http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Güncel
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

Bakan Yılmaz'ın Acı Günü

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 5 akrabası Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Bugün öğle namazına mütakiben Gürün'e bağlı Yazyurdu Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanı ve ailesine bu acı kayıplarından dolayı başsağlığı dileriz....Vali Kemelek'in Acı Günü

Vali Zübeyir Kemelek’in, Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan babası 75 yaşındaki Doğan Kemelek vefat etti.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğan Kemelek’in cenazesi, İskilip ilçesinde Cuma Namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz....112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atıldı

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi temel atma töreni İşhan TOKİ Mevkiinde Cuma günü (7 Haziran 2013) yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım, İl Protokolü, bazı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Sivas Halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Tören Programını okunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan temel atma tö...4 Eylül Kutlama Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol, 4 Eylül Sivas Kongresinin 94. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.  Kurtuluş mücadelesinin önemli adımlarından birinin de Sivas Kongresi olduğunu belirten Kol, 4 Eylül 1919’da Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığını hatırlattı.  4 Eylül'de Manda ve Himaye’nin ret edildiğini belirten Halil Kol, 4 Eylül 1919'da bağımsızlık ve hürriyete verilen önemin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.  Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol,...VALİ SAYIN ZÜBEYİR KEMELEK’İN “KURBAN BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Aziz Sivaslılar,             Bir Kurban Bayramını daha hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.             Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alan bayramlar, toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamalarına vesile olan sevgi, birlik ve barış günleridir.          Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan bayramlarımız, insana özgü olumsuz tüm...'Ey Sivaslı Sivasa sahip çık'

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker bir basın açıklaması yayınladı.Basın açıklmasında, Aksiyoner Sendikacılık içerisinde faaliyet gösteren Sendikamız tarafından. önceki yıllar içerisindeSivas'ın kangren olmuş önemli sorunlarına çözüm olacak projeler üretmiştik, bunların içinde Sivas içinönemli olan ve ulaşım Sorunu kökten çözecek olan Şehir içi ve Şehir Üniversite arası Hafif Raylı Sistem projesidir. Projemizi defalarca Televizyonlar da Gazetelerde Sivas Halkının ve Sivas bürokrasisinin bilgisine sunmuştuk,gelinen noktada Ve halktan nede...24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım 24 Temmuz Basın Bayramı için bir mesaj yayınladı.  Yıldırım mesajında, “Bir toplumda temel özgürlükler yanında asıl olan basın özgürlüğüdür. Özgür bir basına sahip olmayan toplumlar kör, sağır ve dilsizdirler. 104 yıl önce basınımızın üzerinde kaldırılan sansür ile toplumun çıkarlarını gözeten ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda  bulunan bir güç doğmuştur. Türk basını, demokrasinin tüm değerleriyle yerleşmesi, hesap veren saydam yönetim anlayışının benimsenmesi, ülke ve dünya sorunlarına,  gelişmelere duyarlı...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...Avrupa'da Yaşayan Türk Gençler, Barut’u Ziyaret Etti

 Avrupa Türk Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen tarih, kültür ve eğitim gezileri projesi kapsamında ilimize gelen Avrupa'da yaşayan Türk gençleri, Sivas Valisi Âlim Barut’u ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyarette bulunan öğrencilere ilimizin genel durumu hakkında bilgiler veren Vali Barut, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öğrenciler, tek tek kendilerini tanıtarak Sivas hakkında merak ettikleri konularda Vali Âlim Barut’tan bilgi aldılar.Ziyaret, Vali Âlim Baru...Başkan Ürgüp'ün Muharrem Ayı Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Muharrem ayının İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir ay olduğunu bildirdi. Başkan Ürgüp, Muharrem ayı ve yaklaşan Aşure Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir aydır. Yine bu ay, Ramazan'ın ardından en faziletli ay olarak bilinmektedir. En samimi duygularımla, yeni güzelliklerin ve mutlulukların başlangıcı olan Aşure Günü'nün inananların maddi ve manevi arınmasına, ülkemiz ve insanlığ...Başkan Ürgüp’ten Avukatlar Haftası Kutlama Mesajı

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 1-7 Nisan Avukatlar Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bilindiği gibi her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası Avukatlar Haftası olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hukuk sisteminde çok önemli bir konumu olan avukatlık müessesesinin adil yargılamadaki katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Avukatlık mesleği riskli, zor ama çok işlevsel bir meslektir. Bireylerin hak arama mücadelesinde avukatlar sadece hukuki bir takip yapmakla kalmıyor, ülkemizin sosyolojik yapısının bir ...Bayramda Nöbetçi Fırınlar Hizmette...

Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda halkın ekmek sıkıntısı çekmemesi için “Nöbetçi Fırın” uygulamasını hizmete koyuyor.   Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı plan ve program çerçevesinde “Nöbetçi Fırın” düzenlemesine gidiyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı sürecinde de “Nöbetçi Fırınlar” Listesi şimdiden belirlendi. Halkın Ramazan Bayramı'nda ekmek sıkıntısı çekmemesi amacıyla, günlük olarak bu bayramda da böyle bir düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Zabıta Müdürlüğü yet...Cü’de Migren Hastalarına Ücretsiz Botoks Tedavisi

Kronik migren ve baş ağrısı şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine gelen hastalar burada ücretsiz olarak uygulanan Botoks tedavisi ile hastalığın etkilerinden kurtulabiliyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır uyguladıkları yöntem sonucunda kronik migrenli hastalarda kullandıkları botoksun 3 aylık sürelerle tekrarlanan enjeksiyonlarıyla migren ataklarının şiddetinin ve sıklığının ilk senastan itibaren...DEMİRYOL İş Sendikası Genel Başkanı Atalay, Başkan Ürgüp’ü Ziyaret Etti

SAYFA 3’TE MANŞET TÜRKİŞ Sendikası genel mali sekreteri ve Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryolları Genel Merkez Yöneticileri ve Sivas Şubesi Yönetim Kurulu'ndan oluşan Heyet Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ürgüp ile bir süre sohbet eden Ergün Atalay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. BBP Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yakından tanıdığını ifade eden Atalay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas ve Türkiye için Büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'te ziyaretten duyduğu me...DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ

Dünya Sağlık Günü nedeniyle Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter, Sivas halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam ve Sivas kamu Hastaneleri Birliği İdari İşler Başkanı İlhan Ulu bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter şunları söyledi: -7 Nisan Dünya Sağlık örgütünün yürürlüğe giriş tarihi olması nedeniyle 7 Nisan dünya sağlık günü olarak kutlanmaktadır. 7-14  nisan  sağlık haftası olarak kutlanmaktadır.  Bu günlerde belirli konular işlenmektedir.  Bu yılın konusu hipertansiyon.  Hipertansiyon, ili...Eski Sanayide Yıkımlar Aralıksız Devam Ediyor

Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Turkuaz  Projesi kapsamında eski sanayide 8 işyerinin daha yıkımını gerçekleştirdi. Sivas'a kazandıracağı görsel güzelliğin yanı sıra binlerce insanını istihdamına da katkı sağlaması hedeflenen Turkuaz projesi için eski sanayide yıkımlar büyük bir hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecek olan yıkımlar tamamlandıktan sonra hayata geçecek olan Turkuaz'da 33 katlı 3 kule, 18 ve 22'şer katlı ikiz rezidanslar, apartman blokları, 5 yıldızlı otel, AVM ve değişik sosyal donatılar bulunacak.   ...Fetih’ten Bozgun’a 600 yıl

 Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Fetih’ten Bozgun’a 600 yıllık maceramızın nağmeleri ile Rumeli isimli konser düzenlendi. Atatürk kültür merkezinde düzenlenen konsere Vali Zübeyir Kemelek ve eşi, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp, il protokolü ile çok sayıda sanatsever katıldı.   Şef Ömer Dilek Talı tarafından yönetilen konserde Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği korosu Rumeli türkülerini seslendirirken türkü aralarında da Mehmet Şarkışla Rumeli’de yaşananlar hakkında sunumlar yaptı. Konser’de ...Horoz şekeri satışları başladı

Sivas’ta Ramazan ayının gelmesiyle gelenek haline gelen horoz şekeri satışları başladı. Özellikle çocuklardan çok büyüklerin rağbet ettiği horoz şekeri, Ramazan ayının değişmez ürünleri olarak tezgâhlardaki yerini aldı. Çocuklar okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan ayında küçük satıcılar sokaklarda yer almaya başladılar. Küçük satıcıların en çok satmaya çalıştıkları ürünlerin başında ramazandan dolayı Horoz Şekeri geliyor. Küçük satıcılar iftarlık olarak satışlarını yapıyorlar. Aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyorlar.   ...İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu

Türk Eğtim-Sen İstanbul 9 nolu Şbesi başkanı enver Demir “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu.     Türkiye’nin dört bir yanından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin makam odalarını ne hale getirdikleri ve yeni araç alımlarında nasıl abartılı şekilde lükse yöneldikleri haberleri gazete manşetlerinde. Anlaşılan, yeni müdürlerimiz acayip lüksten hoşlanıyor, şatafatı seviyorlar. Kimi,100 milyarlık makam aracı siparişi veriyor. Kimi, makam odalarını lüks mobilyalarla döşüyor. Kimi de mevcut binaları bile beğenmeyerek İlçe Milli Eğitimi müstakil, lüks binalara taşıyor. &n...Kayseri'ye 100 Otobüs ile gidecekler

AK Parti tarafından Kayseri'de 3'üncüsü yapılacak olan “Milli İradeye Saygı Mitingi” mitingi için AK Parti Sivas İl Başkanlığı da Sivas'tan otobüs kaldıracak. Yapılacak mitinge Sivas teşkilatı da destek vermiş olacak.   AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun organizasyonunda 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 08:00'de kent meydanından kaldırılacak 100 otobüs ile Sivas halkı ücretsiz olarak Kayseri'ye götürülerek, AK Parti'nin Kayseri mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilecek. ...Köy Öğrencileri Ankara Yolcusu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından misafir edilen köy öğrencileri, bu kez Ankara’ya götürülecek. 9 yıldır farklı bir ilçenin köy okulunda eğitim gören öğrencileri Sivas’a getiren Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 10. yıl nedeniyle bu kez Ankara’ya götürecek. Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen SESOB Başkanı Beşir Köksal, 9 yıldır ilçelere bağlı köy ilkokulu öğrencilerini Sivas’ta misafir ettiklerini belirterek, bu uygulamanın geleneksel hale getirildiğini söyledi. Yapılan gezilerin öğrenciler açısından çok faydalı o...Öğlenciler Satranç Birinciliği İçin Yarıştı

Sivas merkez ve ilçelerde bSivas İmam Hatipliler Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu il temsilciliğinin organizasyonunda, Sivas Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen satranç turnuvasına öğrencilerin katılımı yoğun oldu katıldı Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin üst katında gerçekleştirilen turnuvada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından konuşan İmam Hatipliler Derneği Başkan Vekili Fatih Mehmet Erdem, hedeflerinin toplumda birliği ve kardeşliği temin etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Dernek olarak sosyal ve kül...Öğrenciler Gıda Bankası’nı Ziyaret Etti…

 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi verildi. 10. sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nın gıda, giyim, ayakkabı ve ürünlerin depolandığı kısımları yerinde gördüler. Osmanlı ve Selçuklu dönemi yardımlaşma sistemini yaşatan Gıda Bankası, misafirlerin beğenisini kazandı. Öğretmen ve öğrenciler, “veren el ile alan eli buluşturan” bu önemli hayır kurumunun faaliyet göstermesinde...Polislerimiz Özveriyle Başarılı Çalışmalar Yürütüyorlar

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.   Başkan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini engellemeye çalışmak ve suçluları adli makamlara teslim etmek gibi önemli görevleri büyük bir özveri ve başarı ile yürüten Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 168. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Toplum hayatında güvenlik, özgürlük ve refah temel dinamiklerdir...Sigara ve Alkol Madde Bağımlılığına Götürüyor

 Madde bağımlısı yada risk altındaki dezavantajlı gençler ile suça yönelmiş gençlerin sosyal entegrasyona risk altında olan gençlerin bilinçlendirmesini amaçlayan ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik’ projesinin tanıtımı yapıldı.Son yıllarda madde bağımlısı gençlerin sayısında artış göstermesi, dernekleri de harekete geçirdi. Sivas’ta faaliyet gösteren Hacegan derneği , Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik Projesi”nin tanıtımını yaptı.Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen...Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için ortak aday Adnan Kodaz

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için kıyasıya yarış başladı. Birçok Adayın yarışacağı 2015 şubat ayı zıraat odaları genel kongresi için ön plana çıkan aday Adnan Kodaz. Sivas Hevük Vadisi, İlbeyliler Derneği , Merkez ve  Merder ile yakınlığı ile bilinen Kodaz genel seçimlerin altyapı çalışmalarına başladı. Ortak Aday Olarak görülen Kodaz, başkanlık için kıyasıya yarışın içerisine girdi. Sivas Ak Parti Teşkilat kurucularından Adnan Kodaz ; Ataman , Pek ve Şeker Dönmelerinde Başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde bulunan Kodaz’ın Yöneticilik ve Teş...Siyaset Akademisinde Kursiyerler İlk Eğitimini Aldı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nca düzenlenen “Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3” konulu siyaset akademisinde kursiyerler eğitimlerini almaya başladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen akademinin ilk dersinde İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Şehirlerin yenilenmesi, yerel yönetimler" ve Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ise "Yerel yönetim mevzuatı, büyük şehir belediyeleri, belediye ve il özel idaresinin görevleri ile belediye başkanlarının görev ve sorumlulukları" konularında katılımcılar...TOBB Tarafından Borsaya Akreditasyon Geliştirme Ziyareti

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 11. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa Geliştirme ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası’na ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi.Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. Sivas Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmalarını gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretine; Türk Loydu Yönetim Sistemleri Denetçis...TÜRKAV’dan Vali Barut’a Ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı İbrahim Ballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Alim Barut’u makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Gülşah YARLI Faaliyetleri hakkında Vali Barut’a bilgi veren TÜRKAV Şube Başkanı Ballı, düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası hakkında görüşlerini ifade ederek Vali Barut’u kupa törenine davet etti. İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını ve kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenlediklerini söyleyen Bal...Umre bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan vatandaşlarımız için Sivas Müftülüğünce düzenlenen “2. Umre  Bilgilendirme Semineri” Ulu Camide başladı. Öğretmen ve öğrenci turlarının da bulunduğu seminer programında İl Müftülüğünce kayıtları tamamlanan 320 umreci adayına umre nedir, umrenin fazileti, hikmetleri ve tarifi, umre yolcularının manevi hazırlıkları, beşeri münasebetler ve idari konular hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda seminer programına katılan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’da umreci adaylarına bir konuşma yaparak şunları söyledi; “Kutlu iklime yolculuk y...Ürgüp, “Tuzaklara Karşı Müslümanları Uyardı”

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, yayınladığı mesajında Müslümanları kardeş kavgası ve şiddet olaylarıyla ilgili uyararak, aziz milletimizin ve Sivaslıların Kadir Gecesini tebrik etti.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında “Rahmet, bereket ve çok feyizli bir maneviyat mevsiminin sonuna yaklaşmış ve manevi duyguların doruğa çıktığı Kadir Gecesine Cenab-ı Hakk’ın lutfu ile bir kere daha ulaşmış bulunuyoruz. Kadir gecesi, esenliğin tüm evreni kuşattığı bağışlama ve af gecesidir. Bu geceye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. &nb...VALİ ZÜBEYİR KEMELEK'İN “POLİS TEŞKİLATININ 168. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLADI

            Desteğini halktan alan, Ülkede huzur, güvenlik ve asayişin sürekli sağlanması için gece gündüz demeden, tüm gücüyle çalışan emniyet teşkilatı, 168 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel kurumlarında             Emniyet teşkilatı, yasaların uygulanması, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun barış ve huzur içinde yaşamasının sağlanması gibi devlet adına üstlendiği önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir.       &nbs...Yaşlılarımızın Her Zaman Yanında Olacağız

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ile birlikte Yaşlılar Haftası kutlamaları kapsamında İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde kalan yaşlıları belediyenin Sıcak Çermik tesislerinde ağırladı. Sıcak Çermik’teki programda bir konuşma yapan Başkan Ürgüp, yaşlıları her zaman hatırlamak gerektiğine vurgu yaptı. Herkesin bir gün yaşlanacağını kaydeden Başkan Ürgüp, sözlerine şöyle devam etti: “Yaşlılar Haftası münasebetiyle bugün sizleri eşimle birlikte Sivas Belediyesinin Sıcak Çermik tesislerinde ağırlamaktan mutluyuz. Yaşlılarımızı senede bir kere hatırlamak doğru değil...Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı “Okullar Hayat Olsun” Projesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas Öğretmenevi toplantı salonunda Sivas Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok,  İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, Orman İşletme İl Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Kılıç, ilçe milli eğitim şube müdürleri, İl/ilçe halk eğitimi merkezi yöneticileri, bir kısım mahalle muhtarı ve İlimizde faaliyet yapan basın mensuplarının katılımı ile yapıldı. Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, sözlerinin başında daha önce Milli eğitim Bakanlığı temsilcisinin Yönetim Kuru...‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ İçin Tanıtım Programı Düzenlendi…

 Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ’nin birlikte hazırladığı, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ düzenlenen törenle tanıtıldı.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen tanıtım ve dağıtım törenine; Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Hüseyin Naci Süha, Mehmet Muaz Uzun, Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Karaca, Özbelsan AŞ Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, birim müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.Programın açış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Günkut Basat, geride kalan 2014 yılı içerisinde, Belediye ve Özbelsan’ın iş sağlığı ve...‘Sevgi Evi’ çocuklarına doğum günü kutlaması

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan ve Mayıs-Haziran Ayları içerisinde doğan çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.Gülşah YARLI        Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü öncülüğünde ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Vali Alim Barut ve Eşi Miyase Barut,  Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık ve eşi Leman Kocacık, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve eşi Deniz Aydın, Vali Yardımcısı...“8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz” Kutlu Olsun

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle İdaremizde çalışan bayan personellerle İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programa bayan personellerimiz, İdarecilerimiz, toplum yararına çalışan bayan personeller ve İdareye bağlı şirketlerde çalışan bayanlar eşlik etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bayan personelleri bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genel Sekreter Salih Ayhan, “Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlarımıza yönelik siyasi ve sosyal hakl...“Erbakan Vakfı” Açılıyor

AHMET ERÇELİKErbakan Vakfı 20 Şubat 2015 tarihinde Sivas'ta açılıyor.Saat 14:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadol Lisesi'nin açılışı,16:00'da Erbakan Vakfı Açılışı,19:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezin de düzenlenecektir. Konuşmacı olarak Necmettin Erbakan’ın oğlu Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan olacaktır. ..."170 yıldır zor şartlarda görev yapıyor"

 Sivas Valisi Âlim Barut’un Polis Teşkilatının 170. Kuruluş Yıldönümü Kutlama MesajıAziz Milletimize 170 yıldır başarıyla hizmet eden Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin kanunlar çerçevesinde korunması gibi oldukça güç ve önemli bir sorumluluğu üstlenen Türk Polis Teşkilatı bu görevini 170 yıldır büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir.Asırlardır milletimize hizmete devam eden ender kuruluşlarımızdan biri olan emniyet teşkilatımız daha önce belirttiğimiz gibi 170 yıldır fedakarlı..."8. Uluslararası Robot Yarışması"

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin yarışmada 2. olduğu belirtildi Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, "8. Uluslararası Robot Yarışması"nda 2. olduğu belirtildi. Gemerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, 13-15 Mayıs tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen yarışmada, temalı robot kategorisinde 2. olduğu kaydedildi. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ..."A Good Education Equals A Good Job"

Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu Avrupa Birliği Projesi kapsamında ilk yurt dışı gezisi 04-09 Mart 2013 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Vratsa şehrine gerçekleştiriyor. “A Good Education Equals A Good Job”, “İyi Bir Eğitim Eşittir İyi Bir İş” adlı projenin koordinatör okulu olarak bu geziye 1 idareci, 2 öğretmen, 6 öğrenci ile katılım sağlanacağı bildirildi. Projenin koordinatör öğretmeni olan Sevil Koç bu gezi ile eğitimde kalitenin, iyi bir meslek seçiminin, gelecek nesillere olumlu katkı sağlayacağını belirterek, ilimizin ve ülkemizin tanıtımı için gereken hazırlığın yapıldığı..."Afete Hazır Okul

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Bölümü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Afete Hazır Okul" ve "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Sivas Çayboyu İkokulu-Ortaokulunda program gerçekleştirildi.             Programda öğrencilere yönelik verilen konferansın ardından Bina Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatları gerçekleştirildi. Programa C.Ü.Rektör Vekili Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ, AFAD İl Müdürü Nazif EKİNCİ, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan TOPBAŞ ve Şube Müdürü Ayhan B..."Afrika hastalığı"na karşı koyun çiçeği aşısı önerisi

Işıdan: "Afrika ülkelerinde hastalıkla mücadelede bu yöntem uygulanmakta. Mısır ve İsrail gibi ülkeler, hastalığa karşı koyun çiçeği aşısı kullanmak suretiyle aşılama yapıyor" Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine, "Afrika hastalığı" olarak bilinen ve hayvanların telef olmasına neden olan "Lumpy Skin Disease" virüsüne karşı büyük oranda koruma sağlayan koyun çiçeği aşısı kullanmalarını önerdi. Işıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük..."Anadolu'nun El-Hamra"sında ziyaretçi yoğunluğu

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Divriği Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ziyaretçiler öğrenci grupları, aileler ve yurtdışından gelen turistlerden oluştu.Hafta sonu eseri ziyaret edenler arasında ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan ile Merkez Valisi Celalettin Cerrah da vardı.Demircan ve Cerrah'a, cami rehberlerinden Nail Ayan, eser hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da Demircan ve Cerrah'a tablo hediye etti.Kaynak : Bizim Sivas..."Anadolu'nun El-Hamrası"nı ısıtan hamam restore edilecek

tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce ısıtılmasını sağlayan ve günümüzde harabe halde bulunan tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor.Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın güneybatısında yer alan ..."Anneye zor olmaz"

Kendisine "3 engelli çocuğa nasıl yetişiyorsun, zor olmuyor mu?" diye soranlara "Bir anneye zor olur mu" diye yanıt veren Işık: "Fedakarlık annede çok, annenin fedakarlığı tükenmez, anne yorulmaz" Sivas'ta, kalp, şeker ve hipertansiyon hastası olmasına rağmen, görme engelli 3 çocuğunun her türlü ihtiyacını, yüzünden gülücükler eksik olmadan, hiç sızlanmadan, büyük bir mutlulukla yerine getiren 49 yaşındaki Fatma Işık, annelik duygusunun yüceliğini gösteren davranışıyla örnek oluyor.Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 3'ü görme engelli 5 çocuk sahibi olan Fatma I..."Arapça Hitabet"

Suşehri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Karabal, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci oldu Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Karabal, Kırıkkale'de düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Yayla, 10 ilin katılımıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerinin birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin üstün gayreti ve öğrencilerinin a..."Babam evi çok süslü buldu"

2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker “Babam, eskiye dair bir anısını anlatacağında “Ben Sivas’tayken” diye söze başlardı. Çocukluğunun Sivas’ta geçtiği evi hasretle anlatırdı. Yıllar sonra Başbakan olarak geldiği bu evi bıraktığı gibi bulamadı. Çok süslü buldu” dedi Cumhuriyet Üniversitesi ve İnönü Vakfı işbirliği ile “Lozan ve Tam Bağımsızlık” konulu panel düzenlendi. Panele 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’de katıldı. Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Vali Zübeyir Kemelek, Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Rektör V..."Bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur"

 AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli; İstiklal Marşının kabulünün 94. Yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Neslihan DERELİ, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Ülkemizin bağımsızlığının, Türk milletinin kahramanlığının ve milli mücadelemizin önemli bir sembolü olduğunu belirterek, " Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur." dediBaşkan Neslihan DERELİ, mesajında şunları kaydetti; "İstiklal Marşımız, kurtuluş savaşının sonrasında, büyük İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, Millet..."BİLİNMEYEN ATATÜRK" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Üniversitesi’nde Ahmet Yesevi Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Feyzullah Budak tarafından “Bilinmeyen Atatürk” adlı konferans düzenlendi. CÜ Rektörlük Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Okutman Necip Günaydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Okutman Necip Günaydın, Feyzullah Bu..."Boyacı" adlı oyun izleyiciyle buluştu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro kursiyerleri, "Boyacı" adlı oyunu sahneledi. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan oyunu çok sayıda vatandaş izledi. İzleyiciler arasında yer alan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, oyuncuları kutlayarak, yönetmen Bülent Olgun'a çiçek verdi...."Boyalı Güzeller"in göçü

Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor. Sivas ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde bugünlerde etrafta uçuşan Vanessa Cardui (Diken Kelebeği) türü kelebekler, güzel görüntüler oluşturuyor. "Boyalı Güzel" olarak bilinen bu kelebeklerin göçü, vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi (C..."Bu hakla en çok kim hizmet ediyor"

 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Sivas’ın Gürün ilçesinde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.Sivas Ziraat Odası, Gürün Ziraat Odası, Gürün Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programına, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, , Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Gürün..."Bu Millet En İyisine Layık"

Ak Parti Şarkışla İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katılan Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin yaptığı konuşmada “Biz millet olarak peygamber ahlakı ile ahlaklandığımız zaman  ve peygamberimizin yolundan gittiğimiz zaman gençlerimizi, çocuklarımızı Kuran-ı Kerim ahlakı ile donattığımız zaman milletimiz, ülkemiz daha iyi olacak. Biz hükümet olarak hizmetlerin her türlüsünü yapıyoruz. Bu millet hizmetin en iyisine layık” dedi. Şarkışla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan program sema..."C.Ü Sivas'ın Medar-ı İftiharı"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bundan tam 39 yıl önce 9 Şubat 1974 tarihinde Yüce Meclisimizin kararı ile kurulan Cumhuriyet Üniversitesi, kurulduğu günden bu zamana kadar hem şehrimizin çehresini değiştirmiş hem de ülkemiz bilim hayatına çok önemli hizmetler yapmıştır. Bugün Sivas’ın medar-ı iftiharı haline gelen üniversitemiz, geçen zamanda her alanda kendini geliştirmiş ve eğitim dünyasının değişmez markalarından birisi..."CARMELA VE PAOLINO"YU 2 BİN 776 KİŞİ İZLEDİ

Sivas Devlet Tiyatrosu’nun(SDT),seyirciyle buluşturduğu “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun Sivaslı tiyatro sevenlerin beğenisini kazandı. Sivas Devlet Tiyatrosu’nun, 3 Ocak’ta  perde  açtığı, Jose Santis SİNİSTERRA ve Angela SAVELLİ yazdığı, Necdet ADABAĞ çevirip Serap EYÜBOĞLU’nun yönettiği “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyunu Şubat ayında 2 bin 776 kişi izledi. Mart ayının ilk haftasında da tiyatro sevenlerle buluşacak olan “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun, 7 Mart Perşembe ve 8 Mart Cuma günü saat 19:30’da, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 14:00 ve saat 19:30’da tiyatro severler..."CÜ İçin Çaldık" Klip Ekibi Konser Verecek

Geçtiğimiz aylarda "Biz de Cumhuriyet Üniversitesi İçin Çaldık" isimli video klip çalışmaları ile büyük beğeni kazanan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, yine Öğr.El.ve Devlet THM Korosu Saz Sanatçısı Kürşat Taydaş yönetiminde  bu defa da Türk Halk Müziği Konseri ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Gönüllü öğrencilerin katılımıyla bir araya gelen müzik topluluğu, öğrencilerin derslerinden sonra kalan zamanlarında yaptıkları çalışmaları ile seyirci karşısına çıkacak. 10 Mayıs 2013 Cuma günü Saat 19:30’da C.Ü. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konserde..."Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" Konferansı Düzenlendi

Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)’nde "Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" adlı konferans verdi. CÜ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Baro Başkanı Muharrem Eliş, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun, bazı duyguların unutulmaması, gençlere hatırlatılması ve pekiştirilmesi adına..."Çeviri" Adlı Panel Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından  "Çeviri"  adlı panel düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Dekan Prof. Dr. Yücel, panele emeği geçenlere teşekkür ederek panelin verimli geçmesi temennisinde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü Mürtecim Tercümanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ, "Tanzimat’tan ..."Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi

Proje kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler ilçeye döndü Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Sivas Valiliği Koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler, ilçeye döndü. Geziye, ilçedeki okullarda eğitim gören ve en çok kitap okuyan 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Çanakkale ve Bursa ile Ankara'da Anıtkabir'i gezme fırsatı buldu. İlçeye dönen öğrenciler, gezi ..."DERİ KANSERLERİNDEN KORUNMA" EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Euromelanoma çalışması kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol tarafından "Deri Kanserlerinden Korunma" konulu bilgilendirme toplantıları başladı. Dr. Hikmet Boran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda hastane personeline deri tümörlerinden korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, deri kanserlerinden korunmada fiziksel etkenlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fark et, yok et" sloganıyla çalı..."Down Sendromu Farkındalık Ayı"

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Down Sendromlu" çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ak Parti Sivas İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Engelliler Koordinasyon Merkezi yıllık iş programına göre, Mart ayını "Down Sendromu Farkındalık Ayı" olarak belirledi. Ziyaretlerde, Ak Parti İl Sosyal İşler Başkanı Hüseyin Kaptan, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak, Yönetim Kurulu üyeleri Hesna Kılınç, Seyfettin Ocak ve Mehmet Dolu da yer aldı. Bu kapsamda ilk olarak Sivas'ta faaliyet gösteren eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden İl Başkanı Kuru ve Ak P..."Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 93'üncü yıldönümü olduğunu belirterek, "Ulusumuzun kurtuluşunda ve Cumhuriyetin kurulmasında önemli kararların alındığı TBMM'nin açılışıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüyle tüm dünyaya duyurmuş ve bugünü Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Dünya üzerindeki tek çocuk..."Eğitimde İşbirliği"

Valilik, C.Ü. Rektörlüğü, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İşbirliği Projesi” yapılan törenle imzalandı. Eğitimde İşbirliği Projesi’nin amacının, ilimizde eğitimin niteliğini artırmak, dar gelirli ailelerin öğrencilerine eğitim desteği sağlamak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğu bildirildi. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, bu projenin öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. C.Ü. Rektörü Faruk Kocacık, bu proje ile her temel, ortaöğretim ve yükseköğretimle birlikte..."En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı – Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak “UV radyasyonu cilt kanseri ve zamanında önce katarakt oluşmasına neden olur” dedi. Küçüker açıklamasında, “En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir. Trafikte araç kullanırken, sinyal ışık renkleri kolaylıkla fark edilir. Gündüz araç sürerken (aşırı derecede) çok koyu tonlu renkli güneş gözlüğü takılmaz(ışık geçirgenliği %8 den düşük olan camlar kullanılmaz) Genel kullanım amaçlı orta koyuluktaki güneş gözlükleri araba sürerken, piknik y..."Etkili bir sendikayız"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi kuruluşunun 8. yılı münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan  TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman, “Büyümesini siyasete borçlu olmayan yetki peşinde değil etkili olan bir sendikayız” dedi. Fatih TABUR Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) kuruluşunun 8. Yılını kutluyor. TEÇ-SEN Sivas Şubesi kuruluş yıldönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman da katıldı. Toplantıya katılan basın mensupların..."Göreve Davet Ediyoruz!”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunu Göreve Davet Ediyoruz!” dediKüçüker ayrıca, “Internet sitelerinde online (e-ticaret yolu ile) gözlük çerçevesi satılıyor!Tıbbi cihazlar olarak değerlendirilen gözlük çerçevesi, numaralı gözlük camı, kozmetik ve dereceli kontak lens; 5193 sayılı "Optisyenlik Hakkında Kanun" gereği, doktor reçetesi ile ve yalnızca optisyenlik müesseselerinde satılır. Optisyenlik müessesi dışında kalan kurum ve kuruluşlarda satılma..."Gözlük çağdaş ve modern bir toplum inşa etmenin anahtarıdır"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gözlük camı ve çerçevesi için sigortalılara yaptığı yardımı kaldıracağı şeklindeki söylentinin asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır” dediKüçüker, “Gözlük cam ve çerçevesi hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışı yapılabilen tıbbi cihazdır. Geri ödeme kapsamındadır ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilmektedir. Reklamı ve internet üzerinden satışı da yasaktır.Bazı sermaye çevrelerince tamamlayıcı sağlık sigortası il..."Hepsi bizim unutamayacağımız insanlar"

 AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Dr. S.M.M.M. Neslihan Dereli, Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümü olması münasebet ile yukarı tekke mezarlındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra dereli Milletvekili Adayımız Adem Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve İl Yöneticileri ile Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkanı Makamında ziyaret ettiler.Şehitlikte bir açıklama yapan Dereli şunları ifade etti; AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak yöneticilerimizle birlikte Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümünde şehitlerimizi anma..."Her türlü ameliyatı Sivas'ta yapacağız"

 MÜSİAD Sivas Yönetimi Medicana Genel Müdürü Ozan Yaşar ile kahvaltıda bir araya geldi...Sivas Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar, MÜSİAD Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.22 Nisan 2015 tarihinde Hakan Bistro'da yapılan kahvaltılı toplantıda Sivas özelinde Sağlık sektöründe birçok konu görüşüldü. MÜSİAD Üyelerinin sorularını cevaplayan Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar toplantıda şunları söyledi:"Sivas'ta kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet vermek için çalışmalarımıza başladık. Bunun için elimizden gelenin en..."Heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz"

Sivas Ticaret  Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Acı ve tatlı hatıralarıyla 2014 yılını geride bırakıyor, umudumuzu ve heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz” dedi. Yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olmasını diliyorum. 2014 yılının muhasebesini yaparken, 2015 yılının en i..."İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak TC Sağlık Bakanlığı Titck Başkanlığı Gözlük Çerçevesi, Gözlük Camı Ve Her Türlü Kontakt Lensin "İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı” dedi.Küçüker, “Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu olarak, Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı bürokratlarımıza yazılı ve sözlü olarak, Hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışına izin verilen, geri ödeme kapsamında olan, gözlük cam ve çerçevesi. Her türlü kontakt lens (numaralı ve kozmetik)..."İyi Bir Takıma Karşı İyi Bir Galibiyet Aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu galibiyet, bizim için tam zamanında ve iyi bir galibiyet oldu'' dedi. Son 3 haftadır iyi oynamalarına karşın hak etmedikleri yenilgiler aldıklarını ifade eden Çalımbay, buna rağmen öz güvenlerini kaybetmediklerini dile getirerek, ''Arkadaşlarımız, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele gösterdi. Maçın sonlarına doğru pozisyon..."Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme"

"Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" Adlı Panel Düzenlendi Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında SMYO Konferans Salonu’nda "Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" adlı panel düzenlendi.Yrd. Doç. Dr. Selma Şimşek, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı panelde Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Avukatlarından Zehra Çakmak ve Aybala Tuğba Kavak, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerinin yasal boyutu ile davetlilere bilgiler verdi. ..."Kadına Yönelik Şiddet" Konferansı Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" adlı konferans düzenlendi. Merkezi Amfi'de gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zafer Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, basında her gün farklı nedenlerden mağdur olmuş kadınlarla ilgili haberlere üzüldüklerini dile getirerek, "Bizde Sosyal H..."Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"

"Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"Yıldızeli Eğitim Bir Sen sendikası öncülüğünde Kamuda Kılık Kıyafet Özgürlüğüne destek için imza kampanyası gerçekleştirildi. Kamuda kılık Kıyafet özgürlüğü için ülke genelinde Memur Sen ve Memur Sen e bağlı sendikaların öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yıldızeli Eğitim Bir Sen İlçe Teşkilatı ve yönetim kurulu üyelerince açılan imza standında kamuda kılık kıyafet serbestliği ve ‘Kamuda Başörtüsüne Özgürlük’ için halkımızdan imza toplandı. Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Zah..."Kangal'ın gen kaynaklarının korunması önemli"

Ulaş Tarım İşletmesinde Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde, Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor. İşletmede, 10 erkek ve 20 dişi Kangal köpeğiyle üretim gerçekleştiriliyor. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Şefi Rahattin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin gen kaynaklarının korunmasının önemli olduğunu söyledi. Kangalların gen kaynaklarını korumak amacıyla..."Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır"

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan “Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Turan mesajında, “Çanakkale zaferi bu milletin asla esareti kabul etmeyişinin, özgürlüğüne olan düşkünlüğünün en veciz ifadesidir. Çanakkale zaferi, istiklal marşında bayraklaşan “hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” ifadesinin yaşanmış halidir. Çanakkale Savaşlarında verilen olağanüstü mücadele, kıymetli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirde de vurguladığı gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür.Tarihi yazanların destan..."Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI"

 Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI: Uyuşturucu Alkol Tütün Ve Obezite İle Mücadele Edilmelidir” dedi.Küçüker açıklamasında, “ 1)Uyuşturucu, Alkol, Tütün, Obezite ile mücadele edilmelidir. Tütün uyuşturucu alkol ve beslenme alışkanlıkları bağımlılık oluştuktan sonra bırakılması terk edilmesi çok güç zor ve mücadelesi pahalıdır.Alışkanlık oluşmuş bireylerle ilgili mücadelenin yanında söz konusu konular ile ilgili olarak ilköğretimden başlayarak orta ö..."Mücadelenin 98. Yıldönümünü Kutlamaktan Gurur Duyuyorum

            Vali Zübeyir Kemelek  18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Kemelek; “Milletimizi yok etmeye, ülkemizi parçalamaya niyetlenen zamanın en güçlü devletlerine karşı vermiş olduğumuz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz.             Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren “Beni Tarihten Silemezsiniz” dedirten elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın büt..."Nevruz yeni yılın ilk günü demektir"

 Barut mesajında, “Türk toplumu için ayrı bir önem ve anlam ifade eden Nevruz, yüzyıllardır Anadolu, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlarda ortak coşku ve etkinliklerle kutlanmaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Nevruz kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine de vesile olmaktadır.Yeni Kün, Yeni Gün, Yeni Yıl, Çağan Navruz gibi adlarla 3 bin yıldır sevinç ve neşe içinde kutlanan Nevruz yeni yılın ilk günü demektir. Bugün gece ile gündüz eşit olduğu, günler uzayıp sıcaklıklar artmaya başlarken baharın da başladığı gündür.Paylaşı..."O Şiir, Milletin O Günkü Heyecanının İfadesidir"

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İstiklal Marşı'nın kabulünün 92.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.  İl Başkanı Burhanettin Kuru mesajında: "Büyük şairimiz Mehmet Akif ERSOY, istiklal marşı ile ilgili bir sohbette “…o şiir, milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Bin bir facialar karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur” diyor. Ecdadımız en sıkıntılı zamanlarda üz..."Polis-Yargı Gazeteciliği”

 Derslerde verilen pratik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirdiği konferans, panel ve söyleşilerle de öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda P24 Bağımsız Gazetecilik Platformunca “Polis-Yargı Gazeteciliği” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Fakültenin konferans salonundaki söyleşiyi P24’ün kurucularından Doğan Akın yönetirken, söyleşiye konuşmacı olarak Radikal gazetesinden İsmail Saymaz ve Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş katıldı.Kısa bir açış konuşması yapan Doğan Akın, programın içeriği..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 kişi, obeziteye dikkati çekmek için bisiklet sürdü Suşehri ilçesinde, "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. İlçe Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nden Suşehri Hükümet Konağı önüne kadar bisiklet süren 25 kişi, ellerindeki pankartlarla obezite tehlikesine dikkati çekmeye çalıştı. Suşehri Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nde obezite birim sorumlusu olarak görev yapan Menşure Çelikkir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız aşırı kilolardan kurtulmak ve sağlıklı y..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, sağlık çSivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sivas Gençlikspor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları ile sağlık çalışanları bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı. Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam da katıldı. Sağlam, çağın hastalığı obeziteyle ..."Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" yapıldı

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde başlayan yürüyüş, 4 Eylül Stadyumu önünde sona erdi. İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, yaptığı konuşmada, 2014'ün "hareketli yaşam yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda her ayın son haftasında pazar günleri yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Bu haftaki yürüyüşe kentte sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile belediye çalışanlarının katıldığın..."Selfie" için TDK'ya 530 öneri

"Selfienin Türkçe karşılığı, sözlüklere girecek"Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, "kendi fotoğrafını çekmek" anlamına gelen "selfie" kelimesine Türkçe karşılık bulmak için kurumlarına vatandaşlardan 530 öneri geldiğini belirterek, önerileri değerlendirip "kanaatimiz ve teklifimiz budur" diyeceklerini söyledi.Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türkçe Günleri"ne katılan Kaçalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak her yeni kelime için bir çalışma prosedürü uyguladıklarını, bu kapsamda "selfie" kelimesi için de rut..."Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir"

Diyanet Sen Sivas Şube Başkanı Mikail KARAGÖZ’den Kutlu Doğum Haftası Mesajı.   İlahi vahyin ve tamamlanmış evrensel mesajın son elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı önemli bir hafta içerisindeyiz.                       Hz. Muhammed  dinlerin özündeki evrensel mesaj olan sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir. Medeniyetler arası çatışma için gayret gösterenlerin olduğu günümüzde ilahi dinlerin ve Peyg..."SİVAS BENİM KARA SEVDAM"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yerel bir televizyon programında yaptığı konuşmada “Ben yaptığım işi çok seviyorum ve benimsiyorum. Yaptığım işi birinci planda Allah rızası için yapıyorum, bu işin karşılığında tabi ki devlet bize bir maaş veriyor, ama bu işi maaşı için yapmıyorum, bu işi Allah rızası ve Sivas’a hizmet etmek için yapıyorum. Sivas’ı çok seviyorum Sivas’tan hiç vazgeçemedim zaten. Sivas Muhsin Başkanımın da kara sevdasıydı benimde kara sevdam” dedi.Başkan Ürgüp katıldığı programda birçok konuya değinerek özellikle imar revizyon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas’..."Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır"

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker “Bir şehrin gelişmişliği tarihi kültürel faktörlerin yanında alt yapısı oluşmuş yolları, doğal zenginliklerin değerlendirilmesi ile mümkündür” diyerek bir basın açıklaması yaptı.Peker açıklamasını şu şekilde sürdürdü “Ancak; ne yazık ki geriye dönüp baktığımızda insanlarımızın yöneticilerimizin bu günkü gelişmişliği fark edememelerini ve ileriyi görememelerine bağlıyorum.Türkiye'nin toprak bakımından üçüncü büyük ili olan Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır diye düşünüyoruz, nasıl bir zihniyettir..."Sizler bize emanetsiniz"

 Sivas’ta öğrenim gören Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle yurtlarını terk ederek Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Başkan Aydın ile bir süre sohbet eden öğrenciler, yaşadıkları sıkıntılar hakkında Başkan Aydın'a bilgi verdiler.İlimizde olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, “Sizler bizim için önemlisiniz, ben bizzat orada yaşanan sıkıntıları yerinde gördüm. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan eşimin de a..."Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim"

 AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili Ali Turan Basınla Sivas Belediyesi Sosyal tesislerde veda kahvaltısı düzenledi. Ali Turan “Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim. Bugüne kadar yaptıklarımızı yapamadıklarımız paylaşalım.4 yıl süresince hemşerilerimiz oy verdiler Ankara’ya gönderdiler. Bu sene aday olmadım. Bizim sesimiz oldunuz. Bizim yaptıklarımızı hem Türkiye’ye hem Dünya’ya ulaştırdınız. Sivas halkıyla helalleşeceğiz. İlkokulu köyümde okudum ama memleketimizde çalışmak için hayatımız bir bölümünü İstanbul’da geçirdim. Ama Sivas’la olan bağımı kesmedim.2011 seçimlerinde Milletvek..."Sultan Şehir" Sivas, ziyaretçilerini bekliyor

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, farklı mimarileriyle dikkati çeken çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor.  Selçuklular devrinde Da'rül-ala (güzellikler beldesi) ya da Darül-ulema (alimler beldesi) olarak anılan Sivas, adeta bir tarih kenti. Kent meydanında yer alan Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Buruciye Medresesi ve Kaleardı Mahallesi'ndeki Gökmedrese, ..."Tarihi Konaklar Yok Olmasın"

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ilimizde sayıları gün geçtikçe azalan konakları gezerek, şehrimize kazandırılması noktasında bir takım çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.  Geçmişin zengin kültür birikimini günümüze kadar taşıyan eski yapıları, Vali Zübeyir Kemelek'in talimatları ile hayata bir kez daha kazandırmak istediklerini ifade eden Genel Sekreteri Ayhan, "Bu konaklar günümüzün şekilsiz, biçimsiz yapılarından çok farklıdır. Zamana meydan okur gibi günümüze dek ayakta kalmayı başarmış mimari üslubu ile de herkese hayran bırakan eserlerdir. Vali Zü..."Tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi  Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker basın açıklamasında “Gözlük çerçevesi için 2 senede yapılan hak ediş ödemesi, tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı, Bıçak kemiğe dayandı” dedi.Küçüker açıklamasında; “Milletvekillerine 400 Tl, Vatandaşa 10 Senedir 40 Tl Gözlük Yardımı Yapılıyor On senedir, gözlük yardımlarında bir iyileştirme, zam yapılmadı.  Çerçeve için 35, cam için ortalama 10 TL ödeniyor. Bu ücretlere hizmet bedeli ve işçilik, dâhildir. Bu rakamlardan hasta katılım payları düşülüyor.  Vatan..."Türkçe Günleri" Başladı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü tarafından "Geleneksel Türkçe Günleri" adlı etkinliklerin 3cüsü düzenlendi. Şehir merkezinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sonra etkinlik için CÜ Kültür Merkezi'nde “Karacaoğlan Günü” ile başladı. Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, fakülte deka..."TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE SİVAS'TA BÜYÜR"

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı "Marka Şehirleri İçin Kent Ekonomileri Forumu" Sivas'ta da gerçekleştirildi.AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumu Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta faaliyet gösteren iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kent ekonomileri formunun açılış konuşmasını yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta ticaret yapan herkesin dünya ile rekabet yapabilecek ..."Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor, mesleğimiz itibarsızlaştırılıyor” dedi.2015-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Başvuru Tarihleri 05 Ocak 2015 tarihinden 19 Ocak 2015 tarihine kadar devam edecektir. Bugün itibari ile SHMYO Optisyenlik programı sayısı 39′ a ulaşmıştır. Bunun da anlamı büyük bir olasılıkla yıllık mezun sayımız 2300 leri aşacaktır. Sayının artması daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlamaz.Mezun olanların kamuda, üniversitelerde, cam ve çerçeve f..."Yalnız Değilsin" projesi

Proje kapsamında 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde yapılıyor Divriği Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında, 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde gerçekleştiriyor. Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, proje kapsamında bakımları yapılan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yaşlı ve yalnız yaşayan bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduklarını belirterek, proj..."YIKIM" Devam Ediyor

Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yıkım çalışmalarını yerinde izledi. Çalışmalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ürgüp, “Bizim bu projede her hangi bir şekilde geri adım atmamız söz konusu değil. Zaten projenin doğru olduğuna hemen herkes inanıyor, engelleme de söz konusu değil” dedi. Turkuaz projesinde bundan sonraki sürecin daha hızlı yürüyeceğini belirten Başkan Ürgüp, “Bugün itibariyle bize muvafakat veren veya bizim kamulaştırdı..."Zaferin adeta müjdecisi olmuştur"

 MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan İstiklal Marşının 94. Yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.Özkan, “İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nde kabul edilmesinin üzerinden tam 94 uzun yıl geçmiştir.Türk milletinin, bağımsızlığına ve varlığına musallat olan güçlere karşı gösterdiği muhteşem mücadelenin mısralarda somutlaşması ve sahip olduğu kararlılığın cihana ilanı İstiklal Marşımızın eşsiz seslenişiyle gerçekleşmiştir.Milletimizin en zor anlarında; harekete geçmesi gereken cesaret ve kuvvet, sabır ve metanet kutlu mısralarda hayat bulmuş ve Anadolu’yu bir güneş gibi ayd...'Burada türbeden ziyade külliye olduğunu tahmin ediyoruz'

Anadolu Haber Üçlerbey Mahallesi Ali Çavuş Camii’nin arkasında bulunan türbenin ismi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda ‘Sultan Selçuk Türbesi’ olarak geçiyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral kurum uzmanları birlikte türbeye ait arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Türbenin çevrede bulunan külliyenin bir parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Selçuklu kenti olan Sivas’ta 17 tane büyük medresenin olduğu biliniyor. Bunların 9 tanesi Selçuklular, 4 tanesi de Osmanlılar Dönemi’nden kalma.  Bilinen ise sadece 4 t...'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi

Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi 'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Sayın Miyase BARUT tarafından yürütülen ve 'Toplum ...'Gönül Elçileri' Kangal’da

'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, bu kapsamda; Kangal’da 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi tarafından yürütülen ve 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin bir devamı niteliğinde olan ‘Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınlar...'O Ses Türkiye' Seçmeleri Sivas’ta Yapıldı

O Ses Türkiye, birçok ülkede Voice Of adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan program. 2012-2013 sezonu için Star TV ile anlaştı. Yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması Sivas Eretna Otelde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Öğlen saatlerinden itibaren otelin lobisinde bekleyen adayların büyük bir heyecanı vardı. Yarışmacı olmak için bekleyen adaylar gece geç saatlere kadar otelde sıralarının gelmesini beklediler. Sivas’taki seçmelere Acun Ilıcanın ön jüri heyetindeki ekibi heyecanla bekleyen yarışmacı...'SiVAS, JEOTERMAL KAYNAKLARA SAHiP EN ZENGiN ŞEHRiMiZDiR'

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'e, Erzurum'da gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin Ekim ayı olağan meclis toplantısında yoğun ilgi vardı. Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Aziziye Kaymakamı Zafer Öz, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak parti İl Başkanı Murat Kılıç, ...'YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

'15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Yemek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Sivas Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa, Vali Zübeyir Kemelek'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan, çok sayıda yarışmacı ve davetli katıldı. Çorba, Ana yemek, Hamur İşi, Börek, Tatlı olmak üzere toplam 4 etapta gerçekleşen yarışmaya hanımlar büyük ilgi gösterdi. Yöresel ve Türk mutfağının en güzel yemekleri jürinin beğenisine sunuldu...1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü

 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü Resepsiyonu Develi Restorant İstanbul 'Da Yapıldı 2008 yılından itibaren kutlamaları gerçekleştirilen " 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü " kutlamaları bu yıl 1 Haziran 2015 tarihi Beraat Kandili olması nedeniyle 2 Haziran 2015 Tarihinde İstanbulda tedarikçiler, optisyen/gözlükçü meslektaşlarımızın ve Şekerbank T.A.Ş. katıldığı bir resepsiyonla kutlandı.Gözlükçüler ve Optisyenler Günü programının açılış konuşmasını yapan Sayın Genel Başkan Turgut VARDİ, günün anlam ve önemi ile birlikte, tedarikçi ve gözlükçülerin bir bütün olduğunu,...1 Kamyon Esrar Ele Geçirildi

 Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonla 94 kilo 750 gram toz esrar ve 1 Ton 126 Kilo 635 gram Kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 221 kilo 585 gram esrar maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “20 Şubat 2015 Cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden Sivas’tan geçiş yaparak batı illerine “öncülü artçılı” tabir edilen yöntemle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışmalarda İlimiz Şarkışla ...1 kg kubar esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Kangal ilçesi Arpalı Köyü Malatya-Sivas karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında 1 kilo esrar ve 7.790 paket kaçak sigara yakalandı. Malatya ili istikametinden Sivas ili istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait karton koliler içerisinde 6 bin 50 paket, kamyonette yapılan aramada ise araç sürücüsü bir şahsa ait poşet ve çanta içerisinde 1.740 paket olmak üzere her iki olayda toplam 7 bin 790 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçen kaçak sigaralar Kangal i...1 Mayıs Divriği’de Kutlandı

Divriği ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi. Eski Pazar Meydanı'nda başlayan kutlamalarda, katılımcılar sloganlar atarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı. Tertip komitesi adına konuşma yapan  Turan Erdoğan, dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin dayanışması ve birliğinin alanlara taştığını belirterek, 1977 yılı 1 Mayıs'ında kaybettikleri arkadaşlarını andıklarını söyledi. Tüm dünyada emekçilerin talepleri için sokağa çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Portekiz'den İspanya'ya, ...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

 İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Genel Sekreterimiz Ayhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:İlimizin gelişmesinde, kalkınmasında ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasında büyük payı olan; merkezden ilçelere, ilçelerden köylere, insanın yaşadığı her yere hizmet taşıyan ve herkesin yaşadığı yerde mutlu olması için mesai mefhumu gözetmeksizin yaz kış, gece gündüz fedakârca çalışan tüm personelimizin emek ve çabası takdire şayandır. Bizlerde bu bilinçle her zaman, her koşulda yanlarında olmaya gayret gös...1 Mayıs’ta Birlik Mesajları Verildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde halaylar eşliğinde  olaysız bir şekilde kutlandıFatih TABUR Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Ethembey Parkı’nın bulunduğu noktada toplanan kalabalık, Mevlana Miting alanına çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Miting alanına giriş sırasında vatandaşlar koruma noktalarında sıkı bir şekilde arandı. Çeşitli örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve platformların katılım...1 Puanla Döndü

 TFF 3. lig 2. grupta Sivas’ı temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 21. haftasında Trabzon temsilcisi Arsinspor ile 0 – 0 berabere kaldı. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Yaşar Can Temizel yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Han (İzmir), Tamer Okuldaş (İzmir) ve Harun Öztekin (Denizli) yaptılar.Trabzon Arsin İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri Bahattin Eken, Hayrettin Kömür, kulüp müdürü Kurbani Bütüner, tesisler müdürü Hayati Karaman ve genel kaptan Özer Karadaş ve çok sayıda Arsinli sporsever...1-7 Haziran İyotlu Tuz Kullanım Haftası

Sivas Halk Sağlığı Müdürü İyot  Uzm.Dr. Levent Sağlam 1-7 Haziranın İyotlu Tuz Kullanım Haftası olarak kutlandığını ve bu hafta için bir basın açılması yaptı.  Sağlam, “Vücudumuz için gerekli en önemli elementlerden bir tanesidir. İnsan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli temel maddelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bir yetişkinin günde ortalama 150 mcg iyot alması gereklidir. Besinlerin yetiştiği toprak ve sudaki  iyot bu miktarı karşılayamamaktadır. Bu yüzden besinlerin iyotlu tuz ile zenginleştirilmesi gereklidir.Eğer vücuda yeterli düzeyde...1. Sınıflara Ders Zili Çaldı

9 Eylül pazartesi günü okula yeni başlayan minikler okulun ilk günü anneleriyle birlikte 3 saatlik bir ders yaptılar.  MEB okula yeni başlayan minikleri okula alışmaları açısından bir hafta erken okula başladı.    2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi eğitim alacak çocukların 9 Eylül'den 13 Eylül'e kadar uyum eğitimine alınacak. Bu öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 223 bin 97 çocuğumuz, ilkokul 1. sınıfa ise 1 milyon 200 bin 165 çocuğumuz devam edecek. Kayıtlarımız devam ediyor.   ...1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (GSF) tarafından 1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi.Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, GSF Dekanı Prof. Dr. M. Hilmi Bulut, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Erol Başara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Etkinlik öncesi CÜ Eğitim Fakültesi ve GSF Fakültesi işbirliği ile düzenlenen  Öğrenci Karma Resim/Heykel Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.Serginin açılışını Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Amerika B...10 Günde 10.000 bin Fidan

Gemerek ilçesini ağaçlandırma programı kapsamında Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde ve organizasyonunda ağaç dikme programında 10 gün içinde 10.000 fidan toprakla buluştu. Geçtiğimiz günlerde organize olan Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, daha önceden kendilerinin kazdıkları Gemerek İlçe Özel İdare Müdürlüğünün arkasında bulunan 5 dönümlük alana Kayseri Şeker fabrikasından temin edilen 2500 adet civarında karaçam ve sedir fidanı dikti. Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Cihat Parıldar, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Selman, 62 polis memuru, İlçe Özel İdare Mü...10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü 2015

  Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivi...10 Mayıs “’Sağlık İçin Hareket Et”

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent SAĞLAM 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Et” günü için yaptığı açıklamada. “Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere bir yatırım oluşturur” dedi. Sağlam “Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivite (fiziksel h...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sağlam mesajında; “Yaşadığımız dünyadan haber almak; çevremizde olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşmak bir ihtiyaçtır. Zor fakat son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Vali Sayın Âlim Barut’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Nedeniyle Yayınladıkları MesajBasının, toplumun bilgilenmesinde, toplumsal barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde önemli payı vardır. Gerçeklerin öğrenilmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anl...10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

 Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Av.Serhat Albayrak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayıyla bir mesaj yayınladı.Albayrak mesajında; “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en önemli ve hassas aracıdır. Birey ve kitleler arasındaki haberleşmeyi sağlayan basın büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Günümüzde asil milletimizin vicdanına objektif bir ses olması için basın ve çalışanlar üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Milletimizi bilgilendirmek ve kamuoyunun hakkı olan her konuda tarafsızlığından taviz vermeden, etki ve baskı altında kalma...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Turan mesajında, “Bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biridir.Ülkemizdeki her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin, zorlu ve yorucu şartlar altında görev yaptıklarının bilinci içeris...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çeşitli Etkinlikler Kutlanacak

 AHMET ERÇELİKHer sene 10 Ocak tarihinde 54. Yıldönümü nedeniyle Sivas'ta Sivas Belediyesi ve Sivas Gazeteciler Cemiyetinin düzenlendiği program şu şekildedir: 10 Ocak 2015 Cumartesi GünüYukarı Tekke Caminde kılınacak olan Öğlen Namazına müteakip Abdulvahabi Gazi’nin türbesi ziyaret edilecek, ardından Meslektaşımız Şehit Gazeteci İsmail Güneş’in Kabri başında anma töreni düzenlenecektir.Akşam saat 18:00’de Paşafabrikası Kütükev’de Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın tarafından Sivas’taki Basın Mensupları onuruna akşam yemeği verilecektir. ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağlayan 212 Sayılı Yasa 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmiş ve gazeteciler tarafından 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' olarak kutlanır olmuştu. O günden bugüne çalışan gazetecilerin koşulları her gün biraz daha güçleşmiştir, diyen Başkan Aydın, basının; düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ifade etti.Sivas basını da, çağın en dinamik mesleklerinden olan gazetecil...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün’ünde İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı

 AHMET ERÇELİK10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde İsmail Güneş Mezarı Başında anıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilk olarak Yukarı Tekke Abdilvahabi Gazi Türbesi ziyaretinden sonra Şehit Gazeteci Meslektaşımızı İsmail Güneş mezarı başında anıldı. Anma programına Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal, Hakikat Gazetesi Müdürü ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Aydın Deliktaş,Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Yüksel ve Basın Mensupları katıldı.Dualar okunmasından sonra Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal “10 Ocak Abdülvaha...10 Ocak Gazeteciler Gün

 AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Şahin konuşmasında; Toplumsal kalkınmanın gelişmesinde, aydınlatıcı, bağımsız, tarafsız ve doğru haberlerin, demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:Gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunmaktadır. Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece, gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini if...10 Ocak Gazeteciler Günü

 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Ulaş Karasu'nun yerine İl Başkanlığı görevine gelen Dr. Ahmet Turan Temel'in 10 Ocak Gazeteciler Günü için yaptığı basın açıklamasıdır. 1961 anayasası ile gazeteciler lehine yer alan hükümler dolayısıyla çalışan gazeteciler bayramı olarak kabul edilen ancak 12 mart 1971 faşist darbesi ile bu hakların ve özgürlüklerin geri alınması üzerine 10 aralık çalışan gazeteciler günü olarak anılmaya başlanmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kuralların...10. Birlik Aşuresi Düzenlendi

