http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Dünya
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

"Engelliler İçin Destek Yürüyüşü" yapıldı

Yürüyüşe Vali Alim Barut da katıldı Sivas'ta Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler İçin Destek Yürüyüşü" düzenlendi. Sivas Devlet Hastanesi önünde başlayan yürüyüş, tarihi Buruciye Medresesi önüne sona erdi. Yürüyüşe, Vali Alim Barut, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sefer Buğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, engelliler ve aileleri katıldı. Yürüyüş sırasında İnönü Bulvarı'nın Cumhuriyet Meydanı istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı. Vali Barut, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Biz erkeğiyle kadınıyla, en..."Esrarengiz İlişkiler" adlı oyun Suşehri'de sahnelendi

Sivas Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro topluluğu, madde bağımlılığının zararlarının anlatıldığı "Esrarengiz İlişkiler" adlı oyunu Suşehri ilçesinde sahneledi. Suşehri Kemalpaşa İlkokulu'nun çok amaçlı salonunda sahnelenen oyunu, üniversite ve lise öğrencileri izledi. Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Suşehri Emniyet Müdürü Cevat İratcı, ekibin güzel bir performans sergilediğini belirterek, "Bu, polis ekiplerimizin üçüncü oyunu, daha önceden de iki oyun sahnelediler. Bu oyunda da günümüz gençliğini ilgilendiren bir konuyu seç..."Nasreddin Hoca ve Keloğlan" eşek sırtında emniyet kemeri taktı

Sivas'ta, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Nasreddin Hoca ve Keloğlan'ı canlandıran iki öğrenci, eşeğe binip emniyet kemeri kullandıSivas'ta, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Nasreddin Hoca ve Keloğlan'ı canlandıran iki öğrenci, eşek sırtında emniyet kemeri taktı.Kızılırmak İlkokulu'nun 2 B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kent merkezine geldi. Bu sırada iki öğrenci eşeğe ters binen Nasreddin Hoca ve yanında yürüyen Keloğlan'ı canlandırdı. Temsili Nasreddin Hoca, meydandaki süs ..."ORDU KIŞLANA DÖN"

Bem-Bir-Sen’den Mısır'daki darbeye sert tepki ORDU KIŞLANA DÖN Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa PAKOĞLU, ”Mısır’daki darbe milli iradeye ve demokrasiye karşı yapılmıştır. ”dedi.   Memur- Sen Konfederasyonu’na bağlı BEM-BİR-SEN Sivas Şube Başkanı Mustafa PAKOĞLU; Mısır'da yaşanan darbe ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Pakoğlu, şu görüşlere yer verdi: Mısır'da 2011'de gerçekleşen "Tahrir Devrimi" ve sonrasındaki seçimlerde Mısır demokrasisinde milat niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını ancak bugün seçimle başa gelmiş sivil ..."Üç ayların" başlaması ve Regaip Kandili

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, mesaj yayımladı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "üç ayların" başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Yüksel, mesajında, "üç ayların" insanın iç huzuru, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:"Regaip Kandili, başta mübarek Ramazan olmak üzere üç ayların da müjdecisidir. Müstesna kandil gecelerinin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanl...10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

AK Parti İl Başkan Ziya Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü MesajıŞahin mesajında; “İnsanlığın varoluşundan bugüne değin, ulaşabildiği demokrasi ve çağdaş uygarlık yolunda, insan hakları kavramı, daha güzel bir dünyanın vazgeçilmezi ve evrensel değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar arasında ırk, din,  dil, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, barış ve  dostluk duygularını pekiştirmek ve insanın, insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine insan hakları denir. İnsan hakları kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. Demo...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sivas'ta, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri mesaj yayımladı Sivas'ta, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, evlatlarımızı geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüzün en önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklarımız aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Bugünün çocukları, önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek ve ülkemizi geleceğe...50 yaşından sonra kolon kanseri riskine dikkat

İleri yaşta, geç yaşa oranla 10 kat artış gösteren kolon kanseri, toplumda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Hastalık sıklıkla beslenme alışkanlıkları ve polipler nedeniyle ortaya çıkıyor.  Dünyada fastfood tarzı beslenmenin yaygın olduğu ülkelerde özellikle hamburger tüketimi kalınbağırsak hareketlerinde bozulmalara yol açıyor. Kolon kanserinin oluşumunda bağırsakta oluşan poliplerin etkisi de çok yüksek. Poliplerin %85 oranında etkisinin bulunduğu kolon kanserinden korunmak için ise 50 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmak şart. Hastalığın tedavisinde başarı...529 idam kararına tepki

Anadolu Haber AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen ve binlerce Sivaslının katıldığı programda, Mısır’da 529 İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) taraftarının idam kararı protesto edilerek hep birlikte dua edildi. İdam kararı verilen Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişiye destek vermek için AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eylem kapsamında, Sivas'ta geniş katılım ile protesto gösterisi düzenlendi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Koll...Amerikada Sahte Pilot Gerginliği

ABD'nin Philadelphia kentinde uluslararası havaalanında "sahte pilot" paniği yaşandı. Havayolu şirketinin amblemli gömleğini giyerek yolcu uçağının kokpitine girmeyi başaran Phillippe Jernard, terörist olmadığını ancak Amerikalılardan nefret ettiğini söyledi. ABD'nin altıncı büyük kenti Philadelphia'da uluslararası havaalanında, Fransız havayolu şirketi "Air France" ın yolcuları "sahte pilot" paniği yaşadı.İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, Fransız vatandaşı 61 yaşındaki Phillippe Jernard, uçağın kalkmasından hemen önce "Air France" personelinin giydiği amblemli bir gömlek ve pilotların...Aydınlar köyü halkı Çanakkale'yi gezecek

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde Çanakkale'ye gezi düzenlendi. Aydınlar Köyü Muhtarı Abdulkadir Özdemir, yaptığı açıklamada, köy halkı için Çanakkale gezisi tertip ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.Çanakkale ruhunun maneviyatını köy halkına yaşatacaklarını ifade eden Özdemir, "Daha önceden muhtarlarla birlikte Çanakkale'ye gitmiştik. O manevi duyguyu köy halkımıza da yaşatmak amacıyla eşleriyle birlikte 50 kişiyi Çanakkale'ye götürüyoruz. Bu konuda bizlere destek veren İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e teşekkür ediyoruz" dedi.Gezi...Belediye yeni Meclisi toplandı

