http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-0.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-1.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-2.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-3.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-4.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-5.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-6.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-7.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-8.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-9.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-10.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-11.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-12.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-13.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-14.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-15.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-16.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-17.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-18.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-19.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-20.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-21.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-22.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-23.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-24.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-25.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-26.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-27.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-28.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-29.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-30.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-31.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-32.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-33.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-34.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-35.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-36.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-37.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-38.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-39.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-40.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-41.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-42.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-43.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-44.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-45.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-46.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-47.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-48.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-49.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-50.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-51.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-52.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-53.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-54.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-55.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-56.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-57.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-58.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-59.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-60.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-61.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-62.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-63.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-64.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-65.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-66.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-67.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-68.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-69.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-70.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-71.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-72.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-73.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-74.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-75.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-76.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-77.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-78.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-79.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-80.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-81.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-82.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-83.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-84.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-85.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-86.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-87.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-88.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-89.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-90.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-91.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-92.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-93.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-94.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-95.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-96.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-97.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-98.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-99.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-100.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-101.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-102.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-103.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-104.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-105.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-106.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-107.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-108.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-109.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-110.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-111.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-112.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-113.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-114.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-115.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-116.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-117.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-118.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-119.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-120.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-121.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-122.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-123.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-124.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-125.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-126.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-127.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-128.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-129.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-130.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-131.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-132.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-133.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-134.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-135.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-136.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-137.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-138.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-139.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-140.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-141.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-142.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-143.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-144.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-145.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-146.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-147.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-148.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-149.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-150.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-151.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-152.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-153.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-154.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-155.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-156.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-157.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-158.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-159.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-160.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-161.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-162.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-163.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-164.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-165.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-166.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-167.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-168.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-169.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-170.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-171.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-172.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-173.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-174.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-175.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-176.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-177.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-178.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-179.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-180.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-181.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-182.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-183.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-184.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-185.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-186.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-187.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-188.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-189.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-190.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-191.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-192.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-193.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-194.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-195.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-196.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-197.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-198.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-199.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-200.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-201.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-202.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-203.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-204.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-205.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-206.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-207.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-208.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-209.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-210.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-211.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-212.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-213.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-214.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-215.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-216.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-217.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-218.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-219.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-220.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-221.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-222.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-223.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-224.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-225.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-226.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-227.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-228.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-229.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-230.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-231.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-232.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-233.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-234.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-235.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-236.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-237.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-238.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-239.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-240.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-241.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-242.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-243.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-244.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-245.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-246.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-247.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-248.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-249.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-250.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-251.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-252.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-253.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-254.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-255.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-256.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-257.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-258.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-259.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-260.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-261.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-262.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-263.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-264.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-265.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-266.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-267.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-268.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-269.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-270.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-271.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-272.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-273.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-274.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-275.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-276.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-277.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-278.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-279.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-280.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-281.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-282.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-283.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-284.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-285.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-286.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-287.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-288.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-289.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-290.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-291.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-292.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-293.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-294.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-295.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-296.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-297.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-298.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-299.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-300.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-301.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-302.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-303.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-304.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-305.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-306.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-307.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-308.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-309.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-310.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-311.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-312.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-313.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-314.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-315.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-316.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-317.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-318.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-319.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-320.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-321.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-322.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-323.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-324.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-325.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-326.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-327.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-328.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-329.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-330.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-331.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-332.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-333.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-334.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-335.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-336.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-337.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-338.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-339.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-340.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-341.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-342.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-343.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-344.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-345.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-346.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-347.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-348.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-349.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-350.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-351.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-352.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-353.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-354.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-355.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-356.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-357.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-358.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-359.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-360.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-361.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-362.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-363.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-364.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-365.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-366.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-367.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-368.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-369.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-370.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-371.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-372.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-373.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-374.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-375.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-376.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-377.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-378.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-379.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-380.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-381.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-382.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-383.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-384.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-385.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-386.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-387.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-388.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-389.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-390.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-391.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-392.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-393.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-394.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-395.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-396.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-397.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-398.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-399.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-400.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-401.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-402.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-403.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-404.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-405.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-406.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-407.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-408.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-409.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-410.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-411.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-412.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-413.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-414.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-415.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-416.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-417.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-418.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-419.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-420.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-421.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-422.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-423.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-424.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-425.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-426.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-427.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-428.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-429.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-430.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-431.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-432.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-433.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-434.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-435.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-436.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-437.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-438.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-439.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-440.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-441.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-442.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-443.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-444.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-445.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-446.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-447.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-448.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-449.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-450.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-451.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-452.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-453.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-454.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-455.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-456.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-457.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-458.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-459.html http://www.sivashakimiyet.com/font/UGGlikder-460.html
 
Güncel
Güncel
Spor
Türkiye
Dünya
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Künye
  Önceki Sayfaya Geri Dön

Bakan Yılmaz'ın Acı Günü

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 5 akrabası Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Bugün öğle namazına mütakiben Gürün'e bağlı Yazyurdu Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanı ve ailesine bu acı kayıplarından dolayı başsağlığı dileriz....Vali Kemelek'in Acı Günü

Vali Zübeyir Kemelek’in, Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan babası 75 yaşındaki Doğan Kemelek vefat etti.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğan Kemelek’in cenazesi, İskilip ilçesinde Cuma Namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz....112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atıldı

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi temel atma töreni İşhan TOKİ Mevkiinde Cuma günü (7 Haziran 2013) yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım, İl Protokolü, bazı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Sivas Halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Tören Programını okunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan temel atma tö...4 Eylül Kutlama Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol, 4 Eylül Sivas Kongresinin 94. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.  Kurtuluş mücadelesinin önemli adımlarından birinin de Sivas Kongresi olduğunu belirten Kol, 4 Eylül 1919’da Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığını hatırlattı.  4 Eylül'de Manda ve Himaye’nin ret edildiğini belirten Halil Kol, 4 Eylül 1919'da bağımsızlık ve hürriyete verilen önemin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.  Dört Eylül Belediyespor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Halil Kol,...VALİ SAYIN ZÜBEYİR KEMELEK’İN “KURBAN BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Aziz Sivaslılar,             Bir Kurban Bayramını daha hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.             Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alan bayramlar, toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamalarına vesile olan sevgi, birlik ve barış günleridir.          Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan bayramlarımız, insana özgü olumsuz tüm...'Ey Sivaslı Sivasa sahip çık'

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker bir basın açıklaması yayınladı.Basın açıklmasında, Aksiyoner Sendikacılık içerisinde faaliyet gösteren Sendikamız tarafından. önceki yıllar içerisindeSivas'ın kangren olmuş önemli sorunlarına çözüm olacak projeler üretmiştik, bunların içinde Sivas içinönemli olan ve ulaşım Sorunu kökten çözecek olan Şehir içi ve Şehir Üniversite arası Hafif Raylı Sistem projesidir. Projemizi defalarca Televizyonlar da Gazetelerde Sivas Halkının ve Sivas bürokrasisinin bilgisine sunmuştuk,gelinen noktada Ve halktan nede...24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım 24 Temmuz Basın Bayramı için bir mesaj yayınladı.  Yıldırım mesajında, “Bir toplumda temel özgürlükler yanında asıl olan basın özgürlüğüdür. Özgür bir basına sahip olmayan toplumlar kör, sağır ve dilsizdirler. 104 yıl önce basınımızın üzerinde kaldırılan sansür ile toplumun çıkarlarını gözeten ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda  bulunan bir güç doğmuştur. Türk basını, demokrasinin tüm değerleriyle yerleşmesi, hesap veren saydam yönetim anlayışının benimsenmesi, ülke ve dünya sorunlarına,  gelişmelere duyarlı...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...9. Hafta çekimleri tamamlandı

Vizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Tv ''Yetenek Sensin Sivas'' 9. Hafta çekimleri tamamlandı.Vizyon 58 Tv'nin düzenlemiş olduğu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programının 9. hafta çekimleri dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlandı. Sivaslılar yine her hafta olduğu gibi bu haftada salonu doldurdu. Yetenek Sensin Sivas yarışmasına İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Yuvacı ve Tesviyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Vizyon 58 Tv yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kurt katıldı. Her hafta capcanlı, dol...Avrupa'da Yaşayan Türk Gençler, Barut’u Ziyaret Etti

 Avrupa Türk Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen tarih, kültür ve eğitim gezileri projesi kapsamında ilimize gelen Avrupa'da yaşayan Türk gençleri, Sivas Valisi Âlim Barut’u ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyarette bulunan öğrencilere ilimizin genel durumu hakkında bilgiler veren Vali Barut, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öğrenciler, tek tek kendilerini tanıtarak Sivas hakkında merak ettikleri konularda Vali Âlim Barut’tan bilgi aldılar.Ziyaret, Vali Âlim Baru...Başkan Ürgüp'ün Muharrem Ayı Mesajı…

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Muharrem ayının İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir ay olduğunu bildirdi. Başkan Ürgüp, Muharrem ayı ve yaklaşan Aşure Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı kutsal bir aydır. Yine bu ay, Ramazan'ın ardından en faziletli ay olarak bilinmektedir. En samimi duygularımla, yeni güzelliklerin ve mutlulukların başlangıcı olan Aşure Günü'nün inananların maddi ve manevi arınmasına, ülkemiz ve insanlığ...Başkan Ürgüp’ten Avukatlar Haftası Kutlama Mesajı

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 1-7 Nisan Avukatlar Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bilindiği gibi her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası Avukatlar Haftası olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hukuk sisteminde çok önemli bir konumu olan avukatlık müessesesinin adil yargılamadaki katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Avukatlık mesleği riskli, zor ama çok işlevsel bir meslektir. Bireylerin hak arama mücadelesinde avukatlar sadece hukuki bir takip yapmakla kalmıyor, ülkemizin sosyolojik yapısının bir ...Bayramda Nöbetçi Fırınlar Hizmette...

Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda halkın ekmek sıkıntısı çekmemesi için “Nöbetçi Fırın” uygulamasını hizmete koyuyor.   Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı plan ve program çerçevesinde “Nöbetçi Fırın” düzenlemesine gidiyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı sürecinde de “Nöbetçi Fırınlar” Listesi şimdiden belirlendi. Halkın Ramazan Bayramı'nda ekmek sıkıntısı çekmemesi amacıyla, günlük olarak bu bayramda da böyle bir düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Zabıta Müdürlüğü yet...Cü’de Migren Hastalarına Ücretsiz Botoks Tedavisi

Kronik migren ve baş ağrısı şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine gelen hastalar burada ücretsiz olarak uygulanan Botoks tedavisi ile hastalığın etkilerinden kurtulabiliyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır uyguladıkları yöntem sonucunda kronik migrenli hastalarda kullandıkları botoksun 3 aylık sürelerle tekrarlanan enjeksiyonlarıyla migren ataklarının şiddetinin ve sıklığının ilk senastan itibaren...DEMİRYOL İş Sendikası Genel Başkanı Atalay, Başkan Ürgüp’ü Ziyaret Etti

SAYFA 3’TE MANŞET TÜRKİŞ Sendikası genel mali sekreteri ve Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryolları Genel Merkez Yöneticileri ve Sivas Şubesi Yönetim Kurulu'ndan oluşan Heyet Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ürgüp ile bir süre sohbet eden Ergün Atalay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. BBP Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yakından tanıdığını ifade eden Atalay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas ve Türkiye için Büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'te ziyaretten duyduğu me...DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ

Dünya Sağlık Günü nedeniyle Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter, Sivas halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam ve Sivas kamu Hastaneleri Birliği İdari İşler Başkanı İlhan Ulu bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan Sivas İl Sağlık Müdürü Dr. Bahattin İlter şunları söyledi: -7 Nisan Dünya Sağlık örgütünün yürürlüğe giriş tarihi olması nedeniyle 7 Nisan dünya sağlık günü olarak kutlanmaktadır. 7-14  nisan  sağlık haftası olarak kutlanmaktadır.  Bu günlerde belirli konular işlenmektedir.  Bu yılın konusu hipertansiyon.  Hipertansiyon, ili...Eski Sanayide Yıkımlar Aralıksız Devam Ediyor

Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Turkuaz  Projesi kapsamında eski sanayide 8 işyerinin daha yıkımını gerçekleştirdi. Sivas'a kazandıracağı görsel güzelliğin yanı sıra binlerce insanını istihdamına da katkı sağlaması hedeflenen Turkuaz projesi için eski sanayide yıkımlar büyük bir hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecek olan yıkımlar tamamlandıktan sonra hayata geçecek olan Turkuaz'da 33 katlı 3 kule, 18 ve 22'şer katlı ikiz rezidanslar, apartman blokları, 5 yıldızlı otel, AVM ve değişik sosyal donatılar bulunacak.   ...Fetih’ten Bozgun’a 600 yıl

 Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Fetih’ten Bozgun’a 600 yıllık maceramızın nağmeleri ile Rumeli isimli konser düzenlendi. Atatürk kültür merkezinde düzenlenen konsere Vali Zübeyir Kemelek ve eşi, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve eşi Makbule Ürgüp, il protokolü ile çok sayıda sanatsever katıldı.   Şef Ömer Dilek Talı tarafından yönetilen konserde Sivas Kültür ve Sanat Derneği Klasik Türk Müziği korosu Rumeli türkülerini seslendirirken türkü aralarında da Mehmet Şarkışla Rumeli’de yaşananlar hakkında sunumlar yaptı. Konser’de ...Horoz şekeri satışları başladı

Sivas’ta Ramazan ayının gelmesiyle gelenek haline gelen horoz şekeri satışları başladı. Özellikle çocuklardan çok büyüklerin rağbet ettiği horoz şekeri, Ramazan ayının değişmez ürünleri olarak tezgâhlardaki yerini aldı. Çocuklar okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan ayında küçük satıcılar sokaklarda yer almaya başladılar. Küçük satıcıların en çok satmaya çalıştıkları ürünlerin başında ramazandan dolayı Horoz Şekeri geliyor. Küçük satıcılar iftarlık olarak satışlarını yapıyorlar. Aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyorlar.   ...İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu

Türk Eğtim-Sen İstanbul 9 nolu Şbesi başkanı enver Demir “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokuluna El Koydu.     Türkiye’nin dört bir yanından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin makam odalarını ne hale getirdikleri ve yeni araç alımlarında nasıl abartılı şekilde lükse yöneldikleri haberleri gazete manşetlerinde. Anlaşılan, yeni müdürlerimiz acayip lüksten hoşlanıyor, şatafatı seviyorlar. Kimi,100 milyarlık makam aracı siparişi veriyor. Kimi, makam odalarını lüks mobilyalarla döşüyor. Kimi de mevcut binaları bile beğenmeyerek İlçe Milli Eğitimi müstakil, lüks binalara taşıyor. &n...Kayseri'ye 100 Otobüs ile gidecekler

AK Parti tarafından Kayseri'de 3'üncüsü yapılacak olan “Milli İradeye Saygı Mitingi” mitingi için AK Parti Sivas İl Başkanlığı da Sivas'tan otobüs kaldıracak. Yapılacak mitinge Sivas teşkilatı da destek vermiş olacak.   AK Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun organizasyonunda 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 08:00'de kent meydanından kaldırılacak 100 otobüs ile Sivas halkı ücretsiz olarak Kayseri'ye götürülerek, AK Parti'nin Kayseri mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilecek. ...Köy Öğrencileri Ankara Yolcusu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından misafir edilen köy öğrencileri, bu kez Ankara’ya götürülecek. 9 yıldır farklı bir ilçenin köy okulunda eğitim gören öğrencileri Sivas’a getiren Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 10. yıl nedeniyle bu kez Ankara’ya götürecek. Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen SESOB Başkanı Beşir Köksal, 9 yıldır ilçelere bağlı köy ilkokulu öğrencilerini Sivas’ta misafir ettiklerini belirterek, bu uygulamanın geleneksel hale getirildiğini söyledi. Yapılan gezilerin öğrenciler açısından çok faydalı o...Öğlenciler Satranç Birinciliği İçin Yarıştı

Sivas merkez ve ilçelerde bSivas İmam Hatipliler Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu il temsilciliğinin organizasyonunda, Sivas Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen satranç turnuvasına öğrencilerin katılımı yoğun oldu katıldı Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin üst katında gerçekleştirilen turnuvada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından konuşan İmam Hatipliler Derneği Başkan Vekili Fatih Mehmet Erdem, hedeflerinin toplumda birliği ve kardeşliği temin etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Dernek olarak sosyal ve kül...Öğrenciler Gıda Bankası’nı Ziyaret Etti…

 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi verildi. 10. sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nın gıda, giyim, ayakkabı ve ürünlerin depolandığı kısımları yerinde gördüler. Osmanlı ve Selçuklu dönemi yardımlaşma sistemini yaşatan Gıda Bankası, misafirlerin beğenisini kazandı. Öğretmen ve öğrenciler, “veren el ile alan eli buluşturan” bu önemli hayır kurumunun faaliyet göstermesinde...Polislerimiz Özveriyle Başarılı Çalışmalar Yürütüyorlar

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.   Başkan Ürgüp, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 168. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini engellemeye çalışmak ve suçluları adli makamlara teslim etmek gibi önemli görevleri büyük bir özveri ve başarı ile yürüten Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 168. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Toplum hayatında güvenlik, özgürlük ve refah temel dinamiklerdir...Sigara ve Alkol Madde Bağımlılığına Götürüyor

 Madde bağımlısı yada risk altındaki dezavantajlı gençler ile suça yönelmiş gençlerin sosyal entegrasyona risk altında olan gençlerin bilinçlendirmesini amaçlayan ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik’ projesinin tanıtımı yapıldı.Son yıllarda madde bağımlısı gençlerin sayısında artış göstermesi, dernekleri de harekete geçirdi. Sivas’ta faaliyet gösteren Hacegan derneği , Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Maddeye Değil Manaya Bağlı Gençlik Projesi”nin tanıtımını yaptı.Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen...Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için ortak aday Adnan Kodaz

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı için kıyasıya yarış başladı. Birçok Adayın yarışacağı 2015 şubat ayı zıraat odaları genel kongresi için ön plana çıkan aday Adnan Kodaz. Sivas Hevük Vadisi, İlbeyliler Derneği , Merkez ve  Merder ile yakınlığı ile bilinen Kodaz genel seçimlerin altyapı çalışmalarına başladı. Ortak Aday Olarak görülen Kodaz, başkanlık için kıyasıya yarışın içerisine girdi. Sivas Ak Parti Teşkilat kurucularından Adnan Kodaz ; Ataman , Pek ve Şeker Dönmelerinde Başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde bulunan Kodaz’ın Yöneticilik ve Teş...Siyaset Akademisinde Kursiyerler İlk Eğitimini Aldı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nca düzenlenen “Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3” konulu siyaset akademisinde kursiyerler eğitimlerini almaya başladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen akademinin ilk dersinde İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Şehirlerin yenilenmesi, yerel yönetimler" ve Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ise "Yerel yönetim mevzuatı, büyük şehir belediyeleri, belediye ve il özel idaresinin görevleri ile belediye başkanlarının görev ve sorumlulukları" konularında katılımcılar...TOBB Tarafından Borsaya Akreditasyon Geliştirme Ziyareti

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 11. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa Geliştirme ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası’na ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi.Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. Sivas Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmalarını gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretine; Türk Loydu Yönetim Sistemleri Denetçis...TÜRKAV’dan Vali Barut’a Ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı İbrahim Ballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Alim Barut’u makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Gülşah YARLI Faaliyetleri hakkında Vali Barut’a bilgi veren TÜRKAV Şube Başkanı Ballı, düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası hakkında görüşlerini ifade ederek Vali Barut’u kupa törenine davet etti. İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını ve kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenlediklerini söyleyen Bal...Umre bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan vatandaşlarımız için Sivas Müftülüğünce düzenlenen “2. Umre  Bilgilendirme Semineri” Ulu Camide başladı. Öğretmen ve öğrenci turlarının da bulunduğu seminer programında İl Müftülüğünce kayıtları tamamlanan 320 umreci adayına umre nedir, umrenin fazileti, hikmetleri ve tarifi, umre yolcularının manevi hazırlıkları, beşeri münasebetler ve idari konular hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda seminer programına katılan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’da umreci adaylarına bir konuşma yaparak şunları söyledi; “Kutlu iklime yolculuk y...Ürgüp, “Tuzaklara Karşı Müslümanları Uyardı”

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, yayınladığı mesajında Müslümanları kardeş kavgası ve şiddet olaylarıyla ilgili uyararak, aziz milletimizin ve Sivaslıların Kadir Gecesini tebrik etti.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında “Rahmet, bereket ve çok feyizli bir maneviyat mevsiminin sonuna yaklaşmış ve manevi duyguların doruğa çıktığı Kadir Gecesine Cenab-ı Hakk’ın lutfu ile bir kere daha ulaşmış bulunuyoruz. Kadir gecesi, esenliğin tüm evreni kuşattığı bağışlama ve af gecesidir. Bu geceye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. &nb...VALİ ZÜBEYİR KEMELEK'İN “POLİS TEŞKİLATININ 168. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLADI

            Desteğini halktan alan, Ülkede huzur, güvenlik ve asayişin sürekli sağlanması için gece gündüz demeden, tüm gücüyle çalışan emniyet teşkilatı, 168 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel kurumlarında             Emniyet teşkilatı, yasaların uygulanması, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun barış ve huzur içinde yaşamasının sağlanması gibi devlet adına üstlendiği önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir.       &nbs...Yaşlılarımızın Her Zaman Yanında Olacağız

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ile birlikte Yaşlılar Haftası kutlamaları kapsamında İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde kalan yaşlıları belediyenin Sıcak Çermik tesislerinde ağırladı. Sıcak Çermik’teki programda bir konuşma yapan Başkan Ürgüp, yaşlıları her zaman hatırlamak gerektiğine vurgu yaptı. Herkesin bir gün yaşlanacağını kaydeden Başkan Ürgüp, sözlerine şöyle devam etti: “Yaşlılar Haftası münasebetiyle bugün sizleri eşimle birlikte Sivas Belediyesinin Sıcak Çermik tesislerinde ağırlamaktan mutluyuz. Yaşlılarımızı senede bir kere hatırlamak doğru değil...Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı “Okullar Hayat Olsun” Projesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas Öğretmenevi toplantı salonunda Sivas Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok,  İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, Orman İşletme İl Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Kılıç, ilçe milli eğitim şube müdürleri, İl/ilçe halk eğitimi merkezi yöneticileri, bir kısım mahalle muhtarı ve İlimizde faaliyet yapan basın mensuplarının katılımı ile yapıldı. Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Erbıyık, sözlerinin başında daha önce Milli eğitim Bakanlığı temsilcisinin Yönetim Kuru...‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ İçin Tanıtım Programı Düzenlendi…

 Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ’nin birlikte hazırladığı, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları El Kitabı’ düzenlenen törenle tanıtıldı.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen tanıtım ve dağıtım törenine; Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Hüseyin Naci Süha, Mehmet Muaz Uzun, Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Erdal Karaca, Özbelsan AŞ Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, birim müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.Programın açış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Günkut Basat, geride kalan 2014 yılı içerisinde, Belediye ve Özbelsan’ın iş sağlığı ve...‘Sevgi Evi’ çocuklarına doğum günü kutlaması

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan ve Mayıs-Haziran Ayları içerisinde doğan çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.Gülşah YARLI        Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü öncülüğünde ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Vali Alim Barut ve Eşi Miyase Barut,  Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık ve eşi Leman Kocacık, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve eşi Deniz Aydın, Vali Yardımcısı...“8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz” Kutlu Olsun

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle İdaremizde çalışan bayan personellerle İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programa bayan personellerimiz, İdarecilerimiz, toplum yararına çalışan bayan personeller ve İdareye bağlı şirketlerde çalışan bayanlar eşlik etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bayan personelleri bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genel Sekreter Salih Ayhan, “Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlarımıza yönelik siyasi ve sosyal hakl...“Erbakan Vakfı” Açılıyor

AHMET ERÇELİKErbakan Vakfı 20 Şubat 2015 tarihinde Sivas'ta açılıyor.Saat 14:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadol Lisesi'nin açılışı,16:00'da Erbakan Vakfı Açılışı,19:30'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezin de düzenlenecektir. Konuşmacı olarak Necmettin Erbakan’ın oğlu Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan olacaktır. ..."170 yıldır zor şartlarda görev yapıyor"

 Sivas Valisi Âlim Barut’un Polis Teşkilatının 170. Kuruluş Yıldönümü Kutlama MesajıAziz Milletimize 170 yıldır başarıyla hizmet eden Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin kanunlar çerçevesinde korunması gibi oldukça güç ve önemli bir sorumluluğu üstlenen Türk Polis Teşkilatı bu görevini 170 yıldır büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir.Asırlardır milletimize hizmete devam eden ender kuruluşlarımızdan biri olan emniyet teşkilatımız daha önce belirttiğimiz gibi 170 yıldır fedakarlı..."8. Uluslararası Robot Yarışması"

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin yarışmada 2. olduğu belirtildi Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, "8. Uluslararası Robot Yarışması"nda 2. olduğu belirtildi. Gemerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin, 13-15 Mayıs tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen yarışmada, temalı robot kategorisinde 2. olduğu kaydedildi. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Teknik ..."A Good Education Equals A Good Job"

Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu Avrupa Birliği Projesi kapsamında ilk yurt dışı gezisi 04-09 Mart 2013 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Vratsa şehrine gerçekleştiriyor. “A Good Education Equals A Good Job”, “İyi Bir Eğitim Eşittir İyi Bir İş” adlı projenin koordinatör okulu olarak bu geziye 1 idareci, 2 öğretmen, 6 öğrenci ile katılım sağlanacağı bildirildi. Projenin koordinatör öğretmeni olan Sevil Koç bu gezi ile eğitimde kalitenin, iyi bir meslek seçiminin, gelecek nesillere olumlu katkı sağlayacağını belirterek, ilimizin ve ülkemizin tanıtımı için gereken hazırlığın yapıldığı..."Afete Hazır Okul

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Bölümü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Afete Hazır Okul" ve "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Sivas Çayboyu İkokulu-Ortaokulunda program gerçekleştirildi.             Programda öğrencilere yönelik verilen konferansın ardından Bina Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatları gerçekleştirildi. Programa C.Ü.Rektör Vekili Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ, AFAD İl Müdürü Nazif EKİNCİ, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan TOPBAŞ ve Şube Müdürü Ayhan B..."Afrika hastalığı"na karşı koyun çiçeği aşısı önerisi

Işıdan: "Afrika ülkelerinde hastalıkla mücadelede bu yöntem uygulanmakta. Mısır ve İsrail gibi ülkeler, hastalığa karşı koyun çiçeği aşısı kullanmak suretiyle aşılama yapıyor" Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Işıdan, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine, "Afrika hastalığı" olarak bilinen ve hayvanların telef olmasına neden olan "Lumpy Skin Disease" virüsüne karşı büyük oranda koruma sağlayan koyun çiçeği aşısı kullanmalarını önerdi. Işıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük..."Anadolu'nun El-Hamra"sında ziyaretçi yoğunluğu

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı hafta sonu yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Divriği Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ziyaretçiler öğrenci grupları, aileler ve yurtdışından gelen turistlerden oluştu.Hafta sonu eseri ziyaret edenler arasında ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan ile Merkez Valisi Celalettin Cerrah da vardı.Demircan ve Cerrah'a, cami rehberlerinden Nail Ayan, eser hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da Demircan ve Cerrah'a tablo hediye etti.Kaynak : Bizim Sivas..."Anadolu'nun El-Hamrası"nı ısıtan hamam restore edilecek

tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce ısıtılmasını sağlayan ve günümüzde harabe halde bulunan tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor.Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın güneybatısında yer alan ..."Anneye zor olmaz"

Kendisine "3 engelli çocuğa nasıl yetişiyorsun, zor olmuyor mu?" diye soranlara "Bir anneye zor olur mu" diye yanıt veren Işık: "Fedakarlık annede çok, annenin fedakarlığı tükenmez, anne yorulmaz" Sivas'ta, kalp, şeker ve hipertansiyon hastası olmasına rağmen, görme engelli 3 çocuğunun her türlü ihtiyacını, yüzünden gülücükler eksik olmadan, hiç sızlanmadan, büyük bir mutlulukla yerine getiren 49 yaşındaki Fatma Işık, annelik duygusunun yüceliğini gösteren davranışıyla örnek oluyor.Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 3'ü görme engelli 5 çocuk sahibi olan Fatma I..."Arapça Hitabet"

Suşehri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Karabal, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci oldu Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Karabal, Kırıkkale'de düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında "Arapça Hitabet" kategorisinde birinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Yayla, 10 ilin katılımıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerinin birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin üstün gayreti ve öğrencilerinin a..."Babam evi çok süslü buldu"

2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker “Babam, eskiye dair bir anısını anlatacağında “Ben Sivas’tayken” diye söze başlardı. Çocukluğunun Sivas’ta geçtiği evi hasretle anlatırdı. Yıllar sonra Başbakan olarak geldiği bu evi bıraktığı gibi bulamadı. Çok süslü buldu” dedi Cumhuriyet Üniversitesi ve İnönü Vakfı işbirliği ile “Lozan ve Tam Bağımsızlık” konulu panel düzenlendi. Panele 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’de katıldı. Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Vali Zübeyir Kemelek, Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Rektör V..."Bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur"

 AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli; İstiklal Marşının kabulünün 94. Yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Neslihan DERELİ, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Ülkemizin bağımsızlığının, Türk milletinin kahramanlığının ve milli mücadelemizin önemli bir sembolü olduğunu belirterek, " Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımızın yegâne ifadesini İstiklal Marşıyla ortaya koymuştur." dediBaşkan Neslihan DERELİ, mesajında şunları kaydetti; "İstiklal Marşımız, kurtuluş savaşının sonrasında, büyük İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, Millet..."BİLİNMEYEN ATATÜRK" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Üniversitesi’nde Ahmet Yesevi Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Feyzullah Budak tarafından “Bilinmeyen Atatürk” adlı konferans düzenlendi. CÜ Rektörlük Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demirci, Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Okutman Necip Günaydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Okutman Necip Günaydın, Feyzullah Bu..."Boyacı" adlı oyun izleyiciyle buluştu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro kursiyerleri, "Boyacı" adlı oyunu sahneledi. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan oyunu çok sayıda vatandaş izledi. İzleyiciler arasında yer alan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, oyuncuları kutlayarak, yönetmen Bülent Olgun'a çiçek verdi...."Boyalı Güzeller"in göçü

Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde görülen ve "Boyalı Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandaşların dikkatini çekiyor. Sivas ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde bugünlerde etrafta uçuşan Vanessa Cardui (Diken Kelebeği) türü kelebekler, güzel görüntüler oluşturuyor. "Boyalı Güzel" olarak bilinen bu kelebeklerin göçü, vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi (C..."Bu hakla en çok kim hizmet ediyor"

 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Sivas’ın Gürün ilçesinde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.Sivas Ziraat Odası, Gürün Ziraat Odası, Gürün Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programına, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, , Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Gürün..."Bu Millet En İyisine Layık"

Ak Parti Şarkışla İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katılan Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin yaptığı konuşmada “Biz millet olarak peygamber ahlakı ile ahlaklandığımız zaman  ve peygamberimizin yolundan gittiğimiz zaman gençlerimizi, çocuklarımızı Kuran-ı Kerim ahlakı ile donattığımız zaman milletimiz, ülkemiz daha iyi olacak. Biz hükümet olarak hizmetlerin her türlüsünü yapıyoruz. Bu millet hizmetin en iyisine layık” dedi. Şarkışla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan program sema..."C.Ü Sivas'ın Medar-ı İftiharı"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Bundan tam 39 yıl önce 9 Şubat 1974 tarihinde Yüce Meclisimizin kararı ile kurulan Cumhuriyet Üniversitesi, kurulduğu günden bu zamana kadar hem şehrimizin çehresini değiştirmiş hem de ülkemiz bilim hayatına çok önemli hizmetler yapmıştır. Bugün Sivas’ın medar-ı iftiharı haline gelen üniversitemiz, geçen zamanda her alanda kendini geliştirmiş ve eğitim dünyasının değişmez markalarından birisi..."CARMELA VE PAOLINO"YU 2 BİN 776 KİŞİ İZLEDİ

Sivas Devlet Tiyatrosu’nun(SDT),seyirciyle buluşturduğu “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun Sivaslı tiyatro sevenlerin beğenisini kazandı. Sivas Devlet Tiyatrosu’nun, 3 Ocak’ta  perde  açtığı, Jose Santis SİNİSTERRA ve Angela SAVELLİ yazdığı, Necdet ADABAĞ çevirip Serap EYÜBOĞLU’nun yönettiği “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyunu Şubat ayında 2 bin 776 kişi izledi. Mart ayının ilk haftasında da tiyatro sevenlerle buluşacak olan “CARMELA ve PAOILINO” adlı oyun, 7 Mart Perşembe ve 8 Mart Cuma günü saat 19:30’da, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 14:00 ve saat 19:30’da tiyatro severler..."CÜ İçin Çaldık" Klip Ekibi Konser Verecek

Geçtiğimiz aylarda "Biz de Cumhuriyet Üniversitesi İçin Çaldık" isimli video klip çalışmaları ile büyük beğeni kazanan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, yine Öğr.El.ve Devlet THM Korosu Saz Sanatçısı Kürşat Taydaş yönetiminde  bu defa da Türk Halk Müziği Konseri ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Gönüllü öğrencilerin katılımıyla bir araya gelen müzik topluluğu, öğrencilerin derslerinden sonra kalan zamanlarında yaptıkları çalışmaları ile seyirci karşısına çıkacak. 10 Mayıs 2013 Cuma günü Saat 19:30’da C.Ü. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konserde..."Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" Konferansı Düzenlendi

Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)’nde "Çanakkale Ruhu’ndan İstiklal Marşı’nın Doğuşu" adlı konferans verdi. CÜ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Erkul ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Baro Başkanı Muharrem Eliş, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun, bazı duyguların unutulmaması, gençlere hatırlatılması ve pekiştirilmesi adına..."Çeviri" Adlı Panel Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından  "Çeviri"  adlı panel düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Dekan Prof. Dr. Yücel, panele emeği geçenlere teşekkür ederek panelin verimli geçmesi temennisinde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü Mürtecim Tercümanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ, "Tanzimat’tan ..."Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi

Proje kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler ilçeye döndü Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Sivas Valiliği Koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dedem ve Ninem ile Okuyorum, Türkiye'yi Geziyorum" projesi kapsamında Çanakkale, Bursa ve Ankara'yı gezen Ulaşlı öğrenciler, ilçeye döndü. Geziye, ilçedeki okullarda eğitim gören ve en çok kitap okuyan 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Çanakkale ve Bursa ile Ankara'da Anıtkabir'i gezme fırsatı buldu. İlçeye dönen öğrenciler, gezi ..."DERİ KANSERLERİNDEN KORUNMA" EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Euromelanoma çalışması kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol tarafından "Deri Kanserlerinden Korunma" konulu bilgilendirme toplantıları başladı. Dr. Hikmet Boran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda hastane personeline deri tümörlerinden korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, deri kanserlerinden korunmada fiziksel etkenlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fark et, yok et" sloganıyla çalı..."Down Sendromu Farkındalık Ayı"

Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Down Sendromlu" çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ak Parti Sivas İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Engelliler Koordinasyon Merkezi yıllık iş programına göre, Mart ayını "Down Sendromu Farkındalık Ayı" olarak belirledi. Ziyaretlerde, Ak Parti İl Sosyal İşler Başkanı Hüseyin Kaptan, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak, Yönetim Kurulu üyeleri Hesna Kılınç, Seyfettin Ocak ve Mehmet Dolu da yer aldı. Bu kapsamda ilk olarak Sivas'ta faaliyet gösteren eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden İl Başkanı Kuru ve Ak P..."Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 93'üncü yıldönümü olduğunu belirterek, "Ulusumuzun kurtuluşunda ve Cumhuriyetin kurulmasında önemli kararların alındığı TBMM'nin açılışıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüyle tüm dünyaya duyurmuş ve bugünü Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Dünya üzerindeki tek çocuk..."Eğitimde İşbirliği"

