor Kulüb Başkanı Ahmet Polat Yaptığı Açıklamada Şunları Söyledi. "Hafta sonu kendi evimizde oynadığımız Belediye Bingölspor müsabakasının Gümüşhane Bölgesi orta hakemi Mehmet Gonca ve  hakem heyetinin göstermiş olduğu çifte standart bizleri bir hayli üzmüştür. Müsabakanın orta hakemi Mehmet Goncanın  maç...Polat: "Golümüz Ofsayt Değildi"

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Menemen Belediyespor’a karşı attıkları beraberlik golünün ofsayt olmadığını belirterek, konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını ve hakemlerden adil bir maç yönetmelerini istediklerini ifade etti. Spor toto 3.lig 2. grupta mücadele eden Sivas 4 Eylül Belediyespor, deplasmanda Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak puanını 37 yaptı. Özellikle ilk yarıda üstün olan Sivas temsilcisi iyi oynadığı dakikalarda Mansur’un ayağından yediği golle 1—0 geriye düştü. İkinci yarıda da baskısını artıran 4 Eylül Belediye, 72’de Gökhan Özer’le skoru 1-1 y...Programda 4 Karşılaşma

Kulüplerarası 2. Küme A takımlar ligine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak müsabakalarla devam edilecek.Kulüplerarası 2. Küme A takım futbol müsabakalarında heyecan hafta sonu oynanacak maçlarla sürecek. İki grupta çift devreli lig şeklinde oynanan karşılaşmalarda gruplarda ilk yarının son hafta maçları oynanacak. Çok sayıda ilçe temsilcisinin mücadele ettiği kulüplerarası 2. Küme A takımlar liginde sezonu gruplarında lider olarak tamamlayacak ekipler 1. Kümeye yükselecek. Kulüplerarası 2. Küme A takımlar liginde Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak karşılaşmaların programı ise şöyle;...Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 4 Eylül Belediyespor, Belediye Bingöl ile kendi sahasına 3-3 berabere kaldı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde ki karşılaşmada Belediye Bingöl 10. dakikada Hakan'ın attığı golle öne geçti. Bu gole 11. dakikada 4 Eylül Belediye Spor Sebahattin Horoz'la karşılık verdi. Gol düellosu şeklinde geçen ilk yarıda 13. dakikada Belediye Bingöl Hakan’la bir kez daha öne geçti bu gole de ev sahibi ekip 14. dakikada Gökhan Özer'le cevap verdi. 25. Dakikada Belediye Bingöl Birkez Gökhan Erdöl'ün ayağından bulduğu golle tekrar öne geçerken bu ...Rakiplerimizi Yenemiyoruz!..

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Yiğidolar 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Sivasspor ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Maçın 62. dakikasında Uche ile golü bulan ev sahibi ekip skoru koruyarak 3 puana ulaştı. Karşılaşmanın sonlarına doğru tek kale oynayan Yiğido yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Mücadelenin 86. dakikasında Sivasspor 10 kişi kaldı. Murat Akça, Adem'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı ve kırmızı kartı görerek takımını kalan sürede 10 kişi bıraktı. Sivasspor’da oyuna yapılan hamlelerin geç olmas...Rakiplerin Kaybettiği Haftada Kazandık

 Spor Toto 3. lig ikinci grupta ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, Payas Belediyespor’u 2 – 1 mağlup ederek, bitime iki hafta kala, ikinci lig yolunda bir engeli daha geride bıraktı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynan müsabakayı, Manisa bölgesi hakemlerinden Emre Abar yönetirken, yardımcılıklarını Volkan Akçit (Manisa), Erdinç Kırıcı (Manisa) ve Tolga Atsan (Manisa) yaptılar. Karşılaşmayı, kulüp başkanı Turhan Tunahan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda Sivaslı taraftar izledi. Dört Eylül Belediyespor, puan sıralamasında rahat bir yerde olan rakibi karş...Rıza Harakiri Yaptı

Spor Toto Süper Ligi’nin 22. haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Akhisar Belediyespor’a konuk olan Sivasspor’da Rıza Çalımbay oyuncu değişiklikleri ile mağlubiyete davetiye çıkarttı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstünlükle tamamlayan kırmızı beyazlı ekipte Rıza Çalımbay 52. dakikada Ziya’nın kırmızı kartla 10 kişi kalmasının ardından yaptığı oyuncu değişiklikleriyle adeta harakiri yaptı. Skoru koruma amacıyla özelikle Aatıf ve Pedriel’i oyundan alarak defansif özeliği olan orta saha oyuncusu Adem ile henüz sakatlıktan yeni çıkan ve hem lige hemde Sivasspor’a adapte olamayan ...Rigoni, Yıldız Dağı’nda İncelemelerde Bulundu

İtalyan Kayak Uzmanı Rigoni, Yıldız Dağı’nda İncelemelerde BulunduSivas İl Özel İdaresinin prestij projelerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezindeki inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.İl Özel İdaresi’nin davetlisi olarak Sivas’a gelen İtalyan kayak uzmanı Ernesto Rigoni ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhtar Kurt, Genel Sekreterimiz Salih Ayhan ile beraberindekiler bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.  Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Emrullah Toprak, Yol ve Ulaşım Hizm...Rize’den 1 Puan

ANADOLU SPOR  Süper Lig'de 32. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sivasspor yenişemedi: 1-1. UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Sivasspor 89'da Hakan Arslan'ın golüyle öne geçti. Ancak 90+1'de sahne alan Obaobona Karadeniz ekibine altın değerinde 1 puanı getiren golü kaydetti. Sivasspor puanını 50'ye yükseltirken, Trabzonspor'un Bursaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından yine haftayı averajla 5. sırada tamamladı.  Puanını 38'e yükselten Çaykur Rizespor ise 13. sırada yer aldı.MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI 6. dakikada Ali Adnan'ın soldan ortasında, ceza alanındaki Kweuke'nin...Roberto Carlos istifa etti!

 Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kötü sonuçlar alan Sivasspor'da tekbik direktör Roberto Carlos istifa etti. Carlos Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.Sivasspor üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Roberto Carlos ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.Sivasspor'un dün Süper Lig'de İstanbul Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu durum değerlendirmesi yaptı. Bu sabah yeniden toplanan yönetim kurulu teknik direktör Roberto Carlos'un da katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan to...Sağlık Spor Gruba Hazır

Anadolu Spor- Ahmet ERÇELİK (Fahri Muhabir) Sivas U-15 ler de Futbol İl birincisi Sağlık spor kulübü futbol takımı Giresun da yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak.2013-2014 Futbol sezonunda yapılan kulüpler arası karşılaşmalarda her iki devrede de aldığı başarılarla il birincisi olmuştu.         Sağlık Spor 13/16 Mart 2014 tarihleri arasında Giresun merkezde Amasya, Sivas, Trabzon,(2), Samsun(2), takımlarının iştirakiyle yapılacak olan grup şampiyonasına katılmak için son hazırlıklarını tamamlamış oldular.         Sağlık spor kulübü Baş...SAĞLIKSPOR’DA ALT YAPI ZENGİNLİĞİ

Kulüp Başkanı Cemalettin Kuzucu; “Kulüp olarak kurumsallaşan bir  yapıya sahibiz” ANADOLU SPOR -İsmail DURSUN Sivas Sağlık spor Kulübü yaptığı çalışmalarıyla alt yapı zenginliğine kavuşmuş oldu. Sağlık spor daha önceki faaliyetlerinde iki bin'e yakın lisanslı sporcu sayısıyla Sivas’ta en fazla branşı olan takımlarımızdan biriydi.         Sağlıkspor özellikle salon sporlarında Voleybol büyük erkekler, Bayanlar voleybol, da Söz sahibi olan kulüplerden biriydi. Voleybol tarihinde Sivas'ta bir ilk yaşanmıştı.          Daha sonra ekonomik imkan...Sahaya Mutlak Galibiyet İçin Çıkacağız

 Spor Toto 3.Lig 2. Gruptaki temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor, deplasmanda oynayacağı 68 Yeni Aksarayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde günde çift antrenman yaparak, 68 Yeni Aksarayspor hazırlıklarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor’da hedef mutlak galibiyet.Teknik Direktör Yusuf Tokuş nezaretinde çalışmalarını sürdüren Dört Eylül Belediyespor, geçen haftaki Maltepespor galibiyetinin moraliyle, 68 Yeni Aksaray maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş, 68 Yeni Aksarayspor takımının ligin iyi ekiplerinden olduğunu belirterek, her iki ta...Sayokan Kayıtları 15 Hazirana Kadar

4 Eylül Belediyespor’un, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği yaz okulları kapsamında Türk savaş sanatı olarak bilinen Sayokan eğitimi verilecek.  40 kişilik birinci etap kayıtların tamamlanmasının ardından ikinci etapta 06 – 16 yaş arasındaki 40 çocuğa başvuru imkânı sağlanacak. Tuzlugöl mahallesindeki Sivas Belediyesi Semt Evi, Belediyespor Kulübü antrenman salonu ve Sayokan Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek ve kayıtlar burada yapılacak.  Sayokan antrenörü “Tanyu” Halil Kozanoğlu, birinci etapta 40 kişilik ...Sefa Gundak Kayseri’ye gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu önemli projelerinden bir olan “Çocuklar İçin Futbol”  programı dâhilinde Türkiye futbol federasyonu ve Ülker işbirliği ile yapılan proje kapsamında 250 binden fazla çocuğa futbol eğitimine aldı. Proje dâhilinde sporcu çocuklar Kayseri’de on gün süresince kamp yapma imkanı bulacak.   Kampta yapılacak eğitimler sonrasında başarı gösteren sporcular seçilecek.  Türkiye Futbol Federasyonu projeye köylerde yaşayan çocukları da dâhil ederek onları da unutmadı. Sivas’tan ise Dört Eylül Belediyespor kulübü U13 takımında oynayan 2001 doğumlu Sefa Gundak davet e...Sercan 1 Ay Yok...

Galatasaray'dan devre arasında kiralık olarak transfer edilen Sercan Yıldırım, Fenerbahçe maçında oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlanarak geri çıkmıştı. Sercan Yıldırım'ın arka adelesinde yırtık olduğu tespit edildi. Sercan'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi....Sercan süresiz kadro dışı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Sercan'ın kadro dışı bırakıldığını, A2 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladığını söyledi.  Futbolcunun hiç kimseden izin almadan Sivas'ı terk edip antrenmanlara katılmadığından dolayı ceza aldığını belirten Çalımbay, "Bu cezaya da kendisi itiraz etti. Kabul etmediği için de yönetim kadro dışı bıraktı. Eğer Sercan o hatayı yapmamış olsaydı, bizimle beraber Eskişehir'e gelseydi ve buradaki antrenmanlarına devam etseydi, belki de çok büyük bir şekilde yararlanacaktık. Belki maçın kaderini değiştirece...Sercan YILDIRIM Sivasspor'da

Tarifeli uçakla geldiği Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Galatasaray’da sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulduğunu söyledi. Yıldırım, "Hocamız Fatih Terim ve yöneticimiz Abdurahim Albayrak ile görüştüm. Yöneticimiz Abdurahim Albayrak, ’böyle bir teklif var, gitmek ister misin?’ diye özellikle sordu. Ben de ’siz nasıl uygun görürseniz başkanım’ dedim ve anlaştık" dedi. Galatasaraylı yönetici Abdurahim Albayrak ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın transferi konusunda görüşere...Sercan Yıldırım, Sivas'tan kaçtı

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Galatasaray'dan kiraladıkları Sercan Yıldırım'ın Orduspor maçının ardından izinsiz olarak şehri terk ettiğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay'ın ameliyatı için İstanbul'da bulunması nedeniyle kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını yardımcı antrenörler nezaretinde sürdürdü. Düz koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından 5'e 2...Sergen Yalçın Sivasspor İle İlk İdmanına Çıktı

 Sivasspor'un teknik sorumluluğuna getirilen Sergen Yalçın, bugün ilk antrenmanını yaptırdı, "Bu kadronun puan cetvelindeki yeri burası değil. Gereken yere çıkarmak istiyoruz" dedi.Sivasspor ile anlaşma sağlayarak yardımcıları ile birlikte bugün kente gelen Sergen Yalçın, takımının başında sahaya çıktı. Sergen Yalçın, antrenmandan önce yeni takımıyla birlikte basın mensuplarına poz verdi.Kaynak: Gökhan CEYLAN/SİVAS,(DHA) ...Sergen’le Gülüyoruz

 Sivasspor Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında 2-0 galibiyet ile yoluna devam etti. Düşme postasındaki takımlarında puan kaybettiği hafta da Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sivasspor 2-0 K. KarabüksporSpor Toto Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Sivasspor’umuz rakibini 2-0 mağlup etti.İlk yarısın son maçında Sivasspor’umuza galibiyeti getiren golleri Batuhan Karadeniz (2´) ve Ahmet Aras (87´) attı.Sivasspor’umuzun bu sonuçla ligde puanı 14’e yükseltti.Maçtan Önemli Anlar:2. Dakikada Sivasspor’umuz maça golle başl...Sivas 4 Eylül 1. Ulusal Yol Koşusu Yapıldı

Sivas Kongresi'nin 94. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Sivas 4 Eylül 1. Ulusal Yol Koşusu" yapıldı. Atletler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden başlayarak 10 kilometrelik parkurda yarıştılar. Koşuya 87 erkek, 57 bayan atlet katılım gösterdi. Yarışma sonucunda her iki kategoride de ilk yirmiye giren atletler ödüllendirildi. Koşuda erkeklerde Fatih Bilgiç, bayanlarda Esma Aydemir birinci oldu. ...Sivas 4 Eylül 1. Ulusal Yol Koşusu Yapıldı

     Sivas Kongresi'nin 94. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Sivas 4 Eylül 1. Ulusal Yol Koşusu" yapıldı. Atletler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden başlayarak 10 kilometrelik parkurda yarıştılar. Koşuya 87 erkek, 57 bayan atlet katılım gösterdi. Yarışma sonucunda her iki kategoride de ilk yirmiye giren atletler ödüllendirildi. Koşuda erkeklerde Fatih Bilgiç, bayanlarda Esma Aydemir birinci oldu. Yarışta dereceye giren sporcuların maldalyasını 4 Eylül kutlamları çerçevesinde Sivas’a gelen TBMM Başkanı Cemil Çiçek verdi. ...Sivas Amatörüne Büyük Destek

4 Eylül Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ndeki antrenman sahasını amatör spor kulüplerinin hizmetine açtı.              TFF 3. lig’de Sivas’ı temsil eden profesyonel kulüplerden biri olan 4 Eylül Belediyespor, spora ve sporcuya her fırsatta destek oluyor. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nin hizmete açılmasının ardından amatör spor kulüplerinin antrenman sıkıntısı ortadan kalktı.   4 Eylül Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ndeki antrenman sahalarını Sivas’taki amatör spor kulüplerinin hizmetine açtı. Muhsin Yazıcıoğlu ...Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanlığına Yaşar Rende Seçildi

Anadolu Haber- Fahri Muhabir Aziz Mutlu Rende Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü genel kurulunda yeni başkanı Yaşar Rende oldu. 04 Ağustos 2014 Pazartesi itibari ile divan ve yönetim kurulu toplanarak karar alınarak oy birliğiyle kulüp başkanı olarak yaşar rende başkanlığa seçilmiştir. Yaşar Rende aynı zamanda Sivas Bedensel Engelliler İl Temsilciği görevini de yapıyor. Kulüp başkanı seçilen Rende şu açıklamalarında; ''Bugün itibariyle kulübümüzün yeni başkanı seçildiğimden dolayı çok mutluyum başkanlık dönemimde kulübüm ve sporcularım için elimden gelen her türlü gayret ve çabayı gösterec...SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI TRAP ATIŞ MÜSABAKALARI YAPILDI…

Sivas Belediye Başkanlığı Kupası Trap Atış Müsabakaları, Sivas, Çorum ve Amasya'dan 51 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çelebiler mevkisindeki atış poligonunda başlayan müsabakalarda, Büyük Erkekler, Genç Erkekler ve Bayanlar kategorisinde atışlar yapılırken, Sivas İl Özel İdarespor, Sancak, Kangal, Sivas, Çorum, Amasya takımları ile ferdi sporcular katıldı. Büyük ve genç erkekler ile kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular, 50 plak üzerinden değerlendirildi. Müsabakalara Sivas Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Köse, Ha...Sivas Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası

 Sivas Belediyesi’nde görev yaparken hayatını kaybeden Hakan Tekeş anısına bu yıl 17.si düzenlenen Geleneksel Birimler Arası Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Sami Aydın’ın başlama vuruşu ile başladı.Sivas Belediyesi’nde görev yapan personelin yoğun iş temposunda bir nefes alması amacıyla her yıl düzenlenen ve bu yıl rahmetli Belediye personeli Hakan Tekeş anısına yapılan ‘Geleneksel Futbol Turnuvası’ Belediye Başkanı Sami Aydın’ın başlama vuruşu ile başladı. Favoru Halı Saha’da düzenlenen turnuva öncesinde Başkan Aydın’a Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik ederken, açılış ...Sivas Belediyesi Yaz Futbol Kursu Görkemli Bir Törenle Başladı

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerinde Sivas Belediyesi tarafından 25 semt halı sahasında 13 antrenör eşliğinde yaklaşık 1.800 çocuğa verilecek Yaz Futbol Kursunun açılış törenine katıldı. Sivas Belediyesi, düzenlediği yaz futbol okulu ile hem çocukların boş zamanlarını spor yaparak geçirmesini sağlıyor hem de geleceğin futbolcularının yetiştirilmesine büyük katkıda bulunuyor. Bin 800 Çocuğa Futbol Eğitimi Verilecek Amatör spora ve sporcuya desteğini sürdüren Sivas Belediyesi, düzenlediği Yaz Futbol Okulu’nda 25 semt halı sahasın...Sivas Belediyespor yönetimini belirledi

