http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Ekonomi
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

Onay Kapsamındaki Gıda İşletmelerine Son Uyarı

Sivas Ziraat Odası toplantı salonunda, ilimizde faaliyet gösteren onaya tabi, et ve et ürünleri,  süt ve süt ürünleri ve yumurta paketleme işletmelerine yönelik toplantı düzenlendi.  Gülşah YARLIYapılan toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Seyit Yıldız, Veteriner Hekim Nazmi Karakış, Veteriner Hekim Kenan Kılıç ve Gıda Mühendisi Ebru Toker ile işletmelerin gıda mühendisleri, veteriner hekimleri, iş yeri sahipleri ve diğer uzman elemanları katıldı. Şube Müdürü Seyit Yıldız yaptığı konuşmada, “Sağlıklı olmak, her insanın en temel ihtiya...Daha Yeşil Bir Sivas İçin…

 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartların üstüne çıkarmayı hedefleyen Sivas Belediyesi bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisine girdi. 5 ay gibi kısa bir sürede 10 mahalle parkı ve şehrin çeşitli yerlerinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Belediye, bugün de Arıtma Tesisi Terfi İstasyonu bahçesinde Orman İşletmeleri Sivas Bölge Müdürlüğü ve Kılavuz Kız Yurdu işbirliği ile 300 çam fidanını toprakla buluşturdu. Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan Sivas Belediyesi'ne ait Arıtma Tesisi Terfi İstasyonunda gerçekleştirilen fidan dikimine Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Cey...Şarkışla'da Oda Seçimleri Yapıldı

Anadolu Haber Şarkışla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan olan Alaattin Tinni tekrar seçilerek güven tazeledi.  Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Kılıç yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda konuşan oda başkanı Alaattin Tinni, 4 yıllık süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Şoför esnafının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Tinni..."Ayak sağlığınız için Türk ayakkabısını seçin"

-"Uzakdoğu'dan gelen ayakkabıların, ayak yapısına uygun olmadığı için özellikle ayağı sıkma, insanda stres, bel ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz" Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, "Türk halkının yerli ayakkabıyı tercih etmesi kendi menfaatleri, sağlığı ve maddiyat açısından çok önemli. Türkiye'de üretilen ayakkabıların tamamı insan sağlığına uygun" dedi. Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicileri ayakkabı satın alırken dikkat etmesi ..."Çin'e bile bal satıyoruz"

"FAO istatistiklerine göre, Türkiye'de kişi başına bal tüketimi 1 kilo 100, Almanya'da 970, Japonya ve Amerika'da 900 gram. Kişi başına dünyanın en çok bal tüketen ülkesiyiz" Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Başkanı Bahri Yılmaz, son yıllarda arıcılık sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerle Türkiye'den dünyanın bir numaralı bal üreticisi Çin'e bile bal ihraç edilmeye başlandığını söyledi. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık sektörünün sadece bal üretmediğini, tarımsal üretimdeki verim artışına da çok ciddi katkılar sağla..."denge tazminatı"

Udem Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker denge tazminatı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen), fiilen çalışan memurlara "denge tazminatı" adı altında yapılan ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle dava açtı.Ankara Bölge İdare Mahkemesi önünde toplanan grup adına açıklamayı yapan Konfederasyon Genel Başkanı Ayhan Çivi, 3,5 milyon memurun geleceğini ilgilendiren çok önemli bir hak kaybını yargıya taşıyacaklarını söyledi.Çivi, 2010'da kamudaki kurumlararası ücret farklılığını gidermek amacıyla çıkarılan Ka..."Doktor balıklar"a Rus ilgisi

Sivas'ın Kangal ilçesinde özellikle sedef hastalığına iyi geldiğine inanılan ve ''doktor balıklar'' olarak adlandırılan balıklarıyla bilinen kaplıcaya, Rusya'dan her yıl çok sayıda sedef hastası geliyor - Sivas'ın Kangal ilçesinde "doktor balıklar'' olarak adlandırılan balıklarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan kaplıcaya, Rusya'dan her yıl çok sayıda sedef hastası geliyor. Sivas'a 98, Kangal ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca, yurt içi ve yurt dışından, sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından ter..."Enflasyon farkı alacağı artmaya devam ediyor"

Udem Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker Memur enflasyon farkı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Peker açıklamasında; “HAKSEN Ekonomi Servisince yapılan araştırmaya göre 2014 yılında memurların enflasyon farkı alacağı artmaya devam ediyor.Araştırmada, 2013 yılında yapılan toplu sözleşmeye göre 2014 yılı için tüm memurlara seyyanen yapılan 123 TL net maaş artışının enflasyon karşısında eridiği belirlendi. 2014 yılının ilk 11 ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) kümülatif yüzde 8,45 artışa göre yapılan hesaplamada Hizmetli, Memur dahil tüm unvanlarda görev yapan y..."Erken maaş yerine bayram ikramiyesi verin"‏

Tüm Sağlık Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, hükümetten bayram nedeniyle maaşların erken ödenmesi yerine "bayram ikramiyesi" verilmesini istedi.Tüm Sağlık Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, yaptığı yazılı açıklamada kamu çalışanlarının maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesine ilişkin, "Bu bir müjde değil, sıkıntıyla geçirilecek ayın kara habercisi" diye konuştu.Erözgün, açıklamasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarında çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin 15 Ağustos'da alacakları maaşlarının, 6 Ağustos günü verile..."Hayvan besleme ve üreme sorunları"

Şarkışla'da "Hayvan besleme ve üreme sorunları" konferansıSivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Hayvan besleme ve üreme sorunları" konulu konferans düzenlendi.Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Armağan Hayırlı ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz, Seyfettin Soysal Konferans Salonu'ndaki konferansta, hayvan besleme yöntemleri ve hayvanlarda üreme sorunları hakkında bilgiler verdi.Konferansta, yöredeki kaba yem kaynaklarının değerlendirilmesi ve bu yönde program yapılması üzerinde duruldu. Hayvanların ihtiyaçlarına göre yemleme teknikleri hakkında bilgiler veri..."İşverenlerimiz Prim Ödüyemez Durumda"

Sivas SMMM Oda Başkanı Bahattin Eren, 2004 yılından 2012 Aralık dönemi sonuna kadar ki uygulanan teşvikler hakkında açıklama yaptı. Başkan Eren; “ Bilindiği gibi yatırım ve istihdama yönelik teşvik yasaları Osmanlı döneminden beri uygulanmakta olup 1913’de çıkarılan ilk teşvik yasasında da, sonradan çıkarılan 5084 ve 5615 sayılı yasalarda da,  amaçlanan yatırımın, istihdamın artırılması ve bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesi olmuştur. 5084 ve 5615 sayılı yasalarda uygulanmaya başlanan sigorta prim teşviklerinin işverenlerimizin işgücü maliyetlerini düşürücü etkisi sebebiyle..."KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" için başvurular başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca (KOSGEB) verilen "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" için başvurular başladı. KOSGEB İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" için 2014 yılı başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi. KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelerin başvurabileceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Başvurular şu kategorilerde gerçekleşecektir; yılın başarılı KOBİ büyük ödülü, y..."Memurlar hak kaybına uğratılmışlardır"

  UDEM Haksen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker bir basın açıklaması yaparak “Geçtiğimiz İki yıl içinde Memurlarımız büyük oranda hak kaybına uğratılmışlardır” dedi.Peker yaptığı basın açıklamasında, “Memurun hakkını aramaktan başka her şeyle ilgilenen İdeolojik Ve siyasal Sendikalar Toplu Sözleşme masasında memurları unutmuşlardır.Kraldan daha kralcı zihniyetiyle hareket eden Sendikalar iki buçuk milyon memuru ve on milyon emekliyi sukutu hayale uğratmışlardır.Yeni yıla girerken Piyasaya gelen zamların, memura ilk altı ay için verilen %3 zam ocak ayı bitmeden eritmiştir.PEKER, ..."Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İş-Kur arasında imzalanan protokol kapsamında pilot il seçilen Sivas’ta “Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi” eğitimi Ulaş İlçemizde başladı. Eğitim; İl-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, İş-Kur, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ulaş Tigem İşletmesi Müdürlüğü katkılarıyla yürütülecektir. Açılış programında; Vali Yardımcısı Vefa Kaya, Ulaş İlçe Kaymakamı Ali Altınkaynak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya..."Tıbbi cihaz ve Kozmetik ürünlerde de Ürün takip sistemi başlatacak”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak Sağlık Bakanlığı TİTCK Kurumu İlaçta olduğu gibi; Tıbbi cihaz ve Kozmetik ürünlerde de Ürün takip sistemi başlatacak” dedi.Küçüker, “Şu anda uygulanan İlaç Takip Sistemi Projesi ile piyasada bulunan tüm ilaçların, kutu bazında bir takip numarası ile kayıt altına alınarak üretimden tüketilinceye kadar her aşamada takibi sağlanmaktadır. İlacın üretim ya da ithalatından hastaya ulaşmasına kadar ilaçla ilgili tüm hareketler sistem tarafından kayıt altına alınmakta...'Organik ürün kullanıyor musunuz?' Sorusu cevabını buldu

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan internet sitesi üzerinden yapılan en son anket çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Aslan, “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak il içi ve il dışından yatırımcı, üretici ve üretici adaylarının istek ve yönelimlerini belirleme amaçlı olarak hazırladığımız anketlerden sonuncusu olan “Organik Ürün Kullanıyor musunuz?” ‘a 678 kişi katıldı. Ankete katılanların %28,6 sı öncelikli olarak “evet kullanıyorum” cevabını verdi. Bunu % 26,1’i “çok pahalı olduğundan kullanamıyorum”, % 20,1’i “organik ürünlere güvenmiyorum”, % 13,7 “organik ürün bul...1. Ege Bölgesi Sivas günleri izmir'de yapıldı

İzmir’de 7-10 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar alanında düzenlenen 1.Ege Bölgesi Sivas Günleri Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi. 7-10 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Alanı 2 No'lu Hol'de düzenlenen Ege Bölgesi Sivas Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış törenine siyasetçiler akın etti. Törene Sivaslı hemşerimiz Merkez Valisi Dr. Mustafa Tamer, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel,Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu, ...1.093 Ev Satıldı

Konut satış istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileri kullanılarak hazırlanan raporda illerde satışı gerçekleştirilen konut miktarları açıklanmıştır. Sivas’ta 2013 yılının 1. döneminde toplam bin 93 konut satışı gerçekleşmiş olup bu konutların 447 si ipotekli satışılar (banka kredisi) ile yapılan satışlar olmuştur, kalan 646 konut ise diğer satış şeklinde oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan konut satışları da aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 2012 yılı 4 bin 515 konut, ip...1.Ulusal Bilişim Şenliği düzenlendi

Üç gün sürecek şenliğe 7 üniversitenin katıldığı belirtildiCumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "şimdi gelecek daha net" temalı 1. Ulusal Bilişim Şenliği düzenlendi.CÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü ve Türkiye Bilişim Derneğinin tertip ettiği şenliğin CÜ İlahiyat Fakültesinin konferans salonundaki açılışında konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, bilim toplumunun ve teknolojik gelişmenin bilincinde olduklarını belirterek, güzel projeler yaptıklarını söyledi.Kocacık, şunları kaydetti:"Teknoloji Fakültemiz en hızlı gelişen ve bir çok bölüme açık donan...112 Acil Çağrı Merkezi'nde sona gelindi

Çalışmaların gelecek ay içerisinde tamamlanması planlanıyor Sivas'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.  İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kardeşler Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alana 2 katlı olarak inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin finansmanının İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandığı ve ihalesinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiği anımsatıldı.  Merkezde, taban granit kaplaması, elektrik tesisatı, asma tavan işlerinin tamamlandığı, pencere ve ka...12. Başvuru Çağrısı Yayınlandı

Anadolu Haber Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren 12. Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır. • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım se...120 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, canlı tavuk yüklü bir kamyonda yapılan aramada, 120 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun ilçe girişinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında, canlı tavuk yüklü bir kamyonu durdurdu.Kamyonun kasasında yapılan aramada, 120 bin paket kaçak sigara bulundu. Kamyon şoförü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.Kaçak sigaralar, bir depoda muhafaza altına alındı.Kaynak : Bizim Sivas...134 milyon 2014 yılına devretti

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantılarının 4. birleşimi dün İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Sedat Özata Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Birleşimde 2013 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.Fatih TABUR Meclis toplantılarının 4. birleşiminde 2013 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü. Kesin hesap hakkında bilgiler veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Murat Toraman, 5 Mayıs tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kesin hesap konusunun incelendiğini söyledi. 2014 yılına devreden ödeneğin 134 milyon 728 bin 390 TL olduğunu ifade eden Toraman, 2013 yılında bütçe dışı harcam...14 Mayıs Dünya Çiftçiler

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sivas Çiftçi Kadınlar Derneği tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebeti nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde bir program yapıldı.  Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programa açılış konuşmasını yapmak üzere Sivas Çiftçi Kadınlar Derneği Başkanı Birgül Canikligil çıktı. Canikligil, ilimizin ikliminden dolayı tarımın çok geri planda kaldığını ifade ederek sanayimizin de o ölçüde ilerleyemediğini sözlerine ekledi.   Göç vermeye devam eden ilimizin insanları tembelliğe sürüklediğ...150 kişiye ekmek kapısı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların 2014 yılı ve önceki yıllardaki uygulamalarına yönelik olarak Sivas’a 16 yeni tesis inşa edilecek, bu tesislerle toplam 150 kişiye istihdam sağlanacakGülşah YARLI Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Bakanlık tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun ...183 projeye 56 milyon hibe

Anadolu Haber Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından  sözleşmesi kabul edilen 183 projeye 56 milyon 45 bin TL’lik hibe desteğinde bulunuldu.               2013-2014 yılında uygulanmak üzere 11. çağrıya çıkıldığını söyleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Bilal Zeytin, 250 projenin daha değerlendirilmeye alındığını ifade etti. Değerlendirme sonucu kabul edilen proje sahipleriyle  sözleşme imzalanacak.  2013 yılında hibe desteği verilen yatırımlar ise şu şekilde olu...2. Organize Sanayi Raylı Sistemle Bütünleşecek

Sivas’ın kalkınmasına büyük katkı sağlaması beklenen 2. Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) raylı sistemlerle bütünleştirilecek.   Bu sayede nakliye girdisi minimum seviyeye düşecek ve üretici, ürettiği ürünü rahatlıkla pazarlayabilecek Fatih TABUR İlimizin sanayi alanında gelişmesine zemin hazırlayacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planı raylı sistemlere uyumlu şekilde düzenlenecek. Vali Alim Barut, AK Parti Sivas Milletvekili  Hilmi Bilgin ve Belediye Başkanı Sami Aydın, konu ile ilgili süreci değerlendirdi. 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin belirli bir doyum...2012'de 36 Milyon TL Kredi Kullandırıldı

Yeni iş kurmak isteyen, mevcut işini büyütecek olan ve nakit para konusunda sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlara sağladığı düşük faizli krediler ile destek olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2012 yılında Sivas esnaf ve sanatkarına toplam 36 milyon 70 bin TL kredi kullandırdı. Düşük faizli kredilerin bankalara ve piyasa koşullarına göre uygun olması ve 3’er aylık dönemler halinde ödenmesi nedeniyle her yıl kredi miktarını bir kat daha artırıyor. Kooperatifin faaliyetleri ve esnaflara sağladığı kredi desteği ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Esnaf ve...2013 yılı ORAN 2. Olağan toplantısı Sivas’ta yapıldı

Anadolu Haber Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Oran Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yozgat  Valisi Abdulkadir Yazıcı, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan Can, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman Yıldırım ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Fatih Gavgacı da hazır bulundu. Oran Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Zübeyir Kemelek toplantıda yaptığı basın açıklamasında; “Orta Anadolu Kal...2014 Yılı Toplantıları Sona Erdi

İl Genel Meclisi 2014 Yılı Toplantıları Sona Erdi   İl Genel Meclisi 2014 yılı toplantıları, Aralık Ayı toplantılarının yapılmasıyla sona erdi. Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında 5 gün süren toplantılarda birçok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Encümen ve İl Genel Meclisi karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıların birleşimlerinde, komisyonlarca hazırlanan raporlar karara bağlanırken, diğer yandan da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yapmış oldukları çalışmalar hakkında Meclis'e bilgi verdiler.&nb...2023’de Sivas’ı Demiryollarında Başkent Yapmak İstiyoruz

Anadolu Haber Çin’in en büyük yük vagonu şirketi CSR Yangtze Co.Ltd., yatırım ve işbirliği konusunda Sivas’a geldi. TÜDEMSAŞ fabrikasını inceleyen Çinli heyet, Sivas Sansyi ve Ticaret Odasında yapılan toplantıda “Sivas’ta iş birliğine çok istekliyiz. Üretim yelpazemizde olan her şeyi Sivas’ta yapmaya hazırız” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ise “Amacımız 2023’de Sivas’ı demiryollarında başkent yapmaktır” diye konuştu. Çin’den gelen heyet Odamızı ziyaret etti. Ziyarete CSR Yangtze firması Genel Müdür Yardımcısı WangHongwei, Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı ZhangDonghui, Uluslarar...2’inci OSB istiyoruz

Anadolu Haber Bilim Sanayi ve Teknoloji (BST) Bakanlığı 1. Grup İl Müdürleri Toplantısına Sivas Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Özdemir, Üniversite  Sanayi Ara Malı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Ankara, Bolu, Aksaray, Çankırı, Karabük, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Eskişehir  ve Sivas’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri ve yine 9 ilin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürler...4 binin üzerinde başvuru oldu

Kılavuz Mahallesi’nde bulunan ÖZBELSAN tesislerinin bulunduğu alana inşa edilmeye başlanılan ve alt gelir ile orta gelirli ailelerin umudu olan  TOKİ konutlarına 4 binin üzerinde başvuru olduğu belirtildi Fatih TABUR Kılavuz’da bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına 5 gün içinde 4 binin üzerinde başvuru yapıldı.  Konu ile ilgili olarak gazetemize özel açıklamalarda bulunan Halk Bankası Sivas Şubesi yetkilileri vatandaşlara başvuru konusunda acele etmemeleri hususunda  uyarılarda bulundu. Şu an başvuruların banka önünden 5’er 5’er alındığını ifade eden yetki...4 Eylül Birlik Sanayi Sitesi Esnafından Belediyeye Teşekkür

Sivas'a ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yepyeni bir çehre kazandıracak olan Turkuaz Projesi tamamlanınca şehrimizin Büyükşehir olması yolunda sağlam bir adım atılmış olacaktır. Sivas Belediyesi Eski Sanayi Sitesinde yürüttüğü bu proje emsalleri içinde de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birisidir. Amacı, kalkınan, büyüyen, gelişen, her alanda Türkiye'nin ilk on şehrinden birisi haline gelmiş bir Sivas ortaya çıkarmaktır. İşte bu noktada Turkuaz Projesi şehir açısından bir ihtiyaç olmasının yanı sıra prestij bakımından da önemli bir fırsattır. Sevinerek görüyor...4 Eylül Sanayi Sitesine 100 Dükkan Yapılacak

 Sanayide bulunan esnafların bir araya gelmesi ile oluşturulan SS. Sivas Oto Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.2012 yılında kurulan ve bu güne kadar çalışmalar yaparak üyelerini 4 Eylül sanayi sitesinde bulunan bölgede dükkan sahibi yapmak isteyen kooperatif, üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına kooperatif başkanı Hakan Demirgil , yönetim kurulu üyeleri ve , mimar, müteahhit firma ve üyeler katıldı.4 Eylül sanayi sitesinde arsa satın alarak üyeleri...4 EYLÜL SANAYİ SİTESİNİN SON HALİNİ GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 Eylül Sanayi Sitesinde yürütülen asfalt düzenleme çalışmalarında artık sona gelindi. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  beraberinde Başkan Yardımcısı Cafer Çongar, Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu, Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil, Demirciler Odası Başkanı Harun Koç, Marangozlar Odası ve Yeni Nesil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Rafet Raif Aydın, Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak’la birlikte 4 Eylül Sanayi Sitesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde in...4 Eylül Tv Yarın yayında...

 Bir süredir test yayınında olan 4 Eylül TV 1 Şubat 2015 Pazar günü itibariyle normal yayın akışına geçiyor.Sivas’ın dördüncü kanalı olarak yayın hayatına başlayacak 4 Eylül Tv güçlü yayın kadrosu ve ses getirecek yayınlarıyla 1 Şubat 2015 Pazar gününden itibaren test yayının bitirerek yayın akışına başlayacak.Yayına başlayacak olan 4 Eylül Tv Sivas'ımızı dünya üzerindeki tüm Sivaslılara ulaşmayı hedefliyor.4 Eylül TV'nin tarafsız, ilkeli, herkesin ve her kesimin kendinden bir şeyler bulacağı, şehir kültüründen en güzel örneklerin ekrana yansıyacağı, Sivas’taki birlik ve beraberliğimize h...4 Eylül’e kemer takıldı

Son yıllarda yapılan yatırımlarla dikkat çeken 4 Eylül Sanayi sitesinde, iki odanın girişimleri sonucunda giriş ve çıkışların yapılacağı ve sitenin isminin yer aldığı kemer takıldı.Gülşah YARLITesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ile Keresteciler ve Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Navruz’un girişimleri sonucunda 4 Eylül Sanayi Sitesinin girişine sitesin isminin yer aldığı giriş ve çıkışların yapılacağı büyük bir kemer takıldı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, es...41 Kere Maşallah

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektörlük Senato Salonu’nda üniversitenin son durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi Kocacık, Cumhuriyet Üniversitesi’nin devlet üniversiteleri arasında 2012 yılında 46. sırada iken 2013 yılında 41. sıraya yükseldiğini söyledi Fatih TABUR Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık üniversite çalışmaları hakkında basına bilgi verdi. En büyük amaçlarının Cܒyü her yönden ön sıralara taşımak olduğunu ifade eden Kocacık, bütün personellerinin bu amaca ulaşmak için çalıştığını söyledi. Üniversit...45 Yerleşim Birimi İçin İçme Suyu İhalesi Yapıldı

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği; Yenice, Yağmurluseki, Körtuzla, Çukurbelen Grubu ile Demiryazı, Hasbey, Tatlıcak, Hacıali Köyleri olmak üzere merkeze bağlı toplam 45 yerleşim biriminde içme suyu, depo bakım onarım işlerinin ihalesini gerçekleştirdi.Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu’ndaki ihaleye; Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Birlik Genel Sekreteri İbrahim Turan, Mali İşler Müdürü Ahmet Yiğit, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ, Birlik Encümeni ve İhale Komisyon Üyeleri Mu...5 Aralık Dünya Toprak Günü…

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:-“Başta toprak olmak üzere doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı ve bunun sonucunda meydana gelen kayıplar, ürkütücü boyutlara ulaşmıştır” Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, başta toprak olmak üzere doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı ve bunun sonucunda meydana gelen kayıpların ürkütücü boyutlara ulaştığını, sınırlı ve sonlu olan toprak kaynaklarındaki kayıpların ve bu kayıplara karşı zamanında önlem alınmamasının ülkemize pahalıya mal olacağını bildirdi.Bayraktar, “Atalarımızın bize bıraktığı mirası iyi kullanamadık....5.Dünya Arı Günü Sivas’ta Kutlanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından organize edilen  5.Dünya Arı Günü ilimizde kutlanacak. 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe, çok sayıda  akademisyen ve bilim adamının yanı sıra, il arı yetiştiricileri birlikleri katılacak. Ülkemizde her yıl ayrı bir ilde düzenlenen Dünya Arı Günü ile arı ve arı doğasını bilimsel ve sosyal aktivitelerle anlatmak, vatandaşlara doğamız ve insanlığın geleceği için arıların ne kadar önemli olduğunu aktarmak amaçlanıyor. 29 Mayıs 2014 tarihinde saat 10.00 da Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahç...55 milyon TL kredi kullandırıldı

Anadolu Haber Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 60. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konferans salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını İmranlı Belediye Başkanı ve İmranlı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı M. Ali Dursun Yurttaş yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil tarafından üyelere bilgiler aktarıldı. 2013 yılı sonu itibariyle kullandırılan fin...7-8 Haziran’da istihdam fuarı düzenlenecek

Anadolu Haber Genç Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği(Genç Müsiad) Sivas Şubesi yönetimi Sivas yeni Valisi Alim Barut’a, Sivas Yeni Belediye Başkanı Sami Aydın’a ve Anadolu Gençlik Derneği’nin yardım faaliyetleri kapsamında açtığı kermese hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk ziyaretini Vali Alim Barut’a gerçekleştiren Genç MÜSİAD yönetimi hem valiye hayırlı olsun derken 7-8 Haziran’da birincisini Kent Meydanında düzenleyecekleri İstihdam Fuarı ile ilgili de bilgi verip destek ve izin istedi. Ziyarette konuşan Genç MÜSİAD Sivas Şube Başkanı M. Burak Kuruçay; “Öncelikle Anadolu’nun kalbi...7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Düzenlendi

Anadolu Haber 60 sektörün sorununa çözüm için ilk adım atıldı. Hükümet, TOBB bünyesindeki sektörlerin sıkıntıların tek tek dinledi. TOBB’da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Türkiye’nin üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilgili bakanlar ve bürokratlara iletme fırsatı buldu.  Şuraya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun evsahipliğin de, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB...89 Girişimciye sertifikaları verildi

Sivas Ticaret Borsası işbirliği ile başlatılan KOSGEB destekli “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ne katılan ve başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle belgelerini aldı. Sivas Ticaret Borsası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Hastaoğlu, açtıkları kursta eğitimi tamamlayan 89 girişimciye sertifikalarını vereceklerini söyledi. Ticaret Borsası tarafından daha önce düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında 60 kişiye eğitim verildiğini ve bunların bazılarının da kendi işyerlerini kurduğunu ifade eden Hastaoğlu, KOSGEB Müdürlüğü i...ABİGEM’den emsalsiz bir proje

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) İstişare Komitesi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer’in başkanlığında TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.​ Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın da içerisinde bulunduğu 15 ABİGEM’in katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Necdet Özer, iş dünyasının, ticaret ve sanayi odaları, şirketler kesimi; işverenler ve çalışanlarıyla, Türkiye’nin AB bütünleşme sürecinin ana unsurlarından olduğunu söyledi.  İş dünyasının bütünleşmeyi doğrudan hissedecek kesim olduğunu belirten Özer, “Türkiye Odalar ve ...Acentelerden Öneri

AHMET ERÇELİK    İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü Turizm alanında var olan sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretme amacıyla Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Binası’nda Seyahat Acenteleri temsilcileri ve turist rehberleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Turizm alanında ilimizde var olan bazı sorunların giderilmesi ve bu sorunların önüne geçilmesi konusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Binasında ilimizde var olan seyahat acenteleri, turist rehberleri ve Üniversi...Agro Sivas için destek bekliyoruz

Anadolu Haber Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Gül, Sivas Valiliğine yeni atanan Vali Alim Barut’a hayırlı olsun  ziyaretinde bulundu.Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu kendilerini makamında kabul etmesinden dolayı Vali Alim Barut’a teşekkür ederek, Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Hastaoğlu konuşmasında; “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilimize hoş geldiniz. Sayın Valimiz Zübeyir Kemelek’in vefatı bizleri çok üzmüştür. Allahta...AgroSivas 2015’e Doğru

 AHMET ERÇELİKBu yıl 3-6 Eylül 2015 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan 2. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın hazırlıkları kapsamında İl Tarım Müdürlüğü AgroSivas 2015 ile ilgili basın toplantısı verdi.Toplantıya Tarım İl Müdürü İhsan Aslan,Fuar yetkilisi Özkan Çatmaz,Tarım Konseyi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.İl Tarım Müdürü İhsan Aslan “Tarım Fuarının 2.’sini düzenleyeceğiz. 3-6 Eylül’de geçen seneki yerde düzenleyeceğiz. Bu seneki çalışmalara da şim...AGROSiVAS’2014

Tarım, Ziraat ve Hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek, bu sektörlerdeki yeni teknolojileri üreticisiyle ve çiftçisiyle buluşturmak, sektörel eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanacak olan "AGROSİVAS’2014 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı" nın düzenlenmesine yönelik istişare toplantı Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. İstişare toplantısına Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, İl gıda Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon ve Tar. Ver. Şube Müdürü Musa Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, STB Yönetim Kurulu Üyeleri Tar...Ahmet Öz yeniden başkanlığa seçildi

Anadolu Haber Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2013 yılı olağan genel kurulu Zara Farket Çok Amaçlı düğün salonunda hafta sonu gerçekleştirildi.Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil’in divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Demirgil, “Esnaf ve sanatkarlarımıza bölge birliğimiz aracılığıyla ilçelerde de düşük faizli kredi imkanı sağlıyoruz. Kooperatif kredilerinde 1 yıllık kredi faiz oranlarımız yüzde 4, bir yılı aşan kredilerde yıllık faiz oranımız yüzde 5 olarak uygulanmaktadır. Bu faiz oranları ile kredi kullandırı...Akbank’dan Esnafa “Olduğunda Öde “ Kredisi

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Akbank Sivas Şubesi arasında “Olduğunda Öde” kredisi protokolü imzalandı. Akbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Özalp Kibar ile Sesob Başkan Vekili Ali Kılıç arasında imzalanan protokol ile esnalara ticari faaliyetlerinde destek olmayı amaçlıyor. Törende konuşan Akbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Özalp Kibar, esnaf kardeşliği çalışmaları kapsamında esnafa destek olmak istediklerini bu doğrultuda esnafa yönelik olarak “Olduğunda Öde Kredisi” sağladıklarını belirterek, “Bankamız geliştirdiği özel ürün ve hizmet çözümleri ile Sivas esnaf ve sanatkarlarımız...Almanya’dan gelen Sivaslılar’a Turkcell Europe kampanyası

Yaz tatilinde Almanya’dan memleketlerine gelen Sivaslı  Turkcell Europe aboneleri için sunulan yeni paketler, hem Almanya ile hem de Türkiye içinde hesaplı konuşma avantajı sağlıyor. Bu hizmetle birlikte   Sivaslılar’ın    Türkiye izinlerinde cep telefonu kayıt ettirme ve hat değiştirme  derdi de artık son buluyor.   Turkcell Europe, yaz tatilini geçirmek için Almanya’dan Türkiye’ye gelen Sivaslılar  için yeni kolaylıklar sunmaya başladı. ‘SmartPlus’ paketiyle 300 konuşma dakikası satın alan müşteriler, bu dakikalarını hem Almanya’da h...ALO 170 HiZMETTE

"ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, İŞKUR, TÜRKSAT ve Turkcell Global Bilgi işbirliği ile Karaman ve Şanlıurfa’dan sonra Sivas’ta da hizmet vermeye başladı. ÇSGB, SGK ve İŞKUR’un her türlü mevzuatına ilişkin çağrıların karşılandığı iletişim merkezinin hafta sonu  gerçekleştirilen resmi açılışına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü ve Bakanlık Bilişim Koordinatörü Adem Onar, SGK Emeklilik Hi...Alo Net

Turkcell Global Bilgi firmasının  Sivas’ta ki çözüm ortağı olan Alo Net İl Özel İdaresine ait 9 bin 5 yüz metrekare alan üzerinde 9 Temmuz 2012 de inşaatına başlanarak kısa sürede tamamlandı. 11 Mayıs 2013 günü 3 bakan, çok sayıdaki protokol üyelerin ve halkın yoğun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Kısa Alo Net  1999 yılında % 100 Turkcell iştiraki olarak kurulan Global Bilgi Çağrı Merkezi, bu gün % 45 Pazar payına sahip. Türkiye’de lider müşteri ilişkileri merkezi olmuş. Yurtiçinde 16, yurtdışında 5 çağrı merkezi ve 21 ayrı bölgede 7 bin 500 çağrı masasına sahiptir...Altınyayla’da Güneş Panelleri ile Enerji Üretimi Başladı

 Sivas İl Özel İdaresi tarafından tarımsal altyapıyı güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Altınyayla İlçesi’nde kurulan Güneş Panelleri ile Enerji Üretimi Tesisi elektrik üretmeye başladı. Tesisin yer teslim törenine İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. teknik personelleri, AB Koordinasyon Merkezi personeli ile idaremiz teknik personelleri katıldı.Toplam 200 KW kurulu güce sahip tesiste; 250 W’lık 800 adet panel, 10 adet 17000W gücünde inverter yer alıyo...Anadolujet'ten Sivas TSO'ya ziyaret

Sivas-Antalya uçak seferlerinin hangi gün başlayacağına Sivas halkının karar vereceği belirtildi Anadolujet Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Murat Öktem ve beraberindeki yetkililer, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Yıldırım'ı ziyaret etti. Sivas TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım ve Öktem, ziyarette, Anadolujet'in Sivas-Antalya uçak seferlerine başlamasını görüştü.Yıldırım, konuklarına ziyaretten dolayı teşekkür etti.Sivas-Antalya uçak seferleri için Sivas TSO'nun "www.sivastso.org.tr" internet sitesinde anket başlatıldığı belirti...Anadolujet’te Kış Hazırlıkları Başladı…

Halkın hava yolu AnadoluJet, bu kış da ekonomik ve konforlu seyahatin kapılarını açıyor. 02  - 08 Eylül tarihlerinde geçerli olacak AnadoluJet’in kış kampanyasından yararlanarak 1 Kasım 2013 – 15 Ocak 2014 tarihleri arasına iç hatlarda bilet alan herkes 39 TL’den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı yakalıyor.   26 Ağustos 2013, İstanbul; Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala AnadoluJet, kış seyahatini planlamaya başlayan yolcularını unutmuyor. Halkın hava yolu AnadoluJet, düzenlediği yeni kampanya ile bu kış da ailelerine, memleketlerine ya da kış tatili için popül...ASBiR Üyelerinden Sivas çıkarması

Anadolu Haber Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) üyeleri bir dizi temasta bulunmak üzere ilimize geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunan iş adamları akşam yemeğinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda işadamlarıyla bir araya geldi.  Geceye Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, TSO Meclis Başkanı Necati Şahin, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, TSO Meclis Üyeleri, ASBİR Genel Başkanı Ekrem Taştan ile ASBİR üyeleri katıldı. ASBİR yönetimi çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Sivas’a gezi düzenledi. Yaklaşık 25 iş adamının katıldığı gezi kapsam...Aselsan Tanıtımı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı

Cumhuriyet Üniversitesi’nde ASELSAN Tanıtımı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konferansı düzenlendi. Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Üniversite-Şehir ve Sanayi İşbirliği ile ilgili Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, ASELSAN Anonim Şirketi Genel Müdürü Yardımcısı Ergun Bora, ASELSAN Rehis Grubu Tasarım Teknolojileri Koordinatörü Oğuz Şener, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz, “Üniver...Aşısız Hayvan Sevk Edilmeyecek

Besicilerin ve canlı hayvan ticaretiyle uğraşanların, Trakya’ya ve yurtiçi hayvan sevklerinde dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili İl Müdürü İhsan ASLAN  yaptığı açıklamada; “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/7 ve 2010/13 no'lu talimatları gereğince; Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatınca onaylanan “Trakya’nın Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsü” nün devamlılığının sağlanması amacıyla İstanbul'un Avrupa Yakası da dahil olmak üzere Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan sevkleri şu şartlara bağlı olarak yapılmalıdır; İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizde yetkilendiril...Aydın eski sanayi esnafıyla

Anadolu Haber Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın, görevi devraldıktan sonra Sivas’ın sorunlarına el atmaya başladı. Bu kapsamda sabah kahvaltısında Eski Sanayi Esnafları ile Aksu’da bir araya gelen başkan Aydın, esnafların sıkıntılarını dinledi. Burada konuşan Başkan Aydın; “Cuma günü görevi devraldık. Bugün sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Eski Sanayi’de atılacak adımları sizlerin de düşüncelerini alarak atacağız. Bu çalışmalar bir an da tamamlanacak çalışmalar değil. Gerekli altyapı oluşturulduktan sonra, Eski Sanayi ile ilgili çalışmalarımız hız kazanacak. Bu süreçte sizlerin faaliyetle...Aytak'tan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Sivas Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Sadi Aytak, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım'ı ziyaret etti Sivas Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aytak'a adaylık sürecinde başarılar diledi. Sivas'ın ve esnafın gelişmesinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, "Esnaflar toplumun temel direklerindendir. Bir yerde esnaf gelişemezse ne şehir ne de ülke gelişir. Bizler de esnaf odalarımızın ve esnaflarımızın başarılı çalışmalar ya...Babadan Gelen Meslek

 AHMET ERÇELİK Sivas’ta buğday Pazarı içinde yer alan Güven Bıçakçılığın sahibi Kadir Taşpınar el emeği göz nuru bıçaklarını hizmete sokmuştur. Gazetemize açıklama yapan Taşpınar Sivas’ta bıçakçılık sadece Kurban Bayramı değil her gün satılıyor dedi. Sivas’ta icra etmeye gayret ediyorum.4-5 yaşından beri başladım. Rahmetli babamız, dedemiz elimizden tuttu. Bizi getirdi. O yıllardan beri mesleğimize sevgiş bağı oluştu.28 yıl devlet memurluğu yaptım ama her gün nasıl olacağım diye gittim işime. Aranılan bir personel olarak vicdanım rahat olarak emekli oldum. Hepsinden önemli babamda önceden...Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Sivas’tan Geçiyor

Sivas Kayseri Kırsal Kalkınma Projesi Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Sivas’tan GeçiyorAHMET ERÇELİKProgram hakkınca bilgi veren Proje Koordinatörü Dr. Mehmet Tuzcu Cumhuriyet Üniversitesi Mangal Evin’de Projelerini tanıttı. Proje tanıtımına Saha Koordinatörü Levent Taner’de hazır bulundu.Bakü Tiflis Ceyhan tarafından finanse edilen ve Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Hayvancılık Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yürütülmekte olan Sivas-Kayseri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi,ham petrol boru hattı güzergahı üzerinde bulunan Sivas İmranlı,Zara,Hafik Merkez,Ulaş,Altınyayla ile Kays...Bal Üretiminde İlk 5, Muğla, Ordu, Adana, Aydın ve Sivas’tan oluştu

 Ankara – 15.02.2015- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin bal üretiminde sınır tanımadığını bildirerek, “Bal üretimi, 2014 yılında yüzde 8,2 artışla ilk kez 100 bin ton sınırını geçerek 102 bin 486 tona ulaştı. 2013 yılında üretim 94 bin 694 tondu” dedi.Bayraktar, yaptığı açıklamada, arıcılığa çok uygun floralara sahip olan Türkiye’de bal üretimin hızla arttığını, bir bir eşikleri geçtiğine dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1994 yılında 54 bin 908 ton olan bal üretiminin, 2014 yılına kadar yüzde 86,7 artışla 102 b...Bankadan hayvan pazarında mobil hizmet

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında, bir banka şubesince besicilere ve tüccarlara mobil hizmet veriliyor Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında, bir banka şubesince besicilere ve tüccarlara mobil hizmet veriliyor.Şarkışla'da cumartesi günleri kurulan hayvan pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara, Ziraat Bankası tarafından mobil hizmet sunuluyor. Besiciler ve tüccarlar, alışveriş sonrası, pazar alanında park halinde bulunan mobil hizmet aracında havale ve benzeri bankacılık işlemlerini yaptırabiliyor.Şarkışla Kaymakamı Davut Gül ve Beled...Barut Organizede

Sivas Valisi Âlim Barut, Organize Sanayi Bölgesindeki Bazı İşletmeleri Ziyaret Etti Vali Âlim Barut, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde ziyaretlerde bulundu. İncelemeleri sırasında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu da hazır bulundu. İncelemeler kapsamında Vali Barut; ilk olarak II. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Savis Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. ziyaret etti. Daha sonra Karpanel Tic. Ltd. Şti. ziyaret eden Vali Âlim Barut, yetkililerden ürettikleri mamuller hakkında bilgi aldı ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku...Başarılı Girişimcilik Örneği