Valilik, C.Ü. Rektörlüğü, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İşbirliği Projesi” yapılan törenle imzalandı. Eğitimde İşbirliği Projesi’nin amacının, ilimizde eğitimin niteliğini artırmak, dar gelirli ailelerin öğrencilerine eğitim desteği sağlamak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğu bildirildi. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, bu projenin öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. C.Ü. Rektörü Faruk Kocacık, bu proje ile her temel, ortaöğretim ve yükseköğretimle birlikte..."En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı – Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak “UV radyasyonu cilt kanseri ve zamanında önce katarakt oluşmasına neden olur” dedi. Küçüker açıklamasında, “En ideal güneş gözlüğü cam rengi: gri, kahve ve yeşildir. Trafikte araç kullanırken, sinyal ışık renkleri kolaylıkla fark edilir. Gündüz araç sürerken (aşırı derecede) çok koyu tonlu renkli güneş gözlüğü takılmaz(ışık geçirgenliği %8 den düşük olan camlar kullanılmaz) Genel kullanım amaçlı orta koyuluktaki güneş gözlükleri araba sürerken, piknik y..."Etkili bir sendikayız"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi kuruluşunun 8. yılı münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan  TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman, “Büyümesini siyasete borçlu olmayan yetki peşinde değil etkili olan bir sendikayız” dedi. Fatih TABUR Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) kuruluşunun 8. Yılını kutluyor. TEÇ-SEN Sivas Şubesi kuruluş yıldönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Birol Duman da katıldı. Toplantıya katılan basın mensupların..."Göreve Davet Ediyoruz!”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunu Göreve Davet Ediyoruz!” dediKüçüker ayrıca, “Internet sitelerinde online (e-ticaret yolu ile) gözlük çerçevesi satılıyor!Tıbbi cihazlar olarak değerlendirilen gözlük çerçevesi, numaralı gözlük camı, kozmetik ve dereceli kontak lens; 5193 sayılı "Optisyenlik Hakkında Kanun" gereği, doktor reçetesi ile ve yalnızca optisyenlik müesseselerinde satılır. Optisyenlik müessesi dışında kalan kurum ve kuruluşlarda satılma..."Gözlük çağdaş ve modern bir toplum inşa etmenin anahtarıdır"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gözlük camı ve çerçevesi için sigortalılara yaptığı yardımı kaldıracağı şeklindeki söylentinin asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır” dediKüçüker, “Gözlük cam ve çerçevesi hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışı yapılabilen tıbbi cihazdır. Geri ödeme kapsamındadır ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilmektedir. Reklamı ve internet üzerinden satışı da yasaktır.Bazı sermaye çevrelerince tamamlayıcı sağlık sigortası il..."Hepsi bizim unutamayacağımız insanlar"

 AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Dr. S.M.M.M. Neslihan Dereli, Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümü olması münasebet ile yukarı tekke mezarlındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra dereli Milletvekili Adayımız Adem Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve İl Yöneticileri ile Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkanı Makamında ziyaret ettiler.Şehitlikte bir açıklama yapan Dereli şunları ifade etti; AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak yöneticilerimizle birlikte Türk Polis Teşkilatımızın 170. Yıl dönümünde şehitlerimizi anma..."Her türlü ameliyatı Sivas'ta yapacağız"

 MÜSİAD Sivas Yönetimi Medicana Genel Müdürü Ozan Yaşar ile kahvaltıda bir araya geldi...Sivas Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar, MÜSİAD Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.22 Nisan 2015 tarihinde Hakan Bistro'da yapılan kahvaltılı toplantıda Sivas özelinde Sağlık sektöründe birçok konu görüşüldü. MÜSİAD Üyelerinin sorularını cevaplayan Medicana Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar toplantıda şunları söyledi:"Sivas'ta kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet vermek için çalışmalarımıza başladık. Bunun için elimizden gelenin en..."Heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz"

Sivas Ticaret  Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Acı ve tatlı hatıralarıyla 2014 yılını geride bırakıyor, umudumuzu ve heyecanımızı diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz” dedi. Yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olmasını diliyorum. 2014 yılının muhasebesini yaparken, 2015 yılının en i..."İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı”

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker bir yazılı basın açıklaması yaparak TC Sağlık Bakanlığı Titck Başkanlığı Gözlük Çerçevesi, Gözlük Camı Ve Her Türlü Kontakt Lensin "İlaç ve Tedavi" Kapsamında Değerlendirildiğini Açıkladı” dedi.Küçüker, “Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu olarak, Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığı bürokratlarımıza yazılı ve sözlü olarak, Hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesinde satışına izin verilen, geri ödeme kapsamında olan, gözlük cam ve çerçevesi. Her türlü kontakt lens (numaralı ve kozmetik)..."İyi Bir Takıma Karşı İyi Bir Galibiyet Aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu galibiyet, bizim için tam zamanında ve iyi bir galibiyet oldu'' dedi. Son 3 haftadır iyi oynamalarına karşın hak etmedikleri yenilgiler aldıklarını ifade eden Çalımbay, buna rağmen öz güvenlerini kaybetmediklerini dile getirerek, ''Arkadaşlarımız, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele gösterdi. Maçın sonlarına doğru pozisyon..."Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme"

"Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" Adlı Panel Düzenlendi Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında SMYO Konferans Salonu’nda "Kadın Hukuki Haklarını Bilgilendirme" adlı panel düzenlendi.Yrd. Doç. Dr. Selma Şimşek, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı panelde Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Avukatlarından Zehra Çakmak ve Aybala Tuğba Kavak, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerinin yasal boyutu ile davetlilere bilgiler verdi. ..."Kadına Yönelik Şiddet" Konferansı Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" adlı konferans düzenlendi. Merkezi Amfi'de gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zafer Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, basında her gün farklı nedenlerden mağdur olmuş kadınlarla ilgili haberlere üzüldüklerini dile getirerek, "Bizde Sosyal H..."Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"

"Kamuda Başörtüsüne Özgürlük"Yıldızeli Eğitim Bir Sen sendikası öncülüğünde Kamuda Kılık Kıyafet Özgürlüğüne destek için imza kampanyası gerçekleştirildi. Kamuda kılık Kıyafet özgürlüğü için ülke genelinde Memur Sen ve Memur Sen e bağlı sendikaların öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yıldızeli Eğitim Bir Sen İlçe Teşkilatı ve yönetim kurulu üyelerince açılan imza standında kamuda kılık kıyafet serbestliği ve ‘Kamuda Başörtüsüne Özgürlük’ için halkımızdan imza toplandı. Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Zah..."Kangal'ın gen kaynaklarının korunması önemli"

Ulaş Tarım İşletmesinde Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde, Kangal ırkı çoban köpeğinin gen kaynaklarını korumak amacıyla üretim yapılıyor. İşletmede, 10 erkek ve 20 dişi Kangal köpeğiyle üretim gerçekleştiriliyor. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Şefi Rahattin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin gen kaynaklarının korunmasının önemli olduğunu söyledi. Kangalların gen kaynaklarını korumak amacıyla..."Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır"

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan “Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Turan mesajında, “Çanakkale zaferi bu milletin asla esareti kabul etmeyişinin, özgürlüğüne olan düşkünlüğünün en veciz ifadesidir. Çanakkale zaferi, istiklal marşında bayraklaşan “hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” ifadesinin yaşanmış halidir. Çanakkale Savaşlarında verilen olağanüstü mücadele, kıymetli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirde de vurguladığı gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür.Tarihi yazanların destan..."Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI"

 Gözlükçüler ve optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ÇAĞRI: Uyuşturucu Alkol Tütün Ve Obezite İle Mücadele Edilmelidir” dedi.Küçüker açıklamasında, “ 1)Uyuşturucu, Alkol, Tütün, Obezite ile mücadele edilmelidir. Tütün uyuşturucu alkol ve beslenme alışkanlıkları bağımlılık oluştuktan sonra bırakılması terk edilmesi çok güç zor ve mücadelesi pahalıdır.Alışkanlık oluşmuş bireylerle ilgili mücadelenin yanında söz konusu konular ile ilgili olarak ilköğretimden başlayarak orta ö..."Mücadelenin 98. Yıldönümünü Kutlamaktan Gurur Duyuyorum

            Vali Zübeyir Kemelek  18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Kemelek; “Milletimizi yok etmeye, ülkemizi parçalamaya niyetlenen zamanın en güçlü devletlerine karşı vermiş olduğumuz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz.             Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren “Beni Tarihten Silemezsiniz” dedirten elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın büt..."Nevruz yeni yılın ilk günü demektir"

 Barut mesajında, “Türk toplumu için ayrı bir önem ve anlam ifade eden Nevruz, yüzyıllardır Anadolu, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlarda ortak coşku ve etkinliklerle kutlanmaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Nevruz kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine de vesile olmaktadır.Yeni Kün, Yeni Gün, Yeni Yıl, Çağan Navruz gibi adlarla 3 bin yıldır sevinç ve neşe içinde kutlanan Nevruz yeni yılın ilk günü demektir. Bugün gece ile gündüz eşit olduğu, günler uzayıp sıcaklıklar artmaya başlarken baharın da başladığı gündür.Paylaşı..."O Şiir, Milletin O Günkü Heyecanının İfadesidir"

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İstiklal Marşı'nın kabulünün 92.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.  İl Başkanı Burhanettin Kuru mesajında: "Büyük şairimiz Mehmet Akif ERSOY, istiklal marşı ile ilgili bir sohbette “…o şiir, milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Bin bir facialar karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur” diyor. Ecdadımız en sıkıntılı zamanlarda üz..."Polis-Yargı Gazeteciliği”

 Derslerde verilen pratik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirdiği konferans, panel ve söyleşilerle de öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda P24 Bağımsız Gazetecilik Platformunca “Polis-Yargı Gazeteciliği” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Fakültenin konferans salonundaki söyleşiyi P24’ün kurucularından Doğan Akın yönetirken, söyleşiye konuşmacı olarak Radikal gazetesinden İsmail Saymaz ve Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş katıldı.Kısa bir açış konuşması yapan Doğan Akın, programın içeriği..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 kişi, obeziteye dikkati çekmek için bisiklet sürdü Suşehri ilçesinde, "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. İlçe Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nden Suşehri Hükümet Konağı önüne kadar bisiklet süren 25 kişi, ellerindeki pankartlarla obezite tehlikesine dikkati çekmeye çalıştı. Suşehri Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nde obezite birim sorumlusu olarak görev yapan Menşure Çelikkir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız aşırı kilolardan kurtulmak ve sağlıklı y..."Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, sağlık çSivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı" kapsamında "Sağlık İçin Pedal Çevir, Sağlık İçin Yürü" etkinliği düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sivas Gençlikspor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları ile sağlık çalışanları bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı. Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam da katıldı. Sağlam, çağın hastalığı obeziteyle ..."Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" yapıldı

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Sağlıklı Kentler İçin Sağlık Yürüyüşü" düzenlendi. Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde başlayan yürüyüş, 4 Eylül Stadyumu önünde sona erdi. İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, yaptığı konuşmada, 2014'ün "hareketli yaşam yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda her ayın son haftasında pazar günleri yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Bu haftaki yürüyüşe kentte sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile belediye çalışanlarının katıldığın..."Selfie" için TDK'ya 530 öneri

"Selfienin Türkçe karşılığı, sözlüklere girecek"Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, "kendi fotoğrafını çekmek" anlamına gelen "selfie" kelimesine Türkçe karşılık bulmak için kurumlarına vatandaşlardan 530 öneri geldiğini belirterek, önerileri değerlendirip "kanaatimiz ve teklifimiz budur" diyeceklerini söyledi.Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türkçe Günleri"ne katılan Kaçalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak her yeni kelime için bir çalışma prosedürü uyguladıklarını, bu kapsamda "selfie" kelimesi için de rut..."Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir"

Diyanet Sen Sivas Şube Başkanı Mikail KARAGÖZ’den Kutlu Doğum Haftası Mesajı.   İlahi vahyin ve tamamlanmış evrensel mesajın son elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı önemli bir hafta içerisindeyiz.                       Hz. Muhammed  dinlerin özündeki evrensel mesaj olan sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir. Medeniyetler arası çatışma için gayret gösterenlerin olduğu günümüzde ilahi dinlerin ve Peyg..."SİVAS BENİM KARA SEVDAM"

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yerel bir televizyon programında yaptığı konuşmada “Ben yaptığım işi çok seviyorum ve benimsiyorum. Yaptığım işi birinci planda Allah rızası için yapıyorum, bu işin karşılığında tabi ki devlet bize bir maaş veriyor, ama bu işi maaşı için yapmıyorum, bu işi Allah rızası ve Sivas’a hizmet etmek için yapıyorum. Sivas’ı çok seviyorum Sivas’tan hiç vazgeçemedim zaten. Sivas Muhsin Başkanımın da kara sevdasıydı benimde kara sevdam” dedi.Başkan Ürgüp katıldığı programda birçok konuya değinerek özellikle imar revizyon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas’..."Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır"

Ulaştırma Ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Peker “Bir şehrin gelişmişliği tarihi kültürel faktörlerin yanında alt yapısı oluşmuş yolları, doğal zenginliklerin değerlendirilmesi ile mümkündür” diyerek bir basın açıklaması yaptı.Peker açıklamasını şu şekilde sürdürdü “Ancak; ne yazık ki geriye dönüp baktığımızda insanlarımızın yöneticilerimizin bu günkü gelişmişliği fark edememelerini ve ileriyi görememelerine bağlıyorum.Türkiye'nin toprak bakımından üçüncü büyük ili olan Sivas’ımızın ne yazık ki kaderi ile oynamıştır diye düşünüyoruz, nasıl bir zihniyettir..."Sizler bize emanetsiniz"

 Sivas’ta öğrenim gören Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle yurtlarını terk ederek Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Suriyeli öğrenciler Başkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.Başkan Aydın ile bir süre sohbet eden öğrenciler, yaşadıkları sıkıntılar hakkında Başkan Aydın'a bilgi verdiler.İlimizde olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, “Sizler bizim için önemlisiniz, ben bizzat orada yaşanan sıkıntıları yerinde gördüm. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan eşimin de a..."Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim"

 AHMET ERÇELİKAk Parti Milletvekili Ali Turan Basınla Sivas Belediyesi Sosyal tesislerde veda kahvaltısı düzenledi. Ali Turan “Sizlerle dolu dolu bir 4 yıl geçirdim. Bugüne kadar yaptıklarımızı yapamadıklarımız paylaşalım.4 yıl süresince hemşerilerimiz oy verdiler Ankara’ya gönderdiler. Bu sene aday olmadım. Bizim sesimiz oldunuz. Bizim yaptıklarımızı hem Türkiye’ye hem Dünya’ya ulaştırdınız. Sivas halkıyla helalleşeceğiz. İlkokulu köyümde okudum ama memleketimizde çalışmak için hayatımız bir bölümünü İstanbul’da geçirdim. Ama Sivas’la olan bağımı kesmedim.2011 seçimlerinde Milletvek..."Sultan Şehir" Sivas, ziyaretçilerini bekliyor

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, farklı mimarileriyle dikkati çeken çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, turizmde söz sahibi olmak istiyor.  Selçuklular devrinde Da'rül-ala (güzellikler beldesi) ya da Darül-ulema (alimler beldesi) olarak anılan Sivas, adeta bir tarih kenti. Kent meydanında yer alan Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Buruciye Medresesi ve Kaleardı Mahallesi'ndeki Gökmedrese, ..."Tarihi Konaklar Yok Olmasın"

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ilimizde sayıları gün geçtikçe azalan konakları gezerek, şehrimize kazandırılması noktasında bir takım çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.  Geçmişin zengin kültür birikimini günümüze kadar taşıyan eski yapıları, Vali Zübeyir Kemelek'in talimatları ile hayata bir kez daha kazandırmak istediklerini ifade eden Genel Sekreteri Ayhan, "Bu konaklar günümüzün şekilsiz, biçimsiz yapılarından çok farklıdır. Zamana meydan okur gibi günümüze dek ayakta kalmayı başarmış mimari üslubu ile de herkese hayran bırakan eserlerdir. Vali Zü..."Tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı"

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi  Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker basın açıklamasında “Gözlük çerçevesi için 2 senede yapılan hak ediş ödemesi, tasarruf gerekçesi ile 3 seneye çıkarıldı, Bıçak kemiğe dayandı” dedi.Küçüker açıklamasında; “Milletvekillerine 400 Tl, Vatandaşa 10 Senedir 40 Tl Gözlük Yardımı Yapılıyor On senedir, gözlük yardımlarında bir iyileştirme, zam yapılmadı.  Çerçeve için 35, cam için ortalama 10 TL ödeniyor. Bu ücretlere hizmet bedeli ve işçilik, dâhildir. Bu rakamlardan hasta katılım payları düşülüyor.  Vatan..."Türkçe Günleri" Başladı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü tarafından "Geleneksel Türkçe Günleri" adlı etkinliklerin 3cüsü düzenlendi. Şehir merkezinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sonra etkinlik için CÜ Kültür Merkezi'nde “Karacaoğlan Günü” ile başladı. Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yücel, fakülte deka..."TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE SİVAS'TA BÜYÜR"

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı "Marka Şehirleri İçin Kent Ekonomileri Forumu" Sivas'ta da gerçekleştirildi.AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumu Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta faaliyet gösteren iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kent ekonomileri formunun açılış konuşmasını yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas'ta ticaret yapan herkesin dünya ile rekabet yapabilecek ..."Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor"

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “Üniversiteler ihtiyaçtan fazla optisyen mezun ediyor, mesleğimiz itibarsızlaştırılıyor” dedi.2015-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Başvuru Tarihleri 05 Ocak 2015 tarihinden 19 Ocak 2015 tarihine kadar devam edecektir. Bugün itibari ile SHMYO Optisyenlik programı sayısı 39′ a ulaşmıştır. Bunun da anlamı büyük bir olasılıkla yıllık mezun sayımız 2300 leri aşacaktır. Sayının artması daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlamaz.Mezun olanların kamuda, üniversitelerde, cam ve çerçeve f..."Yalnız Değilsin" projesi

Proje kapsamında 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde yapılıyor Divriği Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında, 30 ailenin temizlik ve bakım hizmetleri evlerinde gerçekleştiriyor. Divriği Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, proje kapsamında bakımları yapılan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yaşlı ve yalnız yaşayan bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduklarını belirterek, proj..."YIKIM" Devam Ediyor

Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp yıkım çalışmalarını yerinde izledi. Çalışmalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ürgüp, “Bizim bu projede her hangi bir şekilde geri adım atmamız söz konusu değil. Zaten projenin doğru olduğuna hemen herkes inanıyor, engelleme de söz konusu değil” dedi. Turkuaz projesinde bundan sonraki sürecin daha hızlı yürüyeceğini belirten Başkan Ürgüp, “Bugün itibariyle bize muvafakat veren veya bizim kamulaştırdı..."Zaferin adeta müjdecisi olmuştur"

 MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan İstiklal Marşının 94. Yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.Özkan, “İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nde kabul edilmesinin üzerinden tam 94 uzun yıl geçmiştir.Türk milletinin, bağımsızlığına ve varlığına musallat olan güçlere karşı gösterdiği muhteşem mücadelenin mısralarda somutlaşması ve sahip olduğu kararlılığın cihana ilanı İstiklal Marşımızın eşsiz seslenişiyle gerçekleşmiştir.Milletimizin en zor anlarında; harekete geçmesi gereken cesaret ve kuvvet, sabır ve metanet kutlu mısralarda hayat bulmuş ve Anadolu’yu bir güneş gibi ayd...'Burada türbeden ziyade külliye olduğunu tahmin ediyoruz'

Anadolu Haber Üçlerbey Mahallesi Ali Çavuş Camii’nin arkasında bulunan türbenin ismi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda ‘Sultan Selçuk Türbesi’ olarak geçiyor. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral kurum uzmanları birlikte türbeye ait arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Türbenin çevrede bulunan külliyenin bir parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Selçuklu kenti olan Sivas’ta 17 tane büyük medresenin olduğu biliniyor. Bunların 9 tanesi Selçuklular, 4 tanesi de Osmanlılar Dönemi’nden kalma.  Bilinen ise sadece 4 t...'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi

Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile Bir Araya Geldi 'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Âlim BARUT'un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, Zara ve İmranlı İlçesi'nde 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Sayın Miyase BARUT tarafından yürütülen ve 'Toplum ...'Gönül Elçileri' Kangal’da

'Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınların Mesleki Eğitime Katılımı Projesi' Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi, bu kapsamda; Kangal’da 'Gönül Elçileri' ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayesinde olan ve İlimiz Valisi Sayın Âlim BARUT’un Eşi Miyase BARUT Hanımefendi tarafından yürütülen ve 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin bir devamı niteliğinde olan ‘Eğitimi Yarıda Kalmış Kadınlar...'O Ses Türkiye' Seçmeleri Sivas’ta Yapıldı

O Ses Türkiye, birçok ülkede Voice Of adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan program. 2012-2013 sezonu için Star TV ile anlaştı. Yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması Sivas Eretna Otelde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Öğlen saatlerinden itibaren otelin lobisinde bekleyen adayların büyük bir heyecanı vardı. Yarışmacı olmak için bekleyen adaylar gece geç saatlere kadar otelde sıralarının gelmesini beklediler. Sivas’taki seçmelere Acun Ilıcanın ön jüri heyetindeki ekibi heyecanla bekleyen yarışmacı...'SiVAS, JEOTERMAL KAYNAKLARA SAHiP EN ZENGiN ŞEHRiMiZDiR'

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'e, Erzurum'da gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin Ekim ayı olağan meclis toplantısında yoğun ilgi vardı. Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Aziziye Kaymakamı Zafer Öz, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak parti İl Başkanı Murat Kılıç, ...'YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

'15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Yemek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Sivas Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa, Vali Zübeyir Kemelek'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan, çok sayıda yarışmacı ve davetli katıldı. Çorba, Ana yemek, Hamur İşi, Börek, Tatlı olmak üzere toplam 4 etapta gerçekleşen yarışmaya hanımlar büyük ilgi gösterdi. Yöresel ve Türk mutfağının en güzel yemekleri jürinin beğenisine sunuldu...1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü

 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü Resepsiyonu Develi Restorant İstanbul 'Da Yapıldı 2008 yılından itibaren kutlamaları gerçekleştirilen " 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü " kutlamaları bu yıl 1 Haziran 2015 tarihi Beraat Kandili olması nedeniyle 2 Haziran 2015 Tarihinde İstanbulda tedarikçiler, optisyen/gözlükçü meslektaşlarımızın ve Şekerbank T.A.Ş. katıldığı bir resepsiyonla kutlandı.Gözlükçüler ve Optisyenler Günü programının açılış konuşmasını yapan Sayın Genel Başkan Turgut VARDİ, günün anlam ve önemi ile birlikte, tedarikçi ve gözlükçülerin bir bütün olduğunu,...1 Kamyon Esrar Ele Geçirildi

 Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonla 94 kilo 750 gram toz esrar ve 1 Ton 126 Kilo 635 gram Kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 221 kilo 585 gram esrar maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “20 Şubat 2015 Cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden Sivas’tan geçiş yaparak batı illerine “öncülü artçılı” tabir edilen yöntemle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışmalarda İlimiz Şarkışla ...1 kg kubar esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Kangal ilçesi Arpalı Köyü Malatya-Sivas karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında 1 kilo esrar ve 7.790 paket kaçak sigara yakalandı. Malatya ili istikametinden Sivas ili istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait karton koliler içerisinde 6 bin 50 paket, kamyonette yapılan aramada ise araç sürücüsü bir şahsa ait poşet ve çanta içerisinde 1.740 paket olmak üzere her iki olayda toplam 7 bin 790 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçen kaçak sigaralar Kangal i...1 Mayıs Divriği’de Kutlandı

Divriği ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi. Eski Pazar Meydanı'nda başlayan kutlamalarda, katılımcılar sloganlar atarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı. Tertip komitesi adına konuşma yapan  Turan Erdoğan, dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin dayanışması ve birliğinin alanlara taştığını belirterek, 1977 yılı 1 Mayıs'ında kaybettikleri arkadaşlarını andıklarını söyledi. Tüm dünyada emekçilerin talepleri için sokağa çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Portekiz'den İspanya'ya, ...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

 İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Genel Sekreterimiz Ayhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:İlimizin gelişmesinde, kalkınmasında ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasında büyük payı olan; merkezden ilçelere, ilçelerden köylere, insanın yaşadığı her yere hizmet taşıyan ve herkesin yaşadığı yerde mutlu olması için mesai mefhumu gözetmeksizin yaz kış, gece gündüz fedakârca çalışan tüm personelimizin emek ve çabası takdire şayandır. Bizlerde bu bilinçle her zaman, her koşulda yanlarında olmaya gayret gös...1 Mayıs’ta Birlik Mesajları Verildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde halaylar eşliğinde  olaysız bir şekilde kutlandıFatih TABUR Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Ethembey Parkı’nın bulunduğu noktada toplanan kalabalık, Mevlana Miting alanına çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Miting alanına giriş sırasında vatandaşlar koruma noktalarında sıkı bir şekilde arandı. Çeşitli örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve platformların katılım...1 Puanla Döndü

 TFF 3. lig 2. grupta Sivas’ı temsil eden Dört Eylül Belediyespor, ligin 21. haftasında Trabzon temsilcisi Arsinspor ile 0 – 0 berabere kaldı. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Yaşar Can Temizel yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Han (İzmir), Tamer Okuldaş (İzmir) ve Harun Öztekin (Denizli) yaptılar.Trabzon Arsin İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleri Bahattin Eken, Hayrettin Kömür, kulüp müdürü Kurbani Bütüner, tesisler müdürü Hayati Karaman ve genel kaptan Özer Karadaş ve çok sayıda Arsinli sporsever...1-7 Haziran İyotlu Tuz Kullanım Haftası

Sivas Halk Sağlığı Müdürü İyot  Uzm.Dr. Levent Sağlam 1-7 Haziranın İyotlu Tuz Kullanım Haftası olarak kutlandığını ve bu hafta için bir basın açılması yaptı.  Sağlam, “Vücudumuz için gerekli en önemli elementlerden bir tanesidir. İnsan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli temel maddelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bir yetişkinin günde ortalama 150 mcg iyot alması gereklidir. Besinlerin yetiştiği toprak ve sudaki  iyot bu miktarı karşılayamamaktadır. Bu yüzden besinlerin iyotlu tuz ile zenginleştirilmesi gereklidir.Eğer vücuda yeterli düzeyde...1. Sınıflara Ders Zili Çaldı

9 Eylül pazartesi günü okula yeni başlayan minikler okulun ilk günü anneleriyle birlikte 3 saatlik bir ders yaptılar.  MEB okula yeni başlayan minikleri okula alışmaları açısından bir hafta erken okula başladı.    2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi eğitim alacak çocukların 9 Eylül'den 13 Eylül'e kadar uyum eğitimine alınacak. Bu öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 223 bin 97 çocuğumuz, ilkokul 1. sınıfa ise 1 milyon 200 bin 165 çocuğumuz devam edecek. Kayıtlarımız devam ediyor.   ...1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (GSF) tarafından 1. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri düzenlendi.Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, GSF Dekanı Prof. Dr. M. Hilmi Bulut, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Erol Başara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Etkinlik öncesi CÜ Eğitim Fakültesi ve GSF Fakültesi işbirliği ile düzenlenen  Öğrenci Karma Resim/Heykel Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.Serginin açılışını Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Amerika B...10 Günde 10.000 bin Fidan

Gemerek ilçesini ağaçlandırma programı kapsamında Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde ve organizasyonunda ağaç dikme programında 10 gün içinde 10.000 fidan toprakla buluştu. Geçtiğimiz günlerde organize olan Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, daha önceden kendilerinin kazdıkları Gemerek İlçe Özel İdare Müdürlüğünün arkasında bulunan 5 dönümlük alana Kayseri Şeker fabrikasından temin edilen 2500 adet civarında karaçam ve sedir fidanı dikti. Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Cihat Parıldar, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Selman, 62 polis memuru, İlçe Özel İdare Mü...10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü 2015

  Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivi...10 Mayıs “’Sağlık İçin Hareket Et”

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent SAĞLAM 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Et” günü için yaptığı açıklamada. “Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere bir yatırım oluşturur” dedi. Sağlam “Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivite (fiziksel h...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sağlam mesajında; “Yaşadığımız dünyadan haber almak; çevremizde olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşmak bir ihtiyaçtır. Zor fakat son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Vali Sayın Âlim Barut’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Nedeniyle Yayınladıkları MesajBasının, toplumun bilgilenmesinde, toplumsal barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde önemli payı vardır. Gerçeklerin öğrenilmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anl...10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

 Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Av.Serhat Albayrak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayıyla bir mesaj yayınladı.Albayrak mesajında; “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en önemli ve hassas aracıdır. Birey ve kitleler arasındaki haberleşmeyi sağlayan basın büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Günümüzde asil milletimizin vicdanına objektif bir ses olması için basın ve çalışanlar üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Milletimizi bilgilendirmek ve kamuoyunun hakkı olan her konuda tarafsızlığından taviz vermeden, etki ve baskı altında kalma...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

 Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Turan mesajında, “Bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biridir.Ülkemizdeki her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin, zorlu ve yorucu şartlar altında görev yaptıklarının bilinci içeris...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çeşitli Etkinlikler Kutlanacak

 AHMET ERÇELİKHer sene 10 Ocak tarihinde 54. Yıldönümü nedeniyle Sivas'ta Sivas Belediyesi ve Sivas Gazeteciler Cemiyetinin düzenlendiği program şu şekildedir: 10 Ocak 2015 Cumartesi GünüYukarı Tekke Caminde kılınacak olan Öğlen Namazına müteakip Abdulvahabi Gazi’nin türbesi ziyaret edilecek, ardından Meslektaşımız Şehit Gazeteci İsmail Güneş’in Kabri başında anma töreni düzenlenecektir.Akşam saat 18:00’de Paşafabrikası Kütükev’de Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın tarafından Sivas’taki Basın Mensupları onuruna akşam yemeği verilecektir. ...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağlayan 212 Sayılı Yasa 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmiş ve gazeteciler tarafından 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' olarak kutlanır olmuştu. O günden bugüne çalışan gazetecilerin koşulları her gün biraz daha güçleşmiştir, diyen Başkan Aydın, basının; düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ifade etti.Sivas basını da, çağın en dinamik mesleklerinden olan gazetecil...10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün’ünde İsmail Güneş Mezarı Başında Anıldı

 AHMET ERÇELİK10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde İsmail Güneş Mezarı Başında anıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilk olarak Yukarı Tekke Abdilvahabi Gazi Türbesi ziyaretinden sonra Şehit Gazeteci Meslektaşımızı İsmail Güneş mezarı başında anıldı. Anma programına Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Fikret Ünsal, Hakikat Gazetesi Müdürü ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Aydın Deliktaş,Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Yüksel ve Basın Mensupları katıldı.Dualar okunmasından sonra Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal “10 Ocak Abdülvaha...10 Ocak Gazeteciler Gün

 AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Şahin konuşmasında; Toplumsal kalkınmanın gelişmesinde, aydınlatıcı, bağımsız, tarafsız ve doğru haberlerin, demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:Gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunmaktadır. Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece, gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini if...10 Ocak Gazeteciler Günü

 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Ulaş Karasu'nun yerine İl Başkanlığı görevine gelen Dr. Ahmet Turan Temel'in 10 Ocak Gazeteciler Günü için yaptığı basın açıklamasıdır. 1961 anayasası ile gazeteciler lehine yer alan hükümler dolayısıyla çalışan gazeteciler bayramı olarak kabul edilen ancak 12 mart 1971 faşist darbesi ile bu hakların ve özgürlüklerin geri alınması üzerine 10 aralık çalışan gazeteciler günü olarak anılmaya başlanmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kuralların...10. Birlik Aşuresi Düzenlendi

Anadolu Haber Sivas’ta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde 16 sivil toplum örgütünün desteğiyle ‘10. Birlik Aşuresi’ programı düzenlendi. Atatürk Kongre Müzesi ve Etnograf Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen programa, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Akyıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, Muharrem ayının kutsal bir ay olduğunu ifade etti...100 Bin Kitap Projesi

Anadolu Haber Suşehri Halk ve Çocuk Kütüphanesi kitap zenginliğini artırmak amacıyla "100 Bin Kitap Projesi" başlatıldı.Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan projeye destek olan İlçe Jandarma Komutanlığı, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, roman ve dergilerden oluşan kitap setlerini kütüphane yetkililerine teslim etti. Suşehri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçükbaşol, kitap teslim töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanede 20 binin üzerinde kitap bulunduğunu belirterek, "Kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında kütüphanedeki kitap sayısını 100 bine yükseltmeyi pla...100. Hasta Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 100.  Hasta Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hastane Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ferhan Candan, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Alagözlü, Doç. Dr. Ekber Şahin, Doç. Dr. Hayati Öztürk, Hastane Başmüdür Rahmiye Gültekin ile hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Alagözlü, hasta hakları kurulu üyeleri  konusunda ve komisyonun çalışma şekli ile başvuru aşamaları konusun...11 Şubat’ta “Gönül Türküleri” Sahnede

 AHMET ERÇELİKSivas Devlet Ve Güzel Sanatlar Korosu Müdürü Murat Karakuzu 11 Şubattaki konserlerini ve yapacakları etkinlikler hakkında gazetemize bilgiler verdi.“Koro hakkında “İletişim ve Halkla İlişkiler Mezunuyum. Bizimki Türkiye’de 4 tane koro var. Ankara’ya bağlıyız. Arkadaşlar Saz sanatçıları, söz sanatçıları olsun. Sanatçı Şefimiz Solmaz Kadıoğlu tek bayan koro şefidir. Muzaffer Sarısözen olsun, Aşık Veysel olsun. Derlemeler olsun, Ağıtlar olsun halkın kendi değerleridir. Bir hikâyesi ve mesajı vardır. Sanat Müziği koroları Sivas’ta yok. Sadece Halk Müziği Korosu vardır. Bu anlamd...11 Şubat’ta iş bırakacaklar

 Sivas’ta aile hekimleri, aile merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat’ta iş bırakacak.Bugün Saat 12:30'da Kent meydanında toplanarak aile merkezlerinin hafta sonları açık olması ve nöbet uygulaması nedeniyle 11 Şubat günü iş bırakma eylemine çağırı amaçlı basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını SES Sivas Şube Başkanı Serkan Çelikgün, “ Aralık 2014’te yürürlüğe giren bir düzenleme ile aile sağlığı merkezlerinin hafta sonu açık kalması ve şimdilik Cumartesi ile başlayan nöbet uygulamasına geçildi. Emeğine, onuruna, mesleğine, geleceğine sahip çıkan ...112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanan, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve kısa süre önce de Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla temeli atılan 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla davam ediyor. Kardeşler Mahallesi’nde inşaatı yükselen Çağrı Merkezi 3 bin 500 metrekare alana 2 katlı olarak inşa ediliyor. Sivas’ta tek numara ile acil yardım talebinin daha hızlı ve sağlıklı yürütüleceğini belirten Genel Sekreteri Salih Ayhan, “İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde; emniyet, jandarma, itfaiye...112 Acil Çağrı Merkezinin Temeli Atılacak

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru yaptığı basın toplantısında, “112 Acil Çağrı Merkezinin” temel atma töreninin yarın (7 Haziran 2013) Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi, "Bütün hizmetler tamamlandığında Sivas önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır" dedi.  Mayıs ayı ve devamı Sivas için bereketli olacak diyen Kuru,” Mayıs ayı içerisinde bakanların ve genel başkan yardımcılarının, yoğun katılımıyla, temel atma törenleri, açılışlar, ciddi programlar yaptıklarını, Sivas'a hizmet noktasında şehri ve kendilerini çok mutlu eden bir ...120 bin kişi bilgilendirildi

Halk Sağlığı Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyorFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilimizde toplam 120 bin 562 kişi  hareketli yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, aşırı tuz tüketiminin azaltılması  ve obezite konularında bilgilendirildi. Son yıllarda meydana gelen ölümlerin bir çoğunun temelinde fiziksel hareketsizliğe bağlı hastalıklar yatıyor. Bu konuda hummalı bir çalışma yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğü, 26 bin 697 öğrenci, bin 687 öğretmen ve 92 bin 178 yetişkin olmak üzere toplam 120 bin 562 kişiyi    hareketli yaşam, yeterli ve ...1371 de Floransa’da Savino Armeti ilk gözlüğü yapmıştır

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı GözlükçüTaylan Küçüker bir basın açıklaması yaparak “İnsanoğlu; bir su damlasının yaprak üzerindeki büyütme etkisindeki gizeminden hareketle; optik meslekleri bugünkü seviyelerine taşımışlardır” dedi. Mercimek bitkisinin Latince ismi “lens”tir. Gözlük camları da mercimeğe benzediği için İngilizce “lens” olarak isimlendirilir.Kontak lens ,kornea ile temaslı gözlük camı anlamına gelir .Cam ve plastik olmak üzere iki grup materyal vardır. Tarihsel olarak cam lensler ilk sırada yer alır. Cam 4000 yıl önce Mısırda üret...14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.14 Mayıs’ın toprakla tohumu buluşturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmış özel bir gün olduğunu belirten Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “14 Mayıs 1946 yılında kurulan ve 80 ülkeden 120 çiftçi kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP), 14 Mayıs 1984’te aldığı bir kararla, kuruluş günleri olan 14 Mayıs’ın her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Mayıs ayı, baharın yaza dönüşünün, toprağın ekinlerle bezenip bütü...14 Mayıs Eczacılar Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