Anadolu Spor- İsmail DURSUN- Aziz Mutulu Rende Sivas Dört Eylül Belediye Spor Kulübü yapılan olağan üstü genel kurul sonucunda belirlendi. Yapılan yerel seçimler sonunda büyük bir başarı göstererek tekrar Belediye Başkanı seçilen Sami Aydın’ın göreve başlamasından sonra spor kamuoyunda belediye spor yönetimi spor taban birliklerinde hep konuşulmaya başlanmıştı. Ne oldu, kim geldi, kim olacak şeklinde birçok isimler öne çıkarak benim ben olacağım diye dolanırken en sonunda liste yapma yetkisi Belediye Başkanı Sami AYDIN’IN beyin basın danışmanı Ali İzgi’ye yönetim listesi oluşturma yetkisi...Sivas Demirspor Kulübü Kongre Yaptı

Sivas Demirspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Demiryol İş sendikası Binasında yapıldı. Divan Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı ve ASKF Genel Başkanı Orhan Demirok’un yaptığı Genel Kurul Sonunda Tüdemsaş Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Sivas Demirspor Kulübü başkanlığına seçildi. Demirspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Demiryol -İş sendikası Binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Demirok, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Salim Kılıç, Tüdemsaş Genel Müdür Yardımcıları Ahmet İzzet Göze, Celalettin Bayrakçıl, Futbol İl Temsilci...Sivas Dört Eylül Belediyespor'dan Aydın'a ziyaret

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dört Eylül Belediyespor yönetimiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Aydın, "Önümüzdeki sezonda 'neler yapacağız, ne hedefler koyacağız?' bunları değerlendirdik. Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Spor denilince, sadece futbol değil, diğer branşlarda da yüzlerce çocuğumuzu spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hedefiyle amatör spor...Sivas Dört Eylül Belediyespor'un yeni yönetimi toplandı

Toplantıda görev dağılımı yapıldı Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübünün yeni yönetiminin görev dağılımı yaptığı bildirildi.Sivas Dört Eylül Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Kulüp Başkanı Turhan Tunahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulübün İkinci Başkan ve Başkanvekilliğine Muhammed Şeker, Asbaşkanlıklara Halis Kaplan ve Göksel Aras, Genel Sekreterliğe Zeki Erdem, muhasipliğe Adem Sarıcan, hukuk işleri sorumluluğuna Muharrem Eliş, basın sözcülüğüne Me...Sivas kampı bitti, Antalya başlıyor

Sivas Dört Eylül Belediyespor, ikinci etap kampı için geçtiğimiz hafta Antalya’ya hareket etti. Yaklaşık iki haftalık birinci etap kampını Sivas’ta tamamlayan üçüncü lig temsilcimiz, 19 Ocak 2014 tarihinde oynayacağı Derince Belediye spor maçına kadar hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek. Teknik Direktör Alaeddin Çiçek, “Kadromuzu yıl buyunca taşımak amaçlı kurduk. Oyuncularımızın performanslarının iyi olması ve başka kulüpler tarafından takıp ediliyor olması bizim için sevindirici bir olaydır. Devre arası transfere çok sıcak bakmıyorum. Zaman ne gösterecek bilmiyorum” dedi. Antalya kampında ...Sivas Lideri Devirdi

Lider Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında devrildi. Sarı lacivertliler, tartışmalı kararların olduğu, 2 cezalı ve 1 sakat vererek Sivas'tan puan alamadan ayrıldı. Son olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunun 34. haftasında 22 Mayıs 2011'de Sivas'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Sivas 4 Eylül Stadı'nda maç izledi. Ayrıca Yıldırım, ligde uzun bir aradan sonra takımının deplasman maçında tribündeki yerini aldı. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da karşılaşm...Sivas liseler arası voleybol müsabakaları sona erdi.

 Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor faaliyetleri programı kapsamında 2014-2015 Liseler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2014-2015 yılı faaliyet programında yer alan ve 08-12 Aralık 2014 tarihinde başlayan Okul Sporları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonunda yapılmış olup müsabakaların sonucunda dereceye giren okullarımız belli olmuştur.DERECEYE GİREN OKULLARIMIZBAYAN A1. GAZİ LİSESİ2. SUŞEHRİ FEN LİSESİ3. ATATÜRK ANADOLU LİSESİ4. NECİP FAZIL KISAKÜREK MESLEK LİSESİBAYAN B...Sivas Oynadı Beşiktaş Golü attı

 Spor Toto Süper Lig'de 2 haftadır kazanamayan Beşiktaş ve Medicana Sivasspor, evinde Beşiktaş’a 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürürken Medicana Sivasspor 3 haftadır kazanamaz hale geldi.Konuk Siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü 44. dakikada Atiba kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de üst üste puan kayıpları sonrası şampiyonluk yolunda ağır yara alan Beşiktaş, oldukça zorlandığı maçta Medicana Sivasspor'u deplasmanda Medicana Sivassporu’un kaleyi bulamadığı maçta rakibi Beşiktaş 1-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını gelecek haftalara taşıdı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda ofa...Sivas oynadı Kayseri kazandı

Ligin ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olan Yiğidolar maç boyu ortaya koyduğu mücadele ile alkış alırken Kayserispor 90 dakika boyunca yakaladığı bir pozisyonu gole çevirerek maçı kazanan taraf oldu.Anadolu Spor Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanında sahaya çıkan Yiğidolar 1-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında güzel bir futbol sergileyen Sivasspor ikinci yarıda kalesinde gördüğü gol ile sahadan yenik ayrıldı. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanılan müsabakanın ilk yarısında Aatıf ve Utaka’nın gol girişimlerinden Sivasspor sonuç alamadı. Müsabakanın ilk yarı...Sivaslı sporcular geleceğe kulaç attı

                                                                                        Türk sporunun destekçilerinden Turkcell, Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata geçirdiği 100 bin lisanslı sporcu projesinin çalışmalarını bu hafta Sivas’ta gerçekleştirdi. ABD’li rekortmen yüzücü Michael Phelps’in antrenörlüğünü yapan Bob Bowman’ın başdanışmanlığında,  8-12 yaş arası yak...Sivasspor Arkadiusz Piech'i transfer etti

Sivasspor, Polonya'da Ruch Chorzow forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Arkadiusz Piech'i transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1461 Trabzon maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla başladı. Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetimindeki idmana, hafif sakatlığı bulunan Nijeryalı forvet Michael Eneramo dışında tüm futbolcular katıldı. Albayrak, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, 1461 Trabzon maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Albayrak, Polonya'da Ruch Chorz...Sivasspor bu ilin ortak değeridir

Anadolu Haber Sivasspor Kulübü Eski Başkanlarından Nusret Akça Sivasspor Kulübü bu İlin ve Türkiye’nin sayılı takımlarından biridir, buna sahip çıkılması lazım dedi. Yıllar önce Sivasspor kulübüne Başkanlık ve yöneticilik yaparak ligde başarılı olmasına  Katkı koyarak büyük emekler veren Sivas’ın tanınmış iş adamlarından halen Atlı Spor Kulübü'nün de Başkanlığını yapan Nusret Akça, "Son zamanlarda Sivasspor karşılaşmalarında yaşanan haksız uygulamaların halkın üzerinde büyük tedirginlik yarattığını bundan hiç kimsenin yılmayacağını aksine, tribünlere giderek takımlarını desteklediklerini ...Sivasspor Dolu Dizgin

Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde -10 derecede Çaykur Rizespor’u konuk eden Yiğidolar ilk yarısı 0-0 biten maçtan 3-1 lik galibiyet ile sahadan ayrıldılar. İkinci yarını 56 dakikasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 2 gol atan Burhan Eşer, 1 de penaltı yaptırarak maçın yıldızı oldu. Sivasspor bu galibiyetle puanı 26 ya çıkardı. Sivasspor 16. Hafta Akhisar Belediyespor’la 22 Aralık 2013 saat: 20:00 da depasmanda oynayacak. ...Sivasspor eksik başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde bu maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi evinde Orduspor'dan aldığı 3 puanla moral bulan Sivasspor, rotasını Eskişehirspor maçına çevirdi.  7 Nisan Pazar akşamı konuk olacağı Eskişehirspor'dan puan ya da puanlar almak isteyen kırmızı beyazlılar,...Sivasspor Futbol Okulu'na kayıtlar başladı

Sivasspor Futbol Okulu'nun yaz dönemi kayıtları başladı.  Sivasspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol okulundaki eğitimlerin, 7 Temmuz-7 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Eğitimlere 9-13 yaş grubu çocukların katılabileceği ifade edilen açıklamada, kayıt için gerekli belgeler hakkında da bilgi verildi....Sivasspor Heyeti Genel Sekreterimiz Ayhan’ı Ziyaret Etti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Sivasspor'un ilimizin gözbebeği olduğunu ve takıma iyi gününde olduğu gibi kötü günlerinde de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Genel Sekreteri Ayhan, Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda final oynayacağına inandığını belirterek, "Takımımız belki ligde bu yıl istediği gibi sonuçlar elde edemedi ancak Sivasspor'un Türkiye Kupasında istediğini alarak Avrupa'da ilimizi ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Takımımı...Sivasspor Hollanda’da Kampına Gidiyor

Dünyaca ünlü futbol adamı Roberto Carlos'u takımın başına getiren Sivasspor, 4-11 temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yaptığı kampın ardından ilk etap hazırlıklarını tamamladı.  Brezilyalı Teknik Direktör Roberto Carlos yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlı ekip, Sivas kampını son yaptığı antrenmanla tamamladı. 3 günlük iznin ardından pazartesi günü İstanbul'da toplanacak takım, daha önce kamp yaptığı Hollanda'nın Amstardam kentine hareket ederek 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.  Sivasspor, 18 gün sürecek Hollanda kampında 4 hazı...Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurulu ertelendi

Genel kurul, 24 Mayıs'ta yapılacak Sivasspor Kulübünün bugün yapılacağı duyurulan olağan genel kurulunun yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün bugün saat 19.00'da İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği duyurulan olağan genel kurulunun, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi. Salonda hazır bulunan Sivasspor Kulübü Genel Müdürü Cafer Kaplan ve bir idarecinin, genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı yön...Sivasspor sahasında "Yiğido"

Ligde bu sezon iç sahadaki maçlarını tamamlayan Sivasspor, evindeki 17 maçın 13'ünden galibiyetle, 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 17 maçta 39 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. Bu sezonki iç saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, evindeki 17 maçın 13'ünden galibiyetle, 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Evinde Fenerbahçe'yi 2-0, Galatasaray'ı 2-1 ve Beşiktaş'ı 3-0 yenmeyi başaran Sivasspor, bu sezon "3 büyükler"i mağlup eden tek takım olma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlı eki...Sivasspor U-19 futbol takımı beğeni topluyor

Anadolu Haber- İsmail DURSUN Sivas Amatör Futbol takımları A-Genç takımları (U-19) karşılaşmalarını sonuna doğru gelindi. 2013—2014 Futbol sezonunda iki grup halinde devam eden müsabakalar sonucunda  A.grubundan üç, B grubundan dan üç , toplam altı takımdan oluşan bir  klasman  grubu oluşturulmuştu. Lig tertip komitesi bunu da çift devreli lig usulü esasına göre müsabaka takvimi ile yapılandırarak tek grup halinde oynanmasına karar vermişti. Yedi haftadır devam eden karşılaşmalar boyunca kendilerinin lig öncesi çok iddialı oldukları parolasıyla başlayan takımlardan, Yolspor ve T...Sivasspor'a 105 dönümlük arazi tahsis edildi

Valilik ile Sivasspor arasında imzalanan protokol kapsamında 105 dönümlük arazi, Sivasspor'a devredildi Sivas Valiliği ile Sivasspor arasında imzalanan protokolle, kulüp tesisleri yanındaki 105 dönümlük arazi, sportif tesis yapılması şartıyla Sivasspor'a devredildi.Sivas Valisi Alim Barut, kulüp tesislerinde düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Sivasspor'un bugüne kadar kenti çok güzel temsil ettiğini söyledi.Sivasspor'un faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren Barut, "Önümüzdeki dönemde Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Bu sebeple tebrik edi...Sivasspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları

Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, hafta sonu deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı iyi oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.Kırmızı-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. İzinli Aydın Karabulut'un katılmadığı antrenmanı, sol bek Ziya Erdal ve Niyazi Batuhan Salman koşuyla tamamladı.Carlos, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptIğı açıklamada...Sivasspor'da keyifler yerinde

Sivasspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını neşeli geçen antrenmanla sürdürdü..         Kulüp tesislerinde teknik direktör Senecky katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Milan Cerny ve Kadir Bekmezci takımdan ayrı düz koşu yaptı. Koşu ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcular gruplar halinde koştu. Futbolcular ''birdir bir'' oynadı- Koşu sırasında birdir bir oynayan ve halay çeken futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Grubundaki takım arkadaşlarının omzundan tutarak yürüyen Nijeryalı for...Sivasspor, Gençlerbirliği mesaisinde...

Sivasspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına kaleci Milan Borjan ve forvet Eneramo olmadan devam etti. or Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olanSivasspor, hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspormaçından 2-1 mağlup ayrılan Sivasspor rotasını Gençlerbirliği maçına çevirdi. 12 NisanCuma akşamı konuk edeceği Ankara ekibine kendi&...Sivasspor-G.Birliği maçı tekrar edilmeli

Süleyman Abay faulü yapan Tosiç'in yerine Zec'e kart göstererek kural hatası işlemiştir. Kural açık; ihlali yapan cezalandırılır. İki seçenek var: Ya karşılaşma tekrar edilir ya da 80'den sonra devam eder. Sivasspor'un, Gençlerbirliği maçında kural hatası olduğuna yönelik  yaptığı dünkü itiraz kesinlikle doğru. Pozisyona baktığımızda Sivaslı  oyuncuya kural dışı faul yapan Tosiç... Pozisyona faul çalan Süleyman  Abay, ihlal noktasına geldiğinde kartını hangi oyuncuya göstereceği  konusunda tereddüt yaşıyor. Yardımcısı Kemal Yılmaz'a kulaktıktan...Sivasspor-İstanbul Başakşehir: 0-2

 Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor evinde İstanbul Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor evinde İstanbul Başakşehir'e 2-0 yenildi ve kötü gidişatı durduramadı.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi savunma yapan Abdullah Avcı'nın ekibi, rakibe çok fazla net gol fırsatı vermedi. Başakşehir adına Equreanu, 36. dakikada sahne alarak takımını 1-0 öne geçirdi. 85'te ise Perbet, İstanbul ekibini rahatlatan gole imzasını attı: 0-2Bu sonucun ardından İstanbul Başakşehir puanını 24'e yükseltti. Sivasspor ise tehlikeli bölgeden kurtulam...Sivassporlu Futbolcular Ödüllendirildi

 AHMET ERÇELİK2013-2014 Sezonunda düzenlenen Spor Lig müsabakalarında en çok gol atan oyuncu ünvanını kazanan Sivassporlu futbolcu Aatıf CHAHECHOUHE, Valimiz Âlim BARUT tarafından ödüllendirildi.Süper Lig 12. hafta Sivasspor – Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor karşılaşması öncesi 4 Eylül Stadyumunda ödül töreni düzenlendi. Sivasspor Kulübü tarafından hazırlanan plaketler; Valimiz Âlim BARUT, Belediye Başkanı Sami AYDIN ile Garnizon ve 5. Er Eğitim Tugay Komutanı Fatih Celaleddin SAĞIR tarafından takdim edildi.Sivassporlu futbolcu Aatıf CHAHECHOUHE’ya ödülü Valimiz Âlim BARUT tarafında...Sivassporlu futbolcuların alkışlanacak hareketi

Sivas'ta lösemi rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören 10 yaşındaki Ömer Sefa Evcioğlu'nu, çok sevdiği ve yakından görmek istediği Sivassporlu futbolcu Aatif Chahechouhe ve Sivasspor'lu diğer futbolcular evinde ziyaret ederek moral verdi. Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan Sema-Adem Evcioğlu çiftinin 4 çocuklarından en küçüğü olan Ömer Sefa'ya, 2011 yılında lösemi tanısı konuldu. Hastalığın çıkmasının ardından Ömer Sefa Evcioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde ışın ve kemoterapi tedavileri uygulandı. Bu tedavi sonunda sağl...Sivasspor’a Hayırlı Olsun

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Rusya’nın Anzi takımında sportif direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaparken, Sivasspor'un girişimleriyle teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Carlos’un Sivas’a ve Sivasspor’a hayırlı olması temennisinde bulundu.           Futbolcu olarak Fenerbahçe’de forma giydiği dönemlerde sporseverlerin sevgisini kazanan Roberto Carlos’un, ilk kez teknik direktör olarak görev yapacağı Sivasspor’da başarılı olacağına inandığını belirten Polat, transferin ardından uluslararası spor kamuoyunun gözünün bi...SİVASSPOR’DA ALT YAPI SEÇMELERİ 17 HAZİRANDA BAŞLAYACAK

ALT YAPI KOORDİNATÖRÜ MEHMET BOYRAZ’’ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR DAHA ÖNCE BELİRTİLEN DOGUMLU  OLANLARA YAKIN ZAAMNDA BİR SEÇME YAPACAGIZ’’DEDİ.   SİVAS- Sivas spor 2013-1014 Futbol sezonu ve yaz spor okulu alt yapı çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini hızlandırdı.           Sivas sporda Geleceğin Süper ligi flaş takımını belirlemek için Teknik direktör Carlos ve yardımcıları ve Kulüp başkanı Mecnun OTYAKMAZ başkanlığında İstanbul’daki takip ve gözlem ve izlemelerine devam ederken. Urda geleceğin Sivas sporunu belirle...Sivasspor’un Hocası Carlos İmza Attı

Sivasspor’un yeni sezondaki teknik direktörü Roberto Carlos bu gün saat 13:30 da 4 Eylül Stadyumunda basın mensupları ve binlerce taraftarın yoğun ilgisi altında sözleşmeye imza attı.İmza töreninden önce 4 Eylül Stadyumu’na gelen binlerce taraftar tören boyunca Carlos’a tezahüratta bulundular. Taraftarın açtığı pankartlarda ise en çok göze çarpanlar “Wellcome to Carlos” ve “We love you Carlos” dikkati çekti. İmza töreninden sonra Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kendine hediye edilen 58 numaralı formayı öptü.   Taraftarların fo...Sivasspor’un Uğurları