 AZİZ MUTLU RENDE / ANADOLU HABER İktisat fakültesi salonunda gerçekleşen konferansa Karpanel Yönetim Kurulu Başkanı ve 2013 yılı KOSGEB girişimci yarışmacısı finalisti Adem Tünel katılarak girişimcilik hayatındaki örnekleri öğrencilerle paylaştıCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi girişimcilik kulübü tarafından “Sivas’ta başarılı girişimcilik örneği” adlı konferans düzenlendi. Öğrenciler tarafından yoğun katılımın olduğu konferansa Karpanel Yönetim Kurulu Başkanı ve 2013 yılı KOSGEB girişimci yarışmacısı finalisti Adem Tünel katıldı. Kendi hayatından birkaç k...Başarının anahtarı ‘ahilik kültürü’

İlimizde görev yapan kurum müdürlerine yönelik olarak ‘etik farkındalık semineri’ verildi. Kurumların sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmesi için Osmanlı Devleti’nde var olan ahilik teşkilatının önemi anlatıldı Fatih TABUR Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen  ‘etik farkındalık semineri’ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat bir konuşma gerçekleştirildi. İlimiz...Başkan Aydın’dan Esnaf Ziyareti…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, göreve geldiği günden bu yana bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.Bu manada esnaf gezilerini sürdüren Başkan Aydın’ın bu seferki durağı İstasyon Caddesi oldu. Cadde boyunca dükkânları ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Başkan Aydın, vatandaşların Belediye’den beklentileri başta olmak üzere her türlü soru ve sıkıntısına çözüm bulmaya çalıştı.Yapılan pazarlıklara arabuluculuk yapmayı da ihmal etmeyen Başkan Aydın, zaman zaman ücretleri kendisi ödeyerek vatandaşlara hediye aldı. Aydın’ı k...Başvuru yoğunluğu yaşanıyor

Düşük ve orta gelirli ailelerin umudu olan TOKİ’nin, Kılavuz Mahallesi’nde inşa ettirdiği  evlere vatandaşlar tarafından yoğun rağbet gösteriliyorFatih TABUR Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kılavuz Mahallesi’ne inşa ettirdiği 652 konut için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Halk Bankası önünde uzun  kuyruklar oluşturdu. TOKİ’nin Kılavuz Mahallesi’nde satışa sunacağı 652 konut için başvurular dün başladı. Düşük ve orta gelirli vatandaşlar 3+1 ve 2+1 konutların kurasına katılabilmek amacıyla banka önünde uzun kuyruklar oluş...Başvurular Devam Ediyor

 Sivas Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü projesi olarak geçtiğimiz ay başlayan Toplum Yararına Program kapsamında iş başvuruları devam ediyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 3 bin kişinin istihdam edileceği program kapsamında başvuruların sürdüğü bildirildi. Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, iş başvurusunda bulunacakların İl merkezinde Fidanlık Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğüne ilçelerde Kaymakamlık, Orman İşletme Şeflikleri ve İlçe Belediye Başkanlıklarına yapılabilecek. Toplam 3.000 (üç bin)kişi olarak belirlenen kontenjanın 50...Bayan Cezaevinde Atölye Açılışı Gerçekleştirildi

Açık Cezaevi Bayanlar Bölümünde Atölye Açılışı gerçekleştirildi.  AHMET ERÇELİKSivas Açık Ceza İnfaz Kurumu 1946 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılmaya başlamıştır. Kurumumuzda toplam 307 bayan hükümlü,389 erkek olmak üzere her iki bölümde toplam 696 hükümlü barınmaktadır. Açılış Programına Vali Âlim Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı, Mustafa Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, Baro Başkanı Muharrem Eliş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Celalettin Sağır, Cezaevi Müdürü Zeki Yıldırım ve İl P...Bayan kuaförleri pazar günü tatil yapacak

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda iki dönem başkanlık yapan Ömer Şeker, tekrar seçildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sesob Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, her zaman üyelere daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diyerek çalıştıklarını belirterek, “Mesleki problemlerimiz ele ele gönül gönüle, birlik ve bareberlik içinde akılcı çar...BAYRAM PAZARI

Her zaman halkın hayatını kolaylaştırmayı birinci öncelik olarak gören Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, yaklaşan bayram öncesi bayram pazarını ziyaret ederek, neler yapılması gerektiği noktasında halk ve esnafla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ürgüp,  beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Çongar, Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın ile birlikte Sivas Belediyesince Eski Buğday Pazarı’nın bulunduğu Dikilitaş’taki Muammer Bey Parkı’nın olduğu noktaya kurulan bayram pazarı esnafını ziyaret etti.  BAYRAM YOĞUNLUĞUNDA ESNAFIMIZ DAHA HASSAS DAVRANMALI Burada ko...Behrampaşa Hanı Kurtuluyor…

Sivas’ın sorunlarını Belediye-Devlet imkânlarını harekete geçirerek çözen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın bir süredir atıl vaziyette duran tarihi Behrampaşa Hanı’nı Sivas’a kazandırmak için harekete geçti. Behrampaşa Hanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü eliyle restore edilerek kullanıma açılacak. Behrampaşa Hanı 4 yıl önce yapılan bir protokolle Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmek şartı ile Belediyeye devredilmişti. Sivas Belediyesi bir dönem hanı restore edip butik otel yapmayı planlamış ancak yapılması gereken restorasyon bir türlü başlatılamamıştı. Protokol yapıldığ...Belediye harçları yeniden belirlendi

Anadolu Haber Belediye tarafından alınan ilan ve reklam harçlarının yeniden belirlenmesi esnaf ve sanatkarı sevindirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, belediye harçları ve Belediyelerin tahsil ettikleri diğer vergiler konusunda yapılan girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirterek,  yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlar Kurulunun yeni bir tarife belirleyerek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişik yapılmasını öngören kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve 18 Şubat itibariyle de  28917 sayılı Resmi  gazetede yayımlanara...Belediyeler tarım sektörüne gönül vermeli…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2012 yılında çıkarılan ve 30 Mart 2014’de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimiyle yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla, büyükşehir belediyelerine tarım sektörüne yönelik hizmet götürme görevi verildiğini bildirdi.Bayraktar, “büyükşehir belediyelerimiz de buna sadece görev olarak bakmamalı, tarım sektörüne gönül vermelidir. Tarımda büyükşehir belediyelerimiz hızla yapılanmalı, tarım birimlerini tamamlamalı, sektöre hizmete başlamalıdır” dedi.Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyelerinin kırsal hizmetler müdü...Belgesi olmayan inşaatlarda çalışamayacak

Anadolu Haber Sivas Sanayi ve Ticaret Odası, “Şantiyelerde yetki belgesi olmayan usta ve kalfa çalıştırılmaması” hakkında 2015 yılında yürürlüğe girecek olan yönetmelik için harekete geçti. Şehrin önemli sektörlerinin başında gelen inşaatlarda yaşanabilecek sorun için eğitimler düzenlenecek. Başarılı olana usta ve kalfalara yetki belgesi verilecek. Konuyla ilgili olarak STSO heyeti, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kemal Özdemir’i ziyaret etti. Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Zeki Özdemir ve Osman Yıldız, Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz Sami Arifer, Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Duman...Bıçakçılara Çarşı yapılıyor

Sivas’ın önemli projelerinden biri olanTurkuaz projesi kapsamında Eski Sanayi bölgesindeki iş yerlerini kapatmaya başlayan bıçakçılar, yeni işyerleri için belediyenin çözümü Eski Buğday Pazarı Meydanı oldu.  Belediye öncelikli olarak işyerlerinin yapımı gerçekleştirilecek alanda alt yapı çalışmasını tamamladı. Sadece eksik olan prefabrik olarak yapılması planlanan işyerlerinin inşaatı kaldı.  Bıçakcılar ise yeni yerlerinin daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorlar. Burada Sivas halkına daha yakın olacakları için işlerinin artacağını ve turistlik satışlar için şehir merkezine yakın ol...Bilgin’den Tüdemsaş’a Ziyaret

Ak Parti Sivas Milletvekili Av. Hilmi Bilgin TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. TÜDEMSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ak Parti Sivas Milletvekili Av. Hilmi Bilgin TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Koçarslan’ı makamında ziyaret ederek şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı. TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Sivas Milletvekili Av. Hilmi Bilgin’e teşekkür etti. Ziyarete Milletvekili Bilgin’in yanı sıra Ak Parti İl yönetiminden Erdal Karaca ve Süreyya Bulur’da katıldı. ...Bilici Termal, Hollanda'da Multifestijn Fuarı'nda tanıtılacak

Sivas'ta bulunan Türkiye’nin ilk ekolojik jeotermal devremülkü Bilici Termal, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek çok kültürlü fuarı Multifestijn'de tanıtilacak. 31 Mayıs ve 1-2 Haziran tarihleri arasında Rotterdam'da gerçekleşecek olan ve Avrupa'nın en büyük çok kültürlü fuarı Multifestijn’e kendi imkanlarıyla katılarak stant açacaklarını belirten Siv Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Akif Bilici:’’ Sivas ve özellikle Sıcak Çermik Bilici Termal Devremülk’ün tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 1970’li yıllarda Sivaslı yöneticilerin...Bir proje daha hayat buldu

Anadolu Haber Koyulhisar Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Devletin ve Milletin Okulları Projesi” kapsamında ilçede eğitim veren Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, 2 adet sınıfta, Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan interaktif yazı tahtaları ile projektörle kullanımında daha aktif rol oynayan, öğretmen ve öğrencinin zamanını en iyi şekilde değerlendirmesine imkan sağlayan, bilgi akışını hızlandıran, eğitim araçlarıyla uzaktan bilgiye ulaşma en etkin çözümü sunan teknoloji, sınıfları kazandırıldı. “Devletin ve Milletin Okulları” projesinde yardımseverlerin düzenlediği sınıfların rehab...Birlik Sanayi Sitesi faaliyete geçti

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 4 Eylül ve Birlik Sanayi Siteleri’ni ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında esnaflar Başkan Ürgüp'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, taleplerini ilettiler. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Cafer Çongar, Yılmaz Uysal, Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil, Demirciler Odası Başkanı Harun Koç, Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak’la birlikte 4 Eylül Sanayi esnafı ile Birlik Sanayi esnaflarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediler. Esnaf ziyareti ...Borcu olmayan iş adamları ödüllendirildi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle en fazla prim ödeyen ve borcu olmayan iş adamları SGK Konferans Salonu’nda düzenlenen programla ödüllendirildi. Programının açılış konuşmasını yapan SGK İl Müdürü Bekir Turan, Bizim Sosyal Güvenlik Kurumu olarak en büyük sorunumuz kayıt dışı istihdam. Bu işverenlerimiz de kayıt altına alarak insanları iş sahibi aş sahibi yaptığı için işverenlerimize ve 10 işveren dışında insanları çalıştırıp ekmek sahibi yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.  Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı ise; Sosyal Güvenliğin önemine değinerek, dinimizde iş...Bu servisi kullanmadan ikinci el araç almayın

Turkcell, almak istediğiniz ikinci el aracın hasar, kaza, poliçe bilgilerini anında cebe taşıdığı “Mobil Hasar Sorgulama Servisi”ne iki yeni hizmet daha ekledi. Bugüne kadar 15 milyondan fazla sorgunun yapıldığı servise dahil edilen yeni hizmetler sayesinde artık detaylı eksper raporu ile kaza durumunda değiştirilen parçaların bilgisi de alınabiliyor.Turkcell, ikinci el araç almak isteyenlere büyük kolaylık sağlayan “Mobil Hasar Sorgulama Servisi”ne iki yeni hizmet daha ekledi. Hâlihazırda hasar geçmişi ile tutanak, poliçe ve mağdur bilgilerinin sorgulanabildiği servise son olarak “Detaylı Eks...Bursa’da Başlayan İşçi Eylemleri Medyada İlgi Gördü

 Otomobil fabrikalarında yaşanan işçi grevlerinin medya yansımalarını araştıran Medya Takip Merkezi (MTM), 15 – 24 Mayıs tarihleri arasında yazılı, görsel ve internet medyasında yer alan hareketliliğin rakamlarını ele aldı. İşte araştırmanın detayları…Otomobil fabrikalarında yaşanılan iş bırakma eylemleri gittikçe yayılarak gündemi belirledi. Bursa’da 15 Mayıs’ta Oyak Renault’tun üretimi durdurmasıyla başlayan işçi eylemleri, Tofaş Türk Otomobil çalışanlarının da katılımıyla devam etti. Diğer otomotiv fabrikalarına sıçrayan grevler, Ford, Çoşkunöz, Mako, Ototrim, Delphi, Valeo’da hareketl...Ceviz Yetiştiriciliği ve Bedelsiz Arazi Tahsisi

Anadolu Haber Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “özel ağaçlandırma” denir.  Özel Ağaçlandırma Yapabilecek Kişi ve KurumlarKöy Tüzel Kişilikleri, Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Köye Hizmet Götürme Birlikleri, Odalar, Dernekler, Vakıflar, Her tü...Ceviz yetiştiriciliğine destek

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi, tarımsal alanda yaptığı önemli çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İdaremiz, tarımsal projeler kapsamında Suşehri İlçesi’nde elma, antep fıstığı ve ceviz yetiştiriciliği projelerine destek sağladı.  İlçede meyveciliğin geliştirilmesine, yeni çeşitlerin tanıtılmasına, üreticilerin daha kaliteli, verimli mahsul almalarına imkân sağlayan İl Özel İdaresi, Suşehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından desteklenmesi talep edilen “Ceviz Yetiştiriciliği Projesi“ne 46 bin 411 TL katkı sundu. Bu kapsamda Suşehri İlçesi’nde İlçe Özel İdare Mü...Ceviz, Gürün Elması, Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Yaygınlaştırılacak

Sivas İl Özel İdaresi tarımsal hizmetler alanında 2014 yılında önemli çalışmalar hayata geçirecek.  2013 yılında yatırım programı dâhilinde kırsalda birçok projeyi vatandaşla buluşturan İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yeni yılda tarım sektöründeki sivil toplum örgütlerinin projelerine destek verecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, çok geniş coğrafyaya hakim olan, pek çok ürünün yetiştirilebildiği ilimizde idare olarak tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesin...Cihangiroğlu’ndan Köksal’a Tam Destek

İlçe ziyaretlerini sürdüren Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal,  Yıldızeli ilçesini ziyaret ettiYıldızeli ilçesinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Köksal, oda başkanı Nurettin Cihangir oğlu ve yönetim kurulları ile bir araya geldi Oda başkanlarıyla birlikte ilçelerde bulunan odalara ziyarette bulunduğunu ifade eden Sesob Başkanı Beşir Köksal, oda genel kurullarının tamamlandığını, Birlik genel kurulunun ise 4 Mayıs Pazar günü yapılacağını söyledi. Yeni seçilen oda başkanlarıyla birlikte ziyareti gerçekleştir...Coğrafi Bilgi Sistemleri ArcGIS eğitimi sözleşmesi imzalandı

Anadolu Haber İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Ahmet Emin Kilci bir araya gelerek “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik ArcGIS Eğitimi”  projesinin sözleşmesini imzaladılar. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan yaptığı açıklamada “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı “2013 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik ArcGIS Eğitimi” destek almaya hak kazanmıştır. Eğitim 5 gün sürecek olup toplamda 35 ...Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Market ve Baskı Evini açtı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı tarafından içerisinde market, kafe, fotokopi ve kırtasiyenin yer aldığı Çeşme İş Merkezi geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Okay Bulut, Baro Başkanı Muharrem Eliş, Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Er...CÜ ile ASELSAN arasında sözleşme imzalandı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ile ASELSAN arasında "Isıl Performanslarının İyileştirilmesi" konusunda sözleşme imzalandı. Rektörlük Makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerim Yapıcı katıldı. İmzalanan proje kapsamında Ülkemizin savunması adına çok önem taşıyan ve ASELSAN'ın üzerinde titizlikle durduğu "Farklı Malzemelerin Isıl Performanslarının İyileştirilmesine dönük hususları...Cܒnün projesine TÜBİTAK’tan destek

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü.) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği   Bölümü Öğretim Üyelerinin başarıları devam ediyor. Geomatik Mühendisliği Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Poyraz, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Ercüment Ayazlı, Jeodezi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu, Kartografya Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Önder Gürsoy, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tarık Türk ile birlikte   yaptıkları projelerden bahsederek projelerin başlangıç ol...Çiftçilere Yönelik Eğitim Programı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKZiraat Odası İl Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğiyle Çiftçilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Ziraat İl Müdürlüğü Konferans Salonun’da gerçekleştirilen eğitime Ziraat Odası İl Bakanı Hacı Çetindağ, TKDK İl Koordinatörü Halis Öztürk ve Çiftçiler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ’ın açılış konuşmasıyla başladı.Hacı Çetindağ “Sivas’ımızın olması gerek budur. İnşallah ilerde güzel şeyler olur. Bu kurs sağlık bilgisi ortamı, Jüri yönetimidir. Böyle güzel projel...Çiftçiye bir destek daha

Anadolu Haber İl Özel İdaresi,  Sivas hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Merkeze bağlı Güney, Gazibey, Çongar, Hanlı ve Karalar köylerinde  “Buzağı Koruma Kulübesi İhtiyacının Karşılanması Projesi”ne destek veren İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karalar-Güney ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan çalışmayı hayata geçirdi. Güney Köyü’nde düzenlenen törenle 50 çiftçiye buzağı koruma kulübeleri teslim edildi.  Törenin açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Hanifi Çetinkaya, yörenin tarım ...Daha yaşanılabilir bir Sivas için çalışmalar sürüyor

Belediye Başkanı Sami Aydın, daha yaşanılabilir bir Sivas oluşturmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor.  Gülşah YARLI                 Başkan Aydın, çalışmalar kapsamında başta seçim döneminde dile getirdiği vaatleri hayata geçirmek için Ankara ile Sivas arasında mekik dokurken, öte yandan merkezi hükümetin, vatandaşların yaşam standartlarını daha üst düzeye çekmeyi hedefleyerek çıkarttığı kentsel dönüşüm faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında alanında uzman o...Defterdar Yazar'dan Demirok'a Ziyaret

Anadolu Haber Sivas Defterdarı Mehmet Yazar 25. Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok'u ziyaret etti. Vergi dairesi müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Demirok'a günün anısına çiçek takdim eden Yazar şöyle konuştu; “Vergi Haftası dolayısıyla sizleri ziyaret etmek istedik. Kamu kaynağı olmadan bir şeyler yapmak mümkün değil. Vergi almak zor bir iştir. Hele vatandaşın vergisini ödemesini beklemek daha zor bir iştir. Biz vergileri zorla değil gönüllü alabilmekten yanayız. Vergiye memleketimizin ihtiyacı var. Dünya ayakta durduğu sürece bu ihtiyaçlar devam edecek. İh...Demirgil'den Tesviyeciler Odası Başkanına hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Haber Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, kısa süre önce yapılan genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak esnaf ve sanatkara sağladıkları düşük faizli krediler ile her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Yüksel Demirgil, "Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Odasının geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulu sonrası mevcut başkan Hakan Demirgil güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Hakan...Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende, yarışmada dereceye giren 2 öğrenciye de altın hediye edildi Sivas Valisi Alim Barut, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "45. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda ​fizik alanında "İkinci Nesil Yarı Otomatik Güdümlü Tank Savar Füzesi Güdüm Sistemi Tasarımı, Donanım ve Yazılım Projesi" ile Türkiye birincisi olan Metehan Emlik'i altınla ödüllendirdi. Yarışmada Sivas'ı temsil eden öğrencilerden dereceye girenler için Sivas Öğretmenevi'nde ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan&nbs...Devlet teşviği sisteme hız katmaya devam ediyor

 Halk Hayat ve Emeklilik, devlet teşviki düzenlemesiyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nde gerçekleşen başarı sayesinde yüzde 12,1 pay alarak 114 bin katılımcı artışı gerçekleştirdi.Yeni yasal düzenlemelerle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten yararlanabileceği bir yapı haline getirilmesi sektörün yukarı yönde hızlı bir ivme kazanmasına olanak sağladı. BES’in kuruluşundan 10 yıl sonra yapılan teşvik edici yasal düzenleme ile sektör 2013 yılında yakaladığı başarıyı 2014 yılında da sürdürmeye devam e...DEVRE MÜLK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Anadolu Haber 1988 yılından itibaren Ünsallar AŞ. tarafından yap – işlet – devret modeliyle işetilen ve Kaplıca tedavisinin öncüsü olan Kangal Balıklı Kaplıcasında da Sıcak Çermikte olduğu gibi Devre mülk çalışmaları başlatıldı.  Halil Ünsal Başkanlığında toplanan şirket yöneticileri gazetemize yaptıkları açıklamada, “1988 yılında biz şirket olarak sağlık turizmine girdiğimizde henüz Türkiye’de Sağlık Turizmi tam olarak bilinmiyordu. Uzun süren mücadelelerimizden sonra, bu gün Tıbbende kabul edilen alternatif tedavi kapsamında Dünyanın tüm ülkelerinden Sedefli hastaları Kaplıcamızda tedav...DHMİ'NİN 80. Yıl Dönümü Kutlanıyor

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 80. yıldönümü dolayısıyla Nuri Demirağ Havalimanı Müdür V. Ahmet Şahin ÖZTOP ve beraberindeki heyet Vali Zübeyir KEMELEK'i makamında ziyaret etti.     Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zübeyir KEMELEK, burada yaptığı konuşmada: "Sivas'a karayoluyla ulaşım İstanbul, İzmir gibi şehirlerden kolay olmuyor. Her ne kadar otoyollarımız genişlese de artık millet günübirlik seyahata çıkmak istiyor. Milletimizin hak ettiği güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sistemi de sizlerin sayesinde oluyor. B...DHMİ’nin 80. Yılı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürü Levent Akkuş DHMİ’nin 80. yılı nedeni ile bir basın açıklması yapmıştır. Açıklmasında Akkuş, “Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü alt yapı ve sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri sunmak misyonu ile hizmetlerini sürdüren Devlet Hava Meydanları İşletmesi, son yıllardaki performansı ile Türkiye’de havacılık sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. Bilindiği üzere,...Divriği'de tek listeli seçim

Anadolu Haber Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Uzun bir süredir oda başkanlığını yürüten Ömer Gürel, tek liste ile girdiği seçim sonucunda üyelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin üst katında gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal yaptı. Esnaf ve sanatkara en güzel hizmeti yapabilmek için bu göreve talip olan oda başkanlarının büyük bir fedakarlık yaparak esnafına hizmet ettiğini ifade eden Köksal, oda başkanı Ömer Gürele ve yönetimine de hizmetlerinden dolayı teşek...Divriğili Şoförler Oda Başkanlarını Seçti

Anadolu Haber Divriği Otomobilciler ve Şoförler Esnaf odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Tekin Kök, tek liste ile girdiği seçimlerde üyelerden tam destek alarak güven tazeledi. Divriği Belediyesine ait salonda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Genel kurula Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürelde katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan divan başkanı Beşir Köksal, hafta tatil ruhsatları ile ilgili yaşanan sorun...Divriği’ye Hayvan Pazarı Müjdesi

AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, dedesinin memleketi Divriği ilçesi ile yakından ilgilenmeye çalışıyor. Uzun zamandır özel gayret sarf ettiği hayvan pazarı arazi tahsisi için yürüttüğü çalışmaların sonuç verdi. Nıh Çayı Vadisi Palanga düzlüğünde yapılacak olan hayvan pazarı sayesinde halkının büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan ilçede fiyat belirsizliği giderilecek, pazar esnafı emeğinin karşılığını alacak, Divriği’de hayvancılık sektörü canlanacak. Açılmasında Memecan, “Divriği'de hayvan pazarı arazi tahsisi için yakından takip ettiğimiz süreç başarıya ulaştı. Tahsis için...Don zararı fiyatlara yansımadı

Anadolu Haber Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dondan zarar gören ürünlerin hasadına başlanmadığı için fiyatlara yansımadığını bildirerek, “bu ürünler piyasaya çıktığında ürünlerin fiyatlarına dikkat edilmeli, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas açılmamalı” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, üreticinin ucuz üretmesine karşın gıdada enflasyonun yüksek olduğunu bildirerek, “Mart ayında yüzde 2,1 olan gıdada tüketici enflasyonu, Nisan’da yüzde 1,42’ye inmesine karşın hala yüksek” dedi. Şemsi Bayraktar, tüketici fiyat endeksinde yüzde 24,45 ile en f...Dünya Çiftçiler Günü

Suşehri ilçesinde program düzenlendi Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Suşehri Belediyesi Halk Pazarı'nda organize edilen program, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Kadir Perçi, Dünya Çiftçiler Günü programının ilçeye ve bölgeye bereket getirmesini dileyerek, "Bölgemizin potansiyelini görmek, paydaşların sektörel olarak geldikleri noktayı analiz etmek, paydaşları birbiriyle...Dünya Sivaslı eliyle LED’leniyor

Sivaslı işadamı SL Enerji Aydınlatma Genel Müdürü Mahmut Bülbül, LED teknolojisinin hızla geliştiğini, Avrupa pazarına yakın olan Türkiye'nin akıllı yatırımlarla 3-5 yıl içinde 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabileceğini bildirdi. Sivaslı işadamları gerek yurtdışında ve gerekse yurtiçinde gerçekleştirdiği hizmetlerle gururumuz oluyorlar. Bu hizmetlerdeki gururlarımızdan biri de Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren SL Enerji Aydınlatma Elektrik-Elektronik firmasının Genel Müdürü Mahmut Bülbül. Mahmut Bülbül, ışık yayan diyot (LED) teknolojisinin hızla geliştiğ...Dünyaca Ünlü Markalarda %50’ye Varan İndirimler

Çocuğunuz için dünya modasının ünlü markaları arasından alışveriş yapmak çok kolay ve hesaplı… Kidycity.com’da; dünya çocuk modasına yön veren Kanz, Pampolina, Steiff, Marc O’Polo, Lemmi, Papermoon, Bellybutton, Doll gibi dünyaca ünlü markalar, özel avantajlarla satışa sunuluyor. Yeni sezonunun en trend ürünlerine %50’ye varan indirim avantajlarıyla kidycity.com’dan ulaşmak mümkün. Kidycity.com’da binlerce çeşit ürün, birbirinden renkli ve çekici fırsatlar, özel indirimler ve yepyeni ürünler sizleri bekliyor. Seçiminizi dilerseniz kidycity.com online alışveriş sitesinden, dilerse...Düşük faizli krediden yararlanın

Anadolu Haber Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, kısa süre önce yapılan genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak esnaf ve sanatkara sağladıkları düşük faizli krediler ile her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Yüksel Demirgil, "Tuhafiyeciler Odası Başkanlığına seçilen Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza olduğu gibi tuhafiyecilik sektöründe faaliyet gösteren esnaflar...E-Ticaret

Anadolu Haber TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cılız’ın ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Türkiye e-Ticaret Pazarı-2013″ raporunun ayrıntıları paylaşıldı. TÜBİSAD tarafından bu yıl ilk kez, ETİD proje ortaklığı ve Deloitte Türkiye proje yönet...E-Tuğra ile daha da kolaylaştı

Sivas’taki serbest muhasebeciler ve mali müşavirlerin işi E-Tuğra ile daha da kolaylaştıSivas  SMMMO, E-Tuğra ile yaptığı elektronik imza anlaşmasını yeniledi Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) E-Tuğra Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile elektronik imza (e-imza) çözümü için yaptığı anlaşmayı yeniledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ESHS olarak yetki verdiği kurumlar arasında yer alan E-Tuğra, Sivas SMMMO’nun Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve e-devlet uygulamalarında kullanılan e-imza ihtiyacına çözüm sunayor.EBG Bilişim Teknolojileri ...EK ZAM

03 ARALIK 2014 Çarşamba Günü Yapılan “TÜRKİYE KAMU-SEN EK ZAM İÇİN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNGİ” ile İlgili Basın Açıklaması yaptı. Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi M.Nurullah Albayrakaçıklamada; “Değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım, Bugün 03 Aralık Dünya Engelliler Günü. Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. 03 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz.2014 ve 2015 yılı maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde sözde yetkili konfederasyon tarafından masada yüz üstü bırakıldın. Kanuna göre 30 gün sürmesi gereken toplu ...Ek Zam İçin Ankara Yürüyüşü ve Mitingi

06 ARALIK 2014 Çarşamba Günü Ankara’da Yapılan “Türkiye Kamu-Sen Ek Zam İçin Ankara Yürüyüşü ve Mitingi” ile İlgili Basın Açıklaması yaptı.Değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım, 06 Aralık 2014 Cumartesi Günü Ankara Abdi İpekçi Parkında düzenlediğimiz asgari ücretli, Emekli, dul yetim, memur üvey evlat değil yetkili sendikanın toplu sözleşmedeki hatası yüzünden çalışan kesim mağdur edildi. Haklarımızı aramak için Sivas’tan Ankara’daki düzenlediğimiz eyleme araçlarla gidip Ankara’da sesimizi duyurmaya çalıştık. Dikkat çekmek adına Kamu-Sen İl Temsilcisi oalarak padişah ve...Elektirkçiler Odasında Aytak'la Devam

Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda oda başkanı Sadi Aytak tekrar seçilerek güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sesob Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sadi Aytak, üyelerin menfaatleri doğrultusunda farklı uygulamalarla örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Elektrikçiler arasında haksız rekabetin önüne geçmek amac...Elmacılık gelişecek

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi tarafından tarımsal alanda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Sivas tarımının gelişmesi ve kalkınması noktasında her yıl birçok projeyi hayata geçiren Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Gürün ve Suşehri ilçelerinde elma yetiştiriciliği projesine katkı sunmaya devam ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, Sivas’ta meyveciliği geliştirmek amacıyla çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.Sivas İl Özel İdaresince Gürün İlçesi’nde “Elmacılığın Geliştirilmesi Projesi” için 10 bin 200 a...En Etkin İşadamı oldu

Anadolu Haber Anadolu Kaplanları’nın son yıllardaki yükselişiyle birlikte Anadolu’daki iş insanlarının ekonomik kamuoyundaki etkinliği de arttı. Ekonomist dergisi bu iş insanları içinde en etkin olanlarını ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırmasıyla ortaya koydu.  İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan illeri kapsayan bu araştırmanın temel kriterini, seçilmiş olan isimlerin, bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmuş olmaları oluşturuyor. Son altı yılda üç kez düzenlenen söz konusu araştırmayı Ekonomist dergisi bu yıl bir kez daha yaptı.  Sivas'tan i...Er Holding’ten AVM

Anadolu Haber Mehmet Er’in sosyal medyada paylaştığı AVM projesi yoğun ilgi görüyor.  Er.Mall olarak isimlendirdikleri AVM projesi yakın bir zamanda imar izni için Sivas Belediyesine başvurulacak. Sivas’ın en büyük eksiği olan AVM’nin Çayboyu Caddesinde Er Petrol yanında inşa edilecek.  AVM 35 bin  metrekare arsa üzerine inşa edilecek, toplam kapalı alan 75 bin metrekare olacak. Gökçe Bostan Mahallesi ile OSB'ye açılan büyük yola 150 metre , yeni yapılacak olan kuzey çevre yoluna 600 metre, Hükümet Meydanına bin 800 metre uzaklıkta, Sultan Murat Kolejlerine gelmeden, Alibaba Mah...Esnaf kredileri yeniden açıldı

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nce düzenlenen Yeni Türkiye Buluşması programında Başbakan Ahmet Davutoğlu esnaf ve sanatkarlara müjdeler verirken, 2015 yılında esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilerde yaşanan belirsizlik Başbakan Davutoğlu’nun talimatı ile ortadan kalkarak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara yeniden kredi kullandırılmaya başlanacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “Başbakanımız Ahmet Davutoğl...Esnaf ve Sanatkara 93 milyon TL kredi

 Sivas Bölge Birliğinden Esnaf ve Sanatkara 93 milyon TL krediSivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği olağan genel kurulu yapıldı.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığını Sivas Esnaf Odaları Birlik Başkanı Beşir Köksal'ın yaptığı genel kurulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliğinin faaliyetlerinin yanısıra Sivas esnaf ve sanatkarlarına sağ...Esnaf ve Sanatkara kooperatiften sıfır faizli kredi imkanı

 Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarına yönelik sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.Konu ile ilgili bilgiler aktaran Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9.ncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek dalları olan el dokuma işleri, bakır ve işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancıl...Esnaf ve sanatkarın sorunlarını anlattı

SESOB’un avukatlığını hiçbir karşılık beklemeden yapan Av. Naci Muslu katıldığı bir toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları  ile  ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunduFatih TABURSivas Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nde (SESOB) gönüllü olarak avukatlık yapan Av. Naci Muslu esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinin öneminden, esnaf ve sanatkarın sorunlarına kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.Yasalarda, zanaatkar ve küçük ticarethane sahiplerinin esnaf olarak tanımlandığını ifade eden Muslu, esnafı tanımlayan kavramların yetersiz olduğunu söyledi.Esnaf kavramı il...Esnafa 75 milyon TL kredi kullandırıldı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliğinin genel kurulu toplandı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin konferans salonundaki genel kurulun Divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı.Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil, 2013 sonu itibariyle kullandırılan finansman miktarının 75 milyon liraya ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye...Esnafımız 44 milyon TL kredi kullandı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği'nin olağan mali genel kurulu yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığını Sivas Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı Yüksel Demirgil yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye geneli dağıtılan kredi miktarı bugün itibariyle 7 milyar TL'ye yak...Esnafımız Kermeslerden Mağdur Oluyor

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas’ta açılan kermeslerin son zamanlarda arttığına dikkat çekerek esnafları mağdur ettiğini, biran önce çözüm bulunmasını istedi.Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Sivas’ta kermes sezonunun da açıldığını dile getiren Sesob Başkanı Beşir Köksal, “Hayır amaçlı çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri tarafından açılan kermeslerde yiyecek satışının yapılması esnaflarımızı da zor durumda bırakmış ve bu alanda faaliyet gösteren esnaflarımızı da mağdur etmiştir. Esnaf ve sanatkârımız kendi imkânlarıyla ayakta kalabilmek için...ESNAFIMIZ KİMSEYE PARA KAPTIRMASIN

Son günlerde bazı derneklerin Uzuntepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan araziyi satın aldıklarını ve buraya esnaf kayıt etmelerinin gündeme gelmesi üzerine basın açıklaması yapan Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, kimsenin esnafı kandırmaya ve mağdur etmeye hakkının olmadığını söyledi Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Ömer Işık, Marangozlar Esnaf Odası Başaknı Rafet Raif Aydın ve Demirciler Esnaf Odası Başkanı Harun Koç ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Demirgil, arazi satın alınması ile ilgili bir gelişme olmadığını , bu...Esnafımız Mağdur Olmasın

 Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, sigorta niteliği taşıdığı halde 10 Ekim 2000 tarihne kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış esnafların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin 04.10.2000 tarihi itibariyle başlayacağını ancak; 1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı kanunla eklenen geçici 18. maddeye istanaden belirlenen tarihten önce sigortalıklarının baştatılması için kuruma başvurulmasını istedi. Sosyal Güvenlik Hakkının , temel insan haklarından olup, uluslar arası hukuk normlarıyla Anayasada güvence altına alındığını vurgulayan Köksal, “1479 sayılı kanun , zor...Esnafın ağzını bıçak açmıyor.