 AHMET ERÇELİK14 Mayıs Eczacılar Haftası etkinlikleri kapsamında Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş ve yönetimi Atatürk Anıtına çelenk koydular.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Eczacılar Odası İl Başkanı Uğur Karakuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Uğur Karakuş “Bu vesileyle Atatürk ve Silah arkadaşları için Atatürk Anıtına çelenk sunmaya geldik” dedi. ...14 Şubat Kartları PTT'den

PTT Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında düzenlemiş olduğu kampanya çerçevesinde ilimiz PTT Başmüdürlüğü’nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik gönderme kampanyası başlatıldı. PTT Başmüdürü Cafer Bolat PTT Başmüdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, daha önceleri de özel günlerde yapmış oldukları kampanyalar gibi bu seferde 14 Şubat Günü nedeniyle “Kart Bizden, Göndermesi Sizden” sloganıyla kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Hediye fiyatları pahalı olduğundan bu nedenle kartlarımız ücretsiz olarak müşterilerimize ve isteyen vatandaşlarımıza ...14 Şubat'a Özel 21 Nikah

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile Sivas Belediyesi Evlendirme dairesinde bugün 21 adet nikah gerçekleşti. Hayatlarını birleştiren çiftler nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer gününe denk getirdiler. Belediye nikah salonunda 14 Şubat'a özel 21 çift imza attı. ...14. Gürün Kültür ve Sanat Festivali’nde Muazzez Ersoy konser vercek

Anadolu Haber 14. Gürün Kültür ve Sanat Festivalinde Muazzez Ersoy konser verecek. Gürün İlçesinde her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 14’cüsü düzenlenecek. Festival ile ilgili açıklamada bulunan Gürün Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, festivallerin birlik ve dayanışma gecesi olduğunu belirterek, bu yılki festivalin 10 - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.  Ayrıca Başkan Mehmet Aktaş bu yılki festival için Muazzez Ersoy'un geleceğini bildirdi. ...14990 paket bandrolsüz sigara ele gecirildi

10.03.2013 günü Sivas İli Gürün ilçesi Yazyurdu köyünde (Malatya-Kayseri D-300 karayolu); icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sonucunda,  Malatya ili istikametinden Kayseri ili istikametine gitmekte olan bir minibüste yapılan arama sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 22500 TL olan 14990 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili C.A. ve H.A. isimli şüpheliler Gürün C.Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış olup, ele geçirilen sigaralar Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gürün İlçe J.K.lığınca muhafaza altına alınmı...15 Yıl Geçti…

 Akif İnan’ın Emaneti Emin Ellerde…Memur- Sen Konfederasyonu’na bağlı BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Mustafa PAKOĞLU, Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İNAN’ın vefatının 15. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. PAKOĞLU mesajında;” Şair usta, yazar usta ve nihayet sendikacı büyük usta merhum Akif İnan Ağabey aramızdan ayrılışının 15. yılı 6 Ocak, şimdi O’nu daha iyi anlıyor ve özlüyoruz. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın ve kalksın ve uğrağı cennet olsun. Kavurucu sıcakların gönüller eksilttiği bir vahaya avuçlarıyla su, sözleriyle direnç ve yüreğiyle aşk taşıyo...15. Zara Bal ve Kültür Festivali

15. Zara Bal ve Kültür Festivali 9 – 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Zara Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zara Bal ve Kültür Festivali bu yılda Ramazan bayramına tertip komitesi olarak denk getirildi. 3 gün sürecek olan etkinlikler Zara Kızılırmak Sosyal Tesislerinde yapılacak. Festivalde Güler Duman, Yaşar Sarıkaya, Zer Şenay Özçelik, Ebru Hançer, Hüseyin Gündoğan, Soner Eroğlu, Engin Çaldıran yerel sanatçılar ve Göksel sahne alacak.   ...1500 Aileye Odun Dağıtıldı…

 Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’nden, 1500 civarında kişi ve aileye odun dağıtıldı. Sivas Belediyesi’nin; park bahçe çalışmaları, diğer resmî kurum ve kuruluşlarının, tadilat, bakım ve onarım gibi çalışmaları sonucu oluşan artık odunlar ile hayır sahiplerinin bağışladığı odunlar, paketlenip depolanıyor. Odun Toplama ve Dağıtım Merkezi’ndeki odun kesme makinesi, paketlemenin daha pratik ve hızlı yapılmasını sağlıyor. Buradaki asansör sistemi ise depolamada işleri kolaylaştırıyor. Diğer vasıtaya göre, da...16. Gençlik Şöleni

Cumhuriyet Üniversitesin geleneksel hale getirdiği “Gençlik Şöleni” nin 16 cısı 13 Mayıs 2013 pazartesi günü saat 11:00 de Cumhuriyet Üniversitesi Amfi Tiyatroda açılış yapılacak. 16. Gençlik Şöleni 12 Mayıs 2013 Pazar günü 16:00 da başlayan şölen 6 gün sürecek. 5 gün boyunca üniversite Oyunlar, sergiler, tiyatrolar, maçlar ve dans gösterileri ile devam ederken, 4 konser ile akşamlar şenlenecek. 13 Mayıs 2013 pazartesi saat 20:30 da Aslı Güngör, 14 Mayıs 2013 Salı saat 20:30 da TNK, 15 Mayıs 2013 saat 20:30 da Özgün, 16 Mayıs 2013 Perşembe saat 20:30 Kolpa ve şenliklerin son g...17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması başvuruları başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, dünden bugüne uzanan Türk süsleme sanatlarını yarına taşımak üzere düzenlediği “Türk Süsleme Sanatları Yarışması” bu yıl 17 nci kez düzenlenecek.  Geleneksel sanatlarımızı dinamik ve güncel tutmayı, sanatçıları özendirerek üretimi artırmayı, ortaya çıkan yapıtların bir arada sergilenmesini sağlayarak, ilgililerin eserlere ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Miniyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi” ve “Kat’ı” kategorilerinde yapılacak.  Yarışmaya katılacak sanatçıların eserlerini 07 - 12 Ekim tarihleri aras...18 Mart Şehitler Günü Anma Programı Düzenlenecek

18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile ilimizde anma programı düzenlenecek. Program Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlıyacak. Daha sonra Yukarı Tekke’de bulunan Şehitlikler ziyaret edilecek. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programının ardından Şehit Aileleri il Gaziler ve aileleri ile yemek verilecek. Yemeğe Vali Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Garnizon Komutanı Mustafa İlter ve diğer protokol üyeleride katılacaklar. Yemeğin ardından hain terörö örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen J.Uzm.Çvş. Sadettin Yazıcı ve J.Er. Emin Alacahan’ın ail...19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıldı

Anadolu Haber Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2013 yılı içerisinde evi olmayan veya oturulamaz durumda olan 19 aileye ev yapımı ve tadilat yardımı yapıt. Tadilatı ve onarımı yapılan tüm evler sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmiş olup muhtaç ailelerin barınma ihtiyaçları karşıladı. İhtiyaç sahibi ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlanarak,  bakımsız ve sağlıksız olan evlerinin onarılması sonucu daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilerek, yaşamlarını rahat sürdürmelerine olanak sağlandı. ...19 Eylül’de ‘Gaziler Günü’ düzenlenecek

Sivas'ta “Gaziler Günü” programı belli oldu. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Jandarma Sosyal Tesisleri arkasındaki Şehitler Anıtı'na saat 10.00'da çelenk sunulacak.  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.  Program kapsamında, Mevlana mahallesinde yaşayan gazi Sedat Furtuna ve Orhangazi mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Özdemir ve gazilerin aileleri ziyaret edilecek.  Gaziler Günü kapsamında 17 Eylülde saat 15.00'da ise ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, mesaj yayımladı AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle buruk şekilde kutlandığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyet...19 Mayıs Törenleri Sivas’ta Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

AHMET ERÇELİK19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Törenleri Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik yürüyüşüyle başlayan törene Vali Alim Barut,Gençlik Ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç,Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcak,Tugay Komutanı Fahrettin Celalettin Sağır,Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Öğrenciler katıldı.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünden Atatürk Anıtına kadar İl Protokolü ve Öğrenciler Askeri Bandoyla yürüdüler.Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünün koyduğu çeleng Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.19 Mayıs Nedir Tar...19 Mayıs'ta şenlik ve şölenler iptal

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sürdürülen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında planlanan şenlik ve şölenler, Soma'daki maden faciası nedeniyle iptal edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl çeşitli programlarla 81 ilde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl şenlik ve şölenler gerçekleştirilmeyecek.  ...2 Günde 49 Yaralı

Önceki gün Gürün’de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası dünde İmranlı’da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı. İki günde meydana gelen kazalar sonucu 49 kişi yaralanırken 3 kişide hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Erzincan karayolu üzerinde İmralı’ya 15 kilometre kala Kızıldağ mevkiinde, Antalya’dan Erzurum’a gitmekte olan Mustafa Koyuncu (52) yönetimindeki 42 BAE 99 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Mustafa Koyuncu’nun yanı sıra, yolculardan Mehre Yaşar ...2 Kilo Toz Esrar Yakalandı

Yıldızeli’nde yapılan asayiş uygulamasında 2 kilo 15 gram toz esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yıldızeli 4 Yol Kavşağında, asayiş ekipleri Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcularda ve otobüste arama yapılmasının ardından bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine polisler S.G (53) isimli şahsın üzerini ve oturduğu yeri aradılar. aramanın ardından 2,015 kilo esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...2 mahalleye hanımlar kültür merkezi

İlimizde bulunan 3 adet hanımlar kültür merkezinin ihtiyaca cevap verememesi ve uzak mahallelerde bulunan vatandaşların, merkezde bulunan hanımlar kültür merkezlerine gelememesi belediyeyi harekete geçirdiFatih TABUR Fatih Mahallesi ve Şeyşamil Mahallesi’ne hanımlar kültür merkezi yapılması planlanıyor. Fatih ve Şeyşamil Mahallesi’ne bayanların sosyal aktiviteler gerçekleştirebilecekleri, ürettikleri ürünleri rahatlıkla pazarlayabilecekleri ve çeşitli el sanatları öğrenebilecekleri çok amaçlı hanımlar kültür merkezi yapılacak. Konu ile ilgili olarak gazetemize özel açıklamalarda bulunan...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Olarak Kutlanır

 AHMET ERÇELİKNumune Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Ali Korkmaz Sivas Halk Sağı Müdürlüğü Konferans Salonunda Otizmle ilgili konferans verdi.Otizm Spektrum BozukluklarıErgen Çocukluk döneminde başlayanSosyal iletişim ve sosyal etkileşimde eksiklik Kısıtlayıcı tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanların etkinliklerin olduğu nöro gelişimsel bozuklukSosyal İletişimsel YetersizliklerToplumsal Duygusal Karşılıklı Yetersizlik-karşılıklı konuşamama-İlgilerini duygularını paylaşamama-Toplumsal etkileşime girememeAğırlık Düzeyi-Üçüncü Düzey: Çok önemli düzeyde des...2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü...

 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, program düzenleyerek ilimizde bulunan “Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi”ni ziyaret etti. Ziyarete Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın da katıldı.Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak bilinen Otizm için, 2 Nisan “Farkındalık Günü” olarak belirlenmiş ve bu günde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı da bu güne...2 proje kabul edildi 5 proje ise son aşamada

Anadolu Haber Cumhuriyet Üniversitesi  Araştırma  ve  Uygulama  Hastanesi  Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi   Prof.  Dr.  Mustafa  Turan,    Üniversitemiz  bünyesinde  birçok proje  üzerinde  çalışmalarını  sürdürdüklerini  belirterek  kabul edilen ve son aşamaya getirilen projeler  hakkında  bilgi  verdi. Prof.  Dr.  Turan  ilk olarak,  “Farklı  Cerrahi  alanlarda  Kullanılabilen  Modüler  Cerrahi  Stapler  Tasarımı” &nb...2 yılı ‘SAĞLAM’ özetledi

Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam,  müdürlüklerinin  kuruluşunun 2. yıldönümü nedeniyle  sağlık alanında  yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiFatih TABUR Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri 2 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam göreve geldikleri süre boyunca Sivas’ta bir çok ilke imza attıklarını söyledi. Baba Okulu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Sağlam, ilimiz için çok önemli olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı’ndan evde sağlık hizmetlerine kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda ...2. etap eğitimler başladı

Vatandaşın daha rahat ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi’nin özel halk otobüsü şoförlerine yönelik vermiş olduğu eğitim seminerlerinin 2. etabı dün başladı. 487 kişinin eğitim aldığı seminerler kapsamında bu hafta içerisinde şoförlere yönelik olarak öfke kontrolü, engellilerle iletişim ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verilecek Fatih TABUR   Özel halk otobüsü şoförlerine yönelik olarak Sivas Belediyesi öncülüğünde organize edilen, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler devam ediyo...2. Kitap Günleri Dolayısıyla Sivas Ünlü Yazarları Ağırlayacak

Sivas Kongresinin 94. yıldönümü programı çerçevesinde 4 Eylül Sivas kültür ve sanat etkinliklerinin en önemli ayağını oluşturan 2. Kitap Günleri dolayısıyla birçok yazar şehrimize gelecek ve okuyucusuyla buluşacak.  Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. 30 Ağustos – 05 Eylül 2013 tarihleri arasında açık hava müzesi görümündeki tarihi kent meydanında düzenlenecek olan etkinliği Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklaşa yürütecek.  7. Gün sürecek olan etkinliğe  217 yayın 9...2.Devlet Üniversitesi Afiş Tanımı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKŞehir Kültürü Ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve Dernek Üyeleri dernek binasında afiş tanıtımı gerçekleştirdi.Ahat Türkmenoğlu "Sivas Şehir Kültür ve Yaşatma Derneğininin başlatmış olduğumuz 2. Devlet Üniversitesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.13 Şubatta Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Bizde Sayın Başbakanımızdan 2.Devlet Üniversitesinin kurulması ve Vakıf Üniversitelerini önünün açılmasını diliyoruz. Sivas’a Başbakan müjdeli haberleler gelecektir. Sayın Bakanımızda destek veriyor. İstiyoruz ki biz Sivas’ta da bu havayı yüksek seste duyuralım. Dern...20 kilo “Esrar” ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde yapılan operasyonda 4 ayrı poşet içinde 20 kilogram esrar ela geçirildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Aralık 2014 günü akşam 22:30 sıaralıarında Gürün Bahçeiçi mevkiin Malatya- Kayseri yolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir valiz içerisinde 4 ayrı poşette toplam 20 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi şahıs, ele geçirilen esrar ile birilkte Cumhuriyet ...20 Yıllık Sorun Çözüldü

 Yaklaşık yirmi yıl önce Alibaba Mahallesi’ne yapılan Gecekondu Önleme Bölgesi’ndeki tapusuz evlerin sorunu tarihe karıştı.Belediye Başkanı Sami Aydın’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar neticesinde Gecekondu Önleme Bölgesi’nde tapusu olmayan evlere düzenlenen törenle tapuları teslim edildi.Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Naci Süha, Mahir Kuzucu, Özbelsan A.Ş. Genel Müdür Vekili Şaban Kaya, Birim Müdürleri ve Gecekondu Önleme Bölgesi sakinleri katıldı.Programın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı...2013 Ödeneği 509 Milyon

2013 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın Başkanlığında gerçekleştirildi.  İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan toplantıda yatırımcı kuruluşlar, 2012 yılı genel değerlendirmesi ile 2013 projelerini anlattılar. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Aydın; tarım, ulaştırma, eğitim, spor, sağlık ve genel kamu hizmetlerini kapsayan çalışmaların 2013 yılı ödeneğinin 509.8 milyon TL olduğunu söyledi.   İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ise, idarenin 2012 yılında yaptığı işler ile 2013 yılı içerisinde gerçekleştirec...2013 Sivas Nüfusu 623 bin 824 kişi

TUİK tarafından yapılan bildirimde 31 Aralık 2013 Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi oldu. TUİK tarafından yapılan bildirimde Sivas nüfusu 623 bin 824 kişi olurken bu nüfusun 311 bin 798'i erkek, 312 bin 026 kadın nüfusu oldu. İl ve İlçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu ise 439 bin 464 kişi olurken. Bu nüfusun 219 bin 144 kişisi erkek, 220 bin 420 kadın nüfusundan oluşuyor. Ayrıca Belde ve Köylerde yaşayanların oranı ise 184 bin 260 kişi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların erkek ve kadın olarak dağılıma gelince 92 bin 564 erkek nüfusa karşılık 91 bin 606 kadın nüfusundan oluşuyor. ...2013 Yılı Haziran Ayı KÖYDES Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2013 yılı Haziran ayı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı İdaremiz İl Encümen Salonu’nda yapıldı. Valimiz Zübeyir Kemelek, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata,  ilçe kaymakamları ile yatırımları takip eden ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçelerde devam eden yol yatırımları, KÖYDES ve İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü kırsal altyapı ve tarımsal sulama projeleri ele alındı. KÖYDES’in devam eden projelerinin anlatıldığı toplantıda 2012 yılının iş...2014 Yılı Eğitim Yatırım Programı masaya yatırıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda birim çalışanları ile bir araya geldi. Gülşah YARLI Toplantıya Genel Sekreter Ayhan'ın yanı sıra Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Eğitim Komisyonu Başkanı İl Genel Meclisi Üyesi Fikret Doğruyol, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Yiğit, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ile birimin teknik personeli katıldı.  İl Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayha...2014 Yılının Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve merkez birim müdürleri, İdare İl Encümen Salonu’nda İlçe Özel İdare Müdürleri yılsonu genel değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldi. İdare tarafından yürütülen işlerin takibi ve değerlendirilmesi açısından 2014 yılının son toplantısını İlçe Özel İdare Müdürleri ile yapan Genel Sekreteri Ayhan, yatırım programı kapsamında ilçelere yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Genel Sekreter Yardımcıları Mevlüt Soysal ile Alpaslan Ceyhan’ın da katıldığı toplantıda İlçe Özel İdare Müdürleri, Genel Sekreteri Ayhan’a yapılan çalışmalar hakkında...2015 Yılında da İlimize Yeni Yatırımlar Kazandırmak Dileğiyle

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Ayhan mesajında, “2014 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, yeni yılın özellikle İslam coğrafyasına, ülkemize ve ilimize huzur, barış, birlik ve beraberlik içerisinde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sivas İl Özel İdaresi olarak, şehrin gelişmesi ve kalkınması noktasında birlik beraberlik içerisinde yapılan özverili çalışmalar ile 2014 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kırsal altyapı hizmetleri başta olmak üzere ilimizin; eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültürden tur...2015 yılında hedef ilk 10

 Ahmet ErçelikÇalışma ve İş-kur Sivas İl Müdürü Nurettin Köksal Ankara’daki temaslarından sonra basın açıklaması düzenledi. Köksal, ‘‘Sivas olarak Türkiye genelinde 2014 yılında işe yerleştirme konusunda 34. sıraya yükseldik. 2015 yılında hedefimiz ilk 10’un içine girmek’’ dedi. Çalışma ve İş-kur İl Müdürü Nurettin Köksal geçen hafta bir takım temaslar doğrultusunda Ankara’ya giderek Çalışma ve İş-kur Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Ankara’dan dönen Köksal, değerlendirme toplantısı ile ilgili sonuçları kamuoyuna duyurmak amacıyla basın mensuplarıyla ...21 kilo 680 gram esrar ele geçirildi

Gürün ilçesinde, iki yolcu otobüsünde yapılan aramada ele geçirilen esrarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Sivas'ın Gürün ilçesinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, 21 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpekleri Hınzır ve Atik'in yardımıyla yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan B.Ş'nin valizine gizlenmiş 10 kilo 480 gram esrar bulundu. ...23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde ve ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda ilimizde 12.si düzenlenen Milli Egemenlik ve Çocuk Kurultayı'na ev sahipliği yapan Final Okulları öğrencileri ile kurultay için 27 ilden Sivas'a gelen misafir öğrencilere Belediye Paşafabrikası’nda unutulmaz bir gün yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Final Okullarının ev sahipliğinde bu yıl 12.si düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik Kurultayı için 27 ilden gelen misafir öğrencilerle final okulları öğrencileri Paşafabrikası mesire alanında Belediye'n...23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da coşkuyla kutlandı. Program Hükümet Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.Çelenk sunumunun ardından meydanda çocuklar tarafından şiirler ve şarkılar okundu. Meydanda gerçekleştirilen programın ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde ki programa geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan programda İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar bir konuşma yaptı. Akpınar konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilk bayramımız olduğunu ve  dünyada çocuklar...23 Nisan Sivas’ta Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

 AHMET ERÇELİK23 Törenleri tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de coşkulu bir şekilde kutlandı.İlk tören Atatürk çelenk sunumuyla başladı. Daha sonraki tören Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan Selçuk İlk Öğretim Okulunun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 95. Yıl Dönümü kutlama programına geçildi. Buradaki törene Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar, İl Protokolü ve Vatandaşlar katıldı.23 Nisan Sergisi açılışından s...23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

Ak Parti Sivas Milletvekili Ali Turan  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Turan; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 93. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak düzlemde buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden bir bayramdır. Gedeceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle Milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Aziz milletimizin yo...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandıSivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Şenol tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, şehir stadyumundaki etkinliklerle devam etti.Aşık Veysel İlkokulu ve Mehmet Emin Tuna Ortaokulu'nun ortaklaşa hazırladığı gösterilerin sunulduğu törende, Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Muhammet Koçyiğit, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin&nbs...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Doğanşar'da tören düzenlendi Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne Kaymakam Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ve Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Kenan Adıgüzel tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Günün anlam ve önemine ilişkin açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Kaynak: Bizim Sivas...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Hafik'te tören düzenlendi Sivas'ın Hafik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Hafik İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Tülüce ve öğrenciler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar Cumhuriyet İlkokulu'nda devam etti. Burada bir konuşma yapan Abdurrahman Tülüce, günün anlam ve önemine dikkati çekti. Öğrenciler arasında kaşıkla yumurta taşıma, ip çekme, balon patlatma gibi yarışmalar yapıldı. Çocuklar, şiirler okudu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Hafik ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, öğrencilerin bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca, "23 Nisan günü, hem Türk milleti hem de tüm dünya çocukları için çok önemli bir gündür. Hepimize kutlu olsun" dedi. Çocuklara verdi...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Şarkışla'da Kaymakam Gül ve Belediye Başkanı Oğuz'un makamına çocuklar oturdu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Davut Gül ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un makamına çocuklar oturdu. Aşık Veysel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emre Yıldız, Kaymakam Gül'ün, Mehmet Emin Tuna Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gamze Tulumcu, Belediye Başkanı Oğuz'un, Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağatay Kaya Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Mustafa Demir, Milli Egemenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Janset Özmen İlçe Milli Eğitim ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş Kaymakamı Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız oturdu Ulaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Ali Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız oturdu. Eskikarahisar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aycan Türkoğlu ve beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Ali Altınkaynak'ı ziyaret etti. Ali Altınkaynak, koltuğunu çocuklardan 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız'a bıraktı. Kaymakamlık makamına oturan Elif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca'yı telefonla ar...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulaş Kaymakamı Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız oturdu Ulaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Ali Altınkaynak'ın makamına Eskikarahisar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız oturdu. Eskikarahisar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aycan Türkoğlu ve beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Ali Altınkaynak'ı ziyaret etti. Ali Altınkaynak, koltuğunu çocuklardan 3. sınıf öğrencisi Elif Yıldız'a bıraktı. Kaymakamlık makamına oturan Elif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca'yı telefonla ar...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Bayram etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde koşu düzenlendi Suşehri ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kız ve erkek kategorilerinde düzenlenen yarışmaya ilçedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler katıldı. Kız öğrencilerin Sağlık Meslek Lisesi önünden başlayan bin metrelik koşusu ve erkeklerin Orman İşletme Şefliği önünden başlayan bin 300 metrelik koşusu Muhsin Yazıcıoğlu Çay Bahçesi önünde tamamlandı. Koşu sırasında rahatsızlanan bazı öğrenciler ise bitiş noktasına ambulan...23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladık

‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’, Milli  Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerle coşkuyla kutlandıUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar  ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından çelenk koyuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile burada düzenlenen tören sona erdi. Çocuk Bayramı’nda, elinde simit tepsisiyle  tören alanında simit satan ortaokul öğrencisi dikk...25 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 25 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde polis uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçan araç, Erzincan istikametine giderken durduruldu.  Bu sırada aracı terk eden Y.S. ve A.D'nin attığı valizde 25 kilo 650 gram esrar olduğu belirlendi. Yakalanan Y.S. ve A.D'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi. Kaynak; Bizim Sivas...26. Sünnet Şöleni Başlıyor…

 Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile bu yıl 26.sı yapılacak olan geleneksel sünnet töreninin kayıtları, Bugün başlayacak. Kayıtlar, 3 Haziran 2015 tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi, ikametgâh ilmühaberleri ve çocuklarının beden ve ayakkabı numaraları ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği’nde, kayıt yaptırabilecekler.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi’nin 26. Sünnet Şöleni’nde bu yıl yaklaşık 350 çocuğu sünnet ettirmeyi planladıklarını if...26. Vergi Haftası Kutlandı

 AHMET ERÇELİK26. Vergi Haftası Atatürk Anıtına çelenk konmasıyla başladı. Çelenk konma töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okunmasıyla başladı. Törene Defterdar Mehmet Yazar ve Defterdarlık personelleri katıldı. Çelenk sunmadan sonra Defterdar Mehmet Yazar ve beraberindekiler Vali Âlim Barutu makamında ziyaret ettiler.Defterdar Mehmet Yazar “Topumun tüm kesimlerine vergiyi sevdirmek, yaygınlaştırma kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak ve vergiyi isteyerek ödeme alışkanlığını artırmayı a amacıyla her yıl kutlamakta olduğumuz bu yıl yirmin altıncısı,23 Şubat-01 Mart 20...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Sivas Ak Parti Milletvekili Av. Hilmi Bilgin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.             Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız.  Bu son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak ...29.Zaralılar Dostluk Yemeği

 29.Zaralılar Dostluk Yemeği Sivas'ın tarihi konaklarından biri olan Kangal Ağası Konağında yapıldı.Danıştay Genel Sekr. Yrd. Doç.Dr Fikret ERKAN 'ın onur konuğu olarak katıldığı yemeğe Zara Kaymakamı Fehmi LİKOĞLU ve Zara Belediye Başkanı Ahmet PALA 'da katıldı. Zaranın ve Sivasın Dünya daki gururu GÖKLER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yüksel ARAS ' ın sponsor olduğu yemekte Sivas gündemi ve iş alanında bilgi alışverişi yapıldı. Gecede gerek Zaradan gerek diğer ilçelerinden katılımcıların olduğu görüldü.Zara Kaymakamı Fehmi LİKOĞLU , bu gecelerin toplumsal barışı ve sosyal dayanışm...3 bin 300 polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu 3 bin 300 polis alacak. Söz konusu alımlar kapsamında 3 bin 170 erkek ve 130 bayan toplam 3 bin 300 aday asıl olarak, 990 aday da yedek olarak alınacak.Başvurusu kabul edilen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 13. dönem eğitimlerine katılacak. Bu yıl içerisindeki eğitimlere; 2012 ve 2013 yılları Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan alan en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek. ...3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Sivas Halk Sağlığı Müdürülüğü’nce etkinlik düzenlendi. Yürüyüşe Sağlık Müdürü Bahattin İlter, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteriİbrahim Ethem Özsoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanında kurulan stantlarda obeziteye dikkat çekildi. Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, burada yaptığı konuşmada, düzenli olarak yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti. Sağlam, 3 Ekim'de hava muhalefeti nedeniyle yürüyüşü bugüne aldıklarını belirterek, ön...3 Gün Süreyle Tatlı Su Dağıtımı Yapılamayacak

Belediye SİBESKİ Müdürlüğü’nden duyurulur. Paşafabrikası yol çalışmaları nedeniyle Diriliş, Kümbet, Alibaba, Seyrantepe, 4 Eylül, Fatih, Yenidoğan, Karşıyaka, İstiklal, Esentepe, Yunus Emre, Yenidoğan, Emek, Tuzlugöl, Kılavuz, Huzur ve Şeyhşamil Mahallelerine 3 gün Mihrivefa tatlı su dağıtımı yapılamayacak. Bu mahallelerde Mihrivefa tatlı suyu kullanan vatandaşların gereken önlemleri almaları önemle duyurulur. ...3. Bilim Fuarı Açılış Töreni gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKMEB-TÜBİTAK Eğitimde İş Birliği Protokolü Kapsamında Düzenlenen Sivas Fen Lisesi 3. Bilim Fuarı açılış töreni gerçekleştirildi.Açılış programına Vali Alim Barut,Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun,İl Milli Eğitimi Müdürü Zekeriya Çınar,Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ve Fen Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencileri katıldı.Açılış konuşmasını Fen Lisesi Müdürü Burhan Kılcıoğlu konuştu.Fen Lisesi Müdürü Burhan Kılcıoğlu “Bilim tüm insanlık medeniyetinin ortak olduğu bir değerdir. Milletler bilimden gelişmişlik düzeyi oranında katkı sağlarlar. Ülkemizde Fen Liseleri orta öğretimd...3. Hafik Uluslararası Osman Gazi Aşıklar Bayramı

Hafik'te, program düzenlendiSivas'ın Hafik ilçesinde, 3. Hafik Uluslararası Osman Gazi Aşıklar Bayramı kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkı sunduğu kutlamalar dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, etkinlik dolayısıyla duyduğu mutluluğu belirterek, "Gönülden bir şey yapılıyorsa o iş güzel oluyor. Herkesin buraya gönlüyle geldiğini görüyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah, Allah ömür ve imkan verirse seneye bu işi, güzel ve büyük yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Bu güzelliği yaşatabilmek için, bu işin içi...3. TERELİK ŞENLİĞİ

Sivas –Kangal Etyemez-Turnalı-Yeniköy ve Koru Köyleri Kültür Ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 3.cü Terelik şenliği 11 Ağustos 2013 günü Terelik Mesire alanı Kangalda yapılacak. ETUYED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslantaş 3.cüsünü yapacakları Terelik şenliğine tüm Sivas ve  Kangal halkını davet etti. Sivas temsilcisi İhsan Altıntaş gazetemize yaptığı açıklamalarda şenliklerde açılış konuşması, saygı Duruşşu ve İstiklal Marşı, Davul Zurna ekibi mahalli sanatçı Metin Çiftlik , sürpriz sanatçıların çekilişlerin  olacağını ifade etti. Geçen y...30 Ağustos Resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramının 91. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ilimizdeki kutlamalar ve ziyaretlerin ardından Paşafabrikası kütük evde Sivas Valiliği tarafından bir resepsiyon organize verildi. Resepsiyona Vali Zübeyir Kemelek ve Eşi Zehra Kemelek ev sahipliği yaptılar. Ev sahibi olarak davetlilerini kapıda karşılayan Vali Kemelek ve eşi tüm davetlilere hoş geldiniz dedi. Verilen resepsiyona Sivas Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, CHP Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Faruk Kocacık, Tugay Komutanı P.Kur. Albay. Fatih...30 Ağustos Şanlı Tarihimizin Özel Günlerinden Biridir

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 30 Ağustos zafer bayramını kutladı Sesob Başkanı Beşir Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramının ilelebet yaşayacağını belirterek, bu zaferin Anadolunun bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyeceğinin de bir göstergesi olduğunu söyledi.   Sesob Başkanı Beşir Köksal yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “30 Ağustos Zafer Bayramı şanlı tarihimizin özel günlerinden bir tanesidir. Bu savaşla birlikte Türk milleti güç birliği yaparak kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere bir ders vermişti...30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Sivas Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Anayasa Komisyon Üyesi Av. Hilmi Bilgin 30 Ağustos dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlamıştır.  Tarihten silinmek istenen milletimizin, tarihe yön vermeye devam edeceğinin en açık mesajlarından biri olan bu zafer milli belleğimizden asla silinmeyecektir. Keza, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atılmştır. "Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına ...30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan 30 Ağustos dolayısıyla bir bayram mesajı yayınlamıştır. Ali turan Mesajında,”30 Ağustos Zaferi ile tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir destan yazan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmet...30.Yılında Hiç Durmadan İlerlediler

 Ahmet Erçelik30. Yılında Hiç Durmadan Hep İleri turnesinde Grup Yorum Üyeleri Söyleşi ve Dinleti için Sivas’a geldiler. Hacı Bektaşi Kültür Vakfının Seyrantepedeki salonda sahne alan grup en güzel şarkılarını ve söyleşileriyle Sivaslılara güzel bir gün yaşattılar. Yaklaşık 2 saat sahne alan Grup Üyeleri Konser sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdiler.Türküler Susmaz Halaylar Susar Sloganıyla sahneden ayrıldılar. ...302 bin paket kaçak Sigara ele geçirildi

Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sivas Erzincan Karayolu Ulaştırma Kantarı önünde yapılan yol uygulamasında 302 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan istikametinden gelen, üzerinde saman yüklü çuvalların bulunduğu TIR şüphe üzerine emniyet ekipleri tarafından durduruldu. Dışarından saman yüklü olarak görünen tırın römorkunda yapılan aramada samanların altına gizlenmiş halde kaçak sigaralar olduğu fark edildi. Özellikle PKK’nın  finansal kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı çerçevesinde yakalanan sigaralar ile PKK’ya büyük darbe vuruldu....31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam “31 Mayıs Dünya Tütünsüz” günü için yayınladığı duyuruda. Sağlam, “Tütün kullanımı, dünyada hipertansiyondan sonra ikinci ölüm nedenidir ve dünya genelinde her 10 yetişkinden birinin ölümüne sebep olmaktadır” dedi.  Artan sigara tüketimine dikkat çekmek, tütün kullanımının sağlık etkilerinin ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik etkili politikalarının altını çizmek amacıyla, her sene Mayıs ayının 31. gününü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kutlamaktadır.  Dünya çapında en önemli önlenebilir ölüm nedeni olarak tanımlanan tütün...313 Çocuk Sünnet Oldu

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası İşbirliğinde düzenlenen Geleneksel 24. Toplu Sünnet Şöleni 4 Eylül Kapalı Spor Salonunda Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Vali Yardımcısı Necmi Akman, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Müftüsü Yusuf Şahin, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri İl Protokolü, Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Adına Şemsettin Yolalan ile sünneti yapılan 313 çocuk ve aileleri katılımıyla gerçekleştirildi.  Sünnet şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlad...32 doktor ataması yapıldı

Anadolu Haber Sivas’a çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 32 doktor atandı.  Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere Sivas’a 32 adet doktor atamasının yapıldığını söyledi.  13 Şubattaki açıktan atama kurası ve 55. devlet hizmeti hükümlü kurası ile ilimize 27 uzman hekim, 3 tane diş hekimi ve 2 adette pratisyen olmak üzere toplamda 32 adet hekim görevlendirmesi yapılacak.  Atanan doktorların 14 tanesinin Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapacağını di...327,765 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyünde yol kontrolü sırasında polislerden kaçan 2 kişi yalandı. Yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Malatya ili istikametinden Kayseri ili istikametine gitmekte olan ve yol kontrol noktasından kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan C.T. ve S.T.  isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan arama sonucunda 327,765 kg esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.T. ve S.T. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. ...330 Sosyal Konut için çalışmalar başladı

Şarkışla’da yapılacak olan 330 Sosyal konut için zemin etüt çalışmalarına başlandı.  Esentepe mahallesi Garipler Mezarlığı yanında bulunan ve daha önce askeri lojmanlar olarak kullanılan alanda, TOKİ tarafından yapılması planlanan 330 Sosyal Konut için zemin etüt çalışması, TOKİ zemin araştırma biriminden Tolga Bahçıvan’ın kontrolü altında başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Davut Gül, yaptığı açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından projelendirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Fon Kurulu'na sunulan 330 ...342 kilo 550 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu veya Uyarıca Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda.Doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ilimiz güzergahı üzerinden batı illerine nakledileceği bilgisi alınması üzerine geçtiğimiz günlerde Sivas'ta başlatılan çalışmalarda,  uyuşturucu madde naklettikleri tespit edilen, U.Ş, E.Ş, H.Ç, G.M, S.Ş ve D.Ş olmak üzere toplam 6 şüpheli  Mersin plakalı bir araçla birlikte yakalanmış ve araçta yapılan ...365 Gün Engelli Vatandaşlarımızla Birlikteyiz