Anadolu Haber Sivas’ta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde 16 sivil toplum örgütünün desteğiyle ‘10. Birlik Aşuresi’ programı düzenlendi. Atatürk Kongre Müzesi ve Etnograf Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen programa, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Akyıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, Muharrem ayının kutsal bir ay olduğunu ifade etti...100 Bin Kitap Projesi

Anadolu Haber Suşehri Halk ve Çocuk Kütüphanesi kitap zenginliğini artırmak amacıyla "100 Bin Kitap Projesi" başlatıldı.Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan projeye destek olan İlçe Jandarma Komutanlığı, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, roman ve dergilerden oluşan kitap setlerini kütüphane yetkililerine teslim etti. Suşehri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçükbaşol, kitap teslim töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanede 20 binin üzerinde kitap bulunduğunu belirterek, "Kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında kütüphanedeki kitap sayısını 100 bine yükseltmeyi pla...100. Hasta Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 100.  Hasta Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hastane Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ferhan Candan, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Alagözlü, Doç. Dr. Ekber Şahin, Doç. Dr. Hayati Öztürk, Hastane Başmüdür Rahmiye Gültekin ile hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Alagözlü, hasta hakları kurulu üyeleri  konusunda ve komisyonun çalışma şekli ile başvuru aşamaları konusun...11 Şubat’ta “Gönül Türküleri” Sahnede

 AHMET ERÇELİKSivas Devlet Ve Güzel Sanatlar Korosu Müdürü Murat Karakuzu 11 Şubattaki konserlerini ve yapacakları etkinlikler hakkında gazetemize bilgiler verdi.“Koro hakkında “İletişim ve Halkla İlişkiler Mezunuyum. Bizimki Türkiye’de 4 tane koro var. Ankara’ya bağlıyız. Arkadaşlar Saz sanatçıları, söz sanatçıları olsun. Sanatçı Şefimiz Solmaz Kadıoğlu tek bayan koro şefidir. Muzaffer Sarısözen olsun, Aşık Veysel olsun. Derlemeler olsun, Ağıtlar olsun halkın kendi değerleridir. Bir hikâyesi ve mesajı vardır. Sanat Müziği koroları Sivas’ta yok. Sadece Halk Müziği Korosu vardır. Bu anlamd...11 Şubat’ta iş bırakacaklar

 Sivas’ta aile hekimleri, aile merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat’ta iş bırakacak.Bugün Saat 12:30'da Kent meydanında toplanarak aile merkezlerinin hafta sonları açık olması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat günü iş bırakma eylemine çağırı amaçlı basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını SES Sivas Şube Başkanı Serkan Çelikgün, “ Aralık 2014’te yürürlüğe giren bir düzenleme ile aile sağlığı merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve şimdilik Cumartesi ile başlayan nöbet uygulamasına geçildi. Emeğine, onuruna, mesleğine, geleceğine sahip çıkan ...112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanan, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve kısa süre önce de Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla temeli atılan 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla davam ediyor. Kardeşler Mahallesi’nde inşaatı yükselen Çağrı Merkezi 3 bin 500 metrekare alana 2 katlı olarak inşa ediliyor. Sivas’ta tek numara ile acil yardım talebinin daha hızlı ve sağlıklı yürütüleceğini belirten Genel Sekreteri Salih Ayhan, “İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde; emniyet, jandarma, itfaiye...112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atılacak

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru yaptığı basın toplantısında, “112 Acil Çağrı Merkezinin” temel atma töreninin yarın (7 Haziran 2013) Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi, "Bütün hizmetler tamamlandığında Sivas önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır" dedi.  Mayıs ayı ve devamı Sivas için bereketli olacak diyen Kuru,” Mayıs ayı içerisinde bakanların ve genel başkan yardımcılarının, yoğun katılımıyla, temel atma törenleri, açılışlar, ciddi programlar yaptıklarını, Sivas'a hizmet noktasında şehri ve kendilerini çok mutlu eden bir ...120 bin kişi bilgilendirildi

Halk Sağlığı Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyorFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilimizde toplam 120 bin 562 kişi  hareketli yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, aşırı tuz tüketiminin azaltılması  ve obezite konularında bilgilendirildi. Son yıllarda meydana gelen ölümlerin bir çoğunun temelinde fiziksel hareketsizliğe bağlı hastalıklar yatıyor. Bu konuda hummalı bir çalışma yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğü, 26 bin 697 öğrenci, bin 687 öğretmen ve 92 bin 178 yetişkin olmak üzere toplam 120 bin 562 kişiyi    hareketli yaşam, yeterli ve ...1371 de Floransa’da Savino Armeti ilk gözlüğü yapmıştır

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak “İnsanoğlu; bir su damlasının yaprak üzerindeki büyütme etkisindeki gizeminden hareketle; optik meslekleri bugünkü seviyelerine taşımışlardır” dedi. Mercimek bitkisinin Latince ismi “lens”tir. Gözlük camları da mercimeğe benzediği için İngilizce “lens” olarak isimlendirilir.Kontak lens ,kornea ile temaslı gözlük camı anlamına gelir .Cam ve plastik olmak üzere iki grup materyal vardır. Tarihsel olarak cam lensler ilk sırada yer alır. Cam 4000 yıl önce Mısırda üret...14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.14 Mayıs’ın toprakla tohumu buluşturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmış özel bir gün olduğunu belirten Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “14 Mayıs 1946 yılında kurulan ve 80 ülkeden 120 çiftçi kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP), 14 Mayıs 1984’te aldığı bir kararla, kuruluş günleri olan 14 Mayıs’ın her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Mayıs ayı, baharın yaza dönüşünün, toprağın ekinlerle bezenip bütü...14 Mayıs Eczacılar Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

 AHMET ERÇELİK14 Mayıs Eczacılar Haftası etkinlikleri kapsamında Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş ve yönetimi Atatürk Anıtına çelenk koydular.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Uğur Karakuş “Bu vesileyle Atatürk ve Silah arkadaşları için Atatürk Anıtına çelenk sunmaya geldik” dedi. ...14 Şubat Kartları PTT'den

PTT Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında düzenlemiş olduğu kampanya çerçevesinde ilimiz PTT Başmüdürlüğü’nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik gönderme kampanyası başlatıldı. PTT Başmüdürü Cafer Bolat PTT Başmüdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, daha önceleri de özel günlerde yapmış oldukları kampanyalar gibi bu seferde 14 Şubat Günü nedeniyle “Kart Bizden, Göndermesi Sizden” sloganıyla kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Hediye fiyatları pahalı olduğundan bu nedenle kartlarımız ücretsiz olarak müşterilerimize ve isteyen vatandaşlarımıza ...14 Şubat'a Özel 21 Nikah

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile Sivas Belediyesi Evlendirme dairesinde bugün 21 adet nikah gerçekleşti. Hayatlarını birleştiren çiftler nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer gününe denk getirdiler. Belediye nikah salonunda 14 Şubat'a özel 21 çift imza attı. ...14. Gürün Kültür ve Sanat Festivali’nde Muazzez Ersoy konser vercek

Anadolu Haber 14. Gürün Kültür ve Sanat Festivalinde Muazzez Ersoy konser verecek. Gürün İlçesinde her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 14’cüsü düzenlenecek. Festival ile ilgili açıklamada bulunan Gürün Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, festivallerin birlik ve dayanışma gecesi olduğunu belirterek, bu yılki festivalin 10 - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.  Ayrıca Başkan Mehmet Aktaş bu yılki festival için Muazzez Ersoy'un geleceğini bildirdi. ...14990 paket bandrolsüz sigara ele gecirildi

10.03.2013 günü Sivas İli Gürün ilçesi Yazyurdu köyünde (Malatya-Kayseri D-300 karayolu); icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sonucunda,  Malatya ili istikametinden Kayseri ili istikametine gitmekte olan bir minibüste yapılan arama sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 22500 TL olan 14990 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili C.A. ve H.A. isimli şüpheliler Gürün C.Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış olup, ele geçirilen sigaralar Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gürün İlçe J.K.lığınca muhafaza altına alınmı...15 Yıl Geçti…

 Akif İnan’ın Emaneti Emin Ellerde…Memur- Sen Konfederasyonu’na bağlı BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mustafa PAKOĞLU, Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İNAN’ın vefatının 15. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. PAKOĞLU mesajında;” Şair usta, yazar usta ve nihayet sendikacı büyük usta merhum Akif İnan Ağabey aramızdan ayrılışının 15. yılı 6 Ocak, şimdi O’nu daha iyi anlıyor ve özlüyoruz. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın ve kalksın ve uğrağı cennet olsun. Kavurucu sıcakların gönüller eksilttiği bir vahaya avuçlarıyla su, sözleriyle direnç ve yüreğiyle aşk taşıyo...15. Zara Bal ve Kültür Festivali

15. Zara Bal ve Kültür Festivali 9 – 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Zara Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zara Bal ve Kültür Festivali bu yılda Ramazan bayramına tertip komitesi olarak denk getirildi. 3 gün sürecek olan etkinlikler Zara Kızılırmak Sosyal Tesislerinde yapılacak. Festivalde Güler Duman, Yaşar Sarıkaya, Zer Şenay Özçelik, Ebru Hançer, Hüseyin Gündoğan, Soner Eroğlu, Engin Çaldıran yerel sanatçılar ve Göksel sahne alacak.   ...1500 Aileye Odun Dağıtıldı…

 Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’nden, 1500 civarında kişi ve aileye odun dağıtıldı. Sivas Belediyesi’nin; park bahçe çalışmaları, diğer resmî kurum ve kuruluşlarının, tadilat, bakım ve onarım gibi çalışmaları sonucu oluşan artık odunlar ile hayır sahiplerinin bağışladığı odunlar, paketlenip depolanıyor. Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’ndeki odun kesme makinesi, paketlemenin daha pratik ve hızlı yapılmasını sağlıyor. Buradaki asansör sistemi ise depolamada işleri kolaylaştırıyor. Diğer vasıtaya göre, da...16. Gençlik Şöleni

Cumhuriyet Üniversitesin geleneksel hale getirdiği “Gençlik Şöleni” nin 16 cısı 13 Mayıs 2013 pazartesi günü saat 11:00 de Cumhuriyet Üniversitesi Amfi Tiyatroda açılış yapılacak. 16. Gençlik Şöleni 12 Mayıs 2013 Pazar günü 16:00 da başlayan şölen 6 gün sürecek. 5 gün boyunca üniversite Oyunlar, sergiler, tiyatrolar, maçlar ve dans gösterileri ile devam ederken, 4 konser ile akşamlar şenlenecek. 13 Mayıs 2013 pazartesi saat 20:30 da Aslı Güngör, 14 Mayıs 2013 Salı saat 20:30 da TNK, 15 Mayıs 2013 saat 20:30 da Özgün, 16 Mayıs 2013 Perşembe saat 20:30 Kolpa ve şenliklerin son g...17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması başvuruları başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, dünden bugüne uzanan Türk süsleme sanatlarını yarına taşımak üzere düzenlediği “Türk Süsleme Sanatları Yarışması” bu yıl 17 nci kez düzenlenecek.  Geleneksel sanatlarımızı dinamik ve güncel tutmayı, sanatçıları özendirerek üretimi artırmayı, ortaya çıkan yapıtların bir arada sergilenmesini sağlayarak, ilgililerin eserlere ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Miniyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi” ve “Kat’ı” kategorilerinde yapılacak.  Yarışmaya katılacak sanatçıların eserlerini 07 - 12 Ekim tarihleri aras...18 Mart Şehitler Günü Anma Programı Düzenlenecek

18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile ilimizde anma programı düzenlenecek. Program Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlıyacak. Daha sonra Yukarı Tekke’de bulunan Şehitlikler ziyaret edilecek. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programının ardından Şehit Aileleri il Gaziler ve aileleri ile yemek verilecek. Yemeğe Vali Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Garnizon Komutanı Mustafa İlter ve diğer protokol üyeleride katılacaklar. Yemeğin ardından hain terörö örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen J.Uzm.Çvş. Sadettin Yazıcı ve J.Er. Emin Alacahan’ın ail...19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıldı

Anadolu Haber Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2013 yılı içerisinde evi olmayan veya oturulamaz durumda olan 19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıt. Tadilatı ve onarımı yapılan tüm evler sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmiş olup muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçları karşıladı. İhtiyaç sahibi ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlanarak,  bakımsız ve sağlıksız olan evlerinin onarılması sonucu daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilerek, yaşamlarını rahat sürdürmelerine olanak sağlandı. ...19 Eylül’de ‘Gaziler Günü’ düzenlenecek

Sivas'ta “Gaziler Günü” programı belli oldu. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Jandarma Sosyal Tesisleri arkasındaki Şehitler Anıtı'na saat 10.00'da çelenk sunulacak.  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.  Program kapsamında, Mevlana mahallesinde yaşayan gazi Sedat Furtuna ve Orhangazi mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Özdemir ve gazilerin aileleri ziyaret edilecek.  Gaziler Günü kapsamında 17 Eylülde saat 15.00'da ise ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, mesaj yayımladı AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle buruk şekilde kutlandığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyet...19 Mayıs Törenleri Sivas’ta Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

AHMET ERÇELİK19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Törenleri Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik yürüyüşüyle başlayan törene Vali Alim Barut,Gençlik Ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç,Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcak,Tugay Komutanı Fahrettin Celalettin Sağır,Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Öğrenciler katıldı.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünden Atatürk Anıtına kadar İl Protokolü ve Öğrenciler Askeri Bandoyla yürüdüler.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünün koyduğu çeleng Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.19 Mayıs Nedir Tar...19 Mayıs'ta şenlik ve şölenler iptal

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sürdürülen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında planlanan şenlik ve şölenler, Soma'daki maden faciası nedeniyle iptal edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl çeşitli programlarla 81 ilde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl şenlik ve şölenler gerçekleştirilmeyecek.  ...2 Günde 49 Yaralı

Önceki gün Gürün’de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası dünde İmranlı’da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı. İki günde meydana gelen kazalar sonucu 49 kişi yaralanırken 3 kişide hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Erzincan karayolu üzerinde İmralı’ya 15 kilometre kala Kızıldağ mevkiinde, Antalya’dan Erzurum’a gitmekte olan Mustafa Koyuncu (52) yönetimindeki 42 BAE 99 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Mustafa Koyuncu’nun yanı sıra, yolculardan Mehre Yaşar ...2 Kilo Toz Esrar Yakalandı

Yıldızeli’nde yapılan asayiş uygulamasında 2 kilo 15 gram toz esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yıldızeli 4 Yol Kavşağında, asayiş ekipleri Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcularda ve otobüste arama yapılmasının ardından bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine polisler S.G (53) isimli şahsın üzerini ve oturduğu yeri aradılar. aramanın ardından 2,015 kilo esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...2 mahalleye hanımlar kültür merkezi

İlimizde bulunan 3 adet hanımlar kültür merkezinin ihtiyaca cevap verememesi ve uzak mahallelerde bulunan vatandaşların, merkezde bulunan hanımlar kültür merkezlerine gelememesi belediyeyi harekete geçirdiFatih TABUR Fatih Mahallesi ve Şeyşamil Mahallesi’ne hanımlar kültür merkezi yapılması planlanıyor. Fatih ve Şeyşamil Mahallesi’ne bayanların sosyal aktiviteler gerçekleştirebilecekleri, ürettikleri ürünleri rahatlıkla pazarlayabilecekleri ve çeşitli el sanatları öğrenebilecekleri çok amaçlı hanımlar kültür merkezi yapılacak. Konu ile ilgili olarak gazetemize özel açıklamalarda bulunan...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Olarak Kutlanır

 AHMET ERÇELİKNumune Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Ali Korkmaz Sivas Halk Sağı Müdürlüğü Konferans Salonunda Otizmle ilgili konferans verdi.Otizm Spektrum BozukluklarıErgen Çocukluk döneminde başlayanSosyal iletişim ve sosyal etkileşimde eksiklik Kısıtlayıcı tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanların etkinliklerin olduğu nöro gelişimsel bozuklukSosyal İletişimsel YetersizliklerToplumsal Duygusal Karşılıklı Yetersizlik-karşılıklı konuşamama-İlgilerini duygularını paylaşamama-Toplumsal etkileşime girememeAğırlık Düzeyi-Üçüncü Düzey: Çok önemli düzeyde des...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü...

 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, program düzenleyerek ilimizde bulunan “Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi”ni ziyaret etti. Ziyarete Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın da katıldı.Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak bilinen Otizm için, 2 Nisan “Farkındalık Günü” olarak belirlenmiş ve bu günde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı da bu güne...2 proje kabul edildi 5 proje ise son aşamada

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi  Araştırma  ve  Uygulama  Hastanesi  Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi   Prof.  Dr.  Mustafa  Turan,    Üniversitemiz  bünyesinde  birçok proje  üzerinde  çalışmalarını  sürdürdüklerini  belirterek  kabul edilen ve son aşamaya getirilen projeler  hakkında  bilgi  verdi. Prof.  Dr.  Turan  ilk olarak,  “Farklı  Cerrahi  alanlarda  Kullanılabilen  Modüler  Cerrahi  Stapler  Tasarımı” &nb...2 yılı ‘SAĞLAM’ özetledi

Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam,  müdürlüklerinin  kuruluşunun 2. yıldönümü nedeniyle  sağlık alanında  yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri 2 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam göreve geldikleri süre boyunca Sivas’ta bir çok ilke imza attıklarını söyledi. Baba Okulu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Sağlam, ilimiz için çok önemli olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı’ndan evde sağlık hizmetlerine kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda ...2. etap eğitimler başladı

Vatandaşın daha rahat ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi’nin özel halk otobüsü şoförlerine yönelik vermiş olduğu eğitim seminerlerinin 2. etabı dün başladı. 487 kişinin eğitim aldığı seminerler kapsamında bu hafta içerisinde şoförlere yönelik olarak öfke kontrolü, engellilerle iletişim ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verilecek Fatih TABUR   Özel halk otobüsü şoförlerine yönelik olarak Sivas Belediyesi öncülüğünde organize edilen, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler devam ediyo...2. Kitap Günleri Dolayısıyla Sivas Ünlü Yazarları Ağırlayacak

Sivas Kongresinin 94. yıldönümü programı çerçevesinde 4 Eylül Sivas kültür ve sanat etkinliklerinin en önemli ayağını oluşturan 2. Kitap Günleri dolayısıyla birçok yazar şehrimize gelecek ve okuyucusuyla buluşacak.  Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. 30 Ağustos – 05 Eylül 2013 tarihleri arasında açık hava müzesi görümündeki tarihi kent meydanında düzenlenecek olan etkinliği Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklaşa yürütecek.  7. Gün sürecek olan etkinliğe  217 yayın 9...2.Devlet Üniversitesi Afiş Tanımı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKŞehir Kültürü Ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve Dernek Üyeleri dernek binasında afiş tanıtımı gerçekleştirdi.Ahat Türkmenoğlu "Sivas Şehir Kültür ve Yaşatma Derneğininin başlatmış olduğumuz 2. Devlet Üniversitesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.13 Şubatta Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Bizde Sayın Başbakanımızdan 2.Devlet Üniversitesinin kurulması ve Vakıf Üniversitelerini önünün açılmasını diliyoruz. Sivas’a Başbakan müjdeli haberleler gelecektir. Sayın Bakanımızda destek veriyor. İstiyoruz ki biz Sivas’ta da bu havayı yüksek seste duyuralım. Dern...20 kilo “Esrar” ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde yapılan operasyonda 4 ayrı poşet içinde 20 kilogram esrar ela geçirildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Aralık 2014 günü akşam 22:30 sıaralıarında Gürün Bahçeiçi mevkiin Malatya- Kayseri yolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir valiz içerisinde 4 ayrı poşette toplam 20 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi şahıs, ele geçirilen esrar ile birilkte Cumhuriyet ...20 Yıllık Sorun Çözüldü

 Yaklaşık yirmi yıl önce Alibaba Mahallesi’ne yapılan Gecekondu Önleme Bölgesi’ndeki tapusuz evlerin sorunu tarihe karıştı.Belediye Başkanı Sami Aydın’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar neticesinde Gecekondu Önleme Bölgesi’nde tapusu olmayan evlere düzenlenen törenle tapuları teslim edildi.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Naci Süha, Mahir Kuzucu, Özbelsan A.Ş. Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, Birim Müdürleri ve Gecekondu Önleme Bölgesi sakinleri katıldı.Programın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı...2013 Ödeneği 509 Milyon

2013 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın Başkanlığında gerçekleştirildi.  İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan toplantıda yatırımcı kuruluşlar, 2012 yılı genel değerlendirmesi ile 2013 projelerini anlattılar. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Aydın; tarım, ulaştırma, eğitim, spor, sağlık ve genel kamu hizmetlerini kapsayan çalışmaların 2013 yılı ödeneğinin 509.8 milyon TL olduğunu söyledi.   İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ise, idarenin 2012 yılında yaptığı işler ile 2013 yılı içerisinde gerçekleştirec...2013 Sivas Nüfusu 623 bin 824 kişi

TUİK tarafından yapılan bildirimde 31 Aralık 2013 Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi oldu. TUİK tarafından yapılan bildirimde Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi olurken bu nüfusun 311 bin 798'i erkek, 312 bin 026 kadın nüfusu oldu. İl ve İlçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu ise 439 bin 464 kişi olurken. Bu nüfusun 219 bin 144 kişisi erkek, 220 bin 420 kadın nüfusundan oluşuyor. Ayrıca Belde ve Köylerde yaşayanların oranı ise 184 bin 260 kişi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların erkek ve kadın olarak dağılıma gelince 92 bin 564 erkek nüfusa karşılık 91 bin 606 kadın nüfusundan oluşuyor. ...2013 Yılı Haziran Ayı KÖYDES Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2013 yılı Haziran ayı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı İdaremiz İl Encümen Salonu’nda yapıldı. Valimiz Zübeyir Kemelek, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata,  ilçe kaymakamları ile yatırımları takip eden ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçelerde devam eden yol yatırımları, KÖYDES ve İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü kırsal altyapı ve tarımsal sulama projeleri ele alındı. KÖYDES’in devam eden projelerinin anlatıldığı toplantıda 2012 yılının iş...2014 Yılı Eğitim Yatırım Programı masaya yatırıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda birim çalışanları ile bir araya geldi. Gülşah YARLI Toplantıya Genel Sekreter Ayhan'ın yanı sıra Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Eğitim Komisyonu Başkanı İl Genel Meclisi Üyesi Fikret Doğruyol, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Yiğit, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ile birimin teknik personeli katıldı.  İl Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayha...2014 Yılının Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve merkez birim müdürleri, İdare İl Encümen Salonu’nda İlçe Özel İdare Müdürleri yılsonu genel değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldi. İdare tarafından yürütülen işlerin takibi ve değerlendirilmesi açısından 2014 yılının son toplantısını İlçe Özel İdare Müdürleri ile yapan Genel Sekreteri Ayhan, yatırım programı kapsamında ilçelere yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Genel Sekreter Yardımcıları Mevlüt Soysal ile Alpaslan Ceyhan’ın da katıldığı toplantıda İlçe Özel İdare Müdürleri, Genel Sekreteri Ayhan’a yapılan çalışmalar hakkında...2015 Yılında da İlimize Yeni Yatırımlar Kazandırmak Dileğiyle

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Ayhan mesajında, “2014 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, yeni yılın özellikle İslam coğrafyasına, ülkemize ve ilimize huzur, barış, birlik ve beraberlik içerisinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sivas İl Özel İdaresi olarak, şehrin gelişmesi ve kalkınması noktasında birlik beraberlik içerisinde yapılan özverili çalışmalar ile 2014 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kırsal altyapı hizmetleri başta olmak üzere ilimizin; eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültürden tur...2015 yılında hedef ilk 10

 Ahmet ErçelikÇalışma ve İş-kur Sivas İl Müdürü Nurettin Köksal Ankara’daki temaslarından sonra basın açıklaması düzenledi. Köksal, ‘‘Sivas olarak Türkiye genelinde 2014 yılında işe yerleştirme konusunda 34. sıraya yükseldik. 2015 yılında hedefimiz ilk 10’un içine girmek’’ dedi. Çalışma ve İş-kur İl Müdürü Nurettin Köksal geçen hafta bir takım temaslar doğrultusunda Ankara’ya giderek Çalışma ve İş-kur Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Ankara’dan dönen Köksal, değerlendirme toplantısı ile ilgili sonuçları kamuoyuna duyurmak amacıyla basın mensuplarıyla ...21 kilo 680 gram esrar ele geçirildi

Gürün ilçesinde, iki yolcu otobüsünde yapılan aramada ele geçirilen esrarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Sivas'ın Gürün ilçesinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, 21 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpekleri Hınzır ve Atik'in yardımıyla yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan B.Ş'nin valizine gizlenmiş 10 kilo 480 gram esrar bulundu. ...23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde ve ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda ilimizde 12.si düzenlenen Milli Egemenlik ve Çocuk Kurultayı'na ev sahipliği yapan Final Okulları öğrencileri ile kurultay için 27 ilden Sivas'a gelen misafir öğrencilere Belediye Paşafabrikası’nda unutulmaz bir gün yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Final Okullarının ev sahipliğinde bu yıl 12.si düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik Kurultayı için 27 ilden gelen misafir öğrencilerle final okulları öğrencileri Paşafabrikası mesire alanında Belediye'n...23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da coşkuyla kutlandı. Program Hükümet Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.Çelenk sunumunun ardından meydanda çocuklar tarafından şiirler ve şarkılar okundu. Meydanda gerçekleştirilen programın ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde ki programa geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan programda İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar bir konuşma yaptı. Akpınar konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilk bayramımız olduğunu ve  dünyada çocuklar...23 Nisan Sivas’ta Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

 AHMET ERÇELİK23 Törenleri tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de coşkulu bir şekilde kutlandı.İlk tören Atatürk çelenk sunumuyla başladı. Daha sonraki tören Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan Selçuk İlk Öğretim Okulunun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 95. Yıl Dönümü kutlama programına geçildi. Buradaki törene Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar, İl Protokolü ve Vatandaşlar katıldı.23 Nisan Sergisi açılışından s...23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Turan; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 93. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak düzlemde buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden bir bayramdır. Gedeceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle Milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Aziz milletimizin yo...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandıSivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Şenol tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, şehir stadyumundaki etkinliklerle devam etti.Aşık Veysel İlkokulu ve Mehmet Emin Tuna Ortaokulu'nun ortaklaşa hazırladığı gösterilerin sunulduğu törende, Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Muhammet Koçyiğit, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin&nbs...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Doğanşar'da tören düzenlendi Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne Kaymakam Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ve Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Kenan Adıgüzel tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Günün anlam ve önemine ilişkin açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Kaynak: Bizim Sivas...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Hafik'te tören düzenlendi Sivas'ın Hafik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Hafik İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Tülüce ve öğrenciler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar Cumhuriyet İlkokulu'nda devam etti. Burada bir konuşma yapan Abdurrahman Tülüce, günün anlam ve önemine dikkati çekti. Öğrenciler arasında kaşıkla yumurta taşıma, ip çekme, balon patlatma gibi yarışmalar yapıldı. Çocuklar, şiirler okudu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Hafik ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, öğrencilerin bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca, "23 Nisan günü, hem Türk milleti hem de tüm dünya çocukları için çok önemli bir gündür. Hepimize kutlu olsun" dedi. Çocuklara verdi...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Şarkışla'da Kaymakam Gül ve Belediye Başkanı Oğuz'un makamına çocuklar oturdu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Davut Gül ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un makamına çocuklar oturdu. Aşık Veysel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emre Yıldız, Kaymakam Gül'ün, Mehmet Emin Tuna Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gamze Tulumcu, Belediye Başkanı Oğuz'un, Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağatay Kaya Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Mustafa Demir, Milli Egemenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Janset Özmen İlçe Milli Eğitim ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş Kaymakamı Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız oturdu Ulaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Ali Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız oturdu. Eskikarahisar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aycan Türkoğlu ve beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Ali Altınkaynak'ı ziyaret etti. Ali Altınkaynak, koltuğunu çocuklardan 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız'a bıraktı. Kaymakamlık makamına oturan Elif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca'yı telefonla ar...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş Kaymakamı Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız oturdu Ulaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Ali Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız oturdu. Eskikarahisar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aycan Türkoğlu ve beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Ali Altınkaynak'ı ziyaret etti. Ali Altınkaynak, koltuğunu çocuklardan 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız'a bıraktı. Kaymakamlık makamına oturan Elif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca'yı telefonla ar...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Bayram etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde koşu düzenlendi Suşehri ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kız ve erkek kategorilerinde düzenlenen yarışmaya ilçedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler katıldı. Kız öğrencilerin Sağlık Meslek Lisesi önünden başlayan bin metrelik koşusu ve erkeklerin Orman İşletme Şefliği önünden başlayan bin 300 metrelik koşusu Muhsin Yazıcıoğlu Çay Bahçesi önünde tamamlandı. Koşu sırasında rahatsızlanan bazı öğrenciler ise bitiş noktasına ambulan...23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladık

‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’, Milli  Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerle coşkuyla kutlandıUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar  ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından çelenk koyuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile burada düzenlenen tören sona erdi. Çocuk Bayramı’nda, elinde simit tepsisiyle  tören alanında simit satan ortaokul öğrencisi dikk...25 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 25 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde polis uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçan araç, Erzincan istikametine giderken durduruldu.  Bu sırada aracı terk eden Y.S. ve A.D'nin attığı valizde 25 kilo 650 gram esrar olduğu belirlendi. Yakalanan Y.S. ve A.D'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi. Kaynak; Bizim Sivas...26. Sünnet Şöleni Başlıyor…

 Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile bu yıl 26.sı yapılacak olan geleneksel sünnet töreninin kayıtları, Bugün başlayacak. Kayıtlar, 3 Haziran 2015 tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi, ikametgâh ilmühaberleri ve çocuklarının beden ve ayakkabı numaraları ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği’nde, kayıt yaptırabilecekler.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi’nin 26. Sünnet Şöleni’nde bu yıl yaklaşık 350 çocuğu sünnet ettirmeyi planladıklarını if...26. Vergi Haftası Kutlandı

 AHMET ERÇELİK26. Vergi Haftası Atatürk Anıtına çelenk konmasıyla başladı. Çelenk konma töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okunmasıyla başladı. Törene Defterdar Mehmet Yazar ve Defterdarlık personelleri katıldı. Çelenk sunmadan sonra Defterdar Mehmet Yazar ve beraberindekiler Vali Âlim Barutu makamında ziyaret ettiler.Defterdar Mehmet Yazar “Topumun tüm kesimlerine vergiyi sevdirmek, yaygınlaştırma kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak ve vergiyi isteyerek ödeme alışkanlığını artırmayı a amacıyla her yıl kutlamakta olduğumuz bu yıl yirmin altıncısı,23 Şubat-01 Mart 20...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Sivas Ak Parti Milletvekili Av. Hilmi Bilgin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.             Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız.  Bu son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak ...29.Zaralılar Dostluk Yemeği

 29.Zaralılar Dostluk Yemeği Sivas'ın tarihi konaklarından biri olan Kangal Ağası Konağında yapıldı.Danıştay Genel Sekr. Yrd. Doç.Dr Fikret ERKAN 'ın onur konuğu olarak katıldığı yemeğe Zara Kaymakamı Fehmi LİKOĞLU ve Zara Belediye Başkanı Ahmet PALA 'da katıldı. Zaranın ve Sivasın Dünya daki gururu GÖKLER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yüksel ARAS ' ın sponsor olduğu yemekte Sivas gündemi ve iş alanında bilgi alışverişi yapıldı. Gecede gerek Zaradan gerek diğer ilçelerinden katılımcıların olduğu görüldü.Zara Kaymakamı Fehmi LİKOĞLU , bu gecelerin toplumsal barışı ve sosyal dayanışm...3 bin 300 polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu 3 bin 300 polis alacak. Söz konusu alımlar kapsamında 3 bin 170 erkek ve 130 bayan toplam 3 bin 300 aday asıl olarak, 990 aday da yedek olarak alınacak.Başvurusu kabul edilen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 13. dönem eğitimlerine katılacak. Bu yıl içerisindeki eğitimlere; 2012 ve 2013 yılları Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan alan en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek. ...3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Sivas Halk Sağlığı Müdürülüğü’nce etkinlik düzenlendi. Yürüyüşe Sağlık Müdürü Bahattin İlter, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteriİbrahim Ethem Özsoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanında kurulan stantlarda obeziteye dikkat çekildi. Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, burada yaptığı konuşmada, düzenli olarak yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti. Sağlam, 3 Ekim'de hava muhalefeti nedeniyle yürüyüşü bugüne aldıklarını belirterek, ön...3 Gün Süreyle Tatlı Su Dağıtımı Yapılamayacak

Belediye SİBESKİ Müdürlüğü’nden duyurulur. Paşafabrikası yol çalışmaları nedeniyle Diriliş, Kümbet, Alibaba, Seyrantepe, 4 Eylül, Fatih, Yenidoğan, Karşıyaka, İstiklal, Esentepe, Yunus Emre, Yenidoğan, Emek, Tuzlugöl, Kılavuz, Huzur ve Şeyhşamil Mahallelerine 3 gün Mihrivefa tatlı su dağıtımı yapılamayacak. Bu mahallelerde Mihrivefa tatlı suyu kullanan vatandaşların gereken önlemleri almaları önemle duyurulur. ...3. Bilim Fuarı Açılış Töreni gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKMEB-TÜBİTAK Eğitimde İş Birliği Protokolü Kapsamında Düzenlenen Sivas Fen Lisesi 3. Bilim Fuarı açılış töreni gerçekleştirildi.Açılış programına Vali Alim Barut,Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun,İl Milli Eğitimi Müdürü Zekeriya Çınar,Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ve Fen Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencileri katıldı.Açılış konuşmasını Fen Lisesi Müdürü Burhan Kılcıoğlu konuştu.Fen Lisesi Müdürü Burhan Kılcıoğlu “Bilim tüm insanlık medeniyetinin ortak olduğu bir değerdir. Milletler bilimden gelişmişlik düzeyi oranında katkı sağlarlar. Ülkemizde Fen Liseleri orta öğretimd...3. Hafik Uluslararası Osman Gazi Aşıklar Bayramı

Hafik'te, program düzenlendiSivas'ın Hafik ilçesinde, 3. Hafik Uluslararası Osman Gazi Aşıklar Bayramı kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkı sunduğu kutlamalar dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, etkinlik dolayısıyla duyduğu mutluluğu belirterek, "Gönülden bir şey yapılıyorsa o iş güzel oluyor. Herkesin buraya gönlüyle geldiğini görüyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah, Allah ömür ve imkan verirse seneye bu işi, güzel ve büyük yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Bu güzelliği yaşatabilmek için, bu işin içi...3. TERELİK ŞENLİĞİ

Sivas –Kangal Etyemez-Turnalı-Yeniköy ve Koru Köyleri Kültür Ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 3.cü Terelik şenliği 11 Ağustos 2013 günü Terelik Mesire alanı Kangalda yapılacak. ETUYED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslantaş 3.cüsünü yapacakları Terelik şenliğine tüm Sivas ve  Kangal halkını davet etti. Sivas temsilcisi İhsan Altıntaş gazetemize yaptığı açıklamalarda şenliklerde açılış konuşması, saygı Duruşşu ve İstiklal Marşı, Davul Zurna ekibi mahalli sanatçı Metin Çiftlik , sürpriz sanatçıların çekilişlerin  olacağını ifade etti. Geçen y...30 Ağustos Resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramının 91. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ilimizdeki kutlamalar ve ziyaretlerin ardından Paşafabrikası kütük evde Sivas Valiliği tarafından bir resepsiyon organize verildi. Resepsiyona Vali Zübeyir Kemelek ve Eşi Zehra Kemelek ev sahipliği yaptılar. Ev sahibi olarak davetlilerini kapıda karşılayan Vali Kemelek ve eşi tüm davetlilere hoş geldiniz dedi. Verilen resepsiyona Sivas Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Faruk Kocacık, Tugay Komutanı P.Kur. Albay. Fatih...30 Ağustos Şanlı Tarihimizin Özel Günlerinden Biridir

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 30 Ağustos zafer bayramını kutladı Sesob Başkanı Beşir Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramının ilelebet yaşayacağını belirterek, bu zaferin Anadolunun bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyeceğinin de bir göstergesi olduğunu söyledi.   Sesob Başkanı Beşir Köksal yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “30 Ağustos Zafer Bayramı şanlı tarihimizin özel günlerinden bir tanesidir. Bu savaşla birlikte Türk milleti güç birliği yaparak kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere bir ders vermişti...30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Sivas Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Anayasa Komisyon Üyesi Av. Hilmi Bilgin 30 Ağustos dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlamıştır.  Tarihten silinmek istenen milletimizin, tarihe yön vermeye devam edeceğinin en açık mesajlarından biri olan bu zafer milli belleğimizden asla silinmeyecektir. Keza, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atılmştır. "Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına ...30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan 30 Ağustos dolayısıyla bir bayram mesajı yayınlamıştır. Ali turan Mesajında,”30 Ağustos Zaferi ile tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir destan yazan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmet...30.Yılında Hiç Durmadan İlerlediler

 Ahmet Erçelik30. Yılında Hiç Durmadan Hep İleri turnesinde Grup Yorum Üyeleri Söyleşi ve Dinleti için Sivas’a geldiler. Hacı Bektaşi Kültür Vakfının Seyrantepedeki salonda sahne alan grup en güzel şarkılarını ve söyleşileriyle Sivaslılara güzel bir gün yaşattılar. Yaklaşık 2 saat sahne alan Grup Üyeleri Konser sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdiler.Türküler Susmaz Halaylar Susar Sloganıyla sahneden ayrıldılar. ...302 bin paket kaçak Sigara ele geçirildi

Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sivas Erzincan Karayolu Ulaştırma Kantarı önünde yapılan yol uygulamasında 302 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan istikametinden gelen, üzerinde saman yüklü çuvalların bulunduğu TIR şüphe üzerine emniyet ekipleri tarafından durduruldu. Dışarından saman yüklü olarak görünen tırın römorkunda yapılan aramada samanların altına gizlenmiş halde kaçak sigaralar olduğu fark edildi. Özellikle PKK’nın  finansal kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı çerçevesinde yakalanan sigaralar ile PKK’ya büyük darbe vuruldu....31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam “31 Mayıs Dünya Tütünsüz” günü için yayınladığı duyuruda. Sağlam, “Tütün kullanımı, dünyada hipertansiyondan sonra ikinci ölüm nedenidir ve dünya genelinde her 10 yetişkinden birinin ölümüne sebep olmaktadır” dedi.  Artan sigara tüketimine dikkat çekmek, tütün kullanımının sağlık etkilerinin ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik etkili politikalarının altını çizmek amacıyla, her sene Mayıs ayının 31. gününü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kutlamaktadır.  Dünya çapında en önemli önlenebilir ölüm nedeni olarak tanımlanan tütün...313 Çocuk Sünnet Oldu

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası İşbirliğinde düzenlenen Geleneksel 24. Toplu Sünnet Şöleni 4 Eylül Kapalı Spor Salonunda Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Vali Yardımcısı Necmi Akman, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Müftüsü Yusuf Şahin, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri İl Protokolü, Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Adına Şemsettin Yolalan ile sünneti yapılan 313 çocuk ve aileleri katılımıyla gerçekleştirildi.  Sünnet şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlad...32 doktor ataması yapıldı

Anadolu Haber Sivas’a çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 32 doktor atandı.  Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere Sivas’a 32 adet doktor atamasının yapıldığını söyledi.  13 Şubattaki açıktan atama kurası ve 55. devlet hizmeti hükümlü kurası ile ilimize 27 uzman hekim, 3 tane diş hekimi ve 2 adette pratisyen olmak üzere toplamda 32 adet hekim görevlendirmesi yapılacak.  Atanan doktorların 14 tanesinin Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapacağını di...327,765 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyünde yol kontrolü sırasında polislerden kaçan 2 kişi yalandı. Yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Malatya ili istikametinden Kayseri ili istikametine gitmekte olan ve yol kontrol noktasından kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan C.T. ve S.T.  isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan arama sonucunda 327,765 kg esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.T. ve S.T. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. ...330 Sosyal Konut için çalışmalar başladı

Şarkışla’da yapılacak olan 330 Sosyal konut için zemin etüt çalışmalarına başlandı.  Esentepe mahallesi Garipler Mezarlığı yanında bulunan ve daha önce askeri lojmanlar olarak kullanılan alanda, TOKİ tarafından yapılması planlanan 330 Sosyal Konut için zemin etüt çalışması, TOKİ zemin araştırma biriminden Tolga Bahçıvan’ın kontrolü altında başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Davut Gül, yaptığı açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından projelendirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Fon Kurulu'na sunulan 330 ...342 kilo 550 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu veya Uyarıca Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda.Doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ilimiz güzergahı üzerinden batı illerine nakledileceği bilgisi alınması üzerine geçtiğimiz günlerde Sivas'ta başlatılan çalışmalarda,  uyuşturucu madde naklettikleri tespit edilen, U.Ş, E.Ş, H.Ç, G.M, S.Ş ve D.Ş olmak üzere toplam 6 şüpheli  Mersin plakalı bir araçla birlikte yakalanmış ve araçta yapılan ...365 Gün Engelli Vatandaşlarımızla Birlikteyiz

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaş ve ailelerine akşam yemeği programı düzenledi. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru programda, "Engelliler haftası anlamlı bir hafta ancak bizim sizi hatırlamamız için böyle bir haftaya ihtiyaç yok. 365 gün sizinle birlikteyiz sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.  Sivas'ta yaşayan engelli vatandaşlar ve tüm engelli derneklerinin katıldığı programa yaklaşık 600 kişi katıldı.  Programda konuşan Kuru, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi büyütmek, kalkındırmak, geliştirmek ve ü...365 ODA VE BORSA BAŞKANI İFTARDA BULUŞTU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 Oda ve Borsanın Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın da katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Yıldırım da katıldı.   TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına seslenerek, “Uzun bir seçim döneminden geçtiniz. Türkiye’nin parlak geleceğine hizmet etmek için 4 yıllık mazbatanızı aldınız. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. 4 yıllık yetkiyle birlikte büy...4 Eylül 1919 Sivas Kongresi

Anadolu Haber Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti ve dahil olduğu grup (İttifak Devletleri) harpten yenik çıkmış, 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devletinin eli kolu bağlanmıştı. Yorgun ve fakir düşen milleti ve memleketi savaşa sokanlardan Sultan Vahdettin, saltanat ve hilafet makamını korumak peşindeyken hayatlarından endişeli olanlar memleketten kaçıyorlardı. Ordunun elinden cephanesinin büyük kısmı alınmış, ismi var cismi yok hale getirilmişti. Mütarekenin 7. maddesi bahane edilerek ülkenin çeşitli bölgeleri işgal ediliyordu. İtal...4 Eylül 1919, Türk'ün Hürriyetsiz Yaşayamayacağının Bütün Dünyaya İlanıdır

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 4 Eylül Sivas Kongresinin toplanmasının 94. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, ' 4 Eylül ruhu, Büyük Türk Milletinin ne olursa olsun esarete asla boyun eğmeyeceğinin, son damla kanına kadar mücadeleden asla ödün vermeyeceğinin altın harflerle yazıldığı bir şeref vesikasının hayata geçmiş halidir' değerlendirmesini yapan Başkan Ürgüp, şunları kaydetti: "İçeride ve dışarıda bin bir entrika ve ihanetle 'yorgun ve hasta adam' pozisyonuna düşürülen Osmanlı Cihan Devletinin artık son nefeslerini verdiği düşünenler, tarihinde y...4 Eylül İlköğretim Okulu Yönetiminden Başkan Ürgüp’e Teşekkür Ziyareti

Sivas Belediyesinin eğitim öğretim yılı öncesi okulların çevresinde yaptığı düzenleme takdirle anılıyor. Bu kapsamda 4 Eylül İlköğretim Okulu İlköğretim Okulu Müdürü Bedri Bayraktutan, beraberinde Müdür Yardımcısı Ünal Tosyalı ve okul öğretmenleri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü teşekkür etmek maksadıyla makamında ziyaret etti. ‘ BELEDİYEMİZE MİNNETTARIZ’ Ziyarette konuşan 4 Eylül İlköğretim Okulu Müdürü Bedri Bayraktutan şunları söyledi: “ Okul olarak eski bir okuldu. Bu bakımdan okul bahçesinin durumuyla ilgili tepkiler alıyorduk. Bu tepkiler bize karşı yönel...4 Eylül Kutlamaları ve 2. Kitap Günleri

4 Eylül şenlikleri kapsamında bu yıl 2. düzenlenecek olan  “2. Kitap Günleri”  Tarihi Kent Meydanı’nda 30 Ağustos 2013 Cuma günü başlayacak ve 5 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.4 Eylül Kutlamaları ise 8 Eylül günü 1. Ulusal Yıldız Dağı tırmanışı ile son bulacaktır. Ayrıca etkinlilerin içerisinde 5. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet turu 5- 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.  Bu kapsamda 2. Kitap Günlerine 217 yayın ve 91 yayınevinin katılacağı,  30 söyleşi ve imza günü Buruciye Medresesinde yapılacağı öğrenildi. Yapılacak olan program, söyleşi ve imza ...4 Eylül Mahallesi Sakinlerine Belediyenin hizmetleri anlatıldı

Görevde olduğu zaman zarfında her kesimden vatandaşla iç içe olan Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, adaylık süresince de halka buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 Eylül Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Başkan Ürgüp, büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahalle toplantısının açılış konuşmasını yapan Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, seçimlerde vatandaşların önceki döneme oranla hizmetleri kıyaslayarak, emaneti ehil ellere teslim edeceğine inandığını söyledi.Daha sonra söz alan Başkan Ürgüp, Her Cumartesi bir açılış slog...4 Eylül Sivas Kongresi Etkinlikleri

Ulusal bağımsızlığımızın büyük bir tehdit ve tehlike altında olduğu bir dönemde toplanan Sivas Kongresi yeni ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olmuştur.          4 Eylül Sivas Kongresinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin seyrini belirleyen önemli kararlar alınmıştır.          Bu Kongre ile manda ve himaye düşüncesi reddedilmiş, milli iradenin üzerinde hiçbir kuvvetin olmadığı ifade edilerek cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin ilk vurguları yapılmıştır. &nbs...4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri Danışma Kurulu toplandı

4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.  Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Alim Barut başkanlığında Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Vali Yardımcıları Mustafa Aydın, Ömer Kalaylı, Vefa Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi İlkeleri ve İnkıl...4 Eylül’de Ceceli ve Sevcan sahnedeydi

Sivas’ta 4 Eylül kutlamaları Konserle devam etti.  Konsere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Vekili Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Parti Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 94. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Belediyesi’nin organize ettiği ve sunuculuğunu Doğukan’ın yaptığı konserde ünlü sanatçılar Sevcan Orhan ve Mustafa Ceceli sahne aldı. 4 Eylül Sivas Kongresi...4 Eylül’de Sivas’ın İlçe Tanıtımları

Sivas Kongresi’nin 94. yıl dönümü kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde ilçeler sergisi açılışı yapıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 94’üncü yıl dönümü Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi Şifahiye Sokak tarafında kurulan ilçeler sergisinin açılışını Vali Vekili Salih Ayhan ve il protokolü tarafından yapıldı. Sivas’ın ve 16 ilçesinin yöresel kültürlerinin tanıtıldığı ilçeler sergisine vatandaşlar tarafından bu yılda yoğun ilgi gösterildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Arslan, “4 Eylül şenlikleri kapsamında ilçeler sergisi İ...4 Şubat Dünya Kanser Günü

 AHMET ERÇELİKUzman Doktor Levent Sağlam, Dünya Kanser Günü dolayısıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Kanser Günü ile ilgili açıklamada, kanserin tüm dünyada en ölümcül, en çok sakatlığa yol açan ve pahalı tedavisi olan hastalıkların başında geldiğini belirtti.Levent Sağlam, Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamada, kanserin tüm dünyada en ölümcül, en çok sakatlığa yol açan ve pahalı tedavi yöntemleriyle sağlık politikalarının kapasitesini zorlayan ve üzerinde yeni politikalar geliştirilmesi gereken problemlerinin başında geldiğini belirtti.Kalp ve damar hastalıklarının ne...4 üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

 Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonunun 4 üncü olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da yapıldı.Dün yapılan seçimli olağan 4 üncü genel kurulu Yaşmak Sultan Hotel Topkapı salonunda çok sayıda delegenin katılımıyla gerçekleşti. TOOMD Aydın Şubesi, TOOMD Bursa Şubesi, Kayseri Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği ile TOOMD Genel Merkez delegelerin hazır bulunduğu Genel Kurul, önceden yayımlanan ve ilan edilen gündem ile yeni yöneticilerini belirledi.Yeni Seçilen Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı;Erol AYDOĞAN Genel BaşkanNuri UZUN Genel Başkan YardımcısıPeyami...4. Sivas Kitap Günlerinde Yazarları Halk Belirleyecek

 Sivas Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi koordinesinde gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri bu yılda Tarihi Kent Meydanı’nda yapılacak.4 Eylül Sivas Kongresi'nin 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek olan kitap günleri etkinliği 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her yıl farklı konseptlerle çıtasını yükselten ve ziyaretçi sayısını artıran Sivas Kitap Günleri'nin hazırlık aşamasında faaliyetin şekillenmesine yönelik vatandaşların da düşüncelerine yer verilecek.Bu yıl düzenlenecek etkinlik öncesi Sivas İl Özel İdaresi'nin internet sitesi www.sivasilozel...4. Suşehri Şehri-Su Kültür ve Sanat Festivali Yapıldı

Güzide ilçelerimizden bir olan Suşehri’nde bu yıl 4 üncüsü gerçekleştirilen Suşehri Şehri-Su Kültür ve Sanat Festivali 3 gün süren etkinliklerle kutandı. Festival 5 Temmuz günü Mehteran takımı ile birlikte kortej yürüyüşüyle akşam üzeri başladı. Kortej yürüyüşüne Suşehri Kaymakam vekili Akıncılar Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Sedat Sel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçükbaşoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Su şehri Belediyesi Folklor Ekibin gösterilerinin ardından bir ...4. YÖREX 2013 Fuarı’nda Sivas Standına yoğun ilgi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (KESK), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) desteğiyle EXPO Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 60 ilden 200 standın yer aldığı 4. Yöresel ve Geleneksel Ürünler fuarında 4 gün boyunca Sivas’ın ait ürünler tanıtıldı Sivas'tan 5 firmanın katıldığı fuardaki Sivas standını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başka...40 yaşının üzerindeyseniz

Yakın görmede problem yaşıyorsanız presbiyopi başlamış olabilir.  Gözlükçüler ve optisyenler konfederasyonu genel Sekreteri Eczacı gözlükçü Taylan Küçüker yaptığı açıklamada. “Presbiyopi yaşın ilerlemesine bağlı olarak (45 yaş üzeri)  göz lensinin uyum kabiliyetinin azalması ile ortaya çıkan fizyolojik bir durumdur. Yakın nokta gözden uzaklaşır. Bu tıpkı saçımızın beyazlaşması gibi doğal süreçtir. Başka bir ifade ile hastalık değil fizyolojik bir olaydır. Gündüz bol ışıkta nispeten okuyabilen kişiler, gece azalan ışıkta, daha fazla ışık almak için pupillanın genişleme...40 Yıl 40 Fotoğraf

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi 40. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr.. Yavuz Sılığ tarafından hazırlanan “40 Yıl 40 fotoğraf” konulu fotoğraf sergisi Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde açıldı.Açılışa Sivas Valisi Alim Barut, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık,Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcıları Ali Erkul, Hüseyin Yılmaz ve Öğretim Elemanları katıldı.Açılışta Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık "İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle sergiler açılır. Ben buradan tekrar Yavuz hocamızı tebrik ediyorum dedi.Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık'ın açılış konuşmasında...41 kere maşallah

41 yıllık esnaf doğal köy ürünleri satarak ayakta kalmaya çalışıyorFatih TABUR İlimizde süpermarketlerin ve mini hallerin çoğalması 41 yıldır bakkalcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Demirtaş’ı  (69) yıldırmadı. Çok sayıda esnaf süpermarketler ve mini haller nedeniyle kepenk kapatırken, Dikilitaş Sait Paşa Caddesi’nde bulunan küçük dükkanında esnaflık yapan Mustafa Demirtaş, doğal  köy ürünleri satarak ayakta kalmaya çalışıyor.  Sivas’a 41 yıl önce geldiğini ifade eden Demirtaş, “41 yıldır burada  iş  yapıyorum.  Önce bakkal ve manav üzerine faaliyet g...45 BİN 343 ÖĞRENCİ VAR

Cumhuriyet Üniversitesi’nin 2013-2014 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; üniversitelerin şehirlerin gelişimi açısından çok önemli  bir kurum olduğunu söyleyerek, Sivas’ın en büyük değerinin Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu belirtti.Cumhuriyet Üniversitesi’nin 2013-2014 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; “Özelde toplumun, genelde ise bölgenin ve şehrimizin kalkınmasına öncülük etme amacındayız. Cumhuriyet Üniversitesi sadece çalışanların ve öğrencilerin değil, hepi...470 Kilometre Asfalt Yama Çalışması Yapıldı

Anadolu Haber İl Özel İdaresi, kırsal altyapı çalışmaları kapsamında köy yollarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılı Yatırım Programında yer alan asfalt çalışmaları tamamlanırken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, iş sezonunun son günlerinde asfalt yama işlerinde son aşamaya geldi. Tahrip olan köy yollarını yama yaparak, yerleşim bölgelerine ulaşımının daha kolay sağlanmasını hedefleyen Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri,  böylece birçok köy yolunun kalite ve standardını arttırmış oldu.   Konuyla ilgili bilgi veren Yol ve Ulaşım Hiz...49. Geleneksel Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali Yapıldı

Şampiyon güreşçimiz Ahmet Ayık'ın da adı her yıl Doğanşar ilçesinde yapılan karakucak güreşleriyle yaşatılıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Doğan Ürgüp beraberinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas İli Doğanşar İlçesi 49. Geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivaline katıldı. Festivalde konuşan Ürgüp, Sivas halkının vefakâr ve fedakâr insanlar olduğunu kaydederek şunları söyledi, “Sivas halkı hakikaten çok fedakâr insanlar topluluğundan ibarettir. Bin yıllık Müslüman Türk kültürünün ürünü olan bu memlekette vefanın en özel örnekle...5 Bin Sivaslı AK Genç Malatya Yolunda

AK Parti Genel Merkezi tarafından Malatya’da düzenlenen 13. Gençlik Şölenine, Sivas’tan rekor katılım bekleniyor.AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen gençlik şöleninin bu yıl 13’üncüsü Malatya’da düzenlenecek.  Gerçekleştirilecek şölene rekor katılım beklenirken, Sivas’tan da 17 Mayıs Cumartesi günü 100 otobüs ile AK Parti İl Gençlik Kolları katılım gerçekleştirecek.  Yıllardır birçok çalışmaya imza attıklarının altını çizen AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, "AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak inşallah Sivas’tan rekor bir katılımla Mal...5 Haziran Dünya Çevre Günü

Anadolu Haber Dünya Çevre Günü Sivas’ta düzenlenecek olan bir dizi etkinlik ile kutlanacak. Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda “Atık su ve Katı Atık Yönetimi” ile ilgili olarak Belediye Başkanları ve ilgili birim sorumlularının katılacağı bir konferans düzenlenecek. Sivaslıların çevre duyarlılığı ve bilincini arttırmak amacıyla 05 Haziran 2014 Perşembe günü Atatürk Anıtına çelenk sunumundan sonra yapılacak olan çevre yürüyüşü Atatürk Anıtı ve Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi arasında gerçekleştirilecek. 5 Haziran Dünya Ç...5 proje ile çalışmalar devam ediyor

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün ilimizdeki yatırımları 5 proje ile devam ediyorFatih TABURKayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Yörükoğlu, müdürlüklerinin Sivas’taki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dönem sonu harcamalarının 50 bin TL olduğunu söyleyen Yörükoğlu, Sivas’ta toplam proje sayılarının 7 olduğunu,  devam eden proje sayılarının ise 5 olduğunu ifade etti.Sivas ilindeki 7 adet projenin toplam bedelinin 8 milyon 900 bin TL olduğunu belirten Yörükoğlu, bu projelerin  ağaçlandırma, ormanların rehabilitasyonu, toprak muhafaza tesisi, dere ıslahı, fidan dikimi ve orman yo...5. Arapça Yarışmaları

Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, metin canlandırma kategorisinde Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyorSuşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 5. Arapça Yarışmaları'nda metin canlandırma kategorisinde Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.Okul müdürü Hüseyin Yayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların 17 Mayıs'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yapıldığını hatırlattı.Suşehri Anadolu İmam Hatip Li...5. Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi Düzenlenecek

 AHMET ERÇELİK5. Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.Mehteran Takımı Gösterisi, Protokol Konuşmaları, Halk Oyunları Gösterimi,Aşıkların Diliyle Gecenin Anlamı,THM Fasıl Topluluğu,Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema İcrası,Sivas Cem Vakfı Semah Topluluğu, Sivas Yavu Derneği Kafkas Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi, Ozanlar Geçidi, Katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür belgesi verilmesiyle sona erecektir. ...5.Dosteli Pikniğinde

Okulların kapanmasıyla Dost eli Derneği geleneksel “5.Dosteli Pikniğinde” öksüz yetim çocuklarla aileleriyle beraber toplam 1100 kişiyi Paşafabrikası piknik alanında buluşturdu. Programa pikniğe gidemeyecek güçte olan aileler oldukça fazlaydı. Tüm Dosteli Yönetim Kurulununda hazır bulunduğu programda İHH Sivas gönüllüleri de destek vererek pikniğe katılan insanlara yardımcı oldular. Mahalli sanatçılarımızın da yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı. Dosteli Derneği Başkanı Hüseyin Akpolad yaptığı konuşmada, “2004 yılında Sivas merkez ve köylerinde yoksulluk içinde hayat mücadelesi ...500 Gönüllü Öğretmenimize Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Gönüllü Öğretmen Projesi" kapsamında, üniversite öğrencileri tarafından okullarda ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere verilen derslere katıldı. Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğinde düzenlenen Gönüllü Öğretmen Projesi kapsamında 500 üniversite öğrencisi öğrencilere gönüllü öğretmenlik yapıyor. Bu kapsamda hafta sonu Başöğretmen ve Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okullarında sürdürülen derslere CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İl Milli Eğitim M...51 Kilo Esrar ele geçirildi

  Gürün ilçesinin Suçatı Beldesi, Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 2090 paket bandrolsüz sigara ve 51.200 kilogram esrar ele geçirildi. Önceki gün D-300 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Malatya’dan Kayseri’ye gitmekte olan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri 3135 tl olan 2090 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. ve M.E.B. adlı şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer bir aramada da Malatya’dan Kayseri...51. Kütüphaneler Haftası Sivas’ta Kutlandı

 AHMET ERÇELİK51. Kütüphaneler haftası nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi işbirliği ile öğrencilerimize daha yakın olmak amacıyla Merkezi Kafeterya tercih edilerek şehir kadim kültürü içerisinde yer alan Ziya Bey Kütüphanesi içerisinde yer alan eserlerin tanıtımı gerçekleştirildi.Sergiye Vali Alim Barut, Ziya Bey Kütüphanesi Müdürü Cemal Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcal, Rektör Faruk Kocacık ve Öğrenciler katıldı. Sergi açılışından sonra basına açıklama yapan ...55 yeni doktor