Anadolu Haber Yeni dönem Belediye Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.  Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yeni mecliste yer alan üyeler tek tek kendilerini tanıtarak meclisin hayırlara vesile olmasını temenni ederek başarı dileklerini iletti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Aydın, yeni dönemin hayırlar getirmesini dileyerek; “Sivas için faydalı olduğuna inandığımız her projeyi iktidar, muhalefet birlikteliğiyle başarılı bir şekilde şehrimize kazandırmak istiyoruz...BİRLİK

Sivas Türk Ocağı Mecmuası Anadolu Haber Sivas Türk Ocakları tarafından 1923-1924 arasında Sivas Türk Ocakları tarafından yayınlanan “Birlik Mecmuası” ın derlenerek yeniden eski ve yeni harflerle kitap olarak yayınlandı. Yayınlanan kitabın tanıtım toplantısında Türk Ocakları Sivas Şubesi Başkanı Mutlu Kurt bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Başkan Kurt; “İstiklal Savaş’ında yeni çıkmış Türkiye’de Türk Ocağı Şubeleri yurt sathında yayınlaşmaya başlamıştı. Sivas Türk Ocağı 18 Mart 1923 günü açıldı. Gazi Mustafa Kemal, Türk Ocağı şubesinin açılışı nedeniyle bir tebrik telgrafı çe...Coşukuyla Nenruzu kutladık

Anadolu Haber Baharın habercisi olan Nevruz Bayramı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.  Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda İl Kültür ve Turizm Şube Müdür Vekili Sibel Akyüz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.  Akyüz konuşmasında nevruzun kelime anlamından, ülkemizde ve ilimizde eskiden Nevruz Bayramı’nın nasıl kutlandığından bahsetti.  Nevruzun yeni gün, yeni yılın ilk günü anlamına geldiğini ifade eden Akyüz, “Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 martta güneş göçmen k...CÜSEM İngilizce kursu açtı

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi (CÜSEM) tarafından Konuşma İngilizcesi ve Genel İngilizce kurslarını hafta sonu açtı. Öğrencilere ve personele yönelik kurslar açmaya devam eden CÜSEM tarafından konuşma ve genel İngilizce kursları Nisan ayında başladı. Konuşma İngizlice kursları 40 saat sürecek olup hafta sonu ve yeterli talep olması durumunda hafta içi grupları açılacaktır. Kurslar Yrd.Doç.Dr. Kağan Kaya ve Yrd.Doç.Dr. M.Ertuğ Yavuz tarafından verilecektir. Genel İngilizce kursları ise başlangıç, A1 ve A2 düzeyleri olmak üzere toplam 64 saat olup, genel amaçlı İngi...Çanakkale Geçilmez

Anadolu Haber 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Savaşlarının 99′ncu yıl dönümü kapsamında Cuma günü Paşa Caminde İl Müftülüğü tarafından Çanakkale şehitleri için mevlit programı düzenlendi. Bu gün Atatürk anıtına çelenk sunma töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığında Şehitlik ziyaret edilecek. Saat 10:15 de Çanakkale Şehitleri Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.  Şehitler Günü Anma programı saat: 10:30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak. Şehit aileleri ile Gaziler ve aileleri için bir otel de öğlen yemeği verilecek. Anma programı kapsamında Şehit J.Er Mu...Darbenin Şahitleri

Anadolu Haber 27 Mayıs'a nasıl gelindi? Darbenin işaret fişeği sayılan Kayseri Yeşilhisar olaylarının iç yüzü neydi? Gazeteci Orhan Birgit'in kan donduran itirafları; Öğrencileri ben organize ettim. Kıyma makinası haberleri tam bir dezenformasyondu. 28 Şubat'ta neler yaşandı? Necmettin Erbakan, MGK ünlü bildirinin çıktığı MGK toplantısında askerlere ne diyemedi? Nevzat Ercan: Kur'an kursu yemini yalandı!  28 Şubat sahte raporlarla kotarıldı. Batı Çalışma Grubunu deşifre eden Emniyetçi Bülent Orakoğlu: 28 Şubat bir cunta hareketiydi. 27 Nisan e muhtırasının perde arkasında ne var? Muhtıray...Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alkan'ın vefatı

Sivas Belediye Başkanı Aydın, başsağlığı mesajı yayımladı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, mesajında, önceki yıllarda Sivas'ta görev yapan Alkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. İsmail Alkan'ın, 2011 yılına kadar Sivas'ta görev yaptığını hatırlatan Aydın, Alkan'ın, adaletin tecelli etmesine gösterdiği özen ve katkının yanı sıra dostluğuyla da unutulmayacak bir insan olduğunu ifade etti. Aydın, mesajında, şu ifadelere yer verdi: "2011 yılında D...DÜNYA’NIN TÜRKÜSÜ

Anadolu Haber Ankara Devlet  Opera ve Balesi  “ALLEGRA ENSEBLE” ı sanatseverler ile SİVAS ‘da buluşturuyor. Profesyonel ve akademik  bir kadroyla Türk Kültürü’nün hazine değeri taşıyan müzik mirasını ve müziğin evrenselliğini de göz önünde bulunduran, dünya müzikleri, müzikaller, fadolar, klasik caz parçaları, tangolar ve halk müziği gibi birçok farklı türe ait müzik örneklerini, klasik batı müziği enstrümanları ile gerçekleştiren grup, seçkin ve farklı bir repertuvarla sahne alacak. Mehlika Karadeniz,Gülriz Tunca,İlknur Özcan Andersen,Ümmiye Özdem,Melda Sak, Müjde Kurt,Irmak To...Dünya’nın Türküsü

Anadolu Haber Ankara Devlet  Opera ve Balesi  “ALLEGRA ENSEBLE” ı sanatseverler ile Sivas ‘da buluştu. Profesyonel ve akademik  bir kadroyla Türk Kültürü’nün hazine değeri taşıyan müzik mirasını ve müziğin evrenselliğini de göz önünde bulunduran, dünya müzikleri, müzikaller, fadolar, klasik caz parçaları, tangolar ve halk müziği gibi birçok farklı türe ait müzik örneklerini, klasik batı müziği enstrümanları ile gerçekleştiren grup, seçkin ve farklı bir repertuvarla sahne aldı. Mehlika Karadeniz,Gülriz Tunca,İlknur Özcan Andersen,Ümmiye Özdem,Melda Sak, Müjde Kurt,Irmak Tokgöz ve...Eğitimin içeriği netleşmeye başladı