İşlerin durgunluğundan bazı esnaflarımız kiralarını, vergilerini, sigortalarını ödeyemiyor.Sivas, gereken yatırımlardan nasibini alamıyor. Milletvekillerimiz sağ olsun televizyonları gezmekten başka iş yapamıyorlar. İş adamlarımızın da ufku ortada. Her şey devletten bekleniyor. Sivas’ın kalkınabilmesi için ufku açık müteşebbislere ihtiyacı var. Sivas’ı ancak Sivas’ta yaşayanlar kalkındırır. Dışarıdan gelen iş adamları hemşehrilerimiz gazel okuyup gidiyorlar. Yine biz bize kalıyoruz. Dolayısıyla resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri kendi aralarındaki  çekişmeleri bir tarafa bır...Esnaflarımızın hizmeti devam edeceğim

Anadolu Haber Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Soner Yalçın birkez daha seçilerek güven tazeledi. Yönetim kurulunun faaliyet raporu hakkında bilgi veren Koyulhisar Esnaf ve Sanatkârlar Şoförler Odasının 4 yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu olarak esnaf ve sanatkara hizmet etmek için çalışlar yaptıklarını dile getiren Yalçın, esnaf ve sanatkarın sıkıntı yaşamaması ve mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini belirterek, “Esnaf ve sanatkarımızın haklarını korumak ve haksız rekab...ESTAŞ’a 2013 yılı en iyi tedarikçisi ünvanı verildi

Anadolu Haber Sivas’ın en önemli kurluşarından bir olan ESTAŞ’a “2013 yılı En İyi Tedarikçisi” ünvanını verildi. 1977 yılında Sivas’ta kurulmuştur. Sivas Organize Sanayi Bölgesinde 130 bin metrekare açık alan üzerinde 32 bin metrekare kapalı alan içinde Kam Mili İşleme Fabrikası, Döküm Fabrikası, Sosyal Tesisler, İdari Bölümler ve Ar-Ge Merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Ürettiği 2 bin çeşit kam millerinin % 80’ini ihraç etmekte olup; yurtdışında Renault, Dacia, Bosch, Cummins, Scania, Tata, Mahindra, Ricardo; yurtiçinde ise Renault, Fiat, Türk Traktör vs.  gibi firmalar motorlarında...ESTAŞ’tan Bir İlk Daha

Otomobil yansanayida Sivas’ın en önemli yatırımlarından birisi olan ESTAŞ,  Renault’un tedarikçileri için yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) dalında 8 bin tedarikçi içerisinden seçilerek 12 firmaya verilen ödülle sadece Sivas'ı değil Türkiye’yi temsil eden tek firma oldu.  Renault kendisi için önemli olan kalite, yenilik ve KSS kategorilerinde ödüllü tedarikçilerini duyurdu.   Renault Kıdemli Başkan Yardımcısı Carlos Tavares konuşmasında  "Performans sadece üreticileri ve tedarikçileri arasında güven üzerine kurulu, uzun süreli bir ilişkinin bir parça...Eşit ve adil olduk

Anadolu Haber Deliilyas Belediye Meclisi 2009-2014 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan  Deliilyas Belediye Başkanı Hayati Akbulut sözlerine, şimdiye kadar yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Belediye Meclis üyelerine  teşekkür ederek başladı. Bugüne kadar her toplantıda ki kararları oy birliği ile aldıklarını hatırlatan Başkan Akbulut, “Bu belediyeyi kuran ilk kez toplanan meclis üyelerinin hiçbiri artık yaşamıyor, hepsini rahmetle anıyorum. Bizlerde Belediyemizi kapatılmaktan kurtararak bir dönemi daha tamamlıyoruz. Belki  önümüzdek...Et Entegre Tesisi Açılışa Hazır Hale Getiriliyor

 İlimizin, tarım ve hayvancılık potansiyelini arttırmak amacıyla inşaatına başlanılan Ulaş İlçesi Kovalı mevkiindeki Et Entegre Tesisi’nde sona yaklaşıldı. İdaremiz tarafından iş ve işlemleri yürütülen tesisin son durumunu yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Kovalı Bölgesine giden İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Vali Yardımcıları Mehmet Şerif Olçaş, Turgay Çalışkan, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Ulaş Kaymakamı Yusuf Cankatar, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürümüz Göksel Yerlikaya ile İdaremiz teknik personeli yapılan ça...Et Entegre Tesisi İhalesi Gerçekleştirildi

İlimizde kurulmasına karar verilen Et Entegre Tesisi ihalesi gerçekleştirildi. Ulaş Kovalı bölgesine 150 bin metrekare alana yapılacak olan tesisin projeleri,  İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğünce yoğun süren çalışmaların ardından tamamlanarak ihale edildi.  Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen tesisin ihalesi 13.150.000.00 TL ile Baytem İnşaat-Nevzat Akgün ortak girişiminde kaldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ihale sonrası teknik inceleme yapılacağını daha sonra ise firma ile ...Et Entegre Tesisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan,  Ulaş Kovalı Bölgesine yapılan Et Entegre Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.  Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 45 gün süren Avustralya seminerinin ardından görevine başlayarak, İdaremiz tarafından iş ve işlemleri yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.  Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ile birlikte zemin çalışmalarında son aşamaya gelinen Et Entegre Tesisi inşaatını gezen Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, firma yetkilileri ile de görüşüp, çalışmalarda gelinen son no...Et Entegre Tesisi'nde Sona Yaklaşıldı

 Sivas İl Özel İdaresi tarafından Ulaş ilçesi Kovalı mevkiinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisi’nin inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı.2013 yılında temeli atılan ve hummalı çalışmaların sürdüğü tesis; günlük 350 büyük baş, 500 adet ise küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği şekilde inşa ediliyor. Et Entegre Tesisi’nin büyük oranda tamamlandığını ve 2 ay içerisinde tesisi hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, “Et ve Süt Kurumu ile yazışma sürecini başlattık. Et ve Süt Kurumu, tesis bittiği anda faaliyete geçecek. Tesisin çe...Et ve Süt Entegre Tesisinde İhale Aşamasında

Sivas’ta yapılmasına karar verilen Et ve Süt Entegre Tesisi çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Ulaş Kovalı bölgesinde 150 bin metrekare alana yapılacak olan tesisin projeleri, yoğun süren çalışmaların ardından İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından tamamdı. Şuanda ihale aşmasına gelindi.  İl Özel İdaresi’nin 2013 yılı yatırım programındaki en önemli projelerinden biri olan söz konusu tesis için yoğun çaba gösteren İl Özel İdaresi, arazinin tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesisin ihalesini yapılacak. Salih Ayhan, Sivas’ın tarım ve hayvanc...Et ve Süt Sığırcılığına büyük destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin yer aldığı TR72 Bölgesinde et ve süt sığırcılığı sektöründe yatırım yapmayı planlayan işletmelere, sektörde verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yaptı. Hayvancılık sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası teşvik ve desteklerden yararlanabilme olanağı, sulama açısından zengin yer altı ve yer üstü su kaynaklarının bulunması, temiz su ve hava imkânlarının organik tarıma avantaj sağlaması, gelişen ulaşım ağına sahip olması (havayolu, karayolu, demiryolu, yüksek hızlı tren), işgücü maliyetinin düşük olması, geniş mera ve ta...Fiberin yeni lideri Turkcell Superonline birinciliğini sürdürmeye kararlı

 Turkcell Superonline, 2014 yılında gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 1 milyar 250 milyon TL’ye çıkardı. 2014 yılında 165 bin yeni müşteri kazanımıyla fiber müşteri sayısı 735 bine ulaşan Turkcell Superonline, fiber ağını 2,1 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar ulaştırdı.İstanbul’u internetin başkenti yapma vizyonunu fiber yatırımlarına başladığı günden bu yana ısrarla sürdüren Turkcell Superonline, KPN, Tata Communications, Telekom Austria gibi internetin büyük oyuncularıyla işbirlikleri sayesinde bu konuda önemli mesafe katedilmesine katkıda bulundu. Dijital dünya...Ford Show etkinlikleri Sivas’a teknoloji getirdi

Ford Show 2013 kapsamında etkinlikler düzenleyen Sivas Altınsoy Ford Bayi, ileri teknolojileri ile dikkat çeken yeni Ford modellerini tanıttı. Etnografya Müzesi Bahçesi’nde kurulan özel etkinlik alanını ziyaret eden Sivaslılar, Ford araçlarının yüksek teknolojik özelliklerini test edip, düzenlenen yarışmalara katıldı. Ford araç satın almak isteyenler ise çeşitli indirim ve avantajlardan yararlandılar.  Türkiye otomotiv sektörünün liderliğini 11 yıldır elinde bulunduran Ford, sınıfının en yüksek teknolojileriyle donatılmış Yeni Focus, Yeni Fiesta, Yeni B-MAX, Yeni Kuga ve Yeni ...Fuarın ana teması ‘arı’

4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri’nin 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa kutlanacak olan Agrosivas’2014 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın ayrıntıları ağır ağır netleşmeye başladıFatih TABUR TOBB ETÜ Üniversite Alanı’nda gerçekleştirilecek olan Agrosivas’2014 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın ilimizin tarım  potansiyelinin geliştirilmesine büyük katkı sunması bekleniyor. 4-7 Eylül tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin izni ile düzenlenecek olan fuar, Sivas Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sivas Belediyesi...Garanti Bankası'dan 600 kişiye istihdam

2008 yılından bu yana Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde faaliyetini sürdüren Garanti Bankası Çağrı Merkezi ek bina yapılması için çalışmalara start başlandı. 2014 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan ek bina ile birlikte Garanti Çağrı Merkezi, Sivas lokasyonundaki 400 kişilik çalışan sayısı 1000 kişiye çıkacak. Garanti Bankası Sivas Çağrı Merkezi Müdürü Emre Şahmenoğlu, "2008 yılında hizmete giren çağrı merkezimizde şuana kadar 400 kişi çalışıyordu. Yeni yapılacak ek bina ile bu çalışan sayımız 1000 kişiye çıkacak. Bu sayede Sivas'ta yaşayan vatandaşlarımıza ve üniversite öğrenciler...Garanti’den Esnaflara Destek

Anadolu Haber Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Garanti Bankası İstasyon Şubesi arasında kredi protokolü imzalandı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen Sesob Başkanı Beşir Köksal ve Garanti Bankası Müdürü Ebru Önder arasında gerçekleştirilen protokol töreninde esnafların yüzünü güldürecek bir anlaşma yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yapılan protokolün esnaf açısından önemli olduğunu ifade ederek, esnafların bu kredilerden ve bankanın sunmuş olduğu imkanlardan faydalanmalarını istedi. Esnafların zor ve sıkıntılı olduğunu,...Geleceğin madencileri "Soma"dan etkilendi

Zeynep Kandil: " Faciadan sonra mesleğime daha da tutundum ve mesleğimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarımın da benim de bölümümüzü bırakma düşüncemiz hiçbir zaman olmadı" Soma'da yaşanan maden faciası, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrencilerde farklı etkilere yol açtı. Manisa'nın Soma ilçesinden maden mühendisliği okumak için Sivas'a gelen Gürkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madenin içinde büyüdüklerini ve koşulları bilerek bu bölümü seçtiklerini belirtti. Özdemir, son sınıf öğrenc...Geleceğinizden vazgeçmeyin, Tarım Sigortanızı yaptırın

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM’den) yapılan açıklamada, 2015 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı belirtilerek, üreticiler son poliçe kabul tarihlerini beklemeden sigorta yaptırmaları konusunda uyarıldı. Açıklamada, sigorta yaptırılabilmesi için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) kayıtlı olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla kolaylıkla sigorta yaptırılabileceği bildirildi ve şu ifadelere yer verildi:   “Sistem önceki yıllarda olduğu gibi,...Gemerek Kaymakamlığından 3. Oran projesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 Yılı ‘’Tarımla Gelen Kalkınma’’ Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler Orta Anadolu Kalkınma Ajansının internet sitesinde açıklanmıştır. Kabul edilen 17 asil proje arasında Yeniçubuk Belediye Mezbahanesi Araç Dezenfeksiyon Ünitesi ve Monoray Sistem Modernizasyonu projesi TR72/12/TARIM/ 0016 referans numarası ile kabul edilen projesi de bulunmaktadır. Projenin bütçesi 132 bin 250 TL, proje süresi 6 aydır. Proje Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey ve Yeniçubuk Belediye Başkanı Mustafa Demir’ in yoğun destek ve çabaları il...Gemerek Meslek Lisesi’ nden AB Projesi

2013 yılı teklif çağrısı döneminde hayat boyu öğrenme programı (LLP) Leonardo da Vinci hareketlilik faaliyetlerine 2293 proje teklifi başvurusu yapılmış, yapılan uygunluk kontrolleri sonucu 2118 proje değerlendirmeye alınmıştır. Bağımsız dış uzmanlarca yapılan içerik değerlendirmeleri sonucu yeter puan alan projeler içinden faaliyet için ayrılmış olan bütçeler doğrultusunda, proje nihai planlaması dikkate alınarak 348 projenin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Sivas ilimizden bu sene üç adet LDV projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu üç projeden biride Şehit Ahme...Gemerek'te Gültekin Tunar güven tazeledi

Anadolu Haber Gemerek  Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Gültekin Tunar, üyelerden tam destek alarak bir kez daha oda başkanlığına seçildi. İlçede bulunan Belediye salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Divan Başkanı Beşir Köksal, Gemerek esnafının en büyük sıkıntılarından birinin Halk Bankası olduğunu ifade ederek, “Esnaf ve sanatkara kredi veren Halkbankası ilçede f...Gemerek'te sert kabuklu meyve yetiştiriciliği

Sivas'ın Gemerek ilçesinde tarım ürünlerinin çeşitlendirmesi amacıyla 43 dönümlük arazide sert kabuklu meyve uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında 250 adet ceviz ve 530 adet badem fidanı toprakla buluşturuldu.  Kaymakam Yusuf Özbey, İlçe Tarım Müdürü Aytaç İlhan ve Meteoroloji Müdürü Murat Kurnaz sert kabuklu meyve yetiştiriciliği uygulaması hakkında işletme müdürü İsmail Komsöken’den bilgi aldı. Komsöken, "Bu büyüklükteki bir bahçe uygulaması Gemerek ilçesinde ilk olacak. Verimli olacağını umut ediyoruz. Örnek bir uygulama olacağı için ayrıca memnuniyetimi bel...Gemerekli Şoförler Oda Başkanını Seçti

Anadolu Haber Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurul sonrasında oda başkanı Oğuz Gemerekliğlu güven tazeledi. Genel Kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir köksalın yanı sıra, Yeniçubuk Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gültekin Tunar, ve üyeler katıldı. İlçede bulunan Şelale düğün salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı ok...Gemerek’te Tekstil Fabrikası Açılıyor

Sivaslı yatırımcı Hasan Yılmaz Gemerek’ de HS Tekstil adında tekstil fabrikası kurdu.  İşçi başvurularının alındığı ve ilk kurulum çalışmalarının yapıldığı sırada Kaymakam Yusuf Özbey fabrikaya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak incelemelerde bulundu. Sivaslı yatırımcı Hasan Yılmaz desteklerinden ve ziyaretinden dolayı Kaymakam Yusuf Özbey teşekkür etti.   ...Geminbeli Tüneli İhalesi yapıldı

2010 metre yüksekliğinde ki Geminbeli geçidine yapılacak olan tünelin ihalesinin yapıldığını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. Gölova ilçesinde “Gölova ve Köyleri Gençlik Şöleni”ne katılan Yıldırım yaptığı açıklamada yoğun kış şartları ile yolun sürekli kapanmasına değinerek yapılacak olan tünelle birlikte hem kışın yolların kapanmayacağını belirterek, ''Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan duble yol çalışmalarımız da Sivas Suşehri arasındaki Geminbeli'nde yapılacak tünelin ihalesini gerçekleştirdik'' dedi. Daha önce Ulaştırma, Denizcilk ve Haberleşme Bakan...Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında İlimizde üretilen birçok proje hibe almaya hak kazandı. Bu Projelerden biri olan Genç İstihdamını Destekleme Projesi Kapsamında AB Eğitim ve Kariyer Uzmanı İtalyan Cleofe Guardigli ilimize geldi.Proje kapsamında incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Guardigli, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü de Makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Guardigli, “Genç İstihdamının desteklenmesi ile ilgili ortak bir proje için ilinizde bulunuyoruz. Proje kapsamında İşkur, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği KOSGEP ve Cumhuriyet Üniversitesi ile birlikte işbirliği içe...Genç Müsiad İstihdam Fuarı Düzenliyor…

Sivas Genç MÜSİAD ( Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ) tarafından organize edilecek fuara Sivas’tan ve ulusal firmalardan 40’a yakın firma katılacak. Sivas Genç MÜSİAD Başkanı M.Burak Kuruçay 7-8 Haziran tarihlerinde yapacakları fuarı şu şekilde özetledi; ‘Ülkemizin de büyük sıkıntılarından biri olan istihdam sorununa şehrimizde bir çözüm bulabilmek için bu fuarı organize edeceğiz.Fuar kapsamında 40’a yakın yerel ve ulusal  firma stantlarda yerlerini alacak.İki gün boyunca sabahtan akşama kadar açık olacak olan stantlara ziyarete gelecek olan öğrenci ve işsiz kardeşlerimi...Gıda Konseyi Toplandı

İlimizde, gıda konusunda karşılaşılan sorunlar ve gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi konularının görüşüldüğü İl Gıda Konseyi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kütüphane Salonu’nda toplandı. Gülşah YARLI   Toplantıya İl Gıda Konseyi Başkanı İhsan Aslan, üyeler Gıda ve Yem Şube Müdürü Seyit Yıldız, Zabıta Amiri Nazir Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyda Şahin, Gıda Kontrol Laboratuarı Müdürü Burhan Tokgöz,  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Şahin,  Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği...Girişimcilikte 2. Dönem

Sivas Gençlik Derneği'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile yaptığı iş birliği neticesinde 60 kişiye verilecek girişimcilik sertifikalarının mülakatı yapıldı. İlki kasım ayında yapılan ve AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in katıldığı bir törenle 59 girişimcinin "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası" almaya hak kazanmıştı. 2'ncisi yapılacak uygulamalı girişimcilik eğitim sertifikası mülakatına girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Seçilecek 60 kişi 30'arlı gruplar halinde 14 gün sürecek eğitimin ardından sertifikaları...Gökler A.Ş. ilk 100’e girdi

Geçtiğimiz Nisan ayında Acil Müdahale Sedyesi ile dünyanın en prestijli tasarım ödülü RED DOT’u kazanan Gökler A.Ş. bu kez de TEPAV’ın, TOBB ve AllWorld Network işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için yürüttüğü “Türkiye 100 Projesi”nin kazananları arasında yer aldı. Gökler A.Ş.,Cumhurbaşkanı ve Başbakanın katılımıyla gerçekleştirilen 5. İzmir İktisat Kongresinde ödüle layık görüldü. Kazanan şirketler 2010 ve 2012 yılları arasında satış gelirlerindeki büyüme performansına göre sıralandı. Değerlendirme kriteri satış gelirlerinin ilgili dönemdek...Gözkoop hedefine emin adımlarla ilerliyor

 S.S Tüm Optisyenler ve Gözlükçüler Temin Tevzi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak “Gözlükçülerin Türkiye’de ilk kurduğu kooperatif Gözkoop hedefine emin adımlarla ilerliyor” dedi.Küçüker açıklamasında, “Gözkoop (S.S. Tüm Optisyenler ve Gözlükçüler Temin Tevzi Kooperatifi) Türkiye’de ilk kurulan Optik ürünler kooperatifidir. 29.07.2011 tarihinde 27 ortakla İzmir’de kurulmuştur. Üye sayısı 136 ‘u aşarak hızla emin adımlarla büyümektedir. Gözkoop, ortaklarına daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli bir değişim sürecindedir. Opti...Gözlükçüler Kooperatif Kurdu

Gözlükçüler, ilki İzmir’de olmak üzere İstanbul, Karadeniz Akdeniz kooperatif olmak üzere 4 Kooperatif kurdu. Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Genel sekreteri  Taylan Küçüker kurulan kooperatifler hakkında bilgi verdi. Küçker, “Kooperatif gerçeği şu an optisyenlik müesseselerinin sermayenin rekabet gücünden, korunmasının tek yoludur. Bize rol model gösterilen Almanya’da 12 bin optisyenilk müessesesi bulunmaktadır. İlk 10 da bulunan zincir mağazalarının âdeti  bin 555 dir. Bu sayı Almanya’daki Optisyenilik müesseslerinin %15 ni teşkil etmesine rağmen piyasa payı %40 lar civa...Gözlüksüz’lüğün bedeli 427 milyar dolar

 Dünya’da 158 milyonun üzerinde insan görme kusurlu, çünkü bunlar refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi ihtiyacı duydukları gözlüklere sahip değiller.Bu gözlük eksikliğinin maliyet bedeli çok yüksek. Bull World Health organ tarafından yayınlanan son araştırmalarına göre düzeltilmemiş refraksiyon kusurlarının küresel ekonomik verimliliğe verdiği zarar 427 milyar dolar olarak sonuçlanmaktadır.Problemin BoyutuUzağı düzeltilmemiş refraksiyon kusurları, küresel anlamda körlüğe götüren ikinci etmen,(kataraktan sonra) olmakta ve de zayıf bir görmeye neden olmaktadır.2004’te 153 milyon insan doğr...Gülizar ninenin ahşap bebeklerine gurbetçi ilgisi

Sağlam: "Yaptığım bebekleri, köye gelen gurbetçi komşularımıza satıyorum. Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine hediye olarak götürüyorlar" Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan 62 yaşındaki Gülizar Sağlam, ahşaptan yaptığı ve geleneksel kıyafetler giydirdiği bebekleri köye gelen gurbetçilere satarak farklı ülkelere gönderiyor. Marangoz olan eşinin yanında bir süre çalışan ve ağaç kesmeyi öğrenen Sağlam, yaklaşık 4 yıldır kendi bulduğu basit yöntemle ahşaptan bebek üretiyor. Tahtadan bebeğin gövdesini hazırlayan Sağlam, onu, kullanılmayan bez parç...Güneş Panelleri ile Enerji Üretimi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan Güneş Panelleri ile Enerji Üretimi Projesi hibe almaya hak kazandı. 2012 yılı tarımla gelen kalkınma mali destek programı kapsamında hazırlanan projenin bütçesinin yüzde 50’si İl Özel İdaresi tarafından, geri kalan kısmı ise Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Ayhan, proje için toplam 725 bin TL harcanacağını ifade ederek, projenin genel amacının Kayseri. Sivas ve Yozgat bölgesi altyapısının güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sunmak olduğunu...Gürünlü Şoförler Hamit Tuna’yı tekrar seçti

Anadolu Haber Gürün Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda oda başkanı Hamit Tuna birkez daha seçilerek güven tazeledi. İlçede bulunan bir salonda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını yapan Sesob Başkanı Beşir Köksal, ilçedeki şoför esnafına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı oda başkanına ve yönetimine teşekkür etti. 4 yıllık yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi...Güzergah yeniden ele alınmalı

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin kent içerisinden geçeceği güzergahla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Fatih TABUR Katıldığı bir toplantıda hızlı tren hattı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sami Aydın, YHT projesinin planlanan yerden geçmesi halinde Sivas’ın büyük bir sıkıntı içerisine gireceğini, bu nedenle konunun iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi. Bu tür büyük projelerin şehirlerin gelişimini tamamlaması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Aydın, “Ancak bu büyük projelerin yer seçimleri  çok ...Hafik Gölü'ne Büyük Yatırım

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Faruk Kocacık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın önderliğinde Sivas’a yatırımcı çekme çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu Üniversitemiz yönetimin girişimleri ile ilimize gelen Alman girişimciler teknik ekipleri ile birlikte “Sivas’a ne gibi yatırımlar yapılabilir” konusunda çalışmalarına başladılar. Bir milyar Euroluk yatırım planlayan gruplarla Cumhuriyet Üniversitesi Senato Salonunda başta Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bir bilgi alış verişinde bulunma toplantısı düze...Hafik'te arıcılık yapanlara "korunga ekin" önerisi

Hafik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sinan Okuyan, ilçede arıcılık yapanların korunga ekmelerini önerdi.Okuyan, açıklamasında, derin kök yapısıyla erozyonu önleyici özelliği bulunan korunganın hayvan beslenmesinde kullanılmasının yanısıra, çiçekleriyle de arıcılık açısından önemli bir nektar ve polen kaynağı olduğunu belirterek, "Bitkiye konan arı sayısı ne kadar çok olursa tozlaşma da o kadar fazla olur. Bunun da korungadaki ürün artışını yaklaşık yüzde 35 civarlarına getirdiği tahmin ediliyor. Bu orandaki bir ürün artışına, gübreleme ve sulama gibi tarımsal faali...Hafik'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi toplandı

Birliğin encümen üyeliğine Çakmak Köyü Muhtarı Hasan Çakır ve Düzyayla Köyü Muhtarı Gani Şeker seçildi - Sivas'ın Hafik ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi toplantısı yapıldı.Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Osmanlı Parkı'ndaki Kütük Ev'de gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri Osman Budak, Hüsnü Erdoğan, Hafik Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Saydan ve köy muhtarları katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kaymakam Özadalı, 30 Mart yerel seçimlerinin ardınd...Hafik'te sulama birliklerinin genel kurulu toplandı

Hafik-Zara Sulama Birliği ve Hafik-Özen Sulama Birliğinin genel kurulları toplandı.Hafik Belediyesinin salonundaki Hafik-Özen Sulama Birliğinin genel kuruluna tek listeyle gidildi.Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, Hafik-Özen Sulama Birliğinin başkanlığına seçildi.Tüm üyelere katıldıkları için teşekkür eden İlhan, "Bir süredir yürütülen çalışmalar sonrasında birliğimizi kurduk. Bu günse birliğimizin yaptığı ilk toplantıda birlik başkanı seçildim. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde ilçemizde sulu tarım yapılabilecek. Yetiştirilen ürün çeşitliliği de artacak. Çiftçilerimizin bu birl...Hafikli Esnaflar Koçak'la devam edecek

Anadolu Haber Hafik Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. İlçede bulunan bir salonda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Burhan Koçak tek liste ile girdiği seçimlerde güven tazeledi. Divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Kılıç’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu Görevde bulunduğu süre içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren oda başkanı Burhan Koçak, Hafik ilçesinin küçük bir yer olduğunu belirterek, esnafların sıkıntılı olduğunu söyledi. Tüm imkansızlıklara rağmen oda üye...Halk Emeklilik’ten yeni mobil şube uygulaması

 Halk Emeklilik 2014 yılı içerisinde detaylı bir analiz ve kullanıcı deneyimi çalışmalarına başladığı mobil şube uygulamasını iOS ve Android platformlarında yayına aldı. Halk Emeklilik Mobil Şube, güvenilir, hızlı ve teknolojik altyapısı ile iddaalı olduğu kadar estetik bir tasarım ve kullanıcı deneyimindeki benzersiz özellikleri ile müşterilerine merhaba diyor.Halk Emeklilik, müşterilerinin ihtiyacı olduğu anda istedikleri zaman hizmet vererek emeklilik ve hayat sigortası işlemlerini kolayca yapabilecekleri ayrıca müşterisi olmayan ziyaretçilerine Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası iş...Harun Koç ikinci defa başkan seçildi

Anadolu Haber Sivas Demirciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurul sonrasında mevcut başkan Harun Koç ikinci kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda yapılan ve divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Demirciler Esnaf Odası başkanlığı görevine geldiği günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren oda başkanı Harun Koç, esnaların iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Üyel...Hayat Ağacı Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi

Derneğin yönetim kurulu başkanlığına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın seçildi Hayat Ağacı Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleşen genel kurulda, derneğin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Divan kuruluna verilen tek listede, 2005 yılında derneğin kurucuları arasında yer alan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hayat Ağacı Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi.  Hayat Ağac...Hayvancılığa büyük destek

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Arslan,  ilimiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile daha yüksek verim elde edilmesi çalışmaları kapsamında yapılan hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgiler verdi. Yazılı bir açıklama yapan Arslan, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarının son hız devam ettiğini söyledi. İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi için 20 milyon 364 bin 370 TL destek sağlandığını belirten Aslan,  yaptığı...Hayvancılığı birlikler yükseltti

Sivas’ın hayvancılık ve hayvansal ürünler konusunda ülkemizin önde gelen illerinden birisi olmasında, ilimizde faaliyet gösteren birlik sayılarının  büyük önemi bulunuyorFatih TABUR Ülkemizin tarım ve hayvancılık sektörünün parlayan yıldızı olan Sivas’ta toplam 128 hayvancılık yetiştirici birliği bulunuyor. Bu birliklerden damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin üye sayısı bin 128, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğinin üye sayısı 2 bin 425, arı yetiştiricilerinin birliğinin üye sayısı bin 648 ve damızlık manda yetiştiricileri birliğinin üye sayısı ise 244. İlimizde faa...Hema’dan Dünya’ya Lng Yakıt Pompası

 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. ile Kanadalı Westport firması arasında sıvı doğal gaz yakıt sistemleri Tedarik Anlaşması imzalandı.Kanadalı Westport şirketi ile Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.arasında uzun vadeli tedarik anlaşması imzaladı. Öncelikli olarak 10 litre üzeri motor hacmine sahip yüksek yakıt tüketimi olan ağır ticari araçlarda uygulanmak üzere üretilen LNG pompalar Türkiye’den Kuzey Amerika ve Avrupa’ya gönderilecek. Anlaşma ile Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.2014 yılında yapılan ana sanayi otomotiv testlerinin başarı ile tamamlanmasını takiben ön seri sevkiyatlarına başladı;2015 ...Hentbol Federasyonu Başkanı Eyüboğlu’ndan Prof. Dr. Erkul’a Ziyaret

Bir dizi ziyaret için Sivas’a gelen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu ve Başkanvekili Haydar Arslan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Tesislerini inceledi. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı ve Başkanvekili, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kangalgil'i ziyaretinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Erkul’u makamında ziyaret etti.CÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kangalgil ve Öğretim Görevlisi Selim Yavuz’un da katıldığı ziyarette Başkan Eyüboğlu, federasyon olarak üniversitemize her türlü desteği verecekleri...Hızla Yükseliyor

Temmuz 2013’de Yıltaş Grup, Dermokil Grup, Pazaristan ve Sultan Otel ortak girişim grubu tarafından inşaatı devam eden Sivas Termal Hızla Yükseliyor Anadolu Haber Yıltaş Grup, Dermokil Grup, Pazaristan ve Sultan Otel güvencesiyle oluşturulan Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan ilk ve tek en büyük turizm tesisinde Sivas Termal Yaşam merkezinde 2013 yılı Temmuz ayında başlanan projede inşaat hızla devam etmektedir. İnşaatı hızla yükselen bu dev proje Sivas'ımıza ekonomik anlamda ve oluşturacağı iş istihdamı anlamında çok önemli katkıda bulunacaktır.  Sivas Termal Yaşam merkezi  in...Hızlı İnternet Turkcell’e 1. Çeyrekte Rekor Getirdi

 Turkcell Grubu, 2015 yılının birinci çeyreğinde, ilk çeyrek bazında rekor seviyede gelir ve FAVÖK gerçekleştirdi. Konsolide bazda gelir %4,3 büyüme ile 2 milyar 978 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK %4,5 artışla 927 milyon TL oldu. Konsolide FVÖK ise %9,2 artarak 533 milyon TL’ye yükseldi. Uluslararası iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki para birimlerinin değer kaybından etkilenen grup net karı, 141 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde % 10’luk çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Turkcell Türkiye, 2 milyar 711 milyon TL gelirle Turkcell Grubu’nun rek...Hızlı Tren

Ülkemiz de son zamanlarda yapılan en büyük projeler arasında Yüksek Hızlı Tren Projeleri ilk sırayı almakta. Hızlı tren hatlarının geçtiği ya da geçeceği şehirlerde hem ekonomik hem de turizm açısından canlılık sağlayacağını Belirten Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah PEKER açılmasında; “Yapılan araştırmalarda  Yüksek hızlı trenlerin geçtiği Şehirlerde; % 78 Şehrin ticari yaşamına canlılık getirdiği, % 80 Turizme katkı sağladığı, % 80 Maliyet ne olursa olsun YTH' ler in yatırımlarına devam etmesini, % 65 YHT'lerin ülkem...Hibe İçin Geç Kalmayın

2013 Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2013 Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliğinin Yayınlandığı açıklandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan yaptığı yazılı açıklamada; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi ile ilgili tebliğ (Tebliğ no: 2013/27) 26 Haziran 2013 tarih ve 28689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve müracaatlar...Hizmetler tek merkezden yapılacak

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün hizmet binası Kılavuz’a taşınacak ve müdürlük hizmetleri tek bir merkezden gerçekleştirilecekFatih TABUR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün hizmet binası Kılavuz’da, eski adı ile 7-12 yaş çocuk yuvasının bulunduğu 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek ve aynı alana inşa edilecek olan sosyal hizmet merkezi ile birlikte hizmet verecek.Konu ile ilgili katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sefer Buğrul,  artan hizmet modelleri kapsamında  2013 yılında çalışmalarına başlanan, şu a...Hüseyin Himmetoğlu güven tazeledi

Anadolu Haber Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Üç adayın hizmete talip olduğu genel kurulda üyelerin çoğunluğunun oyunu alan mevcut başkan Hüseyin Himmetoğlu güven tazeledi. Şarkışla Kızılay Düğün salonunda yapılan ve divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksalın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Sesob Başkanı Beşir Köksal, esnaf ve sanatkarın hizmetine talip olan adayların büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, adaylara başarılar diledi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan ve 4 yıllık süre içe...İçanadolu Oda Borsa Başkanları Tobb’da Biraraya Geldi

İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanını Osman Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda bölgenin ve iş dünyasının sorunları üzerine görüş alışverişi yapıldı.   Türkiye’nin geleceğinin ve işsizlik sorununun çözümünün girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun için kadın ve genç girişimci kurullarını oluşturduklarını ifade etti.  İş dünyasına yardımcı olabilmek için ABİGEM, Kredi Garanti Fonu, KOBİ AŞ...İhale yapıldı

Konaklama ve güvenlik tesislerinin yapım ihalesi gerçekleştirildi Sivas'ta, İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklama ve güvenlik tesislerinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce gerçekleştirilen ihaleye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri İbrahim Turan, İl Genel Meclisi ve İhale Komisyon Üye...İHRACATIMIZ ARTTI

Bazı ziyaretler ve toplantılar yapmak üzere İstanbul’dan havayolu ile Sivas’a gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin ihracat hızındaki gelişmelerden bahsetti, Ülkemizin ihracat artıran ikinci ülke olduğunu söyledi. Nuri Demirağ Havalimanında gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) yapılan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) birlikte toplantıya katılan Çağlayan, ülke ekonomisinden ve çözüm süresinden anlattı. Konuşmasında Bakan Çağlayan, Türkiye’de yapılan ihracatın 2 yıl öncesine kadar Avrupa’da yapıldığını ifade etti. Kuzey Afr...İl Genel Meclisi Üyeleri Tüdemsaş’ta

Sivas İl Genel Meclisi Üyeleri, Tüdemsaş Fabrikası’nda gezi ve incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en güçlü sanayi kuruluşlarından biri olan Tüdemsaş fabrikasını gezen meclis üyeleri, fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi birim müdürlerinin de eşlik ettiği gezi ve incelemede Tüdemsaş Fabrikası Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan,  katılımcılara fabrikanın işleyişi ve son durumu hakkında bilgi verdi.  Tüdemsaş toplantı salonunda meclis üyelerine göreve geldikleri günden buyana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Koçarslan, fabrikanın Ortadoğu...İl Özel İdaresi, İmranlı İlçesinde Önemli Çalışmalara İmza Attı

Kırsal altyapı başta olmak üzere pek çok alanda hizmet veren İl Özel İdaresi, İmranlı ilçesinde de önemli yatırımlara imza attı. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ilçede bulunan Asım Özden YİBO, Atatürk İÖO, Uyanık İÖO, Cumhuriyet İÖO, Türkkeşlik İÖO’da deprem güçlendirmesi yaparken, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ise Demirtaş ve Kavalcık köylerine tarımsal sulama tesisi kazandırdı.  Altınca, Demirtaş, Aşağıçulha köylerine içme suyu temin eden Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz de Darıseki ve Borular Köyünü kanalizasyona kavuşturdu. Çalıyu...İl Özel İdaresinden eğitime destek

İl Özel İdaresi eğitim yatırımları kapsamında yapılması planlanan işlerin proje ve maliyet çalışmalarını tamamladı. Her yıl çok sayıda okul onarımı ve yeni yapım işlerini gerçekleştiren İl Özel İdaresi, 2014 yılı yatırım programında da yoğun bir iş sezonu geçirecek. İlimizde eğitimin fiziki altyapısına katkı sunan İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü, İl Özel İdaresi programından 35 adet, Milli Eğitim Bakanlığı programından 54 adet olmak üzere 89 adet okulun bakım-onarımlarını gerçekleştirecek. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, eğitim hizmet...İl Özel İdaresi’nin 2014 Bütçesi 85 Milyon

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi’nin 2014 yılı bütçesi ve yatırım programı belirlendi. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının 18 ve 19’uncu birleşimlerinde Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi bütçesi ile İmar Bayındırlık Komisyonunca belirlenen yatırım programı oy çokluğu ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata Başkanlığında yapılan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 85 milyon TL olarak belirlenen 2014 yılı bütçesi, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dilaver Duman tarafından açıklandı.  Diğer yandan idaremizin yatırım programını ise İmar Bayındırlık ...İlçeler Doğalgaza Kavuşuyor

Sivas'ta uzun süreden beri halkın hizmetinde olan doğalgaz kullanımı artık bazı ilçelerimizde de yaygınlaşıyor. Ülke genelinde 60 ilçeye daha verilecek olan doğalgazdan Sivas ilçeleri de faydalanacak. Bu kapsamda nüfusu 10 binin üzerinde olan Divriği, Gemerek, Gürün, Kangal, Zara ilçeleri doğalgaza kavuşmuş olacak. Daha önce doğalgaz alan Suşehri ve Şarkışla ile beraber toplamda 7 ilçemiz bu hizmetten faydalanmış olacak. Doğalgazın günlük hayatta büyük kolaylıklar sağladığını ve ilçelerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, “Bu fırsatı artıya d...İlimize 2014 Yılında 68 Adet Sulama Tesisi Kazandırılacak

Sivas tarımının gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalara imza atan Sivas İl Özel İdaresi, 2014 yılı yatırım programı kapsamında çok sayıda sulama tesisi inşa edecek.Gülşah YARLIHer yıl yeni sulama tesisleri ile onlarca hektar alanın suya kavuşmasına imkân sağlayan İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yapılması planlanan işlerin proje ve maliyet çalışmalarını tamamlayarak iş sezonuna start verecek.Konuyla ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, tarımsal alanda yürütülen sulama çalışmalarının çiftçilerin ekonomik sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağla...İmar revizyonuna revizyon sinyali

Belediye Başkanı Sami Aydın,2013 İmar Revizyon Planını masaya yatırdı. Uzun süre tartışılan ve 2013 yılı sonunda askıya çıkan İmar Revizyon Planı ile ilgili başta Mimarlar Odası olmak üzere birçok kesimden itiraz sesleri yükselmişti. 30 Mart seçimlerinden önce yaptığı açıklamada İmar Revizyon Planı’nda revizyon yapabileceklerini söyleyen Aydın, görevi devraldıktan sonra ilk ele aldığı konuların arasına İmar Revizyon Planı’nı da kattı.   İnşaat sezonunun da başlamasıyla birlikte sorunları bir an önce ortadan kaldırmak isteyen Başkan Aydın, İmar Revizyon Planı’nın proje müelli...İmparatorların Çayı Çaykur “Beyaz iksir”

 Adını çay tomurcuklarının üzerinde bulunan beyaz tüylerden alan beyaz çay, Türkiye’de ilk kez ÇAYKUR tarafından üretildi. İmparatorların çayı olarak bilinen doğanın büyük armağanlarından biri olan Beyaz çay, adeta bir şifa deposu…Türkiye’nin en sevilen çay markası ÇAYKUR’un, sağlığına önem verenler için sınırlı sayıda ürettiği ‘’Beyaz İksir’’ beyaz çay 20 gr’lık değerli özel ambalajlarda ÇAYKUR e- ticaret sitesi www.caykursatis.com adresinden satışa sunuldu.Beyaz Çay içeriğinde bulunan yüksek miktardaki kateşin, EGCC başta olmak üzere içerdiği antioksidan bileşenleri açısından yüksek değ...İmranlı’da KÖYDES toplantısı yapıldı

Anadolu Haber İmranlı'da 2013 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programıyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis üyesi köy muhtarları, daire amirleri katıldı.  KÖYDES 2013 yılı yatırım programında yer alan Uyanık-Ardıçalan grup köy yolu 6 km kırma taştan temel malzeme ile yol yapılması işi bitirilerek hizmete sunulmuş olup Boğanak-Darıseki grup köy yolu yolunda ise çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2013 yılı KÖYDES yatırım programında Kızıltepe grup köy yolunda 5 km ve Kapıkaya Köyü yolunda 1 km olmak üzere toplam 6 km kırma taştan temel malzemeyle yol yapılarak hizmete ...İnsan Hakları

 Engin DAŞLIİl İnsan Hakları Kurulu Üyesi10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, İl İnsan Hakları Kurulunun adına toplumumuzda insan hakları bilincinin gelişmesi ve farkındalığının artması için bu yazı kaleme alınmıştır.İnsan hakları kavramı, önceleri “tabii hak” kavramı olarak felsefe dünyasında ortaya çıkmıştır. Antik Çağ’da Aristo bu kavramdan ilk bahseden kişi olmuştur. Daha sonra uzun yıllar sürecek ve Avrupa’yı kasıp kavuracak kan ve gözyaşı dolu yıllar başlamış ve bu felsefi tartışmalar unutulmuş ve etkisini kaybetmiştir. Ancak 17. yüzyılda tekrar ünlü filozof John Locke ...İnşaat ustalarına eğitim verilecek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaat ustalarına eğitim verileceği bildirildi.Suşehri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İlyas Koçali, yaptığı yazılı açıklamada, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunluluğu getirildiğini belirtti. Bu çerçevede inşaat sektöründe yaşanabilecek sorunlara karşı harekete geçtiklerini ifade eden Koçali, 26 Haziran 2014 Perşembe günü saat 18.30'da Suşehri Belediyesi...İnternet Üzerinden Satışı Yasaktır

 Gözlükçüler ve optisyenler konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak “Gözlük Çerçevesi Numaralı Gözlük Camı, Kozmetik Ve Dereceli Kontakt Lensler Tıbbi Cihazdır, Reklamının Yapılması ve İnternet Üzerinden Satışı Yasaktır” dedi.Küçüker açıklamasında “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, 15 Mayıs 2014 Perşembe günü 29001 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin amacı tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Re...İnternette kimlik hırsızlığına karşı yerli çözüm

E-Tuğra EBG A.Ş. yerli güvenlik sertifikası “E-Tuğra SSL” ile, internet ortamında  kredi kartı numarası, hesap bilgileri, parola ve diğer kişisel bilgilerin güvenliğini tehdit eden phishing (sahte link yönlendirme taktiği ile bilgi çalma) ve diğer kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı etkili bir çözüm getirdi. E-TuğraSSL güvenlik sertifikası 2048 bit anahtar uzunluğu ile şifreleme yaparak kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesini engelliyor.Mozilla Firefox, Microsoft IE, Opera, Safari, Chrome, Ipad, IPhone ve  Andorid gibi uygulamalarda güvenilir sertifika otoritesi olarak ...İş Kur'dan Divriği ziyareti

 Sivas Çalışma ve iş kurumu il müdürü Nurettin Köksal Divriği kaymakamı Mehmet Nebi Kaya 2 Ocak Cuma günü ziyaret ederek Divriği’de devam eden kurs ve TYP çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sivas İş Kurumu il müdürü yaptığı konuşmada ilimizin kış şartlarının çalışma hayatını olumsuz etkilendiğini ve mevsimlik işsizliğin bu aylarda arttığını vurguladı. İl müdürü olarak bu konuda kış aylarında kurs açarak insanlarımıza aş, iş ve meslek edinmelerine yardımcı olmalıyız dedi. Hızlı trenin Sivas’a gelmesiyle en kazançlı ilçenin Divriği olacağını söyleyen KÖKSAL bu konuda çal...İş Sağlığı ve Güvenliğini Ne Kadar Bilmekteyiz?