Anadolu Spor-Osman Nuri Kesici Sivasspor Müsabakalarına Uğur getiren üçlü yine Sivasspor müsabakalarında Basın protokolündeki yerlerini almışlar Üçlülerden Faruk Serin yıllardır Sivasspor’da futbolculuk, kaptanlık ardından Teknik direktörlük yaparak bu takıma büyük emekler veren kişi Faruk Serin hoca hava şartları nasıl olursa olsun mutlaka karşılaşmaları gelir izler ve bu üçlünün bir araya gelmesi için çaba sarf eder nedeni ise uğur getirdiklerine inandığı için bir araya geldiklerini söylüyor. Diğeri ise Sivasspor takımına teknik becerisiyle o yıllarda bölgedeki takımların transfer listesind...Sivas’a Konya freni

Ligin zirvesi için mücadele veren Sivasspor, Konya deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sivasspor deplasmanda Torku Konyaspor’a konuk oldu.Konya Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmayı Torku Konyaspor 3-0 kazanarak haftanın en dikkat çekici skorlarından birine imza attı. Mücadelede Torku Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Djalma Campos, 25. dakikada Hasan Kabze ve 62. dakikada Gekas kaydetti. Bu sonucun ardından Sivasspor 32 puanda kalarak zirve takibinde ağır bir darbe aldı. Torku Konyaspor ise 23 p...Sivas’a Şampiyon Olarak Dönmek İstiyoruz

4 Eylül Belediyespor’un Sivas şampiyonu U16 takımı Kırşehir’de yapılan grup müsabakalarında ilk maçının 7-1’lik bir skorla kazanarak, rahat bir nefes aldı.  Dün Kırşehir stadyumunda oynanan karşılaşmada, Belediyespor-Kırıkkale Türk Metal Gençlikspor’u Ömer Ayını, Kamil Gedikli, Yasin Çakmak, Mustafa kundak ve Akif Aktaşın attığı goller ile rakibine adeta gol yağmuruna tuttu.  Maçın başından bitimine kadar sahada rakibine nefes aldırmayan Belediyespor U16 takımı, maçın 90. dakikasına kadar mücadele etti.  Maç sonu açıklamada bulunan Belediyespor alt yapı koordina...Sivas’ı Amasya’da Temsil Ettik

Sivas U19 alt yapı liglerinde şampiyon olan 4 Eylül Belediyespor U19 takımı, Amasya Merzifon’da yapılan 19 yaş grubu Türkiye şampiyonasında grup 2.incisi oldu.  Belediyespor U19 takımı antrenörü Tuncay Doğan, “2012-2013 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladık. Amasya’daki grup müsabakalarında ilimizi en güzel şekilde temsil ettik” dedi..  Grupta, iki Ankara takımı, bir tane Samsun takımı, bir Çorum takımı, bir tane de Kırıkkale takımı olduğunu belirten Doğan, bu illerin şampiyonları ile yaptıkları maçlarda Ankara şampiyonu olan Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 yenerek final...Sivas’ı En Şekilde Temsil Ettik

 Sivas’ı 3. lig 2. grupta temsil eden Dört Eylül Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası D grubu 5. hafta müsabakasında süper lig takımlarından Kardemir Karabükspor’a 2 – 1 mağlup olarak kupaya veda etti.Müsabakayı, İstanbul bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar yönetirken, yardımcılıklarını Engin Erdem (Ankara), Özgür Ertem (Andahan) ve Hasan Ertuğan (Konya) yaptılar.Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Dört Eylül Beleidyespor yönetim kurulu üyesi ve alt yapı sorumlusu Kenan Karataş, kulüp müdürü Kurbani Bütüner ve genel kaptan Özer Karataş izledi.Dört Eylül Belediy...SİVAS’I TEMSİL EDECEĞİZ

Sivas U19 alt yapı liglerinde şampiyon olan 4 Eylül Belediyespor U19 takımı, Amasya Merzifon’da yapılacak 19 yaş grubu Türkiye şampiyonasına katılacak.  4 Eylül Belediyespor yönetim kurlu üyesi ve alt yapı sorumlusu Hüseyin Kundakçı, antrenör Tuncay Doğan ve U19 takımı, Amasya Merzifon’da oynanacak maçlar için bugün ilimizden ayrıldı.  4 Eylül Belediyespor U19 takımı antrenörü Tuncay Doğan, 2012-2013 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek, Amasya’da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.  Grupta, iki Ankara takımı, bir Samsun...Sivas’ta düşüş sürüyor

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında kendi evinde Trabzonspor ile maça çıkan Sivasspor, Fenerbahçe maçından sonra oynadığı 4 maçtan sadece 1 puan alan yiğidolar galibiyet hasretine bu maçtada hasret kaldı. Galibiyet parolası ile çıktıkları maçın ilk yarısının 2 nci dakikasında Mustafa Yumlu ile öne geçen Trabzonspor 18 nci dakikasında Olcan, 31 nci dakikasında Paulo Henrique gollerine engel olamayınca maçın ilk devresi 3-0 Trabzon önde kapamış oldu. Maçın ikinci yarısının 56 ncı dakikasında Özer Hurmacı’nın golünede engel olamayınca ligin 5 nci haftasında Kayserispo...Sivas’ta ömür boyu serbest giriş kartı sorunu müsabaklarda devam ediyor

Eski Milli hakem gözlemci Futbol eski İl spor temsilcisi Avni Sakarya’’ Ben ve arkadaş-larım Sivasspor müsabakalarını izleme olanağından mahrum bırakılıyoruz’’dedi Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Spor’a büyük katkıları olup ülke sporunda ki başarıl...Sivas’tan ikinci Toraman çıkıyor

Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Birinci Amatör Küme de Faaliyet gösteren İl Özel İdare Spor’un U-19 futbol takımının başarılı kaptanı Yunus Emre Toraman takımının geleceğinde söz sahibi oluyor. Sivas amatör sporunda birçok branşlar da faaliyet göstererek bölgenin spor’una çeşitli başarılarla şampiyonluklar kazandıran Özel İdarespor kulübü BAL liginden çekildikten sonra, futbolun alt yapısına daha fazla önem verdiği gözlemlenmiştir.Özel idare spor diğer kategorilere oranla U-19 liginde ki çıkış ve başarısı Teknik sorumlu Ahat Ayvalıoğlu ve ekibinin burada aksiyonu yadsınamaz boyutta olduğu k...Son Hazırlık Maçı 3-0

Sivasspor geçtiğimiz hafta son hazırlık maçında Kasımpaşa ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşılaştı.  Sivasspor, Kasımpaşa karşısında kalesinde gördüğü 3 gol ile son hazırlık maçından yenik ayrıldı. Kasımpaşaspor ise hazırlık döneminde Sivasspor ile de yaptığı hazırlık maçı dahil olmak üzere 6 karşılaşmadan galip ayrılırken kalesinde de gol görmedi. Karşılaşmaya ise Yiğidolar yoğun ilgi gösterdi. Stadyumda Sivasspor için ayrılan kısım Yiğidolar tarafından dolduruldu.  Sivasspor’un aldığı bu mağlubiyetin ardından forvet hattında yaşanan sorun yine gündeme gelirken, Te...SOSYAL MEDYADA MAÇ YORUMLARI...

“Ev sahibi ekip mücadelenenin 35. dakikasında Cleyton'ın asistinde Mouche ile öne geçerken, Sivasspor'un bu gole cevabı 61. dakikada Aatif Chahechouhe'nin asistinde Mehmet Nas'ın ceza alanından attığı gol ile verdi. Bu skorun ardından Kayserispor puanını 43'e yükseltti ve 6. sıradaki yerinde kaldı. Sivasspor ise 37 puana ulaştı ve küme düşme hattının en üstünde 16. sırada yer alan İstanbul BB ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde İstanbul BB'yi konuk edece...Spor adamlarıyla kahvaltıda buluştu

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın tüm spor adamlarıyla, Spor’un taban birlikleriyle, eski ve yeni spor teşekküllerinin yönetici ve teknik adamlarıyla bir restoranda kahvaltıda bir araya geldi. Yerel seçimlerin son haftasına gelinmesiyle birlikte belediye başkan adayları spordaki hedeflerini, yatırımlarını ve projelerini spor adamlarına anlatmak için toplantılar yapmaktadırlar. Doğan Ürgüp’ten sonra geçtiğimiz hafta bir restoranda Belediye başkan adayı Sami Aydın da sabah kahvaltısında Sivas’ta bulunan spor adamlarıyla, Sporun taban birlikleriyle, spor teşekküllerinin eski ve...Spor kamuoyunda üzüntü yarattı

Futbol Hakemi Egemen Eren’in hakemliğini dondurması  Spor kamuoyunda üzüntü yarattı Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Amatör Futbol müsabakalarında yoğunlaşan Futbol hakemi sayısal yetersizliği il futbol hakem kurulunu düşündürmektedir. Sivas hakemliği fevkalade bir başarılı sezon geçiren iller arasında olduğu günümüzde klasman müsabakalarına giden hakemler olunca ister istemez burada hakem görevlendirmede kurullar zorluk çektiği gözlenmektedir.           Sivas hakemlerinden Adem Sarıtaş  Egemen Eren, yıllardır  yapılan sınavlarda başarı göstererek...Sporcularımız Avrupa’da Türkiye’yi Temsil Edecek

 31 Mart – 1 Nisan 2015 tarihlerinde Sakarya’da yapılan Üniversiteler arası Türkiye Karate Şampiyonasına katılan Dört Eylül Belediyespor Kulübü sporcularından Gökhan Filiz Türkiye Şampiyonu oldu.Türkiye’nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığı şampiyonaya, 60 kg’da Dört Eylül Belediyespor’u ve Sivas’ı temsil eden Gökhan Filiz, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca aynı turnuvada, bayanlar 50 kg’da Dört Eylül Belediyespor’u temsil eden Serpil Karakaya da Türkiye 3. oldu. Sporcular, ileri ki günlerde yapılacak Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkem...Sporda başarılarımız devam edecek

Anadolu Spor- İsmail Dursun Sivas’ta yapılan yerel seçimler sonrası Belediye Başkan yardımcılığına atanan Ahmet Özaydınlı ve diğer başkan yardımcılarına ziyaretler devam ediyor.  Ahmet Özaydınlı hoca Kamuoyunda sosyal girişimciliği ile çok da sevilen bir yapıya sahip olunca Ahmet Özaydınlı Belediye Başkanı tarafından spordan ve sosyal işlerden sorumlu yardımcılık görevi verilmiş olması da bu ziyaretleri daha da yoğunlaştırmışa benziyor. Spor kamuoyunun çok fazla üzerinde durduğu 4 Eylül Belediye sporlu futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta evinde oynanan bir müsab...Sporla içli dışlı bir aileden geliyorum

Sivas Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sivas Şubesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sporda Vefa Gecesi adıyla bir anma programı düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile 4 Eylül Belediyespor Voleybol takımı da katıldı. Sivas Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sivas Şube Başkanlığı tarafından geçmişten günümüze Sivas sporuna katkı sunan isimler vefa gecesinde bir araya geldi. Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezinde düzenlenen gecede ilk olarak Sivas’ta göreve başladıktan sonra sporda sayısız hizmeti hayata geçiren Başkan Ürgüp’ün...Sporun taban birliklerinden sağ duyu hakimdi

Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığı tarafından Belediye Meclis Salonunda Cumartesi günü tüm spor teşekkülleriyle, spor yöneticileri, spor adamları, Antrenörler, Türkiye Futbol Antrenörleri, Saha komiserleri derneği, Futbol Hakemleri derneği ve spor yazarlarıyla yapılan toplantıdan sağ duyu hâkim olarak çıktı.   Cumartesi günü meclis salonunda saat 16.00 da Gerçekleştirilen toplantının ana teması geçtiğimiz haftalarda oynana genç takımlar ve A,takımlar karşılaşmalarında yapılan akıl almaz hatalar, karşılıklı hoşgörüsüzlüğün sahalarda cereya...Suşehri Belediyespor birinci futbol amatör liginden çekildi

Belediyespor Yöneticileri 'İlçe takımlarına olan ayrımcılıktan dolayı ligden çekildiklerini söylediler' Sivas Birinci Amatör küme de mücadele eden gençlik spor kulüplerinden Suşehri Belediyespor kulübü  ilk devre  mücadele ettiği birinci amatör  futbol liğinden çekildiklerini belirttiler. 2013-2014  Futbol sezonuna parolası  Bal Ligi oradan da Üçüncü profesyonel ligi hedefleyerek başlayan Suşehri Belediyespor yöneticileri ilçe dışından da yaptıkları transferlerle  ilçe ve Sivas amatör  liginde de adından söz ettirmeye  başlayan takımlardan biriydi. İlk ...Suşehri'nde voleybol turnuvası

Suşehri Kaymakamlığı, voleybol turnuvası düzenledi. Suşehri Belediyespor ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü takımları, Suşehri Spor Salonu'nda final maçı yaptı. Karşılaşmada, Suşehri Belediyespor, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü 3-0 mağlup ederek turnuvanın birincisi oldu. Dereceye girenler için tören düzenlendi. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür belgesi verilen törende, ilk 4'e girenler kupalarını aldı. Takımlara teşekkür eden Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, yaklaşık 1,5 aydır devam eden turnuvanın centilmenlik içeri...SÜPER AMATÖR UYGULAMASI ARTIK RESMEN KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu Aldığı kararla bundan böyle illerdeki takım sayısı 50’nin altına düşmesi halinde süper amatör statüsü yerine birinci amatör küme olarak devam etmesine karar vermiştir.             Sivas’ta birkaç sezondur amatör liglere katılan kulüplerimiz 1.amatör küme de şampiyon olduklarında bir üst lig olan süper amatör ligde mücadele ediyorlardı bu uygulama birkaç sezondur devam ederek Sivas’ın amatöre sporuna büyük bir katkı sağlamış oluyordu. Bu uygulamalarla ilgili düşüncellerini aldığımız Sivas ...Süper Lig İçin Federasyon Kararı Bekleniyor

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, süper lig yolunda Ankara’da yapılan play off final maçlarında Türkiye üçüncüsü oldu.Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, 1 – 3 Mayıs tarihlerinde Ankara Türkiye Hentbol Federasyon Atatürk Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda oynandığı play off final maçlarından ikisi kaybederken, son maçını kazandı. Final müsabakalarını yönetim kurulu üyesi ve hentbol şube sorumlusu Taner Karabal, tesisler müdürü Hayati Karaman takip etti.Dört Eylül Belediyespor, ilk maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor’a 33 – 29 yenildi. İkinci maçınd...Süper Lig İçin Son Adım

 Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, süper lig yolunda Ankara yapılacak final maçlarına katılacak. Hentbol takımı, 1 – 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallerde, 4 takım arasından ilk iki arasında yer alması halinde Sivas’a süper lig takımı olarak dönecek.Dört Eylül Belediyespor bayan hentbol takımı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan yarı final maçlarının ardından Sivas’a gelir gelmez final maçlarının hazırlıklarına başladı. Antrenör Doğan Ardahanlı, finalde, Dört Eylül Belediyespor, Bursa Osmangazi, Genç Uşakspor ve Eşkişehir Anadolu takımlarının mücadele edeceğini söy...Süper Lig Yolu Kastamonu’dan Geçecek

 Dört Eylül Belediyespor, süper lig yolunda Ankara’da yapılan yarı final maçlarını kazanarak, finallere katılmaya hak kazandı.24 – 26 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Atatürk Gençlik Spor Salonu’nda oynanan yarı final maçlarına, Dört Eylül Belediyespor ile birlikte toplam 8 takım katıldı.Bursa Osmangazi, Genç Uşakspor, Rize Pazarspor, Aksaray Belediye Gençlikspor, 1453 Üsküdarspor Kulübü, Eşkişehir Anadolu Üniversitesi ve Dört Eylül Belediyespor, iki grupta yapılan müsabakalarda ilk dörde girmeye çalıştı.Dört Eylül Belediyespor, ilk maçında Aksaray Belediyespor’u 28 – 22, Rize Pazarspor’u i...Süper Lige giden yolda ilk adım

 Dört Eylül Belediyespor Bayan hentbol takımı Süper Lig Play Off yarı final grubunun ilk maçında Aksaray Belediyespor’u 28 -22 mağlup ederek final grubuna katılmayı garantiledi.Birinci lig statüsü gereği ilk sekiz takım Lig’de topladığı puanların yarsını yarı final grubuna taşıyarak başlıyor. Buna gör Belediye sporumuz 15.5 puanla başladığı yarı final grubunda ilk maçını kazanarak puanını 17.5’e yükselti ve 4’lü final grubuna kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın ilk yarsını 1 sayı farkla mağlup kapatan temsilcimiz Dört Eylül Belediyespor 2. Yarının başında yakaladığı 9 - 2 lik seri ile...Süper Lig’de Atılan Gol Sayısı Rekora Gidiyor

Bu sezon geride kalan 19 haftada atılan gol sayısı, son beş yılın en yüksek rakamına ulaşırken, maç başına 2,73 ortalama yakalandı. Filelerle buluşan 468 golü 175 farklı futbolcu kaydetti.Atılan gollerin 243 tanesi 80 yabancı futbolcudan gelirken, 95 yerli futbolcunun ise 225 kez fileleri havalandırdığı ortaya çıktı.Süper Lig’de 2014-2015 sezonunun 19. haftası geride kalırken, şimdiye kadar atılan gol sayısının son beş yılın en yüksek rakamına ulaştığı ve sezon sonu rekoru kırma yolunda hızla ilerlediği belirlendi. Medya takip ajansı Interpress’in yaptığı araştırmada, bu yıl sezonun bitmesine ...ŞAMPİYON GALATASARAY

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray’a konuk olan Yiğidolar aldığı 4-2’lik mağlubiyet ile Galatasaray’a kendi evinde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettirdi. Sivasspor iki gol bulduğu karşılaşmada etkili olamadı. Yiğidolar Çarşamba günü Trabzonspor ile Trabzonda yapacağı Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasına konsantre olacak.  Ligin bitimini iki hafta kala ise bu hafta sonu Karabükspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’u zorlu karşılaşmalar bekliyor. Trabzon’da alınacak olan beraberlik yada galibiyet ile tarihinde ilk defa Türkiye Kupası finali oynuyacak olan Yiğidolar...Şampiyon güreşçinin olimpiyat hedefi