İlimizde faaliyet gösteren özel halk otobüsü şoförlerine yönelik verilecek olan eğitimin içeriği netleşmeye başladıFatih TABUR Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; özel halk otobüsü şoförlerine verilecek olan eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.Görevi yeni devralan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçtiğimiz günlerde vatandaşın daha rahat ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacı ile özel halk otobüsü şoförlerine yönelik eğitim verileceğini ve bu eğitimi başarı ile tamamlayan sürücülere ‘toplu taşım aracı kullanabilir’ sertifikasını vereceklerini söylemişti....Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor

Sivas'ta merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları, eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor Sivas'ta, merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.  Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) tarafından yıl içerisinde belli aralıklarla çeşitli aktivitelerin düzenlendiği Emirhan Kayalıkları, şehrin stresli yaşantısından uzak...Emniyet Kemeri Sizi Sevdiklerinize Bağlar

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi personeline İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Emniyet Kemeri Sizi Sevdiklerinize Bağlar" programı düzenlendi.   Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planına göre ülkemizde 2013-2014 yıllarının "Emniyet Kemeri ve Hız Kontrol" yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle emniyet kemeri kullanımı konusunda kamuoyunda farkındalığı arttırabilmek için; İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu 4. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Aktaş tarafından İl Özel İdaresi personeline, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda sunum yapıldı.  Programda, emniyet kemerinin hayat ku...Eskişehir’de Gazeteciler Şurası

Anadolu Haber Türk Dünyası Gazeteciler Şurası Eskişehir’de gerçekleştirildi. Şuraya Sivas Gazeteciler Cemiyeti başkan vekili Gazete Şehir gazetesi sahibi Naci Yıldız, katıldı. Yıldız’a şuraya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.    Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'na katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, internetin habere erişimin merkezine yerleşmeye başladığını söyledi.  Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'nın açılış topla...Gazeteciler '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsmail Güneş’i unutmadı

BBP Merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gazeteci İsmail Güneş, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde kabri başında anıldı. Sivas’ta görev yapan gazetecilerin hazırladığı törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı. Yukarı Tekke mezarlığına ilk olarak gelen Başkan Ürgüp, burada kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya için Yasin'i Şerif okudu.  Daha sonra gazeteciler de gelerek İsmail Güneş ve kazada hayatını kaybedenler için dua etti. Duaların ardından İsmail Güneş’...Gdg Devfest Sivas’ta

AHMET ERÇELİKBilgisayar Mühendisliği Kulübü tarafından Google Dünya Şirketinin organizesiyle GDGDevFest Sivas’ta sahnelendi. Gösteriye çoğunluğu Öğrenci olmak üzere Öğretim görevlileri de katıldı.GDGDevFest Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı..Açılış Konuşmalarında Bilgisayar Mühendisliği Dekanı Hidayet Takcı “Kulübümüz 5 Aralıktaki etkinlikte de heyecanlıyız. Bugünde heyecanlıyız. Üniversitelerin en büyük problemi bu işi incelenmedir. Biz burada 8.düzenlediğimiz etkinliğimiz faydalı olacaktır. Networking konusunda yardımcı olacaktır dedi.Kulüp Başkanı Eyüp Akkaya “Biz bu işe...Geçmişlerini Hatimlerle Yad Ettiler

Sivas Diyanet-Sen Şube yönetimi tarafından İl ve İlce Müftülüklerin de görev yapmış ve yapmakta olan tüm görevlileri ve yakınlarının  ahirete irtihal edenler için 01 Aralık 2014 tarihinde Sivas Merkez Paşa Camiinde Yatsı Namazından sonra Din Görevlilerinin yoğun katılımı ile hatim programı gerçekleştirildi.Yatsı namazından sonra Sivas Merkez Pasa Camine gelen Merkezde görevli İmam-Hatip ve  Müezzin Kayyımlar tarafından ahirete irtihal eden görevlileri ve yakınları için hatmi şerif okudular. Manevi atmosfer içerisinde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka okunan hatimler için du...Gönül Elçileri Divriği’de toplandı

Gülşah YARLI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan’ın himayesinde olan ve ilimiz Valisi Âlim Barut’un eşi Miyase Barut tarafından yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin bir devamı niteliğinde olan ‘Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi’ tanıtım, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Divriği’de gerçekleştirildi.         Vali  Âlim Barut’un Eşi Miyase Barut  başkanlığında Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanes...Hafik'de Suriye ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için kermes açıldı

Hafik İlçe Müftülüğü tarafından, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Suriyeli ve diğer sığınmacılar yararına kermes açıldı. Hafik Belediyesi Düğün Salonu'ndaki kermeste, el emeği göz nuru ürünler, giysiler ve yiyecekler satışa sunuldu. İlçe Müftüsü Hüseyin Karayaka, yaptığı konuşmada, kadınların böyle hayırlı bir girişimde bulunmalarının insanlık ve ilçe adına güzel bir olay olduğunu kaydetti. Kermesten elde edilen geliri Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlara ulaştıracaklarını belirten Karayaka, örnek davranışları için emeği geçen tüm kad...Hafik’te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri

Hafik’te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında mukabele usulü Kuranı Kerim hatmi yapıldı. Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Cami'nde dün sabah namazında başlayan hatim, 16 hafızın kıraatiyle bugün öğle namazı öncesi tamamlandı. İlçe Müftüsü Hüseyin Karayaka, yaptığı açıklamada, "Kutlu Doğum Haftası etkinleri kapsamında peygamberimizin doğum günü olan 20 Nisan’da 16 hafızımızın katılımıyla mukabele usulü Kuranı Kerim hatmine başladık. Dün sabah namazında başladığımız kuranı kerim hatmi bugün öğle namazı öncesi tamamladık. 16 hafız ve ilçede görev yapan imamlarımızla öğle namazı önces...Hafik’te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri

Hafik’te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında mukabele usulü Kuranı Kerim hatmi yapıldı. Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Cami'nde dün sabah namazında başlayan hatim, 16 hafızın kıraatiyle bugün öğle namazı öncesi tamamlandı. İlçe Müftüsü Hüseyin Karayaka, yaptığı açıklamada, "Kutlu Doğum Haftası etkinleri kapsamında peygamberimizin doğum günü olan 20 Nisan’da 16 hafızımızın katılımıyla mukabele usulü Kuranı Kerim hatmine başladık. Dün sabah namazında başladığımız kuranı kerim hatmi bugün öğle namazı öncesi tamamladık. 16 hafız ve ilçede görev yapan imamlarımızla öğle namazı önces...Halk oyunları ustalarını misafir ettiler