Anadolu Haber “ Türkiye’de son dönemlerde büyük can kayıplarının yaşandığı talihsiz iş kazaları sonucu akıllara ilk gelen İş Sağlığı Güvenliği sektörü gündemde geniş bir yer tuttu. „ İş Sağlığı ve Güvenliğini Ne Kadarını Bilmekteyiz? İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe olacakları değil olması gerekenlerin önceden saptanması adına sektörün nabzını tutan OSGB Rehberi, Türkiye genelinde hizmet veren tüm OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Firmalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını ve Eğitim Merkezlerini tek bir platformda en son yenilikler, güncel haberler ve hukuksal yükümlülükler hakkın...İş yerleri sahura kadar açık olacak

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, esnafların Ramazan ayı boyunca iş yerlerini sahura kadar açabileceklerini söyledi.Gülşah YARLI11 ayın sultanı Ramazan’a az bir zamanın kaldığını ifade eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, “Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için Belediye meclisinden karar çıktı. Bundan böyle alınan karar doğrultusunda her yıl bu karar geçerli olacak. Esnafımız Ramazan ayı boyunca sahura kadar iş yerlerini açabilecekler. Vatandaşlarımız geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapaca...İş – Kur’dan Engellilere İş İmkanı

Engellilerin istihdam edilebilirliklerin önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olan Türkiye İş Kurumu'ndan kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilecek. Sivas İl müdürü Nurettin KÖKSAL yaptığı açıklamada '' Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonları ile istihdamlarını temel görev olarak İŞKUR, 2014 yılında başlattığı engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteğini artırarak devam edeceklerini belirtti. Konu ile ilgili paydaş kuruluşlardan oluşan Komisyon tarafından değ...İşadamlarına Hazırlanan Projeler Sunuldu

Sivaslı Sanayici ve İş Adamları Grubu Derneği üyeleri ile Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) tarafından “Üniversite Sanayi İşbirliği” toplantısı düzenlendi. CÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, İstanbul Sivaslı Sanayici ve İş Adamları Gurubu Derneği Başkanı İsmail Gülle, Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ile İstanbul ve Sivas’tan katılan iş adamları katıldı.  Toplantı öncesi bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kocacık Cumhuriyet Üniversitesi’nin son zamanlarda Sanayi-Üniversit...İşkur’un Kangal Başarsı

Toplum yararına çalışma programını (TYP) uygulayan ilçelerimizin Başında Kangal gelmektedir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin KÖKSAL , Kangal Belediye Başkanı Mehmet ÖZTÜRK’ü Makamında ziyaret ederek TYP çalışanları hakkında bilgi aldı.Belediye Başkanı Mehmet ÖZTÜRK Bey geçen yıl TYP çalışanları ile 35.000 m2 parke çalışması yaptıklarını bu konuda İŞKUR Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz dedi.Bu sene ( 60 Kişi ) İşkur elemanları ile belediyenin parke,yol,temizlik ,park bahçe işlerinde yaptığımız gibi, İlçemizdeki tüm camiler, sağlık ocaklarının, diğer resmi daire...İşkur’un Kangal Başarsı

Toplum yararına çalışma programını (TYP) uygulayan ilçelerimizin Başında Kangal gelmektedir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin KÖKSAL , Kangal Belediye Başkanı Mehmet ÖZTÜRK’ü Makamında ziyaret ederek TYP çalışanları hakkında bilgi aldı.Belediye Başkanı Mehmet ÖZTÜRK Bey geçen yıl TYP çalışanları ile 35.000 m2 parke çalışması yaptıklarını bu konuda İŞKUR Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz dedi.Bu sene ( 60 Kişi ) İşkur elemanları ile belediyenin parke,yol,temizlik ,park bahçe işlerinde yaptığımız gibi, İlçemizdeki tüm camiler, sağlık ocaklarının, diğer resmi daire...İş’te Rekortmenler

Sivas’ta 2013 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. 2014 yılında verilen beyannamelere göre Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi'nde Sivas’ın en zenginleri belirlendi. Buna göre Kurumlar Vergisi'nde Ahmet Edip Kızıltoprak, Gelir Vergisi'nde ise Göksel Aras ilk sırada yer aldı. Sivas’ta en fazla vergi verecek olan mükellefler belli oldu. Sivas Defterdarlığı, 2012 yılı kazançlarına göre vergi mükelleflerini açıkladı. Kurumlar Vergisi'nde İnşaat Proje ve danışmanlık işi yapan Mustafa Cesur 453 bin 950 lira ile ilk sırada yer alırken, Gelir Vergisi'nde ise 135 bin 24 lira ile Turan Çaycı bi...İtalyan uzman SESOB'u ziyaret etti

Anadolu Haber ABİGEM Kıdemli Uluslar arası Kısa Dönem Uzmanı  İtalyan Laura Trevisan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Ziyarette Aibgem direktörü Dr. Ertan Uzay, Abigem Uzmanı Ahsen Rehman’da hazır bulundu.  Sivas’ta faaliyet gösteren Abigem’in çalışmaların yerinde görmek ve ortak paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Sivas’ta bulunan İtalyan Uzman, Laura Trevisan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksalı ziyaret ederek, bilgi paylaşımında bulundu.Sivas’ta bulunan Abiem’in 2012 yılı Ocak ayından itibaren Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri...Kadastro çalışmaları tamamlandı

Tapu Kadastro 20. Bölge Müdür Yardımcısı Hayriye Kurugöllü Sivas’ta kadastro çalışmalarının tamamlandığını söyledi Fatih TABUR Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü’nün çalışma alanının Sivas ve ilçeleri ile Tokat ve ilçelerini kapsadığını ifade eden Kurugöllü, müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sivas’ta 17 adet tapu müdürlüğü 1 adet kadastro müdürlüğü ve kadastro müdürlüğüne ait 7 adet kadastro birimi ile hizmet verdiklerini belirten Kurugöllü, 240 personel ile hizmet verdiklerini ifade etti. Sivas ili ve ilçelerimizde bulunan 1483 birimde kadastro çalışm...Kadın Girişimciye Ek Destek Geliyor

 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekonomi kurmaylarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Şurada 81 ilin oda-borsa başkanları illerindeki en önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci ağızdan hükümete aktarma fırsatı buldu. Sivas’tan Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın ortaklaşa hazırladığı ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri hükümete iletildi.Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek...Kadın Kollarından program

Ak Parti Sivas kadın. Kolları mevlit kandili nedeniyle Ulu Caminde bir program düzenledi. Genellikle her kandilde bir program düzenleyen kadın kolları süregelen bu geleneklerini bu kandilde de devam ettirdi. Programda ak parti kadın kolları başkanı Şadiye Öztürk ve yönetimi camii cemaati ile bir araya gelerek vaaz dinledi. Cuma namazı çıkışında ise cemaate şeker dağıttı. şeker dağıtan kadın kolları başkanı Şadiye Öztürk konuşmasında “Her kandilde böyle güzel etkinlikler düzenlediklerini belirterek, yine bu kandil Günü'nde de güzel bir program düzenledik” dedi. Öztürk Konuşmasın...Kalaylı, 1. OSB'de temaslarda bulundu

Sivas Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ve beraberindeki heyet, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) temaslarda bulundu. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'den (TÜDEMSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Alim Barut'un direktifleriyle, 2. OSB'deki eksiklikleri gidermek üzere oluşturulan ve başkanlığını Ömer Kalaylı'nın yaptığı heyet, temasları kapsamında TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etti.Şirkette malzeme sahaları, depolar, robotlu kumlama ünitesi, kumlama-boyama ve kurutma ünitesi, yük vagonu onarım ve üretim fabrikaları, metal işleri fabrikası, kalite...Kaldırım işgaline müsaade edilmeyecek

Belediye Başkanı Sami Aydın Sivas’ta faaliyet gösteren süper market sahipleri ile kahvaltıda bir araya gelerek şehir düzeni ile ilgili alınan kararları paylaştı.Gülşah YARLIOldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçen toplantının ardından konuşan Başkan Aydın, Çarşamba günü itibari ile marketlerin kaldırımları işgaline müsaade etmeyeceklerini açıklayarak destek istedi.“Yarından itibaren firmalarımız kaldırım işgallerini tamamen ortadan kaldıracaklar ben hepsine güveniyorum” diyen Başkan Aydın, “Özellikle pazarcı esnafımızın şikâyet konusu olan pazarların kurulduğu gün farkı bir fiyat uygul...Kamu-Senlilere ÖNCÜ indirimi

Anadolu Haber Sivas'ın en büyük marketler zinciri Öncü Gıda Sivas’ta Kamu-Sen ile "Kurumsal Kart İş Birliği Protokolü" imzaladı.  Sivas’ın öncüsü Öncü Gıda, yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sivas’ın önde gelen sendikalarından Kamu-Sen ile işbirliğine giden Öncü, sendika üyelerine indirim fırsatları sunan bir protokole imza attı. Sendika binasında gerçekleştirilen protokol törenine Kamu-Sen İl Temsilcisi Nurullah Albayrak, Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, Türk Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Hamza Binici, sendika üyeleri ve Öncü Gıda Genel Müdürü Erhan Akyol katıldı. Ön...Kangal Termik Santrali 985 Milyon Dolara Satıldı

Kangal Termik Santrali'nin ihalesi tamamlandı. Eleme sisteminde son ikiye kalan firmalardan Limak A.Ş 984 Milyon Dolar'da çekildi ve 985 Milyon Dolar fiyat veren Konya Şeker A.Ş ihaleyi kazandı.Kangal Termik Santrali'nin taşınmazlarının "varlık satışı" maden sahasının da "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilme ihalesi saat 16:30'da 7 firmanın katılımı ile başladı.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 7 firma katılımıyla gerçekleşen ihalede açık artırma usulüne geçildi. İhalenin başlangıcında ihale usul ve y...Kanz’da Büyük Yaz İndirimi

Kanz, özgür ruhlu miniklerin hayal dünyasından ilham alarak hazırladığı yılın en trend modellerini %50’ye varan indirim avantajıyla beğeninize sunuyor… Kanz’ın renk paletinde sevimli moda ikonlarına özel capcanlı tonlar hakim. Deniz mavisinin ışıltısı, güneşin sarısı, ormanın yeşili ve daha pek çok renk tonuyla süslü t-shirtler, etekler, elbiseler, şortlar, kapriler, bermudalar ve birbirinden eğlenceli onlarca seçenek %50’ye varan indirim avantajıyla Kanz mağazalarında! Kanz’ın en şık tasarımlarına sahip olmak istiyorsanız Kanz mağazalarına uğramanız yeterli. Türkiye genelindeki ...Kapımız her zaman müşterilerimize açık

Anadolu Haber 25. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerine devam eden Defterdar Mehmet Yazar, bu kapsamda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal tarafından karşılanan Defterdar Mehmet Yazar, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, kendilerinin de birer mükellef olduğunu belirterek, tüm esnafların vergilerini zamanın da ödemelerini istedi. Bazı sıkıntıları olduğunu da ifade eden Köksal, özellikle kayıt dışı vergilerden sıkıntı yaşadıklarını, vergilerin bölgesel olması g...Kariyer Günlerinde İş arayanlarla, işçi arayanlar buluşacak

 AHMET ERÇELİKSivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal, 6 Mart Cuma günü Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Kariyer Günleri”nde işverenlerle iş arayanların bir araya geleceğini belirtti. Sayın Valimizin katkılarıyla, Belediye ve Rektörlük katkılarıyla AloNet sponsorluğunda Ankara'dan iş adamları katılacak.Sivas Kariyer Günlerine katılarak stant açacak olan firmalar ile iş arayanların bir araya geleceğini belirten Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal; etkinlikte 20’ye yakın firmanın stant açacağını söyledi. Konu ile ilgili ba...Katma değeri yüksek ürünler üretilecek

‘Türkiye Tarım Havzaları  Üretim ve Destekleme Modeli’ kapsamında  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla ilimize yönelik ürün deseninin belirlenmesi konusunda toplantı düzenlendiFatih TABUR İlimizin coğrafi koşullarına uygun, değeri yüksek olan ürünlerin ilçe ilçe belirlenmesi ve üreticinin bu doğrultuda üretim yapmasının sağlanabilmesi amacıyla  toplantı düzenlendi.Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Havzaları Daire Başkanlığı’nda görevli  ziraat mühendisleri k...Kaymakam Gül, mobilya imalatı atölyesi açılışına katıldı

Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, mobilya imalatı ve döşeme atölyesinin açılış törenine katıldı.Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede istihdam sağlayan iş yeri sahiplerine teşekkür etti. Gül, iş yeri sahibi İbrahim Yiğiter'e hayırlı ve bol kazanç diledi.Yiğiter ise ortağı Bayram Kaya ile iş yeri açtıklarını ve 8 kişi istihdam ettiklerini söyledi. Açılışa, eski BBP Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve eski İl Genel Meclisi üyesi Osman Aydın da katıldı. ...Kaymakam Perçi'den çiftçi borçları açıklaması

Perçi, ürünleri zarar gören çiftçilerden tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına borcu olanların, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmelerini istediSuşehri Kaymakamı Kadir Perçi, çiftçi borçlarının ertelenmesiyle ilgili hatırlatmada bulundu.Kaymakam Perçi, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dikkat çekerek, 23 Ağustos 2013-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yüksekliği, sel-su bask...Kaynak Kalitesi, Tüm Üretimler İçin Tescillendi

 "Ulusal ve uluslararası pazarlarda vize niteliğinde olan yönetim sistemleri ve sertifikasyon çalışmalarına da özel önem veren TÜDEMSAŞ, kaliteye ve nitelikli iş gücüne önem veren kuruluşların sahip olması gereken birçok belgeye sahip olmakla birlikte, boji imalatın için almış olduğu “Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynak Standardı - TS EN 15085” sertifikasının tüm üretimlerini kapsayacak şekilde genişletti." 2008 tarihi itibariyle Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartları (TSI) ve Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynak Standardı (TS EN 15085) belgesini alabilmek için ça...Kayseri ve Sivas'ta arı kovanı hırsızlığı

İki kentte farklı bölgelerde arı kovanı çaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiKayseri ve Sivas'ta farklı bölgelerde 352 arı kovanını çaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Alınan bilgiye göre, iki kentte farklı tarihlerde 5 bölgede, içerisinde arıların da bulunduğu 352 kovanın çalınması üzerine soruşturma başlatan Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasa değeri 120 bin lira olan kovanları 15-20 bin liraya satmaya çalışan suç şebekesini tespit etti.Şebekeye yönelik operasyon...Kayseri – Sivas Demiryolu’nda İletişim Altyapısı Huawei’ye Emanet

 Dünyanın lider bilgi ve iletişim teknolojileri markası Huawei, GSM-R çözümleri kapsamında veTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın modern demiryolu ağ iletişimi çalışmaları çerçevesinde, Kayseri - Sivas Çetinkaya (KSC) demiryolu projesi için GSM-R çözümlerini sağlayacağını duyurdu. Huawei bu anlaşmayla, Türkiye’nin demiryolları özelindeki iletişim ihtiyaçlarını en modern teknolojiyle karşılamayı amaçlıyor. Anlaşma ayrıca, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir, Kayaş Kayseri ve Alsancak-Cumaovası-Torbalı-Tepeköy hatlarından sonra Huawei’nin Türkiye’de üstlendiği dördüncü büyük projes...Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Bilgilendirme Meclis Toplantısı, İdaremiz Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İlimiz Valisi Zübeyir Kemelek, Tokat Valisi ve Birlik Başkanı Mustafa Taşkesen, Giresun Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Tokat Vali Yardımcısı ve Birlik Müdürü Bülent Karacan, Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, birliğe üye belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tokat Vali Yardımcısı ve Birlik Müdürü Bülent Karacan Kelkit H...Keresteciler Odasına Yeni Başkan

Anadolu Haber Keresteciler ve Mahrukatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Eski başkanın aday olmadığı genel kurulda, İbrahim Navruz başkanlığa talip oldu. Tek liste ile gidilen genel kurulda İbrahim Navruz başkan seçildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda yapılan ve divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu . SESOB Başkanı Beşir Köksal, imkanlar ölçüsünden odalara yardımcı olmaya çalıştıklarını, üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti Oda başkanı Yasin Yaman’ın rahmetli olmasından ...KGF, KOBİ`lerle bankaları buluşturuyor

Anadolu Haber “KGF, Mikro KOBİ`leri Bankalar ile Buluşturuyor" bölge seminerlerinin 7’incisi Sivas’ta gerçekleştirildi.  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana ulaşmasında önemli bir rol üstlenen Kredi Garanti Fonu (KGF), Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği, “KGF Mikro KOBİ`leri Bankalarla Buluşturuyor” seminerinde, işletme sahiplerini bankalarla buluşturdu. Avrupa Yatırım Bankası tarafından başlatılan ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilen “Büyüyen Anadolu`ya Kredi Kolaylıkları” programı kapsamında, mikro işletmelerin bankalarla ve Kredi Garanti Fonu’y...Kırsal Altyapıyı Destekleme Projesine Ek Ödenek

2013 yılı Eylül ayı KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Zübeyir Kemelek başkanlığında gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi İl Encümen Salonunda yapılan toplantıda kırsal altyapıyı destekleme projesi kapsamında il genelinde uygulamaya konulan işlerin genel değerlendirilmesi yapıldı.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ilçe kaymakamları ve yatırımcı şube müdürlerinin katıldığı toplantıda geçtiğimiz günlerde 2013/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı İle ilimize gönderilen 6.300.000 TL KÖYDES ek ödeneğinin hangi işler için harcanacağı noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. ...Kızıldağ'dan Akıncılar Ovasına Bereket

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Akıncılar kırsalında büyük bir çalışmaya imza attı. 2007 yılında projesi hazırlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle kısım kısım ilerleyen proje bu yıl itibariyle bitirilerek Akıncılar merkez ve çevresinde çiftçinin yüzünün gülmesi sağlandı.Toplamda 1923 dekar arazinin yeterli bir şekilde sulanacağı proje zor bir coğrafyada İdaremizin yoğun çalışmaları sonucu hayata geçirildi. Kızıldağ Çamlı Deresi’nden 150Lt/sn debi ile akan su kaynağı İdaremiz kaynakları ile değerlendirilerek bölgeye hayat verildi. 17 bin metre ana iletim hattı uzunluğun...Kontak Lens Tanıtım Toplantısının 2015'deki Son Durağı Samsun

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir basın açıklaması yaprak Kontak Samsun’da yapılan “Lens Tanıtım Toplantısı” hakkında bilgi verdi.Alcon ve Opak Lens Kontak Lens Tanıtım Toplantısının 2015 Yılı İçinde Planlanan Sonuncu Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi...Opak Lens ve Alcon firmalarının birlikte yürüttüğü Kontak Lens Bilgilendirme Toplantıları kapsamında düzenlenen son toplantının durağı Samsun idi.15 Nisan 21015 Çarşamba günü Sheraton Samsun Oteli'nde gerçekleştirilen toplantı optik sektörü mensupları tarafından büyük ilg...Kooperatif kredilerine % 50 hazine katkısı

Anadolu Haber Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli kredilerde yüzde 50’lik hazine katkısı bu yılda devam edecek. Konu ile ilgili bilgi veren Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), Hazine ve Halk Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında 21 Ocak 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kooperatif aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli kredilerde yüzde 50’lik hazine...Kooperatif Sivas esnafına 73 milyon 604 bin TL kredi kullandırıldı

 Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 61. yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konferans salonunda yapılan olağan genel kurulda divan başkanlığını İmranlı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı M. Ali Dursun Yurttaş yaptı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil tarafından bilgiler aktarıldı.2014 yılı sonu itibariyle kullandırılan finansman miktarının 73...Kooperatifçilik Geliştirilmeli

Kooperatifçilik sektörünün önünü açmak, daha verimli ve etkin bir şekilde sektörü geleceğe hazırlamak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kooperatif Birlikleri arasında ‘Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Planı’ kapsamında protokol imzalandı. Protokolün önemi ve içeriği hakkında bilgiler veren Ticaret İl Müdür Vekili Salih Coşkun, Sivas’ta kooperatifçilik sektörünün geliştirilmesi gerektiğini söyledi Fatih TABUR Kooperatifçilik sektörünün ülke genelinde çok iyi düzeylerde olmaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık ile Kooperatif Birlikleri arasın...KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 KOSGEB desteklerinden esnafın daha iyi faydalanması amacıyla Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda oda başkanı Hakan Demirgil, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Serhat Hoşcan’da katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan oda başkanı Hakan Demirgil, esnafın KOSGEB’in desteklerini esnafın iyi bilmediğini belirterek, esnafların kendilerini geliştirmeleri için desteklerden faydalanmalarını istedi.KOSGEB ...Kosova heyeti STSO’da

Anadolu Haber Sivas Sayani ve Ticaret Odasını ziyaret eden Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, ikili ilişkilerin güçlenerek, artması dileklerinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Özdemir, ülkemiz ve Kosova arasında ortak geçmişimizden kaynaklanan çok güçlü tarihi ve kültür bağları olduğunu söyledi. Türkiye’nin Kosova’ya bağımsızlık öncesi ve sonrasında her alanda destek verdiğini belirten Özdemir, “Ülkemizin 2013 yılında Kosova’ya ihracatı 210.914 milyon Avro, Kosova’dan ithalatı ise 7.4 milyon Avro olmuştur. Kosova’dan yapılan ithalatta başlıca ürün gruplarını; kauçuk...Koyulhisar dometesinde hasat zamanı

Kendine has şekli, tadı, kokusu ve aromasıyla diğer domateslerden kolayca ayırt edilebilen Koyulhisar domatesinin 2013 hasadı başladı. Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, “İlçenin adıyla özdeşleşen Koyulhisar domatesinin hasadı yapılmaya başladı. Koyulhisar domatesi, artık bir marka haline gelmeye başladığını, ilçe dışında yaşayan vatandaşlarımız buradan kasalarla domates götürdüğünü görüyoruz. İlçemize gelen bürokratlarda Koyulhisar domatesi hakkında olumlu yorumlarda bulunuyorlar domatesimizin ünü artık tüm Türkiye'de biliniyor” dedi  İl dışından gelen talepleri karşılamakta zorlan...Köftemiz zarar görüyor!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) girişimleri ile 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillenen Sivas Köftesi’ni ilimizde sadece 11 iş yeri satma yetkisine sahip.  Lokantacılar Odası Başkanı  Nazmi Yiğit, diğer lokantaların  ‘ızgara köfte’ adı altında köfte satmasının, Sivas Köftesi’ne zarar verdiğini söyledi. Fatih TABUR İlimizde bulunan yaklaşık 300 lokantanın sadece 11’i standartlara uygun olarak tescilli Sivas Köftesi satıyor. Özellikle, Sivas Köftesi satmak isteyen işyerlerine ‘Tescilli Sivas Köftesi Satış Noktası’ isimli bir bayrak ver...Köksal Yeniden Başkan

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (SESOB)  olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Beşir Köksal, büyük tartışmaların yaşandığı genel kuruldan 164 delegenin oyunu alarak 4. kez sandıktan zafer ile  çıktı. Diğer aday Sadi Aytak ise 67'de kaldı Fatih TABUR Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı dün ilimizde faaliyet gösteren bir düğün salonunda gerçekleştirildi. SESOB Başkanı Beşir Köksal ve Sivas Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak  olmak üzere 2 liste ile gerçekleştirilen genel kurulda ...Köksal'a üyelerden güven 'Oyu' çıktı

Kahveciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda uzun bir süredir Kahveciler Esnaf Odası başkanlığını yürüten Beşir Köksal, güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Terziler Esnaf Odası Başkanı Ali Kılıç’ın yaptığı genel kurulda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Beşir Köksal, 4 yıllık süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevde bulunduğu süre içerisinde her zaman üyelerin sorunlarıyla ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenmeye gayret göste...Köksal'dan MÜSİAD'a Ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığına seçilen Mustafa Coşkun ve yönetim kurulunu ziyaret etti. MÜSİAD’ ın ilimizde kurulduğu günden itibaren güzel çalışmaları olduğunu ve Sivas’ın gelişmesi açısından büyük katkılar sağladığını ifade eden Köksal, Sivas’ın ortak sorunları noktasında her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Sivil toplum örgütlerinin de önemine değinen Köksal, “Sivas’taki sivil toplum örgütleri ile her zaman birlik...Köksal, divan başkanlığı yaptı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ankara’da yapılan Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonunda divan başkanlığı yaptı.Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından kongrede divan başkanı olarak görevlendirilen SESOB Başkanı Beşir Köksal, kahvehanelere mektebi irfan, kıraathane ya da halk üniversitesi gibi isimlerin verildiğini belirterek, hayat fakültesinin hazırlık sınıflarının da kahvehaneler olduğunu söyledi. Tarih boyunca kahvehane ve kıraathane kü...Köksal, Kangal'da temaslarda bulundu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Kangal ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarını ziyaret etti. SESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, yeni seçilen oda başkanları ve ilçe yönetimlerini tanıştırmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bir aileyiz. Odalarımızın seçimlerini tamamladık. Bazı odalarımızın başkanları değişti. Mayıs ayında da genel kurulum...Köksal, SESOB Başkanlığı için yeniden aday

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ın SESOB Başkanlığı için yeniden aday olduğu bildirildi.Beşir Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, SESOB'a bağlı 33 odanın genel kurullarına katıldığını ve Divan Başkanlığı yaptığını belirterek, seçim sonrasında oda başkanlarının bazılarının değiştiğini, seçilen tüm oda başkanları ve yöneticileriyle çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.Uzun yıllar esnaf teşkilatının içinde olduğunu ve 3 dönemdir de SESOB Başkanlığı yaptığını belirten Köksal, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yön...Köksal’dan esnafa uyarı

Maliye Bakanlığı kredi kartı ile yapılan ödemelerde kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve yapılan satışları anlık olarak inceleme yapmaya yetkili olanlarca görülebilmesi ve denetlenmesi amacıyla yazarkasalarda bulunması gereken özellikleri yeniden belirledi. Buna göre yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak adlandırılan yeni yazar kasaların pos cihazı özelliğinin de olması zorunlu hale getirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada yazarkasa ve pos cihazı üreten firmaların, yeni nesil cihazları üretmeye başlad...Köy yolu KÖYDES ile yapılacak

İl Genel Meclisi Haziran Ayı toplantılarının 3. birleşimi dün gerçekleştirildiFatih TABUR Meclis toplantılarının 3. Birleşimi gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Ferhat Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan; Zara İlçesi Göktepe ve Becekli Köy yollarının incelenmesi hakkındaki önerge görüşüldü.İl Genel Meclisi’nin 9 Mayıs 2014 tarihli toplantısında incelenmek üzere komisyonlarına havale edilen önerge ile ilgili olarak gerekli incelemeleri yaptıklarını ifade eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Osman Budak, köy yolun...KÖYDES toplantısı yapıldı

Anadolu Haber 2014 yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Uygulamaları Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Alim Barut başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılan toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, ilçe kaymakamları ve ilgili birim müdürleri katıldı.  Toplantıda merkez ve ilçelere bağlı köylerde KÖYDES uygulamaları kapsamında yatırım programına alınacak yol, kilit parke, su ve su kaynaklarının korunması gibi çeşitli projelerin değerlendirmesi yapıldı.  Kırsaldaki vatandaşlara en ...Köyler Kilitli Parkeye Kavuşuyor

Sivas İl Özel İdaresi,  kırsal altyapı çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı üretimine başladı. 2013 yılı iş sezonuna başlanmasıyla birlikte; parke tesislerinde incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, tesisteki çalışmaları yerinde görerek, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ile Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürü İsmail Güner’den bilgi aldı.  Salih Ayhan, Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, bu yıl parke tesislerinde üretime çift vardiya sistemi ile başlandığını söyledi. Yılsonuna kadar 150.000 metrekare parke üretimi g...Kredilerde faiz düştü, talep iki kat arttı

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından esnaf ve sanatkara sağlanan düşük faizli kredilerde yıllık faizlerin yüzde 4'e bir yılı aşan kredilerde ise yıllık faiz oranının yüzde 5'e düşmesiyle kredilere olan talep iki kat artış gösterdi. 1 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere esnaf ve sanatkarın kooperatifler aracılığıyla kullandığı kredilerde faiz oranlarında yapılan indirim sonrası talebin önemli ölçüde arttığını söyleyen Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenleme sonrası kooperatifimizin...KTO Başkanı Öztürk Sivas Ticaret Borsasını ziyaret etti

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Gülşah YARLIMayıs ayında gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu öncesinde oda ve borsa yönetimleriyle istişarelerde bulunan Öztürk, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan ile bir araya geldi.Ziyaret ettiği odalar ve borsaların görüş ve önerilerini dinleyen Öztürk, “Türkiye’deki 1,5 milyon işletmenin temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli...Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarlarında denetimler arttı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Arslan, veteriner hekimlerle birlikte Ahırlar Bölgesinde kurulan hayvan pazarında gerçekleştirilen denetimlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların pasaportları, kulak küpeleri ve sağlık raporları kontrol edildi. Denetimlerin ardından açıklamalardan bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürüİhsan Arslan;"Veteriner hekimlerle birlikte hayvanları kontrol ediyoruz. Şuanda hayvan pazarında 2 bin 300 civarında büyükbaş, 150 civarında küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Geçen yıla göre küçükbaş hayvan sayısında azalma oldu bunun nedeni de Sivas'...Kurban Pazarı Yarın Açılıyor

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban alımı-satımı yapacak vatandaşlarımız için kurulacak olan kurban pazar yeri için müracaatların sona erdi. Bu günü, Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde saat 14.00’de kura çekimi yapılacak. Yarından itibaren kurbanlık satışlarına izin verilecek.  Kurban pazarında bu yıl işgaliye ücreti olarak; küçükbaş hayvan başına 7.00 TL. Büyükbaş hayvan başına ise 10.00 TL işgaliye ücreti alınacak. Çadır yeri bedeli de 300.00 TL olarak belirlendi.  Belirlenen yerler dışında kurbanlık satışı yapanlara ise Kabahatler Kanu...Kurt Deresi’ni Özbelsan yapmıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Daha yeşil bir Sivas’ sloganıyla şehirdeki yeşillendirme çalışmalarını son dört yılda 2.5 kat artırıldığını belirtildi.Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, beraberinde başkan yardımcıları Cafer Çongar, Mehmet Muaz Uzun ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Kurtderesi Vadi Park'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkanı Doğan Ürgüp, iki hafta içinde açılış yapacaklarını belirterek, “Burayı geçtiğimiz günlerde basınla birlikte gezmiş ve kısa bir tanıtım yapmıştık. Ama dünden bu güne dahi değiştiğini görüntül...Kurumlar arası işbirliği

Anadolu Haber Sivas’ta yeni girişimci adaylarına yönelik olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başlatıldı.  KOSGEB Sivas Hizmet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 26 Aralık 2013 tarihinde başlayan eğitimin 10 Ocak 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.KOSGEB Sivas Hizmet Müdürlüğü, Sivas Ticaret Borsası ve Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde, kendi işini kurmayı planlayan 30 girişimci adayına yönelik başlatılan eğitim Sivas Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda başlatıldı.  Eğitim ile ilgili bir açıklama yapan K...Küçük İşletmelere Büyüme Fırsatı

  Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil birleşerek büyük işyeri açmak isteyen esnaf ve sanatkarlara kişi başına 125 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunduklarını belirtti. Şehir içinde açılan büyük market ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarı zor duruma düşürdüğünü ve bu durumdan en fazla esnafların zarar gördüğünü belirten Demirgil, “Büyük işletmelere karşı esnaf ve sanatkarlarımız birleşerek büyük bir güç olup rekabet etme gücünü elde edebilirler. Bu aşamada biz esnaf ve sanatkarlarımıza sağladığımız düşük faizli kredilerle destek ...Lastikçilerin işi arttı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araçlarına yaz lastiklerini taktırmaları lastikçilerin iş yoğunluğunu arttırdı Fatih TABUR İlimizde baharla birlikte hava sıcaklıklarının artması ve 1 Nisan tarihi itibariyle araçlarda kışlık lastik takma zorunluluğunun kalkmış olması oto lastikçilerinin işini arttırdı. Lastikçiler, araçlarının daha az yakıt tüketmesini isteyen sürücülerle doldu. Zira, aracın performansını arttırmak için ve yakıt tüketimini minimum seviyeye indirmek için mevsimine uygun lastiklerin kullanılması şart. Kışlık lastiklerin değiştirilme dönemi ...Lisanssız Elektrik Üretim

Lisanssız Elektrik Üretim Derneği (Li-Der), Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğiyle “Lisanssız Elektrik Üretim” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  “Şehir Etkinlikleri” kapsamındaki üçüncüsü STSO’da gerçekleştirilen toplantıya Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Li-Der) Başkanı Yalçın Kıroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldız, CÜ Sanayi İş Birliğini Geliştirme Merkezi Müdürü Yrd.Doç. Dr.Yavuz Türkay ile enerji sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.  Bölgedeki sanayici ve yatırımcıların sektörü daha iy...Maliye Bakanlığı'ndan atama, 30 ilin defterdarı değişti

Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait atama kararları 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait atama kararları 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı;Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu'nun yerine Hakkari Defterdarı Mehmet Yazar getirildi.Resmi gaztete yayınlanan kararname ile değişen defterlar şu şekilde oldu.Maliye Bakanlığından:Karar Sayısı : 2013/6961 – Kilis Defterdarı Bayram YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,Bu suretle boşal...Markalarla Girişimcileri Buluşturan Fuar

Medya fors Fuarcılık organizasyonu ve UFRAD işbirliği ile gerçekleştirilen “Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” bu yıl 12–15 Eylül 2013 tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek.  CNR Fuar Merkezi 5-6 ve 7. Hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, girişimci ve yatırımcılarla  İstanbul’da buluşturacak. Bu yıl, 20 bin m2 alanda 400’e yakın markayı girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor. Fuarda 4 gün boyunca, Türkiye genelinde ve yurtdışında franchise vermeyi hedefleyen yüzlerce marka pek çok satış noktasına ulaşacak. Tüm sektö...Matbaacılarda Ramazan hareketliliği

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle Ramazan imsakiyesi bastıran firmalar, matbaacıların iş yoğunluğunu arttırdıFatih TABUR Basın Sitesi’nde 12 yıldır faaliyet gösteren matbaacı Turan Kırıktaş, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle işlerinde büyük bir artış yaşandığını söyledi. Yurtdışında bulunan firmalarla da çalıştıklarını ifade eden Kırıktaş, “Yurtdışında bulunan ülkelerden özellikle Almanya ile çalışıyoruz. Almanya’ya çok sayıda PTT kargo ile imsakiye gönderdik” dedi. Düğün sezonunun açılması ile birlikte düğün davetiye baskı işlerinde artış olduğunu, Ramazan ayının gelme...Mayıs yağışları arıcının yüzünü güldürdü

"Bu yıl, 90 bin ton civarında bir üretimimiz olur, bu da Türkiye'nin bal ihtiyacını karşılar" Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Bahri Yılmaz, kış aylarının kurak geçmesine rağmen mayıs ayındaki yağışların arıcılık açısından son derece sevindirici olduğunu ve 90 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nce düzenlenen "5. Dünya Arı Günü Etkinlikleri"ne katılmak için Sivas'a gelen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 57 bin profesyonel arıcı bulunduğunu, kayıtlı arı kovanı sayısını...Mehmet Akgül Güven Tazeledi

Anadolu Haber Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda renkli görüntüler yaşandı .4 Adayın yer aldığı genel kurulda mevcut başkan Mehmet Akgül, oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.  Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ve divan başkanlığını Sesob Başkanı Beşir Köksal’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Divan Başkanı Beşir Köksal,  oda üyelerine hizmet etmek için 4 adayın yarıştığını belirterek, genel kurulların birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını ve sonucunun...Memecan “Tüdemsaş’la iftihar ediyoruz”

AK Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan, Tüdemsaş’ı ziyaret ederek, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan’dan, Yeni Nesil Milli Yük Vagonu başta olmak üzere Dünya’da hızla gelişen Demiryolu taşımacılığı ve TÜDEMSAŞ’ın bu konudaki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.AK Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan, “Hükümetimiz dönemlerinde diğer alanlarda yaptığımız yatırımlara ilave olarak, özellikle Demiryolu sektöründe büyük projelere imza attık. Demiryolu sektörünün sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir sektör olduğunu biliyoruz. Bu sektör sürekli gelişme gösteren, öne...Meslek Hakkı

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü “Meslek Hakkı” ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Küçüker yaptığı açıklamad, “SGK kozmetik cerrahi ve alternatif tıp dışında tüm sağlık hizmetlerinin bedellerini, sosyal devlet anlayışı içerisinde karşılamaktadır. Doğal olarak gözlük cam ve çerçeveleri için sağlık yardımı yapması, koruyucu sağlık hizmeti, göz ve görme sağlığının korunması, körlüğün önlenmesi, eğitim ve öğretimde başarı. Trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının azaltılması,(Trafik kazalarında yılda 20 milyarın üzerinde mal kayıpları meyd...Meyvecilik Doğanşar’da Önemli Bir Sektör Haline Gelecek

 Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Mikro Havza Bazlı Meyveciliği ve Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında; tarımsal kalkınmayı desteklemek, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla Doğanşar Kaymakamlığı’nın talebi üzerine ceviz, elma, armut ve kirazdan oluşan 10 bin meyve fidanı ile 3 bin adet çam ağacını çiftçilerimize dağıttı. Fidan dağıtım programına; Doğanşar Kaymakamı Hakan Kafkas, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcımız Mevlüt Soysal, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, Doğanşar İl Genel Mecli...Mikrokredi

Anadolu Haber Hiç yoksul oldunuz mu? Açlık kaygısı ve yarın ne yiyeceğim düşüncesiyle uykuya daldınız mı? Yoksulluğunuza rağmen, merhametle ve çalmadan, çırpmadan,onurunuzla, dilenmeden gezdiniz mi sokaklarda? Yaşadınız mı? Yoksulluk utanılacak bir şey değildir. Ama giderilebilecek bir şeydir. Bir zamanlar Hindistan’da bahçeler ve saraylar içinde yaşayan racaların halkın kullandığı metal parayı hiç görmemiş, dokunmamış olmakla övündüklerini okuduklarımızdan hatırlıyoruz. Dünya kuruldu kurulalı, insanların istekleri ve eldeki imkanların dağılışı arasında yoğun bir mücadele yaşanmış. Günümüzde i...Mirza Bey Konağı onarılıyor

Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz: "Belediye olarak ilçedeki tarihi miraslara sahip çıkmaya devam edeceğiz" Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 100 yıllık Mirza Bey Konağı'nda onarım çalışmasının devam ettiği bildirildi. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Mahalle'de bulunan Mirza Bey Konağı'nın restorasyon çalışmalarına şubat ayında başlandığını hatırlatarak, onarımın sürdüğünü söyledi. Restorasyon çalışmalarının ardından yapının nasıl değerlendirileceğine karar verileceğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:  "Benden önc...Muhtarlar Hayran Kaldı…

 Muhtarlar Konfederasyonu’nun 20. İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin 81 ilinden Sivas’a gelen muhtarlar, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası’na hayran kaldı. Sivas’taki bazı mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyarette, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, çeşitli illerden gelen misafir muhtarlara Hayat Ağacı Derneği’nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Gıda Bankası’nın 2005 yılında Osmanlı dönemindeki Sadaka Taşı örnek alınarak Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde...MÜSİAD Enerji Sektör Zirvesini Sivas’ta Topluyor