"Son Avrupa Şampiyonası'na ağır siklet güreşçilerle çalışamadan gittim. İnşallah, Federasyon Başkanımız bu konuya çözüm bulacak. Beni seviyor, benim için çaba gösteriyor" Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 3. kez bu başarıyı elde eden milli güreşçi Taha Akgül,  "Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya ve olimpiyat madalyası eksik, onların ikisini de alıp, spor kariyerimi zirvede tamamlamak istiyorum"  dedi.Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 125 kilo serbestte Avrupa şampiyonu olduğunu anımsattı.Serbes...Şampiyon U-19 Sivasspor 7-10 Mayıs’da Ordu’da

Anadolu Spor- İsmail DURSUN Sivas A-Takımlar A, Gençler (U–19) Futbol karşılaşmaları sonucun da ikinci kademe müsabakalarını oynama hakkını kazanmıştı. İkinci kademe müsabakalarında altı takımın katılımı sonucunda da rakiplerini yenerek nag mağlup unvanını koruyarak il birincisi olmuştur.             İl şampiyonu olan Sivasspor U-19 futbol takımı 7-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan grup şampiyonasına katılacaktır.             Gruplarla ilgili düşüncelerini paylaşan Sivasspor alt yapı teknik sorumlusu İbrahim Yİ...Şampiyon, Sivas’ı Temsil Edecek

 2014 – 2015 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Dört Eylül Belediye spor U17 takımı, ilimizi gruplarda temsil edecek. Tokatta yapılacak olan grup müsabakalarına, Türkiye genelinden 6 kulüp katılacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Dört Eylül Belediyespor U17 takımı, Tokat’ta hem kulübü hem de Sivas’ı temsil edecek.Dört Eylül Belediyespor U17 takımı, 02 – 05 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak grup müsabakalarına katılmak üzere Paşabahçe Kütük evde düzenlenen kahvaltının ardından Sivas’tan ayrıldı. Kahvaltıya, Dört Eylül Belediyespor alt yapı sorumlusu Kenan Karataş ve yönetim kurulu üye...Şampiyonlar ödüllendirildi

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Yıldıray Koçarslan U-11 Liginde Sivas şampiyonu olan futbolcu ve teknik heyeti ödüllendirdi. TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Nuri Demirağ salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Şirket Genel Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Yıldıray Koçarslan, Beton Traves işletme Müdürü Ali Karabey, Genel Müdür Yardımcıları, Demir Yol-İş sendikası Sivas Şube Başkanı Murat Kütük ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Demirspor Kulübü yöneticileri ile teknik heyet ve futbolcular katıldı. Düzenlenen ödül töreni ve yemekte bir konuşma yapan Sivas D...Şarkışla'da öğrencileri bayıltan koşu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen "İlkbahar Spor Etkinlikleri" çerçevesinde yapılan atletizm yarışlarında bazı öğrenciler baygınlık geçirdi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen "İlkbahar Spor Etkinlikleri" kapsamında yapılan atletizm yarışlarında bazı öğrenciler baygınlık geçirdi. Etkinlikler çerçevesinde, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak'ta lise öğrencileri arasında atletizm yarışları yapıldı. Kız öğrenciler, yaş gruplarına göre 800, 1200 ve 1500 metre; erkek öğrenciler ise 1000, 1500 ve 2000 metre koşusunda ter döktü. Kız öğrencilerden bazıları, ...Şeker hastası gencin spor tutkusu

Antrenör Suat Düzgün: "Şeker hastası spor yapamaz algısını yıkmak istiyoruz" Sivas'ta çocukluğundan bu yana diyabetle mücadele eden ve günde 3 kez insülin iğnesi yapmak zorunda kalan 20 yaşındaki İlhan Yer, vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor.Cumhuriyet Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yaşından bu yana şeker hastalığıyla mücadele ettiğini, hastalığı nedeniyle beslenmesine hep dikkat etmek zorunda kaldığını söyledi.Arkadaşları sayesinde vücut geliştirme sporuna yöneldiğini belirten Yer, ya...ŞÜKRAN BAKACAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU

                                                                                  Judo Türkiye Şampiyonalarında derece almış sporcularımız Gençilik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü SAlim Kılıç’ı ziyaret etti. 1 - 3 Kasım 2013 tarihlerinde Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonasında Sporcumuz Şükran Bakacak 70 Kg. de Türkiye birincisi oldu. Bakacak, 15-17 Kasım 2013 ta...Taha Akgül Ödülünü Aldı

 Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonumuz, Sivas'ın Gururu Hemşehrimiz Taha AKGÜL Sporun Devleri Ödül Gecesinde Yılın Sporcusu Ödülü'nü AldıTaha AKGÜL Ödülünü Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ Tarafından AldıSivasın gurur avrupa ve dünya şampiyonumuz Taha Akgül'e spor'un devleri ödül gecesinde yılın sporcusu ödülünü gençlik ve spor bakanı akif çağatay kılıç takdim etti. Seninle gurur duyuyoruz şampiyon ...Takımı, Barcelona’ya Benzetti…

 Spor Toto 3.Lig 2. Grup'ta ilimizi temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin bitimine 6 hafta kala, bütün maçlarını kazanıp ikinci lig hedefine ulaşmak istiyor. Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulübün onursal Başkanı Sami Aydın, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan zorlu Çanakkale Dardanel maçı öncesinde, Dört Eylül Belediyespor kulübünü ziyaret ederek, karşılaşma öncesi teknik heyete ve futbolculara moral verdi.Ziyarette; Belediye Meclis Üyesi Erdal Karaca, Özbelsan Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, 2. Başkan Muhammed Şeker, As...Takımımız Dördüncülükle Döndü

4 Eylül Belediyespor, Ankara'da yapılan Türkiye Bayanlar Gençler hentbol final müsabakalarında dördüncü oldu. İlk maçında Çorum Gençlikspor’u 49 – 17 yenen temsilcimiz, ikinci maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesini 32 – 28 mağlup etti. Elazığ Medikal park oynadığı müsabakayı 34 – 30 galibiyetle tamamlayan 4 Eylül Belediyespor hentbol takımı, final müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyespora 32 - 24 ve İstanbul Emniyet Güçüne 33 - 30 yenildi. 4 Eylül Belediyespor, bu sonuçlarla dördüncü olarak ilimize dördü.   Türkiye Gençler Bayan Hentbol final müsabakalarında ayrıc...Tam Hız Devam

Eskişehir maçı hazırlıkları başladı Sivasspor’umuz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktörümüz ÇALIMBAY: 7 FİNAL MAÇI OYNAYACAĞIZ  Çalımbay, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Orduspor maçının zor geçtiğini, geri düşmelerine rağmen oyundan kopmayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.  Ligde hiçbir şeyin netlik kazanmadığını, kalan 7 maçın da final havasında geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Alınan 3 puanla iyi bir avantaj elde ettik ama ligd...Taraftardan Tam Destek

2013-2014 sezonunun kendi sahasındaki ilk maçında Yiğidolar takımlarını yalnız bırakmadı. Stadyumun kendilerine ayrılan kısmının neredeyse tamamını dolduran Yiğidolar maç boyunca takımlarına destek verdiler. Maçı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Ali Turan’da karşılaşmayı izlediler ...TEK DÜŞÜNCEMİZ 3 PUAN”

TFF Bal Ligi 3.grup Lideri Zara Belediyespor hafta sonu Zara Ahmet Başyurt İlçe stadyumunda oynanacağı Ordu Altaş Soyaspor maçının hazırlıklarını Sivas Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zara Beldiyesporlu futbolcular teknik Direktör Ahad Kömürlüoğlu yönetiminde yaptığı antrenmana 5’e 2 ile başlayıp yarım sahada çeşitli organizasyon çalışması yaptılar.Zara Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu, son haftalarda üst üste alınan başarılı sonuçların devamında gelen Liderliğimizi taçlandırmamız için sahamızda oynayacağımız Ordu Alta...Tek gol 3 puan

Anadolu Spor BAL ligi 4. grupta lider olan Zara Belediyespor ligin bitmesine 4 hafta kala,Erzincanspor’u tek golle yenerek puanını 51 yaptı. Erzincan’da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Zaraspor, 60. dakikada Serdar Mert’in attığı golle sahadan 3 puan ayrıldı. Bu galibiyetle Zara ligin bitimine 4 hafta kala Play-Off’a kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Zaraspor puanını 51 e çıkarmış oldu. BAL ligindeki diğer temsilcimiz Yıldızeli Birlikspor kendi evinde küme kalma mücadelesi veren Soya Gençlikspor’la 1-1 berabere kaldı. 66’da Ünal Göksu’nun attığı golle ö...Telafisi olmayan bir maç yapacağız

Rıza Çalımbay, bu haftaki rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi, "Final niteliğinde ve telafisi olmayan bir maç" dedi. Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Kayserispor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini, 3 puanı hak ettiklerini ama 1 puanın da kötü olmadığını söyledi. Cumartesi günü oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri açısından çok büyük önem taşıdığını belirten Rıza Çalımbay, şöyle devam etti: "Tabi artık ligin sonuna yaklaşıyoruz...Testleri Başarıyla Geçtiler

 Dört Eylül Belediyespor U14 takımı, grup müsabakalarına gitmeden önce 10.metre ,30.metre, dikey sıçrama kol ve bacak kuvveti mekik koşu testlerine girdi. Hafta içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Spor Salonu’nda (BESYO) yapılan testleri, U14 takımı başarı ile geçti. Beden Eğitimi Yüksek Okulu hocalarından Mücahit Fişne ve Cem Sinan hocanın koordinesinde yapılan testlerde, Dört Eylül Belediyespor U14 takımı, üstün bir performans sergileyerek testleri başarılı bir şekilde geçtiler.Dört Eylül Belediyespor U14 takımı teknik direktörü Murat Küçükyazıcı yaptığı a...TKF Başkanı Delihasan’dan Belediye Ziyareti

 Sivas Amatör Spor Kulüpleri arası Minik-Yıldızlar Karate Ligi açılış törenine katılmak üzere ilimize gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan beraberindeki Federasyon yöneticileriyle Sivas Belediyesi’ni ziyaret etti.Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ile bir araya gelen Delihasan’a, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Erkek Teknik Direktörü Cengiz Çınar, Disiplin Kurulu Başkanı ve 4 Eylül Belediyespor Karate Hocası Oğuz Ökten, Disiplin Kurulu Üyesi Cemal Karaca, Karate İl Temsilcisi Sebahattin Gezegen ve Sivas’ta karate sporunun önde gelen isimleri de eşlik etti.Özbelsan Genel Müdü...Tokat Plevne Belediyespor Maçından Puansız Ayrıldık

 Voleybol 2.liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı, ligin 2. devresinin 2. maçında kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Tokat Plevne Belediyespor’a 3- 0 mağlup oldu. Hafta sonu Cumhuriyet Üniversitesi (BESYO) Beden Eğitimi Yüksek Okulu Spor Salonu’nda oynanan müsabakada, Dört Eylül Belediyespor rakibi Tokat Plevne Belediyespor’a 3-0 yenildi.Müsabakayı Belediye Başkan yardımcısı Mahir Kuzucu, As. Başkan Göksel Aras, Voleybol Şube sorumlusu Osman Yılmaz, Tesis Müdürü Hayati Karaman ve çok sayıda Sivaslı sporseverler izledi.Dört Eylül Belediyespor, setler...Tokuş, Taraftarları Davet Etti

Dört Eylül Belediyespor, ligin 22. haftasında Maltepespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş, ligde her takımın birbirini yenebileceğini belirterek, bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını ifade etti. Trabzon’da Arsin maçında alınan 1 puanın, bu hafta oynanacak maçın kazanılması halinde, daha önem kazanacağını belirten Tokuş, “Maltepe maçını kazanmak için futbolcularımla birlikte çaba, özveri ve gücümüzü ortaya koyacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü kazanmamış gereken bir maç. Hazırlıklarımızı kazanmak üzeri...TORKU KONYASPOR’A SÜPER LİGDE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat, Torku Konyaspor Futbol takımının PTT 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselmesinden dolayı Kulüp Başkanı Ahmet Şan’a kutlama mesajı gönderdi.  Polat  mesajinda, “Çok güçlü rakiplerle mücadele eden ve bu zorlu yarışı kazanarak Süper Lig'e yükselen Torku Konyaspor'un ve “Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış, Mevlana diyarı şehrinin takımı olan Konyaspor’u tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan yönetim kurulunuzu, teknik ekibi, futbolcuları ve tüm taraftarları kutluyor, Konyalı tüm hemşerilerime bu şa...Trabzon maçı zor olacak

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile 17 Nisan Çarşamba günü yapacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamaladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. İdmana, tüm futbolcular katıldı. Çalımbay, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kupada iyi yerlere geldiklerini ve ilk dörde kalmanın kendileri açısından çok büyük başarı olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini b...Trabzon Sivas'a geliyor

 Spor Toto Süper lig 21. haftasında Yiğidolar kendi evinde Trabzonspor'u konuk edicek. Trabzonspor kafilesi bugün saat 15:00'da özel uçak ile Sivas'a gelicek. Karşılaşma yarın 13:30'da 4 Eylül Stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemliğini ise Süleyman Abay yapacak....Trabzonspor’un Yeni Başkanı Hacıosmanoğlu’na Başarı Temennisi

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Trabzonspor’un yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tebrik mesajı gönderdi.   Polat, Trabzonspor’un yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir kutlama mesajı göndererek, “Trabzon spor Kulübü’nün başkanlığına seçilmenizden dolayı sizi içtenlikte tebrik ediyorum. Kulüp başkanlığınızın Trabzonspor ve Türk spor hayatı adına hayırlar getirmesini diliyor, size, kulüp yönetimine ve Trabzonspor camiasına sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. ...Trap Atış Yarışması Yapıldı

                                                                                     05-06 Ekim 2013 tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Kulüpler Yarışmalarında Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü Atıcılık takımı olarak; Büyük Erkeklerde Turgut Gür 3. , Genç Erkeklerde Yavuz Muhsin Gür 1. , Alperen Kürşad Gür 2. olurken Genç Bayanlarda Kamer...Turkcell’li Görme Engelli Milliler Dünya Oyunları’nda

 Turkcell’in ana sponsorluğundaki Görme Engelli Milli Takımımız, Güney Kore’de düzenlenecek Dünya Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçını 11 Mayıs’ta İspanya’ya karşı oynayacak.Turkcell’in ana sponsorluğunda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği B1 Türk Milli Takımı, 11-16 Mayıs tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenecek Dünya Oyunları’nda mücadele edecek. Gruptan çıkmayı hedefleyen Türkiye’nin B Grubu’ndaki rakipleri İspanya, Rusya ve Arjantin olacak. İlk maçında 11 Mayıs’ta İspan...TÜFAD antrenörleri ile bir araya geldi

TÜFAD yönetim kurulu spor kulüplerinin antrenörleriyle müsabakalardaki gelişen hataları tartışmak üzere bir toplantı yaptı Anadolu Spor - İsmail Dursun Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanlığında futbol müsabakalarındaki konular masaya yatırılarak değerlendirmeye alındı.  Futbol Antrenörleri Sivas şubesi yönetimi sürekli sezon öncesi ve sezon arası sonrasında sürekli derneğine üye olan ve olmayan tüm spor teşekküllerinin antrenörlerini ve yöneticilerini sürekli toplantıya davet ederek her zaman eğitim çalışması için yoğun çaba sarf eden spor taban birliklerinden biridir.S...TÜFAD üyelerine iftar verdi

Anadolu Spor/İsmail Dursun Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şubesi yönetiminden üyelerine geçtiğimiz gün Toptancılar sitesin de bir restoranda iftar yemeği verdi. İftar yemeğine katılımın oldukça yoğun olması dikkat çekiciydi. Yemeğe Belediye başkan yardımcısı ve Amatör Spor kulüpleri federasyonu Genel Başkanı Orhan Demirok, Futbol Spor İl temsilcisi ve ASKF Genel Sekreteri Hayrettin Yıldız,  Yol-iş Sendikası şube başkanı ve ASKF 2. Başkanı Zeki Ekici, TÜFAD yöneticileri, üye Antrenör ve kulüp yöneticileri ilçe spot temsilcilerinin yanı sıra yoğun bir katılımla gerçekleştirilen y...Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şubesinden Üyelerine İftar Yemeği

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu üye antrenörlerine bir iftar yemeği vereceğini bildirdi.               Sivas Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi her yıl geleneksel olarak üyelerine verdiği iftar yemeğini bu yıl da yine toptancılar sitesi Sivas köftecisinde vereceklerini bildirdiler.            Sivas Futbol Antrenörleri Derneği kuruluşundan bu yana bir çok ekonomik imkânsızlıklara rağmen mekan yerini yani dernek binası sorununu yerelde h...Türkiye Güreş Şampiyonasında Madalya Kazanan Sporcular Ödüllendirildi

 AHMET ERÇELİK8-19 Nisan 2015 tarihinde Kahraman Maraş’ta yapılan 15 yaş serbest Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.3-24 Nisan 2015 tarihinde Kayseri’de yapılan 11-12 yaş Greeko Romen Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular,8-19 Nisan 2015 tarihinde Manisa’da yapılan 15 yaş Grekoromen Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular,5-26 Nisan Kayseri’de yapılan 13 yaş Greko Romen Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular,10-12 Nisan 2015 Sivas’ta yapılan Yıldızlar Serbest Güreş şampiyonasında dereceye giren sporcular ve 14 yaş gbrubu Okullar Türki...TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Sivasspor’umuzun, Ziraat Türkiye Kupası Yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Sivasspor’umuzun, Ziraat Türkiye Kupası Yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının tarihi belli oldu.  Sivasspor’umuzun, Ziraat Türkiye Kupası Yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının tarihi belli oldu.  Sivasspor’umuz, çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ilk maçında karşılaşacağı Trabzonspor ile 17 Nisan 2013 Çarşamba günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da oynayacak. Rövanş karşılaşmasının tarihi ise daha sonra belirlenecek.  ...Türkiye Şampiyonasında İlimizi Bayan Genç Hentbol Takımı Temsil Edecek

