http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Siyaset
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

Karasu "Ülkemiz Açık Cezaevine Döndü"

“ÜLKEMİZ AÇIK CEZAEVİNE DÖNDÜ”Şubat ayı İl Genel Meclis Toplantısı’nda önceki gün yaşanan gerginliğin ardından CHP İl Başkanı Ulaş Karasu basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Karasu, CHP İl Meclis üyelerine yapılan baskı yıldırma politikasının hat safhaya ulaştığını ve halkın oyları ile seçilmiş İl Meclis üyelerinin seslerini kesmeye çalıştıklarını vurguladı. Meclis üyelerinin konuşmalarının misafirhane sorunuymuş gibi yansıtıldığını dile getiren Karasu misafirhane olayını şu şekilde açıkladı: “Misafirhane konusunda arkadaşlarımızın talebi Sivas’a 20...MEMECAN'DAN ÜNSAL'A ZİYARET

Ak Parti Sivas Milletvekili M. Nursuna Memecan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal'ı ziyaret etti. Memecan, Sivas'a gelerek yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ifade ederek Ünsal ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. ..."Başbakanımız Sivas'ı Dinliyor"

 Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı Tarafından "Başbakanımız Sivas'ı Dinliyor" Proje Kapsamında Meydanda Stand Açılışı Gerçekleşti.AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Milletvekili Adayları Hilmi Bilgin ve Selim Dursun, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, İl Yönetimi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu'nun organize ettiği faaliyet de buluştu.AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak faaliyetlerinin hızla devam ettiğini söyleyen Ahmet Kuzu, konuşmasına şöyle devam etti :" Başbakanımız Sivas'ı Dinliyor, bu...MHP Adayları Kangallılar ile Buluştur

 MHP Milletvekili Adayları, Kangal İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.Programa Dernek Başkanı Mustafa Buğra, MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, Milletvekili adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir ve Muammer Demirci, Kadın Kolları Başkanı Semra Hazırcı, Ülkü Ocakları Başkanı Turan Gazi Yalçındağ ve dernek üyeleri katıldı.Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede konuşan Kangal İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Buğra, programın Celal Dağgez adına düzenlendiğini belirterek, “Kendisi seçildiğinde Siva..."Bir kere değil 30 kere biterdi"

Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas’ta AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Çözüm Süreci mi? Bölünme Süreci mi? Paneline katılmak için Sivas’a geldi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Panele Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Mkyk Üyesi Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve Partililer katıldı.Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut “Anadolu’muza akın eden Alperenler, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaşi Velileri getiren ocaklarımızda şekillendiren tutuşturarak değerli A..."Bölgemizin kalkınması için var gücümüzle çalışacağız”

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve beldelerde yoğun tempoda seçim çalışmalarını sürdüren Dağgez, Gemerek İlçesi ve Çepni Beldesinde ziyaretlerde bulundu. Dağgez, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey’i ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçe çarşısında gezen Dağgez, esnaflardan ve halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gemerek ve Yeniçubuk’ta faaliyet gösteren tüm esnaflar teker teker görüşen Dağgez, MHP’ye destek istedi. Gördüğü yakın ilgiyi karşılıksız bırak..."Down Sendromu Farkındalık Ayı"

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Down Sendromlu" çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ak Parti Sivas İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Engelliler Koordinasyon Merkezi yıllık iş programına göre, Mart ayını "Down Sendromu Farkındalık Ayı" olarak belirledi. Ziyaretlerde, Ak Parti İl Sosyal İşler Başkanı Hüseyin Kaptan, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak, Yönetim Kurulu üyeleri Hesna Kılınç, Seyfettin Ocak ve Mehmet Dolu da yer aldı. Bu kapsamda ilk olarak Sivas'ta faaliyet gösteren eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden İl Başkanı Kuru ve Ak P..."Esnafımız Bizim İçin Önemli"

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kuzu ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret eden İl Başkanı Kuru, SESOB Başkanı Beşir Köksal tarafından karşılandı. Ak Parti olarak sivil toplum örgütlerine önem verdiklerini zaman zaman ziyaretler yaparak onların sorunlarını ve sıkıntılarını dinlediklerini ifade eden Kuru, her zaman esnafın sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözümü yolunda gayret göstermeye çalıştıklarını söyledi. Esnaf için hükümetin yaptığı çalışmalara da değinen Kuru, Sivas esn..."Hepimiz Halka Hizmetle Mükellefiz"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığını ziyaret etti. Kooperatif binasındaki ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Çimen ve dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Ürgüp, ziyarette ulaşım esnafının problemlerini taleplerini dinledi. Ulaşım esnafına özel bir değer verdiğini belirten Başkan Ürgüp, toplu taşımayla ilgili yaşanan bazı sıkıntıların çözümüne yönelik, hem esnafın hem de vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde yapılacak çalışmalara katkı..."Sivas Hepimizin Ortak Paydası"

  AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun'u makamında ziyaret etti. Kuru, burada yaptığı konuşmada: "Sivas hepimizin ortak paydası. Dolayısı ile bu ortak paydada buluşarak Sivas'ımızı daha ileri nasıl götürürüz, hemşerilerimizi daha fazla nasıl mutlu ederiz? Bunun çabası ve çalışması içerisindeyiz" dedi. MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Mustafa Coşkun'u tebrik ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulun..."Sivas’ın kalkınması MHP kadrolarının iktidara gelmesi şart"

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Celal Dağgez, seçim çalışmaları kapsamında Suşehri ilçesinde esnafları ziyaret etti.Esnaflardan destek ve dua isteyen Dağgez, sanayi ve ilçe merkezindeki işyerlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Dağgez, AK Partinin nadasa bırakılmasını gerektiğini belirterek, “Sivas’ın kalkınması ve gelişmesi için MHP kadrolarının iktidara gelmesi şart. Bu konuda hepimize görev düşüyor.” dedi ..."Sivas’ta kala kala bir TÜDEMSAŞ kaldı"

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toptancı Sebze Hal’i ve Toptancılar Sitesi esnaflarını ziyaret eden Dağgez, esnafların sorunlarını dinledi. Dağgez, akşam yemeğinde ise TÜDEMSAŞ, Demiryolları ve Yol Atölyesi işçileriyle bir araya geldi. Toptancı Sebze Hal’inde ziyaret ettiği işyerlerinde işçilerle kahvaltı yapan Dağgez, ülke ve Sivas gündemine dair bilgiler verdi. Dağgez daha sonra Toptancılar Sitesi’nde esnafları işyerlerinde ziyaret ederek destek istedi. Esnaf ziyareti sırasında inşaatta çalışan işçil..."Tam Destek 5'te 5"

Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı "Tam Destek 5'te 5" Programı Adı Altında Teşkilat'la Bir Araya Geldi Programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya ŞAHİN, Merkez İlçe Başkanı Ahmet KUZU, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Burak KURUÇAY, tüm Parti yöneticileri ve birçok Milletvekili A.Adayları katıldı. Tam destek için yapılan program bir Restoranı'nda gerçekleştirildi. Seçim öncesi destek programına teşriflerinden ötürü teşekkürlerini sunan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, konuşmasına şöyle devam etti: "Fatih Sultan Mehmet gibi bir çağı açıp bir çağı kapatma..."Türk Milliyetçiliği Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmaktır"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Midyat'taki toplu açılış töreninde "Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız" sözlerine ilişkin Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Kulmaç açıklamasında şu şözlere yer verdi: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Midyat'taki toplu açılış töreninde "Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetç...'Başkanlık Sistemi ve Türkiye'

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nagehan Talat Arslan'ın editörlüğünü yaptığı 'Başkanlık Sistemi ve Türkiye' adlı kitap piyasaya çıktı. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemin ele alındığı kitapta, ülke için kurumsal siyasi istikrarın önemine değinildi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin siyasal sistemlerinin analiz edildiği Prof.Dr. Nagehan Talat Arslan'ın bu çalışmasında ülkemizin içinde bulunduğu yasama, yürütme, yargı erklerinin ilişkileri ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri yer alıyor. Parlamenter sistemi...'Biz Sivas’ın bir üniversite kenti olmasını istiyoruz'

Anadolu Haber Seçim çalışmaları kapsamında geçen hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük binası ile, Daireler Başkanlığı binasını gezen AK Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, ziyaretine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık’ı makamında ziyaret ederek başladı. Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr.  Kocacık, belediye ile üniversitenin iki ayrı ama ortak kurum olduğunu hatırlatarak, “Üniversite olarak biz her zaman belediyeyle işbirliği içerisindeyiz. Belediyenin de her zaman üniversite ile ortak projeler içerinde olması gerektiğin...'İktidarın Türk kimliğinden rahatsızlığı var'

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç parti binasında bir basın açıklaması düzenleyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan demokratikleşme paketini değerlendirdi.  Demokratikleşme paketinin demokratikleşme adına yapılmadığını savunan Kulmaç, “Bu açılan paket özgürleşme adına, millet adına, demokratikleşme adına açılan bir paket değil, vatandaştan istenen taleplerin yerine getirilmesi için yapılan bir pakettir. AKP iktidarı bununla milleti sakın oyalamaya kalkmasın” dedi. Kulmaç, AKP iktidarının ülkemize  acilen demokratik bir anayasa, adil bir...15 bin ucuz konut yapacağız

Anadolu Haber Seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarına da oldukça hız veren Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp, kurum kuruluş ve esnaf gezileri, seçim bürosu açılışları ile mahalle toplantılarına katılarak hizmetleri vatandaşlara anlatma imkanı buluyor. Son olarak 4 Eylül Mahallesi ve İstiklal Mahallesi toplantısına katılan Başkan Ürgüp, burada vatandaşlar tarafından davul-zurna, alkışlar ve marşlar eşliğinde karşılandı. Yoğun ilgi altında salona giren Başkan Ürgüp mehter marşını vatandaşlarla birlikte söyledi. Toplantıda kısa birer selamlama konuşm...17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 1. yılı

 AHMET ERÇELİK17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonunun 1. Yıl Dönümünde Chp Parti Binasında CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Çam ve CHP İl Başkanı Ulaş Karasu’nun katılımıyla Basın Toplantısı yapıldı.CHP İl Başkanı Ulaş Karasu “12 yıllık AKP İktidarının aslında başından itibaren anlatmak istediğimiz bundan 1 yıl önce 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonuyla gün yüzüne çıktı.1 yıldır Hırsızlılığını nasıl kazanırım telaşına düştü. Sivil Topluma ve Basına baskı yapmışlardır. Bu Ülkenin Ölüm Yıldönümüne Genel Başkanımızı dediği gibi Bu Ülkede namusular da...2009-2014 Yılları Arasında Ömrüm Boyunca Şerefle Anacağım

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi Milletvekili Aday Adayı Doğan Ürgüp Parti binasında adaylığını açıkladı. Parti binasındaki açıklamaya Büyük Birlik Partisi Milletvekili Aday Adayı Doğan Ürgüp'ün yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Merkez İlçe Başkanı Yurdal Epsileli ve Merhum Muhsin Yazıcıoğu’nun Abisi Yusuf Yazıcıoğlu ve Alperen Ocakları İl Başkanı Halil Kol katıldı. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut "Ülkemiz bir genel seçim arifesinde, Ülkemizde 7 Haziranda bir genel seçim yapacağız. İnşallah sizlerin gayretiyle her zaman hareketinizi bekliyoruz. B...22 Haziran’a kadar üyeler tamamlanacak

AK  Parti İl Teşkilatı en geç 22 Haziran tarihine kadar bin 543 sandıkta 9 kişilik yönetim kurulu üyelerini tamamlayacakFatih TABUR AK Parti teşkilatları 10 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği ve 194 bin 312 sandıkta aynı saatte yapılacak olan toplantı gününün yapılacağı  22 Haziran’a kadar, AK Parti Sivas İl Teşkilatı’nın bin 543 sandıkta 3 ana kademe, 3 kadın kolları ve 3 gençlik kollarından olmak üzere toplam 9 kişilik yönetim kurulunu belirlemesi gerekiyor.&nb...30 Mart’ta karar vereceksiniz

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda yerel seçim toplantısı yoğun bir katılımla Hisar Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın, birim yöneticileri, çok sayıda partili ve sandık görevlileri katıldı. Yerel seçimlere 15 gün kaldığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz kalan sürede de çok çalışarak seçimden zaferle ayrılacaklarını söyledi. Sivas için aşk ile çalıştıklarını söyleyen Bakan Yılmaz, "Vaktimiz az yapacak işlerimiz çok. Allah iç...33 Proje

Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birilik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp yeni dönemdeki; 33 Proje Anadolu Haber Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Adayı Doğan Ürgüp Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar  Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz hafta 33 projesini açıkladı. Televizyon ve internet üzerinden yapılan canlı yayın büyük ilgi gördü.Sivas Belediye Başkanı ve BBP Belediye başkan adayı Doğan Ürgüp, yeni dönem için yapacağı 33 projeyi açıkladı. Seçildiği takdirde sultan şehre 33 proje vaat eden Ürgüp, projelerinin ulaşım sıkıntısını çözeceğini, işsizliği azaltacağını ve konut ihtiyacını gidereceğini...433.499 kişi oy kullanacak

Anadolu Haber Yaklaşan 30 Mart yerel seçimleri dolayısıyla ilimizde toplam 433 bin 499 seçmen 2 bin 417 sandıkta oy kullanacak.  Sivas ve ilçelerindeki seçmen ve sandık sayıları ise;Seçim Bölgesi Seçmen Sayısı SandıkMerkez 233.977 879Akıncılar    4.178  40Altınyayla    6.311  31Divriği  12.875 144Doğanşar    2.374  33Gemerek  19.311  94Gölova    2.800  35Gürün  14.243  98Hafik    7.141  87İmranlı    6.628 114Kangal  16.798...500 milyon TL’lik yatırım

AKP İl Başkanı Burhanettin Kuru, son 10 yıl içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Sivas’a 500 milyon TL yatırım yaptığını söyledi.Kuru, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bugün  bir takım açılış ve temel atma törenleri için Sivas’a geleceğini ifade etti.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun  Sivas’a özel bir önem verdiğinin altını çizen Kuru, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu bugün saat 17.00’da Sivas’ta olacak. Veysel Eroğlu’nun Sivas’a teşrifleriyle birlikte inşallah bir takım temel atma ve açılışlar yapacağız. O...58 müjdeyle Sivas’a geliyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bugün Sivas’a gelerek 53 bin 660 dekar araziyi suya kavuşturacak. Daha sonra bakanlar Yıldızeli Nevruz Barajı'nın da aralarında bulunduğu program kapsamında 40 tesisin açılışını gerçekleştirecek. Kongre Müzesi Bahçesi’nde bakanların katılımı ile düzenlenecek törenle temeli atılacak olan Yıldızeli Nevruz Barajı’nın yatırım bedeli 39 milyon 89 bin TL. Projeler kapsamında Sivas’ta 97 milyon 329 bin TL yatırım tutarındaki 40 adet proje ile 73 bin 490 dekar tarım alanı sulamaya açılacak ve 6 köy taş...Adaylar açık oturumda buluşsun

Anadolu HaberYerel seçimlere günler kala Sivaslı seçmenler MHP Adayı Kürşat Ergün, BBP Adayı Doğan Ürgüp, AK Parti Adayı Sami Aydın, SP Adayı Sabahattin Tokgöz ve CHP Adayı Gülümser Heper'in Sivas'ta yayın yapan 3 televizyonun ortaklaşa yayınlayacakları bir açık oturumda projelerini ve Sivas hakkında yapacaklarını tartışarak anlatmalarını istiyor. 30 Mart yerel seçimleri için yarışan Belediye Başkan adaylarının birbirinden bağımsız hazırladıkları projeleri ve Sivas'ın gelişmesi hakkındaki görüşlerini daha iyi analiz edebilmek için ortak bir açık oturumun şart olduğun söyleyen Sivaslı seçm...ADAYLAR ANKET iLE BELiRLENECEK

Ak Parti’nin geçen hafta Ankara’da yapılan genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından, hafta sonu itibarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rize’den, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de Konya’dan seçim çalışmalarına start verdiler. İlimize ise Ak Parti’nin önemli isimlerinden hemşerimiz Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Milletvekilleri Koyulhisar’dan başlayarak çıkartma yaptılar. Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerimizde esnaf ziyaretlerinde bulunan heyete Ak Parti İl ve Merkez ilçe teşkilatları da katıldı. Cum...Adayları anketler ve çalışmalar belirleyecek

Sivas’ta yerel seçimlerle ilgili il ve ilçe teşkilatının aday çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sivas’ta da her şehirde olduğu gibi il ve ilçe teşkilatı ile ilgili aday tespiti çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. Bu çalışmaları en kısa zaman dilimi içerisinde sonuçlandırma gayreti içerisindeyiz” dedi.  Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi politikaları ile yola çıkarak kamuoyundan destek isteyeceklerini söyleyen Yalçın, Sivas’ta iddialı bir siyasi hareket olduklarını söyledi.  Yerel seçimlere MHP olarak ço...Adem Yıldırım

Adem Yıldırım Ak Parti 4. Sıra Adayı  Anadolu HaberAvukat1973 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İlkokulu Şarkışla’nın Oluktaş İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Şarkışla İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek Avukatlık mesleğine atılmıştır. Üniversite yıllarından itibaren Milli Gençlik Vakfı olmak üzere sosyal ve siyasal çalışmaların içinde değişik kademelerde görevler üstlendi. ÖNDER - İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği ve Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bölge soru...Adem Yıldırım Seçmenle Buluşmaya Devam Ediyor

 AK Parti Sivas Milletvekili adayı Adem Yıldırım, Anadolu'nun o güzel topraklarında karış karış, çalınmadık kapı, alınmadık gönül, bırakmadan gezerek, AK Parti’nin 400 Milletvekili çıkarabilmesi için tüm halktan destek istedi. Seçim öncesi milletvekili adaylarının seçmene yönelik çalışmaları son ayda hız kazanırken, Çalışmalarına ilk gün ki gibi son hız devam eden AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, il, ilçe, belde, köy ve mezraların tamamını gezmeye başladıklarını, seçim süreci boyunca elimizden geldiği kadar gece gündüz demeden çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacakl...Ahmet Kuzu’dan Kongre Öncesi Açıklamalar

 AHMET ERÇELİKAk Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu Gazetemize 13 Şubat Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gelmesinden öncesi Ak Parti İl Başkanlığı 5 Olağan Kongresi öncesi gazetemize bilgiler verdi.Kuzu; “Kongre sürecimiz Başbakanımız Cuma Namazını Ulu Cami’de kılacaklar.2’de kongre salonuna gelerek kongremiz başlayacak. Kongre sürecimiz Başbakanımız gidince Kongremiz devam edecektir. Uğur Işılak Konseri Başbakanımızdan önce Konseri vardır. Oradan 17:00’de Cumhuriyet Üniversitesi’nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yemek programı vardır. Biz Merkez İlçe olarak üzerimize düşen görevi Mahalli Baş...Ak Adaylar Belli Oldu!..

Ak Adaylar Belli Oldu!.. Milletvekili genel seçimleri 7 Haziran 2015 tarihinde AK Parti'den Milletvekili adayı olan isimler ve AK Parti kesinleşen aday listeleri en çok merak edilen konuydu. Sivas’ta Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz birinci sıraya yerleşirken Hilmi Bilgin ikici olarak liste yer aldı. Diğer sıralamalar tamamen bir sürpriz oldu. İşte AK Parti Sivas Adayları 1. İSMET YILMAZ               YÜKSEK AVUKAT 2. HİLMİ BİLGİN YÜKSEK AVUKAT 3. SELİM DURSUN      &...Ak Parti Aday Adayları hedeflerini anlattılar

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Sivas Belediyesi başkan aday adaylığını açıklayan 8 aday adayı Ak Parti binasında düzenlenen toplantıda kendilerini ve hedeflerini parti yöneticilerine anlattı. AK Parti Sivas İl Başkanı Erdal Karaca'nın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz ve birim yöneticileri yer aldı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Sivas Belediyesi başkan aday adaylığını açıklayan 8 aday adayı Ak Parti binas...Ak Parti Adayları

30 Mart 2014’de yapılacak olan yerel seçimler için Ak Parti İl teşkilatı tarafından organize edilen aday tanıtım programı 4 Eylül Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimleri için daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas Belediye başkanı adayı olarak 2004-2009 arası görev yapan eski Belediye Başkanı Sami Aydın'ı aday göstermişti.  Ak Parti Sivas teşkilatı 15 Kasım 2013'de ilçe ve belde adayları için temayül yoklaması yapmış ve Ak Parti Merkezi tarafından değerlendirilmesi sonucu geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafın...AK Parti Adaylarına Yoğun İlgi...

 AK Parti İl Teşkilatımızın Düzenlediği " 25. Dönem Milletvekili Adayları ve Teşkilat Buluşması" Yoğun Bir İlgiyle Gerçekleştirildi...AK Parti İl Başkanı Av. Ziya ŞAHİN, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Milletvekili, Milletvekili Adayları, Belediye Başkanımız, İl Teşkilat Başkanları ve İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ve Yöneticileri ile birlikte Teşkilat Birimlerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla geçen program büyük bir şölen havasında gerçekleşti.Katılımcı sayısının oldukça fazla olduğunun gözlendiği toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Av. Ziya ŞAHİN: "Seçim sath...Ak Parti Aralık Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Sivas İl Başkanlığı Aralık ayı Sivas İl Danışma Toplantısı Ticaret Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ak Parti Milletvekili Ali Turan, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tarım Eski Bakanı Musa Demirci, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri ve Ak Partili vatandaşlar katıldı. Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin “İl Danışma Meclis toplantıları ilin yapılan toplantılarıdır. İlimizin teşkilatına sunulduğu toplantılardır. Bu toplantılarımıza hem de...AK Parti Doğanşar İlçe Kongresi Yapıldı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde AK Parti 5. Olağan Doğanşar İlçe Kongresi yapıldı.   Kongreye AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.   Mevcut İlçe Başkanı Mahmut Ağır güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlığına seçildi.   Kongrede konuşan İl Başkanı Ziya Şahin, Doğanşar'ın doğal güzelliğinin bozulmayan bir ilçe olduğunu belirterek, "Cıvıl cıvıl bir ilçemiz. Bu sürdürülebilir güzelliği devam ettirmek lazım. Doğanşar'da da bu mümkün. Belediye başkanımız, kaymakamımız, meclis üyelerimizle hep beraber Doğanşar'ın bu güzelli...AK Parti Esentepe Seçim Bürosunun Açılışını Gerçekleştirdi

 Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim teşkilatı, Esentepe Seçim Bürosu'nun açılışını mahalle sakinlerinin coşkulu katılımı ile gerçekleştirdiler.Seçim bürosunun Esentepe Mahallesi'ne hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu sözlerinde :"Hemen hemen her mahallemizde, vatandaşlarımıza bir sıcak çay ikram edebilmek için, dertleriyle dertlenebilmek, sıkıntılarıyla ve sorunlarıyla ilgilenebilmek adına seçim bürolarımızın açılışlarını yapıyor...Ak Parti Gençlik Kolları Seçim Çalışmalarına Tüm Hızı İle Devam Ediyor

 AK Parti Sivas Gençlik Kolları yaptığı çalışmalarla aralıksız şekilde seçim çalışmalarına devam ediyor. Eski TÜRKİYE, İlk Oyum İlk Heyecan ve Haydi Gel Bizimle Ol projeleri oluşturuldu. Bu projeler ile gençlere ulaşmaya çalışan Gençlik Kolları Başkanlığı stand çalışmaları ve sosyal alanlarda insanlara ulaşıp projelerini herkese anlatarak seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kapı kapı dolaşıp projeler hakkında halkı bilgilendiren Gençlik Kolları Başkanı M.Burak KURUÇAY halkın büyük ilgisi ile karşılaşıp dua ve iyi dileklerini kabul ediyor. İlçe Gençlik Kolları toplantısı Genel Merkez Genç...AK Parti Hafik Seçim Bürosu Açıldı

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımlarıyla Hafik Seçim Bürosu'nun açılışı Hafikli vatandaşların coşkulu katılımı ile gerçekleştirildi.Hafik İlçesine ziyaretinden dolayı Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz'a teşekkürlerini sunan Hafik Belediye Başkanı Mithat İLHAN sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden itibaren de gece gündüz demeden, AK Parti hükümetinin 13 yıl içerisinde ülkemize ve ilçemize neler kazandırdıklarını anlatmak zorundayız." dedi.Sivas'ın herzaman hizmete ihtiyacı olduğunu ve bu hizmeti iktidar partisinin getirdiğini ifade eden Milli Savunma B...AK Parti İl Başkanı Kuru, Sivas Belediye Başkanı Aday Adayı Oldu

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru bu gün bir basın toplantısı düzenleyerek Sivas Belediye Başkanlığı için partisinden aday adaylığını açıkladı. Ak Parti İl Binasın'da düzenlediği basın toplantısında Kuru, "Saygıdeğer Basın Mensupları, Tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 30 Mart 2014 tarihinde yerel yönetim seçimleri yapılacaktır. Bu seçimde şehrimizin gelecek beş yılını yönetecek olan belediye başkanı ve meclis üyelerimiz için halkımız tercihini kullanacaktır. Bu seçimin insanımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yine bugüne kadar şehrimizde belediye başkanl...AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin İlçeleri Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin; Gürün, Kangal ve Ulaş teşkilatlarını ziyaret ederek yaklaşan yerel seçim öncesi teşkilat mensuplarına bilgi verdi. Türkiye'nin 3 seçime birden gireceğini söyleyen İl Başkanı Ziya Şahin, "AK Parti olarak biz bu 3 seçimde de varız. Bazıları bir seçim de bazıları 2 seçimde var. Ama biz her seçimde varız.  Hem Türkiye'de hem de dünya da AK Parti artık her şeyin içinde var. Biz de AK Parti mensupları olarak bunu bileceğiz ve buna göre hareket edeceğiz. Biz AK Parti'nin Ak insanlarıyız buna göre hareket etmeliyiz" dedi. Çıktıkları yolun kolay bir yol olmad...Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin Kongre Öncesi Bilgiler Verdi

 AHMET ERÇELİKAk Parti İl Başkanı Ziya Şahin 13 Şubat Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gelmesinden önce gazetemize Kongre sürecini değerlendirdi.Şahin, “Ak Parti 5. Olağan Kongresine 15 Eylül’de başladı.Kadın ve Gençlik Kollarının kongrelerini yaparak bu güne geldi.13 Şubat Saat 14.00’te de Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile İl kongremizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızla beraber Milli Savunma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Kalkınma Bakanımız ve Ak parti Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Soylu ve Ekrem Erdem, Vekillilerimiz Ak Parti ve Sivaslılar olarak karşılayacağ...Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplandı

 Sivas'ta Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi'nde Gerçekleştirildi.Mart Ayı İl Danışma Meclisi'ne AK Parti Sivas Milletvekili Ali TURAN, AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya ŞAHİN, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Erdal Karaca, Milletvekili Aday Adayları ve birçok AK Partili katıldı.Toplantıda ilk konuşmayı yapan AK Parti İl Başkanı Av. Ziya ŞAHİN Mart Ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirme yaparak şunları kaydetti :”10 Şubat'ta Seçim Takvimi başlamasından sonra biz her hafta bir program yapmak suretiyle seçim sürecini değerlend...AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısını yaptı

                                                                                     Ağustos ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Eski Tarım Bakanı Musa Demirci, AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru ve parti teşkilatı katıldı.  AK Parti Ağustos ayı Danışma Meclisi toplantısında konuşan ...Ak Parti Kadın Kolları İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

 AK PARTİ Kadın Kolları Başkanlığı Seçim Çalışmaları için durmaksızın ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Gemerek, Yeniçubuk, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki Ak kadınlarla biraraya gelerek hem seçim çalışmaları hakkında konuştu hem de bu vesile ile Anneler Gününü kutladı.İlk ziyaretleri olan Gemerek ilçesinin ilçe başkanı Hakan BOZBIYIK, Gemerek Kadın Kolları ilçe başkanı Gülşah TOKER çok kıymetli Şehit Annelerimiz Lebuze ALKAN ve Emine KARAHAN’ın katılımıyla Anneler günü programı gerçekleştirildi. Programda konuşanGemerek ilçe başkanı Hakan BOZBIYIKPrograma katılımlarından dolayı AK ...Ak Parti Köylerde seçim çalımasına devam ediyor