Geçtiğimiz günlerde yapılan Sağlık Bakanlığı 52. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası Sivas ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerine 55 doktor atandı. Gürün Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı ve 3 pratisyen hekim atanırken, Şarkışla Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 4 pratisyen hekim; Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2 pratisyen hekim; Suşehri Devlet Hastanesi’ne 1 Kardiyoloji Uzmanı ve 4 adet pra...590.211 Kg Kubar Esrar Ve 26.625 Kg Toz Esrar Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde Gölova İlçesi Çataklı köyü mevkiinde yol kontrol ve arama esnasında çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Bingöl İlinden İstanbul İline giden A.G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 590.211 Kg kubar esrar ile 26.625 Kg toz esrar maddesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1.850.000 TL olan toplam 616.836 kg esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. ...5’İ BİR YERDE PROJESİNDE SİVAS’ GÜNLERİ DÜZENLENDİ

Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Amasya illerinin bir araya gelerek ‘5’i bir yerde’ adını verdiği ‘Kentlerin Kültür Buluşması Projesi’ kapsamında Tokat’ta düzenlenen Sivas günlerine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Tokat Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat ile çok sayıda sivil toplum örgütü meydana kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Sivas tanıtım stantları...6. Hafta Çekimleri Tamamlandı

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Televizyonu tarafından düzenlenen ''Yetenek Sensin Sivas'' adlı programının 6. haftası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yine dop dolu geçti.Programa bu hafta Konuk İzleyici olarak Cem Vakfı Sivas Başkanı Ali Akyıldız, Yiyecek Ve İçecek Satanlar Başkanı Mehmet Akgül, Ekmek Üreticleri Federasyonu Sivas Başkanı Hüseyin Düzgün ve Sivas Halkı katıldı.Çekimleri tamamlanan “Yetenek Sensin Sivas” programını 06 Aralık cumartesi günü saat 21:00’de Vizyon 58 kanalında izleyebilirsiniz.Programa bu hafta Jüri Üyeleri Çılgın Sedat, Ekin’in yanı sıra Türk Halk ...6. Hafta çekimleri yarın

Vizyon 58 yetenek sensin Sivas 6. Hafta çekimleri yarın Vizyon 58 Televizyonun düzenlemiş olduğu ''YETENEK SENSİN SİVAS'' 6. hafta çekimleri yarın Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılacaktır. 04 Aralık 2014 Perşembe günü saat 16:30'da yapılacak çekimlerde jüri üyeleri Ekin, Çılgın Sedat ve misafir jüri olarak ünlü türkücü Aydın Aydın olacak. Bütün Sivas halkının 6. hafta çekimlerine ilgi göstermesi ve salonu doldurması isteniyor. Yapılacak olan çekimler 6 Aralık Cumartesi günü saat 21:00'de Vizyon 58’de yayınlanacak. ...60 sağlık personeli eğitimden geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından  Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde toplam  60 ebe ve hemşireye acil obstetrik bakım eğitimi verildi. Fatih TABUR Sağlık Bakanlığı’nda görevli 14 eğitimci tarafından bebek ve anne ölümlerinin azaltılması amacıyla 60 ebe ve hemşireye acil obstetrik bakım eğitimi verildi. Eğitim ile bebeklerin ve riskli gebelerin; doğum öncesi, sırası ve sonrasında yaşayabileceği sıkıntıların minimum düzeye indirilmesi amaçlanıyor. Kayseri, Tokat, Niğde, Yozgat ve Kırşehir’den gelen  60 ebe ve hemşireye yönelik verilen  acil obstetrik ba...63 Çöp Konteyneri mahallere dağıtıldı

Koyulhisar Belediyesi tarafından 63 çöp konteyner daha hizmete sunuldu. Temizlik konusunda yapılan çalışmaların ardından şimdide 63 çöp konteyneri alarak, çalışmalarına devam eden Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, İnsan sağlığı her şeyden önemlidir, onun içinde temiz bir çevre gereklidir. Çevre temizliğinde çöp toplama konteyneri eksikliği olan mahallelerimizin ihtiyacı göz önüne alınarak 63 adet çöp konteyneri temin edilip cadde ve sokaklarında belirli yerlere yerleştirmeye başladıklarını belirten Başkan Eren,"Halk sağlığı ve daha temiz bir çevre için halkımızın çöplerini kapalı çöp ko...65 kilogram esrar ele geçirildi

Gürün ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilen esrarla ilgili 1 kişi tutuklandı Sivas'ın Gürün ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada 65 kilogram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Yazyurdu köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan İzmir'e giden C.A yönetimindeki otomobili durdurdu.  Narkotik dedektör köpeği Hınzır'ın yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagaj ve arka koltuk kısmına gizlenmiş 65 kilogram esrar bulundu.  Gözaltına al...67 Bin Fidan Dağıtıldı

 AHMET ERÇELİKSivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün teknik destek sağladığı Mikro Havza Bazlı Meyveciliği ve Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak olan fidan dikme programı Bölge Trafik güzergâhında gerçekleşti.Programa Vali Âlim Barut, İl Gıda ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı İhsan Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Protokolü, İlçe Kaymakamları ve Sivas halkı katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını o0kunmasıyla başlayan programda ...7 Nisan Dünya Sağlık Günü

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “7 Nisan Dünya Sağlık Günü” dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.Küçüker mesajında, “Bu kapsamda ABD'nin San Francisco kenti, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Konferansına ev sahipliği yapmıştır. Halk sağlığının dünya barışı ve güvenliği açısından temel olarak alındığı bu konferansta Uluslar Arası Sağlık Örgütü kurulması amacıyla ciddi adımlar atılmıştır. 1945 ile 1948 yılları arasında bir dizi yeni adımlar gerçekleşmiştir. 19-22 Temmuz 1946 tarihlerin de ABD'nin New York şehrinde düzenlenen U...7 Şehirde 3 Oyun

 Sivas Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla oyunlarını diğer illerde sahneleyen Sivas Devlet Tiyatrosu Ocak ayında 7 ilde 3 farklı oyunla perde açtı.SDT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatro eserleri arasında klasikleşen seçkin oyunları sanatseverlerle buluşturan SDT, topluma tiyatronun gücünü anlatmaya çalışıyor.Ocak ayında "Yunus Emre, Kader Kısmet Oyunu ve Gülünç Kibarlar adlı 3 farklı oyunla, 7 şehirde sanatseverlerle buluşan SDT, 15 temsille 4 bin 250 tiyatro seyircisine perde açtı.SDT'nin Şubat ayında da ara vermeden Anadolu'da tiyatro severlerle buluş...7.Hafta Çekimleri Tamamlandı

VİZYON 58 “Yetenek Sensin Sivas” 7. Hafta Çekimleri Tamamlandı.AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Televizyonu tarafından düzenlenen ''Yetenek Sensin Sivas'' adlı programının 7. haftası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yine dolu dolu geçti. Çekimleri dün akşam Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlanan “Yetenek Sensin Sivas” programını 12 Aralık Cumartesi günü saat 21:00’de Vizyon 58 kanalında izleyebilirsiniz. Programa bu hafta Jüri Üyeleri Çılgın Sedat, Ekin’in yanı sıra Radyocu Sinema Oyuncusu İrfan Aslanhan misafir jüri üyesi olarak katıldı. Programda bu hafta değiş...8 Mart Dünya Kadınlar Günü

 Günümüz de 8 Mart’ın en önemli vurgusu Kadına Şiddet temalı konulardır. Ne yazık ki hala kadını güçsüz, savunmasız bir varlık olarak gören zihniyetlerin kadınlara uyguladıkları fiziki, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet devam etmektedir. Aslında kadınlara destek verildiğinde büyük başarılara imza attıkları ve hem dünya da hem ülkemizde önemli projelerde yer aldıkları görülmüştür. Kadınları sadece yılın bir günü anmak onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Kadınların gerek aile üzerinde ki katkıları, gerekse toplum üzerindeki faydaları belki burada anlatmakla bitmez ancak onla...8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

 AHMET ERÇELİKKültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosunun sahneleyeceği Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki Dünya Kadınlar Günü Konseri 10 Mart 2015 Saat 19:30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde İl Protokolünün katılımıyla gerçekleşecektir. ...8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı

Anadolu Haber Sivas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günün de Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezin de Altın Kızlar Türk Sanat Müziği Etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Adayı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ve Sivas Halkı yoğun ilgi gösterdi.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyan Ürgüp, "Her zaman söylenen bir söz vardır, kadınları 1 günde anmak yeterli değildir. Kadınları bütün hayat boyunca kıymet veren olması gerektiği yerde gören bir anlayışa ve zihniye sahip olmamız gerekiyor. Kadınlara verilecek olan değer ve kıymet kadın...8 Mart Etkinlikleri…

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Etkin Anadolu Kadınları Derneği tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivaslıların üç gün süreyle ziyaret edebilecekleri bir kermes açıldı. Kermesin açılışına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Süha, Ahmet Özaydın, Mehmet Muaz Uzun ve eşleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin’in eşi Şerife Şahin, Kültür Sosyal İşler Müdürü Ahmet Dağüstü, Etkin Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı E...8 MArt Kadınlar Günü Etkinlikleri Devam Ediyor

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hanımlar Kültür Merkezi kursiyerleri Atatürk Kültür Merkezi sergi Salonu’nda resim ve el sanatları sergisi açtı. Açılışa Vali Zübeyir Kemelek'in eşi Zehra Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün eşi Makbule Ürgüp, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok ve eşi, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Turan Alim ve eşi, Baro Başkanı Muharrem Eliş, Tugay Komutanı Mustafa İlter'in eşi Nilüfer İlter, İl Jandarma Alay Komutanı Ali Taş'ın eşi Mine Taş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay'ın eşi Reyhan Kızılay, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkan...9. Hafta Heyecanı Devam Ediyor

Vizyon 58 “Yetenek Sensin Sivas” 9. Hafta Heyecanı Devam EdiyorVizyon 58 Televizyonun düzenlemiş olduğu ''Yetenek Sensin Sivas''  9. hafta çekimleri yarın devam edecek.Her hafta olduğu gibi bu haftada dopdolu, capcanlı geçen program bu haftada aynı canlıklıl devam edecek.9. hafta çekimleri yarın Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 16:30'da başlayacak. 9. hafta çekimlerine Sivas halkının yoğun ilgi ve katılım gösterilmesi bekleniyor.  Program çekimlerinde jüri olarak Çılgın Sedat ve konuk jüri olarak ünlü oyuncu, şarkıcı ve manken Tuğba Özay, aynı zamanda manken olan Mert...90. Yıl Kutlu Olsun

"Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenâb-i Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizami, hepimizin bildiği Kur'ân-ı Azimussan'daki açık ve kesin hükümlerdir.İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün t...94. Yıl Kutlu Olsun

Anadolu Haber Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelllerinin atıldığı tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin94. Yılı kutlalmalarına Türkiye Büyük Milleti Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.  2 Eylül 1919’da Erzurum’dan Sivas’a dönen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 4 Eylül’de şimdi müze olarak kullanılan binada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nintemellerini attılar.  2 Eylül’de Sivas’a gelen Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelenin yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesini de 13 sayı çıkartarak çalışmalarını yu...95. Yıl Kutlu Olsun

108 Gün Milli Mücadelenin Başkenti olan Sivas 4 Eylül İle GüzelAnadolu Haber Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 95. Yılı kutlamaları kapsamında “3. Kitap Günleri” kitap fuarı başta olmak üzere Bugün İlçeler sergisiaçılacak.  2 Eylül 1919’da Erzurum’dan Sivas’a dönen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 4 Eylül’de şimdi müze olarak kullanılan binada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini attılar.  2 Eylül’de Sivas’a gelen Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelenin yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesini ...: Çözülemez denilen sorunları çözdük

AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği "Mart Ayı İl Danışma Meclis Toplantısı" Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. -Burhanettin Kuru: Türkiye artık sayılı güçlerden birisi- Danışma meclisinde konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini ve çevremizdeki ülkelerde büyük sıkıntıların var olduğunu söyledi. Dünyadaki sıkıntılı sürece rağmen ayakları yere basan, özgüveni olan, nereye gittiğini ne yaptığını bilen bir ülke olduğumuzu söyleyen İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Başbakanımızın liderl...A9 Tv'de Muhsin Yazıcıoğlu Vardı!..

 Dün akşam A9 TV'de Muhsin Yazıcıoğlu vardı.Tüm programın tüm metni ve videosunu mutlaka izleyin...Bir Dava Adamı Şehit Muhsin YazıcıoğluŞehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu tam bir dava insanıydı.Tüm ömrünü Kuran ahlakının yeryüzünde hakim  olması ve Türk İslam birliğinin bir an önce kurulması için yaptığı çalışmalar ile geçirdi.Kurduğu ve Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisinin temel  amacının da Türk İslam Birliği’ni kurmak olduğunu  açıkça belirtmişti:VIDEO: Can  kardeşlerim annelerim bacılarım. Büyük Birlik Partisi Türkmeniyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi ve Sünn...Aatif’dan Başkan Aydın’a Ziyaret

Sivasspor’un başarılı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti. 2012-2013 sezonunda Bulgaristan’ın Chernomorets Burgas takımından Sivasspor’a transfer olan Fransa doğumlu Faslı futbolcu Chahechouhe, üç sezondur giydiği kırmızı beyazlı formayla geçen sezon gol kralı olmuştu. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aatif Chahechouhe, Sivas’ı ve Sivaslıları çok sevdiğini anlatarak takımın son haftalarda çizdiği olumsuz grafiği düzelteceklerini söyledi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aydın ise, Sivaslıla...AB Projesinden Yararlanan Öğrenciler Bir Araya Geldi

Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunularak kabul edilen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Lisesinin yapmış olduğu Almanya gezisi dolayısıyla Çepni’ye giderek programdan yararlanan öğrencilerden brifing aldı. Öğrenciler, “AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında kabul gören ortak okul teklifi programı kapsamında Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Lisesi öğrencileri olarak 16-27 Nisan 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Wuppertal şehrine git...ABD’ li Diplomat’tan Sivas Belediyesine ziyaret

Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, ABD Ankara Büyükelçiliği diplomatlarından Adam Cardwell, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Kahraman Turcan’ı ağırladı. İlk olarak ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Diplomatı Adam Cardwell’i kabul eden Demirok, diplomatın Sivas hakkındaki övgü dolu sözlerinden fazlasıyla memnun kaldı. Cardwell, ilk kez Sivas’a geldiğini hatırlatarak, belediye hizmetlerine ve bu hizmetler sonucu oluşan düzene hayran kaldığını söyledi. “Sivas oldukça düzenli bir şehir. Trafik sıkıntısı pek yok. Ama gezilecek, görülecek çok yer var”...ABİGEM "Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi" Düzenlendi

ABİGEM tarafından Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine yönelik ‘Kalite Yönetim Sistemleri’’ eğitimi düzenlendi. ABİGEM Uzmanı Vehbi Uçal tarafından katılımcılara, ulusal ve uluslararası sektörlerde rekabet edebilmenin koşulları anlatıldı. ‘Bir bugün iki yarına bedeldir’ diyen Uçal, konulu interaktif bir eğitim verdi. ...Açılış ve Temel Atma Töreni Yapıldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin ve Nursune Memecan’ın yanı sıra Eski Tarım Bakanı Musa Demirci, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniveristesi Rektörü Faruk Kocacık, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına yeni başlanacak ve tamamlanan ve 97 milyon liraya mal olan baraj, gölet ve taşkın korumadan oluşan 40 tesisin toplu temel atma ve ...Adım Adım Yeşil Sivas

Belediye tarafından ihalesi yapılan Şehitler Parkı, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp tarafından medyaya tanıtıldı. ‘Yeşil Sivas’ sloganıyla yola çıkan Sivas Belediyesi, park, bahçe ve yeşillendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, başarılarını bu büyük proje ile taçlandırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, basın mensupları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Başkan Ürgüp, Sivas için yapılması planlanan “Şehitler Parkı”  projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıya...AFAD Müdürü Ekinci'den Kaymakam Gül'e ziyaret

Sivas Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Nazif Ekinci, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül'e ziyarette bulundu. Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOKİ bölgesindeki toprak kayması olayını duyup ilçeye gelen, vatandaşa kendilerine destek veren AFAD ekibine teşekkür etti. Ekinci ise ilçede yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören bölgede incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldiğini söyledi. Yaşanan afetle ilgili çalışmaların başladığını, gözlemlerini ve izlenilmesi gereken yolları anlatan Ekinci, Gül'e vatandaşı yalnız bırakmadığı...Afgan kadın polisler mezun oldu

Anadolu Haber Sivas PMYO'da, alanında uzman çok sayıda personel tarafından 3 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene, Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, PMYO Müdürü Rüstem Temel, NTM-A Komutan Yardımcısı Albay Franklin Howard, Afgan Polis Eğitim Genel Komutanı Mashooq Ahmad Sailab, Afganistan Büyükelçilik Müsteşarı Abdulmajid Danishyar'ın yanı sıra Türk ve Afgan yetkililer katıldı Sivas'ta 3 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Mustafa ...Afgan Polisler Diplomaları Vali Kemelek'ten aldılar

Afgan Polis Teşkilatının talepleri gözetilerek hazırlanan eğitim programını başarıyla bitirerek mezun olan polis memurları için II. Dönem Afgan Ulusal Polisi Eğitimi Diploma ve Yemin Töreni gerçekleştirildi.     Polis Meslek Yüksekokulu Spor Salonu’nda düzenlenen törene Vali Zübeyir Kemelek, Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mohammad Yarmand, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Bahrettin Demirer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muammer Buçak, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Belediye Başkan Vekili Orhan De...Afgan polislerin Sivas'taki eğitiminde 4. dönem

Sivas PMYO'da 6 ay sürecek eğitime 499 Afgan polis katılıyor Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) Afgan polisler için düzenlenen 4. dönem eğitim programı başladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kemal Yüzgüleç, "Sivas PMYO 4. Dönem Afgan Ulusal Polis Eğitim Programı"nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyada huzurun ve barışın sağlanması, kalıcı hale getirilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.Afganistan ile yürütülen faaliyetlere ayrı önem verdiklerini belirten Yüzgüleç,...Ahilik Haftası Başladı

 AHMET ERÇELİKAhilik Haftası bu sene 14-15 Mayıs arasında kutlanacak.28 Ahilik Haftası Kutlamaları başladı. Atatürk anıtı önünde başlayan Ahilik Kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yılmaz ve Sivas İş Platformu Başkanı Erdal Doğan Atatürk anıtına çelenk sundu. Esnaf Odaları Başkanı Beşir Köksal ve oda yöneticilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.Ahilik komitesi Başkanı ve...AHİLİK HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

23-25 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı  Anadolu Haber Ahilik Kutlamaları etkinliklerinde  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde bir araya gelen Ahilik Komitesi üyeleri, oda başkanları, ahi kıyafeti giyen öğrenciler, ellerlinde Türk bayrakları ve flamalarla Öğretmen evinin önünde bulunan Ahi Emir Ahmet Türbesi önüne kadar yürüdüler. Burada Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ,Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekil Ali Kılıç , Ahilik kutlama komitesi üyeleri, resmi daire mü...Ahilik Haftası Perşembe Günü Başlıyor

 Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 28 Ahilik Kültürü Haftasının 14-15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını söylediGeçtiğimiz yıl Eylül ayında kutlanan Ahilik Haftasının Bakanlığın genelgesi doğrultusunda Mayıs ayına alındığını ifade eden Sesob Başkanı Beşir Köksal, iki gün yapılacak olan Ahilik Haftasının en güzel şekilde kutlanması için hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde basın toplantısı düzenleyen Sesob Başkanı Beşir Köksal, hafta içerisinde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ahiliğin k...Ahilik Haftası…

 Ahilik haftası münasebetiyle Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı Beşir Köksal ve komite üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Her yıl mayıs ayının 2. haftası içerisinde kutlanan Ahilik Haftası çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı Beşir Köksal ve komite üyeleri Başkan Aydın’ı makamında ziyaret ederek, tarih boyunca Türklerde bir esnaf teşkilatlanması olan Ahilik hakkında bilgi verdi. Köksal, “Ahilik esnaf teşkilatlarıdır. Esnaf ahi teşkilatlanmaları içerisinde sadece ticaret değil, aynı zamanda örf, âdet, gelenek göreneklerini de öğreniyordu. Yüzyıllar önce...Ahilik Komitesinden Ziyaretler

 28. Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları başladı. Atatürk anıtı önünde başlayan Ahilik Kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yılmaz ve Sivas İş Platformu Başkanı Erdal Doğan Atatürk anıtına çelenk sundu. Protokol ve oda yöneticilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.Ahilik komitesi Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan Beşir Köksal baş...Ahilik Onur Ödülü Rektör Kocacık’a verildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ahilik Onur Ödülünü Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık’a verdi. Törende Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile Sesob Yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 26 Ahilik Kültür Haftasında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın akrabalarının cenazesi nedeniyle programa katılamayan Rektör Prof. DR. Faruk Kocacık’a Ahilik Onur Ödülü düzenlenen törenle verildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen törende konuşan Sesob Başkanı Beşir Köksal, bu sene Ahilik Onur ödülüne yönetim kurulu ka...Ahilik Sivas’ta Şenlik Havasında Kutlandı

 AHMET ERÇELİKAhilik Sivas’ta çeşitli etkinlikler kutlandı.Dün başlayan etkinlikler bugünde devam etti.Öğretmen Evi önünde başlayan törenler Ahi Emir Ervan türbesi önünde dua okunmasıyla başladı.Burada ki programa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal,Belediye Başkanı Sami Aydın,Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Yüksel Demirgil,Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı,İl Protokolü ve Öğrenciler katıldı.Mehteran Takımı eşliğinde Öğretmen Evi önünden Kongre Müzesine geçen İl Protokolü buradaki törene geçtiler.Kongre Müzesi önünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program...Ahilik Yürüşü Yapıldı

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik yürüşü gerçekleştirildi.Ahi Emir Caddesi üzerinde bulunan Ahi Emir Türbesi önünde toplanan grup dua ettikten sonra Osmanpaşa Caddesi üzerinden yürüyüş yaparak Kongre Müzesi bahçesinde açılan standların olduğu yere kadar Ahilik yürüyüşünü gerçekleştirdi....Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde, okul birincisi Turan Kurnaz, ikinci Hülya Çetinkaya ve üçüncü İnci Ay'a ilçe protokolü tarafından ödüller verildi. Törende okullarını bitiren 250 öğrenci, keplerini havaya attı. Daha sonra halay çekildi. Törene CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Zara Kaymakamı Yakup Güney, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Os...Ahmet Polat Kandil Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Miraç Kandili sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.  Başkan Polat mesajında şunları söyledi, "Mirac, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmetin bulunduğu mübarek bir yolculuktur. Bu yolculuk, varlık düzeyinde hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah'a ulaşmak için kat etmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Miraç merdiven demektir” dedi.  Polat, “Miraç insanın erdem yolculuğunu,...Ahmet Polat’tan Basın Bayramı Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat, 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle bir kutlama mesaj yayınladı. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının bir kamu görevi yaptığını belirten Polat, halkımıza, doğru, tarafsız ve objektif haberleri ulaştırma gayretinde olan basın mensuplarının ilimizde fedakârca çalıştığını söyledi.           Başkan Ahmet Polat, sporun bir ilin tanıtımı bakımdan önemine değinerek, Dört Eylül Belediyespor’un, bütün branşlardaki faaliyetlerini ve etkinliklerini halkımıza duyuran basın yayın kuruluşları ve çalışanlarının, 24 Temm...Aile Mektebi Programı Devam Ediyor

Sivas’ta Aile Mektebi çalışmalarını faaliyete geçiren İmam Hatipliler Derneği, bu ayki programında ‘ Sağlıklı Aile ve Sağlıklı Çocuk konusu ele alınacak.Yapılacak olan programa konuşmacı olarak Av. Hatice Canan Hevesli katılacak.   Sivas İmam Hatipliler Derneği ve Konya Rıbat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen aile mektebi programında her ay farklı konu ve konuşmacılar katılıyor Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, iki yıl sürecek olan aile mektebi programının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bu ayki programda sağlıklı aile ve sağlıklı çocuğun ele al...Aile, toplumumuzun temelidir.

"Aile, toplumumuzun temelidir. Bizim Türk toplumu bu coğrafyada sağlam olarak kaldıysa bu, Türk ailesinin gücünden gelmektedir" Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,  "Aile, toplumumuzun temelidir. Bizim Türk toplumu bu coğrafyada sağlam olarak kaldıysa bu, Türk ailesinin gücünden gelmektedir" dedi. Sivas'taki temasları kapsamında Suşehri ilçesine gelen Bakan Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Kaymakam Kadir Perçi, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçübaşol, AK...Ailece böbrek nakli bekliyorlar

Baba Ceran: "Çok zor oluyor. Bazen enfeksiyon oluyor, yerleri yırtıyorlar, hele kızım 'baba beni kurtar' diye çırpınıyor. Oğlumda da aynısı oluyor" Sivas'ta böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 65 yaşındaki Yahya Ceran ile kızı Abide Koç (4) ve oğlu Erdal Ceran (33), böbrek nakliyle sağlıklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.  Memur emeklisi Yahya Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinde ve 5 çocuğundan 3'ünde böbrek yetmezliği ortaya çıktığını söyledi. Oğullarından 34 yaşındaki Erhan'ın 4 yıl önce çapraz böbrek nakliyle ...Ailede Akraba ve Komşuluk İlişkileri

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen aile mektebi eğitimleri devam ediyor.Her ay düzenli olarak devam eden Aile Mektebinin bu ay ki konuğu Eğitimci Eğitimci-Sosyolog  Saliha Yonar olacak.Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, aile mektebinin ailelere çok faydalı olduğunu ve verilen eğitimlerin aile üzerindeki etkisinin olması nedeniyle her ay devam ettiğini söylediHer ay konunun uzmanı aile eğitimcileri, Psikologlar, ilahiyatçılar, hukukçular, araştırmacı ve yazarları ailelerle buluşturduklarını ifade eden Şimşek, “Milletimizin en kutsal değerl...Ailede Güven Duygusu Kalmadı

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Aile Mektebi programları devam ediyor. Konya Rıbat Vakfı ile işbirliği yapıldıksan sonra her ay farklı konu ve konuklarıyla aileleri bir araya getiren Sivas İmam Hatipliler Derneği, bu ayki toplantısında Sosyolog Saliha Yonar katıldıFidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin Ergün Göze salonunda yapılan program, Kur’anı kerim tilavetiyle başladı. Aile mektebinin açılış konuşmasını yapan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, aile mektebinin devam edeceğini söyledi.Sosyologog Salih...AK Kadrolar, STK Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda, Sivas teşkilatı Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.   Programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Sivas için hayırlı işler yapmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili de bu hafta ki toplantımızı Memur-Sen sendikası temsilcileriyle birlikte yapıyoruz. Her şey bizim memleketin birlik ve beraberliği için. Geleceğe daha iyi emin adımlarla bakmanız dileğiyle hepinize tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.   Toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini bel...Ak Parti Bayramlaşma

AK Parti Sivas İl Başkanlığıher yıl düzenlediği bayramlaşma töreni İnönü Konağı'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, İl Başkanı Burhanettin Kuru, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Üyemiz Musa Demirci, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, belediye başkanları, ilçe başkanları, birim yöneticileri, mahalle teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma program...AK Parti Bir Evde 162 Kişiyle Ev Toplantısı Yaptı

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Fatih mahallesi ev toplantısında mahalleli ile bir araya geldi. Fatih mahallesinde düzenlenen ev toplantısına bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Bir dairede 162 kişi İl Başkanı Burhanettin Kuru'yu dinledi. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun AK Parti'nin şehrimizde yaptığı çalışmaları anlattığı ev toplantısında başta tüm odalar olmak üzere koridorları ve mutfağı tıklım tıklım dolduran fatih mahallesi sakinleri İl Başkanı Burhanettin Kuru'ya büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların ise tamamen dolan dairede yer bulamayarak kapıda top...AK Parti heyeti Müftü Balkan'ı ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas İl Müftülüğü görevine atanan Recep Şükrü Balkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz da yer aldı. AK Parti heyeti ziyarette, Balkan'dan Sivas il müftülüğünün projeleri hakkında bilgi alarak yeni görevinde "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, yapacakları çalışmalarla hep birlikte Sivas'a hizmet edeceklerini söyledi. Müftü Recep Şükrü Balkan'ın temsil ettiği makamın çok önemli olduğunu belirten Hilmi Bilgin, "Özellikle...Ak Parti Heyeti Sivas Termali Gezdi

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 50 milyon liralık yatırım yapan Yıltaş, Sultan Otel, Dermokil, Pazaristan firmalarının ortaklaşa girişimleri sonucu inşaatı devam ediyor. Sivas Termal Yaşam Merkezi haftasonu AK Parti teşkilatı ile Sivas Termal personeli yapılan kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ak Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Ak Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve Ak Parti üyeleri kahvaltıda Sivas Termalde buluştular. Kahvaltının ardından Sivas Termal tesislerini ...Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin Gazetemizi Ziyaret Etti

 AHMET ERÇELİKAk Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindekiler Gazetemizi ziyaret ettiler.13 Şubat’ta Ak Parti İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresinden önce Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindekiler gazetemizi ziyaret ettiler. Ziyarette Fikret Ünsal “Bugün gazeteciler günü münasebetiyle Ak Parti İl Başkanımız Ziya Şahin ziyarete geldiler. Çeşitli problemlerde açık seçik konuşma fırsatımız oluyor. Önlerinde seçim var onları anlatırsa artık başkanın gazeteci tabiriyle ensesinde olacağız. İl Başkanı olmasından memnunuz. Bundan sonraki seçimlerde de destek olacağız. İnşallah Sivas’ı be...Ak Parti İl Başkanlığı Engelliler Komisyon Başkanlığı Tarafından Anneler Günü Özel Programı Gerçekleştirildi

 AK Parti İl Başkanlığı Engelliler Komisyon Başkanlığı ve Sosyal İşler Başkanlığı'nın organize ettiği ilimizde faaliyet gösteren Engelliler Dernekleriyle ve anneleriyle C.Ü. Çok amaçlı salonda akşam yemeğinde bir araya geldiler.Yaklaşık 300 ailenin katıldığı programa AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Adayı Yalçın Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, C.Ü. Rektörü Faruk Kocacık, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.Program öncesi milletvekili adayları Hilmi Bilgin ve Yalçın Özdemir, Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Başkan...AK Parti İl Başkanlığınca Financial Times Gazetesine verilen Röportaj

 AK Parti İl Başkanı Av.Ziya Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli , İngiliz Financial Times gazetesine konuk oldular.Yapılan röportajda, 2015 seçim değerlendirmeleri, önceki dönem çalışmaları ve Sivas hakkında bilgi alan gazete, bu röportaja oldukça değer verdiğini ifade etti.Seçim öncesi çalışmaları hakkında bilgi alan gazete, 1,5 yıla yakın bir süredir, İl Başkanlığı görevini sürdüren Şahin, bu süreçte yaşadıkları yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da bilgi verdi.Av.Ziya Şahin kendisine bu süreci değerlendirmesini isteyen muhabire “ Yaklaşık 17 ay boyunca seçim...Ak Parti Kadın Kollarından Aydın’a Ziyaret…

 Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Neslihan Dereli ve kadın kolları yönetimi, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kadın Kolları Başkanı Dereli, yeni Kadın Kolları Yönetimini Başkan Aydın’a tanıtarak, “Bu bir bayrak yarışı, görevi biz aldık. Seçim öncesinde güzel çalışmalar yapacağız. Bu manada sizleri de ziyaret etmek istedik.” dedi.Başkan Aydın da daha önce görev yapan yönetime teşekkür ederek, “Siyasette nöbet değişimi olur, bu Belediye Başkanı, İl Başkanı, Kadın Kolları, kısaca tüm siyasi ka...AK Parti Merkez İlçe Aralık Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısı Parti binasında yapıldı. İl Genel Meclis Üyesi ve AK Parti Merkez Yöneticisi Ferhat Ünsal Modetörlüğünde Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzunun katılımıyla yapıldı.Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu “Aralık Ayı Merkez İlçe faaliyetlerimizle ilgili bir şekilde merkez ilçe başkanı ya da bizim yöneticilerimiz Mahalle Başkanlarımız yaptığı faaliyetleri anlatsınlar. Aralık Ayıyla ilgili Mahalle başkanlarımız anlatacakları faaliyetleri yaptığımız anlatmak istiyoruz. Merkez İlçe Başkanı olarak en önemli Mahalle Başkanlarımızla devam e...AK Parti Milletvekili Memecan, yüksek lisans dersine katıldı

AK Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü tezsiz yüksek lisans programı dersine konuk olarak katıldı. Gülşah YARLI Birikimlerini paylaşan Memecan, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde geçen yıl başlatılan Kamu Yönetimi Tezssiz Yüksek Lisans programı Ak Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan'ı ağırladı. Milletvekili Memecan, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nagehan Talat Arslan'ın 'Türkiye'de sistem tartışmaları' dersine konuk oldu. Ders öncesinde Prof.Dr. Arslan, ...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru Eski Belediye Sokak Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnaflarla bir araya gelmeye aralıksız devam ediyor. İl Başkanı Burhanettin Kuru son olarak Eski Belediye Sokak esnafını ziyaret etti. Her gün çeşitli organizasyonlarla Sivas halkıyla bir araya gelmeye devam eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Eski Belediye Sokak esnafları ile bir araya gelerek esnafları dinledi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun şehirde bir seçim havası yokken esnafları ziyarete gelip, bir bardak sıcak çaylarını içmesinden dolayı çok mem...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Esnafları Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, halk günlerinin yanı sıra, esnaf ziyaretleriyle de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti Sivas il teşkilatında, ulaşılabilir bir teşkilat, ulaşılabilir bir il başkanı olma parolasıyla; her cuma öğleden sonra yapılan 'halk günleri' uygulamasının yanı sıra, Sivaslı esnafları ziyaret eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnafları tek tek dinleyerek, onların sorun ve taleplerine imkanlar doğrultusunda cevap verip, fikir alışverişinde bulundu.  Önceki gün Hikmet Işık Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden AK P...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Mahalle Muhtarlarını Dinledi

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivaslı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunları ile çözüm önerilerini görüştü. İlimizdeki 63 mahalle muhtarı ile bir araya gelmeyi hedefleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, bu kapsamda her gün 15 mahalle muhtarlarını dinliyor. Toplantı sonrası konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Koç, Sivas Muhtarlar Derneği olarak AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru ile her zaman istişare içerisinde olduklarını söyledi. Turan Koç yapılan toplantıların daha verimli geçmesi için 63 mahalle muhtarıyla 4 ayr...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru: Büyük Hedeflerimiz Var!

AK Parti Sivas İl teşkilatının düzenlediği mahalle toplantıları aralıksız devam ediyor. Son olarak Şeyhşamil Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru burada yaptığı konuşmada "Kendi silahımızı, tankımızı, helikopterimizi yaptık, uçağımızı da yapacağız. 2023 hedefimiz var. 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olmak istiyoruz.  Bu yetmez dedik 2071 hedefini koyduk. 2071'de dünyanın en güçlü 2-3 ülkesinden birisi olmak istiyoruz" dedi. Şeyhşamil Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. AK Par...AK Parti Sivas İl Başkanlığı, Down Sendromlu Çocuklarla Bir Araya Geldi

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı önderliğinde düzenlenen Mart ayı “ Down Sendromlu” çocuklar farkındalık yemek programında Down Sendromlu çocukları ve ailelerini misafir etti. Hisar Düğün Salonu'nun da gerçekleştirilen programa AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan Kuru, il sosyal işler başkanlığının Sivas'ta çok güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek; down sendromu farkındalık ayı...AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, program düzenledi

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi. Sıcak Çermik'teki programda, 6 yıldır kanser tedavisi gören ve hastalığı devam ederken Musab adında bir çocuk dünyaya getiren Nuray Erkardeş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "yılın annesi" seçildi.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Anneler Günü'nde böyle bir program organize ettiği için İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk'e teşekkür etti.AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin de Hazreti Peygamberin "Cennet annelerin ayağı altındadır" sözüne d...Ak Parti Sivas İl Teşkilatı "Yaşlılar Haftası" Nedeniyle Huzur Evi Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, İl Yönetim Kurulu ile Huzur evine ziyarette bulundular. Huzurevinde yaşlılarla sohbet eden Av. Ziya ŞAHİN ziyaretin ardından şunları söyledi :"AK Parti teşkilatı olarak başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız; sürekli huzurevlerine, sevgi evlerine, bakım evlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Yaşlılarımızı, bakıma muhtaçlarımızı, çocuklarımızı, sürekli takip ediyoruz. Engellilerimizle sürekli programlar yapıyoruz. Partide hem biz, kadın kollarımız, merkez ilçemiz bu hus...AK Parti Sivas Kadın Kolları “Kadına Şiddete Hayır” İmza Kampanyası Başlattı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Kadın Kolları Tarafından Düzenlenen Programa, AK Parti Yöneticileri, Bayan Milletvekili Aday Adayları ve çok sayıda partili katıldı. Meydanda İmza kampanyasının ardından, karanfil dağıtımı yapıldı ve kongre müzesi bahçesine çelenk bırakıldı. Programda açıklama yapan Göreve yeni Başlayan Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli şunları söyledi: Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların, hanım kardeşlerimin günüdür. Verdiği mücadeleleri sonucu Emekçi kadınların hanım kardeşleri...AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, mesaj yayımladı

AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Turan, mesajında, engellilere her kesiminin sahip çıkması, onların topluma kazandırılması ve kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri için gereken çalışmaların yapılması, desteğin verilmesi ve istihdam imkanlarının sağlanması gerektiğini belirtti. Milletvekili Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumu...AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin Yıldızeli'ni Ziyaret Etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yıldızeli ilçesini ziyaret etti. AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin; Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Yıldızeli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Cihangiroğlu ve Ziraat Odası Başkanı Turan Boztepe'yi makamlarında ziyaret ederek ilçede yapılmakta olan çalışmalar ve yapılması düşünülen projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. İlk olarak Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş'ı makamında ziyaret eden Bilgin, burada Belediye Başkanı...AK Parti STK'lar birlikte

Merkez ilçe başkanlığı Skt'larla toplantılarına devam ediyor.Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzunun, Sivil Toplum Örgütleri ile her hafta düzenli olarak yaptığı bu haftaki toplantıya Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydının yanı sıra il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda yönetici katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Kuzu; Öncelikle Hepiniz olağan hale gelmiş olan sivil toplum örgütleri ile sendikalarla, derneklerle, AK Parti Milletvekillerimizle, Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla buluşma toplantımıza hoş geldiniz. Bu programı düzenlememizin en büyük ne...AK Parti'de Mart Ayı Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

AK Parti Sivas il teşkilatında, merkez ilçe ve 16 ilçede mart ayı danışma meclis toplantıları yapıldı. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru merkez ilçenin yanı sıra Gemerek ve Şarkışla danışma meclis toplantılarına katılarak burada partililere AK Parti hükümetinin Sivas'ta ve ülke genelinde yaptığı hizmetleri anlattı. Danışma meclisinde konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, AK Parti'nin büyümeye devam eden bir parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını söyleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Türkiye'nin en büyük partisiyken ...AK Parti'de Nisan Ayı İl Genel Meclisi Grup Toplantısı Yapıldı

AK Parti Sivas İl Genel Meclisi Nisan Ayı Grup Toplantısı, İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun da katılımıyla İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Nisan ayı grup toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İmranlı İl Genel Meclis Üyesi Ali Doğan Demirtaş AK Parti'ye katıldı. Geçtiğimiz aylarda Büyük Birlik Partisi (BBP) Gürün İl Genel Meclis Üyesi Feridun Dağ'ın da AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin il genel meclisindeki sayısı 21'den 23'e çıkmış oldu. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru grup toplantısında ikiliye çiçek takdim ederek bundan sonraki çalışmalarında ba...AK Parti'de Siyaset Akademisi 20 Nisanda Başlıyor

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru Parti binasında düzenlediği basın toplantısında ilimizde başlayacak olan 'Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3' programı ile ilgili bilgi verdi. İl Başkanı Burhanettin Kuru düzenlediği basın toplantısında siyaset akademisinin Sivas'ta 20 Nisan 2013 Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlayacağını söyledi. AK Parti olarak geride kalan 12 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin her karışına hizmet etmeye devam ettiklerini belirten AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Bu hizmetlerimizi yaparken de geleceğin siyasi kadrolarını y...AK Parti'de Siyaset Akademisi Yapıldı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı koordinesinde sona eren Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3 Siyaset Akademisinde 8 haftalık eğitimin ardından kursiyerler sınavda ter döktü.  Sivas'ta sınava girmeye hak kazanan 249 kursiyer, AK Parti genel merkezin belirlediği 50 soruyu cevapladı.   AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Siyaset akademisi sınavının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel yönetimler 3 Siyaset akademisinin 8 haftalık eğitim sürecinin ardından yapılan sınavla tamamlandığını söyledi.  Siyaset akademisi eğitimlerine çok önemli i...AK Parti, Kimse Yok Mu Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İl Başkanı Burhanettin Kuru ve İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk geçtiğimiz hafta Sivas'ta hizmete başlayan Kimse Yok Mu Derneği Sivas Şubesi'ni ziyaret etti.  Kimse Yok Mu Derneği Sivas Şube Başkanı Hüseyin Ekici'yi dernekte ziyaret eden AK Parti heyeti, Ekici'den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.  AK Parti heyetinin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Hüseyin Ekici, ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.  Kimse Yok Mu Derneği ve çalışmalarını anlatan Hüseyin Ekici, "K...AK Parti, SKT'lar ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, düzenlediği iftar yemeğinde Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.  Revag Palace Otel'de gerçekleştirilen iftar programına, AK Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.  Programda konuşan Burhanettin Kuru, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının amacının millete hizmet etmek olduğunu söyledi.  Sivas'taki sivil to...AK Partili Kadınlar Fidanları Toprakla Buluşturdu

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından binlerce fidan toprakla buluşturuldu. "1 Kadın 1 Ağaç" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Sivas İl Kadın Kolları tarafından binlerce çam fidanı düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Fidan dikme programına AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz ve çok sayıda AK Partili kadın katıldı. Programda konuşan AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış ol...AK Partili kadınlar gezide eğlendi

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, 110 kişilik bir grupla Gürün ve Darende’ye gezi düzenledi.Gülşah YARLIHafta sonunu fırsat bilen Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları ile birlikte güzel bir gün geçirdi. İlk olarak Malatya’nın Darende İlçesi’ne giden Kadın Kolları Yönetimi burada Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti. Daha sonra Günpınar Şelalesi’ne giden Kadın Kolları, burada mekanın doğal güzelliği karşısında adeta büyülendi. Doğal güzelliği ile bilinen ve herkesimin dikkatini çeken Gürün İlçesi’nin Gökpınar Gölüne de giden AK ...AK Partili kadınlardan ebe adaylarına karanfil

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutladı.Gülşah YARLI İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nü ziyaret ederek ebe adayı öğrencilere karanfil dağıtıp onlarla sohbet etti. Ziyarette konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, Ebeler ve Hemşireler Haftası nedeniyle her yıl hastaneleri ve doğum evlerini ziyaret ettiklerini belirterek bu yıl ise ebe adaylarını ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ebe adayı öğr...Ak Parti’den Belediyespor’a Moral Ziyareti

 Spor toto 3. lig ikinci grupta Sivas’ı başarıyla temsil eden 4 Eylül Belediyespor futbol takımını, bu hafta sonu ligdeki kaderini etki edecek olan zorlu Denizli Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek takıma moral verdi.İlimizin önemli en önemli spor kulüplerinden biri olan 4 Eylül Belediyespor'a AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan ziyaret gerçekleştirildi. İlk olarak, Kulüp Başkanı Turhan Tunahan’ı makamında ziyaret eden Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri burada bir süre sohbet etti.Ta...Akademik Gelişim Kursu Başladı

Sivas-Erzincan Tabipler Odası üyelerine "Akademik Gelişim Kursu" düzenledi. Tabipler Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kursa Vali Yardımcısı Vefa Kaya, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Sezer, Fizik Tıbbı ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ece Kaptanoğlu, Oda Başkanı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefa Gültürk ve doktorlar katıldı. İlk oturumu düzenlenen Akademik Gelişim Kursunun...Akademik Yükselme Töreni Yapıldı

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi Profosörlüğe ve Doçentliğe yükselen öğretim üyelerine akademik kıyafetler giydirilmesi töreni yapıldı.Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Vali Alim Barut,Belediye Başkanı Sami Aydın,Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık,İl Protokolü ve Akademisyenler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okunmasından sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinde Konser verildi.Ardın Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık’ın açılış konuşmasıyla başladı.Prof. Dr. Faruk Kocacık “Üniversiteler toplumun öncü kurumlarıdır.Yine Üniversiteler araştıran,sorgulayan...Akgül, konferans verecek

Emekli Müftü Ahmet Akgül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ‘İslam’da Gençlik ve Eğitimi’ konulu konferans verecek.Vahdet Eğitim Hizmetleri Derneği (VAHDER) tarafından organize edilen program Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde 16 Haziran Pazartesi Günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek. VAHDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kuruçay, tüm Sivaslıları organize ettikleri konferansa davet etti.   ...AKIL İNSANLARI MESAİDE

Geçen hafta oluşturulan AKIL insanları Perşembe günü akşamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikten sonra bugün mesaiye başlayacaklar.             7 Bölgede şayet uzatma olmazsa iki ay süreyle görev yapacak olan AKIL adamları bugün gruplar ayrı ayrı bir araya gelerek kendilerine göre takvim belirleyecekler ve çalışmalarına başlayacaklar. İlk raporlarını ise 15 gün sonra Başbakana iletecekler.             Başbakan Erdoğan’ın ve Ak Parti hükümetinin başta PKK t...Akören ve Gümüşçevre Köylerinin İçme Suyu Şebekeleri Yenilendi.

Sivas İl Özel İdaresi kırsal altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu şebekelerini yenilemeye devam ediyor.  İş sezonunu yoğun bir şekilde sürdüren İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 2013 yılı yatırım programı çerçevesinde Zara ilçesine bağlı Akören ve Gümüşçevre köylerinin tahrip olan içme suyu şebekelerini yeniledi. Konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan,  bütçe imkânları doğrultusunda il genelinde 113 adet içme suyu tesisi yapılacağını ifade etti. Kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak ve vatandaşların sağlı...Akpınar, Adana’ya atandı

Milli Eğitim İl Müdürü Turan Akpınar Adana’ya atandı. İlimizde 25 Ocak 2012 tarihi itibariyle göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adana  Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Akpınar’dan boşalan koltuğun kısa zamanda doldurulması bekleniyor.  ...Alay Komutanı Akşit Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Okcin Akşit, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu da hazır bulundular.Jandarma Alay Komutanı Okcin Akşit, Sivas’ta görev yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Hem nezaketen hem de Ticaret Borsası’nı ve yöneticilerini daha yakından tanımak için iade-i ziyarette bulunduk. Sivas’ta göreve geldiğim ilk günden bu tarafa Ticaret Borsası olarak sizler ve Sivaslı hemşerilerimiz bizlere karşı çok yakınlık gösterdiler. Sizlere ve Sivaslı hemşerilerimize...Albay Ali TAŞ’tan Borsa’ya veda ziyareti

Sivas İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret ederek veda etti. Sivas Ticaret Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Kurmay Albay Ali Taş, Sivas’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek ayrılacak olmanın da hüznünü yaşadığını ifade etti. Bundan sonraki görev sürecine Ankara'da devam edeceğini belirten Kurmay Albay Taş, “2 yıl çok çabuk geçti aslında. Sivas halkı gerçekten çok sıcakkanlı ve misafirperver i...Albay Sinan Acar’dan Başkan Ürgüp’e Veda Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanı Albay Sinan Acar, veda ziyaretleri kapsamında Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.  Ziyarette konuşan MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanı Albay Sinan Acar, “4 yılımızı doldurduk. Önümüzdeki Cuma günü Sivas’ı terk edeceğiz.  Bu 4 yıllık süre içerisinde sizleri tanımaktan, önce insan olarak sonra da bir yönetici olarak bu süreci çok güzel geçirdik. Hem teşekkür etmek hem de size veda etmek için geldim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim” dedi.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise Albay Acar’...Ali Kınık Ülkücüler Zafer Gecesi Düzenlendi

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDESivas Ülkü Ocakları ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyinin ortak düzenlediği Ülkücüler Ali Kınık Zafer Gecesi Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Konsere Ülkü Ocakları Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kerim Karasu, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu Başkanı Enes Erdoğan ve Ülkücü Öğrenciler katıldı.Konser Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Ali Kınık ile Konser Öncesi yaptığımız Röportajda “Tek bağlamanızla geziyorsunuz. Bağlamanızla gezmeniz ozanlık geleneğini ya...Ali Turan Ve Burhanettin Kuru, Şarkışla'da Aşık Veysel'i Andı

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel, bu sene 20'incisi düzenlenen Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali'yle anılırken, festivale AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan ve İl Başkanı Burhanettin Kuru da katıldı.   Ali Turan ve Burhanettin Kuru, festival kapsamında ilk olarak Aşık Veysel'in köyü Sivrialan'daki programa katıldı.   Burada konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Aşık Veysel'in ne kadar anlatılırsa anlatılsın, onu tam manasıyla anlatmanın mümkün olmayacağını söyleyerek "O bir deryaydı, o Şarkışla'dan, Sivrialan'dan doğan bir irfan güneşiydi. Sadece Sivas...Ali Turan’dan Kandil Mesajı

Sivas Ak Parti Millletvekili Ali Turan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Turan, “Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Yüce Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermektir.  Bu duygu ve düşüncelerle,  İslam Alemi’nin Regaib kandilini ve üç ayl...Alkan'da “Mekân ve İnsanıyla Sivas” yazısına taşıdı

Ünlü edebiyatçı, Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Turan Alkan, “Mekân ve İnsanıyla Sivas” kitabı dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'e teşekkür etti. Sivaslı olan Ahmet Turan Alkan, Gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme aldı. Yazısında böyle bir eserin her il için gerekli olduğuna vurgu yapan Alkan, Başkan Ürgüp'e şükran ve takdirlerini ifade etti. Alkan “Mekân ve İnsanıyla Sivas” başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi, Ecdadımızın kayıt tutma alışkanlığı ne kadar hayranlık uyandırsa da, resmî kayıtlara dayanarak atalarının kimler olduğunu ve nereye kadar uzandığını öğrenmek iste...ALLAH BU MiLLETE BiR DAHA iSTiKLAL MARŞI YAZDIRMASIN

Anadolu Haber Milli Marşımızın kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde “12 Mart Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşı’nın Kabulü’nü Anma” isimli program düzenlendi.  Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program “Bir Karakter Abidesi Olarak Mehmet Akif” isimli slayt gösterisi ile devam etti. Düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.  Programa Vali Alim Barut, Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı ve Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Garnizon Komutanı Vekili Orhan Demirok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Ba...Allah'ın Piyonları

Anadolu HaberYazarEylem TokYayınevi Destek Yayınları "Işığım yok benim ve pencerem, duvarlarımı yıktım, özgür bir ölüye dönmeden"  Bir piyon devleti uğruna neleri feda eder? Peki ya bir gazeteci, özel haber için neleri göze alır? Eylem Tok, toplumsal gerçekçi yeni romanıyla karşımızda. İnsanın hissettiği acıları okura aracısız aktarmadaki ustalığıyla tanınan Tok bu kez kalemiyle, unutulmuş semtlerin üstü çizilmiş gençlerini konuşturuyor. Hırpalanmış, hor görülmüş, kökünden koparılmış insanların "yırtmak" için neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.  Gündemin sürekli değiştiği ve d...Alman Öğrenciler Gemerek'te

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Gemerek'te öğrenci hareketliliği faaliyetleri devam ediyor.  Gemerek Adliye Sarayını da ziyaret eden öğrenciler, Savcı Ender Y. Aker, Hâkim M. Umut Özel, Hâkim Rukiye Kılıç, Hakim Eda Aker tarafından bilgilendirildiler.  Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen 'Hayat boyu Öğrenme Comenius Programı' kapsamında 2012 yılı Teklif Çağrısına istinaden Şehit Binbaşı Mehmet Aras Çepni Lisesi olarak yapılan  "Wuppertaler Türken und Alma...Almanlar Balıklı Kaplıca'ya Hayran Kaldılar

Yatırım yapmak amacı ile Sivas’a gelen Alman işadamları, Cumhuriyet Üniversitesi’nde Cumartesi günü yapılan toplantıdan sonra Organize Sanayi Sitesi, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik ve yatırım yapacakları Hafik Gölü’nü gezdikten sonra Pazar günü dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası’nı ziyaret ettiler. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık’ın başkanlığındaki heyet Kaplıcanın şifalı sularına kendilerini bırakıp bir süre dinlendikten sonra, Kaplıca İşletmecisi Ünsallar A.Ş’yi temsilen Fuat Ünsal’la uzun süren bir toplantı gerçekleştirerek, fikir alış verişinde bulundular....Alonet’ten Ayhan’a Plaket

Alonet Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ile Şirketin Genel Müdürü Gökhan Güler, Genel Sekreteri Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Alonet Bilgi Teknolojilerinin ilimizde çağrı merkezleri açılmasına yönelik yaptığı katkılardan ötürü Ayhan’a teşekkür eden Dursun, merkezde şuan 400’ün üzerinde personel çalıştığını, bu rakamın gün geçtikçe artacağını söyledi. Sivas’ın çağrı merkezi kurulması için avantajlı bir il olduğunu ifade eden Dursun, bundan sonraki süreçte de hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu ifade etti. Ayhan ise ilimizde istihdam yaratacak proj...Alparslan Türkeş’i Rahmetle Yâd Ediyoruz

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, merhum Alparslan Türkeş’in 16.vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Ömrünü milletimizin ve devletimizin bekasına adayıp, Türk-İslam ülküsü için büyük çileler çekmiş olan merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 16. yıldönümünü burukluk ve özlemle yâd ediyoruz. Adına kısaca millet sevdası dediğimiz siyasi mücadelede merhum Alparslan Türkeş’in çok özel bir yeri vardır. O’nun ilkeleri ve düşünceleri gerek kendi yol arkadaşlarına gerekse yolunun takipçilerine yepyeni ufuklar açmıştır. Düşünceleri ve duruşuyla ...Alperen Ocaklarından Açıklama

 Alperen Ocakları E.K.D.V. (Teşkilat Başkanı) Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Solmazgül'ün Basın AçıklamasıEge Üniversitesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Çakıroğlu için tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazında genelde Malatya halkı olmak üzere özelde Ülkücüler tek yürek oldu ve terörü lanetleyerek protesto ettiler. Törene MHP ve Ülkü Ocaklarının yanı sıra; Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Süleyman SOLMAZGÜL, Malatya Büyük Birlik Partisi teşkilatı, Malatya Alperen Ocak...Alperenler Yazıcıoğlu İçin Yürüdüler

 AHMET ERÇELİKSivas Alperen Ocaklarının öncülünde her sene Muhsin Yazıcıoğlu ve Yol Arkadaşları ölüm yıl dönümünde yürüyüş bu senede devam etti.Alperen Ocakları önünde toplanan Alperenler Cumhuriyet Meydanından İnönü Bulvarına kadar yürüdüler. Yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Alperen Ocakları Başkanı Halil Kol, Büyük Birlik Partisi Milletvekili Aday Adayları Doğan Ürgüp, Meyem Üstündağ, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Abisi Yusuf Yazıcıoğlu, çok sayıda BBPli ve Alperenler katıldı. Yürüyüş sonunda açıklama yapan...ALPLERİMİZ KAMPTAN DÖNDÜ

Sayokan alplerimiz, 5-6-7 Temmuz 2013 tarhileri arasında Darande Somuncu Baba kanyonunda üç günlük kamp yaptılar. Kampa, Ankara, Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş'tan katılımlar oldu. Dört Eylül Belediyespor Sayokan Antrenörü Tanyu Halil Kozanoğlu tarafından doğal ortamda gerçekleşen eğitimler verildi.   Kozanoğlu, kişinin rakibinden önce, doğal şartlarla ve kendisiyle mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Sivas Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Doğan Ürgüp'e şükranlarını sunan Kozanoğlu, Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'ne de sportif malze...Alt Geçit Çalışmaları Tamamlandı

Yıldızeli Atatürk Ortaokuluna giden öğrencilerin,  okula geliş ve gidişlerinde demir yolunun üzerinden geçmek zorunda kalmaları, öğrencilerin ve velilerin korkulu rüyası haline gelmişti. Bu durum velilerin ve öğrencilerin tedirgin olmasına neden oluyordu. Halkın ve öğrencilerin alt geçit taleplerini TCDD 4.  Bölge Müdürlüğüne ileten Belediye Başkanı Selim Baş , TCDD 4. Bölge Müdürlüğü’ nün bu ihtiyaca duyarsız kalmayarak hemen çalışmalara başladığını belirtti. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğünden ödeneğin alınmasıyla birlikte çalışmalara başlanara...Altın Çıkarılmasına Eylem

Bugün (21 Haziran 2013) saat 15:00’te Sivas Hükümet Meydanı’nda, Sivas’ın Kangal İlçesi’ne bağlı köyleri etkileyecek olan DEMİREXPORT şirketinin altın madeni çıkarmak istemesi üzerine kurulan “Bakırtepe Çevre Platformu ”u bir basın açıklaması yaptı.  “Bakırtepe Çevre Platformu ” siyanürlü altın çıkarılmasına karşı yaptığı açıklamada, bugüne kadar gelen süreci ve mücadelelerini kamuoyuyla bir kez daha paylaştı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eyleme  Sivas Demokrasi Platformuna bağlı örgütler, KESK, Halkevleri, Alevi Örgütleri, CHP Milletvekili Malik Ejder Özdemir’i...ALTIN MADALYA ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİSAYFA

4 Eylül Belediyespor, Gökhan Filiz’den sonra Çağla Çınar ile Sivas’ı gururlandırdı. Uluslar arası karate turnuvasında altın madalya kazanan Çağla Çınar, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. İstanbul’da yapılan uluslar arası karate turnuvasında Sivas’a altın madalya ile dönen Çağla Çınar, antrenörü Oğuz Ökten ile birlikte 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. İstanbul’da yapılan Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’nda Sivas Dört Eylül Belediyespor takımından Çağla Çınar, genç bayanlar 53 kiloda altın madalya kazandı. 4 ...Altınyayla Muhtarlar Derneği’nden Ayhan’a ziyaret

Altınyayla Muhtarlar Derneği üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Altınyayla Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demir ve beraberindeki çok sayıda muhtarı makamında kabul eden Genel Sekreterimiz Ayhan, İl Özel İdaresi’nin ilçede yapılan çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu ve muhtarların tek tek taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Altınyayla Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demir, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Genel Sekreteri Salih Ayhan’a ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti...Altınyayla'da Yapımı Devam Eden Yatırımlar İncelendi

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Altınyayla ilçesinde yapımı devam eden eğitim yatırımlarında son noktaya gelindi. İlçede gezi ve incelemelerde bulunan Genel Sekreter Salih Ayhan ve Altınyayla Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Altınyayla'nın eğitimde önemli bir noktaya geleceğini vurgulayan Genel Sekreter Ayhan, ilçede yapımı devam eden 200 öğrencilik erkek öğrenci yurdu ve 480 öğrencilik genel lise inşaatlarında son aşamaya gelindiğini hatırlattı. Okulun ve yurdun 2013-2014 eğitim öğretim döneminde hizmete açı...Ambulansın çarptığı yaya yaralandı

Sivas'ta, ambulansın çarptığı yaya yaralandı.  Alınan bilgiye göre, M.C.A yönetimindeki 58 TU 220 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Sivas Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta bıraktıktan sonra geri manevra yaptığı sırada 85 yaşındaki Osman Kılıç'a çarptı. Ambulansın altında kısa süre sürüklenen Kılıç, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.  Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ...Amsterdam'da Sanatçı Kader ile Coştular

Amsterdam'ın  Oost  ilçesinde çeşitli sosyal kültürel faaliyetleriyle tanınan  Ulu Camii Tükem Ülkü Ocağı’nın düzenlediği ‘’Çocuk ve Kermes Şenliği’’ne katılan ilçe sakinleri, burada sahne alan ülkemizin sevilen sanatçılarından  Kader'in şarkılarıyla  coştular. Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Ulu Camii Tükem Ülkü Ocağı Başkanı Yusuf  Yorulmaz’ın  verdiği bilğiye göre; Açık havada düzenlenen Kermes adeta bir piknik ve Çocuk Şenliği havasında geçti. Çocuklar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen şenliğe çeşitli milletlere kimiğe mensup ...Ana tema ‘sağlık okuryazarlığı’

14 Mayıs ‘Eczacılık Günü’ ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı Fatih TABUR ‘Eczacılık Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk önce Sivas Eczacılar Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Buradaki programın ardından 37. Bölge Sivas Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Uğur Akkuş sendika binasında bir basın açıklaması yaptı. Konuşmasına Soma’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Akkuş, bu yıl ki 14 Mayıs’ın ana temasını ‘sağlık okuryazarlığı’ olarak belirlediklerini söyledi. Meslek örgütü ...ANADOLU BASINI ÖZENDİRME YARIŞMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Anadolu basınının gelişmesine katkıda bulunmak, yerel medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek ve yerel basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen  “Anadolu Basını Özendirme Yarışması”nın kapsamı genişletiliyor.  Bu yıl düzenlenecek yarışmada İnternet Haber Sitesi, Televizyon Haberi ve Radyo Programı alanlarında da ödüller dağıtılacak. Bunların yanında geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Yerel Haber, Makale-Yorum (Politika-Ekonomi-Kültür-Turizm-Spor), ...Anadolu Gazetesi Yayın Hayatına Devam Ediyor

Sivas'ta gazetelerin birleşmesi üzerine 3 gazete resmi ilan alarak, 3 gazete ise resmi ilan almadan yayın hayatına devam edecek.Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda www.sivashakimiyet.com'un da Genel Yayın Koordinatörü Yusuf Ziya Ünsal yaptığı açıklamada " Anadolu Gazetesi olarak yayın hayatımıza devam edeceğiz. Sivas'ta 1953 yılından bu yana ara vermeden yayın hayatına devam eden Anadolu Gazetesi, resmi ilan almadan abonelerimizin desteği ile yayın hayatımıza devam edeceğiz. Günlerdir gazetemizin telefonları değerli okurlarımız tarafından susmak bilmiyor. Buradan bütün okur...Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Genel Kurul Yapacak

 Gözlükçüler ve Optisyenler konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker 19 Nisan 2015’de İstanbul’da yapılacak olan Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgi verdi.Küçüker verdiği bilgide, “Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2015 tarihinde istanbul’da yapılacakKonfederasyonumuzun üyesi olan Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonumuzun 4 üncü olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem ve tarihlerde İstanbul’da yapılacaktır. Federasyona üye derneklerimizi...Anadolu Jet Ramazan Keyfi Sivas’ta

AHMET ERÇELİK Anadolu Jet Ramazan Ayı boyunca düzenleyeceği Direkler arası Ramazan eğlencesiyle Anadolu’yu karış karış gezmeye hazırlanıyor. Meddah Gösterisi, Orta Oyunu,Gölge Oyunu,İpli kukla şovu gösterisi gibi pek çok nostaljik Ramazan eğlencesini halkla buluşturmaya hazırlanan Anadolu Jet 6 Temmuz’da Sivas’ta olacak. ...Anadolu'nun En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi

Anadolu'nun En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi Belediyesi tarafından Eski Sanayi de uygulanan Turkuaz Projesi, Ulusal Medyada büyük yankı buldu. Proje kapsamında aralıksız devam eden yıkımlara TRT Haber kanalında yayınlanan “Gündem Programı” ekibi de katıldı. Canlı yayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kemal Özdemir ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü ağırlayan gündem programında ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdemir aldı. TRT Haber Muhabiri Murat Kaban'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, kentsel dönüşümde yapılacak yıkımlarda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler ve...Anaokulu Öğrencileri Büyüklerine Örnek Oldular

 Sivas Belediyesi, 2015 Bahar Temizliği Şenliği kapsamında gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilmesi planlanan şenlik çerçevesinde düzenlenen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullar da belli oldu. 1 Ekim 2014-30 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma neticesinde ilimizde 3,5 ton atık pil toplandı.1 ton 100 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Zübeyde Hanım Anaokulu’nda tören düzenlenerek atık pillerin çevreye verdiği zarara vurgu yapıldı. Anaokulu bahçesinde...Anaokulu öğrencileri sergi açtı

Sivas Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, yıl sonu sergisi açtı. Kreşte oluşturulan serginin açılışına İl Sağlık Müdürü Bahattin İlter ve veliler katıldı. İlter, çocukların yıl boyunca yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmaları sergilediklerini söyledi. Sergiyi beğendiğini belirten İlter, öğretmenlere ve çocuklara teşekkür etti.  Sivas Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Esra Yıldırım ise çocukların yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çocukların yaptığı resimler ve el işi ürün...Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine trafik kurallarını anlattı. Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Mesut Dinçer ve Sibel Çoban, öğrencilere okul bahçesinde bulunan trafik parkurunda bilgiler aktardı. Mesut Dinçer, parkurda daha sağlıklı eğitim verildiğini belirterek, "Okulun salonunda da slayt eşliğinde temel trafik kuralları eğitimi verdik. Salonda verilen eğitimlerden sonra trafik parkurunda arabalarla uygulamalı eğitim verdik" dedi. Ulaş Anaokulu öğretmenlerinden okulun Trafik Kulübü Koordinatörü Esin ...Anıta çelenk sunuldu

Hemşireler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduFatih TABURHer yıl 12-18 mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle ilimizde görev yapan hemşireler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra  Sivas Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşegül Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Çelenk sunma törenine Rektör Yardımcısı Sami Hizmetli, CÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Gökhan Gökçe, Tıp Fakültesi Dekanı Haldun Sümer ile hemşire...ANIZ YANGINLARINA DİKKAT

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre şehrimizdeki evlere bitişik boş arsalardaki kurumuş otların yakılması neticesinde araçlara ve evlere sirayet ederek yangına sebebiyet vermektedir. Ayrıca hasadı yapılmış tarlalardaki anızların yakılması ile ekili ve ağaçlık alanlara sirayet ederek büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Anız yangını ile ekili alanlar, meyve bahçeleri, telefon direkleri, etraftaki yerleşim birimleri zarar görmekte hava kirliliği oluşmakta, yol kenarlarındaki yangın nedeni ile görüş mesafesi azalmakta buna bağlı olarak trafik kazaları sonucu can ve mal ...Ani işitme kaybına Dikkat!