 Sinop’ta yapılan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye yarı final müsabakalarında, Dört Eylül Belediyespor genç bayan hentbol takımı yarı final müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanarak grubunda birinci oldu. Temsilcimiz bu sonuçla Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.Dört takımın katıldığı yarı final müsabakalarına, Sinop Gençlik spor takımı, Rize Pazar spor, İstanbul 1907 Kanarya spor ve Dört Eylül Belediyepor genç bayan hentbol takımları katıldı.Yarı final maçlarında Dört Eylül Belediyespor hentbol takımı, oynadığı müsabakalarda rakiplerine karşı üstün performans ile maçların...U-19 Futbol müsabakaları bitti

Anadolu Spor - İsmail Dursun Sivas Birinci Amatör küme A, Takımlar A, Gençler (U-19) Futbol müsabakaları sona erdi. A ve B grubu halinde on üç takımlı A gençler futbol karşılaşmalarının ikinci yarısı da tamamlanmış oldu. A, Grubunda Dört Eylül Belediyespor'un lider olduğu ve Demirsporve Telekomspor'la birlikte final grubuna yükselen takımlar oldu. B, Grubunda ise Sivasspor’un takımıyla birlikte İl Özel İdarespor ve Yolspor takımlarıfinal grubuna yükselen diğer üç takım oldular. Final grubunda oynanan ilk hafta müsabakalarında şu sonuçlar alındı.4 Eylül Belediyespor:2-Telekomspor:1,Demirsp...U-19 Takımı Yozgat’a Uğurlandı…

 2014 – 2015 U19 Futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, Dört Eylül Belediyespor U-19 Futbol Takımı, ilimizi gruplarda temsil edecek. 29 Nisan-03 Mayıs 2015 tarihlerinde oynanacak müsabakalar için Yozgat’a giden Dört Eylül Belediyespor U-19 Futbol Takımı, yolculuk öncesi Kütükev’de kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltıya, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Doğan Özçelik, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İzgi, Nedim Turgut, Altyapı Sorumlusu Kenan Karataş, Tesisler Müdürü Hayati Karaman, Genel Kaptan Özer Karadaş...U14 Takımı Grup Müsabakaları İçin Kayseri’ye Gitti

 2014 – 2015 U14 Futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, Dört Eylül Belediyespor U-14 Futbol Takımı, ilimizi gruplarda temsil edecek. 14 - 17 Mayıs 2015 tarihlerinde oynanacak müsabakalar için Kayseriy’e giden Dört Eylül Belediyespor U-14 Futbol Takımı, yolculuk öncesi Kulüp Tesislerin’de kahvaltıda bir araya geldi.Türkiye genelinden 6 kulüp katılacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Dört Eylül Belediyespor U-14Takımı, Kayseri’de hem kulübü hem de Sivas’ı temsil edecek. Maçlar,14 - 17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak.Kahvaltıya, Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kuru...U15 Amatör Ligi Sona Erdi

 U 15 Amatör Ligi Spor Parkı Fuar alanında oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Spor parkında oynanan karşılaşmalar şu sonuçlarla sona erdi;DÖRTEYLÜLBEL.SPOR 2. 4 EYLÜLSPOR 3. şeklinde sonuçlandı. Dereceye giren kulüplerin ödüllerini amatör spor kulübü yöneticileri vererek sporculara başarılar dilediler. Sporcuların karşılaşmalarda iyi performans sergilendiği iyi futbol ortaya koydukları gözlemlendi. Bizde başarılı olan kulüplerimize sporcuları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. AZİZ MUTLU RENDE / ANADOLU HABER ...U16'larda 4 Eylül Şampiyon oldu

4 Eylül Belediyespor U16 takımı, Sivas şampiyonu oldu. Son maçta Demirspor U16 takımını 3 – 1 mağlup eden 4 Eylül Belediyespor U16 takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Sivas U16 alt yapı liglerinde mücadele eden  4 Eylül Belediyespor U16 takımı, Demirspor U16 takımını mağlup ederek, Sivas şampiyonu oldu. İlk maçta Demirspor takımını 1 – 0 mağlup eden 4 Eylül Belediyespor, ikinci maçtan da 3 – 1 galip ayrıldı. Gültepe Spor Parkı’nda oynanan müsabakayı Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Zeki Ekici, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ah...U19 Takımımız Final Oynayacak

Dört Eylül Belediyespor U19 takımı, şimdiye kadar yaptığı 12 maçı kazanarak, finale kalmayı başardı. Hafta sonu Demirspor ile final maçına çıkacak olan Dört Eylül Belediyespor U19 takımı, bu maçı kazanıp şampiyon olmak istiyor. Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Alt yapı sorumlusu Kenan Karadaş, yönetim kurulu üyesi Ali İzgi ve tesisler müdürü Hayati Karaman, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde, kar yağışı altında antrenman yapan U19 takımı teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret ederek, kadroyu,ortaya koydukları başarı sebebiyle tebrik etti. Şimdiye kadar hem ili...U19 Takımımız Final Oynayacak

Dört Eylül Belediyespor U19 takımı, şimdiye kadar yaptığı 12 maçı kazanarak, finale kalmayı başardı. Hafta sonu Demirspor ile final maçına çıkacak olan Dört Eylül Belediyespor U19 takımı, bu maçı kazanıp şampiyon olmak istiyor. Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Alt yapı sorumlusu Kenan Karadaş, yönetim kurulu üyesi Ali İzgi ve tesisler müdürü Hayati Karaman, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde, kar yağışı altında antrenman yapan U19 takımı teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret ederek, kadroyu,ortaya koydukları başarı sebebiyle tebrik etti. Şimdiye kadar hem ili...UEFA'nın, Sivasspor Kulübü'ne verdiği ceza

Kulüp Başkanı Otyakmaz: "İsviçre'nin Lozan kentinde 4 Temmuz'da toplantı gerçekleşecek ve 7 Temmuz'da nihai karar ortaya çıkacak" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Sivasspor'a Avrupa Ligi'nden 1 yıl men cezası verilmesi kararına karşı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) 4 Temmuz'da savunma yapacaklarını belirterek, "7 Temmuz'da nihai karar ortaya çıkacak" dedi. Otyakmaz, yaptığı açıklamada, "futbolda şike" davasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sunduğu son mütalaayı hatırlatarak, "Birtakı...UEFA'nın, Sivasspor Kulübü'ne verdiği ceza

Kırmızı-beyazlı bir grup taraftar, kararı protesto etti Sivassporlu bir grup taraftar, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) kırmızı-beyazlı ekip hakkında verdiği "Avrupa Ligi'nden 1 yıl men cezası" kararına tepki gösterdi. 1967 Sivasspor Genç Taraftarlar Derneği ve Yiğido Gençlik Taraftar Grubu üyesi yaklaşık 100 taraftar, UEFA'nın kararını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Sebahattin Ünlü, takımlarını her koşulda desteklediklerini söyledi. Sivasspor'un geçen sezon ...Uğursuzluk İçin Kurban Moral İçin Yemek

Sivasspor üç hafta ard arda aldığı malubiyetlerin ardından bu kötü gidişe Antalyaspor ile Pazar günü yapacağı karşılaşmada galibiyet alarak dur demek istiyor.Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi Sivasspor Tesislerinde şanssızlıkların kırılması için kurban kesildi. Sivassporlu futbolcular antrenman öncesi kesilen kurbanın kanını kramponlarına sürerek antrenmana başladılar. Ligin güçlü ekiplerinden olan Antalyaspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Yiğidolar akşam ise yönetim tarafından organize edilen moral yemeğinde bir araya geldiler. Yemekte konuşan futbolcu Erman Kılıç bu kötü...Ulaş'a halı saha yapılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde halı saha yapımına başlandı. İnşaat çalışmalarını inceleyen Ulaş Kaymakam Ali Altınkaynak, AA muhabirine yaptığı acıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik adlı Sosyal Destek Programı projesi kapsamında ilçeye kapalı halı saha yaptığını belirterek, "Halı saha ilçe için bir ihtiyaçtı. Gençler ve diğer vatandaşlarımız boş zamanlarını burada spor yaparak geçirecek" dedi. Altınkaynak, sahanın gelecek ay tamamlanarak Ulaşlıların hizmetine açılacağını kaydetti....Ulaş'ta spor salonunun yapımına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapımı planlanan spor salonunun inşasına başlandı.İlçede, Hürriyet Mahallesi'ndeki eski lise binasının yerine yapılacak 250 seyirci kapasiteli salon, ekim ayında tamamlanacak. Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, yaptığı açıklamada, salonun İl Özel İdaresi tarafından ihale edildiğini belirterek, "Spor salonu olmadığı için öğrencilerin spor müsabakalarına katılma şansları azalıyordu. Artık öğrenciler, gençler ve Ulaşlılara spor yapma imkanı sunulacak. İnşallah salonumuz faaliyete geçtiğinde öğrencilerimizden ve gençlerimizden büyük...Uluslararası Sakarya Open’da Belediyespor Genç Erkek Takımı Şampiyon Oldu

21-23 Haziran 2013 Tarikleri arasında 3.sü bu yıl yapılan Uluslar arası Sakarya open karate turnuvasına toplam 14 sporcu ile katılan Sivas Dört Eylül Belediye spor Kulübü karate takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 9 ülkenin ve Türkiye’den de 35 ilden 1000 in üzerinde sporcunun katıldığı Uluslar arası turnuvada kulübümüz sporcuları toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar. Sporcularımızdan yıldız bayanlarda Gülsüm GÖK Kata dalında bronz madalya kazanırken, kumite dalında +47 kg. final maçında 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı. Yine yıldız bayanlar...Umutlar gelecek Sezona Kaldı

Umutlar gelecek Sezona Kaldı Zara Belediyespor son haftaya 56 puanla lider girdiği ve 3. lig e merhaba diyemedi. 5 mayıs 2013 saat 14:30 da başlayan maçın orta hakemi Oktay Taş yardımcı hakemler Naci Edizz Ertüzün, Nurettin Ertüzün ve dörcüncü hakem Mufazzer Hoşsoy dörtlülüsün yönettiği maçıtan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Maçın ilk devresi 0 -0 bitti. İkinci yarının 72. dakikasında Alicivan Düzova’nı attığı gol ile 1 – 0 yenik duruma düşen Zara Belediysespor maçta gol bulamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1930 Bafraspor evinde oynadığı Yomraspor’u 3-1 lik sonuçla geçince ...uzun bir aradan sonra galibiyet

Uzun zamandır galibiyete hasret kalan  4 Eylül Belediyespor, teknik direktör  Alaettin Çicek’le çıktığı ilk deplasman maçından 3 puanla ayrıldı. 4 Eylül Belediyespor Pazar günü deplansmanda İskenderun 1967 sporla karşılaştı. İskenderun  5 Temmuz  Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, Bursa bölgesinden Ahmet Arslan yönetirken, yardımcılıklarını ise İhsan Topsakal ve Özgür Sezgin  yaptı. İskenderun’daki karşılaşmayı, 4 Eylül Belediyespor Kulüb Başkanı Ahmet Polat ile yöneticiler izledi.  Maçın ilk 45 dakikasında rakibine oranla daha çok gol pozisyonu b...Üç Maçtan Puan Çıkardık

 Dört Eylül Belediyespor, Türkiye Ziraat Kupası D grubu 3. maçında deplasmanda süper lig ekiplerinden İstanbul Başakşehirspor ile 0 – 0 berabere kaldı. Kupada şimdiye kadar oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Dört Eylül Belediyespor, 3. maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda İstanbul Başakşehirspor ile karşılaştı.Karşılaşmayı süper lig hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun (Ankara) yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Sönmez (Ankara), Bahtiyar Birinci (Trabzon) ve R. Alkım Aksoy (Ankara) yaptılar.Müsabakayı, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, ikinci baş...Ümraniyespor, 4 Eylül Belediyespor’a Akşam Yemeği Verdi

4 Eylül Belediyespor’un İstanbul’da Ümraniyespor ile oynadığı müsabakayı Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile Ak parti İstanbul milletvekilli Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat  ve yönetim kurulu üyeleri izledi. İstanbul Ümraniye ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmayı 4 Eylül Belediyespor, 4 – 0 kaybetti. Ak Parti İstanbul milletvekilli Osman Boyraz, karşılaşmanın dostluk içinde tamamlanmasından dolayı memnuniyetini belirterek, bundan sonraki maçlarda her iki takımada başarı diledi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Ca...Ürgüp'ten Karatecilere Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, her branştan spor ve sporcuya verdiği destekleri sürdürüyor. Başkan Ürgüp bu kapsamda 4 Eylül Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren karate takımını ziyaret etti. Alibaba semt evinde faaliyet gösteren takımın antrenmanını izleyen Başkan Ürgüp, takım antrenörü Oğuz Ökten'den bilgiler alarak, karete elbisesi giydi. Karate takımının çalışmaları hakkında bilgiler veren antrenör Ökten, “Bu sporcularımız yarışmalara hazır hale gelmiş, gerek iller arası, gerek Türkiye şampiyonası, gerekse uluslararası müsabakalara giren sporcularımız. Bu sporcularımızın geçmişte...Valilik, Masa Tenisi Turnuvasında İkinciliği Elde Etti

 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından organize edilen, 01 Mart 2015 ve 08 Mart 2015 tarihlerinde grup aşamaları tamamlanan Sivas Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi Spor Salonu’ndaki törene Vali Âlim BARUT, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim KILIÇ ve çok sayıda davetli katıldı.Hamdi KAYA (Kaptan), Nurettin AYDIN, Âdem KARADAĞ, Alpay EYİNÇ ve İsmail YALÇIN’dan oluşan S...Varyant Şampiyon

 Varyant Sporcuları her yaş grubunda birinci oldu.20-21 Aralık 2014 tarihinde Atatürk Spor salonunda gerçekleştirilen Yaş grupları Satranç Şampiyonasında madalya almayı başaran Varyant kulübü sporcuları aşağıdaki gibidir.Ömer KİREÇTEPE 7 Yaş İl BirincisiGiray Kaan DURUKAN 8 Yaş İl BirincisiMehmet Eren POYRAZ 8 Yaş İl İkincisiAhmet Haktan EKER 8 Yaş İl ÜçüncüsüDudu Zeynep EREN 8 Yaş Bayanlar İl BirincisiDuru YILDIRIM 8 Yaş Bayanlar İl İkincisiFurkan Enes Ay 9 Yaş İl BirincisiMerve ALTUN 9 Yaş Bayanlar İl ÜçüncüsüGiray IŞIKVER 9 Yaş İl ÜçüncüsüArda Erdem ERCİNS 10 Yaş İl BirincisiHamza ALTU...VOLEYBOL TAKIMIMIZ İKİNCİ MAÇINA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Sivas Dört Eylül Belediyespor Voleybol Takımı, Payas Belediye spor’u 3 – 1 mağlup etti.   Bu sezon ikinci ligde mücadele eden temsilcimiz Sivas Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı, geçtiğimiz hafta sonunda Gaziantep’te oynadığı  ilk maçında Gaziantep Şahinbeyspor’a 3 – 1 mağlup olmuştu.  Bu hafta ise ikinci maçına çıkan Sivas Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı kendi saha seyircisi önünde Hatay’ın Payas Belediyespor takımını 3 – 1 yendi.                   Dört Eylül Kapalı spor salonunda ba...VOLEYBOL TAKIMIMIZ TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU SPOR LİSESİNİ 3 - 0 GEÇTİ.

Sivas Dört Eylül Belediyespor Voleybol Takımımız, Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesini  3 – 0 mağlup etti. Bu sezon ikinci ligde mücadele eden temsilcimiz Sivas Dört Eylül Belediyespor voleybol takımımız, geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda oynadığı  maçta  Melikgazi Belediye spor’u 3 – 0 mağlup etmişti.  Karşılaşmayı Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat Belediye Başkan vekili Orhan DEMİROK, Belediye başkan yardımcıları Mehmet AVCI, Hasan ÇAĞLAR, ve As Başkan ve Voleybol Şube Sorumlusu Yunus YİĞİT Reklam Pazarlama Sorumlusu Ünal Şahin v...Voleybolcular Kayseri'ye Gidiyor

 Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı bu hafta deplasmanda Kayseri Melik Gazi Belediyespor takımı ile karşılaşacak. Dört Eylül Belediyespor voleybol takımında hedef Melikgazi Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Dört Eylül Belediyepsor Voleybol takımı ligde kötü gidişata dur demek istiyor. Dört Eylül Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Samet Çiçek, zor bir maç olacağını söyleyerek; “Hafta sonu zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Melik Gazi Belediyespor takımıyla bir maç yapacağız ve bu maça galibiyet için çıkacağız. Zor bir maç olac...Voleybolcularda Hedef Galip Ayrılmak

 Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Çankırı Belediyespor takımıyla karşılaşacak. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Dört Eylül Belediyespor voleybol takımı ligde kötü gidişata dur demek istiyor. Dört Eylül Belediyespor voleybol takımında hedef, Çankırı Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak. Diğer yandan, Dört Eylül Belediyespor Voleybol takımı ligde karşılaşacağı, Çankırı Belediyespor maçı hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor.Dört Eylül Belediyespor- Çankırı Belediyespor maçı, 08 Mart Pazar günü, saat: 12:00’de,...Voleybolda Puan Alamadık

 Türkiye Voleybol Federasyonu 2. ligi B grubunda mücadele eden Dört Eylül Belediyespor erkek voleybol takımı, hafta sonu 4 Eylül Spor Salonunda Payas Belediyespor 1975 takımına 3 – 0 mağlup oldu.Maça galibiyet parolasıyla çıkan Dört Eylül Belediyespor, ilk seti 22 – 25 gibi az bir farkla kaybederken, ikinci seti 16 – 25 ve üçüncü seti de 17 – 25 kaybetti. Dört Eylül Belediyespor önümüzdeki hafta Kayseri’de Melikgazi Belediyespor takımıyla karşılaşacak. ...Voleybolda puansız döndük

Voleybol takımımız Çankırı deplasmanından puansız döndü. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. ligi B grubunda mücadele eden Dört Eylül Belediyespor erkek voleybol takımı, hafta sonu Çankırı’da Belediye Gençlik takımı ile karşılaşarak rakibi Çankırı Belediye Gençlik spor’a 3- 1 mağlup oldu.Geçen hafta 4 Eylül Spor Salonu’nda Melikgazi Belediyespor’u 3 – 2 mağlup etmenin morali ile Çankırı’ya giden voleybol takımımız, hafta sonu Cumartesi günü Çankırı’da zorlu bir maça çıktı.Bu zorlu karşılaşmaya iyi başlamasına rağmen Çankırı Belediye Gençlik karşısında 3 -1 kaybetti. H.F. Gökşen Spor salonunda...Yakışmadı Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Sivasspor Sivas’taki maçın 2-1 lik avantajını koruyamadı. Tarbzonspor Sivasspor'u 6-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda paylaştı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve Tolga Özkalfa'nın düdük çaldığı mücadelede adını Türkiye Kupası finaline yazdıran taraf 6-0 gibi farklı bir skor ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 38.,47. ve 53. dakikalarda Adrian, 72. dakikada Olcan ve 7...YALNIZ BIRAKILDIK.