Merkez Köyleri gruplar halinde toplantı yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı merkeze bağlı köyleri gruplara ayırarak toplantılarını yapmaya başladı. İlk olarak Merkez Beypınar Köyünde yapılan toplantıya çok sayıda köylünün katılması yöneticileri sevindirdi.  Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz burada yapmış olduğu toplantıda, “Beypınar Köyüne teşekkür ederek iki yıl önce yapılan genel seçimlerde Bey pınar Köyü Ak Partiye yüzde yüz destek vermiştir bundan dolayı teşekkür ederim” ded.Köy adına yapılan konuşmada söz alan Talip Abanoz ise, “Biz her zaman Ak Partinin yanında olduk olma ya da ...Ak Parti Mahalle Başkanları Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Köy ve Mahalle Başkanları Toplantısı Ticaret Sanayi Odasında yapıldı.Toplantıya Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, Ak Parti Milletvekili Aday Adayları ve partililer katıldı.Ziya Şahin “Sivas olarak Sivas’ın şartlarına göre yakaladık.5 Olağan kongremizi tamamladık. Gençlik Kollarımızı Cuma günü tamamladık. Bir taraftan kongrelerimiz yaptık.1 Martta bir temayül yoklaması yaptık. Arkasından 7 Martta 188 sandıkta partimiz bir dünya rekoru kırdı.259 sandığımız var.14 Mart olarak Mahalle Başkanları ve Köy Başka...AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından Kolluca Köyüne Ziyaret

Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı Merkeze Bağlı SOYDER yöresi köylerine yapmış olduğu ziyaretler kapsamında geçtiğimiz hafta SOYDER yöresi köylerinden olan Merkez Kolluca Köyü sakinlerinden olan Cafer Gümşer in bahçesinde gerçekleştirdi. Toplantıya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, İl Başkan yardımcısı Fikret Yıldırım, Taner Karabal ve İbrahim Çıtır'ın yanı sıra Merkez İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya ayrıca Kolluca Köyü adına Cafer Gümşer, Bademaya köyü adına Sabahattin Demirhan ile 4 Eylül köyü adına Muhtar Ali Pek katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Çapraz yaparak parti ç...AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından SOYDER Yöresine Ziyaret

Ak Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Merkez Köyleri ziyaret programı çerçevesinde SOYDER Yöresi Köylerine ziyaret gerçekleştiriyor. İlk olarak Beypınar Köyüne yapılan ziyaretin ardından daha sonra geçen hafta Onbaşılar, Başıböyük ve Kızılca Köy ziyaretlerini yaptılar. Geçen hafta Tokuş, Çatalkaya, Mermer, Kızıl alan ve Karabalçık köylerinin katılımı ile Karabalçık köyünde yaptı. Söz konusu toplantıya Ak Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Özaydın, SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır ile Yöre Köylerden Sorumlu SOYDER Genel Sekrete...Ak Parti Merkez İlçe Stk’lılarla Bir Araya Geldi

Geleneksel hale gelen Merkez ilçe Başkanlığımız Tarafından Organize Edilen Sivil Toplum Örgütleri ile yaptığımız istişare Toplantısı Nevizade Kahvaltı’da yapıldı. Kahvaltı programına Ak Parti Milletvekili Ali Turan, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Esnaf Ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Beşir Koksal ve Bağlı 14 Oda Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu Ve Yönetimi Esnaf Kefaret Kredi Koop. Başkanı Yüksel Demirgil ve Yönetimi katıldı. Açılış Konuşmalarında; Ahmet Kuzu “Esnaf Odalarımızla, Sendikalarla, Derneklerle Ak Parti Merkez İlçe olarak görev aldık.6 ay seçim atl...Ak Parti Ocak Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKAk parti Ocak Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı Ticaret Sanayi Odası’nda yapıldı. Danışma Meclisi Toplantısına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikten bugüne kadar 112 bin 966 kişinin yaralandığını söyledi.Bakan Yılmaz, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin sezon açılışının ardından Sivas’ta, Ak Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak ayı il danışma mecl...AK Parti Seçim Çalışmalarında Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın ve AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin’le birlikte Galericiler Sitesi ve Cumartesi Pazarı Esnaflarını ziyaret ettiler.Yoğun ilginin olduğu ziyaretlerde Galericiler Sitesi Esnaflarıyla sohbet eden ve taleplerini dikkate alan Yılmaz, Aydın ve Şahin’in ziyaretlerinden oldukça memnun olan esnaflar, sorunlarını dile getirdiler, birlikte çözüm istediler. Şehirde bir çok atılımın yapıldığını belirten Bakan Yılmaz, Ekonominin ancak istikrar olduğu sürece iyiye gideceğini, yapılabilecek ne varsa ancak mevcut iktidarın bu çözümü sunac...AK Parti Sivas İl Yönetimi İstişare Toplantısı Düzenledi

AK Parti Sivas il yönetim kurulu üyeleri Vahder Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde tanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz'ın yanı sıra çok sayıda il yönetim kurulu üyesi katıldı. Toplantıda yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalar hakkında istişare yapılırken, İl Başkanı Şahin yönetim kurulu üyelerine AK Parti hükümetinin Sivas'ta yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şahin, Sivas'a Polis Meslek Yüksek Okulu'...AK Parti'de Danışma Meclisi Cumartesi Günü Yapılacak

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda mayıs ayı danışma meclisi cumartesi günü yapılacak.AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda her ay gerçekleştirilen il danışma meclis toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayı il danışma meclis toplantısı 31 Mayıs 2014 cumartesi günü saat 12:00'de Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Danışma meclisine, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Koordinatör Milletvekili Orhan Karasayar, İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, belediye b...AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı

 AHMET ERÇELİKSivas'ta Ak Parti İl Teşkilatları temayül yoklaması yaptı.Sivas Kongre Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Temayül yoklamasında, 2 bin 400 partili 10 sandıkta oy kullanılması bekleniyordu. Bin 802 parti temsilcisi sabah 10.00’dan 16.00’ya kadar 10 sandıkta 49 aday adayı için oy kullanmak için sandık başına gitti. ...Ak Parti'den Kadınlar Günü Gecesi

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile gece düzenlendi. Geceye Ak Parti Sivas Milletvekilleri M. Nursuna Memecan, Hilmi Bilgin ve Ali Turan, İl Başkanı Burhanettin Kuru ile çok sayıda parti üyesi ve kadınlar katıldı.500'e yakın davetlinin katıldığı yemekte Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru geceye katılan bütün kadınlara çiçek verdi. Kuru yaptığı açıklamada "Teşkilatlarımızda aktif siyaset yapan ve kadın sivil toplum örgütlerinden 500 bayan katıldı. Yoğun katılımdan dolayı tüm misafirlerimize ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum" dedi....AK Parti'nin Kuruluşunun 12. Yıl Dönümü Kutlandı

AK Parti Sivas Başkanlığı, AK Parti'nin kuruluşunun 12. yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. İnönü Konağı'ndan düzenlenen basın toplantısına, İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz ve birim yöneticileri katıldı. İl Başkanı Burhanettin Kuru, partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi, “14 Ağustos 2001 Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi.14 Ağustos 2001 Milletin Partisinin Milletimiz tarafından ...AK Partililer İnönü Konağında Bayramlaştı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı her bayram düzenlediği bayramlaşmasını İnönü Konağı'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, Belediye Başkanları, İlçe başkanları, birim yöneticileri, mahalle teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah, Türkiye'nin her tarafına, dağlarına, bayırlarına, ovalarına, yaylalarına barış geli...AK Parti’de Eylül Ayı İl danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda Eylül Ayı Danışma Meclisi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Danışma meclisinin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Burhanettin Kuru, Türkiye’nin önemli bir sürece doğru adım adım gittiğini belirterek, “15 ay içerisinde yapacağımız 3 seçim var. Bunlar, yerel seçimler, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi. AK Parti olarak bu süreci sizler yürüteceksiniz. Sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere AK Parti teşkilatları olarak il yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle yöneticileri, sandık yöne...Ak Parti’den 8 kişi aday adayı

Yaklaşan yerel seçimlerde iktidar partisi olan Ak Parti’nin belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru süresi 1 Kasım’da sona erdi. Bu süreçte Sivas’tan aday adaylığını 8 kişi açıkladı.Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru 1 Kasım günü il başkanlığından istifa ettiğini açıklayarak Belediye başkanlığına aday adalığını açıkladı.Ak Parti Sivas eski Belediye Başkanı Sami Aydın’da aday adaylığını açıklayan isimlerden oldu. Öte yandan Necaattin Çelik, Ali Kuruçay, Adem Işık, Halil İbrahim Karademir, Ahmet Yuvacı ve Zeki Kılıç Ak Parti’den aday adaylıklarını açıkladılar.Ak Parti Genel Mer...AKP İl Başkan Yardımcısı Erdal Karaca'ya Kınama

Geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, Aday Adayı Tanıtım Programında Sami Aydın'a yaranmak isterken, BBP'nin Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve O’nun Ecel Arkadaşlarının kemiklerini sızlattı. Aynı zamanda AKP'nin Aday Adayı Tanıtım Programı, gani gönüllü Sivaslıların da yüreklerini sızlatılmıştır. AKP İl Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, partilerinin aday adayını basına tanıtımı sırasında yaptığı konuşmasında, "Malum Kaza ile Sivaslılar 5 yıl kaybetti" diyerek, Sivas ve Sivaslılar uğruna, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden BBP'nin Şehit Genel Baş...Akyıldız’dan SESOB’a Nezaket Ziyareti

 Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili adayı Ali Akyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı olan Ali Akyıldız, seçim çalışmalarına başladıktan sonra sivil toplum kuruluşları da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyor. Esob Başkanı Beşir köksal’ı da ziyaret eden milletvekili adayı Ali Akyıldız, bir süre görüş alışverişinde bulundu.Partililerin tercihi ile ilk sırada yer alarak milletvekili adayı olduğunu ve çalışmalara başladığını ifade eden CHP milletvekili adayı Ali Akyıldız, Sivas’ta yaşayan ve Sivasın sorun...Ali Akyıldız

Ali Akyıldız CHP 1. Sıra Adayı  Anadolu Haber1964 Divriği doğumlu.İlk, orta ve lise tahsilini Divriği’de tamamladıktan sonra, Üniversite eğitimi için Erzurum gitti. Atatürk Üniversitesinde Ziraat Fakültesini bitirerek Ziraat Mühendisi oldu.1988 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Biriliği Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı.Kısa dönem askerlik görevini yaptıktan sonra 1989 yılında tekrar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Biriliği Müdürlüğü’nde aynı görevine devam etti.Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Biriliği bünyesinde fark...Altınkaya Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı Açıkladı

 AHMET ERÇELİKŞarkışlalı Ercihan Altınkaya Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı Açıkladı.Altınkaya açıklamasında, “Sözlerime başlamadan önce Fidan Yazıcıoğlu annemiz rahmetli olmuştur. Allahtan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yine Özgecan Aslan ve Fırat Çakıroğlu’na Allahtan rahmet sevenlerinin başı sağ olsun diliyorum. MÜSİAD Sivas şubesinde çalıştım. Ayrıca merakımdan dolayı 2.Üniversite Anadolu Üniversitesi İlahiyatta okuyorum.2010-2015 Şarkışla Ak Parti İlçe Başkanlığında görev aldım. Birlikte 35 tane çözüm projeleri ürettik. Başta Başkanımız ile Milletvekillilerim ile projele...Aşık Veysel'in dediği gibi"Tilki gölgesinde aslan gizlenmez”

AHMET ERÇELİKAk Parti Genel Başkanı ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Miitvekili tanıtımı için Erzurum’dan hava yoluyla Sivas’a geldi.Başbakan Davutoğluna Kent Meydanın’da Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin,Belediye Başkanı Sami Aydın,Ak Parti Milletvekili Adayları,Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Partililer katıldı.Başbakan Davutoğlu Uğur Işılak’ın Ey Türkiyem şarkısıyla sahneye çıktı. Sivas’taki mitinde çevre illerden gelen Amasya ve Tokat ilinden polis takviye edildi. Sivas’ın dışından İlçelerden otobüslerle vat...ATO BAŞKANI BEZCİ’DEN MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NA ZİYARET…

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YILMAZ GEZİ OLAYLARININ DIŞ BASIN ARACILIĞIYLA DÜNYAYA YANSIMASINI DEĞERLENDİRDİ: “AMAÇ TÜRKİYE’NİN ETKİNLİĞİNİ KIRMAK VE PATİNAJ YAPTIRMAK”   ATO BAŞKANI BEZCİ: “ÜNLÜ BİR DÜNYA MARKASI ANKARA’YA GELİŞİNİ ERTELEDİ”   17 TEMMUZ 2013-Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gezi Parkı olaylarının, dış basın tarafından canlı yayınla dünyaya olduğundan farklı şekilde yansıtıldığını belirterek, “Amaç Türkiye’nin etkinliğini kırmak ve patinaj yaptırmak” dedi.   Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriy...Avukat Burhanettin Kuru Milletvekili Adaylığını Açıkladı

 AHMET ERÇELİKAvukat Burhanettin Kuru Ak Parti Binasında Milletvekilliği adaylığını resmen açıkladı.Burhanettin Kuru "Öncelikle yeni seçilen İl Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimleri ülkemiz için hayırlı olsun. Avukat Burhanettin Kuru olarak Ak Partinin kuruluşundan itibaren her kademesinde görev aldım. Şükürler olsun ki geride gerçekten olumlu izlenimler oldu. Bu noktada huzur içerisindeyiz. 5 yıl boyunca Sayın Bakanımızla, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte şehrimiz için çalıştık. Ben Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu ş...Aydın Gültepe Mahallesinde

Anadolu Haber AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın Gültepe mahallesi ev toplantısında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada mahalle sakinlerine seslenen Aydın, "Bizi, bize bırakın bu mahalleyi Sivas'ın örnek mahallesi yapalım. Siz bize güvenin inşallah biz sizi mahcup etmeyiz" dedi. Yöneticiliğin ve bir şehri yönetmenin kolay bir hadise olmadığını söyleyen Sami Aydın, "Hiç kimse ben çalışmıyorum, yönetmiyorum demez. Ama maharet şudur; az para ile çok iş yapmak. Biz az parayla çok iş yaptık. Bugün ki belediye bütçesi 200 milyon civarında. Bu kadar büyük bir bütçeyle yapılan i...Aydın seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı

Anadolu Haber Sivas’a geçmiş dönemlerde yapmış olduğu projelerle adından sıkça söz ettiren Eski Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Sami Aydın, dün akşam da Yenişehir Mahallesi Seçim Bürosunun açılışına katıldı. Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Aydın, burada yapmış olduğu konuşmasında şunları dile getirdi. Öte  yandan sabah saatlerinde Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Akyıldız’ın organize etmiş olduğu kahvaltı programına eşi Yurdagül Aydın, Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve diğer partililerle birlikte katılan Mimar Sami Aydın, burada da ağırlıklı o...Aydın seçmeni gezmeye devam ediyor

Eski Belediye Başkanı ve Ak Parti Sivas Belediye Başkan aday adayı Sami Aydın, gittiği her yerde halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarına hız veren Aydın, geçtiğimiz haftada seçim çalışmalarına devam etti. Aydın Sivas esnafının seçim ile ilgili görüşlerini almaya devam etti.   Ak Parti Belediye Başkan Aday adayı Mimar Sami Aydın, Cuma namazı çıkışı esnaf ziyaretinde bulundu.  Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden ve halkın yoğun teveccühü ile çalışmalarını sürdüren Aydın, Ulu Camii sokak esnafları ile Sirer caddesi esnaflarını ziyaret ederek, bir kez daha be...Aydın ziyaretlerini sürdürüyor

Anadolu Haber Bir yandan seçim çalışmalarını yürüten, diğer yandan da seçim bürosunun açılışlarına katılan eski belediye başkanı ve Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı Sami Aydın, bulunduğu her ortamda yoğun ilgi ile karşılaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ak parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memcan’la birlikte Demircilerardı Mahallesindeki seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Aydın, gün içerisinde de kuyumcular esnafı ile Atatürk Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Aydın’a vatandaşlar oldukça fazlan ilgi gösterdiler. AK Parti'nin adayı Mimar Sami Aydın, Sivas Milletvekili Mesu...Aydın ‘Koltuğuna’ Oturdu

ANADOLU HABER  2009 yerel seçimlerinde BBP Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp’e karşı seçimi kaybeden Sami Aydın bir ilki gerçekleştirekerek, Sivas’ta kaybettikten sonra kazanan tek Belediye Başkanı ünvanını da almış oldu. Geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan yerel seçimlerde Sivaslı seçmenler % 58 destek vererek AK Parti adayı Mimar Sami Aydın’ı yeniden belediye başkanı seçerlerken, bir önceki seçimin galibi Doğan Ürgüp % 31’de kaldı. Cuma günü sabah saatlerinde Sivas YSK kurulundan mazbatasını alan Başkan Sami Aydın Cuma namazı çıkışı Belediye binası önünde çok sayıda Sivaslı tarafından ...Aydın'dan İl Başkanlarına Çağrı...

 7 Haziran seçimleri öncesinde Sivas’ta faaliyet gösteren siyasi partiler kendileri için en etkili propaganda şekli olarak yüksek sesli seçim şarkılarını görüyor. Birçok partinin bir anda seçim otobüslerinden çıkardığı bu sesler de gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşların rahatsız olmasına sebep oluyor.Genel seçim öncesinde kendi partisi AK Parti’nin adaylarıyla esnafları ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile yaptığı geziler esnasında karşılaştığı MHP İl Başkanı Ragıp Özkan ve Milletvekili Adayı Celal Dağgez’e başarı diledikten son...Aydın, BBP’den Aday Adaylığını Açıkladı

 Büyük Birlik Partisi Sivas’tan Milletvekili için aday adayı olan Bahattin Aydın, Sivas BBP İl Başkanlığı binasında basın toplantısı yaparak aday adaylığını açıkladı.Aydın basın toplantısında, “Kıymetli Basın Mensupları, Saygıdeğer Hazirun.Sözlerime Bundan 100 Yıl Önce Bize Üzerinde Yaşadığımız Toprakları Bırakmak İçin Canlarını, Gözlerini Kırpmadan Veren Şehitlerimiz ve Gazilerimizi Yaad Ederek Başlamak İstiyorum. Çanakkale Ruhunu sadece 18 Mart Tarihlerinde Anmak ne kadar Doğru Onu da sorguluyorum, Çanakkale Ruhunu Her Daim Aklımızda ve Yaşantımızda Yaşamayı Ümit ediyorum. Bahattin...AYM Başkanı Kılıç'ın sözleri

Milli Savunma Bakanı Yılmaz: "Gömlek değiştirmek normal, herkes gömleğini değiştirebilir ama renk değiştirmek normal değildir. Hamdolsun rengimizi değiştirmedik" Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç'ın sözlerine ilişkin, "Gömlek değiştirmek normal, herkes gömleğini değiştirebilir ama renk değiştirmek normal değildir. Hamdolsun rengimizi değiştirmedik" dedi. İş adamı Mustafa Sarılar tarafından babası Ethem Sarılar adına, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesine yaptırılacak caminin temel atma törenine katılan Yı...Bahçeli Sivas’a Geliyor

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İl başkanları toplantısını Sivas’ta yapacağı belirtildi. MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, henüz tarih kesinleşmemekle birlikte il başkanları toplantısını Sivas’ta yapma talebini Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin olumlu karşıladığını açıkladı. Özkan, 11. Olağan Kurultayı gerçekleştiren partilerinin, 7 Haziran’da genel seçimlere götürecek kadroyu tanzim ettiğini dile getirdi. Genel kurul sonrası birçok ilden Merkez Yönetim Kurulu üyesi listeye giremezken, Sivas’tan Semih Yalçın, Mustafa Mit ve Celal Dağgez’in MYK’da yer...BAKAN VADİ DE ÇALIŞTI

Yerel Seçim çalışmalarına Sivas merkezden start veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Milletvekilleri, geçen hafta sonunu Yıldızeli ilçesinin seçim bürosunu açmaktan başlayarak daha çok Kelkit Vadisinde yer alan ilçelerde geçirdi.Özellikle Suşehri, Koyulhisar ve Akıncılar’da sıkıntılı olan Ak Parti’nin kurmayları, “Yıldızeli, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Kangal, Hafik, İmranlı, Koyulhisar, Gölova ve Akıncılar ilçemiz Belediye Başkanlıklarını korumak , Şarkışla, Divriği, Doğanşar, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerimizde de iddialı olabilmek için Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimizi de destekl...Bakan Yardımcısı Tekin Ak Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin ve AK Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru'yu makamında ziyaret Etti. İl Başkanlığından servis edilen habere göre, ziyarette Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin ve Milletvekili Cengiz Yavilioğlu İl Başkanı Burhanettin Kuru ile görüşerek;  il teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin, 28 Şubat süreciyle alakalı olarak Türkiye'de yaşanları tartışmak, konuşmak için Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin davetlisi olarak Sivas'...Bakan Yılmaz bayramı Sivas’ta geçirdi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı’nın 2. günü Sivas’a gelerek bayram tatilini memleketinde geçirdi. Bayramın 2. günü Ak Parti teşkilatı tarafından İnönü Konağı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Yılmaz, tüm partililerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Düzenlenen bayramlaşma programına Bakan Yılmaz’ın yanı sıra Milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Ali Turan, Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, Ak Parti Eski Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra çok sayıda parti teşkilatı ve partililer katıldı. Bakan Yılmaz, Eski Bakan ve Ak Parti Danışma Meclis Üyesi Musa Demi...Bakan Yılmaz Çeşitli Temaslar İçin Sivas’taydı

 AHMET ERÇELİKMilli Savunma Bakan AK Parti Milletvekili 1. Sıra adayı İsmet Yılmaz çeşitli temaslar için Sivas’taydı.Şarkışla’da Parti binasını açan İsmet Yılmaz, Kütük Ev’de basın mensuplarına kahvaltı verdikten sonra Ulu Camii’de Cuma namazını kıldı. Cuma Namazından sonra ise Fadime Gül ve Haydar Çağran’ın cenaze töreninden sonra Atatürk Caddesi ve Bankalar Caddesinde Esnaf gezileri yaptı. Bakan Yılmaz’a AK Parti Milletvekili ve 2.Sıra Adayı Hilmi Bilgin, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve İl Başkanı Ziya Şahin eşlik etti. ...Bakan Yılmaz Gençlerle Buluştu

 AHMET ERÇELİKŞarkışla Ak Parti Gençlik Kolları tarafından Bakan Yılmaz gençlerle konulu program düzenlendi.Programa Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz,Ak Parti Sivas Gençlik Kolları Başkan,Meclis Üyeleri ve gençler katıldı.İsmet Yılmaz burada yaptığı konuşmada “2023 hedefine giderken yeni Türkiye’yi inşa edenler arasında bizde varız diyeceksiniz” dedi.Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, “Bu millete hizmet eden parti AK Parti’dir. Muhalefetten hizmet gelir mi? Yapamaz gücü yok. Muhalefet konuşur, AK Parti yapar. Sivaslıların konuşmaya mı ihtiy...Bakan Yılmaz ilçelerde

Anadolu Haber Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 30 Mart yerel seçimleri için Ak Partinin Sivas ve ilçe adaylarını desteklemek için hafta sonunu Şarkışla ve Gürün'de seçim çalışmaları ile geçirdi. Şarkışla'da çok sayıda esnafı ziyaret eden Yılmaz, esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Şarkışla İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı.Tanıtımda konuşan Yılmaz, "Milli İradeye Saygı Mitingleri"ni Sivas'ta başlattıklarını hatırlattı. 4 Eylül 1919'da ülkenin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde, manda fikrini savunanlar olduğunu anımsatan Yılmaz, Sivas Kongresi'nde m...Bakan Yılmaz sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi

 AHMET ERÇELİKHafta sonu ilimizi ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz STK’larla Öğretmen Evin’de kahvaltı’da buluştu.Kahvaltıya Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ak Parti Milletvekili adayları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.Program çıkışı açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 4 yılda 2 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldığını ve askerlik süresinin de kısaltıldığına dikkat çekerek, bedelli askerlik ve sözleşmeli askerlikle ilgili açıklamalar yaptı. Milli Savunma Bakanı İsmet Y...Bakan Yılmaz’da Katıldı

Ak Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın STSO toplantı salonunda yaptığı proje tanıtım toplantısı bir miting havasında gerçekleşti Bakan Yılmaz’da Katıldı Anadolu Haber 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, son 3 gündür Ankara’da sürdürdüğü temaslarının ardından kente döndü. Sivas’ı gelişmiş ve büyük bir şehir yapmak için hazırladığı projeleri Ankara’da ilgili bakanlıklarla istişare eden ve bu bakanlıklardan destek alan Aydın, hafta sonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında proje...Bakanı Taner Yıldız Sivas'ta

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Sivas'a geldiler ve ilk olarak valilik makamını ziyaret ettikten sonra İl Özel İdaresi ve Buruciye A.Ş. tarafından düzenlenen satranç turnuvasına katılarak açılışını yaptılar. Birtakım programlara katılan Bakan Yıldız daha sonra Kongre ve Etnoğrafya Müzesi Bahçesinde açılan geri dönüşüm standlarını gezdi. Satranç turnuvası açılışında konuşan Yıldız :" Sivas'ta böyle bir etkinlikte böyle bir tarihi medresede bulunmuş olmaktan dolayı zeki çevik ve ahlaklı öğrencilerimizle bir arada bulunmuş olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ederek sözler...Bakan’dan Kazananlara Ziyaret

Anadolu Haber 30 Mart Yerel seçimlerinin tamamlamasının ardın Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz hafta sonu Ak Partinin seçimleri kazandığı ilçeleri ziyaret etti. Bakan Yılmaz ziyaret programı kapsamında sırasıyla Şarkışla, Altınyayla, Kangal, Sivas, Hafik, Doğanşar, Zara, Akıncılar, Gölova ve Suşehri’nde yeni seçilen beleyediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretiinde bulundu.  Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Siyaset mühendisliği bu coğrafyada hiçbir zaman tutmamıştır, milletimiz buna itibar etmemiştir. Milletin nabzını tutabilmek lazım. Milletin gönül frekansını anlayabilmek lazım" de...Baki Çoban

Baki Çoban CHP 4. Sıra Adayı  Anadolu Haber15 Ocak 1971 Elbistan doğumlu. 1993 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.Evli ve 4 çocuk babası....Basında İhsanoğlu

Anadolu Haber Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak açıkladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destekleyeceğini belirttiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili tartışmalar sürüyor.  Konuya ilişkin Hürriyet'ten Ahmet Hakan, Taha Akyol, Yalçın Bayer, Radikal'den Murat Yetkin, Ezgi Başaran, Koray Çalışkan, Sabah'tan Mehmet Barlas, Mahmut Övür, Türkiye'den Ercan Gürses, İsmail Kapan ile Zaman'dan Mümtaz'er Türköne'nin kaleme aldıkları köşe yazılarını derledik. Başaran: En çok ihtiyaç duyulan profil Ezgi Başaran, İhsanoğlu’nun Türkiye’nin en çok ih...Başbakan Ahmet Davutoğlu Sivas'ta

 AHMET ERÇELİKBaşbakan Ahmet Davutoğlu Ak Parti Sivas 5. Olağan Kongresine katılmak ve çeşitli açılışlar yapmak için 13 Şubat Cuma günü Sivas'ta.Başbakan Ahmet Davutoğluna, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma Bakanı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu STK’lar ve çeşitli Kurumları da ziyaret edecektir.  ...Başbakan Ahmet Davutoğlu Sivas’a Geliyor

 AHMET ERÇELİKBaşbakan Ahmet Davutoğlu 25 Nisan 2015 Cumartesi günü Sivas’ta Milletvekilleri tanıtım programı için gelecek.Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Milli Savunma Bakanı ve 1. Sıra ak Parti Milletvekili İsmet Yılmaz ve Ak Parti 2. Sıra Milletvekili Hilmi Bilgin’de eşlik edecektir.Partisinin Erzurum’da yapacağı mitinginden sonra Sivas’a gelecek olan Davutoğlu için güvenlik önlemleri şimdiden başlandı . ...Başbakan Erdoğan'dan Aydın’a ödül