Anadolu Haber Sivas’ta görev yapan Halk oyunları eğitmenleri, hakemleri ve temsilcileri Kazım Karabekir Paşa İlkokulu-ortaokulunda bir araya geldi. Halk Oyunları İl Temsilcisi Ahmet Karababa, Halk Oyunları İl Hakem Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirci, eğitmenler , gözlemciler ve halk oyunlarında görev alan hakemler, Bölge yarışmasına katılacak olan okulu ziyaret ederek, Okul Müdürü Ömer Çıtır ve halk oyunları alanında hizmet veren öğretmenlerle bir araya geldiler.Sivas’ta yapılan yarışmalarda birinci olan Kazım Karabekir Paşa, Nizamettin Songur, Endüstri Meslek Lisesi ve Şifahiye Anadolu Sağ...Hayat boyu öğrenme

Anadolu Haber Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Hayat boyu Öğrenme Programı LDV Hareketlilik Projeleri Teklif Çağrısı kapsamında 2013-1-TR1-LEO01-49193 no’lu hazırladığı ‘Avrupa’daki Kurumlarda Oluşturulan Çalışma Ortamları ve İş Güvenliğinin İncelenmesi’ ile ilgili projesi kabul edilmiş ve uygulamaya geçilen proje ile Fransa’ya gidilerek hareketlilik gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında yol dâhil 17 Ocak 2014-16 Şubat 2014 tarihleri arasında 4 haftalık bir süre zarfında Fransa’ya okuldan 17 ...Heper’e tepki

Anadolu Haber CHP Sivas Belediye Başkan adayı Gülümser Heper’in seçim sonrası sosyal paylaşım sitesi üzerinden basınla ile ilgili yazdığı ağır hakaretlere medya mensupları tepki gösterdi. CHP Sivas Belediye Başkan adayı Gülümser Heper’in seçim sonrası sosyal paylaşım sitesi üzerinden basınla ile ilgili yazdığı ağır hakaretlere medya mensupları tepki gösterdi. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, CHP’li Gülümser Heper’in haddini aştığını belirterek, CHP Genel Merkezi’nin bir an önce özür dilemesi gerektiğini söyledi. Kanal 58’de düzenlenen toplantıda konuşan Ünsal, "5 adayın içerisi...Hırsızlara ‘Barut’ engeli

Geçtiğimiz hafta içerisinde ellerinde Valilik izni olmadan araştırma yapmaya gelen ve yüzlerce Doktor Balığı çalmak isteyen Hırsızlara ‘Barut’ engeli ANADOLU HABER  Geçen hafta içerisinde ellerinde Valilik izni olmadan araştırma yapmaya gelen ve yüzlerce Doktor Balığı çalmak isterken ihbar üzerine yakalanan şahıslar nedeniyle Vali Alim Barut bizzat bu olaya el koyacağını, bundan böyle Doktor Balıkları çalmaya kimsenin cesaret edemeyeceğini söyledi.  Son yılarda 12 kilometrelik Kaplıca Deresi’nde çalınan balıklar yurt içinde ve yurtdışında özellikle turistik otellerde manikür - pedik...Hitit mührüne yoğun ilgi

Müze müdürü Kaya: "Silindir mühür üzerinde bulunan canlandırmada tanrı ile kralın eş değer olduğu ve krala itaatin tanrıya itaat olduğu anlatılmakta"Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 3 bin 864 yıllık Hitit mührü, yoğun ilgi görüyor.Sivas'ta 2009 yılında ziyarete açılan müzede, bin 750'si Hitit dönemine ait 12 bin 500 obje bulunuyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyündeki kazı alanında, geçen yıl Alman arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Hitit dönemine ait silindir mühür de müzede sergileniyor. Bir ayd...Hollanda Sivaslılar Platformu Kahvaltıda Buluştu

Hollanda Sivaslılar Platformu yönetimi düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Amsterdam Simit Plaza’da gerçekleştirilen toplantıda gündeme ilişkin konular ve genel değerlendirmeler masaya yatırıldı.   Holllanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, Hollanda Kızılhaç Proje Sorumlusu Sonja Çınar, Amsterdam Anakent Belediyesi Meclisi Üyesi Orhan Kayar, Leiden Fatih Vakfı Başkanı Fatih Kasapoğlu, Amsterdam Eyüp Sultan Camii Başkanı Murat Türkmen, Yunus Emre Vakfı Başkanı Zeki Cenan, Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Sami Üşe...Hollanda'daki Sivaslılardan Kırımlı Kardeşlerine Destek

Anadolu Haber Kırım Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen 'Kırım'a Destek Mitingi' Lahey'de ki Rusya Büyükelçiliği önünde yapıldı. Yaklaşık yüz elli kişinin Lahey Rusya Büyükelçiliği önünde ki pankartlı protesto eylemine  Hollanda'da ki tüm sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katılarak Rusya’nın Kırım’dan çekilmesini istediler. Bu amaçla Kırım Dayanışma Komitesi tarafından hazırlanan İngilizce Kırım halkının isteklerini belirten bir sayfalık İngilizce metni Lahey'de ki Rusya Büyükelçiliği binasının içerisine girerek yetkililere teslim ettiler.Lahey’deki Kırım'a Destek Mitin...İlhan’dan Köksal’a hayırlı olsun ziyareti

 Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Gülşah YARLIBelediye Meclis Üyesi Faruk Kurugöl ile birlikte SESOB Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret eden Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, Köksal’a görevinde başarılar diledi. Kendisinin de yeni bir belediye başkanı olduğunu ifade eden İlhan, “Hafik ilçemizin hizmetine talip olduk ve halkımızın desteğiyle seçimi kazandık. İnşallah güzel hizmetlerde bulunmaya gayret göstereceğiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanımızda güzel çalışmalar yaptı ve bir kez daha seçilerek güven tazeled...İş Adamları ve Öğrenciler

“Fikir Sizden Sermaye Bizden” projesinin tanıtım için Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından Sivaslı işadamları ile öğrenciler bir araya geldi. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, eski Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Sivaslı Sanayici ve İş Adamları Grubu Derneği Başkanı İsmail Gülle,  Simit Sarayı Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Ertan Buyruk, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum, İstanbul'dan ve Sivas'tan katılan sanayici ve iş adamları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı....Jeositler Muhtarların Desteğiyle Belirlenecek