Ani olarak ortaya çıkabilen işitme kayıpları; damar tıkanıklığı, tümörler, darbeler ve immünolojik bozukluklara bağlı olarak gelişebiliyor. Kış aylarında soğuk algınlığına bağlı büyük artış gösteren viral enfeksiyonlar da ani işitme kayıplarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.  Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, ani işitme kayıplarının nedenleri hakkında bilgi verdi. Tek ya da iki taraflı olan ve aniden ortaya çıkabilen işitme kayıpları, hastaların önemli bir bölümünde saatler hatta dakikalar içinde kendini gösterebi...Ankara'da Yaşayan Sivaslılar ASİDEF İftarında Buluştu...

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas dışında yaşayan hemşerilerimizle de yakın diyalogunu sürdürmeye devam ediyor. Ankara'da Sivas derneklerinin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Ürgüp, kendisinin de uzun yıllar bu sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yaptığını belirten Başkan Ürgüp, hem o zamanlar hem de şu anda bütün çabasının Sivaslıların birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyledi.  Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ankara’da Yaşayan Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Marka Alışveriş merkezleri sponsorluğunda geleneksel iftar...Anketler “Ürgüp” Diyor

MAK Danışmanlık Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde yapılan “Yerel Seçim Anketi” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçları Sivaslıların Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e güvenlerinin tam olduğunu da ortaya koyuyor.  BAŞKAN ÜRGÜP’E OLAN DESTEK ARTIYOR 11-12-13 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde 40 bin denekle yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Ürgüp’ün oy oranı %36… İktidar olmanın avantajlarını muhalefette de gören Ak Parti ise Sivas’ta ancak %37 oy alabiliyor. Anket sonuçları Saadet Partisinin % 9, CHP’nin % 6 ve MHP’nin ise % 3 oy pota...Anma Gecesine Davet

 Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Aşık Veysel'in ölümünün 42. yılı münasebetince anma gecesi düzenlenecek. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Muhsin kaya tarafından yapılan açıklamada, Aşık Veysel'in ölümünün 42. yılı nedeniyle Vakfımız tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 22 Mart Pazar Günü Saat 20.00’de düzenlenecektir. Geceye Saygıdeğer Kültür Adamımız Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir anlatımları ile katılırken, Sanatçı Cengiz ÖZKAN'da Aşık Veysel'in eserlerini seslendirecektir. Tüm sevenlerinin ve hemşehrilerimizin davetli olduğunu belirtildi. ...Anne kafamda bit var

Anadolu HaberYazar : Tarık Akan Yayınevi : Can Yayınları  Sinema sanatçısı Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin hemen ardından, 1981 başlarında, Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden yurda dönüşünde tutuklandı. Tutuklanmanın nedeni, sağcı bir gazetenin manşete çıkardığı yanlı ve yalan haberdi. Böylece uzun bir yargılanma süreci başladı. Siyasî Şube, sorgulanmalar, itilip kakılmalar, aşağılanmalar, soğuk hücreler, bitli fareli koğuşlar, sağcılar, solcular, devrimciler, idamlıklar... Uzun zaman sonra aklanıp serbest kalan Tarık Akan, aradan yıllar geçse de o günlerin baskıları...Anne Sütü Bir Hak, Emzirme Sorumluluk…

 Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle çocuk gelişiminde anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde “Anne Sütü Bir Hak, Emzirme Sorumluluk” isimli resim sergisinin açılışı yapıldı. Sivas Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Vali Âlim Barut’un eşi Miyase Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, öğ...ANNELER GÜNÜ

Sivas Milletvekili Ali Turan Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Anneler sadece evlatlarını doğurmakla kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu doğururlar, bir toplumu inşa ederler. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. Geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı anneler yapar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır...Anneler Günü

CHP Divriği Kadın Kolları Başkanlığı, program düzenledi CHP Divriği Kadın Kolları Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, bir düğün salonunda düzenlenen programda, tüm annelerin bu özel gününü kutladığını ifade ederek, "Herkesin bir annesi vardır, o annenin kıymetini, değerini hayattayken bilmemiz lazım" dedi.Programa, Cumhuriyet Savcısı Ferhat Yayla, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Değeş ve çok sayıda kadın katıldı.Anneler Günü programı, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler, folklor...Anneler Günü’nde Engelli Ailelerde Unutulmadı…

 AK Parti İl teşkilatına bağlı olarak görev yapan Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Anneler Günü münasebeti ile engelli vatandaşlara yönelik yemek programı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Milletvekili Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, İl Başkanı Ziya Şahin ve eşi Şerife Şahin, Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, Milletvekili Adayı Yalçın Özdemir ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.İl Başkanı Ziya Şahin, “A...Antakya Medeniyetler Korosu’ Konser Verdi

 AHMET ERÇELİK9 Mayıs Avrupa Günü kutlama programı kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle Antakya Medeniyetler Korosu tarafından konser programı düzenlendi.Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinden gerçekleştirilen programa Valimiz Sayın Âlim BARUT ve Eşi Hanımefendi Miyase BARUT, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Salih AYHAN, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZAYDIN, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman YILDIRIM, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jochen SCHMİDT ile çok sayıda davetli katıldı.Programda ilk olarak Hanım...Antalya’da Sivas’ı Tanıtacaklar

 Antalya’da yaşayan Sivaslılar yeni bir etkinlik yaparak Sivas’ın tanıtımına önemli katkılar sunacak. Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Güven ve başkan yardımcısı Cafer Bayraktar ve Nurettin Budak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret ederek, yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdiler. Antalya ilinde Sivas Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini bu nedenle de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden dernek başkanı Ali Güven, “Yıllardır Antalya ilinde yaşıyoruz. Kepez Belediyesi ile birlikte Aşı...Arabulucuya Gidin, Sonuca Ulaşın

 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ettiSivas Barosu tarafından düzenlenen ‘Arabuluculuk’ sempozyumu için ilimizde bulunan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Tetkik Hakimi Fatih Karataş, Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Ünsal Sığrı, Baro Başkanı Muharrem Eliş ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine ziyarette bulunarak Birlik Başkanı Beşir Köksal ile bir süre sohbet etti.Oluşturulan kurum sayesinde artık devletin arabuluculuk yapacağını ifade eden ve çalışmalar hakkında bilgi veren A...Araştırmacı Yazar Sıtkı ASLANHAN SİVAS'ta!

  Sivas İmam Hatipliler Derneği BİLİNÇLİ AİLE VE İDEAL GENÇLİK Konulu Konferans düzenliyor!...Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen Aile Konferansları serisi devam ediyor. 05 Mayıs 2015 Salı günü Saat:18:00 de Fidan YAZICIOĞLU K. Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda yapılacak olan BİLİNÇLİ AİLE VE İDEAL GENÇLİK adlı Konferansa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Sıtkı ASLANHAN katılacak.Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Benim Ailem” projesini hayata geçirdikten sonra eğitimlere başlayan Sivas İmam Hatiplil...Arazi Toplumlaştırma Projesi Kapsamında Toplantı

Gemerek’te Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Kapsamında toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantı Gemerek Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe muhtarları ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Personelleri Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Nuri Bulut ve Harita Mühendisi Sedat Kurugöllü tarafından Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Kapsamında İlçe Kaymakamı Yusuf Özbey ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Aytaç İlhan katıldı. Muhtarlar ve çiftçilerin bilgilendirild...Arazi Yollarında Düzenleme ve Yapım Çalışmaları Başladı

  İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve aynı zamanda Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız Salih Ayhan, köylerdeki arazi yollarının açılması için yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Kurtlapa Köyüne gitti. Sivas Ziraat Odası ile Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında gerçekleştirilen protokol kapsamındaki arazi yolu açılması programına; Merkez İl Genel Meclis Üyeleri, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz İsmail Güner ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı.Gezi sonrası Kurtlapa Muhtarlığı binasında yapılan toplantıda kon...Arıza giderilince su verilecek...

 Mevsim şartları gereği ilimizde yaşanan ve gece -15 dereceleri bulan hava şartlarından dolayı İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesinde 800'lük taşıyıcı çelik poru patladı.İstiklal Mahallesi 4 Eylül caddesinde 800lük çelik borunun patlaması nedeniyle, Altuntabak, 4 Eylül, Yunus Emre, Kümbet, Selçuklu, Diriliş, Emek, Esentepe, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Esenyurt Mahallelerinin suları saat 11.00'da kesildi. Arızanın giderilmesi için Sivas Belediyesi Sibeski Müdürlüğü su arıza personeli alanda gerekli çalışmalara başlarken çalışmalar tamamlanınca bu mahallelere tekrar su verilmeye başlanac...Artı Konut Sigortası ile eviniz güvende

 Sompo Japan Sigorta’nın sunduğu Artı Konut Sigortası, tek bir poliçeyle birçok farklı riski teminat altına alıyor. Yangın, hırsızlık, dâhili su ve sel-su baskını gibi risklere karşı güvence sağlayan poliçeyle asistans hizmetleri de 7/24 ücretsiz olarak sunuluyor. Poliçe sahipleri, birçok avantaj ve indirim fırsatından da yararlanabiliyor.Sompo Japan Sigorta, sektörün en kapsamlı ürünlerinden biri olan Artı Konut Sigortası’nı müşterileriyle buluşturuyor. Tek poliçeyle birçok farklı riske karşı teminat sağlayan Artı Konut Sigortası’yla eşya dekorasyon ve konut içinde yer alan cam ve aynala...ASBiR Heyetinden Gıda Bankasına ziyaret

Anadolu Haber Avrupa Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle faaliyet gösteren Sivas Gıda Bankası’nı ziyaret ettiler. Avrupa’da yaşayan Sivaslı hemşerilerimiz, Avrupa Sivaslılar Birliği olarak Sivas ziyaretleri esnasında Gıda Bankası’nı gezdiler.  Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Avrupa Sivaslılar Birliği Başkanı Ekrem Taştan ve yönetim kurulu üyelerine eşlik ederek, Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.  Gıda Bankası’na yapılan bağışların ve dağıtılan yardımların kayıt altında olduğunu belirten Başk...ASBİR'den Hayat Ağcına, Hayat Ağcından İhtiyaç Sahiplerine

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) tarafından Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere Avrupa’da yaşayan hayırsever Sivaslı gurbetçilerimizin bağışlarıyla temin edilen 68 adet akülü araç ile 100’e yakın yürüteç ve tekerlekli sandalyenin Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine katıldı. Törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Avrupa Sivaslılar Birliği ( Aspir ) Başkanı Ekrem Taştan, Avrupa Sivaslılar Birliği Hollanda Temsilcisi Gökse...ASBİR’den engelli vatandaşlara destek

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) tarafından düzenlenen kampanya sonucu hayırseverlerin katkılarıyla alınan 71 adet akülü tekerlekli sandalyeden işlemleri tamamlanan 15 adedi ihtiyaç sahiplerine teslim edildiFatih TABUR Avrupa’da yaşayan Sivaslı gurbetçilerin katkılarıyla alınan akülü tekerlekli sandalyelerin engellilere teslimi için Buruciye Medresesi önünde tören düzenlendi.Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın Sivas Belediyesi Kız Halkoyunları Ekibi’nin gösterisi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını ASBİR Genel Başkanı Ekrem Taştan gerçekleştirdi....ASBİR’den Engellilere Yadım

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Genel Başkanı Taştan Ekrem Sivas’a bu yıl içinde üçüncü kez yardım yaptıklarını söyledi. Yeni gönderilen yardımların içerisinde gönderilen malzemeleri şöyle sıraladı. 68 Adet Akülü Engelli Aracı 36 Adet Aküsüz Sandalye 46 Adet Aküsüz Rolator 39 Adet Koltuk Değneği Olmak üzere 1 Tır dolusu malzemeyi Hollanda’dan satın alarak Sivas’a gönderdiklerini ifade eden Ekrem, “2 Haziran 2013 saat 15:30 Hükümet Meydanında Sivas Belediyesi ve ASBİR yönetim Kurulu Üyeleri ve protokolün de katılım ile teslim töreni yapacağız. Bu teslim töreni SRT televiz...ASBİR’den Örnek Davranış

Avrupa Sivaslılar Birliği’nin (ASBİR) düzenlediği kampanyası ile temin edilen 68 adet akülü araç ile 100’e yakın yürüteç ve tekerlekli sandalye 2 Haziran 2013 Pazar günü tarihi Buruciye Medresesi önünde düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine verilecek. Avrupa’da yaşayan Sivaslı gurbetçilerimizin bağışlarıyla temin edilen akülü ve tekerlekli sandalyeler bir tır ile ilimize gönderildi. Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi’ne indirilen akülü araç ve tekerlekli sandalyeler Pazar günü düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. PAZAR GÜNÜ TESLİM TÖRENİ YAPILACAK...Asfalt Çalışmaları Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılı yatırım programı kapsamında yer alan asfalt sathi kaplama çalışmaları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanı içerisinde, 2013 yılı yatırım programı kapsamında ve imkanlar dahilinde yer alan köy yolları onarım, stabilize kaplama, kırma taştan temel yapımı, asfalt yama, köy içi kilitli parke imalatı ve yapım çalışmaları sürüyor.  Konuyla ilgili Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, İl Özel İdaresi tarafından il genelinde şuana kadar 235 kilometre asfalt çalışması yapı...Asfalt plenti hizmete girdi

Sivas Belediyesi, bütün birimlerini bir araya topladı. Asfalt plentinin de yer aldığı hizmet sahası açılışı törenle yapıldı. 154 bin metrekare alana kurulan hizmet sahası yaklaşık 7 milyon liraya mal oldu. Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde kurulan Belediye Hizmet sahasının açılışı Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile İş Adamı Yüksel Aras ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.Hizmet sahasının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ba...Asfalt ve yama çalışmaları sürüyor

İlimizde yol standartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi, birçok köy yolunun asfalt yama ve sathi kaplamasını da gerçekleştiriyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Sivas merkeze bağlı Ayli ve Sarıdemir köylerinde asfalt yama ve sathi kaplama çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal; yüksek kalite standartlarında yol yapım çalışmalarına ağırlık v...Asfaltlama çalışmaları başladı

İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2014 yılı iş sezonu çalışmalarına başladı.Her yıl kırsalda asfalt, sanat yapısı, köprü ve kilitli parke gibi altyapı hizmetlerini sürdüren İl Özel İdaresi, ulaşım alanında ilk olarak asfalt yama çalışmalarının startını verdi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan işlerin yapılması için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. 2013 yılında 515 km asfalt yama çalışması yapıldığını hatırlatan Güner, 2014 yılında da 700 km yolda bakım-onarım yapılacağını belirtti. İl genelinde ...Asırlık Sivas Fotoğrafları Bu Dergide

 İlk sayısı 2005 yılında yayınlanan Hayat Ağacı dergisi, 10. Yaşını “Sivas Şehir Albümü” başlıklı özel bir sayıyla kutluyor. “Objektife Yansıyan Yüz Yıl” kapak sloganı ile sunulan özel sayıda 220 siyah beyaz şehir fotoğrafı okurlarla paylaşılıyor. Önceki sayıları 112 sayfa olarak yayınlanan derginin 10. yıl özel sayısı 168 sayfadan oluşuyor. Asırlık fotoğrafları bugünlere taşıyan derginin son sayısında görselliğe büyük yer verilirken Tekin Şener imzalı Sunuş yazısı tek metin olarak göze çarpıyor. Yıllardır Sivas şehir kültürüne dair dosyalarla ve görsellerle okurlarının huzuruna çıka...Asırlık su sorunu çözüldü

Sivas’ın Altınyayla İlçesine Bağlı Delilyas Belediyesi’nde bulunan Başören Mahallesinin çok uzun bir süredir devam eden su sorunu çözüldü. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Deliilyas Belediye Başkanı  Hayati  Akbulut, “Beldemize bağlı Başören Mahallemizin en önemli sorunu su sıkıntısı idi. Su kaynaklarının dağın dik yamaçlarında olması ise çalışmaları zorlaştırıyordu. Önceki yılllarda  mahalle sakinlerimizin elleriyle yaptığı kazanlara su dışarıdan oldukça sağlıksız ve yetersiz olarak toplanıyordu” dedi. Soruna kalıcı bir çözüm üretmek için ö...Astım Ülkemizde 4 Milyon İnsanı Etkiliyor

Sivas İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam Kronik Havayolu Hastalıklarını önleme ve kontrol programı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Yaptığı yazılı basın açıklamasında Kronik Hava Yolu Hastalıkları ( KKH ) bugün dünyada milyonlarca insanı etkilediğini belirten Sağlam, “Astım ve Solunumsal alerjiler, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ( KOAH ) solunum yollarının meslek hastalıkları, uyku apnesendromu ve pulmoner hipertansiyon bu hastalıklar arasındadır. Önlenebilir bu hastalıkların en temel risk faktörü ise sigara içimi ve hava kirliliğidir. Bu durum çok önemli bir halk sağl...Aşçılar Madalyalarla Döndü

Belediye Sosyal Tesisler Aşçılık Ekibi (Culinary Team) 11.Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nden madalyalarla döndü. Festivalle ilgili açıklama yapan Aşçıbaşı Hüseyin Tanış, “İstanbul 11'cisi düzenlenen gastronomi yarışmasında katıldığımız orijinal Türk mutfağı branşında 3. olup Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerimize bronz madalya getirdik. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp Bey’e teşekkür ediyoruz. Sivas’ımızı, belediyemizi en iyi şekilde temsil ettik.” ifadelerine yer verdi. Aşçı Mehmet Gökten ise, “Biz bu yarışmada Türk mutfağı ve modern Türk mutfağı...Aşı Haftası

 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için “Aşı Haftası” yapılmasına karar vermiş ve ilk “Aşı Haftası” Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen “Avrupa Aşı Haftası” etkinliklerine Ülkemiz de katılmaktadır. 20 - 25 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 10. Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri ile aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle kızamık ve polio eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde de aşılanma t...Aşık Sefil Selimi Anma Programı Düzenlenecek

 Şarkışlalı Yazar Aşık Sefil Selimi Şarkışla Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda 30 Aralık 2014 Salı Günü 13:30’da anma etkinliğiyle anılacak.Anma programı ise şu şekilde;Etkinlik Açılış Aşık Sefil Selimi Belgesel Filmi Protokol KonuşmalarıRecep Ateş Sivas Aşıklar Ve Ozanlar Derneği BaşkanıAhmet Ayık Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Ve Halk Oyunları Dernek BaşkanıBekir Alim Sivas Yazarlar Ve Şairler Derneği BaşkanıAhmet Turgay Oğuz Şarkışla Belediye BaşkanıKadir Pürlü İl Kültür Ve Turizm MüdürüDavut Gül Şarkışla KaymakamıAlim Barut Sivas ValisiYrd. Doç. Dr. Doğan Kayanın Konuşması...Aşık Sefil Selimi Kabri Başında Anıldı

 AHMET ERÇELİK"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen merhum halk ozanı Ahmet Günbulut için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma programı düzenlendi."Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen merhum halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 11. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Kabri başında anıldı.Yıldırım Mahallesi Mezarlığında düzenlenen anma programına, Günbulut'un ailesi ve yakınları ile Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, bazı aşıklar, şairler ve yazarlar katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz'ün dua okumasının ardından Günbulut'un mez...Aşık Veysel Anma Konseri

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Mehmet Erdoğmuş'un konuk olarak katılacağı Âşık Veysel'i anma konseri 24 Mart 2015 Salı Günü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenecektir. ...Aşık Veysel Köyünde Anıldı

Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Vali Zübeyir Kemelek Suşehri İlçesi Sivrialan Köyü’nü ziyaret etti. Ölümünün 40. Yılı dolayısıyla Vali Kemelek Nevruz kutlamalarının hemen ardından Aşık Veysel’in köyü olan Sivrialan köyüne giderek Aşık Veysel’in kabrini ve müzesini ziyarette bulundu.             Aralarında İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, Vali Yardımcıları İsmail Koşum, Mustafa Aydın ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Kültür ve Turuzm Müdürü Kadir Pürlü’nün de bulunduğu Aşık Veysel’i a...AŞIK VEYSEL KÖYÜNDE ANILDI

Vali Kemelek Aşık Veysel’in ölümünün 40. yıl dönümünden ayrılırken yol üstündeki Ortaköy’ü ziyaret etti.  Ellerinde Türk bayrağı ile valiyi bekleyen gençleri görünce gençlere teşekkürlerini sunarak köyün gözdesi Müze’ye ziyarette bulundu. Müze sorumlusu Zehra Tüzün burada köyün geçmişte kullandığı araçlar, hayvancılıkta kullandıkları yöntemler, giysileri, köyde bulunan hayvanların doldurumuş halleri, bitki çeşitliliği, kütüphane ve geçmişte köyün halkının fotoğraflarını sergilediklerini ifade etti. Tüzün , Müzenin eskiden Orta Okul olduğunu ifade ederek tasviye sürecinden s...Aşık Veysel Kültür ve Sanat Günleri Açılış Programı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKAşık Veysel Kültür ve Sanat Günleri açılış programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Açılış Programına Vali Alim Barut,Belediye Başkanı Sami Aydın,İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü,Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz,Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu ve Öğrenciler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda İl Kültür Müdürlüğü Fasıl heyetinin konserinden sonra Açılış konuşmalarına geçildi.İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü “Aşık Veyseli tüm Türkiyeye sığdırmak değil biz Dünya Ozanı Aşık Veysel dedik. Biz her ...Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni yapıldı. Okul bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, konuşmasında, 20 Kasım 1994'ten bu yana hizmet veren okulun gençliğin eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla açıldığını belirterek, "9 programla eğitime devam ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Okul birincisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nd...Âşık Veysel Müzesi Ek Binasının Teşhir ve Tanzimi Yapılıyor

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in, Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yenilenen müze ek binası idaremiz kaynakları ile yapılmıştı. Teşhir ve tanzimi de İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen müzenin içerisine görme engelliler için Braille alfabesi, Âşık Veysel'le ilgili bilgilerin yer aldığı 10 pano, işitme engelliler için de işaret diliyle "Âşık Veysel Belgeseli" hazırlanmıştı. Müzede, yabancı konuklar içinde Âşık Veysel ile ilgili İngilizce alt yazılı belgesel yer almıştı. Diğer yandan Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun müzeye dönüştürülen evinin arkasına iki kattan...Aşık Veysel müzikali

Karabük Üniversitesi'nden 20 öğrencinin rol aldığı müzikal, ilk olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahneye konuldu Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 20 öğrenci, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahneye koyduğu müzikalle anlattı.Öğrenciler, Şarkışla'daki Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda, ünlü ozanın hayatını ve sanatını, sahneye koydukları müzikalde canlandırdı.Gençler, oyunu, çocuklara ayrı, ilçe protokolüne ayrı olmak üzere iki ayrı seansta sahneye koydu.Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklama...Âşık Veysel Türkülerle Anıldı

 AHMET ERÇELİKKültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Solmaz Kadıoğlu Yönetiminde Aşık Veysel Anma Konseri Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Konsere Vali Alim Barut ve Eşi Miyase Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Eşi Yurdagül Aydın, Koro Müdürü Murat Karakuzu, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı,İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve Sivas halkı katıldı.Konser 2 bölüm halinde gerçekleştirildi.1.Bölümde Koro olarak2.Bölüm solo Türküler ve Konuk Sanatçı Mehmet Erdoğmuş’un seslendirdiği türkülerle gerçekleşti. ...Aşıklar Derneğinden Kardeşlik Gecesi

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği tarafından geleneksel hale getirilen sevgi ve kardeşlik gecesi yapıldı. Gülşah YARLIEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu’nda gerçekleştirilen Sultan Şehir 4. Geleneksel Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Gecenin açılış konuşmasını yapan Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halkoyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, geleneksel hale getirdikleri gecenin 4. yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ettiAyık, çok sayıda ozanın ye...Aşırı sevgi iyi değildir

Sivas’ta Aile Mektebi çalışmalarını faaliyete geçiren İmam Hatipliler Derneği, bu ayki programında ‘ Sağlıklı Aile ve Sağlıklı Çocuk konusu ele aldı. Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak Aile uzmanı Avukat Hatice Cansu Hevesli ile eşi Adem Hevesli katıldı.   Sivas İmam Hatipliler Derneği ve Konya Rıbat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen aile mektebi programı, Sivas  Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kuranı kerim bölge birincisi Ali Bayram’ın kuran  okumasıyla başladı Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussame...Aşırı Sıcaklarda Sağlıklı Beslenme

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent Sağlam “Aşırı Sıcaklarda Sağlıklı Beslenme” konusunda dikkat çekti ve bazı uyarılarda bulundu.   Yaz aylarının başlaması ile artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gö...Aşırı Terleme ve Tedavisi

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Bülent Kargı sıcakların başlamasıyla birlikte kişilerin özellikle elllerinde, koltuk altlarında terlemenin arttığını bunun da tedavi edilebileceğini belirtti. Op. Dr. A.Bülent Kargı, terlemenin vücudun bulunduğu ortamla arasındaki ısı değişimini sağlayan fizyolojik bir mekanizma olduğunu, vücudumuzdaki ter bezleri, sempatik sinir sistemi denilen irade dışı çalışan bir mekanizma tarafından kontrol edildiğini belirtti. Aşırı terlemenin tüm vücutta veya bölgesel olabileceğini belirten Medical Park Antalya Hastane Ko...Aşk Kaşıntısı Sivas’ta Sahnelendi

 AHMET ERÇELİKSivas Erzincan Tabipler Odasının katkılarıyla Rituel Sanat Merkezi Oyuncularından Cantuğ Turay ve Begün Topçu Turay’ın oynağı 2 kişilik 2 perdelik oyunu Şahir Örgel yazdı. Deniz Gökçe Yersel yönetti. Aşk Kaşıntısı adlı oyun Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde seyircilerden tam not aldı. Oyun 2 kişinin birbirlerine olan tutkusunu anlatıyor. Oyun öncesi Deniz Yıldızındaki Melik Cantuğ Turayla özel röportaj gerçekleştirdik.Cantuğ Turay “Bize biraz kendinizden bahsederimsiniz?Ankara doğumluyum. Yaşımla ilgili birçok rivayetler var. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konserva...AT-EL-YE Resim Sergisi İlgi Gördü

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından "At-El-Ye" adlı Karma Resim Sergisi açıldı. CÜ Kültür Merkezi Sanat Galerilerinde açılan serginin açılışına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 4. Sınıf öğrencileri Sebahat Adamışoğlu, Seda Deveci, Hatice Sertoğlu, Selma Şahin, Cuma Çifçi, Halide Elik tarafından açılan sergide öğrenciler eserler hakkında sergiye katılanları bilgilendirdi. Sergi 2 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.   ...Atalay "İyi bir adım oldu"

İlimizdeki gazetelerin birleşmeye kararı alarak 14 gazeteden 3 gazeteye indirilmesinin kutlama pastası kesildi. Kutlamaya katılamayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Gazeteciler Cemiyeti Fikret Ünsal’ı telefonla arayarak duygu ve düşünceleri anlattı. Atalay konuşmasına gazetelerin birleşmesinin Sivas basınına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal nezdinde ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle başlarken, “İnşallah çok daha güçlü bir basın için iyi bir adım oldu, ben tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünsal’da, BİK Genel Müdürü Atalay’a tü...Atalay Demirci Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKBilişim Şenliği bu sene yine Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aracılığıyla 19-20 Mart günlerinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak.Konuşmacı olarak Girişimcilik Hakkında Salih Seçkin Sevinç, Dijital Medyada Kariyer hakkında Emrah Kozan,Rekabetçi Zeka hakkında Cristophe Bisson, Pazarlama Yönetimi hakkında Birgit Öberet ve Stand Up Gösterisiyle Atalay Demirci sahne alacak.  ...Atalay Demirci Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKUluslararası Bilişim Şenliği kapsamında Ünlü Standupcı Atalay Demirci 2. Kez öğrenicilere keyifli anlar yaşattı.Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübünün organizesiyle Uluslararası Bilişim Şenliği İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Konferansa Öğretim Elemanları ve Öğreniciler yoğun ilgi gösterdi.19-20 Mart 2 gün sürecek Konferansta Girişimcilik Hakkında sunumuyla Salih Seçkin Sevinç, Dijital Medyada Kariyer hakkında Emrah Kozan, Sanal Gerçekçilik sunumuyla Ercan Bozkurt, İnternet Ortamı sunumuyla Gökhan Akın, Uluslararası Gençlik Bilgi Ağı sunumuyla Kayader Başkan Ya...Atalay “Sivas Önemli Kilometre Taşlarından Birisi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay yerel gazetelerin birleşmesinin ardından Sivas’a geldi. Atalay, yerel medya ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Sivas’ta ki yerel gazetelerin birleşmesi ile tüm ülkeye örnek olduğunu ifade ederek “Sivas hakikaten kendi birleşmemiş, Türkiye’yi birleştirmiş bir şehirdir. Sivas Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli kilometre taşlarından birisidir. Böylesine tarihi özellikleri taşıyan bir şehrimizde gazetelerinde birleşmesi bizi memnun etti” dedi. Basın İlan Kurumu Şubesi’nin açılmasından sonra ciddi bir mesafe alınmasının sevindi...Atalay'dan Barut'a Ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Sivas Valisi Âlim Barut’u Makamında Ziyaret Etti  AHMET ERÇELİK Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere ilimize gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Vali Âlim Barut’u makamında ziyaret etti.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Âlim BARUT, konuşmasında; ‘‘Türkiye’de Basın İlan Kurumu’nun medya konusundaki kapsayıcı tavrı ve özellikle mahalli basın konusundaki çalışmaları semeresini verdi. Gazeteler daha doygun, mizansen ve görsellik açısından daha düzgün çıkmaktadır. Yerel basınla, Basın İlan Kuru...ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ MÜDÜRÜ'NDEN BAŞKAN ÜRGÜP'E ZİYARET

Görevine yeni atanan Atatürk ve Etnografya Müzesi Müdürü Atılgan Kaya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.   Ziyarette konuşan Kaya, “Ziyaretimizin amacı sizleri tanımak. Belediyemiz ve müzemiz iç içe bir kurum. Belediyemizin müzemize yoğun katkıları var, desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise memnuniyetini ifade ederek, “Yeni atanmış olduğunuz görevde başarılar diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Eskiden olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Devamlılık esastır bizde. Kül...Atatürk’ün Sivas’a Gelişinin 94. yıldönümü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk gelişinin 94. Yıldönümü kutladı. Paşapınarı mevkiindeki “Sivas’a ve Cumhuriyet’e İlk Adım Anıtı” anıtında 94 üncü yıl dönümü töreni düzenlendi. Buradaki törene, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kürşad Ergün, gaziler ve şehit yakınları katıldı. 94 üncü yıl töreni, Val...Atık Pil Toplayan Öğrencilere Hediye Verildi

Sivas Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP ) işbirliğinde ‘ Çevre Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 2.’si gerçekleştirilen kentteki okullarda atık pil toplama kampanyasında, en çok atık pil toplayan okullar için Belediye Meclis Salonu’nda plaket ve ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal, Temizlik İşleri Müdürü Hasan Becit ile ödül kazanan okulların idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. ‘ EĞİTİMCİLERDEN SİVAS BELEDİYESİNE ...Atık su arıtma tesisi akreditasyon çalışmaları...

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılı teknik destek programı kapsamında Sivas Belediyesi adına hazırlanmış olan Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarları Akreditasyon Eğitimi Projesi kapsamında Sivas Belediyesi laboratuvar personeli eğitim almaya başladı.Çalışmalar kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi personeline 8 günlük eğitim çalışması başladı. Oran Kalkınma Ajansı tarafından görevlendirilen Taylan Çoruh ve Adil Buyan, Sibeski personeline gereken eğitimleri tesis yönetim binasında veriyor. Konu hakkında açıklama yapan Sib...Atlı Polis Grup Amirliği Kuruldu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Atlı Polis Grup Amirliği kuruldu. Atlı Polis Grup Amirliği'nde, ilk etapta, 8 polis memurunun görev yapması planlanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 ay önce Sivas'a getirilen ve Sivasspor Binicilik ve Atlı Spor tesislerinde eğitimlerini tamamlayan atları kullanması için polis memurları son hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kurulan yeni Atlı Polis Grup Amirliği'nde, ilk etapta, 8 çevik kuvvet polisinin, 6 atla görev yapması planlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi atlı polislerin ...Attığın her adım sağlığa yatırım

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı Dünya Sağlık Haftası'nda sağlıklı yaşama dikkat çekmek için 'Attığın her adım sağlığa yatırım' sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlık haftası nedeniyle bir mesaj vermek istediklerini söyleyen AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, "Attığın her adım sağlığa yatırım slogan ile bugün yürüyeceğiz. Sivas halkını 7'den 70'e herkesi sağlıklı yaşamaya davet ediyoruz. Kalp hastalığı, stres, obezite, tansiyon ve şeker hastalıklar hep sağlıksız yaşamaktan ve sağlıksız beslenmekten oluyor. Bunun için de biz arkadaşlarla bir mesaj...Avcı, Soba Ve Çatı Uçmalarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı vatandaşları uyardı. Avcı yaptığı açıklama da, “Mevsim itibariyle rüzgârların yoğun olabileceği ve dalgalı havaların oluşabileceği bir mevsime girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla havalar tam olarak ısınmadığından dolayı sobalarımız hala yanmakta geceleri özellikle ters esebilecek bir rüzgâr neticesinde üzücü hadiselerle karşılaşmamak adına lütfen sobalarınızın söndüğünden emin olduktan sonra uykuya geçelim, dolayısıyla üzücü hadiselerle karşılaşmamış oluruz” dedi. Diğer taraftan Avcı, mevsim şartlarından dolayı özellikle rüzgârın yoğunluğunun ...Avlak alanları belirlendi

Ulaş ilçesinde 2014-2015 yılı avlak alanlarının yerleri tespit edildi. Avlak alanların belirlenmesi toplantısına, Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, Belediye Başkanı İsmail Koçak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Zülfikar Özılgın, Emniyet Amiri Komiser Ahmet Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya ile avcılardan Tahir Duran ve Elvan Üre katıldı. Kaymakam Ali Altınkaynak başkanlığında toplanan av komisyon kurulu, ilçede 2014-2015 yılı av dönemindeki avlak bölgeleri belirledi. Komisyon kararıyla ilçeye bağlı Yapalı, Karacalar, ...Avrasya Sirki Sivaslılara Neşeli Anlar Yarattı

 AHMET ERÇELİKSivas Belediyesi katkılarıyla olan Avrasya Sirki Sivaslılara keyifli anlar yaşattı.2 saat süren sirkte Palyoçolar,Cambazlar,Akrobasi Hareketleri,Sihirbaz,Ayı,Aslan ve Yılan danslarıyla keyifli anlar yaşattı.Çocuklar kadar büyüklerin ilgisini çeken Sirk Hafta İçi 13:00 16:00 ve Hafta Sonları 14:00 17:00 20:00 saatleri arasında ilgilerini Yenişehir Fuar alanında bekliyor.Sirk 10 Mayıs son gösterisinin ardından şehrimizden ayrılacaktır. ...Avrupa’da Yaşayan Türk Öğrencilerden Aydın’a Ziyaret…

 Avrupa Türk Birliği tarafından düzenlenen gençlik gezileri kapsamında Almanya ve Fransa’dan Sivas’a gelen 40 Türk öğrenci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.Yurtdışında yaşayan öğrencilerle Meclis Salonu’nda bir araya gelen Başkan Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette gezi faaliyetleri hakkında bilgi veren Avrupa Türk Birliği Başkan Yardımcısı Nazmi Kaya, “Biz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 22 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Amacımız Türk Milletine hizmet etmek ve bayrağımızı yurtdışında dalgalandırmak. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplul...Avukatlar Adaletin Üstünlüğünü Sağlamasında Önemli Bir Roldür”

Vali Zübeyir Kemelek 05 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Her bireyin temel hakları arasında yer alan savunma hakkı, yargı fonksiyonunun sacayaklarından birini oluşturmak olduğunu belirten Kemelek, “Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatlarımız da bağımsız yargının güvencesi çağdaş hukuk sistemimizin de ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu doğrultuda avukatlarımız vatandaşların savunma hakkını hukuk çerçevesinde kullanmalarını sağlayarak da toplum barış ve huzurunun korunmasında aktif rol oynamaktadırlar. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hukuksal ili...Ay Işığı Derneği Hayır İçin Hizmet Edecek

 Sivas’ta hayır amaçlı kurulan ve kısa sürede faaliyetlerine başlayan Ay Işığı Derneği, düzenlenen törenle hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdiYaşlılara, eşi cezaevinde olanlara, boşanmak zorunda kalmış ailelere ve gençlere yardım etmek amacıyla iki ay önce kurulan ve çalışmalarına başlayan dernek, düzenlenen törenle açıldı. Çarşıbaşı Mahallesi 8. sokakta bulunan hizmet binasının açılış törenine İl Genel Meclis Üyesi Turan Topgül, Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Aliağa Camii imam hatibi Kadir Duman’ın Kuranı kerim okumasıyla başlaya...Ay Işığı Derneğinden SESOB’a Ziyaret

 Sivas’ta yeni kurulan ve içalışmalarına başlayan Ay Işığı Derneği yöneticileri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulunan dernek başkanı Selahattin Yiğit, derneğin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.7 arkadaşıyla birlikte Ay Işığı derneğini kurduklarını dile getiren Yiğit, “ Amacımız yaşlılarımıza, eşi cezaevinde olan kardeşlerimize, boşanmak zorunda kalmış çocuklu annelerimiz ve gençlerimize hizmet etmektir. Hayır yapmak isteyipte çeşitli nedenlerden dolayı fırsat bula...Ayağa Kaldıran Akülü Tekerlekli Sandalye İstiyoruz

Anadolu Haber Bir engelli babası olan İsmail Kelpetin gazetemize gelerek yardım talebinde bulundu.  İsmail Kelpetin oğlunun durumu hakkında bilgi vererek, “On beş yaşında fiziksel engelli oğlum var. Bütün ihtiyaçlarını annesi karşılıyor. Doğduğundan beri hastane hastane gittik ama bir sonuç alamadık. Tıp dilinde hastalığı serebral palsi. Kayseri Erciyes Üniversitesinde tarafımıza bir adet parapodium kullanması gerekmektedir diye rapor verildi” dedi. Kelpetin, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, cihazın resmi raporu ile müracaat ettim. Vakıf bize bir cihaz getirtmiş. Getirdiği gün ge...Ayakkabı seçerken en sık yapılan 6 hata

Yüksek topuklu, yüksek platformlular… Çok dar ya da çok büyükler…  Ve çok sert tabanlı olanlar... Şık giyinmek ile moda her zaman birbirine karıştığı için ayağın rahat olması hep ikinci planda kalıyor.  Sonuç; su toplayan, cildi soyulan, nasır bağlayan ve sık sık burkulan ayaklar! Üstelik geç kalındığında problem gittikçe ilerleyerek ciddi sinir sıkışmalarına,  ayaklarda ve parmaklarda şekil bozukluklarının oluşmasına veya artmasına yol açabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Türkmen, ayak sağlığını korumak için ayakkabı, bot vey...Aydın Esnaf Ziyaretine Devam Ediyor...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın seçim gezileri kapsamında Salı Pazarı ve Sirer Caddesi esnafıyla bir araya geldi.7 Haziran Genel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Aydın bu çerçevede ilk olarak Salı Pazarı esnafı ile bir araya geldi. Pazarcıların sorunlarını dinleyen Başkan Aydın 7 Haziran Seçimlerinde destek istedi.Daha sonra Sirer Caddesi esnafı ile buluşan Başkan Aydın, esnaftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü saat 14.00’te halkla buluşmasına katılmasını isteyerek seçimlerde destek istedi.AK Parti Hükûmetinden memnun olduklarını dile getire...Aydın Esnafla Bir Arada

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Bankalar Caddesi’ndeki esnafla bir araya gelerek 7 Haziran seçimlerinde destek istedi.Seçimlere sayılı günler kalırken Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar çerçevesinde sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren Başkan Aydın, Bakalar Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, AK Parti’ye destek istedi.İlk olarak Bankalar Caddesi girişindeki ayakkabı boyacıları ile bir araya gelen Başkan Aydın, hem ayakkabısını boyattı hem de esnafın ağzından gündemdeki konuları dinledi. Daha sonra cadde boyunca bütün esnafları tek...Aydın “Turkuaz Projesi yanlış”

Ak Parti Sivas eski Belediye Başkanı Sami Aydın, 2014 yerel seçimlerinde yine Ak Parti’den aday adaylığını başvuran isimlerden oldu. Ak Parti iktidarının ilk yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanı olarak seçilen Sami Aydın, 2009 yerel seçimlerinde de Ak Parti’den yeniden aday olarak gösterilmiş ve seçimi kaybetmişti. Aydın, Ak Parti’den bu dönemde aday adaylığını koyarak Sivas’a yeniden hizmet etmek için Ak Parti’den yeniden aday adayı olduğunu söyledi.  Aydın gazetemize yaptığı ziyarette Sivas ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Aydın, Turkuaz Projesi’ne de bakış açısını anlattı.Eski...Aydın, projeleri değerlendirdi

Belediye Başkanı Sami Aydın, TSO meclisinin konuğu olarak meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ve Meclis Başkanı Necati Şahin'in davetlisi olarak odanın meclis üyeleri ile birlikte olan Başkan Sami Aydın, seçim öncesi kamuoyuna taahhüt olarak sunduğu projeler ve meclis üyelerinin önerilerini değerlendirdi.  Aydın, katılımcılara imar revizyon planı, ulaşım mastır planı, kentsel dönüşüm projeleri ve sanayi sitelerinin Seyfebeli Mevkiinde toplanması ile ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra Ticaret Sanayi Odası Mecl...Aydın, Terziler Çarşısın Gezdi

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Sivas ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği esnaf gezilerine katılarak Bakan Yılmaz ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.Yaklaşan genel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bugünkü durağı Terziler Çarşısı oldu. Buradaki tüm dükkânları tek tek ziyaret eden Bakan Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindeki heyet, genel seçimlerde destek istedi.Sivas’ta ve Türkiye’de istikrarın sürmesi adına vatandaşlardan oy isteyen Bakan Yılmaz ve Başk...Aydın, Turhal Sivaslılar Derneği’nin Açılışına Katıldı…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Turhal Sivaslılar Derneği’nin açılışına katılmak üzere Tokat’ın Turhal ilçesine gitti.Yağışlı havaya rağmen ilçe girişinde uzun araç konvoyu tarafından karşılanan Başkan Aydın’a, ilgi oldukça yoğundu. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve beraberindekilerle programın yapılacağı salona geçen Başkan Aydın, davul-zurna ve alkışlar arasında katılımcıları selamladı.Mehmet Uzun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Başkan Aydın’ın yanı sıra; Turhal Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti Tokat Milletvekili ...Aydın: Personel ihtiyacın 2 katı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÖZBELSAN Anonim Şirketi ile ilgili açıklamalarda bulunduAK Parti Nisan Ayı Danışma Meclisi toplantısında  konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÖZBELSAN’ın mevcut durumu itibariyle üretim yapamadığını ve şu an ki personelin ihtiyacın 2 katı olduğunu söyledi. ÖZBELSAN’ı ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aydın, “Değerli arkadaşlar, belediyemizin ÖZBELSAN şirketi var ve şu anda bu şirket hiçbir üretim yapamıyor veya şu an elinde işi yoktur. Önce bizim burayı ayağa kaldırmamız lazım. İş yapabilir hale getirebilmemiz...Aydın’a Bir Ödül Daha…

 Tasarladığı ve hayata geçirdiği projelerle her dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformda defalarca ödül alan Belediye Başkanı Sami Aydın’a ‘Sivas Ansiklopedisi Projesi’ ile ‘Kültür Yayıncılığı Alanı’nda bir ödül daha geldi.2014 yılı Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri ödülleri kapsamında en iyi projeler 30 Aralık’ta İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sivas Belediyesi de düzenlenen törende “Sivas Ansiklopedisi Projesi” ile kültür yayıncılığı ödülüne layık görüldü.Sivas ansiklopedisi Aydın’ın seçim öncesi kültür vaatleri arasında yer alıyordu. Çalışmaları ...Aydın’a Esnaflardan Yoğun İlgi

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri öncesi bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hafta sonu mesire alanlarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, gün içerisinde de şehir merkezindeki esnafları ziyaret ederek onların sıkıntılarını dinliyor. Bu manada Pazartesi pazarını ziyaret eden Başkan Aydın, alışverişe gelen vatandaşlar ve pazarcı esnaflarıyla bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu. Ev eksiklerini gideren hanımların zaman zaman meyve-sebze ücretlerini de ödeyen Başkan Aydın’a esnaflar yoğun ilgi göster...Aydın’a ziyaretler

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimlerinde Sivas halkının büyük teveccühü ile Sivas Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Mimar Sami Aydın’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor.  Bu kapsamda çok sayıda Sivaslı’nın yanı sıra, AK Parti Eski İl Başkanı Zeki Kılıç, Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala, Baro Başkanı Muharrem Eliş de Başkan Aydın’la bir araya geldi. Ziyarette konuşan Eski İl Başkanı Kılıç, “Bu seçimler Türkiye’miz, geleceğimiz için çok hayırlı oldu. Başkanımızdan da hayırlı hizmetler bekliyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Başkanımıza bu çalışmalarda elimizden g...Aydın’a ziyaretler sürüyor

Anadolu HaberSivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gün boyu çok sayıda vatandaşı makamında ağırlayan Başkan Aydın’ı il protokolü de yalnız bırakmıyor. Başkan Aydın’ın geçtiğimiz haftaki ziyaretçileri arasında İl Jandarma Komutanı Okşin Akşit,İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Doğanşar Kaymakamı Hakan Kafkas, Akıncılar Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, ÇEDAŞ İl Müdürü Ali Cesur,Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ömer Anlı ve Şube Başkanlarının yanı sıra Sivasspo...Aydın’a Ziyaretler Sürüyor

 Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bir yandan birçok projenin Sivas’a kazandırılması için çalışmalarına hız veren Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer yandan da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Bu anlamda Başkan Aydın’ın bugünkü ilk ziyaretçileri 168. Kuruluş Yıl Dönümlerini kutlayan Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mehmet Postacı ve beraberindeki heyet oldu.Ziyarette Tapu Kadastro’nun çalışmalarını anlatan Bölge Müdürü Postacı, Sivas merkezli olarak Tokat ve ilçelerini kapsayan hizmet sınırları içerisinde 29 Tapu Müdürlüğü, 2 Kadastro Müdürlüğü ve 12 adet Kadastro Birimi aracılığıyla hiz...Aydın’dan Belediye Başkanlarına Son Uyarı

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 30 Mart’ta gerçekleştirilen mahalli seçimler sonrasında ilçe belediye başkanlığı koltuğunu devralan belediye başkanlarını; katı atık bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi ve sokak hayvanlarının barınabileceği geçici bakım evi konusunda uyardıFatih TABUR Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, yerel seçimler sonucu ilçe belediye başkanlığı koltuğunu devralan belediye başkanları uyardı.Aydın, Sivas Merkez Belediyesi dışındaki hiçbir belediyenin katı atık bertaraf tesisi olmadığını ve şu anda vahşi depolamanın yapıldığını dile getirdi. Sivas Merkez Belediyesi dışın...Aydın’dan 19 Mayıs Mesajı…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda millet olmanın acıda ve sevinçte birleşmenin önemine vurgu yaptı. Aydın; “19 Mayıs ruhu milletimizin en zor, en acı, en çetrefilli günlerde dahi umudunu kaybetmediğinin, birbirine kenetlenerek her türlü zorluğun üstesinden gelebildiğinin adıdır. 19 Mayıs, Emperyalist sisteme karşı bir milletin hürriyet mücadelesidir.” dedi.Aydın, bundan 96 yıl önce Türk milletinin Anadolu’dan, tarih sahnesine yeniden döndüğünü, yeni bir tarih yazmaya başladığını belirterek, “Bundan dolayı...Aydın’dan Ayhan’a ziyaret

Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan'a iade-i ziyarette bulundu.  Gülşah YARLISıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette iki kurumun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.  Başkan Aydın, kurumlar arası diyaloğa önem verdiklerini ifade ederek hem Belediye hem de İl Özel İdaresinin ilimizde önemli çalışmalara imza attığını söyledi.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan ise iki kurumun sık sık bir araya gelerek çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, “İlişkilerimizin iyi olması halkımıza da ...Aydın’dan Osb Gezisi…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği programa katılarak bölgenin sorunları hakkında sanayicilerle görüş alışverişinde bulundu.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde düzenlenen programa Başkan Aydın’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, SOSAD Başkanı Göksel Aras ve iş adamları katıldı.Sivas’ın gelişmesinde Organize Sanayi Bölgesi’nin bir lokomotif olduğuna vurgu yapan SOSAD Başkanı Göksel Aras, Sivas’tan göçü tersine çevirebilmek adına vatandaşların fabrikalardan ve yatırımlardan haberdar olması gerektiğini söyleyerek bölgede...Aydın’ın Başkent Temasları Oldukça Verimli Geçti…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkent Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak şehrimize kazandırılması planlanan projeler için bürokratlarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aydın’a ziyaretlerinde Milletvekili Ali Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun ve SİBESKİ Müdürü Erhan Ercanlı eşlik etti.Başkan Aydın’ın Ankara’daki ilk durağı, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda hemşehrilerimiz olan Seyit Ahmet Işkın ve Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aydın ile bir araya gelen Başkan Aydın, Başbakan Davutoğlu’nun Sivas ...Aydın’ın Pazar Mesaisi...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.Bu bağlamda Başkan Aydın, hafta sonu yapılan Açık Öğretim sınavlarına giren öğrencileri ziyaret ederek onlara başarılar diledi. Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sınav öncesi kampüsü gezen Başkan Aydın, okul bahçelerini, kamelya ve bankları tek tek dolaşarak öğrencilere sınavlarında kolaylıklar diledi.Öğrencilerle sohbet ederek sıkıntılarını da dinleyen Başkan Aydın’a gösterilen ilgi oldukça yoğundu. Karşılarında Aydın’ı gören öğrenciler şaşkınlı...Ayhan İlçelerde

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan; Zara ve İmranlı İlçelerinde incelemelerde bulundu.   Ayhan, önceki günde Zara ve İmranlı temaslarıyla ilçelerine gitti. Ayhan ilk olarak Zara ilçesinde Kaymakam Yakup Güney ile bir araya geldi. Kaymakamı Cemal Demiryürek  ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pala ile birlikte Zara Tödürge Gölü’nde gezi ve incelemelerde bulundu.  Daha sonra ilçe girişine yapılması planlanan İlçe Özel İdare Bakımevi için belirlenen arazide incelemede bulunan Ayhan,  ardından Zara İlçe Özel İdare Müdürlüğü...Ayhan, inşaatları inceledi

Anadolu Haber İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile eski Tekel binası yerine yapılan kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.  Ayhan, yaklaşık 4 ay önce yer teslimi yapılan ve ilgili firma tarafından onarım işlerine başlanan tarihi binayı gezerek çalışmaları yerinde gördü.  Ayhan, Özel İdare Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ve teknik personelin de hazır bulunduğu incelemede firma yetkilileri restorasyonla ilgili Ayhan’a yapılan çalışmalar hakkında ilgili bilgi verdi. Ayhan, “TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığ...Ayhan, İş Adamlarına Özel İdare Yatırımlarını Anlattı

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Sivaslı üyeleri ile bir araya geldi. MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun ve yönetim kurulunun davetlisi olarak sabah kahvaltısına katılan Genel Sekreterimiz Ayhan, işadamlarına İl Özel İdaresi’nin yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen sohbette işadamları Sivas’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini Genel Sekreteri Ayhan’la paylaştı. Ayhan, yaptığı konuşmada köklü bir geçmişe sahip olan Sivas’ın kalkınması ve gelişmesi için kurum olarak öneml...Ayhan, Merkez Köylerde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan merkeze bağlı Çongar, Gazibey, Kayadibi, Aylı ve Güney köylerinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.  İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Turizm, Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Özaydın, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri Özcan Duman ile birlikte köylerdeki köy içi parke, kanalizasyon, içme suyu gibi alt yapı çalışmalarını yerinde gören Ayhan, köy okullarını da tek tek gezerek çevre düzenlemesi ve fiziki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Çongar Köyünü ziyaret eden Ayhan, Çongar İlk - Ortaokulunun fiz...Ayhan, müzenin son durumu değerlendirdi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ‘4 Eylül Milli Mücadele Müzesi’ olarak hizmet verecek olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, milli birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleyen kararların alındığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin restorasyonun son durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin, mekan olarak milli mücadele yıllarında çok önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Ayhan, milli mücadele yıllarındaki ruhu tam manasıyla yansıtabilmek ...Ayhan, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerini Kabul Etti

  İlimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile Toç-Bir-Sen Şube İl Temsilcisi Oktay Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. İlk olarak Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Dernek Başkanı İbrahim Kılıç’a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Evrensel iş etiği ilkelerinin, toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması amacıyl...Ayhan’dan 23 Nisan Bayramı Kutlama Mesajı

 23 Nisan, Türk milletinin yok olmadığını, işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bugün 95 yaşına girmiştir.Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler...Ayhan’dan Basın Bayramı Mesajı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Ayhan, basının ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olduğunu ifade etti. Basının iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Ayhan, bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili aracın basın olduğunu kaydetti. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün hayati önem taşıdığını ifade eden Ayhan” ...Ayhan’dan Konferans

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan, Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu’nda Konferans verdi. Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Akademi Kulübünün organize ettiği “Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimler ve Özel İdareler” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi öğrenciler tarafından açılan sergiyi gezen Ayhan, daha sonra okul idareci ile bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere hitap etti. Türkiye’nin temel organlarının yasama, yürütme ve yargı olduğunu söyleyen Ayhan, devletin; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgü...Ayhan’dan STBO Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti

İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak da hazır bulundular. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerini ileten İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, “Seçimler sonrasında yeniden seçi...Ayhan’dan Yıldızeli’nde Kapanan Beldelere Ziyaret

İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, ilimizde kapanan belde belediyelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Zara Şerefiye köyünde incelemelerde bulunan Ayhan, önceki günde Yıldızeli’ne bağlı 5  kapanan beldeyi ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. 6360 sayılı kanun kapsamında ilimizde kapanan belde belediyelerinin köy muhtarlığına dönüştürülmesinin ardından, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Yıldızeli’ne bağlı Şeyhhalil, Kümbet, Kalın, Yavu ve Kavak Köylerinin muhtarları  ile bir araya geldi.İlçe Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, ...Aynı Acıyı İki Defa Yaşadılar

2004 yılında hayatını kaybeden Abdurrahman Keleş’in defnedildiği aile mezarlığının  altında  PKK’lı bir kadın teröristin yattığı ortaya çıktı. Olayın şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Keleş’in evlatları İrfan ve Songül, ‘bir acıyı iki defa yaşadık’ dedi.Fatih TABUR Sivas’ın Divriği İlçesi kırsalında 1996 yılında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 32 PKK’lı ölü ele geçirilmişti. Sivas’a getirilen PKK’lıların cesetlerinin sahibi çıkmayınca cesetler Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan iki ayrı bölgeye defnedilmişti.  Ölen Diyarbakırlı teröristlerden Nurkan Ça...AYNI HEYECAN VE COŞKUYU BİRKEZ DAHA YAŞIYORUZ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı Yazılı bir açıklama yapan Sesob Başkan Vekili Ali Kılıç, Cumhuriyetin ilan edilişinin yıldönümünü, milletçe aynı duygu birliği ve gururla  kutlamanın heyecan ve coşkusunu bir kez daha yaşadıklarını ve onlara şükran söyledi Sesob Başkan Vekili Kılıç, “ Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim ülkemiz için özel, anlamlı ve gurulu bir gündür. Büyük önder Atatürk,  silah arkadaşlarıyla birlikte eşsiz mücadeleler vererek Kurtuluş Savaşında destan yazarak bağımsızlığımızı kazanm...Aynı Okuldan Farlı Bir Yardım…

 Hayat Ağacı Derneği’ne kısa süre önce gıda ürünü bağışlayan Süleyman Sami Kepenek İlkokulu, bu kez de oyuncak kampanyası düzenleyerek, toplanan oyuncakları teslim etti. Oyuncakları öğrenci ve velilerin katkılarıyla bir araya getiren Süleyman Sami Kepenek İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, ihtiyaç sahipleri ailelerin çocukları için büyük bir mutluluğa vesile olacak yardımlarını Hayat Ağacı Derneği’ne teslim ettiler. 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen yardım kampanyası ile toplanan oyuncaklar, Süleyman Sami Kepenek İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Duman, beraberi...Aytekin Kulmaç 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısyla bir mesaj yayımladı. Büyük Birlik Partisi Sivas İl başkanı Aytekin Kulmaç Yayımladığı mesajında şunları söyledi: 8 Mart 1857 tarihinde Amerika’nın New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin, daha iyi çalışma şartı talebiyle bir tekstil fabrikasında greve başlaması akabinde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonucunda çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamadığı için çoğu kadın 129 işçinin can vermesi 53 yıl sonra Uluslararası Sosyalist Kad...Azerbaycanlı Öğrencilerden Vali Barut’a Ziyaret

 AHMET ERÇELİKAzerbaycanlı 49 öğrenci ve öğretmenleri Vali Alim Barutu ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Alim Barut “Sivas Valiliği olarak gençlerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dolayısıyla 65 sene sonra özellikle İzci ve izciliğe ilişkin hayat ülkeleri ve buna ilişkin olarak etkisi dolayısıyla gençlerimizi düzenleyen bir durumdur. Ben Sivas’a gelen Azerbaycan heyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmalardan sonra Vali Alim Barutun Valiliğe özgü hediyeleri ve toplu fotoğraf çekinmesiyle sona erdi. ...Baba Okulu Basına Tanıtıldı

Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından yürütülecek olan “BABA OKULU” Programı basın toplantısı geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent Sağlam  konu ile ilgili olarak; Baba olmak, erkeklerin en büyük hayalidir. Fakat babalık ömür boyu sürecek zorlu bir süreçtir ve hazırlık aşaması da oldukça meşakkatlidir. Bu süreçte babaya anne ve bebek sağlığının gelişimine destek olabilecek her türlü bilgi ve beceri verilerek ailenin desteklenmesi,  hayatın en güzel anlarını sağlıklı ve keyifli yaşayab...Bacağına Korkuluk Demiri Saplanan Çocuk Kurtarıldı

 Bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk, Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selçuklu Mahallesi Kümbet Sokak’ta oyun oynayan 12 yaşındaki Mehdi Saidi’nin sağ bacağına, bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışırken korkuluk demiri saplandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, hidrolik kesici ile bahçe korkuluklarını keserek küçük çocuğu kurtardı. Yaşadığı acı ve korkunun yüzüne yansıdığı 12 yaşındaki Mehdi Saidi, olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Sağ bacağından yaral...Bademkaya- Gümüşören grup yolu asfalta kavuştu

Sivas İl Özel İdaresi,  asfalt çalışmalarına devam ediyor.  Kırsalda yol ulaşım standartlarının yükseltilmesi için çalışan İl Özel İdaresi, Sivas genelinde birçok köy yolunu asfalta kavuşturdu. İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Bademkaya- Gümüşören grup yoluna birinci kat asfalt yapıldı.  Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, 2013 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde köy yolarının kalite ve standartlarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde şuana kadar 206 kilometre as...BAĞDAT ÖLÜM CADDESi

Anadolu Haber Şehrin Kızılırmak tarafına doğru büyük gelişim göstermesi Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Bağdat Caddesi’nde trafik yoğunluğunu artırırken, üst üste meydana gelen ölümlü trafik kazalarından sonra tedbir alınmaması, Belediyeye ait olması gerekirken Halil Rıfat Paşa Üstgeçidinden sonrasının Karayolarına ait olması, Karayollarının her türlü şikayete kesinlikle kayıtsız kalması, Karayolları’nın trafik ışıkları konması gereken yere göze hiçte hoş görünmeyen bir üst yaya geçidi yapması, bu yaya geçidinin yanındaki güvenlik tellerinin sökülmesi sonucu kullanılmaması mahalle sakinlerinin...Bağımsızlığımızın Teminatı Çocuklarımızdır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Zübeyir Kemelek mesaj yayınladı. Ülkemizin dört bir yandan işgal edildiği, bağımsızlığımızın tehdit edildiği bir dönemde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin bağımsızlığı söz konusu olduğunda tüm zorlukları aşacağını kanıtlayan, sonuçlarıyla tarihin akışını değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Vali Kemelek, “Her bir satırı başlı başına bizlere bir ders, bir rehber olan bu destan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla da tarih...Bağlama çalmayı öğrenen kadınlardan mini konser

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursta eğitimlerini tamamlayan 16 kursiyer, mini konser verip kurs bitirme belgelerini aldı Şarkışla ilçesinde açılan bağlama kursunda 16 kadın kursiyer eğitim aldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Şarkışla Kaymakamlığı Hanımlar Evi'nde açılan kursa 16 kadın katıldı. Kadınlara, usta öğretici Engin Erdoğmuş tarafından 6 ay süreyle hafta içi her gün iki saat eğitim verildi.  Kursun bitmesi dolayısıyla Hanımlar Evi'nde program düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bilgiç, Kaymakam Davut Gül'e kurs hakkında...BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından düzenlenen 16. Gençlik Şöleni’nde Aslı Güngör, TNK ve Özgün sahne aldı. Bahar Şenlikleri kapsamında üniversite Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konserlerde öğrenciler sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla coştu. Şenlikler kapsamında bu akşam Kolpa, yarın ise Candan Erçetin’in sahne almasının ardından etkinlikler sona erecek. Konser sonunda Sanatçılar Aslı Güngör, Özgün ve TNK’ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut tarafından plaket verildi. -EĞLENCELER GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR- Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafında...Bahar Temizliği Başladı

Sivas Belediyesi mahallelerde temizlik çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatlarıyla çalışma başlatan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Eğri Köprü Mahallesi'nde temizlik yaptı.Mahallede hafriyatlar toplandı, çöpler alındı, yollar süpürüldü.Yıkama araçlarıyla yollar temizlendi, çöp konteynırları dezenfekte edildi.ÖZBELSAN Genel Müdür Yardımcısı Levent Olgun, çalışmalar kapsamında 65 mahalleyi temizlik programına aldıklarını kaydetti.Kaynak : Bizim Sivas...Bahar temizliği başladı...

 Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar temizliğine gece yarısı itibarıyla başladı.Bir süredir tüm mahallerde kıyı bucak yol kaldırım ve park temizliği yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Nisan ayının başı itibarıyla kelimenin tam anlamı ile “Bahar Temizliği Kampanyası” başlattı. Bir süredir devam eden kuru temizlik işleminin ardından geceleri caddelerin yıkanması işlemine geçildi. Dün gece trafik yoğunluğunun azalması ile saat 01.00 itibarıyla temizlik ekipleri ve itfaiye arozözleri devreye gerdi. Kent Meydanı’ndan başlayan yıkama işlemi merkezdeki caddelerl...Baharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal formülü

Mevsim geçişlerindeki ısı değişiklikleri soğuk algınlığı vakalarının artışına sebep olur. Mevsim geçişlerindeki ısı değişiklikleri soğuk algınlığı vakalarının artışına sebep olur. Oysa sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü hastalanmadan önce hastalıktan korunmakta yatar. Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) da onayladığı ve 21 derleme-çalışma analizine göre soğuk algınlığında etkili ve güvenli tedaviler arasında: C vitamini, ekinezya, mürver çiçeği, beta glukan ve çinko da bulunmaktadır. Sonbaharın tipik özelliği havaların bir ısınıp bir soğuması hasta olma riskini artırıyor. Mevsim geçi...Bahçeli Türkeş'i anma töreninde konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in anma yıldönümünde konuşma yaptı.   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Merhum Türkeş Bey'in öğütleri bizlere, ihanetlere karşı dikkat, ayrılıklara karşı uyanıklık, istismara karşı temkin, tahriklere karşı sükunet tavsiye etmektedir'' dedi. MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 16. yılı dolayısıyla anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bahçeli, Kayseri'nin Pınarba...Bakan Eroğlu’ndan Sivas için 3 imza

Yıldızeli'nde sulama tesisi için kamulaştırma yapılacakSivas'ın Yıldızeli ilçesine inşa edilecek 3 göletin sulama tesisi için alandaki taşınmazların kamulaştırılacağı bildirildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Yıldızeli ilçesine inşa edilecek Gündoğan, Kaman ve Yakup Göletlerinin sulama tesisinin kamulaştırmasının yapılabilmesi için gerekli olurları imzaladığı belirtildi.Bakan Eroğlu'nun imzasıyla gölet sulamalarının inşaat sahasında kalan taşı...Bakan Kılıç 4 Eylül Stadında İncelemelerde Bulundu

 AHMET ERÇELİKGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Akif Kılıç yeni yapılan 4 Eylül Stadında incelemeler yaptı.Bakan Kılıç’a Vali Alim Barut, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan eşlik etti. ...Bakan Kılıç’tan Başkan Ürgüp’e Övgü

Sivas’a yapılması planlanan stadyumun temelini atmak üzere ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz şehir temasları kapsamında Sivas Belediyesini de ziyaret etti.  Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’la Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp heyete Sivas’ın tarihi, belediye faaliyetleri ve spora yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.   Başkan Ürgüp, “Sivas Belediyesi yaklaşık iki asırdır faaliyeti olan bir belediyedir. Makam odamızdan da belli olacağı üzere Selçuklu özelli...Bakan Yılmaz "Bu Millet Hak ettiği Huzura Kavuşacaktır"

İlimizi ziyarette bulunan Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Zübeyir Kemelek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, AK Parti Sivas Milletvekilleri Nur Suna Memecan, Ali Turan, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Belediye Başkanı Vekili Orhan Demirok, Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, STSO Başkanı Osman Yıldırım, Akparti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Bürokratlar ve Sivil toplum örgütleri tarafından karşılandı. Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi. Barış süreci ile ilgili konuşan Yılmaz, aykırı sözlerin hiçbir değeri yoktur, mi...Bakan Yılmaz Bakan Bilgin’i Kapıda Karşıladı

 AHMET ERÇELİKMilli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Ulaştırma Ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgiyi Valilik önünde karşıladı. Bakan Feridun Bilgiyi Valilik önünde Vali Alim Barut ve Belediye Başkanı Sami Aydın ve bir çok Partili karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bilgin daha sonra basının sorularını cevapladı.. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ziyarette son günlerde soykırımı iddiaları ile ilgili açıklama yapan ülkeler ve devlet yetkilileriyle ilgili soruları cevapladı. Bakan İsmet Yılmaz, dış güçlerin 1. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da Ermeni devleti kurmak ist...Bakan Yılmaz Bayramı Sivas’ta geçirdi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün ilçesinde babasının kabrini ziyaret edip, annesiyle bayramlaştı.  Bakan Yılmaz, il merkezindeki Ak Parti Bayramlaşma programı ve Hafik ilçesindeki programlarından sonra baba ocağı olan Gürün ilçesine gitti. Babası İbrahim Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Yılmaz, daha sonra annesi Turunç Yılmaz'ın elini öperek bayramını tebrik etti. Gürün Ulu Cami'de kıldığı akşam namazının ardından buradaki cemaatle bayramlaşan Yılmaz, ilçe merkezi ve Yazyurdu köyünde taziyelerde bulundu.  Yılmaz, daha sonra Giresun'da görev yapan uzma...Bakan Yılmaz İlçe Belediye Başkanları ile biraraya geldi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz düzenlenen iftar yemeği ile partisinin ilçe belediye başkanları ile biraraya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bakan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Üyesi Musa Demirci, Ak Parti Milletvekilleri M. Nursuna Memecan, Hilmi Bilgin, Ali Turan ve Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatı katıldı. İlçe Belediye Başkanları yaptıkları sunumlar ile Bakan Yılmaz’a kısa kısa birifing verdiler.  ...Bakan Yılmaz Sivas^ta

Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bugün ilimizi ziyaret ederek birçok etkinliklere katılacak. Kayseri üzerinden ilimize gelecek olan Bakan İsmet Yılmaz ilk olarak BBP Eski ve Kurucu Başkanı şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi Fidan Yazıcıoğlu adına açılacak olan “Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi”’nin temel atma törenine katılacak. Ardından Bedirhan Gökçe’nin sunumunu yapacağı “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anlamak ve Anlatmak” konulu programa katılarak Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve yol arkadaşlarını Sivas halkıyla birlikte anacak. Bakan Yılmaz programını Sivas F...Bakandan da tam destek...

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas’ta yaşanan birçok sorunun çözümü için elini taşın altına koydu. Bu çalışmalar kapsamında Merkezî Hükûmetten destek almayı da ihmal etmeyen Başkan Aydın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile sabah erken saatlerde bir araya gelerek şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü içerisinden geçecek olan bağlantı yolunu yerinde inceledi.Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü içerisinden geçecek olan Gültepe, Karşıyaka ve Stadyumun ulaşımının sağlanacağı, Bağlantı Yolunu yerinde inceleyen Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a Belediye Başkanı S...Bakandan Tam Destek Geldi

 AHMET ERÇELİKŞehir ve Kültür Yaşatma Derneği Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde yapacakları projeler ve 2. Devlet Üniversitesi ile ilgili basınla kahvaltıda buluştu.Kahvaltıya Şehir ve Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, Dernek Üyeleri ve Basın Mensupları katıldı.Ahat Türkmenoğlu buradaki konuşmasında, "Sivas'ın gelişip kalkınmasında 2. Devlet Üniversitesi için Başbakan Ahmet Davutoğlunun kabul etmiş olması bizleri mutlu etmiştir. Seçimlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Sivas’a gelmiş olmasıyla çalışmaya geçtik. Ahmet Davutoğlu’nu dan talep ettiğimiz 2. Devlet Üniversitesi f...Bakiler’den Gazetemize Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Türk Kültür ve Edebiyatı alanındaki hizmetlerinden dolayı Doktora Unvanına layık görülen Yavuz Bülent Bakiler gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizi beraberindeki Şehir Konsey Başkanı Mustafa Haste, Türk Ocakları Şube Başkanı Ertuğrul Kuşdelici, Mali Müşavir Ali Kılıç, Avukat Mehmet Göktolga ve Yavuz Bülent Bakiler ile birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. ...Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKBakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı tarafından finanse edilen Sivas-Kayseri sürdürülebilir kalkınma projesinin 2014 yıl sonuçlarına ve 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Ertan Buyruk, Proje Koordinatörü Levent Tamer, Proje Destek Ekibi Doç Dr. Tolga Karabey, Yrd. Doç. Dr. Recep Oruç ve tarımla uğraşan Çiftçiler katıldı.Proje Koordinatörü Levent Tamer proje hakkında bilgiler verdi.Levent Tamer “Burada bugün BTC Firmasının katkılarıyla ve Cumhuriyet Üniversitesiyle sürdürmüş olduğumuz Kayseri Kırsal Kalkınma faaliyetinin p...Balık tüketimi kamu spotu ile artacak

 Türkiye’de kişi başı 8 kg. seviyesinde olan balık tüketimini 15 kg.’a çıkarmayı hedefleyen Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), okullarda yürüttüğü “Balık-Ekmek Şenliği” etkinliklerinden sonra “Kamu Spotu” ile iç tüketimi arttırmayı hedefliyor. Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu onayıyla hazırladığı “Kamu Spotu” ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı. STG, sektörel tanıtım grupları içerisinde Kanatlı Tanıtım Grubu’ndan sonra “Kamu Spotu” hazırlayan ve ulusal kanallarda yayınlanan ikinci sektörel tanıtım grubu oldu.Üç tarafı d...Balıklı Kaplıcayı Muhteşem Buldular

Sivas’ta geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Tarihi Kentler Birliği Sivas Sempozyumu” için ilimize gelen Amasya Valisi Celil Öz, Sivas Valisi Zümeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, Karam Belediye Başkanı Dr.Kâmil UĞURLU  ile beraber gezen heyet bu kapsamda gezilerini Kangal Balıklı Kaplıca ya da uğradılar. Sivas Eski Valisi Veysel Dalmaz Kangal Balıklı Kaplıca tesislerinin çok değişmiş gördüğünü ifade etti. Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise Kangal Balıklı Kaplıca hakkında düşün...Balkondan düşen çocuk yaralandı

Sivas'ta üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk, yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Elçin Karahan (2), Gökçebostan Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Karahan, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.  Tedavi altına alınan Karahan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.   ...Bana bir harf öğretenin kırk yıl başının etini yerim

Anadolu Haber Başöğretmen Atatürk Ortaokulu öğrenicileri tarafından hazırlanan "Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Başının Etini Yerim" adlı hazırladıkları oyunu 05 Haziran 2014 Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezinde sahneleyecekler. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Asım Çetinkaya'nın yönetmenliğinde hazırlanan öğreciler güzel bir oyun sergileyecekler.  Oyunda görev alan öğrenciler ve karakterleri ise; Esenca Ekici (Gıyabi Bey), Züleyha Apaydın ( Mübeccel Hanım), Burcu Güneş (İstisna Hanım), A. Talha Kara ( Külteğin Alparslan), Başak Tekin (Müfettiş),  Yağmur Fertelli (L...Banyoda düşen 67 yaşındaki kişi öldü

Sivas'ta evinin banyosunda düşen 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ahmet Coşkun, Pulur Mahallesi 2. Sokak'taki evinin banyosunda düştü. Coşkun'u banyoda hareketsiz şekilde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşkun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı....Banyoda düşen kadın, hastanede öldü

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki evinin banyosunda düşen 71 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, İmranlı ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Hanım Yılmaz, 19 Nisan'da duş almak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek kafasını yere çarptı. Aile bireylerince çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 13 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. ...Barış Treni Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKÇözüm sürecine sivil toplum desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde 10 ili gezerek Diyarbakır'a gidecek "Barış Treni", Sivas Garı'na geldi.Treni Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve İl Protokolü karşıladı.Vali Âlim Barut “Sivas Selçukluya başkent yapmış, Osmanlıya başkentlik yapmış rol almış bir şehirdir. Bu şehre gelindiği zaman Türk Tarihidir. Bin 240 köyümüz, 16 ilçemiz huzur içinde birbirlerini severek ve anlayarak muhabbet göstererek yaşıyoruz. İnsanlar birbirine tahammül ettiği sürece ortaya k...Baro Başkanı Etik Derneğinin Konuğu Oldu

Baro Başkanı Av. Muharrem Eliş, Etik Derneğinin konuğu oldu. Her farklı konuklarıyla dernek üyelerini bir araya getiren Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç, bu hafta Baro başkanını misafir etti Dernek üyeleri tarafından karşılanan Baro başkanı Muharrem Elişe dernek başkanı İbrahim Kılıç tarafından derneğin faaliyetleri anlatıldı Baro Başkanı Muharrem Eliş, etik değerlerinin çok önemli olduğunu ve böyle bir misyonu üstlenmiş olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi Baro bünyesinde 380 kayıtlı üyenin olduğunu bunlara ilaveten 42’de stajer avukat yer aldığını vurgulayan Eliş...Baro Başkanı Muharrem Elişten Basın Bayramı Açıklaması

Basın mensuplarını n gece-gündüz demeden mesleklerini en zor şartlar altında bile yapmaya çalışmaları son derece takdir edilmesi gereken bir durumdur’’ diyen Sivas Barosu Başkanı Av. Muharrem Eliş şunları söyledi “Bundan tam 95 yıl önce basınımızın üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla, toplumun gelişmesinde, yönetim hakkında bilgilenmesinde ve yönetimlerde söz sahibi olmaları noktasında önemli bir engel aşılmıştır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; halkla yönetim birimleri arasında bir köprü görevi üstlenmekte ve demokra...Baro'dan Osmanlıca Kursu

Sivas Barosu'nca eğitime destek projesi kapsamında avukatlara yönelik Osmanlıca kursu düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan Osmanlı Türkçesi Eğitimi Protokolü kapsamında Sivas Barosu tarafından avukatlara, avukat katiplerine ve baro çalışanlarına yönelik düzenlenen Osmanlıca kursunda eğitimlere Sivas Adliyesi konferans salonunda başlandı. Osmanlıca kursu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Barosu Başkanı Avukat Muharrem Eliş,  “Mesleğimiz gereği Osmanlı Türkçesi bilmek meslektaşlarımızın eski belgeleri okuyab...Baro'dan STB’ye Hayırlı Olsun

Sivas Baro Başkanı Avukat Muharrem Eliş, Baro yönetimi ile birlikte Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Sivas Baro Yönetimi, Mayıs ayında gerçekleştirilen Borsa Organ seçimleri sonrasında başkanlığa yeniden seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak’a  hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. Sivas Baro Başkanı Av. Muharrem Eliş ziyarette yaptığı konuşmada, “Borsa seçimleri sonrasında göreve yeniden gelen Sivas Ticaret Borsası Başkanı...Barodan İftar

Ramazan ayında iftar bereketi devam ediyor. Sivas Barosu olarak 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Cumhuriyet Üniversitesi çok amaçlı salonunda yapılan iftara Sivas Milletvekilleri ve Baro üyeleri katıldı.   ...Baro’dan Belediyespor’a ziyaret

     Sivas Barosu Başkanı Muharrem Eliş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. Kupa maçından sonra Kayseri’de futbolculara yönelik birkaç kendini bilmezin saldırısının ardından geçmiş olsun ziyareti düzenleyen Baro yönetimi, ayrıca Dört Eylül Kulübü Başkanı Ahmet Polat’ı takımın başarısından dolayı kutladı. Yeni sezonda Dört Eylül Belediyespor’a başarı dileyen Baro Başkanı Muharrem Eliş, takımın performansını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Dört Eylül Belediyespor’un Sivas’ın dışa açılan penceresi olduğunu söyledi....Barut Engelli Çifttin Nikah Şahidi Oldu

Engelli Serpil Atik ve Engelli Çoşkun Gökçe’nin Nikâh Töreni GerçekleştirildiEngelli Serpi Atik ile Engelli Çoşkun Gökçenin Nikâh Töreni Belediye Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikah törenini Sivas Valisi Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut kıydılar. Nikah Törenine Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut ve gencin ailesi katıldı.Vali Âlim Barut Bende gençleri kutluyorum. Şahidim gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum dedi. Engelli Çoşkun Atik “Şu anda heyecanlıyım. Ailemizin vasıtasıyla tanıştık evlenmeye karar verdik” dedi. Nikâh Töreni Fotoğraf çekinmesiyle sona erdi. ...Barut İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Barut Yapımı Devam Eden Et Entegre Tesislerinde ve 112 Acil Çağrı Merkezinde İncelemelerde Bulundu   Vali Âlim Barut, İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında ve 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve ilgili teknik personel de hazır bulundu.İlk olarak Ulaş-Kovalı Köyü Mevkiinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunan Vali Barut, tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Barut burada yaptığı konuşmada, Sivas’...Barut İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Barut Yapımı Devam Eden Et Entegre Tesislerinde ve 112 Acil Çağrı Merkezinde İncelemelerde Bulundu   Vali Âlim Barut, İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında ve 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve ilgili teknik personel de hazır bulundu.İlk olarak Ulaş-Kovalı Köyü Mevkiinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunan Vali Barut, tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Barut burada yaptığı konuşmada, Sivas’...Barut üçüzleri ziyaret etti

 Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut Hanımefendi Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verilen bebekleri ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkanı Sami Aydın ve Eşi Yurdagül Aydın’da eşlik etti.Bebeklerle tek tek ilgilenen Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut Hanımefendi, Kemal ve Dilek Akıncı çiftinden bebekler hakkında bilgi aldı. Üçüz bebeklerin vatana, millete birer hayırlı evlatlar olmasını temenni eden Vali Barut, Kemal ve Dilek Akıncı çiftini tebrik etti.Kemal ve Dilek Akıncı çifti ise ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek, Vali Âlim Barut’a talep ve isteklerini belirttiler. Recep, Ta...Barut Valiler Toplantısına Katıldı

 Sivas Valisi Âlim BARUT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Valiler Toplantısı’nda Bir Araya GeldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Valiler Toplantısı için Ankara’da bulunan ilimiz Valisi Âlim Barut’un da olduğu Valilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Saray’ında gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Toplantısı’nın ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz için hayırlı neticelere getirmesi temennisini ifade etti.Devlet mekanizması içinde Valilere düşen hayati role vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında...Barut Zihinsel Engelli Öğrencileri Ziyaret Etti

 Miyase Barut, Seyrantepe İMKB Ortaokulundaki Görme –Zihinsel Engelli Öğrencileri Ziyaret Etti  Sivas Valisi Âlim Barut’un eşi Miyase Barut, Seyrantepe İMKB Ortaokulundaki görme-zihinsel engelli öğrencileri ziyarette bulundu.Seyrantepe İMKB Ortaokulu ziyaretinde Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar’ın eşi Ayşegül Çınar da eşlik etti. Seyrantepe İMKB Ortaokulu Müdürü Yasemin Köseoğlu ve engelli iki öğrenci tarafından karşılanan Miyase Barut, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarını gezdikten sonra Okuldaki eğitim ve öğretim ...Barut'tan inceleme

 Sivas Valisi Âlim Barut Gemerek’te Bir Dizi İnceleme ve Ziyaretlerde Bulunduİlk olarak engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere yönelik hazırlanan Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan 20 adet sosyal konutu inceleyen Vali Âlim Barut, burada ikamet eden ve eşi vefat etmiş Meryem Uslu’yu ziyaret etti. Ziyaretinde Vali Barut: “Devletimizin imkânları olduğu ölçüde bizlerde yardım edeceğiz. Anadolu insanın güzel bir duası vardır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin’’ dedi. Daha sonra, Gemerek Kaym...Barut'tan Ziyaret

 Sivas Valisi Âlim Barut, Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal’ı hem iade-i ziyaret hem de yeni görevlerinde başarı dilekleri iletmek amacıyla ziyaret etti. Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal 2015 yılı faaliyetleri konusunda Vali Âlim Barut'a bilgi verdi.İl Müdürlüğü olarak dört adet kariyer günü düzenleyeceklerini belirten İl Müdürü Nurettin Köksal, Nisan ayı içerisinde “İlçeler Markalaşıyor” fuarı tertip edeceklerini belirtti. Korumalı İşyerleri Yönetmeliği kapsamında 8 zihinsel engelli vatandaşımızı işbaşı eğitim programından yararlandırarak istihdam e...Barut, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

 AHMET ERÇELİKVali Âlim Barut, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında engelli vatandaşlarımız ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı da hazır bulundu.İlk olarak engelli vatandaşımız Yasin Berkay Kerpiç’in evini ziyaret den Vali Âlim Barut, evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşımızın ailesi ile bir süre sohbet ederek rahatsızlığı hakkında bilgi aldı.Barut, daha sonra Özel Karşıyaka Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Bünyamin Koç ve personeller tarafından karşılanan Barut, Bakım Merkezi Müdürü Koç’tan bakım merkezinin faaliyetleri ve t...Barut, Paskalya Bayramında Koçak Ailesini Ziyaret Etti

 Sivas Valisi Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut, Paskalya Bayramı münasebetiyle Ermeni vatandaşlar Şahin ve Herika Koçak çiftinin evini ziyaret etti.Ermeni cemaatinin 50 günlük oruçlarının ardından kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle Akdeğirmen Mahallesi'nde oturan Ermeni asıllı vatandaş Herika Koçak ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Valimiz Âlim BARUT, birlik ve beraberlik mesajları vererek; “Gerek Müslüman ahali, gerek Hristiyan ahali asırlardır bayramları birlikte kutladık. O zamanlar biliyorum ki komşuluk ilişkisi çok güzeldi. Hoşgörü vardı, hatta refah vardı. O zamanl...Barut, Suşehri’nde

 Vali Âlim Barut, Suşehri İlçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Karayolları 163. Şube Şefliği önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Barut, ilk olarak inşaatları devam eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Suşehri Anadolu Lisesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasını inceledi. İncelemelerinde Kaymakam Kadir Perçi inşaatların son durumu hakkında bilgi verdi.İncelemeler sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Barut, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda lise öğrencilerine yönelik Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında "M...Barut, Zara’da İncelemelerde Bulundu

 AHMET ERÇELİKVali Alim Barut çeşitli ziyaretler ve incelemeler dolayısıyla Zara ilçesine gitti.Alim Baruta Zara Kaymakamı Fehmi Likoğlu, Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve İlçe Jandarma Komutanı Nebi Taşdemir eşlik etti.Vali Alim Barut ve beraberindekiler ilk önce Zara Kaymakamlığını ziyaret ettiler burada Zara Kaymakamı Fehmi Likoğlundan yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Zara Kaymakamlığı Sosyal Market açılışından sonra Zara Belediyesini ziyaret ettiler.Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala “Zara Bel...Barut, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” Kutlama Mesaj Yayınladı

 Sivas Valisi Alim Barut, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle birt kutlama mesaj yayınladı.Barut mesajında, “Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, yaşlılarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır.Unutmayalım ki! Bir gün herkes yaşlanacaktır. Yaşlılarımıza gösterdiğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü, onlara olan minnet ve vefa borcumuzun temelini oluşturmalıdır. Zira yaşlılarına sevgi ve saygıda kusur eden ve onlara sahip çıkmayan topl...Barut’tan 19 Mayıs Mesajı

 Sivas Valisi Sayın Âlim Barut’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı” Nedeniyle Yayınladıkları Mesaj19 Mayıs 1919 günü, tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için verdiği mücadelelerden birinin başlangıç günüdür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. 19 Mayıs 1919 Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışı...Barut’tan Yeni Yıl Mesajı

 Sivas Valisi Alim Barut Yeni Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Barut mesajında; “Değerli Sivaslılar,Yeni bir yıl yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir.Dünya, Ülkemiz ve İlimiz adına önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak 2015 yılına adım atıyoruz. İnanıyorum ki bu yeni yılda yeni heyecanlarla emin adımlarla ilerleyerek İlimizi ve Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız.2014 yılı Sivas’ımız için son derece verimli bir yıl olmuştur. İlimizi daha yaşanılabilir hale ...Barut’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

 Sivas Valisi Sayın Âlim Barut’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı23 Nisan 1920 tarihi Aziz Milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu tarih vatanımızı işgal etme teşebbüsleri karşısında Türk Milletinin istiklalini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” parolasıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanı ile hedefine ulaşmıştır.95 yıl önce 2...Basın Camiası İftarda Bir Araya Geldi

24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle Sivas’da görev yapan gazetecilere iftar verdi.  Paşafabrikası Kütükevde düzenlenen iftara Sivas Belediye Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Anadolu Basın Birliği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve çok sayıda basın çalışanı aileleriyle katıldı.  İftarın ardından konuşan Anadolu Basın Birliği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan şunları söyledi: “Görevleri için evlerinin yolunu unutan ailelerine hasret kalan zor şartlarda göre...Basın Mensupları Sıcak Çermik’te

Sivas Belediyesi’nin yapılan çalışmalar sonucu Otel, piknik alanları, Banyo ve havuzlarıyla yenilenen Sıcak Çermik bu kez Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün misafirleri Sivas’taki gazeteciler ve gazetecilerin aileleri oldu. Sivas Gazetecileri ve ailelerinin katılımıyla sağlanan programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürü Mustafa Yüksel ve Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi Hakan Sezerer de katılarak, gazetecilerle sohbet ettiler Hafta Sonu tatil yapan gazeteciler ve aileleri, Sıcak Çermik Kaplıcaların...Basın Tarihi ve Tercüman-I Ahval

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Kulübü tarafından “Basın Tarihi ve Tercüman-ı Ahval” adlı konferans ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Koloğlu, Gazeteci-Tarihçi ve Prof. Dr. Suat Gezgin’in konuşmacı olduğu konferansa CÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Boyraz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferans öncesi konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Boyraz, basın hayatında nereden nereye gelindiğinin karşılaştırılacağı konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere...Basına sansür mü uygulanıyor

 Sivas Valiliği tarafından ilimizde mevcut olan tüm basın kuruluşlarına gönderilen ve bazı gazete ve haberler konu olan genelge ile ilgili olarak Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bir basın açıklaması basın kuruluşlarına gönderilmiştir. Basın Açıklamasında; “Valiliğimizce yayımlanan 2004/1 Sayılı Genelgemize ilişkin olarak İrade Gazetesinin 08 Aralık 2014 tarihli nüshasındaki "BASINA SANSÜR MÜ UYGULANIYOR" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.Önce soruyu cevaplayalım.Basına sansür uygulanmıyor. Sözü edilen genelge i...Bask: Ocak 2015’te de memur “Yalan” oldu

 BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyon) Sivas İl Temsilcisi Ahmet BAŞLAN bir basın açıklaması yaparak, enflasyon farklarının ödenmediği 2014 yılı gibi, yüzde 3’lük sadakaya mahkum edildiği Ocak 2015’te de memur “YALAN” oldu.BASK Sivas İl Temsilcisi Ahmet BAŞLAN, basın açıklamasında şöyle dedi:“2015 Mali Yılı Bütçe Kanununun TBMM Başkanlığına intikalinden beri hükümet adına yapılan konuşmalarda, memur aylıklarına yapılacak aylıkların toplu sözleşme ile belirlendiğini ve toplu sözleşme dışına çıkılmasının hukuka aykırı olacağı ısrarla ve defalarca belirtilmiştir.Ne hikme...Başaralı Ameliyat

Divriği Devlet Hastanesi yaralanan parmağı kurtardı.  Yapılan açıklamada. Divriği’de 48 yaşındaki Birol Pınar sol el işaret parmağını kapıya sıkıştırması sonucu parmak ucu yaralanması ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanemiz acil servisine başvurdu.Yapılan müdahalenin ardından hastamıza sol el işaret parmağı distal uç ampütasyonu tanısı konuldu. Tanı sonrası hastaya acil ameliyat planlandı.Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kenan Püryan’ın gerçekleştirdiği ameliyatta kemik fragmanları ve nekrotik dokular ortamdan uzaklaştırıldı. Parmağın sağlam olan dokusundan V-Y Flap ilerletme tekniği kullanılar...BAŞARI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden onur kurulu tarafından ödüle layık görülen üç kişiye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal tarafından hediye verildi Okul içerisindeki durumu, derslerindeki başarısı, devamsızlığı, arkadaşları ile olan diyaloğu ve iş yerindeki çalışmalarını değerlendiren öğretmenler, her sınıftan bir öğrenciyi seçerek okulda bulunan onur tablosuna fotoğrafları ile birlikte yerleştirilerek onurlandırdı. Öğrenciler arasından seçilen Selahattin Balta, Talha Söyler ve Zafer Gayhan ise Esnaf ve Sanatkarlar Odal...Başarılı Olabilmek İçin Hedef Önemli

 Sivas İmam Hatipliler Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Öncü Akademi Eğitim Projesi kapsamında planlanan seminerlerin ilkini gerçekleştirdi. ‘Hedef Belirlemenin Gücü’ seminerine konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Sefa Gürbüz katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonunda gerçekleştirilen seminere merkezde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren 5 İmam Hatip Ortaokulu ve 3 İmam Hatip Lisesinden çok sayıda öğrenci katıldı.Seminerin açılış konuşmasını yapan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Selvi, mensubu olmaktan gurur duyduğu İmam Hatipliler...Başarımız % 97

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 166. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürü Mehmet Postacı ve beraberindeki heyet Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.  Postacı ziyarette şunları söyledi, “Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız bütün çalışmalarda verdiğiniz destekler için hem şahsım hem de bölge müdürlüğüm adına teşekkür ediyorum. Tapu Kadastro Müdürlüğümüz 21 Mayıs 1847’de kurulmuş, kökeni Osmanlı’ya dayanan ülkemizin en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Bu gün kurumumuzun 166. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ma...Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU, Fidan YAZICIOĞLU’nu Son Yolculuğuna Uğurladı

 Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Fidan Yazıcıoğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere ilimize geldi. Başbakan Davutoğlu'nu Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Âlim Barut ve diğer protokol üyeleri karşıladı.Hava yolu ile ilimize gelen Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bir süre önce kalp krizi geçiren ve tedavi altında olan Büyük Birlik Partisi'nin merhum kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı. 92 yaşında hayata gözlerini yuman Fidan Yazıcıoğlu, dualarla ebediyete uğurlandı. Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğl...Başbakan Davutoğlu kooperatiflerle Ankara'da buluşacak

 Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nce 14 Ocak tarihinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda esnaf ve sanatkarların sorunlarının ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin yanısıra Sivas'tan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ile yönetim kurulu üyeleri de iştirak edecek.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifler...Başbakan Erdoğan: Akil İnsanlara Söz Söyleyecek Kalibreleri Yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki sözlerini eleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki söz söz söyleyecek kalibresi yoktur." dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu'na katıldı. Burada çözüm sürecinin getireceği avantajlara değinen Erdoğan, Ak...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Endişeye Kapılmayın”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Geçmişe karşılık yapılan tespitlere göre Ankara hapsolmadığını söyleyen Başbakan Erdoğan "İhanet Süreci" ifadesi hakkında da konuştu. TBMM  TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2.2 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, ''Yüzde 2.2'lik büyüme oranı beklentilerimizin altında dahi olsa, gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkelerine göre Türkiye başarılı bir performans sergilemiştir'' dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard ...Başbakanda Fidan Anneyi Uğurladı…

 AHMETERÇELİKBüyük Birlik Partisi Merhum Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bugün vefat eden annesi 92 yaşındaki Fidan Yazıcıoğlu’nun cenazesi, namazın kılınacağı Ulu Camii’ne getirildi.Bir süre önce kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Numune Hastanesinde hayatını kaybeden Fidan Yazıcıoğlu’nun cenaze namazına programlarını iptal eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Alim Barut, Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Merhum Muh...BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile Meclis Üyesi Ünal Karaca, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde düzenlenen ‘Girişimcilik’ konulu söyleşiye katıldı. Yıldırım ve Karaca iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Yıldırım, “Başarılı olmak istiyorsanız; işinizi iyi yapın, dürüst ve açık olun” dedi. BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN Lise öğrencilerinin mesleki kariyerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen söyleşide konuşan Başkan Yıldırım, girişimci olabilmek için öncelikle ‘başımıza icat çıkarın’ dedi. Yeni icat ve bul...Başkan 10 Ocak’ta Gazetecileri bir araya getirdi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Belediye Başkanı Basını Kütük Ev’de Ağırladı AHMET ERÇELİKSivas'ta basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Paşa Bahçe Kütük Ev’de yemekte bir araya geldi.Yemek Programına Belediye Başkanı Sami Aydın,Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Gazete ve Televizyon Patronları,Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Muaaz Uzun,Erdal Karaca,Ahmet Özaydın,Naci Süha,Mahir Kuzucu ve Basın Mensupları katıldı.Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe mesire alanı içerisindeki Kütük Ev'de düzenlenen programda konuşan Sivas Belediye Başkanı S...Başkan Aydın Beşiktaşlı Yöneticilerle Bir Araya Geldi...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında Medicana Sivasspor karşılaşması için Sivas’a gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.Osmanağa Konağı’nda gerçekleştirilen programa Vali Âlim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medicana Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve İstanbul’dan karşılaşma için Sivas’a gelen kulüp yöneticileri katıldı.Oldukça sıcak ve samimi bir havada geçen kahvaltıda söz alarak davetten ötürü teşekk...Başkan Aydın Engelliler Dayanışma Gecesine Katıldı...

Belediye Başkanı Sami Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen engelli dayanışma gecesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.  Geceye Vali Âlim Barut ve eşi Miyase Barut, Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile engelli aileleri katıldı.Düzenlenen programda konuşan Başkan Aydın, son yıllarda engellilere yönelik çalışmaların arttığını ifade ederek; "Geçmişte aileye bir yük olarak görülen engelliler artık aile ekonomisine katkı sağlar duruma geldi. Artık engellilerin sosyal hayatta, iş hayatında hatta ticaret ve s...Başkan Aydın Mazbata Verdi...

 Çocuklarda demokrasi bilincinin kazandırılması için Sivas’ta hizmet veren Mahalle Mektebi Kreş ve Gündüz Bakımevi, değişik bir uygulamaya imza attı. Kreşte eğitim alan öğrenciler için muhtarlık seçimi yapıldı. Seçim sürecinde minik muhtar adayları kıyasıya bir yarışın içerisine girdi ve Elif Naz Yıldırım isimli öğrenci muhtar seçildi. Muhtar Yıldırım’a mazbatasını Belediye Başkanı Sami Aydın verdi.Mahalle Mektebi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim alan öğrenciler demokrasi bilincinin oluşturulmasını hedefleyen eğitmenler değişik bir uygulamaya imza atarak “Mahalle Mektebi Muhtarını Seçiy...Başkan Aydın Sözünü Tutuyor

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yerel seçimler öncesi söz verdiği, düşük gelir grubuna yönelik sosyal konut projesi hayata geçiyor. TOKİ’nin şehrimizde yürüttüğü projeleri incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere iki gündür Sivas’ta bulunan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile bir araya gelen Başkan Aydın, Tuzlugöl bölgesine yapılması düşünülen proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.Proje için düşünülen araziyi gezen Başkan Aydın ve TOKİ Başkanı Turan, daha sonra Belediye’de toplantı yaparak 200 konut olarak yapılması düşünülen projenin ayrıntılarını masaya yatırdı. Beled...Başkan Aydın STK’larla bir araya geldi

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları Platform üyeleriyle Abdiağa Konağı’nda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.Gülşah YARLIHer platformda katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yapan Başkan Aydın, bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşları Platformuna üye olan dernek, vakıf, sendikaların temsilcileri ile bir araya gelerek Sivas’ta yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.  Sohbet ortamında geçen toplantıda yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Aydın katılımcılara bilgi vererek, çalışmalar kapsamında hem sivil toplum örgütlerinden hem de vatand...Başkan Aydın'a ziyaretler devam ediyor

Belediye Başkanı Sami Aydın'ın yoğun ziyaretçi trafiği devam ediyor. Bir yandan tebrikleri kabul eden Başkan Aydın, diğer yandan da kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında ağırlıyor.Bu manada Başkan Aydın'ın bugünkü ilk ziyaretçileri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sefer Buğrul ve beraberindeki koruyucu aile ile şehit ailesi oldu.Aile Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan İl Müdürü Sefer Buğrul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet modelini anlatarak Sivas'ta gerçekleştirmiş oldukları projelerden bahsetti. Ailenin toplumun yapı taşı olduğunu ifade...Başkan Aydın, çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Sami Aydın, başlatılan saha çalışmalarını inceledi. Gülşah YARLI Özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle hızlı yürütülmesi gereken Fen işleri çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi alarak, gerekli talimatları verdi. İlk olarak Cumhuriyet Üniversitesi’nin ulaşım sorunun büyük oranda çözecek olan Fadlum Köprüsü ve bağlantı yolları ile ilgili yürütülen çalışmayı inceleyen Aydın hem Fen İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan hem de köprü ihalesini yapacak olan Plan Proje Müdürü İskender Köse’den bilgi al...Başkan Aydın, iş adamlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Sami Aydın, MÜSİAD Şubesinin düzenlediği kahvaltı programında iş adamları ile bir araya geldi. Gülşah YARLI Aksu Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Coşkun ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.   Eşi Yurdagül Aydın ile birlikte MÜSİAD’ın davetine icabet eden Başkan Aydın, iş adamları ile sohbet ederek, Sivas’a yapılması gereken yatırımlarla ilgili istişarede bulundu. Kahvaltı programında MÜSİAD Ba...Başkan Aydın, iş adamlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Sami Aydın, MÜSİAD Şubesinin düzenlediği kahvaltı programında iş adamları ile bir araya geldi. Gülşah YARLI Aksu Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Coşkun ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.   Eşi Yurdagül Aydın ile birlikte MÜSİAD’ın davetine icabet eden Başkan Aydın, iş adamları ile sohbet ederek, Sivas’a yapılması gereken yatırımlarla ilgili istişarede bulundu. Kahvaltı programında MÜSİAD Ba...Başkan Aydın, Muhtarlarla Bir Araya Geldi…

 Belediye Başkanı Sami Aydın, göreve geldiği günden itibaren mahalle muhtarlarıyla her fırsatta bir araya gelerek istişare toplantıları yapıyor. Bu manada Aydın, Sıcak Çermik’te düzenlenen programda mahalle muhtarları ve aileleriyle buluşarak geride kalan 9 aylık hizmet sürecini değerlendirdi. Düzenlenen toplantıya Başkan Aydın’ın yanı sıra, eşi Yurdagül Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları, Merkez mahallelerin muhtarları ve aileleri katıldı.Program öncesi katılımcılara hitap eden Milletvekili...Başkan Aydın, Noel Bayramı’nda Ermeni Aileyi Yalnız Bırakmadı…

 Bulduğu her fırsatta toplumun tüm kesimi ile bir araya gelmeye gayret gösteren Belediye Başkanı Sami Aydın, ilimizdeki bir Ermeni aileyi ziyaret etti. Ermeni Kilisesi takvimine göre 6 Ocak’ta kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla ilimizdeki Koçak Ailesi’ne konuk olan Aydın, kutsal günlerinde onları yalnız bırakmadı.Daha önce de Nisan ayında kutlanan Paskalya Bayramı’nda Şahin Koçak ve ailesinin davetini geri çevirmeyen Başkan Aydın’a ziyaretinde; eşi Yurdagül Aydın, Belediye Meclis Üyeleri Emine Binnur Karaca, Şadiye Öztürk, Ayla Çetinel ve Gülhande Şaştım Er de eşlik etti.Aile ile bir ...Başkan Aydın, Öğrencilere Başarılar Diledi…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Pazar günü YGS sınavına girecek olan öğrencileri ziyaret ederek, kendilerine başarılar diledi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nin kütüphanesinde sınava çalışan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.“Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz.” diyen Başkan Aydın, “Benim kendi çocuğum da sınava gireceği için onların heyecanını, bu sınava ne kadar büyük emek verdiklerini yakinen biliyorum. Ancak öğrencilerimize tavsiyemiz şu olmalı; artık bugüne kadar çalıştılar, emek verdiler ama son gün dinlenme...Başkan Aydın, öğrencilerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Sami Aydın, her yaştan, her kesimden insanla bir araya geliyor.  Gülşah YARLI Bu kapsamda gün boyunca Sivas’ın bir adım daha ileriye gitmesi için mesai harcayan Başkan Aydın, öte yandan yarının büyükleri olan çocukları da ihmal etmiyor.   Danişment ilk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören Nisanur Şahin’in gönderdiği mektup üzerine okulu ziyaret eden Başkan Aydın, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.   Okul Müdürü Seyfettin Dönmez, Okul Aile Birliği Başkanı Ayhan Darıcı, okul öğretmenleri, Yeni Mahalle ...Başkan Aydın, Paskalya kutlamasına katıldı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ermeni Koçak ailesinin paskalya kutlamalarına katıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin ve Herika Koçak'ın Paskalya Bayramı davetini geri çevirmeyen Aydın, eşi Yurdagül Aydın ile kutlamaya katıldı. Ermeni vatandaşların Paskalya Bayramını kutlayan Aydın, "Tabi biz bugün sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkede yaşayan hangi dile, hangi kültüre mensup olursa olsun herkes birinci sınıf vatandaştır. Sivas özelinde de bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır. Sayısı az da olsa Ermeni vatanda...Başkan Aydın, Proje Alanlarını İnceledi…

 Bahar aylarıyla birlikte havaların ısınması, belediye hizmetlerine hız verdi. Başkan Sami Aydın ise, şantiye hâlini alacak şehrimizde, başlatılması planlanan bazı projeleri yerinde inceledi.Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu ile birlikte, Necmettin Erbakan Caddesi’nden Organize Sanayi Bölgesi’ne uzanan yolda yapılan genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Aydın, fikir alışverişinde bulundu.Buradan sonra, özellikle meydan bölgesinde yoğunlaşan şehir trafiğini rahatlatacak olan Mevlâna Tüneli Projesi’nin uygulanacağı alanı gezen Başkan Aydın, tüne...Başkan Aydın’a Kâbe Örtüsü Hediye Edildi…

 Suudi Arabistan’da çalışan hemşehrimiz Ayhan Kurt, Belediye Başkanı Sami Aydın’a Kâbe’nin örtüsünü hediye etti.700 kilo ipek ve 120 kilo altın ipten dokunan Kâbe’nin örtüsü, her yıl Kurban Bayramı öncesi Arife günü değiştiriliyor. Bu yılki değişimde örtüden bir parça alan hemşehrimiz Ayhan Kurt, kutsal topraklardan getirdiği bu mübarek hediyeyi Başkan Aydın’a takdim etti.Başkan Aydın’ı makamında ziyaret ederek kendisi için Mekke’den getirdiği hediyeyi sunan Kurt, ayrıca başından geçen ilginç olayı da anlattı. ...Başkan Aydın’a Teşekkür

 Ülkemizde yaşanan olaylara duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Sami Aydın, geçtiğimiz günlerde hain terör saldırısı sonucu İstanbul’da şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın isminin Sivas’ta da yaşatılması hususunda çalışma yaparak Adalet ve Gençlik Parkı’na şehit savcının isminin verilmesini Belediye Meclisi ile birlikte kararlaştırmıştı.Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın isminin Adalet ve Gençlik Parkı’na verilmesine duyarsız kalmayan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı/Adalet Komisyonu Başkanı M. Burçin Çetinkaya, 4. Asliye Ceza ...Başkan Aydın’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak son zamanlarda artan kadına yönelik şiddeti kınadı.Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi; “Nüfusumuzun %50’den fazlasının kadın olduğunu ve her insanın bir annesinin olduğunu düşündüğümüzde, son zamanlarda sıkça gördüğümüz kadına yönelik şiddeti nefretle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Kadının toplumumuzda, sosyal hayatta, iş hayatında, ticarette ve siyasette etkin olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda biz Sivas Belediyesi olarak dört kültür merkezimizde de kadınlara yönelik çok sayıda...Başkan Aydın’dan Baro Yönetimine Ziyaret…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, olağanüstü genel kurulunu yapan Sivas Barosu’nda, Başkanlığa seçilen Av. Hakan Bahadır’a, Dünya Avukatlar Günü’nde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarete, Başkan Aydın’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu da katıldı.Baro yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette, yeni Başkan Bahadır’a görevinde kolaylıklar dileyen Başkan Aydın, aynı zamanda tüm avukatların Dünya Avukatlar Günü’nü kutladı.Kurumlar arası diyalog ve iletişimin önemine vurgu yapılan ziyarette, geçtiğimiz...Başkan Aydın’dan Berat Kandili Mesajı…

Belediye Başkanı Sami Aydın Berat Kandili münasebeti ile bir mesaj yayınlayarak tüm Müslümanların kandilini kutladı.Aydın yayımladığı mesajda, dünyanın içinde olduğu duruma vurgu yaparak; “Bugün 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilini idrak ediyoruz. Yüce Mevla’nın insanlığın kurtuluşu için gönderdiği son din olan dinimiz İslam’ın mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandilinin inananların beratına vesile olmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz dünya ne yazık ki; mazlumların ezildiği, zengin ile fakir farkının açıldığı, kanın, gözyaşının aktığı bir...Başkan Aydın’dan Çevre Günü Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Aydın, çevre bilincine vurgu yaparak çevre konusunda insanlığın acil tedbir almasını istedi. Aydın, mesajının sonunda ise her insana sağlıklı ömür yaşanabilir çevre temennisinde bulundu. Başkan Aydın, “Her geçen gün artan nüfus azalan kaynaklar, yırtılan, atmosfer, kirlenen denizler, yer altına çekilen sular. Önümüzdeki yıllarda insanlığı bekleyen en büyük tehlike. Bu saydıklarımız doğal çevrenin ta kendisi. Biz insanoğlu yıllar yılı Allah’ın emrimize sunduğu yeryüzünü bilinçsizce kullandık, kirlett...Başkan Aydın’dan İade-İ Ziyaret

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Özel Sivas Anadolu Hastanesi’ni bünyesine katarak ilimizde hizmet vermeye başlayan Medicana Sağlık Grubu’nu ziyaret etti.Gerçekleştirilen iade-i ziyarette Başkan Aydın; Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, grubun Tıbbi Hizmetler Direktörü Remzi Karşı ve hastane yetkilileri ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu.Sağlık sektörünün önemine değinen Başkan Aydın; “İnsanların bu sektörde beklentileri yüksek olduğu için sizin işiniz zor. Bu meslek kutsal bir meslek. İnşallah hizmetlerin daha da üzerine koyarak devam edeceğinizi düşünüyorum. Göre...Başkan Aydın’dan İade-i Ziyaretler…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça halk, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kamu kurum müdürleri ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Defterdar Mehmet Yazar, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret etti.Sivas'ta yapılan ve yapılacak projelerle ilgili istişareye büyük önem veren Başkan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu ve Belediye Mec...Başkan Aydın’dan istihdama katkı

Belediye Başkanı Sami Aydın Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gülşah YARLI Şu ana kadar gerçekleştirdiği görüşmelerde ilimizde yaşanan en büyük sıkıntının istihdam olduğunu gören Başkan Aydın, bu hafta gerçekleştirdiği halk görüşmesine Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaların sahiplerini de davet ederek istihdam sorununa çözüm üretti.Halk görüşmesine katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Aydın, “En çok iş talebinde bulunuluyor. Bu amaçla Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iş adamlarımız burada… Bu arkadaşlarımızın 120-1...Başkan Aydın’dan Mevlid Kandili Mesajı…

Belediye Başkanı Sami Aydın Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların kandilini kutladı.   Aydın yayımladığı mesajda, dünyanın içinde olduğu duruma vurgu yaparak; “Bugün insanlığın kurtuluşu için gönderilen HZ. Muhammed Mustafa’nın doğum günü, bugün mevlit kandilini birlikte idrak ediyoruz. Ben tüm İslam âleminin kandilini kutluyor, dünyanın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.                 O peygamber ki ondan önce insanlık şirazeden çıkmış, yaradanını un...Başkan Aydın’dan Söz

Başkan Aydın’dan, iş-kur’un geçici işçilerine kışlık ayakkabı ve mont sözü... Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İş-Kur tarafından geçici olarak görevlendirilerek Belediye Temizlik İşleri bünyesinde hizmet veren işçileri ziyaret etti.   Özellikle bayanların görev yaptığı Paşabahçe’deki temizlik çalışmalarını inceleyerek işçilerle sohbet eden Başkan Aydın, soğuk günlerde daha iyi ortamda hizmet verebilmeleri için bayan çalışanlara, kışlık ayakkabı ve mont sözü verdi.   İş-Kur’un bu programı sayesinde birçok kişinin geçici de olsa iş imkânı bulduğunu söyleyen Başkan ...Başkan Aydın’dan Tokat Ziyareti...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kardeş şehir Tokat’ı ziyaret ederek Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bir araya geldi.Tokat ziyaretine, Başkan Aydın’ın yanı sıra eşi Yurdagül Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, Belediye Meclis Üyeleri ve bazı birim müdürleri de katıldı.Sabah saatlerinde, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Başkan Aydın ve beraberindeki heyet, Tokat’ın tarihî Peri Konağı’nda sabah kahvaltısı yaptı.Burada ziyaret hakkında kısa bir değerlendirme yapan Başkan ...Başkan Aydın’dan Yeni Yıl Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.   Başkan Aydın mesajında; “Yeni yıla girerken şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için mutluluk, sağlık ve güzellik yönündeki temennimizi ve dileklerimizi yeniliyoruz. Her yeni yıl; başarının ve umudun egemen olduğu, iyimserlik hissiyatımızın canlandığı, kardeşlik, dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma yolunda yeni isteklerin beklendiği bir yıldır.   Geride bıraktığımız 2014 yılı, birçok yönden Sivas’ımız için başarılı bir yıl olmuştur. Bununla birlikte bi...Başkan Aydın’ın 23 Nisan Mesajı…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kuruluşunun 95’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Aydın kutlama mesajında, “Türk milletinin Ulusal Egemenlik Bayramını ve Dünya çocuklarına armağanımız olan 23 Nisan Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor. 95 yıldır yeryüzünde başımızı dik tutan, yüzümüzü ağartan millet iradesine dayalı yönetim biçimine olan inancımı ve bağlılığımı bir kez daha paylaşmak istiyor bu günleri sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şü...Başkan Aydın’ın Hafik Temasları…

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Hafik Belediye Başkanı Mithat İlhan ve AK Parti Hafik İlçe Başkanı Ömer Faruk Kurugöl’ü ziyaret etti.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, merkezdeki yoğun çalışmalarının yanı sıra ilçeleri de ziyaret ediyor. Bu kapsamda Başkan Aydın, Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan, Ahmet Özaydın ve Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Karaca’yla Hafik ilçesini ziyaret ederek burada bir dizi temasta bulundu.Hafik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın burada Hafiklilerle sohbet ederken, Ak Parti Hafik İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Burada ilçe Ba...Başkan Aydın’ın küçük misafirleri...