Belediye Başkanı Sami Aydın’a ilk ödülü Başbakan verdi.  Ankara’da yapılan Belediye Başkanları İstişare Toplantısına katılan Belediye Başkanı Sami Aydın ikinci dönemin ilk ödülünü de orada aldı. Başbakan Erdoğan belediye başkanlarına hitap ettikten sonra 30 Mart yerel seçimlerinde en yüksek oyla başkanlığı kazanan beş Belediye başkanını plaketle ödüllendirdi.    En yüksek oyla seçilen il belediye başkanları sıralamasında üçüncü olan Aydın, ödülünü Başbakanın elinden aldı. İl kategorisinde Birincilik ödülü Rize’ye giderken ikincilik Bingöl Belediyesinin oldu. Belediy...Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı

Sivas'ta yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Koçak: "Başbakanımız göreve geldiğinden bu yana azınlıklara çok iyi davranıyor. Daha önce de kimse böyle bir şey yapmamıştı,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı, Türkiye'de yaşayan Ermeniler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sivas'ta yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Şahin Koçak (53), kentte 30 yıldır tornacılık yaptığını söyledi. Dedelerinin yaklaşık 300 yıl önce Sivas'a yerleştiğini aktaran Koçak, Müslüman ve Alevi komşularıyla gayet iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti. Burada hiçbir sıkıntılar...Başbakan Sivas’tan başladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart yerel seçimlerinin startını Milli Mücadelenin başkenti olan ilimizde verdi  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanında Ak Parti’nin 30 Mart yerel seçimlerin startını vererek ilk mitingini düzneledi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın her zamankinden daha heyecenalı başlayan konuşmasından sonra mitinge başlayan Başbakan Erdoğan’ın Sivas Mitinginde öne çıkan satır başları; 30 Mart yerel seçimlerinin startını Sivas'tan veriyorum. Bir neden daha var. 1919 yılının Eylül ayında Gazi Mustafa Kemal Sivas Kongresini topladı. O kongre kurtulu...Başkan Aydın’dan Ak Parti İl Teşkilatına Hayırlı Olsun Ziyareti…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 5. Olağan İl Kongresini Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştiren AK Parti Sivas il teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kongreden sonra güven tazeleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve Yönetim Kurulu’nu parti binasında ziyaret eden Aydın’a, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özaydın, Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Naci Süha, Muaz Uzun ve Özbelsan A-Ş- Genel Müdür Vekili Şaban Kaya da eşlik etti.Ziyarette konuşan Başkan Aydın, kongrenin Sivas’a yakışır bir biçimde gerçekleştirildiğini ifade ederek; “Başbakanımızdan, bekle...Başkan Oğuz'a CHP'den ziyaret

Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz'a CHP'den ziyaretCHP Şarkışla İlçe Başkanı Ayfer Temel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Şarkışla Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret etti.Oğuz'a yeni görevinde başarılar dileyen Temel, "Şarkışla için her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.Belediye Başkanı Oğuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Temel ve beraberindekilere teşekkür etti.Oğuz, "Hepimiz Şarkışla'da doğduk, Şarkışla'da büyüdük. Elbette Şarkışla için yapılacak her hayırlı i...Başkan Ürgüp "30 yıldır yapılmayan imar revizyonunu yaptık"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle teşkilatlarıyla bölgesel istişareler yapmak üzere üçüncüsü düzenlenen Esentepe Toki Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, BBP Merkez İlçe Başkanı Ömer Aydoğan, BBP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, BBP’nin Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Esentepe Toki yöneticileri ile çok sayıda site sakini katıldı. BİZİM YAPTIKL...Başkan Ürgüp "Desteğe devam edeceğiz"

İlimizde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip 14 gazete, 3 gazetenin çatısı altında birleşti. Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta günlük yayın yapan gazetelerin birleştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların sonuçlandığı bildirildi. Bünyesinde Demokrat, Sivas Cumhuriyet, Sivas Olay ve Memleket Sivas gazetelerini bulunduran Sivas Medya Center Grubu yeni dönemde gazete sayısını bire indirerek, yoluna Memleket Sivas Gazetesi ile devam etme kararı aldığı belirtildi. Yeniülke, Gazete Sivas, Hadiselerle Hakikat, Hürdoğan, Pusula Ha...Başkan Ürgüp İstiklal Mahallesi'nde

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün mahalle ziyaretleri coşkulu ve heyecanlı bir atmosferde gerçekleşiyor. Uğradığı her mahallede halkın adeta bağrına bastığı Başkan Ürgüp, bir yandan hizmetlerini anlatıyor diğer yandan önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden bahsediyor ve destek istiyor. Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp, bu kapsamda dün akşam İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen toplantıda Alperen Ocakları Başkanı Alper Kar...Başkan Ürgüp'e Yoğun İlgi

  Büyük Birlik Partisi’nin 20. yıl kutlamaları çerçevesinde Yalova’da gerçekleştirilen Genel İstişare Toplantısı’na Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, parti kurucuları, Merkez karar Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanları, Avrupa Türk Birliği Genel Başkanı-Yöneticileri, İl ve İlçe Başkanları ile teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantı üç gün sürdü. Yalova’da Türk Harb-İş’in Sosyal, Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde başlayan Genel İstişare Kurulu...Başkan Ürgüp'ten Fen Lisesi'ne Ziyaret

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Fen Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz’a ziyarette bulundu.. Ürgüp, burada öğrencilerle ve öğretmenlerle de bir araya gelip bir süre sohbet etti. Öğrenciler Belediye’nin çalışmaları hakkında Başkan Ürgüp’le görüş alışverişinde bulundu. Belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Fen Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp bizleri onurlandırmak amacıyla lütfedip aramıza katıldılar. Kendisi öğrencileri çok sevdiği için öncelikle öğrencilerle bir araya geldi” dedi. Başkan Ürgüp ise, “Bana göre hayatınızın en iyi çağındasınız. Yüksek...Başkan Ürgüp, Sivas Bbp İstişare Ve Dayanışma Toplantısına Katıldı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Sivas Merkez İlçe Teşkilatı'nın Paşafabrikası Kütük Ev’de düzenlediği istişare ve dayanışma toplantısına katıldı.  Partililerin yoğun teveccühü ve alkışları eşliğinde karşılanan Başkan Ürgüp'e gösterilen ilgi ve alaka yapılan başarılı hizmet ve çalışmaların yansıması niteliğindeydi.  Toplantıya Başkan Ürgüp'ün yanı sıra Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Korkmaz, İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, Şehid Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Beled...BAŞKAN ÜRGÜP, TRT TÜRK'TEKİ GÖRÜŞ FARKI PROGRAMINDA ÇOK ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, TRT Türk kanalında yayınlanan Ömer Şahin ile Görüş Farkı programına canlı yayın konuğu olarak, Sivas olaylarını değerlendirdi. Sivas olaylarının anma törenleri başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Başkan Ürgüp, birlik ve beraberliğiyle Sivas'ın artık model bir şehir haline geldiğini söyledi.   '1978'DEKİ PROVAKASYONU BİZ ÖNLEDİK' İlk olarak Program sunucusu Ömer Şahin'in " Madımak Olaylarını 20.yıldönümü kutlanıyor. Bir katliam oldu, orada insanlar öldü.  Geriye dönüp baktığımız zaman hala çözülemeyen noktal...Başkan Zahit DOĞAN Aday Adaylığını Açıkladı.

Ak Parti Yıldızeli Başkanı Zahit DOĞAN, yaptığı basın açıklaması ile Yıldızeli Belediye Başkanlığı Aday Adaylığını açıkladı. Basın açıklamasında “Önemli olan; bu süreci dostça yürütebilmek, önemli olan; bu yarış bittikten sonra da yeniden ilçemiz için birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutabilmek, birbirimizi sevmek, kucaklayabilmek ve paylaşabilmektir.”diyen başkan Zahit Doğan, diğer adaylara da başarılar dileyerek, “Yıldızeli için söyleyecek sözümüz, yapacak işlerimiz var.” Sloganı ile basın açıklamasını tamamladı. Ak Partiden tüm aday adaylarının katıldığı ve yoğun bir katılımı...Bayan Hentbol Takımı Ligde 2.Devreye Galibiyetle Başladı

 Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, ligin 2. devresine evinde Adana Şakirpaşa takımını 33 -27 yenerek, ligin ikinci devresine galibiyetle başladı.Bayanlar 1. liginde mücadele eden Dört Eylül Belediyespor Bayan Hentbol takımı, lige verilen 15 günlük aradan sonra hafta sonu oynadığı 2. devrenin ilk maçında, Adana ekiplerinden Şakirpaşa takımını kendi saha ve seyircisi önünde konuk etti.Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal ile çok say...BBP’den Şahlanış Gecesi

Anadolu Haber Alperen Ocakları 4 Eylül Spor Salonu'nda 'Şahlanış Gecesi' adlı bir konser programı düzenledi. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Belediye Başkanı ve BBP Başkan adayı  Doğan Ürgüp, Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün, merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, , BBP İl Başkanı Mahir Arı, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Alper Karaca, BBP Sivas il teşkilatı üyeleri, yaklaşık 3 bin partili ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an tilaveti ile başlayan programda konuşan Belediye...Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru, Sivas'ta görev yapan muhtarlarla Sultan Otel'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.  Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve 50'nin üzerinde muhtarla bir araya gelen Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru, toplantıda aday adaylığı ve projeleri hakkında bilgi vererek, muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.  Programda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Burhanettin Kuru'ya davetinden dolayı teşekkür ederek,...Belediye Başkanına AK Parti Rozeti

2009 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Sivas'ın Altınyayla ilçesine belediye başkanı olarak seçilen Demirkaynak BBP'den istifa ederek Ak Partiye geçit.  AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. AK Parti haftalık olağan TBMM grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, Altınyayla Belediye Başkanı Yasin Demirkaynak'a AK Parti rozetini Ak Parti grup toplantısında taktı.  Demirkaynak rozet töreninde, AK Parti'ye geçtiği için çok mutlu olduğunu, bundan sonra Altınyayla'ya AK Parti bünyesi altında ...Belediye Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Kültür Merkezinde tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Düzenlenen törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı. Sivas Belediyesi Bünyesinde Faaliyet gösteren Engelliler Kültür Merkezinde Tekerlekli sandalye dağıtım töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Türkiye Beyazay Derneği Sivas Şubesi, Sivas Engelliler Derneği, Kanserle Yaşam Derneği, Yeşil ışık Derneği, Maskeli Çiçek Lösemili Çocuklar ve Aileleri Derneği, Yıldızeli Sakatlar Derne...Belediye imkanlarını hiçbir siyasi partiye kullandırmayın

 Aydın araçlar sessiz gezmesini, Özkan ise Belediye İmkanlarının kullandırılmamasını istedi7 Haziran seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayı Celal Dağgez çalışmaları kapsamında Sivas Merkez deki esnafları ziyaret ederek dertlerini dinledi.Dağgez ve MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan ilk Olarak Osman Paşa Caddesi Esnaflarını ziyaret ederek, partisinin Seçim beyannamesin Esnaflar ile ilgili çalışmaları anlattıZiyaretleri sırasında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Ak Parti Heyeti ile karşılaşan Dağgez ve Özkan, ayaküstü sohbet etti.Sivas ...Bilgin, Köksal'ı Ziyaret Etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti.  Bilgin; "Biz de var olan bu gönül bağımızı pekiştirmek, sizlerin beklentilerini, sıkıntılarını, sorunlarını ve bizlere önerilerinizi bizzat dinlemek için Sivas'ımızın en büyük, en etkin sivil toplum örgütlerinden birisi olan esnaf odasını ziyaret ederek başkanımızla birlikte Türkiye ve Sivas gündemi ile esnafımızın beklentilerini ve hükümet olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin yansımasını istişare ediyoruz" dedi.  Sivas'a geldiğinde s...Bilgin, Yıldızeli'ni ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas'ın Yıldızeli ilçesini ziyaret etti.Ak Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesinin ardından Sivas'a gelen ve Sivas'ta dernek, sivil toplum kuruluşları ve esnafları ziyaret eden Bilgin, ilçe temasları kapsamında son olarak Yıldızeli'ni giderek çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulundu.Yıldızeli'nin Kavak Beldesi'nde bir hayır sever iş adamı tarafından yaptırılan sağlık evinin açılışını yapan Bilgin, ardından sağlık evini gezdi. Daha sonra Yıldızeli Belediye Başkanı Selim...Bizler Bugüne Kadar Oy İçin Milletimizi Kandırmadık

 AHMET ERÇELİKMilli İttifak çatısı altında birleşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalk Sivas mitinginde halka hitap ettiler.Milli İttifak liderlerinin yanı sıra Milli İttifak Milletvekili Adayları Doğan Ürgüp,Dursun Çoşar,Şehit Erhan Üstündağ’ın eşi Mimar Meryem Üstündağ ,Şengül Erol ve Üzeyir Maraşlı’nın selamlama konuşmalarıyla başladı.Saadet Partisi İl Başkanı Hurşit Doğan,Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve Muhsin Yazıcıoplunun Abisi Yusuf Yazıcıoğlu’da katıldı.Sivas Cumhuriyet Meydanın’da konuşan Lider...Bulut ‘Biz istikrardan yanayız’

 Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu (SUDEF) Birlik Beraberlik Gecesi düzenledi. Büyük Otelde gerçekleştirilen geceye, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Alim Barut, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, SUDEF Başkanı Erol Bulut, federasyon yönetim kurulu, STK temsilcileri, Ulaş derneklerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan SUDEF Başkanı, İş Adamı Erol Bulut, önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına SUDEF’in kuruluş amacı hakkında bilgi vererek başlayan Bulut, daha sonra 2003-2013 yılları arası...Burhanettin Kuru'ya Destek Çığ Gibi Büyüyor

AK Parti'den Sivas Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Burhanettin Kuru'ya destek çığ gibi büyüyor. Burhanettin Kuru'nun engelliler ve aileleri ile bir araya geldiği toplantıda, engelli vatandaşlar yerel seçimde Burhanettin Kuru'yu destekleyeceklerini açıkladılar.  Bir kafede gerçekleştirilen toplantıya engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ey Sevgili' şiiri sinevizyon eşliğinde dinletilirken bazı engellilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Engelli bir kız çocuğu ise Burhanettin Kuru'ya 'Bir fincan kahve olsam' adlı ş...Burhanettin Kuru, Eski Yöneticiler İle Bir Araya Geldi

İl Yönetim Kurulu Üyesi Taner Deliktaş'ın organizesinde bir araya gelen önceki dönem teşkilat mensupları arasında Turan Işık, Rufet Aslan, Sedat Sezerer, Salim Eminoğlu, Mehmet Kale, Turan Çalı, Mustafa Zorlu, İsmet Çayır, Abuzer Özdemir, Vahit Altun, İlhan Başköy ve Birkan Çakmak yer aldı. Ayrıca AK Parti'ye ve teşkilatla gönülden bağlı olan Ahmet Tali Bayrakçı ve Hakan Buyruk gibi iş adamları da kahvaltıya katılarak il başkanlığına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.    AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev yapmış teşkilat mensupları yoğun...Burhanettin Kuru: Belediyeciliğin Yarısı Sosyal Belediyeciliktir

AK Parti Sivas Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru: "Şehir içinde yaşayanlarla güzeldir. Her tarafı beton binalarla döşerseniz, insan mutlu değilse neye yarar? İnsana direkt hizmet etmek lazım. Belediyeciliğin yarısı sosyal belediyeciliktir" dedi. Burhanettin Kuru'nun toplantıları aralıksız devam ediyor. Burhanettin Kuru son olarak 4 Eylül Mahalle sakinleri ile bir araya geldiği toplantıda belediye başkan aday adaylığı ve projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Mahalle toplantısında konuşan Burhanettin Kuru il başkanlığında yakaladıkları uyumu, belediyede de devam ettirm...Burhanettin Kuru: “AK Parti Kimsenin Hayatına Karışmıyor”

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Bu ülkede kimsenin hayatına karışılmıyor. Benim özel hayatıma, giyimime, düşünceme, inancıma, hayat tarzıma karışılıyor diyebilecek birisi var mı? Yok! Ama AK Parti'den önce vardı. Biz Anadolu insanı ile o vesayetçi insanları eşit hale getirdik" dedi.  Kuru, Akdeğirmen, Çayyurt ve Mevlana mahallesi sakinleri ile bir araya geldiği bölge toplantısında gezi parkı olayları başta olmak üzere, AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri değerlendirdi.  -Hedef AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan- Burhanettin Kuru, gezi parkı olaylarında a...Büyük Birlik Partisi 11.Olağan Kongresi Yapıldı

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi 11.Olağan Kongresi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezin’de gerçekleştirildi.11.Olağan Kongresine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut,Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Ömer Aydoğan,Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Doğan Ürgüp,Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede delege seçimi yapıldı.Daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuştu.Mustafa Destici “Başta Şehit Liderimiz Muhsin Başka...Büyük Birlik Partisi Aday Adayı Şengül Erol parti binasında adaylığı açıkladı

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi 7 Haziran Genel Seçimleri için Sivas Milletvekilliği için aday adaylarını açıklamaya devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Aday Adayı Şengül Erol parti binasında adaylığı açıkladı.Aday açıklamasına Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve Alperen Ocakları İl Başkanı Halil Kolda hazır bulundu.Şengül Erol "Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Şengül Erol,1970 yılında İzmir'de doğdum. İlk,orta,lise tahsilimi İzmir'de tamamladıktan sonra 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine girdim.ve 1991 yılında mezun oldum....Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Tanışma Kahvaltısı Yaptı

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı Kangal Ağası Konağında basınla kahvaltıda buluştu.Kahvaltıya Yurdal Epsileli ve yeni yönetimiyle basın mensupları katıldı.Kahvaltı öncesinde açıklamalarda bulunan BBP Merkez İlçe Başkanı Yurdal Epsileli, 1 Şubat tarihinde BBP İlçe Teşkilatının 11. Olağan kongresinin gerçekleştiğini belirtti. Teşkilat olarak yeni göreve geldiklerini ifade eden Epsileli, “Ben ve ekip arkadaşlarım bu yola çıkarken ne kadar meşakkatli ve zor olacağını bile bile bu yola çıktık ve bayrağı teslim aldık” dedi.BBP yeni Merkez İlçe Başkanı Epsileli, “Şehit l...Büyük Sivas Mitingine Sayılı Günler Kaldı

 AHMET ERÇELİKMilli İttifak Liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 23 Mayıs Cumartesi 16.30’da Büyük Sivas Mitingi için Sivas Cumhuriyet Meydanında halka hitap edeceklerdir. Saadet Partisi İl Başkanlığında konu ile Saadet Partisi İl Başkanı Hurşit Doğan ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut açıklama yaptılar.Hurşit Doğan “25. Dönem Milletvekili seçimlerinin Ülkemiz ve Sivas’ımız için hayırlara vesile olması dileriz.7 Haziran’da yapılacak seçim çalışmalarımız Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi teşkilatlarımız...Celal Dağgez

Celal Dağgez MHP 1. Sıra Adayı  Anadolu Haber1954 yılında Kangal’da doğdu.Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu.Çalıştığı kurumlar arasında1992 – 1995 yılları Divriği Demir Çelik Fabrikası Müessesesi Müdürlüğü1995 – 2001 yılları arasında Divriği-Hekimhan Madenleri Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü2001-2002 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı2003-2004 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi2003-2007 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı20...Celal Dağgez’e Zara’da Büyük İlgi

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İl Merkezi ve ilçelerde halkla ve esnaflarla bir araya gelen Dağgez, Zara ilçesinde esnafları ziyaret etti.İlçe girişinde kalabalık bir araç konvoyu ile karşılanan Dağgez, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde esnaflardan destek ve dua isteyen Dağgez, MHP seçim beyannamesinde yer alan esnaflara yönelik bölümler hakkında bilgi verdi. ...CHP'den Sivas Çıkartması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu önce Divriği’yi ziyaret etti.Memleketi Tunceli’den Divriği’ye karayolu gelen Kılıçdaroğlu Divriği Ulu Cami’ne hayran kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Tunceli’den karayolu ile geldiği Divriği’ye yaptı. Divriği Belediyesi tarafından düzenlenen halk şölenine katılan Kılıçdaroğlu’nu büyük bir kalabalık karşıladı.  Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada 5 bin kişiye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size söz verdim, halka hiç bir yalan söylemeyeceğim, doğruları söylemeye devam edeceğim. Bir umudum var, güzel Türkiye'yi ayağa kaldırmak...CHP'li Özdemir, Milli Savunma Bakanı Yılmaz'a Cevap Verdi

Hafta sonu programları nedeniyle bulunduğu Sivas'ta CHP'yi eleştiren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a cevap CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'den geldi.'CHP sadece muhafazakarları, milliyetçileri değil, bu ülkede muhafazakar   Hafta sonu programları nedeniyle bulunduğu Sivas'ta Chp'yi eleştiren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a cevap Chp Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'den geldi. 'Chp sadece muhafazakarları, milliyetçileri değil, bu ülkede muhafazakar, demokrat, sosyalist kim varsa hepsini mağdur etti' ve 'Chp'nin...CHP'NiN ADAYI KESiCi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Gül ve Erdoğan tartışılırken; CHP'NiN ADAYI KESiCi  Anadolu Haber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda,"Bu memlekette Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'dan başka aday yok mu" diyerek İktidar Partisinin kampanyasını eleştirirken, herkesin beğeneceği bir adaylarının olduğunu açıkladı.  Anadolu Gazetesi olarak yaptığımız uzun süreli araştırmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü iki isminde Sivaslı olduğu bilgisine ulaştık. Yaptığımız yoğun görüşmeler neticesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkan Deniz Ba...CHP’den anlamlı etkinlik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il teşkilatı,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kent Meydanı’nda  çocuklara yönelik etkinlik düzenlediCHP il teşkilatı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. yıldönümünde çocukları unutmadı.Kent Meydanı’nda çocuklara balon dağıtıldı, pamuk şekeri ikram edildi. Etkinlikte konuşan CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün olan 23 Nisan 1920  tarihinin halkın kendi kendisini yönetmeye başladığı gün olduğunu söyledi. Türkiye’nin yönetim sisteminde bu tarih ile birlikte büyük değişiml...CHP’den Belediye Başkanlığına İlk Aday

Ankara 100.Yıl Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr.Gülümser Heper Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Belediye Başkanı aday adayı olduğunu söyledi. 1964 Sivas doğumlu Prof.Dr.Gülümser Heper henüz görüşmelerin devam ettiğini, partisinin uygun görmesi halinde belediye başkanlığı için aday olacağını söyledi.Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı olduğunu açıklayan ilk isim Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Gülümser Heper oldu. 1964 Sivas doğumlu olan Heper’in önümüzdeki günlerde Sivas’a  geleceği, adaylık için resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi. Prof.Dr. Gülümser Heper Kimdir? 1964 Sivas doğumlu. Cumh...Coşkun’dan Yaşlılara Doktor tavsiyesi

 STK Temayülü`nden hemen sonra da çalışmalarına devam eden AK Parti aday adayı Dr. İbrahim Coşkun, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Sivas Belediyesi İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur Evi`ne giderek burada kalan yaşlıları ziyaret etti.Aday adaylığı süresince gösterdiği tempoyla, diğer aday adaylarının dahi takdirini kazanan Dr. İbrahim Coşkun, dün de esnaf ziyaretleriyle çalışmalarına devam etti. Esnaf ziyaretlerinin ardından Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzur Evi`ne bir ziyaret gerçekleştiren Coşkun, buradaki yaşlılarla tek tek görüşerek, Yaşlılar Haftası`nı kutladı. Huzur Evi sakinleriyl...CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK

ANADOLU HABER Her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yaşanılan gergin ortam 10 Ağustos'ta halkın oylarıyla seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru farklı boyutlara taşınmaya başladı. Kamuoyunda Abdulah Gül'mü yoksa Recep Tayyip Erdoğan'mı ? tartışmaları devam ederken geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin kuruşunun 52. yıldönümünde yaşanılanlar Başkan Haşim Kılıç'ın da aday olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümünde her yılın aksine Yüce Divan Salonu'nun seçilmesi ve orada başkan Haşim Kılıç'ın direk hükümeti ve Başbakan'ı suçlayıcı konuşm...Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ilçe ve beldelerde kime oy verildi?