 Toplantı hakkında basın açıklaması yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun şunları kaydetti; MÜSİAD Zirve toplantıları sektörün sorunlarını bularak konunun uzmanlarını ve taraflarını bir araya getirerek sorunlara çözüm aramaktadır. Bununla birlikte geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Hizmet Sektör Zirvesi Sivas programında ilimizin Sıcak Çermik, Avm ve Sivas’ın el sanatları konularını ilgililer huzurunda tartışıp sektörün eksikliklerini ve artılarını ortaya koyduk dedi;Şimdi ise Enerji Sektör Zirvesinde “Yeni Türkiye’nin Enerji Hamleleri” ve ‘Sivas’ta Enerji ...Müsiad Enerji Sektörü Paneli Düzenlendi

 AHMET ERÇELİKMüsiad Enerji Sektörü Paneli Buruciye Otel’de düzenlendi.Enerji Sektör Programına Müsiad Enerji Sektörü Kurulu Başkanı Gökhan Yetkin,Müsiad Başkanı Mustafa Coşkun,Vali Alim Barut,Belediye Başkanı Sami Aydın,Rektör Faruk Kocacık,Ak Parti Milletvekili Ali Turan,Belediye Başkan Yardımcısı Naci Süha,Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin,İl Protokolü ve Davetliler katıldı.Müsiad Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun “2014 yılı Enerji Sektörünün Sivas’ta yapılmasında enerji sektörü başkanına teşekkür ediyorum. Müisad 1990 yılında kuruldu ama Sivas’ta açılışı 6 yıl önce olabildi. Bizde çalışm...MÜSİAD Gıda Ve Hayvancılık Sektörünü Sivas’ta Topluyor

 AHMET ERÇELİKMÜSİAD TARIM VE Hayvancılıkta Kırsal Kalkınma Aile Çiftliği Hibeleri Teşvik İle İlgili Basın açıklaması yaptı. Basın Açıklamasını Müsiad Başkanı Avukat Mustafa Coşkun ve Müsiad Sektör Kurumları Başkanı Salim Eminoğlu yaptı.MÜSİAD Başkanı Avukat Mustafa Coşkun “Müstakil sanayici ve İş adamları Derneği Genel Merkezi ve MÜSİAD Sivas Başkanı Mustafa Coşkun şunları söyledi:MÜSİAD Sivas olarak ortaklaşa düzenlenecek olan Gıda,Tarım ve Hayvancılık sektör toplantısı Sivas’ta düzenlenecek.Hisar Düğün Salonun’da 27 Mayıs 2015 Çarşamba Günü saat 14:00’te başlanacak olan programda Tarım...MÜSİAD Hızlı Tren’i Masaya Yatırdı…

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Coşkun, MÜSİAD   Üyeleri Ömer Kayayurt, Uğur Görgen ve Şube Müdürü Ahmet Turan Ergüt TCDD 4 Bölge Müdürü H. Ahmet Şener’i ziyaret ederek, Sivas- Ankara hızlı tren yatırımı ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldılar.   Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TCDD 4 Bölge Müdürü H. Ahmet Şener Sivas’ta STK’ların daha aktif olmaları ve şehrin sorunlarına katkı sağlamaları gerektiğine değindikten sonra, yaptığı sunum ile MÜSİAD Yönetimine hızlı tren ve diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi.  MÜSİAD Başkanı ...MÜSİAD İşadamlarını Dubai’ye Götürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sivas Şubesi 25-29 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “BİG5 SHOW DUBAİ İNŞAAT FUARI”na MÜSİAD üyelerini ve Sivaslı İşadamlarını götürerek Sivas ekonomisi için bir canlılık getirmeyi hedefliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun Her yıl mutad olarak düzenledikleri yurtdışı iş gezilerinin 2013 yılı için ikinicisini DUBAİ olarak belirledik. Gerek üyelerimizin İnşaat ağırlıklı olması gerekse de İnşaatın lokomotif görevi gören bir sektör olması nedeni ile İşadamlarımızı Arap yarımadasının en büyük fuarı olan Big5 Show Dubai...MÜSİAD İŞADAMLARININ SIKINTILARINI İLETTİ

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Coşkun 28 Eylül 2013 tarihinde MÜSİAD Gaziantep Şubesinin ev sahipliğini yaptığı Genel İdare Kurulu Toplantısına (GİK) katıldı.             MÜSİAD Sivas Şubesinden yapılan yazılı açıklamada habere şöyle yer verildi. MÜSİAD Genel Merkezi tarafından 3 ayda bir düzenlenen GİK Toplantısında çağırılan Bakan veya Bakan Yardımcılarına kendi sahalarında MÜSİAD Şubeleri tarafından hazırlanan raporların sunumu yapılarak, gerek şehir için gerekse de bürokrasi olmad...MÜSİAD Sivas Kıbrıs Gezisi Düzenliyor

Anadolu Haber MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun yaptığı yazılı açıklamada MÜSİAD Sivas olarak Kıbrıs gezisi düzenliyoruz tüm işadamlarımızı ve üyelerimiz bu geziye davet ediyoruz. Kıbrıs gezisi 28 Şubat – 02 Mart 2014 tarihleri arasında olacaktır. Aynı günlerde Kıbrıs’ta şube açılışı yapılacağından açılış organizasyonuna katılım sağlayacağız dedi.  Coşkun bu tarihte yapılacak olan Avrupa genişletilmiş istişare toplantısına MÜSİAD Sivas olarak Bütün birimlerimizle bu toplantıya katılacağız dedi. Ayrıca bu münasebetle Kıbrıslı işadamları ile buluşmayı planladık gezimiz hem bir iş gezisi hem de ...Müsiad Sivas Tarım ve Hayvancılık Sektör Zirvesi Düzenledi…

 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Merkezi ve MÜSİAD SİVAS olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektör Toplantısı Hisar Düğün Salonunda, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Kemaloğlu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve kalabalık bir katılım ile gerçekleştirildi. Programda, "Tarım ve Hayvancılıkta Kırsal Kalkınma Aile Çiftçiliği (Destekler-Hibeler-Teşvikler)" konular ele alındı.Programın açış konuşmasını yapan MÜSİAD SİVAS Başkanı Avukat Mustafa Coşkun şunları söyledi: Son yıllarda öze...MÜSİAD Sivas Üyesi Korkmaz Havalandırma ve Panel Sivas’ın Gururu Oldu…

 MÜSİAD SİVAS Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Havalandırma ve Panel Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Korkmaz’ı kutluyoruz.1995 yılı itibari ile havalandırma, iklimlendirme, paslanmaz hastane ekipmanları, hijyenik ve soğuk oda panelleri imalat ve taahhüt işleriyle sektörde yer almaya başlayan Korkmaz Panel CE, TSE- HYB-212, TSE-HYB-258, ISO 9001:2008, ISO 9001:2008,TSEK, standartları normlarına uygun olarak ürettiği ürünlerle, gelişen şartlar ve kapasiteye bağlı olarak yurtiçinde ciddi referanslar elde etmiştir. MÜSİAD SİVAS Üyemiz Korkmaz Havalandırma Panel’in referansları müşteri memnuniyet od...MÜSİAD Sivas’ın Rize Çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Coşkun,  Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilatlanma Başkanı Birkan Çakmak, Yine Başkan Yardımcısı ve Sektör Kurulları Başkanı Ömer Kurt Rize Şubesinin ev sahipliğini yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK ) Toplantısına katıldılar.  81. Genel İdare Kurulu Toplantısına  Rize’de “Türkiye’nin enerji potansiyeli, bugünkü durumu ve gelecekteki yeri” gündemli toplantısında. T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TKİ, TEİAŞ, MTA, TPAO gibi kurumlardan 16 isim katılarak enerji konusu da Rize’de ...MÜSİAD TEKAFÜL’Ü TARTIŞTI

Anadolu Haber Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği  Sivas Şubesi , Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonunda Üyelerine yönelik Konferanslardan ilkini gerçekleştirdi. Programın açış konuşmasını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Coşkun şunları kaydetti;  Bizler konularımızı belirlerken Şehrimizdeki işadamlarımızın genelini düşünerek konu başlıkları oluşturmaya ve yükselen yeni iş sahalarını işadamlarının önüne koymayı,  tanıtmayı hedefledik .  MÜSİAD Yönetimi olarak üyelerimize yönelik yaptığımız eğitim serisi çalışmalarından ilkini İslami Sigor...MÜSİAD’dan Enerji Raporu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Birkan Çakmak, yine Başkan Yardımcısı aynı zamanda Sektör Kurulları Başkanı Ömer Kurt ile birlikte 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı  (GİK) için Rize’ye gidecekler. Rize’de düzenlenecek GİK toplantısı onur konuğu olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla yapılacak. Düzenlenecek GİK toplantısına Enerji Bakanı Taner Yıldız’a sunulmak üzere hazırlanmış “Sivas Enerji Raporu” hakkında ...MÜSİAD’dan Tarım Paneli

 AHMET ERÇELİKMüsiad Sivas’ın ev sahipliğinde Tarım ve Hayvancılıkta kalkınma Aile Çiftçiliği destekler ve hibeler konulu panel programı Hisar Düğün Salonun’da gerçekleştirildi.Panel 2 bölüm halinde gerçekleştirildi. Panele Müsiad Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Coşkun,MÜSİAD Gıda,Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı İsa Albayrak,Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Kemaloğlu ve İş Adamları katıldılar.MÜSİAD İl Başkanı Avukat Mustafa Coşkun’un açılış konuşmasıyla başladı.Mustafa Coşkun “Geçen sene hizmet sektörümüzü Sıcak Çe...MÜSİAD’tan Karayolları Müdürüne rapor

Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydın Doğan, MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Coşkun’u ziyaret etti.Gülşah YARLIZiyarette MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun ve MÜSİAD üyeleri, Karayolları Bölge Müdürüne hazırladıkları 11 maddelik raporu sundular.Karayolları Bölge Müdürü Aydın Doğan, sunulan raporun takipçisi olacağını ve elinden gelen gayreti göstereceğini belirttikten sonra tüm Sivaslıların bu rapora sahip çıkmasını istedi.MÜSİAD Şube Başkanı Av. Mustafa Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MÜSİAD olarak şehrimiz hakkında birçok rapor hazırlayarak ilgili makamlara ilettik, şehr...Nazım Yiğit Güven Tazeledi

Anadolu Haber Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Nazım Yiğit güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Sesob Başkanı Beşir Köksal yaptı. Köksal, oda hizmetine talip olan iki adaya da başarılar dileyerek, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.  Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda odanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başk...NOVADA TOKAT AÇILDI

Anadolu Haber Bugüne kadar Türkiye’de 21 alışveriş merkezi açan Turkmall ile İç Anadolu’nun önde gelen şirketlerinden Yıltaş Grup ile gerçekleştirdiği Novada Tokat geçtiğimiz hafta içi kapılarını coşkuyla açtı. 60 milyon Avroluk yatırım değerine sahip Novada Tokat Alışveriş ve Yaşam Merkezi 90 mağaza, 15 kafe restoran ve eğlence alanlarıyla Tokat’ın yeni yaşam alanı oldu.  Novada Tokat’ın  halk açılışı Yıltaş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Yıltaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alihan Çiçek, Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Hans Otto Nagel, Turkmall Yönetim Kurulu Başkan...Novada Tokat AVM müdürü Serdar Aşlamacı oldu

Anadolu Haber 17 Nisan’da kapılarını açacak olan Novada Tokat,  turizm, perakende ve AVM sektörünün deneyimli isimlerinden Serdar Aşlamacı’ya emanet edildi. Türkiye gayrimenkul sektörünün lider firmalarından Turkmall ile İç Anadolu’nun önde gelen şirketlerinden Yıltaş Grup’un 17 Nisan’da hizmete açacağı Novada Tokat Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin müdürlüğüne Serdar Aşlamacı getirildi. 60 milyon Avroluk yatırım değerine sahip olan ve açıldığı andan itibaren 1.500 kişiye iş imkanı sağlaması beklenen Novada Tokat’ın müdürü Serdar Aşlamacı iş hayatına The Marmara Bodrum Oteli Gece Müdürü olar...Odalarımızla birlikte bir aileyiz

Anadolu Haber Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, ilçede bulunan esnafları ve  Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. İlçede bulunan Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunun tamamlanmasını ardından tekrar seçilen oda başkanı Basri Çoban ve yönetim kurulunu ziyaret eden Köksal, yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi Esnaf teşkilatının bir aile olduğunu dille getiren Köksal, “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak merkez ve ilçelerimizde bulunan odalarımızın genel kurullarına katılıyoruz.  Kangal Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımı...Okulların İhaleleri Yapıldı

İl Özel İdaresi, Sivas’ta bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okullara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Eğitim kalitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayan İl Özel İdaresi, geçmişte olduğu gibi bu yılda il genelinde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okulların eksikliklerinin zamanında giderilmesini amaçlamaktadır. Özel İdare Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü, ihale sürecine biran önce başlanılması için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak. Merkezde 49 okula ait ihale dokümanlarını Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim etmişti.  Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birl...Optik Fabrikasının temeli atıldı

Anadolu Haber ASELSAN Hassas Optik Anonim Şirketi Fabrikası’nın temel atma töreni Pazar günü Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi bölgesinde gerçekleştirildi. Yüzde 50 ASELSAN yüzde 50 Yıltaş Grup ortaklığında üretime geçecek olan fabrikanın 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 2015 yılının Ağustos ayında üretime geçmesi planlanan fabrikanın üretime başlamasıyla Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Optik Mühendisliği Bölümü de projelerini sanayiye Türk sanayisine aktaracak.  Temel atma törenine, fabrikanın Sivas’a kazandırılma...Oran 2014 başvuruları

Anadolu Haber Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak olan faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlığı altında mali destek verecektir. Ayrıca, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak f...ORAN Ev Sahipliğinde AR-GE Proje Pazarı Kayseri’de Tanıtıldı

 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından 27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı” tanıtım toplantısı Kayseri’de yapıldı.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve özel sektör temsilcileri katıldı. Daha önceki yıllarda Kayseri’den AR-Ge Proje Pazarı’na gönderilen projeler ise fuaye alanında sergilendi.Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ...ORAN Kalkınma Ajansı ilçelerde tanıtımlara devam ediyor

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından geçtiğimiz hafta için de oran yetkilileri Şarkışla, Zara ve Suşehri'ndeki toplantılarla devam etti.  Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ORAN Program Yönetme Birimi Uzmanı Ahmet Emin Kilci, katılımcılara ORAN'dan destek alan projeler hakkından bilgi verdi. Şarkışla'daki toplantıya Kaymakamı Davut Gül, Kaymakam adayı Orhan Küçük, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İl Genel Meclis Üyesi Osman Aydın, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bilgiç, Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu...ORAN Kalkınma Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.  Valilik Salonu’ndaki toplantıya,  ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Alim Barut ile yönetim kurulu üyeleri Yozgat Valisi Abdülkadir Yazıcı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman Yıldırım, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık ve Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı katıldı. Alim Ba...ORAN Kalkınma Kurulu Üyeleri Çevre ve Enerji Alanında Ziyaretlerde Bulundu

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesinin gelişimi adına örnek alınabilecek çalışmaların Ajans Kalkınma Kurulu üyeleri ve ilgili paydaşlara tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla enerji ve çevre alanında iyi uygulama örneği ziyaretleri düzenlendi.Bu kapsamda, bölgede bulunan İlçe Belediyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İller Bankası, Üniversiteler ve ilgili diğer kurul üyelerinin ve temsilcilerinin katılımı ile 11 Mayıs 2015 tarihinde Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve ...ORAN Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mayıs ayı Yönetim Kurulu toplantısı Sivas Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Âlim Barut başkanlığında ORAN Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.Toplantıya; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Ajans Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı katıldı.Ajans Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Âlim Barut toplantının açılışında yaptığı kon...ORAN Yozgat’ta Toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği Toplantı Salonu’nda Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir YAZICI başkanlığında gerçekleştirildi.Vali YAZICI toplantıda yaptığı basın açıklamasında; “Sn. Başbakanımız başkanlığında Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından da onaylanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı tanıtımının yapıldığı ve "Ar-Ge, Yenilikçilik ve Kümelenme", "Sosyal Altyapı", "Turizm" ile "Enerji ve Çevre" başlıkları altında çalıştayların gerçekleştiği toplantılara bölge paydaşlarından geniş bir kesim katılım ve katkı sağlamıştır. Böl...ORAN’dan OSTİM’ ziyaret

Anadolu Haber Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyelerinin; TR72 Bölgesinin (Kayseri, Sivas ve Yozgat) gelişimi adına örnek alınabilecek nitelikteki projelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin 2.si, 30 Mayıs 2014 tarihinde; kümelenme konusunda uluslararası düzeyde başarılı örneklerin yer aldığı Ostim Sanayi Bölgesine gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında ilk olarak Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN Kalkınma Kurulu üyelerine ve Ajans personeline Ostim ve Bölgedeki kümeler hakkında bilgi verdi. Ardından Bölgede faaliyet gösteren kümelerden “Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi”...ORAN’dan Teklif Çağrısı

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek ProgramlarıTeklif Çağrısı Yayınlanmıştır T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında yürütülecek olan“Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet” ve “Kültür ve Turizm” mali destek programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Programın Uygulama Alanları Nelerdir?  1) Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı: Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelin...ORDU İLE SİVAS ARASI DOSTLAR ARTACAK

Ordu oda başkanları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Beşir Köksal ile görüştüler. Ordu Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Özcan Demirkol ile Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kokmaz, esnaf ve sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti Ziyarete konuşan Ordu Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanı Özcan Demirkol Ordu-Sivas arasında güzel dostlukların olduğunu söyledi.  Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Beşir Köksal’ı ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Demirko...Organik bal üretimi yaygınlaşacak

Sivas İl Özel İdaresi, organik arıcılığın ilimizde gelişmesi amacıyla çalışma başlattı. Gülşah YARLIBu kapsamda Tecer Dağı Yöresi ile Tozanlı Vadisi'nde faaliyetini sürdüren 20 arıcıya İl Özel İdaresi tarafından Organik Arıcılık hibe desteğinde bulunuldu.   2014 yılı çalışmaları kapsamında, Sivas Arıcılar Birliği tarafından talep edilen organik arıcılık ve organik bal üretimi projesini İl Özel idaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hazırlayarak  bölgede kontrollü ve sistemli bal üretiminin gerçekleşmesine katkı sağladı.  İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen t...OSB’de yatırım yapmanın avantajları

Anadolu Haber Sivas’ta OSB faaliyete geçtiği takdirde yatırım yapmak isteyen işletmelerin ne tür avantajlara sahip olacağı soruluyor. İşte o avantajlar:  OSB'lerin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenleyen 12/ 04/2000 tarih ve  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda OSB'ler: 'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçaları...Ölçü ve tartı aletleri konusunda bilgi verildi

Anadolu Haber 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar konunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, damgalanmaları hakkında bilgi edinmek amacıyla gerekli denetim faaliyetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşlara yönelik olarak bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu salonunda gerçekleştirilen toplantıya il müdürü Tanzer Erdemin yanı sıra, Sesob Başkanı Beşir Köksal ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Eczacılar Odası, Sivas, Şarkışla,...Ömer Işık hizmetine devam edecek

Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda oda başkanı Ömer Işık tekrar seçilerek güven tazeledi. Genel Kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, oda başkanları ve üyeler katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Tenekeciler ve Madeni İşler Es...Öncü Kuruluş Kendini Yeniliyor…

 Tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek şehrimize hizmet eden öncü kuruluş Özbelsan A-Ş, her geçen gün kendisini yenilemeye devam ediyor. Beton Santrali, Beton Yapı Elemanları, Kent Mobilyaları ve belediyenin çeşitli birimlerine sağladığı uzman personel desteği ile ilimizdeki istihdama da çok büyük katkı sağlayan Özbelsan, yaz aylarındaki iş yoğunluğundan sonra kış aylarında ise şirket içi bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda; kilit parke taşı, bordür, yağmur oluğu, çiçeklik, bims, yüzey taşı, karo ve çim taşı gibi birçok ürünü şehrimizin hizmetine sund...Örnek Bahçe Kurulacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Türkiye’de yürüttüğü önemli projelerden biri olan Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi’nin (SEKP) Örnek Damla Sulama Bahçe Kurumu ihalesini alan Jain Sulama Sistemleri, bölgede hayata geçirilecek olan meyve bahçelerinin damla sulama sistemlerini de kurmak için hazırlıklara başladı. Topraktan gelen uzun yıllara dayalı deneyim ve bilgisini çiftçilere aktaran, projelerini, yüksek kalite ve teknolojide ürettiği sulama sistemleri ve akıllı uygulamalar ile hayata geçiren Jain Sulama Sistemleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli sulama projel...Örnek projeler takdir topladı

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından desteklenen Örnek Sera ve Örnek Kapama Ceviz Projeleri, Akıncılar ilçesinde hayata geçirildi. Gülşah YARLIAkıncılar Kaymakamlığınca projelendirilen ve İl Özel İdaresi hibe desteği ile yaptırılan  “Örnek Sera” ve “Kapama Ceviz Bahçesi” anahtar teslim törenine Vali Alim Barut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Akıncılar Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu,  İl Jandarma Komutanı J. Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Fahri Keskin ile ilçe protokolü katıldı. Törende k...Özel İdare ile Özbelsan A.Ş. Arasında Protokol İmzalandı

İl Özel İdaresi, 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde bulunan parsellerine Özbelsan A.Ş. tarafından yapılacak olan bloklardan pay karşılığı olarak dükkân alacak. İl Özel İdraresi İl Encümen Toplantı Salonunda Vali Zübeyir Kemelek ve Özbelsan A.Ş. Müdürü Mustafa Altun tarafından imzalanan protokol ile İl Özel İdaresine ait olan arsalara yapılacak dükkânlardan 28 âdeti İl Özel İdaresine teslim edilecek.4 Eylül Sanayi Sitesi’nde yeni bir yapılaşma olduğunu ve bölgenin gün geçtikçe gelişip güzelleştiğini belirten Vali Zübeyir Kemelek, “Özbelsan A.Ş. tarafından 4 Eylül Sanayi Sitesinde 106 dükkândan pay karşı...Özsüt Sivas’ta

İnönü Bulvarı Büyük Otelin altında faaliyete geçen Özsüt’ün açılışını Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz gerçekleştirdi. Sivas’ta Franchise sisteminde açılan Özsüt Sivas, kazandibi, muhallebi, ekmek kadayıfı, peynir tatlısı ve aşure gibi geleneksel tatlılar üreten Özsüt büyümek için Franchise modellerinin seçtikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere bayi zincirini artırmaya başladı. Sonrasında ise klasik tatlıcı dükkânlarından kafe konseptine geçiş yaptı. Ürün yelpazesine pasta, kurabiye, dondurma, kahve ve çikolatayı da ekledi. 2009 yılı itibariyle çikolata üretimine de başladı. ...Patates hasadı yapıldı

Sivas Tarım İl Müdürlüğü tarafından Sivas Merkeze bağlı Durdulu Köyü'nde Bekir Şahin'in tarlasında yapılan törenle patates hasadı gerçekleştirildi. Programa Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Yardımcısı Mehmet Cengiz ve Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası yetkilileri, Durdulu Köy Muhtarı Hasan Baltepe, köy sakinleri katıldı.  Programda ilk sözü alan Durdulu Köyü Muhtarı Hasan Baltepe  şunlarıs söyledi, "Patates hasat  günü dolayısıyla burada toplanarak bizleri memnun ve bahtiyar ettiniz. Gelen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yapmış olduğumuz patates hasadının hayırlı uğurlu ...Patateste ekim zamanı…

 Ankara – 19.03.2015 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patateste planlı ve sürdürülebilir bir üretimin şart olduğunu bildirerek, “üretim miktarı ve fiyatlardaki istikrarsızlık hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor” dedi.Bayraktar, yaptığı açıklamada, ekimi süren patateste üreticilerin, patates piyasa koşullarını gözden geçirerek ekim alanlarını belirlemeleri gerektiğini, çünkü patateste üretim miktarının fiyatı doğrudan etkilediğini, üretimin talebin üzerine çıkması durumunda fiyatların maliyetleri bile karşılamayacak seviyelere indiğini, p...Patent nedir?

Anadolu Haber Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, "buluş belgesi", "uyrukluk belgesi" veya "ihtira beratı"patent Patent hakkı, çoğunlukla buluş sonucu olan mamullerle sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar. Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları için...Pazarcı ve Marketçi Gerilimi

Sivas Belediyesi kaldırım işgallerinin ortadan kaldırılması noktasında kararlı çalışmaları aralıksız devam ettirmekte. Geçtiğimiz günlerde Pazarcı Esnaf Odası Başkanı Adem Argın, pazarcı esnafının kaldırım işgallerinden rahatsızlığını dile getirmek için bir basın açıklaması yaparak kamuoyu gündemine getirmişti.  Konunun taraflarını bir araya getirerek konunun çözümüne kavuşturulması için bugün Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Köse, yerel market...Pazarcılar Oda Başkanını Seçti

Anadolu Haber Pazarcılar Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Adem Argın birkez daha seçilerek güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının konuşma yapan ve odanın 4 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi veren oda başkanı Adem Argın, pazarcı esnafının daha güzel ortamlarda hizmet vermesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Büyük faaliyete sahip olmalarına rağmen k...Pegasus, bu yaz Sivaslıları daha çok seyahat etmeye davet ediyor

 Türkiye’nin öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus Hava Yolları,misafirlerini yaz sezonunu tek tatile sığdırmadan doya doya yaşamaya davet ediyor. Pegasus’un Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği uçuşlar ile yazın keyfini daha fazla yaşamak isteyen Sivaslılar, yurt içinde 8, yurt dışında 39 olmak üzere toplam 47 noktaya bağlantılı uçabilir. 2015 seyahat planlarını Sivas üzerinden yapacak olan misafirler, Pegasus seferleriyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 58,99 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşabilir. Sivas, en çok Antalya ve Basel’e...Perçi, yatırımlar hakkında bilgi verdi

Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, yatırımlar hakkında bilgi verdi. Perçi, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin yeni yatırımlarla atağa kalkacağını belirtti. Bu yöndeki çalışmalara dikkat çeken Perçi, Ticaret Lisesinin bulunduğu alana hükümet konağı inşa edileceğini kaydetti. Eğitim yatırımlarına işaret eden Perçi, "Ticaret Lisemizi de Yatılı Bölge Okulu karşısındaki hazine arazisi üzerine yapmayı planlıyoruz. Kemalpaşa İlkokulumuza ilave olarak 9 derslik yapılacak. Anadolu Lisemizin yarım kalan inşaatı kaldığı yerden devam edecek. Cengiz Topel Kız Teknik Lisemizi...Peugeot Üniversiteye 3 araç bağışladı

Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’ne eğitim amaçlı 3 araç bağışlandı.  Teknoloji Fakültesi Otomotiv Laboratuvarı’na teslim edilen 2’si benzinli 1’i dizel 3 araç Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde eğitim amaçlı uygulama derslerinde kullanılacak. Geçtiğimiz yılsonunda Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü’nün eğitim merkezini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Tatar, Üniversite-Sanayi İşbirliğinden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk ve beraberinde...Polis Esnafı Sahte Paraya Karşı Uyardı

Kurban pazarında satış yapan esnafları sahte paraya karşı uyardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurban pazarında satış yapan esnafları sahte paraya karşı uyardı.Sivas Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ahırlar Bölgesinde kurulan hayvan pazarında satış yapan esnafları sahte paraya karşı uyardı. Kurban Bayramı öncesinde para alışverişi, sahte alışveriş işlemi ve müşteri sirkülasyonunun yoğun olması nedeniyle sahte para olaylarında artış yaşanabileceği konusunda esnafları afişler ve broşürlerle ...POS’lu yazarkasa dönemi başlıyor!

Seyyar EFT-POS cihazı kullanan iş yerlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bu günden itibaren başlıyor.Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde kredi kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran ve teknik özellikleri Gelir İdare Başkanlığınca belirlenen cihazdır. Bu cihaz sayesinde alışveriş esnasında tek bir makine kullanılarak mükellefler yasal zorunlulukları yerine getirebilecek ve  tüketiciler de zaman kaybı yaşamadan alışverişlerini rahatlıkla yapabilece...Projeye Desteğiniz Bize Güç Veriyor

 Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası başkanı ve aynı zamanda S.S. Sivas Oto Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığını da sürdüren Hakan Demirgil, Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Ömer Işık ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret ederek, hem kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de Seyfebeli projesinin son gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ziyarette açıklama yapan Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, kooperatif olarak 4 eylül sanayi sitesinde 100 adet d...Ramazan fırsatçıları kendini gösterdi

Sivas’ta son bir hafta içerisinde kırmızı et  fiyatlarında yüzde 25’in üzerinde zam yaşandı.1 hafta önce 19 TL’den satılan kırmızı etin fiyatı şu an 25 TL’yi gördü. Et fiyatlarının 11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala anormal derecede artmasına vatandaşların yanı sıra Lokantacılar Odası Başkanı Nazım Yiğit de tepki gösterdi. Yiğit, “Ne oldu da et 19 TL’den 25 TL’ye çıktı. Biz anlam veremedik” dedi Fatih TABUR Ramazan ayının yaklaşmasına günler kala bir çok üründe olduğu gibi kırmızı ette de anormal fiyat artışları yaşanıyor.  Duruma vatandaşın yanı sıra Lo...Ramazan’a Hazırlanıyor

Selçuklu Parkı içine ve İnönü Bulvarı üzerine yapılan tanıtım ve satış stantları ile Sivas Anadolu Haber Selçuklu Parkı ve İnönü Bulvarı üzerinde hazırlanan stantlar ile Sivas Ramazan ayı için yapılacak tanıtım ve etkinler için hazırlanıyor.  Burada düzenlenecek tanıtım statları ve düzenlenecek etkinliklerle, sadece Sivaslıların değil yurdun 4 bir yanından gelen misafirlerin ağırlanması planlanıyor. Sivas Belediyesi tarafından organize edilen Buruciye Yaz Akşamları etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca iftar sonrası konser ve etkinliklerin düzenlenecek. Belediye tarafından her yı...Raybüs Güzel Tanıtım Kötü

_‘Turizm Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Selçuk Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören yaklaşık 100 öğrenciye UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gezdirildi.   Fatih TABUR Turizm Haftası’ kapsamında Selçuk Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören yaklaşık 100 öğrenciye UNESCO (Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan ‘Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’ gezdirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda öğrencilerin ulaşımı şubat ayında hizmete açılan raybü...Raybüs Yakında Divriği'de

Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, TCDD 4. Bölge Müdürü Ahmet Şener ve beraberindeki heyet ile birlikte Divriğide Demirdağ ve Divriği tren istasyonlarını gezerek incelemelerde bulundu.  Bununla beraber, eğitim çalışmaları ve deneme sürüşleri devam eden Raybüs setini de inceleyen heyet; Demirdağ istasyonundan Divriği istasyonuna kadar raybüsle yolculuk yaptılar. Büyük beğeni toplayan Raybüs yetkililerden tam not aldı. Deneme sürüşleri ve eğitim çalışmaları devam eden Raybüsün yakın zamanda seferlere başlaması bekleniyor. ...Reçetesiz Hayat, 13 Ekim Pazar saat 14.15’ de TRT Haber’de…”

Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey'in daveti üzerine Gemerek, Yeniçubuk ve Sızır’da çekimleri yapılan ve iki bölümden oluşan "Reçetesiz Hayat" Programı'nın 1. Bölümü 13 Ekim Pazar Günü saat 14:15'te TRT HABER kanalında yayınlanacak. TRT’NİN resmi web sitesinde Sızır’ da çekimleri yapılan 1.bölüm için şu bilgiler yer alıyor: “Reçetesiz Hayat’ta bu hafta Sivas'tayız… Bu haftaki konuğumuz, tam 100 yaşındaki Ayşe Peker… Dinçliği ile herkesi şaşırtan, türküleri ve şiirleri ile etrafına neşe saçan Ayşe Nine'nin en sevdiği besinler balık ve kuşburnu aşı… Ayşe Nine, tüm sağlık sırlarıyla berab...Romanov Koyun üretimi

Anadolu Haber Anavatanı Rusya olan Romanov koyunu soğuk ve sıcak iklime uyum sağlamış kısa kuyruklu, değişik tonda gri renkli vucut siyah baş ve ayaklara sahiptir. İki kat yapağı örtüsüne sahip  Romanov ırkında yapağı arasında yerleşik bu kılçık kıllar,mevsime göre değişik özellikler göstererek, mükemmel bir ısı izolasyonu sağlamaktadır. Deri ve yapağı kalitesi bakımındandiğer koyun ırklarından çok üstündür.                                                     &...Sakın oyuna gelmeyin!

Bankalardan ‘dosya masrafı’ adı altında alınan yasal olmayan paranın geri iadesi amacıyla bir çok vatandaşın telefonuna genellikle il dışında bulunan özel hukuk büroları  tarafından mesaj geliyor. Özel hukuk bürolarının güvenirliğinin araştırılmasını isteyen  uzmanlar, ‘Sakın oyuna gelmeyin’ diyorFatih TABUR Bankalar tarafından ‘dosya masrafı’ adı altında geriye dönük 10 yıl içerisinde alınan yasal olmayan para tüketici sorunları il hakem heyeti başkanlığı tarafından alınarak tüketiciye geri iade ediliyor. Bu noktada vatandaşın yapması gereken birkaç işlem yasal olarak hukuk b...Sanayi hizmete hazırlanıyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Belediye ekipleri, 2013 yılında yapımı tamamlanan 4 Eylül Sanayi Sitesi’ndeki Yeni Nesil Kooperatif Dükkânlarının bağlantı yollarında çalışmalarına başlayarak hizmete hazır hale getirecek. Bir yandan SİBESKİ ekiplerinin alt yapı çalışmalarını sürdürdüğü sanayi sitesinde, bir yandan da Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri üst  yapı çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmaları biten yerlerde yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. 3 ekiple çalışılan sa...SESOB, 75 Kişiye Girişimcilik Eğitimi Verdi

 Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri tamamlandıÇalışma ve İş Kur Müdürlüğü ile iş protokolü imzalayan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 75 kişiye KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verdi. Kobi Danışmanı Serdar Sakın tarafından verilen eğitimlere katılan girişimci adayları, 70 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra yeni işyerleri açılması için proje hazırlamaya başladı.Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, girişimcilik eğitimlerine katılanların güzel projeleri olduğunu belirterek, en kısa zamanda bu ...SGK Müdüründen Esnafa Müjde

 Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mustafa Kayış, kurumdaki idarecilerle birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksalı ziyaret etti. Günün anısına Birlik Başkanı Beşir Köksala çiçek veren SGK İl Müdürü Mustafa Kayış, amaçlarının sosyal güvenliğin önemini anlatmak ve topluma bu bilinci yaymak olduğunu söyledi.2008 yılından itibaren her yıl mayıs ayının ikinci haftasını Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutladıklarını dile getiren Kayış, esnafa ve vatandaşa daha güzel hizmet sunmak için gayret gösterdiklerini belirt...SGK Sivas’ta Kitup 2 Projesini Destekliyor

 AHMET ERÇELİKSosyal Güvenlik Kurumu Sivas’ta Kitap 2 Projesi kapsamında Basın Mensupları ve Muhtarlarla Buruciye Otel’de buluştu. İletişim Uzmanı Emel Esen Bulut’un Kitup 2 Projesi sunumuyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Türkiye’de sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini zedeleyen, kayıt dışı çalışan işçilerin haklarından mahrum kalmasına neden olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek amacıyla yenilikçi bir tutum sergileyen Sosyal Güvenlik Kurumu, Eylül 2014 tarihinde hayata geçirdiği “Etkin Rehberlik ve Denetim yoluyla kayıtlı istihdamın teşviki projesinin Kitup 2 d...Sıcak Çermik Altyapı Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği Mayıs dönemi birlik meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Sıcak Çermik Sefa Otel'de düzenlenen Birlik Meclisine; Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekteri Salih Ayhan, Yıldızeli Kaymakamı Mehmet Gürkan Zengin, Bele-diye Başkan Yardımcısı Abdur-rahim Ceyhan, Başkan Vekili  Erdal Karaca, İl Genel Meclisi  ve Belediye Meclisi üyeleri ka- tıldı.             Vali Barut başkanlığındaki meclis toplantısında;     ...Sıcak Çermik Özel İdare Tesislerinde İnceleme Yapıldı

 AHMET ERÇELİKSivas Valisi Âlim Barut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Jandarma Komutanı Okşin Akşit ve beraberindekiler Sıcak Çermik Özel İdare Tesislerinde inceleme yaptılar.Vali Âlim Barut inceleme sonunda “Önümüzde bulunan yeni kuyumuzda 120/saniye 47-48 derece sıcak su elde edilmektedir. Yeni yatırımlara mevcut yatırımlara dağıtılacaktır. Atık su arınması mahsuru olan kaçak kuyu kapatılmıştır. Tesislere sular verilecektir. Anlamı 120 saniye su daha önce görev yaptığım yerdekinin 4 katıdır. Bu verim kesinlikle Sivas ekonomik olarak büyük değer katacaktır. Kaynak koruma planları yapıl...Siber Suçlara DİKKAT

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Büro Amirliği tarafından takip ettikleri bazı internet siteleri aracılığı ile halkın dolandırıldığını tespit etti. Elektrik faturası ödemek ve kredi kartı borcu sorgulamak isteyenler için hazırlanmış gibi yayınlanan www.elektirikfaturasiodeme.biz, www.kredikartilimitogrenme.com ve benzeri isimli internet sitelerini tespit ettiklerini basın açıklamasıyla bildirmişlerdir.  Vatandaşların bu gibi bilmedikleri internet sitelerine ödeme yapmamaları gerektiğini yapılacak işlemlerle ödeme yapan vataşaların mağdur olacaklarını belirterek böyle ...SİDEMİR Grevde

Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) işçileri Pazartesi günü saat 16:00 dan itibaren greve gitti. Bu gün (Salı) Sivas Hükümet Meydanında toplanan SİDEMİR işçileri bir basın açıklaması yaptı. Grev nedeni olarak 2004 yılından beri SİDEMİR’deki alacaklarını ve dün işten çıkartılan 13 arkadaşlarına destek olmak amacıyla greve gittiklerini açıkladılar. Türk Metal Sendikasının yanlarında olmadıklarını belirten SİDEMİR işçileri grevde yanlarında olmayan sendikanın ne zaman yanlarında olacağını basın mensuplarına sordular. Basın açıklamasından önce bir İşçinin annesinin feryadı vard...Silah Fabrikası İçin Yatırım Hamlesi…

Dünyaca ünlü İtalyan silah firması Beretta Sivas’a fabrika kurmak için görüşmelere başladı.Kurulması düşünülen fabrika için Cumhuriyet Üniversitesi ile ortak hareket eden firma yetkilileri, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.  Ziyarete Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Ertan Buyruk, Beretta'nın Türkiye Silah Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bilginer, fabrika yetkilileri ve üniversite heyeti katıldı. Fabrika kurulması fikrini Başkan Aydın’a anlatan Buyruk, firma yetkileri ile yapılan görüşmeleri ve üniversite ile iş birliği sürecini anlattı...Sivas -Ankara Uçuşları Başladı

 AHMET ERÇELİKÖzel bir havayolu şirketi Sivas-Ankara, Ankara-Sivas arası uçak seferleri düzenlemeye başladı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda gerçekleşen törene Valimiz Sayın Âlim BARUT’un yanı sıra; Sivas Milletvekili Hilmi BİLGİN, Belediye Başkanı Sami AYDIN, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İRCAL, Vali Yardımcıları Turgay İLHAN Ömer KALAYLI, Salih AYHAN (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri),Mehmet Şerif OLCAŞ ile protokol üyeleri ve çok sayıda yolcu katıldı.Sivas Nuri Demirağ Havalimanında gerçekleşen hat açılış töreni, uçağın alana inişinin ardından düzenlenen su köprüsü ve hat açılış kurdele...Sivas ABiGEM