Zara Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu Bulancakspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmada Sivas’a 3’cü bir profesyonel takım kazandıramamanın büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sümbüloğlu,” Bulancak’ta yalnız bırakıldıklarını söz konusu bu durumun teknik heyet, futbolcu ve yönetim kadrosuyla her türlü engellemelere karşı Bulancak’a gelen cefakâr Zaraspor taraftarlarını çok üzdüğünü söyledi.Zara Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu 3.lig kapısından Bulancak Belediyespor mağlubiyetiyle dönmelerinin camialarını çok üzdüğünü söyledi. Sümbüloğlu açıkla...YARI FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU

Anadolu Spor Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Erkekler B grubunu 48 puanla 4. sırada tamamlayan Dört Eylül Belediyespor Voleybol takımı, ikinci grupta yarı final maçlarına katılacak. 7 – 9 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da oynanacak yarı final müsabakalarına, Dört Eylül Belediyespor’un yanı sıra, Şahinbey, Bornova Anadolu Lisesi ve Düzce Belediyespor takımları iştirak edecek. Final maçları ise 18,19 ve 20 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonunda oynanacak. Dört Eylül Belediyespor Antrenörü Levent Zoroğlu, yarı finallerde Sivas’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ede...Yaz Futbol Okuluna Yoğun İlgi

Dört Eylül Belediyespor futbol yaz okuluna katılan çocuklara formaları dağıtıldı. Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde başlayan futbol yaz okulu, okullarında tatile girmesi ile start aldı. Velileri ile  gelen çocuklar futbol yaz okulundan  ilk önce spor malzemelerini alarak  saha indiler              Dört Eylül Belediyespor, okulların tatil olmasının ardından futbol yaz okuluna kayıt yaptıran velilerin çocuklarına formalarını dağıttı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde anne ve babalarıyla gelen çocuklar, Dört Eylül Belediyespor renkli forma...Yaz Sporları Kursuna Katılan Öğrencilere Malzeme Desteği

Sivas İl Özel İdaresi Spor Kulübü, yaz spor etkinlikleri kapsamında birçok öğrenciyi futbolla buluşturdu. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının tatile girmesiyle birlikte, öğrencilerin tatil dönemlerini daha verimli geçirmelerini sağlamak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen yaz sporları kursunda; genç sporculara malzeme desteğinde bulunuldu. İl Özel İdaresi, Spor Kulübünde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, spor kurslarında öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinin önemli olduğunu, yapılan bu etkinliklerle çocukların spor...Yazspor Okuluna Yoğun İlgi

Anadolu Spor Dört Eylül Belediyespor Futbol Yaz Okulu Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde başladı.  Sivas Dört Eylül Belediyespor, okulların tatil olmasının ardından gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve yeni yetenekleri alt yapıya kazandırmak amacıyla başlattığı Futbol Yaz Okulu yoğun ilgi görüyor. Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, alt yapı sorumlusu Kenan Karataş ve alt yapı hocaları birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Tesileri’nde futbol yaz okuluna katılan çocukları izledi.   Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri haftada üç kez planlanan Futbol Yaz Okulu ...Yeni 4 Eylül Stadyumun'un Temeli Atıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ve TOKİ tarafından Sivas’ta yapılan25 bin kişilik ekolojik stadın temeli 25 Mayıs 2013 günü yapılan törenle atıldı. Temel atma töreni Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Gültepe Mahallesi'nde yapılan stadın yapım tarihi de Bakan Kılıç tarafından öne çekildi. Müteahhit firmayla görüşen Kılıç, "800 gün çok, bunu öne çekmemiz gerekiyor. 600 gün yapalım. 1,5 sezon sonra yetişecek şekilde Sivasspor’a devredeceğiz" dedi. Valilik, belediye, AK Parti ve esnaf ziyaretlerinin ardınd...Yeni Turnuvalara Katılacaklar

23–25 Ağustos 2013 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen karate turnuvasında dereye giren sporcular, karate hocası Oğuz Ökten nezaretinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ilimizde yayın yapan televizyonları ziyaret ettiler. Erzurum’da yapılan Uluslar arası Palandöken Karate turnuvasında Dört Eylül Belediyespor genç bayan Kumite takımı birinci, genç erkek kumite takımı ikinci ve 21 yaş altı bayan kumite takımı ise üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaretinde konuşan karate hocası Oğuz Ökten, sporcuları yetiştirmek maksadıyla şimdiye kadar Türkiye’nin birçok yerin...Yenilgisiz Devam

Anadolu Spor TFF BAL ligi Temsilcimiz Lider Zara Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Samsun temsilcisi Atakum Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Lider Zara Belediyespor’u galibiyete taşıyan golleri 65.dakikada Fatih Özaydın, 85.dakikada Serdar Mert kaydetti. TFF Bal ligi 4.grup 19..hafta karşılaşmasında lider Zara Belediyespor, Zara Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda karşı karşıya geldiği Samsun temsilcisi Atakum Belediyespor’u üstün oynadığı karşılaşmada 2-0 mağlup etti. Zara Belediyespor –Erzincanspor karşılaşmasını Balıkesir Bölgesine mensup Serhat Korkmaz, Hidayet Zeybek, Fu...YENİLGİYİ HAKETTİK

Spor Toto Süper Lig'İn 26  haftasında oynanan ve Akhisar Belediyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Manisa temsilcisinin 2-1'lik galibiyeti her iki takım teknik direktörü tarafından oyunun hakkı olarak nitelendirildi.                 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Akhisar Belediyespor arasındaki karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekip Akhisar'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan sonra iki takım teknik direktörü de sonucun oyunun hakkı olduğunu dile getirdi.    ...Yenilmezliği Paşa Bozdu

Sivasspor kendi evinde iki hafta üst üste oynadığı ve büyük avantaj sahibi olması gereken karşılaşmalardan 3 puan aldı.Geçtiğimiz haftasonu Kasımpaşa’yı kendi evinde ağırlayan Sivasspor karşılaşmada oyun olarak üstünlük kuramadı.Kasımpaşa ilk yarıda kaydettiği 2 gol ile önde götürdüğü maçta, ilk yarının sonlarına doğru Sivasspor’un golü geldi ve karşılaşma 2-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.Sivasspor kendi evinde geçen sezonun 23. haftasında Beşiktaşa 1-0 yenildiği maçtan sonra yenilgi almamıştı. 7 haftalık bir yenilmezlik serisinede son veren Kasımpaşa maçının ardından bu sezon üçüncü ...Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi inşaatının % 70’i tamamlandı

                                                                                          Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirme toplantısı İl Özel İdaresi Encümen salonunda düzenlendi.  Bölgede devam eden çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıya Vali Zübeyir Kemelek, Genel Sekreteri Salih Ayhan, Kayak Federasyonu Başka...Yıldız Dağı’na Teleski ve Telesiyej malzemeleri gelidi

     Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.  Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve il protokolünün katılımlarıyla temeli atılan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde;  mekanik tesislerin kurulması için gerekli olan makaralar çeşitli ülkelerden bölgeye ulaştırılmaya başlandı.  Direk ve istasyon kurulumu çalışmalarında son aşamaya gelinen bölgede, çok sayıda tır sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Yıldız Dağı’na malzeme indirmeye başladı.  İlimizin kış turizmini canlandıracak olan Yı...YILDIZ ‘DOĞAN BAŞKAN HER ZAMAN AMATÖR SPOR’UN YANINDA OLMUŞTUR’

                                                                                      Sivas Birinci Amatör Gençlik Spor kulüplerinden A.Vahabi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldız’dan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e kulüplerine yaptığı maddi yardımlarından dolayı teşekkür etti.  A.Vahabi Spor Kulübü futbol takımı 2013–2014 futbol sezonunun başlamasıyla birinci amatör küme de oynadığ...Yıldızdağ kış sezonuna hazırlanıyor

Anadolu Spor İl Özel İdaresi tarafından Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi 2014-2014 Kış sezonuna hazırlanıyor.  Yıldızdağı Kış Sporları Merkezinde faaliyete geçecek olan 2 telesiyej,1 teleski, 200 m yürüyen halı, 1 snowtrak ,5 snowmomil, FIS tarafından tescilli slalom, büyük slalom, süper G pistleri,her seviyede kayakçıya hitap eden diğer pistleri ile kayakçılara hizmet verecek. Ayrıca tesis içinde alt ve üst istasyonlarda 350 şer kişilik kafeleri, bir çok sosyal tesisi ile tüm güvenlik tedbirleri alınmış bulunuyor. FIS standartlarında tüm antrenman ve yarışma gereçlerine sahip bir şekilde ...Yıldızdağı, Konya’ya Model Olacak

 İlimizin önemli marka değerleri arasında yerini alan, halkımızın sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap veren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, başka illere de model olmaya başladı.Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Konya Derbent İlçe Kaymakamı Arif Oltulu, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın ve Kayak Federasyonu Konya İl Temsilcisi Zarif Yıldırım; Genel Sekreterimiz Salih Ayhan’ı ziyaret ederek yapımı devam eden Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hakkında bilgi aldı.İl Encümen Salonu’n...Yıldızlar Şampiyonası Sivas’ta yapıldı

15-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası” düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa Vali Zübeyir Kemelek'in yanı sıra, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ünlü Halterci Halil Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Salim Kılıç, bazı federasyon yetkilileri ile çok sayıda sporsever katıldı. Geçit töreni saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan programda Vali Kemelek, Belediye Başkanı Ürgüp ve Federasyon B...Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na doğru

Tekvando sporuyla 6 yıldır uğraşan 13 yaşındaki İklima Betül Karakuş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor Tekvando sporuyla 6 yıldır uğraşan 13 yaşındaki İklima Betül Karakuş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kategorisinde altın madalya kazanmayı hedefliyor. Sivas Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Karakuş, şampiyonaya kentteki özel bir spor merkezinde hazırlanıyor. Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin yönlendirmesiyle bu spora 7 yaşında b...Yıldız’da Yarış Başlıyor

 Şehrimizin önemli yatırımları arasında yer alan, vatandaşlarımızın sosyal-sportif ihtiyaçlarına cevap veren ve istihdama da önemli katkı yapan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde Sivas Valiliğince Kayak Yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Âlim Barut, “Kısa süre önce sezon açılışı Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi bu defa da kayak yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Gerek şehrimizden ve gerekse de çevre illerden yoğun ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi...Yiğido 3’te 3 yaptı

Anadolu SporFenerbahçeyi 2-0, Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Sivasspor hafta sonu sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı da 3-0 mağlup ederek 3 büyükler karşısında 3’te 3 yaptı.Şampiyonlar Ligi için Sivasspor deplasmanından 3 puan alıp avantaj sağlamak isteyen Beşiktaş 4 Eylü Stadyumu’nda adeta hezimet yaşadı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ikinci yarısında coşan Yiğidolar 56. dakikada Utaka, 70 ve 82. dakikalarda Aatıf’ın goleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Sivasspor Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle puanını 49’a çıkarak aynı puanlı Trabzonspor’un ardından ...YİĞİDO 90’DA GÜLDÜ

Spor Toto Süper Ligde sıkıntılı haftalar geçiren Yiğidolar kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Orduspor’u 90. dakikada attığı gole mağlup etmeyi başardı. Maça her iki takımda karşılıklı ataklarla başladı. Müsabakanın 5. dakikasında evsahibi ekip Sivasspor serbest vuruş kazandı. Erman’ın ceza sahasına ortasında Erman kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra konuk ekipte Sivasspor ceza sahasında atak geliştirmeye başladı. Golden 10 dakika sonra Orduspor sol kanattan geliştirdiği atakta Ferhat’ın topu ceza sahasına ortaladı, topa iyi yükselen Davi...YİĞİDO doludizgin

Saha ve seyircisi önünde Kayseri Erciyesspor’u konuk eden Yiğidolar, Erciyes engelini 2-0 aşmayı başardı. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligin üst sıralarına doğru tırmanışa geçen Yiğidolar ilk devreyi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyor. 4 Eylül Stadyumu’nda Cuma günü Kayseri Erciyesspor’u konuk eden Yiğidolar Aatif’ın attığı 2 golle 3 puanı hanesine yazıdırmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Yiğidolar 20. dakikada kendi hazırladığı pozisyonda Cicinho’nun ortasında düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere göndermeyi başardı. İlk yarısı Sivasspor’un hem oyun hem de skor üstü...Yiğido Elazığ’da 4 köşe

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Elazığspor’u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada 3 kez penaltı kullanılırken 2’de kırmızı kart çıktı. Maçta son dakika düdüğü ile gğlerek ayrılan taraf Sivassspor oldu. YİĞİDO GAKKOŞ KOL KOLA Sivassspor ve Elazığspor taraftarı maça damgasını vurdu. Elazığsporlu taraftarlar her iki takım futbolcularını tribüne çağırdı. İki takım futbolcularıda kol kola tataftarlarını selamladılar. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan ve Deniz Çoban'ın yönettiği mücadelede karşılaşma adeta golle başladı. Cicinho'nun kullandığı serbest vuruşta topla bul...Yiğido Eskişehirde Kayboldu

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Sivasspor, rakibi karşısında yine galibiyete hasret kaldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Süper Lig’de Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken hiç kazanamadı. Eskişehirspor deplasmanında 2008-09 sezonunda 2-2 ve 2009-10 sezonunda 1-1 berabere kalan Sivasspor, 2010-11 sezonunda rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.  Kırmızı-siyahlı takım, 2011-12 sezonunda Eskişehirspor ile deplasmanda hem normal sezon maçını hem de Süper Final müc...YİĞİDO fırsat tepti

Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen yiğidolar ayağına gelen fırsatı tepti. 62. dakikada Mustafa Yumlu’nun kırmızı karla oyun dışı kalması sonrasında 10 kişi kalan Trabzonspor’u bu dakikadan sonra ataklarıyla bezdiren yiğidolar fileyi bir türlü havalandıramadı. Sivasspor deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.  Mücadeleye Trabzonspor daha baskın ve istekli başladı. Açık futbol oynamak isteyen ve ayağa paslar yapma gayretinde olan Sivasspor, bordo mavili ekibin ön alanda çok adamla baskısı sonucu oyun kurmakta, top tutmakta zorlandı. Sivasspor'un oyun planının işlememesi sonrası ...Yiğido fırsat tepti

ANADOLU SPOR  Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk olan Yiğidolar iki kez öne geçtiği müsabakada fırsat tepti.Geçtiğimiz hafta son dakika golü ile gülen ve Bursa deplasmanına morale giden Sivasspor hızlı başladığı karşılaşmanın 4. dakikasında Utaka’nın golü ile öne geçmesine rağmen 9 ve 11. dakikasında ard arda yediği golerle 2-1 geriye düştü. 34. ve 36. dakikada Burhan Eşer’in attığı golerle tekrar öne geçen Yiğidolar 39. dakikada Fernandao’nun golüne engel olamayınca ilk yarı 3-3 berabere sona erdi. İlk yarının aksine ikinci yarı sadece tek gol oldu. 69. ...Yiğido FIRTINA Gibi

Sahasında Karadeniz Temsilcisi Trabzonspor’u konuk eden Yiğidolar maçı 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Yiğidolar bu kezde kendi sahasında Trabzonspor’u 2-0’la geçmeyi başardı.Maça iyi başlayan Yiğidolar baskın ve etkili futbolu ile rakibine zorlu dakikalar yaşattı. İlk yarıda rakibine oranla daha atak bir futbol ortaya koyan kırmızı beyazlı ekip 20. dakikada ilk golünü kaydetti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Erman ceza alanına yakın bir yerde Zokora tarafından faulle engellendi. Erman’ın kulandığı ser...Yiğido Gençler’i RAHAT GEÇTİ

Anadolu SporKendi saha ve seyircisi önünde ligde çıkış arayan Gençlerbirliğini konuk eden Sivasspor 2-0’lık net skorla yenmeyi başardı. -3 Derecede oynanılan karşılaşmaya her iki takımda hızlı başladı. Maçın ilk on dakikasında Sivasspor kalesinde iki önemli atak geliştiren Gençlerbirliği atakları gole çeviremedi bu dakikalardan sonra oyunda dengeyi sağlayan yiğidolar karşılaşmanın 31. dakikasında Aydın Karabulutun golüyle 1-0 öne geçti. ilk yarıda her iki takımda karşılıklı geliştirdiği atakları gole çeviremeyince Sivasspor soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda oyun üstünlüğü...YİĞİDO GOL OLDU YAĞDI

Sonhaftalarda aldığı galibiyetlere Gaziantepspor’u da ekleyen yiğidolar ligde 3 ncü sıraya oturdu. Zorlu Gaziantep deplasmanına puan veya puanlar için giden yiğidolar karşılaşmadan 4 -0 gibi net bir skorla galip ayrılarak puanını 19 yükselterek averajla 3 ncü sıraya yerleşti.  Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında evsahibi ekip Gazianteopsor’un baskısını hisseden Sivassspor kontrolü ele alarak maçın kalan 75 dakikasında üstün bir futbol ortaya koyarak adeta rakibe gol olup yağdı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Gaziantepspor ceza sahası içinde Ekrem Dağ ile Kadir Bekmezci'nin mücadelesinde Kadir...Yiğido hız kesmedi

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla zirve mücadelesinden kopmayan Sivasspor,evinde Bursaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi.Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Burhan Eşer ve 80. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Bursaspor'un tek golü 77. dakikada Taye Taiwo'dan geldi. Sivasspor'da Aatif Chahechouhe, 10. dakikada penaltı vuruşunda direği nişanladı.Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını 22'ye yükseltti, Bursaspor 14 puanda kaldı. Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Galatasaray'a konuk olacak. Bursaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.SİVASSPOR BURSASPOR MAÇI...Yiğido Kupada Kayıp