 Şehit Üsteğmen Nizamettin Sungur İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Okul öncesi eğitim bilincini oluşturmak amacıyla Şehit Üsteğmen Nizamettin Sungur İlköğretim Okulu Anasınıfı öğretmenleri tarafından çıkarılan gazetenin tanıtımı için Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı, Okul Müdürü Nihat Koç ve anasınıfı öğretmenleri ile öğrenciler makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Okul Müdürü Koç, “Okulumuz daha çok köyden kente göç eden vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir alan, okul öncesi eğitime vatandaşlarımız çok...Başkan Aydın’ın Yoğun Ziyaretçi Trafiği…

Belediye Başkanı Sami Aydın’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gün boyu çok sayıda vatandaşla bir araya gelen Başkan Aydın’ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanı Alper Zeytun ve beraberindeki heyet ile Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İstanbul Sivas Platformu Başkan Vekili İsmail Karabiber ve beraberindeki heyet ziyaret etti.   İlk olarak “Sosyal Dışlanma ile Mücadele” başlığı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen AB Hibe Programı Tanıtım toplantısı için ilimize gelen Ç...Başkan Aydin’dan “Anneler Günü” Mesaji

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, “Anneler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Aydın, yayımladığı mesajda Anneler Günü’nün önemine değinerek; “Anneler, dünya hayatındaki en kutsal varlıklardır. Bizim millet olarak geleneğimizde ve inancımızda annelerin bir gün değil, her gün baş tacı edilmesi vardır. Bizim Peygamberimiz, “Cennet annelerin ayakları altındadır” diyerek; annelerimize en büyük değeri vermiştir.İslam Dini’nde kadının yeri büyüktür. Annenin yeri ise, cennet onların ayakları altında olacak kadar kutsaldır. İnsan, bu dünyada ebedî hayatındaki cenneti kazanmak için ba...Başkan Burak Kuruçay ve Yönetimi Güven Tazeledi

  Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Sivas şubesi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 2 yılda bir düzenlenen olağan genel kurulda eski yönetim güven tazeledi.Üyelerin yoğun katılım gösterdiği genel kurul Genç MÜSİAD Sivas Şube Başkanı M. Burak Kuruçay'ın konuşmasıyla başladı.Genel kurulda üyelere seslenen Kuruçay;"Bu bayrağı Allahın takdiri sizlerin teveccühü ile 2 yıl önce arkadaşlarımızdan devraldık. MÜSİAD 'ın kuruluş felsefesinin bilincinde bir yönetim oluşturduk. Bu bilinç ve inançla çıktığımız yolda her geçen gün büyüyen bir hizmet yapısı geliştirdik. Süre...Başkan Demirgil Roma'dan döndü

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve Türkiye'yi temsilen TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil'in de yer aldığı 11 yönetim kurulu üyesinin katıldığı toplantı sona erdi. Avrupa Birliği üyelerinin tamamının katıldığı kooperatifler düzeyindeki kuruluşların sorunlarının tartışıldığı toplantı dönüşü değerlendirmede bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil Roma'da düzenlenen toplantıda kooperatiflerin sorunlarının yanısıra çözüm önerilerinin tartışıldığını i...Başkan Demirgil Roma'ya gidiyor

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek olan ve kooperatiflerin sorunlarının tartışılacağı toplantıya katılacak. 20 Haziran günü İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan ve Avrupa Birliği üyelerinin tamamının katılacağı kooperatifler düzeyindeki kuruluşlarının sorunlarının tartışılacağı toplantıya TESKOMB yönetim kurulu üyesi ve Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil'de iştirak edecek. Konu ile ilgili bilgi veren Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatif...Başkan Demirgil'den 23 Nisan mesajı

 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Demirgil, "23 Nisan 1920, aziz milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan 1920, ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, Türk milletinin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelemektedir. 23 Nisan, bir milletin bağımsızlık meşalesini alevlendiren önemli adımlardan birisi olmuştur. 23 Nisan, Türk milletinin yok olmadığını, işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber eder...Başkan Demirgil'den kurban bayramı kutlama mesajı

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Demirgil yayınladığı mesajda, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Demirgil, "Bayramlarımız birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu pekiştiren dayanışma ve paylaşma duygularını en üst düzeyde hissetmemize neden olan müstesna günlerimizdir. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Bayramlar yarınlara hayırlar taşıyan niyettir. Dini ve milli günlerimiz milletimizin birlik, beraberlik, barış v...Başkan esnafla birlikte...

 Sivas’ta yapılacak çalışmalar için diyaloğa çok önem veren Belediye Başkanı Sami Aydın, Bu doğrultuda halkla bir araya gelmeye büyük özen gösteriyor. Bu kapsamda Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Aydın, onların sıkıntılarını dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.Yoğun Belediye mesaisinden fırsat bulduğu zamanlarda halkla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Sami Aydın, Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinledi. Başkan Aydın’ın ziyaretinden duydukları me...Başkan Hastaoğlu 'Kutlu Doğum Haftası'nı Kutladı.

 TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hz.Peygamber'in miladi doğum tarihi olan, her sene 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Kutlu Doğum Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kutlu Doğum Haftası sebebiyle açıklamada bulunan Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “Cenab-ı Hakkın, insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimizin miladi takvime göre Dünya’ya teşrif ettiği 20 Nisan gününü de kapsayan 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kutlu Doğum Haftasını idrak ediyoruz. İslam'ın evrensel, çağl...Başkan Hastaoğlu'ndan Mevlid Kandili Mesajı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Mevlid Kandili dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, 2 Ocak 2015 Cuma gününü 03 Ocak 2015 Cumartesi gününe bağlayan gecenin Mevlid Kandili gecesi olduğunu belirten Başkan Hastaoğlu, Müslümanlar arasında Hz. Peygamberin dünyaya geldiği gecenin Mevlid Kandili olarak kutlandığını belirtti. Muhammed Aleyhisselamın yüce Allah’tan bir rahmet olarak insanlığa gönderildiğini, bir rahmet peygamberi olarak inananların gönüllerinde taht kurduğunu ifade eden Hastaoğlu, “İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili P...Başkan Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yıl dönümünü münasebetiyle yayınladığı mesajında:“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ifadesinin ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 95. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma ...Başkan Hastaoğlu, ATB ve ATSO’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler nedeniyle Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk ziyaretini Antalya Ticaret Borsasına gerçekleştiren Başkan Hastaoğlu, “ATB Başkanı Ali Çandır ve yeni yönetimine görevinde başarılar diledi. Bu yıl Eylül ayında yapılacak olan 4. Hediyelik, Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nın iyi bir organizasyon olduğunu belirterek, Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini s...Başkan Hastaoğlu, Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, Türk toplumunda kadınların baş tacı olduğunu belirterek; “Türk toplumunda kadın baş tacıdır. Toplumun ve ailenin en önemli yapı taşıdır. Kadın; fedakârlığın, şefkatin, sabrın ve özverinin sembolüdür. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru Türk kadını; daima özveri ve sevginin kaynağı olmuştur” dedi.Günümüzde kadına şiddetin endişe edici bir boyutta artmış olduğuna da dikkat çeken Başkan H...Başkan Hastaoğlu, Mübarek Üç Aylar Nedeniyle Kutlama Mesajı Yayınladı

 Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, mübarek üç aylar münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak Müslümanların Recep ayını kutladı.Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, mübarek üç aylar nedeniyle yayınladığı mesajında “Yüce Allah, kullarına olan rahmetinin bir boyutu olarak insanlar içerisinde özel insanlar, mekânlar içerisinde özel mekânlar, zamanlar içerisinde de özel zamanlar yaratmıştır. Dini geleneğimizde bu özel zamanlardan biri de, Mevla'mızın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı 3 aylar mevsimidir. Recep, Şaban, Ramazan adı altında önemli kılın...Başkan Hastaoğlu, Polis Haftasını Kutladı

 TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 170. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.Başkan Hastaoğlu mesajında, "Polis Teşkilatımız; dirlik ve düzeni sağlamada üzerine düşen görevi her türlü şartta layıkıyla yerine getiren, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğ...Başkan Hastaoğlu’ndan 18 Mart Mesajı

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hastaoğlu, "Türk Milleti ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.Çanakkale Zaferi’nin, Türk Milleti tarafından dünya tarihine kazınan bağımsızlık destanı olduğunu belirten Başkan Hastaoğlu; “Çanakkale Zaferi, o güne kadar tarihin ...Başkan Öğrencilerine Yerel Yönetimleri Anlattı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulu 4. Sınıf öğrencileri, Başkan Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Başkan Doğan Ürgüp, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimi anlattı. Ziyarette öğrenciler, Başkan’ı soru yağmuruna tuttu. Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ürgüp, Sivas Belediyesi'nin hizmetleri ve sorumlu olduğu görevler ve yerel yönetimler hakkında öğrencilere kısa bilgiler verdi.  Ziyarette sırasında öğrencilerle konuşan Başkan Ürgüp, “Derslerin yerinde öğrenilmesi çok önemli bir olaydır, belediyelerin her geçen gün önemi artıyor çocukların gelece...Başkan Polat’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nın 90.Yılı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayınladı. “Büyük Türk Milleti, şanlı tarihinin belli dönemlerinde birçok zorluğa türlü fedakârlıklarla göğüs germiş, en zor badirelerden azmi ve inançla verdiği üstün mücadele neticesinde alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Bundan 90 yıl önce büyük mücadelelerden sonra Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün bizler, bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. ...Başkan Solmazgül'den Anma Mesajı

 Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Solmazgül, Alparslan Türkeş'in vefatının 18. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Solmazgül, mesajında Merhum Türkeş'in HAKKA yürüyüşünün 18. yıldönümünde rahmetle andığını belirterek şöyle dedi:"Onun, önderlik ve öğretmenlik yaparak yetiştirdiği milliyetçi, maneviyatçı ve ülkücü kadrolar, Türk milletinin zor günlerinin güvencesi olmaya devam etmektedir. Türk milletinin bağımsızlığının ve tüm değerleriyle yeniden inşasının teminatı olan bu gençlik, Alparslan Türkeş'e hiç şüphesiz ki çok şey borçludur. Ona karşı bu borcunu, mille...Başkan Solmazgül, Birlik Vakfının Gençlik Teşkilatını Ziyaret Etti

 Alperen Ocakları E.K.D.V Başkan Yardımcısı Süleyman Solmazgül, Birlik Vakfının Gençlik teşkilatıyla bir araya geldi.Başkan Solmazgül, Birlik Vakfının Gençlik Teşkilatını Ziyaret EttiAlperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Malatya Alperen Ocakları İl Başkanı Süleyman Solmazgül, İstanbul ziyareti kapsamında Birlik Vakfının Gençlik Teşkilatını ziyaret etti.Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Malatya Alperen Ocakları İl Başkanı Süleyman Solmazgül,Üç ay önce göreve başla...Başkan Şehit Annelerini De Unutmadı...

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Anneler Günü için yayınladığı mesajda, son zamanlarda ‘Anneler ağlamasın’ şeklindeki ifadeyle de büyük değerler atfedilen annelerin siyasette de etkin bir biçimde yer almasının sağlanması gerektiğini söyledi. Ürgüp, 12 Mayıs Anneler Günü mesajında şunları söyledi, “Anneler yılda bir kez hatırlanıp unutulacak değer değildir. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar annesini hep arar, annesine hep muhtaç olur. Bu yaratılış fıtratı gereği ruhsal bir ihtiyaçtır.  Allah'tan dileğimiz, kimseye ana acısı, hiçbir anaya da evlat acısı göstermesin. Fakat va...Başkan Tunahan’nın Regaip Kandili Mesajı

 Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan TUNAHAN, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tunahan Mesajında şu ifadelere yer verdi;Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barındıran, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek üç aylara erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirten Tunahan, “Bu günler Rabbimizin insanlığa sunduğu bereket ve rahmet dolu günlerdir. Dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin üst noktaya ulaştığı, insanlığın erdemlerinin ve güzelliklerinin ortaya çıktığı ...Başkan Ürgüp ameliyat oldu

Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 24 Ağustos 2013 günü Sivas'ta Özel Anadolu Hastanesinde safra kesesinden başarılı bir operasyon geçirdi. Yapılan açıklamada Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ferruh Balaban'ın Başkan Ürgüp'ün sağlık durumuyla ilgili verdiği bilgilere de değinildi. Balaban’ın yaptığı açıklamada “Yapılan tetiklerde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi ve bu yüzden kendisinin ameliyata alınması gerekiyordu” dedi. Bunun üzerine aynı gün ameliyat olan Başkan Ürgüp’ün safra...Başkan Ürgüp BBP İl Başkanlığı İftarına Katıldı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp BBP İl teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.  Büyük Birlik Partisi Sivas İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Paşafabrikası kütük evde iftar yemeği düzenlendi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katıldığı iftar yemeğine Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Esnaf Odaları Başkanı Beşir Köksal, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Suşehri Belediye Başkanı Sedat Sel, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. ...Başkan Ürgüp Gıda Bankası Faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan hazırlıklar ve Hayat Ağacı Derneği ile Gıda Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak Hayat Ağacı’nın faaliyetlerini ele aldı. Kurban Bayramı öncesi yapılan hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Ürgüp, “Adetimiz olduğu üzere her yıl artan bir sayıyı yakalamak kaydıyla kurban kesim faaliyetlerini bu yıl da sürdüreceğiz. Geçen yıl bin 56 hisse kesmişsiz, daha önceki yı...Başkan Ürgüp Gıda Bankasının Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verdi…

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan hazırlıklar ve Hayat Ağacı Derneği ile Gıda Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak Hayat Ağacı’nın faaliyetlerini ele aldı.  Kurban Bayramı öncesi yapılan hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Ürgüp, “Âdetimiz olduğu üzere her yıl artan bir sayıyı yakalamak kaydıyla kurban kesim faaliyetlerini bu yıl da sürdüreceğiz. Geçen yıl 1056 hisse ke...BAŞKAN ÜRGÜP İLK TERAVİH NAMAZINI TUZLUGÖL TOKİ SAKİNLERİYLE BİRLİKTE KILDI

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Tuzlugöl TOKİ sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Ürgüp Tuzlugöl TOKİ sakinleriyle birlikte teravih namazını kıldı.  Vatandaşların soru ve isteklerini birebir dinleme fırsatı bulan Başkan Ürgüp’e vatandaşlar teşekkür etti.  BAŞKAN ÜRGÜP CAMİİ MÜJDESİ VERDİ Bir vatandaşın “Tuzlugöl TOKİ’de cami yok Belediye daha önce yerini belirledi projesi çizilecek cami yapılacak ama siz buradaki vatandaşların mağdur olmaması için buradaki eğitim yerini mescite çevirdiniz” şeklindeki sözlerine Başkan Ürgüp, ş...BAŞKAN ÜRGÜP KANAL AVRUPA TELEVİZYONUNDA DEĞİŞEN VE GELİŞEN SİVAS'I ANLATTI…

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp geçtiğimiz günlerde Avrupa Sivaslılar Birliği'nin davetlisi olarak gittiği Almaya da Kanal Avrupa Televizyonunda yayınlanan 'Sivas Elleri' Programına canlı yayın konuğu olarak katıldı. Programda 4.5 yıllık hizmet döneminde yaptığı çalışmalara değinen Başkan Ürgüp, fırsat buldukça Sivas dışındaki hemşerilerinin organizasyonlarına da katıldığını söyledi.Programda ASBİR Genel Başkanı Ekrem Taştan da, katılımlarından dolayı Başkan Ürgüp'e teşekkür etti. Oldukça samimi bir havada geçen programda şu konulara temas edildi: Mustafa Karagöz (sunucu): Ar...Başkan Ürgüp Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Merve Ersöz’e teslim etti. Vakıfbank İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi olan Merve Ersöz, 2 arkadaşı ve Vakıfbank İlköğretim Okulu Müdiresi Yasemin Köseoğlu ile Başkan Ürgüp'ü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ürgüp'e çiçek takdim eden Ersöz, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Başkan Ürgüp'ün makamına oturan Ersöz, Vakıfbank İlköğretim Okulu'nun okul bahçesindeki asfaltı...Başkan Ürgüp Sivaslı Öğrencilerle Kahvaltı Yaptı

  İstanbul'da okuyan ve İstanbul Sivas Platformu bünyesinde görev yapan Üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile sabah kahvaltısında bir araya geldiler.  Sivas Platformu Üniversite Masası Başkanı Mustafa Taki Doğruyol yaptığı konuşmada “Bu düzenlemiş olduğumuz ikinci kahvaltı. İlkini İstanbul’da düzenlemiştik. Bu ikincisini Sayın Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp'ün de desteğiyle Sivas'ta düzenliyoruz” dedi. Sivaslılar her kesimden hemşerilerine her zaman elinden geldiğince destek olmaya gayret ettiğini belirten Başkan Ürgüp “Sivas ...Başkan Ürgüp Şifaiye Sağlık Meslek Lisesi'de

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eğitim-öğretime yeni açılan Özel Şifaiye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ni ziyaret etti. Daha önce gerçekleşen okulun açılış törenine şehir dışında olması nedeniyle katılamayan Başkan Ürgüp, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini sundu. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Ürgüp'e çiçek takdim edildi. Başkan Ürgüp, burada yaptığı konuşmada okulun açılışında bulunamadığı ifade ederek; “Şehirdeki imar faaliyetlerinin muhatabı ve sorumlusunun belediyeler olması açısından, eğitim alanı olarak tahsis edilen b...BAŞKAN ÜRGÜP ‘PAZAR FİLESİ VE AŞÇILIK’ SERTİFİKA DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Paşafabrikası Kütükev’de Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ve Halk Eğitim Merkezinin hazırladığı “Pazar Filesi ve Aşçılık” sertifika dağıtım törenine katıldı.  Törende ilk sözü alan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, “Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından düzenlemiş olduğumuz kursumuzun bu ikinci etabı ev yemekleri hazırlama konusunda arkadaşlarımız sertifika alıyor. Her zaman evde yaptığımız yemeklerimizi tescillemiş oluyoruz. Sertifikalar Halk Eğitim tarafından veriliyor. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği olarak ta bi...Başkan Ürgüp'e Duygu Dolu Mektup

Mevlana İlköğretim Okulu öğrencileri gelecekte hayal ettikleri Sivas'ı anlatmak için mektup yarışması düzenledi. Mevlana ilköğretim Okulu öğrencileri gelecekte hayal ettikleri Sivas'ı anlatmak için “Gelecekte Nasıl Bir Sivas Hayal Ediyorsunuz” isimli mektup yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Mevlana İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Celal Karahan, Mevlana İlköğretim Okulu Öğretmenleri ve Okul Aile Birliği Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü makamında ziyaret etti. Atalarımızın Aziz Hatıralarını Şehrimizde Her Zaman Yaşatmanızı İstiyoruz Ziyarette yarışmada birin...BAŞKAN ÜRGÜP'TEN 2 TEMMUZ ANMALARI İÇİN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 2 Temmuz Madımak Olaylarının yıldönümü dolayısıyla olası provokasyonlara karşı halkı sağduyulu, güvenlik güçlerini de dikkatli davranmaları noktasında uyardı.  Madımak Olaylarının yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Ürgüp, acıları paylaştıklarını, Sivas'ın 4 Eylül ruhundaki birlik ve beraberliğini yaptıkları her işte kendilerine mihenk taşı olarak kabul ettiklerini belirtti. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “O malum olaylarda yaşanan acılar sadece Sivaslıları değil bütün Türkiye'yi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. O gü...Başkan Ürgüp'ten Genel Kurmay Başkanı Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Emir köyü yakınlarında askeri uçağın düşmesi sonucu yaralanan pilotlarımız için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel' e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: "Sivas'ın Kangal ilçesinde düşen askeri uçaktan paraşütle atlayan iki pilotumuzun yaralanması haberi bütün Türkiye gibi bizleri de ziyadesiyle üzmüştür. Olayın sevindirici tarafı pilotlarımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Yaralı pilotlarımızın Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezine te...BAŞKAN ÜRGÜP'TEN RAMAZAN AYI MESAJI

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Ramazan ayı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.   Başkan Ürgüp mesajında özellikle birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları kaydetti: “Nimetlerin kadrinin bilinmesine vesile olan, insanda şükran hisleri uyandırarak, yoksulların çaresizlerin halinden anlama şuuru veren ve “sabır” denilen en yüksek ahlaki meziyete büründüğümüz oruç ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın derin anlamını daha kolay kavrayabileceğimiz, fert ve toplum olarak huzura, sevgiye ve saygıya, yardımlaşmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımızın z...Başkan Ürgüp'ten Regaip Kandili Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.  Başkan Ürgüp, mesajında şunları ifade etti, “Feyzi ve bereketi çok olan Üç Ayların ilk haftasını yaşadığımız bu günlerde Allah'ın sonsuz rahmetinden ihsan ve ikramlar sunduğu Regaip Kandili'nin birlik ve dirliğe, yeniden dirilişe vesile olarak tüm insanlığa barış, huzur, sevgi, hak, adalet getirmesini niyaz ediyorum. Bu kutlu gece, manen büyük sıkıntılar içerisinde olan insanlığın, oluk oluk kanı akıtılan Türk-İslam dünyasındaki soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın uğradıkları zulüm ve e...Başkan Ürgüp'ten Vatandaşları YGS Uyarısı

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Giriş Sınavı öncesinde vatandaşları, gürültü kirliliği yapmamaları konusunda uyardı. YGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, “Bu sınava uzun bir süredir çalışan emek harcayan gençlerimize başarılar diliyorum. Umarım geleceğimizin teminatı gençlerimiz şehrimizi eğitim noktasında hak ettiği yere taşıyacaktır” dedi. YGS'ye girecek olan öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için gürültü kirliliği konusunda da herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi konusunda uyaran Ba...Başkan Ürgüp'ten Zafer Bayramı Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ürgüp mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir taraftan üniter yapısını korurken, diğer tarafta demokratikleşme sürecini tamamlayarak, bölgesel bir güç merkezi olmayı başaracaktır" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: "Ağustos ayı,  Büyük Türk Milleti açısından önemli zaferlerle doludur. Bu nedenle 'zafer ayı' olarak anılmıştır. Bunlardan en önemli iki örneği olarak, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'yle birlikte Anadolu'nun kapısı T...BAŞKAN ÜRGÜP, ALİBABA MAHALLESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp beraberinde Alibaba Mahallesi Muhtarı Turan Koç ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu ile birlikte Alibaba Mahallesi gecekondu önleme bölgesinde devam asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.   Başkan Ürgüp burada yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  Başkan Ürgüp, şunları söyledi: “Alibaba gecekondu önleme bölgesinde geçen yılki doğalgaz ve altyapı çalışmaları bittikten sonra üstyapı çalışmalarını, asfalt çalışmalarını uygun olan yerlerde kaldırım ve bordür çalışmalarına başlamış durumdayız. Belediyemizin 20...Başkan Ürgüp, Cem Evi’nde iftar yemeği verdi

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Muharrem ayı dolayısıyla Sivas Cem Evi’nde iftar yemeği verdi. ‘10 Muharrem Oruç Açma Yemeği’ olarak düzenlenen programa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ile birlikte katılırken, Vali Zübeyir Kemelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan,  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Cem Vakfı Başkanı Ali Akyıldız, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan ile çok sayıda davetli ve Alevi Bektaş-i görüşüne...BAŞKAN ÜRGÜP, CUMHURİYET BAYRAMI MESAJINDA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 90. yıldönümünü kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.  Mesajında, Türk milletinin en zor şartlar altında bile azim ve inançla yürüttüğü mücadelelerden üstün başarılar elde ettiğine vurgu yapan Başkan Ürgüp, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara herkesin minnet borcu olduğunu söyledi.  Sivas'ın bu şanlı mücadelede çok özel ve önemli bir konuma sahip olduğunu da kaydeden Başkan Ürgüp, bugün gelinen aşamada Sivas'ın Cumhuriyet'e yakışır bir büyüme ve gelişme yoluna girdiğini belirtti.  Başkan ...BAŞKAN ÜRGÜP, DİRİLİŞ MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla buluşmaya ve onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor.  Bu kapsamda Başkan Ürgüp, dün akşam Diriliş mahallesindeydi. Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası camii bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Ürgüp, belediyenin bölgede gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar hakkında bilgi verip, mahallelinin sorularını cevapladı.  Başkan Ürgüp’ün vatandaşlarla buluşma programına Diriliş Mahallesi Muht...Başkan Ürgüp, Engelliler Programında

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen, Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Müdürlüğündeki programa katıldı. Programa Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Sefer Buğrul, Engelli Dernek temsilcileri ile çok sayıda engelli vatandaşımız katıldı. BELEDİYE ENGELLİLERİN YANINDA Program sırasında konuşan Sivas...Başkan Ürgüp, İnönü Mahallesi İstişare Toplantısında Konuştu

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle teşkilatlarıyla bölgesel istişareler yapmak üzere sekizincisi düzenlenen İnönü Mahallesi Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Büyük Birlik Partisi ( BBP ) Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İnönü Mahalle Muhtarı Ahmet Seviş katıldı. VATAN, BAYRAK, DİL, EZAN ADINA BİRLİK O...Başkan Ürgüp, İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti...

Hafta sonu bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla İstanbul'a giden Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, İstanbul’daki Sivas Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Şat ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Ürgüp’ü, sabahın erken saatlerinde Atatürk Havaalanında karşılayarak çiçek takdim eden İSDERFED Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu daha sonra Kasımpaşa Sosyal Tesislerde kahvaltı yaparak Sivas Belediyesi ve Sivas hakkında konuştu. Kahvaltıdan sonra İSDERFED Genel Başkan Mesut Şat'ın işyerini ziyaret ederek. Genel Başkan Şat’ın babası ile bir sohbet etti...Başkan Ürgüp, Organize Sanayi Bölgesindeki Çalışmaları İnceledi

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, burada yaptığı açıklamada Sivas Organize Sanayi Bölgesi için belediyenin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Bugün burada organize sanayi derneğinin çok değerli başkanı ve yöneticileri ile bir ara geldik. Organizenin girişini çıkışını, karayollarına bakan kısmını, deforme olmuş yeşil alanları bizim üzerimize düşen ya da düşmeyen yapabileceğimiz elimizden gelen gayretleri göstererek buraya gelen misafirlerimizi, buraya giriş çıkış yapan işçi servislerini rahatlatmaya gayret gösteriyoruz. Şu andaki çalışma böyle bir ç...Başkan Ürgüp, Selçuk Taksi Durağında

Esnafın bütün problemleriyle ilgilenen Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün bu kez gündeminde taksici esnafı vardı.  Başkan Ürgüp, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal'la birlikte Selçuk Taksi durağında bulunan taksici esnafını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Selçuk taksi durağındaki konuşmasında Başkan Ürgüp, “Taksici esnafı ile ilgili son bir buçuk, 2 yıl içerisinde onların durumlarını düzelten, daha fazla iş yapmalarını sağlayan bir de mekansal, fiziksel alanlarını düzenleyen bir çalışma mantığı içerisindeyiz. Öncelikle 15 yaşın üzerindeki taksileri trafikten men i...BAŞKAN ÜRGÜP, ŞEHİTLER PARKINDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 80.Yıl Bulvarı üzerinde, Yukarı Tekke Mezarlık alanının güneyinde yapımı devam eden Şehitler Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.   SİVAS YEMYEŞİL BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK Burada basın mensuplarına çeşitli açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, şunları söyledi: “Burası mezarlıkların girişinde 60 bin metrekare büyüklüğünde bir parktır. Bu parktaki doğal alanları kayaları koruyabiliyoruz. Kısmen eski mezar yerleri de olabilir, onları inceliyor arkadaşlarımız çıktığı ta...Başkan Ürgüp, Türk Ocakları Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, ülkemizin en eski ve en etkin sivil toplum kuruluşlarından Türk Ocaklarının Sivas şubesi üyeleri ile Paşafabrikası Kütükevde düzenlenen iftarda bir araya geldi.Sivas Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre iftara Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile birlikte eşi Makbule Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Sivas Baro Başkanı Muharrem Eliş, Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Dekanı Ali Kemal Özdemir, Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Av. Ertuğrul Kuşderici, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Hasde, Türkiye Kamu - Sen İl Temsilcisi Muzaffer...Başkan Ürgüp, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı Ümraniye Belediyesi yeni hizmet binasında ziyaret etti. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a Ümraniye Belediyesi yeni hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi havada geçen ziyarette Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hasan Can’a başarılı çalışmalarının devam etmesi dileğinde bulundu.   Misafirleriy...Başkan Ürgüp, Yenimahalle Mahallesinde Yeni Sivas'ı Anlattı

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle teşkilatlarıyla bölgesel istişareler yapmak üzere dokuzuncusu düzenlenen Yenimahalle Mahallesi Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Halis Güneş ile çok sayıda mahalle sakini katıld...Başkan Ürgüp: Bir Milletin En Büyük Serveti Yetiştireceği Sağlıklı Nesillerdir

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  7-13 Nisan Sağlık Günü ve Haftası ile Sosyal Güvenlik Haftası sebebi ile bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp,  mesajında şu ifadelere yer verdi: “İçinde bulunduğumuz 7 -13 Nisan tarihlerini kapsayan hafta, Birleşmiş Milletler tarafından 7 Nisan 1946 yılında alınan kararla “Dünya Sağlık Haftası” olarak belirlemiştir. 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütü’ne dâhil olan ülkemizde de “Dünya Sağlık Haftası” 61 yıldır kutlanmaktadır. İnsanların hayattaki en önemli hazinesi olan sağlık, aynı zamanda bireyin en temel hakkıdır. Gelişen teknolo...Başkan Ürgüp; "Kadın ile Erkek Birbirini Tamamlamak İçin Yaratılmıştır"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Kadına yönelik şiddete hemen her gün şahit olduğumuz bir dünyada 8 Mart tarihi daha anlamlı bir hal alıyor. Bugün sadece durup düşünme, bireysel ve toplumsal olarak yaptığımız hataları muhasebe etme açısından değerlendirilse bile emin olunuz ki, toplumsal huzur bağlamında çok ciddi faydalar sağlanacaktır. Kadın ile erkek klişe söylemle bir elmanın iki yarısı gibidir. Yüce Allah böyle takdir etmiştir. Kadın ile erkek birbirini tamamlamak için...Başkan Ürgüp’e Ziyaretler Sürüyor

Belediye Başkanı Doğana Ürgüp'e ziyaretler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kamuda Çalışan Şirket İşçileri Derneği (KAŞİD) Genel Başkanı Adem Kuru ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Özel Kalem Müdürü Halim Gündoğdu, Başkan Ürgüp'ü makamında ziyaret etti. İlk olarak KAŞİD Genel Başkanı Adem Kuru ziyarette bulundu. Kuru, “Göreve geldiğiniz günden bu yana Belediye'den çalışan işçiler memurlar aynı zamanda Özbelsan işçileri güzel günler yaşıyor. İşçi ayrımı yapmadan bütün çalışanlarınıza sahip çıkıyorsunuz ve emeklerinin karşılığını veriyorsunuz bu yüzden size teşekkür ederim. ...BAŞKAN ÜRGÜP’TEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Sivas Belediyesi Başkanı Doğan Ürgüp, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti:  “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi de basın özgürlüğüdür. Basın, daha geniş anlamıyla medya, halkın haber alma hakkını yerine getiren, hükümetlere ve yönetimlere karşı basın ahlak ve ilkeleri çerçevesinde halkın haklarını koruyan ve arayan çok önemli bir misyon ve konuma sahiptir. Dolayısıyla bağımsız basın ile bağımsız halk birbiriyle doğrudan orantılı kavramlardır.  Gazeteciler kamu yararına iş görmektedir. Bug...Başkan Ürgüp’ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Gazeteciler zor şartlarda görev yapan, mesleklerini icra ederken hayatlarını bile riske eden saygıdeğer kişilerdir. Toplum adına haksızlıkların, hukuksuzlukların, yanlışlıkların üzerine giderek demokrasi ve insan haklarının cesur kalemi olan gazetecilere hepimiz minnet borçluyuz.  Türkiye’de gazeteci olmanın zorluğu herkesin malumudur. Bağımsız medya, tarafsız gazeteci, kalemini haktan, adaletten yana kullanan yazar tanımlamaları...Başkan Ürgüp’ten İftara Davet

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivaslıları, Cumartesi günü yapılacak olan iftara davet etti.Başkan Ürgüp, yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi; 'BİNLERCE İNSAN TEK BİR SOFRA'  sloganıyla yola çıkan Sivas, belki de tarihinin en güzel ve en anlamlı iftarlarından birine kadir gecesinde şahitlik edecek. 3 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan iftar programıyla Sivaslılar kadir gecesi gibi mübarek bir günde iftarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşayacak. Sivas, o akşam dostluğu, kardeşliği, barışı, muhabbeti paylaşacak, hep bir arada huzur içinde yaşamanın mutluluğunu ...BAŞKAN ÜRGÜP’TEN KURBAN BAYRAMI MESAJI...

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Ürgüp mesajında; Bizim kültürümüz ve inancımızda en sevinçli günler şüphesiz bayramlardır. Bayramlar dayanışmanın, kardeşlik bağlarının, sevginin, muhabbetin ve hoşgörünün en güzel ve en doğal haliyle yaşandığı anlardır. Kurban bayramı ise kalplerin dayanışma, yardımlaşma, kucaklaşma duygularıyla dolduğu, gönüllerin aynı çağrıya yönelerek, aynı ilahi emirde birleşme huzurunu yaşadığı müstesna bir zamandır. Esasında bir yönüyle kurban edilmesi istenen, bencillik, kibir, gurur, kısaca nefsin kötü h...Başkan Ürgüp’ten Ziyaretler

Polis Teşkilatının 168. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Celal Bodur'u Makamlarında ziyaret etti. İlk olarak il Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Ürgüp, “Polis Teşkilatının 168. Kuruluş yılı münasebetiyle bu ziyareti gerçekleştirdik. Allah onları kazalardan, belalardan, kötülüklerden korusun. Devlet güvenlik güçleri olmazsa halimizin nice olduğunu düşünmeye bile gerek yok. Bu manada toplumumuzun fertleri olarak bu güzel insanları Allah korusun ve yar...BAŞKAN ÜRGÜP’ÜN TOKAT TEMASLARI...

19. Geleneksel Topçam Şenlikleri ve Kentlerin Kültür Buluşması etkinlikleri çerçevesinde komşu ilimiz Tokat’ta bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliklere katılmak için Tokat’a giden Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkanı Danışmanı Mustafa Saydam, Türkiye Kamu-Sen Sivas Temsilcisi Muzaffer Karadağ, Sivas Kent Konseyi Başkanı Mustafa Haste ve Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Zeki Ekici Belediye Başkanımız Doç. Dr. Adnan Çiçek'i makamında ziyaret ettiler.  Tokat Belediye Başkanı Doç. Dr. Adnan Çiçek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ...Başkan Yardımcılarından Özel İdare’ye ziyaret

Belediye Başkan Yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’a iade-i ziyarette bulundu. Gülşah YARLI 30 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Özaydın, Abdürrahim Ceyhan, Hüseyin Naci Süha ve Mahir Kuzucu; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ile makamında bir araya geldi. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen ziyarette iki kurumun işbirliği ve diyalog çalışmalarına değinildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha, Ayhan’a daha önce Sivas Belediyesi’ne yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür ederek, “İl Özel ...Başkan Yardımcısından Recep Tayyip Erdoğan’a Ziyaret…

 Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile gelir seviyesi düşük olan ailelerin yenidoğan bebeklerine, üzerinde “Hoş Geldin Minik Hemşehrim” yazılı sürpriz hediyeler verilmeye devam ediyor. Sürpriz hediye, yeni doğan bebek seti; zıbın, taşınabilir beşik, ana kucağı, bebek maması ve bebek çantasından oluşuyor. Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, asgari ücret civarında ücretle geçinen ailelerden yeni bebeği olanları evlerinde ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, hane sakinleri...BAŞKAN YILDIRIM, TOBB GENEL KURULUNU YÖNETTİ

Yıldırım, Sivas tarihinde ilk defa TOBB Genel Kurulu yöneten işadamı old TOBB Mali Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu , TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ata’nın huzuruna çıktı. Anıtkabir’i ziyaret eden heyet Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Hisarcıklıoğlu ve Başkan Yıldırım, Anıtkabir Şeref Defteri’ni yazdılar. TOBB Mali Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile 81 İ...Başkan, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ürgüp, çalışmalardan memnun olduğunu belirterek şunları ifade etti, ““Bugün burada Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 2. Etap çalışmalarını başlatmış durumdayız. Şu anda elektrik direkleri alınacak. Eski kaldırımlar alınıyor, yol düzenlemesi yapılacak, bir takım yeni otopark düzenlemeleri, park düzenlemeleri yapılacak. Led aydınlatmalarla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını İstasyon kavşağına kadar tamamlamış olacağız. Bu süreç asgari 2-3 ay sürecek. Kolay bir süreç değildir. Bu bölg...Başkan’dan Almanya Çıkartması…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 7 Haziran Milletvekili Seçimleri öncesi Almanya’daki Sivaslı seçmenlerle bir araya geldi. AK Parti Yurt Dışı Seçim İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Aydın, beraberindeki heyetle birlikte hafta sonu Almanya’ya çıkarma yaparak toplam 11 şehirde seçmenlerle buluştu. Sıra ile Duselldorf, Duisburg, Bottrop, Gershenkirshen, Essen, Herne, Hagen, Bad Bentheim, Lengerich, Osnabruch, Munster ve Köln şehirlerine giden Aydın, orada büyük ilgi ile karşılandı.Cuma namazını Almanya Duisburg DİTİB Camisi’nde kılan Aydın, Cuma sonrası vatandaşlarımı...Başkan’ın Hafta Sonu Mesaisi…

 Sivas'ta yaşayan vatandaşların hizmet noktasında sorun yaşamaması için var gücü ile çalışan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, hafta sonu da yoğun bir mesai harcıyor. Sivas'ın gelişimi ve değişimi için şehirde diyaloğa önem veren ve 7'den 70'e herkesin fikrini almaya özen gösteren Başkan Aydın, bu kapsamda hafta sonlarında da çeşitli etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.İlimizde yaşanan büyük bir eksikliğin giderilmesi için ilk dönem belediye başkanlığı döneminde Başkan Aydın’ın Karşıyaka Mahallesi’nde yapımına katkı sağladığı yap-işlet-devret ...Başkent’te Sivas Günleri

Anadolu Haber ASİDEF bu yıl Anakar’da yapmayı planladıkları Başkent Sivas Günleri hakkında bir basın bildirisi yayınladı. ASİDEF (Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu ) olarak Sivas’ın kültür, sanat ve folklorik özellikleri ile sanayi ve ticaretini tanıtmak, başta genç nesiller olmak üzere Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz ile buluşturmak amacıyla “Başkent’te Sivas Günleri” adı altında,  Sivas Valiliğimizin destek ve öncülüğünde, Sivas Belediye Başkanlığımız, Cumhuriyet Üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızın birlikteliğinde ilki 2010 yılında, ikincisi ise 2012 yılında organize edile...Başkent’te Sivaslı Sanatçılar Sergisi

Sivaslı sanatçılar; Ankara’da ortak resim ve yağlıboya el sanatları sergisi açıldı. Altındağ Belediyesi,Hamamönü Sanat Sokak sergi salonundaki sergi; hafta sonu açıldı. Serginin en önemli ismi; Sivas Ressamlar Derneği Başkanı Arif Sayyar. 32 yıl boyunca Demiryollarında memur olarak çalışan Sayyar, resim sanatı konusunda hiçbir eğitim almadı. Emekli olduktan sonra en büyük hayalim dediği,  Sivas Ressamlar Derneği’ni kurdu. Anaokulundan üniversiteye, her yaş grubunda öğrencilere ders veren Arif Sayyar, Başkent’te, hemşehrisi sanatçılarla ortak sergiye imza attılar. Sivaslı Sanatçılar Sergi...Başsavcı İrcal'den, STB Başkanı Hastaoğlu'na Ziyaret

 Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından karşılanan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hastaoğlu; “Şehrimize ve tüccarımıza kaliteli ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ticaret Borsası olarak her zaman resmi kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmektey...Bayraktutar: ‘Siz Kur’an Fedailerisiniz’

 Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Genel Başkan Yardımcıları Osman Aydın, Mehmet Yaman, Hacı Bayram Gür Sivas Diyanet-Sen Şubesinin kadın kolları toplantısına katıldı.Toplantıda Diyanet-Sen Sivas Şube Yönetimi Başkan Mikail Karagöz, Başkan Yardımcıları Vahit Yiğiter, İsa Kukuş, Aydın Taşçı, Erdal Karatepe, Battal Aydın, Murat Boyraz ve çok sayıda Kur’an Kursu Öğreticisi hazır bulundu.Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Mehmet Bayraktutar; ‘Bugün örnek bir birliktelik meydana getirdiniz. Şube başkanımız program dolayısıyla bizi davet ederken Kur’an gönüllüleri bizi...Bayramda Beslenmeye DiKKAT!

Anadolu Haber Bir ay boyunca bazı beslenme hataları ve dengesiz beslenme sonucunda metabolizma hızı yavaşlamıştır. İki ana öğün tüketimi sonucunda mide ve barsak sistemi bu düzene alışmıştır. Ramazan ayının sona ermesiyle kişilerde psikolojik olarak aşırı yemek yeme eğilimi gözlenmektedir. Ramazan ayının bitmesiyle ardından hızla fazla miktarda, yağ oranı fazla, kalori içeriği yüksek  gıdalar tüketilmesi sonucunda kişilerde bir çok sağlık problemi oluşabilmektedir. Fazla miktarda ve yağlı besinler tüketimi ile kişilerde gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi mide ve barsak sistemi rahatsız...Bayramda mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ve mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, kendi yakınlarının ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra şehit mezarları başında da dua ettiler. Arefe gününde Yukarı Tekke Mezarlığında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kabir ziyareti için mezarlığa gelenler, şehitliği unutmadı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelenler şehitler için de dua okudu.  Bazı şehit anne ve babaları ile diğer yakınlarının ise mezarlık ziyaretinde gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Halk Otobüslerinin ek sefer koymasına karşın yapılan seferlerde büyük bir yoğunluk yaşandı.Mezarlı...Bazı Mahallelerde Zorunlu Su Kesintisi…

 Geçtiğimiz aylarda Atatürk Caddesi, Kepçeli Mevkiinde 630’luk polietilen boruda oluşan arıza nedeniyle 10 mahalleye su verilememişti. 2010 yılında yapılan altyapı çalışmaları sonucunda Sivas Belediyesi Asbestli Boruları, Polietilen Borular ile değiştirmişti. Ancak standartların altında olduğu tespit edilen borular ilk olarak Ekim 2014 tarihinde hata verirken aynı arıza, güzergâh üzerinde tekrar yaşandı. Atatürk Caddesi’nde oluşan 630’luk ana şebeke hattı boru arızası nedeniyle ilimizde Demircilerardı, Pulur, Yahyabey, Kaleardı, Gökmedrese, Yenişehir, Üçlerbey, Kardeşler, Yeşilyurt v...BBP Genel Başkanı Destici Eğriköprü Etevi&Restoran’daydı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici “Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi”nin açılışından sonra Sivas’ta bazı incelemelerde bulunduktan sonra akşam yemeğini ilimizde yeni hizmete giren Eğriköprü Etevi&Restoran’da yedi.Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç ve bazı partililerin katıldığı yemek sonrası işletme sahibi Yusuf Ziya Ünsal ve Halil Ünsal kardeşlere teşekkür eden Destici “Gerçekten Sivas’a farklı bir lezzet getirilmiş. Tüm Sivaslılar bu lezzetleri tatmaya davet ediyorum” dedi.Destici ve beraberindeki heyettekiler ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetleri...BBP’ten STSO' tebrik ziyareti

Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Başkanı Aytekin Kulmaç, İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimler nedeniyle Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Başkan Kulmaç, “Sivil toplumun bir arada ortak bir fikir oluşturabilmesini arzuluyoruz. Bunun için siyasi kaygılarımızdan uzak, şehrin geleceğiyle ilgili katkılar sağlamak boynumuzun borcudur” dedi. Seçimlerin Sivas’a hayırlı olmasını dileyen BBP il Başkanı Kulmaç, TSO’nun şehre abilik ve önderlik yaptığını söyledi. Kulmaç, “Sizler hem tüccarımızın, sanayicimizin önünü açma adına hem de şehirlerimizin istikbali adın...BDDK Başkan Ürgüp’ü Ziyaret Etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Yönetim Kurulu toplantı yapmak üzere Sivas’a geldi. Ankara ve İstanbul dışında ilk kez yönetim Kurulu Toplantısı'nı Sivas’ta yapacak olan BDDK üyeleri, toplantı öncesi Belediyesi ziyaret etti. BDDK Yönetim Kurulu Başkanı Mukim Öztekin, başkan yardımcıları Nuri Bodur, Murat Türker ve Ozan Cangürel ve Yönetim Kurulu üyeleri Mutalip Ünal, Erol Berktaş, Mustafa Akın, Servet Taşdelen, Can Akın Çağlar ve Haluk Tözüm ile birlikte Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. BDDK Yönetim Kurulu Başkanı Mukim Öztekin, İstanbul ve A...BDDK Sıcak Çermiği Gezdi

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, şehrimizde bulunan BDDK Yönetim Kurulu Üyelerine Sıcak Çermik tesislerini gezdirdi.BDDK Başkanı Mukim Özekin duygu ve düşüncelerini şöyle anlattı: “Sivas'a benim ilk gelişim. Çok büyük bir misafir perverlikle karşılandık, Hem Belediye Başkanımız hem sanayi ticaret odası başkanımız yakın ilgi gösterdiler. Çok keyifli bir gün geçirdik. Açıkçası Sivas'ın tarihi eserlerini gün yüzüne çıkaran insanlara müteşekkiriz” dedi. SICAK ÇERMİK TESİSLERİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ Sıcak Çermikte bizim için çok dinlendirici oldu. Gerçekten güzel bir tesis yapılmış ...BDDK SİVAS’A HAYRAN KALDI

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak şehrimizde bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Yönetim Kurulu Üyelerine Belediye Başkanı Doğan Ürgüp şehir turu yaptırdı. İlk olarak tarihi şehir meydanını gezen heyet çifte minareli medrese, Buruciye Medresesi gibi şehrin sembollerini inceleme ve gezme fırsatı buldular. BDDK Heyeti İzzettin Keykavus Türbesi ziyaretinin ardından Buruciye medresesi yanında Kültürel Araştırmalar Vakfınca açılan oyuncak sergisini gezdiler. 1900'lü yılların başından günümüze kadar oyuncakların bulunduğu sergide Sivas Belediye Başka...BDDK SİVAS’TA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Yönetim Kurulu toplantı yapmak üzere dün ilimize geldi. Ankara ve İstanbul dışında ilk kez toplanan BDDK üyeleri STSO önderliğinde seminer düzenledi. STSO konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa BDDK Yönetim Kurulu Başkanı Mukim Öztekin, Başkan Yardımcıları Nuri Bodur, Murat Türker , hemşerimiz Can Akın Çağlar, Ozan Cangürel ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ve çok sayıda iş adamı katıldı. Seminer STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osma...Bebeklerde hıçkırık problemi

Bebeklerin çoğu hıçkırır ve çoğu ebeveyn hıçkırıktan dolayı endişe ederler. Hıçkırık, bebeğin basit ve zararsız bir tutumudur. Genelde kısa sürede kendiliğinden geçmektedir. Hıçkırığın oluşum nedeni, bebeğin diyafram kasının kasılmasıdır. Diyafram kası, bebeğin göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasındaki kasa verilen isimdir. Bu kastaki irade dışı ani kasılmalar hıçkırığa neden olur. Ani kasılmadan dolayı ses tellerinin birbirine yaklaşarak çıkardığı sese ise hıçkırık adı verilir. Bebeğin diyaframının kasılması ya da mide şişliğinden dolayı frenik sinirini tetiklemesi hıçkırığın oluşumundaki es...Belediye Başkan yardımcılarından Vali Barut'a ziyaret

Sivas Belediye Başkan yardımcıları Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Hüseyin Naci Süha, Mehmet Muaz Uzun ve Ahmet Özaydın  Sivas Valisi Alim Barut'u ziyaret etti. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kentte hizmetin önemli olduğunu vurguladı. Barut, belediye başkan yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Barut, belediye başkan yardımcılarıyla kent ve sorunları üzerine bir süre sohbet etti. Daha sonra Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağır'ı da ziyaret eden Kuzucu, Ceyha...Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar Meslektaşlarıyla Buluştu

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar basınla birlikte sabah kahvaltısında buluştu. Yaklaşık 1 ay önce göreve gelen Hasan Çağlar basınla bir araya gelmek amacıyla Belediye Sosyal Tesislerinde kahvaltı düzenledi. Gazetelerin birleşmesinden memnun olduğunu belirten Çağlar, “İlimizde basını görmek istediğimiz noktaya geldi” dedi. Kahvaltının bir basın toplantısı değil sohbet ortamında bir kaynaşmak olduğunu vurgulayan Çağlar “Sizin içinizden gelen, haliyle sizin sıkıntılarınızı bilen, anlayan biriyim. Belediyemiz çalışırken gazetecilerde görevlerini yapıyorlar. Sivas’ımız için or...Belediye Bayramlaşma

Bayramlaşma Törenine Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan,  İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ve çok sayıda vatrandaş ve partililerkatıldı. Belediyenin Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği bayramlaşma programı Belediye sosyal tesislerde gerçekleşti.  Belediyesi Selçuklu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak şunları söyledi, “İlimizin çok değ...Belediye Çağrı Merkezi

444 58 44 nolu Sivas Belediyesi Çağrı Merkezi,  vatandaşların yaşamış oldukları sorunları, olumsuzlukları, önerileri, istek ve taleplerini karşılamaya devam ediyor.  2011 yılında 35 bin 789, 2012 yılında 103 bin 527, 2013 yılında ise 34 bin 645, bu güne kadar ise 173 bin 961 çağrı karşılandı. 7 gün 24 saat çalışmakta olan çağrı merkezimizde günde ortalama 300, kış aylarında ise bu çağrı sayısı 600’e kadar çıkmaktadır.  HER TÜRLÜ BİLGİ VE HİZMET ÇAĞRI MERKEZİNDEN İstek ve taleplerin kayıt altına alınmasının dışında Sivaslıların çağrı merkezimizden Sivas hakkında her...Belediye Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Sünnet şöleni kapsamında bu yıl da 350 çocuğun sünnet ettirilmesi hedefleniyor. Kayıtların 7 Haziran 2013 tarihinde sona ereceği bildirilirken, çocuklar, hastane ortamında kendilerine verilecek randevu günlerinde uzman doktorlar nezaretinden sünnet edileceği söylendi. Belediye ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle bu yıl 24. yapılacak olan Geleneksel Sünnet Şöleni kayıtları başladı. Bu yıl da 350 adet çocuğun sünnet ettirilmesi planlanıyor. Kayıtlar, 07 Haziran 2013 tarihinde sona erecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ...BELEDİYE İFTAR ÇADIRI İLK GÜN DOLUYDU

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağcı Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırı uygulaması bu senede devam ediyor Selçuklu Parkı Buruciye Medresesi yanında kurulan İftar çadırında ilk gün verilen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık,  BBP İ genel meclisi üyesi ve BBP  il başkanı  Aytekin Kulmaç,  Jandarma Alay Komutanı  Albay  Ali Taş, İl Müftüsü Yusuf Şahin ve diğer bazı  kurumların temsilcileri katıldı. İlk iftara Sivas halkının ilgisi de büyüktü.  İlk gün ki yemekte ayran ç...Belediye ile STSO İşbirliğini Artırmalıdır

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, geçtiğimiz hafta yapılan seçimler sonrası göreve gelen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.  Ürgüp burada yaptığı açıklamada tebrik ederek şunları söyledi, “Değerli başkanım, değerli meclis başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz yeni seçilmiş olduğunuz görevinizde öncelikle odamıza, Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmanızı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Size başarılar diliyorum. Odamız bundan sonraki süreçte şimdiye kadar getirmiş olduğunuz çıtasını her kim...Belediye İşçileri Sağlık Taramasından Geçirildi…

 Sivas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediye işçilerini sağlık taramasından geçirdi.İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik muayenelere devam eden Sivas Belediyesi, işçilere yönelik kan testi, işitme testi, akciğer grafiği ve solunum fonksiyon testleri yaptırdı. Gerçekleştirilen çalışmayla; personelin sorunlarını en aza indirgemek, performans ve hayat kalitesini artırmak hedefleniyor. Mobil sağlık aracı vasıtasıyla yapılan hizmeti değerlendiren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında belediye işçilerimizin ...Belediye Kaldırımlara Özen Gösteriyor

Sivas Belediyesi tarafından şehirde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Sivas’ımız adeta bir şantiye gibi. Kaldırım çalışmalarını bizzat inceleyen Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Fatih Mahallesi, Aydoğan Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Ak Evler ile Gülyurt Mahallesinde gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.  ÇALIŞMALAR GAYET BAŞARILI VE HIZLI YÜRÜYOR  Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Ürgüp, şunları söyledi, “Önceki gün Yiğitler Mahallesinde ve iki farklı mahallede yapılan asfalt çalışmasını birlikte gezdik, şu...Belediye kışa hazır...

Aralık ayı ile Meteorolojiden kar yağışı raporu alan Belediye ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.  24 saat esasına göre çalışacak ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, “Biz kışa hazırız, yeter ki memleketimize kar yağsın.” dedi. Saha amirliğinde personeli araç ve tuz durumunu inceleyen Başkan Aydın, Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, Fen işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu’dan bilgiler aldı. Ceyhan, oluşturulan karla mücadele ekiplerinin 410 personel ve 86 araçla göreve hazır olduğunu belirtti....Belediye Kursiyerlerinden Resim Sergisi

Sivas Belediyesi Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kursiyerler tarafından yapılan resimler Atatürk Kültür Merkezi sergi Salonu’nda görücüye çıktı.  25 kursiyerin 45 resminden oluşan serginin açılışını Sivas Belediyesi Başkan Vekili Orhan Demirok ve kursiyerler yaptı. Çeşitli temaların işlendiği karma resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde 26 Haziran’a kadar açık kalacak.  Açılışta konuşan Sivas Belediyesi Başkan Vekili Orhan Demirok, kursiyerlerin bilgi ve becerilerini yansıtan böyle organizasyonların önemine vurgu yaparak “Boş zamanı değe...Belediye meclis üyeleri iftarda buluştu

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Paşafabrikası Kütükev’de belediye meclis üyeleri ile iftarda buluştu.Sivas belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre programa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp, belediye meclis üyeleri ve eşleri, belediye başkan yardımcıları ve eşleri katıldı. İftar sonrası konuşan Başkan Ürgüp, yakın çalışma arkadaşlarıyla bir arada iftar yapmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, “Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden kutluyor,  nice ramazanlarda birlikte olmayı temenni ediyorum” dedi. ...Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKSivas Belediyesi Mart ayı toplantısı ve gündeme dair toplantı Belediye Meclis Salonunda yapıldı.Toplantıda Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydının öncülünde Belediye Meclis üyeleriyle gerçekleşti. Gündemde ana konular olarak yönetmelikler ve uygulanacak mevzularla ilgili düzenlemeler, Kardeş Kent İlişkileri, Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyelerimize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir ve tahsisi hususunda, Belediye encümenine yetki verilmesi, tarifeler, İmar Planları değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler, Numarataj çalışmaları, gelen evrak ve dile...Belediye Paşafabrikası Gezi Turları Devam Ediyor…

Sivas Belediyesi tarafından yapılan ve herkesin hayranlıkla bahsettiği Paşafabrikası mesire ve sosyal dinlenme alanlarına yönelik turlar devam ediyor.   Etkinlikler çerçevesinde Dedebalı Mahallesi, Diriliş Mahallesi, Yahyabey Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Yiğitler Mahallesi, Yüceyurt Mahallesi, Gökçebostan Mahallesi, Pulur Mahallesi, Paşabey Mahallesi, Kadıburhanettin Mahallesi, Orhangazi Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Küçük Minare Mahallesi, Gökmedrese Mahallesi,  Gültepe Mahallesi, G...Belediye Personeli Kan Verdi

  “Kan ver hayat kurtar” sloganıyla yola çıkan Kızılay, özellikle kış aylarında düşen kan bağışını artırmak için Sivas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.Belediye personeline yönelik olarak düzenlenen kampanya kapsamında Meclis Salonu girişine stantlar oluşturularak personelimiz, kan bağışı hakkında bilgilendirildi.Kan bağışı yapmak için form dolduran kişiler, Kızılay görevlileri tarafından gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kan verdi. Mesai saatleri süresince açık kalan stantlarda, kan bağışını artırmak ve bağış konusunda farkındalık olu...Belediye Personeline “BKİ” Ölçümü Yapıldı…

 Sivas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği anket çalışmasında, belediye personelinin “Beden Kitle İndeksi” ölçümleri yapıldı. Belediye Meclis Salonu girişine kurulan stantlarda; sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı kapsamında, obezite ve fiziksel aktivite konularında farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeline anket yapıldı. Doldurulan anketlerin ardından boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek diyetisyenler tarafından kişiye özel öneriler sunuldu.Gün boyu açık kalan stantlara personelin ilgisi yoğun olurken Belediye...Belediye Temizlik Festivali Yapıldı

 AHMET ERÇELİKBelediye Temizlik Festivalinin 2.’si yapıldı.Kongre Müzesi Bahçesinde yapılan festivale Vali Alim Barut-Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan,İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ve Sivaslı vatandaşlar katıldı.Temizlik Festivaline Kızılırmak İlkokulu, Fevzi Paşa İlkokulu, Yağ Satarım Bal satarım oyunuyla Gazi Osman Paşa İlk Okulu, Vali Muammer Bey İlk Okulu, Çift Ayak Atlama Oyunuyla Behram Paşa Orta Okulu, Sandalye Kapmaca Oyunuyla Namık Kemal İlk Okulu Çuval Yarışı Oyunuyla Vali Aydın Güçlü İlk ve Orta Okulu, TOKİ Şehit Üst Teğmen Şükrü...Belediye yaşlıları ve kimsesiz çocukları unutmadı...