Anadolu HaberSivas İl Geneli (Açılan Sandık Oranı: %98.56)Recep Tayyip Erdoğan 244.762 %69.98 Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 100.710 %28.80  Selahattin Demirtaş 4.255 %1.22  Sivas Merkez İlçesi (Açılan Sandık Oranı: %99.06)Recep Tayyip Erdoğan 141.132 %77.12 Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 40.497 %22.12  Selahattin Demirtaş 1.368 %0.75  Yıldızeli İlçesi (Açılan Sandık Oranı: %99.32)Recep Tayyip Erdoğan 15.001 %75.07 Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 4.818 %24.12  Selahattin Demirtaş 160 %0.80  Şarkışla İlçesi (Açılan Sandık Oranı: %97.28)Recep Tayyip Erdoğan 13.185 %6...Çatı aday milletin 15 yıl gerisinde

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu: "CHP, bir çatı adayı buldu ama bulduğu çatı adayı, milletin 15 yıl gerisinde olduğu için çatıdan düşme ihtimali kuvvetli. İnşallah kolunu kanadını kırmaz" Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, CHP ve MHP'nin çatı adayı önerisine ilişkin, "CHP, bir çatı adayı buldu ama bulduğu çatı adayı, milletin 15 yıl gerisinde olduğu için çatıdan düşme ihtimali kuvvetli. İnşallah kolunu kanadını kırmaz" dedi. Gündoğdu, Sivas Valisi Alim Barut'u ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde konuşan Gündoğdu, Ekmeled...Dağgez Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Celal Dağgez, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikçiler Odası ile kahvaltıda bir araya gelen Dağgez, daha sonra TÜDEMSAŞ’ı ve Perakende Sebze Hali esnaflarını ziyaret etti.Elektrikçiler Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programına MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, MHP Sivas Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Muammer Demirci, Hamit Özkan, Kadir Eğri, Oda Başkanı Sadi Aytak ve oda üyeleri katıldı.Aytak, burada yaptığı konuşmada milletvekili adaylarının esnaf ve sanatkâra yönelik neler yapacağını önemsedikleri söyledi.İl Başkanı Özkan ise seçi...Dağgez Seçmenle Buluşmaya Devam Ediyor

 Seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarını yoğunlaştıran MHP Sivas Milletvekili adayları, kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsam da MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile eski sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.Kamu kurum ve kuruluşları ziyaretlerinde kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Dağgez, seçim sürecinde destek ve dua istedi.Dağgez, ziyaretleri esnasında geçici işçilerle görüşerek işçilerin sıkıntılarını dinledi. Dağgez, MHP iktidarında geçici işçi k...Dağgez, dualar eşliğinde seçim bürosunun açılışını yaptı

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, Divriği ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. 12 yıl Divriği Demir Çelik İşletmelerinde Genel Müdür olarak görev yapan Dağgez’i, Divriği halkı bağrına bastı. İlçe girişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Dağgez, dualar eşliğinde seçim bürosunun açılışını yaptı.Açılışının ardından konuşan Celal Dağgez, iktidar partisinin kurumlarla kavga halinde olduğunu belirterek, “Önce askeriye ile kavga ettiler. Sonra birileri çıktı devlet bağırsaklarını temizliyor dedi. Bu milletin aklıyla hafızasıyla alay ediyor...Dağgez: “Cumhurbaşkanı Uçağını Versin Sivas’a 1.000 Kişinin Çalışacağı Fabrika Kurayım”

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sivas Şehirlerarası Terminalinde esnafları ziyaret eden Dağgez, Doğanşar ve Hafik İlçelerinde seçim bürosu açılışına katıldı. Dağgez daha sonra Atatürk Lisesi 1980 yılı Mezunları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Herkesimden destek gören MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, halk ile iç içe olmaya devam ediyor. Sivas Şehirlerarası Terminalinde esnafları ziyaret eden Dağgez esnafların sorunlarını dinledi. Doğanşar ve Hafik İlçelerinde seçim bürosu açılış progra...Dağgez’den Esnaflara Ziyaret

 Sivas’ın en yoğun katılımlı mitingini gerçekleştiren MHP’de adaylar seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, Bankalar Caddesi ve Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.Destek ve dua isteyen Dağgez, MHP Seçim Beyannamesinde yer alan vaatlerle ilgili bilgiler verdi.Esnafların sıcak karşılamalarına teşekkür eden Dağgez, küçük esnafın yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini dile getirerek, “Hilal Kart uygulamaya girdiğinde hem ihtiyaç sahibi aileler bayatlamış ürün almayacak hem d...Dağgez’e tam destek

 7 Haziran Seçimlerine 30 gün kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, Kepenek Caddesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflar, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Dağgez’e tam destek vereceklerini söyledi. Dağgez daha sonra Sivas’taki Sağlık sektörü çalışanlarıyla istişare toplantısına katıldı.Kepenek Caddesi’ndeki esnaf dükkânlarını ziyaret eden Dağgez, Türkiye’nin kötü yönetildiğini ve esnafların perişan olduğunu söyledi.Caddede alışveriş yapan vatandaşlar, Dağgez ile sohbet edip, bu seçimlerde MHP’ye oy vereceklerini söyleyerek hatıra fotoğraf çekti...Delikanlı olup meydanlara çık

Geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaştığı bir karikatür ile Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü eleştiren Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman’a yanıt, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç’tan geldi.Taksim’de başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerin son şekli “Duran Adam” şeklinde olmuştu. Sivas’ta ise Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü hiçbir şey yapmadan 4 yılı boş geçirdi diye suçlayan ve sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden paylaştığı bir karikatürle dikkatleri üzerine toplayan Toraman’a tepki geldi.Benim yaş kuşağımda olan in...Demokrasi Paketi Açıklandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı ile günlerdir bekelenen ‘Demokrasi Paketi’ni açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık yeni binada düzenlediği basın toplantısı ile Demokrasi Paketini kamuoyuyla paylaştı.  Başbakan Erdoğan bu paket ile terörün son bulması, toplumsal barışın sağlanması,akan kanın durması, göz yaşlarının dinmesi için önemli olduğunu vurgulayarak “İç barışımızı güçlendirecek, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü geliştirecek, huzurumuzu tahkim edecek her adım milletimizin en büyük temennisidir. Bu demokratikleşme paketi...Demokrat Parti Adaylarını Tanıttı

 AHMET ERÇELİKDemokrat Parti 7 Haziran Genel Seçimleri için aday olan Milletvekili Adaylarını Kanatçı Park bir basın toplantısı düzenleyerek tanıttı.Aday tanıtımına Demokrat Parti İl Başkanı Necmi Çimen, Demokrat Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Şadan Rıfkı Turhan, 2. Sıra adayı İrfan Kama, 3 . Sıra adayı Kadim Doymuş, 5. Sıra adayı Ender Meral, Demokrat Parti İl Teşkilatı Başkanı Alper Güleğlen ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Nurhan Seval Mursal katıldı.Demokrat Parti İl Başkanı Necmi Çimen “Güzel bir çalışmamız, güzel bir ortamımız var.1. adayımız Şadan Bey,2. Adayımız İrfan bey,3. Adayı...Destici ‘Bu seçimler BBP için sıçrama ve yükselme seçimi olacaktır’

Anadolu Haber Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere her yerde kendi adayları ve amblemleriyle gireceklerini belirterek, "Bu seçimler, Büyük Birlik Partisi için sıçrama ve yükselme seçimi olacaktır" dedi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde partisince bir düğün salonunda düzenlenen belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, "30 büyükşehir başta olmak üzere bütün seçim çevrelerinde kendi adımıza, kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla seçime katılacağız" diye konuştu. BBP'nin sadece iktidarın ve muhalefet par...Diriliş Mahallesi Seçim Bürosunu Açtı

 Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve İl Yönetim Teşkilatı , Diriliş Seçim Bürosu'nun açılışını mahalle sakinlerinin coşkulu katılımı ile gerçekleştirdiler.Diriliş Mahallesi sakinlerinin 27 sandıkta AK Partiye her zaman destek verdiklerini söyleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu konuda emeği geçen başta mahalle başkanıma, mahalle yönetim kurulu üyelerime, merkez ilçe yöneticilerine, gönülden teşekkür ediyor...Doğan Ürgüp

Doğan Ürgüp Saadet Partisi 1. Sıra Adayı  Anadolu Haber27 Temmuz 1956 yılında Sivas Merkez’e bağlı Cami-i Kebir Mahallesi’nde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sivas’ta tamamladı. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde başladığı Yüksek Öğrenimini Erzurum Eğitim Fakültesinde tamamladı. Sivas’ta başlayan ticari hayatını, Ankara’da kurduğu ortaklıklarla devam ettirdi. 1996 yılında Ankara’da ortaklarıyla bir boya fabrikası kurdu.2008 yılında da Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde yalıtım malzemeleri üretecek yeni bir fabrikayı ortaklarıyla açarak ticari hayatını devam ettirdi. ...Dursun Coşar

Dursun Coşar Saadet Partisi 2. Sıra Adayı  Anadolu HaberMali Müşavir – Bağımsız Denetçi19 Haziran 1961 tarihinde Yıldızeli’nde doğdu. İlköğretim ve Lise tahsilini Sivas’ta tamamladı. 1986 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.Sivas’ta ikamet eden Dursun COŞAR, 1985 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun lisanslama sınavlarına girerek Bağımsız Denetçi lisansını almış Sivas’ta bu yetkiye sahip üç kişiden biri olmuştur.Sivas kamuoyunun yakından tanıdığı Coşar, başta Kemal İbn-i Hümam Vakfı, An...Eczacılar Milliyetçi Hareket Partisiyle Buluştu

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi ve Eczacılar Odası öğle yemeğinde buluştular.Ziyafet Sofrasında gerçekleştirilen öğle yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan, Sivas Eczacılar Odası Başkanı Uğur Akkuş, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir, Hamit Özkan, Eczacılar ve Partililer katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan “Ankara’dan dayatılan plan ve projelerle değil çözüm önerileriyle sağlık sektörüyle çözüme kavuşulacağı kanaatindeyiz. Seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Meslek gruplarıyla bir araya geliyoruz....Ekmeleddin İhsanoğlu Kimdir?

Anadolu Haber Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Mısır'dan Türkiye'ye uzanan çok ilginç bir hikayesi var. Ekmeleddin, dinde en üst düzeyde olan demek. İsmini Kahire’de kralın sarayında Osmanlı ve Türk arşivlerinden sorumlu olarak çalışan Yozgatlı babası koydu. I. Dünya savaşından sonra İtalyan hakimiyetine geçen Rodos’tan Kahire’ye göçen annesi ve babası, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir muhitte tanışmış, 1930’ların sonunda evlenmişti. Kahire’de doğan Ekmeleddin İhsanoğlu, sokakta Arap ve İslam kültürüyle, evde babasının ona verdiği Türkçe edebiyat zevkiyle büyüdü. Babası 1951’de kurulan Ayn Şems Üni...Erdem; ‘Madımak olayı ile Sivas’a haksızlık yapılıyor’

AK Parti Ağustos Ayı İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, “Sivas tarihte çok zulme uğramış hala da uğramaya devam ediyor. Madımak olayı ile Sivas’a haksızlık yapılıyor” dedi.  2 Temmuz Madımak olaylarında Sivas’ın özel olarak seçildiğini ifade eden Erdem meydana gelen olayların Sivas ve Sivaslı ile bir alakası olmadığını söyledi.  AK Parti olarak üye sayılarının 8 milyon 600 bini geçtiğini ifade eden Erdem, “Şu anda üye sayımız 8 milyon 600 bini aştı. Tabi bu üye sayısında da Sivas’ın yeri çok ayrı. Türkiye’de her üç kişiden birisinin...Erdoğan % 52 ile 77 milyonun Reisicumhuru

Anadolu Haber Erdoğan, son 30 Mart yerel seçimdeki gibi 20 milyonu aşkın oy almasına rağmen, katılım oranının yüzde 89’dan yüzde 72’lere düşmesi sonucu %52 oy oranına ulaştı ve ilk turda Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 30 Mart yerel seçiminde yüzde 89’a varan katılımın tekrarlanması halinde, seçimin ikinci tura kalacağını öngören CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Tıpış tıpış sandığa gidip, oyunuzu vereceksiniz” çağrısına rağmen beklenen katılım oranı gerçekleşmedi. “Çatı adayı” Ekmeleddin İhsanoğlu ismine seçmenin tepkisi nedeniyle sandığı boykot edenlerin de tatilcilerinde ekl...Ergün projelerini anlattı

Anadolu Haber Yaklaşan 30 Mart yerel seçimleri için adayların proje yarışıda hız kazandı. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi  Sivas Belediye Başkan Adayı Kürşad Ergün,  hafta sonu yapılan tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Proje tanıtım progamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Kalabalık bir ortamda yapılan toplantı da Ergün, projelerini partililere ve Sivaslılara tanıttı.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan proje tanıtım toplantısı, konuşmalar ile devam etti. Proje tanıtım toplantısında partilil...Ergün Zaralılar Derneği’ni ziyaret etti

Anadolu Haber 30 Mart seçimleri kapsamında ziyaretlerini Sivas'ta faaliyet bulunan dernekle devam eden MHP Belediye Başkan Adayı Dr.Kürşad Ergün Sivas Zaralılar Derneği'nde projelerini ve neden aday olduğunu anlattı.  Ergün'ün ziyaretinde Sivas Zaralılar Dernek Başkanı Süleyman Şahin, Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Zaralı'da bulundu. Dr. Kürşad Ergün; "Bazılarını 2023 beklentileri var. Bizim bir şekilde sadece nüfus sayısı olarak değil, her geçen gün geriye gidiliyor. Artık sadece bir belediye başkanı ile çözülemez. Sadece MHP için değil bütün parti bütün partiler için geçerlidir. Ç...Ergün, seçim çalışmalarını sürüdürüyor

Anadolu Haber MHP Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergün seçim çalışmaları kapsamında Selçuk İşhanı esnafı ve Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Selçuk İşhanı'ndaki kahvehaneleri gezen Ergün, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Projelerini anlatan Ergün, "İnşallah göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde en az 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Projelerimiz hazır, ekibimiz deneyimli. Yetki aldığımızda inşallah Sivas göç veren değil, göç alan bir şehir olacak. Sivas Beledeiye başkan adaylarını içinde projesi olan ve bu projeleri açıklayan sadece benim" ifadelerin...Eski mahkeme çarşısı esnafı dert yandı

Anadolu Haber Ak Parti Belediye başkan adayı Sami Aydın seçim çalışmalarını Sivas Merkez’de sürdürdü. Sami Aydın, geçtiğimiz hafta içerisinde Atatürk Caddesi Esnaflarını ziyaret ederek, 30 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesi bölgedeki esnaftan destek istedi. Burada çarşı esnafı Aydın’a destek verirken, mevcut belediyenin bazı çalışmaları hakkında da dert yandılar. Aydın’a esnaflar, eski sanayi sitesinde önceki gün mevcut belediye başkanı Doğan Ürgüp tarafından dükkanlara vurulan mühürlerin akıbetini sordu. Aydın ise, buradaki esnafların günü birlik evlerine ekmek parası götürmek için ç...Eski ve yeni projelerini anlattı

Anadolu Haber Seçimlere sayılı günler kala sahadaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Belediye eski Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, geçtiğimiz hafta katıldığı Uzuntepe Mahalle toplantısında mahalle sakinlerine projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Soğuk havaya rağmen toplanan yüzlerce vatandaşa hitap eden Mimar Sami Aydın, Sivas’a 2004-2009 yılları arasında önemli projeler kazandırdığını, tekrar Sivas halkının desteğiyle 2014-2019 yılları arasında da Sivas’ın çehresini değiştirmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve...Fikret Yılmaz Aday Adaylığını Açıkladı

 AHMET ERÇELİKFikret Yılmaz Parti Sivas İl binasında Milletvekili aday adaylığını açıkladı.Fikret Yılmaz basın toplantısında “Ak Partiye gönül vermiş yol arkadaşlarım 7 Haziran 2015 Genel seçimleri için Ak Parti Milletvekili seçimlerini aday adaylığımı açıklıyorum.Değerli basın mensupları, 1972 yılında Yıldızeli’nde doğdum ilköğretimimi Yıldızeli’nde tamamladım. Orta ve lise eğitimimi Bilecik’te tamamladım. Yüksek öğrenimimi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde tamamladım. 1997- 1998 arasında kendi tarım işletmemi kurdum. 2003-2004 arasında bi...Geleceğimiz ortak

Anadolu Haber 'İyi Adam' Sloganı ile profesyonel bir çalışma yürüten 2014 yerel seçimlerinin güçlü adayı Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr.Kürşad Ergün uzman ekibi ve vizyon projeleriyle seçimlerin en iddialı ismi haline geldi. Yoğun ve profesyonel bir seçim kampanyası yürüten Ergün çalışmaları kapsamında sıkmadık el, gidilmedik hane bırakmadı. Bu kapsamda Dr.Kürşad Ergün’ün hafta sonu pazar alanlarını gezdi. Pazarcı esnafın sıkıntılarını dinleyen Ergün “Esnafın ve pazarcının hali içler acısı” dedi. Yürütülen yanlış politikalar ile esnafın mağdur edildiğini ve iflasa sü...Genel başkanımızı herkes Çankaya'da görmek istiyor

"Türkiye'nin geleceği başkanlık sistemidir ve Türkiye için en doğru sistem budur. Başkanlık sistemini de her zaman düşünüyoruz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Toplumda da parti teşkilatında da ağırlık genel başkanımızın bu makama gelmesi noktasında yaklaşım var. Genel başkanımızı herkes Çankaya'da görmek istiyor" dedi. Erdem, Sivas'taki temasları kapsamında, 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Sivas Belediye Başkanı seçilen Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sivas'ı yeni dönemde daha güzel görmek istediklerini belirten Erd...Genel Seçimlere Doğru Sivas

Genel Seçimlere Doğru SivasSeçime Katılan Tüm Parti ve Adaylar Anadolu Haber7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Sivas’tan 16 parti ve bir bağımsız aday seçime girecek. 24 Nisan 2015 günü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında partilerin kesin aday listeleri oluştu.Genel seçimlerde Sivas’ta seçmenden oy isteyen 16 parti ve bağımsız adaylar seçim çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu Ak Partinin ilk mitingini Erzurum’da yaptıktan sonra ikinci miting yeri Sivas Cumhuriyet Meydanı oldu. 23 kadın, 58 erkek bayan adayı Milletvekili adayı oldu. Ak Parti yaptığı kam...Hak ve Eşitlik Partisi Sivas’ta

Hak ve Eşitlik Partisi Sivas İl Başkanı Emre Akan Parti teşkilatlarının kurulmasından dolayı bir basın açıklaması yaptı.Başkan Akan; “Hak ve Eşitlik Partisi Sivas İl Başkanlığımızı 14 Kasım 2014 tarihinde kurmuş bulunmaktayız.Sivas halkı, vatansever ve milli duruşu ile her zaman Cumhuriyetimizin önem arzeden şehri olmuştur. Nitekim 4 Eylül 1919'da Mustafa Kemal ATATÜRK mili mücadelenin temellerini burada atmıştır. Aynı zamanda liderimiz Hak Ve Eşitlik Partisi genel başkanı Osman PAMUKOĞLU'da partimizi 4 Eylül 2008 tarihinde bu milli ruh ile kurmuştur. Siyaset bir guruba dahil olm...Halil İbrahim Karademir Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili Aday Adayı Halil İbrahim Karademir aday adaylığını parti binasında açıkladı.Halil İbrahim Karademir, "Öncelikle Cuma günü, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen, Sivas İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önceki yönetimlerde emeği geçen arkadaşlarıma tebrik ve başarılar diliyorum.Türkiye,30 Mart seçimleri ile beraber yeni döneme girmiştir. Tarihi bir döneminde arifesindedir. Yeni Türkiye'nin yeniden inşası ve ihyası harekete başlamıştır.Ziya Şahin Bey'in yeniden İl Başkanı seçilmesiyle beraber, Sivas iç...Halkın MHP’ye Olan İlgisi Her Geçen Gün Artıyor

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şarkışla’da gövde gösterisi yaptı. 7 Haziran’da yapılacak seçimlerine hızlı bir başlangıç yapan MHP Sivas Milletvekili Adayları il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Bu kapsamda Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde seçim açılışlarına katılan MHP Sivas Milletvekili Adayları Oğuz Özdemir ve Hamit Özkan coşkulu bir şekilde karşılandı.Şarkışla ilçe girişinde yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy tarafından karşılanan vekil adayları ilçede bulunan seçim bürosun açılışını yaptı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda kurban kesildikt...Hamit Özkan

Hamit Özkan MHP 4. Sıra Adayı  Anadolu Haber1954 yılında Şarkışla'nın Gücük köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdim. Orta öğretimimi Sivas Merkezde tamamladım. Daha sonra 1976- 1980 yıları arasında Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünde Türkçe bölümünde eğitim gördüm. İleriki yıllarda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat bölümünden lisans tamamladım.1982 yılında kur'a sonucu Aydın ilimize Türkçe öğretmeni olarak atandım.3 yıl Aydın'da görev yaptıktan sonra eş durumundan memleketime geldim. 1984 yılında Sivas merkez Karşıyaka ortaokuluna Türkçe öğretmeni olarak atandım.1987 yılında ...Hamit Özkan parti binasında adaylığını açıkladı

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi aday adaylığı açıklamaları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Aday Adayı Hamit Özkan parti binasında adaylığını açıkladı.Hamit Özkan yaptığı açıklamada, “1969-1970 yılları arasında bu kapıdan içeri girdim. O kadar Ulvi ortamdır ki bir daha oradan çıkamadım.Bu kutsal ocakta doğdum. Burada yaşadım, burada öleceğim.1954 yılında Şarkışla’nın Gücük köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdim. Orta öğrenimimi Sivas Merkezde tamamladım. Daha sonra Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünü bitirdim. İleriki yıllarda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiya...Hamza Yelikaya'dan Ak Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ak Parti Sivas Eski Milletvekili ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan Hamza Yerlikaya bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi.Yerlikaya Ak Parti İl Başkanı Burhanettin kuruyu makamında ziyaret etti. Kalabalık bir şekilde gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Kuru "Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah ata sporumuz olan güreşi yapacakları çalışmalar ile daha iyi yere getirecekler" dedi....Haydar Gölbaşı

Haydar Gölbaşı CHP 2. Sıra Adayı  Anadolu Haber1971 yılında Sivas Kangal Irmaç Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu Gürün ve Kangal’da, lise öğrenimini ise Sivas Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Haydar Gölbaşı, aynı anabilim dalında “1980 Sonrası Alevi-Bektaşi Örgütlenmelerinin Sosyolojik Bir İncelemesi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi. 2010 yılında “Medyanın Seçmen Davranışları Üzerine Etkileri” başlıklı doktora tezi ile Sosyoloji doktoru ünvanını aldı. 199...Her Çarşamba Halk Günü Yapılacak

Belediye Başkanı Sami Aydın, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen halk gününde onlarca vatandaş sorun ve sıkıntılarını Başkan Aydın'a anlatma fırsatı buldu.Genellikle vatandaşlar maddi yardım ve iş talebinde bulunurken, çözülebilecek problemler konusunda Başkan Aydın yetkililere talimat verdi.Uzun bir aradan sonra tekrar gerçekleştirilen halk gününün bundan sonra her Çarşamba saat 14.00'de yapılacağı bildirildi. ...Her gündemin arkasından devlet taviz veriyor

İstanbul Taksim’de başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan Taksim olaylarına, bir eleştiri de Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç’tan geldi.20 gündür tüm Türkiye’de gerçekleştirilen ve durmak bilmeyen eylemlere ilişkin parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç, devletin taviz verdiğini ve hükümetin, mevcut gündeminin başka bir gündem yaratarak kapattığını söyledi. Taksim’de başlayıp ve tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerle birlikte ve bugüne kadar hükümet tarafından gündemin gündemi kapattığını belirten Kulmaç, “İstanbul Taksim Me...Her Zaman Fikir Alışverişinde Bulunacağız

 Sivas Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı olan Av. Hilmi Bilgin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Beşir Köksal ile görüştü.İl ve ilçe teşkilat yöneticileri ile birlikte hem istişare etmek hem de görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Sesoba ziyarette bulunan milletvekili Hilmi Bilgin, Ak Parti iktidarında güzel hizmetlerde bulunmaya gayret gösterdiklerini, Sivas’ın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.Esnaf teşkilatına yapılan ziyaretlerin sürekli olduğunu vurgulayan milletvekili Bilgin, “7 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler...Hilmi Bilgin

Hilmi Bilgin Ak Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı  Anadolu HaberSivas Milletvekili – Avukat 1972 Sivas Alacahan doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Bir müddet Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu Avukatı olarak çalıştı. 2003 yılında istifa ederek kendi hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı.Öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev alarak, gençliğin milli ve manevi değerleri ile donatılması yönünde çalışmalarda bulundu.Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kur...Hilmi Bilgin ASSiAD'ı ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Aktif Sanayici İş adamları Derneği Başkanı Zeki Bulut'u ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz da yer aldı. ASSİAD Başkanı Zeki Bulut ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarı dileyen Hilmi Bilgin, "İnşallah Sivas'a dair güzel hizmetlerde beraber çalışırız. ASSİAD Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da önem verdiğimiz bir sivil toplum kuruluşumuz. Şehri ilgilendiren konularda her zaman doğrunun yanında oldu bundan sonra da olacaktır. Bu şehir hepimizin. Hepimiz farklı görevlerde şehrimizin, ...Hilmi Bilgin'e Yeni Görev

Anayasa Komisyon Üyesi ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sivas Milletvekili Hilmi BİLGİN 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmiştir. ...İl Başkanı Şahin, Koyulhisar'da Partililer İle Bir Araya Geldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Avukat Ziya Şahin, 30 Mart yerel seçimlerinin ardından başlatmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesini de ziyaret ederek teşkilat yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.Şahin Koyulhisar'da yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olabilmesi için 10 Ağustos seçimlerinin önemli olduğunu söyledi. 5 yıl içerisinde 3 seçim yapılacağını ifade eden Şahin, "Bundan sonra hem 10 Ağustos için, hem gelecek sene ki genel seçimler ve 5 yıl sonra ki belediye seçimleri Koyulhisar için önemli. Koyul...İl Genel Meclisi Toplanıyor

İl Genel Meclisi 2013 yılı Mart Ayı Toplantısı bugün saat:11:00’de İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nun da gerçekleştirilecek. İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata toplantının içeriği ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Şubat ayında alınan meclis kararlarının özetleneceği, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi uyarınca hazırlanan 2012 yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunun incelenmesi, Şarkışla İlçesi Büyüktopaç Köyü tüzel kişiliğinin kaldırılarak, aynı ilçenin Sarıkavak Köyüne bağlanması konusunun görüşülmesi, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve B...İSDERFED'TEN SOYDER'E ZİYARET

Kısa adı İsderfed olan İstanbul Sivas Dernekler Federasyonundan Soyder derneğini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Soyder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çıtır  ve Genel Sekreter Yaşar Rende hazır bulunurken, İsderfed adına ise Başkan Yarımcısı Refik Ecevit,Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yalçın, Fazlı Bayraktaroğlu ile arkadaşları hazır bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Soyder Başkanı İbrahim Çıtır, “Derneğimize yapmış olduğunuz ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum yapmış olduğunuz çalışmalarda hep beraber birlikte hareket edersek daha güzel hizmetlerin...İshak Işık Ulaş’tan aday adayı oldu

Baharözü Belediye Başkanlığı görevini sürdüren İshak Işık Ak Partiden Ulaş Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Baharözü Belediyesinin Nüfus sayısı açısından 2014 yerel seçimlerinde Belediyelikten düşmesi nedeniyle Ulaş’tan aday adayı olan İshak Işık, Belediyecilikte Baharözü’nde edindiği tecrübelerini Ulaş ilçesinde devam ettirmek istediğini, bu nedenle de Ulaş Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı. Ulaş İlçesindeki tarımsal potansiyeli harekete geçirmek istediğini kaydeden Işık “Baharözü Belediyesinde edindiğim tecrübeleri Ulaş için kullanmayı, Ulaş ilçesinin ...İshak Işık ziyaretlere devam ediyor

Ak Partiden Ulaş İlçesi Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan İshak Işık mahalleri ve Esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Baharözü Belediyesi’nin kapanacağından dolayı Ulaş Belediye Başkanı olarak hizmetlerine devam etmek arzusuyla Ak Parti’den Ulaş Belediye Başkanlığı için aday adayı olan İshak Işık 30 Mart 2014’de yapılacak olan seçimlere hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Yenikarahisar mahallesinde seçmenlerle buluştu. Seçmenlerle Ulaş'ın sorunlarını konuşan İshak Işık Aday olması ve seçilmesi durumunda Ulaş'ın sorunlarını çözmek adına elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti. ...İsmail Çapraz Aday Adaylığını Açıkladı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Aday Adayı İsmail Çapraz Parti binasında adaylığını açıkladı.Çapraz Ak Parti Sivas İl Teşkilatı binasında yaptığı basın toplantısında şunları söyledi, “Kurucusu olduğum ve bugüne kadar 14 yıldır çeşitli kademelerinde tam bir sadakatle görev yapmaktan gurur duyduğum partimden 7 Haziran 2015’te yapılacak olan genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında devamlı vurguladığı insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü ilke edinerek dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tamamen A...İsmail Şahin

İsmail Şahin CHP 5. Sıra Adayı  Anadolu Haber01 Ekim 1974 tarihinde Sivas’ın İmranlı ilçesinde dünyaya gelen İsmail Şahin İlkoklulu Sivas Ülkü İlkokulunu bitirdi.Orta ve lise öğrenimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Almanca bölümününde tamamyalan Şahin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.2000 yılından beri İstanbul’da Serbest avukatlık yapan Şahin evli ve 2 çocuk babasıdır.Almanca ve İngilizce bilen Şahin Bu yıl Cumhuriyet Halk Partisnin yaptığı temayül yoklasımda CHP’nin 5. sıra Milletvekili adayı oldu....İsmet Yılmaz

İsmet Yılmaz Ak Parti 1. sıra Adayı  Anadolu HaberMilli Savunma Bakanı-Hukukçu1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda öğrenim gördü. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi.İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu.İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı.An...İşimiz Sivas Gücümüz Sivas

Anadolu Haber Yaklaşan 30 Mart yerel seçimlerinde "İşimiz Sivas, gücümüz Sivas" sloganıyla yola çıkarak yaptığı hizmetlerle ilimizin çehresini değiştiren Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, hizmet istikrarı için bir dönem daha yetki istiyor. Bu manada Büyük Birlik Partisi'nden Başkan Adayı olan Ürgüp, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Mimarsinan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Başkan Ürgüp, büyük bir sevgi seli ile karşılandı.  Toplantının açılış konuşmasını yapan Diriliş Mahalle Muhtarı Ahat Koç, bölgeye yapılan hizmetleri sıralayarak Başkan Ürgü...işte yeni Başkanlar

Anadolu Haber Mahalli idareler seçimlerinin Sivas'ın ilçelerinde ve beldelerindeki sonuçlar şu şekilde gerçekleşti. Akıncılar Akıncılar'da 10 sandıkta kayıtlı olan bin 919 seçmenin bin 761 seçmen sandığa gitti.  Ak Parti Belediye başkan adayı Hasan Şen oyların 719'unu aldı ve Akıncıların Belediye Başkanı oldu. CHP adayı Necati Us 495, MHP adayı Hasan Yeşilyurt 464 ve SP adayı Gülbahar İzgi 3 oy aldı. Altınyayla Altınyayla'da 11 sandıkta 2 bin 115 geçerli oyun bin 309 u alan Ak Parti adayı Necmettin Mermer Belediye başkanı olarak seçildi. BBP adayı Hüseyin Karakaya 689 ve MHP adayı Nuretti...Kadir Eğri

Kadir Eğri MHP 5. Sıra Adayı   Anadolu HaberSivas 1958 doğumlu.Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Halen ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi İktisat Fakültesinde son sınıf öğrencisiyim.Trabzon, Muğla, Antalya ve Sivas'ta Orman Bölge Şefliği ve Müdürlüğüyaptım.Sivas'ta 5 Yıl Orman İşletme Müdürlüğümde 47 adet Ağaçlandırma Projesini uyguladım.1997 Yılında Dünya Ormancılık Kongresindeki bildirimde Ormanların Mülkiyeti Kanunundaki 2-B maddesini ilk gündeme ben getirdim.1999 Seçimlerinde Teşkilat Yoklamasında 4. Sıradan, 2002 Seçimlerind...Kalkınan Kendileri Oldu