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçlarında Sivasspor Eskişehirspor ile karşılaşarak maçtan 0-2 yenilgiyle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk etti.  Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de aradığını bulamayan ve Eskişehirspor'a transfer olan Özgür Çek, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Eskişehirspor üstünlüğü ile sona erdi.  İkinci yarıda Sivasspor, eşitliği yakalamak için baskısını artırdı. Maçın son anlarına doğru, Siva...Yiğido Nefes Aldı

1. dakikada Maçın ilk faullü Sivasspor'dan geliyor. Adem Koçak Lamine Diarra'yı sert bir müdahale ile durduruyor. 2. dakikada M.P. Antalyaspor'da topun başına Ismail Aissati geçiyor. Sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri dolduruyor. Milan Borjan kalesini terk ederek topu yumruklayarak uzaklaştırıyor. 10. dakikada Sivasspor savunmadan uzun toplarla çıkmak istiyor. Kaleci Milan Borjan'ın gönderdiği topta Michael Eneramo ofsayta kalıyor. 13. dakikada Sivasspor Jan Rajnoch ile öne geçiyor. Kazanılan korneri Erman Kılıç kullanıyor. Altı pasa doğru gönderdiği topta Jan Rajn...Yiğido Trabzon'a Bileniyor

Zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönen Yiğidolar, bu hafta evinde Trabzonspor'u konuk edecek.STSL 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Sivasspor, bugün antrenmanlara başladı. Antrenmana, Fenerbahçe maçında sakatlanan Sercan Yıldırım, ülkesi Polanya'nın milli takımına giden Kamil Grosicki, Ümit Milli Takım kampına katılan Ziya Erdal ve hafif rahatsızlığı bulunan Hayrettin Yerlikaya katılmadı....Yiğido tutulmuyor

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 61'inci dakikalarda Aatıf Chahechouhe, 82de Ziya Erdal attı. Aatıf, bu gollerle ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor'da Henrique Sereno Fonseca, 79'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.  Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 32 yaptı, Kayserispor 12 puandakaldı. Sivasspor gelecek hafta Torku Konyaspor'a konuk olacak.Kayse...Yiğido'nun Yıldızı Milli Takımda

 Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası yarı finalinde, 5 Şubat 2013 günü deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak olan A2 Milli Takımımızın, aday kadrosu açıklandı.Sivasspor'un yükselen yıldızı Ziya Erdal ise aday kadroda yer aldı.Aday kadroya davet edilen oyuncular 3 Şubat Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Wow Otel'de toplanacak.Karşılaşma 5 Şubat 2013 Salı günü saat 14:00 da, Princess Park/Dartford Stadyumu'nda gerçekleşecek. ...Yiğidolar 1385 Gündür Galip Gelemiyor

Sivasspor yarın kendi evinde karşılaşacağı rakibi Trabzonspor'a karşı, 1385 gündür galip gelemiyor. En son 2008-2009 sezonunda 3-0 Trabzon'u mağlup eden Sivasspor, son 7 maçta 6 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 1385 gün önce elde eden Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 2-1 ve 3-1, 2010-2011 sezonunda 6-1 ve 3-2, 2011-2012 sezonunda ise Yiğidolar kendi evinde 2-2 berabere ve ikinci yarı ise deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.Bordo-Mavili ekibe karşı uzun süredir galip gelemeyen Yiğidolar bu sürede kalesinde 19 gol görürken, 8 kezde rakip fileleri...Yiğidolar İstanbul'da

Sivasspor kafilesi Kayseri'den havayolu ile Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a gitti.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında zorlu Fenerbahçe deplasmanında yapacağı karşılaşma öncesi Sivasspor'un 18 belli oldu.18'de yer alan futbolcular;Milan BorjanNihat ŞahinErhan GüvenJakup NavratilÜmit KurtMurat AkçaKaan KıllcıZiya ErdalHayrettin YerlikayaKadir BekmezciAdem KoçakHakan ArslanAatif ChahechoueErman KılıçMichael EneramoKamil GrosickiSercan YıldırımArkadiusz PiechSivasspor'un yıldız oyuncusu Ziya Erdal ise yaptığı açıklamada hafta içi kendi sahamızda Fenerbahçe ile ...Yiğidolar'ı sahasında 140 bin 118 seyirci izledi

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan sezonda tribünleri en fazla, 2-0 kazandığı Fenerbahçe maçında doldurdu - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un geride kalan 2013-2014 sezonunda iç sahada oynadığı 24 maçı, 140 bin 118 biletli seyirci izledi. Maçlarını UEFA kriterlerine sahip, 15 bin 254 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı'nda oynayan Sivasspor, geride kalan sezonda sahasında 17'si Spor Toto Süper Lig'de, 7'si Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos yönetimindeki Yiğidolar'ı...Yiğidolar'ın "kare ası" 10 takımı geride bıraktı

Kırmızı-beyazlı ekipte, geride kalan sezonda forma şansı bulan 30 futbolcudan 10'u gol atma başarısı gösterdi Sivasspor'un 2013-2014 sezonunda attığı 60 golün 44'ünde imzası bulunan Aatif Chahechouhe, Burhan Eşer, John Utaka ve Manuel Da Costa, Süper Lig'de mücadele eden diğer 17 takımın 10'undan daha fazla gole imza attı. Ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi biletini alan Yiğidolar, geride kalan sezonda 34 maçta rakip fileleri 60 kez havalandırdı, kalesinde ise 54 gol gördü. Şampiyon Fenerbahçe'nin ardından ligin en fazla g...Yiğidolar, 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyen Sivasspor tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Ligde dün Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala topladığı 53 puanla 4'üncü sıraya yükselen Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi. Sivasspor, daha önce 2 kez Avrupa kupalarında mücadele etmişti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunda ligi 4. sırada tamamlamış ve sonraki sezon Türkiye'yi UEFA İntertoto Kupası'nda temsil ederek, tarihinde...Yiğidolar, Hollanda'da Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta başlayan ve ardından 18 günlük kamp için Hollanda'ya giden Sivasspor, ilk antrenmanını yaptı.   Teknik Direktör Roberto Carlos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.   Hollanda kampında günde iki antrenman yaparak yeni sezona hazırlanacak Yiğidolarda sabah antrenmanı ısınma hareketlerinin ardından, düz koşuyla başladı. Gruplar halinde 5'e 2 tek pas çalışması yapan futbolcular daha sonra oyunsal formda topla dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.   Sivasspor, bu akşam yapacağı antr...Yiğido’dan yeni yıl hediyesi

ANADOLU/SPOR SERVİSİ Sezonun ilk devresinin son maçında kendi saha ve seyircisi önünde Karabükspor’u konuk eden Yiğidolar taraftarlarına Karabükspor galibiyeti ile yeni yıl hediyesi verdi.  Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip K. Karabükspor'un tek golünü 42. dakikada İlhan Parlak atarken, Sivassspor'a galibiyeti getiren golleri 9. ve 23. dakikaklarda Manuel da Costa ve 85. dakikada Burhan Eşer kaydetti. Alınan galibiyetin ardından Sivasspor puanını 29 yaparken, ligde son 8 haftadır mağlup olmayan Kardemir Karabükspor 26 puanda kaldı. Sivasspor ilk devreyi averajla ayn...Yiğido’nun ilk yarı karnesi

ANADOLU SPOR  Sivasspor 2013-2014 Spor Toto Süper Ligde oynadığı 17 maçta 31 gol atarken Sivasspor, ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada bitirmeyi başardı. Roberto Carlos’la yeni bir döneme giren Sivasspor, son 5 sezonun en iyi performansını sergililedi. Aatif-Cicinho ise bu başarıdaki payına çok büyük oldu. Şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonundan sonra ligdeki en iyi dönemini geçiren Sivasspor, performansıyla tarftarından büyük övgü alıyor. Rıza Çalımbay döneminde transfer edilen Aatif Chahechoue, geride kalan 17 haftada 10 kez gol sevinci yaşarken gol krallığında zirveye çıktı. C...Yiğido’ya Fener Şoku!

İstanbul deplasmanına galibiyet için giden Yiğidolar, Avrupa’da alınan mağlubiyet ve ligde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe karşısında adeta şok yaşadı. Avrupa’da Arsenal mağlubiyetinin ardından yönetim bazında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle moralmen yıkılan Fenerbahçe’den puan yada puanlarla dönmesi beklenilen Sivasspor’un 5-2 gibi farklı bir skorla yenilmesi Yiğidolar’a adeta şok yaşattı.Sahasında adeta şov yapan Fenerbahçe karşılaşmadan 5-2 gibi farklı bir skorla galip ayrılmasını bildi. Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan Sivasspor soyunma odasına 3-0 geride gitti. İkinci ...Yine Olmadı!

Sivasspor - Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor: 1-1 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 12. hafta son maçında Sivasspor ile Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 12. hafta kapanış maçında Sivasspor ile Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Sivasspor'un golü 36. dakikada Burhan Eşer'den gelirken, konuk Kayseri Erciyesspor'un golünü 19. dakikada Edinho kaydetti. Karşılaşmanın 51. dakikasında Sivasspor'da John Uta...Zara Ayancık’tan Şen Dönüyor

Bal Ligi temsilcimiz Zara Belediyespor Ayancık deplasmanından 3 puanla döndü. Karşılaşmanın tek golünü 34. Dakikada Aykut şafak Kaya kaydetti. Temsilcimiz Zara Belediyespor bu galibiyetle ligin bitimine iki hafta kala puanını 53’e yükselterek liderliğini sürdürdü.                                                        ...Zara Belediyespor Averajla Lider

TFF BAL ligi 4. grupta 6.haftaya dahil  karşılaşmada temsilcimiz Zara  Belediyespor Samsun temsilcisi Atakum Belediyesporla  0-0 berabere kalırken bir diğer temsilcimiz olan Yıldızeli Birlikspor Sivas'ta oynadığı Çarşambaspor'u 3-1 lik skorla geçti. Kırmızı- Siyahlı temsilcimiz Zara Belediyespor iki hafta aradan sonra averajla grubunda  tekrar liderliğe yükseldi. Samsun Atakum Belediyesi Futbol sahasında oynanan  Atakum Belediyespor-Zara Belediyespor karşılaşmasını  Zonguldak Bölgesi hakemi Serkan Keleş yönetti.Yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Barış Külcü...ZARA BELEDİYESPOR FARKLI GALİP GELDİ.6-1

TFF BAL ligi Temsilcilerimizin karşı karşıya geldiği 4.grup 5.hafta karşılaşmasında Zara Belediyespor , Zara Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda konuk ettiği karşılaşmada Yıldızeli Bilrikspor’u  6-1 mağlup etti.Kırmızı –Siyahlı temsilcimiz Zara Belediyespor bu galibiyetle puanını 11’e yükseltti. Yıldızeli Birlikspor ise 5 puanda kaldı.                TFF Bal Ligi 4.grup 5. Haftaya dahil olan haftanın maçında iki Sivas Temsilcisi Zara Ahmet Başyurt Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Zara Belediye Başkanı ...ZARA BELEDİYESPOR KADİR DEMİRELİ TRANSFER ETTİ

 KIRMIZI-SİYAHLILAR 28 TEMMUZ’DA TOP BAŞI YAPACAK.   Tff Bal ligi temsilcilerimizden Zara Belediyespor 2013-2014 futbol sezonu için transfer çalışmalarında çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar bir dönem Sivasspor formasını da basarıyla giyen sağ bek mevkii oyuncusu Kadir Demirel ile her konuda anlaşma sağladı. Kadir Demirel ile yapılan imza töreninde açıklamada bulunan Zara Belediyespor Kulübü ikinci başkanı Ergüder Sümbüloğlu,”dış transferde Sivasspor ile Kayseri Erciyesspor’un süper lige adım attığı kadrolarında yer alan 2.Lig takımlarından Tokat...Zara Belediyespor Nevşehir Kampı devam ediyor

Anadolu Spor Bal Ligi temsilcilerimizden Zara Belediye Spor Nevşehirdeki kampa devam ediyor.  Bal Liginde ilk yarıyı 7 puan farkla tamamlayan temsilcimiz Şampiyonluk paralosı ile kamp çalışmalarına devam ediyor. Neveşehir Avanos Yiltok otelde ikinci yari hazirliklarini surduren ekibimiz koşunun ardindan yarim sahada hucum ve savunma organizasyonu çalıştı. Geçen haftaki antremanlarda 5-2 pas çalışmasının ardından antrenanin sabahki bölümümde sıçrama çalıştı . katılmadı. Zara Belediyespor takım kaptanı Turan Bora, “Çalışma şartları ve ortam çok güzel.Bizlere kış şartlarında bu güzel imkanı ...ZARA BELEDİYESPOR: 3 İLKADIM BELEDİYESPOR:1

TFF BAL ligi 4.grupta zirve yarışını sürdüren Temsilcimiz Zara Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Samsun Temsilcisi İlk Adım Belediyespor’u 3-1 yenerek grup liderliğini sürdürdü. Zara Belediyespor’un gollerini 40. dakikada Alp,64.dakikada Tayfun,73. dakikada Fatih Özaydın, konuk takım İlkadım Belediyespor’un tek golünü ise 27.dakikada Atilla kaydetti.BAL liginde şampiyonluk hedefi ile sezon başlayan Zara Belediyespor –İlkadım Belediyespor karşılaşması Zara Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda oynandı. Karşılaşmayı Gaziantep Bölgesi hakemleri Yusuf Yılmaz, Adem Şahan, Mehmet Gökhan C...Zara Zirvede

TFF Bal Ligi 3.grup temsilcimiz Zara Belediyespor Zara Ahmet Başyurt İlçe stadyumunda oynadığı karşılaşmada Ordu temsilcisi Altaş Soyaspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Lider Zaraspor ligin bitimine bir hafta kala puanını 56'ya yükselterek zirvedeki yerini korudu. Zara Ahmet Başyurt ilçe Stadyumunda oynanan karşılaşmaya protokol ve taraftarların ilgisibüyüktü. Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Zara belediye başkanı Hüsamettin Gürsoy, Zaraspor Kulübü Başkanı Erdoğan Döner, Kulüp eski Başkanı Alihan Çiçek, Sivasspor’lu futbolcu Ziya Erdal yöneticiler ...Zaraspor artık İnternette

2013 - 2014 Futbol sezonu için iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayan Bal Ligi temsilcisi Zara Belediyespor yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında iletişimini güçlendirmek için kulüp resmi sitesinin kurulumunu yaparak faaliyete geçirdi.                                                                Zara Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu yaptığı açıklamada şunları söyl...Zaraspor futbolcu seçecek.

SEÇMELERE  İLGİ FAZLA TFF Bal Ligi temsilcimiz Zara Belediyespor yeni sezon öncesi futbol takımına futbolcu kazandırabilmek, yeni yıldız adaylarını Türk futboluna kazandırabilmek için 22-23 Haziran tarihlerinde Zara ilçe stadyumunda futbolcu seçmeleri yapacak. Zara Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada 22-23 Haziran tarihlerinde Zara’da yapacağımız seçmelere ülkemizin her bölgesinden sporcularımız kayıt yaptırmış, ilçemize gelmek için kayıt yaptırmıştır. Zaraspor artık Zara’nın en önemli bir markası haline gelmiştir Bir spor...Zaraspor Hazırlıklara devam ediyor

2013-2014 Bal ligindeki Yıldızeli Birlikspor ile ilimizi temsil edecek olan Zara Belediyespor kondüsyon ağırlıklı antramanlarına devam ediyor. Sezon hazırlıklarını bu kapsmanda sürdüren geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Sivas Demirspor Kulübü tesislerinde çalıştı. Koordinasyon çalışmasının ardından yarım sahada 20′şer dakikalık üç bölüm halinde çift kale maç yapıldı. Hücum ve savunma taktikleri içeren çalışmaya tüm futbolcular katıldı.Rahatsızlığı nedeniyle çalışmaya katılmayan Abdülkadir antremanı kenardan takip etti. ...Zaraspor Ordu’da 2 puan bıraktı

Anadolu Spor  TFF BAL ligi 4.grup lideri Zara Belediyespor  Ordu deplasmanından 1 puanla döndü. Temsilcimiz Zara Belediyespor bu beraberlikle puanını 38′e yükseltti. BAL ligi 4. Grup Lideri Zara Belediyespor ile ligde kalma mücadelesi veren Ordu temsilcisi Soya Gençlikspor arasında  Ordu Durugöl futbol sahasında oynanan  karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.TFF BAL Ligi 4.grup Lideri temsilcimiz Zara Belediyespor’un deplasmanda Ordu Soya Gençlikspor ile karşı karşıya geldiği  karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemi Gürel Uzuner, Ahmet Çağatay,Bekir Taşö...Zaraspor penaltıyla

Anadolu Spor TFF BAL ligi Temsilcimiz Lider Zara Belediyespor,kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Amasya temsilcisi Merzifon Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Lider Zara Belediyespor’u galibiyete taşıyan tek golü 88.dakikada Alp Kaya(penaltıdan ) kaydetti. TFF Bal ligi 4.grup 22.hafta karşılaşmasında lider Zara Belediyespor,Zara Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda karşı karşıya geldiği Amasya temsilcisi Merzifonspor’u üstün oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup etti. Zara Belediyespor –Merzifon Belediyespor karşılaşmasını Malatya Bölgesine mensup Semih Özgel, Emine Akgüneş, Mehmet Ildız hakem üçlü...Zaraspor Seçme Yaptı

TFF Bal Ligi temsilcimiz Zara Belediyespor yeni sezon öncesi futbol takımına futbolcu kazandırabilmek için 22–23 Haziran tarihlerinde Zara ilçe stadyumunda futbolcu seçmeleri yaptı.60’yakın sporcunun katıldığı seçmelere birçok sporcu iştirak etti. Zara Belediyespor Kulübü futbolcu seçmeleri 22-23 Haziran tarihlerinde Zara Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda yapıldı. Teknik Direktör Ahat Kömürlüoğlu nezaretinde yapılan seçmelere 60’ın üzerinde sporcu katıldı. Zara Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Döner, İkinci Başkan Ergüder Sunbüloğlu’nunda takip ettiği seçmelerde gelecek için umut v...ZARASPOR SEZONU AÇTI HEDEF, “3.LİG”