Sivas Belediyesi bu Ramazan ayında da yaşlıları ve kimsesiz çocukları yine unutmadı. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp Paşafabrikası Kütükev’de huzurevinde kalan yaşlılara ve sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklara iftar verdi.  Paşafabrikası Kütükevde verilen iftara Vali Zübeyir Kemelek,  Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, Tugay Komutanı Ali Taş, İl Müftüsü Yusuf Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Sefer Buğrul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve eşleri ile birlikte çok sayı...Belediyeden Bayrak Kampanyası

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü dolayısı ile  Sivas Belediyesi tarafından bayrak kampanyası başlatıldı. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehre yakışır şekilde bir bayram kutlamak için 29 Ekim günü şehir Türk bayraklarıyla donatılacak. Sivas Belediyesi şehirdeki dükkanlara ve evlere bayrak dağıtıyor.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığına vurgu yaparak aradan geçen 90 yıldan sonra da vatanın birliği, devletin bekası ve cumhuriyetin büyük bir ...Belediyeden Çorba İkramı

 Vatani görevlerini yerine getirmek üzere 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda eğitim almaya başlayan askerler yemin etti. Yemin törenine katılan ailelere sabah çorbası ise Sivas Belediyesi tarafından dağıtıldı.Vatani görevine ilimizde başlayan ve acemi birliğini başarıyla tamamlayan erler için düzenlenen yemin törenlerini askerlerin aileleri de katılıyor. İlimize gelen misafir ailelere de yemin töreni öncesinde Sivas Belediyesi tarafından çorba dağıtılıyor. Son yemin töreninde de ilimize gelen asker ailelerine Sivas Belediyesi tarafından çorba dağıtımı yapıldı. Konu hakkında açıklama yapa...Belediyeden Eğitime Büyük Destek

Belediyenin okul çevrelerinde yoğun şekilde yürüttüğü çalışmalarla yeni eğitim ve öğretim dönemine öğrencilere tertemiz ve düzenli bir çevre düzeniyle girecek. Bu kapsamda Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp beraberinde belediye başkan yardımcısı Cafer Çongar’la birlikte Danişment İlkokulu, Ortaokulunda yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. ‘ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELİNE LAYIKTIR’ Çalışmalardan memnun olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, şunları söyledi:” Yapılan işlerin okulumuza, mahallemize çocuklarımıza hayırlı olmasın...Belediyeden Engellilere Destek

Engelli vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilenen Sivas Belediyesi bir ilk daha uygulamaya başlatıyor.  Sivas Belediyesi , kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde girişimci olmak ve kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”başlatıyor. Girişimcilik Eğitimi; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen kişilere yönelik; girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işlet...BELEDİYEDEN ESNAFA RAMAZAN KOLAYLIKLARI

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.   Ziyarette Köksal, Başkan Ürgüp'ten esnafın Ramazan dolayısıyla sahura kadar açık kalmasını ve dükkan önlerindeki alanlara masa sandalye koyma taleplerini iletti. Başkan Ürgüp, Ramazan'a özgü olmak üzere taleplere olumlu yaklaştıklarını belirterek, esnafa her zaman destek olduklarını söyledi.   ESNAFIMIZIN TALEPLERİNİ İLETMEK İÇİN GELDİK Ziyarette konuşan Köksal şunları söyledi: “Esnafı...Belediyeden Sahur ikramı

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl Kadir gecesinde Ulu Cami bahçesinde düzenlenen sahur programının bir yenisi yapıldı. Çok sayıda Sivaslının ibadetle geçirdiği gecede sahurda da birlik sağlandı. Belediye tarafından 4 bin tane kumanyanın dağıtıldığı programa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı. Ulu camide düzenlenen sahur programında konuşan Başkan Ürgüp, şunları söyledi, “Sahurda birlikteyiz, Ulu Camii gerçek ismiyle Cami-i Kebir'deyiz.  Mahallenin adı da Meclis kararıyla Cami-i Kebir olarak değiştirildi. Bu cami 1190’dan itibaren Sivas’ta hizmet veren S...Belediyeden “Su Matik”

AHMET ERÇELİKSivas Belediyesi 24 saat vatandaşların su sayaçlarına kredi yüklemsi için 2 adet tahakkuk servisi önüne “Su Matik” yerleştirdi. Hafta içi ve hafta sonlarında ön ödemeli olarak kullanılan kartlı su sayaçları için yerleştirilen Su Matikler faaliyete geçti. ...Belediyelere büyük destek

AK Parti kadroları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta bulunan ilçe ve belde belediye başkanlıklarına da büyü destek sağlandı. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Sivas AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, bakanlığın, belediyelere yaptığı hibe programları dahilinde Şarkışla, Zara, Suşehri, Ulaş, Kangal, Altınyayla, Güney kaya ve Yıldız Belediyelerine çöp toplama aracı, atık su arıtma tesis ve kanalizasyon projelerinde destek sağlandığını söyledi. Yapılan çalışmaların diğer ilçe ve beldelerde de yapılac...Belediyenin Düzenlediği Paşafabrikası Gezileri Devam Ediyor

Sivas Belediyesi tarafından yapılan ve herkesin hayranlıkla bahsettiği Paşafabrikası mesire ve sosyal dinlenme alanlarına yönelik turlar devam ediyor.  Etkinlikler çerçevesinde Danişmentgazi, Demircilerardı, Dörteylül, Ece, Emek, Esentepe, Esenyurt, Eskikale, Fatih, Ferhat Bostan, Halil Rıfat Paşa, Huzur, İstiklal, Kaleardı, Kardeşler, Kızılırmak, Kümbet, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Paşa, Mevlana, Mısmılırmak, Mimar Sinan, Örtülüpınar, Selçuklu, Sularbaşı Mahallelerinde ikamet eden hanımlar belediyenin organizasyonuyla Paşafabrikasını gezme imkânı buldular. Gezi sonunda katılımcılar izleni...Belediyenin Projeleri Start Alıyor

 AHMET ERÇELİKSivas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha ,bu yıl çalışmaları başlatılacak ve gündemde olan bazı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Sayın Başkanım Nüfus Müdürlüğü Numune’ye taşınacak biraz bunla ilgili bilgi verebilir misiniz?Bizim şehir meydanındaki tarihi heykelleri ortaya çıkarmak tasarlamış olduğumuz İradiye Milliye Meydanı var.4 etaptan oluşuyor.Birini geçen sene yapmıştık.2.’si eski adliye sarayını olduğu bölgeye Kepenek Meydanı adını veriyoruz.Adliye Sarayını geçtiğimiz ay yıkmıştık.İçinde Nüfus Müdürlüğünün bulunduğu bina boşaltılış teslim edilemed...Belediyespor'dan sporculara PİKNİK

Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübü, ligin beşinci haftasına kadar iyi sonuçlar alan futbol takımı ile yeni sezona iyi başlayan hentbol takım ve voleybol takımı teknik heyeti ve oyuncuları için bir piknik organize etti. Paşabahce’de düzenlenen piknik vesilesiyle futbol, voleybol ve hentbol takımı bir tanışma ve kaynaşma imkanı buldular. Pikniğe, ayrıca Sivas Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Avcı, Hasan Çağlar, As. Başkan ve Salon sporlarından sorumlusu Nuri Çayır, As. Başkan ve Voleybol Şube sorumlusu Yunus Yiğit, As Başkan ve B...Belediyespor’dan Geçmiş Olsun Mesajı

 Dört Eylül Belediyespor Kulübü, Çaykur Rizespor deplasmanından dönerken silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun mesajı yayınladı.Yeşil -Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor deplasmanından dönmekte olan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularını ve teknik heyetini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyı esefle kınıyoruz. Ayrıca Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan’da saldırıyı kınayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.Saldırıda yaralanan otobüs şoförüne acil şifalar dilerken, Fenerbahçe Spor...Belediyespor’dan Ürgüp’ Ziyaret

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat beraberinde yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başkan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.   Ziyarette konuşan 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, “Göreve başlayalı 25 gün oldu. Göreve başladığımız 4 yıldan bugüne kadar hem onursal başkanımız olarak, hem belediye başkanımız olarak bizlere vermiş olduğunuz maddi manevi destekten dolayı teşekkür ediyorum.  4 Eylül Belediyespor Kulübü sportif alanda çok ciddi başarılara imza atmıştır. Bu başarıların manevi mimarı sizlersiniz sizlerin vermiş olduğu destek ve i...Belediye’de Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor…

 Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerde görevli personele yönelik, mesleki gelişim eğitimi programı düzenlendi.Cumhuriyet Üniversitesi ile birlikte düzenlenen programda, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özlem Akın tarafından 16-27 Şubat tarihleri arasında belediye personeline “konukla iletişim” başlıklı eğitimler verildi.Eğitim programı sonrası sertifika almaya hak kazananlara Başkanlık makamında düzenlenen törenle belgeleri verildi.Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özlem Akın, ilk olarak verilen teorik eğitimlerde konukla iletişim...Belediye’den STK’lara İftar

Anadolu Haber Sivas Belediyesi, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iftar verdi.Paşabahçe Mesire ve Piknik Alanı'ndaki Kütük ev'de düzenlenen iftar programında konuşan Vali Alim Barut, "Birlik ve beraberlik, güç ifadesidir" dedi. Sivas'ta yöneticiler arasında birlik, beraberlik ve ahenk olduğuna dikkati çeken Barut, bu birlikteliğin kente hizmet olarak döneceğini söyledi.Bu birlik ve beraberliğin devamını dileyen Barut, Filistin'de ve farklı bölgelerde zulüm altındaki tüm Müslümanların huzurlu günlere kavuşmasını temenni etti.  Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ...Bem-Bir-Sen Sivas Şubesi’nden Cumhuriyet Gazetesine Suç Duyurusu

 Fransız Dergisi Charlie Hebdo'da yer alan ahlaksız karikatürleri yayınlayan Cumhuriyet Gazetesine Bem-Bir-Sen Sivas Şubesi’nden suç duyurusu.Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu "Cumhuriyet Gazetesi provokasyon peşinde, herkes İslam’ın kutsallarına saygılı olmak zorundadır, Cumhuriyet Gazetesi’ni inançlara saygılı olmaya çağırıyorum" dedi...Fransa'nın başkenti Paris'te, Hz. Muhammed (sav) karikatürleri çizen ve yayımlayan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıda aralarında karikatüristlerin de olduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Charlie Hebdo, 3 milyon ...BEM-BİR-SEN’den Başkan Ürgüp’e Ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Sevinç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Muhsin Başkanımızın ölüm yıldönümünde onu bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.  Bu ülkeye bu vatana bu millete gerçekten hizmet etmiş bir insan.  Allah mekânını cennet eylesin. Vefatında belli alanlardaki şüpheler devam etmekte, inşallah bunlar da netleşir. Ben Muhsin Başkan’ı bir şehit olarak addediyorum. Allah rahmet etsin, Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.  Allah böyle insanları tekrar tekrar bu milletin önüne çıkar...Benim Ailem Projesi Devam Ediyor

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerleri devam ediyor. Yarın akşam yapılacak olan Benim Ailem Aile Mektebi programına konuşmacı olarak Konya Rıbat Vakfı Onursal Başkanı hemşerimiz Eğitimci-Yazar Abdullah Büyük katılacak.Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Benim Ailem” projesini hayata geçirdikten sonra eğitimlere başlayan Sivas İmam Hatipliler Derneğinin programına katılacak olan Abdullah Büyük, İslam’da Aile ve Sosyal Hayat konusunu işleyecek.Sivas İmam hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şi...Benim Ailem Projesine Start Veriliyor

 Aileye önem veren ve bu alanda eğitimler düzenleyen Sivas İmam Hatipliler Derneği, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Benim Ailem” projesini hayata geçiren İmam Hatipliler Derneği, proje kapsamında ailelere ve gençlere eğitimler verecek ve etkinlikler düzenleyecek. Projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlayan dernek yönetimi, ilk eğitim seminerini Pazar günü gerçekleştirecek. Semine konuşmacı olarak Uzman Eğitimci Cemil Paslı katılacakProje ve yapılacak olan etkinlikler hakkında b...Berat Kandili

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, vatandaşlara lokma ikramında bulundu AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti. AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Başkanı Ziya Şahin, Berat Kandili'nin İslam dininin en önemli kandillerinden biri olduğunu belirterek, "Sivas İl Kadın Kollarımız da bugünün münasebetiyle her kandilde olduğu gibi bir program düzenledi. Yukarı Tekke'de cuma namazı olması münasebetiyle&nb...Beslenme Dostu Okulla Projesi Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKBeslenme Dostu Okulla Projesi Sertifika Töreni Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Sertifika Programına Vali Alim Barut,İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam,İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar,İl Protokolü ve Kurum Müdürleri katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam "Sağlıklı beslenme çocukluk zamanında önemlidir. Yaşam boyu davranışların kazanıldığı dönemdir. Bu dönem yetenekli Fiziksel alışkanlığının kazanması ve okul projesinin aşmasında önemli rol oynamaktadır. Dünya Sağlık İş Birliğinde 20 Ülkede...BESYO Öğrencilerinden Materyal Sergisi

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri tarafından açılan ‘Materyal Sergisi’ öğrencilerden ve akademisyenlerden yoğun ilgi gördü. CÜ Kültür Merkezi Besyo Spor Salonun’da kurulan serginin açılışını Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sami Hizmetli ve beraberindeki öğretim üyeleri gerçekleştirdi. BESYO öğretmenlik bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin Materyal Geliştirme dersinde yaptığı eserler ilgi çekti. Rektör Yardımcısı Sami Hizmetli materyalları inceleyerek öğrencilere başarılar diledi. 24 materyalın yer aldığı sergide en çok dikkati y...Beşir Derneği Mevlit Kandilinde Kandil Simidi Dağıttı

 AHMET ERÇELİKBeşir Derneği Mevlit Kandilinde Cumhuriyet Meydanında Kandil Simidi dağıttı. Kandil Simidi dağıtımından sonra gazetemize açıklama yapan Beşir Derneği Dağıtıcısı Yakup Güler “Bizim en büyük idealimiz ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek. Önümüzdeki hafta ise Gazi Paşa İlk Öğretim Okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı ve hediyelik kırtasiye yardımı yapacağız. Sivas halkının Mevlit Kandili ve Semerkand Vakfı olarak Kandil Simidini dağıtıyoruz.Halkımızın Mevlit Kandilini tebrik ediyoruz.İslam Alemindeki zulmü durdursun.Toplamda 1500 tane simit var. Buradan...Beşir Derneği’den İftar

Anadolu Haber Beşir Derneği Sivas Temsilciliği iftar daveti düzenledi. Semerkand Vakfı Türkiye Sorumlusu Yaşar Karali’nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı davete Sivas temsilcisi Süha Yılmaz ev sahipliği yaptı. Tüm yurtta hem iftar çadırı hem de iftar organizasyonlarıyla Ramazan etkinliklerine devam eden  Beşir Derneği, Sivas’ta da iftar daveti düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar davetine Semerkand Vakfı Türkiye Sorumlusu Yaşar Karali’de katıldı. Sohbetlerin yapıldığı ilahilerin söylendiği davette Yaşar Karali’ye teşekkür plaketi verildi. Beşir Derneği Sivas Tem...Beyaz Bayrak Sertifikaları Okullara Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında başlatılan Beyaz Bayrak Projesi kapsamında Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullara sertifika ve beyaz bayrakları törenle teslim edildi. Okulların temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması, yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Vali Zübeyir Kemelek’in , Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak...Beyaz Gece

Anadolu Haber Yazar: Tansel Altınel Yayın Evi :İkinci Adam Türü : Roman Dizisi "Ya bir gün kendinize ait hiçbir anıya sahip olmadan, bir hastane odasında, bir hasta olarak uyanırsanız? Neye inanacaksınız? Ya da daha önemlisi, kime inanacaksınız? Peki ya şimdiye kadar sahip olduğuna inandığınız anıların, aslında başkalarının anıları olma ihtimali karşısında? Beyaz Gece, sizi son ana kadar merakta bırakacak, yavaşça yükselen psikolojik bir dama. Merak ve gerilim arasında, hiç kimsenin masum olmadığı bir hikâyede, isimler ve anılar önemsizdir. Bugünkü seansımıza hazır mısınız? Endişelenmeyin, ...Beyin Oyunları

Anadolu HaberYazarTamer DemirdelenYayınevi Optimist Bir farkındalık, iyileşme ve keşif kitabı. Birini tanımanın en kolay yolu, ona insanlar hakkındaki düşüncelerini sormaktır. Tıpkı bu cümle kadar basit gerçeklerin ışığında, sıra dışı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Beyin Oyunları, bilinçaltınızın gücünü keşfetmeniz için yazıldı. Kendi gücünüzden ne kadar haberdarsınız? Çevrenizi ve doğru bildiğiniz yanlışları nasıl değiştirebilirsiniz? Yazarın yaşanmış hikâyeleriyle bezeli Beyin Oyunları, kolayca okuyup, uygulayabileceğiniz tüyolarla dolu. Bu kitabı defalarca sindire sindire okurken devamını iple ...Beykaya ve Aslan'dan Ticaret Borsası’nı Ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Müşaviri ve eski İl Tarım Müdürü Mehmet Beykaya, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Beykaya, Sivas'ın bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, "Sivas'ın geleceği için de insanlığın geleceği için de tarım ve hayvancılık çok önemli. Sivas’ta 6 yıl görev yaptım. Sivas’ın tarımsal sorunlarını çok iyi biliyorum. Bakanlık müşaviri olarak Sivas'ın tarımsal gelişiminin önünün açılması için Ticaret Borsamızla ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ...BİLGİ Bankacılık ve Finans ayağınıza geldi

2013-2014 eğitim- öğretim yılında “Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı”nı hayata geçiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, kısıtlı zaman ya da coğrafi koşullar nedeni ile bu eğitime katılamayacaklar için programın online versiyonu olan, uzaktan eğitim yüksek lisans programı da oluşturdu. BİLGİ’nin hedefi bu tarz programların sayısını giderek artırmak…  Programda güncel uzaktan eğitim yöntemleri ve araçları kullanılarak genişletilmiş imkanlarla sunulan dersler, Türkçe olarak veriliyor. Hızla değişen dünyada iş piyasasının ihtiyacı olan insan kaynağının niteliği de değişiyor. B...Bilgi Güvenliği Semineri Düzenlendi

 AHMET ERÇELİKBilgi Güvenliği Seminer düzenlendi.Büyük Otel’de düzenlenen programa İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Adil Kaya ve davetliler katıldı.Program 2 gün sürecektir.Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü BGYS Kurulum Sürecimiz konulu sunumuyla Dilek Karakaya,Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası Yönergesi ve Hukuksal Boyutu sunumuyla Mustafa Aslan ve Bili Güvenliği Politikası Kılavuzu sunumuyla Faruk Çalıkışı konuştu.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarına geçildi.Bakan Müşaviri Sağlı Bilgi Sistem...Bilgin "Sivas Basını Türkiye'ye Örnek Oluyor"

Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Basın İlan Kurumu Sivas Şubesi'ni ziyaret etti. Bilgin, burada yaptığı konuşmada, yerel gazetelerin birleşmesi Türkiye'ye örnek olacağını ifade ederek, "Yerel gazeteler birleştiğinde, çalışma koşulları da iyileşecektir. Yerel basındaki bu örnek olacak birleşme Sivas’ta diğer sektörleri de hareketlendirecektir” dedi. Ak Parti Milletvekili Bilgin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Taner Karabal, AK Parti Sivas İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tekin Tahtakıran ve İsmet Havsüt ile birlikte, Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürlüğü’nü ziyaret etti....Bilgin 19 Mayısı Kutladı

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yayınladığı mesajında, “Gençlik, ülkemizin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağıdır. Genç nüfusa sahip olmak Türkiye için büyük bir imkân ve fırsattır. Toplumun gençlere, gençlerin de Türkiye’ye güvenini sağlama temel hedeflerimizden biri olmalıdır” dedi.Bilgin “Hedefimiz, özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı...Bilgin'den esnaf ziyareti

Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, esnaf ziyaretinde bulundu. Çözüm sürecine değinen Bilgin, "Başbakanımızın yürüttüğü bu süreç de başarıya ulaştığı zaman Türkiye'nin yarını çok daha iyi olacak" dedi. Osman Paşa Caddesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Milletvekili Hilmi Bilgin, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek, başta Sivas olmak üzere ülkede yaşanan gelişmeler hakkında esnaflarla sohbet etti. Meclis çalışmalarından fırsat buldukça Sivas merkez ve  ilçelerde ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Milletvekili Bilgin, "Bu ziyaretlerimizde de şunu gördük...Bilgin'den Şehitler Günü Mesajı

Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile açıklama yaptı. Bilgin yaptığı açıklamada “ ‘Türkler, Çanakkale’yi zorlayan, çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.’ Diyen Churchill’in ve bu topraklarda gözü olan milletlere, Türk Milletinin gücünü ve neler yapabileceğini gösteren muhteşem bir zaferi millet olarak kutluyoruz. Bugün dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir onur mücadelesinin, Çanakkale Zaferi'nin 98.yıldönümünü millet olarak büyük bir gururla idrak etmekteyiz. Çanakkale Savaşları, vatan toprakl...Bilgin'e Yeni Bir Görev

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'e yeni bir görevde TBMM  grup disiplin kurulundan geldi.   AK Parti Sivas Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Hilmi Bilgin Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından “Grup Disiplin Kurulu” üyeliğine getirildi. ...Bilgin, Hemşehrileriyle Hasret Giderdi

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Hollanda'da hemşehrileriyle hasret giderdi. AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Hollanda'da dernek ziyaretleri gerçekleştirerek, hemşehrileriyle hasret giderdi. Bilgin, Hollanda'da faaliyet gösteren, Hollanda Sivaslılar Platformu ve Kümbet Vakfı’nı ziyaret edip, dernek lokalinde hemşehrileriyle sohbet etti. Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil  ve Kumbet Vakfı Başkanı Yusuf Yiğit yanısıra dernek üyesi S...Bilgin’den Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.  Ziyarette, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, İl Başkan Yardımcıları Erdal Karaca, Süreyya Bulur, İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Havsut ve şehit aileleri de yer aldı.   Milletvekili Hilmi Bilgin, ziyarette Dernek Başkanı Mustafa Hızal ve şehit yakınlarıyla bir süre görüşerek, yeni çıkan yasa hakkında bilgi verdi.  AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, meclisin tatile girmeden önce son kabul edilen yasa ile birlikte şehit y...Bilgin’den Basın Bayramı Mesajı

Ülkemizde 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanmaktadır. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Kamuoyunun özgürce oluşumunda en büyük katkı basına aittir. Vatandaşımızın doğru haber alması, kamuoyunun sağlıklı oluşması, toplum sorunlarının sağlıklı bir şeklide tartışılmasın da basının önemi ise artarak devam etmektedir. Toplumun her türlü sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuya duyurulmasında aracı olurken öte yandan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta ve kamuoyu oluşturulmasında etkin bir rol...Bilgin’den Kadir Gecesi Kutlama Mesajı

Sivas AK Parti Sivas Milletvekili Av. Hilmi Bilgin Kandil dolayış ile bir mesaj yayınladı.  Bilgin mesajında, “Onbir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Allah'ın insanlığa son mesajı olan kutsal kitabımızın inmeye başladığı Kadir Gecesi, dinimizce en faziletli ve kutsal sayılan gecedir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın ...Bilgin’den Regaib Kandili Mesajı

Sivas Ak Parti Milletvekili Av. Hilmi Bilgin Regaib Kandili dolaysıyla yayınladığı mesajında, “Üç aylar, Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içinde barındıran, mübarek Ramazan ayıyla da bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır” dedi.Bilgin, “Manevi duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir zaman diliminin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, day...Bilgisayar Kulübünden İlk Yaşandı

 Ahmet ErçelikCumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen AB fonlarıyla desteklenen ROBOLAB projesinin ikinci fazı olan, Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti başladı. Endüstriyel Robot Laboratuvarının kurulması fazını gerçekleştiren proje ekibi, hali hazırda iki adet endüstriyel robotu laboratuvara kazandırmış olup, geri kalan robotlar mart ayı sonu itibariyle kurulumunu tamamlamış olacak. Eğiticilerin Eğitimi fazında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sivas Meslek Yüksek Okulundan 12 öğretim elemanı, Robot Programlama, Robot Benzetim, Elektik-Mekanik Bakım ...Bilim Deney Merkezi ve Bilimsel Ürünler Sergisi Açıldı

 Eğitimde Sivas-i Hareketi projesi kapsamında Aksu Anaokulu’nda Bilim Deney Merkezi ve öğrencileri tarafından bilimsel ürünler sergisi açıldı. Aksu Anaokulu'nda Okul - Aile işbirliği ve Hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayat geçirilen Bilim Deney Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.Çocukların düşünce ufkunun artmasını amaçlayarak anne ve babalarının yardımı ile hazırlanan Bilimsel Ürünler sergisindeki projeler, sergiyi gezenler tarafından tam not aldı. Uzaktan kumandalı oyuncak arabalarını kullanarak yapılan robot, hidrolik sistem kullanılarak çalıştırılan oyuncak iş makinesi, e...Bilim sanat şenliği başladı

Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan 3. Bilim Sanat Şenliği, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi’nde başladıFatih TABUR Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim öğretim gören 230 öğrencinin dersleri kapsamında yaptığı etkinlikler sonucu ürettiği ürünlerden oluşan bilim sanat şenliği başladı.Şenliğin açılışını Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Savaş Korkmaz gerçekleştirdi. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bahattin Özdemir şenlik hakkında bilgiler verdi.  Şenliğin bugün...Bilim ve Kur'an İlişkisi” Adlı Konferans Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Ortak Değerler Topluluğunca hazırlanan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Özdeş’in konuşmacı olarak katıldığı  “Bilim ve Kur'an İlişkisi” adlı konferans düzenlendi.  Merkezi Amfi’de gerçekleşen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Sabri Erturhan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.  Prof. Dr. Talip Özdeş konferansta din ve bilim hakkında  bilgiler vererek,  insanın akıllı  bir varlık olduğunu, aynı zamanda her ikisinin de nefsi, iht...Bilim ve Kültür Merkezi Geleceğe Işık Tutuyor

Sivas İl Özel İdaresi tarafından projesi gerçekleştirilerek 2011 yılında hizmete açılan Bilim ve Kültür Merkezi bir taraftan ziyaretçi rekoru kırarken diğer yandan da öğrencilerin uğrak mekânı haline geliyor. Açıldığı tarihten günümüze kadar ilk ve orta öğretimde eğitim-öğretim gören çocuklara kütüphane hizmeti veren merkez aynı zamanda bilim parkı ile de deney yapma imkânları sağlıyor. Bir örneği de Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde bulunan bilim parkının evren ve doğa olayları ile bunlar arasındaki ilişkilere ışık tutacak çalışmaları sergileyerek, öğrencilerin hem deney yapmalarına hem de eğ...Bilinçaltı Mesajlar ve Algı Yönetimi Konferansı…

 Sivas Belediyesi; çizgi filmlerdeki tehlike, medyanın görünmeyen yüzü, davranışlarımızın nasıl yönlendirildiği, reklam ve dizi sektörünün bilinmeyenleri gibi konulara dikkat çekmek amacıyla, ‘Bilinçaltı Mesajlar ve Algı Yönetimi Konferansı’nı düzenledi. Araştırmacı Yazar Dr. Sefer Darıcı’nın verdiği konferans, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Halkın yoğun ilgi gösterdiği programın açış konuşmasını yapan Başkan Vekili Karaca, günümüzde algı ...Bilinmeyen Lozan

Anadolu Haber Yazar: Taha Akyol Yayın Evi: Doğan Kitap  Tür:Araştırma / İnceleme Dizisi Lozan Antlaşması sadece sınırları belirleyen sıradan bir barış antlaşması değildir. Bu çetin müzakereler sırasında kapitülasyonlar, azınlıkların statüsü, dış borçlar ve laiklik gibi konular da çok tartışılmıştır. Bunlar iki yüzyıllık "Şark Meselesi"nin sorunlarıdır ve Lozan'da sonuca bağlanmıştır. Lozan'ın "emsali görülmedik bir diplomatik zafer", bir "hezimet", hatta bir "infaz" olduğuna kadar çok geniş bir yelpazede siyasi tartışmalar hâlâ devam ediyor. Bu tür değerlendirmeler daha çok günümüzdeki si...Bin Adet Çöp Konteynerinin İhalesi Yapıldı

 Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçe köylerinde katı atıkların toplanması amacıyla bin adet çöp konteynerinin ihalesini gerçekleştirdi.Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye Birlik Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ile komisyon üyeleri katıldı. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bin adet 770 Lt,’lik ‘Sıcak Daldırmalı Galvaniz Çöp Konteynerinin’ ihalesine farklı illerden firmalar katıldı. Köylere dağıtılacak çöp konteynerindeki katı atıklar ha...Binali Yıldırım'dan Sivas'a Müjde

Ankara Sivaslı Dermekler Federasyonu'nun (ASİDEF) 4. Olağan Genel Kurulu Marriot Otel'de gerçekleştirildi. Kurula, Bakan Yıldırım'ın yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve çok sayıda davetli katıldı. Kurulda protokol konuşmaları öncesinde semah gösterisi yapıldı. Kurulda bir konuşma yapan Bakan Yıldırım, 'Ulaşamadığım yer senindir' prensibi ile hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin her tarafından vatandaşların birbirine ulaşması içen yol yapmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldırım, son 10 yılda 16 bin 200 kilometre bölünmüş ...Bir ağabeyin 44 yıllık fedakarlığı

Zurnacı: "6 kardeşiz ama kardeşime hep ben bakıyorum, bakmaya da devam edeceğim. Ölene kadar bakacağım" Kışın İstanbul'da, diğer zamanlarda ise Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Halil Zurnacı, bedensel engelli kardeşi Kasım'a 44 yıldır bakıyor. Evli ve 4 çocuk babası Halil Zurnacı, 11 yaşındayken hayvan otlatırken düşen ve omurilik zedelenmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 64 yaşındaki kardeşi Kasım'a yıllardır kol kanat geriyor. Kardeşinin günlük ihtiyaçlarını gideren Zurnacı, fedakarlığıyla çevresin...Bir Başarısızlık Hikayesi

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından “Bir Başarısızlık Hikayesi” adlı konferans düzenlendi.   CÜ Kültür Merkezi’nde düzenlenen Konferansa  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Erkul, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Boyraz, İ.İ.B.F Dekanı Prof. Dr. Mahmut Kartal, Rektör İletişim Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Hürriyet Kampüs Gazetesi  Yayın Yönetmeni Serdar Devrim ve Hürriyet Gazetesi Yan Yayınlar Bölge ve Marka Sorumlusu Neslihan Yönet’in ver...Bir Fidan Bir İnsan Projesi

Proje kapsamında 80 gurbetçi köyünde fidan dikti Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Bir Fidan Bir İnsan Projesi kapsamında 80 gurbetçi köyüne fidan dikti. İlçeye bağlı Eskiköy köyüne Eskiköy Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından İstanbul'dan getirilen 80 kişi, fidan dikimine katıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Kurşun, yaptığı açıklamada, Bir Fidan Bir İnsan Projesi'ni 5 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsamda bu sene İstanbul'dan hemşehrilerini köylerine fidan dikmek üzere otobüslerle taşıdıklarını kaydeden Kurşun, "Proje kapsamında her yıl sıla ha...Bir Gönül Eri

Bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere şehrimize gelen Darende Esseyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş Efendi ve beraberindeki heyet İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün misafir ettiği Hamit Hamidettin Ateş Efendi, bir zamanlar İhramcızade İsmail Hakkı Topak Hazretlerinin İslami ilimleri öğrettiği mekânda gezi ve incelemede bulundu.  Başkan Ürgüp ve Sivas'ta bulunan sevenleri tarafından karşılanan Ateş, İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi yetkililerinden çalışmalar hakkı...Bir Şehri Yok Etmek

Anadolu Haber Emine Uşaklıgil Yayınevi Genel Dizisi Türkiye'de, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler inşaat projelerinin "arazisi" haline getirildi.  Emine Uşaklıgil bu durumu İstanbul üzerinden gösteriyor. İnsanlar, mahalleler, sokaklar, çarşılar, pazarlar, kentin tarihî tanığı binalar, dereler, ormanlar, anılar ve hikâyelerden oluşan şehir, özellikle İstanbul, bir rant kaynağı ve merkezi oldu. Bu ra...Bir Vefa Bin Huzur Projesi Tamamlandı

Gönüllü Genç Girişimciler Derneği ve Şeyh Edebali Üniversitesi  Gönüllü Genç Girişimciler Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen” Bir Vefa Bin Huzur” projesi ile 15 İlde gençler huzur evlerinde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.Gerçekleştirilen ziyaretlerde birbirinden eğlenceli ve güzel sohbetler olması hem ziyaret eden gençlerin hemde ziyaret edilen yaşlıların arasında sıcak bir bağ oluşmasını sağladı.            Gönüllü Genç Girişimciler Derneği tarafından projeye katılan gençlere, proje sonunda neler hissettikleri ve ziyaretlerin onl...Birinin Eskisi, Diğerinin Yenisi Oluyor…

 Hayat Ağacı Derneği hayır sahiplerinin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin beyaz eşya ve mobilya ürününü karşılamaya devam ediyor. Gıda Bankası ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkânı sunan Hayat Ağacı Derneği, kullanım fazlası beyaz eşya ve mobilya ürünlerini de tutanakla teslim alıp yine ihtiyaç sahiplerine aynı şekilde ulaştırıyor.Bağış yapacak hayır sahibine verilen randevu günlerine göre, kullanım fazlası küçük ev aletleri, oturma grubu, kanepe, televizyon vb. malzemeler, adreslerden tutanakla teslim alınıp Hayat Ağacı Derneği’nde kaydı bulunan ailelerin evlerine kadar t...Birlikte Hareket Edeceğiz

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım ve STSO Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler nedeniyle Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMO) ile Ticaret Borsasını (STB) ziyaret etti. Yıldırım, seçilen Oda başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.  İlk ziyaretini SMMMO’da yapan STSO heyeti yeni başkan Hasan Coşkun Erkmen ve yönetimini tebrik etti. STSO mensupları ile en yakında ilişkide bulunan SMMMO ile yeni kanunlar hakkında bilgilendirme ve eğitim programları düzenleyeceklerini açıklayan Yıldırım, “Odanızın başarılı çalı...Bitirgen

Anadolu Haber Yazar: Figen Şakacı Yayın Evi: İletişim Yayıncılık  Tür: Roman Dizisii Keşke kalksaymışım. O zaman babam çarşaftaki kanı görüp, “Batırmış yatağı, al şu kızı buradan,” diyemezdi. Donumdaki kana baka baka öyle ağladım ki, annem sabah sabah “Anırma,” diyerek bir tokat attı. Bir daha onun kıllı suratına bakarsam ne olayım. Ablam da yanıma gelip, “Ağlama salak ben de hastalandım, artık her ay hastalanacaksın,” dedi. “Ben hasta değilim yalan söylüyorsun,” deyince; “Tabii sen kraliçesin, kraliçeler hastalanmaz, kıçımın kraliçesi,” dedi. Pis pis güldü gitti. Bitirgen bir büyüme hik...Bitkisel Karışım Yapmak Riskli

Eczacılar Odası tarafından, Cumhuriyet Üniversitesi'nde “Bitkisel Ürünlerin Yanlış ve Bilinçsiz Kullanımına Dair Farkındalık Yaratmak” konulu konferans düzenlendi. Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa İl Sağlık Müdürü Bahattin İlter, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Erkul, CÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Eczacılar Odası Başkanı Uğur Akkuş, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Konferansta sunum yapan Kayser...Biz güzelliklerle örnek olmalıyız...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından hayata geçirilen, 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Sosyal Yardım anlamında Türkiye’ye model olarak gösterilen Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası, dar gelirli vatandaşlara yenilenen yüzü ile hizmet verecek. Dar gelirli ve yardıma muhtaç aileler için oluşturulan Gıda Bankası’nda gıdadan giyime, ayakkabıdan züccaciye ürünlerine kadar bir alışveriş merkezinden aranan her şey mevcut… Yapılan çalışmalar neticesinde lüks bir alışveriş merkezi görünümüne kavuşan Gıda Bankası’ndaki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alan Belediye Başkanı...Biz Susuyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından mahalle teşkilatlarıyla bölgesel istişareler yapmak üzere yedincisi düzenlenen Yenişehir Mahallesi Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Büyük Birlik Partisi ( BBP ) Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yenişehir Mahalle Muhtarı Fatih Kaynar ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Topla...Bizden öğrencilerimize açık çek...

 Cumhuriyet Üniversitesi’nde bulunan Haticetü’l-Kübra Kız Öğrenci Yurdu’nu Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın ziyaret etti.Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin daveti üzerine Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Haticetü’l-Kübra Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Sivas ile ilgili değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, Sivas'ın ç...Borsadan, Ürgüp’e Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerden sonra seçilen Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.  Yapılan seçimde güven tazelediklerini söyleyen Hastaoğlu, “Yönetim Kurulumuzla birlikte ziyaretinize geldik. Önümüzdeki dönemlerde Sivas ile alakalı yapacağınız çalışmalarda destek vermeye hazırız” dedi.  Ürgüp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seçimlerde güven tazeleyen Ticaret Borsası yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Geçen dönemlerde ekibinizle bi...Borsa’dan Vali Kemelek'e Ziyaret

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir HASTAOĞLU, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan AKSOY ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri göreve yeni seçilmeleri dolayısıyla Vali Zübeyir KEMELEK’e nezaket ziyaretinde bulundu.Ticaret Borsasının Sivas'a hizmet için oluşmuş bir kurum olduğunu ifade eden Vali Zübeyir KEMELEK, "Geçmiş dönemden kazandığınız tecrübeleri günümüz şartlarıyla harmanlayarak Ticaret Borsası olarak ilimize daha fazla katkıda bulunmanızı temenni ediyorum." dedi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir HASTAOĞLU ise kendilerini makamında kabul etm...Boy kısalığı sorunu ilizarov ile çözülüyor

“İlizarov Yöntemi” ile boy kısalığı ve çarpık bacaklar, vücutta ameliyat yarası açılmadan tedavi edilebiliyor. Kişileri, çocukluk çağından itibaren sosyal yaşamdan soyutlayan cücelik 4 yaşından itibaren, bacak eğrilikleri sorunu da her yaşta yapılan ameliyatlarla giderilebiliyor.  Hastalar ameliyattan 2-3 gün sonra taburcu olabiliyor, ameliyatın ertesi günü ayağının üzerine basabiliyor. Özellikle kadın hastalarda sosyal yaşama dönüş için istenirse, ameliyat bölgesi estetik olarak kapatılabiliyor.  Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Halıc...Bozulan leylek yuvasını belediye onardı

Sivas'ın Hafik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bozulan leylek yuvasını belediye onardı.İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle Fatih Mahallesi'ndeki bir evin bacasının üstünde bulunan leylek yuvası, çatının üstüne düştü.Ev sahibi Mitat Güven (38), durumu Hafik Belediyesine bildirdi.Belediye çalışanları, çatının üstündeki yuvayı alarak yeniden bacanın üstüne yerleştirdi.İçinde 3 yumurta bulunan yuvanın onarılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Güven, sabah saatlerinde boş bacada leylekleri görünce üzüldüğünü dile getirerek, "Belediyeden arkadaşların yardı...Bölge Hastanesi Bağlantı Yolları Yapılıyor...

2 yıldır yapımı devam eden 600 yataklı Bölge Hastanesi’nin yapımında sona yaklaşılırken Sivas Belediyesi de halkın daha iyi ve düzenli hizmet alabilmesi için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak Çiftlik Caddesi’nden hastane bağlantısının yapılmasını planlayan yol ağında çalışmalara başlayan Sivas Belediyesi ekipleri 1 aylık çalışma sonunda yolu tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Sivas halkının hizmetine girecek olan Sivas Bölge Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımına Sivas Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından başlandı. 30 metre genişliğinde planlanan bağ...Bu Ateş Dünya Var Oldukça Yanmaya Devam Edecektir

BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 92. yıldönümü nedeniylebir kutlama mesajı yayınladı. Kulmaç; “Millî marşlar, milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedîleştiren İstiklal Marşımız; milletimizin ruhunu, tarihini, ideallerini aksettiren ölmez değerlerdendir. Mili şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, istiklalimizi bize kazandıran tüm İstiklal Savaşı önderlerini ve İstiklal Marşımızı ayakta alkışlayarak kabul eden birinci TBMM üyelerini saygı ve minnet duyguları ile anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Asıl olan bu marşı, ru...Bu Pazar Seçim Olsa

AHMET ERÇELİK Aktif Kamuoyu Merkezi tarafından halkın oylarıyla anket sonuçlarını açıkladı. Aktif Kamuoyu Müdürü S. Sami Şeker’in belirlediği anketlerde Milliyetçi Hareket Partisinde Muammer Demirci, Büyük Birlik Partisinde Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Halk Partisinde Malik Ejder Özdemir, Saadet Partisinde Dursun Coşar ve Adalet ve Kalkınma Partisinde İsmet Yılmaz olarak belirlendi. Aktif Kamuoyu ve Piyasa Araştırmaları Merkezi tarafından ASTS. kapsamındaki 2. Anketini 27-31 Mart 2015 tarihinde Sivas İli her seçim bölgesinin seçmen nüfusuna oranlı kotalar belirlenerek toplam bin 900 ...Bu şiddet niye dünya emekçi kadınları

Merhaba Değerli Dostlar, Bugün 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü tüm ülkede çeşitli etkinliklerle, törenlerle ‘’kadınlar günü’’ olarak her yıl kutluyoruz.              Ülkemizde olduğu gibi tüm Dünya ülkelerinin birçoğunda kadına şiddetin yoğunlaştığı şu günlerde daha katılımcı ve çoğulcu bir şekilde Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın dernekleri ve STK ‘lar tarafından törenlerle o günün anlamı ve önemine dikkat çekilir.              Birleşmiş Milletler tarafı...Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Çanakkale Savaşının yokluklar içinde bir vatan müdafasının ve bir duruşun ifadesi olduğunu söyledi. Çanakkale Zaferinin yıldönümü ve Şehitleri Anma günü nedeniyle bir açıklama yapan Sesob Başkanı Beşir Köksal, savaş tarihine altın harflerle yazılan, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir insanlık örneğinin yaşandığı Çanakkale Zaferinin 100. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “18 Mart 1915 günü gemilerini Çanakkale Boğazına gömen ve Anafartalar’ı geçilmez kılan Mehmetçik, 100 yıl önce göğsünü siper ...BU VEBAL KiMiN

Kurban Bayramı’nın 2. günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Trafik Canavarı bu Kurban Bayramı’nda da boş durmadı. İlimizde 9 günlük bayram tatili süresinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybederken 43 kişide yaralandı.  İlimizde meydana gelen kazaların en büyüğü bayramın ikinci günü Zara’ya 6 kilometre kala bölünmüş yol çalışmasının yapıldığı yerde uyarı levhalarının eksikliğinden kaynaklandığı ve sekiz kişinin hayatına mal oldu. Yandaki resimde bu bölgenin 5 Mayıs 2010 tarihli uydu fotoğrafı bu...Bu Yıl 200 Bin Fidan Dikilecek…

 Dağ gibi yükselen çöp yığınları, ortaya çıkan ağır koku ve yangınlara sahne olan vahşi depolamanın yapıldığı Çöp Toplama Merkezi, yapılan çalışmalarla âdeta bir mesire alanına dönüştürülüyor.Yol, kaldırım, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla mezbelelik görüntüsünden eser kalmayan Çöp Toplama Merkezi’ni gezen Belediye Başkanı Sami Aydın, ilgili başkan yardımcıları ve müdürlerden bilgi alarak kendisi de fidan dikti.Bu yıl Orman ve Su İşleri Bakanlığı kanalıyla alınan 200 bin büyük ve küçük fidan, Sivas Belediyesi eliyle, Çöp Merkezi başta olmak üzere şehrimizin çeşitli bölgelerine di...Bugün 19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bugün 95. yılı Ulusal kurtuluş savaşımızın başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919 ulu önder tarafından gençlere armağan edilmiştir. I.Dünya Savaşı sonunda ülkemizin birçok yeri savaşı kazanan devletler tarafından işgal edilmişti. Yurdumuzu bu durumdan kurtarmak için Atatürk, 16 Mayıs 1919'da ‘Bandırma Vapuru’ ile İstanbul’dan Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a vardı ve burada Kurtuluş Savaşını başlattı. Üç yıl süren savaşlar sonunda ülkemiz yabancı güçlerden kurtarıldı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edild...Bugünün Çanakkale’si Ailedir

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen Aile konferansları devam ediyor. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Benim Ailem’projesi konferanslarla devam etti. Benim Ailem Projesi kapsamında İmam Hatipliler Derneğinin organize ettiği konferansa konuşmacı olarak Sosyolog Yusuf Özkan Özburun katıldı.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emrullah Ermavuş’un Kur’an tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmas...Bugünün Geçleri & Yarının Liderleri

Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Büyük bir katılımla Bugünün Geçleri & Yarının Liderleri Eğitimi gerçekleşti.17-18 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği & Cumhuriyet Üniversitesi M. Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan ‘Bugünün Gençleri & Yarının Liderleri başlıklı ‘Liderlik ve Zaman Yönetimi’ eğitimi gerçekleşti. Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyonu Özel Eğitmeni Doç Dr Ali İLSEVEN tarafından verilen seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Ömer ...Burhanettin Kuru'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, basında sansürün kaldırılışının 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.   Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlarından biri olduğunu söyleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru: "Basın, Bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde etkili bir araçtır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının halkı bilgilendirme, eğitme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişis...Burhanettin Kuru'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Tek bayrak, tek millet, tek vatan ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerini kapsamasının yanında büyük bir düşüncenin de ürünüdür.  Bizler bu günlerin sorumluları olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, emin ve güçlü adımlarla ilerlemek ve de kendimize güvenmek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödü...Burhanettin Kuru, Huzurevini Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru ve Sosyal İşler Başkanlığına bağlı AK Parti heyeti "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle Sivas Valiliği İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti.             AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru ve ziyarete katılan parti yöneticileri huzurevindeki yaşlılar hakkında Huzurevi Müdürü Mehmet Kara'dan bir süre bilgi aldı. Ardından huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden İl Başkanı Burhanettin Kuru, günün anısına yaşlılara çiçek verdi. Huzurevi sakinleri sık...Burhanettin Kuru, Taksi Duraklarını Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, taksi duraklarını ziyaret ederek, taksiciler ile bir araya geldi. Her gün düzenli olarak sivil toplum kuruluşları, mahalle toplantıları ve esnaf ziyaretleri yaparak Sivas halkıyla bir araya gelmeye devam eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, taksi duraklarını da ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi. Daha önce Sigorta Taksi ve Büyük Otel Taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru; Park Taksi, Selçuklu Taksi, Numune Taksi, Bulvar Taksi, Kök Taksi, Işık Taksi, Esen Taksi, Hal Taksi ve Ç...Burhanettin Kuru: 30 Ağustos Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisiyle Kazanılmıştır

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Burhanettin Kuru mesajında, "Türk milleti, vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış" dedi.  Türk ordusunun yüreğindeki sonsuz vatan sevgisiyle, yurdunu kahramanca koruduğunu söyleyen İl Başkanı Burhanettin Kuru, "30 Ağustos Zafer Bayramı; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen halkımızın azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Türk milleti, hak...Burhanettin Kuru: Demokrasinin Sandıkta Olduğunu Göstermek Zorundayız

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, teşkilatının temmuz ayı il danışma meclisinde partililere seslendi. Burhanettin Kuru; “Öyle bir ders vermeliyiz ki demokrasinin sandıkta nasıl olduğunu göstermek zorundayız” dedi.   AK Parti Sivas il teşkilatında Temmuz ayı il danışma meclis toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Danışma Meclisine AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi ve Eski Tarım Bakanı Musa Demirci, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı ...Buruciye AŞ, Çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi Verdi

 Buruciye AŞ, çalışanlarına iş güvenliği eğitimi verildi. Sivas İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime Buruciye AŞ bünyesinde çeşitli görevlerde çalışan personeller katıldı.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' gereğince düzenlenen eğitimi, Buruciye AŞ, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Celal Bayram verdi.Bayram, 2 gün süren eğitimde çalışanlara; iş sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini video ve resimler eşliğinde tek tek göstererek iş güvenliğinin önemi, işveren ve çalışanı...Buruciye Medresesi Doldu Taştı

Sivas İl Özel İdaresi’ne bağlı Buruciye A.Ş’nin davetlisi olarak ilimize gelen ünlü şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, Buruciye Medresesi’nde şiir dinletisi gerçekleştirdi.Sivaslılar yoğun ilgi gösterdiği Tazeoğlu’na kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.İmza töreni öncesi Valimiz Âlim Barut, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan ve il protokolü ile bir araya gelen Tazeoğlu, bir süre sohbet ederek, Sivas’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İlimize daha önce çok kez geldiğini ve memnun kaldığını vurgulayan Tazeoğlu, “Buruciye A.Ş’nin düzenlemiş olduğu...Buruciye Medresesi Şehir Ve Kültür Sohbetleri

Buruciye Medresesi'nde gerçekleştirilen "Şehir ve Kültür Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya oldu. "Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası" konu başlığı ile gerçekleştirilen sohbete yöneticiler, akademisyenler, yazarlar, STK temsilcileri ve Divriğililer katıldı. Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya gerçekleşen söyleşide Divriği'nin tarihi, sahip olduğu anıtsal eserleri ve kültürel değerleri hakkında bilgi verirken; yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler aktardı. Kaymakam Kaya, Divriği'nin ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlere dair bir parça taşıd...Buruciye Medresesi Yeni Bir Organizasyona Ev Sahipliği Yaptı

 Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi ve Buruciye AŞ. tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye geneli 'Ödüllü Buruciye Satranç Turnuvası' sona erdi. Selçuklu mirası ve dönemin ilim merkezi olan, taş işlemeciliğinin ülkemizdeki nadide örneklerinin yer aldığı şehrimizin kültürel ve sanatsal önemli aktivitelerine ev sahipliği yapan Buruciye Medresesi, yeni bir organizasyona daha anlam kattı. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye Satranç Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın aç...Buruciye Yaz Akşamları Devam Ediyor

Sivas halkı “Buruciye yaz akşamları” etkinliklerine Ramazan ayının ilk iftar gününde ilgi gösterdi.  Halkımızın ilgisi oldukça yoğundu. Konser başlamadan önce Hacivat, Karagöz ve Meddah tiyatro gösterileri yapıldı. Sahnelenen oyunlar büyük ilgi gördü. Protokolün ve Sivas Halkının oyundan zevk aldığı gözlemlendi.  Samanyolu Tv’de Şefkat Tepe Dizisinde Kordon Celil ismiyle oynayan Ertuğrul Şakar da ailesiyle birlikte konserde yerini aldı. Şakar “Dizimiz sezon tatiline girince bizde Sivas’a memleketimize gidelim dedik ve geldik. Sivaslı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” ...BURUCİYE YAZ AKŞAMLARI KONSERLERİ COŞKU İÇİNDE DEVAM EDİYOR

Yaz eğlencesi Buruciye Yaz Akşamları etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.  Konsere Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  belediye başkan yardımcıları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk  katıldı.  Kültürel ve sosyal hayatı zenginleştirme noktasında her zaman öncülük yapan Belediyesi'nin “Buruciye Yaz Akşamları” etkinlikleri kapsamındaki halk konserleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.  Türk Halk Müziği sanatçısı Adile Kurt Karatepe birbirinden güzel türküleri seslendirdi, konser de...Buruciye Yaz Akşamları Muhteşem Bir Konserle Başladı

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün geleneksel olarak her yıl düzenlediği Buruciye Yaz Akşamları muhteşem bir konserle başladı. Münevver Özdemir’in solist olarak verdiği konserde Sivas Belediyesi Eğitim ve Kültür İşleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği konservatuarı sanatçılarının eşliğinde gerçekleşen konserde Sivas halkı unutulmaz bir gece yaşadı.  Sivas Belediyesi tarafından organize edilen Buruciye Yaz Akşamları muhteşem bir konserler başladı.  Şef Kamil Şakar’ın yönettiği konserde TRT Sanatçısı Münevver Özdemir Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel parçal...Buruciye Yaz Akşamlarında Sıra Çocuklardaydı

Buruciye Ramazan Akşamlarında sahnede çocuklar da unutulmadı. Sivas Belediyesi tarafından organize edilen Buruciye Yaz Akşamlarında Belediye Konservatuarı bünyesinde kurs alan öğrenciler unutulmaz bir sahne performansı sergiledi.  İlk olarak konservatuar bünyesinde kurs alan öğrencilerin, seslendirdiği halk müziğiyle kulakların pasını silen öğrenciler daha sonra halk oyunları gösterileri sergilediler.  Belediye Konservatuarı tiyatro topluluğundan oyuncuların canlandırdığı Nasrettin Hoca ve Keloğlan karakterleri alanda bulunan çocuklara horoz şekeri dağıttı. Minik yeten...BURUCİYE YAZ AKŞAMLARINDA SİVASLI SANATÇILAR SAHNE ALDI

Buruciye Yaz Akşamlarına halkın yoğun ilgisi devam ediyor. Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Buruciye Yaz Akşamları etkinliklerinin dün geceki bölümünde Sivaslı sanatçılar sahne aldı.  Programın ilk bölümünde Türk Halk Müziği sanatçısı Tamer Günaydınoğlu, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Sivaslıları coşturdu.  Söylenen türkülere eşlik ederek ilgiyle takip eden Sivaslılar konserin ikinci bölümünde Bahar Doğan'ı dinlediler.  Kongre Müzesi bahçesindeki etkinlikleri Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Demirok, Mehm...Buruciye Yaz Akşamlarında Türk Sanat Müziği Keyfi Yaşandı

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün her yıl geleneksel olarak organize ettiği Buruciye Yaz Akşamları ramazan ayı etkinlikleri kapsamında dün gece TRT Sanatçısı Alp Arslan Türk Sanat Müziği konseri verdi.  Şef Kamil Şakar yönetiminde gerçekleştirilen konserde Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Alp Arslan Türk Sanat Müziği΄nin en güzel eserlerini Sivas halkı için söyledi. Çok sayıda kişinin katıldığı konserde Türk Sanat Müziği severler, keyifli bir akşam yaşadı.  Sanatçı Alp Arslan’ın konserine, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp,...Buruk 19 Mayıs Töreni

Anadolu Haber 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Sivas’ta buruk geçti. Soma’da yaşanan maden faciası sonrası bütün programlar iptal edilirken, sadece çelenk sunma töreni yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi sunuldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç’ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular da katıldı.  Tören sonrası basın mensuplar...Burun ameliyatında tampon korkusuna son

Burun ameliyatlarında hastaların korkulu rüyası haline gelen tampon uygulaması artık tarih oluyor. Tamponsuz burun ameliyatlarıyla bir yandan iyileşme süreci hızlanırken diğer yandan ise hastalar acı ve ağrı hissetmeden masadan kalkıp gündelik işlerini yapabiliyor  Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, tamponsuz burun ameliyatlarının hastanın yaşam konforu ve iyileşme süresine etkileri hakkında bilgi verdi.  Sağlıklı olan burundan nefes almak Burun, solunum sisteminin başlangıç organıdır. Havanın ana girişi burundan olur ve bur...Buzlanma Alarmı…

 Hafta başından itibaren ilimizde etkili olan kar yağışı, Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekiplerini alarma geçirdi. Gündüz yağan kar, gece ayazla birleşince yollarda buzlanma riski oluştu. Vatandaşların özellikle geceleri herhangi bir kazaya maruz kalmamaları için yoğun çaba sarf eden ekipler, üç gündür aralıksız olarak tuzlama işlemi yapıyor. Karla mücadele için oluşturulan özel ekipler 7/24 esasına göre görev yapıyor. Buzlanma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin, önceden çıkarılan sayısal haritalarına göre hareket eden 6 adet otomatik tuzlama aracı, kar...Bütün Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun...