Sivas'ta yürütülen "Jeomiras Envanteri Atlası Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarına sunum yapan CÜ Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülpınar Akbulut, jeositlerin belirlenmesi çalışmalarında muhtarlardan destek istiyor Doç. Dr. Akbulut: "Yok olma tehdidi altındaki jeositleri, Sivas merkez.Sivas'ta yürütülen "Jeomiras Envanteri Atlası Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarına sunum yapan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülpınar Akbulut, jeositlerin belirlenmesi çalışmalarında muhtarlardan destek istiyor.Kültür ve Turizm...Kosova Büyükelçisi Şarkışla’da

Anadolu Haber Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Spahiu, Sivas’taki ziyaretlerinin ardından Şarkışla’da ziyaretlerde bulundu. Şarkışla Hükümet konağına gelen Kosova'nın Ankara büyükelçisi Avni Spahiu burada Şarkışla Kaymakam Davut Gül tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında bir süre sohbet eden Spahiu ve Kaymakam Gül ile beraberindekiler daha sonra Yukarı mahallede ikamet eden, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ablası Maviş Ocak'ın yanında kalan Anne Fidan Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti, ziyarette Muhsin Yazıcıoğlu için dua edildi. Büyükelçi Spahiu "Kendisi Kosova'nın büyük dostuydu, Kosova'nın en zor dönemler...Koyulhisar'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçeye bağlı Aydınlar köyünde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı sonrası köy konağının yanındaki bahçede yağmur duası için bir araya geldi.Kurban kesip yemek hazırlayan köy halkı, dua etti. Duanın ardından yağmur etkili oldu. Yağmurun sevincini yaşayan vatandaşlar, yağış sırasında yemekleri köy konağına taşıdı.Aydınlar köyü muhtarı Abdulkadir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye uzun süredir yağış düşmediği için yağmur duasına çıktıklarını belirterek, "Aniden rahmet yağmaya başladı...Kurtuluş Savaşının Zorlu Yılları

Anadolu HaberYazar: İbrahim ArtuçTür: Tarih Yayın Evi : Kastaş Kurtuluş Savaşı, 600 yıllık büyük bir imparatorluğun azala azala Anadolu'dan ibaret kalan son topraklarının da yağmalanması karşısında, Türk halkının isyanı ile başlamış ve Mustafa Kemal önderliğinde tam üçbuçuk yıl sürmüştür. Şimdi düşünmesi bile zor, akla hayale gelmeyen yığınla güçlükler içinde geçen bu uzun savaş, yenilgi ve zaferle inişli çıkışlı bir yol izler. Elinizdeki bu kitap, işte bu inişli çıkışlı mücadele yıllarının 1920'de Ankara'da Millet Meclisi'nin çalışmaya başlamasından, 1921'de İkinci İnönü Savaşı'nın...Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezaları

Sivas'ta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cezalara tepki gösterdi Sivas'ta, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezalarını, kefeni temsil eden beyaz örtüler giyerek protesto etti.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve üzerlerinde beyaz örtüler bulunan grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şube Başkanı Bülent Şimşek, kararları kınadıklarını ve buna sessiz kalmayacaklarını söyledi.Ülkede yapılan askeri darbenin, Mısır'ın geleceğine zerre kadar faydası olmadığı gibi bizzat bu olayda taşeron...MTA, 3 ilçede yoğun çalışıyor

Maden Teknik Arama (MTA) Bölge Müdürü Emrah Ayaz 2014 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi Fatih TABUR MTA Bölge Müdürü Emrah Ayaz çalışmalarını değerlendirdi. 2014 yılı için metanik maden arama ve endüstriyel maden arama olmak üzere 2 projelerinin olduğunu ifade eden Ayaz, projelerin merkezlerinin Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerinde olduğunu söyledi. Maden aramaya yönelik projelerden bahseden Ayaz, “Divriği yöresinde bulunan maden aramalarında yaptığımız bir dizi detay etüt ve sondajlama çalışmalarının akabinde yüzde 50-55  demir tenörlü, Türkiye yataklarını...Netenyahu Özür Diledi, Lieberman Kızdı

Netanyahu'nun Erdoğan'dan özür dilemesi, İsrail Dışişleri eski Bakanı Avigdor Lieberman'ı kızdırdı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mavi Marmara baskınından dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemesi, İsrail eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı kızdırdı. Lieberman, kararı "ciddi bir hata" diye eleştirdi.BBC, İsrailli medyaya dayanarak verdiği haberde Netanyahu'nun tutumunu değiştirerek özür dilemesini, "ABD'nin çalkantılı bir bölgedeki iki kilit müttefiki üzerindeki diplomatik etkinliğinin net bir göstergesi" olarak nitelerken "İsrail Dışişleri eski Bakanı Avigdor Liebe...Orkidelerimiz çalınıyor!

Zara, Divriği ve Kangal ilçelerinde arıcılık faaliyeti gösteren yöre halkı, Kahramanmaraş’tan geldiği iddia edilen bazı kişilerin bölgede bulunan orkideleri, salep ve Maraş Dondurması’nın üretiminde kullanmak amacıyla kökünden sökerek Maraş’a kaçırdığını iddia ettiFatih TABUROrkidelerimiz çalınıyor, sahip çıkalım.Ülkemizde dondurma yapımında yoğun olarak kullanılan salep üretimi için çalınan orkide köklerinin son kurbanı ilimiz oldu. Doğada kendiliğinden yetişen orkide bitkileri ilimizde de özellikle Zara, Divriği ve Kangal ilçelerinde yoğun bir şekilde bulunuyor. Orkide denince, son ...Özgür-Der Sivas Şubesi üyeleri, idam cezalarını protesto etti

Özgür-Der Sivas Şubesi üyeleri, Mısır'da darbe karşıtlarına verilen idam cezalarını protesto etti Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Özgür-Der Sivas Şubesi Sözcüsü Sinan Ceran, Mısır'da darbecilerin, İslami hareketlere yönelik baskı ve zulümlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Darbe karşıtlarının idama mahkum edilmesine tepki gösteren Ceran, Mısır'da yargının, cunta yönetimin elinde kukla vazifesi gördüğünü belirterek, "Binlerce kardeşimizin acımasızca katledildiği Mısır'da, darbeci katillerin verdiği huk...Polis Teşkilatının 169. Yılı kutlandı