2013-2014 Futbol sezonu için iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayan Bal Ligi Temsilcimiz Zara Belediyespor yeni sezon için top başı yaptı. Açılışta açıklama yapan Kulüp Başkanı Erdoğan Döner,” yarım kalan işi tamamlayacağız. Hedefimiz 3.lig .”dedi.                 TFF Bal Ligi temsilcimiz Zara Belediyespor 2013-2014 futbol sezonu için sahaya indi. Zara İlçe stadyumunda gerçekleştirilen açılışa Zara Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy, Zara Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Döner, Kulüp İkinci Başkanı Er...Zaraspor Şampiyon

Anadolu Haber TFF BAL ligi 4.grup Temsilcimiz lider Zara Belediyespor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Gümüşhane Temsilcisi Kelkit Hürriyetspor’u 4-0 mağlup etti.  BAL ligi 4.grup lideri olan temsilcimiz Zara Belediyespor deplasmanda konuk olduğu Kelkit Hürriyetspor’u her iki yarıda Hakan (2), Serdar Mert ve Fatih’in golleriyle 4-0 mağlup etti. Lider puanını 60 yaptı. 3 senedir Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden temsilcimiz Zara Belediyespor, bu sezon oynadığı BAL 4. Grubun şampiyonu oldu. Zara Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala Kelkit deplasmanında aldığı 3 puanla şampiyon olara...Zaraspor Tempo Artırıyor

TFF Bal Ligi temsilcimiz Zara Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ahat Kömürlüoğlu yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar saha çalışmasının yanında Kızılırmak sahil şeridi yolu boyunca kros çalışması yaptı.                                           Bal liginde hedefini 3.lig olarak açıklayan ve sezon öncesi transfer çalışmalarını bu yönde sürdüren Zara ...Zaraspor’a nazar değdi

Anadolu Spor TFF BAL ligi 4.grup lideri temsilcimiz Zara Belediyespor Samsun deplasmanında oynadığı karşılaşmada İlk adım Belediyespor’a 2-0 yenildi.Ev sahibi İlk Adım Belediyespor’un gollerini 75.dakikada Ferhat,80.dakikada Hüseyin kaydetti.İlk Adımspor’lu Ferhat karşılaşmanın 85.dakikasında Kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Sezonun ilk mağlubiyetini alan temsilcimiz Zara Belediyespor bu mağlubiyetle 45 puanda kaldı.Ligde son 6 haftaya girerken en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Zara Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Döner, 3.lig ve Şampiyonluk hedefi ile yola çıktığım...Zaraspor’dan 1 puan

Anadolu Spor TFF BAL ligi 4.grup 17. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Zara Belediyespor Ahmet Başyurt ilçe stadyumunda konuk ettiği Bulancakspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırımızı - siyahlı ekibimizin golünü 25. dakikada Serdar Mert, konuk takım Bulancakspor’un beraberlik golünü ise 84. dakikada penaltıdan Murat Kara kaydetti. Temsilcimiz bu beraberlikle puanını 39′a yükseltti.Kırmızı-Siyahlı temsilcimiz en yakın rakibi Sorgun Belediyespor’un önünde 6 puanlık farkla liderliğini sürdürdü. Diğer BAL ligi temsilcimiz olan Yıldızeli Birlikspor ise Öz Espiye Belediyespor’u deplasmanda 1-0 ye...Zaraspor’dan 3 puan Yıldızeli Birilikspor’dan 1 puan

TFF BAL ligi 4. Grup temsilcisi Zara Belediyespor ligin ikinci haftasında Erbaa Güreş İhtisaspor ile Erbaa ilçe stadyumunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Zara Belediyepsor karşılaşmayı 2-0 kazandı. Zara Belediyespor’un gollerini 35. dakikada penaltıdan Alp Kaya, 65. dakikada Turan Bora kaydetti.  Temsilcimiz Zara Belediyesporun karşılaşmaya Kalede Tuğrul, defansta Emre, Alp, Turan, Vural, orta alanda Abdülkadir, Burak, Aykut, ilerde Serdar, Tayfun ve Fatih Özaydın ilk 11’i ile başladı.Zara Belediyespor  Kulübü  ikinci Başkanı Ergüder Sümbüloğlu ve 500'e yakın Erbaaspor taraft...Ziya’ya Haksız Kırmızı!

Akhisar Belediyespor Sivasspor karşılaşmasının 52. dakikasında ev sahibi ekibin atağında topu elle önüne alarak ceza sahasına giren Emrah’ı Ziya ceza sahası içerinde müdahale ederek durdurmaya çalışırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Aydınus ayrıca Ziya’yı direk kırmızı kartla oyundışı bıraktı. Ziya’nın faulünden önce Emrah’ın eliyle topu önüne almasını görmezden geln karşılaşmanın hakemi Ziya’ya da haksız bir kırmızı kart vermiş oldu. ...Zorlu bir müsabakaya çıkıyor

Anadolu Spor- Osman Nuri KESİCİ Dört Eylül Belediye Spor Büyük Bayanlar Hentbol Takımı Bugün Lider Ordu Gönül sporla final denecek kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacak.  Sivas Dört Eylül Belediye Spor büyük bayanlar hentbol takımı ligde aldığı başarılarla zirve mücadelesinden vazgeçmiyor. Bugün Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu kapalı spor salonunda saat:13.00 de lider Ordu Gönül spor hentbol takımıyla karşı karşıya gelecekler.             Lider Ordu Gönül spor oynadığı on dokuz müsabakadan on altı galibiyet üç beraberlikle 35 puan...Zorlu Maçtan 1 Puanla Ayrıldık

 Sivas Dört Eylül Belediyespor, Spor Toto 3. ligin 27. haftasında deplasmanda Bursa’da, grubun güçlü ekiplerinden Yeşil Bursa takımıyla 1 – 1 berabere kaldı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan müsabakayı, Mersin bölgesi hakemlerinden Uğur Tozlu yönetirken, yardımcılıklarını Osman Kozan (Hatay), Murat Emre (Kahramanmaraş) ve Osman Özdemir (Mersin) yaptılar.Karşılaşmayı yönetim kurulu üyesi ve voleybol şube sorumlusu Osman Yılmaz, Genel Kaptan Özer Karadaş, Kulüp müdürü, Kurbani Bütüner, Kocaelide ve Bursa’da yaşayan az sayıda Sivaslı taraftar izledi.Dört Eylül Belediyespo...‘Artık Şampiyonluğu Aralamaya Başladık’

Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             Sivas Bölgesel Amatör Futbol liginde yer alan Sivas Zara Belediyespor futbol takımı BAL liginde dördüncü grupta mücadelesini kıyasıya sürdürmeye devam etmektedir. Yetmiş dokuz ilden yüz elli beş takımın mücadele ettiği ilk yarıda Zara Belediye spor g...‘Belediyespor Sivas’ın sporuna büyük bir heyecan getirmiştir’

Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat futbol da olduğu gibi diğer branşlar da da çıkışlarımız başarılarımıza devam ediyoruz dedi. 4 Eylül Belediyespor Doğan Ürgüp’ün Göreve gelişinden bu yana Sivas’ta tüm amatör ve profesyonel alanda, bünyesi...‘Biz alt yapımızla her zaman gurur duyduk’

ANADOLU SPOR İsmail DURSUN         Sivas Amatör Spor Gençlik Kulüplerinden Telekom spor Kulübü Başkanı Hayrettin Gencer Faaliyetleriyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Telekomspor Sivas’ın amatör ve profesyonel takımlarına sürekli sporcu kazandıran ve transfer de öncülük eden bir kulüp. Sivas Telekom spor yıllardır amatör spor faaliyetlerinin birçok branşlarına Katılarak birçok il ve Türkiye şampiyonluklarında söz sahibi olmuş Sivas’ı temsil etme hakkını uzun yıllar elinde tutan Telekom spor yetiştirdiği genç kramponları  il içi ve il dışına  kazandıran...‘Biz sporcu üreten fabrikayız’

Anadolu Spor -İsmail DURSUN              Sivas Amatör Gençlik kulüplerinden 4 Eylülspor Kulübü Başkanı Adnan Yüzbaşıoğlu kulüplerinin faaliyetlerini Belediye ve yerel yöneticilerinin konumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 Eylülspor Sivas Amatör’ün öncü kulüplerinden olan bir gençlik spor teşekküllerinden biridir. 4 Eylülspor öncelikli futbolun bütün kategorilerinde faaliyet göstererek 2004 yılından beri başkanlığını sürürden Adnan Yüzbaşıoğlu ve Erol hocanın teknik sorumluluğunda bir başarılara imza atan gençlik kulüplerinden biri olma unvanının taşımaktad...‘Demirspor kulübü bu bölgede altyapının işletme sanayisi olmuştur olmaya da devam edecektir’

İSMAİL DURSUN Sivas Demirspor ve Tüdemsaş Genel Müdürü Yıldıray Koçarlsan Sivas Demir spor kulübü başkanlığına seçilmesinden bu yana çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu Tüdemsaş Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından spor camiasında büyük sevinçle karşılanmıştı. O tarih den bu yana kulüp içerisinde Sendika, işveren, çalışan ve spor ailesi içerisinde geliştirilen köprüden sonra, Sivas süper Amatör liginde istenilen başarılarla birlikte, futbolun birçok kategorilerinde Sivas il birincisi olarak temsil hakkını kazanıp Sıvası Ülkemizin birçok ilinde Türkiye şampiyonalarına katıla...‘Eksikliklerimizi Gidermeye Çalışacağız’

Anadolu Haber-İsmail DURSUN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Faruk Kocacık Kulübümüzün ilk kez Bal ligine yükselip başarı göstermesini değerlendirdi.  2013-2014 futbol sezonunda kısıtlı ekonomik imkânları olmasına rağmen yönetimin birinci amatör küme müsabakalarındaki izledikleri spor politikalarıyla il şampiyonu olmayı başaran bir ekibe sahip. Üniversite spor ligin sonunda birçok kurum takımlarını geride bırakarak Sivas şampiyonu olmayı hak kazanmıştı. Daha sonra Zara belediye sporun 3.lige çıkmamamsından dolayı Bal liginde bulunan diğer takım olan Yıldızeli sporla baraj müs...‘Kampı iyi değerlendiriyoruz’

Sivas Dört Eylül Belediyespor, 5 Ocak 2014 Pazar günü Antalya Side Star otelde kampa girdi.  Antalya kampı 17 Ocak 2014 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra Sivas Dört Eylül Belediyespor, havayoluyla İstanbul’a, oradan da ligin ilk maçı için Derince’ye geçecek. Teknik Direktör Alaeddin Çiçek, Antalya kampının, bazen yoğun, bazen yoğun tempoda geçeceğini belirterek, 9 - 11 Ocakta  ve 13 Ocakta hazırlık maçları yapacaklarını söyledi. Daha sonra bir hazırlık maçı daha yapacaklarını belirten Çiçek, son hazırlık maçıyla ilgili “Azerbaycan takımından haber bekliyoruz. Eğer ...‘Memleketime ve ülkeme yine altın madalyalarla dönmek istiyorum’

Anadolu Spor/ İsmail DURSUN                                                                                             Halterde Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları kazanan Nurcan Taylan’ın aldığı iki yıllık Doping cezasının sona ermesiyle çalışmalara hızlı başladı. Geçtiğimiz yılda uluslar arası olimpiyat ve dünya halter şampiyonasında yasak edilen bir ilaç kullandığı...‘Özkahya Sivasspor maçlarına verilmesin’

Anadolu Spor             Sivassporlu bir grup taraftar, hakem Halis Özkahya'yı Galatasaray-Sivasspor maçındaki kararları nedeniyle protesto etti.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup taraftar, ligde geçen hafta oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını yöneten hakem Özkahya'ya tepki gösterdi.Sivasspor'dan 3, Galatasaray'dan 1 oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 mağlup ayrıldığı maçtaki kararları nedeniyle Özkahya'yı protesto eden taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonundan ve Merkez Hakem Kurulundan Özkahy...‘Sıra üstte olmada’

Sivasspor kulübünü ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bu sene Sivasspor’un bu sene üst sıralarda oynaması gerektiğini vurguladı.Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bayram dolayısı ile geldiği Sivas’ta, Sivasspor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Roberto Carlos ve futbolcularla bir araya geldi.Bakan Yılmaz ile bir süre sohbet eden Carlos, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.Bakan Yılmaz ise yaptığı konuşmada “Bu ay Brezilya Savunma Bakanı resmi ziyaret ile misafirimiz olarak Türkiye’ye geliyor. Savunma Bakanı’nın torunları Türk. Do...‘Sivaslı Gençleri Profesyonel Liglere hazırlıyoruz’

4 Eylül Belediyespor voleybol branşında 2013–2014 sezonunda alt yapıda Sivas merkez ve ilçeler bazında yapılan genç erkek ve yıldız erkekler kategorilerinde voleybol da gençlerde A ve B, yıldızlarda A ve B olarak müsabakalara katıldı.  Yarışmalar sonunda gençlerde A takımı il birincisi, genç B takımı ise il üçüncüsü oldu.  Yıldız erkeklerde de yıldız A takımı da il birinciliğini kazanarak, her iki dalda şampiyon oldular.Yarışmalarda dereceye giren takımlara kupalarını Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Vekili Zeki Ekici ile As Başkan ve Hukuk İşleri sorumlusu Ertuğrul Kuşderici...“Ahmet Şahbaz Özür Dilesin”

 Bugün İstanbul’da Türkiye Kupası Tuzlaspor – Sivasspor maçında İstanbul Sivasspor Taraftar Derneği’nin sosyal medya hesabı Facebook’da şu açıklama yapılmıştır “Maç esnasında taraftarların tepkisini çeken ve taraftarlarca pretosta edilen Ahmet Şahbaz tribüne dönerek taraftarlara küfür etmiştir Ahmeti kınıyor ve biran önce gereğinin yapılmasını istiyoruz.”Ahmet Şahbaz ise yine kendi twitir hesabından “Tüm Taraftarlarımızdan Özür dilerim” mesajı yayınladı.Yine İstanbul Sivasspor Taraftar Derneği’nin sosyal medya hesabında Ahmet Şahbaz ile görüşüldüğünü ve kendiyle görüştüm pazartesi günü ca...“Hedefimize Ulaşmak İstiyoruz”

4 Eylül Belediyespor Teknik Direktörü Alaettin Çiçek, hedeflerine ulaşmak için kalan maçları sırasıyla kazanmak istediklerini belirterek, Ümraniyespor yenilgisinin ardından Silivrispor maçının daha da önem kazandığını vurguladı.   4 Eylül Belediyespor Teknik Direktörü Alaettin Çiçek, geçen hafta deplasmanda 4 – 0 yenildikleri Ümraniyespor maçı skorunun, sahadaki oyuna paralel bir sonuç olmadığını belirterek, bu maçın psikolojik tedavisinin ardından Silivri maçına konsantre olduklarını söyledi. 4 Eylül Belediyespor, hafta sonu iç sahada oynayacağı Silivrispor maçı hazırlıkl...“Ne şartlarla teslim ettiğimiz güneş gibi ortadadır”

 Zara Belediyespor Eski Başkanı Erdoğan Döner Zaraspor hakkında bir yazılı bir basın açıklaması yaptıDöner açıklmasında, “Zara Belediyespor Eski Yönetim Kurulu adına Basın Açıklaması:Atalarımız vaktiyle “güneş balçıkla sıvanmaz” demiş. Eğer gerçekler güneş gibi ortadaysa, öylece tüm aydınlığıyla duruyorsa, senin avucuna bulaştırdığın balçık onun aydınlığını karartmaz demiş… Bir avuç balçık ile güneşe karşı durayım dersen, beceremezsin; rezil olduğunla kalırsın demiş…Bizim de davamızda hadise işte tam bu şekilde. Memleketimizin güzide ortak değeri Zarasporumuzun zoraki seçilen yönetim...“Voleybolda Mücadele Ettik Ama Kazanamadık”

Voleybol Erkekler 2.Ligi’nde Dört Eylül Belediyespor takımı sahasında Çankırı Belediyespor’u ağırladı.                  4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 20.hafta karşılaşmasında Sivaslı sporseverler de Dört Eylül Belediyespor’u yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Sivas Dört Eylül Belediye spor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, As Başkan Göksel Aras, Futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Mehmet Gürbüzer, Alt yapı sorumlusu Kenan Karataş, yönetim kurlu üyeleri Ali İzgi ve İsmet Doğan izlediler. Dört Ey...“Yıldız Dağı’nı büyük bir merkez haline getireceğiz”

İSMAİL DURSUN    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Faruk Kocacık Göreve gelişinin bir yılını doldurması nedeniyle Sivas’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Rektör Kocacık “Bir yıl içerisinde daha önce planladığı ve kamuoyuyla paylaşıp gerçekleştirdiği projeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Kocacık; Göreve gelişimimizden bu yana atadığımız ve görev verdiğimiz arkadaşlarımız arasında hiçbir ayrışım ve ötekileştirme yapmadan, onların zenginliklerine ve liyakatlerine bakarak, gelişimin ve değişimin öncüsü olmak içi...“Zara Belediyespor’a 3.Lig’de Başarılar dileriz”

 Dört Eylül Belediye spor Yönetim Kurulu, şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'den 3.Lig'e yükselen Zara Belediyespor'u tebrik etti.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Sivas temsilcisi Zara Belediyespor'un Aksaray Sanayi ve Gençlikspor'u 4 - 0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmiştir. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;Ayrıca Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan’da ilimizin güzide takımlarından, "Zaraspor’u ve Zara halkının bu güzel şampiyonluğunu tebrik ediyor,tüm Zaralıları kutluyorum” dedi.Yapılan Açıklamada, "Baş...“Zaraspor Zara’nın önemli bir markası oldu”

TFF Bal liginde iki sezondur şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin son maçlarında büyük üzüntü yaşayan Zara Belediyespor bu sezon işi şansa bırakmak istemiyor. Bakanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Zara Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy, Zara Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Döner, ikinci başkanı Ergüder  Sümbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri  Mehmet Bağce, Nevzat Karakeben katıldı. Zara Belediyespor Yönetim Kurulu bu kapsamda Zara Belediyespor’a her türlü destek veren Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk’u ziyaret ederek yeni sezo...


 
Sivas Hakimiyet - Sivas'ın ve Sivas'lının Güçlü Sesi