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayları çalışmalarını hızlandırdı. MHP İl Başkanlığı tarafından sistemli bir şekilde yürütülen seçim çalışmaları kapsamında Milletvekili Adayları Celal Dağgez ve Oğuz Özdemir, Sivas’ta bulunan basın kuruluşları ve bazı kurumları ziyaret etti. Sivas Memleket, Bizim Sivas, İrade ve Hakikat Gazeteleri, İsmail Güneş Basın Sitesinde bulunan matbaacılar ile 4 Eylül, Kanal 58, Vizyon 58 ve SRT televizyonlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde seçim çalışmaları hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, MHP Sivas Milletvekilleri Cela...Kendi adayımızı kabul ettirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2014 yılında yapılacak olan Belediye seçimleri ile ilgili olarak “Kendi adayımızı Sivaslıya kabul ettirmeyeceğiz” dedi. Türkiye’de başarılı belediye başkanı adaylarının en kısa zamanda açıklanacağını söyleyen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bazı illerde ise AKP’nin belediye başkanlarının görevde  olmadığını ifade etti. Yapılan anketler doğrultusunda Sivas’ın AKP Belediye Başkan adayının  belirleneceğinin altını çizen Yılmaz, “Bizim adayımız yok, bizim adayımız Sivas’ın adayı. Sivas’ın adayı kimse o bizim adayımızdır. Sivas’ın aday...Kılıç, Mevlana Mahallesi Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

 Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mevlana Mahallesi Seçim Bürosu Açılışına KatıldıBir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ Mevlana Mahallesi Seçim Bürosu açılışına katıldı.Mevlana Mahallesinde gerçekleştirilen açılaşa, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Milletvekili Adayları Hilmi Bilgin, Adem Yıldırım, Yalçın Özdemir, Ak Parti İl Teşkilatı katıldı.Coşkulu bir kalabalık ile seçim bürosu açılışı adeta miting havası içerisinde gerçekleştirildi. açılışta i...KİM BAŞBAKAN OLACAK

Anadolu Haber Yakın geçmişimizdeki siyasilerden en çok Turgut Özal’a benzeyen uygulamalarıyla tanınan 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hangi ismi Genel Başkanlık ve Başbakanlık koltuğuna taşıyacağı kamuoyunun yeni gündemi haline geldi. Turgut Özal’ın 3 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ANAP’ın meşhur “Ak saçlılar” grubu kendilerini ilk sıraya yazmak kaydıyla “Muhtemelen Başbakan” olabileceklerin listesini yapmışlardı. Bu uzun listede ismi hiç olmayan kişi ise Yıldırım Akbulut’du. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal yine bir sürpriz yaparak kimsenin aklından geç...Kuru Açıkladı

Son Dakika... Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru bir yerel televizyonda katıldığı söyleşi programında "Belediye başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Belediye başkanlığına aday adaylığımı koymayı düşünüyorum. Ancak, bizde bir parti disiplini var. İl başkanlarının istifa etmesi gerekiyor. Genel merkezimiz, genel başkanımız eğer istifa et tamam aday adaylığını koy demezlerse aday olmayız. Ama istifa edersem genel merkezimizden oluru almış olarak aday adayı olurum" dedi. Başkan Kuru il başkanlığı görevide olsa, belediye başkanlığı görevide olsa,başka bir görevde olsa bu millete hizmet için ...Kuru Atatürk Caddesinde

Sivas AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnaf ziyaretleriyle bir araya gelmeye aralıksız devam ediyor. Kuru, "Bu ziyaretlerde en önemli şey hemşerilerimizle bir arada olabilmek, onların halini, hatırını sorabilmek. Bunda da bugüne kadar başarılı olduk. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek" dedi. AK Parti Sivas il teşkilatında, ulaşılabilir her cuma öğleden sonra yapılan halk günleri uygulaması yapmakta. Her akşam düzenlenen mahalle toplantıları, cadde ve sokaklardaki esnafları ziyaret eden Kuru, esnafları tek tek dinleyerek, onların sorun ve taleplerine im...Kuru Kesin Gibi

Ak Parti İl Başkanlığı’ndan istifa ederek Belediye Başkanı Aday Adayı olanKURU KESiN GiBiAk Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ederek Belediye Başkanlığına Aday Adaylığını koyan Burhanettin Kuru’nun, Ak Parti’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Kuru, daha önceki genel seçimlerde milletvekilliğine aday adaylığını koymayıp il başkanlığı görevine devam ederek Sivas’tan 4 milletvekili çıkarılmasında ki çalışmaları ve Belediye Başkanlığına Aday Adaylığını açıklamasında genel merkezin oluru olmadan açıklamam diyerek hem genel merkezde hem de yerelde sevilen ve istenilen birisi olması ...Kuru STK’ları gezdi

AK Parti Sivas Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru geçtiğimiz hafta içerisinde  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Aday Adayı Burhanettin Kuru ilk olarak STSO Başkanı Osman Yıldırım ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kuru, Sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu ve bunların başında da Ticaret ve Sanayi Odası'nın geldiğini belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası ile her zaman uyum ve birliktelik ile hareket etti...Kuru'dan Engelli Çocuklara Ziyaret

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, engelli çocuklarla bir araya geldi. İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve il kadın kolları yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen İl Başkanı Burhanettin Kuru, çocuklarla tek tek ilgilenerek, pasta ikram etti. Ardından eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezen İl Başkanı Burhanettin Kuru, eğitimcilerden okul ve yapılan eğitimler hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan İl Başkanı Burhanettin Kuru, sağlıklı, temiz... bir orta...Kuru: 'AK Parti Belediye Başkan Aday Adayıyım'

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Sivas Belediye Başkan aday adayıyım. 5 yıldır il başkanı olarak yaptığım hizmeti bundan sonraki süreçte biraz daha icracı konumda sürdürmek ve Sivas ile ilgili düşüncelerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için aday adayıyız" dedi. 5 yıllık il başkanlığının ardından artık Sivas Belediye Başkanı olarak hizmete devam etmek istediklerini söyleyen Burhanettin Kuru, "Bununla ilgili düşüncemizi, kanaatimizi genel merkezimiz ile paylaştık. AK Parti Sivas Belediye başkan aday adayıyım. 5 yıldır il başkanı olarak yaptığım hizmeti bundan so...Kuru’dan Gazetemize Ziyaret

Ak Parti’den Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için 1 Kasım’da İl Başkanlığı görevinden istifa eden Burhanettin Kuru gazetemizi ziyaret etti. Ak Parti’nin güçlü ihtimalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterileceği düşünülen Burhannettin Kuru yaptığı açıklamada “Bizler Sivas için ne yapabiliriz. Eğer aday gösterilir ve halkımız bizi seçerse hep birlikte yeni bir Sivas için çalışacağız” dedi. ...Meclis Toplantısında Olay!...

Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında Meclis Başkanı Sedat Özata ile CHP'li üyeler arasında tartışma yaşandı.Alınan bilgiye göre, CHP Meclis Üyesi Muharrem Yılmaz, Özel İdare Misafirhanesi'nde beş yıldızlı konfor istemesi üzerine Başkan Özata "Biz buraya halka hizmet için mi geldik, yoksa beş yıldızlı misafirhanede keyif çatmak için mi?" diyince meclisde hava bir anda gerildi. Misafirhanede konfor isteyen CHP Meclis Üyeleri Muharrem Yılmaz ve Sadık Gürler, Başkan Özata'ya itirazlarını sürdürünce diğer üyelerdende tepki gördüler.Başkan Sedat Özata bu tepkiler üzerine meclis ...Memecan Sivas Basınıyla

İki gündür ilçelerde incelemelerde bulunun Ak Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan Cumhuriyet Üniversitesi’nde basın mensuplarıyla öğle yemeğinde buluştu. İlçelerde yaptığı incelemelerde tespit ettiği yeni yatırımları ve yapılabilecek çalışmaları değerlendiren Memecan, “İlçelerimiz yatırım yapılmaya adeta aç konumda. İnsanlarımız birlikte hareket ederek ilçelerimizdeki yatırım ve turizm potansiyelini harekete geçirebilirler. Yapılan yatırımlar sonuç vermekte. Örnek göstermek gerekirse kurulan keçi çiftliği geliştirilmeye çalışılıyor. Daha da gelişecek. Bu görülmekte. Süt ve sü...Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu

- "(Çözüm süreci) Kardeşlik iklimini öyle tesis etmeliyiz ki silah tüccarları, siyonistler, büyük Türkiye'nin yeşermesini istemeyenler, 30 yıl terör belasıyla Çanakkale ruhunu katledenler, yeniden geçim kaynağı bulmasın"Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, çözüm sürecine ilişkin, "Kardeşlik iklimini öyle tesis etmeliyiz ki silah tüccarları, siyonistler, büyük Türkiye'nin yeşermesini istemeyenler, 30 yıl terör belasıyla Çanakkale ruhunu katledenler, yeniden geçim kaynağı bulmasın" dedi.Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesince Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikte konuşan Günd...Meryem Üstündağ

Meryem Üstündağ Saadet Partisi 3. Sıra Adayı  Anadolu Haber06 Ağustos 1979 yılında Almanya/Delmenhorst kasabasında doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Manisa Salihli ilçesinde tamamladı.Üniversite öğrenimini ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.2001 yılında Manisa’da mimarlık ofisini açarak çalışma hayatına başlamıştır.25 mart 2009 yılında şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ile hakka yürüyen dünya ve ahret yol arkadaşı şehit il başkanı Erhan Üstündağ ile evlenip 2002 yılında Sivas’a yerleşti. Sivas da Üstündağ Mimarlık ofisini açarak burada çalışmaya devam etmiş...MHP Adayı Dağgez 4 ilçeyi bir günde gezdi

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Dağgez, bu kapsamda Gölova, Akıncılar, İmranlı ve Suşehri ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Gölova ilçesi girişinde araç konvoyu ile karşılanan Dağgez, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Daha sonra Akıncılar ve İmranlı ilçelerini ziyaret eden Dağgez, daha sonra Suşehri Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen Anneler Günü programına katıldı.Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Dağgez, Türkiye’de 13 yıldır sosya...MHP Adayı Özdemir Gezi ve Ziyaretlerini Sürdürüyor

 Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden MHP Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, gezi ve ziyaretlerini sürdürüyor.Bu kapsamda Sivas Nuri Demirağ Havaalanı, Sivas Organize Sanayi Bölgesi ve merkeze bağlı Bingöl Köyünü ziyaret ederek, köy muhtarı Gazi Yalçın’ın annesinin cenazesine katıldı.İlk olarak Nuri Demirağ Havaalanını ziyaret eden Özdemir burada çalışan personelle görüşerek taşeron işçilerin sorunlarını dinledi.Özdemir, ardından Bingöl Köyündeki cenazeye katıldı. Cenaze yakınlarına başsağlığı dileyen Özdemir, Organize Sanayi Bölgesine geçti.Organize Sanayi esnafını ziyaret eden Özdem...MHP adayları Dağ Bayır Demeden Geziyor

 Seçimlere 1 hafta kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir ve Hamit Özkan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde, beldelerde, köylerde ve il merkezinde adım atmadık yer bırakmayan Dağgez Ulaş, Altınyayla ve Delilyas Beldesinde çalışmalarını sürdürürken, Oğuz Özdemir ve Hamit Özkan ise Zara ve şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.Celal Dağgez, Ulaş ilçesinde evlenen bir çiftin düğün törenine katıldı. Zara ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelen vekil adayları vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi. Adayl...MHP Adayları Hemşireleri Unutmadı

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle Sivas’ta değişik hastanelerde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.MHP Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Semra Hazırcı, kadın kolları üyeleri ve il yöneticileri Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi, Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarında görev yapan hemşireleri ziyaret ederek çiçek verdi.Hemşirelik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu anlamlı günde kötü gün dostlarımız hemşirelerimizi ziyaret edip yanlarında olmak istedi...MHP Atatürk Caddesinde Seçim Çalışması Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, Atatürk Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek destek ve dua istedi.Çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, esnaflara MHP seçim beyannamesinde yer alan vaatlerle ilgili bilgi vererek, “Bizim iktidarımızda esnaflarımızın mağduriyetleri giderilecek. Esnafımız ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağımız Hilal Kart sayesinde ayağa kalkacak” dedi.Esnafların sıcak ilgisiyle karşılaşan Dağgez, “Yiğit kendi toprağından ayağa kalkarmış, bizde sizlerin desteği ile kendi toprağımızdan, Sivas’tan ay...MHP Belediye Başkan Adayı Ergün seçim çalışmasına devam ediyor

Anadolu Haber Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr.Kürşad Ergün çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında bir yandan halkla buluşan, bir yanda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Ergün resmi kurum ve kuruluşları da tek tek ziyaret ederek kurum personeli ile görüş alışverişinde bulunuyor. Sivas Belediye Başkan Adayı Dr.Kürşad Ergün’e ziyaretlerinde MHP Sivas İl Başkanı Av.Serhat Albayrak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, MHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Meral Özkan ve yöneticiler eşlik etti. Bu kapsamda Dr.Kürşad Ergün’ün ilk d...MHP Belediye Başkan Adayı Ergün TSO’yu ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Kürşat Ergün, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile görüşen Ergün, şehrin yerel yönetim anlamında yanlış yönetildiğini belirterek, göreve talip olduklarını açıkladı. Başkan Yıldırım ise yerel seçimler öncesinde Belediye Başkan adaylarını konuk ederek, projeleri hakkında görüş alış verişinde bulunacaklarını söyledi. Yıldırım, “Bu toplantılarda adaylar projelerini açıklayacak. Biz de iş dünyası olarak görüş ve beklentilerimizi ileteceğiz” dedi. Belediye Meclis Üyelerinin tüccar ağırlıklı seçilmesi...MHP İktidarından Kapanan Belde Belediyeleri Yeniden Açılacak

 MHP’nin seçim ofisini de ziyaret eden Dağgez, Çetinkaya’nın beldeden köye dönüştürüldüğünün altını çizerek, MHP’nin iktidarında Çetinkaya Belediyesini ve kapanan diğer belde belediyeleri daha güçlü bir şekilde tekrar açacaklarını ifade etti.“MHP’ye omuz verin bizimle yürüyün” diyen Dağgez, “Ben köylü çocuğuyum. Bakıyorsunuz köylü mazot alamıyor, gübre alamıyor. 12 yıldır bu ülke bir zulüm kıskacı içerisinde. AKP Türkiye’yi kötü yönetmektedir. Biz, siyaset yapmak için değil Allah rızası için doğruları konuşmak için buradayız. Türkiye’nin rejimi değiştirilmek isteniyor. Türkiye’nin yapısı ...MHP Milletvekili Adayı Demirci’den SESOB’a Ziyaret

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Adayı Muammer Demirci ve beraberindeki heyet, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.MHP ilçe Başkanı Murat Taşçı ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sesob Başkanı Beşir köksala ziyarette bulunan milletvekili adayı Demirci, hizmet için Sivas’a hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Sivas sevdalısı olduğunu ve her zaman Sivas için çalışacağını dile getiren demirci, “Sivas yeterince yatrıım alamıyor. 7 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Sivasın hizmetine talip oldum. MHP iktidara gelirse Si...MHP Ragıp Özkan dedi

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da katıldı. Mevcut İl Başkanı Serhat Albayrak ile Merkez İlçe eski Başkanı Ragıp Özkan’ın aday olduğu kongrede, her iki aday birlik beraberlik mesajları verdi. Sivas Belediye Nikah salonunda yapılan 11. Genel Kurul'da konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Güneydoğu'da hakimiyetin eli kanlı terör örgütü unsurlarınca sağlandığını, bunu İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da itiraf ettiğini öne sürdü. “Bugün Güneydoğu'da taşlar bağlanmış, güvenlik güçlerinin el...MHP Zara'da seçim bürosu açtı

Anadolu Haber Milliyetçi Hareket Partisi Zara İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Zara Belediye Başkan Adayı Muzaffer Karadağ Zara’da seçim çalışmaları yürütmek için yeni seçim büroları açarak halka yapacaklarını anlatmak ve daha fazla halka yakın olmak adına seçim irtibat bürolarını önemini bildiklerini söyledi. Seçim bürosunun açılışında konuşan MHP Zara Belediye Başkan adayı Muzaffer Karadağ, birlik ve beraberliğe değinerek, "31 Mart sabahı imrenen değil, imrenilen bir Zara'yı oluşturmak için göreve başlayacağız. Koltuklara oturanlard...MHP'den Bayrak dağıtımı ve tekerlekli sandalye

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle kent merkezinde stant açıp Türk bayrağı dağıttı.Standı ziyaret ederek vatandaşlara Türk bayrağı veren MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, 19 Mayıs 1919 tarihinin Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlattığı gün olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde yaklaşık 13-14 senedir süren zulüm, tehdit ve baskı yönetimine karşı Türk Milleti tekrar Sivas’ta bir İstiklal Mücadelesi başlatmıştır.” dedi.Konuşmanın ardından MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, İl Başkanı Ragıp Özka...MHP’DEN ÇENGEL!..

Mahalli seçimlere 10.5 ay kala siyasi atmosfer ısınmaya başladı. 2004-2009 yıllarında Ak Parti’den Belediye Başkanı olan Sami Aydın’a MHP Genel Merkezi’nin üst düzeyinde görev alan Sivaslılar kendi partilerinden aday olması için teklif getirecekler.Gazetemize ulaşan bilgilere göre, son dönemlerde yapılan Mahalli ve Genel Seçimlerde bir türlü başarılı olamayan MHP’nin Sivaslı kurmayları  29 Mart 2014 seçimlerinde atağa geçmek için bir dönem Ak Parti’de Belediye Başkanlığı yapan Sami Aydın’ın ismi üzerinde uzlaşmaya vardılar.MHP’nin genel merkezinde etkili olan Sivaslıların Sami Aydın’ın is...MHP’den İlk Aday

 Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Merkez İlçe Başkanlığına Adaylığını AçıkladıAHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Murat Taşçı Milletvekilliğine adaylığını açıkladı. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz.Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum.1971 yılında Sivas'ta doğdum. İlk ve Orta tahsilimi Sivas'ta yaptıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü’nden mezun oldum. Halen Tüdemsaş'ta (Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.)çalışmaktayım.Yols...MHP’den Sandık Kurulları Eğitim Semineri

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Merkez İlçe Teşkilatı tarafından 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde sandık kurullarına görev alacak olan partililere eğitim semineri verildi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim seminerine, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Taşçı, il ve ilçe yöneticileri ile sandık kurullarında görev alacak yaklaşık 600 kişi katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Taşçı, en önem verdiğimiz şey sandıklara ve oylarımıza sahip çıkmak diye bir yol haritası belirledik. Bu bağlamda ilk olarak sandık görevlisi arkadaşlarımızı tespiti ve e...MHP’den Seçim Çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi heyeti birtakım ziyaretlerde ve seçim çalışmalarını başlatmak üzere Sivas’a geldi.  Düzenlenen basın toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Celal Dağgez, Savaş Çolak, Zeki Bulut, Bülent Karakaş ve MHP İl Başkanı Kürşad Ergün katıldı. Heyet Sivas’ta bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.  Heyet adına konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüm Sivaslıları MHP’nin B...MHP’den Suşehri Mitingi

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayları Suşehri’nde düzenlenen mitinge katıldı. Yağmur altında yapılan mitinge yoğun ilgi gösteren Suşehri halkı, “Yağmur Bereket, Milliyetçi Hareket” şeklinde slogan attı.MHP Sivas Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir ve Muammer Demirci, ilçe girişinde 100 araçlık bir konvoy tarafından karşılandı. İlçe içerisinde yapılan konvoy turunun ardından ilçe çarşısından yürüyerek miting alanına geçen vekil adaylarını burada yüzlerce kişi karşıladı. Programda konuşan MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan, Sivas’ın iktidara her türlü...MHP’li Özdemir Divriği’de

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında Divriği ilçesine gitti.İlçede açılan seçim bürosunda partililerle bir araya gelen Oğuz Özdemir, buradan Ülkücü Şehit Hayrettin Ulubay ile Şehit Uzman Jandarma Çavuş Metin Özdem’in mezarlarını ziyaret etti.Daha sonra Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifasını gezen Özdemir, Yöresel Ürünler Pazarına giderek vatandaşlarla görüştü.MHP Divriği seçim bürosunda konuşan Özdemir, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini dile getirerek, “Sivas’ımız da zor günler yaşıyor. Sadece Divriği’de değil diğer ilçelerimi...MHP’ye yoğun ilgi

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP Sivas Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir, İl Başkanı Ragıp Özkan, İlçe Başkanı Murat Taşçı ve parti yöneticileri İstasyon Caddesi’nde bulunan işyerlerini ziyaret ederek destek istedi. Esnaf ziyaretinin ardından Sivas’ta faaliyet gösteren eczacılarla yemekte bir araya gelen MHP Milletvekili Adayları, sektörel sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. MHP’li vekil adayları son olarak Sivas Valisi Alim Barut’u makamında ziyaret etti.İstasyon Caddesi’nde bulunan esnafları z...Milletvekili Adaylığım İçin Baro Başkanlığından İstifa Ettim

 AHMET ERÇELİKEski Baro Başkanı Muharrem Eliş Milletvekili adaylığını Ak Parti binasında açıkladı.Açıklamaya birçok partili katıldı.Muharrem Eliş, "Ol deyince olduran, gönüllerimizi vatan, millet ve kardeşlik sevgisi ile dolduran bizleri bu coşkuyla bir araya getiren Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun.1973 Yıldızeli Subaşı Köyü doğumluyum. Üniversite tahsili ve vatani görevim dışında kalan ömrümü Sivas'ta yaşadım. Sivas'ın her mahallesinde, her sokağında, her caddesinde ya akrabam ya hısım ya komşum ya arkadaşım ya da müvekkilim vardır. Bu şehri biz uzaktan sevmedik. Sultan Şehir bizim k...Milletvekili Bilgin, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, SGK Sivas İl Müdürü Mustafa Kayış ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydın Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Gülşah YARLIAK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, SGK Sivas İl Müdürü Mustafa Kayış ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydın Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ü makamında ziyaret eden Bilgin, Başkan Göçgün'e görevinde başarı diledi. Milletvekili Bilgin, ziyarette uzun yıllardır muhalefette ka...Milletvekili Karasayar, ilçeleri ziyaret etti

AK Parti Sivas Koordinatör Milletvekili Orhan Karasayar Sivas'ın Gemerek, Yıldızeli ve Hafik ilçelerini ziyaret ederek ilçedeki teşkilat mensupları ile bir araya geldi.AK Parti Hatay Milletvekili ve Sivas Koordinatörü Orhan Karasayar, Sivas'ın Gemerek, Yıldızeli ve Hafik ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde teşkilat mensupları ile bir araya gelen Karasayar, ülke gündemini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Yıldızeli'nde konuşan Karasayar, AK Parti grubu olarak sürekli birbirleri ile kenetlenmek zorunda olduklarını belirterek, "İçimizden arkadaşlarımızın hatası olabilir....Milletvekilliğine Adaylığımı Yakında Açıklayacağım

 AHMET ERÇELİKAk Parti Kadın Kolları Şadiye Öztürk ile yaptığı çalışmaları ve Vekil Adaylığı üzerine konuştuk.Öztürk, “Bildiğiniz gibi ben 7 yıllık Kadın Kolları Başkanıyım. Şu anda İlçe Kongreleri bitti İl Kongresine doğru gidiyoruz.23 Ocakta inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nu katımlıyla gerçekleşecektir. Başbakanımız Davosa gitmezse 23 Ocakta İl Kongresi olacak. Aynı şekilde Gençlik Kolları İlçe Kongreleri olacak. Daha sonraki süreçte benim Kongrem Kadın Kolları Kongrelerimiz ve 1 Mart’ta da bütün Kongreler bitecektir. Bu süreçte yapmalarının sebebi Milletveki...Milli İttifak Adaylarını Tanıtıyor

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi ve Saadet Partisinin birleşmesinden olan Milli İttifak 30 Nisan Perşembe günü Saat 19:30’da 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda aday tanıtım programı yapacaktır.Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Sivas Milletvekili Adaylarının katılacak. Gecenin sonunda ise Özgün Müzik Sanatçısı Hasan Sağındık Konser verecektir. ...Milli İttifak Adaylarını Tanıttı

 Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Mustafa Destici salona beraber girdi.Salonu hınca hınç dolduran on binler iki lideri sevgi seliyle bağrına bastı. Salona gelen Kamalak ve Destici önce salonun girişinde izdihamla karşılandı. Sonrasında iki lider el ele, salonda tur atarak, on binleri selamladı. Kürsüye gelen iki lider beraber ve birlikte bütün salonu selamlayarak basına poz verdi.Arena Spor Salonu’nda on binlerce kişiye ise sanatçılar coşturdu. Özgün müziğin önemli isimlerinden Hasan Sağındık, Umut Mürare ve Ammar Acarlıoğlu...Milli İttifak Milletvekilleri Adaylarından Sgc’ye Ziyaret

 AHMET ERÇELİKMilli İttifak Milletvekili Adaylarından 1. Sıra Adayı Doğan Ürgüp, 2.Sıra Adayı Dursun Coşar ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Abisi Yusuf Yazıcıoğlu gazetemizi ve cemiyetimizi ziyaret ettiler.Birinci sıra adayı Doğan Ürgüp “Seçimler için Ülkemiz için, Partimiz için Cenabı Allahtan niyaz ediyorum” dedi.Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal “Sayın Başkanımın nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi birlikteliğini tüm Türkiye’de ki seçimlere hayırlı olsun diliyorum.Bu birliktelikte son günde olan bi...Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanları Toplantısı İmranlı ilçesinde yapıldı

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanları Toplantısı İmranlı ilçesinde yapıldı. MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, Merkez İlçe Başkanı Murat Taşçı, il ve ilçe yönetimi ile 16 İlçe Başkanının katıldığı toplantı sonrasında 1977 yılında şehit edilen Ülkücü Sinan Savaş’ın İmranlı ilçesinde bulunan kabri ziyaret edildi.Seçim süreci içerisinde yapılan çalışmaları ve yapılacak toplantıları ilçelerde yapacaklarını belirten Özkan, “Allah’ın izni ile MHP olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Hareketin isimsiz kahramanları olan ilçe başkanlarımızla çalışmalarımızı, sorunları sıkıntıları masaya ...Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalışmalarında hız kesmiyor.