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaş ve ailelerine akşam yemeği programı düzenledi. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru programda, "Engelliler haftası anlamlı bir hafta ancak bizim sizi hatırlamamız için böyle bir haftaya ihtiyaç yok. 365 gün sizinle birlikteyiz sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.  Sivas'ta yaşayan engelli vatandaşlar ve tüm engelli derneklerinin katıldığı programa yaklaşık 600 kişi katıldı.  Programda konuşan Kuru, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi büyütmek, kalkındırmak, geliştirmek ve ü...365 ODA VE BORSA BAŞKANI İFTARDA BULUŞTU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 Oda ve Borsanın Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın da katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Yıldırım da katıldı.   TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına seslenerek, “Uzun bir seçim döneminden geçtiniz. Türkiye’nin parlak geleceğine hizmet etmek için 4 yıllık mazbatanızı aldınız. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. 4 yıllık yetkiyle birlikte büy...4 Eylül 1919 Sivas Kongresi

Anadolu Haber Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Devleti ve dahil olduğu grup (İttifak Devletleri) harpten yenik çıkmış, 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devletinin eli kolu bağlanmıştı. Yorgun ve fakir düşen milleti ve memleketi savaşa sokanlardan Sultan Vahdettin, saltanat ve hilafet makamını korumak peşindeyken hayatlarından endişeli olanlar memleketten kaçıyorlardı. Ordunun elinden cephanesinin büyük kısmı alınmış, ismi var cismi yok hale getirilmişti. Mütarekenin 7. maddesi bahane edilerek ülkenin çeşitli bölgeleri işgal ediliyordu. İtal...4 Eylül 1919, Türk'ün Hürriyetsiz Yaşayamayacağının Bütün Dünyaya İlanıdır

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 4 Eylül Sivas Kongresinin toplanmasının 94. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, ' 4 Eylül ruhu, Büyük Türk Milletinin ne olursa olsun esarete asla boyun eğmeyeceğinin, son damla kanına kadar mücadeleden asla ödün vermeyeceğinin altın harflerle yazıldığı bir şeref vesikasının hayata geçmiş halidir' değerlendirmesini yapan Başkan Ürgüp, şunları kaydetti: "İçeride ve dışarıda bin bir entrika ve ihanetle 'yorgun ve hasta adam' pozisyonuna düşürülen Osmanlı Cihan Devletinin artık son nefeslerini verdiği düşünenler, tarihinde y...4 Eylül İlköğretim Okulu Yönetiminden Başkan Ürgüp’e Teşekkür Ziyareti

Sivas Belediyesinin eğitim öğretim yılı öncesi okulların çevresinde yaptığı düzenleme takdirle anılıyor. Bu kapsamda 4 Eylül İlköğretim Okulu İlköğretim Okulu Müdürü Bedri Bayraktutan, beraberinde Müdür Yardımcısı Ünal Tosyalı ve okul öğretmenleri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü teşekkür etmek maksadıyla makamında ziyaret etti. ‘ BELEDİYEMİZE MİNNETTARIZ’ Ziyarette konuşan 4 Eylül İlköğretim Okulu Müdürü Bedri Bayraktutan şunları söyledi: “ Okul olarak eski bir okuldu. Bu bakımdan okul bahçesinin durumuyla ilgili tepkiler alıyorduk. Bu tepkiler bize karşı yönel...4 Eylül Kutlamaları ve 2. Kitap Günleri

4 Eylül şenlikleri kapsamında bu yıl 2. düzenlenecek olan  “2. Kitap Günleri”  Tarihi Kent Meydanı’nda 30 Ağustos 2013 Cuma günü başlayacak ve 5 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.4 Eylül Kutlamaları ise 8 Eylül günü 1. Ulusal Yıldız Dağı tırmanışı ile son bulacaktır. Ayrıca etkinlilerin içerisinde 5. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet turu 5- 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.  Bu kapsamda 2. Kitap Günlerine 217 yayın ve 91 yayınevinin katılacağı,  30 söyleşi ve imza günü Buruciye Medresesinde yapılacağı öğrenildi. Yapılacak olan program, söyleşi ve imza ...4 Eylül Mahallesi Sakinlerine Belediyenin hizmetleri anlatıldı

Görevde olduğu zaman zarfında her kesimden vatandaşla iç içe olan Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, adaylık süresince de halka buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 Eylül Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Başkan Ürgüp, büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahalle toplantısının açılış konuşmasını yapan Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan, seçimlerde vatandaşların önceki döneme oranla hizmetleri kıyaslayarak, emaneti ehil ellere teslim edeceğine inandığını söyledi.Daha sonra söz alan Başkan Ürgüp, Her Cumartesi bir açılış slog...4 Eylül Sivas Kongresi Etkinlikleri

Ulusal bağımsızlığımızın büyük bir tehdit ve tehlike altında olduğu bir dönemde toplanan Sivas Kongresi yeni ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olmuştur.          4 Eylül Sivas Kongresinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin seyrini belirleyen önemli kararlar alınmıştır.          Bu Kongre ile manda ve himaye düşüncesi reddedilmiş, milli iradenin üzerinde hiçbir kuvvetin olmadığı ifade edilerek cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin ilk vurguları yapılmıştır. &nbs...4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri Danışma Kurulu toplandı

4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.  Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Alim Barut başkanlığında Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Vali Yardımcıları Mustafa Aydın, Ömer Kalaylı, Vefa Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi İlkeleri ve İnkıl...4 Eylül’de Ceceli ve Sevcan sahnedeydi

Sivas’ta 4 Eylül kutlamaları Konserle devam etti.  Konsere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Vekili Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcıları, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Parti Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 94. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Belediyesi’nin organize ettiği ve sunuculuğunu Doğukan’ın yaptığı konserde ünlü sanatçılar Sevcan Orhan ve Mustafa Ceceli sahne aldı. 4 Eylül Sivas Kongresi...4 Eylül’de Sivas’ın İlçe Tanıtımları

Sivas Kongresi’nin 94. yıl dönümü kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde ilçeler sergisi açılışı yapıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 94’üncü yıl dönümü Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi Şifahiye Sokak tarafında kurulan ilçeler sergisinin açılışını Vali Vekili Salih Ayhan ve il protokolü tarafından yapıldı. Sivas’ın ve 16 ilçesinin yöresel kültürlerinin tanıtıldığı ilçeler sergisine vatandaşlar tarafından bu yılda yoğun ilgi gösterildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Arslan, “4 Eylül şenlikleri kapsamında ilçeler sergisi İ...4 Şubat Dünya Kanser Günü

 AHMET ERÇELİKUzman Doktor Levent Sağlam, Dünya Kanser Günü dolayısıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Kanser Günü ile ilgili açıklamada, kanserin tüm dünyada en ölümcül, en çok sakatlığa yol açan ve pahalı tedavisi olan hastalıkların başında geldiğini belirtti.Levent Sağlam, Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamada, kanserin tüm dünyada en ölümcül, en çok sakatlığa yol açan ve pahalı tedavi yöntemleriyle sağlık politikalarının kapasitesini zorlayan ve üzerinde yeni politikalar geliştirilmesi gereken problemlerinin başında geldiğini belirtti.Kalp ve damar hastalıklarının ne...4 üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

 Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonunun 4 üncü olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da yapıldı.Dün yapılan seçimli olağan 4 üncü genel kurulu Yaşmak Sultan Hotel Topkapı salonunda çok sayıda delegenin katılımıyla gerçekleşti. TOOMD Aydın Şubesi, TOOMD Bursa Şubesi, Kayseri Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği ile TOOMD Genel Merkez delegelerin hazır bulunduğu Genel Kurul, önceden yayımlanan ve ilan edilen gündem ile yeni yöneticilerini belirledi.Yeni Seçilen Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı;Erol AYDOĞAN Genel BaşkanNuri UZUN Genel Başkan YardımcısıPeyami...4. Sivas Kitap Günlerinde Yazarları Halk Belirleyecek

 Sivas Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi koordinesinde gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri bu yılda Tarihi Kent Meydanı’nda yapılacak.4 Eylül Sivas Kongresi'nin 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek olan kitap günleri etkinliği 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her yıl farklı konseptlerle çıtasını yükselten ve ziyaretçi sayısını artıran Sivas Kitap Günleri'nin hazırlık aşamasında faaliyetin şekillenmesine yönelik vatandaşların da düşüncelerine yer verilecek.Bu yıl düzenlenecek etkinlik öncesi Sivas İl Özel İdaresi'nin internet sitesi www.sivasilozel...4. Suşehri Şehri-Su Kültür ve Sanat Festivali Yapıldı

Güzide ilçelerimizden bir olan Suşehri’nde bu yıl 4 üncüsü gerçekleştirilen Suşehri Şehri-Su Kültür ve Sanat Festivali 3 gün süren etkinliklerle kutandı. Festival 5 Temmuz günü Mehteran takımı ile birlikte kortej yürüyüşüyle akşam üzeri başladı. Kortej yürüyüşüne Suşehri Kaymakam vekili Akıncılar Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Sedat Sel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçükbaşoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Su şehri Belediyesi Folklor Ekibin gösterilerinin ardından bir ...4. YÖREX 2013 Fuarı’nda Sivas Standına yoğun ilgi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (KESK), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) desteğiyle EXPO Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 60 ilden 200 standın yer aldığı 4. Yöresel ve Geleneksel Ürünler fuarında 4 gün boyunca Sivas’ın ait ürünler tanıtıldı Sivas'tan 5 firmanın katıldığı fuardaki Sivas standını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başka...40 yaşının üzerindeyseniz

Yakın görmede problem yaşıyorsanız presbiyopi başlamış olabilir.  Gözlükçüler ve optisyenler konfederasyonu genel Sekreteri Eczacı gözlükçü Taylan Küçüker yaptığı açıklamada. “Presbiyopi yaşın ilerlemesine bağlı olarak (45 yaş üzeri)  göz lensinin uyum kabiliyetinin azalması ile ortaya çıkan fizyolojik bir durumdur. Yakın nokta gözden uzaklaşır. Bu tıpkı saçımızın beyazlaşması gibi doğal süreçtir. Başka bir ifade ile hastalık değil fizyolojik bir olaydır. Gündüz bol ışıkta nispeten okuyabilen kişiler, gece azalan ışıkta, daha fazla ışık almak için pupillanın genişleme...40 Yıl 40 Fotoğraf

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi 40. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr.. Yavuz Sılığ tarafından hazırlanan “40 Yıl 40 fotoğraf” konulu fotoğraf sergisi Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde açıldı.Açılışa Sivas Valisi Alim Barut, Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık,Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcıları Ali Erkul, Hüseyin Yılmaz ve Öğretim Elemanları katıldı.Açılışta Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık "İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle sergiler açılır. Ben buradan tekrar Yavuz hocamızı tebrik ediyorum dedi.Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık'ın açılış konuşmasında...41 kere maşallah

41 yıllık esnaf doğal köy ürünleri satarak ayakta kalmaya çalışıyorFatih TABUR İlimizde süpermarketlerin ve mini hallerin çoğalması 41 yıldır bakkalcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Demirtaş’ı  (69) yıldırmadı. Çok sayıda esnaf süpermarketler ve mini haller nedeniyle kepenk kapatırken, Dikilitaş Sait Paşa Caddesi’nde bulunan küçük dükkanında esnaflık yapan Mustafa Demirtaş, doğal  köy ürünleri satarak ayakta kalmaya çalışıyor.  Sivas’a 41 yıl önce geldiğini ifade eden Demirtaş, “41 yıldır burada  iş  yapıyorum.  Önce bakkal ve manav üzerine faaliyet g...45 BİN 343 ÖĞRENCİ VAR

Cumhuriyet Üniversitesi’nin 2013-2014 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; üniversitelerin şehirlerin gelişimi açısından çok önemli  bir kurum olduğunu söyleyerek, Sivas’ın en büyük değerinin Cumhuriyet Üniversitesi olduğunu belirtti.Cumhuriyet Üniversitesi’nin 2013-2014 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; “Özelde toplumun, genelde ise bölgenin ve şehrimizin kalkınmasına öncülük etme amacındayız. Cumhuriyet Üniversitesi sadece çalışanların ve öğrencilerin değil, hepi...470 Kilometre Asfalt Yama Çalışması Yapıldı

Anadolu Haber İl Özel İdaresi, kırsal altyapı çalışmaları kapsamında köy yollarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılı Yatırım Programında yer alan asfalt çalışmaları tamamlanırken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, iş sezonunun son günlerinde asfalt yama işlerinde son aşamaya geldi. Tahrip olan köy yollarını yama yaparak, yerleşim bölgelerine ulaşımının daha kolay sağlanmasını hedefleyen Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri,  böylece birçok köy yolunun kalite ve standardını arttırmış oldu.   Konuyla ilgili bilgi veren Yol ve Ulaşım Hiz...49. Geleneksel Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali Yapıldı

Şampiyon güreşçimiz Ahmet Ayık'ın da adı her yıl Doğanşar ilçesinde yapılan karakucak güreşleriyle yaşatılıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Doğan Ürgüp beraberinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas İli Doğanşar İlçesi 49. Geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivaline katıldı. Festivalde konuşan Ürgüp, Sivas halkının vefakâr ve fedakâr insanlar olduğunu kaydederek şunları söyledi, “Sivas halkı hakikaten çok fedakâr insanlar topluluğundan ibarettir. Bin yıllık Müslüman Türk kültürünün ürünü olan bu memlekette vefanın en özel örnekle...5 Bin Sivaslı AK Genç Malatya Yolunda

AK Parti Genel Merkezi tarafından Malatya’da düzenlenen 13. Gençlik Şölenine, Sivas’tan rekor katılım bekleniyor.AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen gençlik şöleninin bu yıl 13’üncüsü Malatya’da düzenlenecek.  Gerçekleştirilecek şölene rekor katılım beklenirken, Sivas’tan da 17 Mayıs Cumartesi günü 100 otobüs ile AK Parti İl Gençlik Kolları katılım gerçekleştirecek.  Yıllardır birçok çalışmaya imza attıklarının altını çizen AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, "AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak inşallah Sivas’tan rekor bir katılımla Mal...5 Haziran Dünya Çevre Günü

Anadolu Haber Dünya Çevre Günü Sivas’ta düzenlenecek olan bir dizi etkinlik ile kutlanacak. Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda “Atık su ve Katı Atık Yönetimi” ile ilgili olarak Belediye Başkanları ve ilgili birim sorumlularının katılacağı bir konferans düzenlenecek. Sivaslıların çevre duyarlılığı ve bilincini arttırmak amacıyla 05 Haziran 2014 Perşembe günü Atatürk Anıtına çelenk sunumundan sonra yapılacak olan çevre yürüyüşü Atatürk Anıtı ve Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi arasında gerçekleştirilecek. 5 Haziran Dünya Ç...5 proje ile çalışmalar devam ediyor

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün ilimizdeki yatırımları 5 proje ile devam ediyorFatih TABURKayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Yörükoğlu, müdürlüklerinin Sivas’taki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dönem sonu harcamalarının 50 bin TL olduğunu söyleyen Yörükoğlu, Sivas’ta toplam proje sayılarının 7 olduğunu,  devam eden proje sayılarının ise 5 olduğunu ifade etti.Sivas ilindeki 7 adet projenin toplam bedelinin 8 milyon 900 bin TL olduğunu belirten Yörükoğlu, bu projelerin  ağaçlandırma, ormanların rehabilitasyonu, toprak muhafaza tesisi, dere ıslahı, fidan dikimi ve orman yo...5. Arapça Yarışmaları

Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, metin canlandırma kategorisinde Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyorSuşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 5. Arapça Yarışmaları'nda metin canlandırma kategorisinde Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.Okul müdürü Hüseyin Yayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların 17 Mayıs'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yapıldığını hatırlattı.Suşehri Anadolu İmam Hatip Li...5. Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi Düzenlenecek

 AHMET ERÇELİK5. Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.Mehteran Takımı Gösterisi, Protokol Konuşmaları, Halk Oyunları Gösterimi,Aşıkların Diliyle Gecenin Anlamı,THM Fasıl Topluluğu,Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema İcrası,Sivas Cem Vakfı Semah Topluluğu, Sivas Yavu Derneği Kafkas Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi, Ozanlar Geçidi, Katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür belgesi verilmesiyle sona erecektir. ...5.Dosteli Pikniğinde

Okulların kapanmasıyla Dost eli Derneği geleneksel “5.Dosteli Pikniğinde” öksüz yetim çocuklarla aileleriyle beraber toplam 1100 kişiyi Paşafabrikası piknik alanında buluşturdu. Programa pikniğe gidemeyecek güçte olan aileler oldukça fazlaydı. Tüm Dosteli Yönetim Kurulununda hazır bulunduğu programda İHH Sivas gönüllüleri de destek vererek pikniğe katılan insanlara yardımcı oldular. Mahalli sanatçılarımızın da yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı. Dosteli Derneği Başkanı Hüseyin Akpolad yaptığı konuşmada, “2004 yılında Sivas merkez ve köylerinde yoksulluk içinde hayat mücadelesi ...500 Gönüllü Öğretmenimize Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Gönüllü Öğretmen Projesi" kapsamında, üniversite öğrencileri tarafından okullarda ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere verilen derslere katıldı. Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğinde düzenlenen Gönüllü Öğretmen Projesi kapsamında 500 üniversite öğrencisi öğrencilere gönüllü öğretmenlik yapıyor. Bu kapsamda hafta sonu Başöğretmen ve Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okullarında sürdürülen derslere CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İl Milli Eğitim M...51 Kilo Esrar ele geçirildi

  Gürün ilçesinin Suçatı Beldesi, Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 2090 paket bandrolsüz sigara ve 51.200 kilogram esrar ele geçirildi. Önceki gün D-300 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Malatya’dan Kayseri’ye gitmekte olan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri 3135 tl olan 2090 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. ve M.E.B. adlı şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer bir aramada da Malatya’dan Kayseri...51. Kütüphaneler Haftası Sivas’ta Kutlandı

 AHMET ERÇELİK51. Kütüphaneler haftası nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi işbirliği ile öğrencilerimize daha yakın olmak amacıyla Merkezi Kafeterya tercih edilerek şehir kadim kültürü içerisinde yer alan Ziya Bey Kütüphanesi içerisinde yer alan eserlerin tanıtımı gerçekleştirildi.Sergiye Vali Alim Barut, Ziya Bey Kütüphanesi Müdürü Cemal Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Karaca, Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcal, Rektör Faruk Kocacık ve Öğrenciler katıldı. Sergi açılışından sonra basına açıklama yapan ...55 yeni doktor

Geçtiğimiz günlerde yapılan Sağlık Bakanlığı 52. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası Sivas ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerine 55 doktor atandı. Gürün Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı ve 3 pratisyen hekim atanırken, Şarkışla Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 4 pratisyen hekim; Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2 pratisyen hekim; Suşehri Devlet Hastanesi’ne 1 Kardiyoloji Uzmanı ve 4 adet pra...590.211 Kg Kubar Esrar Ve 26.625 Kg Toz Esrar Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde Gölova İlçesi Çataklı köyü mevkiinde yol kontrol ve arama esnasında çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Bingöl İlinden İstanbul İline giden A.G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 590.211 Kg kubar esrar ile 26.625 Kg toz esrar maddesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1.850.000 TL olan toplam 616.836 kg esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. ...5’İ BİR YERDE PROJESİNDE SİVAS’ GÜNLERİ DÜZENLENDİ

Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Amasya illerinin bir araya gelerek ‘5’i bir yerde’ adını verdiği ‘Kentlerin Kültür Buluşması Projesi’ kapsamında Tokat’ta düzenlenen Sivas günlerine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Tokat Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat ile çok sayıda sivil toplum örgütü meydana kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Sivas tanıtım stantları...6. Hafta Çekimleri Tamamlandı

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Televizyonu tarafından düzenlenen ''Yetenek Sensin Sivas'' adlı programının 6. haftası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yine dop dolu geçti.Programa bu hafta Konuk İzleyici olarak Cem Vakfı Sivas Başkanı Ali Akyıldız, Yiyecek Ve İçecek Satanlar Başkanı Mehmet Akgül, Ekmek Üreticleri Federasyonu Sivas Başkanı Hüseyin Düzgün ve Sivas Halkı katıldı.Çekimleri tamamlanan “Yetenek Sensin Sivas” programını 06 Aralık cumartesi günü saat 21:00’de Vizyon 58 kanalında izleyebilirsiniz.Programa bu hafta Jüri Üyeleri Çılgın Sedat, Ekin’in yanı sıra Türk Halk ...6. Hafta çekimleri yarın

Vizyon 58 yetenek sensin Sivas 6. Hafta çekimleri yarın Vizyon 58 Televizyonun düzenlemiş olduğu ''YETENEK SENSİN SİVAS'' 6. hafta çekimleri yarın Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılacaktır. 04 Aralık 2014 Perşembe günü saat 16:30'da yapılacak çekimlerde jüri üyeleri Ekin, Çılgın Sedat ve misafir jüri olarak ünlü türkücü Aydın Aydın olacak. Bütün Sivas halkının 6. hafta çekimlerine ilgi göstermesi ve salonu doldurması isteniyor. Yapılacak olan çekimler 6 Aralık Cumartesi günü saat 21:00'de Vizyon 58’de yayınlanacak. ...60 sağlık personeli eğitimden geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından  Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde toplam  60 ebe ve hemşireye acil obstetrik bakım eğitimi verildi. Fatih TABUR Sağlık Bakanlığı’nda görevli 14 eğitimci tarafından bebek ve anne ölümlerinin azaltılması amacıyla 60 ebe ve hemşireye acil obstetrik bakım eğitimi verildi. Eğitim ile bebeklerin ve riskli gebelerin; doğum öncesi, sırası ve sonrasında yaşayabileceği sıkıntıların minimum düzeye indirilmesi amaçlanıyor. Kayseri, Tokat, Niğde, Yozgat ve Kırşehir’den gelen  60 ebe ve hemşireye yönelik verilen  acil obstetrik ba...63 Çöp Konteyneri mahallere dağıtıldı

Koyulhisar Belediyesi tarafından 63 çöp konteyner daha hizmete sunuldu. Temizlik konusunda yapılan çalışmaların ardından şimdide 63 çöp konteyneri alarak, çalışmalarına devam eden Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, İnsan sağlığı her şeyden önemlidir, onun içinde temiz bir çevre gereklidir. Çevre temizliğinde çöp toplama konteyneri eksikliği olan mahallelerimizin ihtiyacı göz önüne alınarak 63 adet çöp konteyneri temin edilip cadde ve sokaklarında belirli yerlere yerleştirmeye başladıklarını belirten Başkan Eren,"Halk sağlığı ve daha temiz bir çevre için halkımızın çöplerini kapalı çöp ko...65 kilogram esrar ele geçirildi

Gürün ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilen esrarla ilgili 1 kişi tutuklandı Sivas'ın Gürün ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada 65 kilogram esrar ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Yazyurdu köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan İzmir'e giden C.A yönetimindeki otomobili durdurdu.  Narkotik dedektör köpeği Hınzır'ın yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagaj ve arka koltuk kısmına gizlenmiş 65 kilogram esrar bulundu.  Gözaltına al...67 Bin Fidan Dağıtıldı

 AHMET ERÇELİKSivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün teknik destek sağladığı Mikro Havza Bazlı Meyveciliği ve Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak olan fidan dikme programı Bölge Trafik güzergâhında gerçekleşti.Programa Vali Âlim Barut, İl Gıda ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı İhsan Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Cumhuriyet Baş Savcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Protokolü, İlçe Kaymakamları ve Sivas halkı katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını o0kunmasıyla başlayan programda ...7 Nisan Dünya Sağlık Günü

 Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker “7 Nisan Dünya Sağlık Günü” dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.Küçüker mesajında, “Bu kapsamda ABD'nin San Francisco kenti, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Konferansına ev sahipliği yapmıştır. Halk sağlığının dünya barışı ve güvenliği açısından temel olarak alındığı bu konferansta Uluslar Arası Sağlık Örgütü kurulması amacıyla ciddi adımlar atılmıştır. 1945 ile 1948 yılları arasında bir dizi yeni adımlar gerçekleşmiştir. 19-22 Temmuz 1946 tarihlerin de ABD'nin New York şehrinde düzenlenen U...7 Şehirde 3 Oyun

 Sivas Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla oyunlarını diğer illerde sahneleyen Sivas Devlet Tiyatrosu Ocak ayında 7 ilde 3 farklı oyunla perde açtı.SDT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatro eserleri arasında klasikleşen seçkin oyunları sanatseverlerle buluşturan SDT, topluma tiyatronun gücünü anlatmaya çalışıyor.Ocak ayında "Yunus Emre, Kader Kısmet Oyunu ve Gülünç Kibarlar adlı 3 farklı oyunla, 7 şehirde sanatseverlerle buluşan SDT, 15 temsille 4 bin 250 tiyatro seyircisine perde açtı.SDT'nin Şubat ayında da ara vermeden Anadolu'da tiyatro severlerle buluş...7.Hafta Çekimleri Tamamlandı

VİZYON 58 “Yetenek Sensin Sivas” 7. Hafta Çekimleri Tamamlandı.AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDEVizyon 58 Televizyonu tarafından düzenlenen ''Yetenek Sensin Sivas'' adlı programının 7. haftası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yine dolu dolu geçti. Çekimleri dün akşam Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde tamamlanan “Yetenek Sensin Sivas” programını 12 Aralık Cumartesi günü saat 21:00’de Vizyon 58 kanalında izleyebilirsiniz. Programa bu hafta Jüri Üyeleri Çılgın Sedat, Ekin’in yanı sıra Radyocu Sinema Oyuncusu İrfan Aslanhan misafir jüri üyesi olarak katıldı. Programda bu hafta değiş...8 Mart Dünya Kadınlar Günü

 Günümüz de 8 Mart’ın en önemli vurgusu Kadına Şiddet temalı konulardır. Ne yazık ki hala kadını güçsüz, savunmasız bir varlık olarak gören zihniyetlerin kadınlara uyguladıkları fiziki, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet devam etmektedir. Aslında kadınlara destek verildiğinde büyük başarılara imza attıkları ve hem dünya da hem ülkemizde önemli projelerde yer aldıkları görülmüştür. Kadınları sadece yılın bir günü anmak onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Kadınların gerek aile üzerinde ki katkıları, gerekse toplum üzerindeki faydaları belki burada anlatmakla bitmez ancak onla...8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

 AHMET ERÇELİKKültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosunun sahneleyeceği Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki Dünya Kadınlar Günü Konseri 10 Mart 2015 Saat 19:30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde İl Protokolünün katılımıyla gerçekleşecektir. ...8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı

Anadolu Haber Sivas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günün de Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezin de Altın Kızlar Türk Sanat Müziği Etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sivas Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Adayı Doğan Ürgüp eşi Makbule Ürgüp ve Sivas Halkı yoğun ilgi gösterdi.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyan Ürgüp, "Her zaman söylenen bir söz vardır, kadınları 1 günde anmak yeterli değildir. Kadınları bütün hayat boyunca kıymet veren olması gerektiği yerde gören bir anlayışa ve zihniye sahip olmamız gerekiyor. Kadınlara verilecek olan değer ve kıymet kadın...8 Mart Etkinlikleri…

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Etkin Anadolu Kadınları Derneği tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivaslıların üç gün süreyle ziyaret edebilecekleri bir kermes açıldı. Kermesin açılışına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Süha, Ahmet Özaydın, Mehmet Muaz Uzun ve eşleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin’in eşi Şerife Şahin, Kültür Sosyal İşler Müdürü Ahmet Dağüstü, Etkin Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı E...8 MArt Kadınlar Günü Etkinlikleri Devam Ediyor

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hanımlar Kültür Merkezi kursiyerleri Atatürk Kültür Merkezi sergi Salonu’nda resim ve el sanatları sergisi açtı. Açılışa Vali Zübeyir Kemelek'in eşi Zehra Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ün eşi Makbule Ürgüp, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok ve eşi, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Turan Alim ve eşi, Baro Başkanı Muharrem Eliş, Tugay Komutanı Mustafa İlter'in eşi Nilüfer İlter, İl Jandarma Alay Komutanı Ali Taş'ın eşi Mine Taş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay'ın eşi Reyhan Kızılay, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkan...9. Hafta Heyecanı Devam Ediyor

Vizyon 58 “Yetenek Sensin Sivas” 9. Hafta Heyecanı Devam EdiyorVizyon 58 Televizyonun düzenlemiş olduğu ''Yetenek Sensin Sivas''  9. hafta çekimleri yarın devam edecek.Her hafta olduğu gibi bu haftada dopdolu, capcanlı geçen program bu haftada aynı canlıklıl devam edecek.9. hafta çekimleri yarın Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 16:30'da başlayacak. 9. hafta çekimlerine Sivas halkının yoğun ilgi ve katılım gösterilmesi bekleniyor.  Program çekimlerinde jüri olarak Çılgın Sedat ve konuk jüri olarak ünlü oyuncu, şarkıcı ve manken Tuğba Özay, aynı zamanda manken olan Mert...90. Yıl Kutlu Olsun

"Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenâb-i Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizami, hepimizin bildiği Kur'ân-ı Azimussan'daki açık ve kesin hükümlerdir.İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün t...94. Yıl Kutlu Olsun

Anadolu Haber Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelllerinin atıldığı tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin94. Yılı kutlalmalarına Türkiye Büyük Milleti Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.  2 Eylül 1919’da Erzurum’dan Sivas’a dönen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 4 Eylül’de şimdi müze olarak kullanılan binada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nintemellerini attılar.  2 Eylül’de Sivas’a gelen Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelenin yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesini de 13 sayı çıkartarak çalışmalarını yu...95. Yıl Kutlu Olsun

108 Gün Milli Mücadelenin Başkenti olan Sivas 4 Eylül İle GüzelAnadolu Haber Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 95. Yılı kutlamaları kapsamında “3. Kitap Günleri” kitap fuarı başta olmak üzere Bugün İlçeler sergisiaçılacak.  2 Eylül 1919’da Erzurum’dan Sivas’a dönen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 4 Eylül’de şimdi müze olarak kullanılan binada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini attılar.  2 Eylül’de Sivas’a gelen Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelenin yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesini ...: Çözülemez denilen sorunları çözdük

AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği "Mart Ayı İl Danışma Meclis Toplantısı" Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. -Burhanettin Kuru: Türkiye artık sayılı güçlerden birisi- Danışma meclisinde konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini ve çevremizdeki ülkelerde büyük sıkıntıların var olduğunu söyledi. Dünyadaki sıkıntılı sürece rağmen ayakları yere basan, özgüveni olan, nereye gittiğini ne yaptığını bilen bir ülke olduğumuzu söyleyen İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Başbakanımızın liderl...A9 Tv'de Muhsin Yazıcıoğlu Vardı!..

 Dün akşam A9 TV'de Muhsin Yazıcıoğlu vardı.Tüm programın tüm metni ve videosunu mutlaka izleyin...Bir Dava Adamı Şehit Muhsin YazıcıoğluŞehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu tam bir dava insanıydı.Tüm ömrünü Kuran ahlakının yeryüzünde hakim  olması ve Türk İslam birliğinin bir an önce kurulması için yaptığı çalışmalar ile geçirdi.Kurduğu ve Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisinin temel  amacının da Türk İslam Birliği’ni kurmak olduğunu  açıkça belirtmişti:VIDEO: Can  kardeşlerim annelerim bacılarım. Büyük Birlik Partisi Türkmeniyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi ve Sünn...Aatif’dan Başkan Aydın’a Ziyaret

Sivasspor’un başarılı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti. 2012-2013 sezonunda Bulgaristan’ın Chernomorets Burgas takımından Sivasspor’a transfer olan Fransa doğumlu Faslı futbolcu Chahechouhe, üç sezondur giydiği kırmızı beyazlı formayla geçen sezon gol kralı olmuştu. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aatif Chahechouhe, Sivas’ı ve Sivaslıları çok sevdiğini anlatarak takımın son haftalarda çizdiği olumsuz grafiği düzelteceklerini söyledi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aydın ise, Sivaslıla...AB Projesinden Yararlanan Öğrenciler Bir Araya Geldi

Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunularak kabul edilen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Lisesinin yapmış olduğu Almanya gezisi dolayısıyla Çepni’ye giderek programdan yararlanan öğrencilerden brifing aldı. Öğrenciler, “AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında kabul gören ortak okul teklifi programı kapsamında Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Lisesi öğrencileri olarak 16-27 Nisan 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Wuppertal şehrine git...ABD’ li Diplomat’tan Sivas Belediyesine ziyaret

Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, ABD Ankara Büyükelçiliği diplomatlarından Adam Cardwell, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Kahraman Turcan’ı ağırladı. İlk olarak ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Diplomatı Adam Cardwell’i kabul eden Demirok, diplomatın Sivas hakkındaki övgü dolu sözlerinden fazlasıyla memnun kaldı. Cardwell, ilk kez Sivas’a geldiğini hatırlatarak, belediye hizmetlerine ve bu hizmetler sonucu oluşan düzene hayran kaldığını söyledi. “Sivas oldukça düzenli bir şehir. Trafik sıkıntısı pek yok. Ama gezilecek, görülecek çok yer var”...ABİGEM "Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi" Düzenlendi

ABİGEM tarafından Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine yönelik ‘Kalite Yönetim Sistemleri’’ eğitimi düzenlendi. ABİGEM Uzmanı Vehbi Uçal tarafından katılımcılara, ulusal ve uluslararası sektörlerde rekabet edebilmenin koşulları anlatıldı. ‘Bir bugün iki yarına bedeldir’ diyen Uçal, konulu interaktif bir eğitim verdi. ...Açılış ve Temel Atma Töreni Yapıldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin ve Nursune Memecan’ın yanı sıra Eski Tarım Bakanı Musa Demirci, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniveristesi Rektörü Faruk Kocacık, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına yeni başlanacak ve tamamlanan ve 97 milyon liraya mal olan baraj, gölet ve taşkın korumadan oluşan 40 tesisin toplu temel atma ve ...Adım Adım Yeşil Sivas

Belediye tarafından ihalesi yapılan Şehitler Parkı, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp tarafından medyaya tanıtıldı. ‘Yeşil Sivas’ sloganıyla yola çıkan Sivas Belediyesi, park, bahçe ve yeşillendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, başarılarını bu büyük proje ile taçlandırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, basın mensupları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Başkan Ürgüp, Sivas için yapılması planlanan “Şehitler Parkı”  projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıya...AFAD Müdürü Ekinci'den Kaymakam Gül'e ziyaret

Sivas Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Nazif Ekinci, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül'e ziyarette bulundu. Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOKİ bölgesindeki toprak kayması olayını duyup ilçeye gelen, vatandaşa kendilerine destek veren AFAD ekibine teşekkür etti. Ekinci ise ilçede yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören bölgede incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldiğini söyledi. Yaşanan afetle ilgili çalışmaların başladığını, gözlemlerini ve izlenilmesi gereken yolları anlatan Ekinci, Gül'e vatandaşı yalnız bırakmadığı...Afgan kadın polisler mezun oldu

Anadolu Haber Sivas PMYO'da, alanında uzman çok sayıda personel tarafından 3 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene, Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, PMYO Müdürü Rüstem Temel, NTM-A Komutan Yardımcısı Albay Franklin Howard, Afgan Polis Eğitim Genel Komutanı Mashooq Ahmad Sailab, Afganistan Büyükelçilik Müsteşarı Abdulmajid Danishyar'ın yanı sıra Türk ve Afgan yetkililer katıldı Sivas'ta 3 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Mustafa ...Afgan Polisler Diplomaları Vali Kemelek'ten aldılar

Afgan Polis Teşkilatının talepleri gözetilerek hazırlanan eğitim programını başarıyla bitirerek mezun olan polis memurları için II. Dönem Afgan Ulusal Polisi Eğitimi Diploma ve Yemin Töreni gerçekleştirildi.     Polis Meslek Yüksekokulu Spor Salonu’nda düzenlenen törene Vali Zübeyir Kemelek, Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mohammad Yarmand, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Bahrettin Demirer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muammer Buçak, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Belediye Başkan Vekili Orhan De...Afgan polislerin Sivas'taki eğitiminde 4. dönem