Anadolu Haber Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 169. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilimizde tören düzenlendi. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 169. yıl dönümü ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk önce İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Rüstem Temel ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Naci Tüfekçi tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile burada düzenlenen tören sona erdi.  Daha sonra İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Rüstem Temel, ...Sağlık-Sen Şube Başkanı Zileli'den kutlamaya davet

Sağlık-Sen Sivas Şubesi Başkanı Efe Zileli, Sivaslıları Ankara'da düzenlenecek geleneksel ebeler, hemşireler ve anneler günü kutlamasına beklediklerini bildirdi. Zileli, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, doğumdan ölüme kadar insanlığa hizmet eden, yuvasından başlayarak mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayet dünyada adil bir paylaşım için öncülük eden ebeler, hemşireler ve annelerin gününün kutlandığını belirtti. Bu kapsamda 13 Mayıs'ta Ankara'da kutlama programı düzenlendiğini belirten Zileli, "Ankara'da düzen...Sağlık-Sen'den Umre ziyareti

Sağlık-Sen Sivas Şubesi, üyeleri için Umre ziyareti düzenleyecek Sağlık-Sen Sivas Şubesi, üyelerine yönelik Umre ziyareti düzenleyecek. Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, sendika binasında düzenlediği toplantıda, Umre ziyaretini 3 yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl düzenleyecekleri Umre ziyaretine sendika üyelerini ve ailelerini davet eden Zileli, şunları kaydetti: "Sendikacılığımız içerisinde hizmet sendikacılığı alanımız var. Hizmet sendikacılığı alanında kesinlikle maddi ve manevi ihtiyaçlarımızın bulunduğunu düşünüyorum. Manevi değerlerine sah...Sezerer’in Acı Günü

Anadolu Haber Büyük Birilik Partisi Sivas Merkez İlçe Eski Başkanı ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Hakan Sezerer’in annesi Şengül Sezerer (69) hayatını kaybetti. Rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Zara Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Pazar günü İlkindi namazından sonra Ulu Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Hakan Sezerer’in annesi Şengül Sezerer’i yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Yukarı Tekke Mezarlığı Aile kabristanına defnedilen Sezerer’in Cenazesine Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Çongar’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. ...Sivas 289 kişi arttı!

TUİK tarafından 2012  Sivas nüfusu 623 bin 535 kişiydi.2013 Sivas Nüfusu ise 623 bin 824 kişi oldu. 2012-2013 arasındaki nüfus artışımız ise sadece 289 kişi oldu. Anadolu Haber TUİK tarafından yapılan bilirimde Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi olurken bu nüfusun 311 bin 798'i erkek, 312 bin 026 kadın nüfusu oldu.  İl ve İlçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu ise 439 bin 464 kişi olurken. Bu nüfusun 219 bin 144 kişisi erkek, 220 bin 420 kadın nüfusundan oluşuyor.Ayrıca Belde ve Köylerde yaşayanların oranı ise 184 bin 260 kişi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların erkek ve kadın olarak dağ...Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi Divriği

Sivas'ın Divriği ilçesinde muhtarlara, Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi hakkında bilgi verildi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projenin tanıtım toplantısı Ticaret Meslek Lisesinin konferans salonunda yapıldı.Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, burada yaptığı konuşmada, Divriği'nin çok zengin bir coğrafyada bulunduğunu, hem anıtsal eserlere, hem de doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.Bu potansiyeli  açığa çıkarmak ve turizme kazandırmak niyetinde olduklarını dile getiren Kaya, "Bunun için de kaynak tespitin...Sivas Valisi Barut, mesaj yayımladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas Valisi Alim Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu 23 Nisan'ın, Türk Milletinin geleceğine yön verdiği bir tarih olduğunu bildirdi. Barut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millete, istiklal ve muasır medeniyet yolunda planlı adımlarla, aydınlık ve mutlu yarınlar armağan ettiği 23 Nisan'ın, Türk Milletinin geleceğine yön verdiği bir tarih olduğunu belirtt...Sivas'ta fidan dikme etkinliği

Etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu Sivas'ta fidan dikme etkinliği düzenlendi. Sivas Ticaret Sanayi Odasının (STSO) sosyal sorumluluk projesi kapsamında organize ettiği etkinlik, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Bilgi Merkezinin desteklediği programda konuşan Sivas Valisi Alim Barut, geç kalınmış ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, mutlu olduğunu söyledi. Barut, insanlığın faydalanması için bu çalışmaların çok önemli olduğunu kaydetti. Konuşmanın ardından Vali Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, S...Sivas’a Hizmet Ödül Töreni

Anadolu Haber Sivaslılar Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından 19 Nisan 2014 cumartesi günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde “Sivas’a Hizmet Ödül töreni” düzenlenecektir. Düzenlenecek ödül töreninin program sunucusu Hasan Keşkek olacak. Ayrıca programda Ahmet Turan Şan TRT İstanbul Sanatçısı ve Şefi, Rahmi İbicek Kültür Bakanlığı İstanbul THM Korosu sanatçısı, Sait Döşkaya Kültür Bakanlığı Sivas THM Korosu Sanatçısı, Uğur Kaya Kültür Bakanlığı İstanbul Korosu Şefi, Ali İbicek TRT İstanbul Sanatçısı ve Enver Merallı Kültür Bakanlığı THM sanatçısı ince sazlarla Sivas Türküleri k...Sivas’ta Şeb-i Aruz Programı Düzenlendi

 AHMET ERÇELİKMevlana Celalettin-i Rumi’nin Ölümünün 741. yılı nedeniyle Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından Şebi Aruz programı düzenlendi.Mevlana Celalettin-i Rumi’nin ölümü Şeb-i Aruz yani düğün günü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde Şeb-i Aruz Programı düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun ile çok sayıda Mevlana sever katıldı.Programda Mevlana Celalettin-i Rumi ile Şemsi Tebrizi arasındaki ilişkinin konu ed...Sivas’tan Suriyelilere Yardım Eli

Anadolu Haber Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile Suriyeli mülteciler için başlatılan İlaç, Çocuk Maması ve Çocuk Bezi kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Türkiye’ye sığınmış olan Suriyeli mültecilere gönderilecek. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, ülkemize sığınan mültecilerin zor şartlar altında yaşadığını belirterek, Türkiye’nin bu insanlara mümkün olduğunca destek verdiğini ifade etti. Sivaslıların hayır işlerinde yarıştığını belirten Avcı, hayırsever hemşerilerimizin katkılarıyla daha önce de gıda, giyim, eşya ve battaniye gibi malzemelerin Suriyelilere...Sosyal medya tartışıldı