 İlçelerde ve il merkezinde yoğun bir seçim çalışması yürüten MHP Sivas Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir ve Hamit Özkan, Zara ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. İlçe merkezinde bulunan seçim bürosu açılışı öncesinde esnafları ziyaret eden vekil adayları Zaralılardan destek istedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, Zara Belediyespor’un 3. Lig’e yükselmesini kutlayarak, “Zaraspor’umuzu inşallah Türkiye Süper Liginde görürüz” dedi.13 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin istikrar sürsün Türkiye büyüsün, İstikrar sürsün Zar...Muammer Demirci

Muammer Demirci MHP 3. Sıra Adayı  Anadolu Haber1958 yılında Sivas, Koyulhisar, Çukuroba köyünde doğan Muammer Demirci eğitimini Sivas Lisesi’nde tamamlamış, Çukuroba’dan İstanbul’a göç eden pek çok Çukurobalı gibi iş hayatına atılmak için 1978 yılında İstanbul’a gelmiştir. Çalışma hayatına ilk önce baba mesleği olan mobilyacılık ile başlamıştır. 1979 yılında sektör değiştirerek tekstil alanında çalışmaya başlamıştır. Askerlik hizmetini ifa ettiği 1983 yılına kadar, tekstil baskıda deneyim kazanmıştır. 1990 yılında iki ortağı ile birlikte bir emprime atölyesini devralarak ticaret hay...MUHALEFET OFSAYTTAN ÇIKMALI

Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof.Dr. N.Talat Arslan, gündemdeki öğrenci evleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof.Dr. Arslan bu konuda hükümetin anayasal yetkileri bulunduğunu, konuyu kişisel ahlaki değerler üzerinden ele almanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Muhalefeti ofsayttan gol atan futbolculara benzeten Arslan, “Muhalefet ofsayttan çıkmalı” dedi.         CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof.Dr. N.Talat Arslan, Başbakan Recep Tay...Oğuz Özdemir

Oğuz Özdemir MHP 2. Sıra Adayı, Anadolu HaberMHP Milletvekili Aday Adayı:1964 yılında Sivas’ın Şarkışla İlçesine bağlı Cemel Beldesinde doğdum. İlk Okulu Cemel İlkokulunda, ortaokulu ve Şarkışla Ticaret Lisesinde 1981 yılında tamamladım. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Muhasebe bölümünden mezun oldum, Akabinde Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdim. Mezun olduktan sonra Şarkışla’da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışmaya başladım.Daha sonra Sakarya Üniversitesi tarafından verilen Eğitim seminerlerini alarak sına...Oğuz Özdemir Kangal Temaslarda Bulundu

 Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında Kangal ilçesi ve Çetinkaya ile Havuz köylerini ziyaret etti.Halkın yoğun ilgi gösterdiği Oğuz Özdemir ilk olarak kapatılan belediyelerden olan Havuz Köyünü ziyaret etti. Burada konuşan Özdemir, Sivas’ın göç verdiğini belirterek ilçe ve köylerin içlerinin boşladığını söyledi. Özdemir, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kazanç elde edemediklerini kaydetti.Havuz Köyü’nün ardından Kangal’ı ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, ilçe pazarında vatandaş ve esnafla sohbet ederek esna...Oğuzhan Asiltürk Sivas’ta

 Saadet Partisi Sivas İl Eğitim Başkanı Allattin TOKGÖZ, Teşkilat çalışmaları kapsamında yapılacak olan Eğitim Toplantısı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Tokgöz yaptığı açıklamada , Genel Merkezimiz Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat içi Eğitim çalışmalarına yönelik Türkiye genelinde yapılmakta olan Eğitim çalışmalarından biride Sivas’ta Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk ve Genel Başkan Yardımcımız Eğitim Başkanı Sayın Mesut Doğan beyin katılımlarıyla 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 19.00 da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonunda yap...Ömer Duman Basınla Kahvaltıda Buluştu

AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili Aday Adayı Ömer Duman basınla Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde Kahvaltıda buluştu. Ömer Duman’ın kısaca özgemişi ise şöyledir.1965 yılında Sivas’ta doğan Ömer Duman, ilköğrenimini Sivas Danışment İlkokulunda bitirdi. Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra,İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden yüksek öğrenim gördü.1989 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmeni olarak memuriyet hayatına başlayan Ömer Duman,daha sonra sırasıyla Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı,Anka...Özdemir: 7 Haziranda Gürün Üzerine Düşeni Yapacak MHP Birinci Parti Olarak Çıkacak

 7 Haziran’da yapılacak seçimlere hızlı bir başlangıç yapan MHP Sivas Milletvekili Adayları il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.MHP Sivas Milletvekili Adayları Oğuz Özdemir bu kapsamda Gürün ilçesinde seçim açılışına katıldı. MHP Gürün ilçe teşkilatı tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Özdemir, seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.Açılış programının ardından konuşan Özdemir, başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Sivaslılara verdiği sözleri tutmadığını söyledi.Ülkenin kötü bir yönetim sürecinden geçtiğini ifade eden Özdemir, “Memleketi yönetenler şuanda gafle...Rahat durmayanlar var

"Rahat durmayanlar var, haddini aşanlar var, nezaketsiz davrananlar var ama bu millet, haddini aşanlara da nezaketini aşanlara da yağdan kıl çeker gibi ayarını yapıyor"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Rahat durmayanlar var, haddini aşanlar var, nezaketsiz davrananlar var ama bu millet, haddini aşanlara da nezaketini aşanlara da yağdan kıl çeker gibi ayarını yapıyor" dedi.Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen Erdem, Belediye Başkanı Hasan Şen ve partililer tarafından ilçe girişinde karşılandı. Belediye binasına geçen Erdem, yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye ...Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz Milletvekili Ak Parti Aday Adayı Oldu

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığından istifa etti. Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında rektör yardımcılığı görevinde n istifa ettiğini ve Ak Parti Millet Vekili aday adayı olduğunu söyledi. Hüseyin Yılmaz “25.dönem Milletvekili aday adaylığı sürecinde kısmet olursa milletvekilliği aday adaylığı için Sivas’a hizmet etmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır Cumhuriyet Üniversitesi görevimden ve yaklaşık...RTÜK'ten seçim öncesi yayın yasağı uyarısı

Anadolu Haber Seçim takviminin başlamasıyla RTÜK medya yasakları konusunda uyarı yaptı. Buna göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar e-mail, sabit ve cep telefonlarına yönelik propaganda yapamayacak. Se­çim tak­vi­mi 1 Oca­k’­ta res­men baş­la­dı. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) 30 Mar­t’­ta­ki ye­rel se­çim­le­re yö­ne­lik ya­sak­la­rı­nı açık­la­dı. Bu kap­sam­da Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK) da med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı YSK’­nın se­çim ya­sak­la­rı­na iliş­kin uyar­dı. Se­çim mev­zu­atı kap­sa­mın­da­ki ‘Ya­yın ve si­ya­si rek­lam ya­yın­la­rı­na­’ iliş­kin dü­zen­le­me­ler, YS...Saaadet Partisinin Adayları

Anadolu Haber Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp 30 Mar yerel seçimleri için seçim bürolarının açılışlarına devam ediyor.  Hafta sonu 5 ayrı seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi. Doğan Ürgüp açılışlarda; “Siz vefakar hemşehrilerimle bir araya geldim. Yunus Emre Mahallesi, Fatih Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Tuzlugöl Mahallesi ve Mehmetpaşa Mahallesindeki seçim bürolarımızın açılışına gösterdiğiniz ilgiye müteşekkirim. Pazar günü olmasına rağmen tatilinizden vazgeçerek açılışlarımıza katılıyor olmanız, bizlere duyduğunuz güven ve itimadın bir...Saaadet Partisinin Adayları

Anadolu Haber Saadet Partisi seçimlere kısa bir süre kala 16 ilçede ve merkezde  belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adaylarını belirledi.  Saadet Partisi (SP), 30 Martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerle ilgili olarak 17 ilçe ve 7 belde de belediye başkan adaylarını, belediye meclis üye adaylarını ve il genel meclisi üye adaylarını belirledi. Parti binasında bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Hurşit Doğan,‘Saadet kazanınca Sivas kazanacak’ dedi. Adayların büyük bir titizlikle çalışılarak belirlendiğini ifade eden Doğan, 30 Martta ge...Saadet Adayları SESOB’u Ziyaret Etti

 Saadet Partisi Milletvekili adayları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisinin birleşmesi ile Saadet Partisi çatısı altında bir araya gelen iki parti, seçim çalışmalarına başladı.Saadet Partisi 1. sıra adayı Doğan Ürgüp, ikinci sıra adayı Dursun Çoşar, beşinci sıra adayı Şengül Erol ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Birlik Başkanı Beşir Köksal ile görüştü.Ziyarette açıklama yapan Saadet Partisi birinci sıra adayı Doğan Ürgüp, iki parti genel merkezinin seçi...Saadet Partisi Toplu Milletvekili Aday Adaylarını Açıkladı

AHMET ERÇELİK                Saadet Partisi Parti Binasında Milletvekili Aday adaylarını açıkladı.Teşkilat Başkanı Hurşit Doğan öncülünde gerçekleştirilen 07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle, Saadet Partisi olarak Ocak ayı itibariyle çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Halkla Kucaklaşma Programı kapsamında, İstanbul Teşkilatlarımızdan gelen 20 kişilik ekiplerle birlikte merkezde ve İlçelerimizde esnaf ziyaretleri yapılmıştır. Teşkilat içi düzenlenen Eğitim Programlarına tüm teşkilat mensuplarımız katı...Saadet’te Coşkulu Toplantı

 “Ekonominin merkezinde helal lokma, eğitimin merkezinde güzel ahlak, iç politikanın merkezinde İslam Kardeşliği, Dış politikanın merkezinde; İslam Birliği olmadığı sürece Müslümanlar başarılı olamaz.”Saadet Partisinde 07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimlerin heyecanı yaşanmaya başladı. Saadet Partisi Sivas İl, ilçe Teşkilatları Eğitim toplantısı 12 Şubat Perşembe günü akşamı Fidan Yazıcıoğlu Kadıburhanettin salonunda, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Genel Başkan Yardımcısı Eğitim Başkanı Mesut Doğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.İl ve İlçe Teşkila...Sami Aydın NTV’ye konuştu

Anadolu Haber Başbakan Erdoğan'ın mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanında NTV Program Yapımcısı ve “Seçime Girerken” adlı programın sunucusu Miray Akdağ Uluç’la röportaj yapan AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın, burada hem projelerini anlattı, hem de Sivas halkından destek istedi. Daha sonra Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Aydın, burada esnafların sorun ve sıkıntılarını dinlerken, esnaflar bir çok konuda mevcut belediye çalışmalarını Aydın’a şikayet ettiler.  Ardından Selimiye Parkı civarındaki esnafları da gezen Aydın ve beraberindeki AK Partililer, bura...Sami Aydın seçim çalışmalarını südürüyor

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın’ın seçim çalışmalarını sürdürüyor.  30 Mart 2014'de  yapılacak olan yerel seçimlerde Sivas için bir kez daha vatandaşın karşısına çıkmaya hazırlanan Aydın, bu kapsamda da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğini ziyaret eden Aydın, burada kurum çalışanları ile bir süre sohbet ederek, Sivas için kendilerinden istekleri olup olmadığını sordu. Daha sonra Kurum Müdürü Mustafa Kurt’u makamında ziyaret eden Aydın, burada da Sivas için yapacağı projelerden bahsederek, Sivas’ın en öne...Sami Aydın ziyaretlerine devam ediyor

Anadolu Haber Yerel seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kala seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, bu temposunu daha da artırarak Sivas’daki ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ziyaretlerine hız veren Aydın 30 Mart 2014 yapılacak olan Belediye başkanlığı seçimleri için aralıksız çalışıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ziyareti sırasında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı için üst geçit isteğinde bulunan Milli eğitim çalışanlarının isteğine cevap olarak Aydın, “Allah nasip edipte göreve gelirsem, inşallah bu isteğinizi seve seve yerine g...Sami Aydın “Biz kararlıyız Sivas'ımızı layık olduğu yere taşıyacağız”

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın, "Biz kararlıyız. Sivas'ımızı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi. 30 Mart yerel seçimlerinde 5 yıl aradan sonra Sivas Belediyesi Başkanlığı'nda mutlu sona ulaşan Belediye Başkanı Sami Aydın parti binasında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. AK Parti'nin Sivas'ta belediye başkanlığını yüzde 58,3'lük oranla kazandığını söyleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bu sonucun Sivas'ımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten uzun bir maratondu. Bu maratondan iyi bir takım oyunu sergilediğimiz kanaatindeyim. Bu anlamda başta Sayın Ba...Sarıgül’den CHP’ye yeşil ışık

Türkiye Değişim Hareketi Lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği katıldı. Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık yaktı. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği sonrası İstanbul’a hareket etmek üzere Erkilet Hava Alanına gelen  Sarıgül burada OET İl Başkanı Tayfun Kebapçı, Yörtürk Vakfı Başkanı Ali Aydın ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Sarıgül’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “CHP’ye gelecekse bir karar verip kararını açıklamalı” sözleri soru...Sarıgül’den CHP’ye yeşil ışık

Türkiye Değişim Hareketi Lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği katıldı. Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık yaktı. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği sonrası İstanbul’a hareket etmek üzere Erkilet Hava Alanına gelen  Sarıgül burada OET İl Başkanı Tayfun Kebapçı, Yörtürk Vakfı Başkanı Ali Aydın ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Sarıgül’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “CHP’ye gelecekse bir karar verip kararını açıklamalı” sözleri soru...Sarıgül’den CHP’ye yeşil ışık

Türkiye Değişim Hareketi Lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği katıldı. Sarıgül, CHP’ye yeşil ışık yaktı. Sivas Suşehri’nde katıldığı Soğanovası Yayla Şenliği sonrası İstanbul’a hareket etmek üzere Erkilet Hava Alanına gelen  Sarıgül burada OET İl Başkanı Tayfun Kebapçı, Yörtürk Vakfı Başkanı Ali Aydın ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Sarıgül’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “CHP’ye gelecekse bir karar verip kararını açıklamalı” sözleri soru...Seçim Bürosuna Miting Havasında Açılış

Anadolu Haber Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu manada Osmanpaşa Caddesi Hocam İmam Sokak'taki seçim bürosunun açılışına katılan Başkan Ürgüp, tezahüratlar alkışlar ve  büyük bir coşkuyla karşılandı. Edilen duaların ardından söz alan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahir Arı, dördüncüsü açıkları seçim bürolarının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Daha sonra konuşan Başkan Ürgüp, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehirde neredeyse el sürülmedik hiç bir yer bırakmadık" diyerek, "Siz...Seçimler Türkiye’nin yönünü belirleyecek

Anadolu Haber Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak 30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli seçimler nedeniyle Kent Meydanı’nda miting düzenledi. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Saadet Partisi’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Sabahattin Tokgöz ile diğer ilçelerdeki ve beldelerdeki adayları için seçmenden destek istedi. Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Kamalak, konuşmasının büyük bir kısmında ilimizin en büyük problemlerinden birisi olan göç sorununa deği...Seçmenleri ile buluşuyor

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp yaklaşan seçimler öncesi gezi ve ziyaretlerine devam ediyor.  Başkan Ürgüp esnaf ziyaretlerine Saitpaşa ve Dedebalı Caddesi ile devam ederek vatandaşlarla tek tek görüştü.Gittiği her dükkânda büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılanan Başkan Ürgüp, Sivas’a yapılan hizmetlerden bahsederek dua ve destek istedi. 5 yıllık belediye faaliyetlerinden oldukça memnun olan vatandaşlar ise seçimlerde Başkan Ürgüp’e destek olacaklarını ifade ederek dua ettiler.Seçim gezilerine devam eden Başkan Ürgüp, Alibaba Gecekon...Selim Dursun

Selim Dursun ak Ak Parti 3. Sıra Adayı  Anadolu HaberMakine Mühendisi13 Aralık 1957 doğumlu olup, Sivas Akıncılar nüfusuna kayıtlıdır. İlk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1976 yılında girdiği İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini başarıyla bitirerek, ticaret hayatına atıldı. 1980-1994 yılları arasında Mühendis olarak özel sektörde çalışan Selim Dursun, 1994-2002 yılları arasında üst düzey yönetici olarak özel sektör çalışmalarına devam etti. 2003-2005 yılları arasında Uzman Mühendisi olarak Türkiye'nin önde gelen bir GSM firmasında çalıştı.2005 yılında Ulaşt...Selim Dursun Seçim Çalışmalarına Başladı

 TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan’dan TÜDEMSAŞ’ın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Şahin, Tüdemsaş'ın Sivas için büyük öneminin olduğunu ve bir büyük iş istihdamı sağladığını söyledi!AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Selim Dursun, TÜDEMSAŞ Fabrikası'nın çok gelişmiş olduğunu, modern bir yapıya kavuşmuş olmasının sevindirici olduğunu , seçim çalışmasına buradan başlamak istediğini ,eski dostları yine bir arada görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.  ...Semiha Ekinci Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

 AHMET ERÇELİKAk Parti’den Milletvekili olmak isteyen aday adayları kervanına Nursuna Memecan’ın bir süre danışmanlığını yapan Semiha Ekinci’de dahil oldu. Ak Parti İl Binasında milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Ekinci, “Karşınızda 7 yıldır Sivas’a kadınlara, gençlere, özürlülere ve hemşerilerine hizmet eden bir Anadolu kadını olarak duruyorum.Ak Parti teşkilatlarında görev yaptığım 7 yıllık süreçte, Sivas’ın 16 ilçesi dâhil olmaz üzere her mahallesini, her sokağını karış karış gezmiş ve ziyaret etmiş, dertlilerin derdiyle ilgilenmiş bir Anadolu Kadını olarak memleketinize hi...Sergen Yalçın Sivasspor'da

 Roberto Carlos'la yollarını ayıran Sivasspor'un Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi.Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos ile yollarını ayıran Sivasspor, yeni hocasını buldu. Yönetim, takımın başına son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı getirdi.Yiğidolar'ın yeni teknik direktörünün resmi olarak bir iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.Alınan başarısız sonuçların ardından Roberto Carlos ile yolları ayıran ve teknik direktör arayışlarına başlayan Sivasspor, geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a teklif götürdü. Şu anda TRT Spor'da yorumculuk ya...Sessizlik Anlaşmaya Uyulmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Ragıp Özkan, parti araçlarının kent meydanında anons yapmadan gezmesi konusunda yapılan anlaşmaya hiçbir partinin uymadığını söyledi.Geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti heyeti ile MHP heyeti karşılaşmış ve Belediye Başkanı Sami Aydın, iki parti il başkanından, parti araçlarının şehir merkezinde anons yapmadan gezmesini talep etmişti. Bu konuda il başkanları görüşmüş ve karar alınmıştı. Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen siyasi partiler seçim araçlarını anlaşma bölgesinde anons yaptırmaya devam ediyor.Konu hakkında açıklama yapa...Sivas hareketimizin kalesidir

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimleri için yoğun çalışma temposunu aralıksız sürdüren Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililerle sabah kahvaltısında buluştu. Toplantıda ilk olarak söz alan İl Başkanı Mahir Arı kahvaltıya katılan partililere teşekkür etti.Daha sonra söz alan Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, Alperen Ocakları Sivas Şubesi tarafından düzenlenen programın güzelliğine değinerek, “Bu tür programların hareketimize önemli katkılar sağlayacağı aşikârdır. Muhsin yazıcıoğlu anma programı da adına ya...Sivas için ne yaptın?

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta içinde Sivas Cumhuriyet Meydanında halka hitap etti.  Kılıçdaroğlu Tokat’ta yaptığı mitingin ardından havayolu ile geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda partililere ve halka seslenen Kılıçdaroğlu, iktidarı 17 Aralık operasyonu üzerinden sert bir dille eleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde bu ülkede kin ve nefret tohumlarının şimdiye kadar yetişmediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti, “Siz hiç bakanların çocuklarının yatak odal...Sivas için yeniden

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Sivas mitingini yapan Büyük Birlik Partisi Sivas’ta gövde gösterisi yaptı. Sivas Cumhuriyet Meydan’ında gerçekleştirilen mitinge 10 binlerce kişi katıldı. ‘Sizi unutmadık’, ‘Muhsin Başkan Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ gibi pankart ve dövizlerin açıldığı mitingde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “Biz, bir kan davası peşinde değiliz, intikam peşinde değiliz. Hakkımızı arıyoruz, hak davamızı arıyoruz. Biz, şehitlerimize ne olduğunu bilmek istiyoruz, sorumluları kimse mutlaka hukuk önünde hesabının verilmesini istiyoruz ve bu hesap v...Sivas Milletvekilleri Mazbatalarını Aldılar

 AHMET ERÇELİKYoğun bir seçimle geçen maraton sonuçlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Celal Dağgez, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Akyıldız, Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin,Selim Dursun ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın mazbatasını Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin aldı. İl Seçim Kurulu Başkanlığını Hakim Güntaç Değer üstlendi. Sivas Adliyesi’nde verilen mazbata törenine Milletvekillerinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal,Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan ve Rektör Yardımcısı Hüseyin Yıl...SİVAS'I EKRANLARDA TARTIŞIN

Seçmenlerden Belediye Başkan Adaylarına Çağırı; SİVAS'I EKRANLARDA TARTIŞIN Anadolu Haber Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün, tüm adayları televizyonların ortak yayınında tartışmaya davet ederek "HODRİ MEYDAN" demesi üzerine Sivas Kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Birebir konuştuğumuz seçmenler, "Tüm adaylarımızın bir araya gelerek Sivas'ın meselelerini tartışmaları ilimizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi halinde Sivas'ın geleceği için medenice bir tartışma ortamında, gayet sağlıklı çözümler ortaya konacağı düşüncesindeyiz. ...Sivas'ta Kongrelerde sona gelindi.

AK Parti Sivas İl Teşkilatı 16 ilçede kongrelerini tamamladı. Kasım ayı itibariyle ilçe kongrelerine başlayan AK Parti Sivas İl Teşkilatı, Divriği hariç diğer tüm ilçelerde yeni yönetimlerini belirledi. Divriği ilçe kongresinin ardından da, il kongresi 23 Ocak'ta yapılacak. AK Parti Sivas İl Başkanlığı ile yola devam edecek İlçe Başkanlarının isimleri ise şöyle, Merkez İlçe'de Ahmet Kuzu, Ulaş'ta Ahmet Gençer, Altınyayla'da Osman Şahin, Akıncılar'da Eyüp Alkan, Suşehri'nde Rüstem Yüce, Şarkışla'da Abdurrahman Kılıç, Gemerek'te Hakan Bozbıyık, Gürün'de Sinan Eren Kırış, Doğanşar'da Ma...SİVASLI “AYDIN” DEDİ

ANADOLU HABER  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat’ta Sivas’tan başlattığı seçim kampanyasıyla ivme kazanan ve oldukça gergin bir siyasi atmosferde yapılan yerel seçimlerde, Ülke genelinde 45.5’le Ak Parti sekizinci defa  birinci parti olurken, Sivas Belediye Başkanlığına Sami Aydın seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığını BBP adayı Doğan Ürgüp 77 bin oy alarak kazanmıştı. Sami Aydın ise 51 bin oyda kalmıştı. Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde ise Sami Aydın 106.560 oy alarak 5 yıl aradan sonra Belediye Başkanlığına tekrar seçilirken, BBP adayı Doğan Ürgüp 56...Siyaset Akademisi Sınav Sonuçları Açıklandı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı koordinesinde sona eren Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3 Siyaset Akademisinde 8 haftalık eğitimin ardından yapılan sınavın sonuçları açıklandı.  23 haziranda gerçekleştirilen 15. Dönem Lider ülke Türkiye 3 sınavının sonuçları AK Parti Genel Merkez tarafından açıklandı. Sınava katılan kursiyerler www.siyasetakademisi.org adresine girerek TC kimlik numaraları ile sınav sonucunu öğrenebilecekler.  Sivas'ta yapılan siyaset akademisi sınavına 144 kursiyer katılmıştı. Sınavda 50 puanın üzerinde alan katılımcılar başarı, 50 puanın altında alan...Siyaset Akademisi'nde 2. Tur

AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3” konulu siyaset akademisi 2'nci hafta eğitimi ile devam etti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen akademinin 2. hafta eğitiminde Kişisel Gelişim Uzmanı Veysel Yıldırım "İletişim ve beden dili" konusu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ekrem Erdem ise "Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri" konusu ile kursiyerleri bilgilendirdiler. 2'nci hafta eğitiminde konuşan AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin AK Parti kurulduğu günden beri Türkiye'de büyük bir de...Siyasi Partilerin Seçim Yarışı Hız Kesmiyor

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının miting alanlarında devam ettiği bu süreçte Medya Takip Merkezi (MTM), genel seçim öncesi siyasetteki hareketliliğin medya yansımalarını araştırdı. Araştırma, Meclis’te temsil edilen partilerin haber ve reklam dağılımına bakıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin listelerde ilk sırada yer aldığını ortaya koydu... MTM, 1 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında genel seçim öncesi medyanın nabzını tuttu...Soluk’tan Muhteşem Açıklama

 AHMET ERÇELİKAk Parti Sivas Milletvekilliği için bugün bir basın toplantısı yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Müsteşarı Hemşehrimiz Mehmet Habib Soluk bir basın toplantısı yaparak aday adaylığını yaptı. Ulaştırma Haberleşme Ve Denizcilik Eski Bakanı M.Habip Soluk Sivas Ak Parti Milletvekilliği Aday Adaylık Başvurusunu Yaklaşık 1000 Kişilik Katılımla Yaptı. Vatandaşların büyük tezahüratıyla karşılanan soluk Sivas’ın yeni bakanı sloganlarıyla parti binasına girerek adaylık başvurusunda bulundu. Aday adaylarının Sivas’ın değerleri olduğunu vurgulayan soluk ilk aş...SOYDER HAFTALIK İSTİŞARE TOPLANTILARINA BAŞLADI

Kısa adı SOYDER olan 4 Eylül Barajı ve Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Sosyal Yarımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği derneklerine bağlı olan yaklaşık 30 pare Köyün sorunları ile yakından ilgileniyor. Dernek Genel Sekreteri Yaşar Rende'nin organize etmiş olduğu istişare toplantıları öncelikle köylerden başlayarak yapılmış bulunuyor. İl olarak Beypınar Köyünden başlayan istişare toplantısı daha sonra sırasıyla Onbaşılar, Başıbüyük, Karabalçık, Tokuş, Mermer ve Kızıca Köy olarak devam etmiştir. Dernek Genel Sekreteri Yaşar Rende yapmış olduğu konuşmasında, "Biz Soyder olarak Derneğimize bağlı yöre ...SP Adayı Tokgöz Gazetemizi ziyaret etti

Anadolu Haber 30 Mart seçimleri için ziyaretlerini sürdüren Saadet Partsi Belediye Başkan Adayı Sabahattin Tokgöz bu kapsamda Basın sitesini ziyaretlerinde Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazetesi sahibi Fikret Ünsal’ı ziyaret etti. Tokgöz burada Sivas’ın sürekli göç verdiğini ve istihtam artıracak projelerinin olduğunu ve Sivas’taki göçü sadece Saadet Partisinin durdurabileceğini ifadeetti.  Fikret Ünsal ise seçim çalışmalarında Tokgöze başarılar diledi.  ...SP’nin olağan kongresi pazar günü

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Hurşit Doğan parti binasında bir basın açıklaması yaptıFatih TABUR Saadet Partisi İl Başkanı Hurşit Doğan, 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri akabinde genel merkez, genel idare kurulu üyeleri, il başkanları  ve belediye başkan adayları ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantılar ve istişareler neticesinde kongre kararı alındığını dile getiren Doğan,  ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ve  2015 yılı haziran ayında gerçekleştirilecek olan milletvekilliği genel se...STK, Dernekler ve Vakıflar Ak Parti Temayül Yolmasına Katıldı

 AHMET ERÇELİKSivas’taki STK’lar, Dernekler ve Vakıflar Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Ak Parti tarafından 7 Haziran Genel seçimleri için fikir verecek olan temayül yoklamasına katıldılar.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan temayül yoklamasında 9 sandıkta, 81 sendika, 831 dernek ve 31 vakıf katıldı.Seçim İşleri Başkanı İsmail Hakkı Güroğlu, “Partimizin yöneticileri,aday adayları,yönetim kurulu üyeleri,Ak Parti Genal Merkez Stk yoklamarında 7 Haziran 2915 tarihinde 25. Dönem milletvekili seçimleri yapılacaktır..Sabah 9:00 Akşam 17:00 temayül yoklaması yapılacaktır.İhramcızade Eğ...STK’lar AK Parti Temeyül Yoklaması Yapıyor

 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik aday tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Teşkilat temayül yoklaması ve mülakatlar gerçekleştirilmiş olup ara komisyon çalışmalarımız sürdürülmektedir.Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından, aday tespit çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Vakıf, Dernek, Meslek Kuruluşları ve benzeri bütün STK'ların ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetim kurullarının da ( Sadece yönetim kurullarının) sürece dahil edilmesi konusunda prensip kararı alınmıştır. Bu kararın icrası çerçeve...Süleyman Soylu Sivas’taydı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru'yu makamında ziyaret etti.  Taşlıdere mevkiinde partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Süleyman Soylu, ilk olarak AK Parti Sivas il teşkilatını ziyaret etti.  Ziyarette konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Soylu'nun ziyaretinden dolayı teşkilat olarak çok mutlu olduklarını söyledi.  AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun çok iyi çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyen Burh...Şengül Erol

Şengül Erol Saadet Partisi 5. Sıra Adayı  Anadolu Haber15 Ocak 1970 Tarihinde İzmir de dogdum. İlk ve Orta ve Lise öğrenimimi İzmir de tamamladı.1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kayıt Yaptırdım ve 1991 yılında mezun oldum.1991 yılında evlenerek Sivas’a yerleşti. Ayrıca Anadolu Üniversite’si Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü bitirdim. Halen Anadolu Üniversite’si İlahiyat Fakültesinde okumakta.Halen SMM Müşavir olarak devam etmekte.Evli ve Dört çocuk annesiyim.Almanca, İngilizce ve Arapça bilmekte....Temayül Yoklaması Tam Bir Demokrasi Şöleni İçerisinde Geçti