Sivas PMYO'da 6 ay sürecek eğitime 499 Afgan polis katılıyor Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) Afgan polisler için düzenlenen 4. dönem eğitim programı başladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kemal Yüzgüleç, "Sivas PMYO 4. Dönem Afgan Ulusal Polis Eğitim Programı"nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyada huzurun ve barışın sağlanması, kalıcı hale getirilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.Afganistan ile yürütülen faaliyetlere ayrı önem verdiklerini belirten Yüzgüleç,...Ahilik Haftası Başladı

 AHMET ERÇELİKAhilik Haftası bu sene 14-15 Mayıs arasında kutlanacak.28 Ahilik Haftası Kutlamaları başladı. Atatürk anıtı önünde başlayan Ahilik Kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yılmaz ve Sivas İş Platformu Başkanı Erdal Doğan Atatürk anıtına çelenk sundu. Esnaf Odaları Başkanı Beşir Köksal ve oda yöneticilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.Ahilik komitesi Başkanı ve...AHİLİK HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

23-25 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı  Anadolu Haber Ahilik Kutlamaları etkinliklerinde  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde bir araya gelen Ahilik Komitesi üyeleri, oda başkanları, ahi kıyafeti giyen öğrenciler, ellerlinde Türk bayrakları ve flamalarla Öğretmen evinin önünde bulunan Ahi Emir Ahmet Türbesi önüne kadar yürüdüler. Burada Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ,Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekil Ali Kılıç , Ahilik kutlama komitesi üyeleri, resmi daire mü...Ahilik Haftası Perşembe Günü Başlıyor

 Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 28 Ahilik Kültürü Haftasının 14-15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını söylediGeçtiğimiz yıl Eylül ayında kutlanan Ahilik Haftasının Bakanlığın genelgesi doğrultusunda Mayıs ayına alındığını ifade eden Sesob Başkanı Beşir Köksal, iki gün yapılacak olan Ahilik Haftasının en güzel şekilde kutlanması için hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde basın toplantısı düzenleyen Sesob Başkanı Beşir Köksal, hafta içerisinde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ahiliğin k...Ahilik Haftası…

 Ahilik haftası münasebetiyle Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı Beşir Köksal ve komite üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Her yıl mayıs ayının 2. haftası içerisinde kutlanan Ahilik Haftası çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı Beşir Köksal ve komite üyeleri Başkan Aydın’ı makamında ziyaret ederek, tarih boyunca Türklerde bir esnaf teşkilatlanması olan Ahilik hakkında bilgi verdi. Köksal, “Ahilik esnaf teşkilatlarıdır. Esnaf ahi teşkilatlanmaları içerisinde sadece ticaret değil, aynı zamanda örf, âdet, gelenek göreneklerini de öğreniyordu. Yüzyıllar önce...Ahilik Komitesinden Ziyaretler

 28. Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları başladı. Atatürk anıtı önünde başlayan Ahilik Kutlamaları çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yılmaz ve Sivas İş Platformu Başkanı Erdal Doğan Atatürk anıtına çelenk sundu. Protokol ve oda yöneticilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.Ahilik komitesi Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan Beşir Köksal baş...Ahilik Onur Ödülü Rektör Kocacık’a verildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ahilik Onur Ödülünü Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık’a verdi. Törende Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Erkul, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile Sesob Yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 26 Ahilik Kültür Haftasında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın akrabalarının cenazesi nedeniyle programa katılamayan Rektör Prof. DR. Faruk Kocacık’a Ahilik Onur Ödülü düzenlenen törenle verildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen törende konuşan Sesob Başkanı Beşir Köksal, bu sene Ahilik Onur ödülüne yönetim kurulu ka...Ahilik Sivas’ta Şenlik Havasında Kutlandı

 AHMET ERÇELİKAhilik Sivas’ta çeşitli etkinlikler kutlandı.Dün başlayan etkinlikler bugünde devam etti.Öğretmen Evi önünde başlayan törenler Ahi Emir Ervan türbesi önünde dua okunmasıyla başladı.Burada ki programa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal,Belediye Başkanı Sami Aydın,Esnaf Kredi Kooperatifleri Başkanı Yüksel Demirgil,Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı,İl Protokolü ve Öğrenciler katıldı.Mehteran Takımı eşliğinde Öğretmen Evi önünden Kongre Müzesine geçen İl Protokolü buradaki törene geçtiler.Kongre Müzesi önünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program...Ahilik Yürüşü Yapıldı

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik yürüşü gerçekleştirildi.Ahi Emir Caddesi üzerinde bulunan Ahi Emir Türbesi önünde toplanan grup dua ettikten sonra Osmanpaşa Caddesi üzerinden yürüyüş yaparak Kongre Müzesi bahçesinde açılan standların olduğu yere kadar Ahilik yürüyüşünü gerçekleştirdi....Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde, okul birincisi Turan Kurnaz, ikinci Hülya Çetinkaya ve üçüncü İnci Ay'a ilçe protokolü tarafından ödüller verildi. Törende okullarını bitiren 250 öğrenci, keplerini havaya attı. Daha sonra halay çekildi. Törene CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Zara Kaymakamı Yakup Güney, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Os...Ahmet Polat Kandil Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, Miraç Kandili sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.  Başkan Polat mesajında şunları söyledi, "Mirac, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmetin bulunduğu mübarek bir yolculuktur. Bu yolculuk, varlık düzeyinde hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah'a ulaşmak için kat etmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Miraç merdiven demektir” dedi.  Polat, “Miraç insanın erdem yolculuğunu,...Ahmet Polat’tan Basın Bayramı Mesajı

Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat, 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle bir kutlama mesaj yayınladı. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının bir kamu görevi yaptığını belirten Polat, halkımıza, doğru, tarafsız ve objektif haberleri ulaştırma gayretinde olan basın mensuplarının ilimizde fedakârca çalıştığını söyledi.           Başkan Ahmet Polat, sporun bir ilin tanıtımı bakımdan önemine değinerek, Dört Eylül Belediyespor’un, bütün branşlardaki faaliyetlerini ve etkinliklerini halkımıza duyuran basın yayın kuruluşları ve çalışanlarının, 24 Temm...Aile Mektebi Programı Devam Ediyor

Sivas’ta Aile Mektebi çalışmalarını faaliyete geçiren İmam Hatipliler Derneği, bu ayki programında ‘ Sağlıklı Aile ve Sağlıklı Çocuk konusu ele alınacak.Yapılacak olan programa konuşmacı olarak Av. Hatice Canan Hevesli katılacak.   Sivas İmam Hatipliler Derneği ve Konya Rıbat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen aile mektebi programında her ay farklı konu ve konuşmacılar katılıyor Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, iki yıl sürecek olan aile mektebi programının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bu ayki programda sağlıklı aile ve sağlıklı çocuğun ele al...Aile, toplumumuzun temelidir.

"Aile, toplumumuzun temelidir. Bizim Türk toplumu bu coğrafyada sağlam olarak kaldıysa bu, Türk ailesinin gücünden gelmektedir" Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,  "Aile, toplumumuzun temelidir. Bizim Türk toplumu bu coğrafyada sağlam olarak kaldıysa bu, Türk ailesinin gücünden gelmektedir" dedi. Sivas'taki temasları kapsamında Suşehri ilçesine gelen Bakan Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Kaymakam Kadir Perçi, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Küçübaşol, AK...Ailece böbrek nakli bekliyorlar

Baba Ceran: "Çok zor oluyor. Bazen enfeksiyon oluyor, yerleri yırtıyorlar, hele kızım 'baba beni kurtar' diye çırpınıyor. Oğlumda da aynısı oluyor" Sivas'ta böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 65 yaşındaki Yahya Ceran ile kızı Abide Koç (4) ve oğlu Erdal Ceran (33), böbrek nakliyle sağlıklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.  Memur emeklisi Yahya Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinde ve 5 çocuğundan 3'ünde böbrek yetmezliği ortaya çıktığını söyledi. Oğullarından 34 yaşındaki Erhan'ın 4 yıl önce çapraz böbrek nakliyle ...Ailede Akraba ve Komşuluk İlişkileri

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen aile mektebi eğitimleri devam ediyor.Her ay düzenli olarak devam eden Aile Mektebinin bu ay ki konuğu Eğitimci Eğitimci-Sosyolog  Saliha Yonar olacak.Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, aile mektebinin ailelere çok faydalı olduğunu ve verilen eğitimlerin aile üzerindeki etkisinin olması nedeniyle her ay devam ettiğini söylediHer ay konunun uzmanı aile eğitimcileri, Psikologlar, ilahiyatçılar, hukukçular, araştırmacı ve yazarları ailelerle buluşturduklarını ifade eden Şimşek, “Milletimizin en kutsal değerl...Ailede Güven Duygusu Kalmadı

 Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Aile Mektebi programları devam ediyor. Konya Rıbat Vakfı ile işbirliği yapıldıksan sonra her ay farklı konu ve konuklarıyla aileleri bir araya getiren Sivas İmam Hatipliler Derneği, bu ayki toplantısında Sosyolog Saliha Yonar katıldıFidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin Ergün Göze salonunda yapılan program, Kur’anı kerim tilavetiyle başladı. Aile mektebinin açılış konuşmasını yapan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussamet Şimşek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, aile mektebinin devam edeceğini söyledi.Sosyologog Salih...AK Kadrolar, STK Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda, Sivas teşkilatı Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.   Programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Sivas için hayırlı işler yapmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili de bu hafta ki toplantımızı Memur-Sen sendikası temsilcileriyle birlikte yapıyoruz. Her şey bizim memleketin birlik ve beraberliği için. Geleceğe daha iyi emin adımlarla bakmanız dileğiyle hepinize tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.   Toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini bel...Ak Parti Bayramlaşma

AK Parti Sivas İl Başkanlığıher yıl düzenlediği bayramlaşma töreni İnönü Konağı'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, İl Başkanı Burhanettin Kuru, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Üyemiz Musa Demirci, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, belediye başkanları, ilçe başkanları, birim yöneticileri, mahalle teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma program...AK Parti Bir Evde 162 Kişiyle Ev Toplantısı Yaptı

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Fatih mahallesi ev toplantısında mahalleli ile bir araya geldi. Fatih mahallesinde düzenlenen ev toplantısına bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Bir dairede 162 kişi İl Başkanı Burhanettin Kuru'yu dinledi. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun AK Parti'nin şehrimizde yaptığı çalışmaları anlattığı ev toplantısında başta tüm odalar olmak üzere koridorları ve mutfağı tıklım tıklım dolduran fatih mahallesi sakinleri İl Başkanı Burhanettin Kuru'ya büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların ise tamamen dolan dairede yer bulamayarak kapıda top...AK Parti heyeti Müftü Balkan'ı ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivas İl Müftülüğü görevine atanan Recep Şükrü Balkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz da yer aldı. AK Parti heyeti ziyarette, Balkan'dan Sivas il müftülüğünün projeleri hakkında bilgi alarak yeni görevinde "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, yapacakları çalışmalarla hep birlikte Sivas'a hizmet edeceklerini söyledi. Müftü Recep Şükrü Balkan'ın temsil ettiği makamın çok önemli olduğunu belirten Hilmi Bilgin, "Özellikle...Ak Parti Heyeti Sivas Termali Gezdi

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 50 milyon liralık yatırım yapan Yıltaş, Sultan Otel, Dermokil, Pazaristan firmalarının ortaklaşa girişimleri sonucu inşaatı devam ediyor. Sivas Termal Yaşam Merkezi haftasonu AK Parti teşkilatı ile Sivas Termal personeli yapılan kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ak Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Ak Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve Ak Parti üyeleri kahvaltıda Sivas Termalde buluştular. Kahvaltının ardından Sivas Termal tesislerini ...Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin Gazetemizi Ziyaret Etti

 AHMET ERÇELİKAk Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindekiler Gazetemizi ziyaret ettiler.13 Şubat’ta Ak Parti İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresinden önce Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindekiler gazetemizi ziyaret ettiler. Ziyarette Fikret Ünsal “Bugün gazeteciler günü münasebetiyle Ak Parti İl Başkanımız Ziya Şahin ziyarete geldiler. Çeşitli problemlerde açık seçik konuşma fırsatımız oluyor. Önlerinde seçim var onları anlatırsa artık başkanın gazeteci tabiriyle ensesinde olacağız. İl Başkanı olmasından memnunuz. Bundan sonraki seçimlerde de destek olacağız. İnşallah Sivas’ı be...Ak Parti İl Başkanlığı Engelliler Komisyon Başkanlığı Tarafından Anneler Günü Özel Programı Gerçekleştirildi

 AK Parti İl Başkanlığı Engelliler Komisyon Başkanlığı ve Sosyal İşler Başkanlığı'nın organize ettiği ilimizde faaliyet gösteren Engelliler Dernekleriyle ve anneleriyle C.Ü. Çok amaçlı salonda akşam yemeğinde bir araya geldiler.Yaklaşık 300 ailenin katıldığı programa AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Adayı Yalçın Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, C.Ü. Rektörü Faruk Kocacık, AK Parti İl Başkanı Av. Ziya Şahin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.Program öncesi milletvekili adayları Hilmi Bilgin ve Yalçın Özdemir, Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Başkan...AK Parti İl Başkanlığınca Financial Times Gazetesine verilen Röportaj

 AK Parti İl Başkanı Av.Ziya Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli , İngiliz Financial Times gazetesine konuk oldular.Yapılan röportajda, 2015 seçim değerlendirmeleri, önceki dönem çalışmaları ve Sivas hakkında bilgi alan gazete, bu röportaja oldukça değer verdiğini ifade etti.Seçim öncesi çalışmaları hakkında bilgi alan gazete, 1,5 yıla yakın bir süredir, İl Başkanlığı görevini sürdüren Şahin, bu süreçte yaşadıkları yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da bilgi verdi.Av.Ziya Şahin kendisine bu süreci değerlendirmesini isteyen muhabire “ Yaklaşık 17 ay boyunca seçim...Ak Parti Kadın Kollarından Aydın’a Ziyaret…

 Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Neslihan Dereli ve kadın kolları yönetimi, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kadın Kolları Başkanı Dereli, yeni Kadın Kolları Yönetimini Başkan Aydın’a tanıtarak, “Bu bir bayrak yarışı, görevi biz aldık. Seçim öncesinde güzel çalışmalar yapacağız. Bu manada sizleri de ziyaret etmek istedik.” dedi.Başkan Aydın da daha önce görev yapan yönetime teşekkür ederek, “Siyasette nöbet değişimi olur, bu Belediye Başkanı, İl Başkanı, Kadın Kolları, kısaca tüm siyasi ka...AK Parti Merkez İlçe Aralık Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısı Parti binasında yapıldı. İl Genel Meclis Üyesi ve AK Parti Merkez Yöneticisi Ferhat Ünsal Modetörlüğünde Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzunun katılımıyla yapıldı.Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu “Aralık Ayı Merkez İlçe faaliyetlerimizle ilgili bir şekilde merkez ilçe başkanı ya da bizim yöneticilerimiz Mahalle Başkanlarımız yaptığı faaliyetleri anlatsınlar. Aralık Ayıyla ilgili Mahalle başkanlarımız anlatacakları faaliyetleri yaptığımız anlatmak istiyoruz. Merkez İlçe Başkanı olarak en önemli Mahalle Başkanlarımızla devam e...AK Parti Milletvekili Memecan, yüksek lisans dersine katıldı

AK Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü tezsiz yüksek lisans programı dersine konuk olarak katıldı. Gülşah YARLI Birikimlerini paylaşan Memecan, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde geçen yıl başlatılan Kamu Yönetimi Tezssiz Yüksek Lisans programı Ak Parti Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan'ı ağırladı. Milletvekili Memecan, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nagehan Talat Arslan'ın 'Türkiye'de sistem tartışmaları' dersine konuk oldu. Ders öncesinde Prof.Dr. Arslan, ...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru Eski Belediye Sokak Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnaflarla bir araya gelmeye aralıksız devam ediyor. İl Başkanı Burhanettin Kuru son olarak Eski Belediye Sokak esnafını ziyaret etti. Her gün çeşitli organizasyonlarla Sivas halkıyla bir araya gelmeye devam eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Eski Belediye Sokak esnafları ile bir araya gelerek esnafları dinledi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun şehirde bir seçim havası yokken esnafları ziyarete gelip, bir bardak sıcak çaylarını içmesinden dolayı çok mem...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Esnafları Ziyaret Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, halk günlerinin yanı sıra, esnaf ziyaretleriyle de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti Sivas il teşkilatında, ulaşılabilir bir teşkilat, ulaşılabilir bir il başkanı olma parolasıyla; her cuma öğleden sonra yapılan 'halk günleri' uygulamasının yanı sıra, Sivaslı esnafları ziyaret eden AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, esnafları tek tek dinleyerek, onların sorun ve taleplerine imkanlar doğrultusunda cevap verip, fikir alışverişinde bulundu.  Önceki gün Hikmet Işık Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden AK P...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Mahalle Muhtarlarını Dinledi

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Sivaslı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunları ile çözüm önerilerini görüştü. İlimizdeki 63 mahalle muhtarı ile bir araya gelmeyi hedefleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, bu kapsamda her gün 15 mahalle muhtarlarını dinliyor. Toplantı sonrası konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Koç, Sivas Muhtarlar Derneği olarak AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru ile her zaman istişare içerisinde olduklarını söyledi. Turan Koç yapılan toplantıların daha verimli geçmesi için 63 mahalle muhtarıyla 4 ayr...AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru: Büyük Hedeflerimiz Var!

AK Parti Sivas İl teşkilatının düzenlediği mahalle toplantıları aralıksız devam ediyor. Son olarak Şeyhşamil Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru burada yaptığı konuşmada "Kendi silahımızı, tankımızı, helikopterimizi yaptık, uçağımızı da yapacağız. 2023 hedefimiz var. 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olmak istiyoruz.  Bu yetmez dedik 2071 hedefini koyduk. 2071'de dünyanın en güçlü 2-3 ülkesinden birisi olmak istiyoruz" dedi. Şeyhşamil Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. AK Par...AK Parti Sivas İl Başkanlığı, Down Sendromlu Çocuklarla Bir Araya Geldi

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı önderliğinde düzenlenen Mart ayı “ Down Sendromlu” çocuklar farkındalık yemek programında Down Sendromlu çocukları ve ailelerini misafir etti. Hisar Düğün Salonu'nun da gerçekleştirilen programa AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Öztoprak ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan Kuru, il sosyal işler başkanlığının Sivas'ta çok güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek; down sendromu farkındalık ayı...AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, program düzenledi

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi. Sıcak Çermik'teki programda, 6 yıldır kanser tedavisi gören ve hastalığı devam ederken Musab adında bir çocuk dünyaya getiren Nuray Erkardeş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "yılın annesi" seçildi.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Anneler Günü'nde böyle bir program organize ettiği için İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk'e teşekkür etti.AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin de Hazreti Peygamberin "Cennet annelerin ayağı altındadır" sözüne d...Ak Parti Sivas İl Teşkilatı "Yaşlılar Haftası" Nedeniyle Huzur Evi Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, İl Yönetim Kurulu ile Huzur evine ziyarette bulundular. Huzurevinde yaşlılarla sohbet eden Av. Ziya ŞAHİN ziyaretin ardından şunları söyledi :"AK Parti teşkilatı olarak başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız; sürekli huzurevlerine, sevgi evlerine, bakım evlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Yaşlılarımızı, bakıma muhtaçlarımızı, çocuklarımızı, sürekli takip ediyoruz. Engellilerimizle sürekli programlar yapıyoruz. Partide hem biz, kadın kollarımız, merkez ilçemiz bu hus...AK Parti Sivas Kadın Kolları “Kadına Şiddete Hayır” İmza Kampanyası Başlattı

 AHMET ERÇELİKAk Parti Kadın Kolları Tarafından Düzenlenen Programa, AK Parti Yöneticileri, Bayan Milletvekili Aday Adayları ve çok sayıda partili katıldı. Meydanda İmza kampanyasının ardından, karanfil dağıtımı yapıldı ve kongre müzesi bahçesine çelenk bırakıldı. Programda açıklama yapan Göreve yeni Başlayan Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli şunları söyledi: Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların, hanım kardeşlerimin günüdür. Verdiği mücadeleleri sonucu Emekçi kadınların hanım kardeşleri...AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, mesaj yayımladı

AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Turan, mesajında, engellilere her kesiminin sahip çıkması, onların topluma kazandırılması ve kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri için gereken çalışmaların yapılması, desteğin verilmesi ve istihdam imkanlarının sağlanması gerektiğini belirtti. Milletvekili Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumu...AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin Yıldızeli'ni Ziyaret Etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yıldızeli ilçesini ziyaret etti. AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin; Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş, Yıldızeli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Cihangiroğlu ve Ziraat Odası Başkanı Turan Boztepe'yi makamlarında ziyaret ederek ilçede yapılmakta olan çalışmalar ve yapılması düşünülen projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. İlk olarak Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş'ı makamında ziyaret eden Bilgin, burada Belediye Başkanı...AK Parti STK'lar birlikte

Merkez ilçe başkanlığı Skt'larla toplantılarına devam ediyor.Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzunun, Sivil Toplum Örgütleri ile her hafta düzenli olarak yaptığı bu haftaki toplantıya Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydının yanı sıra il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda yönetici katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Kuzu; Öncelikle Hepiniz olağan hale gelmiş olan sivil toplum örgütleri ile sendikalarla, derneklerle, AK Parti Milletvekillerimizle, Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla buluşma toplantımıza hoş geldiniz. Bu programı düzenlememizin en büyük ne...AK Parti'de Mart Ayı Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

AK Parti Sivas il teşkilatında, merkez ilçe ve 16 ilçede mart ayı danışma meclis toplantıları yapıldı. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru merkez ilçenin yanı sıra Gemerek ve Şarkışla danışma meclis toplantılarına katılarak burada partililere AK Parti hükümetinin Sivas'ta ve ülke genelinde yaptığı hizmetleri anlattı. Danışma meclisinde konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, AK Parti'nin büyümeye devam eden bir parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını söyleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Türkiye'nin en büyük partisiyken ...AK Parti'de Nisan Ayı İl Genel Meclisi Grup Toplantısı Yapıldı

AK Parti Sivas İl Genel Meclisi Nisan Ayı Grup Toplantısı, İl Başkanı Burhanettin Kuru'nun da katılımıyla İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Nisan ayı grup toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İmranlı İl Genel Meclis Üyesi Ali Doğan Demirtaş AK Parti'ye katıldı. Geçtiğimiz aylarda Büyük Birlik Partisi (BBP) Gürün İl Genel Meclis Üyesi Feridun Dağ'ın da AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin il genel meclisindeki sayısı 21'den 23'e çıkmış oldu. AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru grup toplantısında ikiliye çiçek takdim ederek bundan sonraki çalışmalarında ba...AK Parti'de Siyaset Akademisi 20 Nisanda Başlıyor

AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru Parti binasında düzenlediği basın toplantısında ilimizde başlayacak olan 'Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3' programı ile ilgili bilgi verdi. İl Başkanı Burhanettin Kuru düzenlediği basın toplantısında siyaset akademisinin Sivas'ta 20 Nisan 2013 Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlayacağını söyledi. AK Parti olarak geride kalan 12 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin her karışına hizmet etmeye devam ettiklerini belirten AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, "Bu hizmetlerimizi yaparken de geleceğin siyasi kadrolarını y...AK Parti'de Siyaset Akademisi Yapıldı

AK Parti Sivas İl Başkanlığı koordinesinde sona eren Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 3 Siyaset Akademisinde 8 haftalık eğitimin ardından kursiyerler sınavda ter döktü.  Sivas'ta sınava girmeye hak kazanan 249 kursiyer, AK Parti genel merkezin belirlediği 50 soruyu cevapladı.   AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Siyaset akademisi sınavının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel yönetimler 3 Siyaset akademisinin 8 haftalık eğitim sürecinin ardından yapılan sınavla tamamlandığını söyledi.  Siyaset akademisi eğitimlerine çok önemli i...AK Parti, Kimse Yok Mu Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İl Başkanı Burhanettin Kuru ve İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk geçtiğimiz hafta Sivas'ta hizmete başlayan Kimse Yok Mu Derneği Sivas Şubesi'ni ziyaret etti.  Kimse Yok Mu Derneği Sivas Şube Başkanı Hüseyin Ekici'yi dernekte ziyaret eden AK Parti heyeti, Ekici'den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.  AK Parti heyetinin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Hüseyin Ekici, ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.  Kimse Yok Mu Derneği ve çalışmalarını anlatan Hüseyin Ekici, "K...AK Parti, SKT'lar ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, düzenlediği iftar yemeğinde Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.  Revag Palace Otel'de gerçekleştirilen iftar programına, AK Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Toraman ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.  Programda konuşan Burhanettin Kuru, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının amacının millete hizmet etmek olduğunu söyledi.  Sivas'taki sivil to...AK Partili Kadınlar Fidanları Toprakla Buluşturdu

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından binlerce fidan toprakla buluşturuldu. "1 Kadın 1 Ağaç" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Sivas İl Kadın Kolları tarafından binlerce çam fidanı düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Fidan dikme programına AK Parti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz ve çok sayıda AK Partili kadın katıldı. Programda konuşan AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış ol...AK Partili kadınlar gezide eğlendi

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, 110 kişilik bir grupla Gürün ve Darende’ye gezi düzenledi.Gülşah YARLIHafta sonunu fırsat bilen Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları ile birlikte güzel bir gün geçirdi. İlk olarak Malatya’nın Darende İlçesi’ne giden Kadın Kolları Yönetimi burada Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti. Daha sonra Günpınar Şelalesi’ne giden Kadın Kolları, burada mekanın doğal güzelliği karşısında adeta büyülendi. Doğal güzelliği ile bilinen ve herkesimin dikkatini çeken Gürün İlçesi’nin Gökpınar Gölüne de giden AK ...AK Partili kadınlardan ebe adaylarına karanfil

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutladı.Gülşah YARLI İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nü ziyaret ederek ebe adayı öğrencilere karanfil dağıtıp onlarla sohbet etti. Ziyarette konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, Ebeler ve Hemşireler Haftası nedeniyle her yıl hastaneleri ve doğum evlerini ziyaret ettiklerini belirterek bu yıl ise ebe adaylarını ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ebe adayı öğr...Ak Parti’den Belediyespor’a Moral Ziyareti

 Spor toto 3. lig ikinci grupta Sivas’ı başarıyla temsil eden 4 Eylül Belediyespor futbol takımını, bu hafta sonu ligdeki kaderini etki edecek olan zorlu Denizli Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek takıma moral verdi.İlimizin önemli en önemli spor kulüplerinden biri olan 4 Eylül Belediyespor'a AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan ziyaret gerçekleştirildi. İlk olarak, Kulüp Başkanı Turhan Tunahan’ı makamında ziyaret eden Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve yönetim kurulu üyeleri burada bir süre sohbet etti.Ta...Akademik Gelişim Kursu Başladı

Sivas-Erzincan Tabipler Odası üyelerine "Akademik Gelişim Kursu" düzenledi. Tabipler Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kursa Vali Yardımcısı Vefa Kaya, CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Sezer, Fizik Tıbbı ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ece Kaptanoğlu, Oda Başkanı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefa Gültürk ve doktorlar katıldı. İlk oturumu düzenlenen Akademik Gelişim Kursunun...Akademik Yükselme Töreni Yapıldı

 AHMET ERÇELİKCumhuriyet Üniversitesi Profosörlüğe ve Doçentliğe yükselen öğretim üyelerine akademik kıyafetler giydirilmesi töreni yapıldı.Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Vali Alim Barut,Belediye Başkanı Sami Aydın,Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık,İl Protokolü ve Akademisyenler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okunmasından sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinde Konser verildi.Ardın Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık’ın açılış konuşmasıyla başladı.Prof. Dr. Faruk Kocacık “Üniversiteler toplumun öncü kurumlarıdır.Yine Üniversiteler araştıran,sorgulayan...Akgül, konferans verecek

Emekli Müftü Ahmet Akgül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ‘İslam’da Gençlik ve Eğitimi’ konulu konferans verecek.Vahdet Eğitim Hizmetleri Derneği (VAHDER) tarafından organize edilen program Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi’nde 16 Haziran Pazartesi Günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek. VAHDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kuruçay, tüm Sivaslıları organize ettikleri konferansa davet etti.   ...AKIL İNSANLARI MESAİDE

Geçen hafta oluşturulan AKIL insanları Perşembe günü akşamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikten sonra bugün mesaiye başlayacaklar.             7 Bölgede şayet uzatma olmazsa iki ay süreyle görev yapacak olan AKIL adamları bugün gruplar ayrı ayrı bir araya gelerek kendilerine göre takvim belirleyecekler ve çalışmalarına başlayacaklar. İlk raporlarını ise 15 gün sonra Başbakana iletecekler.             Başbakan Erdoğan’ın ve Ak Parti hükümetinin başta PKK t...Akören ve Gümüşçevre Köylerinin İçme Suyu Şebekeleri Yenilendi.

Sivas İl Özel İdaresi kırsal altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu şebekelerini yenilemeye devam ediyor.  İş sezonunu yoğun bir şekilde sürdüren İdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 2013 yılı yatırım programı çerçevesinde Zara ilçesine bağlı Akören ve Gümüşçevre köylerinin tahrip olan içme suyu şebekelerini yeniledi. Konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan,  bütçe imkânları doğrultusunda il genelinde 113 adet içme suyu tesisi yapılacağını ifade etti. Kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak ve vatandaşların sağlı...Akpınar, Adana’ya atandı

Milli Eğitim İl Müdürü Turan Akpınar Adana’ya atandı. İlimizde 25 Ocak 2012 tarihi itibariyle göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adana  Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Akpınar’dan boşalan koltuğun kısa zamanda doldurulması bekleniyor.  ...Alay Komutanı Akşit Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Okcin Akşit, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu da hazır bulundular.Jandarma Alay Komutanı Okcin Akşit, Sivas’ta görev yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Hem nezaketen hem de Ticaret Borsası’nı ve yöneticilerini daha yakından tanımak için iade-i ziyarette bulunduk. Sivas’ta göreve geldiğim ilk günden bu tarafa Ticaret Borsası olarak sizler ve Sivaslı hemşerilerimiz bizlere karşı çok yakınlık gösterdiler. Sizlere ve Sivaslı hemşerilerimize...Albay Ali TAŞ’tan Borsa’ya veda ziyareti

Sivas İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret ederek veda etti. Sivas Ticaret Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Kurmay Albay Ali Taş, Sivas’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek ayrılacak olmanın da hüznünü yaşadığını ifade etti. Bundan sonraki görev sürecine Ankara'da devam edeceğini belirten Kurmay Albay Taş, “2 yıl çok çabuk geçti aslında. Sivas halkı gerçekten çok sıcakkanlı ve misafirperver i...Albay Sinan Acar’dan Başkan Ürgüp’e Veda Ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanı Albay Sinan Acar, veda ziyaretleri kapsamında Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.  Ziyarette konuşan MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanı Albay Sinan Acar, “4 yılımızı doldurduk. Önümüzdeki Cuma günü Sivas’ı terk edeceğiz.  Bu 4 yıllık süre içerisinde sizleri tanımaktan, önce insan olarak sonra da bir yönetici olarak bu süreci çok güzel geçirdik. Hem teşekkür etmek hem de size veda etmek için geldim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim” dedi.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise Albay Acar’...Ali Kınık Ülkücüler Zafer Gecesi Düzenlendi

 AHMET ERÇELİK-AZİZ MUTLU RENDESivas Ülkü Ocakları ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyinin ortak düzenlediği Ülkücüler Ali Kınık Zafer Gecesi Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Konsere Ülkü Ocakları Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kerim Karasu, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu Başkanı Enes Erdoğan ve Ülkücü Öğrenciler katıldı.Konser Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Ali Kınık ile Konser Öncesi yaptığımız Röportajda “Tek bağlamanızla geziyorsunuz. Bağlamanızla gezmeniz ozanlık geleneğini ya...Ali Turan Ve Burhanettin Kuru, Şarkışla'da Aşık Veysel'i Andı

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel, bu sene 20'incisi düzenlenen Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali'yle anılırken, festivale AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan ve İl Başkanı Burhanettin Kuru da katıldı.   Ali Turan ve Burhanettin Kuru, festival kapsamında ilk olarak Aşık Veysel'in köyü Sivrialan'daki programa katıldı.   Burada konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, Aşık Veysel'in ne kadar anlatılırsa anlatılsın, onu tam manasıyla anlatmanın mümkün olmayacağını söyleyerek "O bir deryaydı, o Şarkışla'dan, Sivrialan'dan doğan bir irfan güneşiydi. Sadece Sivas...Ali Turan’dan Kandil Mesajı

Sivas Ak Parti Millletvekili Ali Turan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Turan, “Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Yüce Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermektir.  Bu duygu ve düşüncelerle,  İslam Alemi’nin Regaib kandilini ve üç ayl...Alkan'da “Mekân ve İnsanıyla Sivas” yazısına taşıdı

Ünlü edebiyatçı, Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Turan Alkan, “Mekân ve İnsanıyla Sivas” kitabı dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'e teşekkür etti. Sivaslı olan Ahmet Turan Alkan, Gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme aldı. Yazısında böyle bir eserin her il için gerekli olduğuna vurgu yapan Alkan, Başkan Ürgüp'e şükran ve takdirlerini ifade etti. Alkan “Mekân ve İnsanıyla Sivas” başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi, Ecdadımızın kayıt tutma alışkanlığı ne kadar hayranlık uyandırsa da, resmî kayıtlara dayanarak atalarının kimler olduğunu ve nereye kadar uzandığını öğrenmek iste...ALLAH BU MiLLETE BiR DAHA iSTiKLAL MARŞI YAZDIRMASIN

Anadolu Haber Milli Marşımızın kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde “12 Mart Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşı’nın Kabulü’nü Anma” isimli program düzenlendi.  Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan program “Bir Karakter Abidesi Olarak Mehmet Akif” isimli slayt gösterisi ile devam etti. Düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.  Programa Vali Alim Barut, Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı ve Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Garnizon Komutanı Vekili Orhan Demirok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Ba...Allah'ın Piyonları

Anadolu HaberYazarEylem TokYayınevi Destek Yayınları "Işığım yok benim ve pencerem, duvarlarımı yıktım, özgür bir ölüye dönmeden"  Bir piyon devleti uğruna neleri feda eder? Peki ya bir gazeteci, özel haber için neleri göze alır? Eylem Tok, toplumsal gerçekçi yeni romanıyla karşımızda. İnsanın hissettiği acıları okura aracısız aktarmadaki ustalığıyla tanınan Tok bu kez kalemiyle, unutulmuş semtlerin üstü çizilmiş gençlerini konuşturuyor. Hırpalanmış, hor görülmüş, kökünden koparılmış insanların "yırtmak" için neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.  Gündemin sürekli değiştiği ve d...Alman Öğrenciler Gemerek'te

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Gemerek'te öğrenci hareketliliği faaliyetleri devam ediyor.  Gemerek Adliye Sarayını da ziyaret eden öğrenciler, Savcı Ender Y. Aker, Hâkim M. Umut Özel, Hâkim Rukiye Kılıç, Hakim Eda Aker tarafından bilgilendirildiler.  Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen 'Hayat boyu Öğrenme Comenius Programı' kapsamında 2012 yılı Teklif Çağrısına istinaden Şehit Binbaşı Mehmet Aras Çepni Lisesi olarak yapılan  "Wuppertaler Türken und Alma...Almanlar Balıklı Kaplıca'ya Hayran Kaldılar

Yatırım yapmak amacı ile Sivas’a gelen Alman işadamları, Cumhuriyet Üniversitesi’nde Cumartesi günü yapılan toplantıdan sonra Organize Sanayi Sitesi, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik ve yatırım yapacakları Hafik Gölü’nü gezdikten sonra Pazar günü dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası’nı ziyaret ettiler. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık’ın başkanlığındaki heyet Kaplıcanın şifalı sularına kendilerini bırakıp bir süre dinlendikten sonra, Kaplıca İşletmecisi Ünsallar A.Ş’yi temsilen Fuat Ünsal’la uzun süren bir toplantı gerçekleştirerek, fikir alış verişinde bulundular....Alonet’ten Ayhan’a Plaket

Alonet Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ile Şirketin Genel Müdürü Gökhan Güler, Genel Sekreteri Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Alonet Bilgi Teknolojilerinin ilimizde çağrı merkezleri açılmasına yönelik yaptığı katkılardan ötürü Ayhan’a teşekkür eden Dursun, merkezde şuan 400’ün üzerinde personel çalıştığını, bu rakamın gün geçtikçe artacağını söyledi. Sivas’ın çağrı merkezi kurulması için avantajlı bir il olduğunu ifade eden Dursun, bundan sonraki süreçte de hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu ifade etti. Ayhan ise ilimizde istihdam yaratacak proj...Alparslan Türkeş’i Rahmetle Yâd Ediyoruz