 Her yıl Mayıs ayının 2. haftasında kutlanan Anneler Günü münasebetiyle Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hanımlar Kültür Merkezleri kursiyerlerine Paşafabrikası’nda piknik programı düzenlendi. Anneler Günü münasebetiyle Hanımlar Kültür Merkezlerinde kurs gören 350 kursiyer hanıma yönelik Paşafabrikası’nda Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen piknik programına Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın ile birlikte katılarak kursiyerlerin Anneler Günü’nü kutladı.Annelere karanfil hediye eden Başkan Aydın, kursiyerlerle sohbet ederek, hem anneler gününü...Büyük Birlik Partisi’nden Başkan Hastaoğlu’na Ziyaret

 Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti.Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahir Arı, Merkez İlçe Başkanı Ömer Aydoğan, Sivas eski Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve parti yöneticileri, karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Sivas Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahir Arı, Başkan Hastaoğlu’na çalışmalarından ve hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür ederek, Sivas’ın gelişmesi için yapılacak olan her türlü projede Sivas Ticaret Borsası’nı...Büyük Fetih’in 560. Yılı Kutlu Olsun

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  İstanbul’un Fethinin 560. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Başkan Ürgüp, şunları söyledi, “Bugün İstanbul'un, ecdadımız tarafından fethinin 560. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Büyük hükümdar ve bilge insan Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453’te, İstanbul’u Bizans’ın elinden kurtararak, insanlığa yeni bir umut olmuştu. Kan, nefret ve gözyaşının sembolü olan karanlık Orta Çağ’a son vererek hoşgörü, adalet ve aydınlığın müjdesi olan Yeni Çağ’ın ilk adımlarını atmıştı. Dünya medeniyet tarihine bir hediye olarak Türk Rönesans’ının z...Büyük Selçuklu Mirası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesinde gerçekleştirilen Büyük Selçuklu Mirası Projesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı.  Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Büyük Selçuklu Mirası Projesi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Avrupa, Orta Çağ karanlığında yaşarken Selçuklular, insani değerlere önem veren, ilmi ve alimi koruyan yüksek bir anlayış sahibi olarak kuvvetli bir Türk-İslam medeniyetinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Selçuklu medeniyetinin dikkat çeken bir diğer...Büyük Ustayı Rahmetle Anıyoruz

Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü sebebiyle mesaj yayınladı. Hilmi Bilgin, “Büyük kültür adamı, yalın Türkçesiyle yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen Anadolu insanının gür sesi olmayı başarmış büyük ozanı Aşık Veysel’i 40. ölüm yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi. Bilgin, 1894 yılında Şarkışla ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve  7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığıyla bir gözünü sonrasında da kaderin bir cilvesi olarak değnek batmasıyla diğer gözünü kaybeden Aşık Veysel’i unutmanın mümkün olmadığını, ...C.Ü DURULMUYOR

Cumhuriyet Üniversitesi’nde 11 Kasım Pazartesi günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında başlayan olaylar dinmek bilmedi. 11 Kasım Pazartesi günü iki karşıt görüşlü çıkan olaylarda 3 öğrenci bıçakla yaralanmış, bir polis memuru ise hafif yaralanmıştı.  14 Kasım günü Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanan bir grup öğrenci yine olay çıkarınca polis müdahale etti. Bu olayın ardından bir tane özel güvenlik görevlisi ile 4 polis memuru yaralandı.  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yaşananların ardından operasyon başlatarak önce 23 kişiyi daha sonra 4 kişiyi gö...C.Ü SİVAS MESLEK YÜKSEK OKULUNUN ACI GÜNÜ

Sivas Meslek Yüksek Okulu Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Bölüme ve Öğretim görevlisi Tekin Sarıgül geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.  Sarıgül Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SMYO Okulunda öğrencileri tarafından sevilen, sayılan değer verilen bir hoca idi. SMYO bir değerini yitirdi okul idaresi, öğretmenleri, öğrencileri cenazede üzgün oldukları görüldü. Hislerini ifade eden öğrenciler, "Hocamızın hakkı ödenmez hocamız yıllardır öğrencilerini okuldan mezun etmek için çalıştı çabaladı o çok yönlü kişilikli, saygın bir ...C.Ü'de Bir İlke İmza Atıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen çalışma ile diş protezi üretiminde bor madeni kullanarak dünyada bir ilke imza atıldı.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir başkanlığında öğretim üyeleri Doç. Dr. Hakan Demir, Doç. Dr. Hakan Akın, Yrd. Doç. Dr. Derya Özdemir Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Faik Tuğut'tan oluşan ekip 30 aylık araştırmanın ardından içerisine bor madeni ilave edilen diş protezlerinin daha sağlam ve yüzeyine mantar hücreleri ile bakterilerin tutunamadığı tespit edildi.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir çalışman...C.Ü'de İki Resim Sergisi Açıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Diğler ve öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı. CÜ Kültür Merkezi Sanat Galerisi 1 ve 2 No’lu salonda gerçekleştirilen sergilerin açılışını CÜ Eski Rektörlerinden Prof. Dr. Asım Gültekin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Cevit ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Yaşar Serin gerçekleştirdi. Açılış öncesinde konuşan Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Diğler, Fırçamdan İzler adlı ilk sergisi...C.Ü'den Apaydın'a Plaket

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Özel Mahir-Sevim Özduman İlkokulu ve Ortaokulu'na akıllı tahta ve bilgisayar bağışında bulunan İşadamı Necmettin Apaydın'a plaket verildi. Özel Mahir-Sevim Özduman İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen plaket törenine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk, İşadamı Necmettin Apaydın, Okul Müdiresi Asuman Bozbıyık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdiresi Asuman Bozbıyık, okul hakkında bilgi verdi.  Bozbıyık, elde edilen başarılara değinerek, akıllı tahta ve ...C.Ü'den Ekmek İsrafını Önlemeye Destek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amiri Ali Sıddık Çerik, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık'ı ziyaret ederek “Ekmek İsrafının Önlenmesi" kampanyası hakkında bilgi verdi. Ziyarette “Ekmek İsrafı'nın Önlenmesi” kampanyasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığını dile getiren TMO Ajans Amiri Ali Sıddık Çerik, “Hedefimiz, ekmeğin üretim ve tüketim aşamalarındaki israf konusunu toplumun gündemine taşıyarak bilinçlendirmek ve duyarlılık yaratarak israfın önüne geçilmesine katkıda bulunmaktır. TMO 2012 yılında 16 büyükşehirde ekmek israfına yö...Cam ve Plastik Lens Materyalleri

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü  Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaptı,  “İnsanoğlu; bir su damlasının yaprak üzerindeki büyütme etkisindeki gizeminden hareketle; optik  meslekleri bugünkü seviyelerine taşımışlardır”” dedi.   Küçüker açıklamasında, “İnsanoğlu; bir su damlasının yaprak üzerindeki büyütme etkisindeki gizeminden hareketle; optik  meslekleri bugünkü seviyelerine taşımışlardır. Mercimek bitkisinin Latince ismi “lens”tir. Gözlük camları da mercimeğe benzediği için İngilizce “lens” ol...Cami tuvaletinde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, cami tuvaletinde bulduğu parayı sahibine teslim etti. Edinilen bilgiye göre, Balhatun Camisi'nin tuvaletinde 320 lira bulan Nail Şimşek (65), parayı, Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliği'ne getirdi.Para, belediye yetkilileri tarafından sahibi Musa Yavuz'a (38) teslim edildi. Parayı alan Yavuz, Şimşek'in elini öperek teşekkür etti.Paranın bir arkadaşına ait olduğunu ifade eden Yavuz, "Arkadaşım dağlardan topladığı mantarları satmam için bana verdi. Ben de mantarları sattım ve parasını cebime koydum. Cebimin yırtık olmasından ...Camilerde halk bilinçlendirilmeli

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ı makamında ziyaret etti. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayalı, insanların manevi duygularını istismar eden, köşe başlarını ve cami önlerini mesken tutan dilencilere yönelik zabıta ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirtti. Dilencilerle mücadele konusunda zabıta ekiplerine ve müftülüğe görevler düştüğünü ifade eden Kayalı, hutbe ve vaazlarda halkın bu konuda bilinçlendirilmesini istedi. Balkan ise İslam dininin el emeğiyle çalışılmasının emredildiğini belirter...Canbaz

Anadolu HaberKİTABIN ADI : CANBAZ KİTABIN YAZARI : EMİNE IŞINSUYAYINEVİ : TÖRE-DEVLET YAYINEVİ(1982) 466 SAYFAKİTABIN KONUSU : 1970’lerin Türkiyesi, çalkantılı, huzursuz ve çok karmaşık görünümünü konu alan bir roman.KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER : Her sayfasında memleketimizin insanlarının 1970’li yıllarda çektiği zorlukları görebileceğimiz bu eser, o dönem hakkında bilgi sahibi olunması bakımından herkes tarafından okunmalıdır.  YAZAR HAKKINDA BİLGİ : Eskişehir doğumlu Ankara Kız Lisesi mezunu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Alman Dili ve Edebiyatı , Latin Dili ve Edebiyatı oku...Canpolat’tan Kamu Yönetimi Konferansı

Cumhuriyet Üniversitesi önderliğinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanlığı Danışmanı Doç. Dr. Hasan Canpolat’ın konuşmacı olarak katılacağı “Küreselleşme, Demokrasi ve Kamu Yönetimi” konulu konferans 15 Nisan günü düzenlenecek. ...Canpolat’tan Küreselleşme Konferansı

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Hasan Canpolat, Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Küreselleşme, Demokrasi ve Kamu Yönetimi" adlı konferans verdi. CÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, STSO Meclis Başkanı Mustafa Sarılar, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. CÜ Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen konferansta İçişleri Bakan...Canpolat’tan Vali Barut’a Ziyaret

 AHMET ERÇELİK2003-2006 yılları arasında ilimizde Valilik yapan Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, Valimiz Sayın Âlim BARUT’u makamında ziyaret etti.Valilik şeref defterini imzalayan ve Sivas’ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden ilimiz eski Valisi Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, Valimiz Âlim BARUT ile makamında bir süre sohbet etti.Daha sonra Valimiz Âlim BARUT, Sivas eski Valisi Doç. Dr. Hasan CANPOLAT ile birlikte 27 Haziran Öğretmenler parkı sosyal tesislerine geçerek burada Belediye Başkanı Sami AYDIN ile bir araya geldiler. ...Cem Öğretir yoğun istek üzerine 2. Kez Sivas’ta

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDE Rodos Grup Ve Volkan Kitabevi Cumhuriyet Üniversitesi Konsey Başkanı Kerim Karsunun katkılarıyla Yılın Haber Spikeri Atv Ana Haberi Sunan Cem Öğretir Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Etkili İletişim Eğitimi, Beden Dili Eğitimi, Diksiyon 3 aşmamadan gerçekleşen eğitimini sundu. Etkinliğe Sivas halkı yoğun ilgi gösterdi. Eğitim programı 2 bölüm halinde gerçekleşti Sabah seansında Etkili İletişim Eğitim ve Beden Dilini anlattı. Öğleden sonra ise Diksiyon Eğitimi ve Beden Diline devam etti. Etkinlik Seyircilerin katılımıyla devam etti. ...Cem Vakfı İle Uyumlu Çalışıyoruz

 Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Cem Vakfı Şube Başkanlığın getirilen Ali Dağ’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.Cem Vakfı Başkanı Ali Akyıldız’ın milletvekili adayı olması ile birlikte görevinden ayrılmasının ardından şube başkanlığına Ali Dağ atanmıştı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, teşkilat olarak her zaman Cem Vakfı ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını, birlikte etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ortak çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Sivas’ta 12 yıl önce Cem Vakfı...Cem Vakfında nöbet değişimi

 Birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli katkıları olan Cem Vakfında nöbet değişimi oldu. Sivas’ta kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla da uyum içerisinde çalışan Cem Vakfı Başkanı Ali Akyıldız’ın Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili aday adayı olması nedeniyle görevinden istifa etmesi üzerine, genel merkez tarafından vakıf başkanlığına atama yapıldı.Cem Vakfı Genel Merkezi tarafından Şube Başkanlığına Ali Dağ atandı. Görevine başlayan ve bir televizyon kanalında programda yapan Cem Vakfının yeni başkanı Ali Dağ’a görevinde başarılar diliyoruz.  ...Cem Vakfından SESOB’a Ziyaret

 Cem Vakfı Başkanı Ali Dağ, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslanal ile birlikte Sesob’a iadei ziyarette bulunara Birlik Başkanı Beşir Köksal ile görüşen Cem Vakfı Başkanı Ali Dağ, esnaf teşkilatı ile her zaman ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmaların ve birlikteliğin devam edeceğini söyledi.Cem Vakfı başkanlığı görevine geldikten sonra Sesob Başkanı Beşir Köksal’ın kendisini ziyaret ettiğini vurgulayan Dağ, iadei ziyarette bulunarak görüş alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.Cem Va...Cenazesi Samsun’a Gönderildi

Oğlunun mezuniyet törenine katılmak için Sivas'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe Ayan'ın cenazesi, Samsun'a gönderildi.Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan oğlu Emirhan Ayan'ın diploma törenine katılmak için Sivas'a gelirken Yıldızeli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ayşe Ayan'ın cenazesi, Samsun'a gönderildi.Tokat-Sivas karayolunun Yıldızeli ilçesi girişindeki Tokat Kavşağı'ndaSabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen Ayan'ın cenazesi, Yıldızeli Devlet Hastane...Cengiz Özkan Büyüledi

 AHMET ERÇELİKTürk Halk Müziği Sanatçısı Sivaslı hemşerimiz Cengiz Özkan Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziğinin klasikleşmiş şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı.Erken saatlerde gelen vatandaşlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.Volkan Kitabevi’nin katkılarıyla gerçekleşen konser 2 saat sürdü. ...Cengiz Özkan Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKÜnlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Sivaslı hemşerimiz Cengiz Özkan 26 Nisan Pazar Saat 19.00’da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde sahne alacak.Âşık Veysel, Muzaffer Sarısözen gibi sanatçıların ve Neşet Ertaş Türkülerini 2 saat Sahnede Sivaslılara seslendirecektir. Biletlerin Volkan Kitapevinde satılmaktadır. ...Ceyhan Çalışmaları Yerinde İnceledi...

 Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, bahar ayının gelmesi ile birlikte kendisine bağlı ekiplerle hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Sivas halkının en iyi hizmeti alması için Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde yoğun bir çalışmaya başlayan ekipler asbest borulara savaş açtı.Sezonun açılması ile birlikte kendisine bağlı ekiplerle yoğun bir çalışmaya giren Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ilk olarak Sibeski Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirdiği içme suyu boru değişim çalışmasını inceledi.Halkın sağlığını tehdit eden asbest borulara...CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ 28 YARALI

Sivas’tan Tekirdağ’a mahkum götüren cezaevi aracı, Sivas-Ankara karayolunda buzlanmadan dolayı devrildi. Dün gece saatlerinde meydana gelen kaza Sivas-Ankara Karayolu, Köklüce Köyü yakınlarında Y.E.S. yönetimindeki 58 TN 580 plakalı cezaevi aracının yoldaki buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 11 er, 12 mahkum ve 2 sürücü olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden D.A, M.B, A.K, M.K, A.K, mahkumlardan R.K, O.K, S.S, Y.E. ve aracın yedek sürücüsü A.T. Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan ağır yaralanan araç...Cezalar Alo 174’den

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tarafından faaliyeti sürdürülen ALO GIDA 174 hattına gelen şikâyetler sonucunda Sivas’ta faaliyet gösteren işyerlerine 362 bin 662 TL ceza yağdı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, 2013 Ocak ayından itibaren ALO GIDA 174 hattına toplam 286 başvuru yapıldığını söyledi. ALO GIDA 174 hattını tanıtmak için çalıştıklarının altını çizen Aslan, “Tanıtım için binamıza tabelamızı koyduk. Araçlarımızın üzerinde logolarımız mevcut. İşletmelerin büyük bir kısmına ALO 174 temalı tablolar dağıttık. Bizim burada 11-12 civarında ekibimiz va...CHP Gençlik Kollarından Zaferin 98. Yılına Kutlama

CHP Sivas Gençlik Kolları Çanakkale Zaferinin 98. Yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasında CHP Sivas Gençlik Kolu Başkanı Kurtuluş Ergün, “98 yıl önce tarihte bugün Türk Milletinin, uyanışının, zaferinin, kahramanlığının, fedakarlığının, vatan sevgisinin nasıl olduğunu tüm Dünya milletine gösterdiği gündür. Bugün Kurtuluş Savaşı’nın temelinin atıldığı gündür. Gün Çanakkale günüdür” dedi. Birlik ve beraberlik olgusunun Türk milletinde ki karşılığının Çanakkale olduğunu belirten Kurtuluş Ergün, Mehmetçiklerin canının bi...CHP Heyetinden SESOB’a Ziyaret

Sivas ve ilçelerinde birkaç gündür ziyaretlerde bulunan CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu   Atilla Emek , Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti Sesob Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan CHP heyeti, ziyaret amaçları hakkında bilgi verdiler CHP Sivas milletvekili Malik Ejder Özdemir, hükümetin son dönemlerde yaptığı çalışmaları eleştirerek, barışla ilgili yapılan çalışmalarda gizli pazarlıklar yapıldığını, toplumun sessiz kalmasının sağlandığını ve derin endişeler olduğunu iddia ederek, T...CHP Milletvekili Özdemir Ticaret Borsa’sında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte geçtiğimiz ay yapılan Sivas Ticaret Borsası (STB) seçimleri sonrasında yeniden başkanlığa seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.  Özdemir, STB Meclis Başkanı, İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundular. Özdemir buradaki konuşmasında, “Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasi...CHP Milletvekili Özdemir’e Bakan Veysel Eroğlu’un Cevabı

 Sivas CHP Milletvekili MalikEcder Özdemir tarafından geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yazılı olarak cevap vermesini istediği “Sivas İl sınırları içerisinde yapılan kaçak avlanmaya ilişkin, 7/54509 esas numaralı yazılı soru önergesi” ne Bakan Eroğlu cevap verdi. Yazılı önerge de 2013-2014 yıllarında Sivas il sınırlarında, 4915 sayılı Kara Avcılığı uymayanlara 268 bin 775 TL idari para cezası kesilmiştir denildi.Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in soru önergesi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevap metni ise şu şekildedir; TÜRKİ...CHP ve ADD 19 Mayıs İçin Alternatif Tören

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor kutlaması çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk sundular.Çelenk Sunma törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Turan Temel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayları Ali Akyıldız ve Haydar Gölbaşı ile Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanı Halis Özdemir katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Orhan Yeniköy’ün açılış konuşmasıyla devam etti.Orhan Yeniköy “19 Mayıs Kurtuluşun, Milli Mücadelenin başlangı...CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Atilla Emek SÜRECİN SAKINCALARINI ANLATACAĞIZ

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Atilla Emek ve yönetim üyeleri ilimizde yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinin ardından gazetemizi de ziyaret etti. Özdemir ilimize gelerek Hafik, Zara, İmranlı, Ulaş Kangal, Divriği İlçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak sıkıntılarını dinledi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sivas Denetmeni olan Atilla Emek yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti: “Sivaslı olmaktan çok mutluyum, sizlerle birlikte olmaktan yerel basının sorunlarını biliyorum dik duruşunu da biliyorum hiç bir zaman bütün ...CHP’den Alternatif Tören

Sivas CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağutos Resmi kutlamalarının yanı sıra alternatif tören gerçekleştirdi.  Alternatif Törene CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve çok sayıda parti üyesi yer aldı. Alternatif Tören cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma merasmi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Özdemir, “4 Eylül 1919’da Sivas’ta yakılan bağımsızlık ateşinin o dönemde bütün dünyaya örenk olmuştur.  Bu büyük zaferin 91’nci yılında CHP olarak Türkiye’nin her tarafında alternatif tören düzenliyor ...CHP’den Yeni Yıl Mesajı

 CHP Sivas İl Başkan Vekili Yılmaz Coşkun Yeni yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Coşkun mesajında; “Saygı ve Sevgi değer Sivas halkı acı, hüzün ve hukuksuzlukla dolu 1 yılı daha geride bırakıyoruz. 12 yıllık AKP iktidara geldiği günden bu yana ötekileştirmeci anlayışıyla ülkemizi içte ve dışta karanlığa itmiş, çağdaş Cumhuriyetimizin temel anlayışı olan Yurtta sulh Cihanda sulh ilkesini yok etmiştir. AKP iktidarı kendinden yana olmayan herkesi yok saymıştır. Ülkenin tüm kurumlarında haksız uygulamalar, atamalar ve torpil uygulamaları ayyuka çıkmıştır. Adalet sistemi çökertilerek t...Coşkun’dan SGC Başkanı Ünsal’a Ziyaret

AHMET ERÇELİK Ak Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Dr. İbrahim coşkun STK ziyaretleri kapsamında Sivas Gazeteciler Cemiyetini ve Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal’ı ve SCG Muhasip Üyesi ve aynı zamanda Gazete Şehir gazetesi sahibi Naci Yıldızı ziyaret ettiler. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemizi İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal ile fikir alış verişi yaptılar. ...Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Emniyet Teşkilatı’nın 168. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Emniyet Teşkilatı heyetini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Gül, Emniyet Teşkilatı’nın gurur duyduğumuz teşkilatların başında geldiğini ifade ederek son yıllardaki başarılı çalışmaları nedeniyle teşkilat mensuplarını takdir ettiğini söyledi. “EMNİYET TEŞKİLATI SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, AYNI ZAMANDA YURT DIŞINDA DA BAŞARILI” Emniyet Teşkilatı’nın sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda yurt dışında da başarılara imza attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, teşkilatının disiplin ve eğitiminin her zaman çok önemli olduğu vurguladı. Polis teşkilatlarına dünyanın her yerinde her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu i...Cumhurbaşkanlığı'ndan Yazıcıoğlu için taziye mesajı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle Yazıcıoğlu ailesini ayrı ayrı arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Elazığ'a hareketlerinden önce, Fidan Yazıcıoğlu'nun vefat haberinin akabinde aileyi telefonla aradı.Erdoğan, Fidan Yazıcıoğlu'nun oğlu Yusuf Yazıcıoğlu ile görüşürken, Emine Erdoğan ise merhumenin gelini Gülefer Yazıcıoğlu ile konuştu. Fidan Yazıcıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydukla...Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Sivas Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. İbrahim Ethem ÖZSOY Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.      “Şanlı tarihimizdeki en parlak başarılardan biri olan Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, bizleri bugünlere taşıyan, bağımsız ve güçlü bir ülkenin vatandaşları olarak bu gururu yaşamamızı sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Kuruluşundan bu yana geçen 90 yılda, Mustafa Kemal Atat...Cumhuriyet Bayramı Mesajı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki milletin kendisidir. Milletimiz Cumhuriyetimizin bütün değerlerini benimsemiş ve bu değerlere dün olduğu gibi bugün de aynı heyecanla sahip çıkmaktadır. 90 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi. Bıraktıkları miras, çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluktur. Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız görev ağır ancak, bir o kadar da gurur verici. Bu so...Cumhuriyet Bayramı Mesajı Ali Turan

Sivas Ak Parti Milletvekili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.      Devlet ve millet olarak yarınlarımıza güvenle bakabildiğimiz bir ortamda Cumhuriyetimizin 90’ınci yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetin ilanının, milletimizin milli mücadele sonunda kazandığı, bağımsızlığını taçlandırdığı tarihindeki en parlak zaferidir. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimi...Cumhuriyet Caddesi yol yapım çalışması devam ediyor

Anadolu Haber Altınyayla Cumhuriyet Caddesi yol yapım çalışması, BelediyeBaşkanıYasin Demirkaynak'ın görüşmeleri neticesinde, çalışmalar hız kazandı ve şuan Cumhuriyet Caddesinde elektirik tessisatı yer altına alınarak, Altınyayla’ya yeni bir görünüm kazandıracak. Belediye Başkanı Demirkaynak, “İlçemizin önemli bir caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde elektrik kablolarının yer altına alınması neticesinde caddeinin yeniden yapılması gerekti. Bizde alt yapısı tamamlanan caddede gerekli olan eksiklikleri tamamlayarak kış başlamadan tamamlamayı arzu ediyoruz” dedi.  ...Cumhuriyet Halk Partililer Oğuz Aksaç’la Çoştu

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayı Ulaş Karasu Seçim öncesi Oğuz Aksaçl’a Sivas ve İlçelerindeydi. İmranlı, Zara ve Divriği’den sonra Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonunda Partililerin katılımıyla Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç sahne aldı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç Konser öncesi gazetemize yaptığı açıklamada “Türküler diyarı hatta cenneti bile diyebileceğimiz Anadolu’yu ve insanının nasıl buluyorsunuz?Zaten bu bölge Anadolu diyebildiğimiz yer artık Ankara’dan bu taraf oldu.Müzik hayatınıza ne zaman girdi?1990 yılında müzik hayatıma girdi ve...Cumhuriyet İlk Okulu’nda Okuma Bayramı Yapıldı

Cumhuriyet İlk Okulu 1/B sınıfı tarafından düzenlenen Okuma Bayramı cumartesi günü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapıldı.Zübeyde DarendeliTörene Okul yöneticileri aileler ve çok sayıda misafir katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Ahmet Rasim Türk " Bu törenin yapılma sebebi öğrencilerimiz, öğretmenleriz ve ailelerin verdikleri emekle okumayı ve yazmayı öğrenen çocuklarımıza aylardır verdikleri emeğin ürününü adeta bayram havasında yaşamalarını sağlamaktı.      Emeği geçen herkese Okul Aile Birliğimize, ailelerimize, okulda görevli herkese özelliklede Ö...Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Bir İlk Yaşandı

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi’ne Robot Laboratuarı KuruluyorCumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Torun tarafından Merkezi Amfi’de ‘TEKNO-SEM Robotik Sistemler’ adlı seminer düzenlendi.Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilk Avrupa Birliği fonuyla desteklenen ‘Robolab Projesi’nin Koordinatörü olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler Sistemler ABD Başkanı Dr. Yunus Torun tarafından üniversitede yapılan Robotik sistem çalışmaları, 2014 yılı içinde TUBİTAK tarafından desteklenen ve ödül alan pr...Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden 40. yıl klibi

Üniversitenin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çekilen klipte, 100'e yakın öğrenci rol aldı Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) 40. yılı dolayısıyla, üniversite öğrencilerinin de rol aldığı klip çekildi. CÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı ve projenin yöneticisi Kürşat Taydaş'ın öncülüğünde hazırlanan klipte, "Kul Olayım Kalem Tutan Ellere", "Şu Yaylanın Günden Yüzü" ve "Hacel Obasını Engin mi Sandın" gibi türküler seslendirildi. Klipte enstrüman çalan Kürşat Taydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CÜ'nün 40. yılını kutladıkl...Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı, Öğrencilere Laptop Hediye Etti

ÖSYM tarafından yapılan LYS öğrenci sınavlarında Türkiye genelinde Cumhuriyet Üniversitesi’ni tercih ederek ilk 5 bin öğrenci sıralamasına girmeyi başaran toplam 9 öğrenciye yapılan törenle dizüstü bilgisayar hediye edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Senato Salonu'nda yapılan törene CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık,  Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Okay Bulut ile CÜ Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kocacık, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. D...Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Anadolu Haber Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas'ta kurulan Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11 bin dönüm arazi üzerinde kurulmuştu. 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün, 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile 38 bin 766 öğrenciye hizmet vermektedir. Sivas'ta Üniversite kurma çalışmaları 1966 yılında 4 Eylül Üniversitesi Kurma ve Koruma Derneği'nin kuruluşu ile başlamıştı. Derneğin ilk yönetim kurulu şu isiml...Cumhuriyet Üniversitesinde mezuniyet töreni

Törende 9 bin öğrenci, keplerini hep birlikte havaya fırlattı Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ), 2013-2014 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. CÜ yerleşkesindeki amfi tiyatroda gerçekleştirilen törende konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, okullarını bitiren öğrencileri kutlayarak, "Artık sizi yen bir hayat bekliyor. Bu hayata hem sevinç hem de hüzünle başlıyorsunuz. Mezun oluyorsunuz, başarı sevinciniz var. Uzun yıllar kaldığınız bir yerden ayrılıyorsunuz, ayrılığın hüznü var" dedi. Öğrencilerin aldıkları eğitimle görev yapac...Cumhuriyet Üniversitesi’nde Bayramlaşma

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda Bayramlaşma Töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Rektör  Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum,  fakülte, enstitü, yüksekokul ile meslek yüksekokulu sekreterleri, daire başkanları ve personel katıldı.  Rektör Prof. Dr. Kocacık “Bayramlar birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Bayram sevincini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cumhuriyet Üniversitesi’n...CÜ Akreditasyon Belgesini Aldı

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne verilen Akreditasyon Belgesi düzenlenen törenle teslim alındı. Türkiye'de Akredite olan toplam 20 fakülte arasında yerini alan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından verilen Akreditasyon Belgesi törenle teslim alındı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, CÜ eski Rektörleri Prof. Dr. Mahir Tevruz, Prof. Dr. Mehmet B...CÜ Gençlik Şöleni başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) Gençlik Şöleni başladı.CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 17'ncisi düzenlenen şölene, Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sami Hizmetli, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, CÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Ömer Poyraz, Genel  Sekreter Yardımcısı Sami Bozpolat, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Gülderen Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Şölende üniversite halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından Rektör Vekili&nbs...CÜ Hastanesinde yangın tatbikatı

Tatbikatta, alev alan mutfak tüpüne müdahale sırasında hastane görevlilerinden biri yanma tehlikesi atlattı Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.  Tatbikatta, senaryo gereği, hastanenin ana binasında ve yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın sonrası görevlilerce tahliye edilen hastalardan bazıları başka hastanelere nakledildi, bazıları ise bahçede kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, A...CÜ Koleji’nden müzik şöleni

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi ile Özel Mahir Sevim Özduman İlkokul/Ortaokulu tarafından Kültür Merkezi'nde Müzik Şöleni düzenlendi. Gülşah YARLI Şölene Belediye Başkanı Sami Aydın, Eşi Yurdagül Aydın, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Eşi Leman Kocacık, CÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Ömer Poyraz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Gökçe, CÜ Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk, Eşi Gülçin Buyruk, Okul Müdürleri Başak Eken, Şamil Turgut, okul idarecileri, öğretmenler...CÜ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİNE PTT’DEN %30 İNDİRİM

Sivas PTT Başmüdürü Cafer Polat ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Personelleri ve öğrencilerine PTT kargo tarafından Yüzde 30 indirim konusunda sözleşme imzaladı.  Rektörlük makamında gerçekleşen sözleşme imza töreninde konuşan Başmüdür Bolat Cumhuriyet Üniversitesi’nin öğretim üyeleri, personelleri ve öğrencilerine PTT Kargo olarak Yüzde 30 indirim yaptıklarını ifade etti.  Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık ise PTT tarafından yapılan indirimin CÜ mensuplarınca memnuniyetle karşılanacağını belirterek, “PTT’nin bu işbirliğinin başka kurumla...CÜ PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ HASTALARI KERMES AÇTI

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servis’inde tedavi gören hastaların el emeği ürünlerinden oluşan kermes açıldı. CÜ kampüs içerisinde açılan kermesin açılışına Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Levent Özdemir, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesim Kuğu, Başhemşire Ergül Koçak, bölüm doktorları, hemşireleri ve hastane personeli katıldı. Kermesin açılışında konuşan Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesim Kuğu, ruhsal hastalığı bulunan hastaların klinikte yattıkları süre içinde el emeği ürünlerinden oluşan kermesi açmanın mut...CÜ SMYO'da karma sergisi açıldı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Meslek Yüksekokulu (SMYO) El Sanatları Bölümü tarafından karma sergi açıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Erkul, Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenleri kutlayarak teşekkür etti. Sivas Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Acar da sergide Geleneksel El Sanatları bölümü öğrencilerinin el emeklerinin sergilendiğini söyledi. Konuşmaların ardından Erkul, Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Teoman Karaca ve El Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şirin ...CÜ Üniversitesi Vakfı Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Mehmet Baktır Getirildi

 Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık başkanlığında gerçekleşen mütevelli heyeti toplantısında Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk görevini Prof. Dr. Mehmet Baktır’a teslim etti.Asıl liste, maddi gelir ve giderlerin okunmasının ardından dilek ve temennilerle başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Prof. Dr. Buyruk’un yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, “Bu bir hizmet yarışıdır. İki yıllık göreviniz süre içerisinde çok güzel çalışmalar yaptınız. Üniversitemiz vakfını hak ettiği yere taşı...CÜ Üsküp’te düzenlenen Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Eğitim Fuarına Katıldı

 Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) üyesi olan Üniversitemiz standına, Türkiye’de eğitim görmek isteyen Makedonya’lı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.Fuara Üniversitemizi temsilen Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Tatar ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Okatan katıldı.Fuarda üniversitemiz yetkilileri tarafından fuara katılan öğrencilere üniversitemizi tanıtıcı broşürler dağıtılarak, soruları yanıtlandı ve üniversitemiz hakkında bilgiler verildi.KÜNİB eğitim fuarları, Kafkasya ve Balkan coğrafyasında ...CÜ Vakfı Okul Çalışanları İftarda Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları personeli tarafından iftar yemeği düzenlendi. Özel Mahir Sevim Özduman İlkokul/Ortaokul’u yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk ve ailesi, okul müdürleri, personel ve aileleri katıldı. İftar yemeğinde konuşan Prof. Dr. Buyruk, iftar programına katılan personellere teşekkür ederek; “Bugün özel bir gün. Bugün ramazan ayımızın bu güzel akşamında bir arada olmak büyük bir mutluluk. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Her zaman da birlikte olmaktan mutluluk duyan bir aile olarak gücümüze güç katacağ...CÜ'de "Medya, Yerellik ve Etik" konulu panel

CÜ'de "Medya, Yerellik ve Etik" konulu panel BİK Genel Müdürü Atalay: "Medya, her zaman ağırlığını artırarak yoluna devam edecektir"Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Mehmet Atalay, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Fakültesi'nin düzenlediği "Medya, Yerellik ve Etik" konulu panele katıldı.Atalay, CÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, basının önemine dikkati çekerek, "Medya, her zaman ağırlığını artırarak yoluna devam edecektir" dedi.Sivas'ın tarihteki öneminde değinen Atalay, "Sivas'ta iletişim, Milli Mücadele'den beri var. Sivas'ı ve Türk...CÜDER’DEN KUTLU DOĞUM YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) ve AGD Sivas Üniversite Komisyonu kutlu doğum haftası münasebetiyle peygamberimizi anmak için basın açıklaması ve kardeşlik yürüyüşü yaptı. Farklı Kulüp ve öğrenci topluluklarının da destek verdiği basın açıklamasında CÜDER Başkanı Mustafa Durmuş; “Hz. Peygamber genç kızları onurlandırmıştı. Bildiğiniz üzere cahiliye dönemindeki bir baba genç yaştaki kızını diri diri toprağa gömmüştü. Fakat İSLAM geldikten sonra, Hz. Peygamberin öğrencisi olduktan sonra o baba bu olayı pişmanlıkla hatırlayıp ağlayarak anlatıyordu” dedi. Basın açıklamasına ...Cüsbag Bilimsel Araştırma Günleri Başladı

 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen GÜSBAG 2. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri başladı.Bilimsel Araştırma Günleri ile öğrenci/akademik etkileşimin farklı bir platforma taşınacağı, güzel sanatlar alanının çok boyutlu irdeleneceği, yurt dışından da gelen katılımcılarla Türkiye’de ve Sivas’ta dinamik ve güncel bir tartışma ortamı yaratılması hedeflendi. Programda ilk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümleri tarafından ‘Karma Resim Sergisinin...CÜSEM Tarafından Personel Gelişim Eğitimi Verildi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) tarafından Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi idari personeline yönelik "Personel Gelişim Eğitimi" düzenlendi. Merkezi Amfi'de düzenlenen eğitime Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ferhan Candan, CÜSEM Müdürü Doç. Dr. Bektaş Tepe, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ekber Şahin, Hastane Başmüdürü Rahmiye Gültekin ile hastane idari personeli katıldı. Eğitim öncesinde konuşan Başhekim Prof. Dr. Ferhan Candan "Hizmet içi eğitime her alanda önem veriyoruz. Sağlık hizmeti sadece doktor-hasta arasında geçiyor gibi görünmesine rağm...CÜSEM’de Eğitim Bitmiyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) öğrencilerin iş hayatlarında da kullanabileceği kariyer eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediliyor. Eğitimler kapsamında CÜSEM tarafından “Bankacılık ve Sigortacılık” semineri yapıldı. Üniversite Merkezi Amfi'de verilen seminere CÜSEM Müdürü Doç. Dr. Bektaş Tepe, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Alpagut Şenel ile öğrenciler katıldı. Eğitmen Enver Coşkunsu tarafından verilen bu seminerde bankacılık ve sigortacılık sektöründe yer almak isteyen öğrenciler ile görev ve bölüm düzeyinde kariyer hedef...Cܒde çevre temizliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde çevre temizliği yapıldı. Sivas Belediyesi ve CÜ'nün ortak gerçekleştirdiği çalışmada, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, CÜ Toplum Gönülleri Topluluğu üyeleri ve Sivas Belediyesi temizlik ekipleri, ellerindeki poşetlerle çevredeki çöpleri topladı. Sami Aydın, çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, "Böyle bir konuda duyarlılığından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çevre bilinci şehirlerin, ülkelerin kültür seviyeler...Cܒde Gençlik Şöleni Başladı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) 13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 16. Gençlik Şöleni bugün başladı.  Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Ağır Ceza Reisi Hazar Turan Alim, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde meydana gelen üzücü olay nedeniyle Pazar günü yapılacak olan programın ...Cܒde gıyabi cenaze namazı kılındı

Faciada hayatını kaybedenler için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybedenler için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Soma'da ölen maden işçileri için Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğünce cuma namazı öncesinde kampüsteki camide mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından, maden faciasında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Prof. Dr. Sami Hizmetli, akademisyenler...Cܒde Mezuniyet Sevinci

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)’nde 2012-2013 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından, 5 bin 810 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Cumhuriyet Amfî Tiyatrosunda gerçekleşen genel mezuniyet törenine Vali Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Okay Bulut, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Sağlık İl Müdürü Bahattin İlter, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ile öğrencil...Cܒden Huzurevi Sakinlerine İftar Yemeği

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü tarafından Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nde kalan yaşlılara iftar yemeği verildi. CÜ Çok Amaçlı Salon'da verilen iftar yemeğine Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Başsavcı Hasan Aydın, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, İl Müftüsü Yusuf  Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi Müdürü Mehmet Kara, fakülte dekanla...Cܒnün bir projesi daha kabul edildi

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen 1000 kodlu “Üniversitelerin ARDEB Tarafından Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması“ başlıklı çağrı kapsamında, Üniversitemiz için Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak tarafından TÜBİTAK’ a sunulan “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi“ başlıklı proje kabul edildi.  Bu p...Cܒnün en büyük sıkıntısı Fadlum Köprüsü

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Fadlum Köprüsü’nün bir an önce düzenlenmesi gerektiğini ifade etti Fatih TABUR Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz üniversitenin sıkıntıları ve  yönetimin 2014 yılında gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.  Sivas’ın en büyük değerlerinden birisi olan ve 45 bin civarında öğrencisi bulunan Cumhuriyet Üniversitesi’nin en büyük sıkıntısının öğrencilerin şehir merkezinden üniversiteye taşınması olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Fadlum Köprüsü’nün acilen düzenlenmesi gerektiğin...Cܒye bin kişilik yurt

Anadolu Haber Sivas’ta okuyan üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden birisi de yurt problemi. Üniversite içerisine temeli atılan bu yurt ile birlikte bu sorunun büyük ölçüde azalması bekleniyor. Temel atama törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertan Buyruk,  Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Sami Hizmetli ile  Yurtpark Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Temel atma töreninde konuşan CÜ Rektörü Faruk Kocacık, temeli atılan bin kişilik yurdun 2014-...Ç I L G I N P R O J E

Kentsel dönüşüm kapsamında Sivas Belediyesi’nin Eski Sanayi Sitesi ve Dedebalı semtindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.             Belediyemizin “Turkuaz Projesi” adını verdiği projenin birinci etabında; 33 Katlı rezidans kule, 3 bloktan oluşan 18’er katlı apartman dairesi, 5 yıldızlı otel ve ilimizin acil hale gelen ihtiyacı olan Alışveriş merkezi bulunacak. İkinci etabında ise; 2 bloktan oluşan 18’er ve 22’şer katlı apartman daireleri yapılacak.             Sivas...Çadaş va Çepesaş'tan Gazetemize Ziyaret

 Çedaş (Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ) Genel Müdürü Fatih Durmuş ve Çepesaş (Çamlıbel Elektrik Dağıtım Perakende Satış Hizmetleri A.Ş ) Genel Müdür’ü Halit Bakal Gazetemizi ziyaret etti.    2012 yılı içerisinde Sivas’ta yüzde 60 yer altı şebekesini yenilediklerini dile getiren Durmuş 2012 yılında Sivas’a yapılan toplam yatırımın 40 Milyon TL olduğunu belirterek, 2013 yılı için ise Sivas, Tokat ve Yozgat illerine toplamda ortalama 60 Milyon TL’lik yatırım yapılacağını, bunun 20 Milyon TL’sinin Sivas için harcanacağının altını çizdi.   Çepesaş Genel Müdür...Çağlar Sivas’ta

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve şu anda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu üyesi olan hemşehrimiz Can Akın Çağlar bugün Sivas’a gelecek. Aynı zamanda BDDK Yönetim Kurulu da Sivas’a gelerek tarihinde ilk defa yönetim kurulu toplantısını Sivas’ta gerçekleştirecek. Mukim Öztekin’in başkanlığında gerçekleşecek toplantıya BDDK üyeleri Muttalip Ünal, Erol Berktaş, Mustafa Akın, Servet Taşdelen, Haluk Tözün ve hemşehrimiz Can Akın Çağlar katılacak. Toplantı Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşecek. Toplantının ardından BDDK üyeleri ile Sivaslı İşadamları ile...ÇAĞLAR'DAN ÜNSAL'A ZİYARET

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal’ı ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çağlar, Başkan Ünsal’a gazetelerin birleşmesinin hayırlı olmasını ve iyi bir adım atıldığını dile getirdi. Belediye’nin çalışmaları hakkında da Çağlar’dan, bilgiler alan Ünsal çalışmalarında başarılar diledi. ...Çağlar’dan Kızılay’a Teşekkür Ziyareti

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay’ı makamında ziyaret etti. 5. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turnuvası kapsamında vermiş oldukları desteklerden ötürü Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay’a teşekkür ziyaretinde bulunan Çağlar’a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Murat Ağiş ve Tören Organizasyon Birim Sorumlusu Mustafa Bozkurt da eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Çağlar, “Bildiğiniz üzere Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turnuvasının 5.sini düzenledik. Bu yıl ki turnuva çok büyük beğeni topladı. Çünkü tüm kurumlar üzerine düşen gö...Çakıldan "taş bebek" yapıyorlar

Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı: "Hedefimiz, kadınları her alanda güçlendirmek, onları istihdama kanalize etmek" Sivas'ta açılan "Taş Bebek Yapım Kursu"na katılan 20 kadın, ırmak ve dere kıyısından topladıkları taşları boya ve vernikle süsleyerek rengarenk bebekler yapıyor. Sosyal Destek Programı kapsamında bir süre önce açılan Hanımlar Evi'ndeki kursta, ırmak ve dere kıyısından topladıkları taşları hamur ve tutkalla birleştiren kursiyerler, boya ve vernikle süsledikleri çakıllarla rengarenk "taş bebek"ler üretiyor. Yaptıkları "taş be...Çalapverdi, Rektörlük Makamını Devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük makamına Seyrantepe İMKB Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Yurdagül Çalapverdi oturdu. Seyrantepe İMKB Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yurdagül Çalapverdi, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık'ın il dışında olması nedeniyle Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın makamını devraldı. Okul Müdürü Vedat Sever, program öncesinde Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'a okulları hakkında bilgi vererek, hazırladıkları dosyayı takdim etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, CÜ'nün 39 yıllık bir ün...ÇALINAN KEPÇE ŞANLIURFADA BULUNDU

Gemerek İlçesi Kümeören köyünde Armin Elektrik A.Ş adına çalışan ve İsmail Kılpelit’e kayıtlı iş makinesinin geçtiğimiz aylarda çalınması üzerine Gemerek İlçe Jandarması yazılı açıklamada bulundu.  Yapılan açıklamada Gemerek İlçesi Kümeören köyünde elektrik enerji nakil hattı yenilenmesi, yapımı ve elektrik direği dikim faaliyetini yapan Armin Elektrik A.Ş adına çalışmak üzere köyde bulunan İsmail Kılpelit adına kayıtlı iş makinesi çalındığı bildirildi.  Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığınca adli soruşturma başlatılması üzerine araştırmalar...Çalışan Anneler İçin Mutfak Önerileri

Doğum sonrası iş hayatına geri dönen annelerde, çocuklarına ihtiyacı olan ilgiyi sağlayamayacaklarına dair bir tedirginlik doğar ve bu dönüş anne için stresli bir dönemin başlangıcına dönüşebilir. Annelerin doğumdan sonraki 6 ayı bebekleri ile birlikte geçirmesinin önemine dikkatleri çeken Universal Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük “Çalışan anne, kötü anne değildir” dedi ve ekledi: “Altıncı ayını doldurduktan sonra ilk 3 yaş döneminde bir aile büyüğü ya da iyi referanslı bir bakıcı ile bebeğin bakımına devam edilebilir. Bu olanaklar yoksa kreş desteği de alınabilir. Ç...Çalışan Demir Işıldar

Gökçebostan Mahallesi’nde ikamet eden Rüstem Özer (80) ilerleyen yaşına rağmen evinin bahçesinde üretim yapıyor. Gençlere ve emeklilere bir takım önerilerde bulunan Özer, “Boş vakit geçireni bırakın insanı, Allah da sevmez. Ben 80 yaşındayım ama 30 yaşında gibiyim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Bu nedenle herkese bir şeyle uğraşmasını tavsiye ediyorum” dedi Fatih TABUR Emekli olduktan sonra 20 yıl boyunca ikamet ettiği evin bahçesinde kendi yiyeceğini kendisi üreten Rüstem Özer, gençlere ve emeklilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Geçmişte çiftçilik yaparak, a...Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Ayhan mesajında; “Kent, ülke ve dünyadaki gelişmeleri; doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatma görevini yerine getiren basın çalışanları çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bu...Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun!

 Alperen Ocakları E.K.D.V. Genel Başkan Yardımcısı Malatya Alperen Ocakları E.K.D.V. İl Başkanı Süleyman Solmazgül 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Solmazgil Mesajında; ““İnsanların kendi fikirlerini özgürce ifade edebilmek için doğru bilgiye ulaşmaya ihtiyaçları ve hakları vardır. Demokratik toplumlarda topluma bu hakkı kullanması yönünde en büyük katkıyı basın mensupları sağlamaktadır. Bu bağlamda basının özgür olması, demokratik toplum olmanın da kaçınılmaz bir gereğidir. Toplumu önemli konularda aydınlatarak kamuoyu oluşturan, meslek ilkeleri ışığında g...Çalışanların Dikkatine

 Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker Doç.Dr.Sefa Gültürk’ün “Optimum Dikkat Eğitim Merkezi Sivas ta hizmete girmiştir” yazısını bizlerle paylaştı. Peker “Dikkat Eğitim Merkezinin Sivas’ta da faaliyete girmesinin memnuniyetle karşıladık. Çalışanların daha dikkatli olması için gereken tedbirler ve önlemler hakkında bu açılan merkez insanlarımız bilgi sahibi yapacaklardır” dedi.Gültürk ise yaptığı açıklamada, “Optimum Dikkat Eğitim Merkezi Sivas ta hizmete girmiştir. Bu merkezde dünyadaki en ileri sistemler uygulanmaktadır. Hem dünyad...Çalışkan SGC’yi ziyaret etti

Anadolu Haber Sivas Eminyet Müdürü Turgay Çalışkan Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal'ı ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çalışkan Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal'ın sahibi olduğu Anadolu Gazetesi'ni de ziyarette etti. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Sivas’taki gazetecilerin gece gündüz aynı Eminyet güçleri gibi zor şartlar altında çalıştığına değindi. Emniyet Müdürü Çalıkan ziyaret sırasında Sivas’ın güzel bir şehir olduğunu ve asayişin diğer illerden daha iyi olduğunu belirterek; “Sivas güzel bir anadolu şehri, diğer illerde ki gibi olayların olmaması...Çalışkan’dan Ticaret Borsası Yönetimine Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Gülşah YARLI                         Bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Turgay Çalışkan, Sivas Ticaret Borsası'na iadeyi ziyarette bulunarak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.            Sivas Ticaret Borsası'nın önemli bir sivil toplum örgütü olduğ...Çalışmalar 9 proje ile devam edecek

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nün Sivas’taki 2014 yılı yatırımları toplam 9 proje ile devam ediyor. Bu projelerin toplam bedeli ise 8 milyon TL Fatih TABUR Giresun Orman Bölge Müdürü Celal Pir, müdürlüklerinin Sivas ilindeki yatırımları hakkında bilgiler verdi. Sivas ilindeki çalışmalarının Koyulhisar, Gölova, Suşehri ve Akıncılar İlçelerini kapsadığını söyleyen Pir, Sivas’ta yürüttükleri 9 projenin bedelinin 8 milyon TL olduğunu söyledi. 9 adet projenin içeriğinden bahseden Pir, “Yeni yol, büyük onarım, sanat yapısı olmak üzere toplam 45 kilometre alanda çalışacağız. ...Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 2013 yılı programında yer alan işlerin hazırlıklarını tamamlayarak ihale sürecine hız verdi. Programda yer alan 270 projenin uygulama ve takip sürecini yürüten Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü teknik personeli, yaz sürecine girmeden tüm ihaleleri bitirmeyi planladıklarını belirtildi. Bugüne kadar teknik çalışması yapılarak ihale sürecine hazırlanan ve ihalesi gerçekleştirilen işler arasında Merkez Kız YİBO asansör yapımı, Fen Lisesi kamera sistemi, Kongre Ana Okulu 6 derslik yapımı, Akçakışla İÖO yapım işi, Merkez Orhangaz...Çalışmalar Devam Ediyor

 2 yıldır yapımı devam eden 600 Yataklı Bölge Hastanesi’nin yapımında sona yaklaşılırken Sivas Belediyesi de halkın daha iyi ve düzenli hizmet alabilmesi için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bahar ayının gelmesi ile birlikte hummalı bir çalışmaya başlayan Sivas Belediyesi’ne bağlı ekipler, bölgede altyapı çalışmalarına da hız verdi.Daha önce yağmur suyu hatları yapılan bölgede, 800 metrelik asbestli borularda polietilen borularla değiştiriliyor. Hem bölge halkının hem de bölge hastanesinin ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan bu çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.Böl...Çamlık Çatılı Mezrası İki Gözeli Köprüye Kavuştu

Sivas İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yürütülen çalışmalar kapsamında; Divriği İlçesine bağlı Çamlık Çatılı Mezrasına İki Gözeli Köprü yapıldı.  Uzun yıllardır Çatlık Mezrasında ulaşım problemi yaşayan vatandaşlar, yeni yapılan köprü sayesinde rahat bir nefes alacak.  2013 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince projesi hazırlanan ve teknik personellerin azim ve gayretleri ile kısa sürede tamamlanan köprü geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine açıldı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Divriği İlçesine bağlı Ça...Çanakkale Müzesi Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

 Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan Bülent Türker'in tarihine ve kültürüne sahip çıkma bilinci ile evini Çanakkale Müzesi'ne dönüştürdü. Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin ağırlandığı muze ilgi görmeye devam ediyor. Müzenin son ziyaretçileri ise, Hollanda Sivaslılar Platformu yöneticileri oldu.Sivaslıları ağırlamaktan dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Türker, şunları söyledi: ‘’Çanakkale sevdalısı birisiyim. Şehitlerimize ve gazilerimize ait, 20 yıl boyunca biriktirdiğim 250'den fazla eşyayı ve dökümanı, Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle müze haline ...ÇANAKKALE RUHU

Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, ‘Çanakkale Geçilmez’ nidasıyla tarihin akışını değiştirmiş, tarihe yeni bir yön tayin etmiştir. Hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Mehmetçiklerimiz, ‘Çanakkale Geçilmez’ nidasıyla tarihin akışını değiştirmiş, tarihe yeni bir yön tayin etmiştir. Keza, Çanakkale Deniz Zaferi, tarihten silinmek istenen milletimizin küllerinden yeniden doğuşuna vesile olmuş, istiklal mücadelemiz için de umut ışığı olmuştur. Hiç...ÇANAKKALE RUHU ASLA SÖNMEYECEK

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle mesaj yayınladı. Beşir Köksal, “18 Mart 18 Mart 1915 günü gemilerini Çanakkale Boğazına gömen ve Anafartalar’ı geçilmez kılan Mehmetçik, tam 98 yıl önce göğsünü siper ederek Çanakkale’nin geçilmez olduğunu dost ve düşman herkese ispatlamıştır. Verdiği yüz binlerce şehide rağmen düşmana geçit vermeyerek dünyada benzeri bulunmayan bir destan yazmıştır. 18 Mart, 98 yıl önce kazanılan zaferle başlayıp Cumhuriyet'le taçlandırılan eşsiz mücadelelerde taşıdıkları yüksek ruhla yüce Türk ulusunun bağ...Çanakkale Ruhu Güç Kaynağımızdır

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulmaç mesajında şunları kaydetti; “Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için Çanakkale’de yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin her türlü yokluk ve acılar içinde dahi milli birlik ve beraberliğiyle neler başa...Çanakkale Ruhu Sivas'ta

 AHMET ERÇELİKAnadolu Jet'in Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği özel tarih projesi "Anadolu Jet'le Çanakkale Sohbetleri ulusal tarihimizin önemli duraklarından biri olan Sivas'a konuk oluyor.Anadolu Jet'in Çanakkale Zaferinin 100. Yıl dönümü nedeniyle düzenlediği özel tarih projesi Anadolu Jetle Çanakkale Sohbetleri, ulusal tarihimizin duraklarında Sivas'a konuk oluyor.Çanakkale Sohbetleri Tarihçi Yazar Talha Uğurluel'in, Çanakkale Savaşının az bilinen yahut unutulmuş olan hikayelerinin anlatıldığı söyleşi programı 3 Mart 2015 Salı günü 14.00’de Cumhuriyet Üniversit...Çanakkale Sohbetleri Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği Çanakkale Sohbetleri Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Konferansa Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sami Hizmetli, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal,İl Protokolü ve Öğrenciler katıldı.Konuşmacı olarak Oturum Başkanlığını Prof Dr Ayhan Öztürk’ün yaptığı Yrd. Doç. Dr. Sevilay Özer, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yanardağ, Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay Gül konuşmacı olarak katıldıl...Çanakkale Tarihi Sivas’ta Buluştu

 AHMET ERÇELİKÇanakkale ruhu Sivas’a konferans ve sergiyle geldiler.Anadolu Jet Sponsorluğunda Çanakkale fotoğraflarından oluşan Fotoğraf Sergisi ve Ünlü Tarihçi Araştırmacı Yazar Talha Uğurluel’in konuşmacı olarak katıldığı konferansla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezin’de taçlandı. Çanakkale Tarihi kitaplardan şehre yayılıyor programına Vali Alim Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Protokolü ve Sivas halkı yoğun ilgi gösterdi.Mustafa Kemal Atatürk’ün 1.v Dünya Savaşından sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Trük Milletin...Çanakkale Zaferinin 98. Yılı Kutlandı

Çanakkale Zaferinin 98. Yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Çanakkale’de düzenlenen kutlama törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.                 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 98. yıldönümü mesajında "Hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Millet olarak bizler, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu topr...Çanakkale’ye Özel Konser

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri 17 Mart 2015 Salı günü Saat 19:30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gösterilecektir. ...Çat Kapı İftar

Ak Parti Sivas il kadın kolları çat kapı iftar programına devam ediyor. Ramazan ayında İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Semiha Ekinci ve yönetimi tarafından uygulanmaya başlanan çat kapı iftar programları kapsamında bayanlar Sivas’ta bulunan 63 mahallede vatandaşların evlerine konuk olarak, onlarla iftar açıyor. Her hafta 10 kişilik bir grupla birlikte mahallelere ayrılan Kadın Kolları, geçtiğimiz akşamda Alibaba mahallesinde ikamet eden 3 çocuklu bir aileye misafir oldu. Aileye kendi evlerinde yaptıkları yemekleri ikram eden başkan Öztürk ve beraberind...Çatı Yangını Korkuttu…

 Sivas’ın Gökmedrese Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.Gökmedrese Mahallesi 1. Sokak Numara 2’de Mustafa Arslan’a ait 3 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Gece saat 04.00 sularında çıkan yangın vatandaşlar tarafından fark edilerek durum Sivas İtfaiyesi’ne bildirildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bütün çatıyı etkisi altına alan yangına anında müdahale etti.Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına aldığı yangın, sabahın ilk ışıklarıyla tamamen ...Çatıdan düşen kişi öldü

Sivas'ta 8 katlı bir binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Tuncer Temiz (57), Mevlana Mahallesi 10. Sokak'ta, tamir edilecek yerleri tespit etmek amacıyla 8 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Temiz, çatıdan toprak zemine düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılan Temiz, kurtarılamadı.  Temiz'in cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. ...Çay Bahçesi mi? Medrese mi?

Çifte Minareli Medrese Hakkında Sivas Belediye Başkanlığı Sivas Kamuoyunu aydınlatmak için bir duyuru yayınladı.  Yapılan duyuruda, “Son günlerde şehrimizin gündemini ilgilendiren konulardan olan Çifte Minareli Medresenin Çay Bahçesi Olarak Kiralanması konusuyla alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği hâsıl olmuştur. Çifte Minareli Medrese adından da anlaşılacağı üzere yapıldığı tarihte günümüzdeki karşılığı olan İlahiyat Fakültesi olarak yaptırılarak ilim tahsil edilmek üzere vakfedilmiştir” denildi.  ÇAY BAHÇESİNE KARŞI OLDUK Duyurunun devamında, “Yüzyılların...Çaycı Hüseyin Koyulhisar’da

Çaycı Hüseyin Koyulhisar’daKoyulhisar'a motor yağı tanıtımı için gelen ''Çocuklar Duymasın' dizisinin '' Çaycı Hüseyin' lakaplı oyuncusu Alpaslan Özmol ilgi odağı oldu. Koyulhisar’da Motor yağı tanıttı.Koyulhisar’a motor yağı tanıtımı için gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Çaycı Hüseyin' lakaplı oyuncusu Alpaslan Özmol ilgi odağı oldu.Koyulhisar Sanayi sitesinde hayranlarıyla bir araya gelen Özmol, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı. Dizi, reklam çekimi ve tiyatro oyunları dışında film teklifleri de aldığını belirten Özmol, "Bize uygun olursa her türlü rolde ve karakterde o...ÇEDAŞ YENİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ CESUR, BAŞKAN ÜRGÜP'Ü ZİYARET ETTİ

İlimizde göreve başlayan Çedaş Genel Müdürü Ali Cesur, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, şunları söyledi: “Sivas Belediyesi ile Çedaş sürekli birlikte hareket eden kurumların başında geliyor. Kurumunuz kamu kuruluşu da olsa özel sektörde de olsa değişiklik olmuyor. Bu manada sizin il müdürlüğünüz dönemdin de ilişkilerin daha da gelişerek yürümesini temenni ediyorum. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Memleketimiz hizmet bekliyor, el birliğiyle bu hizmetleri yapalım....ÇEDAŞ’ta Sorumlu Güvenlikçiler mi?

Türkmenoğlu; “Orasını içimizden birileri, yani Sivaslılar işletmiş olsaydı binayı başlarına yıkar ve evlerine gidemez hale getirirdik” dedi. Özelleştirildikten sonra daha sağlıklı elektrik verileceği zannedilirken, ufacık bir Rüzgar esmesinde bile elektrik sisteminin arızaya girerek şehrimizi elektriksiz bırakması yetmiyormuş gibi özellikle Ramazan Bayramı boyunca bazı semtlerimizde saatlerce süren elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Bilhassa Kardeşler Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Üniversite TOKİ bölgelerinde ki elektriklerin sıkça kesilmesinden muzdarip olan mahalle sakinleri...ÇEKÜL VAKFI BAŞKANI PROF. DR. METİN SÖZEN TARİHİ KENTLER SİVAS BULUŞMASINI DEĞERLENDİRDİ

Tarihi Kentler Sivas Buluşması kapsamında şehrimize gelen Çekül Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen Tarihi Kentler Sivas Buluşması programını basın mensuplarına değerlendirdi.  PROGRAMIN AMACI HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ? Sivas çalışmaya en erken başladığımız kentlerden birisi. Bundan yıllarca önce başladık. Önce Büyük Selçuklu mirasının sahibi olan Sivas’ın doğal varlıkları nedir, büyük yollar üstünde olmasının getirdiği kazanç nedir, onları ortaya koymaya çalıştık.  Büyük yollar üzerinde olan kentlerin geçmişteki...Çelik Büyüledi

Düş Sokağı Sakini Murat Çelik Büyüledi AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDETürk Rock Müziği Sanatçısı Düş Sokağı Sakini Murat Çelik Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Konser verdi.2 saat sahnede kalan Murat Çelik slow şarkılarla çoğunluğu Üniversiteli gençleri coşturdu. ...ÇEVRE GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürlüğü tarafından “5-12 Haziran Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası” nedeniyle program düzenlendi.  Dr. Hikmet Boran Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Başhekim Prof. Dr. Ferhan Candan, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Levent Özdemir, Doç. Dr. Ekber Şahin, Hastane Müdürü Nevran Yalman, öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.  Program Yücel Yalman ve Muharrem Ulucan’ın saz çalıp türkü söylemesi ile başladı.  Hastane olarak çevre düzenlemesi ve korunması konusunda gerekli çalışmaları yürüttük...Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Semineri Yapıldı…

 Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre temizliğine dikkat çekmek ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla, ilkokul öğrencilerine yönelik, “Çevre ve Geri Dönüşüm” programı düzenledi.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, Millî Eğitim Müdür Vekili Serkan Topbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Semanur Koruç, Belediye birim müdürleri ve çok sayıda ilkokul öğrencisi katıldı.Programın açış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Semanur Koruç, insanoğlunun yaşayacağı bir tek dünya olduğunu h...Çevrenin önemi anlatıldı

5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandıFatih TABUR 5 Haziran Dünya Çevre Günü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de  çeşitli etkinliklerle kutlandı. ‘5 Haziran Kutlama Komitesi’ tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan kutlama etkinlikleri bulunulan alandan Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’ne çevre yürüyüşü ile devam etti. Etkinlikler kapsamında Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde ‘Neden ve Nasıl Geri Dönüşüm’ isimli sergi açıldı. Serginin açılışının ardından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programın açılış kon...Çevreyi Korumaya Öğrencilerden Anlamlı Katkı

Yıldızeli ilçesi Toki Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri başlattıkları “Atık Pil Toplama Kampanyası”ndaki biriktirdikleri pilleri belediye yetkililerine teslim ettiler. Kampanya çerçevesinde öğrenciler arkadaşlarını ve ailelerini pillerin çevreye olan zararları konusunda bilgilendirip, kampanya süresince temin ettikleri atık pilleri okullarındaki atık pil kutularına atarak biriktirdiler. Öğrenciler okulda bulunan iki atık pil kutusunu da doldurarak yaklaşık 2 bin adet pili çevreye zarar vermeden geri dönüşümüne katkı sunmuş oldular. Açıklama yapan Okul Müdürü Turan KIRMIT çevreyi...Çıplak Gösteren Gözlük Dolandırıcılığı

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazlılı basın açıklaması yaparak “Çıplak Gösteren Gözlük Dolandırıcılığı” dedi.Küçüker açıklmasında, “Gazete ve internet sitelerinin kurumsal mail hesaplarına zaman zaman ilginç bir gönderiler geliyor. Bunlardan dolandırıcılıkta yaygın olarak kullanılan biriside ' Çıplak Gösteren Gözlük'.Gelen o gönderiler ve mesajlar genelde şu bilgileri içeriyorÖncelikle bilinmesi gereken en önemli konu, numaralı camları olmadığı için kesinlikle göz sağlığınızı etkilemez. Kesinlikle herhangi elektronik bağ...ÇİÇEK,”2 LİG HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ

4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat ve teknik direktör Alaettin Çiçek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret ettiler. 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, teknik direkör Alaettin Çiçek ve yardımcısı İzzet Çerkiz, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sebebiyle memnuniyetini belirten Başkan Ürgüp, Alaettin Çiçek ve yardımcısına yeni görevinde başarı diledi. 4 Eylül isminin yıllardan beri var olan bir isim olduğunu belirten Başkan Doğan Ürgüp, sporun bütün branşlarında 4 Eylül Belediyespor’un mücadele ederek, bu ismi yaşat...Çift Gözlük Kullanmaya Son

Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “Çift Gözlük Kullanmaya Son” dedi. Uzak orta yakın görüş aynı camda toplayan progressive gözlük camlarını güvenle kullanabilirsiniz.Uzak Orta ve Yakın Görüş İçin Ayrı Ayrı Çift Gözlük Kullanmaya SonFarklı diyoptrik güce sahip iki veya daha fazla kısmı bulunan bütün lensler multifokal lensler olarak bilinir. Bilinen en eski multifokal lens bifokaldir.BIFOKAL LENSLERUzak ve yakın için ayrı ayrı gözlük kullanmanın sıkıntısını ortadan kaldırmak için bifokal gözlük BENJAMİN FRANKLİN(1706-1790) tarafı...Çiftçilerimize Destek Olmak İçin Ortak Çalışma Yapacağız

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’a ziyaretler devam ediyor. Ayhan, ilk olarak Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Ziyarette; Genel Sekreteri Ayhan ve Ziraat Odası Yönetimi, ilimizin tarım ve hayvancılık konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Genel Sekreteri Ayhan’a ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, kırsalda yaşayan çiftçilerimize yapılacak hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Çetindağ, “Muhtarlarımıza ve çiftçilerimize bir sözümüz vardı. Ziraat Odamız arazi yollarını ısl