Anadolu Haber Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi kapsamında ‘sosyal medya ve bireyler üzerindeki etkileri’ konulu akademik konferans gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar,  proje ortağı olan Romanya’nın Slobozia kentinin belediye başkan yardımcıları, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan rehber öğretmenleri, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR) Bölümü’nde  görev yapan akademisyenler ile çok sayıda PD...Şarkışla Barajı'nın suları azaldı

Bu yıl yağışların azlığı nedeniyle suları azalan baraja gelen balıkçılar barajın ortasına kadar toprağa basarak yürüdü Yağışların azlığı nedeniyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Şarkışla Barajı'nın suları azaldı. Barajda balık tutmaya gelen balıkçılar, suları kuruma noktasına gelen barajın ortasına kadar toprağa basarak yürüdü. Barajın etrafında bulunan ve Şarkışla'nın içme suyunu karşılayan su kuyularının da buradan beslendiği ve Şarkışla Barajı'ndaki su sıkıntısının devam etmesi durumunda, ilçenin su ihtiyacını karşılamada sorun yaşayacağı ...Şarkışlalı öğrenciler Polonya'ya gidecek

Şarkışla'da, Avrupa Birliği Comenius Okul Ortaklığı Projesi kapsamında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yürütülen projenin son gezisi Polonya'ya yapılacak. Türkiye, İspanya ve Polonya'dan okulların ortak olduğu proje hakkında değerlendirme yapan Türkiye paydaşı Şarkışla Cumhuriyet İlkokulunun Müdürü İlhan Darbazoğlu, projenin öğrenci ve öğretmenlerin kişisel gelişimleri için önemine dikkati çekerek, "Farklı kültürlere bakış açılarını geliştirdi. O bölgede yaşayan insanların inançları, hayat görüşleri hakkında gezip gör...Şehit oğlu için mevlit okuttu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıl önce şehit düşen piyade onbaşı Nazım Akkaş için annesi Selvinaz Akkaş mevlit okuttu Bingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıl önce şehit düşen piyade onbaşı Nazım Akkaş için annesi Selvinaz Akkaş mevlit okuttu.Ulu Cami'deki mevlit programına, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. İmam Erdal Karatepe'nin okuduğu duanın ardından vatandaşlara şeker ikram edildi.Anne Selvinaz Akkaş (66), oğlunun 5 Mayıs 1998'de şehit düştüğünü hatırlatarak, "Onun için bugün mevlit okutuyoruz" dedi. ...ŞEHiTLERiMiZi rahmetle anıyoruz

25 Mart 2009 yılında seçim gezisi için helikopterle Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, gazeteci İsmail Güneş, BBP’li Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çekinkaya ve helikopter pilotu Kaya İstektepe’yi şehit düşmelerinin 5. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...Şehit düştükten sonra unutulmayan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları bu yılda Sivas Belediyesi tarafından 28 Mart 2014 Çarşamba  günü sat 19:30 ‘da 4 Eylü Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyeceği “Şehitlerimizi Anıyoruz” programı...Tablet Pc dağıtımları devam ediyor

Anadolu Haber Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtımları ilimide devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 19 okulda, 5 bin 163 tablet bilgisayarın dağıtıldığı planlamada, İl Milli eğitim Müdürü Turan Akpınar öğrencilerin heyacanın yaşamak üzere Halis Gülle Anadolu Lisesine ziyartte bulundu. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Akpınar, tablet bilgisayarların boşa vakit geçirmekten ziyade okulda öğrenilen bilgilere katkı sağlamak üzere kullanılması yönünde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Fatih Projesi ile okullarda kullanılmak üzere 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde...Tansiyonunuza dikkat edin!

 ‘Dünya Hipertansiyon Günü’ nedeniyle vatandaşlarda tansiyonun önemine dikkat çekmek amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi’ne stant açıldıFatih TABUR 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle vatandaşların tansiyonu ölçüldü ve hipertansiyon konusunda bilgilendirildi.Stant önünde bir basın açıklaması düzenleyen Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Tülay Varalan tansiyon hastalığının önemine dikkat çekmek amacıyla stant açtıklarını söyledi.Hipertansiyonun  tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın olan ciddi bir halk sağl...Tarihi Kesik Köprü restore ediliyor

Karayolları 16. Bölge Müdürü Doğan: "Amacımız, Selçuklu eseri bu köprüyü turizme kazandırmak" Sivas'ta Selçuklular döneminden kalan, 19 kemerli tarihi Kesik Köprü restore ediliyor. Restorasyon kapsamında, köprünün toprak altında kalan kısımlarının gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor. Sivas'ta 722 yıl önce inşa edilen tarihi Kesik Köprü'nün restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, Kızılırmak'ın suyunun yıllar önce yön değiştirmesi sonucu köprünün büyük ölçüde toprak altında kalan iki kemerinin de gün&n...Tarihi kitabenin parçaları aranacak

Fatih TABUR Kızılırmak üzerinde bulunan Boğaz Köprüsü’nün tarihini anlatan ve geçtiğimiz günlerde defineciler tarafından kırıldığı ortaya çıkan kitabenin parçaları yıl içerisinde yapılacak olan restorasyonla birlikte büyük bir titizlikle aranacak.   ‘Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu’ gezisi sırasında Sivas’ın Hafik İlçesi Kızılkavraz Köyü’nde bulunan Boğaz Köprüsü’nün kitabelerinin defineciler tarafından kırıldığı  ortaya çıkmıştı. Selçuklular Dönemi’nde yapıldığı tahmin edilen ve 1525 yılında Osmanlılar Dönemi’nde onarıldığı bilinen köprünün parçalanmış k...TESKOMB heyeti Çankaya Köşkü'ne çıktı

Anadolu Haber Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı A. Kadir Akgül, genel başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. TESKOMB yönetim kurulu üyesi ve Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil'in de hazır bulunduğu ziyarette TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül esnafların yaşadıkları sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bilgiler aktardı.TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül, Türkiye genelinde kooperatifler aracığıyla sağlanan kredilerin...Ulaş 4,2 ile sallandı

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 10.36'da merkez üssü Ulaş ilçesine bağlı Şenyurt köyü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.Can kaybı yokBaşbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas Kangal'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde ...Ulusalcı mı, Millieytçi mi olmalıyız?