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, merhum Alparslan Türkeş’in 16.vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ürgüp, mesajında şunları kaydetti: “Ömrünü milletimizin ve devletimizin bekasına adayıp, Türk-İslam ülküsü için büyük çileler çekmiş olan merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 16. yıldönümünü burukluk ve özlemle yâd ediyoruz. Adına kısaca millet sevdası dediğimiz siyasi mücadelede merhum Alparslan Türkeş’in çok özel bir yeri vardır. O’nun ilkeleri ve düşünceleri gerek kendi yol arkadaşlarına gerekse yolunun takipçilerine yepyeni ufuklar açmıştır. Düşünceleri ve duruşuyla ...Alperen Ocaklarından Açıklama

 Alperen Ocakları E.K.D.V. (Teşkilat Başkanı) Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Solmazgül'ün Basın AçıklamasıEge Üniversitesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Çakıroğlu için tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazında genelde Malatya halkı olmak üzere özelde Ülkücüler tek yürek oldu ve terörü lanetleyerek protesto ettiler. Törene MHP ve Ülkü Ocaklarının yanı sıra; Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Süleyman SOLMAZGÜL, Malatya Büyük Birlik Partisi teşkilatı, Malatya Alperen Ocak...Alperenler Yazıcıoğlu İçin Yürüdüler

 AHMET ERÇELİKSivas Alperen Ocaklarının öncülünde her sene Muhsin Yazıcıoğlu ve Yol Arkadaşları ölüm yıl dönümünde yürüyüş bu senede devam etti.Alperen Ocakları önünde toplanan Alperenler Cumhuriyet Meydanından İnönü Bulvarına kadar yürüdüler. Yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Alperen Ocakları Başkanı Halil Kol, Büyük Birlik Partisi Milletvekili Aday Adayları Doğan Ürgüp, Meyem Üstündağ, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Abisi Yusuf Yazıcıoğlu, çok sayıda BBPli ve Alperenler katıldı. Yürüyüş sonunda açıklama yapan...ALPLERİMİZ KAMPTAN DÖNDÜ

Sayokan alplerimiz, 5-6-7 Temmuz 2013 tarhileri arasında Darande Somuncu Baba kanyonunda üç günlük kamp yaptılar. Kampa, Ankara, Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş'tan katılımlar oldu. Dört Eylül Belediyespor Sayokan Antrenörü Tanyu Halil Kozanoğlu tarafından doğal ortamda gerçekleşen eğitimler verildi.   Kozanoğlu, kişinin rakibinden önce, doğal şartlarla ve kendisiyle mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Sivas Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Doğan Ürgüp'e şükranlarını sunan Kozanoğlu, Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'ne de sportif malze...Alt Geçit Çalışmaları Tamamlandı

Yıldızeli Atatürk Ortaokuluna giden öğrencilerin,  okula geliş ve gidişlerinde demir yolunun üzerinden geçmek zorunda kalmaları, öğrencilerin ve velilerin korkulu rüyası haline gelmişti. Bu durum velilerin ve öğrencilerin tedirgin olmasına neden oluyordu. Halkın ve öğrencilerin alt geçit taleplerini TCDD 4.  Bölge Müdürlüğüne ileten Belediye Başkanı Selim Baş , TCDD 4. Bölge Müdürlüğü’ nün bu ihtiyaca duyarsız kalmayarak hemen çalışmalara başladığını belirtti. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğünden ödeneğin alınmasıyla birlikte çalışmalara başlanara...Altın Çıkarılmasına Eylem

Bugün (21 Haziran 2013) saat 15:00’te Sivas Hükümet Meydanı’nda, Sivas’ın Kangal İlçesi’ne bağlı köyleri etkileyecek olan DEMİREXPORT şirketinin altın madeni çıkarmak istemesi üzerine kurulan “Bakırtepe Çevre Platformu ”u bir basın açıklaması yaptı.  “Bakırtepe Çevre Platformu ” siyanürlü altın çıkarılmasına karşı yaptığı açıklamada, bugüne kadar gelen süreci ve mücadelelerini kamuoyuyla bir kez daha paylaştı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eyleme  Sivas Demokrasi Platformuna bağlı örgütler, KESK, Halkevleri, Alevi Örgütleri, CHP Milletvekili Malik Ejder Özdemir’i...ALTIN MADALYA ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİSAYFA

4 Eylül Belediyespor, Gökhan Filiz’den sonra Çağla Çınar ile Sivas’ı gururlandırdı. Uluslar arası karate turnuvasında altın madalya kazanan Çağla Çınar, 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. İstanbul’da yapılan uluslar arası karate turnuvasında Sivas’a altın madalya ile dönen Çağla Çınar, antrenörü Oğuz Ökten ile birlikte 4 Eylül Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. İstanbul’da yapılan Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’nda Sivas Dört Eylül Belediyespor takımından Çağla Çınar, genç bayanlar 53 kiloda altın madalya kazandı. 4 ...Altınyayla Muhtarlar Derneği’nden Ayhan’a ziyaret

Altınyayla Muhtarlar Derneği üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Altınyayla Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demir ve beraberindeki çok sayıda muhtarı makamında kabul eden Genel Sekreterimiz Ayhan, İl Özel İdaresi’nin ilçede yapılan çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu ve muhtarların tek tek taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Altınyayla Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demir, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Genel Sekreteri Salih Ayhan’a ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti...Altınyayla'da Yapımı Devam Eden Yatırımlar İncelendi

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Altınyayla ilçesinde yapımı devam eden eğitim yatırımlarında son noktaya gelindi. İlçede gezi ve incelemelerde bulunan Genel Sekreter Salih Ayhan ve Altınyayla Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Altınyayla'nın eğitimde önemli bir noktaya geleceğini vurgulayan Genel Sekreter Ayhan, ilçede yapımı devam eden 200 öğrencilik erkek öğrenci yurdu ve 480 öğrencilik genel lise inşaatlarında son aşamaya gelindiğini hatırlattı. Okulun ve yurdun 2013-2014 eğitim öğretim döneminde hizmete açı...Ambulansın çarptığı yaya yaralandı

Sivas'ta, ambulansın çarptığı yaya yaralandı.  Alınan bilgiye göre, M.C.A yönetimindeki 58 TU 220 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Sivas Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta bıraktıktan sonra geri manevra yaptığı sırada 85 yaşındaki Osman Kılıç'a çarptı. Ambulansın altında kısa süre sürüklenen Kılıç, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.  Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ...Amsterdam'da Sanatçı Kader ile Coştular

Amsterdam'ın  Oost  ilçesinde çeşitli sosyal kültürel faaliyetleriyle tanınan  Ulu Camii Tükem Ülkü Ocağı’nın düzenlediği ‘’Çocuk ve Kermes Şenliği’’ne katılan ilçe sakinleri, burada sahne alan ülkemizin sevilen sanatçılarından  Kader'in şarkılarıyla  coştular. Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Ulu Camii Tükem Ülkü Ocağı Başkanı Yusuf  Yorulmaz’ın  verdiği bilğiye göre; Açık havada düzenlenen Kermes adeta bir piknik ve Çocuk Şenliği havasında geçti. Çocuklar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen şenliğe çeşitli milletlere kimiğe mensup ...Ana tema ‘sağlık okuryazarlığı’

14 Mayıs ‘Eczacılık Günü’ ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı Fatih TABUR ‘Eczacılık Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk önce Sivas Eczacılar Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Buradaki programın ardından 37. Bölge Sivas Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Uğur Akkuş sendika binasında bir basın açıklaması yaptı. Konuşmasına Soma’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Akkuş, bu yıl ki 14 Mayıs’ın ana temasını ‘sağlık okuryazarlığı’ olarak belirlediklerini söyledi. Meslek örgütü ...ANADOLU BASINI ÖZENDİRME YARIŞMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Anadolu basınının gelişmesine katkıda bulunmak, yerel medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek ve yerel basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen  “Anadolu Basını Özendirme Yarışması”nın kapsamı genişletiliyor.  Bu yıl düzenlenecek yarışmada İnternet Haber Sitesi, Televizyon Haberi ve Radyo Programı alanlarında da ödüller dağıtılacak. Bunların yanında geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Yerel Haber, Makale-Yorum (Politika-Ekonomi-Kültür-Turizm-Spor), ...Anadolu Gazetesi Yayın Hayatına Devam Ediyor

Sivas'ta gazetelerin birleşmesi üzerine 3 gazete resmi ilan alarak, 3 gazete ise resmi ilan almadan yayın hayatına devam edecek.Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda www.sivashakimiyet.com'un da Genel Yayın Koordinatörü Yusuf Ziya Ünsal yaptığı açıklamada " Anadolu Gazetesi olarak yayın hayatımıza devam edeceğiz. Sivas'ta 1953 yılından bu yana ara vermeden yayın hayatına devam eden Anadolu Gazetesi, resmi ilan almadan abonelerimizin desteği ile yayın hayatımıza devam edeceğiz. Günlerdir gazetemizin telefonları değerli okurlarımız tarafından susmak bilmiyor. Buradan bütün okur...Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Genel Kurul Yapacak

 Gözlükçüler ve Optisyenler konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Gözlükçü Taylan Küçüker 19 Nisan 2015’de İstanbul’da yapılacak olan Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgi verdi.Küçüker verdiği bilgide, “Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2015 tarihinde istanbul’da yapılacakKonfederasyonumuzun üyesi olan Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonumuzun 4 üncü olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem ve tarihlerde İstanbul’da yapılacaktır. Federasyona üye derneklerimizi...Anadolu Jet Ramazan Keyfi Sivas’ta

AHMET ERÇELİK Anadolu Jet Ramazan Ayı boyunca düzenleyeceği Direkler arası Ramazan eğlencesiyle Anadolu’yu karış karış gezmeye hazırlanıyor. Meddah Gösterisi, Orta Oyunu,Gölge Oyunu,İpli kukla şovu gösterisi gibi pek çok nostaljik Ramazan eğlencesini halkla buluşturmaya hazırlanan Anadolu Jet 6 Temmuz’da Sivas’ta olacak. ...Anadolu'nun En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi

Anadolu'nun En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi Belediyesi tarafından Eski Sanayi de uygulanan Turkuaz Projesi, Ulusal Medyada büyük yankı buldu. Proje kapsamında aralıksız devam eden yıkımlara TRT Haber kanalında yayınlanan “Gündem Programı” ekibi de katıldı. Canlı yayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kemal Özdemir ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü ağırlayan gündem programında ilk sözü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdemir aldı. TRT Haber Muhabiri Murat Kaban'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, kentsel dönüşümde yapılacak yıkımlarda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler ve...Anaokulu Öğrencileri Büyüklerine Örnek Oldular

 Sivas Belediyesi, 2015 Bahar Temizliği Şenliği kapsamında gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilmesi planlanan şenlik çerçevesinde düzenlenen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullar da belli oldu. 1 Ekim 2014-30 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma neticesinde ilimizde 3,5 ton atık pil toplandı.1 ton 100 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Zübeyde Hanım Anaokulu’nda tören düzenlenerek atık pillerin çevreye verdiği zarara vurgu yapıldı. Anaokulu bahçesinde...Anaokulu öğrencileri sergi açtı

Sivas Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, yıl sonu sergisi açtı. Kreşte oluşturulan serginin açılışına İl Sağlık Müdürü Bahattin İlter ve veliler katıldı. İlter, çocukların yıl boyunca yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmaları sergilediklerini söyledi. Sergiyi beğendiğini belirten İlter, öğretmenlere ve çocuklara teşekkür etti.  Sivas Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Esra Yıldırım ise çocukların yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çocukların yaptığı resimler ve el işi ürün...Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler, anaokulu öğrencilerine trafik kurallarını anlattı. Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Mesut Dinçer ve Sibel Çoban, öğrencilere okul bahçesinde bulunan trafik parkurunda bilgiler aktardı. Mesut Dinçer, parkurda daha sağlıklı eğitim verildiğini belirterek, "Okulun salonunda da slayt eşliğinde temel trafik kuralları eğitimi verdik. Salonda verilen eğitimlerden sonra trafik parkurunda arabalarla uygulamalı eğitim verdik" dedi. Ulaş Anaokulu öğretmenlerinden okulun Trafik Kulübü Koordinatörü Esin ...Anıta çelenk sunuldu

Hemşireler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduFatih TABURHer yıl 12-18 mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle ilimizde görev yapan hemşireler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra  Sivas Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşegül Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Çelenk sunma törenine Rektör Yardımcısı Sami Hizmetli, CÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Gökhan Gökçe, Tıp Fakültesi Dekanı Haldun Sümer ile hemşire...ANIZ YANGINLARINA DİKKAT

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre şehrimizdeki evlere bitişik boş arsalardaki kurumuş otların yakılması neticesinde araçlara ve evlere sirayet ederek yangına sebebiyet vermektedir. Ayrıca hasadı yapılmış tarlalardaki anızların yakılması ile ekili ve ağaçlık alanlara sirayet ederek büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Anız yangını ile ekili alanlar, meyve bahçeleri, telefon direkleri, etraftaki yerleşim birimleri zarar görmekte hava kirliliği oluşmakta, yol kenarlarındaki yangın nedeni ile görüş mesafesi azalmakta buna bağlı olarak trafik kazaları sonucu can ve mal ...Ani işitme kaybına Dikkat!

Ani olarak ortaya çıkabilen işitme kayıpları; damar tıkanıklığı, tümörler, darbeler ve immünolojik bozukluklara bağlı olarak gelişebiliyor. Kış aylarında soğuk algınlığına bağlı büyük artış gösteren viral enfeksiyonlar da ani işitme kayıplarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.  Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, ani işitme kayıplarının nedenleri hakkında bilgi verdi. Tek ya da iki taraflı olan ve aniden ortaya çıkabilen işitme kayıpları, hastaların önemli bir bölümünde saatler hatta dakikalar içinde kendini gösterebi...Ankara'da Yaşayan Sivaslılar ASİDEF İftarında Buluştu...

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas dışında yaşayan hemşerilerimizle de yakın diyalogunu sürdürmeye devam ediyor. Ankara'da Sivas derneklerinin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Ürgüp, kendisinin de uzun yıllar bu sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yaptığını belirten Başkan Ürgüp, hem o zamanlar hem de şu anda bütün çabasının Sivaslıların birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyledi.  Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ankara’da Yaşayan Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Marka Alışveriş merkezleri sponsorluğunda geleneksel iftar...Anketler “Ürgüp” Diyor

MAK Danışmanlık Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde yapılan “Yerel Seçim Anketi” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçları Sivaslıların Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e güvenlerinin tam olduğunu da ortaya koyuyor.  BAŞKAN ÜRGÜP’E OLAN DESTEK ARTIYOR 11-12-13 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde 40 bin denekle yapılan son seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Ürgüp’ün oy oranı %36… İktidar olmanın avantajlarını muhalefette de gören Ak Parti ise Sivas’ta ancak %37 oy alabiliyor. Anket sonuçları Saadet Partisinin % 9, CHP’nin % 6 ve MHP’nin ise % 3 oy pota...Anma Gecesine Davet

 Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Aşık Veysel'in ölümünün 42. yılı münasebetince anma gecesi düzenlenecek. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Muhsin kaya tarafından yapılan açıklamada, Aşık Veysel'in ölümünün 42. yılı nedeniyle Vakfımız tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 22 Mart Pazar Günü Saat 20.00’de düzenlenecektir. Geceye Saygıdeğer Kültür Adamımız Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir anlatımları ile katılırken, Sanatçı Cengiz ÖZKAN'da Aşık Veysel'in eserlerini seslendirecektir. Tüm sevenlerinin ve hemşehrilerimizin davetli olduğunu belirtildi. ...Anne kafamda bit var

Anadolu HaberYazar : Tarık Akan Yayınevi : Can Yayınları  Sinema sanatçısı Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin hemen ardından, 1981 başlarında, Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden yurda dönüşünde tutuklandı. Tutuklanmanın nedeni, sağcı bir gazetenin manşete çıkardığı yanlı ve yalan haberdi. Böylece uzun bir yargılanma süreci başladı. Siyasî Şube, sorgulanmalar, itilip kakılmalar, aşağılanmalar, soğuk hücreler, bitli fareli koğuşlar, sağcılar, solcular, devrimciler, idamlıklar... Uzun zaman sonra aklanıp serbest kalan Tarık Akan, aradan yıllar geçse de o günlerin baskıları...Anne Sütü Bir Hak, Emzirme Sorumluluk…

 Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle çocuk gelişiminde anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde “Anne Sütü Bir Hak, Emzirme Sorumluluk” isimli resim sergisinin açılışı yapıldı. Sivas Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Vali Âlim Barut’un eşi Miyase Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, öğ...ANNELER GÜNÜ

Sivas Milletvekili Ali Turan Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Anneler sadece evlatlarını doğurmakla kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu doğururlar, bir toplumu inşa ederler. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. Geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı anneler yapar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır...Anneler Günü

CHP Divriği Kadın Kolları Başkanlığı, program düzenledi CHP Divriği Kadın Kolları Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, bir düğün salonunda düzenlenen programda, tüm annelerin bu özel gününü kutladığını ifade ederek, "Herkesin bir annesi vardır, o annenin kıymetini, değerini hayattayken bilmemiz lazım" dedi.Programa, Cumhuriyet Savcısı Ferhat Yayla, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Değeş ve çok sayıda kadın katıldı.Anneler Günü programı, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler, folklor...Anneler Günü’nde Engelli Ailelerde Unutulmadı…

 AK Parti İl teşkilatına bağlı olarak görev yapan Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Anneler Günü münasebeti ile engelli vatandaşlara yönelik yemek programı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Milletvekili Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, İl Başkanı Ziya Şahin ve eşi Şerife Şahin, Kadın Kolları Başkanı Neslihan Dereli, Milletvekili Adayı Yalçın Özdemir ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.İl Başkanı Ziya Şahin, “A...Antakya Medeniyetler Korosu’ Konser Verdi

 AHMET ERÇELİK9 Mayıs Avrupa Günü kutlama programı kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle Antakya Medeniyetler Korosu tarafından konser programı düzenlendi.Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinden gerçekleştirilen programa Valimiz Sayın Âlim BARUT ve Eşi Hanımefendi Miyase BARUT, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Salih AYHAN, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZAYDIN, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman YILDIRIM, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jochen SCHMİDT ile çok sayıda davetli katıldı.Programda ilk olarak Hanım...Antalya’da Sivas’ı Tanıtacaklar

 Antalya’da yaşayan Sivaslılar yeni bir etkinlik yaparak Sivas’ın tanıtımına önemli katkılar sunacak. Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Güven ve başkan yardımcısı Cafer Bayraktar ve Nurettin Budak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret ederek, yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdiler. Antalya ilinde Sivas Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini bu nedenle de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden dernek başkanı Ali Güven, “Yıllardır Antalya ilinde yaşıyoruz. Kepez Belediyesi ile birlikte Aşı...Arabulucuya Gidin, Sonuca Ulaşın

 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ettiSivas Barosu tarafından düzenlenen ‘Arabuluculuk’ sempozyumu için ilimizde bulunan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Tetkik Hakimi Fatih Karataş, Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Ünsal Sığrı, Baro Başkanı Muharrem Eliş ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine ziyarette bulunarak Birlik Başkanı Beşir Köksal ile bir süre sohbet etti.Oluşturulan kurum sayesinde artık devletin arabuluculuk yapacağını ifade eden ve çalışmalar hakkında bilgi veren A...Araştırmacı Yazar Sıtkı ASLANHAN SİVAS'ta!

  Sivas İmam Hatipliler Derneği BİLİNÇLİ AİLE VE İDEAL GENÇLİK Konulu Konferans düzenliyor!...Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen Aile Konferansları serisi devam ediyor. 05 Mayıs 2015 Salı günü Saat:18:00 de Fidan YAZICIOĞLU K. Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda yapılacak olan BİLİNÇLİ AİLE VE İDEAL GENÇLİK adlı Konferansa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Sıtkı ASLANHAN katılacak.Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Benim Ailem” projesini hayata geçirdikten sonra eğitimlere başlayan Sivas İmam Hatiplil...Arazi Toplumlaştırma Projesi Kapsamında Toplantı

Gemerek’te Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Kapsamında toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantı Gemerek Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe muhtarları ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Personelleri Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Nuri Bulut ve Harita Mühendisi Sedat Kurugöllü tarafından Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Kapsamında İlçe Kaymakamı Yusuf Özbey ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Aytaç İlhan katıldı. Muhtarlar ve çiftçilerin bilgilendirild...Arazi Yollarında Düzenleme ve Yapım Çalışmaları Başladı

  İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve aynı zamanda Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanımız Salih Ayhan, köylerdeki arazi yollarının açılması için yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Kurtlapa Köyüne gitti. Sivas Ziraat Odası ile Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında gerçekleştirilen protokol kapsamındaki arazi yolu açılması programına; Merkez İl Genel Meclis Üyeleri, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz İsmail Güner ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı.Gezi sonrası Kurtlapa Muhtarlığı binasında yapılan toplantıda kon...Arıza giderilince su verilecek...

 Mevsim şartları gereği ilimizde yaşanan ve gece -15 dereceleri bulan hava şartlarından dolayı İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesinde 800'lük taşıyıcı çelik poru patladı.İstiklal Mahallesi 4 Eylül caddesinde 800lük çelik borunun patlaması nedeniyle, Altuntabak, 4 Eylül, Yunus Emre, Kümbet, Selçuklu, Diriliş, Emek, Esentepe, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Esenyurt Mahallelerinin suları saat 11.00'da kesildi. Arızanın giderilmesi için Sivas Belediyesi Sibeski Müdürlüğü su arıza personeli alanda gerekli çalışmalara başlarken çalışmalar tamamlanınca bu mahallelere tekrar su verilmeye başlanac...Artı Konut Sigortası ile eviniz güvende

 Sompo Japan Sigorta’nın sunduğu Artı Konut Sigortası, tek bir poliçeyle birçok farklı riski teminat altına alıyor. Yangın, hırsızlık, dâhili su ve sel-su baskını gibi risklere karşı güvence sağlayan poliçeyle asistans hizmetleri de 7/24 ücretsiz olarak sunuluyor. Poliçe sahipleri, birçok avantaj ve indirim fırsatından da yararlanabiliyor.Sompo Japan Sigorta, sektörün en kapsamlı ürünlerinden biri olan Artı Konut Sigortası’nı müşterileriyle buluşturuyor. Tek poliçeyle birçok farklı riske karşı teminat sağlayan Artı Konut Sigortası’yla eşya dekorasyon ve konut içinde yer alan cam ve aynala...ASBiR Heyetinden Gıda Bankasına ziyaret

Anadolu Haber Avrupa Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle faaliyet gösteren Sivas Gıda Bankası’nı ziyaret ettiler. Avrupa’da yaşayan Sivaslı hemşerilerimiz, Avrupa Sivaslılar Birliği olarak Sivas ziyaretleri esnasında Gıda Bankası’nı gezdiler.  Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Avrupa Sivaslılar Birliği Başkanı Ekrem Taştan ve yönetim kurulu üyelerine eşlik ederek, Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.  Gıda Bankası’na yapılan bağışların ve dağıtılan yardımların kayıt altında olduğunu belirten Başk...ASBİR'den Hayat Ağcına, Hayat Ağcından İhtiyaç Sahiplerine

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) tarafından Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere Avrupa’da yaşayan hayırsever Sivaslı gurbetçilerimizin bağışlarıyla temin edilen 68 adet akülü araç ile 100’e yakın yürüteç ve tekerlekli sandalyenin Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine katıldı. Törene Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Avrupa Sivaslılar Birliği ( Aspir ) Başkanı Ekrem Taştan, Avrupa Sivaslılar Birliği Hollanda Temsilcisi Gökse...ASBİR’den engelli vatandaşlara destek

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) tarafından düzenlenen kampanya sonucu hayırseverlerin katkılarıyla alınan 71 adet akülü tekerlekli sandalyeden işlemleri tamamlanan 15 adedi ihtiyaç sahiplerine teslim edildiFatih TABUR Avrupa’da yaşayan Sivaslı gurbetçilerin katkılarıyla alınan akülü tekerlekli sandalyelerin engellilere teslimi için Buruciye Medresesi önünde tören düzenlendi.Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın Sivas Belediyesi Kız Halkoyunları Ekibi’nin gösterisi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını ASBİR Genel Başkanı Ekrem Taştan gerçekleştirdi....ASBİR’den Engellilere Yadım

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Genel Başkanı Taştan Ekrem Sivas’a bu yıl içinde üçüncü kez yardım yaptıklarını söyledi. Yeni gönderilen yardımların içerisinde gönderilen malzemeleri şöyle sıraladı. 68 Adet Akülü Engelli Aracı 36 Adet Aküsüz Sandalye 46 Adet Aküsüz Rolator 39 Adet Koltuk Değneği Olmak üzere 1 Tır dolusu malzemeyi Hollanda’dan satın alarak Sivas’a gönderdiklerini ifade eden Ekrem, “2 Haziran 2013 saat 15:30 Hükümet Meydanında Sivas Belediyesi ve ASBİR yönetim Kurulu Üyeleri ve protokolün de katılım ile teslim töreni yapacağız. Bu teslim töreni SRT televiz...ASBİR’den Örnek Davranış

Avrupa Sivaslılar Birliği’nin (ASBİR) düzenlediği kampanyası ile temin edilen 68 adet akülü araç ile 100’e yakın yürüteç ve tekerlekli sandalye 2 Haziran 2013 Pazar günü tarihi Buruciye Medresesi önünde düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine verilecek. Avrupa’da yaşayan Sivaslı gurbetçilerimizin bağışlarıyla temin edilen akülü ve tekerlekli sandalyeler bir tır ile ilimize gönderildi. Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi’ne indirilen akülü araç ve tekerlekli sandalyeler Pazar günü düzenlenecek törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. PAZAR GÜNÜ TESLİM TÖRENİ YAPILACAK...Asfalt Çalışmaları Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılı yatırım programı kapsamında yer alan asfalt sathi kaplama çalışmaları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanı içerisinde, 2013 yılı yatırım programı kapsamında ve imkanlar dahilinde yer alan köy yolları onarım, stabilize kaplama, kırma taştan temel yapımı, asfalt yama, köy içi kilitli parke imalatı ve yapım çalışmaları sürüyor.  Konuyla ilgili Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, İl Özel İdaresi tarafından il genelinde şuana kadar 235 kilometre asfalt çalışması yapı...Asfalt plenti hizmete girdi

Sivas Belediyesi, bütün birimlerini bir araya topladı. Asfalt plentinin de yer aldığı hizmet sahası açılışı törenle yapıldı. 154 bin metrekare alana kurulan hizmet sahası yaklaşık 7 milyon liraya mal oldu. Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde kurulan Belediye Hizmet sahasının açılışı Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile İş Adamı Yüksel Aras ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.Hizmet sahasının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ba...Asfalt ve yama çalışmaları sürüyor

İlimizde yol standartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi, birçok köy yolunun asfalt yama ve sathi kaplamasını da gerçekleştiriyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Sivas merkeze bağlı Ayli ve Sarıdemir köylerinde asfalt yama ve sathi kaplama çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal; yüksek kalite standartlarında yol yapım çalışmalarına ağırlık v...Asfaltlama çalışmaları başladı

İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2014 yılı iş sezonu çalışmalarına başladı.Her yıl kırsalda asfalt, sanat yapısı, köprü ve kilitli parke gibi altyapı hizmetlerini sürdüren İl Özel İdaresi, ulaşım alanında ilk olarak asfalt yama çalışmalarının startını verdi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan işlerin yapılması için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. 2013 yılında 515 km asfalt yama çalışması yapıldığını hatırlatan Güner, 2014 yılında da 700 km yolda bakım-onarım yapılacağını belirtti. İl genelinde ...Asırlık Sivas Fotoğrafları Bu Dergide

 İlk sayısı 2005 yılında yayınlanan Hayat Ağacı dergisi, 10. Yaşını “Sivas Şehir Albümü” başlıklı özel bir sayıyla kutluyor. “Objektife Yansıyan Yüz Yıl” kapak sloganı ile sunulan özel sayıda 220 siyah beyaz şehir fotoğrafı okurlarla paylaşılıyor. Önceki sayıları 112 sayfa olarak yayınlanan derginin 10. yıl özel sayısı 168 sayfadan oluşuyor. Asırlık fotoğrafları bugünlere taşıyan derginin son sayısında görselliğe büyük yer verilirken Tekin Şener imzalı Sunuş yazısı tek metin olarak göze çarpıyor. Yıllardır Sivas şehir kültürüne dair dosyalarla ve görsellerle okurlarının huzuruna çıka...Asırlık su sorunu çözüldü

Sivas’ın Altınyayla İlçesine Bağlı Delilyas Belediyesi’nde bulunan Başören Mahallesinin çok uzun bir süredir devam eden su sorunu çözüldü. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Deliilyas Belediye Başkanı  Hayati  Akbulut, “Beldemize bağlı Başören Mahallemizin en önemli sorunu su sıkıntısı idi. Su kaynaklarının dağın dik yamaçlarında olması ise çalışmaları zorlaştırıyordu. Önceki yılllarda  mahalle sakinlerimizin elleriyle yaptığı kazanlara su dışarıdan oldukça sağlıksız ve yetersiz olarak toplanıyordu” dedi. Soruna kalıcı bir çözüm üretmek için ö...Astım Ülkemizde 4 Milyon İnsanı Etkiliyor

Sivas İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam Kronik Havayolu Hastalıklarını önleme ve kontrol programı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Yaptığı yazılı basın açıklamasında Kronik Hava Yolu Hastalıkları ( KKH ) bugün dünyada milyonlarca insanı etkilediğini belirten Sağlam, “Astım ve Solunumsal alerjiler, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ( KOAH ) solunum yollarının meslek hastalıkları, uyku apnesendromu ve pulmoner hipertansiyon bu hastalıklar arasındadır. Önlenebilir bu hastalıkların en temel risk faktörü ise sigara içimi ve hava kirliliğidir. Bu durum çok önemli bir halk sağl...Aşçılar Madalyalarla Döndü

Belediye Sosyal Tesisler Aşçılık Ekibi (Culinary Team) 11.Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nden madalyalarla döndü. Festivalle ilgili açıklama yapan Aşçıbaşı Hüseyin Tanış, “İstanbul 11'cisi düzenlenen gastronomi yarışmasında katıldığımız orijinal Türk mutfağı branşında 3. olup Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerimize bronz madalya getirdik. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp Bey’e teşekkür ediyoruz. Sivas’ımızı, belediyemizi en iyi şekilde temsil ettik.” ifadelerine yer verdi. Aşçı Mehmet Gökten ise, “Biz bu yarışmada Türk mutfağı ve modern Türk mutfağı...Aşı Haftası

 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için “Aşı Haftası” yapılmasına karar vermiş ve ilk “Aşı Haftası” Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen “Avrupa Aşı Haftası” etkinliklerine Ülkemiz de katılmaktadır. 20 - 25 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 10. Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri ile aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle kızamık ve polio eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde de aşılanma t...Aşık Sefil Selimi Anma Programı Düzenlenecek

 Şarkışlalı Yazar Aşık Sefil Selimi Şarkışla Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda 30 Aralık 2014 Salı Günü 13:30’da anma etkinliğiyle anılacak.Anma programı ise şu şekilde;Etkinlik Açılış Aşık Sefil Selimi Belgesel Filmi Protokol KonuşmalarıRecep Ateş Sivas Aşıklar Ve Ozanlar Derneği BaşkanıAhmet Ayık Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Ve Halk Oyunları Dernek BaşkanıBekir Alim Sivas Yazarlar Ve Şairler Derneği BaşkanıAhmet Turgay Oğuz Şarkışla Belediye BaşkanıKadir Pürlü İl Kültür Ve Turizm MüdürüDavut Gül Şarkışla KaymakamıAlim Barut Sivas ValisiYrd. Doç. Dr. Doğan Kayanın Konuşması...Aşık Sefil Selimi Kabri Başında Anıldı

 AHMET ERÇELİK"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen merhum halk ozanı Ahmet Günbulut için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma programı düzenlendi."Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen merhum halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 11. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Kabri başında anıldı.Yıldırım Mahallesi Mezarlığında düzenlenen anma programına, Günbulut'un ailesi ve yakınları ile Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, bazı aşıklar, şairler ve yazarlar katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz'ün dua okumasının ardından Günbulut'un mez...Aşık Veysel Anma Konseri

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Mehmet Erdoğmuş'un konuk olarak katılacağı Âşık Veysel'i anma konseri 24 Mart 2015 Salı Günü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenecektir. ...Aşık Veysel Köyünde Anıldı

Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Vali Zübeyir Kemelek Suşehri İlçesi Sivrialan Köyü’nü ziyaret etti. Ölümünün 40. Yılı dolayısıyla Vali Kemelek Nevruz kutlamalarının hemen ardından Aşık Veysel’in köyü olan Sivrialan köyüne giderek Aşık Veysel’in kabrini ve müzesini ziyarette bulundu.             Aralarında İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, Vali Yardımcıları İsmail Koşum, Mustafa Aydın ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Kültür ve Turuzm Müdürü Kadir Pürlü’nün de bulunduğu Aşık Veysel’i a...AŞIK VEYSEL KÖYÜNDE ANILDI

Vali Kemelek Aşık Veysel’in ölümünün 40. yıl dönümünden ayrılırken yol üstündeki Ortaköy’ü ziyaret etti.  Ellerinde Türk bayrağı ile valiyi bekleyen gençleri görünce gençlere teşekkürlerini sunarak köyün gözdesi Müze’ye ziyarette bulundu. Müze sorumlusu Zehra Tüzün burada köyün geçmişte kullandığı araçlar, hayvancılıkta kullandıkları yöntemler, giysileri, köyde bulunan hayvanların doldurumuş halleri, bitki çeşitliliği, kütüphane ve geçmişte köyün halkının fotoğraflarını sergilediklerini ifade etti. Tüzün , Müzenin eskiden Orta Okul olduğunu ifade ederek tasviye sürecinden s...Aşık Veysel Kültür ve Sanat Günleri Açılış Programı Gerçekleştirildi

 AHMET ERÇELİKAşık Veysel Kültür ve Sanat Günleri açılış programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Açılış Programına Vali Alim Barut,Belediye Başkanı Sami Aydın,İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü,Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz,Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu ve Öğrenciler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda İl Kültür Müdürlüğü Fasıl heyetinin konserinden sonra Açılış konuşmalarına geçildi.İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü “Aşık Veyseli tüm Türkiyeye sığdırmak değil biz Dünya Ozanı Aşık Veysel dedik. Biz her ...Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni yapıldı. Okul bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, konuşmasında, 20 Kasım 1994'ten bu yana hizmet veren okulun gençliğin eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla açıldığını belirterek, "9 programla eğitime devam ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Okul birincisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nd...Âşık Veysel Müzesi Ek Binasının Teşhir ve Tanzimi Yapılıyor

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in, Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yenilenen müze ek binası idaremiz kaynakları ile yapılmıştı. Teşhir ve tanzimi de İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen müzenin içerisine görme engelliler için Braille alfabesi, Âşık Veysel'le ilgili bilgilerin yer aldığı 10 pano, işitme engelliler için de işaret diliyle "Âşık Veysel Belgeseli" hazırlanmıştı. Müzede, yabancı konuklar içinde Âşık Veysel ile ilgili İngilizce alt yazılı belgesel yer almıştı. Diğer yandan Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun müzeye dönüştürülen evinin arkasına iki kattan...Aşık Veysel müzikali

Karabük Üniversitesi'nden 20 öğrencinin rol aldığı müzikal, ilk olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahneye konuldu Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 20 öğrenci, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahneye koyduğu müzikalle anlattı.Öğrenciler, Şarkışla'daki Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda, ünlü ozanın hayatını ve sanatını, sahneye koydukları müzikalde canlandırdı.Gençler, oyunu, çocuklara ayrı, ilçe protokolüne ayrı olmak üzere iki ayrı seansta sahneye koydu.Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklama...Âşık Veysel Türkülerle Anıldı

 AHMET ERÇELİKKültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Solmaz Kadıoğlu Yönetiminde Aşık Veysel Anma Konseri Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Konsere Vali Alim Barut ve Eşi Miyase Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Eşi Yurdagül Aydın, Koro Müdürü Murat Karakuzu, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı,İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve Sivas halkı katıldı.Konser 2 bölüm halinde gerçekleştirildi.1.Bölümde Koro olarak2.Bölüm solo Türküler ve Konuk Sanatçı Mehmet Erdoğmuş’un seslendirdiği türkülerle gerçekleşti. ...Aşıklar Derneğinden Kardeşlik Gecesi