Anadolu Haber Sivas Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, Avrupa Birliği projesi kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde faaliyetlerine başladı. ABİMGEM’in amacı bölgedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları her alanda teknik destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve hem yurt içi hem de yurt dışında rekabet güçlerini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda proje kadın girişimcileri ve genç girişimcileri de desteklemektedir. İşletmelere sunulan danışmanlık v...Sivas Arıcılar Birliği Apimondia üyesi oldu

Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu Apimondia tarafından iki senede bir düzenlenen, arıcılık sektörü açısından büyük önem taşıyan, otoritelerce dünyanın en prestijli 10 kongresi arasında kabul edilen Apimondia Kongresinin 43.ncüsü 29 Eylül–4 Ekim 2013 tarihinde Ukrayna'da yapılmaktadır. Yapılmakta olan kongreye ilimizi temsilen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz İhsan ASLAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Musa KALEBAYIR, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Cengiz SOLMAZ, Sivas Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz DOĞAN ve Birlik Başkan Yardımcısı Turan CEYLAN katıl...Sivas Bölge Birliği'nden Rekor Sigorta Üretimi

 Ürününü sigorta ettiren çiftçilere; 100.000.000.TL indirimli faizden kredi kullandırılarak Çiftçinin cebine 4.000.000TL ek katkı sağlandı.2015 yılının ilk dört ayına ilişkin tarım sigortaları verilerini ve üretim sonuçlarını açıklayan Sivas Bölge Müdürü İsmail Köse, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, tarım sigortalarındaki poliçe adedi açısından % 75 sektör payı ile açık ara sektör lideri olduğunu söyledi.Sivas Bölge Birliği’ne bağlı Sivas, Tokat ve Erzincan illerinde düzenlenen her dört tarım sigortası poliçesinin üçünü Tarım Kredi Kooperatifleri’nin düzenlediğini kaydeden Köse ayrıca bu d...Sivas Demir Çelik İşçileri Anlaştı

 AHMET ERÇELİKAylardır maaşlarını alamadıkları için 2 haftadır eylem yapan Sivas Demir Çelik işçileri sonunda Fabrika yönetimiyle anlaşmaya vardı. Aylardır maaşlarını alamadıkları için 2 haftadır eylem yapan Sivas Demir Çelik işçileri sonunda Fabrika yönetimiyle anlaşmaya vardı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın araya girmesiyle işçilerle fabrika yönetimi arasında anlaşma sağlandı. Çelik İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Erturhan, Kayyum Heyeti Başkanı Vali Alim Barut’un nezaretinde Fabrika yönetimiyle protokol imzaladılar. 2004’ten sonra Erol Evcil tarafından işletilmeye başlanan Demi...Sivas doğaltaş ve mermer sektöründe işbirliği protokolü imzalandı

Anadolu Haber Sivas doğaltaş ve mermer sektöründeki firmalar rekabetçiliğin ve istihdamın artırılması amacıyla kamudan 664 bin dolar hibe alabilmesi için protokol imzaladı.   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Özdemir, Sivas ABIGEM Kümelenme Uzmanı Barış Cihan Başer ve firma temsilcilerinin katılımıyla, doğaltaş ve mermer sektörünün rekabet gücünün artırılması için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Sivas doğaltaş ve mermer sektörünün kümelenme konsepti ile rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar resmiyet kazandı. İşbirliği protokolünü imzalayan firmalar or...Sivas Dubai’de Tanıtılacak

 AHMET ERÇELİKİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 4-7 Mayıs arasında Dubai’de Sivas’ı tanıtacak.Bunun için Sultan Otel’de basın kahvaltıda bilgi verildi. Basın toplantınsa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Teoman Karaca, Halit Karakoç, Turizm Şube Müdürü Sibel Akyüz, İl Kültür ve Turizm Personeli ve basın mensupları katıldı.İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü “1994 yılından itibaren Birleşik Arap Emirliklerinin ve siyasi başkenti konumundaki Dubai Şeyhliğinde düzenlenen en büyük ve kapsamlı bir turizm fuarıdır.İlgili fuar geçen yıl 22.410 m2’lik a...Sivas Et Entegre Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor

Sivas’ta yapımına karar verilen Et Entegre Tesisi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ile birlikte Ulaş İlçesi Kovalı mevkiine yapılacak olan tesisin çalışmalarını yerinde inceledi.  Ayhan, Sivas’ın ülkemizin hayvan varlığı bakımından en zengin şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, bu potansiyelin değerlendirilerek, Sivas’ı tarım ve hayvancılıkta söz sahibi bir bölge yapmak istediklerini kaydetti. Ayhan, Et Entegre Tesisi’ni son teknolojiyle donatacaklarını, söz konusu y...Sivas Halkı ne diyor

Sivas’ın geleceğini ilgilendiren böyle kapsamlı bir projenin özellikle seçim sath-ı mahalline girdiğimiz bu son zamanlarda bir kısım siyasi hesaplarla engellenmeye çalışılması gerek Belediye yetkilileri gerekse belediyeye muvafakatname veren arsa sahipleri tarafından oldukça manidar karşılanıyor. Bu kapsamda arsa sahipleri tepkilerini dile getirmeye başladı.  Belediyeye muvafakatname veren hak sahipleri Sivas'ın geleceğini kimsenin engellemeye hakkı olmadığını belirterek, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:  Mülk Sahibi Elvan Cantemur: “ Turkuaz projesi her şeyden önce ...Sivas Halkı ne diyor

Sivas’ın geleceğini ilgilendiren böyle kapsamlı bir projenin özellikle seçim sath-ı mahalline girdiğimiz bu son zamanlarda bir kısım siyasi hesaplarla engellenmeye çalışılması gerek Belediye yetkilileri gerekse belediyeye muvafakatname veren arsa sahipleri tarafından oldukça manidar karşılanıyor. Bu kapsamda arsa sahipleri tepkilerini dile getirmeye başladı.  Belediyeye muvafakatname veren hak sahipleri Sivas'ın geleceğini kimsenin engellemeye hakkı olmadığını belirterek, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:  Mülk Sahibi Elvan Cantemur: “ Turkuaz projesi her şeyden önce ...SİVAS İÇİN YÜKSELME ZAMANI

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Genel Merkezi ve MÜSİAD Sivas Şubesinin organize ettiği “Hizmet Sektör Zirvesi’13 konulu program geniş katılımla Sivas Belediyesi Termal Kaplıcalarında gerçekleştirildi.   Programın amacının Hizmet Sektöründe “Bölgesel Kalkınma İçin Hizmet Sektörünün Önemi” olarak belirlenirken, oluşturulan çalışma masaları alt başlıklarında konular tartışılarak bir rapor oluşturulup kamu oyu ile paylaşılması sağlandı. Bu amaç doğrultusunda 3 adet çalışma masası oluşturuldu.   Çalışma masaları önce kendi grupları arasında toplanara...Sivas İçme Suyuna Kavuştu

 AHMET ERÇELİKSivas Belediyesi projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.Sivas Belediyesi ve Sibeski ortak projesi Terfi İstasyonunun Devreye Alınma Töreni çoşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Tören Programına Vali Alim Barut, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, il Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İl Protokolü ve Davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda Tanıtım Filminden sonra Açılış Konuşmalarına geçi...Sivas İli Kırmızı Et Üreticiler Birliği

1 Mart 2015 Pazar günü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda iki adaylı 2. Olağan genel kurulumuza üyelerimizin %72’ si katılmıştır. Kullanılan oyların % 77’ sini alan yönetim kurulumuz yeniden seçilerek güven tazelemiştir. 25.000 km2 yüzölçümüne sahip ilimizin uzak noktalarından kış mevsimi olmasına rağmen genel kurulumuza iştirak eden, bizleri destekleyen, bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkürü bir borç bilir, kendilerine şükranlarımızı sunarız. Bizlere vermiş oldukları bu desteğe yönetim kurulu olarak layık olmaya çalışacağız.• Üyelerimizin besi materyali tedarikinde ge...Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi

Şarkışla'da muhtarlara proje hakkında bilgi verildi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muhtarlara Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi hakkında bilgi verildi. Aşık Veksel Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'ndaki toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle ilgili konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut, yeni joemiras ve joepark alanlarını tespit etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Gelecekte Sivas'ta ortaya çıkacak yeni j...Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi

Doğanşar'da projenin tanıtım toplantısı düzenlendi Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi tanıtıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programa katılan Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut, Doğanşar Kaymakamı Hakan Kafkas ve muhtarlara projeyi anlattı. Akbulut, ilçenin gelecekte turistik ve kültürel alanda güzel bir yerde olacağını söyledi. Toplantıda, ilçenin tarihi ve turistik altyapısı hakkında bilgi verildi. Akbulut, daha sonra, Kaymakam Kafkas'ı ...Sivas Makûs Talihini Nasıl Yenecek

Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker gazetemize gönderdiği basın duyurusunda. Sivas’ın gerçeklerini dile getirdi. Peker açıklamalarında “İşte Sivas'ın gerçekleri” başlığı altında şunları dile getirdi, “Sivas’ımızın genel konumuna bir bakalım. Kamu Kurumları ya kapatılmış ya da atıl bir durumda bırakılmış, Türkiye'de, bir il müdürlüğü kapatılacaksa, hemen ilk akla gelen il Sivas olur” dedi. Peker ayrıca, “Şimdi kapatılan kurumları burada tekrar hatırlatırsak sizi bir daha üzmüş oluruz. Her şehirde olan Hafif Raylı Sistem Sivas'ta y...Sivas ne kazanacak?

Turkuaz Projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Sivas şunları kazanmış olacak: Yaklaşık 80 dönüm arazi içinde yer alacak 15 katlı 200 yatak odalı 5 yıldızlı bir otel, 14 bin 000 m2 oturumlu 6 katlı AVM, Osmanlı, Selçuklu, Babürşah mimarisini yansıtan 1 adet cami, üç adet 33 katlı rezidans kule, iki adet 18 ve 22 katlardan oluşan ikiz rezidans blok, üç adet 18 şer katlı apartman blokları yapılacak.  Bunların toplam oturum alanı 26 dönüm olup proje alanının 64 dönümü park alanları, çocuk oyun alanları, sosyal alanlar ve site içi yürüme yollarından oluşuyor. İnsana ve doğaya katkılarının ...Sivas Tarım İl Müdürlüğü Eğitimlere Devam Ediyor

Sulak Alanları Koruma ve Nitrat Kirliliği Eğitimleri devam ediyor. Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tödürge Gölü ve Ulaş Göllerini besleyen yörelerde Sulak Alanları Koruma ve Nitrat Kirliliğinin önlenmesine yönelik eğitimler başladı. Su Ürünleri Mühendisi Meliha Nergiz ve Ziraat Mühendisi İsmail Şahin bugüne kadar Ulaş, Tecer, Bostankaya, Zara, Canova, Hafik, Demiryurt, Yarhisar köylerinde yaklaşık olarak 200 kişiye eğitim verdiler. Yöre halkına su kirliliğine sebep olan hayvansal ve kimyasal gübrelerin kullanımı, göl ve çevresinde saz ve anız yakılmaması, sazların biyo...Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, mesaj yayımladı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Hastaoğlu, mesajında, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandığını ifade ederek, "2008 yılının nisan ayında bu bayramın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle, fabrika bacalarının tütmesi, sanayide makinelerin işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması ve yüzlerin gülmesi için daha çok çalışacağımız ve daha...Sivas Ticaret Borsası, Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

 Sivas Ticaret Borsası, Sivas KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile birlikte 23 Şubat 2015 tarihinde, KOSGEB ‘in kuruluş amacı ve destekleri hakkında borsa üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.Sivas Ticaret Borsası, Sivas KOSGEB Müdürlüğü ile birlikte, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı‘nın vizyon ve destekleri hakkında ticaret borsası üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantıya, çok sayıda üye katıldı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’n...Sivas TSO internet Sayfasını yeniliyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası gelişen teknoloji ve ekonomik gelişmeleri üyelerine daha iyi hizmet vermek için www.sivastso.org.tr adresinde yenileme çalışması başlattı.  Türkiye’de bir çok odanın internet sitesi üzerinden firma bilgilerine ulaşılmasına rağmen Sivas TSO’nun sitesinde bir çok eksiklik bulunuyordu.  Bu yenileme çerçevesinde üyelerin ve Sivas TSO’dan bilgi almak biraz daha kolaylaşacak. Şirket kurmak isteyenlerin gerekli form ve evraklara kolay ulaşımının sağlanacağı yeni internet sitesi yakın bir zamanda faaliyete geçek.  ...Sivas TSO’nun 2014 bütçesi onaylandı

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi, 2014 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. STSO Meclis Başkanı Necati Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 45 geçerli oydan 41 kabul oyu ile bütçe onaylandı. Tek gündem maddesi ile yapılan toplantıda Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ersin Aktan,  Meclis Üyelerine bilgiler verdi. Daha sonra 2014 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri tek tek okunarak, oylamaya sunuldu. İlgili gündem maddeleri hakkında Meclis üyeleri görüşlerini bildirdiler. Oy çokluğuyla kabul edilen maddelerin ardından, 2014 yılı tahmini bütçesi kapalı oylam...Sivas UMEM de İç Anadolu bölge birincisi oldu

İstihdam ve mesleki eğitimi geliştirmeyi hedefleyen UMEM Beceri’10 Projesini büyütecek yeni adımlar için imzalar atıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu işsizlere ‘gelin meslek öğrenin, üretime katılın’ çağrısı yaparken, iş dünyasından da eleman ihtiyaçlarını bu projeden sağlamalarını istedi.​ UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında 2011 ve 2013 yılları arasında en başarılı iller arasına giren Sivas, “İç Anadolu Bölgesel Başarı ve Performans Ödülü”nü kazandı.   İstihdam ve Mesleki Eğitim Projesinde Dev Adım   Yapılan protokol gereğince daha önce hizmet ve tarım se...Sivas Yan Sanayii TÜDEMSAŞ’la Büyüyecek

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek ve OSB (Organize Sanayii Bölgesi)’nde faaliyet gösteren firma temsilcileri Tüdemsaş’ta bir araya gelerek, Yük vagonu üretimi ve onarımı işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Tüdemsaş Toplantı salonunda iş adamları ve firma temsilcilerine Tüdemsaş Genel Müdürlüğü 2013 ve 2014 faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Tüdemsaş Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan “Yük vagonu üretimi ve onarımı konusunda karşılıklı her türlü işbirliği yapmaya, birlikte üretmeye ve Sivas yan sanayiini büyütmeye hazırız” dedi. Tüdemsaş Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan “S...Sivas Ziraat Odası’nda ÇKS İşlemeleri Artık Ücretsiz

 Çiftçilerin Ziraat Odası dışında parayla yaptırdığı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) işlemlerini, Sivas Ziraat Odası ücretsiz yaparak, ekonomik mağduriyeti ortadan kaldırdı. Tarım desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçiler, Sivas Ziraat Odası’na giderek bir yandan çaylarını yudumluyor diğer yandan ücretsiz ÇKS hizmetinden faydalanıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) uygulamalarında Sivas Ziraat Odası bu sene bir ilke imza atarak çiftçilerin yürüttüğü işlemler sırasında yaşadığı ekonomik ve zaman mağduriyetine son verdi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ek eleman görevlendir...SiVAS'A OPTiK FABRiKASI KURULUYOR

Aselsan - Cumhuriyet Üniversitesi - Özel Sektör işbirliği ile SiVAS'A OPTiK  FABRiKASI KURULUYOR Anadolu Haber Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz'ın girişimleriyle Eski Valimiz ve aynı zamanda ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hasan Canpolat'ın ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Kocacık'ın çalışmaları neticesinde Sivas'a Optik Fabrikası, Cumhuriyet Üniversitesine de Teknoloji Fakültesine bağlı Optik Araştırma Mühendisliği Bölümü kurulması kesinleşti. Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre, uzun süren çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent alanı...Sivas'a Yapılan En Büyük Yatırım

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Hızlı tren ile Sivas'tan İstanbul'a 5, Ankara'ya 2, Konya'ya 2.5, Eskişehir'e 3 ve İzmir'e 5 saatte ulaşabileceğiz. Hızlı tren Cumhuriyet tarihinde Sivas'a yapılan en büyük yatırım" dedi.   AK Parti Sivas İl Teşkilatında bölge toplantıları aralıksız devam ediyor. Son olarak Şeyhşamil, Huzur ve Kılavuz mahalle sakinleri ile bir araya gelen İl Başkanı Burhanettin Kuru burada AK Parti'nin ülkede ve Sivas'ta yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.   Programda konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru AK Parti'nin ...Sivas'a Yeni Fabrika

Uluslararası ticaret yapan yabancı sermaye yatırım için Sivas’ı seçti. BFI Global Holding ve uluslararası yatırımcı şirketler alçı tozu ve alçıdan duvar fabrikası kurmak üzere Sivas’a geldi. Türk yatırımcı Erdem Kütükçü başkanlığında yabancı işadamlarından oluşan heyet, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. TSO Başkanı Yıldırım, “Sivas’a gelen yatırımcılara tüm imkanları seferber ediyoruz” dedi Ulrich Binninger, Thorsten Erbelding, Manfred Weigand ve John Casey ile birlikte ziyarette bulunan Türk işadamı Erdem Kütükçü, yapacakları yatırım hakkında bilgiler verdi. Sivas’ta ısı ve s...Sivas-Antalya uçak seferleri başlıyor

Sivas Nuri Demirağ Havalimanından yeni bir hat daha. 3 Haziran Pazartesi günü Sivas-Antalya uçak seferleri başlıyor. Seferler Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilecek. Pazartesi günü saat 11.00’de Nuri Demirağ Havaalanında ilk uçak için karşılama töreni düzenlenecek. ...Sivas-Kayseri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi tanıtıldı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), Sivas-Kayseri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Üniversitenin sosyal tesislerindeki toplantıda konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ tarafından yürütülen projenin Sivas-Kayseri bölgesinde Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Boru Hattı'nın etrafında kalan yerleşim yerlerini kapsadığını söyledi. Projeyle üreticilere katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kocacık, "Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı etrafında kalan yerleşim yerlerinin geliştirilmesi, burada bulunan bireylerin, koope...Sivaslılar gündemi yerel gazeteden takip edecek

Sivas’ta 450 kıraathane ve çay ocağı İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde günlük ikişer tane yerel gazete alacak. Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, kıraathanelerin ve çay ocaklarının genelgeye uymasını istedi.   SİVAS– Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yerel gazetelerin daha fazla okunması için başlatılan çalışmalara destek verdi. Aynı zamanda Sivas Kahveciler Odası Başkanı olan Beşir Köksal, üyesi olan tüm işletmelere bir yazı göndererek gazete okuma alışkanlığının tekrar sağlanması için özellikle yerel gaz...Sivas’a ORAN’dan büyük destek

Sivas, üretmiş olduğu 29 proje ile ORAN’dan 9 milyon 900 bin TL destek almaya hak kazandıFatih TABUR  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2014 yılı mali destek programı kapsamında ORAN’dan geçen projeler hakkında Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında 2014 yılında ilimizden toplam 29 proje başarılı bulundu ve ajanstan toplam 9 milyon 900 bin TL destek almaya hak kazandıKonu hakkında bilgiler veren Vali Alim Barut, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2014 yılı mali destek programları kapsamında başarılı bulunulan projelerin nisan ...Sivas’a Silah Fabrikası Kuruluyor

AHMET ERÇELİK Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği'nin davetlisi olarak ilimize gelen ve Sivas'a silah fabrikası temeli atacak olan Beretta Stoeger Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bilginer ile Genel Koordinatör Emrah Hamzaoğlu basınla Sultan Otelinde öğle yemeğinde bir araya geldiler. Şehir Kültürü ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu “Biz Şehir Kültürü ve Yaşatma Derneği olarak geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantılarda Ertan Buyrukla bir araya geldik Emrah Beyy’in Sivas’a geleceğini düşündük. Aydın Beyi de Sivas’a davet ettik. Uzun yıllarda Silah sanayisinde bir araya gel...Sivas’da Tarım Yatırımı için 10 neden

Anadolu Haber Sivas’da tarımsal faaliyet gerçelşetirmek ve yatırım yapılması için 10 neden:1- Tarım sektörüne yönelik ulusal uluslararası teşvik ve desteklerden yararlanabilme olanağı 2- Küçükbaş hayvancılık kapsamında önemli gen kaynağına sahip olması (Kangal tipi Akkaraman ırkı Koyun) 3- Gelişen ulaşım ağına sahip olması (Havayolu, karayolu, demiryolu, yüksek hızlı tren) 4- İşgücü maliyetinin düşüklüğü 5- Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık açısından geniş mera ve tarıma elverişli arazilerin varlığı 6- Hem sulama hem de su ürünleri yetiştiriciliği açısından...Sivas’ı finalde temsil edecek

Anadolu Haber Sivas’ta üretim yapan Karpanel İzolasyon Soğutma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tünel,KOSGEB Yılın Genç Girişimci Ödülü kapsamında finale kalmayı başardı.Genç yaşta girdiği soğuta sistemleri sektöründe başarılı olan ve 14 ülkeye ihracat yapan şirketin başında yer alan girişimci Adem Tünel,  başarıları ve çalışmalarıyla Girişimcilik Ödülleri Yarışmasında finale kaldı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) başarılı KOBİ'leri ve girişimcilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği “KOSGEB 2013 yılı KOBİ ve Girişimcilik Ödülle...Sivas’ta İş Değil, İşçi Aranıyor…

 Sivas’ın en büyük problemlerinden biri olarak sürekli bir şekilde dillendirilen işsizliğin, genel anlamda iş beğenmeme nedeniyle ortaya çıktığı artık bir gerçek. Öyle ki, her geçen gün yapılan yeni yatırımlarla genişleyen Organize Sanayi Bölgesi, işçi bulmakta artık çok zorlanıyor.Bu bağlamda, Sivas’a çok büyük bir yatırım yaparak şehrimizde ürettiği ürünleri birçok ülkeye ihraç eden Ozon Tekstil yetkilileri, yaşadıkları işçi sıkıntısını Belediye Başkanı Sami Aydın’a anlatarak çözüm noktasında destek olmasını istedi.Başkan Aydın’ı makamında ziyaret eden Ozon Tekstil İdari İşler Yöneticis...Sivas’ta Yeni Bir Kafe Daha Açıldı

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDESivas'ta Şifaiye Sokakta yeni bir kafe daha açıldı. Şifaiye Sokak'ta bulunan Sıla Kafe yeni yerini hizmete açtı.Açılışa Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Kafe İşletme Sahibi Dilek Yağmur ve Kafe çalışanları katıldı.Açılışta Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın "Dilek benim eski öğrencim. Tekrar hayırlı olsun” dedi.Kafe işletmecisi Dilek Yağmur ise "Yeni yerimizle tekrar birlikteyiz. Herkesi bekliyoruz” dediler. ...Sivas’ta Yeni Bir Projedir

 AHMET ERÇELİKNet City Proje Tanıtım Programı gerçekleştirildi.Büyük Otel’de gerçekleştirilen programa Vali Âlim Barut,B elediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcal, Belediye Başkanı Yardımcısı Erdal Karaca ve İş Adamları katıldı. Net City tanıtım filminin tanıtımından sonra açılış konuşmalarına geçildi.Net City Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın “Hizmet verdiğimiz her alanda kaliteyi verimliliğini ve müşteri memnuniyetini kendimize ilke olmayı hedefledik. Net Cityi bir yaşam standardı olarak sunduk.Çünkü Net City evleri ...SODES nedir?

Anadolu Haber Sosyal Destek Programı (SODES) nedir? İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. SODES'in kapsadığı iller; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gazia...Soğuk Çermik seferleri ne zaman başlayacak?

Sivas’ın en önemli turistik mekanlarından birisi olan Soğuk Çermik, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Çermik’e ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşlar, Belediye tarafından çermik ile merkez arasına hat konulmamasını eleştirdi.   Gülşah YARLI Soğuk Çermik seferlerinin başlatılmaması nedeniyle araçları olmayan çermik sevdalıları, çermiğe gidememekten şikayetçi. Yaz aylarında çok sayıda yerli turistin uğrak mekanlarından birisi olan Soğuk Çermik’e Ahmet Turan Gazi Hazretlerini ziyaret etmek amacıyla günübirlik gelmek istediklerini dile g...Sompo Japan’la çalışmak ayrıcalık

 Acenteler Sompo Japan Sigorta’yla çalışmaktan çok memnun. Sompo Japan Sigorta hakkında görüşlerini aldığımız acenteler, şirketin kendilerine sağladığı teknolojik imkanları, hasar yönetim becerisini, ulaşılabilirliğini, profesyonel ve istikrarlı olmasını seviyor.Sompo Japan Sigorta’nın acenteleri, şirketin kendilerine sağladığı teknolojik imkanlardan ve başarılı hasar süreci yönetiminden memnun. Şirketin yıllardır süregelen istikrarlı yapısının kendilerine güven verdiğini belirten Sompo Japan Sigorta acenteleri, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulmasından da hoşnut.Sompo Japan Sigorta’...STB Başkanı Hastaoğlu Vergi Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

TOBB Vergi Danışma Kurulu 3 Haziran 2014 tarihinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete ile Kurul Başkanı Fatih Dural ve üyeler Abdullah Aslan, Dr. A. Bumin Doğrusöz, Mahmut Kutlucan, Murat Semercigil, Sakıp Şeker ve Abdulkadir Hastaoğlu’nun katılımı ile Birlik merkezinde toplandı. Toplantıda, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” hakkındaki görüş ve öneriler ile Yap-İşlet-Devret uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelge hakkındaki görüş ve öneriler değerlendirildi. ...STK’lara AB Hibesi

T.C Sivas Valiliği Avrupa birliği koordinasyon merkezi bu gün Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı ile ilgili bir basın duyurusu yayınlamıştır  Basın duyurusunda Türkiye’deki STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi konularında projelerin gerçekleştirilebileceği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı yayınlandığını.  Bu programın bütçesi ve sağlanacak ...Stoeger Silah Sanayi AŞ ile CÜ Arasında Protokol İmzalandı

 Stoeger Silah Sanayi AŞ tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde oluşturulan kira alanı sözleşmesi ve Ar-Ge Ofisinin protokolü imzalandı.Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Stoeger Silah Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bilginer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Buyruk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, Stoeger Silah Sanayi AŞ Genel Koordinatörü Emrah Hamzaoğlu, Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ali Ertaş katıldı.Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kocacık, üniversitemiz Teknokent bünyesind...STSO Nisan ayı toplantısı yapıldı

Anadolu Haber Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Necati Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.  Toplantının açılış konuşmasını yapan Şahin, yerel seçimlerin ilimize hayırlı olmasını diledi.  6 maddelik gündemden oluşan toplantıda ilk önce eski karar zaptı okunarak, kabul edildi. Ardından Muhasip Üyesi Sami Arifer tarafından Mart ayı ait mizan ve masraflar listeleri açıklandı.Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla kabul ettiği maddenin ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Özdemir, yapılan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerine bilgiler verdi. K...STSO Yeni Meclis Üyeleri

5 Mayıs 2013 Pazar günü yapılan Sivas Sanayi ve Ticaret Odası (STSO) seçimleri sonrası yeni seçilen STSO meclis üyeleri şu şekilde oluştu. İsimleri Alfabetik sıra ile veriyoruz. Adem DOĞAN, Adem KARABAĞ, Adnan KOÇ, Ahmet EMMİOĞLU, Alper KILINÇ, Aziz DOĞAN, Bekir ÇAM, Bünyamin YILDIRIM, Cem YILMAZ, Cengiz AKPOLAT, Cengiz TAŞDEMİRCANAN, Çetin YILDIRIM, Çilhan ÖZKAYA, Emre ÇAPRAZ, Erdem ŞİMŞEK, Erol DOĞAN, Ersin AKTAN, Hacı Osman YILDIRIM, Halis KAPLAN, Hatun Gülesin ERKMEN, Hayrullah KARAKAYA, Hüseyin YERLİYURT, İdris OCAK, İlhan OCAK, M. Ruhi HERGÜNER, Mehmet Fahri YILMAZ, Muharrem...STSO’da Başkanlık Seçimi

Ticaret ve Sanayi Odası’nda bugün yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Osman Yıldırım yeniden seçildi. 59 Meclis Üyesinin oy kullandığı ve iki listesinin yarıştığı seçimleri Başkan Yıldırım kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu Selçuk Ortaokulunda 4 bin 200 üyenin katılımıyla belirlenen 59 Meclis üyesi Yönetim Kurulu’nu belirlemek üzere bugün yeniden sandık başına gitti. İki listeyle girilen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için Osman Yıldırım ve Zeki Bulut aday oldu. Centilmenlik ve sağduyu içerisinde yapılan seçimlerde Osman Yıldırım 33, Zeki Bulut 25 oy al...Suşehri'nde Jeo Miras Envanteri bilgilendirme toplantısı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde muhtarlara Sivas Jeo Miras Envanteri Projesi hakkında bilgi verildi. Halk Eğitim Merkezinin konferans salonundaki toplantıda konuşan Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, köylerin turistik alanlarını ortaya çıkartmak için bu tür projelerden yararlanmak gerektiğini söyledi. Perçi, şunları kaydetti: "Köylerimizdeki en büyük problem göç. Bu tür projelerle turizme kazandırılacak alanlar, köylerdeki ekonomiyi etkileyerek işsizlik konusunda meydana gelen göç olayını tamamen ortadan kaldıracak. Hatta köy nüfusu bile artış gösterecek. Doğru alt yapı ve doğru tanıtımlar ...Suşehri'nde kasaplar denetlendi

Suşehri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan kasapları denetledi.Belediye Veteriner Hekimi Deniz Aydın ile kasaplarda inceleme yapan zabıta ekipleri, iş yerlerinde çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını denetledi.Dükkanların genel temizliğini de kontrol eden ekipler, et fiyatlarının yükseldiğini belirterek, yeni tarifelerin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından alınmasını istedi.   ...Suşehri'nde Kemal Karaya Oda Başkanı Oldu

Anadolu Haber Suşehri Esnaf ve Sanatkârlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Üç liste ile gidilen genel kurulda oda başkanlığına Kemal Karaya  seçildi. Suşehri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurul toplantısında divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kongre de mevcut başkan Ramazan Ersin, görevde bulunduğu 4 yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe esnafına en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdik...Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi

 AHMET ERÇELİKBakanlığımız ve Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalana Aktif işgücü Piyasası projesi kapsamında ilimiz bünyesinde 8.ve 9. düzenlenen kurslar Sivas Merkez ve Kurtlapa köyünde olmak üzere 8-26 Aralık 2014 tarihleri arasında devam edecektir. Eğitim kapsamında 50 adet kursiyere 15 gün 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.2013 yılında uygulamaya başlanan projenin süresi 3 yıldır.2013 yılında Ulaş İlçesinde 36 kişi,2014 yılında Kangal İlçesinde 25 kişi,Ulaş İlçesinde 11 kişi Şa...Şahin'den TÜDEMSAŞ'a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Şahin'den TÜDEMSAŞ'a ziyaretAK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi'ni (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan'dan şirketin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Şahin, tanıtım filmini izledikten sonra fabrikayı gezdi.TÜDEMSAŞ'ın 1939'dan beri Sivas'ın sanayisine büyük hizmetler verdiğini belirten Şahin, " TÜDEMSAŞ eski TÜDEMSAŞ değil, büyük bir ivme içerisinde. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyecek ve dünya çapı...Şarkışla Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi tekrar faaliyette

Yaklaşık 4 yıldır kapalı durumda bulunan Şarkışla Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'in girişimleri sonucu yeniden hizmete açıldı. 8 Haziran günü Şarkışla'da gerçekleştirilen genel kurul sonrası Şarkışla Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Alaattin Tinli seçilirken, yeni başkan Alaattin Tinli 4 yıllık aradan sonra tekrar hizmete başlayan Şarkışla Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin tekrar faaliyete başlaması nedeniyle gösterdiği gayretten dolayı Başkan Demirgil'e teşekkür etti. Şarkışla Esnaf Kredi v...Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı

Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kaymakam Davut Gül başkanlığında, Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü, birliğe üye köylerin katılım payları tespit edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğünden alınan arsaların satış işlemleri görüşüldü. Kaymakam Gül, köylerde yaşanan içme suyu sıkıntısına dikkat çekerek, "İçme suyu sıkıntılarının önüne geçebilmemiz ve eksik kalan ihtiyacımızı tespit edebilmemiz için köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mutlaka su kullanacak...Şarkışla'da alışveriş merkezi açılışı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Yıldırım Mahallesi'nde bulunan ve 3 idareci ve 13 personelin çalıştığı ifade edilen alışveriş merkezinin açılışı Kaymakam Davut Gül, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz tarafından yapıldı.Kaymakam Gül, alışveriş merkezinin hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dileyerek, istihdam sağladıkları için işletmecilere teşekkür etti.Başkan Oğuz da bir bölgenin kalkınabilmesi için öncelikle bu tür işletme sayısının artması gerektiğini belirterek, "İşsizliğin önüne ancak ...Şarkışla'da Hasar Tespit Komisyonu toplandı

Şarkışla'da Hasar Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Kaymakam Davut Gül başkanlığında, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe, belde ve köylerdeki tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü. Olası kuraklıkla ilgili alınabilecek tedbirler konuşuldu. Kaymakam Gül, yaptığı konuşmada, bir sonraki toplantıyı muhtarlar ve çiftçilerle yapacaklarını söyledi. Toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ebubekir Paşazade, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Bayram Sevim ve Ziraat Bankası Şarkışla Şubesi Müdürü Ali Tur...Şarkışla'da işçi sağlığı ve iş güvenliği semineri

Şarkışla Ağaçlandırma Toprak Muhafaza Şefliğinde çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği semineri verildi. Şarkışla Ağaçlandırma Toprak Muhafaza Şefliğindeki eğitime, kurumda görev yapan tüm memur ve işçiler katıldı. Şarkışla Ağaçlandırma Toprak Muhafaza Şefi Gökhan Albayrak, yaptığı konuşmada, amaçlarının iş risklerinin belirlenmesi, bunların personele öğretilmesiyle kaza ve olumsuzlukların en aza indirilmesi olduğunu belirtti....Şarkışla'da kadın kursiyerler, fidan dikti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kuran Kursu'na giden 136 kadın kursiyer, aralarında topladıkları paralarla aldıkları 136 çam fidanını, toprakla buluşturdu. Yıldırım Mahallesi mezarlığındaki fidan dikim törenine katılan Kaymakam Davut Gül, fidanların dikilmesi kadar bakımının ve sulanmasının da önemli olduğunu söyledi. Kursiyerlerin fidan dikmelerinden gurur duyduğunu ifade eden Gül, "Hanım kardeşlerimizin mezarlık etrafına dikmiş oldukları bu fidanlar, bizi gerçekten gururlandırdı, duygulandırdı.  Dikilen bu fidanları korumamız, bakımını yapmamız lazım...Şarkışla'da toprak kayması

TOKİ konutlarının da yer aldığı bölgede toprak kayması nedeniyle Şarkışla Belediyesi ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, TOKİ konutlarının da bulunduğu bölgede toprak kayması dolayısıyla inceleme yapıldı. Toprak zeminde kayma olduğunu ve çatlaklar bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine, belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, TOKİ tarafından yaptırılan konutların da yer aldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.   Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay O...Şarkışla’ya Akbank Şubesi

Anadolu Haber Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın Sivas'taki 5. şubesi, Şarkışla ilçesinde açıldı. Akbank Şarkışla Şubesine müdür olarak atanan Genco Türkeli, "Uzman kadromuzla, bankamızın kurumsal kimliğine yakışır şekilde tüm Sivas  halkına Akbank'ın mükemmel hizmet deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. ...Şehrimize Hafif Raylı Sistem Şart

Ulaştırma Demiryolu Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker Şehrimizin Hafif Raylı sistemi olması gerektiği açıklamalarında. Sivas’ın Doğu-Batı karayolu Ulaşım hattını sağlayan Erzincan-Ankara çevre yolunun şehir içi trafiğini aksatması, trafik yoğunluğunun mevcut yol kapasitesiyle giderilmesinin mümkün olmamasına değindi. Alternatif çevre yolu güzergâhı olarak bu yolun Sivas’a Ankara girişi olan eski Et Balık Kurumu tesisleri karşısına Kızılırmak’ın güneyine geçirilerek, ırmağı güneyden paralel olarak devam edilmesi ve Cumhuriyet Üniversitesi ile Kayseri yolu kavşağına Köprülü kavşak...Şekerbank’tan Esnafa Destek

 Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Şekerbank Sivas şubesi arasında işletmelere avantajlar sağlayan “Üreten Paket “ protokolü Sesob Başkanı Beşir Köksal ve Şekerbank Müdürü Hüseyin Çalışıcı arasında imzalandıSesob’ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Şekerbank Şube Müdürü Hüseyin Çalışıcı, 2013 yılında başlatılan Kapımız Esnafa Açık Platformu kapsamında her ayın 15’ini ‘Esnafın Günü’ olarak ilan edildiğini ve kampanyanın devam ettiğini söyledi.Çalışıcı, “ 2013 yılında bankamız tarafından başlatılan Kapımız Esnafa Açık Platformu kapsamında yerelde her ayın 15’nide vatanda...Şekerbank’tan Gözlükçülere Özel Destek

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yarak Şekerbank’tan Gözlükçülere Özel Destek Paketi Hakkında bilgi verdi.Küçüker, “Konfederasyonumuz ile Şekerbank arasında imzalanan protokol ile gözlükçü ve optisyen unvanına sahip meslektaşlarımızın işlerini büyütmek, ürün alımlarını artırmak isteyen müesseselere özel 60 aya varan vade ve 3 ay ödemesiz kredi imkânı sunuldu.SGK ödemesini Şekerbank üzerinden alan optisyen ve gözlükçü unvanına sahip meslektaşlarımız; hesap yönetim ücreti, internet şubesi üzerinden yap...Şenliklerde İlk Kez Tarım Fuarı Açılacak

4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri’nin 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa tarım fuarı açılacak. 4 Eylül’de açılacak olan fuar, 7 Eylül’e kadar sürecekFatih TABUR Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri’nin 95. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Vali Halil Rıfat Paşa Salonu’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da şenlik ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini almak üzere 4 ay boyunca toplantı yapacaklarını bildiren Aydın, “İş bittikten sonra ...Şirket işçileri haklarını aradı

5. Piyade Tugay Komutanlığı’nın yemekhanesinde çalışan şirket işçileri seslerini yetkililere duyurmak amacıyla Kent Meydanı’nda toplandı. Uğradıkları haksızlıkları dile getiren işçiler yetkili mercilerden yardım istediFatih TABUR  5. Piyade Tugay Komutanlığı’nın yemek işlerini yürüten şirkette çalışan 205 işçi, haklarının gasp edildiği gerekçesiyle seslerini duyurmak amacıyla Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Özcan Kapucu, 5. Piyade Tugay Komutanlığı’nın yemek işlerini şirket adına yürüttüklerini söyledi. 205 işçinin mağdur olduğunu ifade eden Kapucu, hem ...Şirketlere internet sayfası zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca web sitesi ile ilgili hazırlıklar en geç 1 Ekim 2013 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır ( Yürürlük - 1534.maddesi ). Şehrimiz deki firmaların bu konuda halen yeterli bilgiye sahibi olmadıkları ve yaptırımlar konusunda da yeterli bilgi sahibi olmadıkları görüldü. Yaptığımız araştırma sonucunda  Sivas Ticaret Odasının da üyelerine şu ana kadar hiç bir bilgi vermediği  ve bu konu ile ilgili bir toplantı düzenlemediği Sivas’taki esnafların ve şirket sahiplerinin ortak şikayetleri arasında yer almakta. Bu konuda şehrimizde faaliyet göstertmekte...Şoförler Odasında üç aday yarıştı