Anadolu Haber Yazar: Vural Savaş Kitabın Türü: Edebiyat, Deneme-İnceleme Yayınevi: Bilgi Yayınevi Kendilerini "Liberal" olarak tanımlayan dış güdümlü yazarların boy hedefinde yıllardır, "Ulusalcı" olarak nitelendirdikleri "Atatürk Milliyetçileri" var. "Ulusalcılık" ve "Milliyetçilik" farklı kavramlar mı?.. Ülkemizin bütünlüğünü ve Laik Cumhuriyetimizi korumak için, kendisini "Ulusalcı" veya "Milliyetçi" olarak tanımlayan kişilerin birbirlerini doğru anlamaları ve el ele verip eyleme geçmelerinden başka çare var mı?.. Bu kitap, tüm bu hususları açıklığa kavuşturmak için hazırlanmıştır. Vural Sa...Valilik sosyal medyada

Anadolu HaberSon zamanlarda sosyal medyanın yoğun biçimde kullanılması ve devlet kurumları ve insanlar arasında doğrudan iletişimin sağlanabildiği bir mesaj kanalı işlevi görmeye başladı Sivas Valiliği, son zamanlarda sosyal medyanın yoğun biçimde kullanılması ve devlet kurumları ve insanlar arasında doğrudan iletişimin sağlanabildiği bir mesaj kanalı işlevi görmeye başlaması nedeniyle sosyal medyada yerini aldı. Sivas'a yeni atana Vali Alim Burut'un sosyal medyayı etkin olarak, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaptığı ziyaretleri paylaşmaya başladı. Şimdilik 572 kişi tar...Yeni hac müracaatı alınmayacak

Anadolu Haber Suudi Arabistan makamlarınca Kabe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı, 2013 yılında uygulanan yüzde 20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da uygulanacağı, bildirildi. Yüzde 20 kontenjan uygulaması nedeniyle 2014 yılında yeni hac müracaatı alınmayacak. 2007-2013 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2013 yılı hac kurasına katılmasına rağmen hacca gidemeyen tüm  hacı adaylarının kayıtları 2014 yılı için yenilenecek. 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yaptırıp kuraya girecek olan hacı adayları;  hac konaklama tü...ZASiAD’dan Bülent Ersoy’lu gece

Anadolu Haber Zaralı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin bu yıl 5 ncisi dünenlenen “Platin Gece” programında  Zaralılar ve Sivaslılar bir araya geldi. ZASİAD’ın hafta sonu Four Seasons Hotel’de düzenlediği gecede Bülent Ersoy tarafından programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşatıldı. Platin Gece ayrıca TV58’den canlı yayınlandı.  Sahneye siyah bir elbiseyle çıkan ve zaman zaman seyircilerin arasına karışarak şarkılarını seslendiren Bülent Ersoy, “Bakıyorum da hepinizin yaşı 50 üzeri, ben genç adam severim” diye espri yaptı.  ...‘2. Matematik Şenliği’ gerçekleştirildi

‘2. Matematik Şenliği’ Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi Fatih TABUR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinin 3 senelik süre zarfında, dersleri kapsamında hazırlamış oldukları materyalleri ve edindikleri bilgileri içeren 35 stanttan oluşan ‘2. Matematik Şenliği’ Vali Alim Barut tarafından açıldı. Açılış esnasında konuşan Vali Barut, “Şu bir gerçek ki bütün ilimlerin anası matematik. Felsefe bile matematikten doğuyor, hatta hukuk bile matematikten doğuyor. Matematiğin hayat...‘Camilerimiz günümüz ihtiyaçlarına göre yapılmalı’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Av. Mustafa Coşkun ve  Yönetim Kurulu Üyeleri İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ı ziyaret ederek. Müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Ziyarette çok sayıda konu gündeme geldi.  MÜSİAD Sivas Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin adeta toplantıya dönüşen ziyarette dile getirdikleri görüş ve öneriler: Yeni yapılacak Camilerin projeleri mutlaka Diyanet onayından geçmelidir. Camilerimiz çoğunlukla  iyi niyetli ancak işten anlamayan kişilerce yaptırılmaktadır. Belediye ile iş birliği yapılarak Cami yapımı ihtiyaçlara göre planlı hale ...“100 Fotoğrafta Sivas’ın Görsel Belleği” Sergisi İstanbul’da Açıldı

Hayat Ağacı dergisinin arşivinden seçilen 100 siyah beyaz fotoğraf İstanbulluların beğenisine sunuldu. Serginin açılışı 16 Nisan Çarşamba günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sivas Hizmet Vakfı İstanbul şubesi başkanı Mahir Tevruz, Emekli Org. Edip Başer, işadamı Hüseyin Yıldırım, yazar Müjgan Üçer, tezhip ve minyatür sanatçısı Şermin Ciddi, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, yazar Ahmet Turan Alkan, Sivas Ermenileri ve Dostları Derneği üyeleri, S.H.V. genel sekreteri Sadettin Doğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli açılışta hazır bulundu. Profesör Mahir Tev...“Düşünün, bir daha düşünün”

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın “Toplum öyle bir kesit ki bizim şu an şu dakika Sivas Cezaevi’nde 918 kişi var. 600 civarında da açık cezaevinde mahkum var. Bunlar da bir zamanlar sizin gibi çocuktular. Düşünün, bir daha düşünün, hep düşünün” dedi. Fatih TABUR İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından  ‘Çocukları ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı’  kapsamında Buruciye Medresesi’nde düzenlenen programın son konuğu Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın oldu. Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim gören öğr...“Papa Ermenistan’da Dini Görevini Unutmuştur”

 İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu başkanı Celal Deniz “Ermeni Katliamı” ile ilgili bir yazılı basın açıklaması yaptı. Deniz, “Sayın Hemşerilerim Sivas Dernekler Federasyonu olarak ülkemizin maruz kaldığı konulara sessiz kalmamak adına bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşmak adına Aşağıda yazacağın konuyu dikkatle okumanızı yüce Türk milleti ve Şehitleri adına istirham ediyorum.Papa Ermenistan’da Dini Görevini Unutmuştur Tarihler savaş alanlarında yazılır, Meclis salonlarında yazılmaz AP tosu kendi evlerinin önündeki çöplüğü pisliği temizlemekten acizken Türkiye’mize çamurlatmak...


 
Sivas Hakimiyet - Sivas'ın ve Sivas'lının Güçlü Sesi