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği tarafından geleneksel hale getirilen sevgi ve kardeşlik gecesi yapıldı. Gülşah YARLIEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu’nda gerçekleştirilen Sultan Şehir 4. Geleneksel Sultan Şehir Kültür ve Kardeşlik Gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Gecenin açılış konuşmasını yapan Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halkoyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, geleneksel hale getirdikleri gecenin 4. yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ettiAyık, çok sayıda ozanın ye...Aşırı sevgi iyi değildir

Sivas’ta Aile Mektebi çalışmalarını faaliyete geçiren İmam Hatipliler Derneği, bu ayki programında ‘ Sağlıklı Aile ve Sağlıklı Çocuk konusu ele aldı. Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak Aile uzmanı Avukat Hatice Cansu Hevesli ile eşi Adem Hevesli katıldı.   Sivas İmam Hatipliler Derneği ve Konya Rıbat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen aile mektebi programı, Sivas  Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kuranı kerim bölge birincisi Ali Bayram’ın kuran  okumasıyla başladı Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdussame...Aşırı Sıcaklarda Sağlıklı Beslenme

Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent Sağlam “Aşırı Sıcaklarda Sağlıklı Beslenme” konusunda dikkat çekti ve bazı uyarılarda bulundu.   Yaz aylarının başlaması ile artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gö...Aşırı Terleme ve Tedavisi

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Bülent Kargı sıcakların başlamasıyla birlikte kişilerin özellikle elllerinde, koltuk altlarında terlemenin arttığını bunun da tedavi edilebileceğini belirtti. Op. Dr. A.Bülent Kargı, terlemenin vücudun bulunduğu ortamla arasındaki ısı değişimini sağlayan fizyolojik bir mekanizma olduğunu, vücudumuzdaki ter bezleri, sempatik sinir sistemi denilen irade dışı çalışan bir mekanizma tarafından kontrol edildiğini belirtti. Aşırı terlemenin tüm vücutta veya bölgesel olabileceğini belirten Medical Park Antalya Hastane Ko...Aşk Kaşıntısı Sivas’ta Sahnelendi

 AHMET ERÇELİKSivas Erzincan Tabipler Odasının katkılarıyla Rituel Sanat Merkezi Oyuncularından Cantuğ Turay ve Begün Topçu Turay’ın oynağı 2 kişilik 2 perdelik oyunu Şahir Örgel yazdı. Deniz Gökçe Yersel yönetti. Aşk Kaşıntısı adlı oyun Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde seyircilerden tam not aldı. Oyun 2 kişinin birbirlerine olan tutkusunu anlatıyor. Oyun öncesi Deniz Yıldızındaki Melik Cantuğ Turayla özel röportaj gerçekleştirdik.Cantuğ Turay “Bize biraz kendinizden bahsederimsiniz?Ankara doğumluyum. Yaşımla ilgili birçok rivayetler var. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konserva...AT-EL-YE Resim Sergisi İlgi Gördü

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından "At-El-Ye" adlı Karma Resim Sergisi açıldı. CÜ Kültür Merkezi Sanat Galerilerinde açılan serginin açılışına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 4. Sınıf öğrencileri Sebahat Adamışoğlu, Seda Deveci, Hatice Sertoğlu, Selma Şahin, Cuma Çifçi, Halide Elik tarafından açılan sergide öğrenciler eserler hakkında sergiye katılanları bilgilendirdi. Sergi 2 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.   ...Atalay "İyi bir adım oldu"

İlimizdeki gazetelerin birleşmeye kararı alarak 14 gazeteden 3 gazeteye indirilmesinin kutlama pastası kesildi. Kutlamaya katılamayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Gazeteciler Cemiyeti Fikret Ünsal’ı telefonla arayarak duygu ve düşünceleri anlattı. Atalay konuşmasına gazetelerin birleşmesinin Sivas basınına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal nezdinde ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle başlarken, “İnşallah çok daha güçlü bir basın için iyi bir adım oldu, ben tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünsal’da, BİK Genel Müdürü Atalay’a tü...Atalay Demirci Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKBilişim Şenliği bu sene yine Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aracılığıyla 19-20 Mart günlerinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak.Konuşmacı olarak Girişimcilik Hakkında Salih Seçkin Sevinç, Dijital Medyada Kariyer hakkında Emrah Kozan,Rekabetçi Zeka hakkında Cristophe Bisson, Pazarlama Yönetimi hakkında Birgit Öberet ve Stand Up Gösterisiyle Atalay Demirci sahne alacak.  ...Atalay Demirci Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKUluslararası Bilişim Şenliği kapsamında Ünlü Standupcı Atalay Demirci 2. Kez öğrenicilere keyifli anlar yaşattı.Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübünün organizesiyle Uluslararası Bilişim Şenliği İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Konferansa Öğretim Elemanları ve Öğreniciler yoğun ilgi gösterdi.19-20 Mart 2 gün sürecek Konferansta Girişimcilik Hakkında sunumuyla Salih Seçkin Sevinç, Dijital Medyada Kariyer hakkında Emrah Kozan, Sanal Gerçekçilik sunumuyla Ercan Bozkurt, İnternet Ortamı sunumuyla Gökhan Akın, Uluslararası Gençlik Bilgi Ağı sunumuyla Kayader Başkan Ya...Atalay “Sivas Önemli Kilometre Taşlarından Birisi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay yerel gazetelerin birleşmesinin ardından Sivas’a geldi. Atalay, yerel medya ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Sivas’ta ki yerel gazetelerin birleşmesi ile tüm ülkeye örnek olduğunu ifade ederek “Sivas hakikaten kendi birleşmemiş, Türkiye’yi birleştirmiş bir şehirdir. Sivas Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli kilometre taşlarından birisidir. Böylesine tarihi özellikleri taşıyan bir şehrimizde gazetelerinde birleşmesi bizi memnun etti” dedi. Basın İlan Kurumu Şubesi’nin açılmasından sonra ciddi bir mesafe alınmasının sevindi...Atalay'dan Barut'a Ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Sivas Valisi Âlim Barut’u Makamında Ziyaret Etti  AHMET ERÇELİK Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere ilimize gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Vali Âlim Barut’u makamında ziyaret etti.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Âlim BARUT, konuşmasında; ‘‘Türkiye’de Basın İlan Kurumu’nun medya konusundaki kapsayıcı tavrı ve özellikle mahalli basın konusundaki çalışmaları semeresini verdi. Gazeteler daha doygun, mizansen ve görsellik açısından daha düzgün çıkmaktadır. Yerel basınla, Basın İlan Kuru...ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ MÜDÜRÜ'NDEN BAŞKAN ÜRGÜP'E ZİYARET

Görevine yeni atanan Atatürk ve Etnografya Müzesi Müdürü Atılgan Kaya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.   Ziyarette konuşan Kaya, “Ziyaretimizin amacı sizleri tanımak. Belediyemiz ve müzemiz iç içe bir kurum. Belediyemizin müzemize yoğun katkıları var, desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.  Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise memnuniyetini ifade ederek, “Yeni atanmış olduğunuz görevde başarılar diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Eskiden olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Devamlılık esastır bizde. Kül...Atatürk’ün Sivas’a Gelişinin 94. yıldönümü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk gelişinin 94. Yıldönümü kutladı. Paşapınarı mevkiindeki “Sivas’a ve Cumhuriyet’e İlk Adım Anıtı” anıtında 94 üncü yıl dönümü töreni düzenlendi. Buradaki törene, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kürşad Ergün, gaziler ve şehit yakınları katıldı. 94 üncü yıl töreni, Val...Atık Pil Toplayan Öğrencilere Hediye Verildi

Sivas Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP ) işbirliğinde ‘ Çevre Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 2.’si gerçekleştirilen kentteki okullarda atık pil toplama kampanyasında, en çok atık pil toplayan okullar için Belediye Meclis Salonu’nda plaket ve ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal, Temizlik İşleri Müdürü Hasan Becit ile ödül kazanan okulların idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. ‘ EĞİTİMCİLERDEN SİVAS BELEDİYESİNE ...Atık su arıtma tesisi akreditasyon çalışmaları...

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılı teknik destek programı kapsamında Sivas Belediyesi adına hazırlanmış olan Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarları Akreditasyon Eğitimi Projesi kapsamında Sivas Belediyesi laboratuvar personeli eğitim almaya başladı.Çalışmalar kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi personeline 8 günlük eğitim çalışması başladı. Oran Kalkınma Ajansı tarafından görevlendirilen Taylan Çoruh ve Adil Buyan, Sibeski personeline gereken eğitimleri tesis yönetim binasında veriyor. Konu hakkında açıklama yapan Sib...Atlı Polis Grup Amirliği Kuruldu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Atlı Polis Grup Amirliği kuruldu. Atlı Polis Grup Amirliği'nde, ilk etapta, 8 polis memurunun görev yapması planlanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 ay önce Sivas'a getirilen ve Sivasspor Binicilik ve Atlı Spor tesislerinde eğitimlerini tamamlayan atları kullanması için polis memurları son hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kurulan yeni Atlı Polis Grup Amirliği'nde, ilk etapta, 8 çevik kuvvet polisinin, 6 atla görev yapması planlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi atlı polislerin ...Attığın her adım sağlığa yatırım

Anadolu Haber AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı Dünya Sağlık Haftası'nda sağlıklı yaşama dikkat çekmek için 'Attığın her adım sağlığa yatırım' sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Sağlık haftası nedeniyle bir mesaj vermek istediklerini söyleyen AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Öztürk, "Attığın her adım sağlığa yatırım slogan ile bugün yürüyeceğiz. Sivas halkını 7'den 70'e herkesi sağlıklı yaşamaya davet ediyoruz. Kalp hastalığı, stres, obezite, tansiyon ve şeker hastalıklar hep sağlıksız yaşamaktan ve sağlıksız beslenmekten oluyor. Bunun için de biz arkadaşlarla bir mesaj...Avcı, Soba Ve Çatı Uçmalarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı vatandaşları uyardı. Avcı yaptığı açıklama da, “Mevsim itibariyle rüzgârların yoğun olabileceği ve dalgalı havaların oluşabileceği bir mevsime girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla havalar tam olarak ısınmadığından dolayı sobalarımız hala yanmakta geceleri özellikle ters esebilecek bir rüzgâr neticesinde üzücü hadiselerle karşılaşmamak adına lütfen sobalarınızın söndüğünden emin olduktan sonra uykuya geçelim, dolayısıyla üzücü hadiselerle karşılaşmamış oluruz” dedi. Diğer taraftan Avcı, mevsim şartlarından dolayı özellikle rüzgârın yoğunluğunun ...Avlak alanları belirlendi

Ulaş ilçesinde 2014-2015 yılı avlak alanlarının yerleri tespit edildi. Avlak alanların belirlenmesi toplantısına, Ulaş Kaymakamı Ali Altınkaynak, Belediye Başkanı İsmail Koçak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Zülfikar Özılgın, Emniyet Amiri Komiser Ahmet Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kanca, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya ile avcılardan Tahir Duran ve Elvan Üre katıldı. Kaymakam Ali Altınkaynak başkanlığında toplanan av komisyon kurulu, ilçede 2014-2015 yılı av dönemindeki avlak bölgeleri belirledi. Komisyon kararıyla ilçeye bağlı Yapalı, Karacalar, ...Avrasya Sirki Sivaslılara Neşeli Anlar Yarattı

 AHMET ERÇELİKSivas Belediyesi katkılarıyla olan Avrasya Sirki Sivaslılara keyifli anlar yaşattı.2 saat süren sirkte Palyoçolar,Cambazlar,Akrobasi Hareketleri,Sihirbaz,Ayı,Aslan ve Yılan danslarıyla keyifli anlar yaşattı.Çocuklar kadar büyüklerin ilgisini çeken Sirk Hafta İçi 13:00 16:00 ve Hafta Sonları 14:00 17:00 20:00 saatleri arasında ilgilerini Yenişehir Fuar alanında bekliyor.Sirk 10 Mayıs son gösterisinin ardından şehrimizden ayrılacaktır. ...Avrupa’da Yaşayan Türk Öğrencilerden Aydın’a Ziyaret…

 Avrupa Türk Birliği tarafından düzenlenen gençlik gezileri kapsamında Almanya ve Fransa’dan Sivas’a gelen 40 Türk öğrenci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.Yurtdışında yaşayan öğrencilerle Meclis Salonu’nda bir araya gelen Başkan Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette gezi faaliyetleri hakkında bilgi veren Avrupa Türk Birliği Başkan Yardımcısı Nazmi Kaya, “Biz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 22 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Amacımız Türk Milletine hizmet etmek ve bayrağımızı yurtdışında dalgalandırmak. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplul...Avukatlar Adaletin Üstünlüğünü Sağlamasında Önemli Bir Roldür”

Vali Zübeyir Kemelek 05 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Her bireyin temel hakları arasında yer alan savunma hakkı, yargı fonksiyonunun sacayaklarından birini oluşturmak olduğunu belirten Kemelek, “Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatlarımız da bağımsız yargının güvencesi çağdaş hukuk sistemimizin de ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu doğrultuda avukatlarımız vatandaşların savunma hakkını hukuk çerçevesinde kullanmalarını sağlayarak da toplum barış ve huzurunun korunmasında aktif rol oynamaktadırlar. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hukuksal ili...Ay Işığı Derneği Hayır İçin Hizmet Edecek

 Sivas’ta hayır amaçlı kurulan ve kısa sürede faaliyetlerine başlayan Ay Işığı Derneği, düzenlenen törenle hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdiYaşlılara, eşi cezaevinde olanlara, boşanmak zorunda kalmış ailelere ve gençlere yardım etmek amacıyla iki ay önce kurulan ve çalışmalarına başlayan dernek, düzenlenen törenle açıldı. Çarşıbaşı Mahallesi 8. sokakta bulunan hizmet binasının açılış törenine İl Genel Meclis Üyesi Turan Topgül, Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Aliağa Camii imam hatibi Kadir Duman’ın Kuranı kerim okumasıyla başlaya...Ay Işığı Derneğinden SESOB’a Ziyaret

 Sivas’ta yeni kurulan ve içalışmalarına başlayan Ay Işığı Derneği yöneticileri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti.Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulunan dernek başkanı Selahattin Yiğit, derneğin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.7 arkadaşıyla birlikte Ay Işığı derneğini kurduklarını dile getiren Yiğit, “ Amacımız yaşlılarımıza, eşi cezaevinde olan kardeşlerimize, boşanmak zorunda kalmış çocuklu annelerimiz ve gençlerimize hizmet etmektir. Hayır yapmak isteyipte çeşitli nedenlerden dolayı fırsat bula...Ayağa Kaldıran Akülü Tekerlekli Sandalye İstiyoruz

Anadolu Haber Bir engelli babası olan İsmail Kelpetin gazetemize gelerek yardım talebinde bulundu.  İsmail Kelpetin oğlunun durumu hakkında bilgi vererek, “On beş yaşında fiziksel engelli oğlum var. Bütün ihtiyaçlarını annesi karşılıyor. Doğduğundan beri hastane hastane gittik ama bir sonuç alamadık. Tıp dilinde hastalığı serebral palsi. Kayseri Erciyes Üniversitesinde tarafımıza bir adet parapodium kullanması gerekmektedir diye rapor verildi” dedi. Kelpetin, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, cihazın resmi raporu ile müracaat ettim. Vakıf bize bir cihaz getirtmiş. Getirdiği gün ge...Ayakkabı seçerken en sık yapılan 6 hata

Yüksek topuklu, yüksek platformlular… Çok dar ya da çok büyükler…  Ve çok sert tabanlı olanlar... Şık giyinmek ile moda her zaman birbirine karıştığı için ayağın rahat olması hep ikinci planda kalıyor.  Sonuç; su toplayan, cildi soyulan, nasır bağlayan ve sık sık burkulan ayaklar! Üstelik geç kalındığında problem gittikçe ilerleyerek ciddi sinir sıkışmalarına,  ayaklarda ve parmaklarda şekil bozukluklarının oluşmasına veya artmasına yol açabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Türkmen, ayak sağlığını korumak için ayakkabı, bot vey...Aydın Esnaf Ziyaretine Devam Ediyor...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın seçim gezileri kapsamında Salı Pazarı ve Sirer Caddesi esnafıyla bir araya geldi.7 Haziran Genel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Aydın bu çerçevede ilk olarak Salı Pazarı esnafı ile bir araya geldi. Pazarcıların sorunlarını dinleyen Başkan Aydın 7 Haziran Seçimlerinde destek istedi.Daha sonra Sirer Caddesi esnafı ile buluşan Başkan Aydın, esnaftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü saat 14.00’te halkla buluşmasına katılmasını isteyerek seçimlerde destek istedi.AK Parti Hükûmetinden memnun olduklarını dile getire...Aydın Esnafla Bir Arada

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Bankalar Caddesi’ndeki esnafla bir araya gelerek 7 Haziran seçimlerinde destek istedi.Seçimlere sayılı günler kalırken Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar çerçevesinde sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren Başkan Aydın, Bakalar Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, AK Parti’ye destek istedi.İlk olarak Bankalar Caddesi girişindeki ayakkabı boyacıları ile bir araya gelen Başkan Aydın, hem ayakkabısını boyattı hem de esnafın ağzından gündemdeki konuları dinledi. Daha sonra cadde boyunca bütün esnafları tek...Aydın “Turkuaz Projesi yanlış”

Ak Parti Sivas eski Belediye Başkanı Sami Aydın, 2014 yerel seçimlerinde yine Ak Parti’den aday adaylığını başvuran isimlerden oldu. Ak Parti iktidarının ilk yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanı olarak seçilen Sami Aydın, 2009 yerel seçimlerinde de Ak Parti’den yeniden aday olarak gösterilmiş ve seçimi kaybetmişti. Aydın, Ak Parti’den bu dönemde aday adaylığını koyarak Sivas’a yeniden hizmet etmek için Ak Parti’den yeniden aday adayı olduğunu söyledi.  Aydın gazetemize yaptığı ziyarette Sivas ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Aydın, Turkuaz Projesi’ne de bakış açısını anlattı.Eski...Aydın, projeleri değerlendirdi

Belediye Başkanı Sami Aydın, TSO meclisinin konuğu olarak meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ve Meclis Başkanı Necati Şahin'in davetlisi olarak odanın meclis üyeleri ile birlikte olan Başkan Sami Aydın, seçim öncesi kamuoyuna taahhüt olarak sunduğu projeler ve meclis üyelerinin önerilerini değerlendirdi.  Aydın, katılımcılara imar revizyon planı, ulaşım mastır planı, kentsel dönüşüm projeleri ve sanayi sitelerinin Seyfebeli Mevkiinde toplanması ile ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra Ticaret Sanayi Odası Mecl...Aydın, Terziler Çarşısın Gezdi

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Sivas ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği esnaf gezilerine katılarak Bakan Yılmaz ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.Yaklaşan genel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bugünkü durağı Terziler Çarşısı oldu. Buradaki tüm dükkânları tek tek ziyaret eden Bakan Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve beraberindeki heyet, genel seçimlerde destek istedi.Sivas’ta ve Türkiye’de istikrarın sürmesi adına vatandaşlardan oy isteyen Bakan Yılmaz ve Başk...Aydın, Turhal Sivaslılar Derneği’nin Açılışına Katıldı…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Turhal Sivaslılar Derneği’nin açılışına katılmak üzere Tokat’ın Turhal ilçesine gitti.Yağışlı havaya rağmen ilçe girişinde uzun araç konvoyu tarafından karşılanan Başkan Aydın’a, ilgi oldukça yoğundu. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve beraberindekilerle programın yapılacağı salona geçen Başkan Aydın, davul-zurna ve alkışlar arasında katılımcıları selamladı.Mehmet Uzun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Başkan Aydın’ın yanı sıra; Turhal Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti Tokat Milletvekili ...Aydın: Personel ihtiyacın 2 katı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÖZBELSAN Anonim Şirketi ile ilgili açıklamalarda bulunduAK Parti Nisan Ayı Danışma Meclisi toplantısında  konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÖZBELSAN’ın mevcut durumu itibariyle üretim yapamadığını ve şu an ki personelin ihtiyacın 2 katı olduğunu söyledi. ÖZBELSAN’ı ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Aydın, “Değerli arkadaşlar, belediyemizin ÖZBELSAN şirketi var ve şu anda bu şirket hiçbir üretim yapamıyor veya şu an elinde işi yoktur. Önce bizim burayı ayağa kaldırmamız lazım. İş yapabilir hale getirebilmemiz...Aydın’a Bir Ödül Daha…

 Tasarladığı ve hayata geçirdiği projelerle her dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformda defalarca ödül alan Belediye Başkanı Sami Aydın’a ‘Sivas Ansiklopedisi Projesi’ ile ‘Kültür Yayıncılığı Alanı’nda bir ödül daha geldi.2014 yılı Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri ödülleri kapsamında en iyi projeler 30 Aralık’ta İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sivas Belediyesi de düzenlenen törende “Sivas Ansiklopedisi Projesi” ile kültür yayıncılığı ödülüne layık görüldü.Sivas ansiklopedisi Aydın’ın seçim öncesi kültür vaatleri arasında yer alıyordu. Çalışmaları ...Aydın’a Esnaflardan Yoğun İlgi

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri öncesi bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hafta sonu mesire alanlarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, gün içerisinde de şehir merkezindeki esnafları ziyaret ederek onların sıkıntılarını dinliyor. Bu manada Pazartesi pazarını ziyaret eden Başkan Aydın, alışverişe gelen vatandaşlar ve pazarcı esnaflarıyla bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu. Ev eksiklerini gideren hanımların zaman zaman meyve-sebze ücretlerini de ödeyen Başkan Aydın’a esnaflar yoğun ilgi göster...Aydın’a ziyaretler

Anadolu Haber 30 Mart yerel seçimlerinde Sivas halkının büyük teveccühü ile Sivas Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Mimar Sami Aydın’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor.  Bu kapsamda çok sayıda Sivaslı’nın yanı sıra, AK Parti Eski İl Başkanı Zeki Kılıç, Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala, Baro Başkanı Muharrem Eliş de Başkan Aydın’la bir araya geldi. Ziyarette konuşan Eski İl Başkanı Kılıç, “Bu seçimler Türkiye’miz, geleceğimiz için çok hayırlı oldu. Başkanımızdan da hayırlı hizmetler bekliyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Başkanımıza bu çalışmalarda elimizden g...Aydın’a ziyaretler sürüyor

Anadolu HaberSivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gün boyu çok sayıda vatandaşı makamında ağırlayan Başkan Aydın’ı il protokolü de yalnız bırakmıyor. Başkan Aydın’ın geçtiğimiz haftaki ziyaretçileri arasında İl Jandarma Komutanı Okşin Akşit,İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Doğanşar Kaymakamı Hakan Kafkas, Akıncılar Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, ÇEDAŞ İl Müdürü Ali Cesur,Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ömer Anlı ve Şube Başkanlarının yanı sıra Sivasspo...Aydın’a Ziyaretler Sürüyor

 Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bir yandan birçok projenin Sivas’a kazandırılması için çalışmalarına hız veren Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer yandan da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Bu anlamda Başkan Aydın’ın bugünkü ilk ziyaretçileri 168. Kuruluş Yıl Dönümlerini kutlayan Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mehmet Postacı ve beraberindeki heyet oldu.Ziyarette Tapu Kadastro’nun çalışmalarını anlatan Bölge Müdürü Postacı, Sivas merkezli olarak Tokat ve ilçelerini kapsayan hizmet sınırları içerisinde 29 Tapu Müdürlüğü, 2 Kadastro Müdürlüğü ve 12 adet Kadastro Birimi aracılığıyla hiz...Aydın’dan Belediye Başkanlarına Son Uyarı

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 30 Mart’ta gerçekleştirilen mahalli seçimler sonrasında ilçe belediye başkanlığı koltuğunu devralan belediye başkanlarını; katı atık bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi ve sokak hayvanlarının barınabileceği geçici bakım evi konusunda uyardıFatih TABUR Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, yerel seçimler sonucu ilçe belediye başkanlığı koltuğunu devralan belediye başkanları uyardı.Aydın, Sivas Merkez Belediyesi dışındaki hiçbir belediyenin katı atık bertaraf tesisi olmadığını ve şu anda vahşi depolamanın yapıldığını dile getirdi. Sivas Merkez Belediyesi dışın...Aydın’dan 19 Mayıs Mesajı…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda millet olmanın acıda ve sevinçte birleşmenin önemine vurgu yaptı. Aydın; “19 Mayıs ruhu milletimizin en zor, en acı, en çetrefilli günlerde dahi umudunu kaybetmediğinin, birbirine kenetlenerek her türlü zorluğun üstesinden gelebildiğinin adıdır. 19 Mayıs, Emperyalist sisteme karşı bir milletin hürriyet mücadelesidir.” dedi.Aydın, bundan 96 yıl önce Türk milletinin Anadolu’dan, tarih sahnesine yeniden döndüğünü, yeni bir tarih yazmaya başladığını belirterek, “Bundan dolayı...Aydın’dan Ayhan’a ziyaret

Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan'a iade-i ziyarette bulundu.  Gülşah YARLISıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette iki kurumun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.  Başkan Aydın, kurumlar arası diyaloğa önem verdiklerini ifade ederek hem Belediye hem de İl Özel İdaresinin ilimizde önemli çalışmalara imza attığını söyledi.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan ise iki kurumun sık sık bir araya gelerek çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, “İlişkilerimizin iyi olması halkımıza da ...Aydın’dan Osb Gezisi…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği programa katılarak bölgenin sorunları hakkında sanayicilerle görüş alışverişinde bulundu.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde düzenlenen programa Başkan Aydın’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, SOSAD Başkanı Göksel Aras ve iş adamları katıldı.Sivas’ın gelişmesinde Organize Sanayi Bölgesi’nin bir lokomotif olduğuna vurgu yapan SOSAD Başkanı Göksel Aras, Sivas’tan göçü tersine çevirebilmek adına vatandaşların fabrikalardan ve yatırımlardan haberdar olması gerektiğini söyleyerek bölgede...Aydın’ın Başkent Temasları Oldukça Verimli Geçti…

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkent Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak şehrimize kazandırılması planlanan projeler için bürokratlarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aydın’a ziyaretlerinde Milletvekili Ali Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun ve SİBESKİ Müdürü Erhan Ercanlı eşlik etti.Başkan Aydın’ın Ankara’daki ilk durağı, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda hemşehrilerimiz olan Seyit Ahmet Işkın ve Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aydın ile bir araya gelen Başkan Aydın, Başbakan Davutoğlu’nun Sivas ...Aydın’ın Pazar Mesaisi...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.Bu bağlamda Başkan Aydın, hafta sonu yapılan Açık Öğretim sınavlarına giren öğrencileri ziyaret ederek onlara başarılar diledi. Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sınav öncesi kampüsü gezen Başkan Aydın, okul bahçelerini, kamelya ve bankları tek tek dolaşarak öğrencilere sınavlarında kolaylıklar diledi.Öğrencilerle sohbet ederek sıkıntılarını da dinleyen Başkan Aydın’a gösterilen ilgi oldukça yoğundu. Karşılarında Aydın’ı gören öğrenciler şaşkınlı...Ayhan İlçelerde

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan; Zara ve İmranlı İlçelerinde incelemelerde bulundu.   Ayhan, önceki günde Zara ve İmranlı temaslarıyla ilçelerine gitti. Ayhan ilk olarak Zara ilçesinde Kaymakam Yakup Güney ile bir araya geldi. Kaymakamı Cemal Demiryürek  ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pala ile birlikte Zara Tödürge Gölü’nde gezi ve incelemelerde bulundu.  Daha sonra ilçe girişine yapılması planlanan İlçe Özel İdare Bakımevi için belirlenen arazide incelemede bulunan Ayhan,  ardından Zara İlçe Özel İdare Müdürlüğü...Ayhan, inşaatları inceledi

Anadolu Haber İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile eski Tekel binası yerine yapılan kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.  Ayhan, yaklaşık 4 ay önce yer teslimi yapılan ve ilgili firma tarafından onarım işlerine başlanan tarihi binayı gezerek çalışmaları yerinde gördü.  Ayhan, Özel İdare Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ve teknik personelin de hazır bulunduğu incelemede firma yetkilileri restorasyonla ilgili Ayhan’a yapılan çalışmalar hakkında ilgili bilgi verdi. Ayhan, “TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığ...Ayhan, İş Adamlarına Özel İdare Yatırımlarını Anlattı

 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Sivaslı üyeleri ile bir araya geldi. MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun ve yönetim kurulunun davetlisi olarak sabah kahvaltısına katılan Genel Sekreterimiz Ayhan, işadamlarına İl Özel İdaresi’nin yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen sohbette işadamları Sivas’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini Genel Sekreteri Ayhan’la paylaştı. Ayhan, yaptığı konuşmada köklü bir geçmişe sahip olan Sivas’ın kalkınması ve gelişmesi için kurum olarak öneml...Ayhan, Merkez Köylerde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan merkeze bağlı Çongar, Gazibey, Kayadibi, Aylı ve Güney köylerinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.  İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Turizm, Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Özaydın, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri Özcan Duman ile birlikte köylerdeki köy içi parke, kanalizasyon, içme suyu gibi alt yapı çalışmalarını yerinde gören Ayhan, köy okullarını da tek tek gezerek çevre düzenlemesi ve fiziki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Çongar Köyünü ziyaret eden Ayhan, Çongar İlk - Ortaokulunun fiz...Ayhan, müzenin son durumu değerlendirdi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ‘4 Eylül Milli Mücadele Müzesi’ olarak hizmet verecek olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, milli birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleyen kararların alındığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin restorasyonun son durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin, mekan olarak milli mücadele yıllarında çok önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Ayhan, milli mücadele yıllarındaki ruhu tam manasıyla yansıtabilmek ...Ayhan, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerini Kabul Etti

  İlimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile Toç-Bir-Sen Şube İl Temsilcisi Oktay Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. İlk olarak Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Dernek Başkanı İbrahim Kılıç’a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Evrensel iş etiği ilkelerinin, toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması amacıyl...Ayhan’dan 23 Nisan Bayramı Kutlama Mesajı

 23 Nisan, Türk milletinin yok olmadığını, işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bugün 95 yaşına girmiştir.Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler...Ayhan’dan Basın Bayramı Mesajı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Ayhan, basının ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olduğunu ifade etti. Basının iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Ayhan, bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili aracın basın olduğunu kaydetti. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün hayati önem taşıdığını ifade eden Ayhan” ...Ayhan’dan Konferans

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan, Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu’nda Konferans verdi. Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Akademi Kulübünün organize ettiği “Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimler ve Özel İdareler” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi öğrenciler tarafından açılan sergiyi gezen Ayhan, daha sonra okul idareci ile bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere hitap etti. Türkiye’nin temel organlarının yasama, yürütme ve yargı olduğunu söyleyen Ayhan, devletin; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgü...Ayhan’dan STBO Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti

İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak da hazır bulundular. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerini ileten İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, “Seçimler sonrasında yeniden seçi...Ayhan’dan Yıldızeli’nde Kapanan Beldelere Ziyaret

İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, ilimizde kapanan belde belediyelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Zara Şerefiye köyünde incelemelerde bulunan Ayhan, önceki günde Yıldızeli’ne bağlı 5  kapanan beldeyi ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. 6360 sayılı kanun kapsamında ilimizde kapanan belde belediyelerinin köy muhtarlığına dönüştürülmesinin ardından, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Yıldızeli’ne bağlı Şeyhhalil, Kümbet, Kalın, Yavu ve Kavak Köylerinin muhtarları  ile bir araya geldi.İlçe Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, ...Aynı Acıyı İki Defa Yaşadılar

2004 yılında hayatını kaybeden Abdurrahman Keleş’in defnedildiği aile mezarlığının  altında  PKK’lı bir kadın teröristin yattığı ortaya çıktı. Olayın şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Keleş’in evlatları İrfan ve Songül, ‘bir acıyı iki defa yaşadık’ dedi.Fatih TABUR Sivas’ın Divriği İlçesi kırsalında 1996 yılında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 32 PKK’lı ölü ele geçirilmişti. Sivas’a getirilen PKK’lıların cesetlerinin sahibi çıkmayınca cesetler Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan iki ayrı bölgeye defnedilmişti.  Ölen Diyarbakırlı teröristlerden Nurkan Ça...AYNI HEYECAN VE COŞKUYU BİRKEZ DAHA YAŞIYORUZ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı Yazılı bir açıklama yapan Sesob Başkan Vekili Ali Kılıç, Cumhuriyetin ilan edilişinin yıldönümünü, milletçe aynı duygu birliği ve gururla  kutlamanın heyecan ve coşkusunu bir kez daha yaşadıklarını ve onlara şükran söyledi Sesob Başkan Vekili Kılıç, “ Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim ülkemiz için özel, anlamlı ve gurulu bir gündür. Büyük önder Atatürk,  silah arkadaşlarıyla birlikte eşsiz mücadeleler vererek Kurtuluş Savaşında destan yazarak bağımsızlığımızı kazanm...Aynı Okuldan Farlı Bir Yardım…

 Hayat Ağacı Derneği’ne kısa süre önce gıda ürünü bağışlayan Süleyman Sami Kepenek İlkokulu, bu kez de oyuncak kampanyası düzenleyerek, toplanan oyuncakları teslim etti. Oyuncakları öğrenci ve velilerin katkılarıyla bir araya getiren Süleyman Sami Kepenek İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, ihtiyaç sahipleri ailelerin çocukları için büyük bir mutluluğa vesile olacak yardımlarını Hayat Ağacı Derneği’ne teslim ettiler. 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen yardım kampanyası ile toplanan oyuncaklar, Süleyman Sami Kepenek İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Duman, beraberi...Aytekin Kulmaç 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Aytekin Kulmaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısyla bir mesaj yayımladı. Büyük Birlik Partisi Sivas İl başkanı Aytekin Kulmaç Yayımladığı mesajında şunları söyledi: 8 Mart 1857 tarihinde Amerika’nın New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin, daha iyi çalışma şartı talebiyle bir tekstil fabrikasında greve başlaması akabinde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonucunda çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamadığı için çoğu kadın 129 işçinin can vermesi 53 yıl sonra Uluslararası Sosyalist Kad...Azerbaycanlı Öğrencilerden Vali Barut’a Ziyaret

 AHMET ERÇELİKAzerbaycanlı 49 öğrenci ve öğretmenleri Vali Alim Barutu ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Alim Barut “Sivas Valiliği olarak gençlerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dolayısıyla 65 sene sonra özellikle İzci ve izciliğe ilişkin hayat ülkeleri ve buna ilişkin olarak etkisi dolayısıyla gençlerimizi düzenleyen bir durumdur. Ben Sivas’a gelen Azerbaycan heyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmalardan sonra Vali Alim Barutun Valiliğe özgü hediyeleri ve toplu fotoğraf çekinmesiyle sona erdi. ...Baba Okulu Basına Tanıtıldı

Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından yürütülecek olan “BABA OKULU” Programı basın toplantısı geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Levent Sağlam  konu ile ilgili olarak; Baba olmak, erkeklerin en büyük hayalidir. Fakat babalık ömür boyu sürecek zorlu bir süreçtir ve hazırlık aşaması da oldukça meşakkatlidir. Bu süreçte babaya anne ve bebek sağlığının gelişimine destek olabilecek her türlü bilgi ve beceri verilerek ailenin desteklenmesi,  hayatın en güzel anlarını sağlıklı ve keyifli yaşayab...Bacağına Korkuluk Demiri Saplanan Çocuk Kurtarıldı

 Bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk, Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selçuklu Mahallesi Kümbet Sokak’ta oyun oynayan 12 yaşındaki Mehdi Saidi’nin sağ bacağına, bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışırken korkuluk demiri saplandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, hidrolik kesici ile bahçe korkuluklarını keserek küçük çocuğu kurtardı. Yaşadığı acı ve korkunun yüzüne yansıdığı 12 yaşındaki Mehdi Saidi, olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Sağ bacağından yaral...Bademkaya- Gümüşören grup yolu asfalta kavuştu

Sivas İl Özel İdaresi,  asfalt çalışmalarına devam ediyor.  Kırsalda yol ulaşım standartlarının yükseltilmesi için çalışan İl Özel İdaresi, Sivas genelinde birçok köy yolunu asfalta kavuşturdu. İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Bademkaya- Gümüşören grup yoluna birinci kat asfalt yapıldı.  Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, 2013 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde köy yolarının kalite ve standartlarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde şuana kadar 206 kilometre as...BAĞDAT ÖLÜM CADDESi

Anadolu Haber Şehrin Kızılırmak tarafına doğru büyük gelişim göstermesi Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Bağdat Caddesi’nde trafik yoğunluğunu artırırken, üst üste meydana gelen ölümlü trafik kazalarından sonra tedbir alınmaması, Belediyeye ait olması gerekirken Halil Rıfat Paşa Üstgeçidinden sonrasının Karayolarına ait olması, Karayollarının her türlü şikayete kesinlikle kayıtsız kalması, Karayolları’nın trafik ışıkları konması gereken yere göze hiçte hoş görünmeyen bir üst yaya geçidi yapması, bu yaya geçidinin yanındaki güvenlik tellerinin sökülmesi sonucu kullanılmaması mahalle sakinlerinin...Bağımsızlığımızın Teminatı Çocuklarımızdır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Zübeyir Kemelek mesaj yayınladı. Ülkemizin dört bir yandan işgal edildiği, bağımsızlığımızın tehdit edildiği bir dönemde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin bağımsızlığı söz konusu olduğunda tüm zorlukları aşacağını kanıtlayan, sonuçlarıyla tarihin akışını değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Vali Kemelek, “Her bir satırı başlı başına bizlere bir ders, bir rehber olan bu destan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla da tarih...Bağlama çalmayı öğrenen kadınlardan mini konser

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursta eğitimlerini tamamlayan 16 kursiyer, mini konser verip kurs bitirme belgelerini aldı Şarkışla ilçesinde açılan bağlama kursunda 16 kadın kursiyer eğitim aldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Şarkışla Kaymakamlığı Hanımlar Evi'nde açılan kursa 16 kadın katıldı. Kadınlara, usta öğretici Engin Erdoğmuş tarafından 6 ay süreyle hafta içi her gün iki saat eğitim verildi.  Kursun bitmesi dolayısıyla Hanımlar Evi'nde program düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bilgiç, Kaymakam Davut Gül'e kurs hakkında...BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından düzenlenen 16. Gençlik Şöleni’nde Aslı Güngör, TNK ve Özgün sahne aldı. Bahar Şenlikleri kapsamında üniversite Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konserlerde öğrenciler sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla coştu. Şenlikler kapsamında bu akşam Kolpa, yarın ise Candan Erçetin’in sahne almasının ardından etkinlikler sona erecek. Konser sonunda Sanatçılar Aslı Güngör, Özgün ve TNK’ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okay Bulut tarafından plaket verildi. -EĞLENCELER GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR- Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafında...Bahar Temizliği Başladı

Sivas Belediyesi mahallelerde temizlik çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatlarıyla çalışma başlatan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Eğri Köprü Mahallesi'nde temizlik yaptı.Mahallede hafriyatlar toplandı, çöpler alındı, yollar süpürüldü.Yıkama araçlarıyla yollar temizlendi, çöp konteynırları dezenfekte edildi.ÖZBELSAN Genel Müdür Yardımcısı Levent Olgun, çalışmalar kapsamında 65 mahalleyi temizlik programına aldıklarını kaydetti.Kaynak : Bizim Sivas...Bahar temizliği başladı...

 Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar temizliğine gece yarısı itibarıyla başladı.Bir süredir tüm mahallerde kıyı bucak yol kaldırım ve park temizliği yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Nisan ayının başı itibarıyla kelimenin tam anlamı ile “Bahar Temizliği Kampanyası” başlattı. Bir süredir devam eden kuru temizlik işleminin ardından geceleri caddelerin yıkanması işlemine geçildi. Dün gece trafik yoğunluğunun azalması ile saat 01.00 itibarıyla temizlik ekipleri ve itfaiye arozözleri devreye gerdi. Kent Meydanı’ndan başlayan yıkama işlemi merkezdeki caddelerl...Baharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal formülü

Mevsim geçişlerindeki ısı değişiklikleri soğuk algınlığı vakalarının artışına sebep olur. Mevsim geçişlerindeki ısı değişiklikleri soğuk algınlığı vakalarının artışına sebep olur. Oysa sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü hastalanmadan önce hastalıktan korunmakta yatar. Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) da onayladığı ve 21 derleme-çalışma analizine göre soğuk algınlığında etkili ve güvenli tedaviler arasında: C vitamini, ekinezya, mürver çiçeği, beta glukan ve çinko da bulunmaktadır. Sonbaharın tipik özelliği havaların bir ısınıp bir soğuması hasta olma riskini artırıyor. Mevsim geçi...Bahçeli Türkeş'i anma töreninde konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in anma yıldönümünde konuşma yaptı.   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Merhum Türkeş Bey'in öğütleri bizlere, ihanetlere karşı dikkat, ayrılıklara karşı uyanıklık, istismara karşı temkin, tahriklere karşı sükunet tavsiye etmektedir'' dedi. MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 16. yılı dolayısıyla anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bahçeli, Kayseri'nin Pınarba...Bakan Eroğlu’ndan Sivas için 3 imza

Yıldızeli'nde sulama tesisi için kamulaştırma yapılacakSivas'ın Yıldızeli ilçesine inşa edilecek 3 göletin sulama tesisi için alandaki taşınmazların kamulaştırılacağı bildirildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Yıldızeli ilçesine inşa edilecek Gündoğan, Kaman ve Yakup Göletlerinin sulama tesisinin kamulaştırmasının yapılabilmesi için gerekli olurları imzaladığı belirtildi.Bakan Eroğlu'nun imzasıyla gölet sulamalarının inşaat sahasında kalan taşı...Bakan Kılıç 4 Eylül Stadında İncelemelerde Bulundu

 AHMET ERÇELİKGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Akif Kılıç yeni yapılan 4 Eylül Stadında incelemeler yaptı.Bakan Kılıç’a Vali Alim Barut, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan eşlik etti. ...Bakan Kılıç’tan Başkan Ürgüp’e Övgü

Sivas’a yapılması planlanan stadyumun temelini atmak üzere ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz şehir temasları kapsamında Sivas Belediyesini de ziyaret etti.  Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’la Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Doğan Ürgüp heyete Sivas’ın tarihi, belediye faaliyetleri ve spora yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.   Başkan Ürgüp, “Sivas Belediyesi yaklaşık iki asırdır faaliyeti olan bir belediyedir. Makam odamızdan da belli olacağı üzere Selçuklu özelli...Bakan Yılmaz "Bu Millet Hak ettiği Huzura Kavuşacaktır"

İlimizi ziyarette bulunan Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Zübeyir Kemelek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, AK Parti Sivas Milletvekilleri Nur Suna Memecan, Ali Turan, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Belediye Başkanı Vekili Orhan Demirok, Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, STSO Başkanı Osman Yıldırım, Akparti Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, Bürokratlar ve Sivil toplum örgütleri tarafından karşılandı. Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi. Barış süreci ile ilgili konuşan Yılmaz, aykırı sözlerin hiçbir değeri yoktur, mi...Bakan Yılmaz Bakan Bilgin’i Kapıda Karşıladı

 AHMET ERÇELİKMilli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Ulaştırma Ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgiyi Valilik önünde karşıladı. Bakan Feridun Bilgiyi Valilik önünde Vali Alim Barut ve Belediye Başkanı Sami Aydın ve bir çok Partili karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bilgin daha sonra basının sorularını cevapladı.. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ziyarette son günlerde soykırımı iddiaları ile ilgili açıklama yapan ülkeler ve devlet yetkilileriyle ilgili soruları cevapladı. Bakan İsmet Yılmaz, dış güçlerin 1. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da Ermeni devleti kurmak ist...Bakan Yılmaz Bayramı Sivas’ta geçirdi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün ilçesinde babasının kabrini ziyaret edip, annesiyle bayramlaştı.  Bakan Yılmaz, il merkezindeki Ak Parti Bayramlaşma programı ve Hafik ilçesindeki programlarından sonra baba ocağı olan Gürün ilçesine gitti. Babası İbrahim Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Yılmaz, daha sonra annesi Turunç Yılmaz'ın elini öperek bayramını tebrik etti. Gürün Ulu Cami'de kıldığı akşam namazının ardından buradaki cemaatle bayramlaşan Yılmaz, ilçe merkezi ve Yazyurdu köyünde taziyelerde bulundu.  Yılmaz, daha sonra Giresun'da görev yapan uzma...Bakan Yılmaz İlçe Belediye Başkanları ile biraraya geldi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz düzenlenen iftar yemeği ile partisinin ilçe belediye başkanları ile biraraya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bakan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Üyesi Musa Demirci, Ak Parti Milletvekilleri M. Nursuna Memecan, Hilmi Bilgin, Ali Turan ve Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Kuru, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatı katıldı. İlçe Belediye Başkanları yaptıkları sunumlar ile Bakan Yılmaz’a kısa kısa birifing verdiler.  ...Bakan Yılmaz Sivas^ta

Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bugün ilimizi ziyaret ederek birçok etkinliklere katılacak. Kayseri üzerinden ilimize gelecek olan Bakan İsmet Yılmaz ilk olarak BBP Eski ve Kurucu Başkanı şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi Fidan Yazıcıoğlu adına açılacak olan “Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi”’nin temel atma törenine katılacak. Ardından Bedirhan Gökçe’nin sunumunu yapacağı “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anlamak ve Anlatmak” konulu programa katılarak Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve yol arkadaşlarını Sivas halkıyla birlikte anacak. Bakan Yılmaz programını Sivas F...Bakandan da tam destek...

 Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas’ta yaşanan birçok sorunun çözümü için elini taşın altına koydu. Bu çalışmalar kapsamında Merkezî Hükûmetten destek almayı da ihmal etmeyen Başkan Aydın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile sabah erken saatlerde bir araya gelerek şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü içerisinden geçecek olan bağlantı yolunu yerinde inceledi.Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü içerisinden geçecek olan Gültepe, Karşıyaka ve Stadyumun ulaşımının sağlanacağı, Bağlantı Yolunu yerinde inceleyen Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a Belediye Başkanı S...Bakandan Tam Destek Geldi

 AHMET ERÇELİKŞehir ve Kültür Yaşatma Derneği Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerde yapacakları projeler ve 2. Devlet Üniversitesi ile ilgili basınla kahvaltıda buluştu.Kahvaltıya Şehir ve Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, Dernek Üyeleri ve Basın Mensupları katıldı.Ahat Türkmenoğlu buradaki konuşmasında, "Sivas'ın gelişip kalkınmasında 2. Devlet Üniversitesi için Başbakan Ahmet Davutoğlunun kabul etmiş olması bizleri mutlu etmiştir. Seçimlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Sivas’a gelmiş olmasıyla çalışmaya geçtik. Ahmet Davutoğlu’nu dan talep ettiğimiz 2. Devlet Üniversitesi f...Bakiler’den Gazetemize Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Türk Kültür ve Edebiyatı alanındaki hizmetlerinden dolayı Doktora Unvanına layık görülen Yavuz Bülent Bakiler gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizi beraberindeki Şehir Konsey Başkanı Mustafa Haste, Türk Ocakları Şube Başkanı Ertuğrul Kuşdelici, Mali Müşavir Ali Kılıç, Avukat Mehmet Göktolga ve Yavuz Bülent Bakiler ile birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. ...Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 AHMET ERÇELİKBakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı tarafından finanse edilen Sivas-Kayseri sürdürülebilir kalkınma projesinin 2014 yıl sonuçlarına ve 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Ertan Buyruk, Proje Koordinatörü Levent Tamer, Proje Destek Ekibi Doç Dr. Tolga Karabey, Yrd. Doç. Dr. Recep Oruç ve tarımla uğraşan Çiftçiler katıldı.Proje Koordinatörü Levent Tamer proje hakkında bilgiler verdi.Levent Tamer “Burada bugün BTC Firmasının katkılarıyla ve Cumhuriyet Üniversitesiyle sürdürmüş olduğumuz Kayseri Kırsal Kalkınma faaliyetinin p...Balık tüketimi kamu spotu ile artacak

 Türkiye’de kişi başı 8 kg. seviyesinde olan balık tüketimini 15 kg.’a çıkarmayı hedefleyen Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), okullarda yürüttüğü “Balık-Ekmek Şenliği” etkinliklerinden sonra “Kamu Spotu” ile iç tüketimi arttırmayı hedefliyor. Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu onayıyla hazırladığı “Kamu Spotu” ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı. STG, sektörel tanıtım grupları içerisinde Kanatlı Tanıtım Grubu’ndan sonra “Kamu Spotu” hazırlayan ve ulusal kanallarda yayınlanan ikinci sektörel tanıtım grubu oldu.Üç tarafı d...Balıklı Kaplıcayı Muhteşem Buldular

Sivas’ta geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Tarihi Kentler Birliği Sivas Sempozyumu” için ilimize gelen Amasya Valisi Celil Öz, Sivas Valisi Zümeyir Kemelek, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, Karam Belediye Başkanı Dr.Kâmil UĞURLU  ile beraber gezen heyet bu kapsamda gezilerini Kangal Balıklı Kaplıca ya da uğradılar. Sivas Eski Valisi Veysel Dalmaz Kangal Balıklı Kaplıca tesislerinin çok değişmiş gördüğünü ifade etti. Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise Kangal Balıklı Kaplıca hakkında düşün...Balkondan düşen çocuk yaralandı

Sivas'ta üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk, yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Elçin Karahan (2), Gökçebostan Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Karahan, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.  Tedavi altına alınan Karahan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.   ...Bana bir harf öğretenin kırk yıl başının etini yerim

Anadolu Haber Başöğretmen Atatürk Ortaokulu öğrenicileri tarafından hazırlanan "Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Başının Etini Yerim" adlı hazırladıkları oyunu 05 Haziran 2014 Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezinde sahneleyecekler. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Asım Çetinkaya'nın yönetmenliğinde hazırlanan öğreciler güzel bir oyun sergileyecekler.  Oyunda görev alan öğrenciler ve karakterleri ise; Esenca Ekici (Gıyabi Bey), Züleyha Apaydın ( Mübeccel Hanım), Burcu Güneş (İstisna Hanım), A. Talha Kara ( Külteğin Alparslan), Başak Tekin (Müfettiş),  Yağmur Fertelli (L...Banyoda düşen 67 yaşındaki kişi öldü

Sivas'ta evinin banyosunda düşen 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ahmet Coşkun, Pulur Mahallesi 2. Sokak'taki evinin banyosunda düştü. Coşkun'u banyoda hareketsiz şekilde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşkun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı....Banyoda düşen kadın, hastanede öldü

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki evinin banyosunda düşen 71 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, İmranlı ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Hanım Yılmaz, 19 Nisan'da duş almak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek kafasını yere çarptı. Aile bireylerince çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 13 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. ...Barış Treni Sivas’ta

 AHMET ERÇELİKÇözüm sürecine sivil toplum desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde 10 ili gezerek Diyarbakır'a gidecek "Barış Treni", Sivas Garı'na geldi.Treni Vali Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve İl Protokolü karşıladı.Vali Âlim Barut “Sivas Selçukluya başkent yapmış, Osmanlıya başkentlik yapmış rol almış bir şehirdir. Bu şehre gelindiği zaman Türk Tarihidir. Bin 240 köyümüz, 16 ilçemiz huzur içinde birbirlerini severek ve anlayarak muhabbet göstererek yaşıyoruz. İnsanlar birbirine tahammül ettiği sürece ortaya k...Baro Başkanı Etik Derneğinin Konuğu Oldu

Baro Başkanı Av. Muharrem Eliş, Etik Derneğinin konuğu oldu. Her farklı konuklarıyla dernek üyelerini bir araya getiren Etik Derneği Başkanı İbrahim Kılıç, bu hafta Baro başkanını misafir etti Dernek üyeleri tarafından karşılanan Baro başkanı Muharrem Elişe dernek başkanı İbrahim Kılıç tarafından derneğin faaliyetleri anlatıldı Baro Başkanı Muharrem Eliş, etik değerlerinin çok önemli olduğunu ve böyle bir misyonu üstlenmiş olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi Baro bünyesinde 380 kayıtlı üyenin olduğunu bunlara ilaveten 42’de stajer avukat yer aldığını vurgulayan Eliş...Baro Başkanı Muharrem Elişten Basın Bayramı Açıklaması

Basın mensuplarını n gece-gündüz demeden mesleklerini en zor şartlar altında bile yapmaya çalışmaları son derece takdir edilmesi gereken bir durumdur’’ diyen Sivas Barosu Başkanı Av. Muharrem Eliş şunları söyledi “Bundan tam 95 yıl önce basınımızın üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla, toplumun gelişmesinde, yönetim hakkında bilgilenmesinde ve yönetimlerde söz sahibi olmaları noktasında önemli bir engel aşılmıştır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; halkla yönetim birimleri arasında bir köprü görevi üstlenmekte ve demokra...Baro'dan Osmanlıca Kursu

Sivas Barosu'nca eğitime destek projesi kapsamında avukatlara yönelik Osmanlıca kursu düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan Osmanlı Türkçesi Eğitimi Protokolü kapsamında Sivas Barosu tarafından avukatlara, avukat katiplerine ve baro çalışanlarına yönelik düzenlenen Osmanlıca kursunda eğitimlere Sivas Adliyesi konferans salonunda başlandı. Osmanlıca kursu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Barosu Başkanı Avukat Muharrem Eliş,  “Mesleğimiz gereği Osmanlı Türkçesi bilmek meslektaşlarımızın eski belgeleri okuyab...Baro'dan STB’ye Hayırlı Olsun

Sivas Baro Başkanı Avukat Muharrem Eliş, Baro yönetimi ile birlikte Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Sivas Baro Yönetimi, Mayıs ayında gerçekleştirilen Borsa Organ seçimleri sonrasında başkanlığa yeniden seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak’a  hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. Sivas Baro Başkanı Av. Muharrem Eliş ziyarette yaptığı konuşmada, “Borsa seçimleri sonrasında göreve yeniden gelen Sivas Ticaret Borsası Başkanı...Barodan İftar

Ramazan ayında iftar bereketi devam ediyor. Sivas Barosu olarak 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Cumhuriyet Üniversitesi çok amaçlı salonunda yapılan iftara Sivas Milletvekilleri ve Baro üyeleri katıldı.   ...Baro’dan Belediyespor’a ziyaret

     Sivas Barosu Başkanı Muharrem Eliş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dört Eylül Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Polat’ı ziyaret etti. Kupa maçından sonra Kayseri’de futbolculara yönelik birkaç kendini bilmezin saldırısının ardından geçmiş olsun ziyareti düzenleyen Baro yönetimi, ayrıca Dört Eylül Kulübü Başkanı Ahmet Polat’ı takımın başarısından dolayı kutladı. Yeni sezonda Dört Eylül Belediyespor’a başarı dileyen Baro Başkanı Muharrem Eliş, takımın performansını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Dört Eylül Belediyespor’un Sivas’ın dışa açılan penceresi olduğunu söyledi....Barut Engelli Çifttin Nikah Şahidi Oldu

Engelli Serpil Atik ve Engelli Çoşkun Gökçe’nin Nikâh Töreni GerçekleştirildiEngelli Serpi Atik ile Engelli Çoşkun Gökçenin Nikâh Töreni Belediye Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikah törenini Sivas Valisi Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut kıydılar. Nikah Törenine Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut ve gencin ailesi katıldı.Vali Âlim Barut Bende gençleri kutluyorum. Şahidim gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum dedi. Engelli Çoşkun Atik “Şu anda heyecanlıyım. Ailemizin vasıtasıyla tanıştık evlenmeye karar verdik” dedi. Nikâh Töreni Fotoğraf çekinmesiyle sona erdi. ...Barut İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Barut Yapımı Devam Eden Et Entegre Tesislerinde ve 112 Acil Çağrı Merkezinde İncelemelerde Bulundu   Vali Âlim Barut, İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında ve 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve ilgili teknik personel de hazır bulundu.İlk olarak Ulaş-Kovalı Köyü Mevkiinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunan Vali Barut, tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Barut burada yaptığı konuşmada, Sivas’...Barut İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Barut Yapımı Devam Eden Et Entegre Tesislerinde ve 112 Acil Çağrı Merkezinde İncelemelerde Bulundu   Vali Âlim Barut, İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında ve 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve ilgili teknik personel de hazır bulundu.İlk olarak Ulaş-Kovalı Köyü Mevkiinde yapımı devam eden Et Entegre Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunan Vali Barut, tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Barut burada yaptığı konuşmada, Sivas’...Barut üçüzleri ziyaret etti

 Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut Hanımefendi Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verilen bebekleri ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkanı Sami Aydın ve Eşi Yurdagül Aydın’da eşlik etti.Bebeklerle tek tek ilgilenen Vali Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut Hanımefendi, Kemal ve Dilek Akıncı çiftinden bebekler hakkında bilgi aldı. Üçüz bebeklerin vatana, millete birer hayırlı evlatlar olmasını temenni eden Vali Barut, Kemal ve Dilek Akıncı çiftini tebrik etti.Kemal ve Dilek Akıncı çifti ise ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek, Vali Âlim Barut’a talep ve isteklerini belirttiler. Recep, Ta...Barut Valiler Toplantısına Katıldı

 Sivas Valisi Âlim BARUT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Valiler Toplantısı’nda Bir Araya GeldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Valiler Toplantısı için Ankara’da bulunan ilimiz Valisi Âlim Barut’un da olduğu Valilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Saray’ında gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Toplantısı’nın ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz için hayırlı neticelere getirmesi temennisini ifade etti.Devlet mekanizması içinde Valilere düşen hayati role vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında...Barut Zihinsel Engelli Öğrencileri Ziyaret Etti

 Miyase Barut, Seyrantepe İMKB Ortaokulundaki Görme –Zihinsel Engelli Öğrencileri Ziyaret Etti  Sivas Valisi Âlim Barut’un eşi Miyase Barut, Seyrantepe İMKB Ortaokulundaki görme-zihinsel engelli öğrencileri ziyarette bulundu.Seyrantepe İMKB Ortaokulu ziyaretinde Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar’ın eşi Ayşegül Çınar da eşlik etti. Seyrantepe İMKB Ortaokulu Müdürü Yasemin Köseoğlu ve engelli iki öğrenci tarafından karşılanan Miyase Barut, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarını gezdikten sonra Okuldaki eğitim ve öğretim ...Barut'tan inceleme

 Sivas Valisi Âlim Barut Gemerek’te Bir Dizi İnceleme ve Ziyaretlerde Bulunduİlk olarak engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere yönelik hazırlanan Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan 20 adet sosyal konutu inceleyen Vali Âlim Barut, burada ikamet eden ve eşi vefat etmiş Meryem Uslu’yu ziyaret etti. Ziyaretinde Vali Barut: “Devletimizin imkânları olduğu ölçüde bizlerde yardım edeceğiz. Anadolu insanın güzel bir duası vardır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin’’ dedi. Daha sonra, Gemerek Kaym...Barut'tan Ziyaret

 Sivas Valisi Âlim Barut, Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal’ı hem iade-i ziyaret hem de yeni görevlerinde başarı dilekleri iletmek amacıyla ziyaret etti. Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal 2015 yılı faaliyetleri konusunda Vali Âlim Barut'a bilgi verdi.İl Müdürlüğü olarak dört adet kariyer günü düzenleyeceklerini belirten İl Müdürü Nurettin Köksal, Nisan ayı içerisinde “İlçeler Markalaşıyor” fuarı tertip edeceklerini belirtti. Korumalı İşyerleri Yönetmeliği kapsamında 8 zihinsel engelli vatandaşımızı işbaşı eğitim programından yararlandırarak istihdam e...Barut, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

 AHMET ERÇELİKVali Âlim Barut, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında engelli vatandaşlarımız ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı da hazır bulundu.İlk olarak engelli vatandaşımız Yasin Berkay Kerpiç’in evini ziyaret den Vali Âlim Barut, evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşımızın ailesi ile bir süre sohbet ederek rahatsızlığı hakkında bilgi aldı.Barut, daha sonra Özel Karşıyaka Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Bünyamin Koç ve personeller tarafından karşılanan Barut, Bakım Merkezi Müdürü Koç’tan bakım merkezinin faaliyetleri ve t...Barut, Paskalya Bayramında Koçak Ailesini Ziyaret Etti

 Sivas Valisi Âlim Barut ve Eşi Miyase Barut, Paskalya Bayramı münasebetiyle Ermeni vatandaşlar Şahin ve Herika Koçak çiftinin evini ziyaret etti.Ermeni cemaatinin 50 günlük oruçlarının ardından kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle Akdeğirmen Mahallesi'nde oturan Ermeni asıllı vatandaş Herika Koçak ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Valimiz Âlim BARUT, birlik ve beraberlik mesajları vererek; “Gerek Müslüman ahali, gerek Hristiyan ahali asırlardır bayramları birlikte kutladık. O zamanlar biliyorum ki komşuluk ilişkisi çok güzeldi. Hoşgörü vardı, hatta refah vardı. O zamanl...Barut, Suşehri’nde

 Vali Âlim Barut, Suşehri İlçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Karayolları 163. Şube Şefliği önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Barut, ilk olarak inşaatları devam eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Suşehri Anadolu Lisesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasını inceledi. İncelemelerinde Kaymakam Kadir Perçi inşaatların son durumu hakkında bilgi verdi.İncelemeler sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Barut, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda lise öğrencilerine yönelik Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında "M...Barut, Zara’da İncelemelerde Bulundu

 AHMET ERÇELİKVali Alim Barut çeşitli ziyaretler ve incelemeler dolayısıyla Zara ilçesine gitti.Alim Baruta Zara Kaymakamı Fehmi Likoğlu, Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala, Jandarma Komutanı Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve İlçe Jandarma Komutanı Nebi Taşdemir eşlik etti.Vali Alim Barut ve beraberindekiler ilk önce Zara Kaymakamlığını ziyaret ettiler burada Zara Kaymakamı Fehmi Likoğlundan yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Zara Kaymakamlığı Sosyal Market açılışından sonra Zara Belediyesini ziyaret ettiler.Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala “Zara Bel...Barut, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” Kutlama Mesaj Yayınladı

 Sivas Valisi Alim Barut, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle birt kutlama mesaj yayınladı.Barut mesajında, “Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, yaşlılarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır.Unutmayalım ki! Bir gün herkes yaşlanacaktır. Yaşlılarımıza gösterdiğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü, onlara olan minnet ve vefa borcumuzun temelini oluşturmalıdır. Zira yaşlılarına sevgi ve saygıda kusur eden ve onlara sahip çıkmayan topl...Barut’tan 19 Mayıs Mesajı

 Sivas Valisi Sayın Âlim Barut’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı” Nedeniyle Yayınladıkları Mesaj19 Mayıs 1919 günü, tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için verdiği mücadelelerden birinin başlangıç günüdür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. 19 Mayıs 1919 Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışı...Barut’tan Yeni Yıl Mesajı

 Sivas Valisi Alim Barut Yeni Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Barut mesajında; “Değerli Sivaslılar,Yeni bir yıl yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir.Dünya, Ülkemiz ve İlimiz adına önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak 2015 yılına adım atıyoruz. İnanıyorum ki bu yeni yılda yeni heyecanlarla emin adımlarla ilerleyerek İlimizi ve Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız.2014 yılı Sivas’ımız için son derece verimli bir yıl olmuştur. İlimizi daha yaşanılabilir hale ...Barut’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

 Sivas Valisi Sayın Âlim Barut’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı23 Nisan 1920 tarihi Aziz Milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu tarih vatanımızı işgal etme teşebbüsleri karşısında Türk Milletinin istiklalini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” parolasıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanı ile hedefine ulaşmıştır.95 yıl önce 2...Basın Camiası İftarda Bir Araya Geldi

24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle Sivas’da görev yapan gazetecilere iftar verdi.  Paşafabrikası Kütükevde düzenlenen iftara Sivas Belediye Doğan Ürgüp, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Anadolu Basın Birliği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve çok sayıda basın çalışanı aileleriyle katıldı.  İftarın ardından konuşan Anadolu Basın Birliği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan şunları söyledi: “Görevleri için evlerinin yolunu unutan ailelerine hasret kalan zor şartlarda göre...Basın Mensupları Sıcak Çermik’te

Sivas Belediyesi’nin yapılan çalışmalar sonucu Otel, piknik alanları, Banyo ve havuzlarıyla yenilenen Sıcak Çermik bu kez Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün misafirleri Sivas’taki gazeteciler ve gazetecilerin aileleri oldu. Sivas Gazetecileri ve ailelerinin katılımıyla sağlanan programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çağlar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürü Mustafa Yüksel ve Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi Hakan Sezerer de katılarak, gazetecilerle sohbet ettiler Hafta Sonu tatil yapan gazeteciler ve aileleri, Sıcak Çermik Kaplıcaların...Basın Tarihi ve Tercüman-I Ahval

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Kulübü tarafından “Basın Tarihi ve Tercüman-ı Ahval” adlı konferans ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Koloğlu, Gazeteci-Tarihçi ve Prof. Dr. Suat Gezgin’in konuşmacı olduğu konferansa CÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Boyraz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferans öncesi konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Boyraz, basın hayatında nereden nereye gelindiğinin karşılaştırılacağı konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere...Basına sansür mü uygulanıyor

 Sivas Valiliği tarafından ilimizde mevcut olan tüm basın kuruluşlarına gönderilen ve bazı gazete ve haberler konu olan genelge ile ilgili olarak Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bir basın açıklaması basın kuruluşlarına gönderilmiştir. Basın Açıklamasında; “Valiliğimizce yayımlanan 2004/1 Sayılı Genelgemize ilişkin olarak İrade Gazetesinin 08 Aralık 2014 tarihli nüshasındaki "BASINA SANSÜR MÜ UYGULANIYOR" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.Önce soruyu cevaplayalım.Basına sansür uygulanmıyor. Sözü edilen genelge i...Bask: Ocak 2015’te de memur “Yalan” oldu

 BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyon) Sivas İl Temsilcisi Ahmet BAŞLAN bir basın açıklaması yaparak, enflasyon farklarının ödenmediği 2014 yılı gibi, yüzde 3’lük sadakaya mahkum edildiği Ocak 2015’te de memur “YALAN” oldu.BASK Sivas İl Temsilcisi Ahmet BAŞLAN, basın açıklamasında şöyle dedi:“2015 Mali Yılı Bütçe Kanununun TBMM Başkanlığına intikalinden beri hükümet adına yapılan konuşmalarda, memur aylıklarına yapılacak aylıkların toplu sözleşme ile belirlendiğini ve toplu sözleşme dışına çıkılmasının hukuka aykırı olacağı ısrarla ve defalarca belirtilmiştir.Ne hikme...Başaralı Ameliyat

Divriği Devlet Hastanesi yaralanan parmağı kurtardı.  Yapılan açıklamada. Divriği’de 48 yaşındaki Birol Pınar sol el işaret parmağını kapıya sıkıştırması sonucu parmak ucu yaralanması ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanemiz acil servisine başvurdu.Yapılan müdahalenin ardından hastamıza sol el işaret parmağı distal uç ampütasyonu tanısı konuldu. Tanı sonrası hastaya acil ameliyat planlandı.Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kenan Püryan’ın gerçekleştirdiği ameliyatta kemik fragmanları ve nekrotik dokular ortamdan uzaklaştırıldı. Parmağın sağlam olan dokusundan V-Y Flap ilerletme tekniği kullanılar...BAŞARI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden onur kurulu tarafından ödüle layık görülen üç kişiye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal tarafından hediye verildi Okul içerisindeki durumu, derslerindeki başarısı, devamsızlığı, arkadaşları ile olan diyaloğu ve iş yerindeki çalışmalarını değerlendiren öğretmenler, her sınıftan bir öğrenciyi seçerek okulda bulunan onur tablosuna fotoğrafları ile birlikte yerleştirilerek onurlandırdı. Öğrenciler arasından seçilen Selahattin Balta, Talha Söyler ve Zafer Gayhan ise Esnaf ve Sanatkarlar Odal...Başarılı Olabilmek İçin Hedef Önemli

 Sivas İmam Hatipliler Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Öncü Akademi Eğitim Projesi kapsamında planlanan seminerlerin ilkini gerçekleştirdi. ‘Hedef Belirlemenin Gücü’ seminerine konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Sefa Gürbüz katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonunda gerçekleştirilen seminere merkezde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren 5 İmam Hatip Ortaokulu ve 3 İmam Hatip Lisesinden çok sayıda öğrenci katıldı.Seminerin açılış konuşmasını yapan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Selvi, mensubu olmaktan gurur duyduğu İmam Hatipliler...Başarımız % 97

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 166. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürü Mehmet Postacı ve beraberindeki heyet Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.  Postacı ziyarette şunları söyledi, “Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız bütün çalışmalarda verdiğiniz destekler için hem şahsım hem de bölge müdürlüğüm adına teşekkür ediyorum. Tapu Kadastro Müdürlüğümüz 21 Mayıs 1847’de kurulmuş, kökeni Osmanlı’ya dayanan ülkemizin en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Bu gün kurumumuzun 166. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ma...Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU, Fidan YAZICIOĞLU’nu Son Yolculuğuna Uğurladı

 Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Fidan Yazıcıoğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere ilimize geldi. Başbakan Davutoğlu'nu Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Âlim Barut ve diğer protokol üyeleri karşıladı.Hava yolu ile ilimize gelen Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bir süre önce kalp krizi geçiren ve tedavi altında olan Büyük Birlik Partisi'nin merhum kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı. 92 yaşında hayata gözlerini yuman Fidan Yazıcıoğlu, dualarla ebediyete uğurlandı. Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğl...Başbakan Davutoğlu kooperatiflerle Ankara'da buluşacak

 Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nce 14 Ocak tarihinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda esnaf ve sanatkarların sorunlarının ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin yanısıra Sivas'tan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ile yönetim kurulu üyeleri de iştirak edecek.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, “Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifler...Başbakan Erdoğan: Akil İnsanlara Söz Söyleyecek Kalibreleri Yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki sözlerini eleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun Akil İnsanlar hakkındaki söz söz söyleyecek kalibresi yoktur." dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu'na katıldı. Burada çözüm sürecinin getireceği avantajlara değinen Erdoğan, Ak...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Endişeye Kapılmayın”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Geçmişe karşılık yapılan tespitlere göre Ankara hapsolmadığını söyleyen Başbakan Erdoğan "İhanet Süreci" ifadesi hakkında da konuştu. TBMM  TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2.2 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, ''Yüzde 2.2'lik büyüme oranı beklentilerimizin altında dahi olsa, gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkelerine göre Türkiye başarılı bir performans sergilemiştir'' dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard ...Başbakanda Fidan Anneyi Uğurladı…

 AHMETERÇELİKBüyük Birlik Partisi Merhum Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bugün vefat eden annesi 92 yaşındaki Fidan Yazıcıoğlu’nun cenazesi, namazın kılınacağı Ulu Camii’ne getirildi.Bir süre önce kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Numune Hastanesinde hayatını kaybeden Fidan Yazıcıoğlu’nun cenaze namazına programlarını iptal eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Alim Barut, Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Merhum Muh...BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile Meclis Üyesi Ünal Karaca, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde düzenlenen ‘Girişimcilik’ konulu söyleşiye katıldı. Yıldırım ve Karaca iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Yıldırım, “Başarılı olmak istiyorsanız; işinizi iyi yapın, dürüst ve açık olun” dedi. BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN Lise öğrencilerinin mesleki kariyerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen söyleşide konuşan Başkan Yıldırım, girişimci olabilmek için öncelikle ‘başımıza icat çıkarın’ dedi. Yeni icat ve bul...Başkan 10 Ocak’ta Gazetecileri bir araya getirdi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Belediye Başkanı Basını Kütük Ev’de Ağırladı AHMET ERÇELİKSivas'ta basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Paşa Bahçe Kütük Ev’de yemekte bir araya geldi.Yemek Programına Belediye Başkanı Sami Aydın,Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Gazete ve Televizyon Patronları,Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Muaaz Uzun,Erdal Karaca,Ahmet Özaydın,Naci Süha,Mahir Kuzucu ve Basın Mensupları katıldı.Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe mesire alanı içerisindeki Kütük Ev'de düzenlenen programda konuşan Sivas Belediye Başkanı S...Başkan Aydın Beşiktaşlı Yöneticilerle Bir Araya Geldi...

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında Medicana Sivasspor karşılaşması için Sivas’a gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.Osmanağa Konağı’nda gerçekleştirilen programa Vali Âlim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medicana Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve İstanbul’dan karşılaşma için Sivas’a gelen kulüp yöneticileri katıldı.Oldukça sıcak ve samimi bir havada geçen kahvaltıda söz alarak davetten ötürü teşekk