Anadolu Haber Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Üç adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Toy, üyelerin çoğunluğunun oyunu olarak güven tazeledi. Genel kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, oda başkanları ve üyeler katıldı.  Sivas Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından oda...Taleplerini sıraladılar

Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker, “Toplu Sözleşme masasında HAKSEN’ in taleplerini belirledik bu talepler ne klasörler dolusu yazılar nede kasetler dolusu sözler, çok basit birkaç tane talebimiz var. Bu talepler için çok fazla çalışmaya da gerek yok, bu talepler sendikamızın talepleri değil. Bu talepler 2.5 Milyon memur ve 3 Milyon emeklinin talebidir” dedi. Artık ayrılığa gayrılığa ve talep yarışına son verilmesi gerektiğini belirten Peker sendikaların hep birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Toplu Sözleşme ve gerçek ...Tarım arazisi miras yoluyla bölünmeyecek

Anadolu Haber Tarım arazileri miras yoluyla bölünmeyecek, asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek. Meclis Genel Kurulu'nda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Yasaya göre; asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenecek. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olacak. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım...Tarım fuarı düzenlenecek

İlimizde ilk kez ‘AGROSİVAS 2014 Tarım, Hayvancılık ve Gıda’ isimli tarım fuarı düzenlenecekTarım fuarı düzenlenecekFatih TABUR 4-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan tarım fuarında gerçekleştirilecek olan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Vali Yardımcısı Vefa Kaya, sivil toplum örgütleri ile birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Tarım fuarının ilk olması sebebiyle bir takım acemiliklerin yaşanabileceğini ifade eden Kaya, “İlk olması sebebiyle bir takım eksiklikler olabilir ama ben iyi sonuçlar alacağımız düşüncesindeyim. İnşallah bu i...Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

 Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde, ilimizdeki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla “Üniversite-Şehir-Sanayi İşbirliği” kapsamında İlimizin gelişimi için çeşitli alanlarda daha verimli ve somut sonuçların alınması adına oluşturulan alt çalışma gruplarından, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu ilk toplantısını Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İlgili sektörlerde Üniversite-Şehir-Sanayi İşbirliği kapsamında firma ve kurumların üniversiteden beklentileri, Üniver...Tarımda hibe alacaklar belli oldu

2013 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan başvurular değerlendirilerek hibe almaya hak kazanan çiftçiler belli oldu. Konu ile ilgili Tarım İl Müdürü İhsan Aslan yaptığı toplantıda “2013 yılı KKYDP Makine Ekipman Desteklemesi kapsamında (Tebliğ No: 2013/27) İl Müdürlüğümüze toplam 1620 Çiftçimiz başvuru yapmış olup İl Proje yürütme birimi tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmıştır. 2007-2012 yılları arası KKYDP Makine-Ekipman Desteklemelerinden 2 bin 615 çiftçimiz yararlanmış olup bu dönemde toplam hibe tutarı: 12.120.949,83  TL d...Tarımda ihracat 17 milyar dolara dayandı

Anadolu Haber Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ihracatın ithalattan 3 kat hızlı arttığı tarım ve gıdada ihracatın 2013 yılında genel ihracattaki yüzde 0,4 düşüşe karşın yüzde 11,4 artarak 17 milyar dolara dayandığını bildirdi. Bayraktar, “2013 yılında tarım ve gıdada ihracat, 2012 yılına göre yüzde 11,4 artarak 15 milyar 251 milyon dolardan 16 milyar 984 milyon dolara ulaştı” dedi. Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarım ve gıdada 2013 yılında ithalatın yüzde 4,33 artışla 10 milyar 734 milyon dolardan 11 milyar 199 milyon dolara çıktığını, yüzde 6,4 olan ...Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bu Yıl da Önemli Projelere İmza Atacak

 Sivas İl Özel İdaresi Sivas tarımın geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin yaygınlaşması, kırsalda vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Özel İdare Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2015 yılı yatırım programının zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Çalışmalar hakkında bilgi almak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, birim Müdürü Fahri Keskin’den brifing aldı. Tarımsal sulama, mera hayvancılığı, seracılık, meyvecili...Tarımsal kuraklık olmaz

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aslan: - "Yağışlar böyle devam ederse ilimizde tarımsal kuraklıktan söz etmemiz mümkün değil"Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, "Yağışlar böyle devam ederse ilimizde tarımsal kuraklıktan söz etmemiz mümkün değil" dedi.Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğu söyledi. Buğday üretiminde Türkiye 3'üncüsü olan Sivas'ta daha çok ekmeklik buğday ekildiğini belirten Aslan, "Kışın hububatın üzerinde kar örtüsünün olması gerekirdi ama kar örtüsü olmadı....Tarımsal Sulama için 61 Tesis yapıldı

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2013 yatırım programında yer alan projelerin büyük bir kısmını tamamladı. 2013 yılında 61 adet sulama tesisini tamamlayarak bin 176 hektar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturan İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, il genelinde tarımın gelişmesine büyük katkı sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, Sivas’ın toplam 310 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu söyleryerek,   bugüne kadar yapılan sulama tesisleriyle birlikte 43 bin 193 hektar arazinin sulamaya açıldığını kaydett...Tarsim Çiftçilerle Buluşuyor

 Tarsim Çiftçilerle Buluşuyor’ toplantılarının ilki 13 Mart’ta Adana’da gerçekleştirildi. TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) doğal afetler ve çeşitli riskler sebebiyle her geçen gün biraz daha riskli hale gelen tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren çiftçilerle buluşuyor. 2015 yılı boyunca bir rota doğrultusunda ülkemizi şehir şehir gezecek ve çiftçilerle bir araya gelecek olan TARSİM, hem Sistem’i tanıtarak; sigortanızı ihmal etmeyin çağrısında bulunacak hem de çiftçiler nezdinde merak edilen başlıkları aydınlatacak. Sistem’in geleceğine yönelik önemli bir projeksiyon oluştu...TARSİM'de Büyüme Devam Ediyor

 2015 yılını sistem açısından bir başlama vuruşu olarak kabul eden TARSİM, yıl sonuna kadar tüm tarım sigortası branşları için 1.4 milyon adet poliçe, 936 milyon lira prim üretimi hedeflediğini açıkladı.Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu yaptığı açıklamada, 2015 yılının ilk beş ayını son derece başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını bildirdi. Yusuf Satoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Sistem gün geçtikçe üreticilerimiz tarafından benimsenmekte ve rağbet görmektedir. Tüm tarım sigortası branşları için sigortaladığımız teminat geçtiğimiz yılın ilk 5 ...TARSİM’den Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olun çağrısı

 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini bildirerek, tarım sigortasının ihmal edilmemesi konusunda çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Üreticilerin bitkisel ürün sigortaları branşında poliçe yaptırabilmesi için öncelikle ÇKS’ye kayıtlı olması ya da kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye), süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için Veteriner Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET’e), kümes hayvanları için, İl...TARSİM’den geçmiş olsun ziyareti

 Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu Manisa ve ilçelerini etkileyen don hadisesi sebebiyle hasar gören üzüm bağlarını gezdi ve eksperler tarafından sürdürülen hasar tespit çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu 18-21 Mart tarihleri arasında, Manisa Merkez, Turgutlu, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde görev yapan 90’a yakın eksper ile bir araya geldi. Satoğlu, eksperlerin sürdürülen çalışmalar hakkındaki izlenimlerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Toplantının ardından Manisa Bölge Müdür...Teknolojiye inat eski makinelerle kahve üretiyor

Sivas'ta 88 yıllık kahve kavurma ve öğütme makineleriyle kuru kahve üretimi yapan Nuri Talas, adeta teknolojiye direniyor Sivas'ta 88 yıllık kahve kavurma ve öğütme makineleriyle kuru kahve üretimi yapan Nuri Talas, adeta teknolojiye direniyor. Sivas 1. Vakıflar İşhanı'nın giriş katındaki dükkanda kuru kahve imal edip satan 55 yaşındaki Nuri Talas, 1926 yılından kalma kahve kavurma ve öğütme makineleriyle üretim yapıyor. Konuklarına dükkanında Türk kahvesi ikram eden Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana k...Temel Seviye Girişimcilik Eğitim Programı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında  “Temel Seviye Girişimcilik Eğitim Programı”nın düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı. İmza törenine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nabi Soysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Suşehri Timur Karabal MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vehbi Ünal katıldı. Rektör Prof. Dr. Kocacık konuşmasında  “Bu işbirliği protokolü genç girişimcilere iş imkânı sağlayacağı gibi, aynı zamanda Sivas ekonomisine de büyü...Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Eğitimleri

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Eğitimleri Hakkında Bilgilendirme yaptı.15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.Medikal market, distribütör ya da bayi olarak ...TKDK'dan Sivas'a 225 proje

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatör Vekili Halis Öztürk, Sivas'ta 225 proje sözleşmesinin imzalanmaya hak kazandığını belirtti.  Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğünün 2012 ve 2013 yıllarında 10 başvuru çağrı ilanına çıktığını ve bu çağrı dönemlerinde yatırım tutarı 72 milyon 866 bin 983 lira olan 187 projeye, 38 milyon 771 bin 782 lira oranında hibe desteği sağladığını ifade etti.  11. başvuru çağrı dönem...TMO bu yıl randevu ile alım yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu yıl hasat döneminde internetten randevu sistemine geçiyor. TMO’dan yapılan açıklamada 2013 yılı hasat döneminde, tüm ürün alımlarını randevulu olarak gerçekleştirecek. Uygulamalarına her yıl bazı yenilikler ekleyerek daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan TMO 75 nci yılında da bu yöndeki çalışmalarına devam edecek. 2012 yılında üreticilere daha kaliteli hizmet vermek ve hasta döneminde en kısa sürede ürün teslimatı gerçekleştirmek amacıyla buğday ve mısırın peşin alımları; randevulu ve randevusuz olarak, emanet alımları ise tamamen randevulu olara...TOBB 70. Genel kurulunda vergi komisyonu raporu açıklandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. Mali Genel Kurulu TOBB ETÜ Üniversitesi’nde yapıldı. Genel Kurula Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. TOBB Genel Kurulu’na Sivas Ticaret Borsası’nı TOBB Üst Kurul Delegeleri Şükrü Aver, Mesut Emeç ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy ile birlikte Sivas TB Başkanı ve TOBB vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu temsil ettiler. TOBB 70. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu “Komisyonumuzun, dönem içinde yaptığı toplantılarda Türk Vergi Sistemi değerlendirile...TOBB 71. Genel Kurulunda Vergi Komisyonu Raporu Açıklandı

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. Mali Genel Kurulu TOBB ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural katıldı. TOBB Genel Kurulu’nda Sivas Ticaret Borsası’nı, TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, TOBB Üst Kurul Delegeleri Şükrü Aver, Mesut Emeç ve Sivas TB Genel Sekreteri Sema Görcün temsil ettiler.TOBB 71. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu “Kom...TOBB Delegeleri Hizmet Şeref Belgelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aldı

 TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını dolduranlara Hizmet Şeref Belgesi verildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, TOBB Delegesi Şükrü Aver, Mesut Emeç, Genel Sekreter Sema Görcün ve diğer Oda/Borsa Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Hizmet Şeref Belgesi'ne layık görülen üyelere ilişkin, "Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın de...TOKİ evleri satışa çıktı

Toplu Konut İdaresi'nin Kılavuz mevkiinde başlatmış olduğu 900 konutluk projenin, TOKİ'ye ait olan 650 konutu satışa çıkıyor. Sivas Belediyesi ile yapılan protokol gereği Toplu Konut İdaresi'nin, eski ÖZBELSAN A.Ş. arazisi üzerine yaptığı 900 konut bitme aşamasına geldi. 250 konutun belediyeye ait olduğu projenin hemen hemen tamamlanmış olan 650 adet konutu satışa çıkan TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerekli şartları belirledi. Kamuoyu tarafından merakla beklenen TOKİ konutlarının satışı hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Sü...TOKİ SİVAS’a 5 Bin 844 konut yaptı

TOKİ 2003-2013 yılları arasında Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaparken Sivas ise 5 bin 844 konut yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2003-2013 yılları arasında Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaparken Sivas ise 5 bin 844 konut yapıldı. MHP Samsun Miletvekili Cemalettin Şimşek’in soru önergesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar soru önergesine verdiği yazılı cevapta 2003 ve 2013 yılları arasında TOKİ'nin Türkiye genelinde 573 bin 207 adet konut üre...TOKİ’ye 10 günde 10 kat başvuru

Başvuruları süren konutların kura çekilişleri 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sivas'ta satışa sunulan 652 konuta, 10 günde evlerin yaklaşık 10 katı başvuru yapıldı.Piyasa koşullarında ev sahibi olamayanlara düşük taksitli ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla bu imkanı sunan TOKİ'nin inşa ettiği konutlara yoğun ilgi sürüyor.İdare'nin Sivas'ta, kira öder gibi taksitle satışa çıkardığı 652 konuta rekor başvuru yapıldı. Sivas Merkez Yeni Mahalle'de inşa edilen 652 konut için 26 Mayıs-18 Haziran arasındaki başvuru döneminin ilk 10 gününde 6...TOKİ’ye başvuranlar arabasını satıyor

Araba pazarında TOKİ yoğunluğu yaşanıyorFatih TABUR Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından  ÖZBELSAN arazisi üzerine inşa ettirilen evlere başvuruda bulunan alt ve orta düzey gelirli aileler, ödeyecekleri peşinatları şimdiden düşünmeye başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araba pazarlarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğa TOKİ tarafından eski ÖZBELSAN’ın bulunduğu alana yapılan konutlara başvuran alt ve orta gelir düzeyli aileler de eklendi. TOKİ başvurularının 18 Haziran’da tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde çekilişin gerçekleştirileceğini belirten vata...TOOMED Genel Kurul Yapacak

 Gözlükçüler ve Optisyenler konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul Toplantısına Davet etti.Küçüker Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul programı hakkında bilgi verdi.Dernek Genel Kurulu toplantısı programı şu şekildedir.Seçimli Olağan 38 inci Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2015 (Salı) tarihinde saat 11:00'de “Hamidiye Caddesi Doğu Bank İşhanı Kat:5 No:501 Sirkeci-Fatih/ İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağ...TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Onaylandı

 ORAN Koordinasyonunda Hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı OnaylandıKalkınma Bakanlığı’nca verilen yetki ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilgili tüm tarafların katkısı ile hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, 20.11.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısında görüşülüp, kurumların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilmiş ve Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştır.Kalkınma ajanslarının çalışmalarını yönlendiren temel stratejik çerçeve olan bölge planları yerel yönetim...TR72 Bölgesi Üniversiteleri Yozgat’ta Bir Araya Geldi

 TR72 Bölgesinde yer alan üniversiteler Ajans koordinasyonunda Bozok Üniversitesi’nde bir araya geldi. Ajans Kalkınma Kurulunda da yer alan Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Melikşah Üniversitesi’nin katılım sağladığı toplantıda üniversite-sanayi işbirliği olanakları, TR72 Bölgesi illerinin kalkınma sorunları ve bunların çözümlerinde TR72 Bölgesi üniversitelerinin rolü üzerinde duruldu.Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer UÇAR’ın ev sahipliği yaptığı organizasyona, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ve Ajans Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fa...Trafik yoğunluğu çileden çıkarttı

Eski Tekel Binası’nın bulunduğu alana inşa edilen yeni il halk kütüphanesi nedeniyle İstasyon Caddesi’nde yaşanan trafik sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı.  Caddenin en işlek olduğu saatlerde hazır beton dökme aracının yolu kapatması nedeniyle  ana arterler ve ara sokaklar tamamıyla kilitleniyor. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar zaten yoğun olan caddenin bu nedenle daha da karmaşık hale geldiğini ifade ediyor. İnsan ve araç yoğunluğunun azaldığı zaman dilimlerinde bu tür trafiği aksatacak işlerin yapılması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, yetkililerin bu konuya çözüm...TSO'da 21 Meslek Grubu Seçime Katılacak

Ticaret ve Sanayi Odası'nın  Mart ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meslek Komite Başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Mayıs ayında 21 Meslek Komitesiyle TSO’nun seçimlere gideceğini açıkladı.Meslek gruplandırmalarına ilişkin TOBB’a yapılan itirazların sona erdiğini açıklayan Başkan Yıldırım, “Ayın 7’sine kadar gruplarla ilgili TOBB’a talepler oldu. Odamıza da ‘gruplar yanlış yapıldı, düzeltilsin’ diye çağrıda bulunuldu. Ancak şu ana kadar 4 dilekçe verildi. Bunlarında ikisi aynı kişi, diğeri de...TSO’dan Anlamlı Yardım

Anadolu Haber Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ulaş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.  Yardımlar ilgili okullara ve öğrencilere ulaştırılmak üzere Sivas ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili Osman Yıldız tarafından Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca'ya teslim edildi. Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca "bu soğuk kış günlerinde yapılan bu anlamlı yardım çocukların ve bizlerin yüreğini ısıtıyor"  dedi.  Ayrıca Kanca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine teşekkür ve şükranlarını dil...Turist var turizm yok!

Yüzlerce tarihi konağın, kümbetin ve en önemlisi de UNESCO tarafından 1985 tarihinde Dünya Kültür Mirası Liste’sine alınmış olan Ulu Camii ve Darüşşifasının bulunduğu Divriği’de; turist var, turizm altyapısı yokFatih TABUR Sivas-Divriği raybüs seferlerinin geçtiğimiz aylarda başlaması ile birlikte Divriği’ye gelen turist sayısında artış yaşandı. Hafta sonları Divriği’yi toplam 3 bin kişi ziyaret ediyor fakat turistlerin burada uzun süreli kalmasını sağlamak amacıyla altyapı çalışması yerel yönetimler tarafından henüz yeterince yapılabilmiş değil. Divriği’nin çok daha fazla  yerli...Turkcell’den ülke ekonomisine 3 yılda 4,5 milyar TL katkı

 Türkiye’nin akıllı şebeke dönüşümünde ve enerji verimliliği projelerinde öncü bir oyuncu haline gelen Turkcell, sektörün en önemli organizasyonlarından 3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’nın Elmas sponsorluğunu üstlendi. Etkinliğin açılışı bugün T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda Turkcell, hem panellerdeki etkin rolü hem de geniş standı ile yer alıyor. Son 3 yılda ülke ekonomisine 4,5 milyar TL katkıUluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler...Turkcell’in gelmiş geçmiş en akıllı telefonu T60

 Turkcell, kendi markasıyla çıkardığı T serisi akıllı telefonlara bir yenisini daha ekledi. 8 çekirdekli işlemcisi, 13 MP’lik gelişmiş kamerası ve akıllı sensörleri ile Turkcell T60, satış rekorları kıran T serisinin en gelişmiş ve en yeni üyesi. 150 Mbps hız kapasitesiyle 4G teknolojisine uyumlu olan T60’ın 16 GB’lık dahili hafızası, SD kart ile 32 GB’a kadar artırılabiliyor.Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell T60’ın Haziran ayının ikinci yarısında raflarda olacağını belirterek şunları söyledi:“Turkcell T60, en son teknolojiyi en uygun koşullarda insanımızla buluşturduğumuz T ...TÜDEMSAŞ Gelecek Vaat Ediyor

 Demiryollarında yapılan yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kurallarının yeknesaklığının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan, ülkemizin de tarafı olduğu hükümetler arası örgüt olan OTIF’e ait COTIF Sözleşmesi gereği, taraf ülkeler sınırları içerisindeki demiryolu hatlarında işletilen yük vagonlarının emniyetli bir şekilde üretilip, servise verilmesini sağlamak zorundadır. Trans Avrupa Demiryolu Ağlarında (TEN) çalışacak yük vagonlarının, kesintisiz ve güvenli olarak çalıştırılmasını sağlamak amacıyla ortaya konan düzenlemelere Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartları...TÜDEMSAŞ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketine (TÜDEMSAŞ) belirsiz süreli hizmet akdi ile istihdam edilmek üzere Sivas İş Kurumu aracılığı ile orta öğrenim kurumlarının Metal Teknolojisi alanı ve dallarının veya Metal İşleri, Oksi-Asetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı Kaynakçılık, Çelik Demircilik, Galvanoteknik bölümlerinin birinden mezun olmak üzere 105 sanatkar işçi alımı yapılacaktır. Adayların Kayıt yaptırmaları için Sivas İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ...TÜDEMSAŞ’a Alımda Kural İhlali

Metin Çamlıbel isimli vatandaş TÜDEMSAŞ’ın ilanındaki işe alım kriterlerinden bahsetti İlanda, sadece Sivas ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvurabileceğinin belirtildiğini ifade eden Çamlıbel, “Şu anda İŞ-KUR’un girişinde asılan listede 50-60 kişi Sivas doğumlu değil. Kangallı, Gürünlü olanla zaten bir sıkıntımız yok bizim. Yüksekova’dan, Afşin’den, Elbistan’dan mülakata çağrılan adaylar var. Burada bir hakkaniyetsizlik var. Böyle olacaksa ilan kriterlerinde ‘Türkiye’nin her tarafından insanlar başvurabilir’ demeleri lazımdı. Burada bir yanlışlık var. Memleketin ekonomisine yazık ola...TÜDEMSAŞ’DAN DAHA FAZLA

Turkcell Global Bilgi şirketinin çözüm ortağı olarak Sivas’ta büyük bir açılış yapan Alo Net Çalışan sayısında TÜDAMSAŞ’ı geçecek. Sivas’ın en fazla iş istihdamı sağlayan firması olacak. 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Binali YILDIRIM, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Turkcell Genel Müdürü Süreyya CİVİL, Sivas Valisi Zübeyir KEMELEK, Sivas Belediye Başkanı Doğan ÜRGÜP, Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Bahadır Pekkan ve Alonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin sahibi Murat DURSUN, Müsteşar Habip ...Tüketici hakem heyeti bilgilendirildi

 Sivas Ticaret İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Tüketici Hakem Heyeti Eğitim Programı’yla tüketici haklarına yönelik personel eğitimi verildi. Sivas Ticaret İl Müdürü Salih Coşkun, “Adımız mahkeme olmasa da yapmış olduğumuz işlem mahkemeden farklı bir işlem değil. Bunun titizliği ile karar vermemiz gerekir’’ dedi. 81 İli kapsayacak şekilde 26 Bölgede yapılması planlanan 2015 yılı Tüketici Hakem Heyetlerine (THH) yönelik eğitim programının Sivas, Kayseri ve Tokat’ı kapsayan bölümü Sivas’ta gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sivas Ticaret İl Müdürlüğünün ev sahipliği...Tüketiciler "dosya masrafı"nın peşini bırakmıyor

Bankalardan aldıkları kredilerden ''dosya masrafı'' adı altında kesinti yapılanların, tüketici hakem heyetlerine başvurularında önceki yıllara göre önemli artışlar yaşanıyor. Sivas'ta, Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'ne son 4 yılda yaklaşık 8 bin başvuru yapılırken, 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde başvuru sayısı 9 bini geçti. Ticaret İl Müdür Vekili Salih Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin son yıllarda özellikle bankalarla ilgili şikayetlerini içeren dilekçelerle hakem heyetlerine başvurduklarını söyledi. Hakem heyetlerine ...Tüketiciler "dosya masrafı"nın peşini bırakmıyor

Bankalardan aldıkları kredilerden ''dosya masrafı'' adı altında kesinti yapılanların, tüketici hakem heyetlerine başvurularında önceki yıllara göre önemli artışlar yaşanıyor. Sivas'ta, Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'ne son 4 yılda yaklaşık 8 bin başvuru yapılırken, 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde başvuru sayısı 9 bini geçti. Ticaret İl Müdür Vekili Salih Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin son yıllarda özellikle bankalarla ilgili şikayetlerini içeren dilekçelerle hakem heyetlerine başvurduklarını söyledi. Hakem heyetlerine ...Tüm Türkiye Tadacak…

 İtalyan tarzı pizza ve geniş İtalyan mutfağıyla Türkiye genelinde 17 ildeki 30 adet restoranlarıyla 16 yıllık tecrübesi bulunan Pizza House, 2006 yılında müşterilerine farklı lezzetler sunmaya karar vererek Coffee Corner markasını yaratmıştır. Coffee Corner, Orta Amerika'nın muhteşem lezzetlerdeki farklı kahvelerini misafirlerine sunmaktadır. Bunun yanısıra misafirler, geleneksel Amerikan kahve çeşitleriyle birlikte farklı aromalı kahveler, Türk kahvesi çeşitleri, soğuk kahveler, frappeler, frozenler ve milk shake çeşitleri gibi çok geniş içecek grubunu tatma şansına sahip oluyorlar. Cof...Türk tarımının yeni sitesi

Türkiye’nin en büyük tarım makineleri, çiftlik, tarla, hayvan pazarı ve eleman ihtiyacını karşılamak üzere 1 yıldır ar-ge çalışmalar ve tarım sektörün ihtiyacını belirlenmesi sonucu ilan alır hale gelen www.ciftlikteyiz.com üye kaydı ve ilanlar için açıldı. İnternet sitesi yöneticilerinden alınan bilgiye göre site içerisinde bulunan sayfa yönlendirmelerinden çiftçiler, satıcılar, üreticiler ve yurtdışı temsilcilikleri üye olarak ürünlerini pazarlayabilecekleri bildirildi. Yine tarım ürünleri alacak olan kişiler internet sitesi aracılığıyla isteği ürünü satıcıların satış koşuluna ...TÜRKAV Olağan Genel Kurulunu yaptı

 TÜRKAV Sivas Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu TMMOB (Makina Mühendisleri Odası) Konferans salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde İbrahim Ballı güven tazeledi. Genel Kurula Şube Başkanı İbrahim BALLI, MHP il Başkanı Av.Serhat Albayrak, MHP İlçe Başkanı Ragıp Özkan, Ülkü Ocakları Başkanı T.Gazi Yalçındağ, KAMU-SEN İl Temsilcisi Nurullah Albayrak, Türk Eğitim Sen Başkanı Nuri Eryıldız, Türk Sağlık-Sen Başkanı Hamza Binci, Türk Enerji-Sen Başkanı Akif Süt, Türk Ocakları Başkanı Mutlu Kurt, SAYDES Başkanı Duran Önder ve çok sayıda Kamu Çalışanı kat...Türkiye ile Almanya Optik Pazarının Kıyaslaması

 Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan KÜÇÜKER “Geleneksel Gözlükçülerle Zincir Devlerinin Optik Pazar Kıyaslaması” ile ilgili bir açıklama yaptı.Küçüker açıklamasında; “Almanya ve Türkiye nüfus olarak benzer ülkeler.Almanya’da yaklaşık 12.000 optisyenlik müessesesi bulunmaktadır. İlk 10 zincir sayısı 1.555 dir. Bu rakam Almanya daki toplam müessese sayısının %15 i civarında olmasına rağmen Pazar payının %36 nı almaktadır. Sadece Filman zincir gözlükçülerin cirosu, Türkiye’deki 5000 gözlükçünün cirosundan fazladır. Zincir müeeseselerin günlü...Türkiye'nin En Büyük Hayvan Pazarı Açıldı

Açılışa katılan, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, diğer ilçe ve belde Belediye Başkanları, BBP Sivas İl Başkanı, Sivas Ticaret Borsası Başkanı, Kırmızı Et Üretici Birliği ve çeşitli hayvancılık üzerine hizmet veren oda ve birlik başkanları ile Şarkışla Protokolü ve Halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti.   Açılışımız aynı zaman da açılış saati itibari ile de bir ilk olmuştur. Sabah saat 08:00. Program Sivas belediyesi Mehteran Gösterisi, Şarkışl...Türkiye’de Süt Üretiminde 6. Sıradayız

 AHMET ERÇELİKSivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım Müdürlüğü ortak projesiyle 4 tane süt toptalama aracı alındı.İl Tarım ve Gıda Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene İl Tarım Müdürü İhsan Aslan, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Hulusi Kantar katıldı.İl Damızlık Sığır Yetiştirişleri Başkanı Hulusi Kantar “Sivas ilinde Allah rızası için bu birliktelikle hayırlı olsun dedi.İl Tarım Müdürü İhsan Aslan “Damızlık Sığır yetiştiricileri araç tanıtımının açılışını yapıyoruz. İlimiz Türkiye’de süt üretiminde 6.sıradadır. Üretilen sütleri sanayiye devrettiğimiz zaman ...Türkiye’nin Enerji Yatırımı İhtiyacı İştah Kabartıyor

2023’e kadar 120 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyacı olan Türkiye, uluslararası firmaların çekim merkezi oldu Enerji dünyasının merkezine Türkiye’yi oturtan ICCI 2015, 6 Mayıs’ta başlıyor     ICCI 2015, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı Amerika’dan Çin’e, Danimarka’dan Güney Kore ve Hindistan’a kadar birçok ülke firmalarını, Türk enerji sektörünün karar-vericileri ile buluşturacak. 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (IFM)’nde 21.’si düzenlenecek olan ICCI 2015, 450’ye yakın yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapacak. ...Ulaş'ta, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurular

Ulaş Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne yapılan başvurularda, ''dosya masrafı'' adı altında yapılan kesintilerin iadesine yönelik talepler, ilk sırada yer alıyor. Ulaş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Sermet Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin artık bilinçlendiğini ve daha fazla hakkını aramaya başladığını söyledi.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne farklı konularda başvurular yapıldığını ifade eden Dinçer, başvurularda ilk sırayı "dosya masrafı" kesintilerinin aldığını belirtti.Dinçer, kredi kartı aidat ücreti ve kapıdan yapıl...Ustalık yetki belgeniz var mı?

Anadolu Haber 2015 yılından itibaren Geçici Ustalık Belgesi geçerliliğini yitirecek. Belgesi olmayanlar inşaatlarda çalışamayacak. Belgesiz olarak usta çalıştıranlara da  ceza kesilecek. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustaları” hakkında yayımlanan yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde Yetki Belgeli usta çalıştırılması zorunluluğu getirildi. Kent ekonomisinin lokomotifi durumunda bulunan inşaat sektöründe yaşanabilecek sorunlara karşı harekete geçen Sivas Sanayi Ticaret Odası, ustaların yetki belgesi almasına ...Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Mart Ayında Gerçekleşecek

TOBB Vergi Komisyonu ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) mevzuatı çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin 18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi. Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, uygulamalı girişimcilik eğitimiyle Sivas’ta girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri teşvik ederek kuracakları işletmelerden başarı olanakların artırılmak istendiğini ifade ederek, “Sivas Ticaret Borsası olarak eğitim materyalleri, eğitmen ve diğer gide...Üç Oda Başkanından İmar Planına Destek

Sivas Belediyesi tarafından yeni yapılan imar çalışmaları son aşamaya gelirken, 4 Eylül Sanayi Sitesi ve civarında yapılan imar çalışmalarına odalardan destek geldi. Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, Demirciler Esnaf Odası Başkanı Harun Koç ve Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Rafet Raif Aydın, Sivas Belediyesi tarafından 4 Eylül Sanayi bölgesinde yapılan yeni imar alanlarını desteklediklerini açıkladılar.  Bazı kesimler tarafından tüm sanayilere alternatif  olarak düşünülen mevkinin altyapı bakımından müsait olmadığını belirten oda başkanları, bu ...Üniversite Öğrencileri Kültürümüzü Öğerenecek

Geçtiğimiz günlerde ‘Şehir ve Kültür dersi müfredata alınmalı’ başlığı ile gündeme taşıdığımız; şehir ve kültür dersinin üniversite öğrencilerine okutulması konusunda olumlu bir gelişme yaşandı. ‘Şehir ve Kültür’ dersi Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Bölümü’nün eğitim müfredatına alındı Fatih TABUR  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de büyük bir önem verdiği konu olan üniversite öğrencilerine şehir ve kültür dersinin okutulması hususunda büyük bir gelişme yaşandı. Müdürlük, yaklaşık 1 yıl önce dersin müfredata alınmasını Cumhuriyet Üniversitesi...Üniversitemiz 40 Yaşında

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi  kuruluşunun 40.yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Rektör  Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,  Prof. Dr. Sami Hizmetli, fakülte dekanları, ve öğretim üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının  okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kocacık, öğretim üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü. 9 Şubat 1974'de bakanlar kuru...Üreticileri destekliyoruz

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sivas Hizmet Merkezi Müdürü Nogay Nadir KOÇ Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti. Nogay Nadir Koç Sivas’ta üretime yönelik olan firmaların sayısının artırılması için talepte bulunan firmaları KOSGEB olarak desteklediklerini söyledi. Kosgeb Sivas Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sivas Hizmet Merkezi Müdürü Nogay Nadir KOǒun  “girişimcilik destekleri” ...Ürgüp’ten Özbelsan işçilerine sendika hakkı

Anadolu Haber Geçtiğimiz hafta hizmete giren Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Emeğe Saygı’ programında belediye bünyesindeki Özbesan’da çalışan bin 600 taşeron işçiyle bir araya gelen Başkan Ürgüp yoğun sevgi seliyle karşılandı. Programa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün yanı sıra eşi Makbule Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun ve Genel Müdür Yardımcıları, Sidaş A.Ş Genel Müdürü Ahmet Polat, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, Türk-iş Sivas İl Temsilcisi ve Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Zeki Ekici, Bem-Bir Sen Şube Başkanı ...Ürün Takip Sistemi Projesi 2. Çalıştayı Gerçekleştirilecek

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak Ürün Takip Sistemi Projesi 2. Çalıştayı Gerçekleştirileceğini belirti.Küçüker, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumundan yapılan basın açıklamasına göre; Tıbbi cihaz ve kozmetik sektöründe ilk kez uygulanacak ürün takip sistemi ile ilgili 2 çalıştay gerçekleştiriliyor. Gözlükçüleri de ilgilendiren ürün takip sistemi ile başta internet üzerinden yetkisiz kişiler tarafından yapılan Numaralı ve kozmetik konrak lensler, gözlük cam ve çerçeveleri, italat ve üretimind...VakıfBank, çiftçinin yanında

 Çiftçilere özel “Hoş geldiniz kampanyası” düzenleyen VakıfBank, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel kredi masraflarını sıfırlıyor. Hasat ve gelir dönemi ödemeli krediler ile çiftçilere ödeme kolaylığı sağlayan VakıfBank, her türlü tarımsal projeyi destekliyor ve tarımsal varlıklarını sigortalamak isteyenlere de TARSİM (Tarım Sigortası) hizmeti veriyor.VakıfBank, “halden anlayan bankacılık” anlayışıyla tarım bankacılığı alanında hazırladığı avantajlı kredi paketleri ile çiftçiye özel çözümler sunmaya devam ediyor. Çiftçilere özel “hoş geldiniz kampanyası” ile cazip şartlarda kredi imkan...VakıfBank’tan banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi

 VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 204 milyon dolar ve 763 milyon euro olmak üzere toplamda 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. VakıfBank, geçen yıl nisan ayındaki sendikasyon kredisini %122 oranında çevirirken, aynı zamanda banka tarihindeki en büyük sendikasyon kredisini temin etmiş oldu. Wells Fargo Bank NA'nın koordinatör ve ajan banka olarak yer aldığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti öncekine göre %0.10 azalarak Libor +%0.80 ve Euribor +%0.80 olarak gerçekleşti.Yüzde 122 yenileme oranı ile VakıfBank’ın en büyük sendikasyon kredisiİstikrarlı ...Vali Alim Barut’yan Sıcak Çermik Kaplıcalarında inceleme

Vali Âlim Barut, Sıcak Çermik Kaplıcalarında incelemelerde bulundu.  Sıcak Çermik Sefa Oteli’nde düzenlenen kahvaltı programının ardından Vali Barut, kaplıcayı gezerek Belediye Başkanı Sami Aydın ve Sıcak Çermik Turizm Altyapı Birliği (ÇETAB) yetkililerinden bilgi aldı.Gezi ve incelemeye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Tugay Komutanı Fatih Celalettin Sağır, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, İl Jandarma Komutanı Okçin Akşit, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık ve Yıldızeli Kaymakamı M. Gökhan Zengin de katıldı.İlk olarak kaplıca bölgesindeki otelleri, havu...Vali Barut, SİDEMİR’de incelemelerde Bulundu

Vali Âlim Barut, Sivas Demir Çelik İşletmelerinde (SİDEMİR) ziyaret ve incelemelerde bulundu. Gülşah YARLI         Gerçekleştirdiği ziyarette Sivas Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürü Metin Çerçi ve Genel Müdür Yardımcısı Saffet Beştepe’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Âlim Barut, ilimizde üretim yapan ve hizmet veren işletmeleri zaman zaman ziyaret ettiğini belirtti.         Sivas Demir Çelik İşletmesinin Çelikhane ve Haddehane Bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Âlim Barut, yetk...Valtra Traktör, Tarım Sektöründe Uzay Çağını Başlattı

 250 beygir gücü ve 1000 Nm tork ile Traktör de bir ilk. Almanya da yeni modelleri tanıtılan Valtra traktör sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Yepyeni T Serisi –  Profosyonel Çiftçileri Uzay Çağı ile buluşturuyor. Türkiye  de Hattat Tarım Makinalarinın distbiritörlüğünde ve güvencesi altında  satışı yapılan AGCO grubunun prestijli Markası Valtra  traktörün,  yeni T serisinde , uzay mekiklerini kıskandıran kabin, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının   en yüksek dönüş turu özelliği mevcut. Valtra T 4 serisi ile 1000 Nm torkt...Veteriner Fakültemizden, Türkiye'ye Örnek Olacak Proje

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fakülte öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Murat, Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel ve Yrd. Doç. Dr. Recep Kalın tarafından hazırlanan "Sivas İlinde Süt Sığırcılık İşletmelerinde Subklinik Mastitis'ten Kaynaklanan Ekonomik Kayıpların Belirlenmesi" adlı proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan Hayvancılık Ekonomisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Murat,...Vişne Yetiştiriciliği

Anadolu Haber İklim İstekleri  Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır. Çiçek tomurcukları –2,4 °C’ ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2°C’ de donarlar. Vişnelerin odunsu kısımları ise –40 °C’ ye kadar dayanabilirler. Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar. İlkbaharda çiçeklenme kirazlardan daha sonra olduğu için vişne çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılığı daha düşüktür. Kirazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları gerekm...Yağlı tohum ekim alanı arttı

Anadolu Haber Sivas'ta yağlı tohum ekim alanı son yıllarda büyük bir artış gösterdi.  Sivas’ta yağlı tohum grubuna giren ürünler arasında yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretiliyor. Tarım İl Müdürlüğü’nden alınan son 4 yıllık istatistiklerde göze çarpan en önemli unsur yağlık ayçiçeği ekim alanının 2010 yılından sonra büyük artış gösteriyor olması.  2010 yılında  ekim alanı 532 dekar, üretim alanı  ise 67 ton olan yağlık ayçiçeği üretimi 2011 yılında 4.405 dekar ekim alanına üretim miktarı ise buna karşın 869 tona çıktı.  Yağlık ayçiçeği üretimi 2012 yılında 3.220 dekar al...Yanıkoğlu'na Şoförlerden Tam Destek

Anadolu Haber Zara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. İki liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Ömer Yanıkoğlu, tekrar seçilerek güven tazeledi. Zara Belediye Düğün salonunda yapılan ve divan başkanlığını Sesob Başkanı Beşir Köksalın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Divan başkanı Beşir Köksal, şoför esnafı için hizmete talip olan iki adaya da başarılar diledi. Zara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Yanıkoğlu, görevde bulunduğu 4 yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçedeki şoför ...Yapı Kredi 70. Yılında Kariyer Eğitimi Verdi