 AK Parti Sivas Milletvekili aday adayı Avukat Muharrem Eliş hafta sonu gerçekleştirilen temayül yoklamasının demokrasi şöleni içerisinde ve birlik beraberlik içerisinde geçtiğini söyledi.AK Parti Sivas milletvekili aday adaylığı sürecinin yanısıra hafta sonu gerçekleştirilen temayül yoklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas Milletvekili aday adayı Avukat Muharrem Eliş, “AK Parti aday adaylığı sürecini dolu dolu geçirdik, hafta sonu da partimizin temayül yoklaması yapıldı, yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen temayül yoklamasını da yaparak aday adaylığı sürecinin ilk per...Terziler Çarşısı Esnafı İle Kahvaltı

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve İl Yönetimi düzenlenen kahvaltı programında Terziler Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.Kahvaltı programını organize eden bütün kardeşlere teşekkürlerini ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin :"Seçim sathı mahalindeyiz. 15 günlük bir süre kaldı, 2015 seçimi hem Türkiye için, hem dünya için önemli bir seçim. Bu seçimle Türkiye 2023 vizyonunu, 2053 vizyonunu ve 2071 vizyonunu devam ettirmek arzusunda. Millet olarak artık hedefleri...Tuğrul Türkeş Sivas’taydı

Anadolu Haber “İyi Adam” Sloganı ile profesyonel bir çalışma yürüten 2014 yerel seçimlerinin güçlü adayı Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr.Kürşad Ergün iddialı çıkışını sürdürüyor. Yürüttüğü profesyonel seçim kampanyası ile seçimlerin favori ismi haline gelen Dr.Kürşad Ergün’e destekler çığ gibi büyüyor.  Geçmişte BBP, ANAP ve Doğruyol Partisi gibi bir çok partide siyaset yapan çok sayıda Şehrimizin önemli isimleri Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. Özellikle Büyük Birlik Partisinin önde gelen isimlerinden Yüksel Türkay, Av.Altan Kayabaş ve Mustafa Suata gibi ön...Turkuaz’dan vazgeçmeyeceğiz

Anadolu Haber Yaklaşan 30 Mart yerel seçimleri için seçim bürolarını açılışlarını gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp seçim bürolarına bir yenilerini eklemeye devam ediyor. Sivas'ta birlik ve beraberliğin sembolü ve garantisi olan Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, belediye hizmetleriyle birlikte seçim çalışmalarını da sürdürüyor. Gittiği her yerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ürgüp, yeni döneme daha iddialı projelerle hazırlanıyor.  BBP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Mevlana Mahallesi ve Alibaba Mahallesi seçim bürola...Tuzlugöl Mahallesi Seçim Bürosunun Açılışını Gerçekleştirdi

 Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim teşkilatı , Tuzlugöl Seçim Bürosu'nun açılışını mahalle sakinlerinin coşkulu katılımı ile gerçekleştirdiler.Seçim bürosunun Tuzlugöl Mahallesi'ne hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu sözlerinde :"Tuzlugöl mahallesi her zaman bize destek vermiştir. Bu destekleri için bütün mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. İnanın biz Tuzlugöl Mahallesinden memnunuz. Ne zaman bir toplantı yapsak, ne zaman...Türkiye Cumhuriyeti “İnsan Haklarına Dayalı” bir devlet olmalıdır

Ulaştırma ve Demir Yolları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker, Yeni anayasa için bir basın bildirisi yayınlamıştır. Basın bildirisinin tamamını sizlerle paylaşıyoruz. 21 yüzyılda hala ülkemizde demokrasiyi tartışıyoruz. İnsan haklarını tartışıyoruz. Ülkemize ileri demokrasinin geleceğinden bahsediliyor. Biz bu değerlendirmelere sadece tebessüm edip inanmak istiyoruz ama nafile. Bu ülkede çalışanın en temel hakkı olan sendika hakkına yönelik saldırı ve tehditlerin olduğunu yaşayarak biliyoruz. Bu ülkede bürokratik oligarşinin sendikal oligarşiye dönüştüğünü b...Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması, 1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.Belediye seçi...Türkiye’de bir ilki başardık

Anadolu Haber Anadolu Haber 30 Mart Yerel Seçimlerine daha 3 hafta var iken Sivas tercihini netleştirmiş görülüyor. Seçimlerin favorisi Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e gittiği her yerde gösterilen olağanüstü ilgi ve destek yeni dönemde de hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edeceğini gösteriyor. Kendisine karşı gösterilen yoğun ilgiyle birlikte Başkan Ürgüp’ün yoğun çalışma temposu da devam ediyor. Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp, yaklaşan yerel seçimler için her geçen gün artan bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu manada Kamuda Çalışan Şirket İşçil...Türkiye’de bir ilki başardık

Anadolu Haber Anadolu Haber 30 Mart Yerel Seçimlerine daha 3 hafta var iken Sivas tercihini netleştirmiş görülüyor. Seçimlerin favorisi Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e gittiği her yerde gösterilen olağanüstü ilgi ve destek yeni dönemde de hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edeceğini gösteriyor. Kendisine karşı gösterilen yoğun ilgiyle birlikte Başkan Ürgüp’ün yoğun çalışma temposu da devam ediyor. Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp, yaklaşan yerel seçimler için her geçen gün artan bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu manada Kamuda Çalışan Şirket İşçil...Ulaş Karasu

Ulaş Karasu CHP 3. Sıra Adayı  Anadolu Haber1980 yılında Sivas’ta Doğdu. İlk ve Orta tahsilini Sivas’ta tamamlayan Ulaş Karasu çok sevdiği memleketi Sivas’tan ilk defa Lise tahsili için Gelibolu’ya gittiğinde ayrıldı. 2003 Yılında Çukurova Üniversitesini Başarıyla bitiren Ulaş Karasu İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra Sivas ve Kocaeli’nde 2 yıl şantiye şefliği yaptı. 2005 Yılında Şırnak şenova’da vatani görevini yerine getiren Karasu teskere sonrası Sivas’a gelerek Kendi alanında kendi işini kurdu. Çocukluk yıllarından itibaren gönül verdiği Cumhu...Ülke yolsuzluk batağına saplamış

Anadolu Haber Çalışma Performansı, Uzman Ekibi ve Vizyon projeleri ile 2014 yerel seçimlerinin güçlü adayı Dr. Kürşad Ergün her geçen gün çalışma temposunu artırıyor.Çalışmalar kapsamında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan, Sivaslıların yakından tanıdığı Dr.Kürşad Ergün vatandaşla iç içe olmaya devam ediyor. Çalışma programına esnaf ziyaretleri ile başlayan Ergün esnafların sıkıntılarını dinlediği gibi şehre dair düşünce ve projelerini anlatarak destek istedi. Esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Ergün “Bu şehir bizim, ben bu şehrin çocuğuyum. Sivas hak ettiği hizmeti göremedi ve gö...Ülkü Ocakları’ndan Bahçeliye Ziyaret

 20 Aralık 2014 Cumartesi Günü Ülkü Ocakları İl Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Kerim Karasuve Yöneticilerinin Ankara Programı Vesilesi ile MHP Genel Merkezinde Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ve Türk Dünyasının Bilge Lideri Mhp Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeliyi Makamlarında Ziyaret Ettiler. ...Üreten gelişen değişen bir Sivas

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimlerinin favori aday olarak gösterilmeye başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr. Kürşad Ergün’e önemli çevrelerden destekler gelmeye devam ediyor.Her geçen gün daha da kendinden emin yoluna devam eden Ergün’e bir destekte KAMU-SEN den sonra bir büyük destekte Türk Ocaklarından geldi. Seçim çalışmaları kapsamında toplumun herkesimi ile bir araya gelen ve sürekli vatandaşla iç içe olan, halkın arasında siyaset yapan MHP Belediye Başkan Adayı Dr. Kürşad Ergün Türk Ocakları yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Türk Milliyetç...Ürgüp esfanı gezmeye devam ediyor

Anadolu Haber Bir yandan belediye hizmetleri diğer yandan da seçim faaliyetlerini yürüten Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rahmi Günay Caddesi esnaflarıyla sabah kahvaltısında buluşan Başkan Ürgüp, oldukça samimi ve sıcak bir ortamda yapılan hizmetleri anlattı. Esnaflarsa, "Yapılan hizmetlerden ve sizlerden razıyız, Rabbim de sizden razı olur inşallah" dedi.Daha sonra cadde esnaflarını tek tek ziyaret eden Başkan Ürgüp yaklaşan yerel seçimlerde başkanlığa bir kez daha aday olduğunu ifade ederek, dua ve ...Ürgüp Sağlık çalışanlarıyla buluştu

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 30 Mart seçim çalışmalarına geçen hafta sağlık çalışanlarına ve hastalara ayırdı.  Güne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini ziyaret ederek başlayan Başkan Ürgüp kurum yetkilileri ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.Daha sonra kurum çalışanlarını da tek tek ziyaret ederek tıp bayramlarını kutlayan Başkan Ürgüp, hayırlı işler temennisini iletti. Ardından Sivas Devlet Hastanesi’ne geçen Başkan Ürgüp burada hastane yöneticisi Op. Dr. Mehmet Arpacık’ı ziyar...Ürgüp seçmenle buluşmaya devam ediyor

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu manada Başkan Ürgüp, Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Sosyal Tesislerde düzenlenen kahvaltıda masaları tek tek dolaşarak misafirlerini ağırlayan Başkan Ürgüp’ü eşi Makbule Ürgüp’te yalnız bırakmadı. Burada konuşan Başkan Ürgüp; “Misafirlerimizle kahvaltıda buluştuk. Şehre dair meseleleri istişare ettik, dernek başkanımız şahsında katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Dernek Başkanı Ali Kesti ise, “Başk...Ürgüp'e esnaf ziyaretlerinde yoğun ilgi

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Doğan Ürgüp esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yoğun bir gezi programıyla seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Ürgüp, bu manada Kamyoncular Garajında bulunan esnaflarla bir araya geldi. Tarihinde ilk defa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp döneminde asfaltlanan garajda nakliyeci esnafı, Ürgüp'e yoğun ilgi ve teveccüh göstererek, destek verdi. Buradan Toptancılar Sitesi'ne geçen Başkan Ürgüp ve beraberindeki heyet, esnaflarla öğle yemeğinde buluştu. Daha sonra çürükçü esnafları ve eski buğda...Üzeyir Maraşlı

Üzeyir Maraşlı Saadet Partisi 4. Sıra Adayı  Anadolu Haberİş Adamı1979 yılında Gölova’da doğdu. 1998 yılında İstanbul Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında Eskişehir Üniversitesi Yerel yönetimler bölümünden mezun oldu.Çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında değişik kademelerde görev yaptı. Milli Gençlik Vakfı Sultanbeyli Şube yöneticiliği, Asrın Kardeşlik Derneği haysiyet divanı üyeliği, Fazilet Partisi Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği, Saadet Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve mahalli idareler başkanlığı yaptı.Mahalli İdareler konusunda çeşitli branşlarda...ve Ürgüp sahalarda

Anadolu HaberSivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi'nden başkanlığa tekrar aday oldu.Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi'nden gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tanıtım için hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından Tanıtım toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yerel seçimlerinde 20'ye yakın bele...Yalçın Özdemir

Yalçın Özdemir Ak Parti 5. Sıra Adayı  Anadolu HaberGazeteci – Yazar16 Temmuz 1962 Sivas İmranlı doğumludur. Eğitimi tamamladıktan sonra Gazetecilik mesleğine atıldı. Aylık olarak yayınlanan Yerel Dünya ve Yerel Gündem dergilerini 12 yıl boyunca aralıksız olarak çıkardı. Kent Bilgi sistemleri uygulamasını ve yazılımlarını gerçekleştirdi. 1989 yılında Anavatan Partisi Yerel Yönetimler Danışmanlığını yaptı. 1991-1993 yılları arasında Anavatan Partisi tarafından uygulamaya geçirilen Adnan Kahveci ve Mehmet Keçeciler ile birlikte Yerel Yönetimler İdari Reform Paketi çalışmalarına katıldı...Yazıcıoğlu ölmeseydi kafasına sıkacaktık

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Ergenekon bağlantılarını bildiği için öldürüldüğü iddia edildi. Yeni Akit gazetesine konuşan Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Erol Ölmez, Yazıcıoğlu'nun savcı Zekeriya Öz'e konuşacağı için öldürüldüğünü öne sürdü. Ölmez şöyle konuştu: "Muhsin Yazıcıoğlu Ergenekon bağlantılarını biliyordu. Müthiş bilgilere sahipti. Elindeki bilgi ve belgeleri yavaş yavaş Savcı Zekeriya Öz'e sunacaktı. Ölümü planlanmıştı. Helikopter düşmese kafasına sıkacaklardı veya zehirleyeceklerdi. Helikopter düştüğü zaman, Muhsin Yazıcıoğlu'nun günlüğü nerede?...Yeni Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar

Sivas Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Bilgi İşlem Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Hasan ÇAĞLAR getirildi. Çağlar görevine bugün başladı. Belediyeden yapılan açıklamada "Görsel ve işitsel yayıncılık alanındaki tecrübesi ve birikimiyle belediyemiz hizmetlerinin halkımıza daha etkin aktarılmasında çok önemli misyonlar yüklenecek olan Çağlar, daha güzel bir Sivas için yoğun bir mesai sürdürecek" denildi.Çağlar basın camiasında da uzun görevlerde bulundu. Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan Gündüz Gazetesinin Sivas Temsilciliği ile basın ...Yeni Türkiye Yeni Güç Kadın 2023

 Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk 4. Olağan kongrelerinin başlaması nedeniyle basın açıklamasın yaptı.Konuşmalarına tüm gazeteceilerin günü kutlayarak başlayan Öztürk Kongre süreci ile ilgili şunları söyledi: Partimizin 14 Ağustos 2001’de kurulmasından bugüne birlikte yol alıyoruz,Halkımızdan aldığımız destek ve güvenle girdiğimiz bütün seçimlerden başarı ile çıkmış, Ak parti sevdalıları, ülke sevdalılarını seçmiştir…Bu günde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için; çok değerli kadrolarımızı seçiyor, yenileniyor, güçleniyor ve büyük millet, büyük Türkiye hedefinin temellerini ...Yerel seçimlerin ardından

AK Parti'den Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye başkanı seçilen Göçgün, mazbatasını aldı AK Parti'den Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye başkanı seçilen İsrafil Göçgün, mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı İsmail Dağdemir'den mazbatasını alan Göçgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu söyledi. Seçimin ardından başlayan hukuki sürecin nihayet sonlandığını ifade eden Göçgün, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itirazımız neticesinde görevin bize verilmesi yönünde karar aldı. Bugün de görev bize resmen tebliğ edildi. Mazbatamızı aldık bundan sonra önemli ol...Yıldızeli Seçim Bürosu Yılmaz'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz ve büyük bir katılm ile Birlikte seçim bürosu açılışını gerçekleştirdiler.Açılış konuşması için kürsüye çıkan Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, Milli Savunma Bakanı'nın İsmet Yılmaz’ın ilçeye gelmesi bizleri şereflendirmiştir diyerek teşekkürlerini iletti.“ YILDIZELİ BİZİM KAPIKULEMİZDİR”Yıldızeli’nin AK Parti ile birlikte büyümeye, gelişmeye devam ettiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin :” Yıldızeli çok hizmet almıştır ve almaya da devam edecektir inşallah...Yılmaz Beldeleri Ziyaret Etti

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin , Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve İl Protokolünün yanı sıra AK Parti İl Yönetimi ile birlikte birçok açılışlara ve temel atma törenine katılmak üzere birçok beldelere ziyarette bulundu.Öncelikle Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ında katılımıyla sabah kahvaltısında STK'larla bir araya gelindi. Kahvaltıda birçok görüş alışverişi yapıldıktan sonra beldelere hareket edildi.Yıldız Beldesi'ndeki Çok Programlı Lisesinin temel atma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin :" 1994 'de Yıldız'a geldiğimizde yolla...Yılmaz Gemerek'te

 17 Mayıs 2015 Pazar günü Gemerek ilçesine giden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,Karagöl Beylerbeyi Dinlenme Tesislerinde Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, İlçe Protokolü ve Gemerekli vatandaşlar tarafından karşılandı.Güngör İlhan'a ait (IPARD ve TÜBİTAK hibe destek projeleri ile yapılan) soğuk hava deposu ve diğer tesisleri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra yapımı devam eden Gemerek Araç Muayene İstasyonunun inşaatı hakkında bilgi aldı.Ardından Yeniçubuk Seçim Bürosunu ziyaret eden Yılmaz," Bu ülkeye hizmeti yine kim getirir? AK Parti getirir. Bakın koalisyon döne...Yılmaz SGC’yi Ziyaret Etti

AHMET ERÇELİKEski Rektör Yardımcısı Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve SRT Program Yapımcısı Nihat Bulut Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal’ı ziyaret etti.Yılmaz geçtiğimiz Pazar günü Ak Parti tarafından yapılan temayül yoklaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca Yılmaz aday adaylığı sürecinde STK’lar ile görüşmeler kapsamında SGC’yi ziyaret ettiklerini belirterek, seçim sürecinin Türkiye’ye ve Sivas hayırlar getirmesini temenni etti.Ünsal ise seçim sürecinde başarılar dileyerek, Sivas’ı hiç bilmeyen aday adayları olduğunu be...Yılmaz’dan ilçe adaylarına destek

Anadolu Haber Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 30 Mart seçimleri kapsamında Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerini ziyaret etti. Zara seçim bürosunda partililere hitap eden Bakan Yılmaz, Zara halkının zeki olduğunu ve hizmetin kimle geleceğini bildiğini söyledi. Bakan Yılmaz Sivas’ın ilçeleri arasında en fazla hizmeti alan ilçenin ise Zara olduğunu belirtti. Bakan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, "Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, konutta, hayvancılıkta,  enerjide, savunmada reformlar yaptık. Eskiden Altay tankı mı yapılıyordu, geçmişte Atak helikopteri mi üretiliyordu, eskiden havadan erken...Yiğit Kendi Toprağından Ayağa Kalkarmış

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, seçim çalışmalarına baba ocağı olan Çetinkaya Köyü’nden başladı. Aile büyüklerinden dua ve destek isteyerek çalışmalarına başlayan Dağgez, daha sonra Kangal ve Sivas’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.İlk olarak Kangal’a bağlı Çetinkaya Köyü’nü ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez’i burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Dağgez, köy camisi yanında kurban kesiminin ardından burada yaşayan amcalarının elini öperek dua istedi. -KAPANAN BELDE BELEDİYELERİ YENİDEN AÇILACAK-MHP’nin seçim ofisini de ziy...Yrd. Doç. Dr. Adem Işık’ın Adaylığını Açıkladı

Ak Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Yrd. Doç. Dr. Adem Işık’ın Adaylığını Açıkladı  AHMET ERÇELİKIşık; “Sözlerime öncelikle yüce Rabbimize hamd ve onun dünya güzeli resulü Muhammed Mustafa’ya selat-ı ve selam ile başlamak isterim.Partimiz kurulduğu günden itibaren bu ana gelinceye kadar pek çok sıkıntı ve badirelerden geçti. Bu sıkıntıların atlatılmasında önceki genel başkanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız ve gelecekte inşallah Başkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın payı unutulamaz. Gösterdiği yüksek mücadele azmi ve hizmetlerinden dolayı buradan kendisine sonsuz teşekkürü bir borç...Yusuf Yağmur Gazetemizi Ziyaret Etti

 AHMET ERÇELİKAk Parti Sivas Milletvekili aday adayı Yusuf Yağmur gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Editörü Osman Nuri Kesici’den Anadolu Gazetesi ve internet sitemiz hakkında bilgi aldı ve seçimlerde destek istedi.Yağmur; “Kısa bir süre önce Umreden geldim. Gelir gelmez Ak Partiden Sivas Milletvekilliği için aday adaylığı müracaatında bulunarak aday adaylığımı açıkladım. Öncelikle Sivas basını ile görüşmeler yapıp ilçe teşkilatlarına ziyaretlerime başlayacağım. Çıktığımız yolda Allah yardımcımız olsun” dedi.Kesici ise seçim çalışmalarında başarılar diledi. ...‘17 Aralık AKP iktidarının ülkeyi nasıl soyduğunun kanıtıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu, bazı bakanların çocuklarının da karıştığı yolsuzluk operasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.  İl binasında bir basın açıklaması düzenleyen Karasu, "AKP iktidarı 17 Aralık’ta gerçek yüzünü göstermiştir. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar yolsuzluğun hangi boyutlara ulaştığının bir göstergesidir. Bakan çocukları banka genel müdürleri, iş adamları AKP iktidarının ülkeyi nasıl soyduğunun kanıtı oldular. Takke düşmüş kel görünmüştür” dedi. Rant kavgasının cemaatle iktidar arasındaki dostluğu bozduğunu söyleyen Karasu, "11 yıl...‘Benim hiç haberim yok’

Sivas'ın Gemerek ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz açılış ve temal tatma törenleri için Gemerek’e geldi. Bakan Yılmaz’ın yeni kabinede Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı için adının geçtiğini soran gazetecilere “Benim hiç haberim yok. Bu kararı verecek olan sayın Başbakanımızdır” dedi.  İlk olarak Gemerek ilçesini ziyaret eden Yılmaz, burada yardıma muhtaç aileler için yaptırılan 10 sosyal konutun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yılmaz, daha sonra Yeniçubuk beldesinde, sentetik çim saha, Yeniçubuk Anaokulu, Yeniçubuk Anadol...‘Biz inandık sizlerde destek verin’

Anadolu Haber Milliyetçi Hareket Partisi  Sivas Belediye Başkan Adayı Kürşad Ergün, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantısına katıldı.  “ÇalınmadıkKapı, Görüşülmeyen Sivaslı Kalmasın” sloganıyla esnaf ve vatandaşları ziyaretederek projelerini anlatan Dr. Kürşad Ergün, “ÇalınmadıkKapı, Görüşülmeyen Sivaslı Kalmasın” sloganıyla esnaf ve vatandaşları ziyaretederek projelerini anlatan Dr. Kürşad Ergün, “Biz inandık. Sizlerde destekverin, Sivas’ımızı hak ettiği yere taşıyalım” dedi. Esnafların ülke gündemine yönelik sorularını da değerlendiren Ergün, “Ne yazık ki Türkiyegündemi yo...‘Bizim kimseyle kavgamız yok’

Anadolu Haber Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz hafta sonu Sivas’taydı. Karayolu ile Sivas’a gelen ve ilçelerde düzenlenen aday tanıtım törenlerine katılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,son günlerde hükümet ve AK Parti’ye yönelik düzenlenen senaryolarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yıldızeli İlçesinde düzenlenen Belediye Başkanı aday tanıtım töreninde görüşlerini dile getiren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz “Fitne durumlarında yapılacak şey, iş birliği ve beraberliği artırmaktır. Bölünerek güçlenilmez. Bütün millet, AK Parti'ye yanaşsa, AK Parti ile birlik olsa, Türkiye üzerinde oyun...‘Bizimle yürü SİVAS’

  Anadolu HaberSeçimlere kısa bir süre kala ‘Bizimle Yürü Sivas’ mitinginde Sivaslılara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Sivas Milli Mücadele yıllarımızın ana karargâhıdır. Ve bizim için çok değerli, çok anlamlıdır. Bağımsızlığımızın önsözü burada yazıldı. Cumhuriyet’in çatısı burada örüldü. Zaferlerimizin haritası burada çizildi. İşgal ve esarete buradan yükselen milliyetçi irade direndi. Manda ve himaye özlemi çekenlere Sivas’tan itiraz edildi. Sivas Türk milletinin ruh kökü oldu. Sivas kurtuluşumuzun plan ve hedeflerine ev sahipliği yaptı. Ve Sivas teslim olmadı, taviz vermed...‘Çocuklarımız ulaşım sorunu çekmeyecek’

Anadolu Haber Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr. Kürşad Ergün seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ergün Belediye Çarşısı esnafını ziyaret ederek destek istedi. Çarşı esnafının sıkıntılarını da dinleyen Ergün, esnaf ve müşterilerin büyük ilgisi ile karşılaştı. Üniversite ve şehir arasında yeni yapılacak bulvar ile şehir ve üniversitenin kopukluğunun ortadan kalkacağını söyleyen Ergün, “Yapacağımız yeni bulvar üzerine tramvay yolunu yaparak bu şehre tramvayı kazandıracağız, Çocuklarımız ulaşım sorunu çekmeyecek. Gerek bisiklet ile gerekse yürüy...‘Çok güzel çalışmaları var’

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, İstanbul Sivaslı Dernekler Federasyonu yönetim kurulu ve üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde düzenlenen programa Başkan Ürgüp’ün yanı sıra, İstanbul Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Refik Ecevit, Halkla İlişkiler Birim Başkanı Mehmet Şimşek ve çok sayıda dernek üyesi ile davetliler katıldı. Bayram vesilesi ile Sivas’a gelen dernek yönetimiyle yemekte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, “Bu arkadaşlarımızın Sivas’a katkıları hakikaten büyük. Merkezi il...‘Demokrasi paketi güzel bir şey, ama bu kafi gelmiyor’

TES-İŞ Sendikası Sivas Şubesi 10. Genel Kurulu Devlet Su İşleri yemekhanesinde gerçekleştirildi. Tek aday olarak listede yer alan Tevfik Güveri,  Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Şube Başkanlığına tekrar seçildi.  Olağan Genel Kurula TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin’in sözleri damga vurdu. Tahsin, çalışanlar için de bir paket çıkarılması gerektiğini söyledi.   TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin; Başbakan tarafından açıklanan  demokrasi paketinin ülkemizin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.  Kam...‘İlk defa halkın istediği Cumhurbaşkanı olacak’

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Başkanlığı nisan ayı danışma meclis toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Danışma meclisine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, AK Parti Hatay Milletvekili ve Sivas Koordinatörü Orhan Karasayar, İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, birim yöneticileri ve partililer katıldı. Bakan Yılmaz, yaptığı konuşmada, 30 Mart yerel se...‘Küçük Sanayi Sitesini Hayata Geçireceğiz’

Anadolu Haber Ak Parti Belediye Başkan Adayı Sami Aydın geçtiğimiz hafta içerisinde Eski Sanayi ve 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarıyla özel bir restorantta kahvaltı programında bir araya geldi. Aydın Sivas halkı tarafından tekrar görev verildiği takdirde son bir yıldır Sivas kamuoyunu ikiye bölen Eski Sanayi Sitesindeki sorunu çözüme kavuşturma sözü verdi. Aydın, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi, “Eski sanayiyle ilgili uzun zamandan beri süren bir süreç var. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, eski sanayi sitesi şehrimizin merkezinde kalan bir bölge, artık uygun bir alan t...‘Sanki iki parti seçime girecek’

Anadolu Haber Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu CHP Parti binasında yaptığı basın toplantısında 30 Mart 2013’de yapılacak olan belediye seçimlerini değerlendirdi.  Sivas’ın Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte hızla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyleyen Karasu, “Cumhuriyetin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. Sivas’ın nüfusu o zamanlar 330 bin, Adana’nın nüfusu 250 bin, Kayseri’nin nüfusu ise 200 binlerdeydi. 2013’e geldiğimizde Kayseri’nin nüfusu 1 milyon 250 bin, Adana’nın nüfusu 2 milyon 250 bin oldu. Sivas’ın nüfusu ise hala 600 binlerde sayıyor. Sivas her al...‘SiVAS MADEN ŞEHRi OLACAK’

Anadolu Haber MHP Sivas 1. Sıra Miletvekili adayı Celal Dağgez maden bakımından zengin bir şehir olan Sivas’ı kalkındırmak için elinden geleni yapacaklarını, yatırımcıyı Sivas’a çekmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarını hızlı bir tempo ile sürdüren Dağgez, karasal alanı ile çok sayıda ülkeden büyük yüzölçümü olan ve zengin yeraltı kaynakları bulunan Sivas'taki maden potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.  Toplam 28 bin 488 kilometrekarelik karasal alanı ile Arnavutluk, İsrail, Ermenistan, Lübnan, Kuveyt, Malta, Bahreyn gibi birçok ülkeden büyük, ...‘Sivas’ın kalkınmasına olanak sağlamalıyız’