 Ahmet Erçelik- Aziz Mutlu RendeYapı Kredi Bankası ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyinin Düzenlediği Yapı Kredi Sahnesi Merkezi Anfi’de sahnelendi. Yapı Kredi Sahnesi bankacılık dünyasını gençlere açarak kariyerlerine yön verecektir. Dizilerin ve Tiyatronun ünlü yüzü Erdem Baş ve Tiyatronun güçlü sesi İlker Elibol’un sahnelediği skeçlerle eğlenceli dakikalar yaşattılar.Söyleşi Öncesi Rasim Baş ve İlker Elibol’la keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.Erdem Baş “Böyle bir projeye nasıl dâhil oldunuz?Senelerdir yapıyoruz Üniversiteleri geziyoruz. Şirketlere özel gösteriler yapıyoruz. B...Yatırımcılardan Sivas’a 16 yeni tesis

Anadolu Haber Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların 2014 yılı ve önceki yıllardaki uygulamalarına yönelik İl Müdürü İhsan Aslan yaptığı açıklamada; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda ...Yazar’dan STSO’ya ziyaret

Anadolu Haber 25’inci Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Mehmet Yazar, Sivas Sanayi ve Ticaret  Odasını ziyaret etti.  STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile görüşen Defterdar Yazar, verginin önemine dikkat çekti.  Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ise Sivas’ın devletine bağlı vergisini ödeyen bir il olduğunu kaydetti. Defterdarlık ile aynı gemide olduklarına dikkat çeken Yıldırım, “Amacımız işletmelerin gelirini artırarak, vergiyi de artırmaktır. Verdiğimiz vergilerin bizlere hizmet olarak döndüğünü biliyoruz. Sivas’ta üretim ve ticaret yapmak zor. Bu zor şartlar alt...Yem bitkileri Destekleme başvuruları başladı

Yem bitkileri destekleme başvuruları başladı. Gülşah YARLI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin çiftçi kayıt sistemindeki bilgilerini güncelleştirmeleri gerektiğini belirten Aslan, 2014 yılı üretim sezonunda yem bitkisi üreten ve desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularının hasattan önce olması kaydıyla 15.11.2014 tarihine kadar il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından alınacağını söyledi. Aslan yaptığı yazılı açıklamada, “Çiftçi ...Yeni Terminal’de Açıldı

SİVAS'ta belediye tarafından yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı.  Temeli 14 Kasım 2012 tarihinde atılan Sivas Şehirlerlerarası Otobüs Terminali tamamlandı. Modern görüntüsüyle dikkat çeken terminal için bugün açılış programı düzenlendi. Açılış törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı BBP'li Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın ile birlikte bazı protokol üyeleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Kuran-ı Kerim okundu. Yenişehir M...Yeni Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Yıldız

Anadolu Haber Tuhafiyeciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Sarının aday olmadığı genel kurulda iki liste ile seçime gidildi. Yapılan seçim sonrasında üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ahmet Yıldız, odanın yeni başkanı oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından divan başkanı Beşir Köksal,  uzun yıllar oda başkanlığı yapan ve bu dönem başkanlığa aday olmayan Mehmet Sarı’ya hizmetler...Yıldırım "TSO Kayyum'a Teslim Edilemez"

  TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, gündeme ilişkin konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NACE kodlamalarında yaşanan sorunun bazı TSO üyelerinin muhasebecilerinin yanlış kodlaması sonucu ortaya çıktığını açıklayan Başkan Yıldırım, TOBB’un 50 milyon TL yatırım ile yapacağı TOBB ETÜ fakültelerini engellemek isteyen bir ekibin olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, TSO’nun kayyuma teslim edilmesini önerenlerin, kurumsal yapıyı zedelemeye çalıştığını söyledi. TSO Şubat ayı olağan Meclis toplantısı Meclis Başkanı Mustafa Sarılar başkanlığında gerçekleştiri...Yıldızeli Esnaf Odası başkanı güven tazeledi

Anadolu Haber Yıldızeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Belediye düğün salonunda yapılan ve divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksalın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Nurettin Cihangiroğlu, esnaflardan tam destek alarak bir kez daha başkanlığa seçildi. Genel Kurula Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Ak Parti ilçe başkanı Bekir Öz, Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Karyağdı ve Kızılay Şube Başkanı Tarık Kırmık’ta katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan genel kurulda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, od...Yıldızeli Kaymakamlığından Hayvancılığa Destek

Yıldızeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İlçe merkez ve köylerinde ikamet eden muhtaç durumdaki çiftçi ailelerine yönelik hazırlanan montofon ırkı damızlık düve ve Akkaraman ırkı koyunculuk projelerinde damızlıkların dağıtımı yapıldı. Yapılan törene Yıldızeli Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin'in yanı sıra Belediye Başkanı Selim Baş, İl Genel Meclisi üyeleri Nazif Arar,Yaşar Arkaz ve Fikret Doğruyol, Güneykaya Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kalın Belediye Başkanı Halil Şener,  İlçe Müftüsü, kurum müdürleri, muhtarlar ile İlçe sakinleri katıldı. 2 yıl ödemesiz...YILDIZELİ MYO ÖĞRENCİLERİ MEZUN OLDU

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu’nda 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.  Mezuniyet Törenine CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Yıldızeli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Baktır, öğretim üyeleri, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı.  Yıldızeli Spor Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kocacık, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek, “Öğrencilerimizin burada öğrendikleri her şey bitti anlamına gelmiyor. Onlardan...Yılın Ödülleri

Anadolu Haber Kanal 58 Büyük bir projeye daha imza atıyor. Kanal 58 tarafından milyonlarca Sivaslının yaşadığı Dünyada ilk defa düzenlenmekte olan “Sivas’ta Yılın Ödülleri” projesi büyük bir Arge çalışmasının ardından halkımızın katılımıyla başlamış bulunmaktadır. Bu büyük organizasyon ile yıllarca bu şehre emek vermiş, hizmet etmiş, adını duyurmuş, başarılı işlere imza atmış, unutulmamış, değer verilmiş, sevilmiş Sivaslı isimleri, özel insanlarımızı yılda bir defada olsa onurlandırmak, teşekkür ederek bir bakıma vefa borcumuzu ödemeyi amaçlıyor. Bu nedenle 2013’ün Sivaslı en iyi 58 ismini, yi...Yıllık faiz oranımız % 5

Anadolu Haber Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Terziler Odası Başkanı Ali Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kooperatif aracılığıyla Sivas esnaf ve sanatkarına kullandırılan kredilerin piyasa koşullarına göre çok avantajlı olduğunu ifade eden Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonrasında yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçilen Ali Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kooperatif kredilerinde yıllık bir yıllık faiz oranımız yüzde 4, bir yılı aşan kre...Yılmaz Et Entegre Tesisinde İncelemelerde Bulundu

 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ilimizde inşaat çalışmaları devam eden Et Entegre Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Sivas’a gelen Bakan Yılmaz, Ulaş İlçesi programı kapsamında, şehrimizin ve İl Özel İdaresi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Et Entegre Tesisini gezerek, Genel Sekreterimiz Salih Ayhan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Ayhan, 2013 yılında 150 bin metrekare alana yapılan tesisin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Ulaş Kovalı Bölgesi’nde yapımı devam eden ve Ağustos ayında hizmete g...YILTAŞ’tan Tokat’a Dev Yatırım

Bugüne kadar Türkiye'de açtığı 21 alışveriş merkezi ile gayrimenkul sektöründe liderliği elinde bulunduran Turkmall ile İç Anadolu'nun önde gelen şirketlerinden Yıltaş Grup ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Novada Tokat 17 Nisan 'da açılıyor Anadolu Haber Tokat'ın merkezinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Yeşilırmak'ın kesiştiği noktada17 bin 750 metrekare alan üzerine kurulan Novada Tokat Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 28 bin  metrekarelik toplam kiralanabilir alanda 2 bin 500 metrekare hiperrnarketi, ulusal ve uluslararası markaların yer alacağı yaklaşık 20 bin metrekarelik perakende mağazaları, b...YÖREMİZİN ULUSAL MARKALARI

Anadolu Haber Sivas Ticaret ve Sanayi Odası,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Tarımla Gelen Kalkınma Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Sivas Merkez’de ‘YÖREMİZİN ULUSAL MARKALARI’ Projesi kapsamında bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi No:15 Sivas adresinden ve www.oran.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15.05.2014 / 15:00 ...Zabıta, işportacılara göz açtırmayacak

Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı, düzenlenen toplantıda ilimizdeki seyyar satıcılarla  bir araya geldi.Zabıta Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda seyyar satıcılara kurallar hatırlatıldı.          Zabıta Kanunu’nun kendilerine tanıdığı yetkiyi kullanacaklarını ve şehrin merkezi yerlerinde rastgele ticari faaliyet gösteren işportacılara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı,  “Kararın uygulamaya geçmesinden önce sizleri uyarmak istedik” dedi.Zabıta Müdürü Kayalı, “Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz bunun bilincindeyiz. Ama ...Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

 AHMET ERÇELİKZiraat Odalarının İlimize Ait Tarımsal Sorunlarının Görüşüleceği Sivas ZİRAAT Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çimen Gurme’de yapıldı. Toplantıya Vali Alim Barut, İl Ziraat Müdürü Hacı Çetindağ, İl Tarım Müdürü İhsan Aslan ve İl Protokolü katıldı.Tarımsal Sulama Alanları, Köylerde Göçün Önlenmesi, Tarımsal Üretime verilen desteğin artırılması, tohumluk temini, tarımsal Sanayilerin ilimize kazandırılmasıyla 2012 yılındaki fark ödemesi desteği almayan çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konularına değinildi. ...‘125 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyoruz’

Anadolu Haber Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Esnaf ve sanatkara sağladıkları düşük faizli kredilerin bankalara oranla yüzde 100 avantajlı olduğunu söyleyen Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “Sivas'ta esnaf ve sanatkarımıza kooperatifimiz aracılığıyla 125 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyoruz. Bir yıllık kredilerde yıllık faiz oranımız yüzde 4'e, bir yılı aşan kredilerde ise yıllık faiz oranımız yüzde 5'e...‘Biogaz enerji üretimi yapacağız’

Anadolu Haber Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Sivas Şubesi Üyeleri yine bir MÜSİAD Üyesi olan Marka Grup Tarım ve Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.  Ziyarette Marka Grup adına bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Halis Kaplan 600 dönümlük bir alanda Sivas’ta hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Sivas’ta ilkleri de yapmanın ayrıca mutluluk verici olduğunu söyledi. Bu ilklerin başında 500 kwp Güneş Enerji Santrali ile hem kendi enerjimizi karşılıyor hem de  kalan enerji satarak kar elde ediyoruz dedi. Ayrıca...‘Biz jeotermal turizmin başkentini Sivas yapacağız’

Sıcak Çermik'te yaptığı "Bilici Termal" devremülk ve tatil köyü tanıtımını ilk olarak Sivas'ta basın mensupları ile tanıtıma başlamıştı. Tanıtımlarına Sivas’ta faaliyet gösteren emlakçılara tanıttı.  Sivas Bilici Termal Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bilici, Türkiye'nin ilk ekolojik jeotermal  devremülk tatil köyü olma özelliğini taşıyan ve sıcak çermik civarına inşa edilmeye başlayan projeyi tüm dünyaya duyurmaya kararlı.  Tanıtım programına Sivas Emlak Komisyoncuları ve Müşterileri Derneği Başkanı Kemal Bıldırcın ve ilimizde faaliyet gösteren emlakçılar katıldı.  Sivas’ın t...‘Deve’li reklam ilgi odağı oldu

İstasyon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya dükkanı işletmecisi, açılış yıldönümü nedeniyle ürünlerde yaptığı indirimleri deve sırtına astığı reklam ile vatandaşlara duyurdu. Bazı vatandaşlar devenin yanına yaklaşarak fotoğraf çekindi.   ...‘Dünya Arı Günü’ İlimizde Kutlandı

Her yıl 29 Mayıs günü kutlanan ‘Dünya Arı Günü’ bu yıl ilimizde kutlandıFatih TABUR Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Dünya Arı Günü kutlamaları ilimizde gerçekleştirildi.Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi’nde başlayan kutlama etkinlikleri saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile start aldı. Kutlama etkinliklerinde konuşan Vali Alim Barut, arı ve arıcılığın öneminden bahsetti. Sivas’ın arıcılık anlamında potansiyelinin ve üretiminin iyi noktada olduğuna vurgu yapan Barut, ‘Dünya Arı Günü’ etkinlikle...‘Ekmeklerde artık katkı maddesi kullanılmıyor’

Anadolu Haber Sivas’ta aspir veriminin oldukça iyi olduğunu söyleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, yaklaşık olarak 400 kişiyi aspir ekimi konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Aspir ile ilgili olarak Yıldızeli’nde bir çalışma yaptıklarını kaydeden Aslan, “Çiftçiler ürettikleri aspiri rahatlıkla satabilecek. Yani çiftçinin ürettiği ürünü pazarlama gibi bir sıkıntısı olmayacak. Anlaştığımız bir firma, üretilen ürünleri direk alacak. Biz de 45 kuruş artı prim vereceğiz” dedi. Halk Eğitim Merkezi ile organize şekilde çalıştıklarını kaydeden Aslan bu kapsamda imzalanan protokol...‘Esnaflarda ticaret ünvanı zorunluluğu yoktur’

Anadolu Haber Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı  Beşir Köksal, esnaf ve sanatkarların kullandığı fatura ve benzeri belgelerde sicil numarası ve benzeri bilgilerin yer almasının zorunluluğu bulunmadığını söyledi 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren esnaf sicil numarası ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan diğer yükümlülüklerin  sıkça sorulan sorular arasında yer aldığını ifade eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, “Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret kanunun “Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu”  başlıklı 39. maddesinin 2. fıkrasında “ tacirin işletmesiyle ilgili olarak ...‘Sağladığımız finansmanlar kredi değil hibedir’

Anadolu Haber Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörü Halis Öztürk,  koordinatörlüklerinin ilimize yaptığı yatırımları değerlendirdi.  TKDK İl Koordinatörlüklerinin Türkiye’de toplam 42 ilde bulunduğunu ifade eden Halis Öztürk, Sivas il koordinatörlüğünün ülke genelinde en fazla proje uygulayan koordinatörlük olduğunu söyledi.  Basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelen TKDK İl Koordinatörü Öztürk, daha sonra TKDK destekleri ile Yıldızeli’ne kurulan besi işletmelerini yerinde basına tanıttı.   Kahvaltı programında konuşa...‘Sivas Termal’ 15 Haziran 2015’te Bitecek

Nuri Demirağ Havaalanına 25, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne 15 kilometre mesafede bulunan tesisin 30 Haziran 2015'te müşterilerine teslim edilmesi planlanıyor. İş adamları Osman Yıldırım, Şemsettin Yolalan, Ahmet Koçak ve Ünal Karaca'nın ortaklığı ile yapılan tesisin 50 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve İşadamı Osman Yıldırım, inşaat alanında kurulan ve örnek dairenin kurulduğu tesiste yapılan tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, para kazanmaktan çok, yıllardır eksikliğini hissettikleri Sivas'ta Çermiklerin gelişmesi için neler yapılabilir amacıyla 4 işa...‘Sivas’ta uluslararası güçte rekabet edebilecek ‘fabrikalarımız var’

Anadolu Haber Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Sivas TSO’yu ziyaret etti. Meclis Üyelerimiz ve işadamlarıyla yemekli toplantıda bir araya gelen Hakan Binbaşgil’e, Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, Akbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Özalp Kibar, Akbank şube ve segment müdürlerinden oluşan geniş bir ekip eşlik etti.  Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil,  ilk olarak STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür ile Operasyon Müdürlerinin de katıldığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulu...‘Tescilli Sivas Köftesi’ üretenler ve satanlar

Tescilli Sivas Köftesi üreten ve satan  iş yerleDenetlenen iş yerlerinden alınan numuneler, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvara gönderildi. Denetimler hafta boyunca devam edecek Fatih TABUR Tescilli Sivas Köftesi üreten ve satan işyerleri denetlendi. İlimizin önemli markalarından birisi olan Sivas Köftesinin kriterlere uygun şartlarda üretilmesi ve satılması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) hummalı bir çalışma yürütüyor. TSO koordinesinde;  Zabıta Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürl...‘TÜDEMSAŞ Kızılırmaga kadar uzandı mı?’

Udem Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker Tüdemsaş çalışanlarıyla ilgili bir basın bildirisi yayınladı.  Tüdemsaş çalışanları 1200 bile değil ama Sivas’n vaz geçilemez kurumudur. 2012 yılı ile 2013 yılları arasında Tüdemsaş sürekli personele kaybına uğratılmıştır.  Sivas'ın elinde kalan bir kaç kurumdan biri olan TÜDEMSAŞ la ilgili bir takım S.T.K lar, Şehrimizin gelişmesine engel teşkil ettiği yönünde talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Bize göre tam aksine Sivasın ekonomik yönden ayakta kalmasına en büyük katkıyı sağlayan Tüdemsaş'tır. Adapazarında bulunan TÜV...‘Üniversiteye köprü yetmez’

Anadolu Haber Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan yardımcısı Abdullah Peker Fadlum köprüsü için bir basın açıklaması yaptı.  Peker açıklamasında “Üniversitenin yıllardır keşmekeş olan, ulaşım sorunu Fadlum Köprüsünün hizmete geçmesi ile çözüleceğini söyleyen Şehrimizin çok değerli Belediye Başkanı bana göre büyük yanılgı içindedir, Biz Sendika olarak Üniversitenin Ulaşımını Çözecek Alternatif bir proje ürettik, bu projemizi Basın yolu ile defalarca Sivas halkının ve üniversite mensuplarının bilgisine sunmuştuk,  Sayın Belediye Başkanı ile seçimden önce ve seçimd...‘Yetki Belediyelere Bırakılmalıdır’

Anadolu Haber Belediye Gelirleri Kanununda, vergi ve harçları belirleme yetkisinin Belediyelerden alınarak 18 Aralık tarihli resmi gazetede yayınlanarak Bakanlar Kuruluna devredilmesi en fazla esnaf ve sanatkarları mağdur etmiştir. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Bakanlar Kurulu kararıyla vergi ve harçların yüzde 6 oranında artırıldığını belirterek, esnafın mağdur edildiğini söyledi.  Basın toplantısı düzenleyen Sesob Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve sanatkarın kendi imkanlarıyla ayakta kaldığını belirterek, vergi ve harçları belirleme yetkisinin Belediye me...‘Ziraat Bankası 7 şubesiyle Sivas’a hizmet veriyor’

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu, Sivas Ziraat Bankası Bölge Başkanlığına atanan Mustafa Aktuğran’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinden bulundular. Ziraat Bankası Bölge Başkanı Kahraman Turcan'ın yerine bölge başkanlığı görevine atanan Mustafa Aktuğran ile Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir süre görüş alışverişinde bulundu. STB Başkanı Hastaoğlu Ticaret Borsası’nın çalışmaları...“Acısını sendika üyeleri çekiyor”

 Ulaştırma ve Demir yolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker sendikaların yetki yarışına girdiğini ve bunun acısını sendika üyelerinin çektiğini söyledi. Peker yazılı olarak yaptığı açıklama da; “ 2015 Mayıs ayı için Sendikalar'da yetki alma sendromu yaşanmaktadır. Yetkili olma hevesindeki şu anda da değişik iş kollarında da yetkili olan Sendikalar bin bir rica ve inanılmaz vaatler vererek üyesi yaptığı memurların verdiği yetkiyi ya yandaş Partilere yada Hükümete devrediyor. Buna açıkça peşkeş çekme denir diye de düşünüyorum. Bu açıkça memurlarla alay etmekte...“Bağ-Kur Prim İadeleri Hakkında Bilgilendirmesi”

Gözlükçüler ve Optisyenler konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Bağ-Kur Prim İadeleri Hakkında Bilgilendirmesi” hakkında bilgi verdi.Küçüker açıklmasında, “İade edilen bu kesintilerin bir daha kesilmesi de söz konusu olmayacaktır.kesilen borçlar otomatik olarak sistemde kesinti yapılan meslektaşımızca yapılmış FAZLA ÖDEME şeklinde gözükecektir.Söz konusu fazla ödemeyi alabilmeniz için Genel Müdürlük talimatı doğrultusunda , Bağ-Kur primlerinizi yatırdığınız Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.Sosy...“Birliktelik büyümeye katkı sağlar”

Türkiye’de ulaşım sektörüne damga vuran ulaşım sektörünün öncü ismi Kamil Koç ile Sivas için ulaşım sektöründe marka olan Sivas Tur ortaklık kararı aldı.Gülşah YARLI            Ortaklık kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Belediye Başkanı Sami Aydın ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan firma Genel Müdürü Kemal Erdoğan, “Sivas’ta uzun vadeli projeler yaptık. Burası hızlı tren ve uçakla gelen yolcuların dağıtım yapılacağı bir nokta, buradan yolculuk edecek vatandaşlarımızı da düşü...“Bu Yıl 500’e Yakın İş Âdeti Planlıyoruz”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, “Kurum İçi Diyalog Günleri” kapsamında düzenlediği ziyaretlerini Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile sürdürdü. Daha önce İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne ziyaretlerde bulunan Ayhan, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile de bir araya geldi. Birim Müdürü Özcan Duman’dan çalışmaları hakkında bilgi alan ve personellerle çalışmaları birebir değerlendirme fırsatı bulan Ayhan, kurumun iş ...“Bugün hepimiz hayırlı bir işe şahitlik ediyoruz”

 AHMET ERÇELİKEsentepe ve Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Protokol İmzaları Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Bakanların katılımıyla atıldı. İmza törenine Çevre Ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Alim Barut,Sivas Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin,Ali Turan,Belediye Başkanı Sami Aydın,İl Protokolü ve Sivas halkı katıldı.Belediye Başkanı Sami Aydın “Sivas’ımız için adı geçen bölgemiz için son derece önemli olan bir açılışın içindeyiz. Bugün Sivas için özel bir gün. Bugün Sivas tarihindeki en büyük projenin ilk adımının atıldığı gündür. Sivas çok...“Bütçesini yönetemeyen işini büyütemez”

TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Toplantısı yapıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Osman Yıldırım, Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, diğer Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Maliye Baka...“En Önemli Sorun İşsizlik”

 Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker gazetemize bir açıklama yaparak “Sivasımızın en önemli sorunlarının başında bize göre işsizlik gelmektedir” dedi.Peker açıklamasında, Sivasımızın en önemli sorunlarının başında bize göre işsizlik gelmektedir, Kapatılan ve başka illere taşınan Kurumlar Şehrimize ekonomik ve sosyal açıdan darbe vurmuştur.Gündemde Sivas Demir Çelik fabrikasının yeniden üretime açılması gelmiştir, bu durum başta sahsımı ve sendikamızı sevince boğmuştur, İnşallah bir problem olmadan SİDEMİR tekrar eski günleri gibi çalışır, bu...“Esnafın mağdur olmasını istemiyoruz”

Sivas Belediyesi Ramazan ayının daha neşeli idrak edilmesi amacıyla il dışında faaliyet gösteren bir firma ile anlaştı. Bu kapsamda çoğunluğu il dışından gelecek olan şirketler, Ramazan boyunca Kent Meydanı’na kurulan stantlarda Sivas halkına hizmet verecek. İlimizde faaliyet gösteren esnaflar ise durumdan şikayetçi. Fatih TABUR Ramazan ayının, ruhuna uygun, huzurlu bir şekilde idrak edilmesi amacıyla Sivas Belediyesi Kent Meydanı’nda ‘Ramazan Sokağı’ isimli bir çalışma başlattı. Kent Meydanı’nda bulunan stantlar, il dışından gelen firmalar tarafından 1 aylığına kiralanacak ve S...“Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi”

 “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” kapsamındaki etkinliklerine Sivas’ta devam edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu, 28 Mayıs tarihinde, medya mensupları ve muhtarlarla bir araya geliyor.Türkiye’de, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini zedeleyen, kayıt dışı çalışan işçilerin haklarından mahrum kalmasına neden olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek amacıyla yenilikçi bir tutum sergileyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Eylül 2014 tarihinde hayata geçirdiği “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi”nin (KİTUP II) dokuzuncu ş...“Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi”

 “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” kapsamındaki etkinliklerine Sivas’ta devam edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu, 28 Mayıs tarihinde, medya mensupları ve muhtarlarla bir araya geliyor.Türkiye’de, sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini zedeleyen, kayıt dışı çalışan işçilerin haklarından mahrum kalmasına neden olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek amacıyla yenilikçi bir tutum sergileyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Eylül 2014 tarihinde hayata geçirdiği “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi”nin (KİTUP II) dokuzuncu ş...“Hat şehir içinden geçmeli”

TCDD 4. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Şener Sivas-Ankara yüksek hızlı tren hattı ile ilgili açıklamalarda bulunduFatih TABUR Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 4. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Şener, yüksek hızlı tren hattının kesinlikle şehir içinden geçmesi gerektiğini söyledi.  Yüksek hızlı tren projelerinin şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına çok ciddi manada katkıda bulunduğunu ifade eden Şener, dünyanın bir çok ülkesinde hızlı tren hatlarının şehir içerisinde kaldığını belirtti. Sivas’ın kültürel zenginliklerinin bir şekilde tanıtılması gerektiğinin altını çizen Şener,...“Hayvancılık gelişecek, tarımsal üretim artacak”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Et Entegre Tesisi çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Tesis bittiğinde hayvancılık gelişecek, tarımsal üretim artacak” dedi.Gülşah YARLIİl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Ulaş Kovalı bölgesinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.  Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ve birimin teknik personeli ile birlikte inşaat alanını gezen Ayhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından geçen yıl ihalesi yapılan ve bu yılsonunda tamamlanması planlanan tesis...“Jade” Tesettür Giyim Mağazası Açıldı

 AHMET ERÇELİKJade Tesettür Giyim Mağazası açıldı.Açılış programına Vali Alim Barutun Eşi Miyase Barut, Belediye Başkanı Sami Aydını Eşi Yurdagül Aydın ve Sivas halkı katıldı. ...“Kermesler esnafımızı mağdur ediyor”

Eğitim sezonunun sonuna yaklaşması nedeniyle okul ve dernekler tarafından açılan giyecek ve yiyecek kermesleri merkezde olduğu gibi ilçelerde bulunan esnafları da sıkıntıya soktu.  Yıldızeli Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanı Nurettin Cihangiroğlu, ilçede açılan kermeslerin süresinin uzun olması, yiyecek ve giyecek satışının yoğunluk oluşturması nedeniyle kermeslerden rahatsızlığını dile getirdi Yıldızeli Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengini ziyaret ederek esnafların sorunları hakkında bilgi veren ve kermeslerden rahatsız olduklarını dile getiren ilçe oda başkanı Nurettin Cih...“Kitaplarımızı geri dönüşüme kazandıralım”

Mevlana Ortaokulu’nda okuyan 6. sınıf öğrencisinden örnek davranış Zübeyde DARENEDELİ Milli Eğitim Bakanlığı’nın taktir edilen çalışmalarından birisi de ders kitapları konusunda yaptığı devrim niteliğindeki yenilikler. Ders kitaplarını son yıllarda tüm öğrencilere ücretsiz olarak veren hükümetin bu projesine öğrencilerde almış oldukları kitapları geri dönüşüme kazandırarak yardımcı olmaya çalışıyor. Mevlana Ortaokulu 6-G sınıfında eğitim öğretim gören Engin Tabur, devlet tarafından kendisine ücretsiz verilen ders kitaplarını her yıl okul yönetimine veya belediyenin geri dö...“Memur Emeklilerinin Durumu Daha Da Vahim”

 AHMET ERÇELİKEnflasyon canavarı, son bir yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamları eritti.Konu ile açıklam yapan Ulaşım Sen Başkanı Nurettin Albayrak açıklama yaptı.Nurettin Albayrak “Son bir yıl içinde, memur maaşları yüzde 3 artarken,gıda ürünlerinde ortalama fiyat artışı yüzde 13,9’a buldu.Araştırmaya göre,2014 yılının mayıs ayının 1400 lira maaş alan bir memur emeklisi 2015 Mayısında 1442 alıyor.Memurların gıda ürünleri üzerindeki bir yıllık kayıpları maaşları bazında yüzlerce kiloyu bulmuşken memur maaşlarını enflasyona ezdirmedik diyenlerin yüzdeleri kızarmıyor muydu?Bir kurumun ...“Optik ürün marka ve isimlerine yer verilemez‏”

 Gözlüçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir basın açıklması yaparak “Göz hekimleri tarafından yazılan gözlük, kontak lens reçetelerinde Marka ve optik ürünlerin isimlerine yer verilemez” dedi.Küçüker açıklmasında; “Göz hastalıkları uzmanları tarafından yazılan gözlük ve kontakt lens reçetelerinde optik ürünlerin marka ve model isimlerinin bulunmasıyla ilgili sorun tüm optik sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Bu kapsamda bazı göz hastalıkları uzmanlarının düzenledikleri reçetelere sıklıkla optik ürünlerin isimlerini de yazdıkları gö...“Optisyen İşyerinde olmalıdır”

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Optisyenin Mesleğini İcra Ettiği Müessesede Bizzat Bulunması Esastır” dedi.Küçüker, “Sivas il Sağlık Müdürlüğü Sivas’ta faaliyet gösteren Optisyenlik müesseslerine birer yazı göndererek, optisyenilk mesleğini icra eden optisyenin bizzat sorumlu olduğu müessesede bulunmasının, 5193 sayılı ohmk ve 28886 sayılı optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik ile yasa gereği olduğunu duyurdu.Gönderilen yazıda; yönetmenliğe göre; Optisyenlik müesseselerinin mesul müdürü yı...“Optisyenlik Mesleğinde Mesul Müdürün Yasal Yetki Ve Sorumlulukları"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Küçüker Eczacı Gözlükçü “Optisyenlik Mesleğinde Mesul Müdürün Yasal Yetki Ve Sorumluluklar” hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.Küçüker açıklamasında, “5193 sayılı optisyenlik hakkındaki kanun 3. Madde 5. Fıkrası mesul müdürü; optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden bizatihi sorumlu kişiyi, ifade eder şeklinde tanımlamıştır. Optisyenlik uygulamaları başlıklı 6. Madde 1. Fıkrasında, optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafında...“ÖZBELSAN, Sivas'ın TOKİ'si olacak”

Sivas İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Sami Arifer ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Gülşah YARLI İlimizdeki inşaat sektörünün durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette söz alan Dernek Başkanı Arifer, Başkan Aydın’a hayırlı olsun temennilerini ileterek görevinde başarılar diledi.İnşaat sektörünün ilimiz açısından lokomotif bir sektör olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Aydın ise “Şehrin bütün dinamiklerini etkileyen inşaat sektörü canlı olduğu zaman, şehir canlı olacaktır. Bu bakımdan sektörün önünü açmak b...“Revizyon statik değil dinamik”

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha, Sivas’ın geleceği açısından büyük önem taşıyan imar revizyon planında yapılan değişiklikler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduFatih TABUR Geçtiğimiz günlerde imar revizyon planındaki rötuşlarla ilgili olarak Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım programını, katıldığı bir programda değerlendiren Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha revizyon planının statik değil, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti...“Sivas Halk Ozanları İle Büyük Bir Şehir”

 Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar-Şairler ve Halk Oyunları Derneği’nin (SİFAHOD) 13. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Faslı Muhabbet programı gerçekleştirildi. Dernek binasında gerçekleştirilen programa Vali Âlim BARUT’un yanı sıra; Belediye Başkanı Sami AYDIN, Vali Yardımcıları Mustafa AYDIN ve Salih AYHAN (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri), İl Jandarma Komutanı J. Alb. Okçin AKŞİT, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Aşıklık geleneğinden çeşitli örneklerin sunulduğu programın sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Valimiz Sayın Âlim BARUT, “Sivas sadece toprak olarak büyük bir ...“Sivas Tarihiyle Yaşıyor”

Anadolu Haber Sivas İl Özel İdaresi yeni yıla “Sivas Tarihi ile Yaşıyor” projesi ile giriyor.Kültür şehri Sivas’ın tarihi eserlerini il dışında da tanıtmayı hedefleyen Sivas İl Özelİdaresi, proje kapsamında Sivas'ın önemli tarihi eserlerini kurumsal pek çok yayınında kullanarak, gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında Sivas kültürünün ve tarihinin tanıtımını sağlayacak. Projedeki ilk çalışma Gravür Sanatçısı Cemal Akyıldız’a ilimizin tarihi değerlerini çizdirerek başlayan İl Özel İdaresi, bu çizimleri 2014 yılı takvimlerinde değerlendirdi. “Sivas Tarihiyle Yaşıyor” Projesi kapsamında prestij...“Sivas’ı birlikte kalkındıralım”

Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Halil Işın, THK’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlimize havacılık sektörü ile ilgili kurulması planlanan fakülte ve meslek yüksekokulları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Işın, Sivaslı yetkililerin bu konuya pasif kalmasından yakındı ve yetkililere seslendi: “Sivas’ı birlikte kalkındıralım” Fatih TABUR Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Halil Işın gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Sivas’ın gelişmesi için teknik okulların çok önemli olduğuna dikkat çeken Işın, havacılık sektöründe hemen eğitime başlanılabilecek bir yer hususunda ...“Sivas’ın en büyük problemi göç”

Vali Alim Barut bilgilerini ve deneyimlerini lise öğrencileri ile paylaştıFatih TABUR  İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Buruciye Medresesi’nde program düzenlendi.‘Çocukları ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı’  kapsamında düzenlenen programda Vali Alim Barut, Selçuk Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim gören 30 öğrenci ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Barut, Sivas’ın en önemli sorununun göç olduğunu söyledi. Konuşmasına Soma’da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek b...“Sosyal güvenlik sonsuz güven kapınızdır”

Göreve yeni atanan Sosyal Güvenlik Kurumu  İl Müdürü Mustafa Kayış hem basın mensupları tanışmak hem de bu yıl 12-18 Mayıs tarihlerinde 7.si kutlanacak olan ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensupları ile bir araya geldiFatih TABUR SGK İl Müdürü Mustafa Kayış bu yıl 7.si kutlanacak olan ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Büyük Otel’de gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısında konuşan Kayış, özgeçmişini anlatarak konuşmasına başladı. Yapacakları etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaşt...“SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığı Birleştirilerek Yeni Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Oluştu”

 AHMET ERÇELİKSosyal Sigortalar Kurumu 11-17 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklere kutlanacak.Bu kapsamda İl Müdürlüğü basınla kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya SGK İl Müdürü Mustafa Kayış ve SGK Personeli katıldı.SGK İl Müdürü Mustafa Kayış “2008 yılından itibaren her yıl kutlanmakta olduğumuz Sosyal Güvenlik Haftası bu yıl 11-17 Mayıs tarihlerinde yani önümüzdeki hafta tüm yurtta kutlanacaktır.Bu haftanın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.Bu tür haftalar toplumda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır.Bilindiği üzer...“Tekstil Atölyemizi Açıyoruz”

 AHMET ERÇELİKTürkiye İş Kurumu Sivas İl Müdürü Nurettin Köksal, gazetemize yaptığı açıklamada “Tekstil Atölyemizi Açıyoruz” dedi.İş istihdamları ne durumda?Kapalı yer çok az kaldı. Ankara Çalışma Bakanlığına gidiyor.10 tane firma kaldı kapanacak.Sivas’ta eskiye nazaran 2002 yılından sonra politikaların çok faydasını gördük. Bundan sonra en büyük sıkıntı çalışacak eleman sayısıdır. Özellikle Mermer ve Madencilikte 1 numarayız. Tekstilde 2 numarayız. Gayet güzel çalışmalarımız var. Bu anlamda eskiye göre teşvikler oldu. Bizden aldıkları zaman elemanları 100 kişiye verdiğimiz zaman çok büyü...“TÜDEMSAŞ dedikodularla değil yaptığı ve yapacağı işlerle gündemde yer alacaktır”

 Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan'ı makamında ziyaret etti.İş kolu sendikacısı olarak Peker TÜDEMSAŞ Genel Müdürden önümüzdeki aylarda imal edilecek yük vagonları ve şirketin genel durumu ile ilgili bilgiler aldı. TÜDEMSAŞ dedikodularla değil yaptığı ve yapacağı işlerle gündemde yer alacaktır Demiryollarında yapılan yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kurallarının yeknesaklığının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan, ülkemizin de tarafı olduğu hükümetler arası örgüt olan OTIF’e ait...“Türkiye’nin Optisyen İhtiyacı Yok, İstihdam İhtiyacı Vardır”

Gözlükçüler ve opitsyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Türkiye’nin Optisyen İhtiyacı Yok, İstihdam İhtiyacı Vardır” dedi.Küçüker açıklamasında, “5193 sayılı özel meslek kanunumuzun amaç bölümünde toplumun ve fertlerin sağlığının korunması yasa ile gözlükçü ve Optisyenlere emredilmiştir. Tüm sağlık mesleklerinde kamuda istihdam sağlanırken optisyenlerin sadece öze sektörde mesul müdürlüğe mahkûm edilmesi anlaşılır değildir. Optisyenlerin Kamuda istihdamı göz ve görme sağlığı açısından kalitesi daha yüksek bir sağlık hiz...“Yapılan zamlar enflasyon karşısında eridi”

Türkiye KAMU-SEN İl Temsilcisi Nurullah Albayrak, 2014-2015 yıllarında yapılan toplu sözleşmenin memurun yüzünü güldürmediğini söyledi.2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 800 bin emeklinin maaş ve aylıklarına yapılan zamların yılın ilk dört ayında enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Albayrak,  “geçtiğimiz toplu sözleşmeyi yangından mal kaçırır gibi, iki günde imzalayan malum konfederasyon; toplu sözleşmelerde her yıl verilen enflasyon farkını unutunca maaş zammı enflasyon karşısında eridi” dedi. 2013 yılı aralık ayında 4 kişilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3 b...“Yeni Sivas’ın merkezi tren istasyonu olsun!”

MÜSİAD Başkanı Avukat Mustafa Coşkun Tarafından Elazığ’da Düzenlenen Toplantıda Bakan Lütfi Elvan’a Sunulan Raporda 12 Konuya Yer Verildi…25-26 Nisan 2014 tarihlerinde MÜSİAD Elazığ Şubesinin ev sahipliğini yaptığı ve MÜSİAD Genel Başkanı, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye’deki tüm MÜSİAD, GENÇ MÜSİAD Şube Başkanları, Sektör Kurulları Başkan ve Üyeleri, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkanlar, Yurtdışında faaliyet gösteren Şube Başkanları ve Temsilcilerinin katıldığı Genişletilmiş İstişare Toplantısına MÜSİAD Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun katıldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar...“Yerli gözlük üretimi nasıl artar?”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçükler “Yerli gözlük üretimi nasıl artar?” diyerek bir basın açıklaması yaptı.Küçüker açıklmasında, “Çin’de bir işçi 25-30 dolara 12 saat haftanın 7 günü çalıştırılıyor. Yılda 25 milyon vatandaşına iş imkânı sağlıyor. Çin’de enerjide, vergide üreticilere büyük teşvik ve kolaylıklar sağlanıyor. Bizde asgari ücretin işverene maliyeti 1000 TL.’den fazla. Enerji pahalı. Optik Sektörünün İtalya, Almanya, Fransa’da bulunan marka değeri yüksek dev firmaları fabrikalarını Çin’e taşıdı. Eğer ürününüz mark...“Yılın ilk üç ayında erimiştir”

 Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker gazetemize bir açıklama yaparak “2015 yılının ilk altı ayı için verilen yüzde 3 artışında yılın ilk üç ayında erimiştir” dedi.Peker Açıklamasında, “2015 yılının ilk üç ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 3,03 olarak açıklanmıştır, oysa 2015 yılının ilk altı ayı için memur ve emeklilere yüzde 3 artış yapılmıştı.2014 yılında da memur ve emeklilerinin maaş artışlarının enflasyonun altında kaldığını ve enflasyon farkı ödenmediği herkes tarafından bilinmektedir. 2015 yılının ilk altı ayı için verilen...


 
Sivas Hakimiyet - Sivas'ın ve Sivas'lının Güçlü Sesi