Anadolu Haber AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özel bir şirket çalışanları ile bir araya gelen Aydın, burada 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ülkemiz ve ilimiz adına destek istedi.  Aydın ise, eşi Yurdagül Aydın’la birlikte İl Kadın Kollarının özel bir restoranta organize etmiş olduğu kahvaltı programına katıldı.  AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’inde katıldığı kahvaltı programında konuşan Aydın, hem geçmiş dönemdeki çalışmalarını hem de göreve geldiği takdirde yapacağı ç...‘Şimdiye kadar hep göç vermişiz’

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mimar Sami Aydın, “Sivas önce yatırım yapan, bu şehirde istihdam sağlayan, katma değer sağlayan insanlarına sahip çıkacak. Sivas, altyapı itibarıyla yatırım yapan insanların ve bu şehirde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıya ulaştırmamız lazım” dedi.AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Sami Aydın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı’nca bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivas’taki basın kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları, temsilcileri ve basın çalışanları ile bir araya geldi.Yemeğe AK Parti ...‘Türkiye'nin ve dünyanın seçimi’

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Başkanlığı mayıs ayı danışma meclis toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Danışma meclisine, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Hatay Milletvekili ve Sivas Koordinatörü Orhan Karasayar, İl Başkanı Ziya Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman'ın yanı sıra belediye başkanları, ilçe başkanları, Sivas belediye başkan yardımcıları, eski il ve ilçe başkanları, önceki dönem milletvekilleri, meclis üyeleri, birim yöneticileri ve partililer katıldı. Danışma meclisinin açılış konuşmasını y...‘Üreten bir Sivas olacak’

Anadolu Haber Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Dr. Kürşad Ergün 30 Mart yerel seçimleri kapsamında seçim çalışmalarına devam ediyor. Ergün, bu kapsamda daha önce 5 yıl hekim olarak hizmet verdiği Alibaba bölgesinde bir kahvehane toplantısı bir de ev toplantısı gerçekleştirdi.Yakın tanıdığı bölge halkının sıkıntılarına çare olacak projeler geliştirdiğini ve bu bölgenin sıkıntılarını en iyi kendisinin bildiğini ifade eden Ergün “5 yıl boyunca Alibaba Sağlık Ocağı’nda sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında çok yakın aile dostluklarım, çok iyi ilişkilerim oldu. Şimd...“80.Yılımız Kutlu Olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Muhterem Kaya CHP parti binasında basın açıklaması yaptı. AHMET ERÇELİK   Kaya yaptığı açıklamada, “Türk Kadını Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği gün Türk Kadını seçme ve seçilme hakkını 80 yıl önce kazandı. Kadına çok değer veren büyük Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmeleri için 1930 yılından başlayarak bir dizi yasa çıkartılmasına öncülük etmiştir. Nihayet,5 Aralık 1934 tarihinde TBMM’de yapılan bazı yasa değişikliği ile Türk Kadınına haklarını en büyüğü olan “Seçme ve Seçilme” hakkı ta...“Ak Parti Bu Seçimi Kaybetmedi”

 AHMET ERÇELİKMilli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz mazbata aldıktan sonra basınla kahvaltıda buluştu.Eretna Otel’de düzenlenen kahvaltıya Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,Belediye Başkanı Sami Aydın,Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin,Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin,Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu,Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli,Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve Ak Parti yönetimi katıldı.Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin açılış konuşmasında “Değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Sivas’ın seçiminde katkınız bululuğunuz için teşekkür ediyorum. Ak Parti...“AKP Adayları, Sivas’ın ezildiğini söylüyorlar”

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi Aday Adayı Celal Dağgez Milliyetçi Hareket Partisi İl binasında adaylığını açıkladı.Celal Dağgez’e Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, yüzlerce MHP’li, Ülkü Ocağı gençleri ve vatandaşlar katıldı.Celal Dağgez “Biliyorsunuz Ülkemiz 13 yıldır bir proje olan AKP tarafından yönetilmektedir. İçerde ülkemize dışarıda İslam coğrafyasına çok fazla zarar vermiştir. Akp’den aday adayı olan arkadaşlarımız Sivas’a yapacaklarından bahsediyorlar. Hâlbuki iktidar partisinin 13 yıldır Türkiye’yi yönettiğ...“Aramızdaki bağlar güçlenecek”

AK Parti il teşkilatı, geçmişten bugüne partinin her kademesinde görev yapan yöneticileri iftar yemeğinde bir araya getirmeye hazırlanıyorFatih TABUR AK Parti’nin çok sağlam temellere dayandığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, partiye emeği geçen kişileri iftar yemeğinde bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi. AK Parti’nin her kademesinde  görev alan kişilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Şahin, “Biz büyük bir aileyiz. AK Parti il teşkilatı olarak bu Ramazan ayında farklı bir etkinlik düzenlemeyi düşünüyoruz. Partinin her kademesinde görev alan kişileri iftar ...“Bayrağımızın gölgesinin düşmediği yer kalmasın”

Ülkü Ocakları Sivas Şubesi basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Ülkü Ocakları Şube Başkanı  Turan Gazi Yalçındağ Lice’de meydana gelen olayları şiddetle kınayarak, “Bayrağımızın gölgesinin düşmediği yer kalmamasını istiyoruz” dedi. Fatih TABUR Göreve geleli yaklaşık 1 yıl olan Ülkü Ocakları Sivas Şubesi, basın mensuplarıyla tanışmak amacıyla kahvaltı programı organize etti. İlimizde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Ülkü Ocakları Sivas Şube Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, basın mensuplarına davetlerine icabetlerinden dolay...“Ben Halk İçin, Davutoğlu Erdoğan İçin Çalışıyor”

 Sivas mitinginde, “Yuh Çekmeyin, sandığa gidin hesap sorun” diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İktidarında devleti yönetemeyen AKP yöneticilerine kurs açacağını söyledi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Başbakan Kemal” sloganları ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu, bu zenginliğin hortumlarla yandaşlara akıtıldığını belirterek, hortumları keseceğini ve refahı halka yayarak yoksulluğa, yolsuzluğa, işsizliğe son vereceğini belirtti.Erzincan mitinginden sonra Sivas’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili...“Biz İki Milletvekili Düşünüyoruz”

 AHMET ERÇELİK7 Haziran seçimlerinden önce Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Ali Akyıldız ile güzel bir röportaj gerçekletirdik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Binasında gerçekletildiğimiz röportajda CHP olarak 2 tane düşünüldüklerini söylediler.Ali Akyıldız, “Sıralamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bize yaşatan bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz olması gerekeni yaptık. Biz Milleti düşündük. Milli İttifak Partisi 49 tane temayül yoklamasında yarıştılar. Sivas’ta ki Sivil Toplum Örgütlerinin düşüncesini de sorduk. Temayül yokl...“Bize Bir Oy Verin Ülkeyi Bölelim Diyorlar”

 7 Haziran Seçimlerine yaklaşık 1 ay kala MHP teşkilatı ve vekil adayları çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Oğuz Özdemir, Suşehri İlçesinde esnafları ziyaret ederek destek istedi.İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Özdemir, ilçenin sorunlarını dinledi. İlçenin ardından Aksu Köyüne giden Özdemir burada yaptığı konuşmada Sivas’ın genel olarak temel sorununun göç olduğunu söyledi“SİVAS’IN EN BÜYÜK SORUNU GÖǔÖzdemir konuşmasının devamında; Sivas’a şu ana kadar İşsizliği önleyici yatırım yapılmadı, yapılmadığı gibi bizim...“Canı gönülden istiyoruz”

CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının yapılan kulislerde İlhan Kesici olarak ön plana çıkmasını değerlendirdi. Karasu; “Sivaslı birisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını canı gönülden istiyoruz” dediFatih TABUR Türkiye ağustos ayında yapılacak olan  Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Siyasi partiler cumhurbaşkanlığı adaylarını belirlemek için ince eleyip sık dokuyor. Ankara’da cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi için çalışmalar son sürat  sürerken, her gün siyasi kulislerde yeni yeni isimlerin cumhurbaşkanı adayı söylentileri dolanıyor.  Cumh...“Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan”

AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, “Teşkilatlarımız da cumhurbaşkanı adayımızın kim olacağını bütün 76 milyon gibi merak ediyor. Ben de buradan söylemek istiyorum ki cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Allah hepinizden razı olsun” dedi Fatih TABUR AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen haziran ayı  danışma meclisi toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan’ın konuşmaları damga vurdu. Turan, tüm Türkiye’nin merakla beklediği sorunun yanıtı verdi ve  10 Ağus...“Cumhurbaşkanı Tarafsız Olmalı”

 AHMET ERÇELİKMilli İttifak Liderleri aday tanıtımı için Sivas’taydı.Kangal Ağası Konağı’nda basına yemek verdikten sonra aday tanıtımı için 4 Eylül Kapalı Spor Salonuna geçtiler. Buradaki programa Milli İttifak Liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli İttifak Adayları Doğan Ürgüp, Dursun Coşar, Şengül Erol, Meryem Üstündağ, Üzeyir Maraşlı, İki Partinin İl Başkanları Uğur Bulut, Hurşit Doğan ve Partililerin katıldığı programda Milli İttifak Liderleri hükümeti eleştirdi.Cumhurbaşkanının muhalefeti eleştirmekten vazgeç...“Daha güçlü basın daha bağımsız bir Türkiye demektir”

AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Celal Dağgez Milletvekili olduktan sonra ilk defa basına Revag Otel’de kahvaltı verdi. Kahvaltıya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Celal Dağgez, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve Yönetimi katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Celal Dağgez “Bugün sizleri buraya siyaset için çağırmadım.3-4 ay beraberiz. Hepini hakkınız helal ediyorum. Ankara’da kapınız olduğunu açık olduğunu beyan ediyorum dedi.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan ise” Yaklaşık 3 ay boyunca seçim çalışmaları yaptık. Kendimizi ifade edebilme...“Engelli kardeşlerimizin hepsine devlet kadrosu sağlamak olacak”

 MHP Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla engellilere yönelik bir program düzenlendi. Sivas’ta faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli annelerine yönelik organize edilen programa MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan, Kadın Kolları Başkanı Semra Hazırcı, Merkez İlçe Başkanı Murat Taşçı, MHP Sivas Milletvekili Adayı Muammer Demirci, parti yöneticileri ve aileleri katıldı.MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, Anneler Günü’nün öneminden bahsederek tüm annelerin anneler gününü kutladı. Özkan, engelli annelerinin daha fazla hassasiyete ihtiyaç d...“Gurbette olsak da, Sivas gönlümüzde her zaman olan bir şehir”

 AHMET ERÇELİKUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Müsteşarı Hemşerimiz Mehmet Habib Soluk Kılıçoğlu Pastanesinde Sivas basınıyla kahvaltıda buluştu. 2011 seçimleri öncesinde Anayasa gereği 3 ay süreyle Bağımsız Bakanlık görevini de yapan Mehmet Habip Soluk, Bakanlık ve Müsteşarlık görevinden sonra hizmetlerine devam etmek için siyasette karar verdi. Hemşerimiz Soluk'un yerine Ulaştırma Müsteşarlığı'na ise, Hazine Müsteşar Yardımcısı Feridun Bilgin atanmıştı.Ulaştırma eski Bakanı ve Müsteşarı Habip Soluk geçtiğimiz Pazar günü Sivas Milletvekilliği için büyük bir ka...“Milli İttifak Milletimizin İki Güzide Partisinin Yaptığı İttifaktır”

 AHMET ERÇELİKSaadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi 7 Haziranda yapılacak olan Genel seçimlerine birlikte girme karar aldıktan sonra Sivas’tan Milli İttifak adayı olan Sivas Belediyesi Eski Başkanı ve Saadet Partisi Sivas 1. sıra Milletvekili adayı Doğan Ürgüp’le bir röportaj gerçekleştirdik.Milli ittifakın şehrimizdeki oy potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?Milli İttifak milletimizin iki güzide partisinin yaptığı bir ittifaktır.Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin yaptığı bir ittifaktır. Şimdi şehrimizdeki oy potansiyeline gelince Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi oy pota...“Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezini yapma sözünü bile tutmamışlardır”

 AHMET ERÇELİKBüyük Birlik Partisi Aday Adayı M. Mustafa Korkmaz parti binasında adaylığını açıkladı.Mustafa Korkmaza Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları İl Başkanı Halil Kol, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu ve Partililer katıldı.Mustafa Korkmaz "15 yıldır hiç ara vermeden yöneticilik yaptığım partimize; 2001 yılında yedek yönetici olarak girdim. Üç buçuk yıl Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, iki yıl il Başkanlığı, bir dönem şehit liderimin MKYK üyeliği daha sonrasında,"Aksakallarımızla beraber YİK Üyeliği, şehit liderim Muhsin Başkanımın emanetini...“Ödülümüzü milletten alıyoruz”

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz; “Vergi verenlerden Allah razı olsun. Ödüllerini veriyoruz. Muhakkak ki iktidar olarak bizler de çalışıyoruz. Bizler de ödülümüzü milletten alıyoruz” dediFatih TABUR Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) 113. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde vergi rekortmenleri ve TSO’ya üyelikte 40. Yılını doldurmuş üyeler için TSO Konferans Salonu’nda program düzenlendi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,TSO Başkanı Osman Yıldırım, milletvekilleri ve il protokolü katıldı.  Ö...“Seçilmekte Israrlıyım”

Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Adayı Sami Kodaz’la güzel bir röportaj gerçekletirdik. Ahmet Erçelik Bize kendinizden bahsederimsiniz? Sami Kodaz Kimdir? 23 yaşındayım. Kendi ideallerimi ilke edinmiş bir kişiliğe sahibim.4 Kardeşim var. En büyük ferdiyim. Reklam, Tanıtım ve Gazete İşleri ile uğraşmaktayım. Bilgisayar Programcısıyım. Kendi Mesleğimle uğraşıyorum. İdealleriniz ve Hedefleriniz Nelerdir? Sabrım ve Ulaşmaya yakın olduğum hedeflerim ideallerimdir. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına talibim. Tüm İdeallerim ve Hedeflerimi daha iyi gençlik ve eni Türkiye Yoluna ad...“Seçim Müziğimizi Çaldılar”

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Partisinin İl Başkanlığında Gündeme Dair açıklamalar yaptı. AHMET ERÇELİKOktay Vural Cizre’de çok kişinin öldüğünü abartı olarak gösteren Vural Başbakan Ahmet Davutoğlu’na tepki gösterdi.Sivas Milli İradenin oluştuğu bir kent bu kent maalesef Cumhuriyetimizin ortamı içerisinde maalesef ciddi sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Malesef Sivas Sivaslıyı doyuramayacak duruma gelmiş. Sivaslılara müjde olarak vermişler 3. İcra Dairesini açmışlar. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu Coğrafyaya vatan olmadı. Vural, "Ey Sayın Başbakan bunların neresi abartı? Şu ye...“Seçimler Demokrasinin Nefes Borularıdır”

 AHMET ERÇELİKAk Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarihinde Ak Parti İl Binasın da Basın açıklaması yaptı.Yılmaz basın toplantısında, “Bildiğiniz üzere ülkemizde 7 Haziran 2015 Pazar Günü Milletvekilliği Genel Seçimi yapılacaktır. 7 Haziran 2015 Pazar Günü gerçekleşecek 25. Dönem Sivas Milletvekilliği adaylığı sizlerle ve tüm Sivas halkıyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlere hizmet etmek amacıyla bu yüce göreve talip olduğumu huzurunuzda ilan ediyorum. Yüce Allah bizleri utandırmasın, partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olanı nasip e...“Sivas Büyük Hizmetlere Kavuştu”

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnaf ziyaretleriyle Sivas halkı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Burhanettin Kuru ziyarette, "Ülkemiz son 11 yılda almadığı hizmetleri aldı. Sivas'ımız da 11 yılda gerçekten büyük hizmetlere kavuştu" dedi.   Kuru, Kepenek Caddesi esnafını ziyaret ederek, esnaflara 'Hayırlı Ramazanlar' temennisinde bulundu.   Ziyarette Burhanettin Kuru ile sohbet eden esnaflar kendilerine sıcak ve samimi bir şekilde ilgi gösteren Burhanettin Kuru'ya teşekkür ederek, ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.   ...“Sivas hak ettiği noktada değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir,  “Bu kadar geniş bir coğrafyaya, bu kadar zengin bir kültüre sahip ilimiz üzülerek söylüyorum ki bugün hak ettiği noktada değil” dediFatih TABUR TBMM İdare Amiri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir Sivas ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda TSO’nun düzenlemiş olduğu programda konuşan Özdemir, ilimiz hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Sivas’ın nüfusunu; Malatya ve Kayseri illerinin nüfusu ile mukayese eden Özdemir, muhalefet ve ...“Sivas'a Devlet Özel İlgi Göstermeli”

Dağgez seçim çalışmlarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Kangallıların yoğun ilgisi ile karşılanan Dağgez burada yaptığı konuşmasında “Yiğit kendi toprağından ayağa kalkarmış. Bu topraklarda hep beraber ayağa kalkacağız.” dedi.Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, “Ülkenin üzerinde emperyalist güçler ciddi oyunlar oynuyorlar. Yeni Türkiye, eski Osmanlı, Cumhuriyete küfrediyorlar. Cumhuriyeti 90 yıllık reklam arası ilan ettiler. Vatandaş perişan mağdur. Emekli, işçi perişan. Divriği Demir Çelik, Kangal Termik Santrali satıldı. Çalışan arkadaşlarımız taşeron zulmü altında, ...“Sivasla İlgili Çalışmalarımız Sürüyor”

AHMET ERÇELİK Ak Parti Sivas Milletvekili Nursune Memecan, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk basınla bir araya geldi. Nursune Memecan “Sivas’la ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sivas’a gelip görüşmeler yapmak istedik. 1-2 hafta önce Belediye Başkanı Sami Aydınla İstanbul’da bir toplantı yaptık. Cumhuriyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesindeki Sivas’ın kalkınmasına bir yol haritası çizmek bu sürekli yaptığımız Üniversite ve Sivas’ın iş adamlarıyla ilgi artmış oluyor. Sivas’ın tekrarı önümüzdeki Cuma günü o ekip Sivas’a gelecek. Organi...“Siyasetçilerin Birinci Görevi Yasama Görevidir”

AHMET ERÇELİKAk Parti’den Sivas Milletvekili için aday adaylığı müracaatında buluna BBP Sivas Milletvekilliği yapmış Nevzat Yanmaz basınla Sivas Belediyesi Sosyal tesislerinde basınla öğle yemeğinde buluştu.Yanmaz, “Öncelikle “Şah Fırat” operasyonunda şehit olan baş çavuşumuza Allahtan rahmet diliyorum.Rahmetli Muhsin Başkanla birlikte olan arkadaşlarımıza Erhan’a, Murat’a, Yüksel’e ve İsmail Güneş’e Allahtan rahmet diliyorum. Bununla birlikte yakın zamanda kaybettiğimiz Muhsin Başkanın annesi Fidan Yazıcıoğlu’na da Allah’tan Rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bugün burada sizlerle bir ...“Şehrimiz Her Geçen Gün Küçülmekte”

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanlığı tarafından MHP Sivas Milletvekili Adayları'nın da katılacağı kahvaltı ve Basın Toplantısı Programı Revag Palace Otel’de düzenlendi.Kahvaltı programına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları 1. Sıra Adayı Celal Dağgez,2. Adayı Orhan Özdemir,3. Adayı Muammaer Demirci,4. Adayı Hamit Özkan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal ve Basın Mensupları katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ragıp Özkan “Maalesef şehrimiz her geçen gün ...“Tek Aday Olarak Kadın Kolları Başkanı Oldum”

 AHMET ERÇELİKGeçtiğimiz günlerde AK Parti Kadın Kolları başkanı seçilen Neslihan Dereli bir açıklama yaptı.Dereli yaptığı açıklamada, “Temayül sonuçlarıyla başlayalım. Tek aday olarak kadın kolları başkanı oldum. Bununla ilgili güzel bir kongre havası geçirdik. Barış ve Millet olarak Bakanımızın katıldığı hemen akıbetinde temayüle geçtik. Güzel bir çalışma oldu. Kadın Şiddetine hayır diye bir imza kampanyası başlattık. Erkeklerde katıldı.8 Mart Saat 10.00’da çelenk konma törenimiz var. Akşam bir açıklamamız var. Bütün AK Parti aynı çatısı altında toplanacağız. 7 Haziran seçimlerinde ilçe...“Tek Ümidimiz Devlet Bahçeli”

 AHMET ERÇELİKSeçime yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi ayakkabı kutusundan çıkardıkları sahte paralı Cumhuriyet Meydanında caddelere attılar. Atılan paraların sahte olmasına rağmen yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandı.Konu ile açıklama yapan Partili bir vatandaş “Öğretmen aç, Öğretmen yoksul.Türkiye’de 17 Milyon insan yoksul.Bunu Devlet İstatistik Kurumu söylüyor.Bizişm ayakkabı kutularımız içerisinde sadece ayakkabı var.Bazılarını ayakkabı kutularında dolarlar,eurolar var.Milyar dolarlar var.İnşallah bu Pazar günü o kutular boşalacak.Tek Ümidimiz Devlet Bahçeli dedi. ...“Teşkilatçılık, siyasetin kılcal damarlarıdır”

Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantısına katıldı. Aydın, “Teşkilatçılık, siyasetin kılcal damarlarıdır. Teşkilatlarımız diri olursa, teşkilatlarımız kendi içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde olursa partinin tökezlemesi, düşmesi mümkün olmaz” dedi. Fatih TABUR Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Aydın, partilerde teşkilatçılığın önemine değindi. Siyasetin takım işi olduğuna inandığını kaydeden Aydın,  10 Ağustos’ta ...“Türkiye’de Seçim Beyannamesinde Sağlıkçıları Düşünen Tek Parti MHP’dir”

 MHP Sivas Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Muammer Demirci, İl Başkanı Ragıp Özkan, sağlık sendikaları ve çalışanları ile istişare toplantısına katıldı.Toplantıda konuşan Dağgez, “Siyasi partilerin hepsi seçim beyannamelerini açıkladı. Sağlık sektöründe çalışanların sorunlarıyla ilgili bir tek MHP seçim beyannamesinde yer aldı. İnşallah sizler için hayırlara vesile olacaktır. İktidarımız döneminde de sağlık sektörü çalışanlarının sorunlarını hep birlikte oturup değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığına bu sorunlarınızı sizinle beraber ileteceğiz” ifadelerini kullandı.Türk Sağlık-Sen Sivas...“Uyum her şeyden önemli”

AK Parti Mayıs Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, “Teşkilatlar içerisinde uyum, birlik ve beraberlik her şeyden önemli. Bunu sağladığımız zaman başarının kaçınılmaz olduğu da bir gerçek” dedi Fatih TABUR Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Ak Parti Mayıs Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın yerel seçim sürecini değerlendirdi. Sivas’ın...“Ülkemizin Üstünde Çok Büyük Kara Bulutlar Dolaşmaktadır”

 AHMET ERÇELİKMilliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayı Muammer Demirci parti binasında adaylığını açıkladı.Muammer Demirci “Ülkemizin üstünde çok büyük kara bulutlar dolaşmaktadır.Bu kara bulutları dağıtmak kafa tutmak, Türklük düşmanlarına ders vermek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Çok defa ifade ettiğimiz üzere tek başına iktidar da 13’üncü yılına giren AKP denizi tükenmiş artık kayalıklara çarpmak üzeredir.AKP iktidarı iç ve dış borcu kendinden önceki 81 yılda yapılanın 2 katının üzerine çıkarmıştır.Bu isteğimle 7 Haziran’da sizlerin bağrında kendime yer ayıracağı...“Ülkeyi tekrar koalisyonlar dönemine mahkum etmek istiyorlar”

 AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili aday toplantısı Ticaret Sanayi Odası’nda yapıldı.Tanıtım toplantısına Milli Savunma Bakanı ve 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmet Yılmaz,Ak Parti Milletveki ve 2. Sıra Milletvekili Adayı Hilmi Bilgin,Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin,Ak Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Adem Yıldırım,4.Sıra Milletvekili Adayı Selim Dursun,5.Sıra Milletvekili Adayı Yalçın Özdemir ve bir çok partili katıldı.Gündeme Bakan damgasını vurdu.Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz “7 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu ve bu seçimle iktidara geldiklerinde kazanılanların korunacağını söyle...“Ürgüp ile Erdoğan yarıştırıldı”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanlığı 30 Martta gerçekleştirilen mahalli seçimler nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada 30 Martta yapılan yerel seçimlerde, BBP’nin Adayı Doğan Ürgüp ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın  yarıştırıldığına ve neticede de Sivas Belediye Başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kazandığına vurgu yapıldı. Seçim sonuçlarının BBP’ne gönül vermiş olan bütün partilileri üzdüğünün belirtildiği açıklamada, “Seçim sonuçlarında  ortaya çıkan tablo bizi memnun etmemiş ve ziyadesi ile de üzmüştür. Ancak BBP ol...“Valizlerini ellerine verip kapının önüne attılar”

 İlçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren MHP vekil adayları bu kapsamda Yıldızeli İlçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açılışına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayları Celal Dağgez, Oğuz Özdemir ve Hamit Özkan katıldı. Okunan dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta konuşan MHP Sivas Milletvekili Adayı Celal Dağgez, devleti yönetenlerin birbirleriyle kavga etmemesi gerektiğini belirterek, “Bunlar iktidara geldikten sonra önce Türk Ordusu ile kavga ettiler. Ergenekon çıkardılar Balyoz davası çıkardılar. Devletin ordularını S...“Vicdanların kanadığı yetmez mi?”

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Mahir Arı, helikopter kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.BBP İl Başkanı Arı, açıklamasında “25 Mart 2009’dan bugüne kadar beş yıl geçmesine rağmen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının suikast olayı çözülmediği gibi, helikopterden parçaları sökenlerden bir kısmı hakkında takipsizlik kararı verilmesi yıllardır kanayan vicdanları daha da kanatmıştır” ifadelerine yer verdi.                          ...“Yeni bir devlet kurmaya çalışıyorlar”

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayları Oğuz Özdemir, Muammer Demirci ve Hamit Özkan, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gittikleri ilçelerde çok büyük araç konvoyları tarafından karşılanan MHP vekil adayları, Yeniçubuk, Gemerek ve Ulaş’ta seçim bürosu açılışlarına katıldı.Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programlarında konuşan MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, Ulaş’ı büyütmek için, geliştirmek için el ele vererek göç veren değil tekrar geriye göç alan bir Ulaş oluşturmak için MHP oylarınıza taliptir.” dedi.MHP Sivas Milletvekili Hamit Özkan ise Ülkede TC yazılarını...“Yeni Sivas Güçlü Gelecek”

 AHMET ERÇELİKAk Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Adem Yıldırım STK’larla Öğretmen Evin’de akşam yemeğinde buluştu.Adem Yıldırım “Sivil Toplum Kuruşunun güzide temsilcileriyle bir araya geldik. Biz Yeni Türkiye’ye inandığımız gibi Yeni Sivas’a da inanıyoruz.Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Sivas’ta atılmışsa Yeni Türkiye’nin temeli de yeni Sivas’ta atılacaktır.Aşık Veysel’in dediği gibi uzun ince bir yolda sapmadan ve sarsılmadan yürümekten geçmektedir.Siyaseti kişisel hırslar için değil Sivas’ın kalkınması için yapacağım.Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi. ...Özata “Sivas’ın Gündemi Bu Olmamalı”

İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Şubat ayı istişare toplantısında mecliste yaşanan olayın “Sivas’ın gündeminde olmaması gereken bir konunun meclise gelmesi ufak bir gerginliğe sebep oldu. Bizim konuşmaktan ziyade iş yapmamız lazım. Mecliste bu tür olayları gündeme getirip meclisin performansını düşürmemek lazım” dedi. İl Genel Meclisi’nin bu dönemde önemli çalışmalara ve yatırımlara imza attığını ifade eden Özata, meclisin Şubat ayı toplantılarında yaşanan tartışmalara da açıklık getirdi. İlk olarak İl Özel İdaresi yatırımları hakkında bilgi veren Ö...


 
Sivas Hakimiyet - Sivas'ın ve Sivas'lının Güçlü Sesi